SOCIÁLNÍ PAST II EXEKUCE ZPRÁVA O SITUACI V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH MĚSTA CHOMUTOVA S DŮRAZEM NA EXEKUČNÍ PRAXI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ PAST II EXEKUCE ZPRÁVA O SITUACI V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH MĚSTA CHOMUTOVA S DŮRAZEM NA EXEKUČNÍ PRAXI"

Transkript

1 III. SOCIÁLNÍ PAST II EXEKUCE ZPRÁVA O SITUACI V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH MĚSTA CHOMUTOVA S DŮRAZEM NA EXEKUČNÍ PRAXI

2 Obsah Praha, Chomutov, duben Úvodem 4 2. Město Chomutov - sociálně ekonomická situace 5 3. Sociálně vyloučené lokality v Chomutově 6 4. Zaměstnávání 9 5. Vzdělávání Sociální patologie K problematice gamblerství Akce Záchranný kruh Exekuce v únoru K vnitřní migraci Kazuistiky Diskuse o postupu exekucí zvoleného magistrátem města Chomutov Pohledávky města Chomutov Výše pohledávek Problematika pohledávek nájemné Problematika pohledávek komunální odpady Pohledávky pokuty - městská policie Co udělalo město proto, aby pohledávky nevznikly nebo nerostly Institut zvláštního příjemce - efektivní nástroj nebo zátěž úředníků? Počet klientů na dávkách hmotné nouze Besedy, kurzy Struktura dlužníků Rozlišení podle lokalit Jednici versus rodiny s dětmi Dlouhodobí versus krátkodobí dlužníci Ekonomické rozlišení Vnitřní migrace Obsah vymáhání Komunikace s magistrátem Sociální práce a zadlužení: Příklad špatné praxe Komunitní plán města Chomutov Rámcová strategie rozvoje města Chomutova do roku Pohled obyvatel města na exekuce Jak se žije a pracuje v Chomutově Závěry Vztah k chudobě, který vede k sociálnímu napětí a nenávisti Sporné rozdělení kompetencí mezi stát a samosprávu Chybnost programů vytěsňování Neexistence sankcí proti městům/obcím Problém vyloučených romských lokalit 47 2

3 25.6. Regionální dimenze Riziko etnických konfliktů Predikce možného vývoje Co by měl stát naléhavě udělat 51 3

4 1. Úvodem Zpráva o situaci v sociálně vyloučených lokalitách města Chomutova s důrazem na exekuční praxi byla zpracována na základě objednávky Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách výzkumným týmem: Ing. Petr Víšek, Mgr. Štěpán Bolf, Mgr. Lenka Kučerová a kolektivem externích pracovníků SOCIOKLUBU. Výzkum v Chomutově probíhal na několika úrovních: byla realizována interview s aktéry kauzy exekuce (exekuovaní jedinci a rodiny, dále podle jejich ochoty, pracovníci Magistrátu Chomutova, zaměstnanci neziskových organizací), aktivisté a věcně zainteresované osoby, současně probíhala analýza sekundárních zdrojů (tisk, internet, dokumenty města, již realizované výzkumy sociálního vyloučení ve městě Chomutově). Důraz byl kladen na problematiku zadlužení, dle zadání, nicméně toto téma bylo nutno vsadit do širšího kontextu existence sociálně vyloučených lokalit ve městě a celkové sociálně ekonomické situace. Aby výzkumníci, které primátorka nazvala Kocábovými zvědy sami neporušili právní řád, řada zjištění je anonymizována nebo zobecněna. V Chomutově lze identifikovat několik lokalit, které odpovídají charakteristice sociálního vyloučení. Odhady celkového počet osob žijících v situaci sociálního vyloučení v rámci města Chomutova se na dolní hranici pohybuje okolo čísla osob až k horní hranici osob (z celkového počtu cca obyvatel Chomutova). Dávka hmotné nouze příspěvek na živobytí, byl v prosinci 2008 vyplacen do cca 800 domácností, v nichž žilo 1600 obyvatel, tj. 3 % obyvatel města. Tyto údaje nijak nekorespondují s prohlášením primátorky Řápkové o ohromném množství nepřizpůsobivých občanů v Chomutově. 4

5 2. Město Chomutov sociálně ekonomická situace Město Chomutov se nachází v západní části Ústeckého kraje, na úpatí Krušných hor. Je obcí s rozšířenou působností, vykonává státní správu a do jeho správního území patří 1 obec s pověřeným obecním úřadem (Jirkov) a dalších 23 obcí (Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Svatého Šebestiána, Hrušovany, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Psevice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Výsluní, Vysoká Pec). Ve městě Chomutově má trvalý pobyt cca obyvatel. Od 1. července 2006 je Chomutov statutárním městem. Pokud jde o vývoj průmyslu, Chomutov byl, podobně jako většina lokalit v severních Čechách, po většinu 20. století zaměřen na těžký průmysl, energetiku, hutnictví a hnědouhelnou těžbu. Po roce 1989 se strukturálními změnami českého průmyslu došlo s omezováním provozů průmyslových podniků také k velkému propouštění zaměstnanců, například u zdejších velkých zaměstnavatelů jako jsou Válcovny trub a železárny Chomutov. Mezi prvními propuštěnými byli nekvalifikovaní zaměstnanci včetně řady Romů, kteří sem v předchozím období migrovali (popř. byli v několika přemisťovacích kampaních přesídleni) ze Slovenska. Dřívější těžký průmysl je v Chomutově postupně nahrazován průmyslem lehkým. V okolí Chomutova přibyly průmyslové zóny, např. zóna Triangle, situovaná na pomezí bývalých okresů Most, Chomutov a Louny. Provozy zdejších podniků zaměstnávají nízko či nekvalifikované pracovníky i z řad obyvatel Chomutova a přilehlých obcí. Podle posledního sčítání lidu žije ve městě Chomutově 73 osob, které se hlásí k romské národnosti. Podle některých odhadů se počet chomutovských Romů pohybuje kolem až osob, nicméně přesná čísla nejsou k dispozici. Bydlení Od roku 1991 do roku 2000 bylo v Chomutově zprivatizováno celkem 825 bytů. Následně město přistoupilo k další variantě privatizace, do této varianty bylo zahrnuto celkem bytových jednotek. Tato varianta privatizace bytového fondu se vztahuje na domy s počtem bytových jednotek nad 10. Území města bylo rozděleno do několika lokalit, ve kterých byl stanoven přesný počet bytových jednotek, zahrnutých do privatizace. Již v původním návrhu privatizace uvažovalo město ponechat si objekty v centru města, v části aglomerace, která je nejblíže centru, a dále také v okrajové části, kde jsou byty nižších kategorií. 5 V privatizovaných domech vznikala převážně společenství vlastníků jednotek (SVJ), která se mají starat o chod domu. Před zahájením privatizace bytového fondu město Chomutov stanovilo, že si ponechá cca bytů. Navzdory těmto závazkům v roce 2009 činil počet bytů ve vlastnictví města zhruba a dalších 500 bytů město spravuje. Velkou část bytů město tedy již prodalo, vznikla sdružení 5 viz Altmannová M.: Fenomén sociálně vyloučených lokalit v Chomutově, FF UK v Praze,

