Za Nádražím 222, Český Krumlov VÝZNAMNÉ PAMÁTKY ČESKOKRUMLOVSKA A JEJICH SLOH Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov VÝZNAMNÉ PAMÁTKY ČESKOKRUMLOVSKA A JEJICH SLOH. 2010 Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VÝZNAMNÉ PAMÁTKY ČESKOKRUMLOVSKA A JEJICH SLOH Autor práce: Barbora Tvarohová, IX.B Vedoucí práce: Mgr. Jana Vacková Školní rok: Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov

2 Obsah: ÚVOD 3 1. ROŽMBERK NAD VLTAVOU HISTORIE STAVEBNÍ VÝVOJ 5 2. KLÁŠTER VYŠŠÍ BROD HISTORIE STAVEBNÍ VÝVOJ 6 3. KOSTEL KÁJOV HISTORIE STAVEBNÍ VÝVOJ 7 4. KOSTEL BOLETICE HISTORIE STAVEBNÍ VÝVOJ 9 5. ROZHLEDNA NA KLETI HISTORIE, VÝVOJ 9 6. KLÁŠTER ZLATÁ KORUNA HISTORIE STAVEBNÍ VÝVOJ HOLAŠOVICE HISTORIE STAVEBNÍ VÝVOJ 12 LITERATURA 13 ZÁVĚR 15 ANOTACE 15 PŘÍLOHY 16 2

3 Úvod Tématem mé absolventské práce jsou Významné památky Českokrumlovska a jejich sloh. Region je známý především svým okresním městem, Českým Krumlovem, jehož historické centrum je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Avšak i za branami města, v jeho blízkém i vzdálenějším okolí se nachází mnoho architektonicky zajímavých památek, které mohou být někdy opomíjeny. Právě z tohoto důvodu jsem si vybrala dané téma, abych mohla ukázat, že i méně známé památky mohou být velice zajímavé. Při práci mi pomáhal můj taťka, s kterým jsem se radila, které památky by měly být v mé práci zahrnuty a který mi pomohl při fotografické dokumentaci staveb. Má práce může posloužit jako malý turistický průvodce po zdejším krásném kraji a ukázat, že nejjižnější kout České republiky je z historického hlediska daleko rozmanitější, než by se mohlo zdát. Úvod mé práce bych chtěla věnovat Českokrumlovsku z hlediska geografického, neboť si myslím, že případný návštěvník by měl získat alespoň částečný přehled o tom, kde se Český Krumlov nachází, a jaká krajina utváří prostředí zmiňovaných památek. Český Krumlov je okresním městem nejjižnějšího regionu České republiky a leží cca 25 km jižně od krajského města České Budějovice. Českokrumlovsko jako takové se vesměs rozkládá v podhůří Šumavy a Novohradských hor na jihu a v blízkosti českobudějovických rovin na severu. Je to půvabný kout České republiky, kde najdete hluboké lesy, malebná údolí řek, rybníky, hrady, zámky, kostely a města. V jižních Čechách a na Českokrumlovsku zvlášť se od pradávna mísily osudy a kultury dvou národů, Čechů a Němců. A právě tato skutečnost úzce souvisí s architekturou a rázem staveb, které tu po staletí vznikaly. Na jedné straně gotické chrámy a renesanční domy a na druhé výstavná lidová architektura. Z historického hlediska měl na utváření architektury největší vliv středověk, kdy začaly vznikat osady, obce města a s tím související rozvoj stavitelství. Ráz architektury se zde po 3

