Vplouváme do těžkých časů aneb nečekejme na zázrak!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vplouváme do těžkých časů aneb nečekejme na zázrak!"

Transkript

1 ČÍSLO 6 ROČNÍK XI ČERVEN 2009 Vplouváme do těžkých časů aneb nečekejme na zázrak! Asi každý už musel vzít na vědomí, že i česká ekonomika se vlivem světové krize dostala do vážných potíží. Mnohé firmy bankrotují nebo výrazně omezují svou činnost. V důsledku toho dochází k výraznému propouštění zaměstnanců, jinde k nulovému růstu platů nebo dokonce k jejich snižování. Státní rozpočet ztrácí významnou část svých daňových příjmů a dostává se do vážných problémů s rozpočtovým schodkem. A to ještě nejsme na dně. Prý bude ještě hůř. Zdravotnictví se doposud vážným finančním potížím vyhnulo. Především díky tomu, že zdravotní pojišťovny měly z minulých let finanční rezervy v řádu několika desítek miliard korun. Díky tomu mohly i přes pokles svých příjmů platit nemocnicím v termínu a realizovat aspoň malé meziroční navýšení plateb. Obávám se však, že tato zdravotnická idylka zhruba v pololetí skončí. O tom, že mnohem horší situace nás čeká v roce 2010, pochybuje málokdo. Propad ekonomiky se logicky bezprostředně promítne do hospodaření zdravotních pojišťoven, které už navíc žádnými rezervami disponovat nebudou že se to pak citelně dotkne i nás, je jasné. Ale proč jsem přesvědčen o tom, že musíme bít na poplach a něco podniknout už v půlce letošního roku? Vedou mě k tomu následující fakta: S pravděpodobností hraničící s jistotou Poslanecká sněmovna přehlasuje Senát a zcela nebo fakticky zruší systém regulačních poplatků. Ve finanční rovině to bude pro naši nemocnici znamenat, že ve 2. pololetí 2009 přijdeme o milionů Kč, za celý rok 2010 pak o milionů. Ve 2. pololetí se plně projeví výrazný nárůst tarifních platů zaměstnanců naší nemocnice na základě rozhodnutí vlády. K největšímu nárůstu dochází u všeobecných sester a porodních asistentek (cca 15 % z tarifů), resp. nezdravotnických zaměstnanců. Pro 2. pololetí 2009 to bude znamenat pro nemocnici nárůst nákladů o 50 milionů Kč, pro celý rok 2010 pak 100 milionů. Námi oslovené zdravotní pojišťovny zatím jakkoliv nereagovaly na naše dotazy, zda jsou ochotny se na těchto nákladech nějakým způsobem podílet. (Jak bylo v některých médiích avizováno.) Co můžeme v této situaci dělat? Mohli bychom čekat na zázrak (Jak to bezesporu budou některé nemocnice dělat.) Tedy, že nám zdravotní pojišťovny všechny náklady navíc či výpadky příjmů zohlední a zaplatí. Zázraky se však stávají zřídka. S velkou pravděpodobností se pak vystavujeme obrovskému riziku, že se začátkem roku ocitneme ve vážných ekonomických problémech a budeme muset v krátkém čase a velmi drasticky snižovat náklady. Že by takový postup mohl vést k ohrožení některých klíčových rozvojových programů nemocnice, je jasné. Jsem proto přesvědčen, že jedinou rozumnou možností je nečekat na zázraky a podniknout nezbytné kroky už teď! Výhodou je, že je budeme moci dělat v delším čase a nebudou muset být tak razantní a tak bolestivé. Na druhé straně si ale nalijme čistého vína nebude to procházka růžovou zahradou a mnohdy to bude bolet. Protože ve stávající ekonomické situaci prostě nemůžeme zajistit alespoň základní ekonomickou stabilitu naší nemocnice jinak než snížením nákladů! Možných úspor můžeme dosáhnout zhruba ve třech základních oblastech: 1) Využijeme stávající ekonomické situace a vyvineme výrazný tlak na dodavatele materiálů i služeb s cílem dosáhnout dalších významných slev. 2) Musíme částečně redukovat materiálové náklady našich pracovišť. Pokud budeme dostatečně úspěšní ve slevách cen, nemusí být tento krok až tak obtížný. Individuální přístup budeme samozřejmě uplatňovat tam, kde jsme hodnoceni nějakou formou výkonové úhrady. Naše příjmy od pojišťoven ohrozit nesmíme! 3) Vzhledem k tomu, že růst nákladů je dán především růstem nákladů osobních, je jasné, že se nevyhneme ani dalšímu tlaku na růst efektivity v této oblasti, tlaku na růst produktivity práce. Chceme se zaměřit především na odstraňování zbytečných činností a zbytečných či neefektivních procesů. Nepůjde samozřejmě o masové propouštění, jak to vidíme v mnoha podnicích kolem nás. Budeme se snažit využít ke snižování stavu zaměstnanců především přirozených odchodů. Chápu, že nejde o žádné radostné zvěsti. Na druhé straně, když se podíváme kolem nás, je jasné, že nejde o žádné dramatické škrty. S dopady ekonomické krize do zdravotnictví se budou muset vypořádat všechny nemocnice, všechna zdravotnická zařízení. Věřím, že společně budeme schopni reagovat na tuto situaci dříve a tím i lépe než ostatní nemocnice. Pokud se nám to povede, můžeme obdobím krize proplout bez velkých otřesů, se stabilní ekonomikou. Z dlouhodobé perspektivy tak můžeme dokonce posílit naši strategickou pozici v regionu i v republice. Vážení spolupracovníci, v uplynulých letech se nám podařilo výrazně uspět v mnoha oblastech, podařilo se nám dosáhnout mnoha klíčových strategických cílů. Nepochybuji, že společně úspěšně proplujeme těžkými časy, které jsou před námi. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA ředitel FNO Z obsahu Tři cesty k digitálnímu obrazu ve skiagrafii str. 2 Refrakční chirurgie se začíná stěhovat do nitra oka str. 3 Specializovaná ambulance pro nemocné se syndromem diabetické nohy str. 4 Jak se chránit před nebezpečným účinkem slunce? str. 5

