Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji"

Transkript

1 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji Příjemce: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace OP a oblast podpory: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora nabídky dalšího vzdělávání Www projektu: Realizace od do: 07/ /2012 Celkový schválený rozpočet : Kč Stručný popis projektu Projekt si klade za cíl podporu procesů dalšího vzdělávání (DV) v Libereckém kraji. Tohoto cíle chce dosáhnout především rozvojem sítí a partnerství subjektů působících v oblasti DV a poradenství tak, aby v rámci CVLK vzniklo středisko poskytující poradenské služby pro pracovníky vzdělávacích institucí a účastníky dalšího vzdělávání v oblasti DV Cílové skupiny Pracovníci vzdělávacích institucí Jedná se o pracovníky škol, kteří v rámci projektu získají další vzdělání v oblasti problematiky propojování počátečního a dalšího vzdělávání a motivace a aktivizace potenciálních zájemců o další vzdělávání. Účastníci dalšího vzdělávání Jedná se o zájemce o další vzdělávání, kteří v rámci projektu získají informace o možnostech dalšího vzdělávání v regionu, zjistí, které instituce DV poskytují, dozvědí se o možnostech uznávání kvalifikací, budou se účastnit vlastního vzdělávání. Cíle Projekt si klade za cíl podporu procesů dalšího vzdělávání (DV) v Libereckém kraji. Tohoto cíle chce dosáhnout především rozvojem sítí a partnerství subjektů působících v oblasti DV a poradenství tak, aby v rámci CVLK vzniklo středisko poskytující poradenské služby pro pracovníky vzdělávacích institucí a účastníky dalšího vzdělávání v oblasti DV. Dílčí cíle projektu:

2 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 2 1) Vznikne poradenské centrum poskytující informace pro pracovníky vzdělávacích institucí a účastníky dalšího vzdělávání v oblasti dalšího vzdělávání. Účastníkům dalšího vzdělávání bude poradenství sloužit zejména z těchto důvodů: Dozví se o nabídce DV v kraji, o výstupech programů DV, o vstupních požadavcích do jednotlivých vzdělávacích kurzů, o hodinové dotaci na jednotlivé kurzy, o kapacitě těchto kurzů, o možnostech rozšíření kvalifikace, autorizovaných osobách v kraji a bude jim poskytnuta profesní diagnostika. Velká pozornost bude věnována zejména poradenství a motivaci v oblasti vzdělávacích programů v rámci technického a přírodovědného vzdělávání. Pracovníci vzdělávacích institucí se naučí propojovat počáteční a další vzdělávání a motivovat a aktivizovat potenciální zájemce o DV. 2) Bude podpořena vzájemná spolupráce vzdělávacích institucí a vzájemná spolupráce vzdělávacích institucí a sociálních partnerů tak že: Vzdělávací instituce budou spolupracovat zejména tak, že si budou vzájemně poskytovat informace o nabídce DV jednotlivých zapojených místních center, vzájemně se budou informovat o poptávce po konkrétním DV ze strany zaměstnavatelů, budou spolupracovat na případné inovaci programů DV, budou sdílet vytvořené programy DV, aby nabídka dalšího vzdělávání místně pokryla celý Liberecký kraj. Vzdělávací instituce a sociální partneři budou spolupracovat tak že, sociální partneři budou vznášet své požadavky na případnou úpravu programu DV, popř. na tvorbu nových programů. Pracovníci poradenského centra budou sociální partnery informovat o službách místních center v oblasti DV. 3) Další vzdělávání pracovníků vzdělávacích institucí v oblasti propojování počátečního a dalšího vzdělávání a v oblasti motivace a aktivizace účastníků DV Aktivity Aktivita 01 Rozvoj sítí - vytvořená síť spolupracujících organizací a navázaná funkční spolupráce těchto organizací; - podpora aktivního poradenství prostřednictvím zapojení dvou poradců pro okresy Česká Lípa - Liberec a Jablonec nad Nisou - Semily; - rozšíření povědomí o nabídce DV v Libereckém kraji. Aktivita 02 Další vzdělávání pracovníků vzdělávacích institucí - školení - workshopy Aktivita 03 Rozvoj poradenství mezi vzdělávacími institucemi a sociálními partnery při poskytování DV - portál, na kterém budou aktuální informace a nabídce DV v Libereckém kraji včetně poskytovatelů, kontaktů na poradce, dále zde budou uvedeny příklady dobré praxe a další informace o DV (NSK, dílčí kvalifikace, rekvalifikace apod.); portál bude koncipován jako interaktivní, bude tedy možné zde uveřejňovat požadavky na DV, které má být místními centry vytvořeno; - informační materiály, které budou veřejnost informovat o možnostech dalšího vzdělávání v Libereckém kraji a o jeho poskytovatelích V04 Rozvoj poradenství pro účastníky DV - bude uspořádáno 6 společných setkání poradců a účastníků DV; - v projektu bude 400 osobám poskytnuto poradenství o možnostech DV; - bude vytvořena strategie dalšího vzdělávání v Libereckém kraji

