Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/ Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Analýza školního roku 2010/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy V Tachově dne Mgr. Lenka Hovězáková ředitelka školy

2 1. Základní údaje o škole Zřizovatel školy: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Charakteristika školy: Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 o škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením Adresa: Petra Jilemnického 1995, Tachov Telefon: , Fax: Internetové stránky školy: Právní forma: Příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů IZO: IČO: Ředitelka školy: Mgr. Lenka Hovězáková Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Slavomíra Kratochvílová Školská rada: činnost v pořadí druhé školské rady byla zahájena dne , je tříčlenná: 1 zástupce za zákonné zástupce, 1 zástupce za pedagogické pracovníky školy, 1 zástupce za zřizovatele školy, volby do školské rady proběhly dne Poskytování školské služby: vzdělávání žáků se zdravotním postižením (lehké, středně těžké a těžké mentální postižení) 2. Obory vzdělávání Škola ve školním roce 2010/2011 poskytovala předškolní vzdělávání a základní vzdělávání dětem/žákům zařazeným do mateřské školy, do základní školy (ZŠ praktická), poskytovala také základy vzdělání žákům zařazeným do ZŠ speciální a to podle vzdělávacích programů: Školka plná povídání, poznání a radování - školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Čj.: / vzdělávací program Čj.: / , Zvláštní škola (základní vzdělání) - ve školním roce 2010/2011 se podle tohoto programu vzdělávali žáci 5. ročníku školy Školní vzdělávací program Základní školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995 zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV-LMP, Čj.: ZŠ/574/2007 (základní vzdělání), školní vzdělávací program nově vytvořený pedagogickými pracovníky školy, podle kterého se ve školním roce 2010/2011 vzdělávali žáci 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. a 9. ročníku školy vzdělávací program Čj.: / , Pomocná škola (základy vzdělání) - podle kterého se ve školním roce 2010/2011 vzdělávali žáci 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10. ročníku školy Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, Čj.: / (základy vzdělání) ) - podle kterého se ve školním roce 2010/2011 vzdělávali žáci 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10. ročníku školy Školní vzdělávací program ZŠ speciální - Učíme se pro život, Čj.: ZŠ/130/2010 (základy vzdělání) - podle kterého se ve školním roce 2010/2011 vzdělávali žáci 1. a 7. ročníku školy

3 Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 jako právnická osoba vykonávala činnost škol a školských zařízení: Mateřská škola: cílová kapacita 24 dětí Školní jídelna: cílová kapacita 24 dětí Základní škola: cílová kapacita 167 žáků (obory vzdělání - základy vzdělání: B/001 Pomocná škola, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 28, délka studia 10 r., základní vzdělání: C/001 Základní škola, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 145, délka studia 9 r.) Školní družina: cílová kapacita 12 žáků Internát: cílová kapacita 12 lůžek Přípravný stupeň základní školy speciální: cílová kapacita 13 žáků - ve školním roce 2010/2011 nebyl žádný žák zařazen do přípravného stupně ZŠ speciální Vzdělávání probíhalo: v budově mateřské školy v Tachově, ul. Slovenská 969, kde se vzdělávalo 24 dětí ve 2 třídách, v hlavní budově školy v Tachově, kde bylo umístěno : 8 tříd ZŠ, ve kterých se vzdělávalo 82 žáků podle vzdělávacího programu zvláštní školy a nového školního vzdělávacího programu, 2 třídy ZŠ speciální, ve kterých se vzdělávalo 18 žáků podle vzdělávacího programu pomocné školy a nového vzdělávacího programu, ve 2 třídách ZŠ speciální v Milířích, kde se vzdělávalo 10 žáků podle vzdělávacího programu pomocné školy a nového vzdělávacího programu. Ve školním roce 2010/2011 se ve škole vzdělávalo celkem 134 dětí/žáků - v MŠ 24 dětí, v ZŠ 82 žáků, v ZŠ speciální 28 žáků. Ve školním roce 2010/2011 byl na odloučeném pracovišti školy v Milířích uzavřen Kurz pro získání základů vzdělání poskytovaného ZŠ speciální a to z důvodu ukončení docházky 8 klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením v Milířích. Docházka klientů byla ukončena na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonných zástupců, opatrovníků. Bylo otevřeno jedno oddělení školní družiny v centrální škole, kde bylo zařazeno 12 žáků a jedna skupina v internátě školy, kde bylo ubytováno 12 žáků školy. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Slovenská 969, Tachov Petra Jilemnického 1995, Tachov Milíře, Tachov Rokycanova 4, Tachov (internát školy) o S účinností od byl na základě žádosti vedení školy proveden výmaz ze školského rejstříku místa poskytovaného vzdělávání ve Školní 121, Bor z důvodu nedostatečného počtu žáků na I. stupni odloučeného pracoviště školy. 3. Pracovníci školy Ve školním roce 2010/2011 pracovalo v mateřské škole 10 zaměstnanců a základní škole 27 zaměstnanců. Celkem 37 zaměstnanců školy