2 2 Další technické novinky v oblasti diagnostiky a léčby Tři cesty k digitálnímu obrazu ve skiagrafii První digitální skiagrafické pracoviště bylo slavnostně otevřeno v úterý 12. května v Radiodiagnostickém ústavu. Přítomné hosty v úvodu srdečně přivítal Mgr. Svatopluk Koval, vedoucí radiologický asistent, poté se ujali slova Ing. Ivo Žolnerčík, náměstek pro techniku a provoz, MUDr. Jana Chmelová, Ph.D., přednostka Radiodiagnostického ústavu, a Martina Huláková, ředitelka pro prodej Promedica Praha Group, a.s. 1 2 Jak zde zaznělo, špičkový digitalizovaný přístroj KODAK DIRECT VIEW DR7500 System v hodnotě 10 milionů korun byl ve FNO nainstalován jako první ve východní a střední Evropě. První zkušební snímek formou přímé digitalizace jsme zhotovili , uvedla přednostka Chmelová. Tento okamžik se určitě zapíše do dějin. Jde jednoznačně o výrazný posun ve zvyšování kvality péče o pacienta. Nespornou výhodou jsou čas snímek je zpracováván pouze 10 vteřin a vysoká kvalita obrazu. Výhodou je i to, že snímek můžeme rozesílat na další destinace v síti, což zkracuje také celkovou dobu vyšetření. Než pacient dorazí do vzdělávání radiologických asistentů i z jiných zdravotnických zařízení. Přítomní hosté se mohli na skiagrafickém pracovišti seznámit rovněž s revoluční novinkou bezdrátového detektoru formátu rtg kazety 35 x 43 cm Carestream DRX-1 System. V tomto případě hovoříme o nejjednodušším vytvoření přímé digitalizace z analogového skiagrafického pracoviště. Snímkování probíhá na vestavěný flat panel a bezdrátovou technologií je snímek přenášen do počítače. Snímek je zpracováván 30 až 50 vteřin, vysvětluje vedoucí radiologický asistent Mgr. Koval. V neposlední řadě byl v rámci prezentace předveden i nejjednodušší a nejlevnější systém digitalizace, a to nepřímá digitalizace KODAK DIRECT VIEW Classic CR System. V naší nemocnici je v současné době 11 stacionárních skiagrafických pracovišť a 19 mobilních přístrojů, které jsou používány k snímkování pacientů v těžkém stavu na odděleních JIP, popřípadě na operačních sálech. První krok, který jsme učinili směrem k digitalizaci skiagrafie v naší nemocnici, je proto velmi důležitý. Skiagrafie je a stále bude základem radiologie (v současné době představuje 70 % činnosti ústavu). Na tom se nic nezmění. A jenom na pevordinace, lékař může mít snímek prostudovaný a může bezprostředně začít s léčbou. Přínosem digitální skiagrafie je i dostupnost snímku mimo nemocnici, což umožní bezproblémové konzultace s odborníky z jiných pracovišť. Digitální skiagrafie vyžaduje změnu pracovních návyků i způsobu myšlení všech účastníků. To jsme si ověřili například při úzké spolupráci zejména s Traumatologickým centrem a Ortopedickým oddělením, které se v naší nemocnici aktivně spolupodílejí na zavádění digitální skiagrafie do praxe. Moc jim děkujeme za jejich trpělivost. V budoucnu bychom chtěli vytvořit také referenční pracoviště, které umožní další Růst platů v roce 2009 V průběhu r dochází na základě rozhodnutí vlády k výraznému zvýšení platů u všech kategorií zaměstnanců a jsou realizovány tyto úpravy: 1. zvýšení platových tarifů u nezdravotníků o cca 16 % od na základě zrušení tarifní tabulky č.1 2. plošné navýšení tarifů všem zaměstnancům o 3,5 % od zavedení zvláštního příplatku za zvýšenou neuropsychickou zátěž zdravotnickým zaměstnancům ve výši 3,5 % z platového tarifu od posun tarifních tříd všeobecným sestrám a porodním asistentkám od , což představuje další zvýšení o cca 8 %. Tyto změny se budou postupně realizovat. V praxi to znamená, že v současné době obdrží zaměstnanci nové platové výměry, na nichž je uveden vyšší platový tarif s účinností od 1. června. Na dalším platovém výměru od přibude zdravotnickým pracovníkům zvláštní příplatek a současně se vrátí osobní příplatek přiznaný přechodně na období 2. čtvrtletí 2009 na původní výši. Zvýšení platu vnímají zaměstnanci pozitivně a pokládají ho za zasloužené ocenění jejich náročné práce. Je třeba však také vědět, že realizace těchto změn představuje pro hospodaření nemocnice 51 miliónů Kč v osobních nákladech v letošním roce, v příštím roce to bude znamenat 100 mil. Kč. A na to si musí nemocnice vydělat Avizované pokrytí těchto mimořádných nákladů od zdravotních pojišťoven se jeví v současné době jako značně nejisté. A to se již nezmiňuji o záměru vedení nemocnice navyšovat především pohyblivou složku platu, s cílem vytvoření motivačního prostředí pro pracoviště i jednotlivce, kteří vykazují výrazně lepší výsledky. Stávající systém odměňování, který je postaven především na pevných tarifních platech, jež se automaticky navyšují s nárůstem délky praxe, toto neumožňuje. Proto bude nutné v důsledku očekávaného zpožděného dopadu ekonomické krize na celkovou finanční situaci ve zdravotnictví, výpadku příjmů v důsledku zrušení regulačních poplatků, apod. klást mnohem větší důraz na personální efektivitu a růst výkonů. Ing. Lenka Nétková, pověřená výkonem funkce náměstkyně pro personální řízení 3 4 ných a skutečně kvalitních základech můžeme dále náš krásný obor rozvíjet, uvedla v závěru svého vystoupení přednostka Chmelová. Další přístroj pro přímou digitalizaci by měl být v brzké době zprovozněn také na Klinice dětského lékařství. (ším) 1. Všechny účastníky slavnostního otevření nového pracoviště přivítal vedoucí radiologický asistent Mgr. Svatopluk Koval 2. Přestřižení pásky se ujali (na snímku zleva) přednostka Radiodiagnostického ústavu FNO MUDr. Jana Chmelová, Ph.D., ředitelka pro prodej Promedica Praha Group, a.s. Martina Huláková a náměstek pro techniku a provoz FNO Ing. Ivo Žolnerčík. 3. Součástí slavnostního otevření byla i prezentace digitálních modalit KODAK. 4. Na revoluční novinky se přišli podívat také studenti oboru Radiologický asistent Fakulty zdravotnických studií z Ostravské univerzity. Foto: Helena Šímová (3), Jiří Zerzoň (1)