3 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 3 Výstupy Výstupy klíčové aktivity č.1: - vytvořená síť spolupracujících organizací a navázaná funkční spolupráce těchto organizací; - podpora aktivního poradenství prostřednictvím zapojení dvou poradců pro okresy Česká Lípa - Liberec a Jablonec nad Nisou - Semily; - rozšíření povědomí o nabídce DV v Libereckém kraji. Výstupy aktivity č.2: - 48 osob proškolených v oblasti propojování DV a PV - 48 osob proškolených v oblasti motivace a aktivizace CS - 6 workshopů uspořádaných pro zapojenou cílovou skupiny. - Obecně lze říci, že dojde ke zvýšení kompetencí pracovníků vzdělávacích institucí k poskytování DV a k motivování cílové skupiny k účasti na DV a dále k rozšíření jejich kompetencí v oblasti propojování dalšího a počátečního vzdělávání. Výstupy aktivity č.3: - portál na kterém budou aktuální informace a nabídce DV v Libereckém kraji včetně poskytovatelů, kontaktů na poradce, dále zde budou uvedeny příklady dobré praxe a další informace o DV ( NSK, dílčí kvalifikace, rekvalifikace apod.); portál bude koncipován jako interaktivní, bude tedy možné zde uveřejňovat požadavky na DV, které má být místními centry vytvořeno; - informační materiály, které budou veřejnost informovat o možnostech dalšího vzdělávání v Libereckém kraji a o jeho poskytovatelích. Výstupy aktivity č.4: - bude uspořádáno 6 společných setkání poradců a účastníků DV; - v projektu bude 400 osobám poskytnuto poradenství o možnostech DV; - bude vytvořena strategie dalšího vzdělávání v Libereckém kraji Monitorovací ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - 6,00 - vytvořené poradenské středisko - vytvořený portál - vytvořené informační materiály - kurz motivace a aktivizace CS - kurz propojování DV a PV - vytvořená strategie dalšího rozvoje DV v Libereckém kraji Počet podpořených osob - účastníků jednotlivých akcí Jedná se o pracovníky vzdělávacích institucí, kteří obdrží podporu - 96 (účastníci kurzu Propojování DV a PV a Motivace a aktivizace cílové skupiny). A o účastníky DV, kteří obdrží podporu ve formě poradenství 400. Počet úspěšně podpořených osob - 85 Jedná se o pracovníky vzdělávacích institucí, kteří se budou účastnit vlastního vzdělávání a kteří toto vzdělávání úspěšně dokončí

4 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 4 Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky Příjemce: Liberecký kraj Partneři: ATTEST, s.r.o. Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace OP a oblast podpory : OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Www projektu: Realizace od do: 04/ /2012 Celkový schválený rozpočet : Kč Cílové skupiny Cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci středních škol a školských zařízení Libereckého kraje. Cíle Cílem projektu je zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků všech 64 škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky se zaměřením na management a moderní technologie. Projekt rozvíjí vzdělanostní společnost z a účelem posílení konkurenceschopnosti a zapadá do obecného cíle OP VK. Aktivity Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky Aktivita č. 1 - Úprava sylabů vzdělávacích kurzů, tvorba vzdělávacích manuálů a nastavení individuálních kompetenčních profilů Aktivita č. 2 - Pilotní verze vzdělávacích kurzů Aktivita č. 3 - Druhé kolo realizace vzdělávacích kurzů Aktivita č. 4 - Závěrečný seminář Výstupy - konečná úprava vzdělávacích kurzů, výukové materiály, nastavení individuálních kompetenčních profilů, www stránky projektu, analýza zapojení jednotlivých vedoucích pracovníků - aktivita č. 1 - proškolení 160 vedoucích pracovníků - aktivita č. 2 - proškolení 190 vedoucích pracovníků škol - aktivita č. 3 - zpráva ze závěrečného semináře Monit. ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů vytvoření 10 vzdělávacích kurzů z oblasti managementu - vytvoření 2 vzdělávacích kurzů z oblasti moderních technologií