4 staletí formoval a utvářel a dnes zde najdeme stavby gotické, renesanční, barokní atd Bylo velice těžké vybrat jen několik významných památek, neboť Českokrumlovsko je, v pravém slova smyslu, klenotnicí architektury celé České republiky. Nakonec jsem zvolila ta místa a ty objekty, které svým významem přesahují hranice regionu, jižních Čech a mnohdy i celé střední Evropy. Postupně budu popisovat tyto památky: Rožmberk nad Vltavou, klášter Vyšší Brod, kostel v Kájově, kostel v Boleticích, rozhlednu na Kleti, klášter Zlatá Koruna a obec Holašovice. Městskou památkovou rezervaci Český Krumlov záměrně vynechávám, neboť i jenom letmá zmínka o nejvýznamnějších památkách by vydala na samostatnou práci. Zastávky u jednotlivých památek chci popisovat v určitém pořadí, které odpovídá zastávkám případného turisty, vyrážejícího na okružní výlet po Českokrumlovsku. Jako výchozí bod našeho putování si zvolím samotný Český Krumlov. 1. Rožmberk nad Vltavou Po silnici č.160 vyrážíme z Českého Krumlova do Rožmberka. Téměř celá cesta vede údolím řeky Vltavy a po 25km nás konečně vítá městečko Rožmberk nad Vltavou Historie Hrad byl založen v první polovině 13. století na důležité obchodní stezce vedoucí z Čech do horního Podunají. Za zakladatele je považován příslušník mocného rodu Vítkovců Vok z Prčice. Původní název Rosenberg (Růžový vrch) byl odvozen z pětilisté růže, která byla v erbu zakladatele, později byl tento název počeštěn na stávající Rožmberk. Hrad se stal správním i hospodářským centrem panství. V držení Rožmberků (nástupců Vítkovců) byl až do roku 1601, kdy poslední Rožmberk Petr Vok postoupil rožmberské panství svému synovci Janu Zrinskému ze 4

5 Strynu. Poté byl hrad krátce ve vlastnictví rodu Švamberků, avšak po bitvě na Bílé hoře roku 1620 jim byl zkonfiskován a darován veliteli císařských vojsk Karlu Bonaventurovi Buquoyovi. V majetku tohoto rodu byl Rožmberk až do roku 1945, kdy byl po druhé světové válce zestátněn Stavební vývoj Nejstarší částí hradu Rožmberk je tzv. Horní hrad, založený ve 13.století, který však v roce 1522 vyhořel a dnes jej připomíná pouze gotická věž Jakobínka. Na jeho místě byly v průběhu 19. století za vlády Buquoyů postavené nové hospodářské budovy. Mladší Dolní hrad byl postaven v 30. letech 14. století za vlády Jindřicha III. z Rožmberka. Nejintenzivnější stavební činnost na Rožmberku je datována na první polovinu 16. století, kdy rodová panství získal Vilém z Rožmberka. Došlo k renesančním úpravám Dolního hradu, kdy fasády byly pokryty sgrafity a změny se dotkly i vnitřní dispozice hradu. Přestavba pokračovala i za vlády Petra Voka, kdy některé interiéry byly upraveny v duchu italské renesance. Za Jana Zrinského, na počátku 17. století, byly provedeny velkorysé úpravy interiérů ve stylu manýrismu. K posledním úpravám hradu došlo v 19. století, kdy Buquoyové provedli rozsáhlé úpravy ve stylu romantizující gotiky, čímž nabyl dnešní podoby. Dnes je hrad tvořen dvoupatrovou budovou nepravidelného půdorysu, jejíž dominantou je vysoká hranolovitá věž s novogotickým cimbuřím. 2. Klášter Vyšší Brod Opouštíme útulné městečko Rožmberk nad Vltavou a pokračujeme po silnici č. 160 a posléze 163 do Vyššího Brodu. Toto městečko ležící pod Lipenskou nádrží je rájem především vodáků, kteří zde začínají svou pouť po řece Vltavě. Vyšebrodský klášter nelze přehlédnout, neboť se rozkládá na viditelném vršku nad městečkem. 5