3 3 Přednosta Oční kliniky oceněn prestižní Medailí prof. Jana Vanýska Refrakční chirurgie se začíná stěhovat do nitra oka Sedmý mezinárodní kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH) se uskutečnil 22. a 23. května v aule VŠB TU Ostrava. Hlavnímu organizátorovi akce Oční klinice FNO za přípravu kongresu poděkovali v průběhu slavnostního zahájení MUDr. Josef Srovnal, náměstek pro léčebnou péči FNO, a prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., předseda výboru ČSRKCH. Na snímku zleva přednosta Oční kliniky FNO MUDr. Petr Mašek, CSc., předseda ČSRKCH prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová a náměstek pro léčebnou péči MUDr. Josef Srovnal. a stabilních výsledků. Totéž platí u katarakty. Operace šedého zákalu je v současné době nejčastějším nitroočním chirurgickým zákrokem v České republice. Zatímco v roce 1988 jsme zaznamenali 11 tisíc operací šedého zákalu, v loňském roce to byly už 92 tisíce, z toho 70 % těchto operací bylo provedeno ambulantně. Pacienti se po operaci úspěšně zotavují do druhého dne. Podstatný pokrok zaznamenala v posledních letech nejen přístrojová technika, ale také vývoj nitroočních čoček. Oftalmologická péče poskytovaná našimi specialisty je na vysoké mezinárodní úrovni. Dnes už stojíme před úplně jiným problémem, a to, jak zajistit dostatek peněz na financování operací katarakty, konstatoval přednosta Mašek Předsedající sesterské sekce Bc. Mária Dobešová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNO (na snímku zleva), Mgr. Jozef Látka, Ph.D., vrchní sestra Oční kliniky a Žofie Schneiderwindová z Oční kliniky ÚVN Praha. Před samotnou odbornou částí kongresu doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., přednosta Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha, který je mj. také členem Světové společnosti chirurgů katarakty, předal MUDr. Petru Maškovi, CSc., přednostovi Oční kliniky FNO, prestižní Medaili prof. Jana Vanýska, jako výraz ocenění soustavné, cílevědomé a úspěšné práce pro rozvoj české implantologie, a pogratuloval mu k udělené ceně. (Prof. MUDr. Vanýsek, DrSc., byl prvním očním chirurgem, který u nás implantoval umělou nitrooční čočku. Zaváděl v Československu keratoplastiky, elektroretinografii a oční ultrazvukovou diagnostiku.) Hlavním tématem kongresu byla kontroverze v kataraktové a refrakční chirurgii. Sdělení přednášejících se zabývala například současnými možnostmi korekce presbyopie, profylaxí endoftalmitid, problematikou femtosekundového laseru, perspektivou akomodačních a multifokálních čoček a podobně. Kontroverze v kataraktové a refrakční chirurgii je hlavním tématem konferencí na celém světě, uvedl pro Nemocniční listy přednosta Mašek, protože refrakční chirurgie se po dvaceti letech, kdy se prováděla laserem na rohovce, pomalinku stěhuje do nitra oka. V posledních letech došlo k podstatnému zdokonalení techniky, byla vytvořena řada standardních indikačních a předoperačních postupů umožňujících dosažení vysoce spolehlivých V sesterské sekci jednaly sálové sestry o organizaci ambulantních operací katarakty a o nových operačních metodách. Konkrétně naše klinika prezentovala v sekci kromě ambulantní operace katarakty také problematiku seniorů s kataraktou za hospitalizace, doplnil Mgr. Jozef Látka, Ph.D., vrchní sestra Oční kliniky FNO. Přesněji psychosociální problematiku seniorů v návaznosti na následnou péči v domácím nebo ambulantním prostředí. Součástí mezinárodního kongresu byla rovněž prezentace posterů a také doprovodná výstava přístrojů, léků, přípravků, zdravotnické techniky a farmaceutických preparátů. Pobyt v Moravskoslezské metropoli účastníkům zpříjemnil i společenský večer v Hornickém muzeu OKD. Text a foto: Helena Šímová Pro sesterskou sekci bylo připraveno přes třicet přednášek. Prezentace firem simulace operace katarakty. Člen Americké i evropské společnosti refrakční a kataraktové chirurgie plk. doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. (na snímku vlevo) předal přednostovi Oční kliniky FNO MUDr. Petru Maškovi, CSc. prestižní cenu Medaili prof. Jana Vanýska. David Školoudík jmenován docentem v oboru neurologie Dne MUDr. David Školoudík, Ph.D., zástupce přednosty Neurologické kliniky pro výchovnou a vědeckou činnost, obhájil habilitační práci s názvem Využití transkraniální barevné duplexní sonografie v diagnostice a terapii neurologických onemocnění na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a od byl jmenován docentem v oboru neurologie. Panu asistentovi srdečně blahopřejeme a přejeme mu mnoho dalších pracovních úspěchů. (red) Informace o personálních změnách Na základě výsledků výběrových řízení ředitel FN Ostrava ustanovil s účinností od : MUDr. Petra Matouška, Ph.D. do funkce zástupce přednosty pro VVČ otorinolaryngologické kliniky MUDr. Pavla Širůčka do funkce zástupce přednosty pro VVČ kliniky nukleární medicíny Simonu Novákovou do funkce staniční sestry stanice C+D chirurgické kliniky. Ing. Lenka Nétková, pověřená výkonem funkce náměstkyně pro personální řízení