5 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 5 Počet podpořených osob - klienti služeb proškolení 350 vedoucích pracovníků škol. Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 10 Počet úspěšně podpořených osob Jedná se o pracovníky škol, kteří se budou účastnit vlastního vzdělávání a kteří toto vzdělávání úspěšně dokončí Zvyšování kvalifikace pedagogů pro projektovou výuku, využití informačních a dalších moderních technologií v aplikaci na oblast dopravní výchovy Příjemce: Venkovský prostor o.p.s Partneři: HBH Projekt spol. s r.o. OP a oblast podpory : OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Www projektu: Realizace od do: 10/ /12 Celkový schválený rozpočet : Kč Stručný popis projektu Obecný cíl projektu spočívá ve zvýšení kvality vzdělávání na základních a středních školách v Libereckém kraji prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Projekt bude usilovat o rozvoj profesních kompetencí pedagogů směrem k využívání moderních a inovativních forem výuky, zdokonalení ICT gramotnosti a zvládnutí vnímat výuku v souvislostech a v návaznosti na jiné obory. Společným tématem pro dosažení těchto cílů bude dopravní výchova a prevence nehodovosti. V souvislosti s přechodem k rámcovému vzdělávacímu programu, ztratila tato tematická oblast na důležitosti a to i díky tomu, že se jí již nedostává titulu samostatného předmětu. Projekt bude mít tedy dva velmi důležité efekty - poskytne pedagogům podporu při implementaci mezipředmětového tématu do výuky, nabídne jim návod, jak přistupovat k moderním metodám výuky, modulovým a projektovým schématům a zároveň podrobně zpracuje téma dopravní výchovy interaktivní formou s využitím ICT a důrazem na mezipředmětové vazby. Praktickým cílem projektu, na základě výše uvedeného, je vytvořit metodické a didaktické materiály pro co nejrozsáhlejší základnu pedagogických pracovníků základních a středních škol Libereckého kraje, kteří poté prostřednictvím seminářů získají kompetence k propojování témat na mezioborovou úroveň a zároveň k vedení dopravní výchovy. Plánované metodické a didaktické materiály, společně s interaktivními programy a internetovou vědomostní knihovnou by měly v co nejvyšší míře poskytnout oporu pedagogům při získávání znalostí a dovedností, pomocí kterých se zdokonalí v rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

6 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 6 Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci obou stupňů základních, středních a středních odborných škol a učilišť Libereckého kraje Přímo bude projekt působit na skupinu 375 pedagogických pracovníků Nepřímo budou z projektu profitovat žáci těchto škole prostřednictvím zkvalitnění práce pedagogů. Cíle Cílem projektu je vytvořit metodické a didaktické materiály pro co nejrozsáhlejší základnu pedagogických pracovníků základních a středních škol Libereckého kraje, kteří potom prostřednictvím seminářů získají kompetence k propojování témat na mezioborovou úroveň a zároveň k vedení dopravní výchovy. Aktivity Aktivita 01 Zvýšení motivace cílové skupiny prostřednictvím publicity Aktivita 02 Tvorba metodických a didaktických materiálů pro ZŠ Aktivita 03 Tvorba metodických a didaktických materiálů pro ZŠ Aktivita 04 Tvorba interaktivní webové knihovny s funkcí možnosti aktualizace metod. materiálů Aktivita 05 Vytvoření mobilní interaktivní multimediální učebny dopravní výchovy Aktivita 06 Zvyšování profesních kompetencí pedagogů ZŠ Aktivita 06 Zvyšování profesních kompetencí pedagogů SŠ a SOŠ Výstupy Výstupy klíčové aktivity č.1: - výstupem aktivity budou veškeré informační materiály distribuované směrem k potenciálním nebo reálným účastníkům projektu. Výstupy aktivity č.2: - výstupem aktivity budou veškeré metodické a didaktické materiály pro pedagogy základních škol Výstupy aktivity č.3: - výstupem aktivity budou veškeré metodické a didaktické materiály pro pedagogy základních škol Výstupy aktivity č.4: - výstupem aktivity budou dvě části internetového portálu. Funkční, obsahově naplněné a uživatelsky příjemné internetové stránky projektu umístěné pod svou vlastní doménou. - druhou částí bude virtuální vědomostní knihovna, do které budou ukládány veškeré metodické, didaktické a další edukativní materiály v elektronické podobě. Výstupy aktivity č.5: - výstupem aktivity bude vybudovaná mobilní učebna využitelná pro účely veškerých seminářů v rámci projektu i po jeho ukončení. Učebna bude obsahovat 14 pracovních stanic, interaktivní tabuli s dataprojektorem, pomůcky pot prenotaci témat zdravovědy a popravní výchovy a elektronické výukové programy aplikovatelné v průběhu seminářů. Výstupy aktivity č.6: - výstupem aktivity bude vytvořený seminář pro pedagogy, plánováno je cca 20 seminářů pro pedagogů. - druhým výstupem je aplikace semináře na cílovou skupinu pedagogů.