6 2.1. Historie Vyšebrodský cisterciácký klášter byl založen roku 1259 Vokem z Prčice. Vyšší Brod se stal rodovým klášterem, v němž bylo pohřbeno deset generací Rožmberků, a je tedy nejvýznamnějším českým rodovým mauzoleem. Jako první zde byl uložen popravený Záviš z Falkenštejna. Druhým zakladatelem opatství je nazýván jeden z nejvýznamnějších mecenášů 14. století Petr I. z Rožmberka, jelikož pro klášterní kostel pořídil deskový oltář a nádherný cyklus maleb tzv. Mistra vyšebrodského oltáře. Roku 1422 dobyli klášter husité, ale naštěstí neutrpěl žádné vážnější poškození. Jeden z nejvýznamnějších opatů Quirin Mickl, který byl v klášteře v letech postavil novou knihovnu, vybavil ji skříněmi a opatřil velké množství titulů. Roku 1789 klášter sotva unikl zrušení. V 19. století zažil klášter vědecký rozkvět. Nejvýznamnějším vyšebrodským opatem byl Leopold Wackarž, který zastával místo generálního opata řádu. Významným opatem byl také Tecelin Jaksch Stavební vývoj Nejstarší částí je klášterní kostel s přilehlými budovami, který se začal stavět v 60. letech 13. století a byl dokončen v 80.letech 14. století. V kostele se propojuje severofrancouzská gotika, poklasický sloh a starší fáze české architektury. Kolem roku 1385, když už stála i celá křížová chodba, bylo dostavěno síňové trojlodí. První kostelní věž byla postavena až roku Knihovní sál, vyzdobený freskami, byl postaven roku Štíhlá věž byla ke kostelu přistavěna za opata Leopolda Wackarže, když probíhaly restaurátorské práce na kostele v novogotickém stylu. 6

7 3. Kostel Kájov Po prohlídce kláštera vede naše výletní trasa stále po silnici č. 163 kolem přírodního útvaru Čertova stěna a posléze podél vodní nádrže Lipno, kde se můžeme v letních měsících příjemně zchladit. Lipno opouštíme v obci Černá v Pošumaví, kde se napojujeme na silnici č. 159 vedoucí přímo k dalšímu bodu našeho zájmu, a to k obci Kájov Historie Poutní kostel Panny Marie v Kájově je jedním z nejstarších mariánských poutních míst v Čechách. První zmínka o něm se objevuje již ve 13. století, kdy roku 1263 český král Přemysl Otakar II. daroval Kájov nově založenému cisterciáckému klášteru ve Zlaté Koruně. Ve 20. letech 15. století dobyli kostel husité, ale ve druhé polovině století za faráře Michaela Pilse zažil velký rozkvět. Avšak nejvýznamnějším obdobím Kájova byla doba baroka, kdy v kostele působil farář cisterciák Matěj Aleš Ungar, díky kterému se stal Kájov místem velkolepých církevních oslav. Kostel podporovali také Eggenberkové a později i Schwarzenberkové. Život poutního místa neblaze změnily reformy císaře Josefa II., při nichž v roce 1785 došlo ke zrušení kláštera Zlatá Koruna. Poté spadl Kájov pod Schwarzenberky a duchovní správy se ujali světští kněží. Kostel poškodily také zákazy poutí a rekvizice cenností a zvonů. Poutě ale nezanikly a zachovaly se až do dnešní doby. Od 30. let 20. století do roku 1945 působili v Kájově němečtí kněží obláti a poté se duchovní správy ujali opět světští kněží. Nyní kájovská fara není obsazena a je spravována z Českého Krumlova Stavební vývoj Z dochovaných staveb je nejstarší původní raně gotický kostelík Smrti Panny Marie, jehož vznik je předpokládaný ve druhé polovině 13. století. Velký kostel Nanebevzetí 7

