Za Nádražím 222, Český Krumlov VÝZNAMNÉ PAMÁTKY ČESKOKRUMLOVSKA A JEJICH SLOH Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov VÝZNAMNÉ PAMÁTKY ČESKOKRUMLOVSKA A JEJICH SLOH. 2010 Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VÝZNAMNÉ PAMÁTKY ČESKOKRUMLOVSKA A JEJICH SLOH Autor práce: Barbora Tvarohová, IX.B Vedoucí práce: Mgr. Jana Vacková Školní rok: Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov

2 Obsah: ÚVOD 3 1. ROŽMBERK NAD VLTAVOU HISTORIE STAVEBNÍ VÝVOJ 5 2. KLÁŠTER VYŠŠÍ BROD HISTORIE STAVEBNÍ VÝVOJ 6 3. KOSTEL KÁJOV HISTORIE STAVEBNÍ VÝVOJ 7 4. KOSTEL BOLETICE HISTORIE STAVEBNÍ VÝVOJ 9 5. ROZHLEDNA NA KLETI HISTORIE, VÝVOJ 9 6. KLÁŠTER ZLATÁ KORUNA HISTORIE STAVEBNÍ VÝVOJ HOLAŠOVICE HISTORIE STAVEBNÍ VÝVOJ 12 LITERATURA 13 ZÁVĚR 15 ANOTACE 15 PŘÍLOHY 16 2

3 Úvod Tématem mé absolventské práce jsou Významné památky Českokrumlovska a jejich sloh. Region je známý především svým okresním městem, Českým Krumlovem, jehož historické centrum je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Avšak i za branami města, v jeho blízkém i vzdálenějším okolí se nachází mnoho architektonicky zajímavých památek, které mohou být někdy opomíjeny. Právě z tohoto důvodu jsem si vybrala dané téma, abych mohla ukázat, že i méně známé památky mohou být velice zajímavé. Při práci mi pomáhal můj taťka, s kterým jsem se radila, které památky by měly být v mé práci zahrnuty a který mi pomohl při fotografické dokumentaci staveb. Má práce může posloužit jako malý turistický průvodce po zdejším krásném kraji a ukázat, že nejjižnější kout České republiky je z historického hlediska daleko rozmanitější, než by se mohlo zdát. Úvod mé práce bych chtěla věnovat Českokrumlovsku z hlediska geografického, neboť si myslím, že případný návštěvník by měl získat alespoň částečný přehled o tom, kde se Český Krumlov nachází, a jaká krajina utváří prostředí zmiňovaných památek. Český Krumlov je okresním městem nejjižnějšího regionu České republiky a leží cca 25 km jižně od krajského města České Budějovice. Českokrumlovsko jako takové se vesměs rozkládá v podhůří Šumavy a Novohradských hor na jihu a v blízkosti českobudějovických rovin na severu. Je to půvabný kout České republiky, kde najdete hluboké lesy, malebná údolí řek, rybníky, hrady, zámky, kostely a města. V jižních Čechách a na Českokrumlovsku zvlášť se od pradávna mísily osudy a kultury dvou národů, Čechů a Němců. A právě tato skutečnost úzce souvisí s architekturou a rázem staveb, které tu po staletí vznikaly. Na jedné straně gotické chrámy a renesanční domy a na druhé výstavná lidová architektura. Z historického hlediska měl na utváření architektury největší vliv středověk, kdy začaly vznikat osady, obce města a s tím související rozvoj stavitelství. Ráz architektury se zde po 3

