Vplouváme do těžkých časů aneb nečekejme na zázrak!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vplouváme do těžkých časů aneb nečekejme na zázrak!"

Transkript

1 ČÍSLO 6 ROČNÍK XI ČERVEN 2009 Vplouváme do těžkých časů aneb nečekejme na zázrak! Asi každý už musel vzít na vědomí, že i česká ekonomika se vlivem světové krize dostala do vážných potíží. Mnohé firmy bankrotují nebo výrazně omezují svou činnost. V důsledku toho dochází k výraznému propouštění zaměstnanců, jinde k nulovému růstu platů nebo dokonce k jejich snižování. Státní rozpočet ztrácí významnou část svých daňových příjmů a dostává se do vážných problémů s rozpočtovým schodkem. A to ještě nejsme na dně. Prý bude ještě hůř. Zdravotnictví se doposud vážným finančním potížím vyhnulo. Především díky tomu, že zdravotní pojišťovny měly z minulých let finanční rezervy v řádu několika desítek miliard korun. Díky tomu mohly i přes pokles svých příjmů platit nemocnicím v termínu a realizovat aspoň malé meziroční navýšení plateb. Obávám se však, že tato zdravotnická idylka zhruba v pololetí skončí. O tom, že mnohem horší situace nás čeká v roce 2010, pochybuje málokdo. Propad ekonomiky se logicky bezprostředně promítne do hospodaření zdravotních pojišťoven, které už navíc žádnými rezervami disponovat nebudou že se to pak citelně dotkne i nás, je jasné. Ale proč jsem přesvědčen o tom, že musíme bít na poplach a něco podniknout už v půlce letošního roku? Vedou mě k tomu následující fakta: S pravděpodobností hraničící s jistotou Poslanecká sněmovna přehlasuje Senát a zcela nebo fakticky zruší systém regulačních poplatků. Ve finanční rovině to bude pro naši nemocnici znamenat, že ve 2. pololetí 2009 přijdeme o milionů Kč, za celý rok 2010 pak o milionů. Ve 2. pololetí se plně projeví výrazný nárůst tarifních platů zaměstnanců naší nemocnice na základě rozhodnutí vlády. K největšímu nárůstu dochází u všeobecných sester a porodních asistentek (cca 15 % z tarifů), resp. nezdravotnických zaměstnanců. Pro 2. pololetí 2009 to bude znamenat pro nemocnici nárůst nákladů o 50 milionů Kč, pro celý rok 2010 pak 100 milionů. Námi oslovené zdravotní pojišťovny zatím jakkoliv nereagovaly na naše dotazy, zda jsou ochotny se na těchto nákladech nějakým způsobem podílet. (Jak bylo v některých médiích avizováno.) Co můžeme v této situaci dělat? Mohli bychom čekat na zázrak (Jak to bezesporu budou některé nemocnice dělat.) Tedy, že nám zdravotní pojišťovny všechny náklady navíc či výpadky příjmů zohlední a zaplatí. Zázraky se však stávají zřídka. S velkou pravděpodobností se pak vystavujeme obrovskému riziku, že se začátkem roku ocitneme ve vážných ekonomických problémech a budeme muset v krátkém čase a velmi drasticky snižovat náklady. Že by takový postup mohl vést k ohrožení některých klíčových rozvojových programů nemocnice, je jasné. Jsem proto přesvědčen, že jedinou rozumnou možností je nečekat na zázraky a podniknout nezbytné kroky už teď! Výhodou je, že je budeme moci dělat v delším čase a nebudou muset být tak razantní a tak bolestivé. Na druhé straně si ale nalijme čistého vína nebude to procházka růžovou zahradou a mnohdy to bude bolet. Protože ve stávající ekonomické situaci prostě nemůžeme zajistit alespoň základní ekonomickou stabilitu naší nemocnice jinak než snížením nákladů! Možných úspor můžeme dosáhnout zhruba ve třech základních oblastech: 1) Využijeme stávající ekonomické situace a vyvineme výrazný tlak na dodavatele materiálů i služeb s cílem dosáhnout dalších významných slev. 2) Musíme částečně redukovat materiálové náklady našich pracovišť. Pokud budeme dostatečně úspěšní ve slevách cen, nemusí být tento krok až tak obtížný. Individuální přístup budeme samozřejmě uplatňovat tam, kde jsme hodnoceni nějakou formou výkonové úhrady. Naše příjmy od pojišťoven ohrozit nesmíme! 3) Vzhledem k tomu, že růst nákladů je dán především růstem nákladů osobních, je jasné, že se nevyhneme ani dalšímu tlaku na růst efektivity v této oblasti, tlaku na růst produktivity práce. Chceme se zaměřit především na odstraňování zbytečných činností a zbytečných či neefektivních procesů. Nepůjde samozřejmě o masové propouštění, jak to vidíme v mnoha podnicích kolem nás. Budeme se snažit využít ke snižování stavu zaměstnanců především přirozených odchodů. Chápu, že nejde o žádné radostné zvěsti. Na druhé straně, když se podíváme kolem nás, je jasné, že nejde o žádné dramatické škrty. S dopady ekonomické krize do zdravotnictví se budou muset vypořádat všechny nemocnice, všechna zdravotnická zařízení. Věřím, že společně budeme schopni reagovat na tuto situaci dříve a tím i lépe než ostatní nemocnice. Pokud se nám to povede, můžeme obdobím krize proplout bez velkých otřesů, se stabilní ekonomikou. Z dlouhodobé perspektivy tak můžeme dokonce posílit naši strategickou pozici v regionu i v republice. Vážení spolupracovníci, v uplynulých letech se nám podařilo výrazně uspět v mnoha oblastech, podařilo se nám dosáhnout mnoha klíčových strategických cílů. Nepochybuji, že společně úspěšně proplujeme těžkými časy, které jsou před námi. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA ředitel FNO Z obsahu Tři cesty k digitálnímu obrazu ve skiagrafii str. 2 Refrakční chirurgie se začíná stěhovat do nitra oka str. 3 Specializovaná ambulance pro nemocné se syndromem diabetické nohy str. 4 Jak se chránit před nebezpečným účinkem slunce? str. 5