8 Panny Marie vznikl v průběhu 14. století, ve 20. letech 15. století byl poškozen husity a později v letech byl nákladně přestavěn do dnešní podoby síňového dvojlodí. Naproti kostelu byl v roce 1630 zbudován hospic pro poutníky, ve kterém byl později i hostinec a škola. Roku 1661 byla na místě staré farní budovy postavena nová fara, která později procházela častými úpravami a roku 1699 do ní byla vestavěna kaple sv. Jana Nepomuckého. V roce 1667 bylo kolem cesty z Krumlova do Kájova postaveno patnáct žulových sloupců s obrazy růžencových tajemství. V letech byla pod kájovským kostele zbudována kaple se studnou, do které vedl pramen s léčivou vodou. Během 18. století byl do kostela pořízen nový mobiliář a hlavní portálový oltář s milostnou sochou Panny Marie Kájovské. V druhé polovině 19. století a první polovině 20. století proběhlo v kájovském kostele několik renovací. V roce 1995 byl kostel v Kájově díky jeho vysoké umělecké hodnotě pozdně gotického stylu zařazen mezi národní kulturní památky. 4. Kostel Boletice Z Kájova si uděláme malou odbočku z trasy na vojenský újezd Boletice. Náš okruh se pomalu uzavírá, neboť Boletice jsou od Českého Krumlova vzdáleny přibližně 7 km Historie Boletický kostel sv. Mikuláše, jehož založení je odhadováno na konec 12. století, je historiky považován za nejstarší památku jižních Čech. První písemná zmínka je z roku 1263, kdy Přemysl Otakar II. věnoval kostel spolu se zlatokorunským klášterem církvi. Osídlení v tomto místě je mnohem staršího data. Je tu zmínka například o slovanském kmeni Boleticů. Boletice tehdy ležely na dost významné křižovatce obchodních stezek. 8

9 Jelikož byl kostel v majetku zlatokorunského kláštera, je i jeho historie s klášterem úzce spjata. Postupně byl v majetku Rožmberků, Eggenberků i Schwarzenberků. V průběhu staletí byl svými vlastníky udržován, avšak vytvoření vojenského újezdu po druhé světové válce nastartovalo proces postupné devastace památky. Byly zničeny interiéry a ve značné míře i stavba jako taková Stavební vývoj Kostel byl původně románský, jednolodní, plochostropý s hranolovou věží s podvojnými románskými okénky. Významnými dochovanými architektonickými prvky jsou například povrch zdiva s gotickými omítkami a s původní románskou povrchovou úpravou, zejména ve věži, dále kamenné ostění z 15. století u gotických dveří vedoucích do sakristie. Po listopadu 1989 byly zahájeny práce na záchranu kostela. Byla opravena především krytina jak věže, tak ostatních částí stavby. V lodi kostela byl též osazen dřevěný kazetový strop dle dochovaných barokních polí a archivní fotodokumentace. V současné době je kostel pro veřejnost uzavřen, avšak jedná se o jeho zpřístupnění. 5. Rozhledna na Kleti Abychom si trochu protáhli těla, v Českém Krumlově nasedáme na bicykl, nebo obouváme pevné boty a vyrážíme na nejvyšší horu Blanského lesa - Kleť (1083 m n. m.) Historie, vývoj Rozhledna na Kleti je nejstarší dochovanou rozhlednou v Čechách. Roku 1822 nechal rozhlednu postavit kníže Josef Jan Nepomuk ze Schwarzenberku a dostavěna byla v roce Říkalo se jí také Josefova věž podle zakladatele. Kamenná kruhová 9