6 vlastníků bytových jednotek. Celkový zisk města z prodeje bytového fondu je těžko dohledatelný. Další nejasnosti panují kolem transakce bytů ČEZ město Chomutov. Většina tzv. starousedlých Romů se dostala do regionu jako pracovníci těžkého průmyslu. Získali tak stabilizační byty. V té době nebyl prakticky s placením žádný problém, byli zaměstnaní. Po roce 1990 byli jako první propouštěni, ale bydleli v Chomutově dál. Stabilizační byty se poté převáděli do osobního nebo družstevního vlastnictví. Vzhledem k tomu, že byt byl stabilizační, neplatili předtím družstevní podíl. Museli se jen uvázat na dobu nejdříve 10, pak 15 let. Podle informací si bytu nevážili, protože do něj nemuseli nic vložit ani práci, ani peníze. Pro většinu je dnes ovšem problém platit poplatky. Podle toho se také chovají někteří neromové. Koupili si byt na hypotéku, který nepotřebují a pronajímají ho Romům za tržní nájemné. Většinou jde o Romy, kteří již měli problémy jinde, a teď mají strach, že přijdou o bydlení zcela, takže jim nic jiného nezbývá, než platit. Koupě bytů a následný pronájem jsou časté. První vlna přistěhovalých Romů byla z Kladna, od roku 1993, později z Prahy. Následovaly i další lokality a celé ČR i ze Slovenska. SBD Chomutov má také problémy s neplatiči, zdá se, že ale menší než magistrát. Pokud dojde k exekuci bytu a soud rozhodne o náhradě, pak má SBD 24 bytových jednotek (holobytů), kam rodiny odsouvá. Momentálně jde obsazeno 15 bytů (z toho 5 romských, 10 je smíšených nebo neromských). 3. Sociálně vyloučené lokality v Chomutově K lokalitám, které byly takto již během plánů privatizace vyčleněny, a kde již před privatizací žily tradičně chudší, méně sociálně stabilizované vrstvy obyvatelstva (ulice Kadaňská a její okolí) postupně přibyly lokality nové, sídlištní, rovněž vykazující znaky sociálního vyloučení, kde žijí lidé vystěhovaní či přestěhovaní ze starších čtvrtí Chomutova, kteří vyměnili bydlení v domech u majitele blíže centru města za bydlení na sídlištích na jeho okraji. Sociálně vyloučenou lokalitou, která splňuje vesměs všechna představitelná kritéria vyloučení, a která je i běžnými obyvateli Chomutova vnímána jako nejproblematičtější místo ve městě a jako prakticky nejhorší adresa, je dům pro neplatiče v ulici Dukelská. Ten původně sloužil jako ubytovna pro zaměstnance VTŽ. Dům má celkem 3 vchody, přičemž na volném prostranství ve dvoře za domem stojí 5 stavebních unimobuněk, vyhrazených rovněž k bydlení. To je zřejmě kapacita, se kterou se počítá pro vystěhování nepřizpůsobivých občanů. 6

7 Je lemován ruinami zbytků zdí domů, které po opakovaných požárech v letech prošly demolicí. V domě na Dukelské je 11 bytových jednotek 0+1, dalších 11 bytových jednotek 1+1 a jeden byt 2+1, který obývá správce. Nájemní smlouvy mají zdejší obyvatelé uzavřeny na dobu určitou. Vždy 2 bytové jednotky sdílejí 1 sociální zařízení. Spotřeba vody se z jednoho vodoměru rozpočítává podle počtu osob hlášených v bytě - to je zdrojem obrovského dluhu na vodném (v řádu stovek tisíc), neboť vodu ze zdejších domácností, kde se střídá počet obyvatel v souvislosti s početnými krátko - i dlouhodobými návštěvami, téměř nikdo neplatí. Unimobuňky byly na dvoře domu instalovány v roce Celkem tu stojí 5 stavebních buněk o rozměrech 20m 2 a jedna sanitární buňka. Nájem v buňkách činí cca 300 Kč za měsíc, záloha za vodu cca 250 Kč, elektřina má být placena individuálně. Topení je zde zřízeno přímotopy. Topení elektřinou zapříčiňuje velkou spotřebu. Jde o běžné stavební buňky v neudržovaném stavu, tudíž se v nich drží zima, zatéká do nich. I z těchto důvodů - ač jsou buňky formálně obsazeny, tj. byly přiděleny jako přístřeší rodinám soudně vystěhovaným z městských bytů - v buňkách se prakticky nikdo nezdržuje a rodiny, kterým bylo toto přístřeší poskytnuto, fakticky přebývají buď u příbuzných či známých přímo v domě na Dukelské, či jinde po městě či neznámo kde. I dle vyjádření obyvatel jiných sociálně vyloučených lokalit v Chomutově, bydlení v Dukelské má stigma nejhlubšího sociálního propadu. Romové, žijící mimo Dukelskou, označují Romy odtud jako špinavé či rovnou za degeše. 7

8 Co se týče služeb správce v Dukelské, obývajícího největší byt v přízemní, byl vybrán pro lokalitu na doporučení zdejších romských elit. Ze zdrojů, které lze považovat za důvěryhodné, však víme, že je částí obyvatel, seznámených s mechanismy fungování sociálně vyloučených lokalit Chomutova, obviňován z toho, že kromě funkce správcovské (technické udržování domu, řešení akutních problémů s nájemníky) je to právě on, kdo ze svých zájmových pozic informuje úřady o obyvatelích lokality v míře větší, než mu ukládá jeho funkce. Stejně tak jsme se setkali s neověřenou informací, že díky přehledu o provozu v domě na Dukelské funguje jako zprostředkovatel informací pro zdejší lichváře i jako výběrčí splátek. Další lokalitou, která je obecně považována za tradiční vyhlášenou problémovou adresu v Chomutově, je ulice Kadaňská. Tato a přilehlé ulice je považována za tradiční zónu heren a nočních barů, které tvoří zázemí drogové scéně a prostituci. Kromě Kadaňské ulice a ulic bezprostředně s Kadaňskou sousedících a do ní ústících, do této zóny spadá i nedaleká ulice Lipská. Jde o poměrně rozlehlou oblast, tvořenou vesměs staršími, ale ve většině udržovanými a standardně vybavenými činžovními domy. Nicméně některé bloky prošly v uplynulých letech devastací, jejich někdejší obyvatelé byli z domů pro neplacení nájmu a poplatků vystěhováni. Tyto bloky jsou dnes nepřístupné, mají zazděné vchody i okna. Některé domy patří do majetku města, jiné byly odprodány soukromým vlastníkům. Ač do těchto lokalit nechalo město umístit kamerový systém, který monitoruje pouliční prostituci a jehož záběry prostitutek se zákazníky jsou v, do jisté míry, anonymizované podobě vyvěšovány na web Městské policie Chomutov, dle referencí přímo z lokality k výraznému poklesu provozování prostituce fakticky nedošlo. Efektem dohledu kamerového systému je především to, že se prostituce přesunula mimo jejich hledáčky (např. do okolí školy na Kadaňské) a především do soukromí bytů. Architektonicky i typem osídlení jiný typ lokality se znaky sociálního vyloučení tvoří některé části sídliště v části Chomutova zvané Kamenný vrch, zejména ulice Kamenná a Písečná. Sídliště je okrajovou částí města ve směru na Jirkov. V panelových domech, které z velké části prošly v nedávné době kompletní rekonstrukcí, přebývají kromě starousedlíků, kteří zde žijí od počátků sídliště 8

