Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji"

Transkript

1 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji Příjemce: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace OP a oblast podpory: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora nabídky dalšího vzdělávání Www projektu: Realizace od do: 07/ /2012 Celkový schválený rozpočet : Kč Stručný popis projektu Projekt si klade za cíl podporu procesů dalšího vzdělávání (DV) v Libereckém kraji. Tohoto cíle chce dosáhnout především rozvojem sítí a partnerství subjektů působících v oblasti DV a poradenství tak, aby v rámci CVLK vzniklo středisko poskytující poradenské služby pro pracovníky vzdělávacích institucí a účastníky dalšího vzdělávání v oblasti DV Cílové skupiny Pracovníci vzdělávacích institucí Jedná se o pracovníky škol, kteří v rámci projektu získají další vzdělání v oblasti problematiky propojování počátečního a dalšího vzdělávání a motivace a aktivizace potenciálních zájemců o další vzdělávání. Účastníci dalšího vzdělávání Jedná se o zájemce o další vzdělávání, kteří v rámci projektu získají informace o možnostech dalšího vzdělávání v regionu, zjistí, které instituce DV poskytují, dozvědí se o možnostech uznávání kvalifikací, budou se účastnit vlastního vzdělávání. Cíle Projekt si klade za cíl podporu procesů dalšího vzdělávání (DV) v Libereckém kraji. Tohoto cíle chce dosáhnout především rozvojem sítí a partnerství subjektů působících v oblasti DV a poradenství tak, aby v rámci CVLK vzniklo středisko poskytující poradenské služby pro pracovníky vzdělávacích institucí a účastníky dalšího vzdělávání v oblasti DV. Dílčí cíle projektu:

2 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 2 1) Vznikne poradenské centrum poskytující informace pro pracovníky vzdělávacích institucí a účastníky dalšího vzdělávání v oblasti dalšího vzdělávání. Účastníkům dalšího vzdělávání bude poradenství sloužit zejména z těchto důvodů: Dozví se o nabídce DV v kraji, o výstupech programů DV, o vstupních požadavcích do jednotlivých vzdělávacích kurzů, o hodinové dotaci na jednotlivé kurzy, o kapacitě těchto kurzů, o možnostech rozšíření kvalifikace, autorizovaných osobách v kraji a bude jim poskytnuta profesní diagnostika. Velká pozornost bude věnována zejména poradenství a motivaci v oblasti vzdělávacích programů v rámci technického a přírodovědného vzdělávání. Pracovníci vzdělávacích institucí se naučí propojovat počáteční a další vzdělávání a motivovat a aktivizovat potenciální zájemce o DV. 2) Bude podpořena vzájemná spolupráce vzdělávacích institucí a vzájemná spolupráce vzdělávacích institucí a sociálních partnerů tak že: Vzdělávací instituce budou spolupracovat zejména tak, že si budou vzájemně poskytovat informace o nabídce DV jednotlivých zapojených místních center, vzájemně se budou informovat o poptávce po konkrétním DV ze strany zaměstnavatelů, budou spolupracovat na případné inovaci programů DV, budou sdílet vytvořené programy DV, aby nabídka dalšího vzdělávání místně pokryla celý Liberecký kraj. Vzdělávací instituce a sociální partneři budou spolupracovat tak že, sociální partneři budou vznášet své požadavky na případnou úpravu programu DV, popř. na tvorbu nových programů. Pracovníci poradenského centra budou sociální partnery informovat o službách místních center v oblasti DV. 3) Další vzdělávání pracovníků vzdělávacích institucí v oblasti propojování počátečního a dalšího vzdělávání a v oblasti motivace a aktivizace účastníků DV Aktivity Aktivita 01 Rozvoj sítí - vytvořená síť spolupracujících organizací a navázaná funkční spolupráce těchto organizací; - podpora aktivního poradenství prostřednictvím zapojení dvou poradců pro okresy Česká Lípa - Liberec a Jablonec nad Nisou - Semily; - rozšíření povědomí o nabídce DV v Libereckém kraji. Aktivita 02 Další vzdělávání pracovníků vzdělávacích institucí - školení - workshopy Aktivita 03 Rozvoj poradenství mezi vzdělávacími institucemi a sociálními partnery při poskytování DV - portál, na kterém budou aktuální informace a nabídce DV v Libereckém kraji včetně poskytovatelů, kontaktů na poradce, dále zde budou uvedeny příklady dobré praxe a další informace o DV (NSK, dílčí kvalifikace, rekvalifikace apod.); portál bude koncipován jako interaktivní, bude tedy možné zde uveřejňovat požadavky na DV, které má být místními centry vytvořeno; - informační materiály, které budou veřejnost informovat o možnostech dalšího vzdělávání v Libereckém kraji a o jeho poskytovatelích V04 Rozvoj poradenství pro účastníky DV - bude uspořádáno 6 společných setkání poradců a účastníků DV; - v projektu bude 400 osobám poskytnuto poradenství o možnostech DV; - bude vytvořena strategie dalšího vzdělávání v Libereckém kraji