4 staletí formoval a utvářel a dnes zde najdeme stavby gotické, renesanční, barokní atd Bylo velice těžké vybrat jen několik významných památek, neboť Českokrumlovsko je, v pravém slova smyslu, klenotnicí architektury celé České republiky. Nakonec jsem zvolila ta místa a ty objekty, které svým významem přesahují hranice regionu, jižních Čech a mnohdy i celé střední Evropy. Postupně budu popisovat tyto památky: Rožmberk nad Vltavou, klášter Vyšší Brod, kostel v Kájově, kostel v Boleticích, rozhlednu na Kleti, klášter Zlatá Koruna a obec Holašovice. Městskou památkovou rezervaci Český Krumlov záměrně vynechávám, neboť i jenom letmá zmínka o nejvýznamnějších památkách by vydala na samostatnou práci. Zastávky u jednotlivých památek chci popisovat v určitém pořadí, které odpovídá zastávkám případného turisty, vyrážejícího na okružní výlet po Českokrumlovsku. Jako výchozí bod našeho putování si zvolím samotný Český Krumlov. 1. Rožmberk nad Vltavou Po silnici č.160 vyrážíme z Českého Krumlova do Rožmberka. Téměř celá cesta vede údolím řeky Vltavy a po 25km nás konečně vítá městečko Rožmberk nad Vltavou Historie Hrad byl založen v první polovině 13. století na důležité obchodní stezce vedoucí z Čech do horního Podunají. Za zakladatele je považován příslušník mocného rodu Vítkovců Vok z Prčice. Původní název Rosenberg (Růžový vrch) byl odvozen z pětilisté růže, která byla v erbu zakladatele, později byl tento název počeštěn na stávající Rožmberk. Hrad se stal správním i hospodářským centrem panství. V držení Rožmberků (nástupců Vítkovců) byl až do roku 1601, kdy poslední Rožmberk Petr Vok postoupil rožmberské panství svému synovci Janu Zrinskému ze 4

5 Strynu. Poté byl hrad krátce ve vlastnictví rodu Švamberků, avšak po bitvě na Bílé hoře roku 1620 jim byl zkonfiskován a darován veliteli císařských vojsk Karlu Bonaventurovi Buquoyovi. V majetku tohoto rodu byl Rožmberk až do roku 1945, kdy byl po druhé světové válce zestátněn Stavební vývoj Nejstarší částí hradu Rožmberk je tzv. Horní hrad, založený ve 13.století, který však v roce 1522 vyhořel a dnes jej připomíná pouze gotická věž Jakobínka. Na jeho místě byly v průběhu 19. století za vlády Buquoyů postavené nové hospodářské budovy. Mladší Dolní hrad byl postaven v 30. letech 14. století za vlády Jindřicha III. z Rožmberka. Nejintenzivnější stavební činnost na Rožmberku je datována na první polovinu 16. století, kdy rodová panství získal Vilém z Rožmberka. Došlo k renesančním úpravám Dolního hradu, kdy fasády byly pokryty sgrafity a změny se dotkly i vnitřní dispozice hradu. Přestavba pokračovala i za vlády Petra Voka, kdy některé interiéry byly upraveny v duchu italské renesance. Za Jana Zrinského, na počátku 17. století, byly provedeny velkorysé úpravy interiérů ve stylu manýrismu. K posledním úpravám hradu došlo v 19. století, kdy Buquoyové provedli rozsáhlé úpravy ve stylu romantizující gotiky, čímž nabyl dnešní podoby. Dnes je hrad tvořen dvoupatrovou budovou nepravidelného půdorysu, jejíž dominantou je vysoká hranolovitá věž s novogotickým cimbuřím. 2. Klášter Vyšší Brod Opouštíme útulné městečko Rožmberk nad Vltavou a pokračujeme po silnici č. 160 a posléze 163 do Vyššího Brodu. Toto městečko ležící pod Lipenskou nádrží je rájem především vodáků, kteří zde začínají svou pouť po řece Vltavě. Vyšebrodský klášter nelze přehlédnout, neboť se rozkládá na viditelném vršku nad městečkem. 5