9 (obyvatelé vesnic zaniklých vlivem těžby, technické kádry a pracovníci průmyslu) také romské rodiny, které opustily bydlení v jiných částech Chomutova, obvykle v místech poblíž centra města. Bydlení na sídlišti pak buď získali zakoupením bytu, nebo (častěji) podnájmem u majitele bytu, který byt od města v rámci privatizace odkoupil. Největší vlna privatizace, kdy byty odkupovali zájemci často z jiných měst (údajně především z Prahy), proběhla v letech Majitelé bytů se zde nejčastěji sdružují do tzv. společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), které mají daný dům (resp. vchod do domu, jeho společné prostory) spravovat a udržovat. Většina bytů patří ale bytovému družstvu (SBD Chomutov) nebo toto družstvo spravuje zdejší byty společenství vlastníků. Úspěšnost takové péče je dům od domu či vchod od vchodu různá. Zejména u SVJ, kde je výrazný podíl majitelů, kteří byty toliko pronajímají, ale sami je neužívají a v Chomutově se nezdržují, je míra podílení se na aktivitách SVJ malá. Je faktem, že bydlení na tomto sídlišti získává vlivem sestěhovávání obyvatel z problematických lokalit města Chomutova a i ze stejného typu lokalit ve městech sousedních špatnou pověst. Tendence k četnějšímu odprodávání bytů starousedlíky a postupné ghettoizaci sídliště je na Kamenné a Písečné v posledních letech patrná. Další dvě lokality, které jednoznačně vykazují symptomy sociálního vyloučení, jakkoli zejména geograficky vyloučené v rámci města nejsou, nacházejí se spíše blíže jeho centru, je jednak poměrně rozsáhlá zóna činžovních domů v ulici Za Zborovskou a jejím bezprostředním okolím. Jde o soubor 4 řad třípodlažních domů. Dále jde také o menší lokalitu v ulici Dostojevského, resp. jeden z domů v této ulici. V obou těchto lokalitách fungoval, podobně jako na Dukelské, v období správce, tato funkce tam ale byla, na rozdíl od Dukelské, zrušena. 4. Zaměstnávání Naprostá většina obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Chomutově patří k dlouhodobě nezaměstnaným příjemcům sociálních dávek. Přitom zároveň většina práceschopných obyvatel, zejména mužů, má bezprostřední opakovanou zkušenost s krátkodobými brigádami neboli prací na černo. Stejně jako v jiných lokalitách ČR, i v Chomutově práce na černo patří k běžným mechanismům zajišťování dalších příjmů domácností, žijících v sociálním vyloučení. Ve velké většině jsou zaměstnavateli těchto vesměs nekvalifikovaných osob či osob se, v současných podmínkách, zcela neuplatnitelnou kvalifikací soukromí podnikatelé, realizující svojí činnost v oboru stavebních prací. Nijak výjimečné nejsou situace, kdy tato práce není zaplacena a brigádník je poté, co je využit k práci, vyhozen. Ač v takovéto situaci čas od času ošálení brigádníci vyhledají pomoc terénních pracovníků a tito kontaktují kontrolní úřady, situace se nijak výrazně nemění. I tradičně problematičtí zaměstnavatelé, o jejichž nespolehlivosti panuje obecné povědomí, a to i na 9

10 zainteresovaných úřadech, nemají nouzi o zaměstnance a kontroly, které by měly odhalit a sankcionovat takovýto druh podnikání, nemají prakticky žádný efekt. Region je atypický vzdělanostní strukturou. V porovnání s celou Českou republikou je vzdělanostní struktura žen a mužů starších 15 let v Chomutově charakteristická výraznějším podílem osob v nižších vzdělanostních kategoriích (tj. bez vzdělání, se základním vzděláním nebo středoškolským vzděláním bez maturity). Při posledním sčítání lidu v roce 2001 to bylo 70,1% mužů a 66,3% žen (oproti 63,2% a 61,4% v ČR). Vyšší podíl osob v nižších vzdělanostních kategoriích se odráží i v celkovém počtu vysokoškoláků žijících v Chomutově. V roce 2001 to bylo 6,2% mužů, což je o 4,7 procentního bodu méně než v ČR, a 5,0% žen, o 2,2 procentního bodu méně. Do dnešní doby se vzdělanostní kategorie prakticky nemění. Většina Romů patří do skupiny se základním vzděláním nebo bez vzdělání. Většinou ani nevykazují snahu si vzdělání zvýšit nebo alespoň dokončit základní školu. Část zdejší starší střední generace má letitou zkušenost s prací v těžkém průmyslu, např. ve VTŽ, přičemž takto získaná kvalifikace, např. jeřábníka či vazače, dnes není potenciálními zaměstnavateli poptávána, navíc kvalifikace daná zkušeností nevyhovuje formálním kvalifikačním nárokům možného zaměstnavatele (uchazeč nemá potřebné kurzy, certifikáty atd.) V měsíci březnu 2009 ukončil následkem ekonomické krize svou činnosti i jeden z několika málo významných zaměstnavatelů nízko a nekvalifikovaných pracovníků nejen z Chomutova, firma Hitachi v průmyslové zóně Triangle. Dle údajů Úřadu práce Chomutov se tak bez zaměstnání ocitlo zhruba 250 obyvatel Chomutova. Co se týče veřejně prospěšných prací (VPP), pro město Chomutov tyto služby vykonává příspěvková organizace města Technické služby. Systém realizace VPP není nijak pružný. Technické služby mají víceméně stabilní partu osob, které kvůli VPP v případě potřeby oslovují, a to včetně několika prověřených Romů. Před několika lety došlo k pokusu zapojit do VPP v rámci úklidových služeb po demolici domu č v Dukelské ulici nové uchazeče, a to z řad samotných obyvatel sociálně vyloučené lokality. Iniciátorem tohoto nápadu, jakýmsi prostředníkem a předákem party byl zástupce jednoho ze zdejších romských sdružení, které na Dukelské realizovalo své aktivity. Ač došlo k realizaci úklidových služeb, objevily se pochybnosti o průběhu VPP. Dle některých informátorů došlo tehdy ze strany předáka k zadržování výplat pro pracovníky, ke konfiskování části plateb z jeho strany, půjčování těchto peněz pracovníkům na lichvářský úrok, nucení k hraní karet o honoráře atd. Pokud by členové party projevili zájem ukončit předčasně VPP, znamenalo by to pro ně - v rámci systému tak, jak byl nastaven - sankční vyřazení z evidence na úřadu práce. Pokud někdo z party či jeho rodinných příslušníků projevil vůli o praktikách předáka informovat úřady, stal se terčem agresivního vyhrožování z jeho strany. Pracovníci v partě VPP se tak dostali do pozice předákových rukojmích. Díky zásahu některých neziskových organizací povědomí o této situaci nakonec 10

