Masarykova univerzita. Bakalářská práce. Pedagogická fakulta. Příprava učitele odborného výcviku Zpracování hovězího a vepřového masa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita. Bakalářská práce. Pedagogická fakulta. Příprava učitele odborného výcviku Zpracování hovězího a vepřového masa"

Transkript

1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra didaktických technologií Příprava učitele odborného výcviku Zpracování hovězího a vepřového masa Bakalářská práce BRNO 2006 Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracoval: Petr Úředníček

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a použil jen literaturu a prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zpřístupněna ke studijním účelů.... podpis

3 Poděkování: Chtěl bych poděkovat Ing. Pavle Stejskalové, za odborné vedení a poskytování rad k mé bakalářské práci a rodičům za podporu.

4 OBSAH I. ÚVOD... 5 II. PŘÍPRAVA UČITELE ODBORNÉHO VÝCVIKU Zpracování hovězího a vepřového masa Historie oboru Tematický plán Písemná příprava - obecně Nácvik přípravy pokrmů z hovězího masa Charakteristika hovězího masa Předběžná úprava hovězího masa před tepelnou úpravou, rozdělení a použití jednotlivých částí hovězího masa Úprava hovězího masa vařením Úprava hovězího masa dušením Úprava hovězího masa pečením, plněním, anglický způsob, pokrmy z porcovaného a nakrájeného masa Minutky z hovězího masa Úprava hovězích vnitřností Porcování hovězího masa po tepelné úpravě Nácvik přípravy pokrmů z vepřového masa Charakteristika a dělení vepřového masa Úprava vepřového masa vařením Úprava vepřového masa dušením Úprava vepřového masa pečením Úprava vepřového masa smažením Úprava vepřových vnitřností Úprava vepřového masa na objednávku Konečná úprava pokrmů a výdej Odborná literatura význam norem Zdravá výživa Anketa o stravování Vyhodnocení ankety Didaktický test 67 III. ZÁVĚR Resume Summary Seznam použité literatury... 70

5 I. ÚVOD Od školního roku pracuji na Střední odborné škole v Otrokovicích jako učitel odborné výchovy v oboru kuchař - číšník. Všechny mé dosavadní zkušenosti a znalosti v tomto oboru byly základem pro vypracování bakalářské práce: Příprava učitele odborné výchovy Téma: zpracování hovězího a vepřového masa. Cílem práce je sjednotit dvě rozsáhlá témata zabývající se hovězím a vepřovým masem, která jsou v oboru kuchař nepostradatelná. Předmětem bakalářské práce je nácvik přípravy pokrmů z hovězího a vepřového masa. Podkladem pro zpracování mé bakalářské práce byly osobní zkušenosti a odborná literatura. Z hovězího a vepřového masa se připravuje velké množství pokrmů a toto maso je u strávníků velmi oblíbené. Zpracování hovězího a vepřového masa má v celém světě staletou tradici. Úprava v kuchyni je velmi rozmanitá. Pro svou rozsáhlost se toto téma vyučuje ve třech ročnících. Mám možnost s žáky vyzkoušet a naučit je jak tradiční tak moderní postupy při úpravě této celosvětově oblíbené suroviny v kuchyni. 5

6 II. PŘÍPRAVA UČITELE ODBORNÉHO VÝCVIKU ZPRACOVÁNÍ HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 1. Historie oboru Vývoj kuchařského umění je neoddělitelnou součástí vývoje lidské společnosti. Dějiny kuchařského umění se datují od chvíle, kdy člověk náhodou uložil v blízkosti ohniště kus ulovené zvěře a tak zjistil, že upečené maso je chutnější a stravitelnější než maso syrové. Díky takovéto náhodě se zrodila primitivní tepelná úprava pokrmů. Po objevení rožně roštu a hliněných nádob mohl člověk postupně realizovat i náročnější přípravy pokrmů. Vznik vyššího stupně mistrovství při přípravě pokrmů se přisuzuje předhistorickým jihoasijským civilizacím, jejichž národy již v této době znaly přípravu pokrmů z různých druhů obilovin, ze zvěřiny, z masa domácích zvířat, ryb a ovoce. Člověk patří mezi všežravce s velkým podílem masa ve stravě, i když dnes pozorujeme trend k přehodnocování jeho významu. Maso, které upravujeme na nesčetné způsoby, je maso skotu, ovcí a prasat a nazýváme ho hovězí, telecí, skopové, jehněčí a vepřové. Náboženské a klimatické vlivy se projevují ve výběru druhů masa, které převažuje v určité národní kuchyni. Maso od řezníka pochází z výběrových chovů jatečních zvířat, dobře krmených, ošetřovaných a prochází veterinární kontrolou. Když srovnáme dnešní skot, ovce a prasata se zvířaty před sto lety, jsou dnešní zvířata dobře vykrmená. Tur domácí, zdroj hovězího masa, byl šlechtěn po tisíce let. Předkem byl divoký pratur, poprvé domestikovaný v Malé Asii a v Řecku. Původ tohoto starodávného chovu je vysledovatelný až k poslednímu známému exempláři pratura, který byl zaznamenán v Polsku roku Řekové a Římané připravovali hovězí pokrmy hojně okořeněné, protože koření bylo drahou záležitostí, stejně jako hovězí maso. Takové jídlo se připravovalo při zvláštních příležitostech a dokazovalo bohatství domu. V 18. století získali Angličané pověst pojídačů hovězího. Velké kusy masa opékali na otevřeném ohni. V Londýně však došlo k události, která v určitém ohledu znamenala převrat v úpravě hovězího masa vznikl biftek, objev moderní doby. Ve Francii si bifteku povšiml labužník Brillat-Savarin. Také zde, stejně jako v Londýně, se řeznická technologie opracování masa stále zlepšovala, i když zatím jen u městských řezníků, kteří začali porcovat hovězí maso na plátky. 6

7 2. Tematický plán Odborný výcvik 2. ročník H / 001 kuchař Číslo Tematický celek Počet hodin I. Praktické procvičování získaných dovedností z 1. ročníku Nácvik pracovních činností spojených s přípravou výrob. střediska - Nácvik předběžných úprav při zpracování potravin - Nácvik přípravy polévek, omáček, příloh a bezmasých pokrmů - Nácvik základních pravidel společenského chování - Praktické sestavování jídelního a nápojového lístku II. Nácvik přípravy pokrmů z telecího masa - Příprava telecího masa různými tepelnými úpravami včetně dávkování a porcování - Použití jednotlivých částí masa 77 III. Nácvik přípravy pokrmů z hovězího masa - Charakteristika hovězího masa - Předběžná úprava hovězího masa před tepelnou úpravou a použití jednotlivých částí - Jednotlivé tepelné úpravy - vaření, dušení, pečení, anglický způsob - Minutky z hovězího masa - Úprava hovězích vnitřností 70 7

8 IV. Nácvik přípravy pokrmů z vepřového masa - Charakteristika a dělení vepřového masa - Použití jednotlivých částí vepřového masa - Jednotlivé tepelné úpravy - vaření, dušení, pečení, smažení - Minutky z vepřového masa - Úprava vepřových vnitřností 49 V. Příprava pokrmů z masa ostatních jatečných zvířat 70 - Úprava pokrmů ze skopového masa - Úprava pokrmů z králičího masa - Úprava jehněčího a kůzlečího masa VI. Ryby, drůbež, zvěřina - Úprava pokrmů z ryb vařením, dušením, pečením, smažením a zapékáním - Úprava hrabavé a vodní drůbeže - Úprava pokrmů z vysoké, nízké a černé zvěřiny 63 VII. Procvičování všech získaných dovedností z 1 a 2 ročníku / včetně techniky obsluhy/ 100 celkem 81 dnů 7 hodin denně 567 8

