Ohlédnutí za XI. Krušnohorským jarmarkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ohlédnutí za XI. Krušnohorským jarmarkem"

Transkript

1 NEJDECKÉ LISTY PROSINEC 2009 Nejdecké listy XII. ROČNÍK LEDEN 200 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA Ohlédnutí za XI. Krušnohorským jarmarkem Staročeská kuchyně - ZŠ, náměstí Karla IV. Letos již po jedenácté se uskutečnil na prostranství před kostelem sv. Martina historický vánoční jarmark, který je již tradiční akcí našeho města. Jak si ho nejdečtí připravili, takový byl. A že byl! Za účasti základních škol, muzea a městské knihovny a hlavně díky krásnému počasí se prosincový jarmark skutečně povedl. Každý návštěvník měl možnost si vybrat z bohatého programu. Vedle historické hudby jsme mohli vidět středověké šermíře, poslechnout krásné vánoční písně sboru ze ZUŠ, úsměvné divadelní představení žáků Základní školy, náměstí Karla IV., ohňovou show. Stánky dýchající atmosférou Vánoc Z OBSAHU Z usnesení 8. zastupitelstva města 2 Zápisy do prvních tříd nejdeckých ZŠ Osobnost města 2009, Perníkový Nejdek zná své vítěze Jízdní řády autobusů, 8 Fotogalerie Krušnohorského jarmarku 2, Běžecké trasy na Nejdecku nám nabízely různorodé zboží a dárečky. Veliký ohlas měla naše akce Posíláme s andílkem přání Ježíškovi, kdy město věnovalo k této příležitosti dětem 00 balónků, na které si děti přivázaly papírky s přáníčky a společně je pak vypustily k nebi. Všichni doufáme, že se jim přání jistě splní. Atmosféra byla krásná, setkání s přáteli, a zastavení se v tomto čase u nejdeckého vánočního stromu v prostředí tak přátelském a provoněném vůní jehličí bylo opravdu zážitkem. Kdo jarmark navštívil, ví, kdo tu nebyl, může se pokochat alespoň několika fotografiemi. Za neocenitelnou pomoc a podporu děkujeme: městu Nejdku, Základní škole, nám. Karla IV., Základní škole, Karlovarská ul. za bohatý program a technickou pomoc, sboru ZUŠ pod vedením Bc. J. Uhlíkové, mateřským školám, občanským sdružením v Nejdku a organizacím pracujícím s dětmi za účast v soutěži Sněhulákoviny, všem nejdeckým i mimonejdeckým perníkářkám a perníkáři za účast v soutěži Perníkový Nejdek, panu děkanovi Mgr. Janu Pražanovi za každoroční bezplatný pronájem prostranství, firmě AVE za skvělou spolupráci, panu Retišákovi, panu Vlasatému a panu Satýnkovi za technickou přípravu jarmarku, paní Jarošové za tradiční čočkovou polévku, studentům Michalu Satýnkovi, Oksaně a Natalyi Pavlovych za výpomoc u stánků s polévkou a stánku infocentra, Terezce Drobné a Janu Francovi za roli andílků, paní Bertě Růžičkové za koncert, OS Krušnohorská krajka za výstavku krajek a praktickou ukázku paličkování, moderátorovi Miroslavu Kuncovi, který svým vtipným moderováním zpestřil program, a všem účinkujícím, kteří se podíleli na doprovodných programech. Vladimíra Satýnková, z pověření vedoucí Odboru kultury Betlém - ZŠ, Karlovarská

2 2 NEJDECKÉ LISTY LEDEN 200 Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA, ZE DNE ZASTUPITELSTVO MĚSTA schválilo Směrnici pro hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město Nejdek; vydalo dodatek č., kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. /2008 o místních poplatcích; schválilo uzavření splátkového kalendáře v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 000,- Kč na základě Uznání dluhu a dohody o jeho splacení na dlužnou částku 9.8,- za dlužné nájemné a vyúčtování služeb za rok 2008 ve výši.2,- Kč včetně příslušenství; následující rozpočtové opatření: OISM-investice, Zlepšení vodohospodářské infrastruktury + 2 tis. Kč,OE, rozpočtová rezerva - 2 tis. Kč; dále schválilo prodej pozemku ppč. 209/8 o výměře m 2 v k.ú. Nejdek za.00,- Kč; prodej pozemku ppč. 2/ o výměře 8 m 2 a ppč. / o výměře 0 m 2 v k.ú. Nejdek za 89.00,- Kč; prodej pozemku ppč. 298/ o výměře 0 m 2 v k.ú. Nejdek za 8.0,- Kč, prodej pozemku ppč. 8/ části o výměře 00 m 2 v k.ú. Fojtov za 0.000,- Kč; prodej pozemku ppč. 90/ části o výměře 0 m 2 v k.ú. Bernov za 2.00,- Kč, prodej pozemku ppč. 0/ části o výměře 000 m 2 v k.ú. Tisová u Nejdku za 8.000,- Kč; prodej pozemku ppč. 2/ část o výměře 2 m 2 v k.ú. Nejdek za.200,- Kč; prodej pozemku ppč. 2/ o část výměře 0 m 2 v k.ú. Nejdek za 8.000,- Kč; prodej pozemku stp.č. 2/2 o výměře 290 m 2 a ppč. 0/ o výměře 9 m 2 v k.ú. Vysoká Štola za 2.20,- Kč; prodej pozemku ppč. / o výměře 9 m 2 v k. ú. Fojtov za 8.2,- Kč; prodej pozemku ppč. / části o výměře 2 m 2 v k.ú. Bernov za.90,- Kč; prodej pozemku ppč. 90/ části o výměře 0 m 2 v k.ú. Suchá u Nejdku za 2.0,- Kč; prodej pozemku ppč. 0/ 2 o výměře m 2 v k.ú. Lesík za.0,- Kč; prodej pozemku ppč. 92/ části o výměře 200 m 2 v k.ú. Tisová u Nejdku za 0.000,- Kč; prodej pozemku ppč. 2/ části o výměře 80 m 2 a ppč. 08/ části o výměře 9 m 2 v k.ú. Tisová u Nejdku za 2.0,- Kč; prodej pozemku ppč. 2/ části o výměře 0 m2 a ppč. 08/ části o výměře 20 m 2 v k. ú. Tisová u Nejdku za 2.290,- Kč; prodej pozemku ppč. 90/ části o výměře m 2 v k.ú. Nejdek za 0,- Kč; prodej pozemku ppč. 8/2 části o výměře 20 m 2 v k.ú. Nejdek za 2.000,- Kč; prodej pozemku ppč. části o výměře m 2 v k.ú. Nejdek za.00,- Kč; dále schválilo přijetí daru od Karlovarského kraje, na základě usnesení krajského zastupitelstva č. ZK 22/09/09 ze dne , nemovitostí čp. na pozemku stp.č. 9 a pozemku stp.č. 9 o výměře 8 m 2 v k.ú. Nejdek; podání žádosti o dotaci v rámci OP Životního prostředí z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt Sanace opěrné zdi, ulice Karlovarská, Nejdek a pověřilo OISM zařazením investice do návrhu na rozpočet na rok 200; vzalo na vědomí dopis p. Síbrta a odložilo rozhodnutí o opravě komunikace Tisová nad železničním přejezdem s tím, že definitivní úprava komunikace bude řešena po ukončení stavebních aktivit v dané lokalitě; schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Zastřešení a opláštění zimního stadionu Nejdek Stavba zastřešení ledové plochy ve smyslu již schválených usnesení ZM v této věci; uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Zastřešení a opláštění zimního stadionu Nejdek Stavba zázemí zimního stadionu ve smyslu již schválených usnesení ZM v této věci; dále schválilo smlouvu č. SVŠ/0/2009 mezi městem Nejdek a CEN- TRED, o. s., o poskytnutí finančního příspěvku ve výši.000,- Kč; příspěvek na provoz pečovatelské služby S námi doma, o.p.s., na rok 200 ve výši 0.000,- Kč v rámci rozpočtu města; rozšíření návrhu plánu o řešení inkluze vyloučených romských komunit v rámci tvorby KPSS v Nejdku; neschválilo záměr pořízení bezdrátového městského rozhlasu pro potřeby krizového řízení města Nejdku; schválilo rozpočtové provizorium města Nejdek na rok 200 takto: a) Maximální měsíční provozní výdaje se stanoví ve výši /2 rozpočtu upraveného pro rok 2009, snížené o výdaje na investice a nákup DHDM, a to ve všech odborech MěÚ a příspěvkových organizacích. Výjimku tvoří výdaje OISM na provoz zimního stadionu a sněžné rolby, akce Nejdecký ples a KPH, které mohou být propláceny do výše rozpočtu na rok 2009 a výdaje města a příspěvkových organizací na úhradu vyúčtování vodného a stočného, tepla a elektrické energie. b) Nebudou propláceny žádné odměny ze mzdových prostředků. c) Budou v plné výši hrazeny splátky z uzavřených smluvních vztahů (úvěry, leasingové splátky, pojistné, pečovatelská služba, atd.) a závazky vůči státu (daně, poplatky, odvody). d) Rozpočtové provizorium se nevztahuje na závazky z investičních akcí smluvně zabezpečených v r a nedokončených či nedoplacených, zejména projekty a studie, VO NN Osvětimská, Jiráskova, Karlovarská a chodníky Osvětimská. Zápis v plném znění se zveřejňuje na úřední desce města Nejdku a na webových stránkách města Město Nejdek vyhlašuje příjem žádostí o dotace K získání dotace z rozpočtu města Nejdku na realizaci vašeho projektu uvádíme základní podmínky: Dotace se poskytují žadatelům na základě podané žádosti, zpracované v souladu s pravidly pro jejich poskytování. Žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu musí být doručeny do podatelny Městského úřadu v Nejdku, náměstí Karla IV. 29,2 2 Nejdek, s nejpozdějším datem příjmu potvrzeným podatelnou MěÚ 28. února 200 Žadatel může v kalendářním roce žádat o poskytnutí dotace na více projektů (každý projekt bude samostatně uveden na formuláři Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku); Finanční příspěvek se poskytuje občanským sdružením, humanitárním organizacím, fyzickým, nebo právnickým osobám Činnost žadatele nebo projekt musí mít přínos pro občany města Nejdku. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města v plném znění, včetně potřebných formulářů a veškerých vstupních informací pro zpracování žádostí, jsou k dispozici na internetových stránkách města pod odkazem DOTACE nebo na ekonomickém odboru, který poskytuje odbornou pomoc při zpracování žádostí (p. Drobková, telefon č. 20 2). V loňském roce byla mezi žadatele rozdělena částka Kč, přičemž požadováno bylo Kč. Přestože není v našich možnostech uspokojit všechny žadatele, přejeme vám, aby právě váš projekt byl podpořen. Děkujeme za záslužnou činnost, kterou svými projekty vykonáváte pro obyvatele našeho města. Pavlína Drobková, odbor ekonomický UPOZORNĚNÍ Nový územní plán města Odbor investic a správy majetku města upozorňuje občany, že lhůta k předložení jejich námětů, názorů a návrhů na změny využití jednotlivých větších území i menších lokalit ve městě se prodlužuje do. ledna 200. František Jílek, referent OISM Přijďte si zabruslit na zimní stadion Kdy si můžete přijít zabruslit? ÚT ČT PÁ SO NE Veřejné bruslení : Bruslení rodičů s dětmi správce stadionu p. Dolenský, tel ,

