SOCIÁLNÍ PAST II EXEKUCE ZPRÁVA O SITUACI V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH MĚSTA CHOMUTOVA S DŮRAZEM NA EXEKUČNÍ PRAXI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ PAST II EXEKUCE ZPRÁVA O SITUACI V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH MĚSTA CHOMUTOVA S DŮRAZEM NA EXEKUČNÍ PRAXI"

Transkript

1 III. SOCIÁLNÍ PAST II EXEKUCE ZPRÁVA O SITUACI V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH MĚSTA CHOMUTOVA S DŮRAZEM NA EXEKUČNÍ PRAXI

2 Obsah Praha, Chomutov, duben Úvodem 4 2. Město Chomutov - sociálně ekonomická situace 5 3. Sociálně vyloučené lokality v Chomutově 6 4. Zaměstnávání 9 5. Vzdělávání Sociální patologie K problematice gamblerství Akce Záchranný kruh Exekuce v únoru K vnitřní migraci Kazuistiky Diskuse o postupu exekucí zvoleného magistrátem města Chomutov Pohledávky města Chomutov Výše pohledávek Problematika pohledávek nájemné Problematika pohledávek komunální odpady Pohledávky pokuty - městská policie Co udělalo město proto, aby pohledávky nevznikly nebo nerostly Institut zvláštního příjemce - efektivní nástroj nebo zátěž úředníků? Počet klientů na dávkách hmotné nouze Besedy, kurzy Struktura dlužníků Rozlišení podle lokalit Jednici versus rodiny s dětmi Dlouhodobí versus krátkodobí dlužníci Ekonomické rozlišení Vnitřní migrace Obsah vymáhání Komunikace s magistrátem Sociální práce a zadlužení: Příklad špatné praxe Komunitní plán města Chomutov Rámcová strategie rozvoje města Chomutova do roku Pohled obyvatel města na exekuce Jak se žije a pracuje v Chomutově Závěry Vztah k chudobě, který vede k sociálnímu napětí a nenávisti Sporné rozdělení kompetencí mezi stát a samosprávu Chybnost programů vytěsňování Neexistence sankcí proti městům/obcím Problém vyloučených romských lokalit 47 2

3 25.6. Regionální dimenze Riziko etnických konfliktů Predikce možného vývoje Co by měl stát naléhavě udělat 51 3

4 1. Úvodem Zpráva o situaci v sociálně vyloučených lokalitách města Chomutova s důrazem na exekuční praxi byla zpracována na základě objednávky Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách výzkumným týmem: Ing. Petr Víšek, Mgr. Štěpán Bolf, Mgr. Lenka Kučerová a kolektivem externích pracovníků SOCIOKLUBU. Výzkum v Chomutově probíhal na několika úrovních: byla realizována interview s aktéry kauzy exekuce (exekuovaní jedinci a rodiny, dále podle jejich ochoty, pracovníci Magistrátu Chomutova, zaměstnanci neziskových organizací), aktivisté a věcně zainteresované osoby, současně probíhala analýza sekundárních zdrojů (tisk, internet, dokumenty města, již realizované výzkumy sociálního vyloučení ve městě Chomutově). Důraz byl kladen na problematiku zadlužení, dle zadání, nicméně toto téma bylo nutno vsadit do širšího kontextu existence sociálně vyloučených lokalit ve městě a celkové sociálně ekonomické situace. Aby výzkumníci, které primátorka nazvala Kocábovými zvědy sami neporušili právní řád, řada zjištění je anonymizována nebo zobecněna. V Chomutově lze identifikovat několik lokalit, které odpovídají charakteristice sociálního vyloučení. Odhady celkového počet osob žijících v situaci sociálního vyloučení v rámci města Chomutova se na dolní hranici pohybuje okolo čísla osob až k horní hranici osob (z celkového počtu cca obyvatel Chomutova). Dávka hmotné nouze příspěvek na živobytí, byl v prosinci 2008 vyplacen do cca 800 domácností, v nichž žilo 1600 obyvatel, tj. 3 % obyvatel města. Tyto údaje nijak nekorespondují s prohlášením primátorky Řápkové o ohromném množství nepřizpůsobivých občanů v Chomutově. 4

5 2. Město Chomutov sociálně ekonomická situace Město Chomutov se nachází v západní části Ústeckého kraje, na úpatí Krušných hor. Je obcí s rozšířenou působností, vykonává státní správu a do jeho správního území patří 1 obec s pověřeným obecním úřadem (Jirkov) a dalších 23 obcí (Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Svatého Šebestiána, Hrušovany, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Psevice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Výsluní, Vysoká Pec). Ve městě Chomutově má trvalý pobyt cca obyvatel. Od 1. července 2006 je Chomutov statutárním městem. Pokud jde o vývoj průmyslu, Chomutov byl, podobně jako většina lokalit v severních Čechách, po většinu 20. století zaměřen na těžký průmysl, energetiku, hutnictví a hnědouhelnou těžbu. Po roce 1989 se strukturálními změnami českého průmyslu došlo s omezováním provozů průmyslových podniků také k velkému propouštění zaměstnanců, například u zdejších velkých zaměstnavatelů jako jsou Válcovny trub a železárny Chomutov. Mezi prvními propuštěnými byli nekvalifikovaní zaměstnanci včetně řady Romů, kteří sem v předchozím období migrovali (popř. byli v několika přemisťovacích kampaních přesídleni) ze Slovenska. Dřívější těžký průmysl je v Chomutově postupně nahrazován průmyslem lehkým. V okolí Chomutova přibyly průmyslové zóny, např. zóna Triangle, situovaná na pomezí bývalých okresů Most, Chomutov a Louny. Provozy zdejších podniků zaměstnávají nízko či nekvalifikované pracovníky i z řad obyvatel Chomutova a přilehlých obcí. Podle posledního sčítání lidu žije ve městě Chomutově 73 osob, které se hlásí k romské národnosti. Podle některých odhadů se počet chomutovských Romů pohybuje kolem až osob, nicméně přesná čísla nejsou k dispozici. Bydlení Od roku 1991 do roku 2000 bylo v Chomutově zprivatizováno celkem 825 bytů. Následně město přistoupilo k další variantě privatizace, do této varianty bylo zahrnuto celkem bytových jednotek. Tato varianta privatizace bytového fondu se vztahuje na domy s počtem bytových jednotek nad 10. Území města bylo rozděleno do několika lokalit, ve kterých byl stanoven přesný počet bytových jednotek, zahrnutých do privatizace. Již v původním návrhu privatizace uvažovalo město ponechat si objekty v centru města, v části aglomerace, která je nejblíže centru, a dále také v okrajové části, kde jsou byty nižších kategorií. 5 V privatizovaných domech vznikala převážně společenství vlastníků jednotek (SVJ), která se mají starat o chod domu. Před zahájením privatizace bytového fondu město Chomutov stanovilo, že si ponechá cca bytů. Navzdory těmto závazkům v roce 2009 činil počet bytů ve vlastnictví města zhruba a dalších 500 bytů město spravuje. Velkou část bytů město tedy již prodalo, vznikla sdružení 5 viz Altmannová M.: Fenomén sociálně vyloučených lokalit v Chomutově, FF UK v Praze,