4 Zaměstnanci školy: 29 pedagogických pracovníků školy z toho: o 22 učitelů (5 učitelek mateřské školy, 16 učitelů základní školy, 1 speciální pedagog - logopedická činnost v rámci mateřské školy a základní školy) o 3 asistenti pedagoga (1 asistent pedagoga v mateřské škole, 1 asistent pedagoga v ZŠ speciální, 1 asistent pedagoga pro žáky ze sociálním znevýhodněním) o 4 vychovatelé (školní družina - 1, internát školy - 2, třída ZŠ speciální v centrální škole - 1) 8 ostatních (THP a provozní zaměstnanci). Kvalifikační předpoklady učitelů mateřské školy a základní školy - počet VŠ pedagogického směru + speciální pedagogika: 8 VŠ pedagogického směru: 2 SŠ pedagogického směru + speciální pedagogika: 9 SŠ pedagogického směru: 2 SŠ: 1 Kvalifikační předpoklady asistentů pedagoga - počet VŠ pedagogického směru: 1 SŠ: 2 Kvalifikační předpoklady vychovatelů - počet SŠ pedagogického směru + speciální pedagogika: 1 SŠ pedagogického směru: 2 SŠ: 1 4. Údaje o přijímacím řízení Školským poradenským zařízením (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) bylo doporučeno a na školu ve školním roce 2010/2011 nově přijato 11 žáků: o do ZŠ: 1. roč.- 7 žáků, 2. roč.- 1 žák, 4. roč.- 1 žák, 6. roč. - 1 žák o do ZŠ speciální: 4. roč.-1 žák o do přípravného stupně ZŠ speciální: 0 žáků o o celkem na školu v průběhu školního roku 2010/2011 přestoupilo 21 žáků: do ZŠ: 17 žáků do ZŠ speciální: 4 žáci. Na začátku školního roku 2010/2011 byly vzhledem k počtu a složení žáků sestaveny následující třídy: mateřská škola: I., II. ZŠ Tachov: I. (1., 2. roč.), III. (3., 4. roč.), V.,VI. A, VI. B, VII., VIII., IX. ZŠ speciální Tachov: III. (2., 3., 5., 6., 7. roč.), IX. (3., 8., 9., 10. roč.) ZŠ speciální Milíře: IV. (4., 8. roč.), V. (5., 7., 10. roč.) Dne se uskutečnil zápis k plnění povinné školní docházky v základní škole ve školním roce 2011/2012. K zápisu do ZŠ praktické se dostavili zákonní zástupci se 2

