Za Nádražím 222, Český Krumlov VÝZNAMNÉ PAMÁTKY ČESKOKRUMLOVSKA A JEJICH SLOH Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov VÝZNAMNÉ PAMÁTKY ČESKOKRUMLOVSKA A JEJICH SLOH. 2010 Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VÝZNAMNÉ PAMÁTKY ČESKOKRUMLOVSKA A JEJICH SLOH Autor práce: Barbora Tvarohová, IX.B Vedoucí práce: Mgr. Jana Vacková Školní rok: Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov

2 Obsah: ÚVOD 3 1. ROŽMBERK NAD VLTAVOU HISTORIE STAVEBNÍ VÝVOJ 5 2. KLÁŠTER VYŠŠÍ BROD HISTORIE STAVEBNÍ VÝVOJ 6 3. KOSTEL KÁJOV HISTORIE STAVEBNÍ VÝVOJ 7 4. KOSTEL BOLETICE HISTORIE STAVEBNÍ VÝVOJ 9 5. ROZHLEDNA NA KLETI HISTORIE, VÝVOJ 9 6. KLÁŠTER ZLATÁ KORUNA HISTORIE STAVEBNÍ VÝVOJ HOLAŠOVICE HISTORIE STAVEBNÍ VÝVOJ 12 LITERATURA 13 ZÁVĚR 15 ANOTACE 15 PŘÍLOHY 16 2

3 Úvod Tématem mé absolventské práce jsou Významné památky Českokrumlovska a jejich sloh. Region je známý především svým okresním městem, Českým Krumlovem, jehož historické centrum je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Avšak i za branami města, v jeho blízkém i vzdálenějším okolí se nachází mnoho architektonicky zajímavých památek, které mohou být někdy opomíjeny. Právě z tohoto důvodu jsem si vybrala dané téma, abych mohla ukázat, že i méně známé památky mohou být velice zajímavé. Při práci mi pomáhal můj taťka, s kterým jsem se radila, které památky by měly být v mé práci zahrnuty a který mi pomohl při fotografické dokumentaci staveb. Má práce může posloužit jako malý turistický průvodce po zdejším krásném kraji a ukázat, že nejjižnější kout České republiky je z historického hlediska daleko rozmanitější, než by se mohlo zdát. Úvod mé práce bych chtěla věnovat Českokrumlovsku z hlediska geografického, neboť si myslím, že případný návštěvník by měl získat alespoň částečný přehled o tom, kde se Český Krumlov nachází, a jaká krajina utváří prostředí zmiňovaných památek. Český Krumlov je okresním městem nejjižnějšího regionu České republiky a leží cca 25 km jižně od krajského města České Budějovice. Českokrumlovsko jako takové se vesměs rozkládá v podhůří Šumavy a Novohradských hor na jihu a v blízkosti českobudějovických rovin na severu. Je to půvabný kout České republiky, kde najdete hluboké lesy, malebná údolí řek, rybníky, hrady, zámky, kostely a města. V jižních Čechách a na Českokrumlovsku zvlášť se od pradávna mísily osudy a kultury dvou národů, Čechů a Němců. A právě tato skutečnost úzce souvisí s architekturou a rázem staveb, které tu po staletí vznikaly. Na jedné straně gotické chrámy a renesanční domy a na druhé výstavná lidová architektura. Z historického hlediska měl na utváření architektury největší vliv středověk, kdy začaly vznikat osady, obce města a s tím související rozvoj stavitelství. Ráz architektury se zde po 3