11 získalo i město a Úřad práce. Lze se pouze dohadovat, že kvůli této zkušenosti je přístup k VPP v Chomutově spíše laxní v porovnání s jinými lokalitami, kde je VPP do různé míry úspěšným nástrojem aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných. Poslední dva roky není nikdo zaměstnán na VPP, zatímco v okolních obcích je to přes 200 osob. Technické služby tvrdí, že o VPP ovšem stojí. Za poslední tři měsíce (leden-březen 2009) stoupla nezaměstnanost v Chomutově a okolí o 3%. Konce února bylo nezaměstnaných 12%, konkrétně 7763 lidí a bylo volných pouze 477 míst, v březnu se zvýšila minimálně o 12,5%. Údaje zatím nejsou dispozici. Polovinu nezaměstnaných tvoří lidé se základním vzděláním a bez vzdělání. 5. Vzdělávání Ve spolupráci s ÚP Chomutov jsou různými organizacemi a firmami realizovány rekvalifikační kurzy pro uchazeče o zaměstnání (významným hráčem na tomto poli je např. EDOST v chomutovském Technologickém parku v sousedství ÚP). Od začátku roku 2009 jsou dle nových zákonných úprav tyto kurzy nikoli možností, ale povinností pro uchazeče o zaměstnání. To má, dle referencí některých realizátorů kurzů, za následek stav, kdy se kurzů účastní převaha zcela demotivovaných klientů, jejichž cílem je nikoli získat v kurzu jakési uplatnitelné kompetence, ale toliko splnit povinnost danou ÚP tak, aby jim byly nadále vypláceny sociální dávky. To klade větší nároky na realizátory kurzů a vyžaduje to především větší systémovou podporu práce s motivací klientů. Vedení ÚP deklarovalo pochyby o efektivitě kurzů, nejsou-li na ně bezprostředně navázány pracovní nabídky zaměstnavatelů, což je v současné situaci ekonomické krize velmi ambiciózní požadavek. Některé neziskové organizace v lokalitě realizují službu individuálního pracovního poradenství. Výsledkem jsou jednotlivci úspěšní při ucházení o zaměstnání, stejně tak pokud si tito osvojí kompetenci ke standardním metodám hledání práce, oslovování potenciálních zaměstnavatelů atd. 6. Sociální patologie Situace takřka všech rodin, žijících v sociálně vyloučených lokalitách Chomutova, je klíčovým způsobem ovlivněna masivní zadlužeností. Velmi rozšířené jsou půjčky u 11

12 nebankovních institucí (rychlé půjčky, úvěrové karty) s úroky z nich plynoucí, přičemž tyto dluhy jsou umořované často po malých, stokorunových částkách, pokud vůbec umořovány jsou. Stejně tak rozšířené jsou dluhy na telekomunikačních službách, vzniklé např. užíváním telefonu zakoupeného za korunu, jeho prodáním do bazaru (buď ihned po jeho získání či po určité době jeho užívání) a následného nesplacení dluhu, který vzniká na jméno toho, kdo telefon zakoupil 6. Jak dokládají kazuistiky v další části tohoto textu, v sociálně nestabilizovaných rodinách jsou dluhy tohoto typu často nakumulovány v šokujících četnostech, přičemž reálnost jejich úplného umoření se vzdaluje každým dnem, resp. s každou další půjčkou. V mnoha případech jde o několik let staré, neřešené dluhy. Technikou, kterou se řada dlužníků s dluhy vypořádává, je jejich vytěsňování z mysli a snaha udržet fungování domácnosti v krátkodobé perspektivě, tj. skutečně ze dne na den. Vzhledem k tomu, že urgence dluhů ze strany věřitelů má v těchto případech - až do určitého bodu, kdy dojde např. k exekuci - obvykle charakter neosobní, bezprostředně neohrožující korespondence, na kterou lze nereagovat, nebo jí nepřebírat, je tato technika (dočasně) funkční. Kromě těchto dluhů, se kterými respondenti výzkumu obvykle tazatele seznámili bez větších problémů, zde pak existuje sféra zadluženosti, kde jsou věřiteli dluhů chomutovští lichváři. Dle zdrojů, které lze považovat za důvěryhodné, se v oblasti města Chomutova realizují zhruba 3-4 klany, které ve sféře svých činností mají - kromě jiných kriminálních aktivit - také lichvu. Tyto klany mají do jisté míry rozdělená teritoria své působnosti, přičemž síla jejich zastoupení v konkrétní městské lokalitě je daná hustotou osídlení členů klanu v dané lokalitě a tudíž také silou, kterou zde daný klan dokáže bezprostředně fyzicky demonstrovat. To platí především pro tradiční sociálně vyloučené lokality ve městě (Kadaňská, Za Zborovskou). Lokalitou, která je ideálním polem pro lichváře, je neplatičská zóna na Dukelské ulici. O tuto lokalitu projevuje zájem více lichvářů, do lokality jich údajně také vícero dochází, nicméně výzkum získal reference toliko o činnosti jednoho z nich, který se v lokalitě v určité době realizoval pod značkou občanského proromského sdružení, zaměřeného na doučování dětí. Členové a členky lichvářských klanů jsou nikoli výjimečně současně organizátory prostituce, jejími aktivními zprostředkovateli. Představa, že prostituce je záležitostí pouze mezi zákazníkem a prostitutkou, která se mu nabídne kdesi u silnice, je dle všeho iluzí. Existence těchto zprostředkovatelů, za kterými ženy v případě nouze zajdou a kteří jim umožní přivýdělek, a obecné dobré povědomí o tom, jak tyto zprostředkovatele vyhledat, se během výzkumu potvrdila z více zdrojů. Pravidlo teritoriální příslušnosti klanů k určité lokalitě neplatí pro rozlehlé sídlištní lokality, kam se jednotlivé domácnosti stěhují ve velkém, víceméně nahodile a v závislosti na tom, zda je v daném místě (v panelovém domě, v jednotlivých 6 Populární technikou je zakoupení telefonu bezdomovcem, který na popud spekulujícího za drobnou úplatu nechá napsat pořizovaný telefon na sebe, načež dluh za jeho provoz - ač ho ihned po jeho koupi odevzdal spekulujícímu, který ho následně používal či ho rovnou prodal do zastavárny - jde na jeho vrub. 12