3 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 3 Výstupy Výstupy klíčové aktivity č.1: - vytvořená síť spolupracujících organizací a navázaná funkční spolupráce těchto organizací; - podpora aktivního poradenství prostřednictvím zapojení dvou poradců pro okresy Česká Lípa - Liberec a Jablonec nad Nisou - Semily; - rozšíření povědomí o nabídce DV v Libereckém kraji. Výstupy aktivity č.2: - 48 osob proškolených v oblasti propojování DV a PV - 48 osob proškolených v oblasti motivace a aktivizace CS - 6 workshopů uspořádaných pro zapojenou cílovou skupiny. - Obecně lze říci, že dojde ke zvýšení kompetencí pracovníků vzdělávacích institucí k poskytování DV a k motivování cílové skupiny k účasti na DV a dále k rozšíření jejich kompetencí v oblasti propojování dalšího a počátečního vzdělávání. Výstupy aktivity č.3: - portál na kterém budou aktuální informace a nabídce DV v Libereckém kraji včetně poskytovatelů, kontaktů na poradce, dále zde budou uvedeny příklady dobré praxe a další informace o DV ( NSK, dílčí kvalifikace, rekvalifikace apod.); portál bude koncipován jako interaktivní, bude tedy možné zde uveřejňovat požadavky na DV, které má být místními centry vytvořeno; - informační materiály, které budou veřejnost informovat o možnostech dalšího vzdělávání v Libereckém kraji a o jeho poskytovatelích. Výstupy aktivity č.4: - bude uspořádáno 6 společných setkání poradců a účastníků DV; - v projektu bude 400 osobám poskytnuto poradenství o možnostech DV; - bude vytvořena strategie dalšího vzdělávání v Libereckém kraji Monitorovací ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - 6,00 - vytvořené poradenské středisko - vytvořený portál - vytvořené informační materiály - kurz motivace a aktivizace CS - kurz propojování DV a PV - vytvořená strategie dalšího rozvoje DV v Libereckém kraji Počet podpořených osob - účastníků jednotlivých akcí Jedná se o pracovníky vzdělávacích institucí, kteří obdrží podporu - 96 (účastníci kurzu Propojování DV a PV a Motivace a aktivizace cílové skupiny). A o účastníky DV, kteří obdrží podporu ve formě poradenství 400. Počet úspěšně podpořených osob - 85 Jedná se o pracovníky vzdělávacích institucí, kteří se budou účastnit vlastního vzdělávání a kteří toto vzdělávání úspěšně dokončí

4 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 4 Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky Příjemce: Liberecký kraj Partneři: ATTEST, s.r.o. Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace OP a oblast podpory : OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Www projektu: Realizace od do: 04/ /2012 Celkový schválený rozpočet : Kč Cílové skupiny Cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci středních škol a školských zařízení Libereckého kraje. Cíle Cílem projektu je zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků všech 64 škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky se zaměřením na management a moderní technologie. Projekt rozvíjí vzdělanostní společnost z a účelem posílení konkurenceschopnosti a zapadá do obecného cíle OP VK. Aktivity Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky Aktivita č. 1 - Úprava sylabů vzdělávacích kurzů, tvorba vzdělávacích manuálů a nastavení individuálních kompetenčních profilů Aktivita č. 2 - Pilotní verze vzdělávacích kurzů Aktivita č. 3 - Druhé kolo realizace vzdělávacích kurzů Aktivita č. 4 - Závěrečný seminář Výstupy - konečná úprava vzdělávacích kurzů, výukové materiály, nastavení individuálních kompetenčních profilů, www stránky projektu, analýza zapojení jednotlivých vedoucích pracovníků - aktivita č. 1 - proškolení 160 vedoucích pracovníků - aktivita č. 2 - proškolení 190 vedoucích pracovníků škol - aktivita č. 3 - zpráva ze závěrečného semináře Monit. ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů vytvoření 10 vzdělávacích kurzů z oblasti managementu - vytvoření 2 vzdělávacích kurzů z oblasti moderních technologií