9 3. Písemná příprava - obecně Příprava na vyučování je nezbytnou a významnou součástí výchovně vzdělávací práce každého pedagogického pracovníka. Je základním předpokladem efektivního řízení vyučovacího procesu. Písemná příprava umožňuje lepší přehlednost při vyučování. Hlavním cílem přípravy je promyšlení metod a postupů k dosažení stanovených cílů. Učitel odborné výchovy seznamuje žáky podle osnov se speciální technologií, naukou o surovinách, technickým zázemím včetně bezpečnosti práce, hygienou a požární ochranou. Rozsah učiva je vypracován v tématickém plánu učiva na školní rok perspektivní příprava. Přesněji a podrobněji rozpracuje mistr odborné výchovy učivo na jednotlivé učební dny aktuální příprava. Jednotlivé rozpracovaní a seznámení s novým učivem závisí na těchto faktorech: materiálně-technickém vybavení, osobní přípravě mistra odborné výchovy a zkušenosti z praxe, metodě práce, výrobní přípravě, organizační přípravě, věku žáka atd.. Písemnou přípravu si každý učitel odborné výchovy připravuje na následující den. Začínající učitel rozpracovává jednotlivé body podrobněji. Obsah přípravy ovlivňuje celý učební den. Učiteli odborné výchovy s delší praxí se doporučuje alespoň příprava stručná. 9

10 3.1 Nácvik přípravy pokrmů z hovězího masa Charakteristika hovězího masa. Učební den : 32 Tématický celek : Výchovně vzdělávací cíl : Výklad nového učiva : III. Nácvik přípravy pokrmů z hovězího masa Naučit žáky rozeznat hovězí maso od ostatních jatečných druhů. Hovězí maso získáváme z jalovic, krav, volů a býků. Maso z mladých kusů do dvou let je měkké, jemnozrnné, má světle červené zabarvení a je mírně prorostlé tukem. Tuk je bílý a tuhý. Maso z dospělých volů nebo krav od dvou do pěti let je tužší konzistence, jemnozrnné, mramorovité, prorostlé tukem a má tmavočervené zabarvení. Tuk je bílý, v některých případech až nažloutlý. Starší kusy nad pět let mají maso tužší, houževnaté a tmavočervené. Maso ze starých krav je hrubozrnné, vodnaté a bez tuku. Býčí maso nemá tukové mramorování, je hrubší, vláknité a má typický zápach po moči. Hovězí maso určené k výseku se rozděluje podle jakostních znaků na čtvrtiny, které se podle zralosti, tučnosti, svalstva a stáří dělí do tří jakostních tříd. Čtvrtě se musí pečlivě zpracovat, nesmějí obsahovat zbytky vnitřností a sražené krve. Jejich povrch musí být čistý, bez krevních podlitin, pohmožděnin, hlubších zářezů a vpichů. Hovězí maso se musí dodávat odležené nejméně čtyři dny po zabití. Výběr masa podle jakostních tříd dobytka zaručuje kvalitu masa a tím i kvalitu připravovaného pokrmu. Jednotlivé druhy hovězího masa se svou kvalitou značně liší od křehkých řízků z pečeně až po tužší hrudí nebo kližku. Hovězí maso jako přírodní produkt není stále stejné, jeho kvalita se liší kus od kusu. Dnes už si málokdo myslí, že chutné je jen maso prorostlé tukem, třebaže ten dává masu charakteristickou příchuť a udržuje jeho šťavnatost při pečení. Barva masa je ukazatelem kvality jen do určité míry. Spotřebitelé mají sklon vybírat maso světlejší barvy protože si myslí, že bude čerstvější než tmavě červené. Je to dáno tím že myoglobin po poražení hovězího na vzduchu oxiduje. Po několika hodinách barva tmavne až do hněda, protože oxidace barviva pokračuje. Nejlepším vodítkem je znalost druhů masa a kde se na zvířeti nacházejí. 10

11 3.1.2 Předběžná úprava hovězího masa před tepelnou úpravou, rozdělení a použití jednotlivých částí hovězího masa. Učební den : 33. Tématický celek : Výchovně vzdělávací cíl : Výklad nového učiva : III. Nácvik přípravy pokrmů z hovězího masa Naučit žáky předběžnou úpravu masa a správné použití jednotlivých částí hovězího masa. Jednotlivé části hovězího maso musíme před tepelnou úpravou předběžně upravit. Mezi nejdůležitější předběžné úpravy patří odležení masa, dělení masa na porce, vykosťování masa, naklepávání masa, mletí masa, protýkání masa, plnění masa a kořenění. Odležení masa: Před kuchyňskou úpravou musí být maso dobře odležené. Odležením nastávají v mase změny působením chemických reakcí. Maso ztrácí tuhost, stává se jemným, stravitelným a nabývá své charakteristické chuti a vůně. Dělení masa: Maso dodané ve větších celcích dělíme na jednotlivé části podle jakostního zařazení jednotlivých druhů jatečního masa, například kýta, plec, pečeně, krkovička, roštěnec. Odblaňování: Odblaňováním odstraňujeme blány z těch částí masa, u kterých by se ponecháním blan narušil vzhled při tepelné úpravě. Blány odstraňujeme pozorně, abychom nenarušili soudržnost svalstva. Naklepávání: Naklepáváme zejména řízky, žebírka, roštěnky a podobně, naklepáváme, abychom uvolněním svalových vláken urychlili tepelnou úpravu. Naklepáváme maso rovnoměrně a okraje nařezáváme nožem, aby se maso při tepelné úpravě nekroutilo. Na žebírkách kromě naříznutí okrajového tuku částečně uvolníme i maso od kostí, aby se lépe propeklo nebo prosmažilo. Mletí masa: Mletím narušíme pevnou konzistenci masa, dosáhneme lepší soudržnosti s přísadami a lehčí stravitelnosti pokrmů. Maso nakrájíme na menší kousky a semeleme na ručním nebo elektrickém mlýnku. Jemnost mleté směsi závisí na velikosti otvorů dírkované vložky strojku. Mleté maso je třeba z hygienických důvodů hned zpracovat nebo uskladnit v chladnu. Mletím se zvětšuje povrch potravin. Protýkání masa: Sušší maso určené na pečení nebo dušení protýkáme uzenou slaninou. Maso se stává šťavnatější a chutnější. Dobře zchlazenou slaninu nakrájíme na hranolky a protýkací jehlou protahujeme maso podél vláken. Slaninou můžeme protýkat 11

12 maso i pomocí tenkého nože, přičemž nůž zapichujeme šikmo do masa, trochu nadzdvihneme a do otvoru pod nožem vtlačíme hranolek slaniny. Maso můžeme protýkat i šunkou, párky, vařenými vejci, okurkami. Protýkáme podél vláken, aby při krájení porcí byly tyto suroviny viditelné. Plnění masa: Při přípravě některých druhů masitých pokrmů plníme maso nádivkami. Přípravě nádivek i samotnému plnění věnujeme velkou pozornost. Některé části masa před plněním částečně vykostíme. Řezem uděláme ve středu masa stejnoměrně široký otvor a náplň v něm rovnoměrně rozložíme. Při plnění porcovaných mas dbáme, abychom použitou část masa, vhodnou pro tuto úpravu, rozdělili řezem na takové kusy, které svým tvarem umožňují krájení rovnoměrných plátků. Naklepané plátky masa plníme tak, aby z nich náplň po zavinutí nevyčnívala. Kořenění masa: Kořeněním doplňujeme a zvýrazňujeme chuť, vůni a někdy i barevné sladění pokrmů, přičemž nesmíme narušit charakteristické chuťové vlastnosti připravovaného pokrmu. Kořením zařazovaným všeobecně do skupiny pochutin, nazýváme určité druhy rostlin nebo jejich části, které rostou v přírodě nebo se pěstují na zahradách. Aromatické látky koření jsou směsí různorodých látek. Zdrojem jejich vlastností jsou éterické oleje, které svým složením určují kvalitu jednotlivých druhů koření. Na zachování kvality závisí i podmínky při skladování. Koření přidáváme do pokrmu v malém množství. Zlepšuje tak nejen chuť, ale má vliv i na vylučovaní trávících šťáv. Některé druhy ostrých koření v pokrmech narušují sliznici trávícího ústrojí a ve velkých dávkách jsou jedovaté. Podle původu rozdělujeme koření na zahraniční a domácí. Ze zahraničí dovážíme zejména skořici, vanilku, bobkový list, pepř, nové koření, zázvor a muškátový oříšek. Domácího původu je paprika, majoránka, tymián, anýz a fenykl. Ke kořenění používáme koření v celku nebo mleté. Celé koření se v pokrmech musí vyvářet. Mleté druhy koření přidáváme během výrobního postupu, popřípadě až před dohotovením pokrmu. Důležitou součástí kořenění jsou zelené natě, které zpestřují chuť a vzhled pokrmu. Zelené natě jako jsou petrželová nať, koprová nať a pažitka, jsou cenným zdrojem vitamínů a minerálních látek. Proto je přidáváme až do hotových pokrmů čerstvé a jemně nasekané. 12