4 4 Specializovaná ambulance pro nemocné se syndromem diabetické nohy V červnu t.r. zahájila činnost podiatrická ambulance, specializované pracoviště Interní kliniky FNO. Péče v této ambulanci je poskytována nemocným se syndromem diabetické nohy nebo osobám v riziku jeho rozvoje. Provoz je realizován jeden den v týdnu, v úterý, v prostorách diabetologické ambulance ve třetím patře polikliniky. Péči nemocným zajišťuje personál zmíněné ambulance pod vedením MUDr. Marka Honky, vedoucího lékaře Diabetologického centra. Počet nemocných diabetem výrazně narůstá, konstatuje MUDr. Honka. V současné době v Moravskoslezském kraji, stejně jako v ostatních krajích České republiky, více než 7 % osob trpí diabetem. Se stoupající délkou dožití v naší populaci je i trvání diabetu u řady nemocných podstatně delší než v minulosti a tak dochází k nárůstu počtu komplikací souvisejících s diabetem. Například v roce 2007 v Moravskoslezském kraji byl diagnostikován syndrom diabetické nohy u nemocných a 773 osob s diabetem muselo podstoupit amputaci končetiny. V souladu se závěry akreditačního auditu se snažíme poskytnout ve FNO maximálně komplexní péči osobám s diabetem a zahájení činnosti podiatrické ambulance je významným krokem k dosažení našeho cíle. Přednosta Interní kliniky doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., projednal na konci roku 2008 problematiku vzniku této ambulance se členy výboru České diabetologické společnosti a poté jsme začali provádět přípravné kroky ke splnění tohoto úkolu. Nezbytným předpokladem pro zahájení činnosti specializovaného pracoviště bylo získání akreditace udělené výborem ČDS. Celý projekt jsme mohli realizovat také díky podpoře krajské pobočky VZP, která považuje problematiku péče o nemocné se syndromem diabetické nohy také za prioritní, abychom i v Moravskoslezském kraji dosáhli cílů stanovených standardy České diabetologické společnosti. Ambulance poskytuje především preventivní a diagnostickou péči. Zabývá se vyšetřením končetiny pacienta s diabetem, provedením stratifikace rizika u daného nemocného, a na základě získaných výsledků je pak rozhodnuto o další léčbě pacienta. Ta pokračuje v úzké spolupráci diabetologa a angiologa, chirurga a také ortopeda protetika. Dále je nezbytná součinnost se zdravotníky v regionu, především diabetology a praktickými lékaři, proto tento projekt budeme prezentovat širší odborné veřejnosti regionu. Snahou je vytvořit návaznost péče o nemocného s diabetem od běžné dispenzární až po vysoce specializovanou poskytovanou Diabetologickým centrem FN Ostrava. Lékaři z regionu tedy mohou odeslat svého pacienta, u něhož jsou přesvědčeni, že je ve vyšším riziku vzniku diabetického defektu na dolní končetině, ke komplexnímu vyšetření a návrhu léčebného postupu, uzavírá MUDr. Honka. Text a foto: Helena Šímová Akreditační střípky tentokrát o mimořádných událostech V úvodu dnešního zamyšlení nad etapou přípravy k mezinárodní akreditaci bych nejprve ráda poděkovala za ohlasy a podněty, které od Vás dostáváme a které mohou v mnoha případech pomoci při optimalizaci postupů v naší nemocnici. Každý pohled zaměstnanců, kteří se přímo nepodílejí na tvorbě řídících aktů a standardizovaných postupů, ale budou podle nich následně pracovat, je pro nás cenný. Byly to právě Vaše podněty, které mi napověděly téma dnešních střípků. Dovolte mi tedy podělit se s Vámi o malé zamyšlení nad notoricky známými průvodci každodenního života chybami a omyly. Errare humanum est Jak často slýcháme od útlého dětství onu okřídlenou větu: Chybovati je lidské. Neexistuje jedinec, který by nikdy neudělal žádnou chybu nebo se nedopustil omylu v jednání, v úsudku, v rozhodování. Chyba je přirozenou součástí nás lidských bytostí a hledání cest a nástrojů k jejímu vymýcení je zbytečným mrháním času. Chyba je axiom, náš přístup k ní však už nikoliv. Záleží na nás jak s chybou naložíme. Jedni ji v duchu: Je nesmyslné zabývat se nezměnitelným neřeší, jiní dle Co oči nevidí, srdce nepálí nebo z obavy z případných sankcí chyby více či méně úspěšně tají. A ti moudří? Ti si chybu přiznají a dle hesla Jen hlupák dělá stejnou chybu dvakrát v ní vidí příležitost poznání a poučení. Systémy kvality nejsou hloupé, a proto sběr a analýzu dat o chybách požadují, a to nejen těch již dokonaných, ale i těch, které se teprve stát mohly. Ve zdravotnictví neexistují nepodstatné chyby. Zde má každá chyba mnohem závažnější kontext a i zdánlivá maličkost či přehlédnutí mohou mít fatální následky. Naší snahou musí být hledání všech chyb rutinních, výstražných i těch nedokonaných, protože pouze známe-li potenciální riziko, můžeme mu úspěšně čelit. FNO má nástroj, který je nejen mezi kvalitáři považován za studnici moudrosti v oblasti zdravotnických rizik. Chybou však je, že si dosud nevydobyl to správné místo v povědomí a srdcích našich zaměstnanců. Jedná se o systém hlášení a hodnocení mimořádných událostí. Stojí za zamyšlení, proč počty událostí hlášených ve FNO za rok jsou ve srovnatelných zdravotnických zařízeních vykazovány měsíčně. Jsme za a) opravdu tak dobří, že nechybujeme, nebo spíše za b) z nějakých neznámých důvodů nechceme nebo nemůžeme hlásit? Obávám se, že o a) asi nikoho příliš nepřesvědčíme, tím méně inspektory JCI. Mají své zkušenosti, jsou moudří a většinou již znají cenu chyby a poučení z ní. Buďme tedy také moudří a nepovažujme další hlášení za zbytečnou ztrátu času. Kvalita je běh na dlouhou trať a pozitivní přístup se jistě v budoucnu zúročí. S přáním pohodové, slunečné a uvolnění přinášející dovolené Ing. Gabriela Franková, manažerka jakosti FNO P.S. Začala jsem v duchu Saturninovi tety Kateřiny citáty a příslovími a závěr nemůže být jiný. Takže Opakování je matkou moudrosti a já raději ještě připomenu, že formulář k hlášení mimořádných událostí najdete na intranetu poslední roletka vpravo na horní černé liště pod názvem Hlášení událostí.

5 5 Získali jsme další dotace ze strukturálních fondů EU V minulých dnech naše fakultní nemocnice uspěla s dalšími žádostmi o dotace z projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. O bližší informace jsme požádali Ing. Ivo Žolnerčíka, náměstka pro techniku a provoz. O jaké konkrétní dotace se jedná? Jsou to finance získané v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), jednoho z osmi tematických operačních programů, které si Česko s Evropskou komisí vyjednalo. Jiným operačním programem, který patří do této skupiny, je například nám již známý Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a další. Existují kromě těchto osmi tematických operačních programů ještě další? Ano, těch vyjednaných programů je v České republice celkem šestadvacet. Dalších sedm operačních programů je regionálních a jejich cílem je stejně jako u již výše zmiňovaných tematických operačních programů podpora hospodářského a sociálního rozvoje. Následují dva operační programy zaměřené na regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, cílem zbývajících devíti operačních programů je evropská územní spolupráce. Kolik peněz může Česká republika celkem získat z evropských fondů? Na období let 2007 až 2013 má naše republika k dispozici 26,69 miliard eur. Na co budou finance, které naše nemocnice dostane, použity? Finanční prostředky získané v rámci IOP použijeme na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče a Traumatologického centra. Děkuji Vám za rozhovor. (ším) Jak se chránit před nebezpečným účinkem slunce? Nastává vytoužený čas dovolených, kdy se na krátký čas zbavujeme pracovních povinností a stresových situací, jen tak odpočíváme a relaxujeme bez ohledu na to, jestli jsme právě někde u rybníka nebo v některé z exotických destinací. Nastavujeme tělo slunečním paprskům, které nám dodávají vedle výborné nálady také vápník a vitamín D3. Nicméně sluneční záření má i druhou, stinnou stránku. Mnohé nám o tom v rozhovoru prozradil MUDr. Radek Litvik, zástupce primářky Kožního oddělení. Je anebo není bezpečné opalování? Bezpečný způsob opalování v zásadě neexistuje. Před slunečním zářením bychom se měli naopak velmi chránit. I když 50 % viditelného spektra v nás vyvolává pocit pohody, 45 % infračerveného záření nás prohřívá, přesto zůstává 5 % ultrafialového záření, které je velice škodlivé. Můžete vysvětlit, co konkrétně nám škodí? Rozlišujeme tři typy ultrafialového(uv) záření. Typ C (UVC) to jsou krátké vlny, které by vůbec ani neměly dopadat na zemský povrch, toto záření by mělo být odfiltrováno ozónovou vrstvou ve stratosféře. Typ B (UVB) působí opálení po přechodném zarudnutí v horní struktuře kůže, a poslední typ A (UVA) nás sice nespálí, ale proniká do střední vrstvy kůže škáry, působí Ilustrační foto její stárnutí a sluneční alergie. UVB a UVA se významně podílejí na rozvoji kožních nádorů. Abychom se vyvarovali nežádoucích účinků na kůži, měli bychom zmiňovaných 5 % UV záření minimalizovat co nejvíce. Jakým způsobem? Říká se tomu fotoprotekce chováním. V prvé řadě je zcela nezbytné si uvědomit, že sluneční záření v oblasti ultrafialové radiace je nebezpečné, to je zásadní podmínka. No a pak je nutné aktivně vyhledávat stín, neslunit se u moře mezi 12. až 16. hodinou, stejně jak to praktikuje i domorodé obyvatelstvo ve Středomoří, a dodržovat zákon tří K nosit na slunci kalhoty, košili a klobouk. Nesmíme zapomenout také na ochranu očí slunečními brýlemi s UV filtrem! Jaké přípravky na opalování bychom měli používat? Nejde o přípravky na opalování, ale proti opalování! Těch výrobků je celá řada. Doporučuji kvalitní krémy z lékárny, které současně filtrují jak ultrafialové záření typu B, tak i typu A a tím splňují přísné evropské standardy. Poradíte nám, jak by se měly krémy správně aplikovat? Aplikujeme je minimálně dvakrát denně. Protože ochranný filtr se musí nejdříve navázat na kůži, měli bychom se namazat po celém těle už v hotelu, to znamená zhruba čtyřicet minut před pobytem na slunci. A abychom dosáhli ochranného faktoru deklarovaného na obalu přípravku, musíme vypotřebovat dva miligramy na centimetr čtvereční pokožky. V průběhu dne bychom tak měli spotřebovat jedno padesátimililitrové balení. S nadsázkou lze říci, že na dovolenou k moři můžeme odjet s jedním kufrem oblíbených hadříků a s druhým plným přípravků proti opalování. Existuje i přirozená ochrana kůže Citlivost pokožky je závislá na pigmentu melaninu. Podle množství vyprodukovaného melaninu po oslunění jarním poledním sluncem po dobu jedné hodiny rozlišujeme 6 základních fototypů. Lidé fototypu I jsou rusovlasé, keltské typy s alabastrovou kůží, se zelenýma očima a jemnýma pihama. Tito jedinci se na sluníčku vždycky spálí a nikdy neopálí. Extrémem je arabské a černošské etnikum fototypu V a VI. V České republice jsou dvě třetiny populace fototypu III vždycky se opálí a pouze někdy se na slunci spálí. Jak máme chránit před slunečním zářením děti? Děti získávají 50 % celoživotní dávky ultrafialového záření, proto by se do jednoho až jednoho a půl roku neměly vystavovat slunci vůbec. V pozdějším věku by bylo ideální, kdyby nosily tkaniny s již zapracovaným UV filtrem, ty jsou dnes už zcela běžně k dostání, a používaly fotoprotekční přípravek s UV faktorem 40 až 50 z dermopediatrické řady. Děkuji Vám za rozhovor. Text a foto: Helena Šímová

