rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně"

Transkript

1 POPLACH A KRIZOVÝ MANAGEMENT rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně K nepředvídaným událostem bude docházet vždy. Takové kritické situace vyvolávají často zmatek a stres. Zachovejte si vždy přehled. Informujte co nejrychleji o poplachu všechny důležité osoby. Předejte všechny nutné informace. Na tomto základě proveďte svá rozhodnutí...

2 Je Váš podnik správně připraven na každou kritickou situaci? Podniky, které nejsou na vážné situace připraveny vhodnými poplachovými a nouzovými plány, riskují značné negativní důsledky, které mohou vyústit až ve ztrátu akceschopnosti. Jaké kritické situace mohou ve Vašem podniku vzniknout? Máte pro tyto případy připraveny všechny nutné procesy a nástroje? Cvičíte pravidelně kritické situace za co možná realistických podmínek? Dokážete v případě mimořádné události alarmovat všechny potřebné osoby? Jsou Vaše procesy a nástroje při různých požadavcích flexibilní? Obdržíte v případě poplachu okamžitá zpětná hlášení a stavové zprávy? Mají klíčové osoby během krize možnost si mezi sebou stále vyměňovat informace bez ohledu na to, kde se právě nacházejí? Jsou všechny události a rozhodnutí v krizovém případě automaticky a kontrolovatelně protokolovány? Jsou Vaše procesy a nástroje dostatečně chráněny před vnějšími vlivy a jsou redundantně zajištěny? V případě mimořádné události nebo krizové situace lze se systémem FACT24: rychle a bezpečně informovat a alarmem upozornit všechny relevantní osoby, na stisknutí tlačítka svolat národní či mezinárodní ad hoc telefonické hlasové konference, krátkodobě zřídit telefonickou informační horkou linku s cílem plynule informovat média a veřejnost, sdílet informace a dokumenty v reálném čase a sledovat zpětně průběh celé události se zabezpečením dat proti změnám! 2 FACT24 rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně

3 Služba upozorňování a krizového managementu FACT24 se používá již v 1/3 všech zemí světa! POPLACH A KRIZOVÝ MANAGEMENT Služba FACT24 poskytuje podporu jak při prevenci a krizovém managementu, tak i při následném zpracování mimořádných událostí. Službu FACT24 využijete za účelem úspory drahocenného času, pokrytí zvýšené potřeby komunikace, koordinace týmů na různých pracovištích, ochrany pověsti podniku, zaměření se na podstatu vlastních obchodních aktivit, rychlého rozhodování. Klasické Oblasti použití Služby FACT24: Alarmování speciálních a zásahových týmů Svolávání národních / mezinárodních telefonických konferencí s krizovým nebo vedoucím štábem Následné alarmování pohotovostních sil Informování dalších míst, vedení koncernu nebo zaměstnanců Informování úřadů a médií při událostech s přihlašovací povinností Informační horké linky pro zaměstnance, zákazníky, obchodní partnery a občany Rozšířená výměna informací mezi funkčními jednotkami v případě krize Signalizace poplachů pro obyvatelstvo Výstrahy a informace o opětovném zahájení; výrobních procesů Služba FACT24 v kontextu s managementem kontinuity provozu (Business Continuity Management) ANALÝZA Nebezpecí Analýza Management rizik Analýza (BIA, RIA) DOKUMENTACE Nouzové plány nebo prírucka krizového managementu PREVENCE Cvicení krizových štábu a nácvik pro nouzové prípady MANAGEMENT PORUCHY & KRIZOVÝ MANAGEMENT Management poplachu Konferenční Krizový management ÚPRAVA & ANALÝZA Dokumentace Analýza Optimalizace Výkony naší služby upozorňování a krizového managementu FACT24 staví na prvních krocích - na analýze a dokumentaci - životního cyklu řízení provozní kontinuity Business Continuity Management. FACT24 rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně 3