4 staletí formoval a utvářel a dnes zde najdeme stavby gotické, renesanční, barokní atd Bylo velice těžké vybrat jen několik významných památek, neboť Českokrumlovsko je, v pravém slova smyslu, klenotnicí architektury celé České republiky. Nakonec jsem zvolila ta místa a ty objekty, které svým významem přesahují hranice regionu, jižních Čech a mnohdy i celé střední Evropy. Postupně budu popisovat tyto památky: Rožmberk nad Vltavou, klášter Vyšší Brod, kostel v Kájově, kostel v Boleticích, rozhlednu na Kleti, klášter Zlatá Koruna a obec Holašovice. Městskou památkovou rezervaci Český Krumlov záměrně vynechávám, neboť i jenom letmá zmínka o nejvýznamnějších památkách by vydala na samostatnou práci. Zastávky u jednotlivých památek chci popisovat v určitém pořadí, které odpovídá zastávkám případného turisty, vyrážejícího na okružní výlet po Českokrumlovsku. Jako výchozí bod našeho putování si zvolím samotný Český Krumlov. 1. Rožmberk nad Vltavou Po silnici č.160 vyrážíme z Českého Krumlova do Rožmberka. Téměř celá cesta vede údolím řeky Vltavy a po 25km nás konečně vítá městečko Rožmberk nad Vltavou Historie Hrad byl založen v první polovině 13. století na důležité obchodní stezce vedoucí z Čech do horního Podunají. Za zakladatele je považován příslušník mocného rodu Vítkovců Vok z Prčice. Původní název Rosenberg (Růžový vrch) byl odvozen z pětilisté růže, která byla v erbu zakladatele, později byl tento název počeštěn na stávající Rožmberk. Hrad se stal správním i hospodářským centrem panství. V držení Rožmberků (nástupců Vítkovců) byl až do roku 1601, kdy poslední Rožmberk Petr Vok postoupil rožmberské panství svému synovci Janu Zrinskému ze 4

5 Strynu. Poté byl hrad krátce ve vlastnictví rodu Švamberků, avšak po bitvě na Bílé hoře roku 1620 jim byl zkonfiskován a darován veliteli císařských vojsk Karlu Bonaventurovi Buquoyovi. V majetku tohoto rodu byl Rožmberk až do roku 1945, kdy byl po druhé světové válce zestátněn Stavební vývoj Nejstarší částí hradu Rožmberk je tzv. Horní hrad, založený ve 13.století, který však v roce 1522 vyhořel a dnes jej připomíná pouze gotická věž Jakobínka. Na jeho místě byly v průběhu 19. století za vlády Buquoyů postavené nové hospodářské budovy. Mladší Dolní hrad byl postaven v 30. letech 14. století za vlády Jindřicha III. z Rožmberka. Nejintenzivnější stavební činnost na Rožmberku je datována na první polovinu 16. století, kdy rodová panství získal Vilém z Rožmberka. Došlo k renesančním úpravám Dolního hradu, kdy fasády byly pokryty sgrafity a změny se dotkly i vnitřní dispozice hradu. Přestavba pokračovala i za vlády Petra Voka, kdy některé interiéry byly upraveny v duchu italské renesance. Za Jana Zrinského, na počátku 17. století, byly provedeny velkorysé úpravy interiérů ve stylu manýrismu. K posledním úpravám hradu došlo v 19. století, kdy Buquoyové provedli rozsáhlé úpravy ve stylu romantizující gotiky, čímž nabyl dnešní podoby. Dnes je hrad tvořen dvoupatrovou budovou nepravidelného půdorysu, jejíž dominantou je vysoká hranolovitá věž s novogotickým cimbuřím. 2. Klášter Vyšší Brod Opouštíme útulné městečko Rožmberk nad Vltavou a pokračujeme po silnici č. 160 a posléze 163 do Vyššího Brodu. Toto městečko ležící pod Lipenskou nádrží je rájem především vodáků, kteří zde začínají svou pouť po řece Vltavě. Vyšebrodský klášter nelze přehlédnout, neboť se rozkládá na viditelném vršku nad městečkem. 5