13 Rozdělení a použití jednotlivých částí hovězího masa: Z kuchyňského hlediska rozdělujeme hovězí maso na přední a zadní. Při tomto způsobu dělení počítáme k přednímu masu ze zadní čtvrtiny celý bok a kližku. K zadnímu masu počítáme z přední čtvrtiny plec a roštěnec. Přední maso : hruď, žebra, podplečí /pero/, krk, kližka, husička. Zadní maso : kýta /bez kližky/, nízký a vysoký roštěnec, svíčková a plec /bez kližky/. svíčková Mezi nejcennější části hovězího masa patří svíčková. Maso ze svíčkové je jemnozrnné, křehké a šťavnaté. Vzhledem k uvedeným vlastnostem se nejčastěji používá na přípravu minutkových pokrmů nebo na přípravu jemných pokrmů. Svíčková se dělí na tři části horní část /palec/, střední část a špičku. Z horní části svíčkové připravujeme jemné druhy dušených pokrmů. Z masa střední části připravujeme především minutkové pokrmy. Maso ze špičky svíčkové používáme nejčastěji na přípravu medailonků. Ze svíčkové vcelku připravujeme pečením různé druhy speciálních pokrmů jako například anglickou svíčkovou. roštěnec Další část hovězího masa je roštěnec. U roštěnce rozeznáváme dva druhy: nízký roštěnec a vysoký roštěnec. Z nízkého roštěnce připravujeme minutkové pokrmy a pečeně připravené na anglický způsob. Maso z vysokého roštěnce používáme na přípravu dušených pečení v celku. malý a velký ořech Maso z malého a velkého ořechu používáme na přípravu dušených pečení, dušených plátků, závitků a rolád. spodní šál Používá se na přípravu dušených pečení, plátků, závitků a rolád. vrchní šál Používáme na přípravu pečení, plátků, závitků a rolád. plec Tepelně upravujeme vařením nebo dušením ve formě dušených pečení, ragú a gulášů. 13

14 žebro Upravujeme vařením nebo dušením v zelenině. Porce vařeného žebra podáváme s různými omáčkami s tepelně upravenou zeleninou s octovým nebo jablkovým křenem. podplečí, hrudí Nejčastěji upravujeme vařením. Hruď je jediná část hovězího masa, která je vhodná na úpravu uzením. krk, špička krku Patří mezi méně hodnotné části hovězího masa. Hodí se především na přípravu mletých pokrmů. kližka Maso z kližky upravujeme především dušením, používáme ho na přípravu gulášů. veverka a oháňka Používají se především na přípravu speciálních druhů polévek. Viz. příloha č. 1 Kontrolní otázky: Praktické úkoly: Učební pomůcky: Domácí úkol: 1/ Charakterizujte hovězí maso. 2/ Popište jednotlivé části hovězího masa, včetně použití jednotlivých částí při přípravě pokrmů. 1/ Bourání hovězí přední a zadní čtvrtě. 2/ Rozpoznávání jednotlivých částí masa. Učebnice technologie. Proveďte nákres přední a zadní hovězí čtvrtě do sešitu odborného výcviku a popište jednotlivé části masa. 14

15 3.1.3 Úprava hovězího masa vařením Učební den : 34. Tématický celek : Výchovně vzdělávací cíl : Výklad nového učiva : III. Nácvik přípravy pokrmů z hovězího masa Naučit žáky připravovat hovězí maso vařením. Žáky vést k uplatnění zásad správné výživy. K vaření masa na polévku využíváme hlavně maso ze starších kusů. Maso z mladších kusů, dobře odležené a netučné, podáváme vařené jako hlavní pokrm. Z předního hovězího masa je nejvhodnější žebro, hrudí, maso z plece, podplečí a kližka. V kuchyňské úpravě masa jsou známy dva způsoby vaření masa. Při prvním technologickém postupu vkládáme maso do vroucí vody, čímž dosáhneme okamžitého sražení bílkovin na povrchu masa. Utvoří se ochranná vrstva, která omezuje vyluhování cenných látek do vývaru. Maso uvařené tímto způsobem je šťavnaté, chutné a měkké při poměrně malých ztrátách hmotnosti a objemu. Získaný vývar obsahuje poměrně málo extraktivních látek. Druhý technologický postup je zaměřený na přípravu silného vývaru. Při tomto technologickém postupu vkládáme maso do studené vody, čímž dosáhneme maximálního vyluhování extraktivních látek do vývaru. Získaný vývar je silný a chutný, vařené maso je naproti tomu kromě větších ztrát hmotnosti suché a méně chutné. Maso se v žádném případě nesmí vařit rychlým varem. Doba potřebná ke správnému uvaření masa se nesmí zbytečně prodlužovat, protože vznikají zbytečné ztráty hmotnosti, chuti a biologické hodnoty. Velmi nesprávné je zkoušení měkkosti masa častým pícháním vidličkou, zejména do středu masa, protože z něho zbytečně uniká šťáva. Vařením masa získáme cenný vývar, který používáme na přípravu polévek, šťáv a omáček. Pokud jde o hmotnost masa, nejlépe vyhovují kusy o hmotnosti 1500 až 2000 g. Při krájení masa nesmíme zapomenout na jeho tvar. Podélným řezem maso upravujeme na díly válcovitého tvaru. Takto nakrájené maso se rovnoměrněji a rychleji vaří a po uvaření se lépe dělí na porce. Doba vaření ani procento ztrát se nedají přesně stanovit, protože tyto faktory závisí na výkrmu a stáří zvířat, jakosti a odležení masa, skladování, přípravě masa před vařením, způsobu a intenzitě vaření. Větší ztráty hmotnosti jsou u suchého neprorostlého masa. Maso částečně prorostlé tukem má menší ztráty hmotností, protože tuková vrstva omezuje vyluhování. Přiměřené ztráty při vaření jsou přibližně 40 %. 15

