PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ"

Transkript

1 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ INVESTIČNÍ PRIORITY 1. rekonstrukce Jiráskova divadla 2. koupaliště Dubice 3. celková rekonstrukce ulice 5. května 4. příprava postupné modernizace stadionu u Ploučnice BEZPEČNOST Zřízení SMS InfoKanálu - doplněk krizové komunikace s důrazem na okamžité informování občanů při vzniku negativních jevů a mimořádných událostí Pomoc v tísni projekt na pomoc samostatně bydlícím osobám postupné rozšiřování městského kamerového systému dle požadavků občanů a vyhodnocení bezpečnostních situací v ohrožených lokalitách, zejména na sídlišti Sever, Lada a Špičák. trvalé pokračování v zajištění činnosti dětského dopravního hřiště nejen pro školní výuku, ale i pro veřejnost vyhodnocování podnětů veřejnosti na pochůzkovou činnost MP a kamerový systém pokračování v koncepci prevence kriminality mládeže ZAMĚSTNANOST A PODNIKATELÉ naprostá transparentnost městských zakázek: - dle zákona 137/2006 Sb. za účasti občanů - zakázky malého rozsahu do 2 mil. Kč (stavební do 6 mil. Kč) dle tzv. Semilského modelu zveřejňování cen za pronájem městského majetku hledání nových investorů do průmyslové zóny, nová pracovní místa, přednostně menších investorů a více se zaměřit na investory mimo automobilový průmysl spolupráce s úřadem práce na rekvalifikačních programech pro propuštěné zaměstnance

2 program oživení středu města rozšíření otevírací doby diferencovaná politika výše nájemného, zejména jako podpora pro obchodníky se základním zbožím a se základními službami v centru, hledat účinný způsob podpory vzniku farmářských trhů podpora místních drobných podnikatelů a živnostníků zdarma seznam subjektů na webových stránkách města stálé využívání veřejně prospěšných prací a veřejné služby jako součásti úklidových prací ve městě DOPRAVA iniciovat jednání se státem o dostavbě mostu v Sosnové Parkování na sídlištích tj. konkrétní vyznačování parkovacích míst vodorovným značením, úprava dopravního značení ve prospěch rozšíření kapacit parkovišť a cestou změny územního plánu vytvořit podmínky k budování nových parkovacích ploch s ekologickým podtextem - zatravňovací dlažby prověřit možnosti výstavby parkovacích domů nenavyšovat ceny parkovného na regulovaných parkovištích města nová koncepce parkování ve středu města zvýšení bezpečnosti na nepřehledných přechodech - zřízení osvětlení přechodů, vytipovat místa, kam lze doplnit retardéry začlenění Auta na zavolání přeprava seniorů do koncepce rozšiřování služeb prostřednictvím MAD ŠKOLSTVÍ dostatek míst v MŠ modernizaci a rekonstrukci škol a školských zařízení dle stanového plánu pokračování v oblasti komunitního plánování (využití škol, zapojení mládeže, propojení všech věkových kategorií) prioritou se pro nás stává využívání evropských dotací, jde nám o kvalitu a rychlost čerpání dotací podpora učení se demokracii, tj. dětský a mládežnický parlament podpora aktivit směřujících na osobnostní rozvoj mládeže, podporu zdravého sebevědomí a zodpovědného rozhodování vnímáme potřebu začleňování dětí a dospělých s hendikepem do běžného života (město bez bariér a překážek) jako setrvalý postoj