6 2.1. Historie Vyšebrodský cisterciácký klášter byl založen roku 1259 Vokem z Prčice. Vyšší Brod se stal rodovým klášterem, v němž bylo pohřbeno deset generací Rožmberků, a je tedy nejvýznamnějším českým rodovým mauzoleem. Jako první zde byl uložen popravený Záviš z Falkenštejna. Druhým zakladatelem opatství je nazýván jeden z nejvýznamnějších mecenášů 14. století Petr I. z Rožmberka, jelikož pro klášterní kostel pořídil deskový oltář a nádherný cyklus maleb tzv. Mistra vyšebrodského oltáře. Roku 1422 dobyli klášter husité, ale naštěstí neutrpěl žádné vážnější poškození. Jeden z nejvýznamnějších opatů Quirin Mickl, který byl v klášteře v letech postavil novou knihovnu, vybavil ji skříněmi a opatřil velké množství titulů. Roku 1789 klášter sotva unikl zrušení. V 19. století zažil klášter vědecký rozkvět. Nejvýznamnějším vyšebrodským opatem byl Leopold Wackarž, který zastával místo generálního opata řádu. Významným opatem byl také Tecelin Jaksch Stavební vývoj Nejstarší částí je klášterní kostel s přilehlými budovami, který se začal stavět v 60. letech 13. století a byl dokončen v 80.letech 14. století. V kostele se propojuje severofrancouzská gotika, poklasický sloh a starší fáze české architektury. Kolem roku 1385, když už stála i celá křížová chodba, bylo dostavěno síňové trojlodí. První kostelní věž byla postavena až roku Knihovní sál, vyzdobený freskami, byl postaven roku Štíhlá věž byla ke kostelu přistavěna za opata Leopolda Wackarže, když probíhaly restaurátorské práce na kostele v novogotickém stylu. 6

7 3. Kostel Kájov Po prohlídce kláštera vede naše výletní trasa stále po silnici č. 163 kolem přírodního útvaru Čertova stěna a posléze podél vodní nádrže Lipno, kde se můžeme v letních měsících příjemně zchladit. Lipno opouštíme v obci Černá v Pošumaví, kde se napojujeme na silnici č. 159 vedoucí přímo k dalšímu bodu našeho zájmu, a to k obci Kájov Historie Poutní kostel Panny Marie v Kájově je jedním z nejstarších mariánských poutních míst v Čechách. První zmínka o něm se objevuje již ve 13. století, kdy roku 1263 český král Přemysl Otakar II. daroval Kájov nově založenému cisterciáckému klášteru ve Zlaté Koruně. Ve 20. letech 15. století dobyli kostel husité, ale ve druhé polovině století za faráře Michaela Pilse zažil velký rozkvět. Avšak nejvýznamnějším obdobím Kájova byla doba baroka, kdy v kostele působil farář cisterciák Matěj Aleš Ungar, díky kterému se stal Kájov místem velkolepých církevních oslav. Kostel podporovali také Eggenberkové a později i Schwarzenberkové. Život poutního místa neblaze změnily reformy císaře Josefa II., při nichž v roce 1785 došlo ke zrušení kláštera Zlatá Koruna. Poté spadl Kájov pod Schwarzenberky a duchovní správy se ujali světští kněží. Kostel poškodily také zákazy poutí a rekvizice cenností a zvonů. Poutě ale nezanikly a zachovaly se až do dnešní doby. Od 30. let 20. století do roku 1945 působili v Kájově němečtí kněží obláti a poté se duchovní správy ujali opět světští kněží. Nyní kájovská fara není obsazena a je spravována z Českého Krumlova Stavební vývoj Z dochovaných staveb je nejstarší původní raně gotický kostelík Smrti Panny Marie, jehož vznik je předpokládaný ve druhé polovině 13. století. Velký kostel Nanebevzetí 7