13 vchodech) k dispozici bydlení. Výsledkem je, že některé vchody jsou zjevně více obydleny Romy než jiné a některé jsou vnímány jako velmi problematické (o jednom takovém vchodu na zdejším sídlišti panuje povědomí i na magistrátu, jde o vchod 5115 v ulici Kamenná, je ve správě SBD Chomutov). V sídlištních lokalitách mají své dlužníky v podstatě všechny chomutovské lichvářské klany. Co se týče mechanismů půjček, běžný je stoprocentní úrok na dlužnou částku, zdvojnásobující se po každém měsíci z prodlení. Realitou je také odpracovávání dluhů prací u lichváře, který má možnost vymáhat po dlužníkovi splátku půjčky a úroku skrze brigádu, ať už u své či u spřátelené firmy. Z pozorování výzkumu vyplynulo, že osoby, u kterých lze předpokládat podíl na lichvářských praktikách, se shromažďují v okolí jednoho z nových luxusních hotelů přímo na chomutovském náměstí. Podle některých informací zde členové a členky klanů přebírají zboží nejasného původu k dalšímu prodeji (kosmetika, spotřební elektronika), jiné zdroje uvádějí, že jde mj. o centrum redistribuce financí, získaných lichvou. 7. K problematice gamblerství Velká část gamblerů jsou uživatelé sociálních dávek. Tyto dávky pak propadnou do automatů. Vzhledem k tomu, že část prohraných peněz jde městu, které rovněž na hernách vydělává. Momentálně údajně Magistrát Chomutova eviduje 23 heren v okrajových lokalitách města, v nichž povoluje provoz výherního hracího přístroje (VHP). Herny, jež povoluje MFČR, město neeviduje. Město vydalo v roce 2008 dvojí regulační vyhlášku, na základě které se zakázal provoz VHP v širším centru města, v ulicích kde je základní škola a v lokalitě městských sídlišť, čímž se snížil počet heren s VHP z 89 na 23 (počet provozovaných VHP se snížil ze 498 na 110). První regulační vyhláška města na provoz VHP platila již od roku 2005, od té doby ji město 2x zpřísnilo. Plán výtěžku z herních automatů pro rok 2009 (po vydání regulační vyhlášky pokles výtěžnosti) odhad příjmů 5 mil. Kč. V roce 2008 to bylo reálně 10,4 mil. Kč, v roce ,6 mil. Kč, v roce ,8 mil. Kč, v roce ,1 mil. Kč. Po vydání regulační vyhlášky se příjmy snížily o 3/4. V oficiální odpovědi města na dotaz výzkumníků ze strany města zaznělo, že i za tuto vysokou cenu se město snaží ochránit své občany před hazardem, a s ním spojenou trestnou činnost a drobnou kriminalitu. Návštěvou nonstop heren v lokalitě Písečná bylo zjištěno, že asi polovinu herních automatů město zakázalo tedy může se hrát jen na asi polovině. Poslední dobou dochází ke změně, klasické automaty jsou nahrazovány tzv. videoterminály, jejichž provoz povoluje MFČR. Výtěžek jde do pokladny státu, nikoli města. Výtěžek z videoterminálů je podstatně vyšší než z klasických automatů. Důsledkem situace tedy je, že omezením klasických terminálů se utrácení sociálních dávek gamblery neřeší. Naopak. Situace v Chomutově je podle 13

14 zdrojů taková, že ubylo klasických VHP (až o 200), ale přibylo videoterminálových VHP až na Akce Záchranný kruh K akci chomutovského Magistrátu, která nese pojmenování Záchranný kruh, v rámci které bylo v roce 2008 přistoupeno k instalaci kamer do zón s výskytem pouliční prostituce, bylo také v únoru 2009 přistoupeno k exekucím dávek hmotné nouze u některých příjemců dávek. O této akci nejsou k dispozici konzistentní písemné informace či koncepční materiály, ani informace k plánu jeho realizace atd. O jednotlivých krocích akce jsou nejdetailnější informace k dispozici v regionálních médiích, a to obvykle těsně před spuštěním těchto kroků. Kromě tiskových zpráv je na webu města - nicméně pouze jako reakce na dotaz zvídavého občana - k dispozici definice akce Záchranný kruh. Podle ní jde o synchronizovaný a organizovaný postup jednotlivých složek městské správy podílejících se na důsledném postupu proti nepřizpůsobivým občanům v Chomutově. Ve skupině nepřizpůsobivých se pak podle téže definice vedle dlužníků vůči městu, osob narušujících dobré mravy a prostitutek ocitají také rodiče, kteří své děti neposílají do školy. Složky městské správy, které se pak (především) podílejí na realizaci akce Záchranný kruh, jsou dále tyto: městská policie, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomiky, odbor školství a Chomutovská bytová a.s. Lze tedy vyvodit, že akce Záchranný kruh je čistě represivní, v podstatě živelně realizovanou akcí bez jasných pravidel, která navíc zcela opomíjí sféru návazných opatření (sociálních služeb) nutných při práci s touto problematickou cílovou skupinou. Do realizace Záchranného kruhu nejsou zahrnuty neziskové organizace zabývajících se dlouhodobě kvalitně realizovanými sociálními službami, resp. sférou sociální práce. Akce Záchranný kruh tak opomíjí dlouhodobé dopady aktivit v jejím rámci realizovaných. Město negováním neziskových organizací při vytváření akce Záchranný kruh jasně demonstruje svůj přezíravý postoj k této sféře aktivit. Ač byli zástupci města během našeho výzkumu dotazováni na metodiku komplexního řešení jednotlivých kauz osob, kterých se opatření Záchranného kruhu dotýkají, tato otázka zůstala nezodpovězena a jedinou odpovědí, poskytnutou neformálně je, že situace těchto osob/rodin bude řešena operativně. Akce Záchranný kruh je ve své podstatě obdobou litvínovské akce Nulová tolerance, kterou po březnovém radničním puči nový starosta nahradil akcí Právo a pořádek. Tyto akce deklarují na prvním místě nekompromisní přístup vůči nepřizpůsobivým, v podstatě kriminalizují oběti organizované kriminální činnosti i osoby zneužívané v rámci činností na hraně zákona, a nezabývají se spouštěcími mechanismy těchto situací a jejich prvotními příčinami. 14

15 Oproti konceptu nulové tolerance však existuje koncept snižování rizik (harm reduction), který se soustřeďuje právě na práci s oběťmi a zneužívanými, se sociálně slabými, nedostatečně vybavenými kompetencemi obstát v běžném prostředí, kterým se snaží poskytnout péči a asistenci. Právě v tomto konceptu hrají klíčovou aktivní roli nestátní neziskové organizace (NNO) a samosprávy, resp. jde o jejich úzkou spolupráci. Zdá se, že v Chomutově jde právě o jednoznačné preferování politicky vděčné nulové tolerance před (v aktuálním českém mediálním prostředí bohužel téměř neprodejným), na mezilidské solidaritě založeným snižováním rizik. S tím, že politika tvrdé ruky v kombinaci s celkovou nelehkou sociální situací a krizí ekonomiky, přináší politické body, souvisí také celková atmosféra ve městě. Dlouhodobě zřejmé preference vedení města (investice do sportovních zařízení, neobvyklá podpora byznysu), ve kterých se točí peníze oproti oblastem, které nepřinášejí finanční efekt, ale spíše (i když v míře daleko menší) finance odčerpávají (jako jsou sociální služby, nemluvě o té sféře služeb, která se výslovně týká sociálně vyloučených jednotlivců a rodin) pak vytvářejí celkovou atmosféru ve městě. Neziskový sektor je vedením města nahlížen nikoli jako respektovaný partner, ale jako nepřítel či přímo zlo, proti kterému je třeba se vymezovat, a kterým lze vzít za vděk pouze v mimořádných situacích, např. je-li k ucházení se o evropské peníze v rámci operačních programů třeba doplnit rozměr zabezpečení sociálních služeb, případně vypracovat sociálně zaměřený projekt, který může městu přinést výraznou investici. Městem podporované sociální služby (např. Městský ústav sociálních služeb) pak dle důvěryhodných zdrojů mají v podstatě formální charakter. Nutno říci, že primátorka budoucí postoj města vůči neplatičům deklarovala velmi zřetelně už v roce 2006 (viz citát z Chomoutovských novin v úvodu textu). Pokud by její vyjádření v regionálním tisku byla monitorována včas a bylo by na ně adekvátním způsobem např. zástupci státní správy reagováno, je možné, že se situace zde nemusela vyhrotit do současného stavu. 9. Exekuce v únoru 2009 Šlo o exekuce dávek v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení). Odůvodněním exekuce byly nesplacené dluhy na poplatcích za odvoz odpadu (424 Kč/ročně), jindy také dlužné pokuty (např. rušení nočního klidu, dopravní přestupky atd.), u některých exekuovaných šlo o kombinaci dluhů na těchto poplatcích. Tzn., že se exekuce netýkala dluhů na nájmu v městských bytech. Město deklarovalo, že o povinnosti splatit dluh informovalo dlužníky opakovaně dopisy, nicméně panuje povědomí o tom, že vnitřní migrace sociálně nestabilizovaných rodin v rámci Chomutova je velmi intenzivní (viz kazuistika) a tak dopis často svého adresáta vůbec nenajde, neboť ten se dávno nachází na jiné adrese. 15