3 LEDEN 200 NEJDECKÉ LISTY Městská policie Nejdek informuje Zdravotní prohlídky řidičů seniorů Zákon č. /2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, 8 (výňatek): Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí: a) registrující praktický lékař, b) lékař zařízení závodní preventivní péče, c) kterýkoli praktický lékař u osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře zařízení závodní preventivní péče. Zákon č. /2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, 8 (výňatek): Posouzení zdravotní způsobilosti provádí posuzující lékař na žádost žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění. Náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel. Po provedení lékařské prohlídky, popřípadě odborného vyšetření vydá posuzující lékař žadateli posudek o zdravotní způsobilosti. Posudek o zdravotní způsobilosti musí mít písemnou formu. Zákon č. /2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, 8 : Je-li žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění podle posouzení zdravotní způsobilosti zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, oznámí posuzující lékař neprodleně tuto skutečnost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a zašle mu kopii posudku o zdravotní způsobilosti. Zákon č. /2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, 8 (výňatek): Držitel řidičského oprávnění je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 0, a 8 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 8 let věku pak každé dva roky. Jan Sekot, velitel MěP Odchytová stanice pro zaběhnuté psy Odchytová stanice pro zaběhnuté psy děkuje za podporu svým příznivcům Děkujeme všem občanům, kterým není osud pejsků lhostejný, za spolupráci v roce Pomáhali jste nám nalézt původní majitele domácích mazlíčků, podporovali nás finančními i věcnými dary ve prospěch zatoulaných psů. Věříme, že díky vaší pomoci a zájmu o osud opuštěných pejsků z naší odchytové stanice se nám podaří předat i ostatní z nich do dobrých rukou. Možná se právě vy rozhodnete začít nový rok s novým čtyřnohým věrným kamarádem! Uvádíme fotografie některých z nich. Pokud se pro pejska rozhodnete, návštěvu v odchytové stanici je nutno předem domluvit na telefonních číslech nebo Šťastný nový rok 200 přeje Pavel Drobek, MP Nejdek Foto: Pavel Drobek MěP děkuje všem občanům, kteří přispívají naší odchytové stanici finančním nebo věcným darem ve prospěch zatoulaných psů. Číslo účtu 2/000, Variabilní symbol Nejdek opět zvítězil na turnaji v Johanngeorgenstadtu Vítězné družstvo z Nejdku Foto: Jaroslav Urban Dne 2. listopadu byli, stejně jako v loňském roce, pozváni zástupci městského úřadu a místních základních škol partnerským městem Johanngeorgenstadt na volejbalový turnaj. Naše město reprezentovala dvě družstva sestavená, se zaměstnanců a přátel městského úřadu a zaměstnanců a přátel ZŠ, náměstí Karla IV. a ZŠ, Karlovarská. K naší velké radosti se podařilo týmu městského úřadu obhájit vítězství a stejně jako v loňském roce přivézt do Nejdku opět vítězný putovní pohár. Úspěchy slavil také tým základních škol, který skončil na krásném druhém místě. Naše družstva si z úspěšného turnaje přivezla nejen milé ceny, ale především spoustu krásných vzpomínek. Už teď se těšíme na další ročník! Mgr. Martina Nováková, za nejdecké volejbalové týmy