5 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 5 Počet podpořených osob - klienti služeb proškolení 350 vedoucích pracovníků škol. Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 10 Počet úspěšně podpořených osob Jedná se o pracovníky škol, kteří se budou účastnit vlastního vzdělávání a kteří toto vzdělávání úspěšně dokončí Zvyšování kvalifikace pedagogů pro projektovou výuku, využití informačních a dalších moderních technologií v aplikaci na oblast dopravní výchovy Příjemce: Venkovský prostor o.p.s Partneři: HBH Projekt spol. s r.o. OP a oblast podpory : OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Www projektu: Realizace od do: 10/ /12 Celkový schválený rozpočet : Kč Stručný popis projektu Obecný cíl projektu spočívá ve zvýšení kvality vzdělávání na základních a středních školách v Libereckém kraji prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Projekt bude usilovat o rozvoj profesních kompetencí pedagogů směrem k využívání moderních a inovativních forem výuky, zdokonalení ICT gramotnosti a zvládnutí vnímat výuku v souvislostech a v návaznosti na jiné obory. Společným tématem pro dosažení těchto cílů bude dopravní výchova a prevence nehodovosti. V souvislosti s přechodem k rámcovému vzdělávacímu programu, ztratila tato tematická oblast na důležitosti a to i díky tomu, že se jí již nedostává titulu samostatného předmětu. Projekt bude mít tedy dva velmi důležité efekty - poskytne pedagogům podporu při implementaci mezipředmětového tématu do výuky, nabídne jim návod, jak přistupovat k moderním metodám výuky, modulovým a projektovým schématům a zároveň podrobně zpracuje téma dopravní výchovy interaktivní formou s využitím ICT a důrazem na mezipředmětové vazby. Praktickým cílem projektu, na základě výše uvedeného, je vytvořit metodické a didaktické materiály pro co nejrozsáhlejší základnu pedagogických pracovníků základních a středních škol Libereckého kraje, kteří poté prostřednictvím seminářů získají kompetence k propojování témat na mezioborovou úroveň a zároveň k vedení dopravní výchovy. Plánované metodické a didaktické materiály, společně s interaktivními programy a internetovou vědomostní knihovnou by měly v co nejvyšší míře poskytnout oporu pedagogům při získávání znalostí a dovedností, pomocí kterých se zdokonalí v rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

6 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 6 Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci obou stupňů základních, středních a středních odborných škol a učilišť Libereckého kraje Přímo bude projekt působit na skupinu 375 pedagogických pracovníků Nepřímo budou z projektu profitovat žáci těchto škole prostřednictvím zkvalitnění práce pedagogů. Cíle Cílem projektu je vytvořit metodické a didaktické materiály pro co nejrozsáhlejší základnu pedagogických pracovníků základních a středních škol Libereckého kraje, kteří potom prostřednictvím seminářů získají kompetence k propojování témat na mezioborovou úroveň a zároveň k vedení dopravní výchovy. Aktivity Aktivita 01 Zvýšení motivace cílové skupiny prostřednictvím publicity Aktivita 02 Tvorba metodických a didaktických materiálů pro ZŠ Aktivita 03 Tvorba metodických a didaktických materiálů pro ZŠ Aktivita 04 Tvorba interaktivní webové knihovny s funkcí možnosti aktualizace metod. materiálů Aktivita 05 Vytvoření mobilní interaktivní multimediální učebny dopravní výchovy Aktivita 06 Zvyšování profesních kompetencí pedagogů ZŠ Aktivita 06 Zvyšování profesních kompetencí pedagogů SŠ a SOŠ Výstupy Výstupy klíčové aktivity č.1: - výstupem aktivity budou veškeré informační materiály distribuované směrem k potenciálním nebo reálným účastníkům projektu. Výstupy aktivity č.2: - výstupem aktivity budou veškeré metodické a didaktické materiály pro pedagogy základních škol Výstupy aktivity č.3: - výstupem aktivity budou veškeré metodické a didaktické materiály pro pedagogy základních škol Výstupy aktivity č.4: - výstupem aktivity budou dvě části internetového portálu. Funkční, obsahově naplněné a uživatelsky příjemné internetové stránky projektu umístěné pod svou vlastní doménou. - druhou částí bude virtuální vědomostní knihovna, do které budou ukládány veškeré metodické, didaktické a další edukativní materiály v elektronické podobě. Výstupy aktivity č.5: - výstupem aktivity bude vybudovaná mobilní učebna využitelná pro účely veškerých seminářů v rámci projektu i po jeho ukončení. Učebna bude obsahovat 14 pracovních stanic, interaktivní tabuli s dataprojektorem, pomůcky pot prenotaci témat zdravovědy a popravní výchovy a elektronické výukové programy aplikovatelné v průběhu seminářů. Výstupy aktivity č.6: - výstupem aktivity bude vytvořený seminář pro pedagogy, plánováno je cca 20 seminářů pro pedagogů. - druhým výstupem je aplikace semináře na cílovou skupinu pedagogů.

