Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 Motto: Zajímám se o svoji budoucnost, neboť v ní hodlám strávit zbytek svého života. (Ch. Chaplin)

2 1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/ Název školy, adresa Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 právní forma příspěvková organizace s právní subjektivitou zřizovatel Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň IČO IZO ředitelství školy IZO součásti školy Kontakty: číslo telefonu faxu ová adresa www stránky pilsedu.cz jméno ředitele školy Mgr. Hana Hesová zástupce statutárního orgánu Mgr. Nina Strejčková zástupce Mgr. Alena Štědrá 1.3 Datum posledního zařazení do sítě škol č. j / s účinností od Součásti školy IZO a název součásti Kapacita součásti /cílová/ uživatelů vlastních uživatelů (žáků) pracovníků součásti Z toho počet pedagogických pracovníků Fyz. Přep. Fyz. Přep , , tříd a žáků včetně žáků závěrečných ročníků Kód a název oboru žáků ve všech formách studia k k Z toho počet žáků denního studia k k tříd Průměrný počet žáků na třídu M/001 Veřejnosprávní činnost M/01 Veřejnosprávní činnost , M/001 Knihovnické a informační systémy a služby M/01 Informační služby M/003 Sociální péče pečovatelská činnost , M/004 Sociální péče sociálněsprávní činnost M/003 Pedagogické lyceum ,5 2

3 3. Údaje o zaměstnancích ( stav k ) pracovníků fyzický/přepočtený Z toho počet ped. prac. fyzický/přepoč. pedag. prac. se vzděláním VŠ / SŠ Průměrná délka pedagog. praxe /za všechny ped. pracovníky/ 59 / 50, / 40, / 1 18,95 Ped. pracovník číslo Pracovní zařazení, funkce Kvalifikace stupeň vzdělání, DPS 3 obor, aprobace Roků pedagog. praxe Úvazek Věk Ředitelka 1 UK Praha TV-Ch ZŘ 1 PF Plzeň M-F ZŘ 1 PF Plzeň ČJ-ON Učitel 1 PF Plzeň AJ-NJ EX - učitel 0,190 AMU Praha TV Učitel 1 PF Plzeň NJ-D učitel, vých. poradce 1 PF Plzeň ČJ-ON Učitel 1 PF Plzeň- VT-TV Učitel 0,952 PF Plzeň M-F Učitel 1 PF Plzeň AJ-NJ D 23 Učitel 0,381 UK Praha PR Učitel 1 PF Plzeň FJ-RJ-D Učitel 1 PF Plzeň RJ-D-ON Učitel 0,381 PF Plzeň M-TV Učitel 1 PF Plzeň AJ-RJ 22 0 FEK, PrF Plzeň+ DPS PR,EKO Učitel Učitel 1 PF Plzeň TV Učitel 1 PF Plzeň M-Ch Učitel 1 PF Č. Budějovice NJ-DE Učitel 0,429 UK Praha KNI 49 2 JČU Č. Budějovice ČJ-FJ Učitel 1 22 Učitel 1 PF Plzeň M-F Učitel 1 PF HK AJ-Bi-Ch Učitel 1 PrF Plzeň+ DPS PR-VS Učitel 0,333 PF Plzeň MA-ZE Učitel 1 PF Plzeň BI-ZE Učitel 1 PF Plzeň Z-AJ-TV Učitel 1 UK Praha RJ-NJ Učitel 0,952 PF Plzeň+UK Praha SPE učitel, metodik ICT 1 PF Plovdiv MA-VT učitel, koordinátor ŠVP 1 PF Plzeň ČJ-AJ-VV Učitel 1 UK Praha ČJ Učitel 1 PF Plzeň ČJ-HV Učitel 1 PF Plzeň AJ-PSY Učitel 1 SEŠ+DPS TA-HK 54 23

