Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě"

Transkript

1 Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o personálním obsazení ÚRR a schválení změny organizační struktury 4. Změny schválených projektů spadajících pod novelu článku 55 Obecného nařízení (projekty generující příjmy) 5. Schválení dokumentace ROP JV 6. Zpráva o čerpání rozpočtu Regionální rady Jihovýchod a provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci ředitelky Úřadu Regionální rady 7. Rozpočtová opatření č. 11/2008, č. 14/2008 a č.15/ Rozpočtové opatření č. 5/ Schválení projektů v oblasti podpory: Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 10. Schválení změn v plánu výzev 2009 a schválení plánu výzev Vyhlášení výzev pro oblasti podpory: Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy, Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, Rozvoj služeb v cestovním ruchu 12. Schválení postupů pro příjem projektů se strategickým významem v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 13. Nominace člena Monitorovacího výboru Operačního programu Průmysl a podnikání 14. Informativní zpráva o systému řízení rizik 15. Informativní zpráva o režimu bezpečnosti a ochrany informací a dat Úřadu Regionální rady Jihovýchod 16. Schválení změn IPRM Jihlavy 17. Různé a. Manuál krizové komunikace ÚRR JV b. Informace o zadání zakázky Evaluace dosavadní implementace ROP JV c. IPRM Brno upřesnění d. Informace o změně vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek e. Finanční korekce dotace poskytované z ROP JV f. Příklady nejčastějších pochybení příjemců při realizaci projektů g. Problematika poskytování úvěrů příjemcům (bez podkladů) strana:1

2 1. Schválení návrhu programu jednání Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení ÚRR 18/01 program 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR př. č. 1 Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Schválení ověřovatelů zápisu Podklad: RR Usnesení: ÚRR 18/02 ověřovatele zápisu z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za: Jihomoravský kraj: Stanislav Navrkal a za kraj Vysočina: Ing. Vladimír Novotný 3. Zpráva o personálním obsazení ÚRR Podklad: RR , RR př. č. 1 strana:2

3 Usnesení: ÚRR 18/03-1 informativní zprávu o aktuálním stavu zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR př. č. 1 Podklad: RR , RR př. č. 2 Usnesení: ÚRR 18/03-2 změnu organizační struktury Úřadu Regionální rady Jihovýchod spočívající v navýšení poštu zaměstnanců o 6, dle materiálu RR př. č Změny schválených projektů spadajících pod novelu článku 55 Obecného nařízení (projekty generující příjmy) Podklad: RR , RR př. č. 1 Návrh usnesení: ÚRR 18/04 strana:3

4 v souladu s novelou nařízení Rady (ES) č. 1341/2008, navýšení dotace a novou strukturu financování projektů generujících příjmy, jejichž celkové náklady nepřesahují EUR dle materiálu RR př. č Schválení dokumentace ROP JV (Prováděcí dokument ROP JV, Příručka pro žadatele a příjemce ROP JV, Operační manuál ROP JV, Pravidla pro publicitu) Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/05-1 Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod, verze 1.12, dle materiálu RR př. č. 1 Podklad: RR , RR př. č. 2 Usnesení: ÚRR 18/05-2 Příručku pro žadatele a příjemce k Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod, verze 1.11, dle materiálu RR př. č. 2 strana:4

5 Podklad: RR , RR př. č. 3 Usnesení: ÚRR 18/05-3 Operační manuál Regionálního operačního programu Jihovýchod, verze 1.12, dle materiálu RR př. č. 3 Podklad: RR , RR př. č. 4 Usnesení: ÚRR 18/05-4 Pravidla pro publicitu Regionálního operačního programu Jihovýchod, verze 1.3, dle materiálu RR př. č Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy Regionální rady a ředitelky Úřadu Regionální rady Podklad: RR , RR př. č. 1 strana:5