4 NEJDECKÉ LISTY LEDEN 200 Odbor sociálních věcí a školství informuje: Zápis do prvních tříd základních škol Rok 2009 předal štafetu roku novému. To ovšem neplatí o roce školním. Ten se teprve blíží ke své půli. Ještě před rozdáním pololetního vysvědčení čeká děti narozené od září 200 do srpna 200 slavnostní okamžik, zápis do. tříd. Školy se vyzdobí, možná se změní v krásnou pohádku nebo veselý příběh plný barviček, kdo ví? Už nyní se však všechny paní učitelky na budoucí prvňáčky moc těší. Termíny zápisů předaly školy takto: ZŠ Nejdek, Karlovarská, Úterý od hod. do hod. Středa od 9 hod. do hod. ZŠ Nejdek, nám. Karla IV., Středa od hod. do hod. Čtvrtek od hod. do hod. Rodiče předškoláčků, nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz, rodný list dítěte, popř. rozhodnutí soudu, kterému z rodičů bylo dítě svěřeno do péče. Všem zaměstnancům školek a škol přejeme hodně úspěšných a spokojených dětí, hodně zdraví, energie a nadšení nejen po celý rok 200! Ing. Soňa Taušková, vedoucí OSVŠ Tísňová péče Rádi bychom vás informovali o nové sociální službě - tísňové péči, která je jako jediná v Karlovarském kraji poskytována agenturou domácí péče LADARA, o. p. s., se sídlem v Karlových Varech-Staré Roli. Možná vás tato služba osloví osobně, možná máte ve svém okolí někoho, komu by se mohla stát potřebnou. Pokud byste o ni projevili zájem vy či osoby ve vašem okolí, kontaktujte náš odbor. Zástupci agentury jsou ochotni přijet a udělat předváděcí akci, při které si osobně budete moci službu vyzkoušet. Tísňová péče poskytuje nebo zprostředkovává neodkladnou pomoc při -nenadálé situaci (zranění, pád apod.) -náhlé krizové situaci (zhoršení zdravotního stavu apod.) - mimořádné situaci (přepadení nebo ohrožení jinou osobou). Nabízí nepřetržitý kontakt s osobami, které jsou vystaveny riziku ohrožení zdraví nebo života, a to pomocí tísňového tlačítka, které má dotyčný zavěšené na krku nebo jako hodinky na ruce. Cílovou skupinu tvoří senioři a osoby se zdravotním postižením. Velkým problémem této cílové skupiny bývá obava z nemožnosti dovolat se potřebné pomoci v okamžiku, kdy náhlá situace vznikne. U těchto spoluobčanů poté může nastat pocit nesoběstačnosti a neschopnosti žít doma. Často vyhledávají pobyt v ústavním zařízení i přesto, že jejich přáním je žít ve vlastním domově. Tísňová služba spolupracuje se složkami IZS (PČR, hasiči, záchranná služba). V případě vaší potřeby zajistí také převozní sanitní službu, spojení s osobou blízkou (rodina, soused, apod.), ale také s praktickým nebo ošetřujícím lékařem, kterého uživatel uvede v žádosti o službu. Pokud máte zájem o bližší informace, můžete kdykoliv navštívit p. Macháčkovou na OSVŠ, nebo volat na tel. 20. Jana Macháčková, OSVŠ Prosinec v městské knihovně Na úvod informací z knihovny se ještě vrátím k soutěži, kterou vyhlásila knihovna k XI. Krušnohorskému jarmarku. Tentokrát to byla výtvarná soutěž SNĚHULÁKOVINY. Úkolem dětí bylo vytvořit jakoukoliv výtvarnou technikou sněhuláka. Celkem soutěžilo sněhuláků, jednotlivců i skupinek, Sněhuláky vytvořily děti z nejdeckých školek, škol a dětských sdružení. Hodnocení bylo veřejné, sněhuláci byli vystaveni v muzeu a dostávali hlasy od návštěvníků jarmarku. Rozhodování bylo nelehké, neboť děti vyrobily opravdu různorodé a originální sněhuláky, za což jim patří poděkování. Odměnu a pamětní list za účast obdržely opět všechny dětské kolektivy. A který sněhulák nakonec zvítězil?. místo středisko Kompas Nejdek dívčí oddíl (sněhulák č. ) 2. místo OC Beruška (sněhuláci č. ). místo ZUŠ Nejdek (sněhuláci č. ) Doprovodný program k jarmarku, který se konal v knihovně - čtení pro děti, burza knih, psaní přáníček Ježíškovi, výstava paličkované krajky a ukázky řezbářského umění mladých Sněhuláci z., 2. a. místa (zleva) umělců z Johanngeorgenstadtu měl velký ohlas a během celého dne přišlo do knihovny kolem 0 návštěvníků jarmarku. V si ještě do konce ledna můžete prohlédnout výstavku paličkované krajky nejdeckých krajkářek, členek o.s. Krušnohorská krajka. Krajkářky by rády mezi sebou přivítaly i nové zájemce o toto krásné umění, a proto se rozhodly ve čtvrtek 28. ledna od.00 do.00 hodin paličkoat přímo v knihovně v (čítárna v přízemí). Zveme všechny zájemce k návštěvě knihovny přijďte se podívat, jak vznikají paličkované krajky. Ve výlohách knihovny si stále můžete prohlédnout prezentaci jednotlivých sdružení, které se věnují práci s dětmi. I na tento rok připravuje knihovna spoustu akcí pro děti soutěže, besedy a výtvarné dílny. Informace o jednotlivých akcích sledujte na plakátcích v dětském oddělení a na webu knihovny. Jana Vítková, městská knihovna DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA - ŠKOLY V NEJDKU MŠ HUSOVA ředitelka: Jana Velcová 92 MŠ LIPOVÁ ředitelka: Jiřina Pospíšilová 82 2 MŠ NERUDOVA ředitelka: Zuzana Řeháková MŠ ZÁVODU MÍRU ředitelka: Mgr. Martina Nováková, ZŠ NÁMĚSTÍ ředitel: Mgr. Igor Gubič 82 8 Školní jídelna: Pronájem tělocvičny: 82 8 ZŠ KARLOVARSKÁ ředitelka: Mgr. Jana Pavažajová Šk. jídelna: Pronájem tělocvičny: SOŠ A SOU Nejdek ředitel: Mgr. Josef Dvořáček 82 ZUŠ Nejdek ředitel: Miloš Baumgärtl 92 2

