rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně"

Transkript

1 POPLACH A KRIZOVÝ MANAGEMENT rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně K nepředvídaným událostem bude docházet vždy. Takové kritické situace vyvolávají často zmatek a stres. Zachovejte si vždy přehled. Informujte co nejrychleji o poplachu všechny důležité osoby. Předejte všechny nutné informace. Na tomto základě proveďte svá rozhodnutí...

2 Je Váš podnik správně připraven na každou kritickou situaci? Podniky, které nejsou na vážné situace připraveny vhodnými poplachovými a nouzovými plány, riskují značné negativní důsledky, které mohou vyústit až ve ztrátu akceschopnosti. Jaké kritické situace mohou ve Vašem podniku vzniknout? Máte pro tyto případy připraveny všechny nutné procesy a nástroje? Cvičíte pravidelně kritické situace za co možná realistických podmínek? Dokážete v případě mimořádné události alarmovat všechny potřebné osoby? Jsou Vaše procesy a nástroje při různých požadavcích flexibilní? Obdržíte v případě poplachu okamžitá zpětná hlášení a stavové zprávy? Mají klíčové osoby během krize možnost si mezi sebou stále vyměňovat informace bez ohledu na to, kde se právě nacházejí? Jsou všechny události a rozhodnutí v krizovém případě automaticky a kontrolovatelně protokolovány? Jsou Vaše procesy a nástroje dostatečně chráněny před vnějšími vlivy a jsou redundantně zajištěny? V případě mimořádné události nebo krizové situace lze se systémem FACT24: rychle a bezpečně informovat a alarmem upozornit všechny relevantní osoby, na stisknutí tlačítka svolat národní či mezinárodní ad hoc telefonické hlasové konference, krátkodobě zřídit telefonickou informační horkou linku s cílem plynule informovat média a veřejnost, sdílet informace a dokumenty v reálném čase a sledovat zpětně průběh celé události se zabezpečením dat proti změnám! 2 FACT24 rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně

3 Služba upozorňování a krizového managementu FACT24 se používá již v 1/3 všech zemí světa! POPLACH A KRIZOVÝ MANAGEMENT Služba FACT24 poskytuje podporu jak při prevenci a krizovém managementu, tak i při následném zpracování mimořádných událostí. Službu FACT24 využijete za účelem úspory drahocenného času, pokrytí zvýšené potřeby komunikace, koordinace týmů na různých pracovištích, ochrany pověsti podniku, zaměření se na podstatu vlastních obchodních aktivit, rychlého rozhodování. Klasické Oblasti použití Služby FACT24: Alarmování speciálních a zásahových týmů Svolávání národních / mezinárodních telefonických konferencí s krizovým nebo vedoucím štábem Následné alarmování pohotovostních sil Informování dalších míst, vedení koncernu nebo zaměstnanců Informování úřadů a médií při událostech s přihlašovací povinností Informační horké linky pro zaměstnance, zákazníky, obchodní partnery a občany Rozšířená výměna informací mezi funkčními jednotkami v případě krize Signalizace poplachů pro obyvatelstvo Výstrahy a informace o opětovném zahájení; výrobních procesů Služba FACT24 v kontextu s managementem kontinuity provozu (Business Continuity Management) ANALÝZA Nebezpecí Analýza Management rizik Analýza (BIA, RIA) DOKUMENTACE Nouzové plány nebo prírucka krizového managementu PREVENCE Cvicení krizových štábu a nácvik pro nouzové prípady MANAGEMENT PORUCHY & KRIZOVÝ MANAGEMENT Management poplachu Konferenční Krizový management ÚPRAVA & ANALÝZA Dokumentace Analýza Optimalizace Výkony naší služby upozorňování a krizového managementu FACT24 staví na prvních krocích - na analýze a dokumentaci - životního cyklu řízení provozní kontinuity Business Continuity Management. FACT24 rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně 3

