Masarykova univerzita. Bakalářská práce. Pedagogická fakulta. Příprava učitele odborného výcviku Zpracování hovězího a vepřového masa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita. Bakalářská práce. Pedagogická fakulta. Příprava učitele odborného výcviku Zpracování hovězího a vepřového masa"

Transkript

1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra didaktických technologií Příprava učitele odborného výcviku Zpracování hovězího a vepřového masa Bakalářská práce BRNO 2006 Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracoval: Petr Úředníček

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a použil jen literaturu a prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zpřístupněna ke studijním účelů.... podpis

3 Poděkování: Chtěl bych poděkovat Ing. Pavle Stejskalové, za odborné vedení a poskytování rad k mé bakalářské práci a rodičům za podporu.

4 OBSAH I. ÚVOD... 5 II. PŘÍPRAVA UČITELE ODBORNÉHO VÝCVIKU Zpracování hovězího a vepřového masa Historie oboru Tematický plán Písemná příprava - obecně Nácvik přípravy pokrmů z hovězího masa Charakteristika hovězího masa Předběžná úprava hovězího masa před tepelnou úpravou, rozdělení a použití jednotlivých částí hovězího masa Úprava hovězího masa vařením Úprava hovězího masa dušením Úprava hovězího masa pečením, plněním, anglický způsob, pokrmy z porcovaného a nakrájeného masa Minutky z hovězího masa Úprava hovězích vnitřností Porcování hovězího masa po tepelné úpravě Nácvik přípravy pokrmů z vepřového masa Charakteristika a dělení vepřového masa Úprava vepřového masa vařením Úprava vepřového masa dušením Úprava vepřového masa pečením Úprava vepřového masa smažením Úprava vepřových vnitřností Úprava vepřového masa na objednávku Konečná úprava pokrmů a výdej Odborná literatura význam norem Zdravá výživa Anketa o stravování Vyhodnocení ankety Didaktický test 67 III. ZÁVĚR Resume Summary Seznam použité literatury... 70

5 I. ÚVOD Od školního roku pracuji na Střední odborné škole v Otrokovicích jako učitel odborné výchovy v oboru kuchař - číšník. Všechny mé dosavadní zkušenosti a znalosti v tomto oboru byly základem pro vypracování bakalářské práce: Příprava učitele odborné výchovy Téma: zpracování hovězího a vepřového masa. Cílem práce je sjednotit dvě rozsáhlá témata zabývající se hovězím a vepřovým masem, která jsou v oboru kuchař nepostradatelná. Předmětem bakalářské práce je nácvik přípravy pokrmů z hovězího a vepřového masa. Podkladem pro zpracování mé bakalářské práce byly osobní zkušenosti a odborná literatura. Z hovězího a vepřového masa se připravuje velké množství pokrmů a toto maso je u strávníků velmi oblíbené. Zpracování hovězího a vepřového masa má v celém světě staletou tradici. Úprava v kuchyni je velmi rozmanitá. Pro svou rozsáhlost se toto téma vyučuje ve třech ročnících. Mám možnost s žáky vyzkoušet a naučit je jak tradiční tak moderní postupy při úpravě této celosvětově oblíbené suroviny v kuchyni. 5

6 II. PŘÍPRAVA UČITELE ODBORNÉHO VÝCVIKU ZPRACOVÁNÍ HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 1. Historie oboru Vývoj kuchařského umění je neoddělitelnou součástí vývoje lidské společnosti. Dějiny kuchařského umění se datují od chvíle, kdy člověk náhodou uložil v blízkosti ohniště kus ulovené zvěře a tak zjistil, že upečené maso je chutnější a stravitelnější než maso syrové. Díky takovéto náhodě se zrodila primitivní tepelná úprava pokrmů. Po objevení rožně roštu a hliněných nádob mohl člověk postupně realizovat i náročnější přípravy pokrmů. Vznik vyššího stupně mistrovství při přípravě pokrmů se přisuzuje předhistorickým jihoasijským civilizacím, jejichž národy již v této době znaly přípravu pokrmů z různých druhů obilovin, ze zvěřiny, z masa domácích zvířat, ryb a ovoce. Člověk patří mezi všežravce s velkým podílem masa ve stravě, i když dnes pozorujeme trend k přehodnocování jeho významu. Maso, které upravujeme na nesčetné způsoby, je maso skotu, ovcí a prasat a nazýváme ho hovězí, telecí, skopové, jehněčí a vepřové. Náboženské a klimatické vlivy se projevují ve výběru druhů masa, které převažuje v určité národní kuchyni. Maso od řezníka pochází z výběrových chovů jatečních zvířat, dobře krmených, ošetřovaných a prochází veterinární kontrolou. Když srovnáme dnešní skot, ovce a prasata se zvířaty před sto lety, jsou dnešní zvířata dobře vykrmená. Tur domácí, zdroj hovězího masa, byl šlechtěn po tisíce let. Předkem byl divoký pratur, poprvé domestikovaný v Malé Asii a v Řecku. Původ tohoto starodávného chovu je vysledovatelný až k poslednímu známému exempláři pratura, který byl zaznamenán v Polsku roku Řekové a Římané připravovali hovězí pokrmy hojně okořeněné, protože koření bylo drahou záležitostí, stejně jako hovězí maso. Takové jídlo se připravovalo při zvláštních příležitostech a dokazovalo bohatství domu. V 18. století získali Angličané pověst pojídačů hovězího. Velké kusy masa opékali na otevřeném ohni. V Londýně však došlo k události, která v určitém ohledu znamenala převrat v úpravě hovězího masa vznikl biftek, objev moderní doby. Ve Francii si bifteku povšiml labužník Brillat-Savarin. Také zde, stejně jako v Londýně, se řeznická technologie opracování masa stále zlepšovala, i když zatím jen u městských řezníků, kteří začali porcovat hovězí maso na plátky. 6

7 2. Tematický plán Odborný výcvik 2. ročník H / 001 kuchař Číslo Tematický celek Počet hodin I. Praktické procvičování získaných dovedností z 1. ročníku Nácvik pracovních činností spojených s přípravou výrob. střediska - Nácvik předběžných úprav při zpracování potravin - Nácvik přípravy polévek, omáček, příloh a bezmasých pokrmů - Nácvik základních pravidel společenského chování - Praktické sestavování jídelního a nápojového lístku II. Nácvik přípravy pokrmů z telecího masa - Příprava telecího masa různými tepelnými úpravami včetně dávkování a porcování - Použití jednotlivých částí masa 77 III. Nácvik přípravy pokrmů z hovězího masa - Charakteristika hovězího masa - Předběžná úprava hovězího masa před tepelnou úpravou a použití jednotlivých částí - Jednotlivé tepelné úpravy - vaření, dušení, pečení, anglický způsob - Minutky z hovězího masa - Úprava hovězích vnitřností 70 7