8 Panny Marie vznikl v průběhu 14. století, ve 20. letech 15. století byl poškozen husity a později v letech byl nákladně přestavěn do dnešní podoby síňového dvojlodí. Naproti kostelu byl v roce 1630 zbudován hospic pro poutníky, ve kterém byl později i hostinec a škola. Roku 1661 byla na místě staré farní budovy postavena nová fara, která později procházela častými úpravami a roku 1699 do ní byla vestavěna kaple sv. Jana Nepomuckého. V roce 1667 bylo kolem cesty z Krumlova do Kájova postaveno patnáct žulových sloupců s obrazy růžencových tajemství. V letech byla pod kájovským kostele zbudována kaple se studnou, do které vedl pramen s léčivou vodou. Během 18. století byl do kostela pořízen nový mobiliář a hlavní portálový oltář s milostnou sochou Panny Marie Kájovské. V druhé polovině 19. století a první polovině 20. století proběhlo v kájovském kostele několik renovací. V roce 1995 byl kostel v Kájově díky jeho vysoké umělecké hodnotě pozdně gotického stylu zařazen mezi národní kulturní památky. 4. Kostel Boletice Z Kájova si uděláme malou odbočku z trasy na vojenský újezd Boletice. Náš okruh se pomalu uzavírá, neboť Boletice jsou od Českého Krumlova vzdáleny přibližně 7 km Historie Boletický kostel sv. Mikuláše, jehož založení je odhadováno na konec 12. století, je historiky považován za nejstarší památku jižních Čech. První písemná zmínka je z roku 1263, kdy Přemysl Otakar II. věnoval kostel spolu se zlatokorunským klášterem církvi. Osídlení v tomto místě je mnohem staršího data. Je tu zmínka například o slovanském kmeni Boleticů. Boletice tehdy ležely na dost významné křižovatce obchodních stezek. 8

9 Jelikož byl kostel v majetku zlatokorunského kláštera, je i jeho historie s klášterem úzce spjata. Postupně byl v majetku Rožmberků, Eggenberků i Schwarzenberků. V průběhu staletí byl svými vlastníky udržován, avšak vytvoření vojenského újezdu po druhé světové válce nastartovalo proces postupné devastace památky. Byly zničeny interiéry a ve značné míře i stavba jako taková Stavební vývoj Kostel byl původně románský, jednolodní, plochostropý s hranolovou věží s podvojnými románskými okénky. Významnými dochovanými architektonickými prvky jsou například povrch zdiva s gotickými omítkami a s původní románskou povrchovou úpravou, zejména ve věži, dále kamenné ostění z 15. století u gotických dveří vedoucích do sakristie. Po listopadu 1989 byly zahájeny práce na záchranu kostela. Byla opravena především krytina jak věže, tak ostatních částí stavby. V lodi kostela byl též osazen dřevěný kazetový strop dle dochovaných barokních polí a archivní fotodokumentace. V současné době je kostel pro veřejnost uzavřen, avšak jedná se o jeho zpřístupnění. 5. Rozhledna na Kleti Abychom si trochu protáhli těla, v Českém Krumlově nasedáme na bicykl, nebo obouváme pevné boty a vyrážíme na nejvyšší horu Blanského lesa - Kleť (1083 m n. m.) Historie, vývoj Rozhledna na Kleti je nejstarší dochovanou rozhlednou v Čechách. Roku 1822 nechal rozhlednu postavit kníže Josef Jan Nepomuk ze Schwarzenberku a dostavěna byla v roce Říkalo se jí také Josefova věž podle zakladatele. Kamenná kruhová 9

