FINANČNÍ GRAMOTNOST Praha Mistrovství ČR ve Finanční svobodě Mgr. Petr Jakeš ZŠ a MŠ Štoky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ GRAMOTNOST. 4. 6. 2014 Praha Mistrovství ČR ve Finanční svobodě Mgr. Petr Jakeš ZŠ a MŠ Štoky reditel@zsmsstoky.cz"

Transkript

1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Praha Mistrovství ČR ve Finanční svobodě Mgr. Petr Jakeš ZŠ a MŠ Štoky

2 Obsah prezentace 1. Základní dokumenty pro oblast finanční gramotnosti (FG) 2. Potřeba vzdělávání v oblasti financí 3. Cílová skupina pro výuku FG 4. Cíl výuky FG 5. Organizace výuky FG 6. Rozsah a obsah učiva FG 7. Emoce při rozhodování

3 1. Základní dokumenty pro oblast finanční gramotnosti 1) Systém budování FG v ZŠ a SŠ (jeho přílohou jsou standardy FG) 2) Národní strategie finančního vzdělávání 3) Standardy vzdělávacích oborů ZV 4) RVP ZV finanční gramotnost se od stala nově povinnou součástí základního vzdělávání zařazení v RVP ZV: na 1. stupni ZŠ zařazeny do vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět na 2. stupni ZŠ zařazeny do vzdělávacího oboru Výchova k občanství

4 2. Potřeba vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti výzkumy veřejného mínění - poslední reprezentativní data: výzkum STEM/MARK pro MF a ČNB říjen 2010 v současnosti je na ZŠ finanční gramotnost řešena pouze okrajově podpora rodičů žáků pro zavedení výuky v oblasti financí

5 3. Cílová skupina děti od prvního ročníku základní školy vzdělávání ve finanční oblasti považujeme za jednu ze základních vzdělávacích potřeb žáci na základní škole jsou schopni přijímat základní poznatky z oblasti financí a chápat základní ekonomické souvislosti

6 4. Cíl výuky finanční gramotnosti Každý z nás musí řešit stav svých financí, je nutné naučit děti optimálnímu řešení reálných finančních situací, do kterých se v životě dostanou. Hlavní cíl výuky FG: Absolventi výuky FG by měli být schopni v reálném životě na základě svých znalostí a ovládnutí emocí optimálně se rozhodovat v dané finanční situaci. Výuka FG by měla spočívat v přípravě obou složek osobnosti: - racionální: předání znalosti a dovednosti v oblasti financí - emocionální: vytvoření hodnotových postojů a ovládání emocí

7 5. Možnosti organizace výuky finanční gramotnosti ve školách 5.1 Integrace vzdělávacího obsahu finanční gramotnosti do jiných předmětů 5.2 Výuka v blocích, projekty apod. 5.3 Výuka finanční gramotnosti jako samostatného předmětu

8 6. Rozsah a obsah učiva oblasti finanční gramotnosti ve školách souvisí s organizací výuky na dané škole zejména s finančními a časovými možnostmi pro výuku FG míra kvantity učiva FG struktura učiva FG

9 6. Obsah učiva - náměty pro výuku FG možno využít pro výuku samostatného předmětu i pro výuku v rámci jiných předmětů 6.1 osnovy samostatného předmětu 6.2 materiály pro výuku v elektronické podobě 6.3 materiály pro výuku v tištěné podobě

10 6.1 Osnovy předmětu Finanční hospodaření - 8 témat: 1. peníze 2. ceny 3. rozpočet 4. hospodaření domácnosti 5. finanční trh 6. finanční produkty 7. placení 8. finanční plánování Osnovy předmětu FH

11 6.2 Materiály pro výuku FG na ZŠ - elektronické verze školský metodický portál internetové portály apod.

12 6.3 Materiály pro výuku FG - tištěné Jakeš, P. a kol.: Finanční gramotnost pro 1.st. ZŠ. Praha: Fortuna, 2011 Jakeš, P. a kol.: Finanční gramotnost pro 2.st. ZŠ. Praha: Fortuna, 2011 Navrátilová, P.: Finanční gramotnost: učebnice žáka, Computer media, 2011 Klínský, P.; Münch, O.; Chromá, D. : Ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy Syrový P. Tyl. T.: Osobní finance, Grada 2011

13 6.3.1 Učební sada Finanční gramotnost Finanční gramotnost pro 1.stupeň ZŠ učebnice pracovní sešit Finanční gramotnost pro 2.stupeň ZŠ učebnice 3 pracovní sešity Obsah učebních sad tematické okruhy: peníze hospodaření domácnosti finanční produkty tematické okruhy odpovídají Standardům finanční gramotnosti

14 Které složky osobnosti ovlivňují rozhodování? Jak je možné, že vzdělanost lidí v oblasti FG stoupá (viz výzkumy), ale finanční problémy velké části populace tomu neodpovídají? Každý člověk se nachází v určité finanční situaci a rozhoduje se, jak ji řešit. Na rozhodování každého z nás se podílejí racionální i emocionální složka osobnosti. Mnoho lidí se nerozhoduje podle svých mnohdy dostačujících znalostí, ale danou situaci neřeší dobře díky nezvládnutým emocím. Z toho vychází nutnost zaměřit se ve výuce nejen na přípravu racionální stránky žáků, ale naučit je ovládat své emoce.