6 2.1. Historie Vyšebrodský cisterciácký klášter byl založen roku 1259 Vokem z Prčice. Vyšší Brod se stal rodovým klášterem, v němž bylo pohřbeno deset generací Rožmberků, a je tedy nejvýznamnějším českým rodovým mauzoleem. Jako první zde byl uložen popravený Záviš z Falkenštejna. Druhým zakladatelem opatství je nazýván jeden z nejvýznamnějších mecenášů 14. století Petr I. z Rožmberka, jelikož pro klášterní kostel pořídil deskový oltář a nádherný cyklus maleb tzv. Mistra vyšebrodského oltáře. Roku 1422 dobyli klášter husité, ale naštěstí neutrpěl žádné vážnější poškození. Jeden z nejvýznamnějších opatů Quirin Mickl, který byl v klášteře v letech postavil novou knihovnu, vybavil ji skříněmi a opatřil velké množství titulů. Roku 1789 klášter sotva unikl zrušení. V 19. století zažil klášter vědecký rozkvět. Nejvýznamnějším vyšebrodským opatem byl Leopold Wackarž, který zastával místo generálního opata řádu. Významným opatem byl také Tecelin Jaksch Stavební vývoj Nejstarší částí je klášterní kostel s přilehlými budovami, který se začal stavět v 60. letech 13. století a byl dokončen v 80.letech 14. století. V kostele se propojuje severofrancouzská gotika, poklasický sloh a starší fáze české architektury. Kolem roku 1385, když už stála i celá křížová chodba, bylo dostavěno síňové trojlodí. První kostelní věž byla postavena až roku Knihovní sál, vyzdobený freskami, byl postaven roku Štíhlá věž byla ke kostelu přistavěna za opata Leopolda Wackarže, když probíhaly restaurátorské práce na kostele v novogotickém stylu. 6

7 3. Kostel Kájov Po prohlídce kláštera vede naše výletní trasa stále po silnici č. 163 kolem přírodního útvaru Čertova stěna a posléze podél vodní nádrže Lipno, kde se můžeme v letních měsících příjemně zchladit. Lipno opouštíme v obci Černá v Pošumaví, kde se napojujeme na silnici č. 159 vedoucí přímo k dalšímu bodu našeho zájmu, a to k obci Kájov Historie Poutní kostel Panny Marie v Kájově je jedním z nejstarších mariánských poutních míst v Čechách. První zmínka o něm se objevuje již ve 13. století, kdy roku 1263 český král Přemysl Otakar II. daroval Kájov nově založenému cisterciáckému klášteru ve Zlaté Koruně. Ve 20. letech 15. století dobyli kostel husité, ale ve druhé polovině století za faráře Michaela Pilse zažil velký rozkvět. Avšak nejvýznamnějším obdobím Kájova byla doba baroka, kdy v kostele působil farář cisterciák Matěj Aleš Ungar, díky kterému se stal Kájov místem velkolepých církevních oslav. Kostel podporovali také Eggenberkové a později i Schwarzenberkové. Život poutního místa neblaze změnily reformy císaře Josefa II., při nichž v roce 1785 došlo ke zrušení kláštera Zlatá Koruna. Poté spadl Kájov pod Schwarzenberky a duchovní správy se ujali světští kněží. Kostel poškodily také zákazy poutí a rekvizice cenností a zvonů. Poutě ale nezanikly a zachovaly se až do dnešní doby. Od 30. let 20. století do roku 1945 působili v Kájově němečtí kněží obláti a poté se duchovní správy ujali opět světští kněží. Nyní kájovská fara není obsazena a je spravována z Českého Krumlova Stavební vývoj Z dochovaných staveb je nejstarší původní raně gotický kostelík Smrti Panny Marie, jehož vznik je předpokládaný ve druhé polovině 13. století. Velký kostel Nanebevzetí 7

8 Panny Marie vznikl v průběhu 14. století, ve 20. letech 15. století byl poškozen husity a později v letech byl nákladně přestavěn do dnešní podoby síňového dvojlodí. Naproti kostelu byl v roce 1630 zbudován hospic pro poutníky, ve kterém byl později i hostinec a škola. Roku 1661 byla na místě staré farní budovy postavena nová fara, která později procházela častými úpravami a roku 1699 do ní byla vestavěna kaple sv. Jana Nepomuckého. V roce 1667 bylo kolem cesty z Krumlova do Kájova postaveno patnáct žulových sloupců s obrazy růžencových tajemství. V letech byla pod kájovským kostele zbudována kaple se studnou, do které vedl pramen s léčivou vodou. Během 18. století byl do kostela pořízen nový mobiliář a hlavní portálový oltář s milostnou sochou Panny Marie Kájovské. V druhé polovině 19. století a první polovině 20. století proběhlo v kájovském kostele několik renovací. V roce 1995 byl kostel v Kájově díky jeho vysoké umělecké hodnotě pozdně gotického stylu zařazen mezi národní kulturní památky. 4. Kostel Boletice Z Kájova si uděláme malou odbočku z trasy na vojenský újezd Boletice. Náš okruh se pomalu uzavírá, neboť Boletice jsou od Českého Krumlova vzdáleny přibližně 7 km Historie Boletický kostel sv. Mikuláše, jehož založení je odhadováno na konec 12. století, je historiky považován za nejstarší památku jižních Čech. První písemná zmínka je z roku 1263, kdy Přemysl Otakar II. věnoval kostel spolu se zlatokorunským klášterem církvi. Osídlení v tomto místě je mnohem staršího data. Je tu zmínka například o slovanském kmeni Boleticů. Boletice tehdy ležely na dost významné křižovatce obchodních stezek. 8