5 dětmi, kterým byl uložen odklad povinné školní docházky. Do ZŠ speciální se nedostavil žádný zákonný zástupce s dítětem. Zápis do mateřské školy se uskutečnil dne K řádnému zápisu se dostavili zákonní zástupci se 3 dětmi. Další 3 děti byly zapsány do mateřské školy v dodatečném termínu. Celkem bylo do mateřské školy nově zapsáno 6 dětí. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání Prospěch žáků: celkový počet dětí a žáků školy k : 134 dětí/žáků (MŠ 24 dětí, ZŠ 82 žáků, ZŠ speciální 28 žáků), prospělo: ZŠ 59 žáků, ZŠ speciální 25 žáků (celkem 84 žáků školy), prospělo s vyznamenáním: ZŠ 16 žáků (celkem 16 žáků školy), neprospělo: ZŠ 6 žáků, nehodnoceno: ZŠ 1 žák (ze zdravotních důvodů byl stanoven náhradní termín hodnocení v souladu s 52 odst.3 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů), ZŠ speciální 3 žáci (ze zdravotních důvodů žáci nebyli hodnoceni: ve školním roce 2011/2012 budou opakovat daný ročník v souladu s 52 odst.6 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů) Chování : ZŠ: druhý stupeň z chování 7 žáků, ZŠ: třetí stupeň z chování 10 žáků. Docházka: docházku do mateřské školy ukončilo 7 dětí, odklad povinné školní docházky byl ve správním řízení uložen 6 dětem celkem bylo za školní rok žáky zameškáno vyuč. hodin, z toho je neomluvených vyuč. hodin (ZŠ celkem vyuč. hodin, z toho neoml. vyuč. hodin, ZŠ speciální celkem vyuč. hodin, z toho 54 neoml. vyuč. hodin), opakující se omluvená a neomluvená absence žáků školy byla řešena se zákonnými zástupci, pracovníky OSPOD a Policií ČR povinnou školní docházku ukončilo 21 žáků školy (2 žáci ZŠ speciální, 19 žáků ZŠ), povinnou školní docházku s doložkou ukončilo 11 žáků školy (2 žáci ZŠ speciální, 9 žáků ZŠ) 12 žáků školy bylo přijato na střední školu (1 žák ZŠ speciální, 11 žáků ZŠ) v dalším vzdělávání s písemným souhlasem zákonných zástupců nepokračuje 9 žáků školy (1 žák ZŠ speciální, 8 žáků ZŠ) 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V průběhu školního roku 2010/2011 se pedagogičtí pracovníci školy zúčastnili 16 vzdělávacích akcí. Na začátku školního roku se všichni zaměstnanci školy zúčastnili semináře v oblasti poskytování první pomoci a dále se 9 pedagogických pracovníků zúčastnilo 15 vzdělávacích akcích.vzdělávací semináře byly pořádány Asociací logopedů ve školství, Centrem ekologické výchovy Ochrany fauny ČR a Krajským úřadem Plzeňského kraje, SPC ZŠ a OŠ Zbůch - Plzeň, Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou v Plzni, Koperníkova 26, Státním zdravotním ústavem Praha.

6 1 pedagogická pracovnice ukončila magisterské studium speciální pedagogiky - učitelství na Univerzitě J. A. Komenského v Praze 1 pedagogická pracovnice pokračovala v zapojení do projektu ESF: výuka anglického jazyka pro pedagogické pracovníky mateřské školy - Cizí jazyk, klíč k velkému světu. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola prezentuje úspěchy dětí/žáků v budově mateřské školy, v budově centrální školy (výstava Vv a Pv prací, výstava diplomů za sportovní úspěchy, atd.), v místním tisku, na internetových stránkách školy, a také v místní kabelové televizi. Vedení školy zakládá "Portfolio školy", ze kterého jsou patrné aktivity realizované pedagogickými pracovníky a dětmi/žáky školy v průběhu celého školního roku. Školní rok 2010/2011 byl ve znamení příprav celorepublikového kola Atletického čtyřboje žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních ročník. Atletický čtyřboj žáků se uskutečnil dne na městském stadionu v Tachově. Sportovního zápolení se zúčastnilo 77 žáků z 13 krajů České republiky. Žáky doprovázelo 26 členů pedagogického doprovodu. Z důvodu problematického dojezdu do místa konání čtyřboje v Tachově byla zvolena následující organizace sportovní soutěže: 1. den - příjezd výprav v odpoledních a večerních hodinách do Tachova 2. den - atletický čtyřboj, návštěva městských sportovišť (bazén, bowling, minigolf), slavnostní vyhlášení výsledků a kulturní program pro žáky a doprovod (filmové představení - Avatar, posezení s hudbou) 3. den - dopolední odjezd výprav z Tachova. Tato organizační forma se osvědčila a byla hodnocena ze strany pedagogického doprovodu všech výprav kladně. Sportovní zápolení proběhlo bezpečně a v rámci fair play. Po celou dobu atletického čtyřboje bylo krásné počasí, které umocnilo získané zážitky. Celé sportovní setkání bylo hodnoceno ze strany jednotlivých výprav, hostů a organizátorů velice pozitivně a 45. ročník této soutěže potvrdil význam atletického setkávání žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních. Atletický čtyřboj byl organizován za finanční podpory MŠMT ČR, Plzeňského kraje, Města Tachova. Škola byla zapojena do dotačních programů: Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2010/2011 Dotační program Plzeňského kraje Handicap 2011 Dotační program města Tachova na podporu soutěží v roce V průběhu školního roku se dále žáci zúčastnili vyhlášených soutěží, přehlídek: SHM žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních v atletice - školní, okresní, krajské a celorepublikové kolo Sportovní soutěže v rámci Asociace školních sportovních klubů, škola je členem AŠSK od Řemeslo má zlaté dno - rukodělná soutěž pro žáky a žákyně škol Plzeňského kraje Dopravní soutěž mladých cyklistů - BESIP, Ministerstvo dopravy Plave celý Tachov Výstava Českého zahrádkářského svazu v Tachově - prezentace výpěstků žáků školy Podmořský svět očima dětí PAF přehlídka tvořivosti a schopností dětí s postižením - "Prostor pro duši".