4 Hlavní funkce služby FACT24 Online spolupráce Simulace a cvičení případů nouze Předávání zpráv a upozorňování Sledování sociálních médií Informační horká linka Správa dokumentů Protokol alarmů a krizí bezpečný před revizemi Výměna informací a dat Řízení úloh Telefonické konference ad-hoc Předávání zpráv a upozorňování Kvalifikované zpětné hlášení během několika sekund Paralelní předávání zpráv / upozorňování pomocí předem stanovené nebo variabilní hlasové, textové nebo faxové zprávy Zohlednění priorit, zástupců, potřebné velikosti skupiny nebo pracovní doby a doby volna Potvrzení a zpětné hlášení o dostupnosti zalarmované osoby např. uvedením údaje doby dojezdu do místa určení Okamžité sdělení poplachu odpovědným osobám a podrobné protokoly, které je později možno analyzovat Telefonické konference ad-hoc k okamžité komunikaci bez vynaložení velkého úsilí Automatická volba / vyhledávání osob (funkce Dial-out) Zpětné hlášení o dostupnosti a přístup do konference prostřednictvím tlačítek na telefonu bez manuálně provedené volby Možnost řízení moderování a konference pomocí internetového portálu FACT24 a tlačítek na telefonu Konference, zprávy a protokoly určené k podrobné analýze dodatečně Informační horká linka automatizovaná služba veřejnosti k šetrnému zacházení s vlastními zdroji Automatické a paralelní přijímání nesčetných hovorů pomocí hlasové zprávy Kdykoliv možné flexibilní přizpůsobení hlasové zprávy Na vyžádání přepojení volajících na linku odpovědných osob Šetrné využívání cenných lidských a technických zdrojů Statistiky volání a zprávy k podrobné analýze Case Manager online platforma pro spolupráci zajistí drahocenný čas a strukturovaný přehled Neustálá výměna informací, dokumentů a souborů v reálném čase Vícesměrná komunikace týmů, pracujících na různých místech Delegování úkolů odpovědným osobám Integrace dat přesahující rámec upozornění během krize Chronologický a proti změnám zabezpečený přehled všech rozhodnutí a aktivit v krizovém deníku 4 FACT24 rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně

5 FACT24 - princip funkcí upozorňování 01 AKTIVACE pomocí různých koncových přístrojů (telefon, PC, smartphone, telefax) prostřednictvím pevné sítě, mobilního telefonu a internetu 02 KOMUNIKACE přes telefon, mobilní telefon, SMS, telefax, , pager, koncové přístroje na straně zákazníka Krizový management Case Manager kontinuální krizové komunikace AKTIVACE 01 KOMUNIKACE 02 CVICENÍ KRIZOVÝCH ŠTÁBU ZÁKAZNÍK HLAVNÍ SYSTÉM OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ PROVOZU POŽÁRNÍCI REPORT & KONTROLA ZÁLOŽNÍ SYSTÉM POTVRZENÍ & ZPETNÁ VAZBA EXTERNÍ OSOBY REPORT & KONTROLA zprávy o poplachu přes faxem, em, SMS Online monitoring průběhu poplachu v reálném čase POTVRZENÍ & ZPETNÁ VAZBA přes telefon, mobilní telefon, internet FACT24 rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně 5

