PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz"

Transkript

1 PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: , Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově , učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 1977, účast na konferenci, Historická Olomouc (Univerzita Palackého v Olomouci) 1981, knihovník, Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně (tehdy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně) , středoškolský učitel (základní vojenská služba), Vojenské gymnázium v Opavě , historik umění, Krajské vlastivědné muzeum v Olomouci 1985, účast na konferenci, Historická Olomouc (Univerzita Palackého v Olomouci) , historik umění specialista oboru restaurování památek, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Brně 1987, účast na konferenci, Historická Olomouc (Univerzita Palackého v Olomouci) , historik umění vedoucí Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum v Olomouci , historik umění vedoucí útvaru památkové péče (1990 vedoucí Střediska Olomouc), Krajský ústav státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě Středisko Olomouc , člen odborné poradní komise Ministerstva kultury České republiky pro přípravu nového zákona O kulturních památkách , ředitel, Památkový ústav v Olomouci dosud, člen vědecké rady Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci dosud, odborný asistent, Katedra dějin umění, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci , řešitelský podíl, Výzkum historie a kultury Moravy (MSM ) , řešitelský podíl, Olomouc a barokní kultura (GAČR 408/07/0848) od dosud, Mistr Michelské madony a počátek evropského významu českého sochařství za dynastie Lucemburků ve 14. století (GAČR 408/06/1420) , řešitelský podíl, Morava a svět Umění v otevřeném multikulturním prostoru (MSM ) , řešitelský podíl, Umění, prostor pro život a hru Rozvoj studia nových povolání: lektor umění, animátor umění, kurátor výstav, manažer mediace umění (ESF / CZ / /0266)

2 , řešitelský podíl, Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie (GAČR 409/11/0275) 2011, účast na konferenci, PPP PRO Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu / Základní pojmy v péči o kulturní dědictví (Fakulta restaurování v Litomyšli, Univerzita Pardubice) dosud, řešitelský podíl, PPP PRO Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu (ESF / CZ.1.07/2.4.00/ ) bibliografie Plastiky Antona Hanaka v prostějovském muzeu, Štafeta 10, 1978, č. 4, s (s I. Dadákovou), Uměleckohistorický rozbor iluminací olomoucké právní knihy Václava z Jihlavy, in: Okresní archiv v Olomouci 1978, Olomouc 1979, s Katalog výstavy prací posluchačů katedry výtvarné teorie a výchovy FF UP Olomouc, Olšany u Šumperka Bohumil Teplý, katalog výstavy, Frýdek-Místek Hana Teplá, katalog výstavy, Olomouc Umělecká výzdoba kláštera Hradisko a její stav v letech , in: Pocta Josefu Dobrovskému. Václavkova Olomouc, Praha 1982, s Státní hrady Šternberk a Bouzov a státní zámek Náměšť na Hané. Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci, in: 100 let Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, Olomouc 1983, s , Některé problémy zpřístupnění národní kulturní památky Přemyslovský palác v Olomouci, Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 226, 1983, s Anton Hanak a Prostějov, in: Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 1985, č. 2, s K programu souborů volných soch u kláštera Hradiska a kostela na Kopečku u Olomouce v době baroka, in: Historická Olomouc a její současné problémy V. Olomouc 1985, s Tóny kovu. Katalog výstavy zvonů rodiny Dittrychovy, Olomouc K ikonologii rané sochařské tvorby Antona Hanaka, in: Historická Olomouc a její současné problémy VI, Olomouc 1987, s Výtvarní umělci Olomoucka, katalog výstavy, Olomouc (ed.), Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci. Průvodce, Olomouc (ed.), Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 1991, Olomouc (ed.), Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 1992, Olomouc (ed.), Seznam nemovitých kulturních památek okresu Přerov, Olomouc Přerov 1993.