2 2 Další technické novinky v oblasti diagnostiky a léčby Tři cesty k digitálnímu obrazu ve skiagrafii První digitální skiagrafické pracoviště bylo slavnostně otevřeno v úterý 12. května v Radiodiagnostickém ústavu. Přítomné hosty v úvodu srdečně přivítal Mgr. Svatopluk Koval, vedoucí radiologický asistent, poté se ujali slova Ing. Ivo Žolnerčík, náměstek pro techniku a provoz, MUDr. Jana Chmelová, Ph.D., přednostka Radiodiagnostického ústavu, a Martina Huláková, ředitelka pro prodej Promedica Praha Group, a.s. 1 2 Jak zde zaznělo, špičkový digitalizovaný přístroj KODAK DIRECT VIEW DR7500 System v hodnotě 10 milionů korun byl ve FNO nainstalován jako první ve východní a střední Evropě. První zkušební snímek formou přímé digitalizace jsme zhotovili , uvedla přednostka Chmelová. Tento okamžik se určitě zapíše do dějin. Jde jednoznačně o výrazný posun ve zvyšování kvality péče o pacienta. Nespornou výhodou jsou čas snímek je zpracováván pouze 10 vteřin a vysoká kvalita obrazu. Výhodou je i to, že snímek můžeme rozesílat na další destinace v síti, což zkracuje také celkovou dobu vyšetření. Než pacient dorazí do vzdělávání radiologických asistentů i z jiných zdravotnických zařízení. Přítomní hosté se mohli na skiagrafickém pracovišti seznámit rovněž s revoluční novinkou bezdrátového detektoru formátu rtg kazety 35 x 43 cm Carestream DRX-1 System. V tomto případě hovoříme o nejjednodušším vytvoření přímé digitalizace z analogového skiagrafického pracoviště. Snímkování probíhá na vestavěný flat panel a bezdrátovou technologií je snímek přenášen do počítače. Snímek je zpracováván 30 až 50 vteřin, vysvětluje vedoucí radiologický asistent Mgr. Koval. V neposlední řadě byl v rámci prezentace předveden i nejjednodušší a nejlevnější systém digitalizace, a to nepřímá digitalizace KODAK DIRECT VIEW Classic CR System. V naší nemocnici je v současné době 11 stacionárních skiagrafických pracovišť a 19 mobilních přístrojů, které jsou používány k snímkování pacientů v těžkém stavu na odděleních JIP, popřípadě na operačních sálech. První krok, který jsme učinili směrem k digitalizaci skiagrafie v naší nemocnici, je proto velmi důležitý. Skiagrafie je a stále bude základem radiologie (v současné době představuje 70 % činnosti ústavu). Na tom se nic nezmění. A jenom na pevordinace, lékař může mít snímek prostudovaný a může bezprostředně začít s léčbou. Přínosem digitální skiagrafie je i dostupnost snímku mimo nemocnici, což umožní bezproblémové konzultace s odborníky z jiných pracovišť. Digitální skiagrafie vyžaduje změnu pracovních návyků i způsobu myšlení všech účastníků. To jsme si ověřili například při úzké spolupráci zejména s Traumatologickým centrem a Ortopedickým oddělením, které se v naší nemocnici aktivně spolupodílejí na zavádění digitální skiagrafie do praxe. Moc jim děkujeme za jejich trpělivost. V budoucnu bychom chtěli vytvořit také referenční pracoviště, které umožní další Růst platů v roce 2009 V průběhu r dochází na základě rozhodnutí vlády k výraznému zvýšení platů u všech kategorií zaměstnanců a jsou realizovány tyto úpravy: 1. zvýšení platových tarifů u nezdravotníků o cca 16 % od na základě zrušení tarifní tabulky č.1 2. plošné navýšení tarifů všem zaměstnancům o 3,5 % od zavedení zvláštního příplatku za zvýšenou neuropsychickou zátěž zdravotnickým zaměstnancům ve výši 3,5 % z platového tarifu od posun tarifních tříd všeobecným sestrám a porodním asistentkám od , což představuje další zvýšení o cca 8 %. Tyto změny se budou postupně realizovat. V praxi to znamená, že v současné době obdrží zaměstnanci nové platové výměry, na nichž je uveden vyšší platový tarif s účinností od 1. června. Na dalším platovém výměru od přibude zdravotnickým pracovníkům zvláštní příplatek a současně se vrátí osobní příplatek přiznaný přechodně na období 2. čtvrtletí 2009 na původní výši. Zvýšení platu vnímají zaměstnanci pozitivně a pokládají ho za zasloužené ocenění jejich náročné práce. Je třeba však také vědět, že realizace těchto změn představuje pro hospodaření nemocnice 51 miliónů Kč v osobních nákladech v letošním roce, v příštím roce to bude znamenat 100 mil. Kč. A na to si musí nemocnice vydělat Avizované pokrytí těchto mimořádných nákladů od zdravotních pojišťoven se jeví v současné době jako značně nejisté. A to se již nezmiňuji o záměru vedení nemocnice navyšovat především pohyblivou složku platu, s cílem vytvoření motivačního prostředí pro pracoviště i jednotlivce, kteří vykazují výrazně lepší výsledky. Stávající systém odměňování, který je postaven především na pevných tarifních platech, jež se automaticky navyšují s nárůstem délky praxe, toto neumožňuje. Proto bude nutné v důsledku očekávaného zpožděného dopadu ekonomické krize na celkovou finanční situaci ve zdravotnictví, výpadku příjmů v důsledku zrušení regulačních poplatků, apod. klást mnohem větší důraz na personální efektivitu a růst výkonů. Ing. Lenka Nétková, pověřená výkonem funkce náměstkyně pro personální řízení 3 4 ných a skutečně kvalitních základech můžeme dále náš krásný obor rozvíjet, uvedla v závěru svého vystoupení přednostka Chmelová. Další přístroj pro přímou digitalizaci by měl být v brzké době zprovozněn také na Klinice dětského lékařství. (ším) 1. Všechny účastníky slavnostního otevření nového pracoviště přivítal vedoucí radiologický asistent Mgr. Svatopluk Koval 2. Přestřižení pásky se ujali (na snímku zleva) přednostka Radiodiagnostického ústavu FNO MUDr. Jana Chmelová, Ph.D., ředitelka pro prodej Promedica Praha Group, a.s. Martina Huláková a náměstek pro techniku a provoz FNO Ing. Ivo Žolnerčík. 3. Součástí slavnostního otevření byla i prezentace digitálních modalit KODAK. 4. Na revoluční novinky se přišli podívat také studenti oboru Radiologický asistent Fakulty zdravotnických studií z Ostravské univerzity. Foto: Helena Šímová (3), Jiří Zerzoň (1)

