Vplouváme do těžkých časů aneb nečekejme na zázrak!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vplouváme do těžkých časů aneb nečekejme na zázrak!"

Transkript

1 ČÍSLO 6 ROČNÍK XI ČERVEN 2009 Vplouváme do těžkých časů aneb nečekejme na zázrak! Asi každý už musel vzít na vědomí, že i česká ekonomika se vlivem světové krize dostala do vážných potíží. Mnohé firmy bankrotují nebo výrazně omezují svou činnost. V důsledku toho dochází k výraznému propouštění zaměstnanců, jinde k nulovému růstu platů nebo dokonce k jejich snižování. Státní rozpočet ztrácí významnou část svých daňových příjmů a dostává se do vážných problémů s rozpočtovým schodkem. A to ještě nejsme na dně. Prý bude ještě hůř. Zdravotnictví se doposud vážným finančním potížím vyhnulo. Především díky tomu, že zdravotní pojišťovny měly z minulých let finanční rezervy v řádu několika desítek miliard korun. Díky tomu mohly i přes pokles svých příjmů platit nemocnicím v termínu a realizovat aspoň malé meziroční navýšení plateb. Obávám se však, že tato zdravotnická idylka zhruba v pololetí skončí. O tom, že mnohem horší situace nás čeká v roce 2010, pochybuje málokdo. Propad ekonomiky se logicky bezprostředně promítne do hospodaření zdravotních pojišťoven, které už navíc žádnými rezervami disponovat nebudou že se to pak citelně dotkne i nás, je jasné. Ale proč jsem přesvědčen o tom, že musíme bít na poplach a něco podniknout už v půlce letošního roku? Vedou mě k tomu následující fakta: S pravděpodobností hraničící s jistotou Poslanecká sněmovna přehlasuje Senát a zcela nebo fakticky zruší systém regulačních poplatků. Ve finanční rovině to bude pro naši nemocnici znamenat, že ve 2. pololetí 2009 přijdeme o milionů Kč, za celý rok 2010 pak o milionů. Ve 2. pololetí se plně projeví výrazný nárůst tarifních platů zaměstnanců naší nemocnice na základě rozhodnutí vlády. K největšímu nárůstu dochází u všeobecných sester a porodních asistentek (cca 15 % z tarifů), resp. nezdravotnických zaměstnanců. Pro 2. pololetí 2009 to bude znamenat pro nemocnici nárůst nákladů o 50 milionů Kč, pro celý rok 2010 pak 100 milionů. Námi oslovené zdravotní pojišťovny zatím jakkoliv nereagovaly na naše dotazy, zda jsou ochotny se na těchto nákladech nějakým způsobem podílet. (Jak bylo v některých médiích avizováno.) Co můžeme v této situaci dělat? Mohli bychom čekat na zázrak (Jak to bezesporu budou některé nemocnice dělat.) Tedy, že nám zdravotní pojišťovny všechny náklady navíc či výpadky příjmů zohlední a zaplatí. Zázraky se však stávají zřídka. S velkou pravděpodobností se pak vystavujeme obrovskému riziku, že se začátkem roku ocitneme ve vážných ekonomických problémech a budeme muset v krátkém čase a velmi drasticky snižovat náklady. Že by takový postup mohl vést k ohrožení některých klíčových rozvojových programů nemocnice, je jasné. Jsem proto přesvědčen, že jedinou rozumnou možností je nečekat na zázraky a podniknout nezbytné kroky už teď! Výhodou je, že je budeme moci dělat v delším čase a nebudou muset být tak razantní a tak bolestivé. Na druhé straně si ale nalijme čistého vína nebude to procházka růžovou zahradou a mnohdy to bude bolet. Protože ve stávající ekonomické situaci prostě nemůžeme zajistit alespoň základní ekonomickou stabilitu naší nemocnice jinak než snížením nákladů! Možných úspor můžeme dosáhnout zhruba ve třech základních oblastech: 1) Využijeme stávající ekonomické situace a vyvineme výrazný tlak na dodavatele materiálů i služeb s cílem dosáhnout dalších významných slev. 2) Musíme částečně redukovat materiálové náklady našich pracovišť. Pokud budeme dostatečně úspěšní ve slevách cen, nemusí být tento krok až tak obtížný. Individuální přístup budeme samozřejmě uplatňovat tam, kde jsme hodnoceni nějakou formou výkonové úhrady. Naše příjmy od pojišťoven ohrozit nesmíme! 3) Vzhledem k tomu, že růst nákladů je dán především růstem nákladů osobních, je jasné, že se nevyhneme ani dalšímu tlaku na růst efektivity v této oblasti, tlaku na růst produktivity práce. Chceme se zaměřit především na odstraňování zbytečných činností a zbytečných či neefektivních procesů. Nepůjde samozřejmě o masové propouštění, jak to vidíme v mnoha podnicích kolem nás. Budeme se snažit využít ke snižování stavu zaměstnanců především přirozených odchodů. Chápu, že nejde o žádné radostné zvěsti. Na druhé straně, když se podíváme kolem nás, je jasné, že nejde o žádné dramatické škrty. S dopady ekonomické krize do zdravotnictví se budou muset vypořádat všechny nemocnice, všechna zdravotnická zařízení. Věřím, že společně budeme schopni reagovat na tuto situaci dříve a tím i lépe než ostatní nemocnice. Pokud se nám to povede, můžeme obdobím krize proplout bez velkých otřesů, se stabilní ekonomikou. Z dlouhodobé perspektivy tak můžeme dokonce posílit naši strategickou pozici v regionu i v republice. Vážení spolupracovníci, v uplynulých letech se nám podařilo výrazně uspět v mnoha oblastech, podařilo se nám dosáhnout mnoha klíčových strategických cílů. Nepochybuji, že společně úspěšně proplujeme těžkými časy, které jsou před námi. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA ředitel FNO Z obsahu Tři cesty k digitálnímu obrazu ve skiagrafii str. 2 Refrakční chirurgie se začíná stěhovat do nitra oka str. 3 Specializovaná ambulance pro nemocné se syndromem diabetické nohy str. 4 Jak se chránit před nebezpečným účinkem slunce? str. 5