6 vlastníků bytových jednotek. Celkový zisk města z prodeje bytového fondu je těžko dohledatelný. Další nejasnosti panují kolem transakce bytů ČEZ město Chomutov. Většina tzv. starousedlých Romů se dostala do regionu jako pracovníci těžkého průmyslu. Získali tak stabilizační byty. V té době nebyl prakticky s placením žádný problém, byli zaměstnaní. Po roce 1990 byli jako první propouštěni, ale bydleli v Chomutově dál. Stabilizační byty se poté převáděli do osobního nebo družstevního vlastnictví. Vzhledem k tomu, že byt byl stabilizační, neplatili předtím družstevní podíl. Museli se jen uvázat na dobu nejdříve 10, pak 15 let. Podle informací si bytu nevážili, protože do něj nemuseli nic vložit ani práci, ani peníze. Pro většinu je dnes ovšem problém platit poplatky. Podle toho se také chovají někteří neromové. Koupili si byt na hypotéku, který nepotřebují a pronajímají ho Romům za tržní nájemné. Většinou jde o Romy, kteří již měli problémy jinde, a teď mají strach, že přijdou o bydlení zcela, takže jim nic jiného nezbývá, než platit. Koupě bytů a následný pronájem jsou časté. První vlna přistěhovalých Romů byla z Kladna, od roku 1993, později z Prahy. Následovaly i další lokality a celé ČR i ze Slovenska. SBD Chomutov má také problémy s neplatiči, zdá se, že ale menší než magistrát. Pokud dojde k exekuci bytu a soud rozhodne o náhradě, pak má SBD 24 bytových jednotek (holobytů), kam rodiny odsouvá. Momentálně jde obsazeno 15 bytů (z toho 5 romských, 10 je smíšených nebo neromských). 3. Sociálně vyloučené lokality v Chomutově K lokalitám, které byly takto již během plánů privatizace vyčleněny, a kde již před privatizací žily tradičně chudší, méně sociálně stabilizované vrstvy obyvatelstva (ulice Kadaňská a její okolí) postupně přibyly lokality nové, sídlištní, rovněž vykazující znaky sociálního vyloučení, kde žijí lidé vystěhovaní či přestěhovaní ze starších čtvrtí Chomutova, kteří vyměnili bydlení v domech u majitele blíže centru města za bydlení na sídlištích na jeho okraji. Sociálně vyloučenou lokalitou, která splňuje vesměs všechna představitelná kritéria vyloučení, a která je i běžnými obyvateli Chomutova vnímána jako nejproblematičtější místo ve městě a jako prakticky nejhorší adresa, je dům pro neplatiče v ulici Dukelská. Ten původně sloužil jako ubytovna pro zaměstnance VTŽ. Dům má celkem 3 vchody, přičemž na volném prostranství ve dvoře za domem stojí 5 stavebních unimobuněk, vyhrazených rovněž k bydlení. To je zřejmě kapacita, se kterou se počítá pro vystěhování nepřizpůsobivých občanů. 6

7 Je lemován ruinami zbytků zdí domů, které po opakovaných požárech v letech prošly demolicí. V domě na Dukelské je 11 bytových jednotek 0+1, dalších 11 bytových jednotek 1+1 a jeden byt 2+1, který obývá správce. Nájemní smlouvy mají zdejší obyvatelé uzavřeny na dobu určitou. Vždy 2 bytové jednotky sdílejí 1 sociální zařízení. Spotřeba vody se z jednoho vodoměru rozpočítává podle počtu osob hlášených v bytě - to je zdrojem obrovského dluhu na vodném (v řádu stovek tisíc), neboť vodu ze zdejších domácností, kde se střídá počet obyvatel v souvislosti s početnými krátko - i dlouhodobými návštěvami, téměř nikdo neplatí. Unimobuňky byly na dvoře domu instalovány v roce Celkem tu stojí 5 stavebních buněk o rozměrech 20m 2 a jedna sanitární buňka. Nájem v buňkách činí cca 300 Kč za měsíc, záloha za vodu cca 250 Kč, elektřina má být placena individuálně. Topení je zde zřízeno přímotopy. Topení elektřinou zapříčiňuje velkou spotřebu. Jde o běžné stavební buňky v neudržovaném stavu, tudíž se v nich drží zima, zatéká do nich. I z těchto důvodů - ač jsou buňky formálně obsazeny, tj. byly přiděleny jako přístřeší rodinám soudně vystěhovaným z městských bytů - v buňkách se prakticky nikdo nezdržuje a rodiny, kterým bylo toto přístřeší poskytnuto, fakticky přebývají buď u příbuzných či známých přímo v domě na Dukelské, či jinde po městě či neznámo kde. I dle vyjádření obyvatel jiných sociálně vyloučených lokalit v Chomutově, bydlení v Dukelské má stigma nejhlubšího sociálního propadu. Romové, žijící mimo Dukelskou, označují Romy odtud jako špinavé či rovnou za degeše. 7

8 Co se týče služeb správce v Dukelské, obývajícího největší byt v přízemní, byl vybrán pro lokalitu na doporučení zdejších romských elit. Ze zdrojů, které lze považovat za důvěryhodné, však víme, že je částí obyvatel, seznámených s mechanismy fungování sociálně vyloučených lokalit Chomutova, obviňován z toho, že kromě funkce správcovské (technické udržování domu, řešení akutních problémů s nájemníky) je to právě on, kdo ze svých zájmových pozic informuje úřady o obyvatelích lokality v míře větší, než mu ukládá jeho funkce. Stejně tak jsme se setkali s neověřenou informací, že díky přehledu o provozu v domě na Dukelské funguje jako zprostředkovatel informací pro zdejší lichváře i jako výběrčí splátek. Další lokalitou, která je obecně považována za tradiční vyhlášenou problémovou adresu v Chomutově, je ulice Kadaňská. Tato a přilehlé ulice je považována za tradiční zónu heren a nočních barů, které tvoří zázemí drogové scéně a prostituci. Kromě Kadaňské ulice a ulic bezprostředně s Kadaňskou sousedících a do ní ústících, do této zóny spadá i nedaleká ulice Lipská. Jde o poměrně rozlehlou oblast, tvořenou vesměs staršími, ale ve většině udržovanými a standardně vybavenými činžovními domy. Nicméně některé bloky prošly v uplynulých letech devastací, jejich někdejší obyvatelé byli z domů pro neplacení nájmu a poplatků vystěhováni. Tyto bloky jsou dnes nepřístupné, mají zazděné vchody i okna. Některé domy patří do majetku města, jiné byly odprodány soukromým vlastníkům. Ač do těchto lokalit nechalo město umístit kamerový systém, který monitoruje pouliční prostituci a jehož záběry prostitutek se zákazníky jsou v, do jisté míry, anonymizované podobě vyvěšovány na web Městské policie Chomutov, dle referencí přímo z lokality k výraznému poklesu provozování prostituce fakticky nedošlo. Efektem dohledu kamerového systému je především to, že se prostituce přesunula mimo jejich hledáčky (např. do okolí školy na Kadaňské) a především do soukromí bytů. Architektonicky i typem osídlení jiný typ lokality se znaky sociálního vyloučení tvoří některé části sídliště v části Chomutova zvané Kamenný vrch, zejména ulice Kamenná a Písečná. Sídliště je okrajovou částí města ve směru na Jirkov. V panelových domech, které z velké části prošly v nedávné době kompletní rekonstrukcí, přebývají kromě starousedlíků, kteří zde žijí od počátků sídliště 8