7 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 7 Výstupy aktivity č.7: - výstupem aktivity bude vytvořený seminář pro pedagogy, plánováno je cca 10 seminářů pro pedagogů. - druhým výstupem je aplikace semináře na cílovou skupinu pedagogů. Monit. ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - 8,00 - metodické a didaktické materiály pro pedagogické pracovníky tří stupňů základního a středního vzdělávání - elektronické výukové programy pro 3 stupně vzdělávání - dva vytvořené vzdělávací programy akreditované jako semináře v rámci DVPP pro ZŠ a SŠ Počet osob poskytujících služby - účastníků jednotlivých akcí lektorů podílejících se na realizaci seminářů - 7 odborných expertů a garant podílející se na přípravě obsahu seminářů - 8 členů pracovních skupin (odborné hodnocení, konzultace a korektury připravovaných materiálů Počet podpořených klientů služeb - účastníků jednotlivých akcí učitelů ZŠ učitelů SŠ Počet úspěšně podpořených osob učitelů ZŠ učitelů SŠ Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT - 3,00 elektronické verze didaktických materiálů pro tři stupně škol Moderní učitel - pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje Příjemce: Technická univerzita v Liberci OP a oblast podpory : OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Www projektu: Realizace od do: 10/ /12 Celkový schválený rozpočet : Kč Stručný popis projektu Projekt vede k vytvoření, k akreditaci a realizaci krátkodobých inovativně pedagogických kurzů DVPP podporujících rozvoj dovedností a kompetencí učitelů potřebných k realizaci kurikulární reformy-minim.20 kurzů bohatě předmětově zaměřených (viz příloha). Cílovou skupinou jsou učitelé prvního a druhého stupně ZŠ, ale i učitelé SŠ v Libereckém kraji. Projekt vede k podpoře učitelů využívajících moderních vyučovacích strategií a k výměně jejich odborných zkušeností. V rámci téměř tříletého projektu bude vzděláno 300 pedagogů LK. Projekt je určen učitelům cizích jazyků, českého jazyka, učitelům prvního stupně, výtvarné a hudební výchovy, dějepisu, občanské výchovy, ale i matematiky či zeměpisu. Vedle hlavního výstupu projektu - proškolení pedagogů Libereckého