6 6 XIV. Rožnovské alergologicko-imunologické dny na téma CELIAKIE Také letošní alergologicko-imunologické dny se konaly v Rožnově pod Radhoštěm. Letošních XIV. Rožnovských alergologickoimunologických dnů, které se konaly , se účastnilo 156 odborníků. První blok v pátek odpoledne zahájil prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc. z Interní kliniky, ÚVN Praha, se sdělením Celiakie současnost a perspektiva. V České republice je celiakie nedostatečně a pozdě diagnostikována. Je to dáno velmi různorodou symptomatologií této nemoci. Zvláště v dospělosti převládají extraintestinální příznaky. Velmi významná je asociace s jinými autoimunitními chorobami. Incidence je udávána 1:200 až 1:250, tj tisíc celiaků. Diagnostikováno a dispenzarizováno je jen %. Základem diagnostiky je vždy vyšetření sérologické (stanovení autoprotilátek) a biopsie střevní sliznice. Zkusmé nasazení bezlepkové diety při pozitivní sérologii je hrubou chybou. Prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc. z Ústavu mikrobiologie, Akademie věd ČR, Odd. imunologie a gnotobiologie Praha, hovořila na téma Celiakie multigenní chronické onemocnění střeva a jeho vztah k dalším imunologicky podmíněným chorobám. Seznámila nás s mechanismem vzniku nemoci, s nemocemi asociovanými s celiakií a s novou oblastí studia mutací v geonomu (GWA), který pomůže objasnit patogenetický mechanismus celiakie a přidružených chorob. Pak následoval prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc. z Interní kliniky, ÚVN Praha, s přednáškou Dispenzarizace, přidružené autoimunitní choroby, komplikace, celiakie neodpovídající na léčbu. Přednášel o refrakterní celiakii a komplikacích této nemoci. S další přednáškou vystoupil doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc. z Dětské kliniky, FN Hradec Králové, na téma Screening celiakální sprue, Celiakie u dětí a věnoval se převážně screeningu. Dítě si musí ustanovit orální toleranci, a proto je třeba zavést lepek do stravy nejdříve 4. a nejpozději 7. měsíc života!!! Doc. RNDr. Ludmila Tučková, DrSc. z Ústavu mikrobiologie, Akademie věd ČR, Odd.imunologie a gnotobiologie Praha, uzavřela první blok přednášek sdělením: Vztah celiakie a potravinové alergie na lepek (pšenici). Diskutovala rozdílné mechanismy autoimunitní reakce, která je podkladem celiakie a alergické tj. IgE mediované reakce, která je podkladem klasické alergie potravinové. Od 18 hodin se konal společenský program s cimbálovou muzikou, ochutnávkou vín a večeří ve skanzenu. V sobotu pokračoval první přednáškou MUDr. Petr Kocna, CSc. z Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN Praha, na téma Laboratorní testy při celiakii. Upozornil na úskalí při použití různých laboratorních setů k vyšetření. Zásadou je, že pacient musí být zatížen ve stravě lepkem, aby bylo možno provést vyšetření jak in vitro, tak i in vivo. Pak následovalo sdělení doc. MUDr. Pavla Kohouta, Ph.D. z II. interní kliniky, Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha, s názvem Praktické výživové aspekty bezlepkové diety. Přednáška nás seznámila s řadou prolaminů, které se vyskytují v různých druzích obilovin. Ústředním tématem odborného programu, který vzbudil u posluchačů ohromný zájem, byla celiakie Na konferenci se prezentovala i celá řada firem Na snímku zleva prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc., z Interní kliniky ÚVN Praha a prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc., z Ústavu mikrobiologie Akademie věd ČR. Foto: Petr Nováček Účinek bezlepkové diety nastupuje u dětí do 2 12 týdnů, u dospělého člověka do 6 týdnů až 6 měsíců. Po bloku odborných přednášek následoval blok sdělení ze sdružení celiaků a poradenských center. Ing. Blanka Rubínová ze Sdružení celiaků v ČR vystoupila s přednáškou Život celiaků v ČR, Ing. Iva Svobodová-Bušinová z Poradenského centra pro celiakii a bezlepkovou dietu Brno, se sdělením Nabídka bezlepkových potravin, Vyhláška o obsahu lepku v bezlepkových potravinách a blok uzavřela Ing. Dana Gabrovská z Výzkumného ústavu potravinářského z Prahy vystoupením na téma: Sledování denního příjmu gliadinu u pacientů s celiakií. Poslední část programu byla tradičně věnována mladým alergologům a klinickým imunologům. Letos se konalo již V. Setkání mladých alergologů a imunologů. Úvodní sdělení měla Ing. Barbara Pecharová z Ústavu mikrobiologie, Akademie věd ČR, Odd.imunologie a gnotobiologie Praha, na téma Vliv gliadinu na migraci buněk přirozené imunity. Poté vystoupila Mgr. Jana Cinová, Ph.D. z Ústavu mikrobiologie, Akademie věd ČR, z Odd. imunologie a gnotobiologie Praha, o Úloze mikroflóry v patogeneze celiakie. Blok mladých alergologů a klinických imunologů uzavřela přednáškou MUDr. Jana Kayserová z Ústavu imunologie 2. LF Praha, na téma Interakce dendritických buněk s alergeny. Celou dobu nám promítali a ozvučovali sál pánové z FN Ostrava z TIC, jako vždy jim chceme touto cestou poděkovat. Již jubilejní XV. Rožnovské alergologicko-imunologické dny se budou konat od 21. do : jste srdečně zváni. MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D, alergologie FN Brno-Bohunice MUDr. Olga Škopková, alergologie FN Ostrava