9 (obyvatelé vesnic zaniklých vlivem těžby, technické kádry a pracovníci průmyslu) také romské rodiny, které opustily bydlení v jiných částech Chomutova, obvykle v místech poblíž centra města. Bydlení na sídlišti pak buď získali zakoupením bytu, nebo (častěji) podnájmem u majitele bytu, který byt od města v rámci privatizace odkoupil. Největší vlna privatizace, kdy byty odkupovali zájemci často z jiných měst (údajně především z Prahy), proběhla v letech Majitelé bytů se zde nejčastěji sdružují do tzv. společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), které mají daný dům (resp. vchod do domu, jeho společné prostory) spravovat a udržovat. Většina bytů patří ale bytovému družstvu (SBD Chomutov) nebo toto družstvo spravuje zdejší byty společenství vlastníků. Úspěšnost takové péče je dům od domu či vchod od vchodu různá. Zejména u SVJ, kde je výrazný podíl majitelů, kteří byty toliko pronajímají, ale sami je neužívají a v Chomutově se nezdržují, je míra podílení se na aktivitách SVJ malá. Je faktem, že bydlení na tomto sídlišti získává vlivem sestěhovávání obyvatel z problematických lokalit města Chomutova a i ze stejného typu lokalit ve městech sousedních špatnou pověst. Tendence k četnějšímu odprodávání bytů starousedlíky a postupné ghettoizaci sídliště je na Kamenné a Písečné v posledních letech patrná. Další dvě lokality, které jednoznačně vykazují symptomy sociálního vyloučení, jakkoli zejména geograficky vyloučené v rámci města nejsou, nacházejí se spíše blíže jeho centru, je jednak poměrně rozsáhlá zóna činžovních domů v ulici Za Zborovskou a jejím bezprostředním okolím. Jde o soubor 4 řad třípodlažních domů. Dále jde také o menší lokalitu v ulici Dostojevského, resp. jeden z domů v této ulici. V obou těchto lokalitách fungoval, podobně jako na Dukelské, v období správce, tato funkce tam ale byla, na rozdíl od Dukelské, zrušena. 4. Zaměstnávání Naprostá většina obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Chomutově patří k dlouhodobě nezaměstnaným příjemcům sociálních dávek. Přitom zároveň většina práceschopných obyvatel, zejména mužů, má bezprostřední opakovanou zkušenost s krátkodobými brigádami neboli prací na černo. Stejně jako v jiných lokalitách ČR, i v Chomutově práce na černo patří k běžným mechanismům zajišťování dalších příjmů domácností, žijících v sociálním vyloučení. Ve velké většině jsou zaměstnavateli těchto vesměs nekvalifikovaných osob či osob se, v současných podmínkách, zcela neuplatnitelnou kvalifikací soukromí podnikatelé, realizující svojí činnost v oboru stavebních prací. Nijak výjimečné nejsou situace, kdy tato práce není zaplacena a brigádník je poté, co je využit k práci, vyhozen. Ač v takovéto situaci čas od času ošálení brigádníci vyhledají pomoc terénních pracovníků a tito kontaktují kontrolní úřady, situace se nijak výrazně nemění. I tradičně problematičtí zaměstnavatelé, o jejichž nespolehlivosti panuje obecné povědomí, a to i na 9

10 zainteresovaných úřadech, nemají nouzi o zaměstnance a kontroly, které by měly odhalit a sankcionovat takovýto druh podnikání, nemají prakticky žádný efekt. Region je atypický vzdělanostní strukturou. V porovnání s celou Českou republikou je vzdělanostní struktura žen a mužů starších 15 let v Chomutově charakteristická výraznějším podílem osob v nižších vzdělanostních kategoriích (tj. bez vzdělání, se základním vzděláním nebo středoškolským vzděláním bez maturity). Při posledním sčítání lidu v roce 2001 to bylo 70,1% mužů a 66,3% žen (oproti 63,2% a 61,4% v ČR). Vyšší podíl osob v nižších vzdělanostních kategoriích se odráží i v celkovém počtu vysokoškoláků žijících v Chomutově. V roce 2001 to bylo 6,2% mužů, což je o 4,7 procentního bodu méně než v ČR, a 5,0% žen, o 2,2 procentního bodu méně. Do dnešní doby se vzdělanostní kategorie prakticky nemění. Většina Romů patří do skupiny se základním vzděláním nebo bez vzdělání. Většinou ani nevykazují snahu si vzdělání zvýšit nebo alespoň dokončit základní školu. Část zdejší starší střední generace má letitou zkušenost s prací v těžkém průmyslu, např. ve VTŽ, přičemž takto získaná kvalifikace, např. jeřábníka či vazače, dnes není potenciálními zaměstnavateli poptávána, navíc kvalifikace daná zkušeností nevyhovuje formálním kvalifikačním nárokům možného zaměstnavatele (uchazeč nemá potřebné kurzy, certifikáty atd.) V měsíci březnu 2009 ukončil následkem ekonomické krize svou činnosti i jeden z několika málo významných zaměstnavatelů nízko a nekvalifikovaných pracovníků nejen z Chomutova, firma Hitachi v průmyslové zóně Triangle. Dle údajů Úřadu práce Chomutov se tak bez zaměstnání ocitlo zhruba 250 obyvatel Chomutova. Co se týče veřejně prospěšných prací (VPP), pro město Chomutov tyto služby vykonává příspěvková organizace města Technické služby. Systém realizace VPP není nijak pružný. Technické služby mají víceméně stabilní partu osob, které kvůli VPP v případě potřeby oslovují, a to včetně několika prověřených Romů. Před několika lety došlo k pokusu zapojit do VPP v rámci úklidových služeb po demolici domu č v Dukelské ulici nové uchazeče, a to z řad samotných obyvatel sociálně vyloučené lokality. Iniciátorem tohoto nápadu, jakýmsi prostředníkem a předákem party byl zástupce jednoho ze zdejších romských sdružení, které na Dukelské realizovalo své aktivity. Ač došlo k realizaci úklidových služeb, objevily se pochybnosti o průběhu VPP. Dle některých informátorů došlo tehdy ze strany předáka k zadržování výplat pro pracovníky, ke konfiskování části plateb z jeho strany, půjčování těchto peněz pracovníkům na lichvářský úrok, nucení k hraní karet o honoráře atd. Pokud by členové party projevili zájem ukončit předčasně VPP, znamenalo by to pro ně - v rámci systému tak, jak byl nastaven - sankční vyřazení z evidence na úřadu práce. Pokud někdo z party či jeho rodinných příslušníků projevil vůli o praktikách předáka informovat úřady, stal se terčem agresivního vyhrožování z jeho strany. Pracovníci v partě VPP se tak dostali do pozice předákových rukojmích. Díky zásahu některých neziskových organizací povědomí o této situaci nakonec 10