6 Kompletní řešení FACT24 Různá kompletní řešení systému FACT24 využívají na celém světě podniky a organizace nejrůznějších velikostí k profesionálním upozorňování a komplexnímu krizovému managementu resp. řízení provozní kontinuity (Business Continuity Management). Podle potřeby si tak můžete vybrat nejvhodnější verzi a v případě rostoucích požadavků ji můžete nadále rozšiřovat. basic professional Cenově výhodné vstupní řešení Se všemi důležitými základními funkcemi k vyvolání poplachu Přehledný počet osob, které mají být upozorněny alarmem Paralelní předávání informací, možnosti potvrzení a zpětné vazby jsou již integrované v tomto řešení Rozšířené profilové řešení Se všemi základními poplachovými a konferenčními funkcemi rozšířené profilové řešení Se speciálními konfiguračními možnostmi pro komplexní poplachové a konferenční scénáře Střední až vysoký počet osob, které mají být upozorněny alarmem premium ultimate Obsáhlé řešení Premium Široká paleta funkcí pro profesionální poplachový a konferenční management S informační horkou linkou pro správu volacích špiček Neomezený počet osob, které mají být upozorněny alarmem Je možný vývoj specifických přání zákazníka co se funkcí, procesů a layoutů týče Aplikace F24 Alert! pro ios a Android Obsáhlé řešení pro krizový management Kompletní rozsah funkcí pro celkový poplachový, konferenční a krizový management Umožňuje plynulou komunikaci mezi klíčovými osobami v reálném čase Neomezený počet osob, které mají být upozorněny alarmem Je možný vývoj specifických přání zákazníka co se funkcí, procesů a layoutů týče Aplikace F24 Alert! pro ios a Android Otestujte služby během 30 dní zdarma 6 FACT24 rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně

7 Služba FACT24 je jedničkou ve světě, protože... FACT24 je rychlá. Služba je založena na webu Upozorňování několik stovek osob probíhá během několika minut Aktivace stisknutím tlačítka Stavové zprávy v reálném čase FACT24 je spolehlivá. Minimální dostupnost zaručena na 99,99% Promyšlená koncepce zabezpečení a zálohování Vícenásobná redundance Certifikované zabezpečení dat a procesů FACT24 je jednoduchá. Intuitivní ovládání Samostatné flexibilní přizpůsobení dat a scénářů Žádný další hardware/software není zapotřebí F24 přebírá údržbu FACT24 je globální. Více než 500 zákazníků Ve více než 70 zemích V mnoha jazykových verzích Poskytuje speciální funkce k nasazení v rámci celého koncernu FACT24 rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně 7

8 POPLACH A KRIZOVÝ MANAGEMENT 10 argumentů pro službu poplach a krizový management 01 Služba FACT24 je založena na webu a rychle se implementuje. Služba FACT24 je pro vás připravena k použití již krátce po vašem rozhodnutí. Společně s vámi budou založeny všechny definované scénáře a krizového managementu, takže v případě potřeby budete moci například ihned vyvolávat alarmy, svolávat telefonické konference nebo aktivovat informační horké linky. 02 FACT24 pracuje nezávislie na vaší infrastruktuře. Abyste mohli využívat systém FACT24, nepotřebujete žádný další hardware ani software. Úplně stačí laptop nebo PC s přístupem na internet. A ke spuštění alarmu stačí dokonce (mobilní) telefon, internet nebo fax. Ani osoby, kterým bude vyslán poplašný signál, nepotřebují žádné zvláštní koncové přístroje. Protože všechny služby pracují na našich systémech, nedochází v závažných případech k blokování vaší vlastní telekomunikační infrastruktury. Nehrozí tak nebezpečí, že by byly postiženy vaše zdroje v místě použití, nebo že by mohlo dojít k jejich výpadku. 03 FACT24 lze rychle a jednoduše ovládat. Systém FACT24 je přehledný a jeho ovládání je intuitivní. Nabídkami jste vedeni krok za krokem. S integrovanou kontrolou správnosti si můžete ověřit, zda jsou vaše scénáře poplachů a krizového managementu správně založeny, nebo zda je třeba měnit nastavení. Ve vážných případech lze definovaný scénář spustit během několika sekund libovolným přístrojem (telefonem, mobilním telefonem / smartphonem, internet, faxem) nebo také prostřednictvím aplikace F24 Alert! 04 Se službou FACT24 budete vždy schopni jednat. Systém FACT24 nabízí nejvyšší míru pružnosti. Uložené scénáře poplachů a krizového managementu můžete kdykoliv samostatně měnit a okamžitě přizpůsobovat specifickým požadavkům podle nastalé situace. Také správu a aktualizaci údajů o osobách máte plně ve svých rukou. 05 Se službou FACT24 budete svolávat poplachy ihned a bez kompromisů. Systém FACT24 spouští na základě vašeho příkazu alarmy během několika sekund. Tisíci souběžnými kanály jsou během okamžiku informovány stovky a v případě potřeby i tisíce osob. Systém FACT24 vám prostřednictvím internetového portálu nebo také pomocí aplikace F24 Alert! umožňuje v reálném čase sledovat, které osoby byly v kterou dobu zastiženy a s jakými vstupními daty zareagovaly a potvrdily alarm (například uvedly dobu cesty v minutách). 8 FACT24 rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně

9 06 Služba FACT24 je spolehlivá a maximálně dostupná. Služba FACT24 je založena na rozsáhlé koncepci zabezpečení a zpětné vazby s redundantní strukturou celého řetězce procesů (pobočky systémy provider). Údržbu a technickou správu systému provádí společnost F24. To přináší disponibilitu a zabezpečení proti výpadkům téměř ze 100%. A 99,99% vám dokonce zaručujeme! 07 Služba FACT24 je bezpečná a vaše data také. Jako první podnik na světě si koncern F24 nechal certifikovat svůj integrovaný systém řízení zabezpečení informací (ISMS) a kontinuity činností (BCMS). I v mimořádných situacích zůstávají zachovány a pokračují všechny nezbytné obchodní procesy. Zabezpečení dat a informací jsou zajištěny. Zákazníci tak získají jistotu, že veškeré citlivé informace budou zabezpečeny podle mezinárodních pravidel Good Practices. 08 Službu FACT24 lze využívat na celém světě. Služba FACT24 založená na webu je dostupná na mezinárodní úrovni. Kde se momentálně zdržujete, nehraje žádnou roli. S internetovým přístupem dosáhnete služby FACT24 z celého světa a můžete využívat své rozhraní správy systému jako obvykle. Služba upozorňování a krizového managementu je k dispozici v mnoha jazycích a využívá se ve více než 70 zemích. Požadovaný uživatelský jazyk si lze nastavit specificky podle účtu a podle osob. 09 FACT24 nabízí transparentnost nákladů. V systému FACT24 nemáte na rozdíl od harwarových řešení a nakupovaných systémů žádné vysoké investiční náklady. FACT24 navíc nabízí plnou kontrolu nákladů a tím i jistotu při plánování. Všechny aktualizace obdržíte jako zákazník automaticky a zdarma. Díky tomu je tato služba upozorňování a krizového managementu ve srovnání s hardwarovými řešeními a nakupovanými systému zvláště atraktivní. 10 Více než 500 zákazníků oceňuje naši osobní péči. Systému FACT24 důvěřují věhlasné podniky na celém světě bez ohledu na svou velikost a obor již více než dvanáct let. Dlouholetý know-how a osobní péče zajišťují spolupráci plnou vzájemné důvěry. Naši zákazníci vědí: V případě otázek vám rádi pomohou slovem i činem členové mezinárodních týmů F24 nepřetržitě. FACT24 rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně 9