7 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 7 Výstupy aktivity č.7: - výstupem aktivity bude vytvořený seminář pro pedagogy, plánováno je cca 10 seminářů pro pedagogů. - druhým výstupem je aplikace semináře na cílovou skupinu pedagogů. Monit. ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - 8,00 - metodické a didaktické materiály pro pedagogické pracovníky tří stupňů základního a středního vzdělávání - elektronické výukové programy pro 3 stupně vzdělávání - dva vytvořené vzdělávací programy akreditované jako semináře v rámci DVPP pro ZŠ a SŠ Počet osob poskytujících služby - účastníků jednotlivých akcí lektorů podílejících se na realizaci seminářů - 7 odborných expertů a garant podílející se na přípravě obsahu seminářů - 8 členů pracovních skupin (odborné hodnocení, konzultace a korektury připravovaných materiálů Počet podpořených klientů služeb - účastníků jednotlivých akcí učitelů ZŠ učitelů SŠ Počet úspěšně podpořených osob učitelů ZŠ učitelů SŠ Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT - 3,00 elektronické verze didaktických materiálů pro tři stupně škol Moderní učitel - pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje Příjemce: Technická univerzita v Liberci OP a oblast podpory : OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Www projektu: Realizace od do: 10/ /12 Celkový schválený rozpočet : Kč Stručný popis projektu Projekt vede k vytvoření, k akreditaci a realizaci krátkodobých inovativně pedagogických kurzů DVPP podporujících rozvoj dovedností a kompetencí učitelů potřebných k realizaci kurikulární reformy-minim.20 kurzů bohatě předmětově zaměřených (viz příloha). Cílovou skupinou jsou učitelé prvního a druhého stupně ZŠ, ale i učitelé SŠ v Libereckém kraji. Projekt vede k podpoře učitelů využívajících moderních vyučovacích strategií a k výměně jejich odborných zkušeností. V rámci téměř tříletého projektu bude vzděláno 300 pedagogů LK. Projekt je určen učitelům cizích jazyků, českého jazyka, učitelům prvního stupně, výtvarné a hudební výchovy, dějepisu, občanské výchovy, ale i matematiky či zeměpisu. Vedle hlavního výstupu projektu - proškolení pedagogů Libereckého