11 získalo i město a Úřad práce. Lze se pouze dohadovat, že kvůli této zkušenosti je přístup k VPP v Chomutově spíše laxní v porovnání s jinými lokalitami, kde je VPP do různé míry úspěšným nástrojem aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných. Poslední dva roky není nikdo zaměstnán na VPP, zatímco v okolních obcích je to přes 200 osob. Technické služby tvrdí, že o VPP ovšem stojí. Za poslední tři měsíce (leden-březen 2009) stoupla nezaměstnanost v Chomutově a okolí o 3%. Konce února bylo nezaměstnaných 12%, konkrétně 7763 lidí a bylo volných pouze 477 míst, v březnu se zvýšila minimálně o 12,5%. Údaje zatím nejsou dispozici. Polovinu nezaměstnaných tvoří lidé se základním vzděláním a bez vzdělání. 5. Vzdělávání Ve spolupráci s ÚP Chomutov jsou různými organizacemi a firmami realizovány rekvalifikační kurzy pro uchazeče o zaměstnání (významným hráčem na tomto poli je např. EDOST v chomutovském Technologickém parku v sousedství ÚP). Od začátku roku 2009 jsou dle nových zákonných úprav tyto kurzy nikoli možností, ale povinností pro uchazeče o zaměstnání. To má, dle referencí některých realizátorů kurzů, za následek stav, kdy se kurzů účastní převaha zcela demotivovaných klientů, jejichž cílem je nikoli získat v kurzu jakési uplatnitelné kompetence, ale toliko splnit povinnost danou ÚP tak, aby jim byly nadále vypláceny sociální dávky. To klade větší nároky na realizátory kurzů a vyžaduje to především větší systémovou podporu práce s motivací klientů. Vedení ÚP deklarovalo pochyby o efektivitě kurzů, nejsou-li na ně bezprostředně navázány pracovní nabídky zaměstnavatelů, což je v současné situaci ekonomické krize velmi ambiciózní požadavek. Některé neziskové organizace v lokalitě realizují službu individuálního pracovního poradenství. Výsledkem jsou jednotlivci úspěšní při ucházení o zaměstnání, stejně tak pokud si tito osvojí kompetenci ke standardním metodám hledání práce, oslovování potenciálních zaměstnavatelů atd. 6. Sociální patologie Situace takřka všech rodin, žijících v sociálně vyloučených lokalitách Chomutova, je klíčovým způsobem ovlivněna masivní zadlužeností. Velmi rozšířené jsou půjčky u 11

12 nebankovních institucí (rychlé půjčky, úvěrové karty) s úroky z nich plynoucí, přičemž tyto dluhy jsou umořované často po malých, stokorunových částkách, pokud vůbec umořovány jsou. Stejně tak rozšířené jsou dluhy na telekomunikačních službách, vzniklé např. užíváním telefonu zakoupeného za korunu, jeho prodáním do bazaru (buď ihned po jeho získání či po určité době jeho užívání) a následného nesplacení dluhu, který vzniká na jméno toho, kdo telefon zakoupil 6. Jak dokládají kazuistiky v další části tohoto textu, v sociálně nestabilizovaných rodinách jsou dluhy tohoto typu často nakumulovány v šokujících četnostech, přičemž reálnost jejich úplného umoření se vzdaluje každým dnem, resp. s každou další půjčkou. V mnoha případech jde o několik let staré, neřešené dluhy. Technikou, kterou se řada dlužníků s dluhy vypořádává, je jejich vytěsňování z mysli a snaha udržet fungování domácnosti v krátkodobé perspektivě, tj. skutečně ze dne na den. Vzhledem k tomu, že urgence dluhů ze strany věřitelů má v těchto případech - až do určitého bodu, kdy dojde např. k exekuci - obvykle charakter neosobní, bezprostředně neohrožující korespondence, na kterou lze nereagovat, nebo jí nepřebírat, je tato technika (dočasně) funkční. Kromě těchto dluhů, se kterými respondenti výzkumu obvykle tazatele seznámili bez větších problémů, zde pak existuje sféra zadluženosti, kde jsou věřiteli dluhů chomutovští lichváři. Dle zdrojů, které lze považovat za důvěryhodné, se v oblasti města Chomutova realizují zhruba 3-4 klany, které ve sféře svých činností mají - kromě jiných kriminálních aktivit - také lichvu. Tyto klany mají do jisté míry rozdělená teritoria své působnosti, přičemž síla jejich zastoupení v konkrétní městské lokalitě je daná hustotou osídlení členů klanu v dané lokalitě a tudíž také silou, kterou zde daný klan dokáže bezprostředně fyzicky demonstrovat. To platí především pro tradiční sociálně vyloučené lokality ve městě (Kadaňská, Za Zborovskou). Lokalitou, která je ideálním polem pro lichváře, je neplatičská zóna na Dukelské ulici. O tuto lokalitu projevuje zájem více lichvářů, do lokality jich údajně také vícero dochází, nicméně výzkum získal reference toliko o činnosti jednoho z nich, který se v lokalitě v určité době realizoval pod značkou občanského proromského sdružení, zaměřeného na doučování dětí. Členové a členky lichvářských klanů jsou nikoli výjimečně současně organizátory prostituce, jejími aktivními zprostředkovateli. Představa, že prostituce je záležitostí pouze mezi zákazníkem a prostitutkou, která se mu nabídne kdesi u silnice, je dle všeho iluzí. Existence těchto zprostředkovatelů, za kterými ženy v případě nouze zajdou a kteří jim umožní přivýdělek, a obecné dobré povědomí o tom, jak tyto zprostředkovatele vyhledat, se během výzkumu potvrdila z více zdrojů. Pravidlo teritoriální příslušnosti klanů k určité lokalitě neplatí pro rozlehlé sídlištní lokality, kam se jednotlivé domácnosti stěhují ve velkém, víceméně nahodile a v závislosti na tom, zda je v daném místě (v panelovém domě, v jednotlivých 6 Populární technikou je zakoupení telefonu bezdomovcem, který na popud spekulujícího za drobnou úplatu nechá napsat pořizovaný telefon na sebe, načež dluh za jeho provoz - ač ho ihned po jeho koupi odevzdal spekulujícímu, který ho následně používal či ho rovnou prodal do zastavárny - jde na jeho vrub. 12

13 vchodech) k dispozici bydlení. Výsledkem je, že některé vchody jsou zjevně více obydleny Romy než jiné a některé jsou vnímány jako velmi problematické (o jednom takovém vchodu na zdejším sídlišti panuje povědomí i na magistrátu, jde o vchod 5115 v ulici Kamenná, je ve správě SBD Chomutov). V sídlištních lokalitách mají své dlužníky v podstatě všechny chomutovské lichvářské klany. Co se týče mechanismů půjček, běžný je stoprocentní úrok na dlužnou částku, zdvojnásobující se po každém měsíci z prodlení. Realitou je také odpracovávání dluhů prací u lichváře, který má možnost vymáhat po dlužníkovi splátku půjčky a úroku skrze brigádu, ať už u své či u spřátelené firmy. Z pozorování výzkumu vyplynulo, že osoby, u kterých lze předpokládat podíl na lichvářských praktikách, se shromažďují v okolí jednoho z nových luxusních hotelů přímo na chomutovském náměstí. Podle některých informací zde členové a členky klanů přebírají zboží nejasného původu k dalšímu prodeji (kosmetika, spotřební elektronika), jiné zdroje uvádějí, že jde mj. o centrum redistribuce financí, získaných lichvou. 7. K problematice gamblerství Velká část gamblerů jsou uživatelé sociálních dávek. Tyto dávky pak propadnou do automatů. Vzhledem k tomu, že část prohraných peněz jde městu, které rovněž na hernách vydělává. Momentálně údajně Magistrát Chomutova eviduje 23 heren v okrajových lokalitách města, v nichž povoluje provoz výherního hracího přístroje (VHP). Herny, jež povoluje MFČR, město neeviduje. Město vydalo v roce 2008 dvojí regulační vyhlášku, na základě které se zakázal provoz VHP v širším centru města, v ulicích kde je základní škola a v lokalitě městských sídlišť, čímž se snížil počet heren s VHP z 89 na 23 (počet provozovaných VHP se snížil ze 498 na 110). První regulační vyhláška města na provoz VHP platila již od roku 2005, od té doby ji město 2x zpřísnilo. Plán výtěžku z herních automatů pro rok 2009 (po vydání regulační vyhlášky pokles výtěžnosti) odhad příjmů 5 mil. Kč. V roce 2008 to bylo reálně 10,4 mil. Kč, v roce ,6 mil. Kč, v roce ,8 mil. Kč, v roce ,1 mil. Kč. Po vydání regulační vyhlášky se příjmy snížily o 3/4. V oficiální odpovědi města na dotaz výzkumníků ze strany města zaznělo, že i za tuto vysokou cenu se město snaží ochránit své občany před hazardem, a s ním spojenou trestnou činnost a drobnou kriminalitu. Návštěvou nonstop heren v lokalitě Písečná bylo zjištěno, že asi polovinu herních automatů město zakázalo tedy může se hrát jen na asi polovině. Poslední dobou dochází ke změně, klasické automaty jsou nahrazovány tzv. videoterminály, jejichž provoz povoluje MFČR. Výtěžek jde do pokladny státu, nikoli města. Výtěžek z videoterminálů je podstatně vyšší než z klasických automatů. Důsledkem situace tedy je, že omezením klasických terminálů se utrácení sociálních dávek gamblery neřeší. Naopak. Situace v Chomutově je podle 13