4 36 37 Učitel 1 LF UK+DPS ZDRA Učitel 1 FTVS Praha TV-ZTV Učitel 1 VŠE+DPS EKO Učitel 1 PF Plzeň RJ-AJ-D Učitel 1 PF Plzeň ČJ-D Učitel, vých. poradce, metodik prevence SPJ 1 PF Plzeň PSY-RV Učitel 1 PF Plzeň TV-ON Učitel 1 PF Plzeň ČJ-VV Učitel 1 VŠE+DPS EKO Učitel 1 PF Ústí n/l ČJ-RJ-ON Další vzdělávání pedagogických pracovníků (šk.r. 2010/11) Název vzdělávací akce pedagog. prac. Finanční náklady na vzděl.akci Den učitelů chemie 1 0 Výtvarné práce s odpadovým materiálem 1 0 Užitkové rostliny 1 0 Hry ve vyučování ruštiny 1 250,- Kč The Sounds of English 1 400,- Kč Mr. Bean in the Language Classroom 2 800,- Kč Outdoorové hry pro školní a mimoškolní tělesnou výchovu v terénu 1 350,- Kč Jednoduché kartografické úlohy s využitím topografických map 1 350,- Kč Studená válka II aneb Od Karibské krize k pádu tzv. železné opony 2 500,- Kč Výuka žáků-cizinců na základních a středních školách 1 550,- Kč Adolf Loos - návštěva plzeňských interiérů významného architekta ,- Kč evropského významu Posvátný prostor - exkurze za gotickými církevními památkami Prahy 1 450,- Kč Základní norma zdravotních znalostí - základy první pomoci pro pedagogy 1 600,- Kč Bezobratlí a jejich invazní druhy, využití v EVVO 1 350,- Kč Environmentální pojem - odpady 1 300,- Kč Etika, etnicita a rasismus v postmoderních společenských vědách 1 600,- Kč Poezie ve škole i mimo ni 1. díl 1 450,- Kč Nácvik konverzačních aktivit k maturitě 1 600,- Kč Den učitelů francouzštiny Den učitelů ruštiny Využití výpočetní techniky při výuce ekonomických předmětů 1 600,- Kč Finanční vzdělávání - zvyšování finanční gramotnosti žáků 1 500,- Kč Articles 1 400,- Kč Classroom Dynamics: Teaching and Leadership Styles 1 400,- Kč Chemie v laboratoři 1 0 E-learningový doplňkový kurz ke složení státní jazykové zkoušky základní z anglického jazyka 1 0 4

5 4. Údaje o přijímacím řízení 4.1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia (stav k ) Součást žáků (uchazečů) přihlášených 1. kolo př. říz. 2. kolo př. říz. žáků (uchazečů) přijatých k podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu žáků přijatých do vyššího ročníku než prvního (na základě rozhodnutí ŘŠ) Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních oborů Kód a název oboru žáků přihlášených 1.kolo př. říz. 2.kolo př. říz žáků přijatých k odvolání proti nepřijetí tříd Z toho více oborové třídy M/01 Veřejnosprávní činnost M/01 Informační služby M/01 Sociální činnost pečovatelská činnost M/01 Sociální činnost sociálněsprávní činnost M/003 Pedagogické lyceum Celkem Přehled o absolventech SŠ s maturitní zkouškou absolventů Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu Údaje o nezaměstnaných absolventech (podle statistického zjišťování úřadů práce k ) Kód a název oboru evidovaných nezam. absolventů M/001 Veřejnosprávní činnost M/001 Knihovnické a informační systémy 6 a služby M/003 Sociální péče pečovatelská 1 činnost M/004 Sociální péče sociálněsprávní 3 činnost M/003 Pedagogické lyceum 1 Celkem 14 Poznámka 5