10 Globální nasazení FACT24 u více než 500 zákazníků ve více než 70 zemích Tak se zmiňují zákazníci o službě FACT24 FACT24 je inovativní služba, která zjednodušuje a zajišťuje upozorňování prostřednictvím velkého počtu komunikačních cest velkého počtu účastníků v reálném čase. José A. Arroyo AeroMexico Systém FACT24 je nejprofesionálnější služba upozorňování na trhu. Pružná, uživatelsky příjemná a inovativní! Eckhard Jann TuiFly FACT24 se důsledně mění z nástroje upozorňování na inovativní nástroj krizového managementu. Jörg Schmidt Deutsche Lufthansa AG FACT24 dává společnosti UniCredit London schopnost efektivně řešit komunikaci vrcholového managementu a širšího kolektivu zaměstnanců v době potencionální krizové události.fact24 poskytuje spolehlivé a účinné poplachové vyrozumění, telekonferenční prostředí a záznamový nástroj pro podporu našich plánů business kontinuity. David Hume UniCredit London Díky mnohaletým zkušenostem s používáním FACT24 můžeme v klidu říci, že poskytuje spolehlivou komunikaci a rychlý přenos informací. V důsledku toho se původní rozsah používání rozšířil z původně jednolitých a obecných požadavků na takovou míru, že je nyní FACT24 používán globálně, a napříč všemi obchodními jednotkami. Marcos Guasp Repsol V krizi nezbývá čas na dlouhé přemýšlení. Musíte jednat. Rychle a účinně. V těchto situacích je ideálním nástrojem FACT24: jednoduchý, intuitivně ovladatelný, pružný a vždy k dispozici! Victor M. Ruiz Telefónica 10 FACT24 rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně

11 Společnost F24 AG Společnost F24 AG, poskytující software jako službu (SaaS), působí ve vývoji a provozu řešení poplachového a krizového managementu s mimořádně vysokou mírou zabezpečení. Společně se svými zahraničními dceřinými společnostmi a distribučními partnery společnost působí v globálním měřítku a stává se tak celosvětovou jedničkou ve svém oboru. F24 AG byla založena v roce 2000 se svým hlavním sídlem v Mnichově a disponuje dceřinými společnostmi ve Velké Británii, Francii, Španělsku a ve České republice. V současnosti využívá FACT24 - službu poplachového a krizového managementu více než 500 podniků a organizací ve více než 70 zemích světa. Výpis našich referenčních zákazníků Vám dodáme v podobě přílohy. Poté, co se rozhodnete k pořízení FACT24 - služby poplachového a krizového managementu, obdržíte ze strany společnosti F24 podporu při zařízení uživatelských účtů, popř. stávajících poplachových a krizových scénářů dle vlastních zákaznických požadavků. Na požádání poskytneme dle Vašich požadavků konzultace ohledně vypracování komunikačních procesů pro krizové případy či mimořádné události dle mezinárodních best practices. V rámci školení zprostředkuje společnost F24 kromě toho osobám zodpovědným za podnik a příslušným spolupracovníkům optimální využití služby FACT24. Průmysl Odbornost FACT24 - služba poplachového a krizového managementu se používá v podnicích rozmanitých odvětví. Energetika a průmysl Obchod, banky a pojišťovny Doprava, logistika a turistika Nezáleží na tom, zda ve výrobě nebo v oblasti služeb: V současnosti záleží na tom, aby se v případě mimořádných událostí nebo krizí jednalo rychle a profesionálně. Protože, čím rychleji bude možné obnovit provozní a obchodní procesy, tím dříve lze omezit výskyt finančních škod nebo poškození dobré pověsti podniku. IT a telekomunikace Zdravotnictví a farmacie Veřejné organizace FACT24 rychlá, spolehlivá, jednoduchá a globálně 11

12 Přímá cesta k službě FACT24 Po dobu 30 dní si vyzkoušejte službu FACT24 ultimate zdarma Předávání zpráv / upozorňování Konferenční management Informační horká linka Case Manager Zaregistrujte se nezávazně na naší internetové stránce nebo se na nás obraťte telefonicky: F24 Czech Republic s.r.o. Václavské nám. 19/ Praha 1 Česká republika Telefon: Fax: F24 AG Isarwinkel Mnichov Německo Phone: Fax: Německo Spojené království Francie Španělsko Česká republika

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení COMOS Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS budoucnost managementu zařízení Komplexní požadavky dynamické globální ekonomiky Důsledkem

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

HiPath ProCenter Enterprise. Výkonná technologie pro zvyšování míry zpracování prvního kontaktu

HiPath ProCenter Enterprise. Výkonná technologie pro zvyšování míry zpracování prvního kontaktu HiPath ProCenter Enterprise Výkonná technologie pro zvyšování míry zpracování prvního kontaktu Optimální zákaznická služba díky nástojům pro zjišťování přítomnosti a podporu spolupráce Vyšší efektivita

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

White Paper Mobilita v podnikání. Svět IT se neustále mění.