14 zdrojů taková, že ubylo klasických VHP (až o 200), ale přibylo videoterminálových VHP až na Akce Záchranný kruh K akci chomutovského Magistrátu, která nese pojmenování Záchranný kruh, v rámci které bylo v roce 2008 přistoupeno k instalaci kamer do zón s výskytem pouliční prostituce, bylo také v únoru 2009 přistoupeno k exekucím dávek hmotné nouze u některých příjemců dávek. O této akci nejsou k dispozici konzistentní písemné informace či koncepční materiály, ani informace k plánu jeho realizace atd. O jednotlivých krocích akce jsou nejdetailnější informace k dispozici v regionálních médiích, a to obvykle těsně před spuštěním těchto kroků. Kromě tiskových zpráv je na webu města - nicméně pouze jako reakce na dotaz zvídavého občana - k dispozici definice akce Záchranný kruh. Podle ní jde o synchronizovaný a organizovaný postup jednotlivých složek městské správy podílejících se na důsledném postupu proti nepřizpůsobivým občanům v Chomutově. Ve skupině nepřizpůsobivých se pak podle téže definice vedle dlužníků vůči městu, osob narušujících dobré mravy a prostitutek ocitají také rodiče, kteří své děti neposílají do školy. Složky městské správy, které se pak (především) podílejí na realizaci akce Záchranný kruh, jsou dále tyto: městská policie, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomiky, odbor školství a Chomutovská bytová a.s. Lze tedy vyvodit, že akce Záchranný kruh je čistě represivní, v podstatě živelně realizovanou akcí bez jasných pravidel, která navíc zcela opomíjí sféru návazných opatření (sociálních služeb) nutných při práci s touto problematickou cílovou skupinou. Do realizace Záchranného kruhu nejsou zahrnuty neziskové organizace zabývajících se dlouhodobě kvalitně realizovanými sociálními službami, resp. sférou sociální práce. Akce Záchranný kruh tak opomíjí dlouhodobé dopady aktivit v jejím rámci realizovaných. Město negováním neziskových organizací při vytváření akce Záchranný kruh jasně demonstruje svůj přezíravý postoj k této sféře aktivit. Ač byli zástupci města během našeho výzkumu dotazováni na metodiku komplexního řešení jednotlivých kauz osob, kterých se opatření Záchranného kruhu dotýkají, tato otázka zůstala nezodpovězena a jedinou odpovědí, poskytnutou neformálně je, že situace těchto osob/rodin bude řešena operativně. Akce Záchranný kruh je ve své podstatě obdobou litvínovské akce Nulová tolerance, kterou po březnovém radničním puči nový starosta nahradil akcí Právo a pořádek. Tyto akce deklarují na prvním místě nekompromisní přístup vůči nepřizpůsobivým, v podstatě kriminalizují oběti organizované kriminální činnosti i osoby zneužívané v rámci činností na hraně zákona, a nezabývají se spouštěcími mechanismy těchto situací a jejich prvotními příčinami. 14

15 Oproti konceptu nulové tolerance však existuje koncept snižování rizik (harm reduction), který se soustřeďuje právě na práci s oběťmi a zneužívanými, se sociálně slabými, nedostatečně vybavenými kompetencemi obstát v běžném prostředí, kterým se snaží poskytnout péči a asistenci. Právě v tomto konceptu hrají klíčovou aktivní roli nestátní neziskové organizace (NNO) a samosprávy, resp. jde o jejich úzkou spolupráci. Zdá se, že v Chomutově jde právě o jednoznačné preferování politicky vděčné nulové tolerance před (v aktuálním českém mediálním prostředí bohužel téměř neprodejným), na mezilidské solidaritě založeným snižováním rizik. S tím, že politika tvrdé ruky v kombinaci s celkovou nelehkou sociální situací a krizí ekonomiky, přináší politické body, souvisí také celková atmosféra ve městě. Dlouhodobě zřejmé preference vedení města (investice do sportovních zařízení, neobvyklá podpora byznysu), ve kterých se točí peníze oproti oblastem, které nepřinášejí finanční efekt, ale spíše (i když v míře daleko menší) finance odčerpávají (jako jsou sociální služby, nemluvě o té sféře služeb, která se výslovně týká sociálně vyloučených jednotlivců a rodin) pak vytvářejí celkovou atmosféru ve městě. Neziskový sektor je vedením města nahlížen nikoli jako respektovaný partner, ale jako nepřítel či přímo zlo, proti kterému je třeba se vymezovat, a kterým lze vzít za vděk pouze v mimořádných situacích, např. je-li k ucházení se o evropské peníze v rámci operačních programů třeba doplnit rozměr zabezpečení sociálních služeb, případně vypracovat sociálně zaměřený projekt, který může městu přinést výraznou investici. Městem podporované sociální služby (např. Městský ústav sociálních služeb) pak dle důvěryhodných zdrojů mají v podstatě formální charakter. Nutno říci, že primátorka budoucí postoj města vůči neplatičům deklarovala velmi zřetelně už v roce 2006 (viz citát z Chomoutovských novin v úvodu textu). Pokud by její vyjádření v regionálním tisku byla monitorována včas a bylo by na ně adekvátním způsobem např. zástupci státní správy reagováno, je možné, že se situace zde nemusela vyhrotit do současného stavu. 9. Exekuce v únoru 2009 Šlo o exekuce dávek v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení). Odůvodněním exekuce byly nesplacené dluhy na poplatcích za odvoz odpadu (424 Kč/ročně), jindy také dlužné pokuty (např. rušení nočního klidu, dopravní přestupky atd.), u některých exekuovaných šlo o kombinaci dluhů na těchto poplatcích. Tzn., že se exekuce netýkala dluhů na nájmu v městských bytech. Město deklarovalo, že o povinnosti splatit dluh informovalo dlužníky opakovaně dopisy, nicméně panuje povědomí o tom, že vnitřní migrace sociálně nestabilizovaných rodin v rámci Chomutova je velmi intenzivní (viz kazuistika) a tak dopis často svého adresáta vůbec nenajde, neboť ten se dávno nachází na jiné adrese. 15