10 rozhledna na Kleti je v pseudogotickém slohu a je vysoká přibližně 18 metrů. V zimě jsou dokonce za jasného počasí z Kletě vidět vrcholky Alp. V roce 1925, sto let od dostavění rozhledny, tady byla zbudována horská chata, které se říká také Tereziina chata, to podle její patronky kněžny Terezie ze Schwarzenberku. 6. Klášter Zlatá Koruna Po sjezdu z Kletě zpět do Českého Krumlova vyměňujeme jízdní kolo za pohodlnější automobil a po silnici č. 159 míříme do Zlaté Koruny Historie Klášter založil roku 1263 Přemysl Otakar II., údajně jako díkuvzdání bohu, který při něm stál, když v roce 1260 zvítězil v bitvě u Kressenbrunnu nad uherským vojskem. Silnější byl však patrně praktický důvod, kdy klášter měl sloužit jako opora jeho moci proti silnému a významnému rodu Vítkovců. Král sem povolal rakouské cisterciáky a daroval klášteru rozlehlé pozemky. Několik dalších významných příznivců pozemkový i jiný majetek kláštera ještě rozmnožilo, jako například Bavor ze Strakonic. Když Vítkovci poznali v klášteru silného konkurenta, roku 1276 ho napadli a značně poškodili. Za vlády Václava II. v letech však probíhala další intenzivní výstavba kláštera. Asi největšího rozkvětu dosahoval klášter během 14. století. Vlastnil obrovský majetek a na svém panství založil přes sto vesnic. Krušné časy klášteru nastaly v době husitské, kdy ho roku 1420 napadli a vypálili husité. Mniši na čas odešli a celé panství si přivlastnil Oldřich II. z Rožmberka. Další ranou pro klášter byla událost roku 1493, kdy český král Vladislav Jagellonský postoupil Rožmberkům zlatokorunské statky do dědičné správy. Situace kláštera se zlepšila pod vedením opata Matěje Aleše Ungara a to ve druhé polovině 17. století. Významnou postavou byl také poslední zlatokorunský 10

11 opat Bohumír Bylanský, který se v druhé polovině 18. století postaral o upadající klášterní hospodářství a upevnil pokleslou morálku mnichů. Roku 1785 byl však klášter zrušen výnosem císaře Josefa II. Novými majiteli se stali Schwarzenberkové, kteří klášter pronajímali především k průmyslovým účelům. Klášter zachránila stavební obnova během druhé světové války. Po válce ho zkonfiskoval stát a od roku 1979 je ve správě Státní vědecké knihovny v Českých Budějovicích Stavební vývoj Z dochovaných staveb je nejstarší patrová kaple Andělů strážných, která byla postavena někdy kolem roku Konventní kostel vznikal postupně zřejmě již od roku Současně s kostelem vyrůstaly v několika fázích budovy konventu až do poloviny 14. století. Koncem 16. století proběhla rekonstrukce budov opatství. Po polovině 17. století začaly barokní opravy původně gotického konventu a kostela z důvodů značného poškození způsobeného husity. V druhé polovině 18. století byla většina interiérů vyzdobena rokokovými malbami a štukaturami. Pronajímání kláštera Schwarzenberky pro průmyslové účely mělo za následek chátrání a ničení klášterních budov, a z tohoto důvodu proběhly ve 40. letech 20. století nemalé rekonstrukce. Klášterní areál je již od roku 1995 národní kulturní památkou. 7. Holašovice Posledním bodem naší výpravy je malá jihočeská vesnička Holašovice. Ze Zlaté Koruny tam zamíříme přes městečko Křemže a celá cesta není delší než 20 km. 11

12 7.1. Historie Kdy přesně byly Holašovice založeny se neví, ale první historická zmínka o nich pochází z roku Roku 1292 Václav II., český král, věnoval Holašovice ještě s několika blízkými vesnicemi cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě, v jehož držení byly až do roku Kvůli tomu že byly Holašovice majetkem církve, zažily za husitských válek několik útoků husitů. V letech v okolí Českých Budějovic běsnila morová epidemie, která zahubila všechny obyvatele Holašovic, kromě dvou osob. Na místě hromadného pohřbu dosud stojí morový sloup Stavební vývoj Do nynější podoby byly Holašovice změněny v letech , kdy do vesnice přišel stavební sloh selské baroko, který změnil vnější vzhled vesnických staveb a který se postaral o prohlášení Holašovic památkovou rezervací roku 1995 a o tři roky později o zapsání do světového dědictví UNESCO. Základní historickou částí vesnice je náves a statky rozestavěné kolem do jakéhosi obdélníku. Dříve bylo statků stojících podél návsi sedmnáct, ale v současnosti jich je dvacet dva, jelikož v 19. století se od některých statků oddělily menší usedlosti. Uprostřed návsi stojí kaple, obecní kovárna, dům, ve kterém bydlel kovář, a vedle malý rybníček. Obě kovářská stavení jsou datována na počátku 18. století. Tímto jsme ukončili naše putování po památkách Českokrumlovska, které bylo možná vyčerpávající, ale rozhodně i poučné a zajímavé. 12