8 IV. Nácvik přípravy pokrmů z vepřového masa - Charakteristika a dělení vepřového masa - Použití jednotlivých částí vepřového masa - Jednotlivé tepelné úpravy - vaření, dušení, pečení, smažení - Minutky z vepřového masa - Úprava vepřových vnitřností 49 V. Příprava pokrmů z masa ostatních jatečných zvířat 70 - Úprava pokrmů ze skopového masa - Úprava pokrmů z králičího masa - Úprava jehněčího a kůzlečího masa VI. Ryby, drůbež, zvěřina - Úprava pokrmů z ryb vařením, dušením, pečením, smažením a zapékáním - Úprava hrabavé a vodní drůbeže - Úprava pokrmů z vysoké, nízké a černé zvěřiny 63 VII. Procvičování všech získaných dovedností z 1 a 2 ročníku / včetně techniky obsluhy/ 100 celkem 81 dnů 7 hodin denně 567 8

9 3. Písemná příprava - obecně Příprava na vyučování je nezbytnou a významnou součástí výchovně vzdělávací práce každého pedagogického pracovníka. Je základním předpokladem efektivního řízení vyučovacího procesu. Písemná příprava umožňuje lepší přehlednost při vyučování. Hlavním cílem přípravy je promyšlení metod a postupů k dosažení stanovených cílů. Učitel odborné výchovy seznamuje žáky podle osnov se speciální technologií, naukou o surovinách, technickým zázemím včetně bezpečnosti práce, hygienou a požární ochranou. Rozsah učiva je vypracován v tématickém plánu učiva na školní rok perspektivní příprava. Přesněji a podrobněji rozpracuje mistr odborné výchovy učivo na jednotlivé učební dny aktuální příprava. Jednotlivé rozpracovaní a seznámení s novým učivem závisí na těchto faktorech: materiálně-technickém vybavení, osobní přípravě mistra odborné výchovy a zkušenosti z praxe, metodě práce, výrobní přípravě, organizační přípravě, věku žáka atd.. Písemnou přípravu si každý učitel odborné výchovy připravuje na následující den. Začínající učitel rozpracovává jednotlivé body podrobněji. Obsah přípravy ovlivňuje celý učební den. Učiteli odborné výchovy s delší praxí se doporučuje alespoň příprava stručná. 9

10 3.1 Nácvik přípravy pokrmů z hovězího masa Charakteristika hovězího masa. Učební den : 32 Tématický celek : Výchovně vzdělávací cíl : Výklad nového učiva : III. Nácvik přípravy pokrmů z hovězího masa Naučit žáky rozeznat hovězí maso od ostatních jatečných druhů. Hovězí maso získáváme z jalovic, krav, volů a býků. Maso z mladých kusů do dvou let je měkké, jemnozrnné, má světle červené zabarvení a je mírně prorostlé tukem. Tuk je bílý a tuhý. Maso z dospělých volů nebo krav od dvou do pěti let je tužší konzistence, jemnozrnné, mramorovité, prorostlé tukem a má tmavočervené zabarvení. Tuk je bílý, v některých případech až nažloutlý. Starší kusy nad pět let mají maso tužší, houževnaté a tmavočervené. Maso ze starých krav je hrubozrnné, vodnaté a bez tuku. Býčí maso nemá tukové mramorování, je hrubší, vláknité a má typický zápach po moči. Hovězí maso určené k výseku se rozděluje podle jakostních znaků na čtvrtiny, které se podle zralosti, tučnosti, svalstva a stáří dělí do tří jakostních tříd. Čtvrtě se musí pečlivě zpracovat, nesmějí obsahovat zbytky vnitřností a sražené krve. Jejich povrch musí být čistý, bez krevních podlitin, pohmožděnin, hlubších zářezů a vpichů. Hovězí maso se musí dodávat odležené nejméně čtyři dny po zabití. Výběr masa podle jakostních tříd dobytka zaručuje kvalitu masa a tím i kvalitu připravovaného pokrmu. Jednotlivé druhy hovězího masa se svou kvalitou značně liší od křehkých řízků z pečeně až po tužší hrudí nebo kližku. Hovězí maso jako přírodní produkt není stále stejné, jeho kvalita se liší kus od kusu. Dnes už si málokdo myslí, že chutné je jen maso prorostlé tukem, třebaže ten dává masu charakteristickou příchuť a udržuje jeho šťavnatost při pečení. Barva masa je ukazatelem kvality jen do určité míry. Spotřebitelé mají sklon vybírat maso světlejší barvy protože si myslí, že bude čerstvější než tmavě červené. Je to dáno tím že myoglobin po poražení hovězího na vzduchu oxiduje. Po několika hodinách barva tmavne až do hněda, protože oxidace barviva pokračuje. Nejlepším vodítkem je znalost druhů masa a kde se na zvířeti nacházejí. 10

11 3.1.2 Předběžná úprava hovězího masa před tepelnou úpravou, rozdělení a použití jednotlivých částí hovězího masa. Učební den : 33. Tématický celek : Výchovně vzdělávací cíl : Výklad nového učiva : III. Nácvik přípravy pokrmů z hovězího masa Naučit žáky předběžnou úpravu masa a správné použití jednotlivých částí hovězího masa. Jednotlivé části hovězího maso musíme před tepelnou úpravou předběžně upravit. Mezi nejdůležitější předběžné úpravy patří odležení masa, dělení masa na porce, vykosťování masa, naklepávání masa, mletí masa, protýkání masa, plnění masa a kořenění. Odležení masa: Před kuchyňskou úpravou musí být maso dobře odležené. Odležením nastávají v mase změny působením chemických reakcí. Maso ztrácí tuhost, stává se jemným, stravitelným a nabývá své charakteristické chuti a vůně. Dělení masa: Maso dodané ve větších celcích dělíme na jednotlivé části podle jakostního zařazení jednotlivých druhů jatečního masa, například kýta, plec, pečeně, krkovička, roštěnec. Odblaňování: Odblaňováním odstraňujeme blány z těch částí masa, u kterých by se ponecháním blan narušil vzhled při tepelné úpravě. Blány odstraňujeme pozorně, abychom nenarušili soudržnost svalstva. Naklepávání: Naklepáváme zejména řízky, žebírka, roštěnky a podobně, naklepáváme, abychom uvolněním svalových vláken urychlili tepelnou úpravu. Naklepáváme maso rovnoměrně a okraje nařezáváme nožem, aby se maso při tepelné úpravě nekroutilo. Na žebírkách kromě naříznutí okrajového tuku částečně uvolníme i maso od kostí, aby se lépe propeklo nebo prosmažilo. Mletí masa: Mletím narušíme pevnou konzistenci masa, dosáhneme lepší soudržnosti s přísadami a lehčí stravitelnosti pokrmů. Maso nakrájíme na menší kousky a semeleme na ručním nebo elektrickém mlýnku. Jemnost mleté směsi závisí na velikosti otvorů dírkované vložky strojku. Mleté maso je třeba z hygienických důvodů hned zpracovat nebo uskladnit v chladnu. Mletím se zvětšuje povrch potravin. Protýkání masa: Sušší maso určené na pečení nebo dušení protýkáme uzenou slaninou. Maso se stává šťavnatější a chutnější. Dobře zchlazenou slaninu nakrájíme na hranolky a protýkací jehlou protahujeme maso podél vláken. Slaninou můžeme protýkat 11