9 Jelikož byl kostel v majetku zlatokorunského kláštera, je i jeho historie s klášterem úzce spjata. Postupně byl v majetku Rožmberků, Eggenberků i Schwarzenberků. V průběhu staletí byl svými vlastníky udržován, avšak vytvoření vojenského újezdu po druhé světové válce nastartovalo proces postupné devastace památky. Byly zničeny interiéry a ve značné míře i stavba jako taková Stavební vývoj Kostel byl původně románský, jednolodní, plochostropý s hranolovou věží s podvojnými románskými okénky. Významnými dochovanými architektonickými prvky jsou například povrch zdiva s gotickými omítkami a s původní románskou povrchovou úpravou, zejména ve věži, dále kamenné ostění z 15. století u gotických dveří vedoucích do sakristie. Po listopadu 1989 byly zahájeny práce na záchranu kostela. Byla opravena především krytina jak věže, tak ostatních částí stavby. V lodi kostela byl též osazen dřevěný kazetový strop dle dochovaných barokních polí a archivní fotodokumentace. V současné době je kostel pro veřejnost uzavřen, avšak jedná se o jeho zpřístupnění. 5. Rozhledna na Kleti Abychom si trochu protáhli těla, v Českém Krumlově nasedáme na bicykl, nebo obouváme pevné boty a vyrážíme na nejvyšší horu Blanského lesa - Kleť (1083 m n. m.) Historie, vývoj Rozhledna na Kleti je nejstarší dochovanou rozhlednou v Čechách. Roku 1822 nechal rozhlednu postavit kníže Josef Jan Nepomuk ze Schwarzenberku a dostavěna byla v roce Říkalo se jí také Josefova věž podle zakladatele. Kamenná kruhová 9

10 rozhledna na Kleti je v pseudogotickém slohu a je vysoká přibližně 18 metrů. V zimě jsou dokonce za jasného počasí z Kletě vidět vrcholky Alp. V roce 1925, sto let od dostavění rozhledny, tady byla zbudována horská chata, které se říká také Tereziina chata, to podle její patronky kněžny Terezie ze Schwarzenberku. 6. Klášter Zlatá Koruna Po sjezdu z Kletě zpět do Českého Krumlova vyměňujeme jízdní kolo za pohodlnější automobil a po silnici č. 159 míříme do Zlaté Koruny Historie Klášter založil roku 1263 Přemysl Otakar II., údajně jako díkuvzdání bohu, který při něm stál, když v roce 1260 zvítězil v bitvě u Kressenbrunnu nad uherským vojskem. Silnější byl však patrně praktický důvod, kdy klášter měl sloužit jako opora jeho moci proti silnému a významnému rodu Vítkovců. Král sem povolal rakouské cisterciáky a daroval klášteru rozlehlé pozemky. Několik dalších významných příznivců pozemkový i jiný majetek kláštera ještě rozmnožilo, jako například Bavor ze Strakonic. Když Vítkovci poznali v klášteru silného konkurenta, roku 1276 ho napadli a značně poškodili. Za vlády Václava II. v letech však probíhala další intenzivní výstavba kláštera. Asi největšího rozkvětu dosahoval klášter během 14. století. Vlastnil obrovský majetek a na svém panství založil přes sto vesnic. Krušné časy klášteru nastaly v době husitské, kdy ho roku 1420 napadli a vypálili husité. Mniši na čas odešli a celé panství si přivlastnil Oldřich II. z Rožmberka. Další ranou pro klášter byla událost roku 1493, kdy český král Vladislav Jagellonský postoupil Rožmberkům zlatokorunské statky do dědičné správy. Situace kláštera se zlepšila pod vedením opata Matěje Aleše Ungara a to ve druhé polovině 17. století. Významnou postavou byl také poslední zlatokorunský 10