7 Žáci byli zapojeni do projektů: Recyklohraní - školní recyklační program pořádaný pod záštitou MŠMT (škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů) Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce program KÚPK. Vedení školy vypracovalo projekt zaměřený na vzájemnou spolupráci škol vzdělávající žáky se zdravotním postižením. Název projektu: Pozitivní sociální klima mezi školami vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - 1. ročník. Do projektu bylo zapojeno 18 žáků, kteří se ve dnech zúčastnili turistické, sportovní a pracovní aktivity ve školách v Tachově, Stříbře a Plané. Ovoce do škol - SZIF, Evropský projekt Centra podpory inkluzivního vzdělávání - škola je partnerem projektu KPZ - Komplexní zajištění primárních a intervenčních aktivit na MŠ, ZŠ, SŠ Preventivní program Policie ČR - Ajaxův zápisník MojeFamilie - finanční vzdělávání žáků ZŠ, OVB Allfinanz, a.s. Jaro ožívá celoevropský projekt pozorování příletu ptáků EU - peníze školám: škola vstoupila do projektu dne Pedagogičtí pracovníci v průběhu celého školního roku připravovali pro děti/žáky zajímavé soutěže, akce a tématické dny: Kreslení na chodníku - téma: Voda a život kolem ní Světový den pošty Útulek - záchranná stanice pro handicapovaná zvířata Podzimní sportovní den Drakiáda Svatý Martin Mikulášská besídka, projekt - Čertí škola Vánoční zpívání a vánoční besídka Hudební program ve spolupráci se ZUŠ v Tachově Exkurze ve Školícím centru zpracování odpadních hmot v Černošíně Exkurze do EKO statku Lučina 6. školní literární soutěž Karnevalový týden projekty v rámci školy spojené se "Dnem dětí", "Dnem Země", besedy s environmentální tématikou třídní projekty ZŠ speciální tématicky zaměřené (podzimní, vánoční, velikonoční) přehlídku Vv a Pv prací výzdoba školy. 8. Analýza školního roku 2010/2011 Ve školním roce 2010/2011 se ve škole vzdělávalo 134 dětí/žáků (MŠ 24 dětí, ZŠ speciální 28 žáků, ZŠ 82 žáků). Děti mateřské školy se vzdělávaly podle školního vzdělávacího programu "Školka plná povídání, poznání a radování". Žáci 1., 2., 3., 4., 6., 7. a 8., 9. ročníku ZŠ se vzdělávali podle nově, pedagogickými pracovníky školy, vypracovaného Školního vzdělávacího programu Základní školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995 zpracovaného podle RVP ZV a přílohy RVP ZV-LMP, Čj. :