12 maso i pomocí tenkého nože, přičemž nůž zapichujeme šikmo do masa, trochu nadzdvihneme a do otvoru pod nožem vtlačíme hranolek slaniny. Maso můžeme protýkat i šunkou, párky, vařenými vejci, okurkami. Protýkáme podél vláken, aby při krájení porcí byly tyto suroviny viditelné. Plnění masa: Při přípravě některých druhů masitých pokrmů plníme maso nádivkami. Přípravě nádivek i samotnému plnění věnujeme velkou pozornost. Některé části masa před plněním částečně vykostíme. Řezem uděláme ve středu masa stejnoměrně široký otvor a náplň v něm rovnoměrně rozložíme. Při plnění porcovaných mas dbáme, abychom použitou část masa, vhodnou pro tuto úpravu, rozdělili řezem na takové kusy, které svým tvarem umožňují krájení rovnoměrných plátků. Naklepané plátky masa plníme tak, aby z nich náplň po zavinutí nevyčnívala. Kořenění masa: Kořeněním doplňujeme a zvýrazňujeme chuť, vůni a někdy i barevné sladění pokrmů, přičemž nesmíme narušit charakteristické chuťové vlastnosti připravovaného pokrmu. Kořením zařazovaným všeobecně do skupiny pochutin, nazýváme určité druhy rostlin nebo jejich části, které rostou v přírodě nebo se pěstují na zahradách. Aromatické látky koření jsou směsí různorodých látek. Zdrojem jejich vlastností jsou éterické oleje, které svým složením určují kvalitu jednotlivých druhů koření. Na zachování kvality závisí i podmínky při skladování. Koření přidáváme do pokrmu v malém množství. Zlepšuje tak nejen chuť, ale má vliv i na vylučovaní trávících šťáv. Některé druhy ostrých koření v pokrmech narušují sliznici trávícího ústrojí a ve velkých dávkách jsou jedovaté. Podle původu rozdělujeme koření na zahraniční a domácí. Ze zahraničí dovážíme zejména skořici, vanilku, bobkový list, pepř, nové koření, zázvor a muškátový oříšek. Domácího původu je paprika, majoránka, tymián, anýz a fenykl. Ke kořenění používáme koření v celku nebo mleté. Celé koření se v pokrmech musí vyvářet. Mleté druhy koření přidáváme během výrobního postupu, popřípadě až před dohotovením pokrmu. Důležitou součástí kořenění jsou zelené natě, které zpestřují chuť a vzhled pokrmu. Zelené natě jako jsou petrželová nať, koprová nať a pažitka, jsou cenným zdrojem vitamínů a minerálních látek. Proto je přidáváme až do hotových pokrmů čerstvé a jemně nasekané. 12

13 Rozdělení a použití jednotlivých částí hovězího masa: Z kuchyňského hlediska rozdělujeme hovězí maso na přední a zadní. Při tomto způsobu dělení počítáme k přednímu masu ze zadní čtvrtiny celý bok a kližku. K zadnímu masu počítáme z přední čtvrtiny plec a roštěnec. Přední maso : hruď, žebra, podplečí /pero/, krk, kližka, husička. Zadní maso : kýta /bez kližky/, nízký a vysoký roštěnec, svíčková a plec /bez kližky/. svíčková Mezi nejcennější části hovězího masa patří svíčková. Maso ze svíčkové je jemnozrnné, křehké a šťavnaté. Vzhledem k uvedeným vlastnostem se nejčastěji používá na přípravu minutkových pokrmů nebo na přípravu jemných pokrmů. Svíčková se dělí na tři části horní část /palec/, střední část a špičku. Z horní části svíčkové připravujeme jemné druhy dušených pokrmů. Z masa střední části připravujeme především minutkové pokrmy. Maso ze špičky svíčkové používáme nejčastěji na přípravu medailonků. Ze svíčkové vcelku připravujeme pečením různé druhy speciálních pokrmů jako například anglickou svíčkovou. roštěnec Další část hovězího masa je roštěnec. U roštěnce rozeznáváme dva druhy: nízký roštěnec a vysoký roštěnec. Z nízkého roštěnce připravujeme minutkové pokrmy a pečeně připravené na anglický způsob. Maso z vysokého roštěnce používáme na přípravu dušených pečení v celku. malý a velký ořech Maso z malého a velkého ořechu používáme na přípravu dušených pečení, dušených plátků, závitků a rolád. spodní šál Používá se na přípravu dušených pečení, plátků, závitků a rolád. vrchní šál Používáme na přípravu pečení, plátků, závitků a rolád. plec Tepelně upravujeme vařením nebo dušením ve formě dušených pečení, ragú a gulášů. 13

14 žebro Upravujeme vařením nebo dušením v zelenině. Porce vařeného žebra podáváme s různými omáčkami s tepelně upravenou zeleninou s octovým nebo jablkovým křenem. podplečí, hrudí Nejčastěji upravujeme vařením. Hruď je jediná část hovězího masa, která je vhodná na úpravu uzením. krk, špička krku Patří mezi méně hodnotné části hovězího masa. Hodí se především na přípravu mletých pokrmů. kližka Maso z kližky upravujeme především dušením, používáme ho na přípravu gulášů. veverka a oháňka Používají se především na přípravu speciálních druhů polévek. Viz. příloha č. 1 Kontrolní otázky: Praktické úkoly: Učební pomůcky: Domácí úkol: 1/ Charakterizujte hovězí maso. 2/ Popište jednotlivé části hovězího masa, včetně použití jednotlivých částí při přípravě pokrmů. 1/ Bourání hovězí přední a zadní čtvrtě. 2/ Rozpoznávání jednotlivých částí masa. Učebnice technologie. Proveďte nákres přední a zadní hovězí čtvrtě do sešitu odborného výcviku a popište jednotlivé části masa. 14