7 7 Krizová komunikace Vzdělávací kurzy pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví na téma Krizová komunikace probíhaly 27. a 28. dubna v naší fakultní nemocnici. Cílem kurzů bylo zkvalitnit komunikaci zaměstnanců při stresujících jednáních. Bylo mi potěšením spolupracovat na tvorbě programu, který by měl pomoci nelékařským pracovníkům ve zdravotnictví lépe zvládat vypjaté situace všedního dne, uvedl pro Nemocniční listy RNDr. Bořek Navrátil, lektor kurzu. Hlavními body modulu Krizová komunikace jsou zvládání nátlaku a trémy, vyjednávání a zvládání konfliktů, neverbální komunikace a přiměřená míra asertivity. Program vzniknul ve spolupráci s řadou kolegů ze zdravotnických zařízení. Mnozí z našeho týmu jsou lékaři, někteří jsme pracovali ve firmách dodávajících materiál do nemocnic, jiní pracovali ve zdravotnictví v řídících funkcích. Prostředí tedy dobře známe a rádi se s pracovníky ve zdravotnictví bavíme, protože se spolu máme o čem bavit. Zmiňovaný program má dvě priority. První priorita je odborná a sleduje vytvoření dovedností pro lepší zvládání pacientů, spolupracovníků a veřejnosti. Druhá priorita je společenská, neméně důležitá. Jsme přece jen lidé a je pro nás důležité, abychom dovedli jednat s jinými lidmi hezky a přitom efektivně. Je rovněž důležité umět zvládnout i to, že občas jsou na nás lidé zkrátka a dobře hnusní. Vážíme si vstřícného přijetí a dobré zpětné vazby od účastníků kurzů. Potvrzují nám praktičnost a použitelnost i odbornou fundovanost. Je to k věci a rozhodně se nenudíme to je věta, kterou zde slyšíme často a vždy rádi, dodává s úsměvem RNDr. Bořek Navrátil. Text a foto: Helena Šímová NAŠE ANKETA NAŠE ANKETA NAŠE ANKETA Co vás v kurzu Krizová komunikace zaujalo nejvíce? Využijete získané poznatky v praxi? Chtěli byste absolvovat další takový kurz? s těmito otázkami jsme se obrátili na několik účastníků z různých pracovišť naší fakultní nemocnice RNDr. Zdeněk Švagera, vedoucí úseku speciálních metod Ústavu klinické biochemie: Všechna témata byla zajímavá. Pro mě určitě, protože jsem takový kurz ještě nikdy neabsolvoval. Měl nám ukázat nové přístupy k danému problému, co všechno má vliv na jednání člověka, na komunikaci. Nebylo to jen ve vztahu ke kontrolním orgánům, při akreditacích a podobně, ale i v obecnější rovině. Jak například zvládat stres při oznamování špatných zpráv pacientům, jak zaujmout ne příliš asertivní pozici, atd. Když například od někoho chcete něco konkrétního, dá se to říct mnoha způsoby. Nezáleží jen na tom, co člověk říká, ale důležitý je také tón jeho hlasu a také to, jak se u toho pohybuje. Je to mnohem složitější, než by se na první pohled zdálo. Ano, vyzkoušel jsem si to už i v praxi. Snažil jsem se zvolit právě ten správný způsob, o kterém se v kurzu hovořilo, a bohudík to funguje. I v osobním životě. Podle mne to byl ale jen takový úvod do problematiky, určitě bych přivítal další kurz, ve kterém by byla názorná praktická cvičení. V jejich průběhu bychom tak mohli aktuálně zvládat konkrétní řešení. Kateřina Nitrianská, zdravotní sestra z Interní kliniky: Těch témat bylo hodně a času málo. Chtělo by to více dní nebo další kurz, protože například asertivita se nedá zvládnout za pár hodin, a člověk si to potřebuje také trochu nacvičit, aby věděl, jak to má pak v praxi použít. Nejvíce mě zaujala oblast vytáčecí věty typu Myslíš? Opravdu? a jejich řešení. Lektor byl příjemný, snažil se těžká témata odlehčit. Sice už vím, jak mám na určité situace reagovat, nejsem si ale jistá, zda to dokážu, až taková chvíle opravdu nastane. Prozatím jsem ještě nebyla v situaci, kdy bych mohla tyto získané poznatky uplatnit. Hana Niklová, zdravotní sestra z Kliniky dětského lékařství: Kurz byl pro mne určitě přínosem. I když jsem si zprvu myslela, že bude nudný, nakonec se mi opravdu moc líbil, byl velmi zajímavý. Každé téma mě něčím obohatilo, lektor se nás snažil vtahovat do diskuse. Dozvěděla jsem se i o problémech, které mají sestřičky na jiných odděleních, například s opilými pacienty, a jak se mají v takových případech chovat. My zase někdy míváme problémy s rodiči našich malých pacientů. Když mě někdo šíleně naštve, nevím, jestli si v ten moment vzpomenu na krizovou komunikaci. Ale určitě se musím zachovat jako profesionál. Lenka Blábolilová, zdravotní sestra z Kliniky nukleární medicíny: Zajímá mě psychologie, mezilidské vztahy, atd., kvůli tomu jsem se i na kurz přihlásila. Obecná psychologie je suchý obor, ale pokud se dotýká samotné praxe, je už mnohem zajímavější. Témat bylo hodně. Dozvěděla jsem se například, jak se máme chovat při diskusích s auditory, odpovídat na profesionální úrovni, a podobně. Lektor nám dokázal vhodnou formou vše vysvětlit. Myslím si, že komunikace mezi lidmi obecně je na špatné úrovni. A tady pracujeme s lidmi, kteří jsou nemocní a navíc mají mnohdy i rodinné problémy, právě proto musíme umět komunikaci velmi dobře zvládat, vědět, jak se v určitých krizových situacích zachovat. Jen houšť takových kurzů. Přivítala bych, kdyby byly zaměřeny i na komunikaci a mezilidské vztahy na konkrétních pracovištích, svá specifika mají například čistě ženské pracovní kolektivy.