8 ZŠ/574/2007. Žáci 5. ročníku se vzdělávali podle stále platného vzdělávacího programu zvláštní školy, jedná se o dobíhající vzdělávací program. Žáci 1. a 7. ročníku ZŠ speciální se vzdělávali podle nově, pedagogickými pracovníky školy, vypracovaného Školního vzdělávacího programu ZŠ speciální - Učíme se pro život, Čj.: ZŠ/130/2010 a ostatní žáci se vzdělávali podle stále platného vzdělávacího programu pomocné školy. Nedostatky školy: Nedostatkem školy je chybějící tělocvična, zastaralé učebny pro pracovní vyučování a zastaralé vybavení v počítačové učebně pro žáky školy. Ve škole byly opět vyčleněny dvě učebny, která byly provizorní tělocvičnou pro hodinovou výuku Tv a to pouze pro klidová cvičení. Jedna učebna byla vyčleněna pro žáky ZŠ a druhá učebna pro žáky ZŠ speciální. V učebně pro žáky ZŠ speciální je umístěn relaxační bazének na klidová a relaxační cvičení, molitanová stavebnice a další rehabilitační pomůcky. Dvouhodinová výuka Tv, v zimních měsících, probíhala v pronajaté sportovní hale. Tento stav je nevyhovující a to z důvodu zaměření školy, ve které se vzdělávají žáci se zdravotním postižením. Z tohoto důvodu škola ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje o.p.s. vypracovala projekt s názvem "Modernizace školy, vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vedoucí ke zkvalitnění a vyšší efektivitě vzdělávacího procesu". V projektu je řešena úprava dílen, vybudování gymnastického sálku, bezbariérové učebny, cvičného bytu a interaktivní učebny pro výuku čtení a logopedickou péči. KÚPK souhlasil s podáním žádosti školy do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci 5. výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Projekt byl podán dne Dne byla škola písemně vyrozuměna o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti projektu. Dne bylo škole zasláno oznámení o důvodech zamítnutí projektu a dne bylo škole zasláno oznámení o přehodnocení projektu. Po přehodnocení byl projekt zamítnut. Škola ale dále předpokládá předložení upraveného vypracovaného projektu do nové výzvy, která by měla být opětovně vyhlášena. Pozitiva: Zapojení školy do dotačního programu "Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením v roce 2010", ve kterém škola uspěla a získala pro žáky školy nové pomůcky. Vstup školy do projektu EU - peníze školám. Vedení školy zapojilo žáky do prvního testování pro ZŠ praktické v projektu KALIBRO. Žáci 5., 8. a 9. ročníku školy se zúčastnili testování z vyučovacího předmětu matematika a český jazyk. Vypracované testy jsou součástí autoevaluace školy Pokračování v zapojování dětí/žáků školy do vyhlašovaných projektů, soutěží a přehlídek, na kterých se děti/žáci školy aktivně setkávají, komunikují, spolupracují s dětmi/žáky mateřských a základních škol běžného typu. Škola dále pokračuje v proinkluzivních aktivitách v rámci projektů, soutěží a přehlídek. Pokračování pedagogických pracovníků školy v přípravě tématických dnů. Výborná pokračující spolupráce s Odborem školství a kultury MěÚ v Tachově. Škola byla zapojena do motivačních programů, které vyhlásilo Město Tachov a Odbor školství a kultury MěÚ v Tachově. Jeden žák školy, který školu reprezentoval na sportovních soutěžích byl vedením školy nominován, úspěšně vybrán a ohodnocen v programu "Úspěšní žáci a studenti - reprezentanti tachovských škol". Dva žáci školy byli nominováni, úspěšně vybráni a