3 3 Přednosta Oční kliniky oceněn prestižní Medailí prof. Jana Vanýska Refrakční chirurgie se začíná stěhovat do nitra oka Sedmý mezinárodní kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH) se uskutečnil 22. a 23. května v aule VŠB TU Ostrava. Hlavnímu organizátorovi akce Oční klinice FNO za přípravu kongresu poděkovali v průběhu slavnostního zahájení MUDr. Josef Srovnal, náměstek pro léčebnou péči FNO, a prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., předseda výboru ČSRKCH. Na snímku zleva přednosta Oční kliniky FNO MUDr. Petr Mašek, CSc., předseda ČSRKCH prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová a náměstek pro léčebnou péči MUDr. Josef Srovnal. a stabilních výsledků. Totéž platí u katarakty. Operace šedého zákalu je v současné době nejčastějším nitroočním chirurgickým zákrokem v České republice. Zatímco v roce 1988 jsme zaznamenali 11 tisíc operací šedého zákalu, v loňském roce to byly už 92 tisíce, z toho 70 % těchto operací bylo provedeno ambulantně. Pacienti se po operaci úspěšně zotavují do druhého dne. Podstatný pokrok zaznamenala v posledních letech nejen přístrojová technika, ale také vývoj nitroočních čoček. Oftalmologická péče poskytovaná našimi specialisty je na vysoké mezinárodní úrovni. Dnes už stojíme před úplně jiným problémem, a to, jak zajistit dostatek peněz na financování operací katarakty, konstatoval přednosta Mašek Předsedající sesterské sekce Bc. Mária Dobešová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNO (na snímku zleva), Mgr. Jozef Látka, Ph.D., vrchní sestra Oční kliniky a Žofie Schneiderwindová z Oční kliniky ÚVN Praha. Před samotnou odbornou částí kongresu doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., přednosta Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha, který je mj. také členem Světové společnosti chirurgů katarakty, předal MUDr. Petru Maškovi, CSc., přednostovi Oční kliniky FNO, prestižní Medaili prof. Jana Vanýska, jako výraz ocenění soustavné, cílevědomé a úspěšné práce pro rozvoj české implantologie, a pogratuloval mu k udělené ceně. (Prof. MUDr. Vanýsek, DrSc., byl prvním očním chirurgem, který u nás implantoval umělou nitrooční čočku. Zaváděl v Československu keratoplastiky, elektroretinografii a oční ultrazvukovou diagnostiku.) Hlavním tématem kongresu byla kontroverze v kataraktové a refrakční chirurgii. Sdělení přednášejících se zabývala například současnými možnostmi korekce presbyopie, profylaxí endoftalmitid, problematikou femtosekundového laseru, perspektivou akomodačních a multifokálních čoček a podobně. Kontroverze v kataraktové a refrakční chirurgii je hlavním tématem konferencí na celém světě, uvedl pro Nemocniční listy přednosta Mašek, protože refrakční chirurgie se po dvaceti letech, kdy se prováděla laserem na rohovce, pomalinku stěhuje do nitra oka. V posledních letech došlo k podstatnému zdokonalení techniky, byla vytvořena řada standardních indikačních a předoperačních postupů umožňujících dosažení vysoce spolehlivých V sesterské sekci jednaly sálové sestry o organizaci ambulantních operací katarakty a o nových operačních metodách. Konkrétně naše klinika prezentovala v sekci kromě ambulantní operace katarakty také problematiku seniorů s kataraktou za hospitalizace, doplnil Mgr. Jozef Látka, Ph.D., vrchní sestra Oční kliniky FNO. Přesněji psychosociální problematiku seniorů v návaznosti na následnou péči v domácím nebo ambulantním prostředí. Součástí mezinárodního kongresu byla rovněž prezentace posterů a také doprovodná výstava přístrojů, léků, přípravků, zdravotnické techniky a farmaceutických preparátů. Pobyt v Moravskoslezské metropoli účastníkům zpříjemnil i společenský večer v Hornickém muzeu OKD. Text a foto: Helena Šímová Pro sesterskou sekci bylo připraveno přes třicet přednášek. Prezentace firem simulace operace katarakty. Člen Americké i evropské společnosti refrakční a kataraktové chirurgie plk. doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. (na snímku vlevo) předal přednostovi Oční kliniky FNO MUDr. Petru Maškovi, CSc. prestižní cenu Medaili prof. Jana Vanýska. David Školoudík jmenován docentem v oboru neurologie Dne MUDr. David Školoudík, Ph.D., zástupce přednosty Neurologické kliniky pro výchovnou a vědeckou činnost, obhájil habilitační práci s názvem Využití transkraniální barevné duplexní sonografie v diagnostice a terapii neurologických onemocnění na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a od byl jmenován docentem v oboru neurologie. Panu asistentovi srdečně blahopřejeme a přejeme mu mnoho dalších pracovních úspěchů. (red) Informace o personálních změnách Na základě výsledků výběrových řízení ředitel FN Ostrava ustanovil s účinností od : MUDr. Petra Matouška, Ph.D. do funkce zástupce přednosty pro VVČ otorinolaryngologické kliniky MUDr. Pavla Širůčka do funkce zástupce přednosty pro VVČ kliniky nukleární medicíny Simonu Novákovou do funkce staniční sestry stanice C+D chirurgické kliniky. Ing. Lenka Nétková, pověřená výkonem funkce náměstkyně pro personální řízení