11 opat Bohumír Bylanský, který se v druhé polovině 18. století postaral o upadající klášterní hospodářství a upevnil pokleslou morálku mnichů. Roku 1785 byl však klášter zrušen výnosem císaře Josefa II. Novými majiteli se stali Schwarzenberkové, kteří klášter pronajímali především k průmyslovým účelům. Klášter zachránila stavební obnova během druhé světové války. Po válce ho zkonfiskoval stát a od roku 1979 je ve správě Státní vědecké knihovny v Českých Budějovicích Stavební vývoj Z dochovaných staveb je nejstarší patrová kaple Andělů strážných, která byla postavena někdy kolem roku Konventní kostel vznikal postupně zřejmě již od roku Současně s kostelem vyrůstaly v několika fázích budovy konventu až do poloviny 14. století. Koncem 16. století proběhla rekonstrukce budov opatství. Po polovině 17. století začaly barokní opravy původně gotického konventu a kostela z důvodů značného poškození způsobeného husity. V druhé polovině 18. století byla většina interiérů vyzdobena rokokovými malbami a štukaturami. Pronajímání kláštera Schwarzenberky pro průmyslové účely mělo za následek chátrání a ničení klášterních budov, a z tohoto důvodu proběhly ve 40. letech 20. století nemalé rekonstrukce. Klášterní areál je již od roku 1995 národní kulturní památkou. 7. Holašovice Posledním bodem naší výpravy je malá jihočeská vesnička Holašovice. Ze Zlaté Koruny tam zamíříme přes městečko Křemže a celá cesta není delší než 20 km. 11

12 7.1. Historie Kdy přesně byly Holašovice založeny se neví, ale první historická zmínka o nich pochází z roku Roku 1292 Václav II., český král, věnoval Holašovice ještě s několika blízkými vesnicemi cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě, v jehož držení byly až do roku Kvůli tomu že byly Holašovice majetkem církve, zažily za husitských válek několik útoků husitů. V letech v okolí Českých Budějovic běsnila morová epidemie, která zahubila všechny obyvatele Holašovic, kromě dvou osob. Na místě hromadného pohřbu dosud stojí morový sloup Stavební vývoj Do nynější podoby byly Holašovice změněny v letech , kdy do vesnice přišel stavební sloh selské baroko, který změnil vnější vzhled vesnických staveb a který se postaral o prohlášení Holašovic památkovou rezervací roku 1995 a o tři roky později o zapsání do světového dědictví UNESCO. Základní historickou částí vesnice je náves a statky rozestavěné kolem do jakéhosi obdélníku. Dříve bylo statků stojících podél návsi sedmnáct, ale v současnosti jich je dvacet dva, jelikož v 19. století se od některých statků oddělily menší usedlosti. Uprostřed návsi stojí kaple, obecní kovárna, dům, ve kterém bydlel kovář, a vedle malý rybníček. Obě kovářská stavení jsou datována na počátku 18. století. Tímto jsme ukončili naše putování po památkách Českokrumlovska, které bylo možná vyčerpávající, ale rozhodně i poučné a zajímavé. 12

13 Literatura AUTOATLAS, Česká socialistická republika, 1. vydání, Praha 1989, Geodetický a kartografický podnik, ISBN Hrad Rožmberk nad Vltavou, přístup z internetu: Historie, přístup z internetu: Klášter Vyšší Brod, , přístup z internetu: Poutní kostel Kájov, přístup z internetu: Historie, přístup z internetu: Kleť, přístup z internetu: Rozhledna Kleť, přístup z internetu: Kleť, přístup z internetu: Holašovice, přístup z internetu: 13