8 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 8 kraje, budou vytvořeny rovněž moderní didaktické výukové materiály, e-learningové materiály, videomateriály s jejichž projektováním a vytvářením se pedagogové aktivně seznámí, aby je mohli nejen využívat, ale i sami vytvářet. Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci základních a středních škol Přímo bude projekt působit na skupinu 300 pedagogických pracovníků, zvýšená pozornost bude věnována učitelům cizích jazyků Cíle Cílem projektu je vytvoření, akreditování a realizace krátkodobých kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které povedou k naplňování cílů kutikulární reformy. další cíle: - rozvoj didaktických kompetencí, rozvoj dovedností umožňujících efektivní plánování vyučování, diagnostiku žáků, jejich vyučovacích potřeb, evaluaci učení a vyučování - vybavit učitele takovými vzdělávacími přístupy, aby mohli adekvátně integrovat žáky s e speciálními vzdělávacími potřebami a umožnili jim tak maximální začlenění do procesu učení a vyučování - vytvořit moderní vyučovací materiály, naučit učitele využívat a také navrhovat vlastní aktivizující pracovní listy a další materiály i s ohledem na využívání moderních informačních technologií ve vyučování - rozvíjet u učitelů strategie reflexe a evaluace vlastních vyučovacích postupů a modelů, kriticky je hodnotit a dynamicky měnit. Aktivity Aktivita 01 Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky Aktivita 02 Tvorba inovativních výukových materiálů pro kurzy dalšího vzdělávaní p pedagogických pracovníků Aktivita 03 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol s důrazem na realizaci kurikulární reformy Aktivita 04 Reflexe a vnitřní kontrola kvality nabízených kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Výstupy Výstupy klíčové aktivity č.1: - výstupem aktivity je ověřovací studie provedená u vzorku učitelů základních a středních škol Libereckého kraje - příprava a akreditace kurzů pro učitele - zvýšení odbornosti a kvality kurzů Výstupy aktivity č.2: - výstupem aktivity je příprava podpůrných inovativních materiálů, pomůcek k nabízeným 20 kurzům Výstupy aktivity č.3: - výstupem aktivity bude široká nabídky inovativních, pedagogických, didaktických, jazykových, oborově-předmětových, environmentálních kurzů pro učitele Libereckého kraje - celkem min. 20 kurzů Výstupy aktivity č.4: - výstupem aktivity budou 4 společná odborná setkání, průběžné skupinové reflexe, 2 konference a 6 kolokvií

9 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 9 - dvě shrnující publikace pro odbornou a širší pedagogickou veřejnost - prohloubení spolupráce jednotlivých učitelů a škol - stáže členů realizačního týmu na vybraných inovativních domácích školách Monit. ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - 16,00-16 předmětově zaměřených krátkodobých kurzů DVPP Počet osob poskytujících služby vysokoškolských pedagogů a lektorů Počet podpořených klientů služeb učitelů Počet podpořených klientů služeb - muži učitelů Počet podpořených klientů služeb - muži učitelek Počet úspěšně podpořených osob učitelů Počet úspěšně podpořených osob - muži učitelů Počet úspěšně podpořených osob - ženy učitelek Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - speciál. potř. - 4,00 - min. 4 kurzy se budou přímo orientovat na problematiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Rozumíme penězům v Libereckém kraji Příjemce: AISIS OP a oblast podpory : OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Www projektu: Realizace od do: 11/09-10/11 Celkový schválený rozpočet : Kč Stručný popis projektu Projekt Rozumíme penězům v Libereckém kraji se zaměřuje na nedostatkovou oblast v rámci DVPP - finanční vzdělávání na ZŠ s využitím efektivních metod výuky (práce s modelovými situacemi, kooperativní metody, problémové vyučování, prožitkové metody a využití ICT ve výuce). Tyto metody podporují u dětí rozvoj klíčových kompetencí. Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci 2. stupně 10 škol zapojených v projektu