4 4 Specializovaná ambulance pro nemocné se syndromem diabetické nohy V červnu t.r. zahájila činnost podiatrická ambulance, specializované pracoviště Interní kliniky FNO. Péče v této ambulanci je poskytována nemocným se syndromem diabetické nohy nebo osobám v riziku jeho rozvoje. Provoz je realizován jeden den v týdnu, v úterý, v prostorách diabetologické ambulance ve třetím patře polikliniky. Péči nemocným zajišťuje personál zmíněné ambulance pod vedením MUDr. Marka Honky, vedoucího lékaře Diabetologického centra. Počet nemocných diabetem výrazně narůstá, konstatuje MUDr. Honka. V současné době v Moravskoslezském kraji, stejně jako v ostatních krajích České republiky, více než 7 % osob trpí diabetem. Se stoupající délkou dožití v naší populaci je i trvání diabetu u řady nemocných podstatně delší než v minulosti a tak dochází k nárůstu počtu komplikací souvisejících s diabetem. Například v roce 2007 v Moravskoslezském kraji byl diagnostikován syndrom diabetické nohy u nemocných a 773 osob s diabetem muselo podstoupit amputaci končetiny. V souladu se závěry akreditačního auditu se snažíme poskytnout ve FNO maximálně komplexní péči osobám s diabetem a zahájení činnosti podiatrické ambulance je významným krokem k dosažení našeho cíle. Přednosta Interní kliniky doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., projednal na konci roku 2008 problematiku vzniku této ambulance se členy výboru České diabetologické společnosti a poté jsme začali provádět přípravné kroky ke splnění tohoto úkolu. Nezbytným předpokladem pro zahájení činnosti specializovaného pracoviště bylo získání akreditace udělené výborem ČDS. Celý projekt jsme mohli realizovat také díky podpoře krajské pobočky VZP, která považuje problematiku péče o nemocné se syndromem diabetické nohy také za prioritní, abychom i v Moravskoslezském kraji dosáhli cílů stanovených standardy České diabetologické společnosti. Ambulance poskytuje především preventivní a diagnostickou péči. Zabývá se vyšetřením končetiny pacienta s diabetem, provedením stratifikace rizika u daného nemocného, a na základě získaných výsledků je pak rozhodnuto o další léčbě pacienta. Ta pokračuje v úzké spolupráci diabetologa a angiologa, chirurga a také ortopeda protetika. Dále je nezbytná součinnost se zdravotníky v regionu, především diabetology a praktickými lékaři, proto tento projekt budeme prezentovat širší odborné veřejnosti regionu. Snahou je vytvořit návaznost péče o nemocného s diabetem od běžné dispenzární až po vysoce specializovanou poskytovanou Diabetologickým centrem FN Ostrava. Lékaři z regionu tedy mohou odeslat svého pacienta, u něhož jsou přesvědčeni, že je ve vyšším riziku vzniku diabetického defektu na dolní končetině, ke komplexnímu vyšetření a návrhu léčebného postupu, uzavírá MUDr. Honka. Text a foto: Helena Šímová Akreditační střípky tentokrát o mimořádných událostech V úvodu dnešního zamyšlení nad etapou přípravy k mezinárodní akreditaci bych nejprve ráda poděkovala za ohlasy a podněty, které od Vás dostáváme a které mohou v mnoha případech pomoci při optimalizaci postupů v naší nemocnici. Každý pohled zaměstnanců, kteří se přímo nepodílejí na tvorbě řídících aktů a standardizovaných postupů, ale budou podle nich následně pracovat, je pro nás cenný. Byly to právě Vaše podněty, které mi napověděly téma dnešních střípků. Dovolte mi tedy podělit se s Vámi o malé zamyšlení nad notoricky známými průvodci každodenního života chybami a omyly. Errare humanum est Jak často slýcháme od útlého dětství onu okřídlenou větu: Chybovati je lidské. Neexistuje jedinec, který by nikdy neudělal žádnou chybu nebo se nedopustil omylu v jednání, v úsudku, v rozhodování. Chyba je přirozenou součástí nás lidských bytostí a hledání cest a nástrojů k jejímu vymýcení je zbytečným mrháním času. Chyba je axiom, náš přístup k ní však už nikoliv. Záleží na nás jak s chybou naložíme. Jedni ji v duchu: Je nesmyslné zabývat se nezměnitelným neřeší, jiní dle Co oči nevidí, srdce nepálí nebo z obavy z případných sankcí chyby více či méně úspěšně tají. A ti moudří? Ti si chybu přiznají a dle hesla Jen hlupák dělá stejnou chybu dvakrát v ní vidí příležitost poznání a poučení. Systémy kvality nejsou hloupé, a proto sběr a analýzu dat o chybách požadují, a to nejen těch již dokonaných, ale i těch, které se teprve stát mohly. Ve zdravotnictví neexistují nepodstatné chyby. Zde má každá chyba mnohem závažnější kontext a i zdánlivá maličkost či přehlédnutí mohou mít fatální následky. Naší snahou musí být hledání všech chyb rutinních, výstražných i těch nedokonaných, protože pouze známe-li potenciální riziko, můžeme mu úspěšně čelit. FNO má nástroj, který je nejen mezi kvalitáři považován za studnici moudrosti v oblasti zdravotnických rizik. Chybou však je, že si dosud nevydobyl to správné místo v povědomí a srdcích našich zaměstnanců. Jedná se o systém hlášení a hodnocení mimořádných událostí. Stojí za zamyšlení, proč počty událostí hlášených ve FNO za rok jsou ve srovnatelných zdravotnických zařízeních vykazovány měsíčně. Jsme za a) opravdu tak dobří, že nechybujeme, nebo spíše za b) z nějakých neznámých důvodů nechceme nebo nemůžeme hlásit? Obávám se, že o a) asi nikoho příliš nepřesvědčíme, tím méně inspektory JCI. Mají své zkušenosti, jsou moudří a většinou již znají cenu chyby a poučení z ní. Buďme tedy také moudří a nepovažujme další hlášení za zbytečnou ztrátu času. Kvalita je běh na dlouhou trať a pozitivní přístup se jistě v budoucnu zúročí. S přáním pohodové, slunečné a uvolnění přinášející dovolené Ing. Gabriela Franková, manažerka jakosti FNO P.S. Začala jsem v duchu Saturninovi tety Kateřiny citáty a příslovími a závěr nemůže být jiný. Takže Opakování je matkou moudrosti a já raději ještě připomenu, že formulář k hlášení mimořádných událostí najdete na intranetu poslední roletka vpravo na horní černé liště pod názvem Hlášení událostí.