3 (ed.), Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 1993, Olomouc (ed.), Seznam nemovitých kulturních památek okresu Šumperk, Olomouc Šumperk (ed.), Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 1994, Olomouc (eds., s Ivo Hlobilem), Od gotiky k renesanci III. Výtvarná kultura na Moravě a ve Slezsku Olomoucko, katalog výstavy, Olomouc (eds., s Ivo Hlobilem, Ladislavem Danielem, Michalem Soukupem a Claudií Strinati), Ultimi fiori del Medioevo. Dal Gotico al Rinascimento in Moravia e nella Slesia , katalog výstavy, Olomouc (eds., s Ivo Hlobilem, Ladislavem Danielem, Michalem Soukupem a Claudií Strinati), The Last Flowers of the Middle Ages. From Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia , katalog výstavy, Olomouc (s Milanem Tognerem), Expozice Od gotiky k renesanci v Olomouci, Umění a řemesla 41, 2000, č. 1, s (eds., s Ivo Hlobilem), Od gotiky k renesanci I. Výtvarná kultura na Moravě a ve Slezsku Úvodní svazek. Katalog výstavy. Olomouc (ed.), Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, katalog výstavy, Olomouc Olomouc. Radnice, Olomouc Olomouc. Orloj, Olomouc Olomouc. Sloup Nejsvětější Trojice, Olomouc (s Ladislavem Daniel a Pavlem Zatloukalem), Olomouc. Ariónova kašna, Olomouc (ed.), Ariónova kašna v Olomouci, Olomouc Anton Hanak. Sochařské dílo z moravských a slezských sbírek ( ), katalog výstavy, Prostějov Olomouc. Barokní kašny, Olomouc Olomouc. Kašny, Olomouc Olomouc. Kostely a kaple, Olomouc (s Ladislavem Gronským a Michalem Soukupem), Flashback. Český a slovenský filmový plakát / Czech and Slovak Film Posters , katalog výstavy, Olomouc Duchovní památky Olomouckého kraje. Průvodce, Olomouc Olomouc. Historické město a okolí, České Budějovice Památky Úsovska, Olomouc Olomoucký kraj. Průvodce, Olomouc Šumperk. Památky města, Olomouc Údolí Desné památky a kultura, Olomouc 2006.

4 Památky Olomouckého kraje, Praha Naučné stezky Olomouckého kraje. Kulturní památky, Olomouc Mohelnice. Po stopách Lišky Bystroušky, Olomouc Hrady a zámky v Olomouckém kraji se skřítkem Cupitálkem, Olomouc Šumperská mozaika. Historie / Památky / Kultura, Olomouc Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci / Holy Trinity Column in Olomouc, in: Libor Teplý, České dědictví / Czech Heritage, Brno 2008, s (eds., s Ivo Hlobilem), Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského ( ) v širších souvislostech, Olomouc (eds., s Ladislavem Danielem a Milanem Tognerem), Arcibiskupský zámek & zahrady v Kroměříži, Kroměříž (eds., s Ladislavem Danielem a Milanem Tognerem), Archbishop s Chateau & Gardens in Kroměříž, Kroměříž Marek Perůtka, Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, in: Ladislav Daniel Marek Perůtka Milan Togner (ed.), Arcibiskupský zámek & zahrady v Kroměříži, Kroměříž 2009, s Marek Perůtka, Archbishop s Chateau and Gardens in Kroměříž, in: Ladislav Daniel Marek Perůtka Milan Togner (eds.), Archbishop s Chateau & Gardens in Kroměříž, Kroměříž 2009, s Marta Perůtková Marek Perůtka, Protektorátní výstava Tisíciletá Olomouc, in: Martin Elbel Ondřej Jakubec (eds.), Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. I. Úvodní svazek, katalog výstavy, Olomouc 2010, s Ondřej Jakubec Marek Perůtka (eds.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let II. Katalog, Olomouc Ondřej Jakubec Marek Perůtka (eds.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let III. Historie a kultura, Olomouc (s Ondřejem Jakubcem, Janem Štětinou a Milanem Tognerem), Dějiny Arcibiskupského zámku v Kroměříži, in: Ondřej Zatloukal (ed.), Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. Průvodce, Kroměříž 2011, s (s Ondřejem Jakubcem, Janem Štětinou a Milanem Tognerem), The History of the Archbishop s Chateau in Kroměříž, in: Ondřej Zatloukal (ed.), Archbishop s Chateau and Gardens in Kroměříž. Guidebook, Kroměříž 2011, s (s Ondřejem Jakubcem, Janem Štětinou a Milanem Tognerem), Průvodce zámkem, in: Ondřej Zatloukal (ed.), Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. Průvodce, Kroměříž 2011, s (s Ondřejem Jakubcem, Janem Štětinou a Milanem Tognerem), A Guide to the Chateau, in: Ondřej Zatloukal (ed.), Archbishop s Chateau and Gardens in Kroměříž. Guidebook, Kroměříž 2011, s (s Milanem Tognerem, Ondřejem Zatloukalem a Pavlem Zatloukalem), Průvodce Podzámeckou zahradou, in: Ondřej Zatloukal (ed.), Arcibiskupský zámek a zahrady