6 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1 Prospěch žáků - celkové údaje Prospěch žáků ( včetně závěrečných ročníků ) žáků % Žáci (k ) 559 xxx Prospěli s vyznamenáním 41 7,33 Prospěli ,93 Neprospěli (k ) 26 4,65 Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 0 - Nehodnoceni (k ) 34 6,08 Zanechali studia na vlastní žádost (žádost zák. zástupce) 16 2,86 Povoleno opakování ročníku 5 0, Chování a docházka žáků Součást Celkový počet odučených hodin zameškaných hodin ve školním roce omluvených neomluvených žáků, kterým byl udělen 2. nebo 3. stupeň z chování Výsledky maturitních zkoušek Součást kód a název oboru Maturitní zkouška: Žáci, konající zkoušky Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli M/001 Veřejnosprávní činnost M/001 Knihovnické a informační systémy a služby M/003 Sociální péče pečovatelská činnost M/004 Sociální péče sociálněsprávní činnost M/003 Pedagogické lyceum Celkem

7 5.4 Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2010/2011 Druh postižení žáků Ročník přípravy Mentální postižení 0 - Tělesné postižení 1 4. Zrakové postižení 0 - Sluchové postižení 1 4. S vadami řeči 0 - Souběžné postižení více vadami 0 - Vývojové poruchy učení Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem V září 2010 jsme podali projekty: 1. Stop neonacismu, antisemitismu a netoleranci 2. Násilí na těle i na duši (Programy MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování 2011, Oblast prevence kriminality 2011) Projekty nebyly vybrány. 5.6 Mezinárodní spolupráce Ve školním roce 2010/2011 neprobíhala. 5.7 Primární prevence sociálně patologických jevů Metodik sociálně patologických jevů zpracoval Minimální preventivní program pro školní rok 2010/2011. Jedná se o celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech studentů a na vyplnění jejich volného času. Je určen pro studenty, jejich rodiče a pro všechny pracovníky školy. Primární prevence je zaměřena na: záškoláctví, šikanu, násilí, kriminalitu, vandalismus, rasismus a xenofobii, užívání návykových látek, poruchy příjmu potravy, rizikové sexuální chování, virtuální drogy. Základním principem strategie primární prevence rizikového chování je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. V září každoročně probíhá projekt Týden prevence, který je zaměřen především na žáky prvních ročníků. Součástí projektového týdne jsou přednášky na jednotlivé oblasti primární prevence, které jsou organizovány ve spolupráci s našimi partnery v této oblasti např. Městská policie Plzeň, Policie ČR, Fond ohrožených dětí a vyučujícími odborných předmětů Právo, Zdravotní nauka, Psychologie. Letos byl nově zařazen projektový den Nebezpečí extremismu, který se zaměřil na témata: Islámský extremismus a postavení ženy v islámském světě, Neonacismus, Nacismus a holocaust. V jeho rámci byl promítán film Pro Nedu. V našich studijních oborech jsou tyto aktivity zařazovány i do výuky odborných předmětů, proto školní metodik funguje spíše jako koordinátor. 7

8 5.8 Účast žáků v soutěžích Druh soutěže-zaměření /odborná, sportovní, oblastní, republiková/ účastníků Sportovní Atletika Corny - okresní Nejlepší umístění 1.místo dívky 4. místo hoši Atletika Corny - krajská 15 2.místo dívky Přespolní běh - okres 8 1.místo dívky Přespolní běh - okres 8 9. místo hoši Přespolní běh - kraj 6 1.místo dívky Florbal VI. kategorie 14 dívky nepostoupily Florbal - okres místo dívky Florbal VI. kategorie místo hoši Kopaná - okres místo hoši Házená - kraj místo dívky Házená - kraj 12 hoši nepostoupili Volejbal - okres místo dívky Volejbal - okres 8 6. místo hoši Plavání - kraj místo dívky 7. místo hoši Pohybové skladby - kraj 6 1.místo dívky Pohybové skladby republ. 6 3.místo dívky Sportovní gymnastika - okres 4 1.místo dívky Sportovní gymnastika - kraj 4 4.místo dívky Nohejbal 4 6. místo hoši Plážový volejbal - kraj 3 2. místo dívky Plážový volejbal - kraj 3 3. místo hoši Oblastní pohybové skladby 6 2. místo dívky Oblastní - nohejbal 4 5. místo hoši Školní plavecká štafeta 30 - Školní běžecká štafeta 80 - Školní skok 10 - Odborné Konverzační soutěž v Aj - školní 15 - Puškinův památník krajské kolo 2 3. místo v recitaci 1. místo ve zpěvu Puškinův památník celostátní kolo 1 - Městská zeměpisná olympiáda místo 8. místo Celostátní soutěž časopisu Freundschaft místo Soutěž v psaní na klávesnici - městská místo Soutěž v grafických disciplínách - krajská 3 8. místo 8