10 rozhledna na Kleti je v pseudogotickém slohu a je vysoká přibližně 18 metrů. V zimě jsou dokonce za jasného počasí z Kletě vidět vrcholky Alp. V roce 1925, sto let od dostavění rozhledny, tady byla zbudována horská chata, které se říká také Tereziina chata, to podle její patronky kněžny Terezie ze Schwarzenberku. 6. Klášter Zlatá Koruna Po sjezdu z Kletě zpět do Českého Krumlova vyměňujeme jízdní kolo za pohodlnější automobil a po silnici č. 159 míříme do Zlaté Koruny Historie Klášter založil roku 1263 Přemysl Otakar II., údajně jako díkuvzdání bohu, který při něm stál, když v roce 1260 zvítězil v bitvě u Kressenbrunnu nad uherským vojskem. Silnější byl však patrně praktický důvod, kdy klášter měl sloužit jako opora jeho moci proti silnému a významnému rodu Vítkovců. Král sem povolal rakouské cisterciáky a daroval klášteru rozlehlé pozemky. Několik dalších významných příznivců pozemkový i jiný majetek kláštera ještě rozmnožilo, jako například Bavor ze Strakonic. Když Vítkovci poznali v klášteru silného konkurenta, roku 1276 ho napadli a značně poškodili. Za vlády Václava II. v letech však probíhala další intenzivní výstavba kláštera. Asi největšího rozkvětu dosahoval klášter během 14. století. Vlastnil obrovský majetek a na svém panství založil přes sto vesnic. Krušné časy klášteru nastaly v době husitské, kdy ho roku 1420 napadli a vypálili husité. Mniši na čas odešli a celé panství si přivlastnil Oldřich II. z Rožmberka. Další ranou pro klášter byla událost roku 1493, kdy český král Vladislav Jagellonský postoupil Rožmberkům zlatokorunské statky do dědičné správy. Situace kláštera se zlepšila pod vedením opata Matěje Aleše Ungara a to ve druhé polovině 17. století. Významnou postavou byl také poslední zlatokorunský 10

11 opat Bohumír Bylanský, který se v druhé polovině 18. století postaral o upadající klášterní hospodářství a upevnil pokleslou morálku mnichů. Roku 1785 byl však klášter zrušen výnosem císaře Josefa II. Novými majiteli se stali Schwarzenberkové, kteří klášter pronajímali především k průmyslovým účelům. Klášter zachránila stavební obnova během druhé světové války. Po válce ho zkonfiskoval stát a od roku 1979 je ve správě Státní vědecké knihovny v Českých Budějovicích Stavební vývoj Z dochovaných staveb je nejstarší patrová kaple Andělů strážných, která byla postavena někdy kolem roku Konventní kostel vznikal postupně zřejmě již od roku Současně s kostelem vyrůstaly v několika fázích budovy konventu až do poloviny 14. století. Koncem 16. století proběhla rekonstrukce budov opatství. Po polovině 17. století začaly barokní opravy původně gotického konventu a kostela z důvodů značného poškození způsobeného husity. V druhé polovině 18. století byla většina interiérů vyzdobena rokokovými malbami a štukaturami. Pronajímání kláštera Schwarzenberky pro průmyslové účely mělo za následek chátrání a ničení klášterních budov, a z tohoto důvodu proběhly ve 40. letech 20. století nemalé rekonstrukce. Klášterní areál je již od roku 1995 národní kulturní památkou. 7. Holašovice Posledním bodem naší výpravy je malá jihočeská vesnička Holašovice. Ze Zlaté Koruny tam zamíříme přes městečko Křemže a celá cesta není delší než 20 km. 11

12 7.1. Historie Kdy přesně byly Holašovice založeny se neví, ale první historická zmínka o nich pochází z roku Roku 1292 Václav II., český král, věnoval Holašovice ještě s několika blízkými vesnicemi cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě, v jehož držení byly až do roku Kvůli tomu že byly Holašovice majetkem církve, zažily za husitských válek několik útoků husitů. V letech v okolí Českých Budějovic běsnila morová epidemie, která zahubila všechny obyvatele Holašovic, kromě dvou osob. Na místě hromadného pohřbu dosud stojí morový sloup Stavební vývoj Do nynější podoby byly Holašovice změněny v letech , kdy do vesnice přišel stavební sloh selské baroko, který změnil vnější vzhled vesnických staveb a který se postaral o prohlášení Holašovic památkovou rezervací roku 1995 a o tři roky později o zapsání do světového dědictví UNESCO. Základní historickou částí vesnice je náves a statky rozestavěné kolem do jakéhosi obdélníku. Dříve bylo statků stojících podél návsi sedmnáct, ale v současnosti jich je dvacet dva, jelikož v 19. století se od některých statků oddělily menší usedlosti. Uprostřed návsi stojí kaple, obecní kovárna, dům, ve kterém bydlel kovář, a vedle malý rybníček. Obě kovářská stavení jsou datována na počátku 18. století. Tímto jsme ukončili naše putování po památkách Českokrumlovska, které bylo možná vyčerpávající, ale rozhodně i poučné a zajímavé. 12