5 LEDEN 200 NEJDECKÉ LISTY Osobnost města nominace Již tradičně připravuje město Nejdek v letošním roce IV. Nejdecký ples, který se bude konat v sobotu 20. února 200 v Kulturním domě. S programem plesu budete seznámeni v příštím čísle Nejdeckých listů, předprodej lístků bude zajištěn v místním infocentru. Součástí plesu bude, jako každoročně, předání ceny Osobnost města Nejdek Vyberte ji společně s námi! Marta Dvořáčková OSOBNOST MĚSTA NEJDKU 2009 Vyberte mezi sebou člověka, který svým celoživotním přínosem, svou prací, dílem či skutkem významně přispěl k propagaci a reprezentaci našeho města. Pro vás, kteří si nejste jisti výběrem, uvádíme několik našich tipů: A. Marta DVOŘÁČKOVÁ, let Nominace za celoživotní přínos v oblasti kultury - pracovnice místního muzea, kde pracuje 20 let - v roce 2009 oslavila významné životní jubileum let - pracovala též na městském úřadě (národním výboru), oblast školství a kultury, založila Aktiv životního prostředí, soutěž Rozkvetlé ulice, zájmový kroužek alpinkářů, zájmový kroužek nejdeckých výtvarníků, na jejichž výstavách vystavovala také své kresby - stála u zrodu Nejdeckého zpravodaje - organizovala nejrůznější kulturní akce, např. Přehlídku zájmové umělecké činnosti učňovské mládeže, Divadelní přehlídku, po dobu let organizovala Pochod na státní hranici na Jelení Berta Růžičková Foto: V. Satýnková Foto: Martin Žák jako památku obětí války k jejich hrobu - několik let byla kronikářkou města Nejdku, v celonárodní soutěži kronik získala 2. místo - v místním muzeu zorganizovala např. výstavy ze suchých květin, lodních modelů, paličkování krajek - životní motto: V mém působení v muzeu se snažím, aby lidé našli nejen poučení, ale i vlídné přijetí, dobré slovo a pohodu, kterou tolik každý potřebuje. B. Alois NÁPRAVNÍK, 2 let Nominace za celoživotní přínos v oblasti požární ochrany a záchranu lidského života - dlouholetý člen zásahové jednotky SDH Nejdek - v roce 2009 oslavil významné životní výročí 0 let aktivní činnosti u hasičského sboru, kde vykonává funkci strojníka a chemické a technické služby, tj. zajišťuje akceschopnost dýchací a křísící techniky pro JSDH Nejdek, JSDH Pozorka a v případě potřeby pro další sbory z okolí - 0 let byl hasičem závodního požárního útvaru Vlnapu (dříve PČP), jako zkušený hasič předává dodnes své zkušenosti a pomáhá tak vychovávat generaci mladých hasičů v Nejdku - k lásce k této profesi vychoval i své dva syny: starší syn Alois pracuje jako hasič v ČEPRU Hájek, mladší Martin na letišti v K. Varech - je držitelem mnoha ocenění - medaile za věrnost, za zásluhy, za příkladnou práci, řád Sv. Floriána aj. - je členem výboru SH ČMS Nejdek, aktivně se podílí na organizaci akcí pro veřejnost - u dvou událostí bezprostředně zachránil lidský život: U vážné dopravní nehody provedl těžce zraněnému mladíkovi zpevnění pánve a oživovacími pokusy ho udržoval při životě až do příletu vrtulníku; při ukázce hasičské činnosti na dětském táboře zachránil mladého muže, který byl ohrožen na životě v důsledku srdeční slabosti a bez duchapřítomné pomoci by do příjezdu RZS nepřežil C. Berta RŮŽIČKOVÁ, 8 let Nominace za celoživotní přínos v oblasti česko-německých vztahů - předsedkyně místní organizace Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - v roce 2009 reprezentovala sudetské Němce, kteří z různých důvodů nebyli po válce odsunuti z ČSR, na výstavě v Praze s názvem Ti, kteří zůstali; tato výstava, která nyní putuje po Česku a Německu a letos na jaře bude instalována i v Nejdku, představuje na deseti výstavních panelech životní příběhy deseti osobností, Němců, žijících nepřetržitě v Česku; na vernisáži výstavy v Praze dne. srpna 2009 předčítala paní Berta Růžičková úryvky ze svých pamětí - od roku 9 veřejně vystupuje s písněmi z Krušnohoří a z Chebska a doprovází se na citeru; s tímto nástrojem, tak typickým pro Krušnohoří a s písněmi německými i českými rozdala radost na stovkách koncertů po celé republice - v září 2009 koncertovala se zpěvem a s citerou v Berlíně - zasloužila se o dobrou vůli k soužití Čechů a Němců v Krušnohoří Alois Nápravník Foto: SDH Nejdek D. Marie VÁCHOVÁ, 0 let Nominace za celoživotní přínos v oblasti sportu - členka krajského výboru Asociace sportu - v roce 2009 oslavila významné životní jubileum 0 let - po celý život působí v TJ Jiskra, dříve jako cvičenka, potom cvičitelka, členka výboru TJ a od r. 200 je předsedkyní jednoty - během doby se přizpůsobovala změnám stylu cvičení při hudbě přes pohybovou výchovu, džezgymnastiku, aerobic ke zdravotní tělesné výchově, které se věnuje jako cvičitelka přes 20 let a ovlivnila tak vztah ke sportu u všech věkových kategorií dívek a žen v našem městě - součástí tehdejšího cvičení při hudbě byly i nácviky na spartakiády (v letech 90 98), kterých se pravidelně zúčastňovala; poslední společné vystoupení na tělovýchovných slavnostech r. 990 a všesokolském sletu r.99 (díváte-li se na spartakiádní vystoupení s despektem, uvědomte si, že tehdy nebyla Fit centra ani jiné podobné aktivity a pro ženy) - s přibývajícími léty se věnuje cvičení seniorek při zdravotní tělovýchově a působí jako cvičitelka krajské vědecké zdravotní výchovy - spolupracuje s místním Klubem seniorů v rámci organizace výletů do okolí Nejdku (Svatošské skály, Andělská hora, Goethova vyhlídka) - v roce 200, při příležitosti svého životního jubilea let, získala zlatou medaili Miroslava Tyrše za celoživotní přínos tělovýchově (pokračování na str. ) Marie Váchová Foto: Šárka Tóthová

6 NEJDECKÉ LISTY LEDEN 200 Osobnost města nominace (pokračování ze str. ) POKUD VÁŠ KANDIDÁT NENÍ UVEDEN MEZI NAŠIMI TIPY, můžete nám zaslat svůj nominační tip s popisem v rozsahu výše uvedených osobností, včetně vašeho jména a tel. čísla (pro případ ověření a doplnění údajů nominace). Zpestříte tak možnost výběru ostatním občanům! Nominační tipy zasílejte elektronicky do středy 20. ledna 200 na adresu a pokud splní stanovené podmínky, budou zařazeny do seznamu osobností na internetových stránkách města www. nejdek.cz. Seznam doplněný o vaše kandidáty bude v době hlasování zveřejněn též v infocentru. Perníkový Nejdek zná své vítěze Voňavá soutěž vyhlášená v rámci Kruš no horského vánočního jarmarku měla velký úspěch. Tato soutěž byla opravdu náročná především svým zadáním - vyrobit a nazdobit perník s nejdeckou tematikou. Nakonec účast předčila očekávání. Sešlo se celkem 0 nádherných perníkových skvostů připomínajících Nejdek. Dovolte mi, abych všem účastníkům poděkovala zvlášť, protože si to opravdu zaslouží. Připravili pro nás nezapomenutelný zážitek v prostorách nejdeckého muzea a přispěli tak k příjemné atmosféře vánočního jarmarku. Děkuji perníkářkám Anně Filipsikové ze Suché, Daně Vrbové z Nejdku, Magdaleně Satýnkové z Bernova, Janě Duchoňové a Heleně Hruškové z Nejdku, Šárce a Nikole Moravovým z Nejdku, Stanislavě Wolfové z Nejdku, Ditě Míkové, Elišce Stejskalové, Radce Janků, všem z Nejdku a v neposlední řadě Ondřeji Popluhárovi z Karlových Varů. Určit vítěze nebylo snadné. Čas, trpělivost, úsilí a um to vše dělá perník perníkem. Ovšem, byla to soutěž, a proto známe vítěze:. místo Ondřej Popluhár z K. Varů 2. místo Anna Filipsiková ze Suché. místo Dana Vrbová z Nejdku -red- PRAVIDLA HLASOVÁNÍ:. Hlasovat mohou občané Nejdku a městských částí Bernov, Fojtov, Lesík, Lužec, Oldřichov, Pozorka, Suchá, Tisová, Vysoká Štola. 2. Uveďte jméno vašeho kandidáta, který je občanem či rodákem města Nejdku. Pokud váš tip není mezi nominovanými osobnostmi, uveďte též jeho celoživotní přínos, kterým významně přispěl k propagaci a reprezentaci našeho města. Splní-li váš kandidát stanovené podmínky, bude zařazen do seznamu nominovaných osobností na cz a budou pro něj moci hlasovat i ostatní občané. K tomu, aby váš hlas byl platný, je nutné uvést též vaše celé jméno, podpis a adresu.. Na obálce uveďte označení Osobnost města Své hlasy odevzdávejte do soboty 0. ledna 200 na podatelně MěÚ, v infocentru, Vítěz soutěže Ondřej Popluhár z Karlových Varů do schránky umístěné u vchodu radnice, nebo posílejte na adresu: Město Nejdek, náměstí Karla IV. 29, 2 2 Nejdek s označením Osobnost města Vyhodnocení hlasovacích lístků proběhne v měsíci únoru za účasti komise ve složení: z pověření vedoucí Odboru kultury Vladimíra Satýnková, Iveta Drobná, místostarostka, Mgr. Pavel Andrš, kronikář města.. Kandidát, který získá nejvíce hlasů, se stane Osobností města Nejdek 2009 a cena mu bude slavnostně předána na IV. Nejdeckém plese starostou města. 8. Na IV. Nejdeckém plese bude též vylosován jeden z hlasujících občanů, který získá dárek. Těšíme se na vaše hlasy a tipy! Vladimíra Satýnková, z pověření vedoucí Odboru kultury Foto: Michal Halapej Perníky, které získaly (zleva), 2. a. místo