4 Hlavní funkce služby FACT24 Online spolupráce Simulace a cvičení případů nouze Předávání zpráv a upozorňování Sledování sociálních médií Informační horká linka Správa dokumentů Protokol alarmů a krizí bezpečný před revizemi Výměna informací a dat Řízení úloh Telefonické konference ad-hoc Předávání zpráv a upozorňování Kvalifikované zpětné hlášení během několika sekund Paralelní předávání zpráv / upozorňování pomocí předem stanovené nebo variabilní hlasové, textové nebo faxové zprávy Zohlednění priorit, zástupců, potřebné velikosti skupiny nebo pracovní doby a doby volna Potvrzení a zpětné hlášení o dostupnosti zalarmované osoby např. uvedením údaje doby dojezdu do místa určení Okamžité sdělení poplachu odpovědným osobám a podrobné protokoly, které je později možno analyzovat Telefonické konference ad-hoc k okamžité komunikaci bez vynaložení velkého úsilí Automatická volba / vyhledávání osob (funkce Dial-out) Zpětné hlášení o dostupnosti a přístup do konference prostřednictvím tlačítek na telefonu bez manuálně provedené volby Možnost řízení moderování a konference pomocí internetového portálu FACT24 a tlačítek na telefonu Konference, zprávy a protokoly určené k podrobné analýze dodatečně Informační horká linka automatizovaná služba veřejnosti k šetrnému zacházení s vlastními zdroji Automatické a paralelní přijímání nesčetných hovorů pomocí hlasové zprávy Kdykoliv možné flexibilní přizpůsobení hlasové zprávy Na vyžádání přepojení volajících na linku odpovědných osob Šetrné využívání cenných lidských a technických zdrojů Statistiky volání a zprávy k podrobné analýze Case Manager online platforma pro spolupráci zajistí drahocenný čas a strukturovaný přehled Neustálá výměna informací, dokumentů a souborů v reálném čase Vícesměrná komunikace týmů, pracujících na různých místech Delegování úkolů odpovědným osobám Integrace dat přesahující rámec upozornění během krize Chronologický a proti změnám zabezpečený přehled všech rozhodnutí a aktivit v krizovém deníku 4 FACT24 rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně

5 FACT24 - princip funkcí upozorňování 01 AKTIVACE pomocí různých koncových přístrojů (telefon, PC, smartphone, telefax) prostřednictvím pevné sítě, mobilního telefonu a internetu 02 KOMUNIKACE přes telefon, mobilní telefon, SMS, telefax, , pager, koncové přístroje na straně zákazníka Krizový management Case Manager kontinuální krizové komunikace AKTIVACE 01 KOMUNIKACE 02 CVICENÍ KRIZOVÝCH ŠTÁBU ZÁKAZNÍK HLAVNÍ SYSTÉM OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ PROVOZU POŽÁRNÍCI REPORT & KONTROLA ZÁLOŽNÍ SYSTÉM POTVRZENÍ & ZPETNÁ VAZBA EXTERNÍ OSOBY REPORT & KONTROLA zprávy o poplachu přes faxem, em, SMS Online monitoring průběhu poplachu v reálném čase POTVRZENÍ & ZPETNÁ VAZBA přes telefon, mobilní telefon, internet FACT24 rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně 5

6 Kompletní řešení FACT24 Různá kompletní řešení systému FACT24 využívají na celém světě podniky a organizace nejrůznějších velikostí k profesionálním upozorňování a komplexnímu krizovému managementu resp. řízení provozní kontinuity (Business Continuity Management). Podle potřeby si tak můžete vybrat nejvhodnější verzi a v případě rostoucích požadavků ji můžete nadále rozšiřovat. basic professional Cenově výhodné vstupní řešení Se všemi důležitými základními funkcemi k vyvolání poplachu Přehledný počet osob, které mají být upozorněny alarmem Paralelní předávání informací, možnosti potvrzení a zpětné vazby jsou již integrované v tomto řešení Rozšířené profilové řešení Se všemi základními poplachovými a konferenčními funkcemi rozšířené profilové řešení Se speciálními konfiguračními možnostmi pro komplexní poplachové a konferenční scénáře Střední až vysoký počet osob, které mají být upozorněny alarmem premium ultimate Obsáhlé řešení Premium Široká paleta funkcí pro profesionální poplachový a konferenční management S informační horkou linkou pro správu volacích špiček Neomezený počet osob, které mají být upozorněny alarmem Je možný vývoj specifických přání zákazníka co se funkcí, procesů a layoutů týče Aplikace F24 Alert! pro ios a Android Obsáhlé řešení pro krizový management Kompletní rozsah funkcí pro celkový poplachový, konferenční a krizový management Umožňuje plynulou komunikaci mezi klíčovými osobami v reálném čase Neomezený počet osob, které mají být upozorněny alarmem Je možný vývoj specifických přání zákazníka co se funkcí, procesů a layoutů týče Aplikace F24 Alert! pro ios a Android Otestujte služby během 30 dní zdarma 6 FACT24 rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně

7 Služba FACT24 je jedničkou ve světě, protože... FACT24 je rychlá. Služba je založena na webu Upozorňování několik stovek osob probíhá během několika minut Aktivace stisknutím tlačítka Stavové zprávy v reálném čase FACT24 je spolehlivá. Minimální dostupnost zaručena na 99,99% Promyšlená koncepce zabezpečení a zálohování Vícenásobná redundance Certifikované zabezpečení dat a procesů FACT24 je jednoduchá. Intuitivní ovládání Samostatné flexibilní přizpůsobení dat a scénářů Žádný další hardware/software není zapotřebí F24 přebírá údržbu FACT24 je globální. Více než 500 zákazníků Ve více než 70 zemích V mnoha jazykových verzích Poskytuje speciální funkce k nasazení v rámci celého koncernu FACT24 rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně 7

8 POPLACH A KRIZOVÝ MANAGEMENT 10 argumentů pro službu poplach a krizový management 01 Služba FACT24 je založena na webu a rychle se implementuje. Služba FACT24 je pro vás připravena k použití již krátce po vašem rozhodnutí. Společně s vámi budou založeny všechny definované scénáře a krizového managementu, takže v případě potřeby budete moci například ihned vyvolávat alarmy, svolávat telefonické konference nebo aktivovat informační horké linky. 02 FACT24 pracuje nezávislie na vaší infrastruktuře. Abyste mohli využívat systém FACT24, nepotřebujete žádný další hardware ani software. Úplně stačí laptop nebo PC s přístupem na internet. A ke spuštění alarmu stačí dokonce (mobilní) telefon, internet nebo fax. Ani osoby, kterým bude vyslán poplašný signál, nepotřebují žádné zvláštní koncové přístroje. Protože všechny služby pracují na našich systémech, nedochází v závažných případech k blokování vaší vlastní telekomunikační infrastruktury. Nehrozí tak nebezpečí, že by byly postiženy vaše zdroje v místě použití, nebo že by mohlo dojít k jejich výpadku. 03 FACT24 lze rychle a jednoduše ovládat. Systém FACT24 je přehledný a jeho ovládání je intuitivní. Nabídkami jste vedeni krok za krokem. S integrovanou kontrolou správnosti si můžete ověřit, zda jsou vaše scénáře poplachů a krizového managementu správně založeny, nebo zda je třeba měnit nastavení. Ve vážných případech lze definovaný scénář spustit během několika sekund libovolným přístrojem (telefonem, mobilním telefonem / smartphonem, internet, faxem) nebo také prostřednictvím aplikace F24 Alert! 04 Se službou FACT24 budete vždy schopni jednat. Systém FACT24 nabízí nejvyšší míru pružnosti. Uložené scénáře poplachů a krizového managementu můžete kdykoliv samostatně měnit a okamžitě přizpůsobovat specifickým požadavkům podle nastalé situace. Také správu a aktualizaci údajů o osobách máte plně ve svých rukou. 05 Se službou FACT24 budete svolávat poplachy ihned a bez kompromisů. Systém FACT24 spouští na základě vašeho příkazu alarmy během několika sekund. Tisíci souběžnými kanály jsou během okamžiku informovány stovky a v případě potřeby i tisíce osob. Systém FACT24 vám prostřednictvím internetového portálu nebo také pomocí aplikace F24 Alert! umožňuje v reálném čase sledovat, které osoby byly v kterou dobu zastiženy a s jakými vstupními daty zareagovaly a potvrdily alarm (například uvedly dobu cesty v minutách). 8 FACT24 rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně

9 06 Služba FACT24 je spolehlivá a maximálně dostupná. Služba FACT24 je založena na rozsáhlé koncepci zabezpečení a zpětné vazby s redundantní strukturou celého řetězce procesů (pobočky systémy provider). Údržbu a technickou správu systému provádí společnost F24. To přináší disponibilitu a zabezpečení proti výpadkům téměř ze 100%. A 99,99% vám dokonce zaručujeme! 07 Služba FACT24 je bezpečná a vaše data také. Jako první podnik na světě si koncern F24 nechal certifikovat svůj integrovaný systém řízení zabezpečení informací (ISMS) a kontinuity činností (BCMS). I v mimořádných situacích zůstávají zachovány a pokračují všechny nezbytné obchodní procesy. Zabezpečení dat a informací jsou zajištěny. Zákazníci tak získají jistotu, že veškeré citlivé informace budou zabezpečeny podle mezinárodních pravidel Good Practices. 08 Službu FACT24 lze využívat na celém světě. Služba FACT24 založená na webu je dostupná na mezinárodní úrovni. Kde se momentálně zdržujete, nehraje žádnou roli. S internetovým přístupem dosáhnete služby FACT24 z celého světa a můžete využívat své rozhraní správy systému jako obvykle. Služba upozorňování a krizového managementu je k dispozici v mnoha jazycích a využívá se ve více než 70 zemích. Požadovaný uživatelský jazyk si lze nastavit specificky podle účtu a podle osob. 09 FACT24 nabízí transparentnost nákladů. V systému FACT24 nemáte na rozdíl od harwarových řešení a nakupovaných systémů žádné vysoké investiční náklady. FACT24 navíc nabízí plnou kontrolu nákladů a tím i jistotu při plánování. Všechny aktualizace obdržíte jako zákazník automaticky a zdarma. Díky tomu je tato služba upozorňování a krizového managementu ve srovnání s hardwarovými řešeními a nakupovanými systému zvláště atraktivní. 10 Více než 500 zákazníků oceňuje naši osobní péči. Systému FACT24 důvěřují věhlasné podniky na celém světě bez ohledu na svou velikost a obor již více než dvanáct let. Dlouholetý know-how a osobní péče zajišťují spolupráci plnou vzájemné důvěry. Naši zákazníci vědí: V případě otázek vám rádi pomohou slovem i činem členové mezinárodních týmů F24 nepřetržitě. FACT24 rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně 9

10 Globální nasazení FACT24 u více než 500 zákazníků ve více než 70 zemích Tak se zmiňují zákazníci o službě FACT24 FACT24 je inovativní služba, která zjednodušuje a zajišťuje upozorňování prostřednictvím velkého počtu komunikačních cest velkého počtu účastníků v reálném čase. José A. Arroyo AeroMexico Systém FACT24 je nejprofesionálnější služba upozorňování na trhu. Pružná, uživatelsky příjemná a inovativní! Eckhard Jann TuiFly FACT24 se důsledně mění z nástroje upozorňování na inovativní nástroj krizového managementu. Jörg Schmidt Deutsche Lufthansa AG FACT24 dává společnosti UniCredit London schopnost efektivně řešit komunikaci vrcholového managementu a širšího kolektivu zaměstnanců v době potencionální krizové události.fact24 poskytuje spolehlivé a účinné poplachové vyrozumění, telekonferenční prostředí a záznamový nástroj pro podporu našich plánů business kontinuity. David Hume UniCredit London Díky mnohaletým zkušenostem s používáním FACT24 můžeme v klidu říci, že poskytuje spolehlivou komunikaci a rychlý přenos informací. V důsledku toho se původní rozsah používání rozšířil z původně jednolitých a obecných požadavků na takovou míru, že je nyní FACT24 používán globálně, a napříč všemi obchodními jednotkami. Marcos Guasp Repsol V krizi nezbývá čas na dlouhé přemýšlení. Musíte jednat. Rychle a účinně. V těchto situacích je ideálním nástrojem FACT24: jednoduchý, intuitivně ovladatelný, pružný a vždy k dispozici! Victor M. Ruiz Telefónica 10 FACT24 rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně

11 Společnost F24 AG Společnost F24 AG, poskytující software jako službu (SaaS), působí ve vývoji a provozu řešení poplachového a krizového managementu s mimořádně vysokou mírou zabezpečení. Společně se svými zahraničními dceřinými společnostmi a distribučními partnery společnost působí v globálním měřítku a stává se tak celosvětovou jedničkou ve svém oboru. F24 AG byla založena v roce 2000 se svým hlavním sídlem v Mnichově a disponuje dceřinými společnostmi ve Velké Británii, Francii, Španělsku a ve České republice. V současnosti využívá FACT24 - službu poplachového a krizového managementu více než 500 podniků a organizací ve více než 70 zemích světa. Výpis našich referenčních zákazníků Vám dodáme v podobě přílohy. Poté, co se rozhodnete k pořízení FACT24 - služby poplachového a krizového managementu, obdržíte ze strany společnosti F24 podporu při zařízení uživatelských účtů, popř. stávajících poplachových a krizových scénářů dle vlastních zákaznických požadavků. Na požádání poskytneme dle Vašich požadavků konzultace ohledně vypracování komunikačních procesů pro krizové případy či mimořádné události dle mezinárodních best practices. V rámci školení zprostředkuje společnost F24 kromě toho osobám zodpovědným za podnik a příslušným spolupracovníkům optimální využití služby FACT24. Průmysl Odbornost FACT24 - služba poplachového a krizového managementu se používá v podnicích rozmanitých odvětví. Energetika a průmysl Obchod, banky a pojišťovny Doprava, logistika a turistika Nezáleží na tom, zda ve výrobě nebo v oblasti služeb: V současnosti záleží na tom, aby se v případě mimořádných událostí nebo krizí jednalo rychle a profesionálně. Protože, čím rychleji bude možné obnovit provozní a obchodní procesy, tím dříve lze omezit výskyt finančních škod nebo poškození dobré pověsti podniku. IT a telekomunikace Zdravotnictví a farmacie Veřejné organizace FACT24 rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně 11

12 Přímá cesta k službě FACT24 Po dobu 30 dní si vyzkoušejte službu FACT24 ultimate zdarma Předávání zpráv / upozorňování Konferenční management Informační horká linka Case Manager Zaregistrujte se nezávazně na naší internetové stránce nebo se na nás obraťte telefonicky: F24 Czech Republic s.r.o. Václavské nám. 19/ Praha 1 Česká republika Telefon: Fax: F24 AG Isarwinkel Mnichov Německo Phone: Fax: Německo Spojené království Francie Španělsko Česká republika

FACT24. Komunikace v krizové situaci rychlá, spolehlivá a jednoduchá

FACT24. Komunikace v krizové situaci rychlá, spolehlivá a jednoduchá Komunikace v krizové situaci rychlá, spolehlivá a jednoduchá K nepředvídaným událostem bude docházet vždy. Takové kritické situace vyvolávají často zmatek a stres. Zachovejte si vždy přehled. Informujte

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first.

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first. ENGEL e-connect.24 rychle a bezpečně opět připraveno k provozu be the first. Perfektní on-line podpora přímo ve vašem systému: prostřednictvím služby ENGEL e-connect.24 získáte nepřetržitou kvalifikovanou

Více

Systém Krizové Komunikace SKK

Systém Krizové Komunikace SKK Systém Krizové Komunikace SKK Systém pro společnosti a instituce s povinností nebo potřebou řešit následující problémy Jak oslovit velkou skupinu lidí v co nejkratším možném čase a několika komunikačními

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Xirrus Zajímavé funkce. Jiří Zelenka

Xirrus Zajímavé funkce. Jiří Zelenka Xirrus Zajímavé funkce Jiří Zelenka Integrovaný kontrolér Distribuované řízení Řízení na přístupu pro maximální výkon Žádný single point of failure Snadné rozšiřování Centrální řízení Centrální řízení

Více

ISM Online. Informační systém pro správu flotily

ISM Online. Informační systém pro správu flotily ISM Online Informační systém pro správu flotily ISM Online spojuje obchodní a technická data vozíku. ISM Online je webová aplikace s intuitivním ovládáním, která nabízí celou řadu možností reportingu.