16 Co se týče klíče, na základě kterého bylo vybráno oněch 46 exekuovaných v únoru 2009, nepodařilo se v rámci výzkumu tento klíč jasně identifikovat. Město obecně deklarovalo, že při exekucích se upřednostňují pouze pohledávky dle stáří, aby se zamezilo případnému zániku pohledávky. Exekuované osoby netvoří etnicky homogenní skupinu. Ačkoli Romové převažují, početně menší část tvoří příslušníci majority. Poměr kumulovaných a jednorázových dluhů odhadují zástupci města v poměru 80:20. Dále neplatí, že jde výhradně o obyvatele identifikovaných sociálně vyloučených lokalit: někteří exekuovaní žijí k dnešku buď na ubytovnách po městě či v soukromém bydlení (podnájmu) mimo tyto lokality, někdy i v obcích mimo Chomutov. Část exekuovaných je formálními bezdomovci, tzn., že jsou hlášeni k pobytu na Magistrátě Chomutova, ačkoli ve skutečnosti se zdržují jinde, u svých příbuzných v Chomutově i mimo něj. Část exekuovaných již byla - na základě nezaplacení 1 nájmu, neboť jim byla naprostá většina dávek exekvována, vystěhována z městského bydlení, a nyní žije po ubytovnách, např. v městské ubytovně na Písečné (Městské sociální centrum Písečná). Kapacita ubytoven přestává dostačovat náporu vystěhovaných. Některé rodiny, postižené exekucí, kterým to dovolí funkční solidární síť širší rodiny, řeší akutní nedostatek financí půjčkami u příbuzných. Jiné rodiny, které tuto možnost nemají, upadají do hlubších dluhů u nebankovních firem a především u zdejších lichvářů, pro které je situace exekuovaných rodin obdobím žní. V důsledku náhlé insolventnosti osob postižených exekucí hrozí rovněž zvýšení frekvence kriminálního jednání mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit, jehož cílem je zajištění prostředků pro základní živobytí. Část exekuovaných rodin uvažuje (po vydělání peněz) buď o dočasném či o trvalém řešení své situace (pracovní) migrací do ciziny, kde má řada chomutovských Romů rodinné vazby z předešlých migračních vln. Lze pouze odhadovat, že za vymáháním uvedených dluhů je ze strany města očekávání vyvolat obavu klientů sociálního odboru z dalších exekucí, a tudíž vyvolání snahy po umoření i dluhů dalších včetně těch na nájmu, jsou-li jejich nosiči titíž jedinci a rodiny. Současně je tu zřejmě předpoklad, že realizované exekuce budou mít varovný účinek i na další, dosud neexekuované dlužníky, kteří se své dluhy vůči městu budou nyní snažit řešit. U vzorku exekuovaných, k němuž získali výzkumníci přístup (13 osob), tvořil celkový dluh v součtu přibližně Kč, náklady exekuce tvořily Kč. 10. K vnitřní migraci Skutečně problémových rodin ve smyslu neschopnosti respektování alespoň základních pravidel sousedského soužití, nutných pro život ve městě, je v Chomutově, dle vyjádření důvěryhodných zdrojů, dohromady pouze cca 10-16

17 20, tzn. rodinných útvarů, žijících v jednotlivých bytech (často jde o vícegenerační, společně hospodařící rodinné útvary složené z nukleárních rodin starých rodičů, jejich dětí a dětí jejich dětí). V Chomutově nalezneme i početné velkorodinné útvary, které se stěhují z místa na místo, dle aktuálních příležitostí, jednotlivé byty členů široké rodiny vybydlují a přesunují se jinam. Akční sféra těchto rodin jde mimo hranice města Chomutova a dotýká se okolních měst (např. Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří). Z Chomutova v určitém období odcházejí a zase se do něj vrací. Kazuistika I. 11. Kazuistiky rodina Sedláčkových 7 (sídliště) Rodina žije v bytě v paneláku na sídlišti v Chomutově. V bytě bydlí paní Sedláčková, její manžel a jejich nejmladší dcera. Tyto tři osoby jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu. Dále zde přebývá starší dcera s dvěma malými dětmi. Co se týče prostorového uspořádání bydlení této vícegenerační domácnosti - v jednom pokoji žije starší dcera s dětmi, druhý pokoj je rozdělen příčkou na část pro rodiče a část pro nejmladší dceru. Celý rodinný útvar společně hospodaří a drží společnou pokladnu. Do té přispívají starší dcera rodičovským příspěvkem 6.500,- a rodiče na dávkách hmotné nouze částkou 6.200,-. Celý příjem šestičlenné rodiny v lednu 2009 činil tedy ,-. Od února se dávky hmotné nouze měly zvednout na zhruba 8.500,-. Pan Sedláček nárazově chodí na brigády (výkopy) kvůli přivýdělku. Paní Sedláčková je bývalá jeřábnice, nyní už mnoho let bez zaměstnání, pan Sedláček je také bez práce. Rodiče Sedláčkovi mají kromě 2 dcer ještě 2 syny: jeden žije sám a občas přebývá v bytě s rodiči, druhý má ženu a malé děti, žije v jiném bytě na témže sídlišti. Paní Sedláčková se střídavě spolu se svými sestrami stará o matku v sousedním městě. Dříve bydleli na témže sídlišti v jiné jeho části v městském bytě, pro neplacení nájmu o byt ale přišli. Žádali na městě opakovaně o splátkový kalendář, prý se i soudili, ale město chtělo splátku jednorázově, na což neměli peníze, takže z bytu museli odejít. Byt, kde nyní žijí, mají už cca 5 let pronajatý od soukromého majitele, který žije 7 Všechna jména v kazuistikách byla změněna. 17

18 v Praze. Platí mu 6.800,- pouze nájem, dále energie cca 1.800,- Nájem chodí Sedláčkovi platit do realitní kanceláře v Chomutově. Smlouvu Sedláčkovým pronajímatel z Prahy obnovuje v různých intervalech: někdy po třech měsících, někdy po půl roce. V domě funguje správcová, které majitel údajně volá a doptává se, zda nájemníci nezlobí. O exekucích na dávky hmotné nouze Sedláčkovi předem nevěděli. Paní chodí pravidelně pro dávky, na začátku února se při náhodné návštěvě sociálky dozvěděla, že datum, kdy se pro dávky chystala, se přesunuje o pár dní dopředu (z 22. na 17.). Na úřadě prý visel nápis, že přesun data je z technických důvodů. Paní Sedláčkovou to v první chvíli potěšilo peníze z minulého měsíce už došly, vypadlo to, že nyní budou o pár dní dřív. Když si šli onoho 17. pro dávky, už slyšeli od lidí, že se na úřadě něco děje. Paní Sedláčková čekala na dávky od 10:30 do 17:00, než na ní přišla řada. Exekutor jí peníze zabavil hned po té, co je převzala. Policie vybírala občanky, následně vyvolávala ty, kdo měli puntík (tak označovali policisté dluh). Celá tato situace byla pro paní Sedláčkovou velmi ponižující, byli tam přítomni novináři, kameramani, cítila se velmi špatně. Dluh Sedláčkových činí:celkem 400,-- Kč. Z exekuovaných dávek bylo na místě zabaveno cca 400,-- za odvoz odpadků z roku K tomu 7.000,- jako poplatek exekutorovi na místě z dávky, a ještě 2000,- zbývá z tohoto poplatku doplatit. Exekutor jí ponechal 1.000,- korun z dávky. Jak jí exekutor dále sdělil, má i další dluh: pokuty za jakési incidenty (hádky se sousedy) v roce 2005 cca 700 Kč, za ty má zaplatit ještě dalších několik tisíc exekutorovi. Na toto už má zřejmě domluven splátkový kalendář, po 500,- Kč měsíčně. Nicméně bojí se, co se bude dít při dalším vyplácení dávek. Sedláčkovi mají i další dluhy: Provident asi Kč i s úroky, dále u kabelové televize s pevnou linkou (asi Kč) dluh z prvního, městského bytu, kvůli kterému byli vystěhováni, ani neřeší, radši na to nemyslí. Následkem exekuce nemá rodina včetně 2 malých dětí prostředky na základní potřeby. Museli si vypůjčit od širší rodiny z Chomutova, také příbuzní z ciziny poslali peníze, aby bylo alespoň na jídlo. Následkem exekucí nezaplatili Sedláčkovi únorový nájem bytu. Stejně tak byli odpojeni od plynu, zaplatili pouze elektřinu, aby mohli vůbec v bytě fungovat. Pražský majitel o nezaplacení nájmu ví, zatím je ale z bytu nevyhodil. Sedláčkovi neví, co budou dělat, pokud se tak stane. Nedovedou si představit, že by šli bydlet na ubytovnu, hlavně kvůli dětem. Mají plán, že část rodiny (pán, oba synové a zřejmě i nejmladší dcera) půjdou vydělávat do ciziny, zatímco paní Sedláčková a dcera s dětmi zůstanou v bytě. Sedláčkovi mají mnoho příbuzných v cizině, ti jim prý zaplatí letenky. Část rodiny, která odcestuje, má tedy vydělat na dluhy, poté se pravděpodobně vrátí do ČR. Starší syn s dětmi ale uvažuje o možnosti, že v cizině požádá o byt pro rodinu, rodinu tam vezme a možná tam i zůstane. V ČR nevidí pro svou rodinu žádnou perspektivu. 18