16 Upravené hovězí maso podáváme s různými jednoduchými omáčkami. Velmi vhodnou přílohou k vařenému hovězímu masu jsou různé druhy zeleniny /kapusta, špenát, zelená fazolka na smetaně/. Ze studených omáček podáváme jablkový křen a některé druhy majonézových omáček. Pokud podáváme vařené maso bez omáčky nebo přílohy, musí být dostatečně horké a přelité čistým nemastným hovězím vývarem. Vařené hovězí maso se nedoporučuje déle uchovávat na teple. Uchovává se v chladu a před použitím se důkladně ohřeje ve vývaru. Z vařeného hovězího masa se vhodnou úpravou připravují různé druhy mletých pokrmů. Vařené hovězí maso se pro svoji lehkou stravitelnost s oblibou používá v dietním stravování. Hovězí žebro vařené Nasekané díly hovězího žebra nebo hrudí dobře opláchneme ve vlažné vodě. Maso vložíme do vařící osolené vody a zvolna vaříme doměkka. Je-li maso ze staršího kusu, musíme během vaření přilévat teplou vodu, aby bylo stále ponořené. Měkké maso zbavíme kosti a porcujeme jen na objednávku. Podáváme je s různými teplými nebo studenými omáčkami, různě obložené, s dušenou zeleninou, s upravenou čočkou, s octovým nebo jablkovým křenem a se zeleninovými saláty. Hovězí maso přední vařené Díly hovězího masa opláchneme, vložíme do vařící, osolené vody a zvolna vaříme doměkka. Uvařené maso porcujeme na objednávku. Podáváme je s různými teplými nebo studenými omáčkami, různě obložené, s dušenou zeleninou, s upravenou čočkou, s octovým nebo jablkovým křenem. Pokud maso podáváme samostatně, podléváme je trochou horkého čirého vývaru. Kontrolní otázky: Praktické úkoly: Učební pomůcky: Domácí úkol: 1/ Jakým způsobem vaříme hovězí maso? 2/ Ke kterým jídlům podáváme vařené hovězí maso? 1/ Vařené hovězí maso. 2/ Hovězí vývar s masem a nudlemi. Učebnice technologie. Do sešitu uveď hmotnost porce hovězího masa vařeného. 16

17 3.1.4 Úprava hovězího masa dušením. Učební den : 35. Tématický celek : Výchovně vzdělávací cíl : III. Nácvik přípravy pokrmů z hovězího masa Naučit žáky přípravě pokrmů z hovězího masa tepelnou úpravou dušením, kdy základem je maso krájené na kostky. Žáky je třeba vést k dodržování hlavních zásad úpravy při tepelném zpracování masa. Výklad nového učiva : Podle druhu připravovaného pokrmu dusíme opečené maso na základech, které mohou být cibulový, paprikový nebo zeleninový. Základ musí být patřičně okořeněný, čímž pokrm získá charakteristickou vůni, chuť a zabarvení. Šťavnatost masa zvýšíme protýkáním uzenou slaninou, šunkou, uzeninou, zeleninou. Některé druhy hovězích pečení chuťově zvýrazníme a zjemníme přísadou vína, mléka, smetany a másla. Připravíme si cibuli nakrájenou nadrobno a orestujeme dorůžova. Přidáme papriku, rozpustíme v horkém tuku a zakápneme vodou nebo vývarem, aby základ nezhořkl, necháme jej zavařit a na tento základ vkládáme okořeněné maso. Maso orestujeme, aby se na povrchu srazily bílkoviny, a tato kůra napustila z masa šťávu. Podlijeme vodou a dusíme. Dusíme vždy v kastrolu s přiléhavou poklicí. Když je maso měkké, vyjmeme ho. Šťávu vyrestujeme na tuk, pak zaprášíme moukou a znovu orestujeme, aby pokrm měl dobrou chuť. Zalijeme vývarem a rozšleháme. Provaříme, abychom necítili lepek, který je obsažen v mouce. Dochutíme a přecedíme zpět na maso. Maso kořeníme v základu. Úprava hovězího masa dušením krájení na plátky Na dušení připravujeme maso ze šťavnaté části hovězího masa kýty, plece nebo roštěnky. Z hovězího zadního masa upravujeme jednoporcové plátky zvané filé o hmotnosti 100 g, popřípadě 150 g. Tyto plátky na tuku opečeme, připravíme základ, vložíme do něj plátky a dusíme doměkka. Měkké maso vyjmeme, šťávu vyrestujeme na tuk, zaprášíme moukou, orestujeme, zalijeme, rozšleháme metlou, povaříme, dochutíme a přecedíme. 17

18 Svíčková na smetaně Zadní hovězí maso protkneme slaninou, osolíme a opečeme. Maso vložíme na zeleninový základ připravený z kořenové zeleniny a z cibule, přidáme celý pepř, nové koření, bobkový list a tymián. Maso dusíme v základu doměkka. Omáčku připravíme zahuštěním šťávy světlou jíškou, rozředíme vodou a mlékem, povaříme, zjemníme smetanou a dochutíme citrónovou šťávou, případně ještě solí a cukrem. Hovězí pečeně po cikánsku Zadní hovězí maso protkneme slaninou, osolíme, opepříme a opečeme na tuku. Vložíme je do cibulového základu s přísadou rajčatového protlaku a mleté papriky a dusíme doměkka. V průběhu dušení maso přeléváme šťávou a podle potřeby podléváme horkou vodou. Měkké maso vyjmeme, šťávu vydusíme do tuku, zaprášíme hladkou moukou, osmahneme, zalijeme vlažnou vodou, důkladně rozmícháme a vaříme jednu hodinu. Provařenou omáčku procedíme hustým cedníkem. Sladkokyselé okurky, očištěnou papriku a rajčata nakrájíme na nudličky, osmahneme na tuku, vložíme do omáčky a vše krátce povaříme. Kontrolní otázky: Praktické úkoly: Učební pomůcky: Domácí úkol: 1/ Jak postupujeme při přípravě základu, na dušená hovězí masa? 2/ Které části hovězího masa používáme na dušení? 3/ Jak krájíme hovězí maso na dušení? 1/ Hovězí guláš. 2/ Hovězí maso na pepři. 3/ Námořnické maso. Učebnice technologie. Receptury pokrmů. Popište výrobní postupy pokrmů připravovaných v průběhu odborného výcviku. 18

19 3.1.5 Úprava hovězího masa pečením, plněním, anglický způsob, pokrmy z porcovaného a krájeného masa. Učební den : 36. Tématický celek : Výchovně vzdělávací cíl : III. Nácvik přípravy pokrmů z hovězího masa Naučit žáky přípravě pokrmů z hovězího masa, kdy základem je maso krájené vcelku /na kusy/, plněné různými náplněmi, nebo protýkané slaninou. Žáky je třeba vést ke správné expedici hovězích pečení. Výklad nového učiva : Při přípravě hovězí pečeně rozdělujeme maso na vhodné kusy o hmotnosti 1.5 kg až 2 kg. Nožem prořízneme z jedné strany kapsu. Při prořezávání kapsy dbáme na to, abychom kapsu vytvořili podél vláken. Po naplnění otvor důkladně zašijeme potravinářským motouzem nebo párátkem. Takto upravené maso musíme vždy okořenit a opéct na připraveném základě, aby se vytvořila kůrka, která zabraňuje vytékání šťáv. Maso zůstává plnohodnotné, obsahuje vitamíny a nerostné látky. Název pokrmu je odvozen od náplně nebo vložky, která je součástí pokrmu. Příklad: Hovězí pečeně štěpánská do kapsy vkládáme uvařená vejce. Hovězí pečeně frankfurtská protýkáme párky. Pražská hovězí pečeně do kapsy vkládáme směs vajec. Zvláštním způsobem přípravy hovězího masa pečením je příprava pokrmů na anglický způsob, při němž má hotový pokrm získat některé charakteristické vlastnosti, jako je růžové zabarvení vnitřní části pokrmu, šťavnatost, křehkost a výrazná chuť. Při pečení masa se vlivem tepla trhají buňky masa, přičemž uniká šťáva. Tomu však zabraňuje včas utvořená povrchová kůra. Po utvoření ochranné kůry pronikají šťávy a páry pomalu do středu a vlivem protitlaku se vracejí zpět. V průběhu tohoto procesu se dohotovuje a dopéká. Anglickým způsobem zásadně neupravujeme vepřové maso. Při pečení masa na anglický způsob nesmí vnitřní teplota masa přesahovat 60 C. Při tomto způsobu pečení klademe důraz především na zachování barvy krve, která při teplotách 70 až 80 C ztrácí své charakteristické růžové zabarvení a získává tmavé zabarvení. Maso přitom ztrácí křehkost a šťavnatost. Anglickým způsobem připravujeme pokrmy především ze svíčkové a z nízkého roštěnce. 19