Více

VoIP telefonie je komplexní řešení

VoIP telefonie je komplexní řešení VoIP telefonie je komplexní řešení IP telefony 2015 RTX 8830 RTX 8630 W52H W52P Videokonferenční řešení VC400 CP860 a CPE80 VP530 EXP40 SIP-T41P SIP-T42G SIP-T46G SIP-T48G 39PK VC120 SIP-T19/19P SIP-T21

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Klíčem je mobilní smartphone

Klíčem je mobilní smartphone Klíčem je mobilní smartphone AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač Nová generace Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 je nový úvodní model řady LOGOSCREEN, který je určen pro skutečný provoz na

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ZÁLEŽÍ HOVORU HOVORU

SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ZÁLEŽÍ HOVORU HOVORU SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS NA KAŽDÉM HOVORU A KAŽDÉM ZÁLEŽÍ HOV ÁLEŽÍ HOVORU ORU NCP500 NOVÉ FIREMNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY Nové komunikační systémy NCP500 Express jsou navrženy s cílem zajistit rychlé a

Více

www.cdc-monitoring.cz

www.cdc-monitoring.cz Monitoring sítí a serverů Dnešní požadavky na výkon ethernetových, wifi nebo jiných sítí, jejich serverů a aktivních prvků jsou velmi striktně nastaveny. Síť musí být koncipována tak, aby byla zaručena

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

mobile device management. Martin Hnízdil Michal Vávra

mobile device management. Martin Hnízdil Michal Vávra . Martin Hnízdil Michal Vávra MDM jako součást produktů rodiny AuditPro. AuditPro TOP nástroj pro efektivní ITAM v rámci EMEA regionu Expresní instalace, výsledky během 10 minut, intuitivní ovládání Instalovaná

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ www.simplesystem.cz Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C 2 Nakupujte zboží kategorie C snadno rychle & transparentně 3 Fakta, která vás přesvědčí: Nákupní

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Ve spojení s aplikací Microsoft Outlook přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite vysokou

Více

Business Continuity Management jako jeden z nástrojů zvládání rizik. Ing. Martin Tobolka AEC, spol. s r.o.

Business Continuity Management jako jeden z nástrojů zvládání rizik. Ing. Martin Tobolka AEC, spol. s r.o. Business Continuity Management jako jeden z nástrojů zvládání rizik Ing. Martin Tobolka AEC, spol. s r.o. Co je BCM? Mezi časté příčiny přerušení kontinuity činností patří technická selhání (energie, HW,

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru Testing as a Service Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru Kompletní portfolio služeb testování softwaru Předem známé náklady na testování, umožňující efektivní tvorbu

Více

Komunikační řešení Avaya IP Office

Komunikační řešení Avaya IP Office Komunikační řešení Avaya IP Office Algotech tým 4. 3. 2014 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: FUTURAMA Business Park Sokolovská

Více

Od videokonference k telepresenci

Od videokonference k telepresenci Od videokonference k telepresenci Tomáš Tesař Business Development Manager, tesar@atlantis.cz Distributor Polycom technologie v ČR a SK Agenda Přínos videokonferenční komunikace Faktory umožňující rozmach

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 Mojmír Prokop, Head of Direct Channels, Komerční banka, a.s. Praha 27.března 2012 Kdo jsme : Silná

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

Rozvoj ehealth a Telefónica O2

Rozvoj ehealth a Telefónica O2 Rozvoj ehealth a Telefónica O2 INSPO Praha, 13.března 2010 Filip Linhart ehealth Project Manager Telefónica O2, Czech Republic Představení skupiny Telefónica založena v roce 1924 v současné době má zhruba

Více

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov Více než monitoring a zabezpečení GPS monitoring a zabezpečení vozidel GPS monitoring pohybu osob Zabezpečení a dálkové ovládání budov Vytváříme produkty pro reálný svět. Díky našim dlouholetým zkušenostem

Více

Náš záměr je nepřetržitý vzdálený přístup a vzdálené ovládání kamery. Dynamic Transcoding

Náš záměr je nepřetržitý vzdálený přístup a vzdálené ovládání kamery. Dynamic Transcoding Náš záměr je nepřetržitý vzdálený přístup a vzdálené ovládání kamery Dynamic Transcoding 2 Dynamic Transcoding Nepřetržitý vzdálený přístup a vzdálené ovládání kdykoli a odkudkoli Do mobilních zařízení

Více

Nejvyšší výkony podmíněné provozem

Nejvyšší výkony podmíněné provozem 12345 Zajistit provoz Nejvyšší výkony podmíněné provozem Je to tak jednoduché. 12 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU PPS One SOFTWARE PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SPOJENÍ PPS One SE SAP BUSINESS ONE Prodej Nákup Logistika Správa kontaktů Analýza příležitostí Personalistika Finanční účetnictví

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! www.nnfondy.cz Proč investovat s NN Investment Partners? Na základě jedné smlouvy

Více

Mobile Device Management atlantis software spol. s r.o. Jiří Konečný, Key Account Manager, atlantis software spol. s r.o. konecny@atlantis.