8 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 8 kraje, budou vytvořeny rovněž moderní didaktické výukové materiály, e-learningové materiály, videomateriály s jejichž projektováním a vytvářením se pedagogové aktivně seznámí, aby je mohli nejen využívat, ale i sami vytvářet. Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci základních a středních škol Přímo bude projekt působit na skupinu 300 pedagogických pracovníků, zvýšená pozornost bude věnována učitelům cizích jazyků Cíle Cílem projektu je vytvoření, akreditování a realizace krátkodobých kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které povedou k naplňování cílů kutikulární reformy. další cíle: - rozvoj didaktických kompetencí, rozvoj dovedností umožňujících efektivní plánování vyučování, diagnostiku žáků, jejich vyučovacích potřeb, evaluaci učení a vyučování - vybavit učitele takovými vzdělávacími přístupy, aby mohli adekvátně integrovat žáky s e speciálními vzdělávacími potřebami a umožnili jim tak maximální začlenění do procesu učení a vyučování - vytvořit moderní vyučovací materiály, naučit učitele využívat a také navrhovat vlastní aktivizující pracovní listy a další materiály i s ohledem na využívání moderních informačních technologií ve vyučování - rozvíjet u učitelů strategie reflexe a evaluace vlastních vyučovacích postupů a modelů, kriticky je hodnotit a dynamicky měnit. Aktivity Aktivita 01 Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky Aktivita 02 Tvorba inovativních výukových materiálů pro kurzy dalšího vzdělávaní p pedagogických pracovníků Aktivita 03 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol s důrazem na realizaci kurikulární reformy Aktivita 04 Reflexe a vnitřní kontrola kvality nabízených kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Výstupy Výstupy klíčové aktivity č.1: - výstupem aktivity je ověřovací studie provedená u vzorku učitelů základních a středních škol Libereckého kraje - příprava a akreditace kurzů pro učitele - zvýšení odbornosti a kvality kurzů Výstupy aktivity č.2: - výstupem aktivity je příprava podpůrných inovativních materiálů, pomůcek k nabízeným 20 kurzům Výstupy aktivity č.3: - výstupem aktivity bude široká nabídky inovativních, pedagogických, didaktických, jazykových, oborově-předmětových, environmentálních kurzů pro učitele Libereckého kraje - celkem min. 20 kurzů Výstupy aktivity č.4: - výstupem aktivity budou 4 společná odborná setkání, průběžné skupinové reflexe, 2 konference a 6 kolokvií

9 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 9 - dvě shrnující publikace pro odbornou a širší pedagogickou veřejnost - prohloubení spolupráce jednotlivých učitelů a škol - stáže členů realizačního týmu na vybraných inovativních domácích školách Monit. ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - 16,00-16 předmětově zaměřených krátkodobých kurzů DVPP Počet osob poskytujících služby vysokoškolských pedagogů a lektorů Počet podpořených klientů služeb učitelů Počet podpořených klientů služeb - muži učitelů Počet podpořených klientů služeb - muži učitelek Počet úspěšně podpořených osob učitelů Počet úspěšně podpořených osob - muži učitelů Počet úspěšně podpořených osob - ženy učitelek Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - speciál. potř. - 4,00 - min. 4 kurzy se budou přímo orientovat na problematiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Rozumíme penězům v Libereckém kraji Příjemce: AISIS OP a oblast podpory : OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Www projektu: Realizace od do: 11/09-10/11 Celkový schválený rozpočet : Kč Stručný popis projektu Projekt Rozumíme penězům v Libereckém kraji se zaměřuje na nedostatkovou oblast v rámci DVPP - finanční vzdělávání na ZŠ s využitím efektivních metod výuky (práce s modelovými situacemi, kooperativní metody, problémové vyučování, prožitkové metody a využití ICT ve výuce). Tyto metody podporují u dětí rozvoj klíčových kompetencí. Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci 2. stupně 10 škol zapojených v projektu