7 LEDEN 200 NEJDECKÉ LISTY Nejdek-Ostrov 2 22 Nejdek-Ostrov Nejdek-Ostrov Pepravu zajišuje: Cvinger bus s.r.o., Nádražní 08, 22 Nejdek j j g j 9 kmt od Nejdek,,METALIS.. p Nejdek,,nám. Nejdek,,aut.st.. Nejdek,,most Nejdek,,sídlišt Nejdek,Vysoká Štola,rozc. Nejdek,Pozorka.. Nejdek,Nový Fojtov.. Nejdek,Fojtov Dpoltovice,,hor.statek.. Dpoltovice.. Hrozntín,Ode,farma. Hrozntín,Ode,záv.. Hrozntín,Ode Hrozntín,,žel.zast... Hrozntín,,nám... Hrozntín,,U Budk.. Hrozntín,Bystice. Ostrov,Kfely,rozc.0.2 Ostrov,Kfely,rest Ostrov,,poliklinika Ostrov,,zámek. MHD 22 2 p Ostrov,,nám.. MHD od jede v pracovních dnech spoj píslušnou zastávkou projíždí 0 nejede od do..0, od 8..0 do..0, od..0 do.8.0 Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou umístny ve vozidle na lince Platí od Platí od do do.2 Platí od do Platí od do Platí od do MHD možnost pestupu na mstskou hromadnou dopravu

8 8 NEJDECKÉ LISTY LEDEN Nejdek-Šindelová-Rotava Nejdek-Šindelová-Rotava Pepravu zajišuje: Cvinger bus s.r.o., Nádražní 08, 22 Nejdek 9 km T od Nejdek,,METALIS p Nejdek,,aut.st... Nejdek,,masna. Nejdek,Bernov,statek Nejdek,Bernov,rozc... Nejdek,Lesík,rozc... Nejdek,Lesík.. Šindelová. Šindelová,,obchod Rotava,Údolí.. Rotava,,Škoda.. Rotava,,pož.zbroj p Rotava,,sídlišt. od 0 jede v pracovních dnech jede v pondlí jede v pátek Platí od do Platí od do nejede.2.09 jede také..0,..0, , , 8..0, nejede..0,..0 2 jede také ,.2.09, 2.9.0, 2.0.0,..0, nejede ,..0 Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou umístny ve vozidle na lince Nejdek-Šindelová-Rotava Nejdek-Vysoká Pec,Rudné-Nové Hamry-Nejdek Pepravu zajišuje: Cvinger bus s.r.o., Nádražní 08, 22 Nejdek km T od Nejdek,,aut.st Nejdek,,nám.. Nejdek,,METALIS Nejdek,,U studánky Vysoká Pec,,záv.rozc Vysoká Pec,,hotel Sport.. Vysoká Pec,Rudné. Vysoká Pec,Rudné,u kostela Vysoká Pec,Rudné. Vysoká Pec,,hotel Sport Vysoká Pec,,záv.rozc... Nové Hamry,,u pejezdu. Nové Hamry.. Nové Hamry,,u kostela. Nové Hamry Vysoká Pec,,záv.rozc... Nejdek,,U studánky Nejdek,,METALIS Nejdek,,nám p Nejdek,,aut.st jede v pracovních dnech spoj jede po jiné trase Platí od Platí od do do nejede nejede od do..0, od 8..0 do..0, od..0 do Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveejnny na lince. 29 Nejdek-Vesová-Chodov-Vintíov 29 Nejdek-Šindelová-Rotava Pepravu zajišuje: Cvinger bus s.r.o., Nádražní 08, 22 Nejdek 9 0 od Nejdek,,METALIS.. p Nejdek,,sídlišt Nejdek,,aut.st.. Nejdek,Suchá.. Nejdek,Nová Suchá,dol. Nejdek,Nová Suchá,hor. ernava,rájec,rozc ernava Tatrovice Vesová,,rozc.0... Vesová,,kombinát Chodov,,sídlišt.. Chodov,,aut.nádr Vintíov,,keramzitka p Vintíov,,velkolom Jií.. od jede v pracovních dnech spoj jede po jiné trase km T Platí od do Platí od do Informace OS Veselý Bernov: Máme hřiště! V rámci dotačního titulu Tvorba občanské společnosti rozdělovalo město v tomto roce jako každoročně finanční prostředky mezi žadatele (občanská sdružení, humanitární organizace, fyzické a právnické osoby), kteří žádali finanční podporu na projekty mající přínos pro občany našeho města. Občanské sdružení Veselý Bernov podalo žádost na částku 000 Kč na projekt terénní úpravy na víceúčelové hřiště. Tato dotace nám byla zastupitelstvem města dne schválena. Představa sdružení byla vybudovat travnatou plochu 22 m x m, na které se vybuduje klasické hřiště pro volejbal, nohejbal, vybíjenou, badminton apod. o rozměrech 8 m x 9 m se železnými stojany na síť. S pracemi jsme začali koncem prázdnin. Celá realizace nám trvala do konce října. Dnes je hřiště hotové. Na jeho zhotovení měli podíl členové OS Veselý Bernov, kteří svůj volný čas věnovali terénním úpravám. Provoz hřiště bude zahájen v letošním roce. A na to se všichni v Bernově těšíme. Dagmar Halapejová, předsedkyně OS Veselý Bernov Foto: Petr Satýnek