20 Anglický rostbíf Anglický rostbíf připravujeme jen z dobře odleženého a vyzrálého masa z nízkého roštěnce. Omytý a osušený roštěnec očistíme od blan a nařízneme šlachy, aby se maso při pečení nekroutilo. Celou plochu upraveného lojovitého povrchu nařežeme na čtverečky. Takto upravený roštěnec osolíme, opepříme a necháme asi hodinu odležet. Potom maso ze všech stran zprudka opečeme na tuku a dáme do mírně vyhřáté trouby péct. Podle velikosti maso pečeme za stálého obracení asi 45 minut. Rostbíf musí být v prostředku narůžovělý. Upečený rostbíf vyjmeme z tuku, tuk zaprášíme moukou, krátce osmahneme, zalijeme vlažným vývarem, dobře rozšleháme a šťávu necháme asi 30 minut vařit. Před dokončením přidáme worcesterskou omáčku, šťávu podle potřeby dosolíme a procedíme hustým cedníkem. Hotovou šťávu necháme na okraji sporáku, dokud tuk nevystoupí na povrch. Vhodné přílohy: dušená rýže, různě upravené brambory. Anglická svíčková Očištěnou a odblaněnou svíčkovou před pečením osolíme, opepříme a necháme asi jednu hodinu odležet. Pečeme stejným způsobem jako anglický rostbíf. Dobu pečení v troubě zkrátíme úměrně velikosti masa na dvacet až třicet minut. Anglickou svíčkovou podáváme nakrájenou přes vlákna na tenké plátky, mírně podlitou nezahuštěnou šťávou, kterou jsme dochutili worcesterskou omáčkou. Vhodné přílohy: různě upravené brambory Pokrmy z porcovaného a nakrájeného hovězího masa Na rozdíl od masa připravovaného v celku dušením připravujeme mnoho pokrmů z masa nakrájeného na porce ve formě roštěnek, plátků, gulášů, tokáňů a závitků. Maso na přípravu těchto druhů pokrmů vybíráme, pokud je to možné, stejnorodé, tj. z jednoho kusu zvířete a ze stejné části masa. Podle druhu připravovaného pokrmu volíme vhodný druh masa odpovídající charakteru pokrmu. Např. na přípravu roštěnek použijeme maso na roštěnky, na přípravu plátků a závitků použijeme maso z kýty, na přípravu gulášů použijeme kližku. 20

21 Roštěná Na přípravu roštěné používáme maso z nízkého roštěnce patřičně očištěné a odblaněné. Z takto upraveného masa krájíme přes vlákna plátky masa roštěnky, které upravujeme nasekáváním okrajových blan a naklepáváním, aby se při opékání nekroutily. Bezprostředně před opékáním roštěnky osolíme a okořeníme. Roštěnky rychle opečeme po obou stranách na menším množství tuku. Opečené roštěnky dusíme na vhodných základech podle charakteru připravovaného pokrmu, jako např. cibulovém, paprikovém, zeleninovém. Během dušení roštěnky občas obracíme a vydušenou šťávu podle potřeby doléváme horkým vývarem nebo vodou. Podle množství připravovaného pokrmu šťávu nebo omáčku zahušťujeme několika způsoby. Hotovou šťávu podle potřeby chuťově zvýrazníme a procedíme hustým cedníkem. Velmi používaný způsob zahušťování šťávy nebo omáčky je zaprášení šťávy vydušené do tuku moukou a po krátkém osmahnutí zalijeme zaprášenou šťávu vlažným vývarem, důkladně rozšleháme a provaříme. Při přípravě většího množství roštěnek šťávu nebo omáčku zahušťujeme jíškou. Roštěná na paprice Z roštěnce nakrájíme přes vlákna roštěnky, osolíme je, opepříme a opečeme na tuku. Opečené roštěnky dusíme na paprikovém základě doměkka. Šťávu zahustíme zaprášením hladkou moukou, rozředíme vodou, dobře provaříme a zjemníme smetanou. Vhodné přílohy: houskové knedlíky, vařené těstoviny, dušená rýže. Plněné roštěnky a závitky Na přípravu dále uvedených pokrmů používáme maso z upraveného roštěnce a zadního hovězího masa. Z upraveného masa krájíme přes vlákna plátky, které dále upravujeme naklepáváním více než je běžné při přípravě roštěnek a filé. Správným naklepáváním současně plátek formujeme, zvětšujeme jeho plochu a upravujeme tvar. Tím ulehčíme jeho další úpravu, jako je plnění, svinutí a podobně. Před plněním plátky masa osolíme a okořeníme vhodným druhem koření, případně potíráme hořčicí. Vzhledem ke způsobu přípravy podle zvolené receptury plníme plátky vhodně sestavenými náplněmi připravenými z vajec, uzenin, zeleniny, jemných druhů mletých masových směsí. Po naplnění plátky masa pečlivě zabalíme a spíchneme párátkem nebo kovovou jehlicí. Před dušením závitky ze všech stran prudce opečeme na rozehřátém tuku. 21

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technologické postupy přípravy

Více

Toast se šunkou a křenem

Toast se šunkou a křenem Toasty (apetit) Toast se šunkou a křenem 8 plátků toastového chleba, 160 g šunky, 8 rajčat (malá), 1 pórek, 8 plátků tvrdého sýra, 100 g křenu, 50 g másla, mletý pepř, mletá paprika Krajíčky toastového

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

tradičně i netradičně

tradičně i netradičně tradičně i netradičně STUDENÉ PŘEDKRMY 100 g Tlačenka z Pohořelického kapra s cibulkou 45,- 100 g Paštika z Pohořelického kapra s cibulovo-mrkvovou marmeládou 45,- a opečenými toasty 100 g Pohořelický

Více

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. VY_32_INOVACE_CVS17 Autor: Mgr. Martin Kovačka Předmět: Člověk ve společnosti (Občanská výchova) Ročník: 7. Tematický celek: Kultura. Stručný popis aktivity:

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

Datum: 23.2.2013 Anotace: Alternativní test k ověřování ročníkových znalostí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35

Datum: 23.2.2013 Anotace: Alternativní test k ověřování ročníkových znalostí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65 51 H/001 Kuchař- číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Technologie Ročník: 2. ročník Téma: Ověřování

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_06

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka Cibule 1kg Máslo 100g Bílé víno 0,5L Bageta 1ks Strouhaný sýr 200g Vejce 1ks Sůl, pepř, bobkový list, tymián Francouzskákuchyně Zapečenácibulovápolévka Polévka - Cibuli nakrájíme na tenké proužky a orestujeme

Více

Ceník r. 2014 EXPRES MENU, s.r.o. TRUTNOV HOTOVÉ JÍDLO STERILOVANÉ 5 porcí bez přílohy

Ceník r. 2014 EXPRES MENU, s.r.o. TRUTNOV HOTOVÉ JÍDLO STERILOVANÉ 5 porcí bez přílohy Ceník r. 2014 EXPRES MENU, s.r.o. TRUTNOV HOTOVÉ JÍDLO STERILOVANÉ 5 porcí bez přílohy Hlavní jídla Složení a charakteristika 100g masa/porce cena bez DPH 150 g/porce Maso kuřecí stehenní - kousky: Kuřecí

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu...

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu 0,75 kg Dobře připravená šťáva nebo omáčka je to, co posouvá pokrm na gastronomický vrchol. Ne vždy je ale snadné připravit šťávu

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 3. ročník Téma: Odborné gastronomické soutěže příprava pokrmů

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 3. ročník Téma: Odborné gastronomické soutěže příprava pokrmů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 3. ročník Téma: Odborné

Více

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky.