5 5 Získali jsme další dotace ze strukturálních fondů EU V minulých dnech naše fakultní nemocnice uspěla s dalšími žádostmi o dotace z projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. O bližší informace jsme požádali Ing. Ivo Žolnerčíka, náměstka pro techniku a provoz. O jaké konkrétní dotace se jedná? Jsou to finance získané v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), jednoho z osmi tematických operačních programů, které si Česko s Evropskou komisí vyjednalo. Jiným operačním programem, který patří do této skupiny, je například nám již známý Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a další. Existují kromě těchto osmi tematických operačních programů ještě další? Ano, těch vyjednaných programů je v České republice celkem šestadvacet. Dalších sedm operačních programů je regionálních a jejich cílem je stejně jako u již výše zmiňovaných tematických operačních programů podpora hospodářského a sociálního rozvoje. Následují dva operační programy zaměřené na regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, cílem zbývajících devíti operačních programů je evropská územní spolupráce. Kolik peněz může Česká republika celkem získat z evropských fondů? Na období let 2007 až 2013 má naše republika k dispozici 26,69 miliard eur. Na co budou finance, které naše nemocnice dostane, použity? Finanční prostředky získané v rámci IOP použijeme na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče a Traumatologického centra. Děkuji Vám za rozhovor. (ším) Jak se chránit před nebezpečným účinkem slunce? Nastává vytoužený čas dovolených, kdy se na krátký čas zbavujeme pracovních povinností a stresových situací, jen tak odpočíváme a relaxujeme bez ohledu na to, jestli jsme právě někde u rybníka nebo v některé z exotických destinací. Nastavujeme tělo slunečním paprskům, které nám dodávají vedle výborné nálady také vápník a vitamín D3. Nicméně sluneční záření má i druhou, stinnou stránku. Mnohé nám o tom v rozhovoru prozradil MUDr. Radek Litvik, zástupce primářky Kožního oddělení. Je anebo není bezpečné opalování? Bezpečný způsob opalování v zásadě neexistuje. Před slunečním zářením bychom se měli naopak velmi chránit. I když 50 % viditelného spektra v nás vyvolává pocit pohody, 45 % infračerveného záření nás prohřívá, přesto zůstává 5 % ultrafialového záření, které je velice škodlivé. Můžete vysvětlit, co konkrétně nám škodí? Rozlišujeme tři typy ultrafialového(uv) záření. Typ C (UVC) to jsou krátké vlny, které by vůbec ani neměly dopadat na zemský povrch, toto záření by mělo být odfiltrováno ozónovou vrstvou ve stratosféře. Typ B (UVB) působí opálení po přechodném zarudnutí v horní struktuře kůže, a poslední typ A (UVA) nás sice nespálí, ale proniká do střední vrstvy kůže škáry, působí Ilustrační foto její stárnutí a sluneční alergie. UVB a UVA se významně podílejí na rozvoji kožních nádorů. Abychom se vyvarovali nežádoucích účinků na kůži, měli bychom zmiňovaných 5 % UV záření minimalizovat co nejvíce. Jakým způsobem? Říká se tomu fotoprotekce chováním. V prvé řadě je zcela nezbytné si uvědomit, že sluneční záření v oblasti ultrafialové radiace je nebezpečné, to je zásadní podmínka. No a pak je nutné aktivně vyhledávat stín, neslunit se u moře mezi 12. až 16. hodinou, stejně jak to praktikuje i domorodé obyvatelstvo ve Středomoří, a dodržovat zákon tří K nosit na slunci kalhoty, košili a klobouk. Nesmíme zapomenout také na ochranu očí slunečními brýlemi s UV filtrem! Jaké přípravky na opalování bychom měli používat? Nejde o přípravky na opalování, ale proti opalování! Těch výrobků je celá řada. Doporučuji kvalitní krémy z lékárny, které současně filtrují jak ultrafialové záření typu B, tak i typu A a tím splňují přísné evropské standardy. Poradíte nám, jak by se měly krémy správně aplikovat? Aplikujeme je minimálně dvakrát denně. Protože ochranný filtr se musí nejdříve navázat na kůži, měli bychom se namazat po celém těle už v hotelu, to znamená zhruba čtyřicet minut před pobytem na slunci. A abychom dosáhli ochranného faktoru deklarovaného na obalu přípravku, musíme vypotřebovat dva miligramy na centimetr čtvereční pokožky. V průběhu dne bychom tak měli spotřebovat jedno padesátimililitrové balení. S nadsázkou lze říci, že na dovolenou k moři můžeme odjet s jedním kufrem oblíbených hadříků a s druhým plným přípravků proti opalování. Existuje i přirozená ochrana kůže Citlivost pokožky je závislá na pigmentu melaninu. Podle množství vyprodukovaného melaninu po oslunění jarním poledním sluncem po dobu jedné hodiny rozlišujeme 6 základních fototypů. Lidé fototypu I jsou rusovlasé, keltské typy s alabastrovou kůží, se zelenýma očima a jemnýma pihama. Tito jedinci se na sluníčku vždycky spálí a nikdy neopálí. Extrémem je arabské a černošské etnikum fototypu V a VI. V České republice jsou dvě třetiny populace fototypu III vždycky se opálí a pouze někdy se na slunci spálí. Jak máme chránit před slunečním zářením děti? Děti získávají 50 % celoživotní dávky ultrafialového záření, proto by se do jednoho až jednoho a půl roku neměly vystavovat slunci vůbec. V pozdějším věku by bylo ideální, kdyby nosily tkaniny s již zapracovaným UV filtrem, ty jsou dnes už zcela běžně k dostání, a používaly fotoprotekční přípravek s UV faktorem 40 až 50 z dermopediatrické řady. Děkuji Vám za rozhovor. Text a foto: Helena Šímová