3 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST podpora startovacích bytů pro mladé rodiny rozšiřování otevřených hřišť při základních školách v odpoledních hodinách pro veřejnost, podpora otevřeného hřiště v lokalitě 5. května, podpora vzniku drobných sportovišť na sídlištích rozšíření služeb v péči o seniory zaměřené především na postupné převedení omezeného provozu na nepřetržitý provoz v Domech s pečovatelskou službou. metodicky pomáhat občanským sdružením na území města SPORT finanční podpora sportu jako významného společenského fenoménu patřícího do města cílem je pokračování v podpoře sportu ustáleným systémem grantových zásad jako doposud a postupným přiměřeným navyšováním grantové částky na sport umožnit zejména dětem a mládeži naplňovat volný čas kvalitním způsobem a přispět tak ke zrodu nových sportovních talentů PRAVIDLA VÝBOR podpora dostavby Cyklostezky VARHANY v původní plánované variantě až do Kamenického Šenova ke známé Panské skále, zkvalitňování infrastruktury okolo cyklostezek podpora dostavby víceúčelové haly a její zakomponování pod příspěvkovou organizaci SPORT, což umožní další rozvoj sportovních odvětví, která byla po řadu let nucena na svá hřiště dojíždět mimo Českou Lípu a tím přicházela o možnost přilákat do svých řad mladé začínající sportovce zavedení nových prvků hledání lokality pro lezeckou stěnu KULTURA podpora nízkorozpočtových kulturních pořadů (např. jazz, folk, balet, blues, amatérská divadla a přehlídky) podpora kulturních a vzdělávacích projektů s důrazem na osvětu v oblasti historie a současnosti České Lípy usilovat o převedení Amfiteátru pod KD Crystal finanční podpora festivalu Lípa Musica - zachovat dosavadní výši příspěvku věnovat zvýšenou pozornost vzhledu města, včetně městských památek

4 CESTOVNÍ RUCH napojení cyklotras v okolí města a jejich napojení na Cyklostezku Varhany snaha o celkové propojení cyklotras ve městě trasování nových městských cyklotras způsobem běžným ve světě stálá podpora cyklobusů a zimobusů zapojení se do programu Cestou necestou po České Lípě s dětmi a rodiči podpora vodáctví na Ploučnici pokusit se o vyvolání jednání s majitelem za účelem zpřístupnění rozhledny na Špičáku v době turistické sezóny ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ postupné dokončení revitalizace parku součinnost s Povodím Ohře při úpravách toku Ploučnice, tak aby nedocházelo k zaplavování území při respektování zásad stanovených zákonem pro území začleněná do soustavy Natura 2000 prověřit a navrhnout řešení využití studie revitalizace Ploučnice u bývalých prádelen pravidelný monitoring kvality ovzduší vybudování relaxační plochy u Ploučnice typu městská pláž např. v oblasti pod Starou Lípou tak, aby byla dostupná pěšky z města pokračování v koncepci likvidace biologických odpadů ve všech lokalitách města, dle možnosti rozšiřovat počet druhů separovaných komodit lepší ochrana vzrostlé zeleně, především v centru města, omezení prodeje městského majetku, zejména ploch se vzrostlou zelení postupné zavádění ekologičtějších způsobů zimní údržby komunikací, omezení chemických prostředků na místa a situace, kde se bez nich nelze obejít, upřednostňovat jemnou kamennou drť před kopaným pískem, použitý posyp dle možností recyklovat a využívat opakovaně řešení problematiky volně pobíhajících psů i psů evidovaných v souvislosti s využitím čipování a následné kontroly ze strany městské policie pravidelné monitorování ovzduší ve městě Česká Lípa v rámci projednávání územního plánu bude prověřena možnost alternativního vedení severní části městského okruhu a možné zastávky ČD v Častalovicích, bezpečné a komfortní napojení cyklostezky Varhany na velká sídliště na severu města

5 PŘIDRUŽENÉ OBCE podpora vzniku občanských sdružení nebo osadních výborů pro lepší komunikaci s vedením města vybudování výlepových ploch rozšíření pochůzkové činnosti městské policie i do všech přidružených obcí tak, aby se běžné věci daly řešit přímo na místě pravidelné informování o dění ve městě prostřednictvím městských novin OTEVŘENOST VEŘEJNOSTI zřízení internetového call centra pro dotazy a náměty veřejnosti; obnovení sekce dotazů a odpovědí pro registrované uživatele větší zpřístupnění zasedání zastupitelstva veřejnosti (přímé přenosy ze zasedání, program včetně zveřejnitelných podkladů na webových stránkách města, přehled o účasti a hlasování jednotlivých zastupitelů) zavedení etického kodexu hledání možnosti zřízení funkce městského ombudsmana přeměna městských novin v kvalitní informační médium (elektronická a papírová podoba); propojení s internetovými stránkami města pořádání veřejných diskusí nad tématy, které hýbou městem (např. Jeřábkovo náměstí, koupaliště Dubice, apod.) postupná technologická a vizuální proměna webových stránek města