Mobile Device Management atlantis software spol. s r.o. Jiří Konečný, Key Account Manager, atlantis software spol. s r.o. konecny@atlantis. Mobile Device Management atlantis software spol. s r.o. Jiří Konečný, Key Account Manager, atlantis software spol. s r.o. konecny@atlantis.cz Profil společnosti atlantis o Dodavatel informačních systémů

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Aplikace AWEG3 Profil SMS. Uživatelská příručka. Aktualizace:

Aplikace AWEG3 Profil SMS. Uživatelská příručka. Aktualizace: Aplikace AWEG3 Profil SMS Uživatelská příručka Aktualizace: 4. 5. 2012-1 - Obsah 1. O aplikaci AWEG3 Profil SMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Spuštění aplikace AWEG3 Profil SMS...

Více

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Marcel Jánský Manažer útvaru produktů a podpory prodeje 26. 2. 2013 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační operátor Poskytovatel

Více

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat í mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat Ing. Petr Slaba, Telefónica O2 Business Solutions Ing. Radek Fiala, CleverTech 2 Jak O2 chápe fenomén ehealth Hlavní oblasti ehealth

Více

PROCE55 Maintenance. Přehled

PROCE55 Maintenance. Přehled Přehled Obsah Představení PROCE55 Maintenance... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace PROCE55... 4 PROCE55 Scheduling... 4 PROCE55 Warehouse... 4 Klíčové vlastnosti PROCE55 Maintenance... 5 Karty strojů a zařízení...

Více

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál www.data-norms.cz Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál Podpořte své zákazníky a obchodní zástupce nasazením

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security v aplikaci V Security funkcích, které jsou nově ve verzích Car Control Basic a Standard, vás seznámíme s možností využití alertů například pro dohled nad

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

IBC SOLAR Podnik s tradicí

IBC SOLAR Podnik s tradicí IBC SOLAR Mezinárodní specialista na fotovoltaiku IBC SOLAR Podnik s tradicí 1982: Založen jako inženýrská kancelář IBC Solartechnik 1986: Iniciátor každoročních FV sympozií 2000: Přeměna na IBC SOLAR

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

GORDIC + CA = vaše cesta ke zvýšení kvality a efektivity služeb

GORDIC + CA = vaše cesta ke zvýšení kvality a efektivity služeb 4.4.2011 GORDIC + CA = vaše cesta ke zvýšení kvality a efektivity služeb Pomáháme modernizovat veřejnou správu GORDIC + CA, Ing. Jakub Fiala, www.gordic.cz Platinový partner CA Technologies P L A T I N

Více

Systém je deaktivován. Ústředna EZS Easy Series Snadné zabezpečení

Systém je deaktivován. Ústředna EZS Easy Series Snadné zabezpečení Systém je deaktivován Ústředna EZS Easy Series Snadné zabezpečení Zabezpečení je nejdůležitější Samozřejmě chcete své domácnosti nebo malému podniku zajistit nejlepší možné zabezpečení. 2 Ústředna EZS

Více

Enterprise Mobility Management

Enterprise Mobility Management Enterprise Mobility Management Množství různých typů a celkové počty mobilních zařízení, pomocí kterých jsou dostupná firemní data, se neustále zvyšují. To na jedné straně zvyšuje efektivitu práce zaměstnanců,

Více

Zařízení pro kontrolu výrobků

Zařízení pro kontrolu výrobků Zařízení pro kontrolu výrobků Školení Obsluha Manažeři zabezpečování jakosti Technici údržby Školení Využívejte svá zařízení naplno Školení ke kontrolním přístrojům Školení uživatelů Jistota a know-how

Více

Představení systému ECC S BCMS Informační systém pro podporu řízení kontinuity činnosti

Představení systému ECC S BCMS Informační systém pro podporu řízení kontinuity činnosti Představení systému ECC S BCMS Informační systém pro podporu řízení kontinuity činnosti Petr Lédl, Jan Suchoň 30. 1. 2013 Problémy informační podpory BCMS Uživatelská náročnost Omezený čas na BCM aktivity