13 Literatura AUTOATLAS, Česká socialistická republika, 1. vydání, Praha 1989, Geodetický a kartografický podnik, ISBN Hrad Rožmberk nad Vltavou, přístup z internetu: Historie, přístup z internetu: Klášter Vyšší Brod, , přístup z internetu: Poutní kostel Kájov, přístup z internetu: Historie, přístup z internetu: Kleť, přístup z internetu: Rozhledna Kleť, přístup z internetu: Kleť, přístup z internetu: Holašovice, přístup z internetu: 13

14 Klášter Zlatá Koruna, přístup z internetu: Zlatá Koruna, Přístup z internetu: Stručná historie kláštera Zlatá Koruna, přístup z internetu: Kostel sv. Mikuláše Boletice, přístup z internetu: 14

15 Závěr Jsem ráda, že jsem si vybrala právě toto téma, neboť se mi dobře zpracovávalo a také mi hodně dalo. Zjistila jsem víc o skutečnostech, o kterých jsem věděla jen matně, a dozvěděla se i spoustu nových informací. Velice zajímavé byly třeba souvislosti mezi jednotlivými památkami. Se svojí prácí jsem poměrně spokojená a myslím si, že myšlenku turistického průvodce jsem zpracovala docela dobře, ale za to všechno vděčím také mému taťkovi a paní učitelce Vackové. Anotace Tématem práce jsou Významné památky Českokrumlovska a jejich sloh a je pojednaná jako malý průvodce po českokrumlovských památkách. Aby případný turista o jednotlivých stavbách věděl alespoň něco, je u každé ze sedmi památek obsažených v mé práci stručná historie a její stavební vývoj. 15

16 Přílohy Příloha 1 Hrad Rožmberk převzato z 16

17 Příloha 2 Klášter Vyšší Brod (je vidět hlavně klášterní kostel) foto: Barbora Tvarohová 17

18 Příloha 3 Kostel Kájov foto: Martin Tvaroh 18

19 Příloha 4 Kostel Bolotice převzato z 19

20 Příloha 5 Rozhledna na Kleti foto: Martin Tvaroh 20

21 Příloha 6 Klášter Zlatá Koruna foto: Barbora Tvarohová 21

22 Příloha 7 Holašovice - náves převzato z 22

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

U N E S C O V Í Š a Z N Á Š

U N E S C O V Í Š a Z N Á Š Projekt "UNESCO pro mladou generaci" Znalostní kviz o UNESCO U N E S C O V Í Š a Z N Á Š JMÉNO A PŘÍJMENÍ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY DATUM ZNALOSTNÍHO KVIZU 1. Kolik členů má UNESCO v současnosti? a) 203 b)

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Farní pouť Slapy 14. května 2016 Jednotlivé trasy : Trasa 1 Praha Slapy parníkem Trasa 2 Bojanovice žst. - Slapy - délka 9,5 km

Farní pouť Slapy 14. května 2016 Jednotlivé trasy : Trasa 1 Praha Slapy parníkem Trasa 2 Bojanovice žst. - Slapy - délka 9,5 km Farní pouť Slapy 14. května 2016 Letošní farní pouť nás zavede na Slapy do kostela sv. Petra a Pavla. Poutní mše bude začínat ve 13:30 a bude jí sloužit P.Václav Snětina OSB. Dále je uvedeno několik tras,

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_33 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

DOLNÍ VLTAVICE / německy Untermoldau /

DOLNÍ VLTAVICE / německy Untermoldau / ZDROJ: DOLNÍ VLTAVICE / německy Untermoldau / www.zanikleobce.cz www.mapy.cz historické 1836 1852 + základní Kronika obce Černá v Pošumaví www.cernavposumavi.cz Šumava Baset 2003 Lipno online Kategorie:

Více

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA Čermáková, Bohdálková, Březinová, Ziková, Valášková, Holcmannová ZNOJMO Město Znojmo vzniklo na skalnatém ostrově nad řekou Dyjí v podhradí slavného Břetislavova hradu.