2 2 Další technické novinky v oblasti diagnostiky a léčby Tři cesty k digitálnímu obrazu ve skiagrafii První digitální skiagrafické pracoviště bylo slavnostně otevřeno v úterý 12. května v Radiodiagnostickém ústavu. Přítomné hosty v úvodu srdečně přivítal Mgr. Svatopluk Koval, vedoucí radiologický asistent, poté se ujali slova Ing. Ivo Žolnerčík, náměstek pro techniku a provoz, MUDr. Jana Chmelová, Ph.D., přednostka Radiodiagnostického ústavu, a Martina Huláková, ředitelka pro prodej Promedica Praha Group, a.s. 1 2 Jak zde zaznělo, špičkový digitalizovaný přístroj KODAK DIRECT VIEW DR7500 System v hodnotě 10 milionů korun byl ve FNO nainstalován jako první ve východní a střední Evropě. První zkušební snímek formou přímé digitalizace jsme zhotovili , uvedla přednostka Chmelová. Tento okamžik se určitě zapíše do dějin. Jde jednoznačně o výrazný posun ve zvyšování kvality péče o pacienta. Nespornou výhodou jsou čas snímek je zpracováván pouze 10 vteřin a vysoká kvalita obrazu. Výhodou je i to, že snímek můžeme rozesílat na další destinace v síti, což zkracuje také celkovou dobu vyšetření. Než pacient dorazí do vzdělávání radiologických asistentů i z jiných zdravotnických zařízení. Přítomní hosté se mohli na skiagrafickém pracovišti seznámit rovněž s revoluční novinkou bezdrátového detektoru formátu rtg kazety 35 x 43 cm Carestream DRX-1 System. V tomto případě hovoříme o nejjednodušším vytvoření přímé digitalizace z analogového skiagrafického pracoviště. Snímkování probíhá na vestavěný flat panel a bezdrátovou technologií je snímek přenášen do počítače. Snímek je zpracováván 30 až 50 vteřin, vysvětluje vedoucí radiologický asistent Mgr. Koval. V neposlední řadě byl v rámci prezentace předveden i nejjednodušší a nejlevnější systém digitalizace, a to nepřímá digitalizace KODAK DIRECT VIEW Classic CR System. V naší nemocnici je v současné době 11 stacionárních skiagrafických pracovišť a 19 mobilních přístrojů, které jsou používány k snímkování pacientů v těžkém stavu na odděleních JIP, popřípadě na operačních sálech. První krok, který jsme učinili směrem k digitalizaci skiagrafie v naší nemocnici, je proto velmi důležitý. Skiagrafie je a stále bude základem radiologie (v současné době představuje 70 % činnosti ústavu). Na tom se nic nezmění. A jenom na pevordinace, lékař může mít snímek prostudovaný a může bezprostředně začít s léčbou. Přínosem digitální skiagrafie je i dostupnost snímku mimo nemocnici, což umožní bezproblémové konzultace s odborníky z jiných pracovišť. Digitální skiagrafie vyžaduje změnu pracovních návyků i způsobu myšlení všech účastníků. To jsme si ověřili například při úzké spolupráci zejména s Traumatologickým centrem a Ortopedickým oddělením, které se v naší nemocnici aktivně spolupodílejí na zavádění digitální skiagrafie do praxe. Moc jim děkujeme za jejich trpělivost. V budoucnu bychom chtěli vytvořit také referenční pracoviště, které umožní další Růst platů v roce 2009 V průběhu r dochází na základě rozhodnutí vlády k výraznému zvýšení platů u všech kategorií zaměstnanců a jsou realizovány tyto úpravy: 1. zvýšení platových tarifů u nezdravotníků o cca 16 % od na základě zrušení tarifní tabulky č.1 2. plošné navýšení tarifů všem zaměstnancům o 3,5 % od zavedení zvláštního příplatku za zvýšenou neuropsychickou zátěž zdravotnickým zaměstnancům ve výši 3,5 % z platového tarifu od posun tarifních tříd všeobecným sestrám a porodním asistentkám od , což představuje další zvýšení o cca 8 %. Tyto změny se budou postupně realizovat. V praxi to znamená, že v současné době obdrží zaměstnanci nové platové výměry, na nichž je uveden vyšší platový tarif s účinností od 1. června. Na dalším platovém výměru od přibude zdravotnickým pracovníkům zvláštní příplatek a současně se vrátí osobní příplatek přiznaný přechodně na období 2. čtvrtletí 2009 na původní výši. Zvýšení platu vnímají zaměstnanci pozitivně a pokládají ho za zasloužené ocenění jejich náročné práce. Je třeba však také vědět, že realizace těchto změn představuje pro hospodaření nemocnice 51 miliónů Kč v osobních nákladech v letošním roce, v příštím roce to bude znamenat 100 mil. Kč. A na to si musí nemocnice vydělat Avizované pokrytí těchto mimořádných nákladů od zdravotních pojišťoven se jeví v současné době jako značně nejisté. A to se již nezmiňuji o záměru vedení nemocnice navyšovat především pohyblivou složku platu, s cílem vytvoření motivačního prostředí pro pracoviště i jednotlivce, kteří vykazují výrazně lepší výsledky. Stávající systém odměňování, který je postaven především na pevných tarifních platech, jež se automaticky navyšují s nárůstem délky praxe, toto neumožňuje. Proto bude nutné v důsledku očekávaného zpožděného dopadu ekonomické krize na celkovou finanční situaci ve zdravotnictví, výpadku příjmů v důsledku zrušení regulačních poplatků, apod. klást mnohem větší důraz na personální efektivitu a růst výkonů. Ing. Lenka Nétková, pověřená výkonem funkce náměstkyně pro personální řízení 3 4 ných a skutečně kvalitních základech můžeme dále náš krásný obor rozvíjet, uvedla v závěru svého vystoupení přednostka Chmelová. Další přístroj pro přímou digitalizaci by měl být v brzké době zprovozněn také na Klinice dětského lékařství. (ším) 1. Všechny účastníky slavnostního otevření nového pracoviště přivítal vedoucí radiologický asistent Mgr. Svatopluk Koval 2. Přestřižení pásky se ujali (na snímku zleva) přednostka Radiodiagnostického ústavu FNO MUDr. Jana Chmelová, Ph.D., ředitelka pro prodej Promedica Praha Group, a.s. Martina Huláková a náměstek pro techniku a provoz FNO Ing. Ivo Žolnerčík. 3. Součástí slavnostního otevření byla i prezentace digitálních modalit KODAK. 4. Na revoluční novinky se přišli podívat také studenti oboru Radiologický asistent Fakulty zdravotnických studií z Ostravské univerzity. Foto: Helena Šímová (3), Jiří Zerzoň (1)