19 Kazuistika II. rodina Horvátových (tradiční sociálně vyloučená lokalita) Paní Horvátová (26 let) a její dvě dcery (5 a 6 let) žijí v bytě u majitele, kterým je tchán paní Horvátové, pan Karásek. Ten koupil jeden vchod v domě, byty v něm částečně zrekonstruoval a nyní je pronajímá. Paní Horvátová žila se synem pana Karáska, s ním má také dcery, ale zhruba před 3-4 lety došlo mezi partnery k rozkolu a pan Karásek mladší od rodiny odešel (nyní je hlášen k pobytu na Magistrátě a zdržuje se na různých místech). Dodnes bývalou partnerku a dcery navštěvuje, na dcery přispívá různými částkami, většinou několika stokorunami měsíčně. Byt paní Horvátové je na patře s bytem tchána a tchyně Karáskovými, domácnosti čile kooperují v půjčování věci pro domácnost atd., ale hospodaří odděleně. Majiteli panu Karáskovi platí paní Horvátová nájem Kč včetně poplatků za vodu, k tomuto nákladu dále platí elektřinu Kč/měsíc a plyn nyní jí přišlo vyúčtování na Kč a na tuto částku si byla aktuálně vyřídit splátkový kalendář na plynárnách. Příjem domácnosti paní Horvátové činí Kč na dávkách hmotné nouze a cca 6000 Kč z přídavků na děti. Dcery docházely do školky (nachází se blízko místa bydliště), kde matka platila Kč měsíčně na obě děti, včetně obědů. Při exekuci v únoru 2009 bylo paní Horvátové zabaveno Kč z dávek hmotné nouze, zbylo jí tedy Kč. Exekuce byla za dluh na odpadech z roku 2006 z bývalého bydliště (žila tehdy v pronájmu u soukromníka jinde v Chomutově za měsíční nájem Kč, podle slov paní se rodina za dobu, co má dcery (tj. za posledních 5-6 let) stěhovala zhruba 8krát, vše v rámci Chomutova). Poplatek exekutorovi činí 6.000,-, na který si nechala nyní zřídit splátkový kalendář po 500 Kč /měsíc. Paní Horvátová má řadu dalších dluhů: mj. půjčku Kč u Providentu, k tomu úroky (neví kolik), nyní splácí tak, že dává pracovnici Providentu, která dochází pravidelně každý týden, někdy pár stovek, jindy nic. Dále dluží za telefony za korunu : celkem asi Kč (má k dispozici doklad z roku 2006 od T Mobile, který hovoří o této částce za 2 telefonní čísla, nic z částky nesplatila, tudíž je možné, že nyní je dluh větší). Další dluhy má ve spořitelně za vedení účtu Kč (dluh z doby před 4 lety), rovněž jejich řešení se dosud nevěnovala. Je pravděpodobné, že má i další dluhy. Dluhy u místních lichvářů paní Horvátová nekomentuje, ví ale o lidech, kteří se u nich zadlužují (pozn. z pozdějších referencí se dozvídáme, že paní Horvátová je, podobně jako mnoho jiných ve čtvrti, zadlužená rovněž u jedné ze zdejších lichvářek). Bývalý druh a otec dětí Horvátové, dlouhodobě nezaměstnaný pan Karásek mladší, byl v únoru také exekuován, a to za opakované pokuty za dopravní přestupky. Z tristní situace, kdy nemá na to, aby dětem zaplatila školku a peněz na jídlo a oblečení, nepomůže paní Horvátové ani její rodina ani rodina jejího bývalého druha. Paní Horvátová o případném posečkání se splacením nájmu nebo 19

20 finanční půjčce ze strany tchána ani neuvažuje, neboť si uvědomuje, že by jeden dluh sanovala novým dluhem. Paní je z početné rodiny (13 sourozenců), vesměs všichni žijí v Chomutově, někteří se odstěhovali kamsi k Chebu. Paní nikdy nepracovala, má ukončené pouze základní vzdělání. Od časného mládí se především starala o své mladší sourozence (hlavně o mladší sestry). Otec zemřel, nepamatuje si ho. Matka, která dodnes žije rovněž v Chomutově, bere vdovský důchod. Jsou spolu v kontaktu. Paní Horvátová uvažuje o odchodu do ciziny. Nemá v cizině žádné příbuzné, kteří by jí tam do začátků mohli poskytnout zázemí, ale i přesto o odchodu uvažuje. V Chomutově nemá žádnou perspektivu, má velkou starost o budoucnost dětí. Děti jsou ve věku, kdy začínají problémy v rodině vnímat a prožívat. Svou zadluženost vidí paní Horvátová tak, že se jí zdá neřešitelná - vůbec si nedovede představit, že by dluhy někdy splatila a měla od nich klid, neboť nemá z čeho je platit. Má obavu z dalších exekucí. Dříve řešila akutní nedostatek financí tím, že dávala věci do zastavárny (a včetně mobilů za korunu, za které dostala pár stovek). Nyní už nemá, co by do zastavárny nosila. Další kauzy: Pan Široký byly mu exekuovány dávky hmotné nouze, načež zjistil, že dávka měla být exekuována jinému pobírateli stejného jména, ale jiného data narození i rodného čísla. Druhý den šel na úřad dávky vymoci zpět, s čímž uspěl. Paní Křivánková dávky hmotné nouze si u okénka na sociálce nenechala vzít. Hotové peníze odmítla vydat a ihned poté, co je u přepážky převzala, je zastrčila do kalhot. Byla v poutech předvedena na policii, kde byla zhruba 2 hodiny držena. O dceru, kterou s sebou na sociálce měla, se mezitím postarali známí. Z policie byla propuštěna, následně s exekutorem smluven splátkový kalendář. Paní Šašková, 48let, 7 dětí, bydliště Dukelská paní Šašková je těžce nemocná, po operaci a zároveň po nechtěné sterilizaci Se svým druhem bratrem nynějšího správce Dukelské žila na Kadaňské. Druh zemřel před čtyřmi lety na infarkt. Žena zůstala s dětmi sama a byla odsunuta na Dukelskou. Tam jí vznikl dluh Kč na vodném. (pozn. společný vodoměr s dalšími partajemi). Měsíčně splácí dluh splátkovým kalendářem. Prakticky jí nezbývají žádné finance. O děti se dobře stará, děti chodí pravidelně do školy nebo se učí (dcera švadlenou, syn kuchař-číšník). Další děti jsou plnoleté. Na Dukelské bydlet nechce, má zato, že má nárok na lepší bydlení. 20

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně.

