VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny"

Transkript

1 Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve všech svých podobách uchováno, zhodnocováno a předáváno dalším generacím jakožto svědectví lidských zkušeností a tužeb, aby tak mohlo vyživovat kreativitu a nastolit skutečný dialog mezi kulturami. (Článek 7 - Kulturní dědictví, pramen kreativity - Všeobecná deklarace UNESCO )

2 Péče o kulturní dědictví Co všechno zahrnujeme do kulturního dědictví? viz text str.3 souhrn nemovitých i movitých, archeologické památky, kulturní krajina i místa, knihovny, archivy ad. První vzdělávací cyklus Území MAS Podhorácko bude zaměřen zejména na ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova včetně uplatnění zkušeností v regionu (MAS Podhorácko) Bude zahrnovat jednak péči o památky místního významu, dále pak zřizování muzeí a expozic. Další semináře budou věnovány významným přírodním prvkům jako jsou aleje, památné stromy a jejich význam v krajině, nových možností využití místního dědictví a místně významných památek v udržitelném cestovním ruchu.

3 Poznámky úvodem Základní požadavky na ochranu kulturního dědictví jsou promítnuty i do Programu rozvoje venkova České republiky na období V něm se podtrhuje, že opatření týkající se kulturního dědictví venkova by mělo umožnit především architektonický a urbanistický rozvoj českých a moravských vesnic v souladu s požadavky na zachování a posílení jejich charakteristického vzhledu a hodnot a zároveň zvýšení identity a pospolitosti místních obyvatel. Tento záměr je v souladu s evropským zájmem o zachování jedinečnosti, specifik a místních tradic při rozvoji vesnic a posílení rozmanitosti Evropy. Strategický plán Místní akční skupiny (MAS) Podhorácko v opatření Programu rozvoje venkova rozvádí opatření k ochraně a rozvoji kulturního dědictví venkova zejména v části Kořeny pro budoucnost. V rámci MAS vznikl a je organizován tento projekt (tato akce). Zvyšuje se pozornost ochraně kult. dědictví NNO např.: Rotary Uherský Brod Návraty ke kořenům

4 Hmotné památky (nemovité) Stavební památky architektonické památky -lidová architektura, -sakrální památky, -feudální architektura, -funerální ( hřbitovní ), -technické památky Do lidové lze zahrnout i stodoly někdy dřevěné, včetně větrání a chlévy mnohde s unikátními klenbami, kolny a většinou jen zbytky ohrazení (plotů). Cílem je probuzení nebo zvýšení zájmu veřejnosti o ochranu architektonického dědictví, kvalitu zastavěného prostředí a architekturu už od školního věku, předvedení jednoty kulturního dědictví a spojitostí, které existují mezi architekturou, jednotlivými druhy umění, lidovými tradicemi a způsoby života, ať už na evropské, národní nebo regionální úrovni. Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy

5 Co máme v regionu Památky zapsané výběr Příklady, /seznam viz text) venkovských usedlostí 8 Bransouze 2,Čáslavice 1, Chlum 2, Rokytnice 2 Kostelů 9 far 5 Heraltice, Chlum, Opatov, Rokytnice, Stařeč, Boží muka, sochy 12 zámků, tvrzí, zřícenin 9 technických památek 4 technických zajímavostí 3 kamenů 7 Zapsání ještě neznamená skutečnou péči a ochranu! Které nejsou zapsané a má smysl je chránit : (technické, funerální, sochy ad)!! Diskuze formální ochrana zápisem, neformální reálnou péčí

6 Zapsané celkem v jednotlivých obcích Bransouze 3 Předín 2 Čáslavice 5 Přibyslavice 1 Červaná Lhota 4 Radotín 1 Chlum 5 Rokytnice 6 Krahulov 3 Římov 2 Opatov 3 Stařeč 4 Okříšky 3 Štěměchy 6 Opatov 3 Zašovice 1 Petrovice 2 Pokojovice 1

7 Venkovské usedlosti - možnosti záchrany - diskuze Změny majitelů Změna funkce Vliv projektanta Vliv majitele

8 Možnost záchrany, ochrany, nebo ohrožení? Projekt územní plán, katalogové domy Již před 118 lety příklad Kusín Richard Rozpočty staveb a odhady budov. Praha 1892

9 Další nemovité památky Sakrální památky jsou významným prvkem venkovské lokální kultury. Patří sem nejen kostely, ale i fary, kříže, křížky, boží muka, zvonice, kapličky, zastavení křížové cesty případně mariánské sloupy. Umístění sakrálních staveb není náhodné, byly umisťovány do míst, která předci pokládali za nepřátelská nebo nebezpečná, nebo do míst spojených s určitou tragickou nebo nešťastnou událostí (což bývá v menším měřítku dodnes). Příklad Kracovice

10 Další nemovité - mnohdy opomíjené Do funerálních památek patří hřbitovy, hrobky, případně márnice a hřbitovní kaple. Tuto kategorii si většinou jako kulturní dědictví neuvědomujeme (viz devastace starých hrobů). Sochy, boží muka příklad Umělecké a ostatní drobné památky, jako pomníky, pamětní desky, např. pomníky padlých atd.