3 3 Přednosta Oční kliniky oceněn prestižní Medailí prof. Jana Vanýska Refrakční chirurgie se začíná stěhovat do nitra oka Sedmý mezinárodní kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH) se uskutečnil 22. a 23. května v aule VŠB TU Ostrava. Hlavnímu organizátorovi akce Oční klinice FNO za přípravu kongresu poděkovali v průběhu slavnostního zahájení MUDr. Josef Srovnal, náměstek pro léčebnou péči FNO, a prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., předseda výboru ČSRKCH. Na snímku zleva přednosta Oční kliniky FNO MUDr. Petr Mašek, CSc., předseda ČSRKCH prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová a náměstek pro léčebnou péči MUDr. Josef Srovnal. a stabilních výsledků. Totéž platí u katarakty. Operace šedého zákalu je v současné době nejčastějším nitroočním chirurgickým zákrokem v České republice. Zatímco v roce 1988 jsme zaznamenali 11 tisíc operací šedého zákalu, v loňském roce to byly už 92 tisíce, z toho 70 % těchto operací bylo provedeno ambulantně. Pacienti se po operaci úspěšně zotavují do druhého dne. Podstatný pokrok zaznamenala v posledních letech nejen přístrojová technika, ale také vývoj nitroočních čoček. Oftalmologická péče poskytovaná našimi specialisty je na vysoké mezinárodní úrovni. Dnes už stojíme před úplně jiným problémem, a to, jak zajistit dostatek peněz na financování operací katarakty, konstatoval přednosta Mašek Předsedající sesterské sekce Bc. Mária Dobešová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNO (na snímku zleva), Mgr. Jozef Látka, Ph.D., vrchní sestra Oční kliniky a Žofie Schneiderwindová z Oční kliniky ÚVN Praha. Před samotnou odbornou částí kongresu doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., přednosta Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha, který je mj. také členem Světové společnosti chirurgů katarakty, předal MUDr. Petru Maškovi, CSc., přednostovi Oční kliniky FNO, prestižní Medaili prof. Jana Vanýska, jako výraz ocenění soustavné, cílevědomé a úspěšné práce pro rozvoj české implantologie, a pogratuloval mu k udělené ceně. (Prof. MUDr. Vanýsek, DrSc., byl prvním očním chirurgem, který u nás implantoval umělou nitrooční čočku. Zaváděl v Československu keratoplastiky, elektroretinografii a oční ultrazvukovou diagnostiku.) Hlavním tématem kongresu byla kontroverze v kataraktové a refrakční chirurgii. Sdělení přednášejících se zabývala například současnými možnostmi korekce presbyopie, profylaxí endoftalmitid, problematikou femtosekundového laseru, perspektivou akomodačních a multifokálních čoček a podobně. Kontroverze v kataraktové a refrakční chirurgii je hlavním tématem konferencí na celém světě, uvedl pro Nemocniční listy přednosta Mašek, protože refrakční chirurgie se po dvaceti letech, kdy se prováděla laserem na rohovce, pomalinku stěhuje do nitra oka. V posledních letech došlo k podstatnému zdokonalení techniky, byla vytvořena řada standardních indikačních a předoperačních postupů umožňujících dosažení vysoce spolehlivých V sesterské sekci jednaly sálové sestry o organizaci ambulantních operací katarakty a o nových operačních metodách. Konkrétně naše klinika prezentovala v sekci kromě ambulantní operace katarakty také problematiku seniorů s kataraktou za hospitalizace, doplnil Mgr. Jozef Látka, Ph.D., vrchní sestra Oční kliniky FNO. Přesněji psychosociální problematiku seniorů v návaznosti na následnou péči v domácím nebo ambulantním prostředí. Součástí mezinárodního kongresu byla rovněž prezentace posterů a také doprovodná výstava přístrojů, léků, přípravků, zdravotnické techniky a farmaceutických preparátů. Pobyt v Moravskoslezské metropoli účastníkům zpříjemnil i společenský večer v Hornickém muzeu OKD. Text a foto: Helena Šímová Pro sesterskou sekci bylo připraveno přes třicet přednášek. Prezentace firem simulace operace katarakty. Člen Americké i evropské společnosti refrakční a kataraktové chirurgie plk. doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. (na snímku vlevo) předal přednostovi Oční kliniky FNO MUDr. Petru Maškovi, CSc. prestižní cenu Medaili prof. Jana Vanýska. David Školoudík jmenován docentem v oboru neurologie Dne MUDr. David Školoudík, Ph.D., zástupce přednosty Neurologické kliniky pro výchovnou a vědeckou činnost, obhájil habilitační práci s názvem Využití transkraniální barevné duplexní sonografie v diagnostice a terapii neurologických onemocnění na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a od byl jmenován docentem v oboru neurologie. Panu asistentovi srdečně blahopřejeme a přejeme mu mnoho dalších pracovních úspěchů. (red) Informace o personálních změnách Na základě výsledků výběrových řízení ředitel FN Ostrava ustanovil s účinností od : MUDr. Petra Matouška, Ph.D. do funkce zástupce přednosty pro VVČ otorinolaryngologické kliniky MUDr. Pavla Širůčka do funkce zástupce přednosty pro VVČ kliniky nukleární medicíny Simonu Novákovou do funkce staniční sestry stanice C+D chirurgické kliniky. Ing. Lenka Nétková, pověřená výkonem funkce náměstkyně pro personální řízení