6 6 XIV. Rožnovské alergologicko-imunologické dny na téma CELIAKIE Také letošní alergologicko-imunologické dny se konaly v Rožnově pod Radhoštěm. Letošních XIV. Rožnovských alergologickoimunologických dnů, které se konaly , se účastnilo 156 odborníků. První blok v pátek odpoledne zahájil prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc. z Interní kliniky, ÚVN Praha, se sdělením Celiakie současnost a perspektiva. V České republice je celiakie nedostatečně a pozdě diagnostikována. Je to dáno velmi různorodou symptomatologií této nemoci. Zvláště v dospělosti převládají extraintestinální příznaky. Velmi významná je asociace s jinými autoimunitními chorobami. Incidence je udávána 1:200 až 1:250, tj tisíc celiaků. Diagnostikováno a dispenzarizováno je jen %. Základem diagnostiky je vždy vyšetření sérologické (stanovení autoprotilátek) a biopsie střevní sliznice. Zkusmé nasazení bezlepkové diety při pozitivní sérologii je hrubou chybou. Prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc. z Ústavu mikrobiologie, Akademie věd ČR, Odd. imunologie a gnotobiologie Praha, hovořila na téma Celiakie multigenní chronické onemocnění střeva a jeho vztah k dalším imunologicky podmíněným chorobám. Seznámila nás s mechanismem vzniku nemoci, s nemocemi asociovanými s celiakií a s novou oblastí studia mutací v geonomu (GWA), který pomůže objasnit patogenetický mechanismus celiakie a přidružených chorob. Pak následoval prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc. z Interní kliniky, ÚVN Praha, s přednáškou Dispenzarizace, přidružené autoimunitní choroby, komplikace, celiakie neodpovídající na léčbu. Přednášel o refrakterní celiakii a komplikacích této nemoci. S další přednáškou vystoupil doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc. z Dětské kliniky, FN Hradec Králové, na téma Screening celiakální sprue, Celiakie u dětí a věnoval se převážně screeningu. Dítě si musí ustanovit orální toleranci, a proto je třeba zavést lepek do stravy nejdříve 4. a nejpozději 7. měsíc života!!! Doc. RNDr. Ludmila Tučková, DrSc. z Ústavu mikrobiologie, Akademie věd ČR, Odd.imunologie a gnotobiologie Praha, uzavřela první blok přednášek sdělením: Vztah celiakie a potravinové alergie na lepek (pšenici). Diskutovala rozdílné mechanismy autoimunitní reakce, která je podkladem celiakie a alergické tj. IgE mediované reakce, která je podkladem klasické alergie potravinové. Od 18 hodin se konal společenský program s cimbálovou muzikou, ochutnávkou vín a večeří ve skanzenu. V sobotu pokračoval první přednáškou MUDr. Petr Kocna, CSc. z Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN Praha, na téma Laboratorní testy při celiakii. Upozornil na úskalí při použití různých laboratorních setů k vyšetření. Zásadou je, že pacient musí být zatížen ve stravě lepkem, aby bylo možno provést vyšetření jak in vitro, tak i in vivo. Pak následovalo sdělení doc. MUDr. Pavla Kohouta, Ph.D. z II. interní kliniky, Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha, s názvem Praktické výživové aspekty bezlepkové diety. Přednáška nás seznámila s řadou prolaminů, které se vyskytují v různých druzích obilovin. Ústředním tématem odborného programu, který vzbudil u posluchačů ohromný zájem, byla celiakie Na konferenci se prezentovala i celá řada firem Na snímku zleva prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc., z Interní kliniky ÚVN Praha a prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc., z Ústavu mikrobiologie Akademie věd ČR. Foto: Petr Nováček Účinek bezlepkové diety nastupuje u dětí do 2 12 týdnů, u dospělého člověka do 6 týdnů až 6 měsíců. Po bloku odborných přednášek následoval blok sdělení ze sdružení celiaků a poradenských center. Ing. Blanka Rubínová ze Sdružení celiaků v ČR vystoupila s přednáškou Život celiaků v ČR, Ing. Iva Svobodová-Bušinová z Poradenského centra pro celiakii a bezlepkovou dietu Brno, se sdělením Nabídka bezlepkových potravin, Vyhláška o obsahu lepku v bezlepkových potravinách a blok uzavřela Ing. Dana Gabrovská z Výzkumného ústavu potravinářského z Prahy vystoupením na téma: Sledování denního příjmu gliadinu u pacientů s celiakií. Poslední část programu byla tradičně věnována mladým alergologům a klinickým imunologům. Letos se konalo již V. Setkání mladých alergologů a imunologů. Úvodní sdělení měla Ing. Barbara Pecharová z Ústavu mikrobiologie, Akademie věd ČR, Odd.imunologie a gnotobiologie Praha, na téma Vliv gliadinu na migraci buněk přirozené imunity. Poté vystoupila Mgr. Jana Cinová, Ph.D. z Ústavu mikrobiologie, Akademie věd ČR, z Odd. imunologie a gnotobiologie Praha, o Úloze mikroflóry v patogeneze celiakie. Blok mladých alergologů a klinických imunologů uzavřela přednáškou MUDr. Jana Kayserová z Ústavu imunologie 2. LF Praha, na téma Interakce dendritických buněk s alergeny. Celou dobu nám promítali a ozvučovali sál pánové z FN Ostrava z TIC, jako vždy jim chceme touto cestou poděkovat. Již jubilejní XV. Rožnovské alergologicko-imunologické dny se budou konat od 21. do : jste srdečně zváni. MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D, alergologie FN Brno-Bohunice MUDr. Olga Škopková, alergologie FN Ostrava