9 LEDEN 200 NEJDECKÉ LISTY 9 Dne 2. prosince 2009 uspořádal Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Nejdek výroční vánoční schůzi svých členů. Kulturní program zajistily děti z mateřské školy, Lipová ul. v Nejdku. Děkujeme touto cestou všem sponzorům za poskytnutí občerstvení a věcných darů. Velké poděkování patří dětem z mateřské školy a jejich učitelkám za velmi pěkné vystoupení. Poděkování patří též Městské policii Nejdek za jejich pomoc, paní místostarostce, vedoucí odboru sociálních věcí a školství a pracovnicím infocentra Nejdek za jejich celoroční spolupráci, řediteli ZŠ náměstí Karla IV. a vedoucí školní jídelny za poskytnutí prostor školní jídelny a pomoc při podávání občerstvení a také členům výboru našeho svazu za to, jak celou schůzi připravili. Všem ještě jednou moc děkujeme a přejeme hodně úspěchů v roce 200. Ludmila Jandová, za Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Nejdek Ráda bych touto cestou poděkovala zdravotním sestřičkám ze společnosti S námi doma, o.p.s. pod vedením paní Odlové. Zejména pak sestřičce Ivance Krejčiříkové, která svým rychlým rozhodnutím zachránila život mému manželovi. Se srdečným díky Božena Krejčová MŠ Nejdek, Husova děkuje manželům Kratochvílovým za finanční dar, věnovaný dětem k vánoční nadílce. Zároveň děkujeme všem rodičům, kteří v roce 2009 svými drobnými dary zpříjemnili dětem pobyt v MŠ. Jana Velcová, ředitelka MŠ Dne 2.2. proběhly dvě tradiční akce na podporu občanského sdružení Dětská radost.prvním bylo paličkování Dlouhá noc, na kterém se sešly krajkářky ze sdružení Krušnohorská krajka. Své výrobky opět věnovaly našemu sdružení, takže krajky si mohli návštěvníci muzea zakoupit. Druhá akce se konala v evangelickém kostele, kde se uskutečnil vánoční charitativní koncert pěvecké třídy pod vedením Štěpánky Steinové. Všem bych touto cestou moc ráda poděkovala. Také bych chtěla poděkovat všem,kteří se přišli na nejdecký jarmark podívat, zakoupili si v našem stánku nějaký dáreček a přispěli tím na naše sdružení. Dík patří také všem, kteří si přišli poslechnout nádherný koncert. Martina Primasová, za OS Dětská radost Dětský soubor PODĚKOVÁNÍ Foto: OS Dětská radost Pozvánka Sdružení BEZ Nové Hamry rozzářil vánoční stromek Byl chladný podzimní večer. Už z dáli se ze tmy na kopci rýsoval rozsvícený kostel, který doslova zdobil ponurou krajinu kolem. Každému muselo být hned jasné, že tento večer bude něčím výjimečný. Pomalu se začínaly scházet skupinky lidí těšící se na nastávající vánoční koncert. Nové Hamry každoročně pořádají rozsvícení vánočního stromku. To letošní, již páté, se uskutečnilo v sobotu 28. listopadu v hodin. Úvodem vystoupil v kostele sv. Jana Nepomuckého sbor Chorea Nova z Nové Role. Jejich půlhodinové velmi zdařilé vystoupení bylo zakončeno starostovým proslovem a pozváním k rozsvícení vánočního stromečku, který letos poprvé nestál na náměstí, ale zaujímal místo vedle kostela. Zajímá vás svět dokumentárního filmu? Chcete se setkat s Romem, který píše scénáře a natáčí filmy? Pokud ano, přijďte na BEZ-besedu do kinokavárny v Nejdku - v pátek 29.. od.00 hod. na promítání filmu Černobílý svět (s Janem Přeučilem) a následnou besedu se scénáristou a režisérem Petrem Havránkem - v sobotu 0.. od.00 hod. na film Domeček splněných snů (s Helenou Růžičkovou). POZVÁNKA KLUBU SENIORŮ Renata Jirušová, Sdružení BEZ Zveme vás do kinokavárny, kde se bude 8. ledna 200 konat od hodin valná hromada Klubu seniorů s tímto programem:. pracovní část zhodnocení činnosti za minulý rok, nástin plánu na rok 200 a volba členů rady klubu 2. zábavná část vystoupení pěveckého a tanečního souboru Radost seniorek z Krásna Týdeník Sedmička vychází ve dvaačtyřiceti městech v celé České republice v celkem sedmadvaceti mutacích. Jde o první zdarma distribuované regionální týdeníky, které nabízí svým čtenářům kvalitní a rozsáhlé zpravodajství pokrývající regionální dění. Kromě zpráv najdou čtenáři v Sedmičce v graficky moderní a svěží podobě i publicistické útvary, příběhy, rozhovory, reportáže, názorovou stranu, dění z kultury či ze sportu. Sedmička přináší i zpravodajství z celé České republiky, ze světa a také čtení pro celou rodinu: o vaření, hobby, zahradě, automobilech, omalovánky pro děti, také předpověď počasí na celý týden či křížovky. Regionální týdeník Sedmička nabízí svým čtenářům i patnáctistránkový televizní program na celý týden, který nabízí i zahraniční televizní Těšíme se na setkání v novém roce. Eliška Johnová, Klub seniorů Nejen děti, ale i dospělí stromeček krásně vyzdobili svými vlastnoručně vyrobenými ozdobami, které se přes den lesknou v záři sluníčka, ale později je už snad bude zdobit i tolik očekávaný sníh. Ti nejmenší autoři ozdob byli obdarováni perníčky a bonbóny, ostatní si zas pochutnali na výborném svařeném víně, které svou vůní podtrhlo předvánoční atmosféru a hlavně zahřálo v chladném večeru. Minulý rok už byla touto dobou krajina pokrytá čepicí sněhu, ale zima na sebe určitě nenechá dlouho čekat. Tuto předvánoční pohodu si přišlo vychutnat na 20 místních i přespolních. Je to zatím největší účast za celých pět let. Těším se a doufám, že příští rok bude také tak vydařený. Monika Boldižarová, let Týdeník Sedmička také v Nejdku kanály dostupné na území České republiky. Osmačtyřicet celobarevných stran je zárukou velkého množství zpravodajství a kvalitní tým více jak stovky novinářů, kteří do Sedmičky přišli například z MF Dnes, Práva, České tiskové kanceláře, internetového portálu Aktuálně či z televize Z, zase garancí kvalitních, seriozních a hlavně čtivých novin. Sedmička vychází každý čtvrtek. Nejdečtí čtenáři ji najdou ve stojanech v infocentru a na Poště v Nejdku. Vladimíra Satýnková, z pověření vedoucí Odboru kultury

10 0 NEJDECKÉ LISTY LEDEN 200 Vánoce v naší mateřské škole Mikulášská nadílka Plny očekávání i obav se naše děti dočkaly. prosince mikulášské nadílky. Moudrý Mikuláš s sebou přinesl velikou kouzelnou knihu, ve které bylo o dětech z naší školky mnohé psáno. Některé chválil, jiným domlouval. Důležité je, že žádné z nich neskončilo v čertově pytli! Přestože byl čert opravdu strašidelný, domlouval mu krásný andílek, kterému stejně jako Mikuláši děti slíbily, že budou hodné, nebo že se určitě polepší. Při zpěvu písní a přednesu básní se Mikuláš s andílkem spokojeně usmívali a čert si dokonce zatancoval. Všem našim hodným dětem ze tříd Berušek, Sluníček i Pastelek na závěr nadělili dárečky, ze kterých se moc radovaly. Ráda bych jménem školy poděkovala VZP Karlovy Vary, Ing. Petru Svobodovi, za hodnotné mikulášské dárky pro děti, a také Mikuláši - panu Miroslavu Drobnému, andílkovi - Terezce Drobné a čertu - Romanu Rédlovi. Ježíšek naděloval dárky Pravou vánoční náladu jsme zažili již. prosince. Nevěříte? V naší mateřské škole totiž Ježíšek naděloval dárky! V tento slavnostní den přijala naše pozvání vedoucí odboru sociálních věcí a školství Ing. Soňa Taušková a prožila tak neopakovatelnou atmosféru Ježíškova nadělování, rozzářených dětských očí, rozbalování dárků a bezprostřední radosti. Naše poděkování patří týmu sekretariátu firmy Witte Nejdek za finanční příspěvek na koupi vánočního dárku (televizor do třídy Sluníčka), a Ježíškovi - p. Miroslavu Drobnému. Všichni k sobě patříme, společně se těšíme Nekonečné čekání na Vánoce doma jsme si společně s dětmi zkrátili a zároveň přiblížili 8. prosince, kdy jsme všichni společně poobědvali za poslechu koled u svátečně prostřených vánočních stolů v jedné třídě. Foto poskytla autorka článku Cililink! Slyšíte děti? Už brzy zazvoní ten opravdový zvoneček DOMA! Šťastný vstup do nového roku 200 vám všem přejí děti a zaměstnanci Mateřské školy Nejdek, Závodu míru. Mgr. Martina Nováková, ředitelka mateřské školy ZŠ KARLOVARSKÁ NEJDEK má pro vás dveře vždy otevřené. Pokud si ale budete chtít prohlédnout celou budovu s průvodcem, zapište si do kalendáře. leden 200. V tento lednový čtvrtek pořádáme od.00 do 8.00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Dozvíte se, co je u nás nového, jaké projekty probíhají a jaké chystáme, v jakém prostředí se u nás děti učí, sportují, odpočívají Pokud byste zvědavostí nemohli vydržet, navštivte již nyní naše webové stránky DUHOVÝ ZÁPIS DO. ROČNÍKU ZŠ KARLOVARSKÁ NEJDEK SE KONÁ K zápisu se dostaví děti narozené od září 200 do srpna 200, včetně dětí s odkladem. S sebou, prosím, přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a případně rozhodnutí soudu, kterému z rodičů bylo dítě svěřeno do péče. Děkujeme telefon:, 20 Z Á P I S ve dnech. a 8. ledna 200 od.0 do.00 hod v budově školy: Vančurova 8, Karlovy Vary Stará Role - do. ročníku základní školy, - do speciální mateřské školy, - do přípravné třídy základní školy. ve dnech. a 8. ledna 200 od.0 do.00 hod v budově školy: Svahová 2, Karlovy Vary - do přípravné třídy základní školy. Náhradní termín zápisu v obou budovách školy je Rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě nenaplněnosti tříd budou děti a žáci přijímáni i po výše uvedených termínech zápisu.