4 4 Specializovaná ambulance pro nemocné se syndromem diabetické nohy V červnu t.r. zahájila činnost podiatrická ambulance, specializované pracoviště Interní kliniky FNO. Péče v této ambulanci je poskytována nemocným se syndromem diabetické nohy nebo osobám v riziku jeho rozvoje. Provoz je realizován jeden den v týdnu, v úterý, v prostorách diabetologické ambulance ve třetím patře polikliniky. Péči nemocným zajišťuje personál zmíněné ambulance pod vedením MUDr. Marka Honky, vedoucího lékaře Diabetologického centra. Počet nemocných diabetem výrazně narůstá, konstatuje MUDr. Honka. V současné době v Moravskoslezském kraji, stejně jako v ostatních krajích České republiky, více než 7 % osob trpí diabetem. Se stoupající délkou dožití v naší populaci je i trvání diabetu u řady nemocných podstatně delší než v minulosti a tak dochází k nárůstu počtu komplikací souvisejících s diabetem. Například v roce 2007 v Moravskoslezském kraji byl diagnostikován syndrom diabetické nohy u nemocných a 773 osob s diabetem muselo podstoupit amputaci končetiny. V souladu se závěry akreditačního auditu se snažíme poskytnout ve FNO maximálně komplexní péči osobám s diabetem a zahájení činnosti podiatrické ambulance je významným krokem k dosažení našeho cíle. Přednosta Interní kliniky doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., projednal na konci roku 2008 problematiku vzniku této ambulance se členy výboru České diabetologické společnosti a poté jsme začali provádět přípravné kroky ke splnění tohoto úkolu. Nezbytným předpokladem pro zahájení činnosti specializovaného pracoviště bylo získání akreditace udělené výborem ČDS. Celý projekt jsme mohli realizovat také díky podpoře krajské pobočky VZP, která považuje problematiku péče o nemocné se syndromem diabetické nohy také za prioritní, abychom i v Moravskoslezském kraji dosáhli cílů stanovených standardy České diabetologické společnosti. Ambulance poskytuje především preventivní a diagnostickou péči. Zabývá se vyšetřením končetiny pacienta s diabetem, provedením stratifikace rizika u daného nemocného, a na základě získaných výsledků je pak rozhodnuto o další léčbě pacienta. Ta pokračuje v úzké spolupráci diabetologa a angiologa, chirurga a také ortopeda protetika. Dále je nezbytná součinnost se zdravotníky v regionu, především diabetology a praktickými lékaři, proto tento projekt budeme prezentovat širší odborné veřejnosti regionu. Snahou je vytvořit návaznost péče o nemocného s diabetem od běžné dispenzární až po vysoce specializovanou poskytovanou Diabetologickým centrem FN Ostrava. Lékaři z regionu tedy mohou odeslat svého pacienta, u něhož jsou přesvědčeni, že je ve vyšším riziku vzniku diabetického defektu na dolní končetině, ke komplexnímu vyšetření a návrhu léčebného postupu, uzavírá MUDr. Honka. Text a foto: Helena Šímová Akreditační střípky tentokrát o mimořádných událostech V úvodu dnešního zamyšlení nad etapou přípravy k mezinárodní akreditaci bych nejprve ráda poděkovala za ohlasy a podněty, které od Vás dostáváme a které mohou v mnoha případech pomoci při optimalizaci postupů v naší nemocnici. Každý pohled zaměstnanců, kteří se přímo nepodílejí na tvorbě řídících aktů a standardizovaných postupů, ale budou podle nich následně pracovat, je pro nás cenný. Byly to právě Vaše podněty, které mi napověděly téma dnešních střípků. Dovolte mi tedy podělit se s Vámi o malé zamyšlení nad notoricky známými průvodci každodenního života chybami a omyly. Errare humanum est Jak často slýcháme od útlého dětství onu okřídlenou větu: Chybovati je lidské. Neexistuje jedinec, který by nikdy neudělal žádnou chybu nebo se nedopustil omylu v jednání, v úsudku, v rozhodování. Chyba je přirozenou součástí nás lidských bytostí a hledání cest a nástrojů k jejímu vymýcení je zbytečným mrháním času. Chyba je axiom, náš přístup k ní však už nikoliv. Záleží na nás jak s chybou naložíme. Jedni ji v duchu: Je nesmyslné zabývat se nezměnitelným neřeší, jiní dle Co oči nevidí, srdce nepálí nebo z obavy z případných sankcí chyby více či méně úspěšně tají. A ti moudří? Ti si chybu přiznají a dle hesla Jen hlupák dělá stejnou chybu dvakrát v ní vidí příležitost poznání a poučení. Systémy kvality nejsou hloupé, a proto sběr a analýzu dat o chybách požadují, a to nejen těch již dokonaných, ale i těch, které se teprve stát mohly. Ve zdravotnictví neexistují nepodstatné chyby. Zde má každá chyba mnohem závažnější kontext a i zdánlivá maličkost či přehlédnutí mohou mít fatální následky. Naší snahou musí být hledání všech chyb rutinních, výstražných i těch nedokonaných, protože pouze známe-li potenciální riziko, můžeme mu úspěšně čelit. FNO má nástroj, který je nejen mezi kvalitáři považován za studnici moudrosti v oblasti zdravotnických rizik. Chybou však je, že si dosud nevydobyl to správné místo v povědomí a srdcích našich zaměstnanců. Jedná se o systém hlášení a hodnocení mimořádných událostí. Stojí za zamyšlení, proč počty událostí hlášených ve FNO za rok jsou ve srovnatelných zdravotnických zařízeních vykazovány měsíčně. Jsme za a) opravdu tak dobří, že nechybujeme, nebo spíše za b) z nějakých neznámých důvodů nechceme nebo nemůžeme hlásit? Obávám se, že o a) asi nikoho příliš nepřesvědčíme, tím méně inspektory JCI. Mají své zkušenosti, jsou moudří a většinou již znají cenu chyby a poučení z ní. Buďme tedy také moudří a nepovažujme další hlášení za zbytečnou ztrátu času. Kvalita je běh na dlouhou trať a pozitivní přístup se jistě v budoucnu zúročí. S přáním pohodové, slunečné a uvolnění přinášející dovolené Ing. Gabriela Franková, manažerka jakosti FNO P.S. Začala jsem v duchu Saturninovi tety Kateřiny citáty a příslovími a závěr nemůže být jiný. Takže Opakování je matkou moudrosti a já raději ještě připomenu, že formulář k hlášení mimořádných událostí najdete na intranetu poslední roletka vpravo na horní černé liště pod názvem Hlášení událostí.

