MEDAILONY DOBROČINNÝCH AKTIVIT FINALISTŮ CENY VIA BONA 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEDAILONY DOBROČINNÝCH AKTIVIT FINALISTŮ CENY VIA BONA 2011"

Transkript

1 MEDAILONY DOBROČINNÝCH AKTIVIT FINALISTŮ CENY VIA BONA 2011 CENA NOVINÁŘŮ PRO INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE Libor Malý Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) není věnována příliš velká pozornost, ani není tolik podporováno jako jiné oblasti se sociální tématikou. Jednou z organizací, která se této problematice plně věnuje, je Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním, působící v ČR od roku V roce 2009 se Libor Malý, majitel společnosti LMC, obrátil na fond s nabídkou spolupráce, jejímž výsledkem je speciální sekce Práce OZP na pracovním portálu kde mohou firmy bezplatně inzerovat volné pozice pro OZP. Iniciativou pana Malého je také snaha zvýšit povědomí o této problematice u samotných personalistů, kteří se zaměstnáváním postižených osob nemají příliš velké zkušenosti. Právě pro ně jsou organizovány bezplatné semináře, týkajících se možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením i legislativy s tím spojené. Zásluhou Libora Malého se tak mohou i lidé s postižením plnohodnotně začlenit do pracovního procesu. Břetislav Tůma Břetislav Tůma podporuje dobročinné projekty douhodobě, a to především na Opavsku. Finančním darem přispěl na vybudování Kaple Cesty česko-německého porozumění, zorganizoval benefiční koncert k získání prostředků na podporu tsunami postižených obyvatel Japonska, v roce 2009 vymyslel tzv. CENU DÍKY, která oceňuje ty, jenž podporují volnočasové a vzdělávací aktivity mládeže na Opavsku, spoluorganizuje celostátní soutěž Začarovaná písnička určenou pro zdravotně postiženou mládež, atd. V minulých dvaceti letech podporoval i různé sportovní aktivity některých oddílů mládeže na Opavsku. Typickým rysem pomoci pana Tůmy je to, že k podpoře projektů, v nichž se angažuje, se snaží získat i své okolí. Díky němu se tak na Opavsku mění povědomí o tom, co je to vlastně filantropie že se nejedná pouze o finanční dar na projekt, u něhož je všeobecně známa jeho prospěšnost, nýbrž o výrazné osobní angažmá. Manželé Petr a Veronika Zámečníkovi Manželé Zámečníkovi začali podporovat Oblastní charitu Uherský Brod před více než pěti lety, když do jednoho ze zařízení charity umístili příbuzného, který potřeboval nepřetržitou péči. Když se začali seznamovat s tím, jak zařízení funguje, s jeho dalšími klienty i zaměstnanci, začali i sami pomáhat nákupem kompenzačních pomůcek, které ulehčuje obyvatelům domova život, dokonce vyzvali vedoucí zařízení, aby jim řekla, do čeho je potřeba investovat a co si charita nemůže dovolit, sami také přicházeli s návrhy na zlepšení. Postupně jejich zájem přerostl z tohoto zařízení na chod celé organizace a intenzivně začali pomáhat všem domům charity tedy nejen seniorům, ale i matkám s dětmi a tělesně či mentálně handicapovaným klientům. Zaměstnancům charity dokonce přispěli i na mzdy. CENA ZA OSOBNÍ ZAUJETÍ SRDCAŘ ROKU Ludmila Mikulová Pomoc druhým nemusí být vždy postavena jen na finančním daru. Paní Mikulová patří mezi ty, kteří svůj veškerý volný čas věnují dobrovolnické práci a pomáhají nikoliv penězi, ale svým osobním nasazením a zaujetím pro dobrou věci. Jako dobrovolnice působí paní Mikulová už 14 let v Římskokatolické farnosti Chýnov z vlastní iniciativy zavedla pro děti a mládež výtvarné dílny (vánoční, velikonoční, šperkařské, drátenické, batikovací), vytvořila webové stránky farnosti, které také sama spravuje, zpracovává historii kostela, kaplí, kapliček a křížů v okolí farnosti, stará se o květinovou výzdobu kostela, podílí se na tvorbě farního zpravodaje pro veřejnost... Ludmila Mikulová se jako dobrovolník jednoduše podílí na všech činnostech farnosti, kvůli nimž si často bere dovolenou v zaměstnání, a k dobrovolné práci také přivedla své děti, přátelé i kolegy. A farnost podporuje i