15 8. Emoce při rozhodování Cílem výuky FG je naučit žáky základním znalostem a vědomostem příprava racionální stránky osobnosti není cílem naučit žáky memorovat naučené ovládat emoce při rozhodování v dané situaci příprava emocionální stránky osobnosti naučit žáky optimálně se rozhodnout v dané situaci ovládat emoce (je nutný tento nákup k uspokojení mé potřeby, jak investovat: prodat/koupit?, předvánoční nákupy) Jak naučit ovládat emoce? prožitková výchova, opakování optimálního postupu v dané situaci (Finanční svoboda)

16 Proces rozhodování Jak probíhá proces rozhodování a jak jsou daná rozhodnutí ovlivňována emocemi? Statistika Ukotvení Použití a zneužití ukotvení Reprezentativnost, statistika Volby Změna šancí Chování v různých situacích Chamtivost Strach ze ztráty

17 Statistika Jednoho člověka jeho sousedi popsali následujícím způsobem: Standa je velmi plachý, uzavřený člověk, vždycky je ochoten pomoci, ale moc se nezajímá o lidi nebo o skutečný svět kolem sebe. Je to skromný slušný člověk, má smysl pro pořádek a vášeň pro detaily. Bude Standa s větší pravděpodobností knihovník nebo farmář? Podobnost x statistika V ČR cca 10x víc farmářů než knihovníků Využití ve výuce: používání selského rozumu, kritického myšlení

18 Ukotvení Skupina A: Měl Gándhí více nebo méně než 144 let, když zemřel? Jak starý byl Gándhí, když zemřel? Skupina B: Měl Gándhí více nebo méně než 44 let, když zemřel? Jak starý byl Gándhí, když zemřel? Sugesce skupina A si vygenerovala velmi starého člověka, B naopak Využití: obchodní jednání o ceně: je výhodnější uvést cenu jako první

19 Použití a zneužití ukotvení Triky v marketingu: Experiment supermarket - promo akce polévky: cena polévek dočasně snížena o 10% -některé dny nápis Prodej omezen na 12 kusů na osobu - jiné dny Počet kusů na osobu bez omezení Výsledek : dny s omezeným prodejem nákup Ø 7 plechovek polévky, dny bez omezení 3-4 Na příděl brzo to zmizí nutkání nakoupit do zásoby

20 Reprezentativnost, statistika 1 Lindě je 31 let, je svobodná, přímočará a velmi chytrá. Vystudovala filosofii. Jako studentka se intenzivně zabývala otázkami diskriminace a sociální spravedlnosti a také se zúčastňovala protijaderných demonstrací. Linda 1. je učitelkou na ZŠ 2. pracuje v knihkupectví 3. je aktivní ve feministickém hnutí 4. je sociální pracovnice 5. je bankovní úřednice 6. pracuje jako pojišťovací poradce 7. je bankovní úřednice a je aktivní ve feministickém hnutí Volba ze všech Volba kritických 5.a 7.: úsudek x statistika

21 Reprezentativnost, statistika 2 Hrací kostka má 4 strany zelené a 2 červené Možné sekvence: 1. ČZČČČ 2. ZČZČČČ 3. ZČČČČČ 3. Nejméně pravděpodobná 1. Logika x 2. Reprezentativnost Výchova žáků k logice

22 Volby 1 Co byste preferovali? A. Hodíte si mincí. Pokud padne panna, vyhrajete 100 Kč, pokud padne orel, nevyhrajete nic. B. Dostanete s jistotou 45 Kč. pocity x matematika

23 Volby 2 Situace 1: Co si vyberete? Získat 900 Kč s jistotou NEBO 90% šanci získat 1000 Kč? Situace 2: Co si vyberete? Ztratit 900 Kč s jistotou NEBO 90% šanci ztratit 1000 Kč? Lidé mají averzi k riziku, uchylují se k němu v případě špatných alternativ Gambleři se chtějí dostat zpět na nulu a prohrávají stále víc Nákup akcií realizovat s penězi, u kterých můžeme počítat se ztrátou bez emocionální újmy

24 Změna šancí Ve čtyřech případech se vaše šance na získání Kč vždy zvýší o 5 %. Je tato zpráva pro vás stejně dobrá ve všech případech? A. z 0 % na 5 % B. z 5 % na 10 % C. z 60 % na 65 % D. z 95 % na 100 % Atraktivní A. změna situace, vzniká možnost (nepravděpodobným výsledkům se přisuzují disproporčně větší váhy pojistné smlouvy, loterie, sportka) Méně atraktivní B. a C. - pouze kvantitavní zlepšení Atraktivní D. efekt jistoty (téměř jistým výsledkům je přisuzována menší váha příklad zítra závěť u soudu)