11 LEDEN 200 NEJDECKÉ LISTY Škola v Pozorce: Psal se rok 90: V době dostavby školy měla obec k dispozici pouze 900 korun. Musela si půjčit u Nejdecké spořitelny 000 korun. Kronikář předpokládal, že tzv. pivní krejcar (Bierkreuzer) uhradí vznikající vícenáklady z úroků. Školní rok 90/0: Škola začala. září slavnostní mší za účast školních dětí.. 0. se konala slavnostní bohoslužba na počest jména Jeho Veličenstva císaře za účasti školních dětí. 8.. (místo 9..) se za účasti učitelů konala bohoslužba za zemřelou císařovnu. Začátkem školního roku byla otevřena II. vzestupná třída. Výnosem z 9. září byl dosavadní vedoucí školy Franz Görg jmenován vrchním učitelem a výnosem ze. srpna byl na zdejší školu přidělen učitel I. třídy Robert Hamm, naroz. 82 v Jindřichovicích. Učitelkou ručních prací zůstává slečna Eibisch. Květen 90: volby do místní školní rady. Zvoleni Johann Dietl, Martin Pecher, Andreas Kraus. Za školního inspektora obce navržen Jahann Dietl a také schválen. Předsedou školní rady je Josef (?) Pecher - č.. V tomto školním roce bylo v Pozorce celkem 99 dětí školou povinných. Posledním dnem školního roku 90/0 byl. červenec, a protože všechny děti byly římskokatolického vyznání, šly toho dne hromadně za doprovodu učitelů na mši do kostela sv. Martina. Po návratu z kostela obdržely děti zprávu ze školy. Poté zazpívali hymnu a učitelé připomněli dětem zásady slušného chování během prázdnin. Školní rok 90/0: Vyučování začalo. září. Okresní školní inspektor Wenzel Schuster odchází z okresu Kraslice na vlastní žádost do Mariánských. Lázní. Na jeho místo nastupuje. května 90 Wilibald Kraus, ředitel měšťanky z Ostrova. Učitel I. třídy Robert Hamm byl začátkem školního roku přeložen do Nejdku na chlapeckou obecnou školu. Na jeho místo v Pozorce byl přidělen učitelský kandidát Michael Leiminer. Na konci školního roku se konal školní výlet na Pajndl. Linus Vrba Nejdek ve víru výročí 80 let od výstavby ozdravovny v Lužci Celkový záběr na Lužec, 0. léta 20. století Foto: Heimatbuch Landkreis Neudek, Augsburg-Göggingen 98, nestr. Roku 90 byla dokončena budova ozdravovny v Lužci, umístěná v severní části nejdeckého katastrálního území. O velikosti tehdejší samostatné územní jednotky svědčí mimo jiné existence 20 domů a v nich bydlících lidí. V souvislosti s řešením otázky zdravotnictví na Nejdecku krátce po roce 9 se hovořilo dokonce o využití objektu pro účely plicního oddělení karlovarské nemocnice (ta ji nakonec zřídila v bývalé nejdecké nemocnici). Ozdravovna v té době přešla do služeb Revolučního odborového hnutí (ROH). Vzpomínáme Po změně vlastnictví v 90. letech začala někdejší pýcha Lužce - zotavovna Krušnohor, jak zněl oficiální název - chátrat. V současnosti se na areál naskýtá žalostný pohled. Po roce 9 došlo vinou celkové výměny obyvatelstva k razantnímu úbytku počtu vesničanů. Postupně se zde vytrácel život - podle sčítání lidu v roce 90 žilo v Lužci při počtu 2 domů jen obyvatel, o 20 let později zde nebyl trvale evidován již nikdo. V té době nastoupená éra chataření a chalupaření byla viditelná též v regionu, Lužec nevyjímaje. Mgr. Pavel Andrš Bože, kde jsi byl v tento den? Jaruška Brandlová Bolest ze ztráty milovaného a blízkého člověka je věčná Dne uplynulo 9 smutných let ode dne, kdy od nás navždy tiše odešla dcera, maminka a babička Soňa Řeháková Dne tomu bude rok, kdy utichlo laskavé srdce mojí milované maminky, babičky a prababičky paní Šárky Rejchové Lenka Vlčková uplyne rok od chvíle, kdy nás nečekaně a navždy opustil náš milovaný Kuba Schwarz Za tichou vzpomínku děkují děti, rodiče a rodina Vlčkova Děkujeme všem za tichou vzpomínku na něj. Rodina Schwarzova S láskou a smutkem vzpomínají rodiče, dcera a syn s rodinami S láskou vzpomínají syn Johan s rodinou, vnučky Šárka, Marcela a pravnoučata

12 2 NEJDECKÉ LISTY LEDEN 200 Fotogalerie XI. Krušnohorského jarmarku Prostranství před kostelem sv. Martina Hrátky s čerty ZŠ, Karlovarská Divadelní soubor ZŠ, náměstí Karla IV. Andílci připraveni vypouštět přáníčka Ježíškovi Pěvecký sbor ze ZUŠ pod vedením paní Bc. J. Uhlíkové Mladí řezbáři z partnerského města Johanngeorgenstadtu Foto: Jana Vítková

13 LEDEN 200 NEJDECKÉ LISTY Fotogalerie XI. Krušnohorského jarmarku Čočková polévka chutnala i nejmenším Návštěvníků bylo opravdu hodně Foto: Michal Halapej Citerový koncert B. Růžičkové Foto: Miroslav Holeček Autorské čtení Libora Čiháka Praktická ukázka paličkování v muzeu Doprovodný program v knihovně