2 finančně nominující organizace vyčíslila, že v roce 2010 darovala paní Mikulová farnosti 7,6 % svých příjmů. PhDr. Jaroslav Šturma Jaroslav Šturma je zakladatel a ředitel Dětského centra Paprsek, které poskytuje péči dětem s mnohačetným postižením. Byl řadu let předsedou Psychologické společnosti, výrazně se angažoval v Kontu Bariéry a dalších dobročinných aktivitách. Je spoluzakladatelem a místopředsedou občanského sdružení ONŽ, kterému mnohokrát pomohl při získávání prostředků na provoz poraden pro ženy a dívky zdarma také provádí supervizi pracovnic poraden, díky jeho zaujetí se do České republiky podařilo přenést zkušenosti s péčí o děti s mnohačetnými postiženími z Německa a tato péče se zde nyní úspěšně rozvíjí. Podpoře slabých, zdravotně postižených a potřebných se doktor Šturma věnuje již od sametové revoluce a občanské sdružení ONŽ, které ho na cenu nominovalo, oceňuje především jeho maximální osobní nasazení ve prospěch tématu. Pan Šturma je vzorný otec, s manželkou si navíc osvojili nevyléčitelně nemocného chlapce a dochovali ho až do smrti v jeho 14 letech. Manželé Petr a Veronika Zámečníkovi viz výše v kategorii Cena novinářů pro individuálního dárce CENA PRO VELKOU FIRMU ČSOB Spolupráce ČSOB a Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové začala v roce 1995 založením Fondu vzdělávání, z něhož jsou poskytována stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v ČR a na stipendia poskytla společnost ČSOB fondu již Kč. Vedle této finanční podpory se ČSOB podílí i na dalších aktivitách Výboru dobré vůle, do nichž se zapojují zaměstnanci a top manažeři firmy pomáhají organizaci s PR, účastní se výzkumu o podmínkách studia handicapovaných, drží patronát nad studenty se zdravotním handicapem, jejichž studium bylo podpořeno stipendiem z Fondu vzdělávání, ale také se na podpori Výboru dobré vůle účastní charitativních běhů Pražského mezinárodního maratonu či závodu Jizerská Padesátka. OKD Společnost OKD založila v roce 2008 Nadaci OKD, jejímž primárním cílem je podpora zdraví a sociálních služeb, a to v prvé řadě v moravskoslezském regionu. Největším dárcem nadace je přímo společnost OKD, která si dala závazek odvádět každý rok 1 % ze svého zisku na veřejně prospěšné účely. Díky tomu mohla v minulém roce podpořit činnost nadace částkou Kč. Získané finanční prostředky užívá nadace na sociální a humanitární projekty, provoz sociálních služeb, regionální a komunitní rozvoj, podporu dětí a mládeže, ochranu životního prostředí aj. Vodafone Czech Republic, a. s. Spolupráce společnosti Vodafone a České asociace streetwork působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb byla navázána v roce O rok později speciální nadační program Vpoho, jehož cílem je prevence negativních jevů a rizik spojených s dospíváním mladých lidí program dodnes podpořil již 62 nízkoprahových klubů po celé ČR částkou přesahující 16 miliónů Kč. V rámci programu Vpoho podporuje společnost Vodafone oborový portál benefiční koncertní Turné pro nízkoprahy, osvětový Týden nízkoprahových klubů či udílení výročních cen Časovaná bota pro nízkoprahové. S pomocí společnosti Vodafone mohla také Česká asociace streetwork natočit celovečerní dokumentární film Čekárna na dospělost, pojednávající o nízkoprahových klubech. CENA PRO MALOU A STŘEDNÍ FIRMU LAW CZ, s. r. o.