15 3.1.3 Úprava hovězího masa vařením Učební den : 34. Tématický celek : Výchovně vzdělávací cíl : Výklad nového učiva : III. Nácvik přípravy pokrmů z hovězího masa Naučit žáky připravovat hovězí maso vařením. Žáky vést k uplatnění zásad správné výživy. K vaření masa na polévku využíváme hlavně maso ze starších kusů. Maso z mladších kusů, dobře odležené a netučné, podáváme vařené jako hlavní pokrm. Z předního hovězího masa je nejvhodnější žebro, hrudí, maso z plece, podplečí a kližka. V kuchyňské úpravě masa jsou známy dva způsoby vaření masa. Při prvním technologickém postupu vkládáme maso do vroucí vody, čímž dosáhneme okamžitého sražení bílkovin na povrchu masa. Utvoří se ochranná vrstva, která omezuje vyluhování cenných látek do vývaru. Maso uvařené tímto způsobem je šťavnaté, chutné a měkké při poměrně malých ztrátách hmotnosti a objemu. Získaný vývar obsahuje poměrně málo extraktivních látek. Druhý technologický postup je zaměřený na přípravu silného vývaru. Při tomto technologickém postupu vkládáme maso do studené vody, čímž dosáhneme maximálního vyluhování extraktivních látek do vývaru. Získaný vývar je silný a chutný, vařené maso je naproti tomu kromě větších ztrát hmotnosti suché a méně chutné. Maso se v žádném případě nesmí vařit rychlým varem. Doba potřebná ke správnému uvaření masa se nesmí zbytečně prodlužovat, protože vznikají zbytečné ztráty hmotnosti, chuti a biologické hodnoty. Velmi nesprávné je zkoušení měkkosti masa častým pícháním vidličkou, zejména do středu masa, protože z něho zbytečně uniká šťáva. Vařením masa získáme cenný vývar, který používáme na přípravu polévek, šťáv a omáček. Pokud jde o hmotnost masa, nejlépe vyhovují kusy o hmotnosti 1500 až 2000 g. Při krájení masa nesmíme zapomenout na jeho tvar. Podélným řezem maso upravujeme na díly válcovitého tvaru. Takto nakrájené maso se rovnoměrněji a rychleji vaří a po uvaření se lépe dělí na porce. Doba vaření ani procento ztrát se nedají přesně stanovit, protože tyto faktory závisí na výkrmu a stáří zvířat, jakosti a odležení masa, skladování, přípravě masa před vařením, způsobu a intenzitě vaření. Větší ztráty hmotnosti jsou u suchého neprorostlého masa. Maso částečně prorostlé tukem má menší ztráty hmotností, protože tuková vrstva omezuje vyluhování. Přiměřené ztráty při vaření jsou přibližně 40 %. 15

16 Upravené hovězí maso podáváme s různými jednoduchými omáčkami. Velmi vhodnou přílohou k vařenému hovězímu masu jsou různé druhy zeleniny /kapusta, špenát, zelená fazolka na smetaně/. Ze studených omáček podáváme jablkový křen a některé druhy majonézových omáček. Pokud podáváme vařené maso bez omáčky nebo přílohy, musí být dostatečně horké a přelité čistým nemastným hovězím vývarem. Vařené hovězí maso se nedoporučuje déle uchovávat na teple. Uchovává se v chladu a před použitím se důkladně ohřeje ve vývaru. Z vařeného hovězího masa se vhodnou úpravou připravují různé druhy mletých pokrmů. Vařené hovězí maso se pro svoji lehkou stravitelnost s oblibou používá v dietním stravování. Hovězí žebro vařené Nasekané díly hovězího žebra nebo hrudí dobře opláchneme ve vlažné vodě. Maso vložíme do vařící osolené vody a zvolna vaříme doměkka. Je-li maso ze staršího kusu, musíme během vaření přilévat teplou vodu, aby bylo stále ponořené. Měkké maso zbavíme kosti a porcujeme jen na objednávku. Podáváme je s různými teplými nebo studenými omáčkami, různě obložené, s dušenou zeleninou, s upravenou čočkou, s octovým nebo jablkovým křenem a se zeleninovými saláty. Hovězí maso přední vařené Díly hovězího masa opláchneme, vložíme do vařící, osolené vody a zvolna vaříme doměkka. Uvařené maso porcujeme na objednávku. Podáváme je s různými teplými nebo studenými omáčkami, různě obložené, s dušenou zeleninou, s upravenou čočkou, s octovým nebo jablkovým křenem. Pokud maso podáváme samostatně, podléváme je trochou horkého čirého vývaru. Kontrolní otázky: Praktické úkoly: Učební pomůcky: Domácí úkol: 1/ Jakým způsobem vaříme hovězí maso? 2/ Ke kterým jídlům podáváme vařené hovězí maso? 1/ Vařené hovězí maso. 2/ Hovězí vývar s masem a nudlemi. Učebnice technologie. Do sešitu uveď hmotnost porce hovězího masa vařeného. 16

17 3.1.4 Úprava hovězího masa dušením. Učební den : 35. Tématický celek : Výchovně vzdělávací cíl : III. Nácvik přípravy pokrmů z hovězího masa Naučit žáky přípravě pokrmů z hovězího masa tepelnou úpravou dušením, kdy základem je maso krájené na kostky. Žáky je třeba vést k dodržování hlavních zásad úpravy při tepelném zpracování masa. Výklad nového učiva : Podle druhu připravovaného pokrmu dusíme opečené maso na základech, které mohou být cibulový, paprikový nebo zeleninový. Základ musí být patřičně okořeněný, čímž pokrm získá charakteristickou vůni, chuť a zabarvení. Šťavnatost masa zvýšíme protýkáním uzenou slaninou, šunkou, uzeninou, zeleninou. Některé druhy hovězích pečení chuťově zvýrazníme a zjemníme přísadou vína, mléka, smetany a másla. Připravíme si cibuli nakrájenou nadrobno a orestujeme dorůžova. Přidáme papriku, rozpustíme v horkém tuku a zakápneme vodou nebo vývarem, aby základ nezhořkl, necháme jej zavařit a na tento základ vkládáme okořeněné maso. Maso orestujeme, aby se na povrchu srazily bílkoviny, a tato kůra napustila z masa šťávu. Podlijeme vodou a dusíme. Dusíme vždy v kastrolu s přiléhavou poklicí. Když je maso měkké, vyjmeme ho. Šťávu vyrestujeme na tuk, pak zaprášíme moukou a znovu orestujeme, aby pokrm měl dobrou chuť. Zalijeme vývarem a rozšleháme. Provaříme, abychom necítili lepek, který je obsažen v mouce. Dochutíme a přecedíme zpět na maso. Maso kořeníme v základu. Úprava hovězího masa dušením krájení na plátky Na dušení připravujeme maso ze šťavnaté části hovězího masa kýty, plece nebo roštěnky. Z hovězího zadního masa upravujeme jednoporcové plátky zvané filé o hmotnosti 100 g, popřípadě 150 g. Tyto plátky na tuku opečeme, připravíme základ, vložíme do něj plátky a dusíme doměkka. Měkké maso vyjmeme, šťávu vyrestujeme na tuk, zaprášíme moukou, orestujeme, zalijeme, rozšleháme metlou, povaříme, dochutíme a přecedíme. 17