Více

Kraj jižní Čechy. Okres České Budějovice

Kraj jižní Čechy. Okres České Budějovice Kraj jižní Čechy Okres Buškův hamr Ve statku z 18. století byl opraven původní vodní hamr, instalována kovářská dílna a expozice lidového nábytku a umění ze zdejší oblasti. dospělí a senioři 25 Kč/osobu,

Více

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 územní jednotka - Jihozápad Plzeňský kraj- největším správním střediskem je Plzeň/170 tis./druhé největší město v Čechách. Leţí na důleţité dopravní

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN PRŮVODCE vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN mě bere 0 100 200 300 400 500 600 m Map Design &, 2015 www.mapdesign.eu DETI DĚTI CHILDREN Trasa D pro nejmenší Route Trail D D for for the youngest

Více

Průvodce "Průvodce Jižní Čechy"

Průvodce Průvodce Jižní Čechy Kratochvíle Zámek 49 3'30.55"N 14 10'3.17"E Zámek Kratochvíle je renesanční perlou italského stavitelství v jižních Čechách. Zámek se nachází asi 2 kilometry severozápadně od města netolic na Prachaticku.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_09_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 11. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 24.

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Do Čb po obou březích Vltavy 24 km

Do Čb po obou březích Vltavy 24 km Okolo Munického rybníka 7 km Do Čb po obou březích Vltavy 24 km Od kostela na hráz Munického rybníka, po hrázi vlevo až k zoologické zahradě. Pokračujeme po cyklotrase (CT) č. 1051 kolem rybníka až pod

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha Hlavní město České republiky Praha je hlavním městem našeho státu. Je sídlem prezidenta republiky, který má svoji kancelář na Pražském hradě.

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Nejstarší osídlení-keltové,pak germáni 5.-6.st.-Slované-9.st- Velkomoravská říše-první stát 10.st.-sjednocování kmenů-český stát Sčítání

Více

Chřiby, 11.4.2015. Přejezd autobusu : dále po 432, doleva 50 Buchlovice odb. Zlechov Tupesy Velehrad

Chřiby, 11.4.2015. Přejezd autobusu : dále po 432, doleva 50 Buchlovice odb. Zlechov Tupesy Velehrad Chřiby, 11.4.2015 Trasa autobusu: Ostrava D1 exit 298 Lipník - 47 Přerov - 55 Říkovice - D1 exit 258 Kroměříž 367 Kroměříž kruh. objezd nám. Míru 1.výjezd 432 Važany Šelešovice Zdounky Roští n Přejezd

Více

Průvodce "Český Krumlov"

Průvodce Český Krumlov Kleť Vrchol 48 51'54.37"N 14 16'58.11"E Nejvyšší vrchol Blanského lesa (1. 084 m) se vypíná 7 km severozápadně od Českého Krumlova. Nejbližší hora Českých Budějovic je z města dobře viditelná. Je cílem

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

JIŽNÍ ČECHY harmonické PERLA ČESKÉ REPUBLIKY

JIŽNÍ ČECHY harmonické PERLA ČESKÉ REPUBLIKY JIŽNÍ ČECHY harmonické PERLA ČESKÉ REPUBLIKY w w w. j i z n i c e c h y. c z Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1. část je

Více

Průvodce "Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov"

Průvodce Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov Děvín 48 10'36.59"N 16 59'5.75"E se nachází jihozápadním cípu Malých Karpat. Dominantním vrcholem je Děvínská Kobyla. Pod Děvínským hradem začíná červená turistická značka vedoucí až na Duklianský průsmyk.