6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 2014 2018

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 2014 2018 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 2014 2018 Vážení přátelé, dovoluji si vám předložit programové prohlášení Rady městské části Praha 6, které bude sloužit jednotlivým členům koalice jako

Více

Programové prohlášení. Rady Libereckého kraje

Programové prohlášení. Rady Libereckého kraje Programové prohlášení Rady Libereckého kraje Aktualizace, duben 2015 Preambule Programové prohlášení Rady Libereckého kraje vychází z uzavřené koaliční smlouvy a vymezuje základní programový rámec pro

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 Preambule: Majíce na zřeteli rozvoj, stabilitu vedení města, nutnost eliminovat co největší míře dopady ekonomické krize a zajistit ekonomické zdroje

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Dne: 5. března 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 4 1/2 Úvodní

Více

Praha 13 Město pro moderní a šťastný život

Praha 13 Město pro moderní a šťastný život Milí voliči, na podzim 2010 jste dali svůj hlas nám a našemu programu. Po volbách 2010 jsme vstoupili do koalice s Občanskou demokratickou iniciativou a s Občanskou koalicí Prahy 13, abychom náš program

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011

Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011 Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011 Úvodní slovo Akční plán obsahuje projekty, akce a aktivity, které naplňují cíle stanovené ve Strategickém plánu (SP)

Více

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha Zličín pro období 2014-2018 je základním strategickým dokumentem Rady MČ, vztahujícím se k

Více

Vážení spoluobčané, Dobrou volbu NOVÉ ŠANCE Vám přeje. Ing. Petr Náhlík, předseda KDU-ČSL v Plzni

Vážení spoluobčané, Dobrou volbu NOVÉ ŠANCE Vám přeje. Ing. Petr Náhlík, předseda KDU-ČSL v Plzni Vážení spoluobčané, předkládáme Vám program plzeňské KDU-ČSL na léta 2014 2018. Náš volební program přináší NOVÉ ŠANCE PRO PLZEŇ, ZKUŠENOST & ELÁN NAŠICH KANDIDÁTŮ. KDU-ČSL vychází z přesvědčení, že odpovědnost

Více

Strategický plán rozvoje města Kravaře 2009 2015

Strategický plán rozvoje města Kravaře 2009 2015 Strategický plán rozvoje města Kravaře 2009 2015 Objednatel: Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře Tel.: + 420 553 777 911 Fax: + 420 553 777 922 posta@kravare.cz www.kravare.cz Zpracovatel: DC VISION,

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE PREAMBULE ŽENY 2014 (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátek) prosazují osobní odpovědnost za rozhodování při správě věcí veřejných.

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Programové prohlášení Rady města Jihlavy

Programové prohlášení Rady města Jihlavy Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2014 2018 Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2014-2018 Rada města Jihlavy se dohodla na programových prioritách v jednotlivých oblastech správy

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319 Autorský tým PhDr. Mgr. Ivo Říha (Nexia AP) Mgr. Miroslav Špaňhel (Nexia AP) Mgr. Vladimír Vojtěch (Nexia AP) PhDr. Martin Dohnal, PhD. (DHV CR) Bc. Petra Chvatíková (DHV CR) Ing. Jiří Vavřínek (DHV CR)

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E. Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E. Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV DUBEN 2013 OBSAH Název kapitoly Strana 1. ÚVOD 1 2. PŘEHLED STRATEGICKÝCH

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více