10 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 10 Z těchto škol bude zapojeno 2x 10 pedagogů intenzivně do DVPP, celkem 200 pedagogických pracovníků získá podporu ve formě 2 seminářů a ve formě konzultací Sekundární cílovou skupinou tvoří pedagogičtí pracovníci ostatních ZŠ v kraji. Cíle Cílem projektuje poskytnout pedagogickým pracovníkům ZŠ další vzdělávání v oblasti finančního vzdělávání jako budoucí nové tématické oblasti ŠVP a rozšířit vzdělávací nabídku v kraji Cíle projektu na úrovni rozvoje kompetencí pedagogů: - pedagogové škol absolvují semináře na zvýšení odborné kvalifikace v boru matematika a její aplikace, v oboru člověk a svět práce a v oboru člověk a společnost a to prostřednictvím tématu finanční vzdělávání - propojují ve výuce různé vzdělávací obory a zaměřují výuku na praktickou použitelnost získaných vědomostí a dovedností - používají v souvislosti s výukou finančního vzdělávání ICT a techniku. Aktivity Aktivita 01 DVPP škol s důrazem na realizaci kutikulární reformy a osvojení si moderních pedagogických metod - Finanční vzdělávaní pedagogických týmů zapojených škol - cílem aktivity je uvést do problematiky finančního vzdělávaní školní týmy 10 účastnických škol a rozvinout u nich kompetence k metodické spolupráci a výměně zkušeností. Aktivita 02 DVPP s důrazem na realizaci kutikulární reformy a osvojení si moderních pedagogických metod, souvisejících se zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání - Další vzdělávání koordinátou FV zapojených škol - z každé školy budou vybráni 2 specialisté, kteří získají v rámci projektu širší odborné znalosti ICT a metodické dovednosti, konzultace, obdrží pracovní materiál a budou schopni po skončení projektu realizovat a dále rozvíjet FV na své škole Aktivita 03 Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol v oblasti finančního vzdělávání - cílem aktivity je rozšířit nabídku FV v kraji. Finanční vzdělávání je zde pojato jednak jako užitečný obsah, jednak jako cesta, jak prostřednictvím atraktivního obsahu rozvíjet u pedagogů moderní pedagogické metody, které vedou ke zvyšování kvality, atraktivity a efektivity vzdělávání. Výstupy Výstupy klíčové aktivity č.1: - semináře o rozsahu 8 hodin - 2 na každé ZŠ - celkem 20 seminářů, 160 hodin vzdělávání Výstupy aktivity č.2: - semináře, samostatné studium, konzultace, on-line poradna - počet prezenčních konzultací celkem: 8 x 8 hodin, dále on-line - počet seminářů: 5 x 16 hodin - celkem 80 hodin vzdělávání - rozsah ICT vzdělávání z toho: 16 hodin prezenčně + 24 hodin on-line na zpracování úkolu Výstupy aktivity č.3: - webové stránky - internetová poradna - webový portál bude v provozu i po dobu udržitelnosti, poradna pouze po dobu realizace projektu

11 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str vzdělávací dílny pro 120 účastníků (rozsah dílen je 8 hodin, vždy 3 skupiny po 20) Monit. ukazatele plán. a skut. hodnoty Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - 2,00 - webové stránky - sborník dobrých případů Počet osob poskytujících služby lektorů, kteří si v rámci programu zvýší svou kvalifikaci Počet podpořených klientů služeb osoby podpořené v rámci všech aktivit Počet úspěšně podpořených osob osoby úspěšně podpořené v rámci všech aktivit

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Propojení cizího jazyka a předmětu na základní škole Cíle projektu Rozpracování metodiky CLIL do praxe ZŠ Matematika v angličtině pro 4.-9.ročník Výtvarná

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Příloha č. 2 Podrobný popis možných činností spadajících do podporovaných aktivit pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Aktivita č. 1.

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.3.02/02.0002 Název projektu Podpora ICT vzdělávání v regionu Moravských Budějovic

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ UČITELŮ V PROFILOVÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PŘEDMĚTECH Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE operační program Vzdělávání

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08 Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Výzva č. 08 V oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání byla 1. výzva s pořadovým číslem 08 pro žadatele individuálních projektů ostatních (IPo)

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Strana 1 (celkem 7) Východisko V návaznosti na vyhlášení

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.3.00/08.0181

CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Další vzdělávání pedagogických pracovníků středn edních škol v oblasti kariérov rového poradenství Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků II/1 Individualizace výuky cizích jazyků Číslo klíčové aktivity II/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky cizích jazyků. Vytváření podmínek pro zvyšování

Více

Implementační struktura

Implementační struktura 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31 Příloha č. 3 Příloha k závěrečné zprávě projektu Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit, děcka!), registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/0276 Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT Každá níže uvedená šablona klíčové aktivity se sestává z části, která se objevuje v projektové žádosti Benefit7, dále z metodického výkladu a modelového příkladu. Modelový příklad

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

Nové projektové období

Nové projektové období Nové projektové období příležitosti, možnosti, tipy Ing. Kateřina Sušická Operační programy dostupné školám Co nové projektové období školám nabídne? OP VVV IROP OP ZAM OP VK Výzva 56 OP VVV Výzkum, věda

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV)

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV) Prioritníosa 3 Specifický cíl: Zvyšováníkvality odborného vzdělávánívčetněposílení jeho relevance pro trh práce STRUKTURA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRIORITNÍOSA 1 Posilování

Více

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6.

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6. Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu:

Více

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více