14 NEJDECKÉ LISTY LEDEN 200 Bude v Nejdku zřízeno muzeum Krušnohorského Semmeringu? KAM ZA KULTUROU Muzeum Karlovy Vary pobočka Nejdek MUZEUM JE DO.. ZAVŘENO V Nejdku již výpravčí neuvidíte. V tomto článku vysvětlil před měsícem kronikář města Mgr. Pavel Andrš mimo jiné i to, proč už dnes neuvidíte nad Žábou u železničního přejezdu stavědlo neboli železniční strážní domek, lidově zvaný vechtrovna. Byly i zoufalé snahy tento 0 let starý železniční památníček zachovat, ale nepovedlo se. Kdo by domeček koupil a přestěhoval ho na vhodné místo? Kdo by jej udržoval a hlídal, aby se v něm nescházela podezřelá individua? Vše stojí peníze a těch se právě v této době ve veřejných rozpočtech nedostává. Něco jsme však přece zachránili. Občanské sdružení JoN a zejména člen jeho výboru Pavel Andrš po delším a složitém jednání dosáhli toho, že jsme mohli sami demontovat a za cenu železného šrotu koupit velké sdělovací a zabezpečovací zařízení, vyrobené v roce 9 firmou Siemens, z dopravní kanceláře nejdeckého nádraží a dvě menší z obou nejdeckých stavědel. Tyto někdejší zázraky zabezpečovací techniky jste mohli vidět, když jste nakukovali do nepovolaným osobám zakázané dopravní kanceláře a viděli jste výpravčího, jak stojí u jakési ocelové skříně a obsluhuje různá mačkátka a nakonec zatočí klikou. Tato tři zařízení a další předměty hodné zachování jsou nyní uloženy v Nejdku a čekají na svůj další osud. Myslíte si, že by si naše horská trať zasloužila malé železniční muzeum Krušnohorského Semmeringu, a to v Nejdku? Milan Michálek, za o. s. JoN Jde o Nejdek Foto: Milan Michálek Fotogalerie ZELENÁ SEDMA nám. Karla IV. 2, tel. 20, otevřeno Po-Pá 8- hodin So 8.0- hodin VÝSTAVA do 29. VŠEHOCHUŤ Výstava fotografií Rudolfa Vážného, člena KPF v Karlových Varech. nám. Karla IV. 98, tel přízemí Městské knihovny (internetová čítárna) otevřeno Po, Út a Čt - hodin VÝSTAVA do 29.. PALIČKOVANÁ KRAJKA, ZIMNÍ A VÁNOČNÍ TEMATIKA Vystavuje o.s. Krušnohorská krajka. KINO NEJDEK nám. Karla IV. 2, 2 2 Nejdek Tel.: 20, tel/fax: Kontakt - R. Jelínková ( 9 20) KRUH PŘÁTEL HUDBY 9.. v 9:00 hodin MICHAL REZEK klavír Z programu: J. Brahms, P. I. Čajkovskij, L. Janáček Velký sál kina, vstupné 0, 00 Kč DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 2.. v :00 hodin ČTYŘI POHÁDKY Divadlo ŠUS Velký sál kina, vstupné 0 Kč KINO PRO MŠ 29.. v 9:0 hodin JAK ŽOFKA POŘÁDALA SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ Pásmo pohádek pro děti Velký sál kina, vstupné 0 Kč KINO PRO DRUŽINY 22.. v :0 hodin DOBA LEDOVÁ Dětský animovaný film Velký sál kina, vstupné 20 Kč VÝSTAVY 989 CESTA KE SVOBODĚ K. Vary, Muzeum Nová louka, do.. ILUSTRACE K POHÁDKÁM Galerie výtvarného umění v Chebu, do CO SE DĚJE V OKOLÍ KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO.. DÍVČÍ VÁLKA, divadelní hra 20.. RADŮZA, koncert 0.. CHICAGO, divadelní muzikál (představení začínají v 9.0) V MĚSÍCI LEDNU NEPROMÍTÁME!

15 LEDEN 200 NEJDECKÉ LISTY Běžecké lyžování na Nejdecku Město Nejdek upravuje v zimních měsících běžecké trasy nejdeckého lyžařského areálu. Značení lyžařských tras se v podstatě neliší od značení tras pěších, používají se stejné druhy značek, stejné tabulky a směrovky. Odlišná je pouze barva krajních pásů značek, která je oranžová. Trasy začínají v Nejdku, vedou přes Nové Hamry, Jelení až do Perninku a navazují na Krušnohorskou lyžařskou magistrálu a na trasy v Německu. Mapu značených tras naleznete v letáku Nejdecký lyžařský areál, který vydalo město Nejdek v roce 200 a je k dostání v infocentru Nejdek. Nezbývá, než popřát všem milovníkům běžeckého lyžovaní pořádnou sněhovou nadílku, aby si tento sport v letošní sezóně užili. Vladimíra Satýnková, z pověření vedoucí Odboru kultury Červená KLM Krušnohorská lyžařská magistrála: - Klínovec - Boží Dar - Pernink - Jelení - Rolava - Bublava - Kraslice. Červená přerušovaná: Ne upravované trasy. Legenda k mapě běžeckých tras Zelená, trasa č. : Nejdek centrum - Vysoká Jedle - silnice z Přebuze do Rudné - Chaloupky - Odbočka Jelení - Jelení - Jelení st. hranice. Přerušovaná zelená: upravováno od. ledna. Žlutá, trasa č. 2: Vysoká Jedle (Nejdek) - Vysoká Pec - Petrlík - Chaloupky - Parkoviště 2 (Nové Hamry) - Parkoviště (Nové Hamry). Modrá, trasa č. : Vysoká Pec - Parkoviště (Nové Hamry) - Nové Hamry - Tisová - Pernink - KLM.

16 NEJDECKÉ LISTY LEDEN 200 Zimní sleva podlahy 0% na dveře % Nově otevřená kancelář finančního poradenství Bezplatné poradenství před sjednáním, ale i již uzavřených smluv týkajících se pojištění. Osob: úrazové, životní,komerční nemocenské, cestovní, dětí, sportovců Majetku: nemovitostí, bytů, domácností Stavební spoření se státní dotací, hypotéky, úvěry Penzijní připojištění se státním příspěvkem Programy pro miminka i pro větší děti: příprava peněz na studium, na bydlení, novinka spoření v eurech s velikým výnosem Investiční programy Programy na snížení daní pro osoby i firmy Nejen v době krize vytvořím finanční plán i rodinám s menším příjmem, aby nepodléhaly lákavým půjčkám od různých poskytovatelů a lichvářů. Adresa: Karlovarská 00 (bývalá pekárna u Draxalů), 2 22 Nejdek Vlasta Draxalová, tel: , * Nebankovní půjčky se zástavním právem * * Půjčky na družstevní byt * * Vyplacení exekuce * * Splátky až na 20 let * * Garance možnosti kdykoliv půjčku doplatit * * Vykoupení Vaší nemovitosti před dražbou * Chcete mít jistotu slušného jednání u nebankovního zdroje? Volejte vestavěné skříně na míru ZDARMA konzultace zaměření doprava VÝHODY let zkušeností je zárukou kvality prodej na splátky ESSOX kolíkované konstrukční spoje dostupné ceny a věrnostní slevy ocelové nebo hliníkové rámy STANDARD, CLASSIC, EXCLUSIVE, COMFORT a HARMONY výplně dveří lamino zrcadlo sklo novinky a trendy 200 Sokolovská Karlovy Vary tel.: Svobody, 0 02 Cheb t el.: 29 Závodu Míru 90, 0 Karlovy Vary tel , 8 Geometrické plány na zamení a oddlení pozemk vetn vytyení. Vše za rozumnou cenu a v krátkých termínech NEJDECKÉ LISTY ŽURNÁL MEDIA a.s., sídlo Dr. Davida Bechera 009/8, 0 0 Karlovy Vary. IČ , vedené v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, spis. značka 9 Redakce nezodpovídá za obsah reklamy a vyhrazuje si právo krátit příspěvky. Fotografie bez uvedení autora pocházejí z archívu MěÚ. Vydává město Nejdek, registrováno pod č. MK ČR E 99. Redakce: Vladimíra Satýnková, adresa a příjem inzerce: infocentrum Nejdek, nám. Karla IV. 2, 2 2 Nejdek, tel.: 20, 9 20, Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla vždy. den v měsíci. Uzávěrka inzerce do dalšího čísla vždy 8. den v měsíci. Internetové vydání na adrese:

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Předmět úpravy Tato metodika stanoví smluvní ceny a způsoby zjištění cen a smluvních cen pro oceňování pozemků z majetku Města Nejdek pro pronájem a prodej. I Vymezení pojmů

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 25. ÚNORA 2014 R A D A MĚSTA NEJDKU 88. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

83. SCHŮZE. A. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Nejdek za 2. pololetí roku 2013

83. SCHŮZE. A. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Nejdek za 2. pololetí roku 2013 ZÁPIS USNESENÍ 3. PROSINCE 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 83. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml.

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml. Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 04. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 30.12.2010 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více