18 Svíčková na smetaně Zadní hovězí maso protkneme slaninou, osolíme a opečeme. Maso vložíme na zeleninový základ připravený z kořenové zeleniny a z cibule, přidáme celý pepř, nové koření, bobkový list a tymián. Maso dusíme v základu doměkka. Omáčku připravíme zahuštěním šťávy světlou jíškou, rozředíme vodou a mlékem, povaříme, zjemníme smetanou a dochutíme citrónovou šťávou, případně ještě solí a cukrem. Hovězí pečeně po cikánsku Zadní hovězí maso protkneme slaninou, osolíme, opepříme a opečeme na tuku. Vložíme je do cibulového základu s přísadou rajčatového protlaku a mleté papriky a dusíme doměkka. V průběhu dušení maso přeléváme šťávou a podle potřeby podléváme horkou vodou. Měkké maso vyjmeme, šťávu vydusíme do tuku, zaprášíme hladkou moukou, osmahneme, zalijeme vlažnou vodou, důkladně rozmícháme a vaříme jednu hodinu. Provařenou omáčku procedíme hustým cedníkem. Sladkokyselé okurky, očištěnou papriku a rajčata nakrájíme na nudličky, osmahneme na tuku, vložíme do omáčky a vše krátce povaříme. Kontrolní otázky: Praktické úkoly: Učební pomůcky: Domácí úkol: 1/ Jak postupujeme při přípravě základu, na dušená hovězí masa? 2/ Které části hovězího masa používáme na dušení? 3/ Jak krájíme hovězí maso na dušení? 1/ Hovězí guláš. 2/ Hovězí maso na pepři. 3/ Námořnické maso. Učebnice technologie. Receptury pokrmů. Popište výrobní postupy pokrmů připravovaných v průběhu odborného výcviku. 18

19 3.1.5 Úprava hovězího masa pečením, plněním, anglický způsob, pokrmy z porcovaného a krájeného masa. Učební den : 36. Tématický celek : Výchovně vzdělávací cíl : III. Nácvik přípravy pokrmů z hovězího masa Naučit žáky přípravě pokrmů z hovězího masa, kdy základem je maso krájené vcelku /na kusy/, plněné různými náplněmi, nebo protýkané slaninou. Žáky je třeba vést ke správné expedici hovězích pečení. Výklad nového učiva : Při přípravě hovězí pečeně rozdělujeme maso na vhodné kusy o hmotnosti 1.5 kg až 2 kg. Nožem prořízneme z jedné strany kapsu. Při prořezávání kapsy dbáme na to, abychom kapsu vytvořili podél vláken. Po naplnění otvor důkladně zašijeme potravinářským motouzem nebo párátkem. Takto upravené maso musíme vždy okořenit a opéct na připraveném základě, aby se vytvořila kůrka, která zabraňuje vytékání šťáv. Maso zůstává plnohodnotné, obsahuje vitamíny a nerostné látky. Název pokrmu je odvozen od náplně nebo vložky, která je součástí pokrmu. Příklad: Hovězí pečeně štěpánská do kapsy vkládáme uvařená vejce. Hovězí pečeně frankfurtská protýkáme párky. Pražská hovězí pečeně do kapsy vkládáme směs vajec. Zvláštním způsobem přípravy hovězího masa pečením je příprava pokrmů na anglický způsob, při němž má hotový pokrm získat některé charakteristické vlastnosti, jako je růžové zabarvení vnitřní části pokrmu, šťavnatost, křehkost a výrazná chuť. Při pečení masa se vlivem tepla trhají buňky masa, přičemž uniká šťáva. Tomu však zabraňuje včas utvořená povrchová kůra. Po utvoření ochranné kůry pronikají šťávy a páry pomalu do středu a vlivem protitlaku se vracejí zpět. V průběhu tohoto procesu se dohotovuje a dopéká. Anglickým způsobem zásadně neupravujeme vepřové maso. Při pečení masa na anglický způsob nesmí vnitřní teplota masa přesahovat 60 C. Při tomto způsobu pečení klademe důraz především na zachování barvy krve, která při teplotách 70 až 80 C ztrácí své charakteristické růžové zabarvení a získává tmavé zabarvení. Maso přitom ztrácí křehkost a šťavnatost. Anglickým způsobem připravujeme pokrmy především ze svíčkové a z nízkého roštěnce. 19

20 Anglický rostbíf Anglický rostbíf připravujeme jen z dobře odleženého a vyzrálého masa z nízkého roštěnce. Omytý a osušený roštěnec očistíme od blan a nařízneme šlachy, aby se maso při pečení nekroutilo. Celou plochu upraveného lojovitého povrchu nařežeme na čtverečky. Takto upravený roštěnec osolíme, opepříme a necháme asi hodinu odležet. Potom maso ze všech stran zprudka opečeme na tuku a dáme do mírně vyhřáté trouby péct. Podle velikosti maso pečeme za stálého obracení asi 45 minut. Rostbíf musí být v prostředku narůžovělý. Upečený rostbíf vyjmeme z tuku, tuk zaprášíme moukou, krátce osmahneme, zalijeme vlažným vývarem, dobře rozšleháme a šťávu necháme asi 30 minut vařit. Před dokončením přidáme worcesterskou omáčku, šťávu podle potřeby dosolíme a procedíme hustým cedníkem. Hotovou šťávu necháme na okraji sporáku, dokud tuk nevystoupí na povrch. Vhodné přílohy: dušená rýže, různě upravené brambory. Anglická svíčková Očištěnou a odblaněnou svíčkovou před pečením osolíme, opepříme a necháme asi jednu hodinu odležet. Pečeme stejným způsobem jako anglický rostbíf. Dobu pečení v troubě zkrátíme úměrně velikosti masa na dvacet až třicet minut. Anglickou svíčkovou podáváme nakrájenou přes vlákna na tenké plátky, mírně podlitou nezahuštěnou šťávou, kterou jsme dochutili worcesterskou omáčkou. Vhodné přílohy: různě upravené brambory Pokrmy z porcovaného a nakrájeného hovězího masa Na rozdíl od masa připravovaného v celku dušením připravujeme mnoho pokrmů z masa nakrájeného na porce ve formě roštěnek, plátků, gulášů, tokáňů a závitků. Maso na přípravu těchto druhů pokrmů vybíráme, pokud je to možné, stejnorodé, tj. z jednoho kusu zvířete a ze stejné části masa. Podle druhu připravovaného pokrmu volíme vhodný druh masa odpovídající charakteru pokrmu. Např. na přípravu roštěnek použijeme maso na roštěnky, na přípravu plátků a závitků použijeme maso z kýty, na přípravu gulášů použijeme kližku. 20