3 Firma LAW CZ, s. r. o. velkoobchod papírem, kancelářskými a školními potřebami, každý rok podporuje jednu vybranou neziskovou organizaci, přičemž vždy se jedná o organizaci z jiné cílové skupiny. V roce 2010 si firma vybrala společnost Tyflocentrum Brno poskytující sociální služby pro klienty se zrakovým postižením. LAW CZ poskytla Tyflocentru dar ve výši Kč, který byl použit na úpravu prostor Tyflocentra na vybudování výtahu, cvičné kuchyně pro výuku sebeobsluhy nevidomých a přípravy jídel bez kontroly zrakem a na úpravu některých prostor pro zřízení učeben a pracoven. LMC, s. r. o. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) není věnována příliš velká pozornost, ani není tolik podporováno jako jiné oblasti se sociální tématikou. Jednou z organizací, která se této problematice plně věnuje, je Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním, působící v ČR od roku O dva roky později se tímto tématem začala zabývat i společnost LMC, která s nadačním fondem navázala bližší spolupráci. Výsledkem této spolupráce je speciální sekce Práce OZP na pracovním portále www. prace.cz, kde mohou firmy bezplatně inzerovat volné pozice pro OZP. Firma také pořádá bezplatné semináře pro personalisty na témata Jak na zaměstnávání OZP a Jak vypadá správné náhradní plnění a zapojuje se se svými odborníky na burzu práce pravidelně do akcí fondu zaměřených na veřejnost. Fond také pravidelně proškoluje obchodní zástupce LMC v problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením a změn legislativy. Z-TRADE, s. r. o. Agentura pro rozvoj Broumovska byla založena v roce 2004 s účelem, jak ostatně její název napovídá, rozvíjet tento region, a podílet se tak na vytváření příjemného prostředí pro život. Jedním z prvních podporovatelů agentury byla společnost Z -TRADE, zabývající se distribucí svíček a lepidel, která od roku 2009 poskytuje každý rok finanční dar ve výši 100 tisíc Kč. Společnost se také pravidelně aktivně účastní dobročinné aukce vín, dobrovolně se angažuje v divadelním souboru Wokno, propaguje naučné stolní kalendáře s historickými pohlednicemi Broumovska, které agentura vydává, či podporuje rozličné kulturní akce agentury svým sortimentem. Pomáhá však taktéž i dalším organizacím v regionu. CENA ZA ODVAHU PODPOŘIT INOVATIVNÍ PROJEKT CETELEM ČR, a. s. Projekt Šance je pracovní terapeutická dílny v Domě Šance, jejímž záměrem je mimo jiné naučit děti ulice pracovat, vzbudit v nich sociální a pracovní návyky. Od roku 2007 dílnu podporuje také společnost CETELEM ČR, která již na provoz dílny poskytla Kč. CETELEM se rovněž podílí na přípravě a financování nejrůznějších benefičních akcí, nákupu materiálu do dílny, odměnách pro klienty či podpoře podporovaného bydlení klientů. Citibank Europe plc Společnost se dlouhodobě zaměřuje na ekonomické vzdělávání jednotlivců a jejich rodin, zejména těch, jež jsou v nouzi, aby dokázali zlepšit své životní podmínky. Zároveň podporuje vzdělávání v neziskovém sektoru a rozvoj sociálního podnikání neziskových organizací. Stěžejním tématem je zde pomoc s financováním činnosti neziskových organizací. Společně s organizací NESsT rozvíjí projekt NESsT-Citi Social Enterprise Competition, který přispívá k rozvoji sociálního podnikání deseti vybraných neziskových organizací v ČR, Maďarsku a na Slovensku. Během posledních čtyř let věnovala na tento projekt Citibank cca 8 milionů Kč. V rámci rozvoje sociálního podnikání se rovněž Citibank zapojila do vzdělávacího programu Akcelerátor Akademie sociálního podnikání, asistenčního programu Nadace VIA pro podporu sociálního podnikání nestátních neziskových organizací. Na tento projekt poskytla 900 tisíc Kč.