8 8 Blahopřejeme V měsíci červnu oslaví významné životní jubileum naši kolegové: MUDr. Ivana Volfová, Ph.D. Miroslava Vavrečková Naděžda Mikulíčková Jana Dobešová Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním životě. Vedení FN Ostrava Pozvánka do Ametystu Do soboty 20. června hostuje v naší galerii výtvarník Oldřich Harok. Jako pracovník v polygrafii (vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze, od roku 1991 provozuje ofsetovou tiskárnu v Šenově) se příležitostně prezentoval v oboru grafiky a výtvarné typografie. Před zhruba osmi lety se znovu vrátil ke své zálibě z mládí, kdy navštěvoval LŠU v Havířově pod vedením Vojtěcha Berky, k malbě. V poměrně krátkém období tvorby prošly jeho práce bouřlivým vývojem, strhávajícím s sebou v rychlém sledu prožitky vnějších vlivů a dobrodružství vnitřních objevů. Přesto je možné vysledovat některá stálá ukotvení, především ve figurálních kompozicích a barevnosti. Každá z jeho nových výstav, prezentujících většinou práce uplynulého roku, je tak pro diváka vždy překvapením. Od 22. června do 18. července budou vystavovat v Galerii Ametyst studenti Soukromé střední umělecké školy AVE ART Ostrava, s.r.o. Základní myšlenkou existence této školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. I přes své krátké trvání se škola výrazně zapojila do mnoha uměleckých aktivit (svou činnost zahájila v Ostravě-Hrabůvce ), studenti pravidelně vystavují a účastní se sympozií. Škola také navázala první kontakty s institucemi uměleckého zaměření v zahraničí, konkrétně v Německu a na Ukrajině. (ším) PIEŠŤANY SK relax. lázeň. pobyt = 149, EUR 7 dnů 10 procedur T./fax: INZERCE ZDARMA * INZERCE ZDARMA * INZERCE ZDARMA Prodám pozemek o rozloze 830 m 2 v Polance. Informace po 16. hodině na mobilu Daruji dvouletou fenku labradora černé barvy. Informace na mobilu Pronajmu byt 1+1 v RD, lokalita Polanka n. O., cena bytu 8000 Kč Kč služby. Byt je zcela nově zrekonstruován a zařízen novým nábytkem (kuchyňská linka včetně vybavení). Dále plastová okna, plovoucí podlahy, sporák se sklokeramickou deskou, mikrovlnka, televize, připojení na internet, manželské postele, které je možné nahradit postelemi oddělenými podle požadavku. Parkovaní před domem (slepá ulice), MHD 4 min. od domu, možnost použití zahrady u RD. Informace na mobilu Pronajmu 1+kk s lodžií v Trojanovicích-Bystré jako letní byt, cena náklady/měsíc. Informace na mobilu Pronajmu byt 1 + 1, s příslušenstvím, zařízený, v rod. domku v Plesné, 5 minut pěšky od MHD. Volný ihned. Cena Kč + inkaso/měsíc. Informace na tel. čísle Prodám Passat Variant TDI, 1,9, bleděmodrá metalíza, r.v. 2000, první majitel, náhradní zimní pneu, automatická klimatizace, rádio, Medvěd blok. Cena k jednání Kč. Informace na mobilu Pronajmu nezařízený byt Na Výspě v Ostravě-Výškovicích. Krásné okolí. Cena dohodou. Informace po 15. hodině na tel. čísle TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print CZ a.s. Na Rovince Ostrava-Hrabová Tel.: Vydavatel: FN Ostrava Odpovědná redak tor ka: He le na Ší mo vá Telefon číslo: Grafika a zlom: ASEITA spol. s r. o. Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní po třebu FN Ostrava

Nová lůžka pro chronickou resuscitační péči o dětské pacienty

Nová lůžka pro chronickou resuscitační péči o dětské pacienty ČÍSLO 5 ROČNÍK XI KVĚTEN 2009 Nová lůžka pro chronickou resuscitační péči o dětské pacienty Od 20. dubna 2009 jsou v Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče FNO v provozu dvě nová lůžka pro

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Byl to dobrý rok.. Ředitel FN Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček, MBA: ČÍSLO 12 ROČNÍK XI PROSINEC 2009

Byl to dobrý rok.. Ředitel FN Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček, MBA: ČÍSLO 12 ROČNÍK XI PROSINEC 2009 ČÍSLO 12 ROČNÍK XI PROSINEC 2009 Ředitel FN Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček, MBA: Byl to dobrý rok.. Pomalu se blíží konec roku 2009 a je mou milou povinností pokusit se zrekapitulovat a zhodnotit, co

Více

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu!

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! ČÍSLO 2 ROČNÍK X ÚNOR 2008 Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! Nejčastějším nádorovým onemocněním žen je rakovina prsu, její výskyt každým rokem vzrůstá.

Více

AKREDITACE POTVRDILA, ŽE JSME ŠPIČKOVOU NEMOCNICÍ

AKREDITACE POTVRDILA, ŽE JSME ŠPIČKOVOU NEMOCNICÍ ČÍSLO 11 ROČNÍK IX PROSINEC 2007 AKREDITACE POTVRDILA, ŽE JSME ŠPIČKOVOU NEMOCNICÍ Předvánoční rozhovor s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava Svatoplukem Němečkem Ačkoliv rok 2007 ještě neskončil a všichni

Více

Videopřenos v tak velkém rozsahu se v oftalmologii konal v České republice vůbec poprvé.