25 Chování v různých situacích 1. položka v buňce vyhlídka 2. položka v buňce charakterizuje emoce, které vyhlídka vyvolává 3. položka v buňce udává, jak se většina lidí zachová 4. položka v buňce popisuje charakteristické situace ze života VYSOKÁ PRAVDĚPODOBNOST ZISKY 95% šance vyhrát Kč Strach ze zklamaní Averze k riziku Šance na soudní výhru ZTRÁTY 95% šance prohrát Kč Naděje na vyhnutí se ztrátě Vyhledávání rizika Nešťastné situace: gamblerství, upadající podniky, války NÍZKÁ PRAVDĚPODOBNOST 5% šance vyhrát Kč Naděje na velký zisk Vyhledávání rizika Oblíbenost loterií 5% šance prohrát Kč Strach z velké ztráty Averze k riziku Pojištění

26 Chamtivost Jste držiteli těchto akcií. Co uděláte bez ohledu na divididendu? A. prodám B. držím C. přikoupím další akcie stejného titulu Není ideální řešení (nikdo nevidí do budoucnosti), mnoho lidí se rozhodne pro C. na základě minulého průběhu (např. nedávno zlato)

27 Strach ze ztráty Jste držiteli těchto akcií. Co uděláte bez ohledu na divididendu? A. prodám B. držím C. přikoupím další akcie stejného titulu Není ideální řešení (nikdo nevidí do budoucnosti), mnoho lidí se rozhodne pro A. na základě minulého průběhu. V běžném životě nakupujeme zboží levné (v akci apod.)

28 Děkuji za pozornost a přeji úspěchy ve výchově naší mladé generace

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách?

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách? B 2.21 1 Finanční gramotnost I n g. E v a R a t h o u s k á - G r m e l o v á, N Ú O V I n g P e t r K l í n s k ý, O b c h o d n í a k a d e m i e, H e r o l d o v y s a d y, P r a h a 1 0 Článek byl

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI

Více

Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti

Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti Mgr. Alena Hesová Národní ústav pro vzdělávání 2013 (aktual.) 1 Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti Mgr. Alena Hesová NÚV, Praha Na přípravě

Více

Finanční gramotnost. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková

Finanční gramotnost. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Finanční gramotnost Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Finanční gramotnost Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Manuál vznikl v rámci projektu Efektivní spolupráce

Více

Škola pro život - škola pro tebe

Škola pro život - škola pro tebe ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - škola pro tebe zpracovaný podle RVP ZV Dokument vstupuje v platnost : 1. září 2007 verze č.

Více

6. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_duben 2014

6. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_duben 2014 5. newsletter: Březen 2014 6. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_duben 2014 V 6. newsletteru Profesní komory sociálních pracovníků Vám přinášíme zprávu z individuálního setkání se zástupci

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Plzeňském kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Plzeňském kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Plzeňském kraji Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1 STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ve znění koncepčního materiálu vytvořeného MF Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání... 4 3 Co se rozumí finanční gramotností definice a současný stav... 5 3.1

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. O PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 3 2. STANDARDY

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti

Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti Obsah I. Úvod... 2 II. Metodická doporučení... 3 A. Koncepce... 3 1. Porozumění podstatě finanční gramotnosti... 3 2. Používání a vysvětlování odborných

Více

Studijní opora pro studenty předmětu. Pedagogika 1. 2. část. www.fpe.zcu.cz

Studijní opora pro studenty předmětu. Pedagogika 1. 2. část. www.fpe.zcu.cz Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku Studijní opora pro studenty předmětu Pedagogika 1 2. část www.fpe.zcu.cz Studijní text vytvořila Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

projekt: Vzdělávání napříč KHK FUNKČNÍ GRAMOTNOST autorka PhDr. Renáta Ševčíková žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o.

projekt: Vzdělávání napříč KHK FUNKČNÍ GRAMOTNOST autorka PhDr. Renáta Ševčíková žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. projekt: Vzdělávání napříč KHK FUNKČNÍ GRAMOTNOST autorka PhDr. Renáta Ševčíková žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Projekt: Vzdělávání napříč KHK Funkční gramotnost Autorka: PhDr. Renáta Ševčíková

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Úvod. Význam finanční gramotnosti

Úvod. Význam finanční gramotnosti 1. Tento dokument byl vytvořen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárodní sítě pro finanční vzdělávání (International Network on Financial Education, INFE), pod vedením Expertní skupiny pro finanční

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Finanční gramotnost žáka 2. stupně základní školy

Finanční gramotnost žáka 2. stupně základní školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY Finanční gramotnost žáka 2. stupně základní školy Bakalářská práce 2013/2014 Autor: Kateřina Janáková Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol

Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol Metodický materiál pro pedagogické pracovníky Autoři: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Vydalo Informační a vzdělávací centrum

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomika pro život platný od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více