14 Klášter Zlatá Koruna, přístup z internetu: Zlatá Koruna, Přístup z internetu: Stručná historie kláštera Zlatá Koruna, přístup z internetu: Kostel sv. Mikuláše Boletice, přístup z internetu: 14

15 Závěr Jsem ráda, že jsem si vybrala právě toto téma, neboť se mi dobře zpracovávalo a také mi hodně dalo. Zjistila jsem víc o skutečnostech, o kterých jsem věděla jen matně, a dozvěděla se i spoustu nových informací. Velice zajímavé byly třeba souvislosti mezi jednotlivými památkami. Se svojí prácí jsem poměrně spokojená a myslím si, že myšlenku turistického průvodce jsem zpracovala docela dobře, ale za to všechno vděčím také mému taťkovi a paní učitelce Vackové. Anotace Tématem práce jsou Významné památky Českokrumlovska a jejich sloh a je pojednaná jako malý průvodce po českokrumlovských památkách. Aby případný turista o jednotlivých stavbách věděl alespoň něco, je u každé ze sedmi památek obsažených v mé práci stručná historie a její stavební vývoj. 15

16 Přílohy Příloha 1 Hrad Rožmberk převzato z 16

17 Příloha 2 Klášter Vyšší Brod (je vidět hlavně klášterní kostel) foto: Barbora Tvarohová 17

18 Příloha 3 Kostel Kájov foto: Martin Tvaroh 18

19 Příloha 4 Kostel Bolotice převzato z 19

20 Příloha 5 Rozhledna na Kleti foto: Martin Tvaroh 20

21 Příloha 6 Klášter Zlatá Koruna foto: Barbora Tvarohová 21

22 Příloha 7 Holašovice - náves převzato z 22

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE w w w. j i z n i c e c h y. c z Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1.

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán I ASISTENT:

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst SEVEROZÁPADNÍ ČECHY na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Ústí nad Labem 4 Teplice 6 Děčín a České Švýcarsko 9 Říp 12 Litoměřice 13

Více

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2 Kostely Prahy 2 Milí čtenáři, ať už vcházíme do kostela jako věřící, či jen jako zvědaví návštěvníci, téměř vždy na nás mocně působí. Jako bychom vešli do jiné dimenze. Možná je to i tím, že kostely a

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst VYSOČINA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Jihlava 4 Třebíč 6 Žďár nad Sázavou 9 Telč 12 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Blatná, náměstí Míru Mariánský sloup na náměstí Míru v Blatné 08.09.2007-16.09.2007 Jedná se o typický mariánský sloup, jehož základ tvoří čtyři vysoké

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

Pohádková romantika jižních Čech

Pohádková romantika jižních Čech Červená Lhota Restaurant Červená Lhota Restaurant se nachází v objektu, který leží přímo naproti zámku Červená Lhota. Restaurace je umístěna v budově, která je památkově chráněna a to nabízí klientům možnost

Více

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. z Pernštejna

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. z Pernštejna JIHOČESKÝ HEROLD Časopis o historii a pomocných vědách historických z Pernštejna 1/2012 Znaky obcí Jihočeského kraje Daněk Milan Ing. Jindřichův Hradec Kájov Omlenice Besednice 2 Obsah Jihočeský Herold

Více

KARLOVY VARY PLZEŇ. Sokolov. Chotěšov bývalý klášter Dobřany kostel svatého Víta a kostel svatého Mikuláše. Cheb. Tachov. Rokycany. Domažlice.

KARLOVY VARY PLZEŇ. Sokolov. Chotěšov bývalý klášter Dobřany kostel svatého Víta a kostel svatého Mikuláše. Cheb. Tachov. Rokycany. Domažlice. Sokolov KARLOVY VARY Cheb Rakovník Mnichov u Teplé kostel svatého Petra a Pavla Potvorov románský kostel svatého Mikuláše Mariánské Lázně Nový Dvůr u Dobré Teplá klášter premonstrátů Vody klášter Matky

Více

Text Jiří Peltan, Martin Ježek / Photo Aleš Motejl

Text Jiří Peltan, Martin Ježek / Photo Aleš Motejl Text Jiří Peltan, Martin Ježek / Photo Aleš Motejl Vážení návštěvníci, právě jste dostali do ruky brožuru, která vás spolehlivě provede po okolí Českých Budějovic. Naleznete v ní 10 tipů na výlety, jež