4 LMC, s. r. o. viz výše v kategorii Cena pro malou a střední firmu CENA ZA ZAPOJOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DO DÁRCOVSTVÍ A DOBROVOLNICTVÍ GE Money Bank Občanské sdružení GE Volunteers vzniklo při společnosti GE Money Bank a její zaměstnanci se také pravidelně zapojují do dobrovolnických aktivit občanského sdružení. GE Money podporuje činnost sdružení jednak finančními dary (v minulém roce např. částkou Kč), jednak poskytováním vozového parku, prostorů sídel banky, bezplatným vedením účtu či poskytováním právního poradenství. Zaměstnanci-dobrovolníci se účastní dobročinného pečení (dobrovolníci jednou měsíčně doma pečou, aby pak své výrobky prodávali kolegům a výtěžek věnovali nějakému dobročinnému zařízení, např. dětskému domovu) sázení stromků, jarních a podzimních úklidů v ZOO, pořádají zábavné a tvůrčí odpoledne pro znevýhodněné občany a seniory, spolupracují s dobrovolnickou organizací ADRA a s Dětským krizovým centrem. Kromě toho se zaměstnanci společnosti společně s občanským sdružením AISIS v rámci projektu Rozumíme penězům již šestým rokem ve svém volném čase věnují finančnímu vzdělávání učitelů a vývoji programu, který by základním školám umožnil začlenit finanční vzdělávání do kurikula pro žáky. KPMG Česká republika Stěžejním projektem společnosti KPMG je v rámci podpory neziskových organizací projekt ROK společně KROK kupředu. Společně s organizací Neziskovky.cz poskytuje KPMG odborné vzdělávání vybraným neziskovým organizacím, a to v oblasti finančních, účetních a daňových otázek, projektovém řízení či prezentačních dovednostech. Členové neziskových organizací se mohou kupříkladu účastnit interních školení KPMG, na vybraných akcích této společnosti prezentovat činnost vlastní organizace či využívat odborného poradenství zaměstnanců KPMG. Během dosavadních dvou ročníků projektu byla takto podpořena Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klub Klubíčko Beroun a Asociace pomáhající lidem s autismem. Vodafone Czech Republic, a. s. Každý zaměstnanec společnosti Vodafone má možnost během roku strávit 2 dny prací pro neziskovou organizaci dle svého výběru (od roku 2006 takto odpracovali zaměstnanci firmy přes 8 tisíc hodin) a navíc může věnovat body ze systému benefitů firmy na podporu činnosti konkrétní neziskové organizace Vodafone tyto benefitní body organizaci věnuje ve ve formě finančního daru. Dárcovství se pravidelně účastní přes 25 % zaměstnanců a Vodafone také systematicky podporuje jejich fundraisingové aktivity (např. zaměstnanecký cyklistický tým RedBikes charitativními spinningy, dobročinným veletrhem nebo divadelním představením získal na podporu handicapovaných cyklistů přes Kč, obdobně bylo ve prospěch Azylového centra Veská pouze v chrudimském callcentru vybráno 100 tisíc Kč), členové top managementu vystupují jako amabasadoři různých neziskových projektů. Ze speciální Fondu Dobrovolník Nadace Vodafone mohou zaměstnanci využívat finance na veřejně prospěšné projekty, na kterých se sami podílejí. CENA ZA DLOUHODOBÉ PARTNERSTVÍ ČSOB viz výše v kategorii Cena pro velkou firmu Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group V roce 2001 zahájila činnost organizace Pomocné tlapky vychovávající asistenční psy pro tělesně postižené, které pak zdarma získávají tělesně postižení z celé ČR. Před osmi lety nabídla pojišťovna organizaci pomoc a od té doby je každoročně podporuje částkou cca tisíc Kč. Pátým rokem také v rámci turné Čechomor Kooperativa Tour představují Pomocné tlapky veřejnosti svou činnost (pojišťovna financovala natočení 3 spotů), díky čemuž organizace získala ve sbírce již 850 tisíc Kč.

5 Kooperativa také pomáhá organizaci se zajištěním a zkvalitněním tiskových materiálů či webových stránek. Telefónica Czech Republic, a. s., ČSOB, Kooperativa Spolupráce Telefónicy a Sdružení Linky bezpečí trvá již bezmála 17 let. Firma se významně finančně i materiálně podílí na činnosti Linky bezpečí, například nákupem technologií a softwarů, podporou mediálních kampaní, poskytováním odborných konzultací apod. Díky podpoře Telefónicy se také mohou děti dovolat na Linku bezpečí zdarma ročně tak hlavně díky této podpoře učiní přes 250 tisíc dětí.