5 5 Získali jsme další dotace ze strukturálních fondů EU V minulých dnech naše fakultní nemocnice uspěla s dalšími žádostmi o dotace z projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. O bližší informace jsme požádali Ing. Ivo Žolnerčíka, náměstka pro techniku a provoz. O jaké konkrétní dotace se jedná? Jsou to finance získané v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), jednoho z osmi tematických operačních programů, které si Česko s Evropskou komisí vyjednalo. Jiným operačním programem, který patří do této skupiny, je například nám již známý Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a další. Existují kromě těchto osmi tematických operačních programů ještě další? Ano, těch vyjednaných programů je v České republice celkem šestadvacet. Dalších sedm operačních programů je regionálních a jejich cílem je stejně jako u již výše zmiňovaných tematických operačních programů podpora hospodářského a sociálního rozvoje. Následují dva operační programy zaměřené na regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, cílem zbývajících devíti operačních programů je evropská územní spolupráce. Kolik peněz může Česká republika celkem získat z evropských fondů? Na období let 2007 až 2013 má naše republika k dispozici 26,69 miliard eur. Na co budou finance, které naše nemocnice dostane, použity? Finanční prostředky získané v rámci IOP použijeme na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče a Traumatologického centra. Děkuji Vám za rozhovor. (ším) Jak se chránit před nebezpečným účinkem slunce? Nastává vytoužený čas dovolených, kdy se na krátký čas zbavujeme pracovních povinností a stresových situací, jen tak odpočíváme a relaxujeme bez ohledu na to, jestli jsme právě někde u rybníka nebo v některé z exotických destinací. Nastavujeme tělo slunečním paprskům, které nám dodávají vedle výborné nálady také vápník a vitamín D3. Nicméně sluneční záření má i druhou, stinnou stránku. Mnohé nám o tom v rozhovoru prozradil MUDr. Radek Litvik, zástupce primářky Kožního oddělení. Je anebo není bezpečné opalování? Bezpečný způsob opalování v zásadě neexistuje. Před slunečním zářením bychom se měli naopak velmi chránit. I když 50 % viditelného spektra v nás vyvolává pocit pohody, 45 % infračerveného záření nás prohřívá, přesto zůstává 5 % ultrafialového záření, které je velice škodlivé. Můžete vysvětlit, co konkrétně nám škodí? Rozlišujeme tři typy ultrafialového(uv) záření. Typ C (UVC) to jsou krátké vlny, které by vůbec ani neměly dopadat na zemský povrch, toto záření by mělo být odfiltrováno ozónovou vrstvou ve stratosféře. Typ B (UVB) působí opálení po přechodném zarudnutí v horní struktuře kůže, a poslední typ A (UVA) nás sice nespálí, ale proniká do střední vrstvy kůže škáry, působí Ilustrační foto její stárnutí a sluneční alergie. UVB a UVA se významně podílejí na rozvoji kožních nádorů. Abychom se vyvarovali nežádoucích účinků na kůži, měli bychom zmiňovaných 5 % UV záření minimalizovat co nejvíce. Jakým způsobem? Říká se tomu fotoprotekce chováním. V prvé řadě je zcela nezbytné si uvědomit, že sluneční záření v oblasti ultrafialové radiace je nebezpečné, to je zásadní podmínka. No a pak je nutné aktivně vyhledávat stín, neslunit se u moře mezi 12. až 16. hodinou, stejně jak to praktikuje i domorodé obyvatelstvo ve Středomoří, a dodržovat zákon tří K nosit na slunci kalhoty, košili a klobouk. Nesmíme zapomenout také na ochranu očí slunečními brýlemi s UV filtrem! Jaké přípravky na opalování bychom měli používat? Nejde o přípravky na opalování, ale proti opalování! Těch výrobků je celá řada. Doporučuji kvalitní krémy z lékárny, které současně filtrují jak ultrafialové záření typu B, tak i typu A a tím splňují přísné evropské standardy. Poradíte nám, jak by se měly krémy správně aplikovat? Aplikujeme je minimálně dvakrát denně. Protože ochranný filtr se musí nejdříve navázat na kůži, měli bychom se namazat po celém těle už v hotelu, to znamená zhruba čtyřicet minut před pobytem na slunci. A abychom dosáhli ochranného faktoru deklarovaného na obalu přípravku, musíme vypotřebovat dva miligramy na centimetr čtvereční pokožky. V průběhu dne bychom tak měli spotřebovat jedno padesátimililitrové balení. S nadsázkou lze říci, že na dovolenou k moři můžeme odjet s jedním kufrem oblíbených hadříků a s druhým plným přípravků proti opalování. Existuje i přirozená ochrana kůže Citlivost pokožky je závislá na pigmentu melaninu. Podle množství vyprodukovaného melaninu po oslunění jarním poledním sluncem po dobu jedné hodiny rozlišujeme 6 základních fototypů. Lidé fototypu I jsou rusovlasé, keltské typy s alabastrovou kůží, se zelenýma očima a jemnýma pihama. Tito jedinci se na sluníčku vždycky spálí a nikdy neopálí. Extrémem je arabské a černošské etnikum fototypu V a VI. V České republice jsou dvě třetiny populace fototypu III vždycky se opálí a pouze někdy se na slunci spálí. Jak máme chránit před slunečním zářením děti? Děti získávají 50 % celoživotní dávky ultrafialového záření, proto by se do jednoho až jednoho a půl roku neměly vystavovat slunci vůbec. V pozdějším věku by bylo ideální, kdyby nosily tkaniny s již zapracovaným UV filtrem, ty jsou dnes už zcela běžně k dostání, a používaly fotoprotekční přípravek s UV faktorem 40 až 50 z dermopediatrické řady. Děkuji Vám za rozhovor. Text a foto: Helena Šímová