7 7 Krizová komunikace Vzdělávací kurzy pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví na téma Krizová komunikace probíhaly 27. a 28. dubna v naší fakultní nemocnici. Cílem kurzů bylo zkvalitnit komunikaci zaměstnanců při stresujících jednáních. Bylo mi potěšením spolupracovat na tvorbě programu, který by měl pomoci nelékařským pracovníkům ve zdravotnictví lépe zvládat vypjaté situace všedního dne, uvedl pro Nemocniční listy RNDr. Bořek Navrátil, lektor kurzu. Hlavními body modulu Krizová komunikace jsou zvládání nátlaku a trémy, vyjednávání a zvládání konfliktů, neverbální komunikace a přiměřená míra asertivity. Program vzniknul ve spolupráci s řadou kolegů ze zdravotnických zařízení. Mnozí z našeho týmu jsou lékaři, někteří jsme pracovali ve firmách dodávajících materiál do nemocnic, jiní pracovali ve zdravotnictví v řídících funkcích. Prostředí tedy dobře známe a rádi se s pracovníky ve zdravotnictví bavíme, protože se spolu máme o čem bavit. Zmiňovaný program má dvě priority. První priorita je odborná a sleduje vytvoření dovedností pro lepší zvládání pacientů, spolupracovníků a veřejnosti. Druhá priorita je společenská, neméně důležitá. Jsme přece jen lidé a je pro nás důležité, abychom dovedli jednat s jinými lidmi hezky a přitom efektivně. Je rovněž důležité umět zvládnout i to, že občas jsou na nás lidé zkrátka a dobře hnusní. Vážíme si vstřícného přijetí a dobré zpětné vazby od účastníků kurzů. Potvrzují nám praktičnost a použitelnost i odbornou fundovanost. Je to k věci a rozhodně se nenudíme to je věta, kterou zde slyšíme často a vždy rádi, dodává s úsměvem RNDr. Bořek Navrátil. Text a foto: Helena Šímová NAŠE ANKETA NAŠE ANKETA NAŠE ANKETA Co vás v kurzu Krizová komunikace zaujalo nejvíce? Využijete získané poznatky v praxi? Chtěli byste absolvovat další takový kurz? s těmito otázkami jsme se obrátili na několik účastníků z různých pracovišť naší fakultní nemocnice RNDr. Zdeněk Švagera, vedoucí úseku speciálních metod Ústavu klinické biochemie: Všechna témata byla zajímavá. Pro mě určitě, protože jsem takový kurz ještě nikdy neabsolvoval. Měl nám ukázat nové přístupy k danému problému, co všechno má vliv na jednání člověka, na komunikaci. Nebylo to jen ve vztahu ke kontrolním orgánům, při akreditacích a podobně, ale i v obecnější rovině. Jak například zvládat stres při oznamování špatných zpráv pacientům, jak zaujmout ne příliš asertivní pozici, atd. Když například od někoho chcete něco konkrétního, dá se to říct mnoha způsoby. Nezáleží jen na tom, co člověk říká, ale důležitý je také tón jeho hlasu a také to, jak se u toho pohybuje. Je to mnohem složitější, než by se na první pohled zdálo. Ano, vyzkoušel jsem si to už i v praxi. Snažil jsem se zvolit právě ten správný způsob, o kterém se v kurzu hovořilo, a bohudík to funguje. I v osobním životě. Podle mne to byl ale jen takový úvod do problematiky, určitě bych přivítal další kurz, ve kterém by byla názorná praktická cvičení. V jejich průběhu bychom tak mohli aktuálně zvládat konkrétní řešení. Kateřina Nitrianská, zdravotní sestra z Interní kliniky: Těch témat bylo hodně a času málo. Chtělo by to více dní nebo další kurz, protože například asertivita se nedá zvládnout za pár hodin, a člověk si to potřebuje také trochu nacvičit, aby věděl, jak to má pak v praxi použít. Nejvíce mě zaujala oblast vytáčecí věty typu Myslíš? Opravdu? a jejich řešení. Lektor byl příjemný, snažil se těžká témata odlehčit. Sice už vím, jak mám na určité situace reagovat, nejsem si ale jistá, zda to dokážu, až taková chvíle opravdu nastane. Prozatím jsem ještě nebyla v situaci, kdy bych mohla tyto získané poznatky uplatnit. Hana Niklová, zdravotní sestra z Kliniky dětského lékařství: Kurz byl pro mne určitě přínosem. I když jsem si zprvu myslela, že bude nudný, nakonec se mi opravdu moc líbil, byl velmi zajímavý. Každé téma mě něčím obohatilo, lektor se nás snažil vtahovat do diskuse. Dozvěděla jsem se i o problémech, které mají sestřičky na jiných odděleních, například s opilými pacienty, a jak se mají v takových případech chovat. My zase někdy míváme problémy s rodiči našich malých pacientů. Když mě někdo šíleně naštve, nevím, jestli si v ten moment vzpomenu na krizovou komunikaci. Ale určitě se musím zachovat jako profesionál. Lenka Blábolilová, zdravotní sestra z Kliniky nukleární medicíny: Zajímá mě psychologie, mezilidské vztahy, atd., kvůli tomu jsem se i na kurz přihlásila. Obecná psychologie je suchý obor, ale pokud se dotýká samotné praxe, je už mnohem zajímavější. Témat bylo hodně. Dozvěděla jsem se například, jak se máme chovat při diskusích s auditory, odpovídat na profesionální úrovni, a podobně. Lektor nám dokázal vhodnou formou vše vysvětlit. Myslím si, že komunikace mezi lidmi obecně je na špatné úrovni. A tady pracujeme s lidmi, kteří jsou nemocní a navíc mají mnohdy i rodinné problémy, právě proto musíme umět komunikaci velmi dobře zvládat, vědět, jak se v určitých krizových situacích zachovat. Jen houšť takových kurzů. Přivítala bych, kdyby byly zaměřeny i na komunikaci a mezilidské vztahy na konkrétních pracovištích, svá specifika mají například čistě ženské pracovní kolektivy.

