Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn"

Transkript

1 Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Mgr. Tomáš Erbák Ateliér pro životní prostředí, o.s

2 Cíle semináře poskytnutí praktických informací o povaze územního plánu procesu jeho schvalování a vydávání legitimních prostředcích ovlivňování jeho podoby veřejně přístupných informačních zdrojích

3 1. Povaha územního plánu 1.1 Místně specifická regulace změn využití území. 1.2 Kombinace výkonu samostatné a přenesené působnosti. 1.3 Řešení konfliktů veřejných a soukromých zájmů.

4 1.1 Regulace změn využití území Územní plán je závazný pro rozhodování stavebních úřadů v územním řízení ( 90 písm. a) stav.zák.). Může vymezovat veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření předkupní právo ( 101 stav. zák.) a základ pro řízení o vyvlastnění (zák.č. 184/2006 Sb.). Neovlivňuje stávající způsob využití územní, pokud ten nevyžaduje vydání územního rozhodnutí.

5 1.1 Příklady k mechanismu působení ÚP: Parkoviště vymezené územním plánem jako zeleň ZMK. Orná půda vymezená územím plánem jako zastavitelná plocha.

6 1.2 Podíl samostatné a přenesené působnosti Rámec vymezený zejména procesními pravidly, stanovisky DOSS, posouzení krajským úřadem, resp. MMR z hlediska souladu se ZÚR a PÚR. Rozhodování zastupitelstva realizace práva na samosprávu, politický charakter rozhodnutí.

7 Legitimní prostředky ovlivnění politického rozhodnutí Volby do místních a krajských zastupitelstev. Právo petiční a shromažďovací. Místní referendum závazné pro výkon orgánů obce v samostatné působnosti (zák.č. 22/2004 Sb.).

8 Tyto metody jsou efektivní v malých obcích, v Praze je blokuje velké množství pasivních občanů. Otázka, jak bude nastaven Metropolitní územní plán? I v Praze možnost vydávání ÚP jen pro část území ( 43 odst. 4 stav.zák.), ale pravomoci k vydávání územního plánu stanovuje zákon ( 59 odst. 1 písm. c) zák.č. 131/2000 Sb.), ne statut hl.m.prahy.

9 1.3 Konflikty veřejných a soukromých zájmů Přirozená součást rozhodování o způsobu využití území. Přiměřenost zásahů ve veřejném zájmu na úkor soukromých zájmů (a vice versa) otevřená otázka, na posouzení správních orgánů a soudů. Náhrady za změny v území ( 102 stav.zák.) - účinné od počátku roku Vyvlastnění zák.č. 184/2006 Sb.

10 2. Proces schvalování územního plánu Zaměření na fáze procesu sloužící k informování a zapojení veřejnosti. 2.1 Zadání 2.2 Koncept fakultativní fáze 2.3 Návrh hlavní fáze 2.4 Opravné prostředky

11 2.1 Zadání územního plánu / změny O pořízení ÚP rozhoduje zastupitelstvo na návrh nebo z vlastního podnětu. Návrh zadání vystaven k veřejnému nahlédnutí po 30 dnů od vyvěšení oznámení na úřední desce pořizovatele (v Praze MHMP). Kdokoliv může ve stejné lhůtě uplatnit připomínky. Možný požadavek DOSS na vyhodnocení vlivů na ŽP nebo zpracování konceptu variantní řešení.

12

13

14 2.2 Koncept územního plánu / změny Nepovinná fáze uplatní se pouze, pokud tak stanoví zadání Slouží k posouzení variant územního plánu / změny Vládní návrh novely stav.zák. přesouvá posuzování variant do fáze návrhu (sněm. tisk č. 573) Do 15 dnů od veřejného projednání uplatnění připomínek a námitek

15 Počítání lhůt po 15 dnech od vyvěšení je veřejná vyhláška doručena lhůta pro konání veřejného projednání alespoň 15 dnů od doručení vyhlášky lhůta pro podání připomínek a námitek alespoň 15 dnů od veřejného projednání celkem na podání připomínek a námitek alespoň 45 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce

16 Připomínky vs námitky O námitkách se vydává samostatné rozhodnutí v odůvodnění ÚP x k připomínkám se pouze přihlíží. Dojde-li ke změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách, musí být ÚP uveden do souladu s tímto rozhodnutím ( 54 odst. 4 stav.zák.). Námitky může podat pouze vlastník dotčených nemovitostí a zástupce veřejnosti.

17 Zástupce veřejnosti 23 stav.zák. Podává námitku na základě věcně shodné připomínky a zmocnění od alespoň 200 obyvatel obce (v případě obcí s méně než 2000 obyvateli je to desetina obyvatel obce).