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky. Kniha receptur OBSAH Seznam zkratek a definice pojmů Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary Polévky Hlavní jídla 1. cenová hladina - nadstandard (minutka) 2. cenová hladina - 2. a 3. jídlo s

Více

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,--

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,-- Předkrmy 100g Pomazánka z vepřových výpečků s cibulkou, čerstvý chléb 90g Uzené pstruží filátko, bylinkové máslo, toast 120g Špízky z baby mozzarellky a cherry rajčátek na čerstvém salátu 150g Kuřecí ragů

Více

jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala

jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala Husí kuchařka Vážení zákazníci, jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala se i tradičním pokrmem na svátek sv. Martina

Více

CO POZNÁTE Z BARVY TELECÍHO MASA

CO POZNÁTE Z BARVY TELECÍHO MASA TELECÍ DELIKATESY P řednostmi telecího masa je křehkost a velmi jemná chuť navíc oproti běžnému hovězímu má telecí maso při vysokém obsahu bílkovin téměř o polovinu méně tuku (31 g v hovězím a 17 g v telecím).

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technologické postupy přípravy

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. ročník Téma: Odborné gastronomické soutěže příprava pokrmů

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. ročník Téma: Odborné gastronomické soutěže příprava pokrmů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. ročník Téma: Odborné

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory JÍDELNÍ LÍEK 31. 8. 2015 6. 9. 2015 31. 8. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb Pol. vločková, vepřové nudličky v zakysané smetaně, těstoviny 1. 9. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou,

Více

Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou

Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou Těstoviny (apetit) Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou 150 g vařených těstovin, 40 g tuku Ceres soft, 2 lžíce sójové omáčky, 2 rajčata, 1 zelená paprika, 50 g eidamu, mletý pepř, sůl Sýr

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_23

Více

Jídelní a nápojový lístek VII. ZVĚŘINOVÉ HODY. od pátku 15.11.2013(od 10:00) do neděle 17.11.2013(do 15:00)

Jídelní a nápojový lístek VII. ZVĚŘINOVÉ HODY. od pátku 15.11.2013(od 10:00) do neděle 17.11.2013(do 15:00) Jídelní a nápojový lístek VII. ZVĚŘINOVÉ HODY od pátku 15.11.2013(od 10:00) do neděle 17.11.2013(do 15:00) Penzion a restaurace U Tesařů Nové Syrovice 141 675 41 Předkrm 1 ks Pikantní zvěřinová topinka.

Více

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE RESTAURACE NA ZAHRÁDCE Stálý jídelní lístek Studené a teplé pochutiny k pivu 2 Gothajský salám s cibulí, ocet Studené vepřové prkénko, hořčice, křen Domácí sulc, cibule, ocet Sýrový talíř (eidam, hermelín,

Více

Co tak něco na zub k pivu..

Co tak něco na zub k pivu.. Škvar ky, chléb 1 ks Co tak něco na zub k pivu.. 100g Grilované koleno bez kosti, hořčice, křen, okurek, chléb (1,3,10) 30,- 5 ks Grilovaná křidélka (1,3,10) (Okurek, hořčice, křen, chléb) 1 ks Topinka

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček MĚKKÉ SALÁMY: *2/ Gothaj 93,- Kč *2/ Gothaj zauzený 99,- Kč *2/ Junior 89,- Kč *2/ Výrobní salám 59,- Kč *2/ Pikant 97,- Kč *1/

Více

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE RESTAURACE NA ZAHRÁDCE Stálý jídelní lístek Studené a teplé pochutiny k pivu Studené vepřové prkénko, hořčice, křen, okurka Domácí sulc, cibule, ocet Sýrový talíř (eidam, hermelín, niva, uzený sýr) Šmytec

Více

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek PŘEDKRMY 101 100g Zvěřinová paštika se šalotkovo-brusinkovým čatní (alergen 3, 7, 12) 73 Kč 102 100g Filírované vlažné kachní prsíčko pečené do růžova na trhaném

Více

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže od 4. 5. do 10. 5. 4. 5. Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb Pol. z jarní, vepřová kotleta zapečená se sýrem, bramborová kaše 5. 5. Pol. kapustová, pečená krkovice po selsku,, okurka Pol. s bramborem,

Více

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky Kroupy uvaříme v osolené vodě do měkka. Sušené hřiby namočíme na 30 minut do studené vody a poté nakrájíme na malé kousky. Vodu z hub necháme na podlévání rizota,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10)

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10) JÍDELNÍ LÍSTEK AKTUÁLNĚ VÁM NABÍZÍME: 400 g FLANK STEAK 319 Kč (hovězí steak z pupku) 200 g Smažená kapsa plná štěstí (1,3,7,9) 145 Kč (kuřecí prso, niva, šunka, kapie, pórek) 200 g Vepřový závitek s uzeným

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Speciality regionální kuchyně:

Speciality regionální kuchyně: 1 2 Studené předkrmy: 80 g Uzený pstruh servírovaný s křenovou pěnou, cibulkou, mladým citronem a toustem 80 g Domácí paštika z husích jater v jemné pepřové krustě, s brusinkami a čerstvým chlebem 78,-

Více

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková do polévek Ing. Slávka Formánková Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Zavářky a vložky

Více

Datum: 15.3.2013 Anotace: Alternativní test k ověřování ročníkových znalostí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35

Datum: 15.3.2013 Anotace: Alternativní test k ověřování ročníkových znalostí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65 51 H/001 Kuchař- číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Technologie Ročník: 3. ročník Téma: Ověřování

Více

Datum: 14.3.2013 Anotace: Alternativní test k ověřování ročníkových znalostí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35

Datum: 14.3.2013 Anotace: Alternativní test k ověřování ročníkových znalostí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65 51 H/001 Kuchař- číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Technologie Ročník: 1. ročník Téma: Ověřování

Více

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek PŘEDKRMY 100g Zvěřinová paštika se šalotkovo-brusinkovým čatní (alergen 3, 7, 12) 73 Kč 100g Filírované vlažné kachní prsíčko pečené do růžova na trhaném salátu

Více

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč Pondělí 25. 1. 2010 100g Okurkový salát 28 Kč 100g Ledový salát se smetanovou zálivkou 28 Kč Špenátový krém 35 Kč 150g Vepřová plec na kmíně s dušenou rýží 95 Kč 150g Telecí sekaný máslový řízek s bramborovou

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Studené předkrmy. Polévky. Malá teplá jídla. 1 Capresse salát 70,- 7. 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,-

JÍDELNÍ LÍSTEK. Studené předkrmy. Polévky. Malá teplá jídla. 1 Capresse salát 70,- 7. 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,- JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy Capresse salát 0,- 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,- 3,9,0 3 Zeleninový koktejl s jogurtem a koprem 60,- 3, Polévky 0 Hovězí vývar s játrovými knedlíčky

Více

Šárka Mácová, Vladimír Máca KUCHAŘKA OD DVOU HRABALŮ

Šárka Mácová, Vladimír Máca KUCHAŘKA OD DVOU HRABALŮ Šárka Mácová, Vladimír Máca KUCHAŘKA OD DVOU HRABALŮ S E B R A N É R E C E P T U R Y OBSAH Úvod 7 Polévky 9 Hovězí maso 23 Vepřové maso 37 Drůbež 53 Mleté maso 77 Uzené maso, uzeniny 89 Ryby, játra 101

Více

80g Zvěřinová paštika v uzené slanině s borůvkovou omáčkou. 100g Kachní jatýrka s višňovou omáčkou

80g Zvěřinová paštika v uzené slanině s borůvkovou omáčkou. 100g Kachní jatýrka s višňovou omáčkou Předkrmy 80g Zvěřinová paštika v uzené slanině s borůvkovou omáčkou 100g Kachní jatýrka s višňovou omáčkou 80g Zapečený kozí sýr s medovým pórkem a cherry rajčatkem 59 Kč 79 Kč 69Kč Polévky 0,33l Silný

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky Studené předkrmy 1. 70g Šunkové rolky se smetanovým křenem 60,- 2. Moravské uzené rolky 60,- Teplé předkrmy 3. Zapékaný toust se zeleninou a sýrem 40,- 4. Smažená palačinka 70,- Polévky 5. Moravská svatební

Více

TEPLÉ OMÁČKY. Lektorka: Vlasta VIČANOVÁ Gastronomická akademie o.s.