16 Co se týče klíče, na základě kterého bylo vybráno oněch 46 exekuovaných v únoru 2009, nepodařilo se v rámci výzkumu tento klíč jasně identifikovat. Město obecně deklarovalo, že při exekucích se upřednostňují pouze pohledávky dle stáří, aby se zamezilo případnému zániku pohledávky. Exekuované osoby netvoří etnicky homogenní skupinu. Ačkoli Romové převažují, početně menší část tvoří příslušníci majority. Poměr kumulovaných a jednorázových dluhů odhadují zástupci města v poměru 80:20. Dále neplatí, že jde výhradně o obyvatele identifikovaných sociálně vyloučených lokalit: někteří exekuovaní žijí k dnešku buď na ubytovnách po městě či v soukromém bydlení (podnájmu) mimo tyto lokality, někdy i v obcích mimo Chomutov. Část exekuovaných je formálními bezdomovci, tzn., že jsou hlášeni k pobytu na Magistrátě Chomutova, ačkoli ve skutečnosti se zdržují jinde, u svých příbuzných v Chomutově i mimo něj. Část exekuovaných již byla - na základě nezaplacení 1 nájmu, neboť jim byla naprostá většina dávek exekvována, vystěhována z městského bydlení, a nyní žije po ubytovnách, např. v městské ubytovně na Písečné (Městské sociální centrum Písečná). Kapacita ubytoven přestává dostačovat náporu vystěhovaných. Některé rodiny, postižené exekucí, kterým to dovolí funkční solidární síť širší rodiny, řeší akutní nedostatek financí půjčkami u příbuzných. Jiné rodiny, které tuto možnost nemají, upadají do hlubších dluhů u nebankovních firem a především u zdejších lichvářů, pro které je situace exekuovaných rodin obdobím žní. V důsledku náhlé insolventnosti osob postižených exekucí hrozí rovněž zvýšení frekvence kriminálního jednání mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit, jehož cílem je zajištění prostředků pro základní živobytí. Část exekuovaných rodin uvažuje (po vydělání peněz) buď o dočasném či o trvalém řešení své situace (pracovní) migrací do ciziny, kde má řada chomutovských Romů rodinné vazby z předešlých migračních vln. Lze pouze odhadovat, že za vymáháním uvedených dluhů je ze strany města očekávání vyvolat obavu klientů sociálního odboru z dalších exekucí, a tudíž vyvolání snahy po umoření i dluhů dalších včetně těch na nájmu, jsou-li jejich nosiči titíž jedinci a rodiny. Současně je tu zřejmě předpoklad, že realizované exekuce budou mít varovný účinek i na další, dosud neexekuované dlužníky, kteří se své dluhy vůči městu budou nyní snažit řešit. U vzorku exekuovaných, k němuž získali výzkumníci přístup (13 osob), tvořil celkový dluh v součtu přibližně Kč, náklady exekuce tvořily Kč. 10. K vnitřní migraci Skutečně problémových rodin ve smyslu neschopnosti respektování alespoň základních pravidel sousedského soužití, nutných pro život ve městě, je v Chomutově, dle vyjádření důvěryhodných zdrojů, dohromady pouze cca 10-16

17 20, tzn. rodinných útvarů, žijících v jednotlivých bytech (často jde o vícegenerační, společně hospodařící rodinné útvary složené z nukleárních rodin starých rodičů, jejich dětí a dětí jejich dětí). V Chomutově nalezneme i početné velkorodinné útvary, které se stěhují z místa na místo, dle aktuálních příležitostí, jednotlivé byty členů široké rodiny vybydlují a přesunují se jinam. Akční sféra těchto rodin jde mimo hranice města Chomutova a dotýká se okolních měst (např. Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří). Z Chomutova v určitém období odcházejí a zase se do něj vrací. Kazuistika I. 11. Kazuistiky rodina Sedláčkových 7 (sídliště) Rodina žije v bytě v paneláku na sídlišti v Chomutově. V bytě bydlí paní Sedláčková, její manžel a jejich nejmladší dcera. Tyto tři osoby jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu. Dále zde přebývá starší dcera s dvěma malými dětmi. Co se týče prostorového uspořádání bydlení této vícegenerační domácnosti - v jednom pokoji žije starší dcera s dětmi, druhý pokoj je rozdělen příčkou na část pro rodiče a část pro nejmladší dceru. Celý rodinný útvar společně hospodaří a drží společnou pokladnu. Do té přispívají starší dcera rodičovským příspěvkem 6.500,- a rodiče na dávkách hmotné nouze částkou 6.200,-. Celý příjem šestičlenné rodiny v lednu 2009 činil tedy ,-. Od února se dávky hmotné nouze měly zvednout na zhruba 8.500,-. Pan Sedláček nárazově chodí na brigády (výkopy) kvůli přivýdělku. Paní Sedláčková je bývalá jeřábnice, nyní už mnoho let bez zaměstnání, pan Sedláček je také bez práce. Rodiče Sedláčkovi mají kromě 2 dcer ještě 2 syny: jeden žije sám a občas přebývá v bytě s rodiči, druhý má ženu a malé děti, žije v jiném bytě na témže sídlišti. Paní Sedláčková se střídavě spolu se svými sestrami stará o matku v sousedním městě. Dříve bydleli na témže sídlišti v jiné jeho části v městském bytě, pro neplacení nájmu o byt ale přišli. Žádali na městě opakovaně o splátkový kalendář, prý se i soudili, ale město chtělo splátku jednorázově, na což neměli peníze, takže z bytu museli odejít. Byt, kde nyní žijí, mají už cca 5 let pronajatý od soukromého majitele, který žije 7 Všechna jména v kazuistikách byla změněna. 17