White Paper Mobilita v podnikání. Svět IT se neustále mění. White Paper Mobilita v podnikání Svět IT se neustále mění. 1 Obsah 4 1. Úvod 6 2. Současný stav 8 3. Trendy 11 4. Zkušenosti 11 4.1 Strategie mobility: spektrum a hranice 17 4.2 Správa zařízení 18 4.3

Více

nebo zaplatit ročně odvod

nebo zaplatit ročně odvod 1 Obsah O společnosti 4 Náhradní plnění 5 Aktivní telemarketing 6 Klientské centrum 7 Mobilní služby 8 Služby IP telefonie 9 Fixní služby 10 Online konference 12 Videokonference 13 RES+ 14 RES+proLync

Více

Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému

Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému Standardy operačního řízení C421 Středočeského kraje Obsah Úvodní informace... 3 Výstupy podle smlouvy...

Více

HiPath IP telefonie. Komplexní řešení podnikové komunikace

HiPath IP telefonie. Komplexní řešení podnikové komunikace HiPath IP telefonie Komplexní řešení podnikové komunikace HiPath: Odpověď na požadavky zítřka Žijeme v době, kdy kvalitní a efektivní komunikace má zásadní vliv na ziskovost podniků a firem. A to bez rozdílu

Více

Spolupráce na vyšší úrovni

Spolupráce na vyšší úrovni Spolupráce na vyšší úrovni E-maily a týmová spolupráce Sdílení a schvalování dokumentů Správa znalostí, aktivit a informací v týmu Instant messaging a videokonference Integrovaný editor textů, tabulek

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

Nový koncept telekomunikačních služeb a jejich zřizování

Nový koncept telekomunikačních služeb a jejich zřizování Bankovní institut vysoká škola Praha Název katedry Nový koncept telekomunikačních služeb a jejich zřizování Diplomová práce Autor: Tomáš Pýcha Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing. Jiří

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947 2014 Komix Fórum «Technologické novinky» «Případové studie» 1 / Úvodník ředitele společnosti 2 / HP Vertica jako příklad produktu na rozhraní věků? 4 / ADVANTA project portfolio management jako sociální

Více

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem Integrované a adaptabilní systémy poskytující přehled a kontrolu nad aktivitami vaší firmy. 007735_MS_Profilova_brozura_BMS_1 1 20.8.2007 17:35:22

Více

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem Milan Brázda Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Práce se zabývá analýzou současného marketingového informačního systému ve spojení

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Aastra IntelliGate. Inovativní komunikační systémy

Aastra IntelliGate. Inovativní komunikační systémy Aastra IntelliGate Inovativní komunikační systémy Systémová architektura Inovace váš komunikační partner Úspěch v podnikání je závislý na efektivitě, zejména v oblasti komunikací. K úspěchu společnosti

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení

COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení COMOS Platform Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS Efektivní správa dat po celý životní cyklus technologického zařízení

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

Informace. OpenScape Xpressions Systém sjednocené komunikace Vaše osobní komunikační centrum. Communication for the open minded

Informace. OpenScape Xpressions Systém sjednocené komunikace Vaše osobní komunikační centrum. Communication for the open minded Informace OpenScape Xpressions Systém sjednocené komunikace Vaše osobní komunikační centrum Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise Bezproblémový tok

Více

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Správa dokumentů Archivace Workflow Týmová spolupráce Správa životního cyklu dokumentu Management znalostí Správa a archivace e-mailů Web Content Management Software pro:

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více