6 Usnesení: ÚRR 18/06-1 zprávu ředitelky Úřadu Regionální rady Jihovýchod o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady Jihovýchod a čerpání dotací z krajů k dle materiálu RR př. č. 1 Hlasování: Podklad: RR , RR př. č. 2, RR př. č. 3 Usnesení: ÚRR 18/06-2 zprávu ředitelky Úřadu Regionální rady Jihovýchod o provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy Regionální rady (rozpočtové opatření č. 3/2009) a kompetenci ředitelky Úřadu Regionální rady (rozpočtová opatření č. 2/2009 a 4/2009) dle materiálu RR př. č. 2 a přehled rozpočtových opatření dle materiálu RR př. č. 3. Hlasování: Rozpočtová opatření č. 11/2008, 14/2008 a 15/2008 Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/07 strana:6

7 rozpočtová opatření č. 11/2008, 14/2008 a 15/2008 dle materiálu RR př. č. 1 Hlasování: Rozpočtové opatření č. 5/2009 Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/08 rozpočtové opatření č. 5/2009 dle materiálu RR př. č. 1 Hlasování: Schválení projektů určených k financování z ROP JV Podklad: RR Usnesení: ÚRR 18/09-1 pro prioritní osu 1 Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury minimální bodovou hranici pro schválení k financování z programu ROP JV ve výši 55 bodů strana:7

8 Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/09-2 pro prioritní osu 1 Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR př. č Schválení změn v plánu výzev 2009 a schválení plánu výzev Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/10-1 Plán výzev ROP JV pro rok 2009 dle materiálu RR př. č. 1, upr.1. Podklad: RR , RR př. č. 2 Usnesení: ÚRR 18/10-2 strana:8

9 Předkládané vyhlašování výzev ROP JV pro období dle přílohy č. RR př. č Vyhlášení výzev pro oblasti podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy, 2.1 Rozvoj dopravní infrastruktury pro cestovní ruch, 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu Podklad: RR , RR př. č. 1, upr. 1 Usnesení: ÚRR 18/ kolovou výzvu ROP JV pro oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy dle materiálu RR př. č. 1, upr. 1 Podklad: RR , RR př. č. 2 Usnesení: ÚRR 18/ kolovou výzvu ROP JV pro oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch dle materiálu RR př. č. 2 strana:9

10 Podklad: RR , RR př. č. 3 Usnesení: ÚRR 18/ kolovou výzvu ROP JV pro oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu dle materiálu RR př. č Schválení postupů pro příjem projektů se strategickým významem v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podklad: RR Usnesení: ÚRR 18/12 postup pro příjem projektů se strategickým významem v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 13. Nominace člena Monitorovacího výboru Operačního programu Průmysl a podnikání Podklad: RR strana:10

11 Usnesení: ÚRR 18/13 nominaci Ing. Bc. Martina Hyského do Monitorovacího výboru Operačního programu Průmysl a podnikání 14. Informativní zpráva o systému řízení rizik Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/14 Informativní zprávu o systému řízení rizik dle materiálu RR př. č Informativní zpráva o režimu bezpečnosti a ochrany informací a dat Úřadu Regionální rady Jihovýchod Podklad: RR Usnesení: ÚRR 18/15 strana:11

12 Informativní zprávu o režimu bezpečnosti a ochrany informací a dat Úřadu Regionální rady Jihovýchod 16. Informativní zpráva o připravovaných změnách IPRM Jihlava Podklad: RR , RR př. č. 1, RR př. č. 2 Usnesení: ÚRR 18/16-1 Integrovaný plán rozvoje statutárního města Jihlavy Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti, verze 1.2, dle materiálu RR př. č. 1 a RR př. č. 2 (k dispozici na úložišti). Hlasování: Kraj Vysočina: Podklad: RR , RR př. č. 3a, RR př. č. 3b, RR př. č. 3c Usnesení: ÚRR 18/16-2 dodatek ke smlouvě Smlouva o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Jihlavy Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti dle materiálu RR př. č. 3a, 3b a 3c. Hlasování: Kraj Vysočina: strana:12