5 v Kroměříži. Průvodce, Kroměříž 2011, s (s Milanem Tognerem, Ondřejem Zatloukalem a Pavlem Zatloukalem), A Guide to the Chateau Garden, in: Ondřej Zatloukal (ed.), Archbishop s Chateau and Gardens in Kroměříž. Guidebook, Kroměříž 2011, s (s Martinem Pavlíčkem a Ondřejem Zatloukalem), Průvodce Květnou zahradou, in: Ondřej Zatloukal (ed.), Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. Průvodce, Kroměříž 2011, s (s Martinem Pavlíčkem a Ondřejem Zatloukalem), A Guide to the Floral Garden, in: Ondřej Zatloukal (ed.), Archbishop s Chateau and Gardens in Kroměříž. Guidebook, Kroměříž 2011, s Historické město Kroměříž a jeho památky, in: Marek Perůtka (ed.), Kroměříž. Historické město & jeho památky, Kroměříž 2012, s Marek Perůtka (ed.), Kroměříž. Historické město & jeho památky, Kroměříž The Historical Town Kroměříž and Its Monuments, Czech and Slovak Journal of Humanities. Historia Artium 2, 2012, č. 1, s

1994-1995, člen mezinárodního vědeckého výboru Světového bienále současného umění Africus 95 v Johannesburgu

1994-1995, člen mezinárodního vědeckého výboru Světového bienále současného umění Africus 95 v Johannesburgu prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. narozen 1950 v Olomouci 1968-1973, studium oborů výtvarná výchova hudební výchova, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1974, doktor filozofie (PhDr.)

Více

Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. Brno - Olomouc - Opava 1999-2000

Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. Brno - Olomouc - Opava 1999-2000 prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. narozen 1942 v Přerově kontakt: hlobil@udu.cas.cz 1960-1964, středoškolské vzdělaní, Střední průmyslová škola strojnická, Přerov 1964-1969, vysokoškolské studium, Katedra dějin

Více

Obsah. Muzeum umění Olomouc. 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc. 3 2. Sbírkový a expoziční odbor. 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení

Obsah. Muzeum umění Olomouc. 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc. 3 2. Sbírkový a expoziční odbor. 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení Obsah Muzeum umění Olomouc 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc 3 2. Sbírkový a expoziční odbor 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení 4 2.1.1. Uměleckohistorické oddělení Staré umění 5 2.1.1.1.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 16 5 Věda a výzkum 21 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům

Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům I. Dějiny umění v Čechách a na Moravě 1. Rondel Kultury s moravskou malovanou keramikou v Těšeticích-Kyjovicích

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 4 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 7 3. Památková péče 8 4. Správa památkových objektů 16 5. Věda a výzkum 20 6. Publikační a přednášková

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

M U Z E U M U M Ě N Í O L O M O U C

M U Z E U M U M Ě N Í O L O M O U C M U Z E U M U M Ě N Í O L O M O U C z p r á v a o č i n n o s t i a h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 3 Olomouc, 25. 2. 2004 doc. PhDr. Pavel Zatloukal OBSAH 1. Souhrnné zhodnocení 3 2. Legistativní

Více

Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP (1947 1989)

Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP (1947 1989) Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP (1947 1989) I. Domácí, ročníkové a diplomové práce, závěrečné práce postgraduálního studia 1947 Luděk Buriánek, Společenské poslání výtvarné výchovy.

Více

Kysilková Kristýna Mgr. kristyna.kysilkova@seznam.cz

Kysilková Kristýna Mgr. kristyna.kysilkova@seznam.cz SGS 2010 Historická zkušenost, proměny životního stylu a udržitelný rozvoj Seznam členů řešitelského týmu: Jméno e-mail Navrhovatel: Chmel Filip Ing. f. c h @ c e n t r u m. c z Školitel navrhovatele:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006 Zpráva je zpracována na základě hodnotících zpráv jednotlivých odborných ústavů a úseků, pro něž byly použity údaje z osobních výkazů o činnosti jednotlivých odborných pracovníků.