6 6 XIV. Rožnovské alergologicko-imunologické dny na téma CELIAKIE Také letošní alergologicko-imunologické dny se konaly v Rožnově pod Radhoštěm. Letošních XIV. Rožnovských alergologickoimunologických dnů, které se konaly , se účastnilo 156 odborníků. První blok v pátek odpoledne zahájil prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc. z Interní kliniky, ÚVN Praha, se sdělením Celiakie současnost a perspektiva. V České republice je celiakie nedostatečně a pozdě diagnostikována. Je to dáno velmi různorodou symptomatologií této nemoci. Zvláště v dospělosti převládají extraintestinální příznaky. Velmi významná je asociace s jinými autoimunitními chorobami. Incidence je udávána 1:200 až 1:250, tj tisíc celiaků. Diagnostikováno a dispenzarizováno je jen %. Základem diagnostiky je vždy vyšetření sérologické (stanovení autoprotilátek) a biopsie střevní sliznice. Zkusmé nasazení bezlepkové diety při pozitivní sérologii je hrubou chybou. Prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc. z Ústavu mikrobiologie, Akademie věd ČR, Odd. imunologie a gnotobiologie Praha, hovořila na téma Celiakie multigenní chronické onemocnění střeva a jeho vztah k dalším imunologicky podmíněným chorobám. Seznámila nás s mechanismem vzniku nemoci, s nemocemi asociovanými s celiakií a s novou oblastí studia mutací v geonomu (GWA), který pomůže objasnit patogenetický mechanismus celiakie a přidružených chorob. Pak následoval prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc. z Interní kliniky, ÚVN Praha, s přednáškou Dispenzarizace, přidružené autoimunitní choroby, komplikace, celiakie neodpovídající na léčbu. Přednášel o refrakterní celiakii a komplikacích této nemoci. S další přednáškou vystoupil doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc. z Dětské kliniky, FN Hradec Králové, na téma Screening celiakální sprue, Celiakie u dětí a věnoval se převážně screeningu. Dítě si musí ustanovit orální toleranci, a proto je třeba zavést lepek do stravy nejdříve 4. a nejpozději 7. měsíc života!!! Doc. RNDr. Ludmila Tučková, DrSc. z Ústavu mikrobiologie, Akademie věd ČR, Odd.imunologie a gnotobiologie Praha, uzavřela první blok přednášek sdělením: Vztah celiakie a potravinové alergie na lepek (pšenici). Diskutovala rozdílné mechanismy autoimunitní reakce, která je podkladem celiakie a alergické tj. IgE mediované reakce, která je podkladem klasické alergie potravinové. Od 18 hodin se konal společenský program s cimbálovou muzikou, ochutnávkou vín a večeří ve skanzenu. V sobotu pokračoval první přednáškou MUDr. Petr Kocna, CSc. z Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN Praha, na téma Laboratorní testy při celiakii. Upozornil na úskalí při použití různých laboratorních setů k vyšetření. Zásadou je, že pacient musí být zatížen ve stravě lepkem, aby bylo možno provést vyšetření jak in vitro, tak i in vivo. Pak následovalo sdělení doc. MUDr. Pavla Kohouta, Ph.D. z II. interní kliniky, Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha, s názvem Praktické výživové aspekty bezlepkové diety. Přednáška nás seznámila s řadou prolaminů, které se vyskytují v různých druzích obilovin. Ústředním tématem odborného programu, který vzbudil u posluchačů ohromný zájem, byla celiakie Na konferenci se prezentovala i celá řada firem Na snímku zleva prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc., z Interní kliniky ÚVN Praha a prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc., z Ústavu mikrobiologie Akademie věd ČR. Foto: Petr Nováček Účinek bezlepkové diety nastupuje u dětí do 2 12 týdnů, u dospělého člověka do 6 týdnů až 6 měsíců. Po bloku odborných přednášek následoval blok sdělení ze sdružení celiaků a poradenských center. Ing. Blanka Rubínová ze Sdružení celiaků v ČR vystoupila s přednáškou Život celiaků v ČR, Ing. Iva Svobodová-Bušinová z Poradenského centra pro celiakii a bezlepkovou dietu Brno, se sdělením Nabídka bezlepkových potravin, Vyhláška o obsahu lepku v bezlepkových potravinách a blok uzavřela Ing. Dana Gabrovská z Výzkumného ústavu potravinářského z Prahy vystoupením na téma: Sledování denního příjmu gliadinu u pacientů s celiakií. Poslední část programu byla tradičně věnována mladým alergologům a klinickým imunologům. Letos se konalo již V. Setkání mladých alergologů a imunologů. Úvodní sdělení měla Ing. Barbara Pecharová z Ústavu mikrobiologie, Akademie věd ČR, Odd.imunologie a gnotobiologie Praha, na téma Vliv gliadinu na migraci buněk přirozené imunity. Poté vystoupila Mgr. Jana Cinová, Ph.D. z Ústavu mikrobiologie, Akademie věd ČR, z Odd. imunologie a gnotobiologie Praha, o Úloze mikroflóry v patogeneze celiakie. Blok mladých alergologů a klinických imunologů uzavřela přednáškou MUDr. Jana Kayserová z Ústavu imunologie 2. LF Praha, na téma Interakce dendritických buněk s alergeny. Celou dobu nám promítali a ozvučovali sál pánové z FN Ostrava z TIC, jako vždy jim chceme touto cestou poděkovat. Již jubilejní XV. Rožnovské alergologicko-imunologické dny se budou konat od 21. do : jste srdečně zváni. MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D, alergologie FN Brno-Bohunice MUDr. Olga Škopková, alergologie FN Ostrava