Videopřenos v tak velkém rozsahu se v oftalmologii konal v České republice vůbec poprvé. ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ÚNOR 2007 Pracoviště intervenční bronchoskopie slavnostně otevřeno Za přítomnosti vedení Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí, ředitele fakultní nemocnice a jeho náměstků, tiskového

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

Prosazujeme nové metody

Prosazujeme nové metody 4 duben 2015 Prosazujeme nové metody Stan proti melanomu Devátý ročník ostravské fáze akce Stan proti melanomu, která má jako součást celoevropské kampaně dermatologů upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny

Více

FN Ostrava je 2. nejlepším zaměstnavatelem MS regionu Fincentrum Media, s.r.o. (nezávislý konzultant

FN Ostrava je 2. nejlepším zaměstnavatelem MS regionu Fincentrum Media, s.r.o. (nezávislý konzultant ČÍSLO 4 ROČNÍK X DUBEN 2008 FN Ostrava je 2. nejlepším zaměstnavatelem MS regionu Fincentrum Media, s.r.o. (nezávislý konzultant v oblasti poskytování finančních poradenských služeb, jehož jedna divize

Více

Předprázdninové strategické zamyšlení

Předprázdninové strategické zamyšlení 6 červen 2014 Předprázdninové strategické zamyšlení Vývoj ekonomiky v prvním pololetí roku 2014 Pomalu se dostáváme do poloviny roku. Jak se daří naší nemocnici z ekonomického hlediska? O tom v materiálu,

Více

Kapka naděje obdarovala malé pacienty

Kapka naděje obdarovala malé pacienty 11 listopad 2011 Kapka naděje obdarovala malé pacienty Představíme naše nejlepší zaměstnance V pátek 16. prosince 2011 budou v prostorách hotelu Clarion Ostrava slavnostně představeni nejlepší zaměstnanci

Více

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě 5 květen 2013 Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě O ekonomické situaci nemocnice po prvním čtvrtletí a také o dalších současných tématech jsme hovořili s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr.

Více

Redakãní rada blahopfieje V těchto dnech oslavil ředitel naší fakultní nemocnice ing. Karel Pustelník své kulaté životní

Redakãní rada blahopfieje V těchto dnech oslavil ředitel naší fakultní nemocnice ing. Karel Pustelník své kulaté životní ROČNÍK VI. ČÍSLO 11 LISTOPAD 2004 Redakãní rada blahopfieje V těchto dnech oslavil ředitel naší fakultní nemocnice ing. Karel Pustelník své kulaté životní jubileum. Gerontologické dny mají v Ostravě už

Více

Ředitel FNO ministrem zdravotnictví

Ředitel FNO ministrem zdravotnictví 2 únor 2014 Ředitel FNO ministrem zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava (na snímku vlevo), byl jmenován ministrem zdravotnictví. Funkce ředitele nemocnice se ujal

Více

Příjemná a přátelská nemocnice

Příjemná a přátelská nemocnice 11 listopad 2014 Příjemná a přátelská nemocnice Ocenění nejlepších zaměstnanců Už osmý ročník ocenění nejlepších zaměstnanců FN Ostrava se bude konat 10. prosince v klubu Parník. Tradiční představení oceněných

Více

Třetí předvánoční setkání

Třetí předvánoční setkání ČÍSLO 1 ROČNÍK XII LEDEN 2010 Třetí předvánoční setkání V úterý 15. 12. 2009 se uskutečnilo tradiční předvánoční setkání zaměstnanců FNO. V úvodu vystoupili žáci ZUŠ Edvarda Runda ze Slezské Ostravy, s

Více

(Pokračování na straně 3)

(Pokračování na straně 3) ROČNÍK VII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2005 Po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijeli zdravotníci z Horní Normandie do naší fakultní nemocnice. Foto: Marie Psotková Francouzi se zajímali o ná systém

Více

Propracovaná investiční strategie

Propracovaná investiční strategie 3 březen 2015 Propracovaná investiční strategie Světový den ledvin Nejen o letošních investicích hovoří na straně 3 doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava. Národní týden

Více

Slavnostní ukončení rekonstrukce infekčního pavilonu

Slavnostní ukončení rekonstrukce infekčního pavilonu ČÍSLO 10 ROČNÍK X ŘÍJEN 2008 Slavnostní ukončení rekonstrukce infekčního pavilonu Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych se s odstupem času krátce vrátil k tragické nehodě vlaku EuroCity ve Studénce,

Více

V pátek 4. listopadu byl v areálu naší fakultní nemocnice

V pátek 4. listopadu byl v areálu naší fakultní nemocnice ROČNÍK VII. ČÍSLO 11 LISTOPAD 2005 Plaketu přijela předat MUDr. Anna Mydlilová, zakladatelka Laktačního centra v České republice. Na snímku vlevo primářka MUDr. Hana Podešvová. Oddûlení neonatologie pfievzalo

Více

Máme nové veřejné parkoviště!

Máme nové veřejné parkoviště! 5 květen 2011 Máme nové veřejné parkoviště! V květnu 2011 byla dokončena výstavba veřejného parkoviště automobilů návštěvníků Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). Nové parkoviště pro 85 osobních vozidel,

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

srpen 2015 sálů a budovy polikliniky bude ke klíčovým akcím patřit také modernizace dvou center, traumatologického

srpen 2015 sálů a budovy polikliniky bude ke klíčovým akcím patřit také modernizace dvou center, traumatologického 8 srpen 2015 Investice do rozvoje nemocnice Fakultní nemocnice Ostrava se v letošním roce chystá do svého dalšího rozvoje investovat 350 milionů korun. Vedle rekonstrukce operačních sálů a budovy polikliniky

Více

Očima pacientů se řadíme k republikové špičce

Očima pacientů se řadíme k republikové špičce 7 červenec 2012 Očima pacientů se řadíme k republikové špičce Koncem 19. století prudce narůstal počet obyvatel Ostravy a přilehlých obcí především v důsledku přistěhovalectví. V roce 1880 měla Moravská

Více

Obrovský zájem o vyšetření krve!

Obrovský zájem o vyšetření krve! 4 duben 2011 Obrovský zájem o vyšetření krve! Chcete se o úspěšné prezentaci Krevního centra FNO v ostravském obchodním centru Avion dozvědět více? Čtěte na straně 6! Nejúspěšnější publikace ORL za rok

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

Ocenili jsme ty nejlepší

Ocenili jsme ty nejlepší 1 leden 2013 Ocenili jsme ty nejlepší V pátek 14. prosince proběhl v ostravském Klubu Parník již šestý ročník slavnostního vyhlášení nejlepších zaměstnanců FNO. Ředitel nemocnice MUDr. Svatopluk Němeček,

Více

CyberKnife je v provozu už přes rok

CyberKnife je v provozu už přes rok 7 červenec 2011 CyberKnife je v provozu už přes rok Unikátní ozařovač CyberKnife je součástí Onkologické kliniky FNO od dubna loňského roku. O tom, co více než dvanáct měsíců provozu kybernetického nože

Více

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice 9 září 2014 Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice FNO v mobilu aneb Stáhněte si aplikaci Kompletní přehled pracovišť s podrobnou mapou areálu, poznámkový blok i seznam kontaktů na jednotlivá

Více

Projekt ESF v ČR Vzdělávání zdravotníků. Pod mikroskopem. Máme moderní centrum nukleární medicíny. Vyšetření krve v Avionu XVII.

Projekt ESF v ČR Vzdělávání zdravotníků. Pod mikroskopem. Máme moderní centrum nukleární medicíny. Vyšetření krve v Avionu XVII. 3 březen 2011 Máme moderní centrum nukleární medicíny Vyšetření krve v Avionu V ostravském Avion Shopping Parku proběhne ve dnech 4. až 6. dubna prezentace Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava. Návštěvníci

Více