11 Technické památky Patří mezi ně mlýny, kovárny, papírny, ale i podzemní šachty, náhony,vodárny, vodovody, studny cihelny, pily, rybniční soustavy, ale i mosty, mostky, rozhledny i stavby na významných železnicích a pod. Na venkově ohrožené diskuze!!! Zachraňme a vystavme alespoň dokumentaci u zničených odstraněných - příklady

12 Památky ohrožené technické V seznamu ohrožených mostek Najít, dokumentovat, zvolit způsob ochrany NNO, školy? DISKUZE

13 Movité památky na venkově : zemědělské pomůcky, nástroje a stroje, předměty domácností a.d předměty Opět najít, dokumentovat, zvolit způsob ochrany NNO, školy? Místní výstavy, muzea, depozitáře DISKUZE

14 Diskuze, dotazy, příspěvky Co dál? Využívání památek s ohledem na potřeby současného života, a případná adaptace starých objektů pro nové účely, je-li to vhodné, (což je i v souladu s evropskou úmluvou o ochraně architektonického dědictví. Jaké úkoly nás čekají? Shrnutí stavu nezapsaných objektů cenných z hlediska historického dědictví, památky v regionu Podhorácko nemovité, movité, zapsané, (ohrožené) venkovské usedlosti nezapsané, dochované prvky lidové architektury, technické památky, katastr, majitel, záměry, prvky a způsob péče návrh péče o tyto objekty, získávání iniciativ občanů k péči, získávání finančních prostředků venkovské usedlosti zapsané seznam, popis, majitel, katastr, foto, stav, dosavadní péče, rozdělení podle obcí, (územní plán, stavební povolení, ohlášení, záměry majitelů, záměry obce)

15 Tím končí první téma první akce Děkuji za pozornost

Historické a kulturní dědictví a venkovská identita

Historické a kulturní dědictví a venkovská identita Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A3 Místo: Stařeč Datum: 4.11 Historické a kulturní dědictví a venkovská identita Venkovský prostor a venkovská identita našeho regionu (MAS Podhorácka) Možností využití

Více

Plzeňský kraj. Koncepce podpory státní památkové péče. v letech 2013-2020

Plzeňský kraj. Koncepce podpory státní památkové péče. v letech 2013-2020 Plzeňský kraj Koncepce podpory státní památkové péče v letech 2013-2020 1 OBSAH 1. Úvod: Význam památkové péče... 1 2. Formulace problematiky památkové péče v Plzeňském kraji... 3 Charakteristika oblasti

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta ekonomicko-správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Památková péče v ČR se zaměřením na okres Jičín Petra Štěrbová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Lektor: Michaela Roškotová Bauerova vila, Libodřice 09.12. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra humanitních věd

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra humanitních věd Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Diplomová práce Drobné církevní stavby (terénní výzkum v regionu Posázaví) Vypracovala: Gabriela Antošová Vedoucí

Více

PhDr. Jindřiška Gregoriniová. (stručný přehled květen 2008)

PhDr. Jindřiška Gregoriniová. (stručný přehled květen 2008) Fondy Evropské unie PhDr. Jindřiška Gregoriniová (stručný přehled květen 2008) Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), je odrazem principu solidarity

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015 01 Městské opevnění (ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova, Jana Kouly) Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním

Více

Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích

Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích 1 Vážení vlastníci kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích, velmi si vážíme Vaší osobní iniciativy,

Více

Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010-2013

Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010-2013 Počet stran přílohy: 26 Moravskoslezský kraj Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010-2013 Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského

Více

DROBNÉ PAMÁTKY NA FRÝDLANTSKU

DROBNÉ PAMÁTKY NA FRÝDLANTSKU PODEJME SI RUCE S KULTURNÍM DĚDICTVÍM DROBNÉ PAMÁTKY NA FRÝDLANTSKU STUDIE Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Náš Kraj, občanské sdružení Hrdinů 113/21,

Více

Priorita rozvoje. Cíle priority. Opatření Opatření Opatření

Priorita rozvoje. Cíle priority. Opatření Opatření Opatření Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 Návrhová část Zpracovattell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s.. Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí Morava lliistopad

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice Vláda I. s c h v a l u j e Koncepci účinnější

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

PAMÁTKOVÉ LOKALITY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH

PAMÁTKOVÉ LOKALITY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH PAMÁTKOVÉ LOKALITY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Ministerstvo pro místní rozvoj odbor územního plánování Ústav územního rozvoje Brno 2002 ÚVOD Ústav územního rozvoje provádí v rámci své činnosti řadu

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS 2008 2013 PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS 2008 2013 PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS 2008 2013 PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ OBSAH 1. Žadatel / předkladatel SPL 3 2. Základní údaje o území MAS 3 3. Zpracování Strategického plánu Leader MAS 3 4. Analýza území

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 5. ledna 2011 č. 11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015 Vláda I. schvaluje Koncepci účinnější

Více

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka Strategický plán Leader MAS Partnerství Moštěnka Sedm statečných fiší pro Moštěnku Místní akční skupina Partnerství Moštěnka, o.s. Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014. na II. pololetí 2008 a o politika na léta 2009-2014

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014. na II. pololetí 2008 a o politika na léta 2009-2014 Ministerstvo kultury Č.j. 5975/2007 V Praze 2008 Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014 Důvod předložení: Obsah: Usnesení vlády I. Návrh usnesení vlády ze dne

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Manuál pro učitele Kolektiv autorů 2010 www.czechtourism.cz/didaktika www.aholvos.cz Tato publikace byla vytvořena pro projekt

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

KONCEPCE zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje

KONCEPCE zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje KONCEPCE zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje Zpracoval odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje Koncepce zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PRESENTATION, POPULARIZATION AND PROMOTION OF CULTURAL HERITAGE ZKRÁCENÁ

Více

Územní plán velkého územního FOTO LÁĎA PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Územní plán velkého územního FOTO LÁĎA PRŮVODNÍ ZPRÁVA Územní plán velkého územního celku ADRŠPAŠSKO BROUMOVSKO FOTO LÁĎA NÁVRH PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZÁŘÍ 2005 Pořizovatel: Královéhradecký kraj Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Projektant: SURPMO, a.s. Projektové

Více