8 8 Blahopřejeme V měsíci červnu oslaví významné životní jubileum naši kolegové: MUDr. Ivana Volfová, Ph.D. Miroslava Vavrečková Naděžda Mikulíčková Jana Dobešová Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním životě. Vedení FN Ostrava Pozvánka do Ametystu Do soboty 20. června hostuje v naší galerii výtvarník Oldřich Harok. Jako pracovník v polygrafii (vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze, od roku 1991 provozuje ofsetovou tiskárnu v Šenově) se příležitostně prezentoval v oboru grafiky a výtvarné typografie. Před zhruba osmi lety se znovu vrátil ke své zálibě z mládí, kdy navštěvoval LŠU v Havířově pod vedením Vojtěcha Berky, k malbě. V poměrně krátkém období tvorby prošly jeho práce bouřlivým vývojem, strhávajícím s sebou v rychlém sledu prožitky vnějších vlivů a dobrodružství vnitřních objevů. Přesto je možné vysledovat některá stálá ukotvení, především ve figurálních kompozicích a barevnosti. Každá z jeho nových výstav, prezentujících většinou práce uplynulého roku, je tak pro diváka vždy překvapením. Od 22. června do 18. července budou vystavovat v Galerii Ametyst studenti Soukromé střední umělecké školy AVE ART Ostrava, s.r.o. Základní myšlenkou existence této školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. I přes své krátké trvání se škola výrazně zapojila do mnoha uměleckých aktivit (svou činnost zahájila v Ostravě-Hrabůvce ), studenti pravidelně vystavují a účastní se sympozií. Škola také navázala první kontakty s institucemi uměleckého zaměření v zahraničí, konkrétně v Německu a na Ukrajině. (ším) PIEŠŤANY SK relax. lázeň. pobyt = 149, EUR 7 dnů 10 procedur T./fax: INZERCE ZDARMA * INZERCE ZDARMA * INZERCE ZDARMA Prodám pozemek o rozloze 830 m 2 v Polance. Informace po 16. hodině na mobilu Daruji dvouletou fenku labradora černé barvy. Informace na mobilu Pronajmu byt 1+1 v RD, lokalita Polanka n. O., cena bytu 8000 Kč Kč služby. Byt je zcela nově zrekonstruován a zařízen novým nábytkem (kuchyňská linka včetně vybavení). Dále plastová okna, plovoucí podlahy, sporák se sklokeramickou deskou, mikrovlnka, televize, připojení na internet, manželské postele, které je možné nahradit postelemi oddělenými podle požadavku. Parkovaní před domem (slepá ulice), MHD 4 min. od domu, možnost použití zahrady u RD. Informace na mobilu Pronajmu 1+kk s lodžií v Trojanovicích-Bystré jako letní byt, cena náklady/měsíc. Informace na mobilu Pronajmu byt 1 + 1, s příslušenstvím, zařízený, v rod. domku v Plesné, 5 minut pěšky od MHD. Volný ihned. Cena Kč + inkaso/měsíc. Informace na tel. čísle Prodám Passat Variant TDI, 1,9, bleděmodrá metalíza, r.v. 2000, první majitel, náhradní zimní pneu, automatická klimatizace, rádio, Medvěd blok. Cena k jednání Kč. Informace na mobilu Pronajmu nezařízený byt Na Výspě v Ostravě-Výškovicích. Krásné okolí. Cena dohodou. Informace po 15. hodině na tel. čísle TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print CZ a.s. Na Rovince Ostrava-Hrabová Tel.: Vydavatel: FN Ostrava Odpovědná redak tor ka: He le na Ší mo vá Telefon číslo: Grafika a zlom: ASEITA spol. s r. o. Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní po třebu FN Ostrava

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Přítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Ing. Jiří Kropáč Věra Kocianová Mgr. Helena Kulinová

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI. MODERNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE A POSTUPY 11. a

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

UVC 100-280 UVB 280-315 UVA 315-400

UVC 100-280 UVB 280-315 UVA 315-400 Světlo, UV záření, IF záření mají charakter elektromagnetického vlnění, ale současně jsou tvořeny proudem částic. Proto hovoříme o dvojím charakteru světla. Viditelné spektrum záření vysoké frekvence Nízké

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

MONITORING - KOMPLETACE

MONITORING - KOMPLETACE MONITORING - KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 01.05. DO 07.05.2010 1 Rokycanský deník STR. 1/2 2 Rokycanský deník STR. 2/2 3 Plzeňský deník STR. 1/1 4 www.ctusi.info/zpravodajstvi/zpravy/294/ endoskopie_bez_utrpeni

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Robotická chirurgie 2012 Trendy, koncepce a ekonomika Praha, 11. září 2012 Obsah: 2 Sdělení ČSRCH ČLS JEP MUDr.

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2006 ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (ve spolupráci s ČPFS a ČIPA) Název akce: Evropská konference EFA-ČIPA Datum konání: 10. 12. 5. 2006 Místo konání:

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2008 + SSAKI Název akce: 25. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie XII.kongres

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví.

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví. ÚVODNÍ SLOVO V letech 2000-2005 se naše fakultní nemocnice stala bezesporu jednou z nejúspěšnějších na zdravotnického trhu v ČR Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu FN v Motole za rok 2005. Tento rok

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ SÚJB květen 2001 Radiační ochrana květen 2001 Doporučení JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠEŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, kli- nický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod

V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, kli- nický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, klinický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod léčby je chirurgické odstranění varixů. Když se řekne operace,

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

ČLK z pohledu anesteziologa a anesteziolog z pohledu ČLK. Z.Mrozek Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc

ČLK z pohledu anesteziologa a anesteziolog z pohledu ČLK. Z.Mrozek Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc ČLK z pohledu anesteziologa a anesteziolog z pohledu ČLK Z.Mrozek Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc 1 Lékař a jeho profesní samospráva Princip subsidiarity jako znak demokratické společnosti

Více

Zvyšování kvality léčebné péče v kontextu akreditačních požadavků. MUDr. Josef Srovnal

Zvyšování kvality léčebné péče v kontextu akreditačních požadavků. MUDr. Josef Srovnal Zvyšování kvality léčebné péče v kontextu akreditačních požadavků MUDr. Josef Srovnal Cíle a hodnoty Základem existence velkých organizací je stanovení cílů a formulace základních hodnot Na prvním místě

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel.: 267 311 280, fax: 271 732 669 e-mail:vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz ve

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

QUA VADIS PLASTICKÁ CHIRURGIE VSOUČASNÉM SYSTÉMU DRG?

QUA VADIS PLASTICKÁ CHIRURGIE VSOUČASNÉM SYSTÉMU DRG? QUA VADIS PLASTICKÁ CHIRURGIE VSOUČASNÉM SYSTÉMU DRG? Sukop A., Fibír A., Veselý J., Dražan L. 1) Klinika plastické chirurgie 3.LF UK, FN Královské Vinohrady Praha 2) Oddělení plastické a estetické chirurgie

Více

VI. celostátní setkání Sdružení celiaků České republiky

VI. celostátní setkání Sdružení celiaků České republiky VI. celostátní setkání Sdružení celiaků České republiky se bude konat u příležitosti Mezinárodního dne celiakie v sobotu 20. května 2006 od 8 do 17 hodin v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce, Roentgenova

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Šándorová Zdeňka,

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Ing. Eva Chmelová Agenda Představení skupiny nemocnic Projekt vývoje

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN AORTOBIFEMORÁLNÍ BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ BYPASS ILIKOFEMORÁLNÍ BYPASS EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN AORTOBIFEMORÁLNÍ BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ BYPASS ILIKOFEMORÁLNÍ BYPASS EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN AORTOBIFEMORÁLNÍ BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ BYPASS ILIKOFEMORÁLNÍ BYPASS EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH

Více

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace Úvodní vystoupení Ing. Roman Schwanzer prosinec 2014 Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Co je to kvalita?? Kvalitu poskytované zdravotní péče je možno vyjádřit jako souhrn dostupných informací o odbornosti v diagnosticko - terapeutickém

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více