21 Roštěná Na přípravu roštěné používáme maso z nízkého roštěnce patřičně očištěné a odblaněné. Z takto upraveného masa krájíme přes vlákna plátky masa roštěnky, které upravujeme nasekáváním okrajových blan a naklepáváním, aby se při opékání nekroutily. Bezprostředně před opékáním roštěnky osolíme a okořeníme. Roštěnky rychle opečeme po obou stranách na menším množství tuku. Opečené roštěnky dusíme na vhodných základech podle charakteru připravovaného pokrmu, jako např. cibulovém, paprikovém, zeleninovém. Během dušení roštěnky občas obracíme a vydušenou šťávu podle potřeby doléváme horkým vývarem nebo vodou. Podle množství připravovaného pokrmu šťávu nebo omáčku zahušťujeme několika způsoby. Hotovou šťávu podle potřeby chuťově zvýrazníme a procedíme hustým cedníkem. Velmi používaný způsob zahušťování šťávy nebo omáčky je zaprášení šťávy vydušené do tuku moukou a po krátkém osmahnutí zalijeme zaprášenou šťávu vlažným vývarem, důkladně rozšleháme a provaříme. Při přípravě většího množství roštěnek šťávu nebo omáčku zahušťujeme jíškou. Roštěná na paprice Z roštěnce nakrájíme přes vlákna roštěnky, osolíme je, opepříme a opečeme na tuku. Opečené roštěnky dusíme na paprikovém základě doměkka. Šťávu zahustíme zaprášením hladkou moukou, rozředíme vodou, dobře provaříme a zjemníme smetanou. Vhodné přílohy: houskové knedlíky, vařené těstoviny, dušená rýže. Plněné roštěnky a závitky Na přípravu dále uvedených pokrmů používáme maso z upraveného roštěnce a zadního hovězího masa. Z upraveného masa krájíme přes vlákna plátky, které dále upravujeme naklepáváním více než je běžné při přípravě roštěnek a filé. Správným naklepáváním současně plátek formujeme, zvětšujeme jeho plochu a upravujeme tvar. Tím ulehčíme jeho další úpravu, jako je plnění, svinutí a podobně. Před plněním plátky masa osolíme a okořeníme vhodným druhem koření, případně potíráme hořčicí. Vzhledem ke způsobu přípravy podle zvolené receptury plníme plátky vhodně sestavenými náplněmi připravenými z vajec, uzenin, zeleniny, jemných druhů mletých masových směsí. Po naplnění plátky masa pečlivě zabalíme a spíchneme párátkem nebo kovovou jehlicí. Před dušením závitky ze všech stran prudce opečeme na rozehřátém tuku. 21

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. VY_32_INOVACE_CVS17 Autor: Mgr. Martin Kovačka Předmět: Člověk ve společnosti (Občanská výchova) Ročník: 7. Tematický celek: Kultura. Stručný popis aktivity:

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_06

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu...

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu 0,75 kg Dobře připravená šťáva nebo omáčka je to, co posouvá pokrm na gastronomický vrchol. Ne vždy je ale snadné připravit šťávu

Více

CO POZNÁTE Z BARVY TELECÍHO MASA

CO POZNÁTE Z BARVY TELECÍHO MASA TELECÍ DELIKATESY P řednostmi telecího masa je křehkost a velmi jemná chuť navíc oproti běžnému hovězímu má telecí maso při vysokém obsahu bílkovin téměř o polovinu méně tuku (31 g v hovězím a 17 g v telecím).

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala

jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala Husí kuchařka Vážení zákazníci, jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala se i tradičním pokrmem na svátek sv. Martina

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček MĚKKÉ SALÁMY: *2/ Gothaj 93,- Kč *2/ Gothaj zauzený 99,- Kč *2/ Junior 89,- Kč *2/ Výrobní salám 59,- Kč *2/ Pikant 97,- Kč *1/

Více

TEPLÉ OMÁČKY. Lektorka: Vlasta VIČANOVÁ Gastronomická akademie o.s.

TEPLÉ OMÁČKY. Lektorka: Vlasta VIČANOVÁ Gastronomická akademie o.s. TEPLÉ OMÁČKY Lektorka: Vlasta VIČANOVÁ Gastronomická akademie o.s. Omáčky teplé Charakteristika omáček Rozdělení omáček Suroviny na výrobu omáček Zahušťování omáček Omáčky k hovězímu masu Bešamelová omáčka

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_08

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Recepty s Regionální potravinou Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Jihočeský kraj Kapr se zelím Doba přípravy: 2 hodiny Množství: 5 porcí 500 g kapra 500 g Kysaného zelí bílého

Více

Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Příloha č. 6. Úvod

Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Příloha č. 6. Úvod Příloha č. 6 Úvod Dodavatel bude připravovat obědy v souladu s touto knihou receptur dle článku II. bodu 3.2 písm. a) smlouvy o zajištění stravovacích služeb (dále jen "smlouva"). V kapitole "Seznam zkratek

Více

Vaječná pomazánka s uzeninou

Vaječná pomazánka s uzeninou Velikonoční pokrmy Vaječná pomazánka s uzeninou 6 vajec natvrdo 100g majonézy 1 lžíce hořčice 2 sladkokyselé okurky 100g měkkého salámu sůl, pažitka Vejce podélně rozkrojíme, vyjmeme žloutky, vložíme do

Více

Staročeská rybí polévka s hrachem

Staročeská rybí polévka s hrachem Vánoce & Silvestr Staročeská rybí polévka s hrachem 200g uvařeného hrachu 400g okrajových porcí a kostí z ryby 1 mlíčí 1 jikry 100g kořenové zeleniny ½ lžičky pepře sůl muškátový květ 2 žemle 1 lžíce másla