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad v rámci své působnosti na základě obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatky. Dále v rámci výkonu své činnosti vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení, kterými

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Sociáln. ené lokality v Ústeck. Krajský úřad. Ústeck 22. dubna 2010

Sociáln. ené lokality v Ústeck. Krajský úřad. Ústeck 22. dubna 2010 Sociáln lně vyloučen ené lokality v Ústeck steckém kraji Krajský úřad Ústeck steckého kraje 22. dubna 2010 Pojem sociálního vyloučení Proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Osoby ohrožené sociálním vyloučením Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště

Více

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Krajský úřad Ústeckého kraje, krajská konference Sociální nerovnost Každá společnost se vyznačuje sociálním

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU. Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Jméno a příjmení Rodné číslo Stav. Trvalé bydliště. Zaměstnání a adresa zaměstnavatele ...

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU. Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Jméno a příjmení Rodné číslo Stav. Trvalé bydliště. Zaměstnání a adresa zaměstnavatele ... ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL/É Jméno a příjmení Rodné číslo

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 3. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Prominutí příslušenství pohledávky ve věci 36 Ex 384/2006 Obsahem materiálu je návrh částečného

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2001 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění OBSAH: I. Úvod II. Rozsah povinností poskytovat informace

Více

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje Mgr. Kamila Lišková Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti neboli Gabalova analýza

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Exekuce - nejčastější dotazy

Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce je nucený výkon rozhodnutí v případě, že dlužník (neboli osoba povinná) dobrovolně a včas nesplní povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným rozhodnutím (problematiku

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Nesplácené hypotéky vyvolají dražby domů a bytů

Nesplácené hypotéky vyvolají dražby domů a bytů Nesplácené hypotéky vyvolají dražby domů a bytů Po dvou letech, co se americká hypoteční krize projevila v Česku poklesem cen nemovitostí a rostoucím počtem lidí, kteří nemají na splácení hypoték, se banky

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Senioři Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště Trvale hlášen od Zaměstnání

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY Byt zvláštního určení čp.1550 čp. 1551 Malometrážní

Více

Nulová tolerance. Program Nulová tolerance vznikl v říjnu roku 2009. Důvody vzniku:

Nulová tolerance. Program Nulová tolerance vznikl v říjnu roku 2009. Důvody vzniku: Nulová tolerance Program Nulová tolerance vznikl v říjnu roku 29. Důvody vzniku: vysoká míra kriminality páchané na osobách soustavné narušování veřejného pořádku údajná fáma o migraci nepřizpůsobivých

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Zdravotně handicapovaní (TP,ZTP,ZTP/P, invalidní důchod 3. stupně) Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné

Více

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o Městská část Brno - Bosonohy Bytový referát Úřadu městské části, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se smlouva o zprostředkování půjčky prodeje nemovitosti. Po podpisu příslušné smluvní doku Vaše exekuce a dluhy u exekutorů nebo věřitelů a zajistíme výmaz jejich zástavních práv z katastru nemovitostí. Tak

Více

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná?

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná? Předlužení občané Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům ČNB Praha úterý 20.5.2014 Zadlužení domácností 1,285

Více

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální?

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2004 Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli

Více

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2009 K 31.12.2009 dochází u odboru sociálních věcí a zdravotnictví ke snížení celkové výše pohledávek o odpis pohledávek z dlužného příspěvku na výživu,

Více

Ž á d o s t o n á j e m o b e c n í h o

Ž á d o s t o n á j e m o b e c n í h o Ž á d o s t o n á j e m o b e c n í h o b y t u Razítko a podpis příjemce žádosti. Podací razítko Došlo dne: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem Žadatel Jméno a příjmení: Datum

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE

INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE POSILOVÁNÍ KOMPETENCÍ V SOUVISLOSTI S DLUHOVOU PASTÍ 19.6.2009 Magistrát města České Budějovice EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje

Více

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne. 2013 kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 33 zákona č. 111/2006 Sb., o

Více

Vzor DOTAZNÍK FYZICKÉ OSOBY/DOTAZNÍK ( 95 zákona č. 412/2005 Sb.) 1. Základní identifikační údaje

Vzor DOTAZNÍK FYZICKÉ OSOBY/DOTAZNÍK ( 95 zákona č. 412/2005 Sb.) 1. Základní identifikační údaje Vzor DOTAZNÍK FYZICKÉ OSOBY/DOTAZNÍK ( 95 zákona č. 412/2005 Sb.) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Jméno 1.2 Příjmení 1.3 Rodné příjmení 1.4 Dříve užívaná příjmení 1.5 Akademický titul 1.6 Datum narození

Více

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku Úřad práce v Mostě Náš region Most REGION MOST - charakteristika rozloha regionu: 467 km2 počet obyvatel regionu: 116 685 městské obyvatelstvo:

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

BYTOVÉ PRÁVO nutnost novelizace po třech letech od civilní rekodifikace

BYTOVÉ PRÁVO nutnost novelizace po třech letech od civilní rekodifikace BYTOVÉ PRÁVO nutnost novelizace po třech letech od civilní rekodifikace 15. 11. 2016 JUDr. Marek Novotný člen předsednictva ČSRB advokát společné advokátní kanceláře Prof. Oto Novotný a partneři Hlavní

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště Trvale hlášen od Zaměstnání a adresa

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Žádost o pronájem bytu v domech s pečovatelskou službou (DPS) v majetku města Třebíče

Žádost o pronájem bytu v domech s pečovatelskou službou (DPS) v majetku města Třebíče Žádost o pronájem bytu v domech s pečovatelskou službou (DPS) v majetku města Třebíče Tato žádost se týká pronájmu bytů v následujících domech s pečovatelskou službou, které jsou v majetku města Třebíče:

Více

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Sociální vyloučení osoba, rodina, domácnost, společenství

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2012 Zpracoval: Ing. Karel Majer Vyvěšeno: Sejmuto: Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Majetek, pohledávky, závazky,

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek

Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek Na bezpečnost Chomutovanů dbají dvě složky republiková Policie České republiky a městem provozovaná Městská policie Chomutov. I když se jejich kompetence a

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek

Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Účinnost od 1.1.2012 Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Tato speciální organizační

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí

Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru Aktuální témata: 1. Pořizování a zveřejňování zvukového a obrazového záznamu z jednání zastupitelstva

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Z rozhodovací činnosti Úřadu

Z rozhodovací činnosti Úřadu Z rozhodovací činnosti Úřadu Sdělení úvodem: Úřad pro ochranu osobních údajů se prostřednictvím následující stručné charakteristiky vyjadřuje k některým problematickým okruhům případů porušování povinností

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ Zastupitelstvo města Zábřeh v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více