TEPLÉ OMÁČKY. Lektorka: Vlasta VIČANOVÁ Gastronomická akademie o.s. TEPLÉ OMÁČKY Lektorka: Vlasta VIČANOVÁ Gastronomická akademie o.s. Omáčky teplé Charakteristika omáček Rozdělení omáček Suroviny na výrobu omáček Zahušťování omáček Omáčky k hovězímu masu Bešamelová omáčka

Více

Indonéská smažená rýže nasi goreng 4 porce

Indonéská smažená rýže nasi goreng 4 porce Rýže a nudle Indonéská smažená rýže nasi goreng 4 porce 250 g loupaných syrových tygřích krevet 80 g namočených sušených krevet 20 g zázvoru 4 houby šitake 1 svazek jarní cibulky 1 lžíce sambal badyak

Více

Kniha receptur OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky.

Kniha receptur OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky. Kniha receptur OBSAH Úvod Seznam zkratek a definice pojmů Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary Polévky Hlavní jídla 1. cenová hladina - nadstandard (minutka) 2. cenová hladina - 2. a 3. jídlo

Více

MAGGI Omácky ˇ. Recepty

MAGGI Omácky ˇ. Recepty MAGGI Omácky ˇ Recepty ˇ Omácky jako malované Gastronomický slovník defi nuje celkem pět druhů základních omáček bílou bešamelovou, bílou velouté, hnědou, holandskou a rajskou. Zejména omáčky bešamelová,

Více

Pracovní list 1. Hovězí maso

Pracovní list 1. Hovězí maso Pracovní list 1 Hovězí maso Charakteristika: Hovězí maso je maso z jalovic, krav, volů a býků. Maso z mladých kusů (do 2 roků) je měkké, jemnozrnné, má světle červené zabarvení a je mírně prorostlé tukem

Více

600 g vepřových kotlet, 60 g rostlinného oleje, 80 g kečupu, 20 g plnotučné hořčice, 4 g chilli papriček, 4 g česneku, 4 g soli

600 g vepřových kotlet, 60 g rostlinného oleje, 80 g kečupu, 20 g plnotučné hořčice, 4 g chilli papriček, 4 g česneku, 4 g soli Americké kotlety 600 g vepřových kotlet, 60 g rostlinného oleje, 80 g kečupu, 20 g plnotučné hořčice, 4 g chilli papriček, 4 g česneku, 4 g soli Z oleje, kečupu, hořčice, nadrobno nasekaných chilli papriček,

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Jídelní lístek Polévky Studené předkrmy Teplé předkrmy Saláty jako hlavní chod

Jídelní lístek Polévky Studené předkrmy Teplé předkrmy Saláty jako hlavní chod Polévky 0,25 l Česneková se sýrem a šunkou, žloutek 35,- 0,25 l Česneková se šunkou a tvarůžkou, žloutek 40,- 0,25 l Vývar dle nabídky s nudlemi a zeleninou 35,- 0,25 l Žampionový krém "N" 35,- 0,25 l

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

IX. Zvěřinové hody Datum konání: 14.11.2015 (od 10:00) až do 17.11.2015 (do 18:00) Místo konání: Restaurace U Tesařů (Penzion Grasel)

IX. Zvěřinové hody Datum konání: 14.11.2015 (od 10:00) až do 17.11.2015 (do 18:00) Místo konání: Restaurace U Tesařů (Penzion Grasel) IX. Zvěřinové hody Datum konání: 14.11.2015 (od 10:00) až do 17.11.2015 (do 18:00) Místo konání: Restaurace U Tesařů (Penzion Grasel) Nové Syrovice 141 675 41 Nové Syrovice tel. 775 704 713, 775 704 099

Více

Masíčkové pochoutky.

Masíčkové pochoutky. Masíčkové pochoutky. Obsah: Masová roláda v srnčím hřbetu - jednoduché a moc chutné... 2 Drůbeží játra - rychlovka... 3 Těstoviny s kuřecím masem, cuketou a rajčaty... 4 Kuřecí v bramboráku... 5 Červené

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou

JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou Studený předkrm: Cena Kč Utopenec, chléb 35,- Chléb se sádlem (cibule, okurek), pečivo 25,- Nakládaný Camembert, pečivo 39,- Talíř se třemi druhy sýrů, pečivo 49,-

Více

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát 2. 11. 3. 11. 4. 11. JÍDELNÍ LÍEK od 2. 11. do 8. 11. 5. 11. 6. 11. Pol. s hráškem a rýží, šamorýnská směs (brambory, paprika, klobása), chléb Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny

Více

Předkrmy. 120 g Broskev plněná jemným kuřecím koktejlem, toast 75 Kč. 100 g Mozzarella Capresse s rajčaty a bylinkami, toast 65 Kč

Předkrmy. 120 g Broskev plněná jemným kuřecím koktejlem, toast 75 Kč. 100 g Mozzarella Capresse s rajčaty a bylinkami, toast 65 Kč Předkrmy 120 g Broskev plněná jemným kuřecím koktejlem, toast 75 Kč 100 g Mozzarella Capresse s rajčaty a bylinkami, toast 65 Kč 100 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou, pečivo 69 Kč 100 g Topinka s kuřecím

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 2.11.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Ďábelská játra, rýže 63 g 1 4 Bramborák s uzeninou 360 g 1,3,7 5 Maminčino kuře, těstoviny 160 g 1,3 6 Vepřový

Více

1 50 g Krabí koktejl s olivami 50,- 2 50 g Kuřecí salát s ananasem 50,- 3 2 ks Šunková rolka s křenovou pěnou 40,-

1 50 g Krabí koktejl s olivami 50,- 2 50 g Kuřecí salát s ananasem 50,- 3 2 ks Šunková rolka s křenovou pěnou 40,- Studené předkrmy 1 50 g Krabí koktejl s olivami 50,- 2 50 g Kuřecí salát s ananasem 50,- 3 2 ks Šunková rolka s křenovou pěnou 40,- 4 2 ks Rajče plněné třenou nivou 40,- Polévky 5 Česneková speciál (šunka,

Více

Dle denní nabídky 35. 150g Uzené maso z naší udírny, křen, hořčice, pečivo 62.- 150g Pečené papriky plněné sýrem 68.-

Dle denní nabídky 35. 150g Uzené maso z naší udírny, křen, hořčice, pečivo 62.- 150g Pečené papriky plněné sýrem 68.- Studené předkrmy: 100g Pikantní salátek z olomouckých tvarůžků,pečivo 55.- 100g Talíř sušené šunky 75.- 200g Variace sýrů- niva, hermelín, olomoucké tvarůžky, máslo, pečivo 75.- 1ks Nakládaný hermelín,

Více

Recepty pro týden 13.6.-19.6.