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky PŘEDKRMY 1. Tatarák z lososa 100g losos, limetka, tousty 2. Tatarský biftek 200g mletá hovězí svíčková, vejce, česnek, topinky TOPINKY 3. Topinka s kuřecí směsí a sýrem 100g 2 ks topinky, kuřecí maso,

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu Studené předkrmy 50g Šunkový kornoutek plněný křenem a šlehačkou 55,- 1ks Avokádo plněné lehkým kuřecím salátem 75,- 80g Jemný tartar z lososa s limetkou a toastem 95,- 80g Carpaccio z pravé svíčkové s

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

Jídelní lístek. Drůbeží jatýrka na kari se sekanými mandlemi, bagetka (Drůbeží játra, kari, šalotka)

Jídelní lístek. Drůbeží jatýrka na kari se sekanými mandlemi, bagetka (Drůbeží játra, kari, šalotka) Jídelní lístek Předkrmy Drůbeží jatýrka na kari se sekanými mandlemi, bagetka (Drůbeží játra, kari, šalotka) Hovězí jazyk s vlahým křenovým krémem, opečené toasty (hovězí jazyk, smetana, křen) Tatarák

Více

BÝČÍ ŽLÁZY. Výrobce: Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23, Česká republika. Artikl: Třída jakosti: cena včetně DPH za kg

BÝČÍ ŽLÁZY. Výrobce: Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23, Česká republika. Artikl: Třída jakosti: cena včetně DPH za kg BÝČÍ ŽLÁZY Hlavní složka: býčí žlázy HOVĚZÍ DRŠŤKY Hlavní složka: hovězí dršťky HOVĚZÍ JÁTRA Hlavní složka: hovězí játra HOVĚZÍ JAZYK Hlavní složka: hovězí jazyk HOVĚZÍ LEDVINKY Hlavní složka: hovězí ledviny

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ

OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ Podporujeme Váš úspěch od roku 1883 OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ Podporujeme Váš úspěch od roku 1883 Novinka! MAGGI Tekuté koncentráty Fondy Při vytváření nových MAGGI Fondů jsme chtěli udělat

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

Lázeňský hotel Jirásek

Lázeňský hotel Jirásek studené předkrmy Domácí zvěřinová paštika na jablkách s brusinkami 62,00 Capresse salát ze sýra mazzarella a rajčat 85,00 Koktejl ze sýra Camembert, šunky, ananasu a zeleniny polévky Slepičí polévka s

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

mletý pepř olej na smažení

mletý pepř olej na smažení Dýňový ovocný salát Dýňový kompot 200 g mexická dýně 100 g cukr ananasová tresť 1 ks pomeranč 1 ks broskve 200 g zakys.smetana mandle-lupínky 1 ks van. cukr 1 ks limetka 1 ks kiwi Mexickou dýni nakrájíme,

Více

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule)

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) PŘEDKRMY 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) 2. Domácí DRŮBEŽÍ PAŠTIKA s mandlemi, opečený toast 49 Kč ( 100g, drůbeží játra, smetana,

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY GOTHAJSKÝ ŠUNKOVÝ LANDŠMÍD TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ VYSOČINA TURISTICKÝ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI DEBRECÍNKA BŮČKOVÁ ROLKA BUČKOVÁ ROLKA S CHILLI S ČESNEKEM

Více

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč Studené předkrmy: 100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč 120 g Tatarský biftek, 4 ks topinek 175,- Kč (vejce pouze na přání zákazníka)

Více

Menu Něco k pivu a vínu

Menu Něco k pivu a vínu Něco k pivu a vínu 2 ks Čerstvý chléb s kachním sádlem a masem, sypaný pórkem, okurka 39,-Kč 1 ks Domácí utopenec s okurkou a feferonkou 39,-Kč 150g Bavorské grilované klobásky s hořčicí a křenem 150g

Více

Adamova pochoutka. Recept vyhrál 1. místo. Recepty 1 kolo. Ingredience: jedlá sůl cibule 1-2 lžíce más. Postup přípravy:

Adamova pochoutka. Recept vyhrál 1. místo. Recepty 1 kolo. Ingredience: jedlá sůl cibule 1-2 lžíce más. Postup přípravy: Recepty 1 kolo Adamova pochoutka ADAM mražená zeleninová směs ANO jedlá sůl cibule 1-2 lžíce más Na másle opražte najemno nakrájenou cibulku, přidejte zmrazenou zeleninovou směs, mírně osolte, dle potřeby

Více

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,-

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- Polední menu 2.9.2013 - pondělí Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- 250 g Pečené kuřecí stehno, žampiónová omáčka 70,- 150 g Maďarský hovězí guláš

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12)

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) Studené předkrmy 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) 50 g Šunkový závitek 45,- se štýrským křenem a šlehačkou 50 g Prosciutto

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k Studené předkrmy 0001 50 g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 46,00 0002 130 g Utopenec s cibulí 40,00 0004 120 g Rajče plněné kuřecím křenem 49,00 0012 50 g Broskev s kuřecím masem na salátu 49,00 0007

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Krušnohorské zvěřinové speciality aneb na lovu v Krušných horách

Krušnohorské zvěřinové speciality aneb na lovu v Krušných horách Krušnohorské zvěřinové speciality aneb na lovu v Krušných horách PŘEDKRM - VORSPEISE Zvěřinová paštika z kance Pastete vom Eberfleisch 1 kg kančího masa 30 dkg anglické slaniny 10 dkg slaniny 2 cibule

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 34,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Syrečky s hořčicí a feferonkou, chléb 59,- 100g Třená niva, 3ks opečený toustový chléb 59,-

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technologické postupy přípravy

Více

Kuchařka pokrmů soutěže

Kuchařka pokrmů soutěže Kuchařka pokrmů soutěže V letošním školním roce slaví školní jídelny 70 let své existence. Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti statutárního města Ostravy k oslavám připojil podporou této

Více

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU POCHUTINY ŽVÝKAČKY 26,- BOHEMIA ARAŠÍDY 33,- BOHEMIA CHIPS (slané, paprikové,slanina) 37,- MANDLE ČERSTVÉ PRAŽENÉ SOLENÉ (100g) 70,- BRAMBOROVÉ SPIRÁLY 48,- OBLOŽENÉ MÍSY 250g VARIACE SÝRŮ A UZENIN PRO

Více

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Technologické

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

SOUHRN TECHNOLOGIE II. ROČNÍK

SOUHRN TECHNOLOGIE II. ROČNÍK SOUHRN TECHNOLOGIE II. ROČNÍK KUCHAŘ-ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ ~ 2 ~ ÚPRAVA JATEČNÉHO MASA ÚPRAVA HOVĚZÍHO MASA ROZDĚLENÍ A POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ~ 3 ~ svíčková - patří mezi nejkvalitnější části masa, dělíme