13 17a. Manuál krizové komunikace ÚRR JV Podklad: RR a, RR a-př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/17a Manuál krizové komunikace Úřadu Regionální rady Jihovýchod, verze b. Informace o zadání zakázky Evaluace dosavadní implementace ROP JV Podklad: RR b Usnesení: ÚRR 18/17b informaci o podlimitních zakázkách zadaných v období od c. IPRM Brno - upřesnění Podklad: RR c, RR c-př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/17c strana:13

14 informaci o zpřesnění Integrovaného plánu rozvoje města Komplexní regenerace historického centra města, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch a Integrovaného plánu rozvoje města Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města dle přílohy č. 1, tohoto materiálu. 17d. Informace o změně vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek Podklad: RR d, RR d-př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/17d postupy zadávání veřejných zakázek Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR d-př. č. 1 Hlasování: e. Různé Finanční korekce dotace poskytované z ROP JV Podklad: RR e, RR e-př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/17e-1 strana:14

15 Finanční korekce dotace poskytované z ROP JV dle materiálu RR e-př. č. 1 Podklad: RR e Usnesení: ÚRR 18/17e-2 ukládá Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod předkládat na dalších zasedáních VRR přehled projektů a finančního objemu prostředků, u kterých byly finanční korekce uplatněny. 17f. Různé Příklady nejčastějších pochybení příjemců při realizaci projektů Podklad: RR f M. Sargánková na závěr informovala o setkání hejtmanů a ředitelů regionálních rad s bankéři na téma poskytování úvěrů pro příjemce dotace z ROP a o kurzovém riziku, které proběhlo dne na veletrhu URBIS v Brně. Mgr. Michal Hašek předseda Regionální rady strana:15

16 regionu soudržnosti Jihovýchod Ověřovatelé zápisu: Stanislav Navrkal Ing. Vladimír Novotný Zápis vypracovala: Ing. Michaela Surá V Jihlavě dne: strana:16

Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně

Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení účastí hostů na jednání a

Více

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Regionální

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

MV 15 03 pril 1. Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 15 03 pril 1. Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru MV 15 03 pril 1 Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO PROSINEC 2012 Téma jednání: Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 19. 11. 2012 Místo konání: Brno Přítomni: MUDr. Jiří

Více

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 2089/2009 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 29. listopadu ledna 2009 2010 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 02/2009-04/2009 (stav k 15. 04. 2009) 1 Obsah Zpráva

Více

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 USNESENÍ Č. 909/2014 a) I. zproštění mlčenlivosti všech stávajících i bývalých zaměstnanců

Více

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří strana 1 z celku 17 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.35 Verze 1.35 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 1, schválená dne 4. 12. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 12 V 21 1.0 V 12 V 21 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.25 Verze 1.25 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 14. 12. 2011, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

KRIZOVÉ PLÁNY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PLNĚNÍ K 30. ZÁŘÍ 2014

KRIZOVÉ PLÁNY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PLNĚNÍ K 30. ZÁŘÍ 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR KRIZOVÉ PLÁNY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PLNĚNÍ K 30. ZÁŘÍ 2014 Příloha č. 2 Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.2

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.2 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.2 Verze 1.2 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 2. 10. 2013 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011 Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni 4. 1. 2012 1 Obsah Výroční zpráva o provádění Seznam zkratek... 3 Manažerské shrnutí... 5 1. Identifikace

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.9 č. verze: 1.9 Strana 2 / 133 Verze 1.9 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 19. 12., je účinná pro

Více

JESSICA. Implementing JESSICA in the North-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY

JESSICA. Implementing JESSICA in the North-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementing JESSICA in the North-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY Czech version September 2010 This document

Více

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ Aktuality Iniciován návrh na změnu ROP SČ (schválený VRR dne 5. 3. 2009) rozšíření aktivity týkající se výstavby a rekonstrukcí

Více