Více

město s historií průvodce památkami

město s historií průvodce památkami město s historií průvodce památkami Bazilika sv. Prokopa Se stavbou románské baziliky se začalo ve 30. letech 13. století a bazilika byla zasvěcena Panně Marii. Stavba byla během staletí několikrát poškozena,

Více

TR Plzeňsko a Český les

TR Plzeňsko a Český les TR Plzeňsko a Český les Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS. Dostupné

Více

ŽIJEME V PAMÁTKÁCH s úctou, pokorou, v současnosti

ŽIJEME V PAMÁTKÁCH s úctou, pokorou, v současnosti ŽIJEME V PAMÁTKÁCH s úctou, pokorou, v současnosti Základní informace o projektu Život v památkách 2012 Jižní Čechy přináší svým obyvatelům a návštěvníkům harmonii čisté přírody, zachovalých kulturních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Kraj Vysočina Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_15 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

Zajímavosti v obci a okolí

Zajímavosti v obci a okolí Zajímavosti v obci a okolí Zámek Kolštejn Zámek se zbytky hradu - více najdete na stránkách www.icbranna.cz v historii obce. Zámek je v rekonstrukci a je možno po dohodě s kastelánem prohlídka hradu. Kastelán:

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 20.5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II.

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II. VÝTVARNÁ KULTURA 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Historie Novopackého kláštera Nanebevzetí Panny Marie

Historie Novopackého kláštera Nanebevzetí Panny Marie ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Historie Novopackého kláštera Nanebevzetí Panny Marie Nikola Vagenknechtová Vedoucí ročníkové práce: Mgr. Zdeňka Holá Předmět: Dějepis Školní rok:

Více

Průvodce "Karlova Studánka"

Průvodce Karlova Studánka Hora Praděd 50 4'59.08"N 17 13'57.58"E Nejvyšší a nejnavštěvovanější vrchol Moravy určitě upoutá svou výškou (1492 m) a možnostmi vyžití, hlavně sportovními. Poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/11 Obrazová dokumentace Ideový boj katolicismu a protestantismu v Evropě se promítl i v českých zemích. Politické poměry

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov Českokrumlovsko Český Krumlov vám pro poznávací a tematicky zaměřené výlety nabízí nepřeberné množství cílů. Největším lákadlem města je jeho bohatá historie a s ní spojené architektonické památky zdejší

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

OKOLÍ ČESKÝCH BUDĚJOVIC JIŘÍ CUKR

OKOLÍ ČESKÝCH BUDĚJOVIC JIŘÍ CUKR OKOLÍ ČESKÝCH BUDĚJOVIC JIŘÍ CUKR OKOLÍ ČESKÝCH BUDĚJOVIC Průvodce zajímavými místy na Českobudějovicku Jiří Cukr ÚVOD Vydání knihy bylo podpořeno finančními dary: města Borovany města Hluboká nad Vltavou

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice BAROKO A ROKOKO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_08_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 10. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 17.

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Pištín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Pošta Pohostinství Ubytování Knihovna Benzínová pumpa-češnovice Obchod Zdravotnické zařízení

Pištín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Pošta Pohostinství Ubytování Knihovna Benzínová pumpa-češnovice Obchod Zdravotnické zařízení Pištín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey DĚJINY ARCHITEKTURY 12. Barokní architektura na území ČR 12.1 Úvod - v období 17. a 18. století hlavními stavebníky církev a šlechta, města byla po bitvě na Bílé hoře (1620) a po 30-tileté válce zchudlá

Více

Průvodce "Průvodce Česká republika"

Průvodce Průvodce Česká republika Zámek Bor u Tachova Zámek 49 41'39.44"N 12 46'7.90"E Nebývá zvykem, abych na web dával fotky budov pod lešením, tady ale lešení znamená, že se něco opravuje a bude dále sloužit svému účelu. Do Boru jsem

Více

RENESANČNÍ ŠLECHTA ZÁKLADNÍ INFORMACE

RENESANČNÍ ŠLECHTA ZÁKLADNÍ INFORMACE RENESANČNÍ ŠLECHTA 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Kaceřov, Kralovice šlechta a její význam v Čechách v 16. a v první čtvrtině 17. století na příkladu Gryspeků, stavebníků zámku v Kaceřově a kostela v Kralovicích

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více