13 Literatura AUTOATLAS, Česká socialistická republika, 1. vydání, Praha 1989, Geodetický a kartografický podnik, ISBN Hrad Rožmberk nad Vltavou, přístup z internetu: Historie, přístup z internetu: Klášter Vyšší Brod, , přístup z internetu: Poutní kostel Kájov, přístup z internetu: Historie, přístup z internetu: Kleť, přístup z internetu: Rozhledna Kleť, přístup z internetu: Kleť, přístup z internetu: Holašovice, přístup z internetu: 13

14 Klášter Zlatá Koruna, přístup z internetu: Zlatá Koruna, Přístup z internetu: Stručná historie kláštera Zlatá Koruna, přístup z internetu: Kostel sv. Mikuláše Boletice, přístup z internetu: 14

15 Závěr Jsem ráda, že jsem si vybrala právě toto téma, neboť se mi dobře zpracovávalo a také mi hodně dalo. Zjistila jsem víc o skutečnostech, o kterých jsem věděla jen matně, a dozvěděla se i spoustu nových informací. Velice zajímavé byly třeba souvislosti mezi jednotlivými památkami. Se svojí prácí jsem poměrně spokojená a myslím si, že myšlenku turistického průvodce jsem zpracovala docela dobře, ale za to všechno vděčím také mému taťkovi a paní učitelce Vackové. Anotace Tématem práce jsou Významné památky Českokrumlovska a jejich sloh a je pojednaná jako malý průvodce po českokrumlovských památkách. Aby případný turista o jednotlivých stavbách věděl alespoň něco, je u každé ze sedmi památek obsažených v mé práci stručná historie a její stavební vývoj. 15

16 Přílohy Příloha 1 Hrad Rožmberk převzato z 16

17 Příloha 2 Klášter Vyšší Brod (je vidět hlavně klášterní kostel) foto: Barbora Tvarohová 17

18 Příloha 3 Kostel Kájov foto: Martin Tvaroh 18

19 Příloha 4 Kostel Bolotice převzato z 19

20 Příloha 5 Rozhledna na Kleti foto: Martin Tvaroh 20

21 Příloha 6 Klášter Zlatá Koruna foto: Barbora Tvarohová 21

22 Příloha 7 Holašovice - náves převzato z 22

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 20.5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 územní jednotka - Jihozápad Plzeňský kraj- největším správním střediskem je Plzeň/170 tis./druhé největší město v Čechách. Leţí na důleţité dopravní

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Podle dostupných pramenů pochází první zmínka o kostele ve Třebovicích z roku 1553. V tomto roce zemřel

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Kraj Vysočina Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_15 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

Hotel Fontána. Nabídka rekreačních pobytů dobrovolným i profesionálním hasičům a jejich rodinným příslušníkům pro rok 2012

Hotel Fontána. Nabídka rekreačních pobytů dobrovolným i profesionálním hasičům a jejich rodinným příslušníkům pro rok 2012 Hotel Fontána Hrdoňov Tel.: 380 735 211, 737 234 578, 737 234 598 382 26 Horní Planá Fax: 380 735 241 E-mail: hotel.fontana@uamk.cz www.hotel-fontana.cz Kontaktní osoba: Němečková Jana, vedoucí recepce

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 ZPRAVODAJ MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 TENTO ZPRAVODAJ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI OSY IV LEADER PROGRAMU ROZVOJE