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

Klíčem je mobilní telefon

Klíčem je mobilní telefon Klíčem je mobilní telefon AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací systém,

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

NEWTON Technologies a.s. Jaroslava Schmidtová Project manager

NEWTON Technologies a.s. Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies a.s. Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies a.s. Budoucnost tvoříme hlasem Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies, a.s. je česká společnost (založená

Více

NIBE Uplink Uživatelská příručka

NIBE Uplink Uživatelská příručka NIBE Uplink Uživatelská příručka Obsah 1 Všeobecné Úrovně služby Požadavky 2 Registrace služby NIBE Uplink 3 Navigace na stránkách Moje systémy Software Nastavení účtu Odhlášení 1. Všeobecné Aplikace NIBE

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

NEWTON Technologies a.s.

NEWTON Technologies a.s. NEWTON Technologies a.s. Budoucnost tvoříme hlasem Mgr. Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies, a.s. je česká společnost (založená v roce 2008), která se specializuje na řešení využívající

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Nové trendy ehealth INSPO 2011. Filip Linhart

Nové trendy ehealth INSPO 2011. Filip Linhart Nové trendy ehealth INSPO 2011 Filip Linhart Obsah 1. Globální obraz Aktivity Telefónica O2 2. Dostupné služby Telemedicína TeleCare 3. Budoucí rozvoj Globální obraz Skupina Telefónica založena v roce

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Případová studie Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility a

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

WNT TOOL SUPPLY 24/7. Inviduální řešení pro nákup nástrojů

WNT TOOL SUPPLY 24/7. Inviduální řešení pro nákup nástrojů WNT TOOL SUPPLY 24/7 Inviduální řešení pro nákup nástrojů WNT Česká republika s.r.o. Sokolovská 250 594 01 Velké Meziříčí Tel. +420 566 522 411 wnt-cz@wnt.com www.wnt.com Obsah WNT Tool Supply 24/7 Výhody

Více

ICT pro veřejnou správu

ICT pro veřejnou správu ICT pro veřejnou správu Systémová integrace od T-Systems. Dr. Petr Fořt, T-Systems Czech Republic a.s. 1 Obsah T-Systems mezinárodní systémový integrátor procesů a systémů veřejné správy T-Systems Vize

Více

Ceník internetových služeb

Ceník internetových služeb Ceník internetových služeb vysokorychlostní připojení profesionální řešení pro firmy i domácnosti telefonní služby - pevná linka voip výhodné volání přes internet s veřejným číslem do telefonních sítí

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! Proč investovat s NN Investment Fondy? Partners? Na základě jedné smlouvy lze investovat

Více

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy HIP video interkomy a IP paging systémy společnosti 2N umožní zvýšit

Více

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu 10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu Současné výzvy IT interního auditu 7. Března 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu IT 3 KPMG

Více

Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě

Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě 2 Ústředna EPS řady 1200 Jednoduchá instalace, vysoká bezpečnost Kompletní ochrana přizpůsobená vašim potřebám Ústředna EPS řady 1200

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

Centrální řízení webového provozu Bezpečný přístup na internet Ochrana interní sítě a efektivita zdrojů Detailní reporting a řízení procesů

Centrální řízení webového provozu Bezpečný přístup na internet Ochrana interní sítě a efektivita zdrojů Detailní reporting a řízení procesů Máte svůj webový provoz pod kontrolou? Centrální řízení webového provozu Bezpečný přístup na internet Ochrana interní sítě a efektivita zdrojů Detailní reporting a řízení procesů Proč filtrovat přístup

Více

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY Skvělé argumenty k prodeji Když doporučujete čerpadla Grundfos MAGNA3 svým zákazníkům, ujistěte se, že vědí, co všechno jim může nabídnout! Následující

Více

Služby zasílání zpráv Telefonní služby Funkce služeb jednoho čísla

Služby zasílání zpráv Telefonní služby Funkce služeb jednoho čísla OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.0 Ve spojení s aplikací Lotus Notes společnosti IBM přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

WEBFILTR KernunClearWeb

WEBFILTR KernunClearWeb WEBFILTR KernunClearWeb Radek Nebeský, TNS / WEBFILTR Kernun - 2013 Profil společnosti TNS Lokální bezpečnost je budoucnost! Rizika ve světě IT se stále více orientují na konkrétní cíle. Útočníci stále

Více