Více

Jídelní lístek. Studené předkrmy. Teplé předkrmy

Jídelní lístek. Studené předkrmy. Teplé předkrmy Jídelní lístek Studené předkrmy 100 g Kuřecí nudličky v česnekovém oleji 100 g Šunka, máslo, okurka 100 g Poličan, máslo, okurka 100 g Sýr Eidam, máslo, okurka Mirdovo maso Uzený jazyk s pikantní omáčkou

Více

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů:

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: Jídelní lístek Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: 1)Obiloviny obsahující lepek nejedná se o celiakii, výrobky z nich (pšenice P, žito Ž, ječmen

Více

katalog receptů pro eurest

katalog receptů pro eurest katalog receptů pro eurest logo eurest Tiramisu PRIBINÁČEK s čokoládovým piškotem (lehký dezert s Pribináčkem a piškotem) Piškot: 170 g 1700 g másla 120 g 1200 g másla 160 g 1600 g vaječná melange 60 g

Více

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N.

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N. 4 porce Červená čočka loupaná BIOHARMONIE 500 g Špaldová mouka hladká BIOHARMONIE 1 kg HLAVNÍ JÍDLA příprava: 25 min. R Recept t je j použit žit z knihy k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková,

Více

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy Bramborová kuchařka žáků 2. třídy Lokše s mákem Studené vařené brambory, hl. mouka, špetka soli, mletý mák, moučkový cukr, kousek sádla nebo másla Brambory najemno nastrouháme na vál. Osolíme a přisypeme

Více

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné)

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné) V této části publikace naleznete originální recepty studentů středních škol Libereckého kraje, kteří se zúčastnili soutěže Ovoce a zelenina pětkrát denně. Všechny recepty jsou otištěny dle textových a

Více

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Pečená krkovice, brambory. Duš. zelenina. Přesnídávka. Pomazánka z Nivy, chléb.

Více

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou..

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- 85,- Svíčková pečeně, houskový knedlík.. 79,- Tato nabídka s polévkou.

Více

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní Bufetová večeře jako na rautu Zvou Vás Hotely Srní Hovězí s masem a nudlemi Pikantní salát Chuťovky Tlačenka Přírodní hovězí pečeně Segedínský guláš Domácí sekaná Boloňské špagety Losos na roštu Smažené

Více

Recepty z jednoho pekáče

Recepty z jednoho pekáče J@ Recepty z jednoho pekáče Babské kuře 5-6 velkých brambor, majoránka, sůl, česnek, kmín, 3 rohlíky, 2 dl mléka, 1 lžička vegety, 1 lžíce sádla, 100 g slaniny, 1 cibule, 4 vejce, 1 kuře, grilovací koření

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

Minutky z kuřecího masa

Minutky z kuřecího masa Předkrmy 80 g Tyrolská šunka s cherry rajčátkem, rukolou a toastem 89,- 80 g Paleta evropských sýrů podávaná s ořechy 89,- Polévky 0,33 l Polévka dle denní nabídky 26,- 0,33 l Silný hovězí vývar s kousky

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla Studené předkrmy 120g Domácí srnčí paštika s brusinkami, chléb 75,- 100g Uzený pstruh s lehkým bramborovým salátem 75,- Teplé předkrmy 120g Husí játra po myslivecku, česneková topinka 75,- Vaječná omeleta

Více

Kuchařské recepty. Inspirace pro použití restované cibule, restovaného česneku a restované kořenové zeleniny

Kuchařské recepty. Inspirace pro použití restované cibule, restovaného česneku a restované kořenové zeleniny Kuchařské recepty Inspirace pro použití restované cibule, restovaného česneku a restované kořenové zeleniny Rychlá jídla Polévky Hlavní jídla Přílohy Za studena - Smažené vejce na cibulce - Smaženice z

Více

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony)

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony) Předkrmy 1. 100g Tataráček z lososa na listovém salátu, toustový chléb 92,- 2. 100g Domácí paštika na brusinkovém soté s konfitovaným pomerančem 79,- a omáčkou z červeného vína, pečivo 3. 100g Na plátky

Více

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,-

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,- Restaurace kulturní dům Jistebnice Studené předkrmy 100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 100g. Nakládaný romadúr, feferonka, cibule 38,- 100g. Nakládaný hermelín,

Více

Tradiční recepty. méně cholesterolu. určitě vyzkoušejte! pochutnáte si

Tradiční recepty. méně cholesterolu. určitě vyzkoušejte! pochutnáte si Tradiční recepty méně cholesterolu určitě vyzkoušejte! pochutnáte si pórková polévka voda 1 l pórek 1 ks Alfa Bio lahůdkové TOFU 1 ks hrášek (mražený) 100 g kukuřice 100 g cuketa 1 ks mrkev 1-2 ks bujón

Více

Bramborové recepty z VYSOČINY

Bramborové recepty z VYSOČINY Bramborové recepty z VYSOČINY 1 1. Prokládaný bramborák 1 kg strouhaných syrových brambor, 70 dkg hrubé mouky, 1 hlavička česneku, 2 vejce, sůl, pepř, majoránka dle chuti, 1 plátek krkovičky nebo libového

Více

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč POLÉVKY Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru 35,- Kč 25,- Kč NĚCO MÁLO K PIVEČKU 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč 1 ks Topinka

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě VÁNOČNÍ ZDOBENÍ Norimberský perník ( 50 g ) Složení: Směs koření (koriandr,

Více

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35,

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35, JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy 100 g Mozzarella s rajčaty, balzamo-olivovým zástřikem a pestem 75, 75 g Parmská šunka s ovocným přelivem 74, 50 g Selský salátek s uzenou krkovičkou 64, (brambory, cibule,

Více

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou 24. 8. 2015 Polévky Zelná s bramborem Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou Smažená aljašská treska Kuře pečené na česneku a anglické slanině Vepřové medailonky s mexickou zeleninovou salsou

Více

POLÉVKY HOTOVÁ JÍDLA STUDENÉ PŘEDKRMY TEPLÉ PŘEDKRMY BEZMASÉ POKRMY

POLÉVKY HOTOVÁ JÍDLA STUDENÉ PŘEDKRMY TEPLÉ PŘEDKRMY BEZMASÉ POKRMY POLÉVKY dle denní nabídky HOTOVÁ JÍDLA Dle denní nabídky STUDENÉ PŘEDKRMY 1. 1ks Utopenec + 2ks pečivo 22,- 2. 100g Nakládaný hermelín + 2ks pečivo 46,- 3. 150g Obložený talíř + 4ks pečivo (sýr, šunka,

Více