10 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 10 Z těchto škol bude zapojeno 2x 10 pedagogů intenzivně do DVPP, celkem 200 pedagogických pracovníků získá podporu ve formě 2 seminářů a ve formě konzultací Sekundární cílovou skupinou tvoří pedagogičtí pracovníci ostatních ZŠ v kraji. Cíle Cílem projektuje poskytnout pedagogickým pracovníkům ZŠ další vzdělávání v oblasti finančního vzdělávání jako budoucí nové tématické oblasti ŠVP a rozšířit vzdělávací nabídku v kraji Cíle projektu na úrovni rozvoje kompetencí pedagogů: - pedagogové škol absolvují semináře na zvýšení odborné kvalifikace v boru matematika a její aplikace, v oboru člověk a svět práce a v oboru člověk a společnost a to prostřednictvím tématu finanční vzdělávání - propojují ve výuce různé vzdělávací obory a zaměřují výuku na praktickou použitelnost získaných vědomostí a dovedností - používají v souvislosti s výukou finančního vzdělávání ICT a techniku. Aktivity Aktivita 01 DVPP škol s důrazem na realizaci kutikulární reformy a osvojení si moderních pedagogických metod - Finanční vzdělávaní pedagogických týmů zapojených škol - cílem aktivity je uvést do problematiky finančního vzdělávaní školní týmy 10 účastnických škol a rozvinout u nich kompetence k metodické spolupráci a výměně zkušeností. Aktivita 02 DVPP s důrazem na realizaci kutikulární reformy a osvojení si moderních pedagogických metod, souvisejících se zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání - Další vzdělávání koordinátou FV zapojených škol - z každé školy budou vybráni 2 specialisté, kteří získají v rámci projektu širší odborné znalosti ICT a metodické dovednosti, konzultace, obdrží pracovní materiál a budou schopni po skončení projektu realizovat a dále rozvíjet FV na své škole Aktivita 03 Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol v oblasti finančního vzdělávání - cílem aktivity je rozšířit nabídku FV v kraji. Finanční vzdělávání je zde pojato jednak jako užitečný obsah, jednak jako cesta, jak prostřednictvím atraktivního obsahu rozvíjet u pedagogů moderní pedagogické metody, které vedou ke zvyšování kvality, atraktivity a efektivity vzdělávání. Výstupy Výstupy klíčové aktivity č.1: - semináře o rozsahu 8 hodin - 2 na každé ZŠ - celkem 20 seminářů, 160 hodin vzdělávání Výstupy aktivity č.2: - semináře, samostatné studium, konzultace, on-line poradna - počet prezenčních konzultací celkem: 8 x 8 hodin, dále on-line - počet seminářů: 5 x 16 hodin - celkem 80 hodin vzdělávání - rozsah ICT vzdělávání z toho: 16 hodin prezenčně + 24 hodin on-line na zpracování úkolu Výstupy aktivity č.3: - webové stránky - internetová poradna - webový portál bude v provozu i po dobu udržitelnosti, poradna pouze po dobu realizace projektu

11 Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str vzdělávací dílny pro 120 účastníků (rozsah dílen je 8 hodin, vždy 3 skupiny po 20) Monit. ukazatele plán. a skut. hodnoty Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - 2,00 - webové stránky - sborník dobrých případů Počet osob poskytujících služby lektorů, kteří si v rámci programu zvýší svou kvalifikaci Počet podpořených klientů služeb osoby podpořené v rámci všech aktivit Počet úspěšně podpořených osob osoby úspěšně podpořené v rámci všech aktivit

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Propojení cizího jazyka a předmětu na základní škole Cíle projektu Rozpracování metodiky CLIL do praxe ZŠ Matematika v angličtině pro 4.-9.ročník Výtvarná

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích

KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích Anotace Kurikulum G je navržen jako individuální národní projekt v délce trvání 4 let (2008-2012). Projekt přímo navazuje

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6.

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6. Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu:

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 8. 2009 Datum ukončení realizace 31. 1. 2012 Partneři projektu Další vzdělávání

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/3.2.00/36.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV)

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV) Prioritníosa 3 Specifický cíl: Zvyšováníkvality odborného vzdělávánívčetněposílení jeho relevance pro trh práce STRUKTURA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRIORITNÍOSA 1 Posilování

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0014 Název projektu UČITELÉ ONLINE Příjemce Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Datum zahájení realizace 14. 10. 2014 Datum ukončení

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Seminář pro žadatele. Místo: Krajský úřad Jihočeského kraje Datum konání: 19. 1. 2011. Jméno prezentujícího: Martina Bremová

Seminář pro žadatele. Místo: Krajský úřad Jihočeského kraje Datum konání: 19. 1. 2011. Jméno prezentujícího: Martina Bremová Seminář pro žadatele Místo: Krajský úřad Jihočeského kraje Datum konání: 19. 1. 2011 Jméno prezentujícího: Martina Bremová Obsah semináře Specifikace oblasti podpory II. výzva, oblasti podpory 3.2 Další

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

CZ.1.07/1.3.00/08.0181

CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Další vzdělávání pedagogických pracovníků středn edních škol v oblasti kariérov rového poradenství Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Škola rovných příležitostí

Škola rovných příležitostí Škola rovných příležitostí CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Operační program: Prioritníosa: osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počátečnívzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ UČITELŮ V PROFILOVÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PŘEDMĚTECH Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE operační program Vzdělávání

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. dubna 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 30 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj Moderní spisová a archívní služba v praxi Informace o projektu, Královéhradecký kraj Základní informace o projektu Realizátor Univerzita Hradec Králové Partneři: 1. ČR Státní oblastní archív Zámrsk 2.

Více