7 7 Krizová komunikace Vzdělávací kurzy pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví na téma Krizová komunikace probíhaly 27. a 28. dubna v naší fakultní nemocnici. Cílem kurzů bylo zkvalitnit komunikaci zaměstnanců při stresujících jednáních. Bylo mi potěšením spolupracovat na tvorbě programu, který by měl pomoci nelékařským pracovníkům ve zdravotnictví lépe zvládat vypjaté situace všedního dne, uvedl pro Nemocniční listy RNDr. Bořek Navrátil, lektor kurzu. Hlavními body modulu Krizová komunikace jsou zvládání nátlaku a trémy, vyjednávání a zvládání konfliktů, neverbální komunikace a přiměřená míra asertivity. Program vzniknul ve spolupráci s řadou kolegů ze zdravotnických zařízení. Mnozí z našeho týmu jsou lékaři, někteří jsme pracovali ve firmách dodávajících materiál do nemocnic, jiní pracovali ve zdravotnictví v řídících funkcích. Prostředí tedy dobře známe a rádi se s pracovníky ve zdravotnictví bavíme, protože se spolu máme o čem bavit. Zmiňovaný program má dvě priority. První priorita je odborná a sleduje vytvoření dovedností pro lepší zvládání pacientů, spolupracovníků a veřejnosti. Druhá priorita je společenská, neméně důležitá. Jsme přece jen lidé a je pro nás důležité, abychom dovedli jednat s jinými lidmi hezky a přitom efektivně. Je rovněž důležité umět zvládnout i to, že občas jsou na nás lidé zkrátka a dobře hnusní. Vážíme si vstřícného přijetí a dobré zpětné vazby od účastníků kurzů. Potvrzují nám praktičnost a použitelnost i odbornou fundovanost. Je to k věci a rozhodně se nenudíme to je věta, kterou zde slyšíme často a vždy rádi, dodává s úsměvem RNDr. Bořek Navrátil. Text a foto: Helena Šímová NAŠE ANKETA NAŠE ANKETA NAŠE ANKETA Co vás v kurzu Krizová komunikace zaujalo nejvíce? Využijete získané poznatky v praxi? Chtěli byste absolvovat další takový kurz? s těmito otázkami jsme se obrátili na několik účastníků z různých pracovišť naší fakultní nemocnice RNDr. Zdeněk Švagera, vedoucí úseku speciálních metod Ústavu klinické biochemie: Všechna témata byla zajímavá. Pro mě určitě, protože jsem takový kurz ještě nikdy neabsolvoval. Měl nám ukázat nové přístupy k danému problému, co všechno má vliv na jednání člověka, na komunikaci. Nebylo to jen ve vztahu ke kontrolním orgánům, při akreditacích a podobně, ale i v obecnější rovině. Jak například zvládat stres při oznamování špatných zpráv pacientům, jak zaujmout ne příliš asertivní pozici, atd. Když například od někoho chcete něco konkrétního, dá se to říct mnoha způsoby. Nezáleží jen na tom, co člověk říká, ale důležitý je také tón jeho hlasu a také to, jak se u toho pohybuje. Je to mnohem složitější, než by se na první pohled zdálo. Ano, vyzkoušel jsem si to už i v praxi. Snažil jsem se zvolit právě ten správný způsob, o kterém se v kurzu hovořilo, a bohudík to funguje. I v osobním životě. Podle mne to byl ale jen takový úvod do problematiky, určitě bych přivítal další kurz, ve kterém by byla názorná praktická cvičení. V jejich průběhu bychom tak mohli aktuálně zvládat konkrétní řešení. Kateřina Nitrianská, zdravotní sestra z Interní kliniky: Těch témat bylo hodně a času málo. Chtělo by to více dní nebo další kurz, protože například asertivita se nedá zvládnout za pár hodin, a člověk si to potřebuje také trochu nacvičit, aby věděl, jak to má pak v praxi použít. Nejvíce mě zaujala oblast vytáčecí věty typu Myslíš? Opravdu? a jejich řešení. Lektor byl příjemný, snažil se těžká témata odlehčit. Sice už vím, jak mám na určité situace reagovat, nejsem si ale jistá, zda to dokážu, až taková chvíle opravdu nastane. Prozatím jsem ještě nebyla v situaci, kdy bych mohla tyto získané poznatky uplatnit. Hana Niklová, zdravotní sestra z Kliniky dětského lékařství: Kurz byl pro mne určitě přínosem. I když jsem si zprvu myslela, že bude nudný, nakonec se mi opravdu moc líbil, byl velmi zajímavý. Každé téma mě něčím obohatilo, lektor se nás snažil vtahovat do diskuse. Dozvěděla jsem se i o problémech, které mají sestřičky na jiných odděleních, například s opilými pacienty, a jak se mají v takových případech chovat. My zase někdy míváme problémy s rodiči našich malých pacientů. Když mě někdo šíleně naštve, nevím, jestli si v ten moment vzpomenu na krizovou komunikaci. Ale určitě se musím zachovat jako profesionál. Lenka Blábolilová, zdravotní sestra z Kliniky nukleární medicíny: Zajímá mě psychologie, mezilidské vztahy, atd., kvůli tomu jsem se i na kurz přihlásila. Obecná psychologie je suchý obor, ale pokud se dotýká samotné praxe, je už mnohem zajímavější. Témat bylo hodně. Dozvěděla jsem se například, jak se máme chovat při diskusích s auditory, odpovídat na profesionální úrovni, a podobně. Lektor nám dokázal vhodnou formou vše vysvětlit. Myslím si, že komunikace mezi lidmi obecně je na špatné úrovni. A tady pracujeme s lidmi, kteří jsou nemocní a navíc mají mnohdy i rodinné problémy, právě proto musíme umět komunikaci velmi dobře zvládat, vědět, jak se v určitých krizových situacích zachovat. Jen houšť takových kurzů. Přivítala bych, kdyby byly zaměřeny i na komunikaci a mezilidské vztahy na konkrétních pracovištích, svá specifika mají například čistě ženské pracovní kolektivy.