18 v Praze. Platí mu 6.800,- pouze nájem, dále energie cca 1.800,- Nájem chodí Sedláčkovi platit do realitní kanceláře v Chomutově. Smlouvu Sedláčkovým pronajímatel z Prahy obnovuje v různých intervalech: někdy po třech měsících, někdy po půl roce. V domě funguje správcová, které majitel údajně volá a doptává se, zda nájemníci nezlobí. O exekucích na dávky hmotné nouze Sedláčkovi předem nevěděli. Paní chodí pravidelně pro dávky, na začátku února se při náhodné návštěvě sociálky dozvěděla, že datum, kdy se pro dávky chystala, se přesunuje o pár dní dopředu (z 22. na 17.). Na úřadě prý visel nápis, že přesun data je z technických důvodů. Paní Sedláčkovou to v první chvíli potěšilo peníze z minulého měsíce už došly, vypadlo to, že nyní budou o pár dní dřív. Když si šli onoho 17. pro dávky, už slyšeli od lidí, že se na úřadě něco děje. Paní Sedláčková čekala na dávky od 10:30 do 17:00, než na ní přišla řada. Exekutor jí peníze zabavil hned po té, co je převzala. Policie vybírala občanky, následně vyvolávala ty, kdo měli puntík (tak označovali policisté dluh). Celá tato situace byla pro paní Sedláčkovou velmi ponižující, byli tam přítomni novináři, kameramani, cítila se velmi špatně. Dluh Sedláčkových činí:celkem 400,-- Kč. Z exekuovaných dávek bylo na místě zabaveno cca 400,-- za odvoz odpadků z roku K tomu 7.000,- jako poplatek exekutorovi na místě z dávky, a ještě 2000,- zbývá z tohoto poplatku doplatit. Exekutor jí ponechal 1.000,- korun z dávky. Jak jí exekutor dále sdělil, má i další dluh: pokuty za jakési incidenty (hádky se sousedy) v roce 2005 cca 700 Kč, za ty má zaplatit ještě dalších několik tisíc exekutorovi. Na toto už má zřejmě domluven splátkový kalendář, po 500,- Kč měsíčně. Nicméně bojí se, co se bude dít při dalším vyplácení dávek. Sedláčkovi mají i další dluhy: Provident asi Kč i s úroky, dále u kabelové televize s pevnou linkou (asi Kč) dluh z prvního, městského bytu, kvůli kterému byli vystěhováni, ani neřeší, radši na to nemyslí. Následkem exekuce nemá rodina včetně 2 malých dětí prostředky na základní potřeby. Museli si vypůjčit od širší rodiny z Chomutova, také příbuzní z ciziny poslali peníze, aby bylo alespoň na jídlo. Následkem exekucí nezaplatili Sedláčkovi únorový nájem bytu. Stejně tak byli odpojeni od plynu, zaplatili pouze elektřinu, aby mohli vůbec v bytě fungovat. Pražský majitel o nezaplacení nájmu ví, zatím je ale z bytu nevyhodil. Sedláčkovi neví, co budou dělat, pokud se tak stane. Nedovedou si představit, že by šli bydlet na ubytovnu, hlavně kvůli dětem. Mají plán, že část rodiny (pán, oba synové a zřejmě i nejmladší dcera) půjdou vydělávat do ciziny, zatímco paní Sedláčková a dcera s dětmi zůstanou v bytě. Sedláčkovi mají mnoho příbuzných v cizině, ti jim prý zaplatí letenky. Část rodiny, která odcestuje, má tedy vydělat na dluhy, poté se pravděpodobně vrátí do ČR. Starší syn s dětmi ale uvažuje o možnosti, že v cizině požádá o byt pro rodinu, rodinu tam vezme a možná tam i zůstane. V ČR nevidí pro svou rodinu žádnou perspektivu. 18

19 Kazuistika II. rodina Horvátových (tradiční sociálně vyloučená lokalita) Paní Horvátová (26 let) a její dvě dcery (5 a 6 let) žijí v bytě u majitele, kterým je tchán paní Horvátové, pan Karásek. Ten koupil jeden vchod v domě, byty v něm částečně zrekonstruoval a nyní je pronajímá. Paní Horvátová žila se synem pana Karáska, s ním má také dcery, ale zhruba před 3-4 lety došlo mezi partnery k rozkolu a pan Karásek mladší od rodiny odešel (nyní je hlášen k pobytu na Magistrátě a zdržuje se na různých místech). Dodnes bývalou partnerku a dcery navštěvuje, na dcery přispívá různými částkami, většinou několika stokorunami měsíčně. Byt paní Horvátové je na patře s bytem tchána a tchyně Karáskovými, domácnosti čile kooperují v půjčování věci pro domácnost atd., ale hospodaří odděleně. Majiteli panu Karáskovi platí paní Horvátová nájem Kč včetně poplatků za vodu, k tomuto nákladu dále platí elektřinu Kč/měsíc a plyn nyní jí přišlo vyúčtování na Kč a na tuto částku si byla aktuálně vyřídit splátkový kalendář na plynárnách. Příjem domácnosti paní Horvátové činí Kč na dávkách hmotné nouze a cca 6000 Kč z přídavků na děti. Dcery docházely do školky (nachází se blízko místa bydliště), kde matka platila Kč měsíčně na obě děti, včetně obědů. Při exekuci v únoru 2009 bylo paní Horvátové zabaveno Kč z dávek hmotné nouze, zbylo jí tedy Kč. Exekuce byla za dluh na odpadech z roku 2006 z bývalého bydliště (žila tehdy v pronájmu u soukromníka jinde v Chomutově za měsíční nájem Kč, podle slov paní se rodina za dobu, co má dcery (tj. za posledních 5-6 let) stěhovala zhruba 8krát, vše v rámci Chomutova). Poplatek exekutorovi činí 6.000,-, na který si nechala nyní zřídit splátkový kalendář po 500 Kč /měsíc. Paní Horvátová má řadu dalších dluhů: mj. půjčku Kč u Providentu, k tomu úroky (neví kolik), nyní splácí tak, že dává pracovnici Providentu, která dochází pravidelně každý týden, někdy pár stovek, jindy nic. Dále dluží za telefony za korunu : celkem asi Kč (má k dispozici doklad z roku 2006 od T Mobile, který hovoří o této částce za 2 telefonní čísla, nic z částky nesplatila, tudíž je možné, že nyní je dluh větší). Další dluhy má ve spořitelně za vedení účtu Kč (dluh z doby před 4 lety), rovněž jejich řešení se dosud nevěnovala. Je pravděpodobné, že má i další dluhy. Dluhy u místních lichvářů paní Horvátová nekomentuje, ví ale o lidech, kteří se u nich zadlužují (pozn. z pozdějších referencí se dozvídáme, že paní Horvátová je, podobně jako mnoho jiných ve čtvrti, zadlužená rovněž u jedné ze zdejších lichvářek). Bývalý druh a otec dětí Horvátové, dlouhodobě nezaměstnaný pan Karásek mladší, byl v únoru také exekuován, a to za opakované pokuty za dopravní přestupky. Z tristní situace, kdy nemá na to, aby dětem zaplatila školku a peněz na jídlo a oblečení, nepomůže paní Horvátové ani její rodina ani rodina jejího bývalého druha. Paní Horvátová o případném posečkání se splacením nájmu nebo 19