Více

Cena města Olomouce Cena za počin roku 2012

Cena města Olomouce Cena za počin roku 2012 Cena města Olomouce Cena za počin roku 2012 Cena města Olomouce Cena za počin roku 2012 Vážení přátelé, dámy a pánové, listovat katalogem k Cenám města můžete letos již posedmnácté. Za tu dobu se ocenění

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2010 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

Muzeum umění Olomouc. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Muzeum umění Olomouc. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Muzeum umění Olomouc Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Obsah Muzeum umění Olomouc 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc 4 2. Sbírkový a expoziční odbor 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení

Více

CENA MĚSTA OLOMOUCE CENA ZA POČIN ROKU 2013

CENA MĚSTA OLOMOUCE CENA ZA POČIN ROKU 2013 CENA MĚSTA OLOMOUCE CENA ZA POČIN ROKU 2013 Cena města Olomouce Cena za počin roku 2013 Vážené dámy a pánové, milí přátelé, už posedmnácté se přiblížil okamžik, kdy se několik výjimečných osobností z

Více

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 1 Obsah 1 Úvod 2 Organizace a řízení Státního ústavu památkové péče 3 Souhrn hlavních činností 4 Rozbor hospodaření

Více

K prûzkumûm památek v odborném tisku v roce 1995. Zdenûk Dragoun - Jaroslav Pe ka

K prûzkumûm památek v odborném tisku v roce 1995. Zdenûk Dragoun - Jaroslav Pe ka z odborného tisku Milevsko (okr. Písek)...12 Mladá Boleslav...97, 98, 99, 101 Mnichovo Hradiště (okr. Mladá Boleslav)...97, 99 Moldava (okr. Teplice)...68, 69 Most...15, 17, 40, 51, 59, 60, 73, 150 Mstěnice,

Více

LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE. (duplikáty / duplicates)

LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE. (duplikáty / duplicates) LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE (duplikáty / duplicates) MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ / MORAVIAN GALLERY IN BRNO Knihovna /Library Výměna publikací / Books Exchange Husova 18, 662 26, Brno, Czech

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE. Odbor archeologie

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE. Odbor archeologie NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE Odbor archeologie PLÁN PRÁCE, PŘEHLED ČINNOSTÍ A VÝSTUPŮ V ROCE 2009 3.1. VÝKON PAMÁTKOVÉ PÉČE 3.1.1. Zpracování odborných vyjádření,

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2008

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2008 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2008 Kladno, březen 2009 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. REKONSTRUKCE NOVÉHO OBJEKTU MUZEA... 3 3. HOSPODAŘENÍ SVMK... 3 4. STÁLÉ EXPOZICE

Více

I. Výpis obsahu vyhl. č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, odvětvové třídění, skupina 3, oddíl 33 znění platné pro rok 2010

I. Výpis obsahu vyhl. č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, odvětvové třídění, skupina 3, oddíl 33 znění platné pro rok 2010 I. Výpis obsahu vyhl. č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, odvětvové třídění, skupina 3, oddíl 33 znění platné pro rok 2010 Oddíl Pododdíl Paragraf 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 331 Kultura

Více

POZVÁNKA NA VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČV ICOM Brno 19. ledna 2009

POZVÁNKA NA VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČV ICOM Brno 19. ledna 2009 POZVÁNKA NA VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČV ICOM Brno 19. ledna 2009 Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, jménem předsednictva Českého výboru ICOM si Vás dovoluji pozvat na valné shromáždění Českého výboru ICOM,

Více

Výběrová bibliografie

Výběrová bibliografie Výběrová bibliografie Monografie Eva SEMOTANOVÁ, Výběrový katalog atlasů. Mapová sbírka Ústavu československých a světových dějin Československé akademie věd, Praha 1989, 305 s. Eva SEMOTANOVÁ, Kartografie

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2009 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst STŘEDNÍ MORAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Olomouc 4 Kroměříž 9 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz Místo úvodu Hlavním

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více