NEJODPOVĚDNĚJŠÍ STŘEDNÍ A MALÁ FIRMA ROKU 2010 cena Plzeňského Prazdroje pro střední a malou firmu za společensky odpovědný přístup

NEJODPOVĚDNĚJŠÍ STŘEDNÍ A MALÁ FIRMA ROKU 2010 cena Plzeňského Prazdroje pro střední a malou firmu za společensky odpovědný přístup NEJODPOVĚDNĚJŠÍ VELKÁ FIRMA ROKU 2010 cena Plzeňského Prazdroje pro velkou firmu za společensky odpovědný přístup Oceňuje firmy za jejich komplexní a inovativní přístup ke komunitě ve všech hlavních oblastech.

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 0 0 patří mezi přední poskytovatele finančních služeb v České republice. Obsluhuje fyzické osoby, malé a střední podniky, velké korporace a institucionální

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB v roce 2013

Zpráva o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB v roce 2013 Zpráva o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB v roce 0 Úvodní slovo 0 nabízet služby především podle potřeb klientů, prohlubovat vztahy s partnery z neziskového sektoru. Věnujeme pozornost rozvoji svých

Více

společenská odpovědnost

společenská odpovědnost společenská odpovědnost 2014 II/III Zakladatelka a nástupkyně. Olga Havlová (uprostřed) a Dana Němcová (vlevo) v době počátků Výboru dobré vůle Přílohu připravil: Vlastimil Poliačik Fotoarchív VDV Společenská

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny 2008

Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny 2008 Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny 2008 6. Naši zaměstnaci 7. Ocenění Obsah 1. O zprávě... 3 2. Poštovní spořitelna... 5 2.1. Kdo jsme?... 6 2.2. Kde nás najdete?... 7 2.3. Co nabízíme?...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ORBI PONTES o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ORBI PONTES o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ORBI PONTES o.s. VZNIK SDRUŽENÍ A PROJEKTU TKOSP Občanské sdružení ORBI PONTES vzniklo, aby pořádáním kulturních a vzdělávacích projektů podpořilo správný přístup a toleranci k osobám

Více

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos BAKALÁŘSKÁ

Více

TOP Odpovědná firma 2012

TOP Odpovědná firma 2012 TOP Odpovědná firma 2012 nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného

Více

Banka první volby pro všechny skupiny klientů

Banka první volby pro všechny skupiny klientů BANKA PRVNÍ VOLBY PRO VŠECHNY SKUPINY KLIENTŮ Banka první volby pro všechny skupiny klientů ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 2007 Vizitka České spořitelny ROK NAROZENÍ 1825 (ale duchem v nejlepších letech)

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Výroční zpráva 2013 3 OBSAH Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Programy nadačního fondu a projekty dlouhodobé

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 12 mladí lidé / energie / dobrovolnictví / pomoc / podpora / potřeby / péče / síťování / biodiverzita / ekologie / projekty / MiNiGRANTY SOCIÁLNÍ PÉČE / grantování / obyvatelé / veřejná

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011 mladí lidé energie DOBROVOLNICTVÍ POMOC podpora POTŘEBY péče síťování biodiverzita ekologie projekty MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST setkávání zkušenosti výchova ZAMĚSTNANCI

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ Estonsko Slovensko Švédsko 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Portugalsko 1 2 3 4 VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ ato str OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

Více

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace Manuál pro firmy i neziskové organizace Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností Manuál pro firmy Obsah Předmluva 3 Úvod do tématu 4 Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti

Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Obsah Informace o společnosti 2 Společenská odpovědnost firem 3 Spolupráce s městy, obcemi a dalšími subjekty 4 Dobročinnost, dárcovství, podpora neziskových organizací 6 Péče o zaměstnance 9 Ochrana

Více

VZ 2009. máme otevřeno

VZ 2009. máme otevřeno VZ 2009 máme otevřeno Obsah Úvod slovo Poslání a kontakt Naše historie Integrační programy: PTP v kavárně Vesmírna TP JO AP DC AS IPC Další aktivity: Charitativní aukce Informačně-osvětový diář Výstavy

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

TÝDEN PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

TÝDEN PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE TÝDEN PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE brozura.indd 1 23.9.2010 21:38:26 Týden pro neziskové organizace 2 Městská část Praha 5 brozura.indd 2 23.9.2010 21:38:26 Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás pozvaly

Více

Práce s dobrovolníky v neziskových organizacích

Práce s dobrovolníky v neziskových organizacích MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGICKÝCH VĚD SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ Práce s dobrovolníky v neziskových organizacích Bakalářská diplomová práce Autor práce : Michal Dess

Více