Recepty pro týden 13.6.-19.6. Bramborový nákyp 2 kg brambor 1 lžička másla 120 g sýra s plísní na povrchu pohanková strouhanka 3 lžičky majoránky sůl podle chuti Brambory i se slupkou omyjeme a uvaříme. Zapékací misku vymažeme máslem,

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

........ CS TROUBA RECEPTY

........ CS TROUBA RECEPTY ...... CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com AUTOMATICKÉ PROGRAMY Číslo programu Název programu 1 HOVĚZÍ PEČENĚ 2 VEPŘOVÁ PEČENĚ 3 CELÉ KUŘE 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ 7 BÍLÝ CHLÉB 8 ZAPEČENÉ

Více

PIZZERIE NA JÍZDÁRNĚ

PIZZERIE NA JÍZDÁRNĚ PIZZA Z ČESKÝCH SUROVIN 200 Pizza Margerita (tomato,eidam,mozarella,rajčata) 201 Pizza houbová (tomato,eidam,mozarella,žampiony) 202 Pizza šunková (tomato,eidam,mozarella,šunka,rajče) 203 Pizza se šunkou

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Kvalitní evropský výrobek. systém značení kvality potravin. Minikuchařka. Kampaň fi nancována z prostředků Evropské unie a České republiky

Kvalitní evropský výrobek. systém značení kvality potravin. Minikuchařka. Kampaň fi nancována z prostředků Evropské unie a České republiky Kvalitní evropský výrobek systém značení kvality potravin Minikuchařka Kampaň fi nancována z prostředků Evropské unie a České republiky Úvodní slovo Na evropském trhu se stále zvyšuje zájem o kvalitní

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Čtvrtek 1.3. polévka hovězí vývar s kapáním normální strava: 1/ Rajská omáčka, vepřový plátek, těstoviny 2 /

Více

Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu

Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu Pondělí Dršťková polévka + Čočka na kyselo, uzenina, sázené vejce, okurek Dršťková polévka + Dětenické pečené kuřecí stehno, bramborová

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7)

Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7) P o l é v k y Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7) Hovězí vývar (1,3,7) s masem a domácími nudlemi Jihočeská kulajda (1,3,7) s h o u b a m i P ř e d k r m y 20 Kč 25

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

Studené předkrmy. Saláty. Studená kuchyně. Šunkový koktejl na listu salátu, zdobený vlašskými ořechy a jablky, podávaný s opečeným toastem.

Studené předkrmy. Saláty. Studená kuchyně. Šunkový koktejl na listu salátu, zdobený vlašskými ořechy a jablky, podávaný s opečeným toastem. 80g Studené předkrmy Šunkový koktejl na listu salátu, zdobený vlašskými ořechy a jablky, podávaný s opečeným toastem 43 Kč 80g Variace šunkových roliček s křenovou šlehačkou a chřestem, pečivo Saláty Těstovinový

Více

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový SLANÉ BEZMASÉ POKRMY Bramborák jáhlový 6 středně velkých uvařených brambor šálek vařených jáhel vejce hrubá mouka 3 stroužky česneku drcený kmín majoránka sůl mletý pepř olej na smažení Brambory uvařené

Více

150 g Obložený talíř šunka, sýr, herkules, máslo, okurka. 100 g Šunkové kornoutky šunka, tvaroh, okurka, cibule

150 g Obložený talíř šunka, sýr, herkules, máslo, okurka. 100 g Šunkové kornoutky šunka, tvaroh, okurka, cibule Studené předkrmy 100 g Nakládaný hermelín 50 Kč 150 g Obložený talíř 60 Kč šunka, sýr, herkules, máslo, okurka 100 g Šunkové kornoutky 50 Kč šunka, tvaroh, okurka, cibule Teplé předkrmy 120 g Opečená klobása

Více

0,3l Slezská česnečka (1,3,7,9) 39,00 Kč 0,3l Zelňačka (1,3,7,9) 39,00 Kč

0,3l Slezská česnečka (1,3,7,9) 39,00 Kč 0,3l Zelňačka (1,3,7,9) 39,00 Kč Jídelní lístek STUDENÉ PŘEDKRMY A SALÁTY 200g Uzený talíř (1,10) 69,00 Kč (uzené maso, klobása, angl. slanina, šunka, feferonky, zelenina) 200g Sýrový talíř (7) 79,00 Kč (eidam, camembert, sýr s modrou

Více

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 JÍDELNÍ LÍSTEK od 1. 9. do 7. 9. 2014 PO 1.9. A - 3, 9 Polévka kmínová, znojemská pečeně, rýže B - 2, 9/2 Polévka kmínová, kuř. řízek se šunkou a sýrem, brambory, salát

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Speciality podniku. 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,3,7,10

JÍDELNÍ LÍSTEK. Speciality podniku. 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,3,7,10 JÍDELNÍ LÍSTEK Speciality podniku 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,3,7,10 300 g Vepřový steak na barevném pepři s opraženou cibulkou 167 Kč 7 400 g Grilované medailonky s kachními

Více

Restaurace Na Svaté Svatá 31 Zdice 314/003 699

Restaurace Na Svaté Svatá 31 Zdice 314/003 699 Studené předkrmy: 100g Pikantní salátek z olomouckých tvarůžků, pečivo 65.- 100g Talíř sušené šunky 75.- 100g Variace sýrů- niva, hermelín, olomoucké tvarůžky, máslo, pečivo 85.- 1ks Domácí nakládaný hermelín,

Více

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1102015 DO 1102015 Čt 110 Pá 210 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1Polévka fazolová (Obsahuje: 1,, 6, 7,, 10, 1), Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1,, 7,

Více

Sýrová polévka. Soljanka. Jemná sýrová polévka s fazolkou. Vydatná moravská zelňačka. Kerblíková polévka

Sýrová polévka. Soljanka. Jemná sýrová polévka s fazolkou. Vydatná moravská zelňačka. Kerblíková polévka Sýrová polévka 1 houska, 30g másla, 60g mouky, 1 l vývaru (lze použít i z kostky), 1/8 l sladké smetany, 150g tvrdého sýra, sůl pepř, cukr, 1 žloutek, zelená petržel, sladká paprika. Housku nakrájíme na

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_08

Více

Předkrmy a Chuťovky. Polévky. Hotová jídla

Předkrmy a Chuťovky. Polévky. Hotová jídla Předkrmy a Chuťovky 100g Restovaná krůtí jatýrka na grilu, podávané na strouhané cuketové placičce s rozpečenou bagetou (1,3,7) 75,- Kč 400g Domácí bramborové lupínky z čerstvých brambor, s česnekovým

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 ÚTERÝ 1.5. STÁTNÍ SVÁTEK- NEVAŘÍ SE Středa 2.5. Bramborová normální strava : 1 Svíčková omáčka, sekaná pečeně, těstoviny 2 Kuřecí řízek, bram kaše, okurek

Více

MASO V PIKANTNÍ SMĚSI PIKANTNÍ VEPŘOVÉ MASO MASO NA KONDENZOVANÉM MLÉKU

MASO V PIKANTNÍ SMĚSI PIKANTNÍ VEPŘOVÉ MASO MASO NA KONDENZOVANÉM MLÉKU MASO V PIKANTNÍ SMĚSI 1 kg řízků (vepřových nebo kuřecích), Směs na naložení: 4 vejce, 1 lžíce mléka, 1 lžíce kečupu, 1 lžíce hořčice, 1 lžíce worcesterské omáčky, 1 lžička soli, 1 lžička kořenící směsi

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_09

Více

Recepty pro týden 25.7.-31.7.

Recepty pro týden 25.7.-31.7. Špenát s čočkovou rýží 100 g celozrnné rýže 3 lžíce červené čočky 1 cibule 100 g čerstvého kozího sýra 1 lžíce řepkového oleje muškátový oříšek 400 g mraženého listového špenátu sůl, pepř Rýži povaříme

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

DENNÍ MENU 14. 9. 2015

DENNÍ MENU 14. 9. 2015 14. 9. 2015 Gulášová polévka Smažený vepřový řízek Zeleninové lečo s uzeninou Dušené kuře na paprice Strapačky se zelím a opečenou slaninou Trhané listové saláty s kozím sýrem a hruškou 89,- Kč Rajčatový

Více

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství...

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství... PONDĚLÍ 4. 1. Hovězí (1,3,7,9) O Základní I...Bratislavská vepřová plec, těstoviny(1,3,7,9) O Základní II...Houbový Kuba, okurka(1,12) O Protisklerotická...nově...Vař. vejce,růžičková kapusta ve smetanové

Více