9 ohodnoceni v programu "Nejúspěšnější žáci, studenti ze škol a školských zařízení v Tachově". Aktualizace internetových stránek školy, které jsou moderní, přehledné a zachycují aktivity, projekty, tématické dny mateřské školy a základní školy. Škola pokračovala v prohlubování a zkvalitňování spolupráce se školským poradenským zařízením (SPC, PPP), OSPOD, se zákonnými zástupci žáků, Policií ČR, Revisem v Tachově, a také s DDM Mraveniště Tachov, se kterým škola dlouhodobě spolupracuje.. V rámci environmentálního vzdělávání se škola zapojovala do vyhlášených akcí např. "Zatočte s elektroodpadem", pokračovala v organizování tématických dnů s environmentální tématikou. Žáci školy se zúčastnili besedy s panem Karlem Chaloupekem ve stanici pro handicapovaná zvířata Studánka, zapojili se do programu "Recyklohraní". V každém patře budovy školy se nacházejí kontejnery na třídění papíru, plastů a v suterénu školy je umístěn kontejner na sklo. Žáci školy se tak za pomoci pedagogických pracovníků aktivně zapojovali, v průběhu celého školního roku, do třídění odpadu. Pedagogičtí pracovníci a žáci školy v průběhu pracovního vyučování nově založili a upravili školní pozemky na pěstování zeleniny a květin. Ve školním roce 2010/2011 pokračovala údržba a opravy budovy školy - v 1. patře a mezipatře budovy školy se uskutečnila výměna havarijního stavu nášlapných ploch (dlažby), uskutečnila se výmalba 1. patra a mezipatra budovy školy. Také pokračovala údržba a opravy interiéru a zahrady mateřské školy. Zahrada mateřské školy byla upravena se souhlasem zřizovatele a to pokácením a prořezem starých a neošetřovaných stromů, byla vybavena novými zahradními prvky.vedení školy vypracovalo projekt na úpravu zahrady mateřské školy s názvem "Zahrada plná povídání, poznání a radování". Projekt byl předložen Nadačnímu fondu zelený poklad do programu "Zelené školní zahrady". Dne byla škola vyrozuměna, že předložený projekt nebyl podpořen. Vedení školy předpokládá další úpravy zahrady mateřské a základní školy. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2010/2011 byla provedena ve škole inspekční činnost: Dne ČŠI vedení školy oznámilo, že školní vzdělávací program pro ZŠ praktickou je vypracován v souladu s RVP ZV - LMP a splňuje všechny stanovené požadavky. Dne proběhla inspekční činnost v základní škole a mateřské škole. Předmětem inspekční činnosti bylo: hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy, hodnocení naplňování ŠVP, účinná podpora rozvoje dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, rovný přístup ke vzdělávání, řízení a personální podmínky školy, materiální a finanční předpoklady školy, efektivní organizace vzdělávání. Při inspekční činnosti nebylo zjištěno porušení ustanovení školského zákona. 10. Základní údaje o hospodaření školy K nahlédnutí u vedoucí ekonomického úseku školy. Pedagogičtí pracovníci školy byli seznámeni s výroční zprávou o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne

10 Mgr. Lenka Hovězáková ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽATEC, ZÁŘÍ 2014 SWOT analýza září 2013 Celospolečenské klima Silné stránky Umístění školy centrum města Mikroklima

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Mgr.Antonín Petrů ředitel školy Říjen 2012 Obsah: TEXTOVÁ ČÁST Část I. Oddíl

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 29, 767 1 Kroměříž IČO: 47 93 45 81 Tel./fax 573 331 961, tel. 573 338 882, 573 338 68, 573 358 21 E-mail: zvs.km@volny.cz Bankovní spojení:

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ p Výroční zpráva 2013/2014 PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval:

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: č.j.: ZŠ/97/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: Mgr. Pařez Radek,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 O b s a h: Str. Údaje 2-5 Základní údaje o škole 5-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info Č. org. 10513 IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

D) Zápis k povinné školní docházce a přijímací řízení. F) Další vzdělávání pedagogických pracovníků. G) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

D) Zápis k povinné školní docházce a přijímací řízení. F) Další vzdělávání pedagogických pracovníků. G) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2008-2009 O b s a h : I. Úvod: Charakteristika školy A) Základní údaje o škole B) Přehled oborů vzdělání C) Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis

Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Komenského 241, psč.: 671 68, pošta Hrabětice, tel.: 515 229 410, e-mail zs.sanov@zn.orgman.cz Výroční zpráva 2011/2012 Zpracovala

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 1. Základní údaje o škole 1.1. Přesný název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 Základní škola Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a příspěvková organizace FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY ZDRAVÁ ŠKOLA Zprávu předkládá : Schváleno školskou radou 15. 10. 2013 :

Více

Základní škola Kladno, Vašatova 1438

Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Základní škola Kladno, Vašatova 438 Výroční zpráva o činnosti školy 203/204 Obsah:. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy 4 3. Školy a školská zařízení členění... 5 4. Souhrnné údaje o žácích...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více