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU DOKSY, KOKOŘÍNSKO, ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ VE DNECH 28.4 1.5.2007

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU DOKSY, KOKOŘÍNSKO, ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ VE DNECH 28.4 1.5.2007 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU DOKSY, KOKOŘÍNSKO, ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ VE DNECH 28.4 1.5.2007 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku ( silnice, trek, MTB ) Ubytování: 3 noci s polopenzí v RS Lesní hotel Doksy

Více

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve (zpracováno podle knihy F. Kubů a P. Zavřela - Zlatá stezka, úsek Vimperk státní hranice) První písemnou zprávu o existenci samostatné vimperské větve Zlaté stezky

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 6. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

výletní trasa Mělnického výběru mv-03 VTMV03 Mělník - Lhotka Ráj Houska Kruh Okna Střezivojice Mělník Délka trasy 64 km

výletní trasa Mělnického výběru mv-03 VTMV03 Mělník - Lhotka Ráj Houska Kruh Okna Střezivojice Mělník Délka trasy 64 km VTMV03 Mělník - Lhotka Ráj Houska Kruh Okna Střezivojice Mělník Délka trasy 64 km Eva(0) Chloumek(2,4) Chloumek,bus(3,2) Lhotka(5,5) Štampach(7,8) Kroužek(9,0) Harrasov(9,8) Kokořín Dolina(13,9) Pokličky(16,0)

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Český Krumlov, poutní Kájov a Kleť

Český Krumlov, poutní Kájov a Kleť Nade vším tady vévodí (opravdu vévodí, a to po vévodech Eggenberských) tamhle nahoře zámek a hlavně věž, jedna z nejvěžovatějších věží, jaké jsem kdy viděl, řekl bych, že věže jsou česká specialita, protože

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

Pracovní list pro malé i velké návštěvníky

Pracovní list pro malé i velké návštěvníky Pracovní list pro malé i velké návštěvníky 1 Nacházíme se na Malé Straně, jedné z nejstarších částí Prahy. Zveme vás na návštěvu do domů U Zlatého slunce a U Zlatého šífu. Domy vznikaly jako renesanční

Více

Plagiátorství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství.

Plagiátorství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství. orství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství. Klonování Drobné úpravy Jednou z výrazných dominant města Brna je dnes poněkud strohá silueta hradu Špilberka. Jeho původní

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko Kontinent : Evropa Oblast: Východní Evropa Litva, Lotyšsko, Estonsko Litevská republika Lotyšská republika Estonská republika Estonská republika Hlavní město: Tallinn Rozloha: 45 226 km² (129. na světě)

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Informace o Hradci Králové

Informace o Hradci Králové Informace o Hradci Králové Hradec Králové Hradec Králové leží na východě Čech, na soutoku Labe s Orlicí. Je metropolí Královéhradeckého kraje a zároveň osmým největším městem v Česku. Žije v něm téměř

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

očekávaný výstup ročník 9. č. 14 název

očekávaný výstup ročník 9. č. 14 název č. 14 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a ostatní kraje ČR V pracovních listech

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ A PRAHA

STŘEDOČESKÝ KRAJ A PRAHA Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník STŘEDOČESKÝ KRAJ A PRAHA referát Jméno a příjmení: Jakub Jezdinský David Novotný Daniel Schubert Třída: 6. O Datum: 17. 6. 2014 Středočeský kraj

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

VY_32_INOVACE_4Kuch. Život za vlády prvních Přemyslovců

VY_32_INOVACE_4Kuch. Život za vlády prvních Přemyslovců Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_4Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru PhDr. Pavel Bureš Venkov Vesnická sídla a krajina ve svém historickém vývoji společně vytvořily integrálně propojený a nedílný, ale současně i různorodý

Více

Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO

Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO Urbanistické hodnoty ÚAP Kadaň popis jevů zpracoval Bc. Jan Hanzlík, NPÚ ú. o. p. Ústí nad Labem Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO Blov Dochované urbanistické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více