8 8 Blahopřejeme V měsíci červnu oslaví významné životní jubileum naši kolegové: MUDr. Ivana Volfová, Ph.D. Miroslava Vavrečková Naděžda Mikulíčková Jana Dobešová Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním životě. Vedení FN Ostrava Pozvánka do Ametystu Do soboty 20. června hostuje v naší galerii výtvarník Oldřich Harok. Jako pracovník v polygrafii (vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze, od roku 1991 provozuje ofsetovou tiskárnu v Šenově) se příležitostně prezentoval v oboru grafiky a výtvarné typografie. Před zhruba osmi lety se znovu vrátil ke své zálibě z mládí, kdy navštěvoval LŠU v Havířově pod vedením Vojtěcha Berky, k malbě. V poměrně krátkém období tvorby prošly jeho práce bouřlivým vývojem, strhávajícím s sebou v rychlém sledu prožitky vnějších vlivů a dobrodružství vnitřních objevů. Přesto je možné vysledovat některá stálá ukotvení, především ve figurálních kompozicích a barevnosti. Každá z jeho nových výstav, prezentujících většinou práce uplynulého roku, je tak pro diváka vždy překvapením. Od 22. června do 18. července budou vystavovat v Galerii Ametyst studenti Soukromé střední umělecké školy AVE ART Ostrava, s.r.o. Základní myšlenkou existence této školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. I přes své krátké trvání se škola výrazně zapojila do mnoha uměleckých aktivit (svou činnost zahájila v Ostravě-Hrabůvce ), studenti pravidelně vystavují a účastní se sympozií. Škola také navázala první kontakty s institucemi uměleckého zaměření v zahraničí, konkrétně v Německu a na Ukrajině. (ším) PIEŠŤANY SK relax. lázeň. pobyt = 149, EUR 7 dnů 10 procedur T./fax: INZERCE ZDARMA * INZERCE ZDARMA * INZERCE ZDARMA Prodám pozemek o rozloze 830 m 2 v Polance. Informace po 16. hodině na mobilu Daruji dvouletou fenku labradora černé barvy. Informace na mobilu Pronajmu byt 1+1 v RD, lokalita Polanka n. O., cena bytu 8000 Kč Kč služby. Byt je zcela nově zrekonstruován a zařízen novým nábytkem (kuchyňská linka včetně vybavení). Dále plastová okna, plovoucí podlahy, sporák se sklokeramickou deskou, mikrovlnka, televize, připojení na internet, manželské postele, které je možné nahradit postelemi oddělenými podle požadavku. Parkovaní před domem (slepá ulice), MHD 4 min. od domu, možnost použití zahrady u RD. Informace na mobilu Pronajmu 1+kk s lodžií v Trojanovicích-Bystré jako letní byt, cena náklady/měsíc. Informace na mobilu Pronajmu byt 1 + 1, s příslušenstvím, zařízený, v rod. domku v Plesné, 5 minut pěšky od MHD. Volný ihned. Cena Kč + inkaso/měsíc. Informace na tel. čísle Prodám Passat Variant TDI, 1,9, bleděmodrá metalíza, r.v. 2000, první majitel, náhradní zimní pneu, automatická klimatizace, rádio, Medvěd blok. Cena k jednání Kč. Informace na mobilu Pronajmu nezařízený byt Na Výspě v Ostravě-Výškovicích. Krásné okolí. Cena dohodou. Informace po 15. hodině na tel. čísle TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print CZ a.s. Na Rovince Ostrava-Hrabová Tel.: Vydavatel: FN Ostrava Odpovědná redak tor ka: He le na Ší mo vá Telefon číslo: Grafika a zlom: ASEITA spol. s r. o. Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní po třebu FN Ostrava

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 Petr Kocian IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 John D. Rockefeller (1839-1937) 2 Přínosy pro pacienty/zákazníky!!! 3 Zaměření: Oční mikrochirurgie 5 tisíc očních operací ročně 40 pracovníků Obrat (2010)

Více

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel.: 267 311 280, fax: 271 732 669 e-mail:vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz ve

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis -

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - 8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Havlová, Horák, Budina, Milata Omluveni: Svačina, Karen,

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice)

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice) Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013 Předkládáme Vám výsledky celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2013 byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM. 16. 17. října 2009. Hotel Prosper, Čeladná. Česká oftalmologická společnost ČLS JEP

III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM. 16. 17. října 2009. Hotel Prosper, Čeladná. Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika Fakultní nemocnice Ostrava za organizačního zajištění III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM 16. 17. října 2009 Hotel Prosper, Čeladná www.bos congress.cz III.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

UV záření, expozice, ochrana. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ

UV záření, expozice, ochrana. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ UV záření, expozice, ochrana MUDr Ariana Lajčíková,, CSc. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ UVA 400 320 nm - solária, terapeutické ozařovače - ze Slunce proniká na zemský povrch,

Více

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace a Sdruženého zdravotnického zařízení

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

L.Prokopová. Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno

L.Prokopová. Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno L.Prokopová Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno udání hlášení INFORMACE vědomosti znalosti poučení sdělení LÉKAŘ x NEMOCNÝ IBD INFORMACE LIMITOVÁNY SOUČASNÝM

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus?

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Jan Neiser Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP Olomouc Klinika anesteziologie a resuscitace Anesteziologická ambulance - východiska Odborná (přínos

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti Dermatoonkologická ambulance Centrum pro diagnostiku a léčbu kožních nádorů Ošetření bez lékařského doporučení: NE Ošetření bez objednání: ANO zápis neobjednaných pacientů k vyšetření pouze v určených

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více