Více

Slovo úvodem. Noc kostelů

Slovo úvodem. Noc kostelů Ústecký kraj Slovo úvodem Noc kostelů, známá v Rakousku, ale už i u nás v České republice a v naší litoměřické diecézi, a rozšiřující se nyní na Slovensko, do Polska, Německa a Holandska, není jen významnou

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V STŘEDOČESKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V STŘEDOČESKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Benešov, Benešov 1 Benešov, Malé náměstí 74 Konopiště - státní zámek Muzeum Podblanicka - pobočka Benešov 08.09.2012-09.09.2012 10.00-16.00

Více

Posvátná místa v krajině

Posvátná místa v krajině Posvátná místa v krajině Sakrální stavby v Moravskoslezském kraji Barbora Matáková 2007 Albrechtice u Českého Těšína Kostel sv. Petra a Pavla Hlavní pamětihodností Albrechtic u Českého Těšína je dřevěný

Více

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ textová část: Mgr. Jaromír Šebek, Mgr. Jana Vyšohlídová fotografie:

Více

Fakulta sportovních studií

Fakulta sportovních studií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Analýza potenciálu rozvoje cykloturistiky v oblasti Krušné hory Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu v jižních Čechách Bakalářská práce 2015 Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu

Více

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 obsah 1 2 3 4 5 PŘIHLÁŠKA fotodokumentace: 1a KULTURNÍ PAMÁTKY 1b ARCHITEKTURA DOPLŇUJÍCÍ CHARAKTER MPR 1c DROBNÁ ARCHITEKTURA REKAPITULACE 2013 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ NA OBNOVU

Více

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek.

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek. 1.V Í K E N D PÍSECKO PÍSEK PÍSECKÉ HORY PUTIM ORLICKÁ PŘEHRADA ZVÍKOV MILEVSKO Z rozhledny na vrchu Jarníku, ale i z dalších míst na tomto vrchu a v okolních Píseckých horách se otvírá široký výhled na

Více

Úvod Kotevní bod trasy. Klíčové lokality a navazující území. Grafická příloha: mapa 1 kotevní bod a klíčové lokality. Obsah

Úvod Kotevní bod trasy. Klíčové lokality a navazující území. Grafická příloha: mapa 1 kotevní bod a klíčové lokality. Obsah Část A PIVOVARNICTVÍ Obsah Úvod Kotevní bod trasy o PLZEŇ Klíčové lokality a navazující území Území Obec s významným pivovarem - klíčovou lokalitou 1 o Kostelec nad Černými Lesy o Kácov o o o o Humpolec

Více

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Hotel Bellevue Přijeďte objevit středověkou atmosféru středověkého města rozprostřeného v meandrech řeky Vltavy a navštivte náš hotel - Bellevue hotel Český Krumlov,

Více

PODŘIPSKO. Stručný průvodce Hoštka25 obcemi regionu. Litoměřice. vosice. Polepy. Terezín. Brozany. Štětí. Roudnice nad Labem. Budyně. Velvary.

PODŘIPSKO. Stručný průvodce Hoštka25 obcemi regionu. Litoměřice. vosice. Polepy. Terezín. Brozany. Štětí. Roudnice nad Labem. Budyně. Velvary. vosice PODŘIPSKO Litoměřice Polepy Terezín Ohře Brozany nad Ohří 261 Vrutice 608 Stručný průvodce Hoštka25 obcemi regionu Vrbice Libotenice Labe Doksany Hrobce Židovice 240 Chodouny Černěves Záluží Kyškovice

Více

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko.

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko. Projekt č. 101 Česko německá ekologická vodní turistika Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko Prosinec 2010 1 PARTNEŘI PROJEKTU HLAVNÍ PARTNEŘI : DALŠÍ

Více

CZ.1.07/2.4.00/12.0066

CZ.1.07/2.4.00/12.0066 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE KOMPLEXNÍ GEOGRAFICKÁ EXKURZE JIŽNÍ ČECHY 7. 5. 11. 5. 2012 Sborník referátů Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více