18

19 2.3 Návrh územního plánu / změny Společné jednání s DOSS, sousedními obcemi a krajským úřadem resp. MMR ( 50 odst. 2 stav. zák.) a posouzení návrhu krajským úřadem resp. MMR ( 51 stav.zák.) mohou vést k úpravám návrhu. Veřejné projednání o upraveném návrhu oznámeno vyhláškou 30 dnů předem. Uplatnění připomínek a námitek nejpozději na veřejném projednání (celkem alespoň 45 dnů ode dne vyvěšení).

20 3. Opravné prostředky 3.1 Přezkum rozhodnutí o námitkách 3.2 Přezkum opatření obecné povahy 3.3 Návrh na zrušení opatření obecné povahy správním soudem

21 3.1 Přezkum rozhodnutí o námitkách Rozhodnutí o námitkách musí být obsaženo v odůvodnění územního plánu resp. jeho změny. Rozhodnutí může být samostatně zrušeno úřadem nadřízeným pořizovateli krajským úřadem a v případě Prahy MMR. V případě zrušení rozhodnutí musí být ÚP upraven a do té doby nelze podle příslušné části ÚP postupovat ( 54 odst. 4 stav.zák.)

22 3.2 Přezkum opatření obecné povahy Celý územní plán resp. jeho změna nebo jeho část může být zrušena v přezkumném řízení zahájeném do tří let od účinnosti ( 174 odst. 2 správního řádu). Rozhoduje krajský úřad nebo v případě Prahy MMR. Na zahájení řízení není nárok lze však uplatnit opatření proti nečinnosti ( 80 správního řádu).

23 3.3 Návrh na zrušení OOP ke správnímu soudu Od věcná příslušnost krajských soudů. Soudní poplatek 5000,- Kč. Návrh lze podat do 3 let od účinnosti OOP, rozhodnutí by mělo být vydáno do 90 dnů od doručení návrhu. Rozhodování pouze v mezích návrhových bodů, které nelze později měnit. Možnost podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.

24 4. Informační zdroje Úřední desky Magistrátu HMP a úřadů městských částí - rychlý odkaz územní plánování a rozvoj (ÚP, ZÚR, územně analytické podklady) geoportal.gov.cz

25

26

27 Děkuji za pozornost

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ING. ARCH. MIRIAM BLAŽKOVÁ DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁN VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ REGULAČNÍ PLÁN ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ rozhodnutí o umístění stavby nebo

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

OD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PO STAVEBNÍ POVOLENÍ - KDY A JAK SE ÚČASTNIT

OD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PO STAVEBNÍ POVOLENÍ - KDY A JAK SE ÚČASTNIT OD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PO STAVEBNÍ POVOLENÍ - KDY A JAK SE ÚČASTNIT OBSAH Úvod 2 Územní plánování 3 Politika územního rozvoje 3 Zásady územního rozvoje 4 Územní plán 6 Regulační plán 9 Územní opatření

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská O územním plánování stručně a jasně aneb kdy a jak se efektivně zapojit Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská Tento manuál vznikl jako součást širšího balíčku informací na téma územní plánování poskytovaných

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

odbor územního plánování a stavebního úřadu

odbor územního plánování a stavebního úřadu Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního úřadu VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC MUCL/83660/2013/ Sp. zn.: OÚPSŘ/242/2013/OÚP Mgr. Jindřich Felcman/485

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta stavební. [Organizace a řízení staveb.] Prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. Ing. Marek Jašek, Ph.D.

FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta stavební. [Organizace a řízení staveb.] Prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. Ing. Marek Jašek, Ph.D. FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta stavební [Organizace a řízení staveb.] Prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. Ing. Marek Jašek, Ph.D. 2013 OBSAH 1 Legislativní procesy ve výstavbě... 2 1.1 Správní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ao 2/2011-27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4634 Sbírka zákonů č. 350 / 2012 Částka 130 350 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 MŽP jako gestor směrnice EIA vypracovalo novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících zákonů, tj.

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Zvole è. 1/2014/OOP ÚZEMNÍ PLÁN ZVOLE OBEC ZVOLE ZASTUPITELSTVO OBCE Hlavní 33,, okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ 00241890 Tel.: 257 760 337, fax: 257

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 18/2001 Sb.

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

MMR zvolilo formu výzvy příslušné podle 11 odst. 1 písm. a) zákona č. podle 171 SZ, když podle 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

MMR zvolilo formu výzvy příslušné podle 11 odst. 1 písm. a) zákona č. podle 171 SZ, když podle 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Účastník Ministerstvo pro místní rozvoj, OÚP Identifikátor vyjádření Obsah vyjádření Vyhodnocení Řešení rozporů Vyjádření projektanta Poznámka pořizovatele Čj MHMP PID MHMP 305/161/373 Ministerstvo pro

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ao 1/2007-210 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV I. Aktualizované vydání KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2. aktualizované vydání Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Metodický návod KOORDINACE

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více