20 finanční půjčce ze strany tchána ani neuvažuje, neboť si uvědomuje, že by jeden dluh sanovala novým dluhem. Paní je z početné rodiny (13 sourozenců), vesměs všichni žijí v Chomutově, někteří se odstěhovali kamsi k Chebu. Paní nikdy nepracovala, má ukončené pouze základní vzdělání. Od časného mládí se především starala o své mladší sourozence (hlavně o mladší sestry). Otec zemřel, nepamatuje si ho. Matka, která dodnes žije rovněž v Chomutově, bere vdovský důchod. Jsou spolu v kontaktu. Paní Horvátová uvažuje o odchodu do ciziny. Nemá v cizině žádné příbuzné, kteří by jí tam do začátků mohli poskytnout zázemí, ale i přesto o odchodu uvažuje. V Chomutově nemá žádnou perspektivu, má velkou starost o budoucnost dětí. Děti jsou ve věku, kdy začínají problémy v rodině vnímat a prožívat. Svou zadluženost vidí paní Horvátová tak, že se jí zdá neřešitelná - vůbec si nedovede představit, že by dluhy někdy splatila a měla od nich klid, neboť nemá z čeho je platit. Má obavu z dalších exekucí. Dříve řešila akutní nedostatek financí tím, že dávala věci do zastavárny (a včetně mobilů za korunu, za které dostala pár stovek). Nyní už nemá, co by do zastavárny nosila. Další kauzy: Pan Široký byly mu exekuovány dávky hmotné nouze, načež zjistil, že dávka měla být exekuována jinému pobírateli stejného jména, ale jiného data narození i rodného čísla. Druhý den šel na úřad dávky vymoci zpět, s čímž uspěl. Paní Křivánková dávky hmotné nouze si u okénka na sociálce nenechala vzít. Hotové peníze odmítla vydat a ihned poté, co je u přepážky převzala, je zastrčila do kalhot. Byla v poutech předvedena na policii, kde byla zhruba 2 hodiny držena. O dceru, kterou s sebou na sociálce měla, se mezitím postarali známí. Z policie byla propuštěna, následně s exekutorem smluven splátkový kalendář. Paní Šašková, 48let, 7 dětí, bydliště Dukelská paní Šašková je těžce nemocná, po operaci a zároveň po nechtěné sterilizaci Se svým druhem bratrem nynějšího správce Dukelské žila na Kadaňské. Druh zemřel před čtyřmi lety na infarkt. Žena zůstala s dětmi sama a byla odsunuta na Dukelskou. Tam jí vznikl dluh Kč na vodném. (pozn. společný vodoměr s dalšími partajemi). Měsíčně splácí dluh splátkovým kalendářem. Prakticky jí nezbývají žádné finance. O děti se dobře stará, děti chodí pravidelně do školy nebo se učí (dcera švadlenou, syn kuchař-číšník). Další děti jsou plnoleté. Na Dukelské bydlet nechce, má zato, že má nárok na lepší bydlení. 20

+ doplňková studie Chrastava a Velké Hamry u Tanvaldu...16. + doplňková studie Česká Lípa...37

+ doplňková studie Chrastava a Velké Hamry u Tanvaldu...16. + doplňková studie Česká Lípa...37 Zpráva ze stacionárního výzkumu realizovaného společností Člověk v Tísni - spol. při ČT ve vybraných lokalitách zohledňující situaci Romů vzhledem k proběhlé nebo probíhající migraci z území Slovenska;

Více

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Cheb DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Praha, prosinec 2009 www.gac.cz Tato výzkumná zpráva vznikla na základě výzkumného projektu Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit

Více

NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA

NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA Pracovní verze Praha září 2008 1 Obsah Úvod I. Upadající

Více

1. Přehled sociálně vyloučených lokalit ve městě Ústí nad Labem

1. Přehled sociálně vyloučených lokalit ve městě Ústí nad Labem 1. Přehled sociálně vyloučených lokalit ve městě Ústí nad Labem 1.1. Krásné Březno Krásné Březno je jednou ze sídlištních částí města Ústí nad Labem. Spolu s dalšími sídlišti (Mojžíř, Neštěmice) územně

Více

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji a Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně

Více

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA S o c i á l n í v y l o u č e n í v L i b e r c i, Plzni a Ústí nad Labem a b Miroslav Brož, Petra Kintlová a Ladislav Toušek Financováno ze zdrojů Evropské unie - program Transition

Více

studie MikroekonoMickÝcH Modelů Závěrečná Zpráva socioklub

studie MikroekonoMickÝcH Modelů Závěrečná Zpráva socioklub STUDIE MIKROEKONOMICKÝCH MODELŮ Závěrečná zpráva SOCIOKLUB STUDIE MIKROEKONOMICKÝCH MODELŮ Závěrečná zpráva SOCIOKLUB Drom, romské středisko Brno, 2008 Drom, romské středisko, Bratislavská 41, Brno, 602

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Šluknovsko DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Praha, prosinec 2009 www.gac.cz Tato výzkumná zpráva vznikla na základě výzkumného projektu Dlouhodobý monitoring situace romských

Více

SITUAČNÍ ANALÝZA Město Litoměřice

SITUAČNÍ ANALÝZA Město Litoměřice Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. SITUAČNÍ ANALÝZA Město Litoměřice Situační analýza sociálně slabých rodin ohrožených

Více

PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH

PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH III./1. PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity by chtěla v dalších letech věnovat větší důraz popisu stavu v konkrétních lokalitách, kdy je jejím záměrem posilovat

Více

Transition facility Všichni jsme lidé

Transition facility Všichni jsme lidé Závěrečná zpráva k projektu Transition facility Všichni jsme lidé Michal Růžička, Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s. Květen 2006, Plzeň 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 1.1 Úvodní slovo... 5 1.2 Cíl předkládané

Více

Analýza sociálně vyloučených lokalit na území MAS KRUŠNÉ HORY o.p.s.

Analýza sociálně vyloučených lokalit na území MAS KRUŠNÉ HORY o.p.s. Analýza sociálně vyloučených lokalit na území MAS KRUŠNÉ HORY o.p.s. Člověk v tísni o.p.s. Březen 2015 Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, Česká republika, www.clovekvtisni.cz

Více

ANALÝZA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH ROMSKÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI

ANALÝZA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH ROMSKÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI ANALÝZA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH ROMSKÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI Leden 2013 Zadavatel: Karlovarský kraj Realizátoři: Mgr. Tereza Dvořáková a kol., TD kontext terka.dvor@seznam.cz 1 PODĚKOVÁNÍ Na výzkumu

Více

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Most DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Praha, prosinec 2009 www.gac.cz Tato výzkumná zpráva vznikla na základě výzkumného projektu Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit

Více

Úvod do terénní sociální práce. Úvod Roman Krištof...1. Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3. Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák...

Úvod do terénní sociální práce. Úvod Roman Krištof...1. Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3. Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák... Úvod do terénní sociální práce Úvod Roman Krištof...1 Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3 Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák...7 Sídelní etnická segregace, její rizika a důsledky pro obce

Více

Šetření skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva z aktivity A1001

Šetření skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva z aktivity A1001 Šetření skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva z aktivity A1001 Autor: Mgr. Martina Mikeszová Na přípravě a realizaci

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

Pro Krajský úřad Plzeňského kraje zpracoval: Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Plzeň. prosinec 2011

Pro Krajský úřad Plzeňského kraje zpracoval: Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Plzeň. prosinec 2011 Monitoring aktuální situace v sociálně vyloučených lokalitách Plzeňského kraje (nymizovaná verze neuvedeny údaje vedoucí k identifikaci adres a osob) Pro Krajský úřad Plzeňského kraje zpracoval: Člověk

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE Bludný kruh financí Vydal: Městský úřad Kopřivnice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2012 Neprodejné Tato brožura vznikla v rámci projektu prevence kriminality Bludný kruh financí, který je finančně

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Z vůle práva, o.s. (březen 2009)

Z vůle práva, o.s. (březen 2009) Evaluace protidluhových programů Agentury pro sociální začleňování s přihlédnutím k programům realizovaným dalšími subjekty a návrh odpovídajících možných legislativních i nelegislativních řešení Z vůle

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami

Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami Pro Krajský úřad Plzeňského kraje zpracoval: Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Plzeň

Více

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Ústí nad Labem DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Praha, prosinec 2009 www.gac.cz Tato výzkumná zpráva vznikla na základě výzkumného projektu Dlouhodobý monitoring situace romských

Více