9 6. Výsledky inspekcí provedených v průběhu školního roku a evidované stížnosti 6.1 Inspekce, kontroly Ve školním roce 2010/2011 nebyla provedena žádná inspekce Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje č.j. HSPM /2010 ÚPP Byla provedena tematická požární kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrolní zjištění: - Nouzové východy a směry úniku nebyly dostatečně označeny. - Požární dveře ústící do prostoru chráněné únikové cesty typu A a únikový východ směřující do Klatovské třídy byly uzamčeny - Umístění materiálu v nechráněné únikové cestě Závěr: - Kontrolní dohlídka proběhla a všechna opatření uložená zápisem byla splněna a lhůty splnění dodrženy. 6.2 Stížnosti stížností Oprávněných Částečně oprávněných z toho Neoprávněných Postoupených jinému orgánu Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce s odborovou organizací SOŠ prof. Švejcara probíhala bez problémů na základě kolektivní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. V lednu došlo k volbě nového výboru odborové organizace. Předsedkyní výboru se stala Ing. Jiroušková. Byla navázána dobrá spolupráce s vedením školy. Na pravidelných schůzkách se řešily konkrétní návrhy a připomínky zaměstnanců. 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti a) Akce doplňující učivo: Podpora enviromentální výchovy - Dny vědy ukázka atraktivních pokusů - sběrný dvůr - komunální odpad - Plzeňský pivovar - Čistírna pitné vody Plzeň - Čistírna odpadních vod Plzeň - návštěva meteorologické stanice v Plzni - návštěva expozice AKVA-TERA obojživelníci, plazi - exkurze a výukové programy v ZOO Plzeň - Botanická zahrada jehličnany, sukulenty, skleníky 9

10 - Planeta Země Podpora čtenářské gramotnost a literárních znalostí - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje - Knihovna města Plzně - Literárně- historické toulky Prahou - Univerzitní knihovna ZČU pobočka Bory - Národní knihovna v Praze - odborná exkurze po jednotlivých provozech NK - Národní technická knihovna - Mezinárodní Vánoce - Svět knihy 2011 (mezinárodní knižní veletrh) - Archiv města Plzně badatelna, depozitář - Národní galerie Praha expozice Český kubismus - Veletržní palác Praha - Národní archiv Praha-Chodovec - účast na akcích v rámci projektu Březen měsíc čtenářů, např. Noc s Andersenem - Březen měsíc čtenářů: soutěž o nejlepší knihovnici/knihovníka - Literární postavy scénky z beletristické literatury spojené se soutěží - Literární texty na stěnách podpora čtenářství - Management v knihovnách beseda s ředitelkou SVK PK dr. Horákovou - Jednotná soustava knihoven přednáška Mgr. Sylva Řehořová Podpora multikulturního soužití - Židovské muzeum v Praze - Muzeum Franze Kafky- významné židovské osobnosti v oblasti literatury v kontextu české kultury - Britská knihovna - Evropský dům Rakouská a Německá knihovna - Americké centrum Plzeň - beseda s rodilým mluvčím v RJ - beseda s rodilou mluvčí Mrs. Z. Maritz New York a USA Podpora prosociálního chování a cítění - přednáška o dobrovolnictví - beseda o rakovině prsu - exkurze na Sociální odbor MÚ Nýřany - přednáška Poradny pro uprchlíky Diecézní charity Plzeň - přednáška Život cizince v ČR - beseda s vedoucím SSP Plzeň město - beseda s vedoucím pečovatelské služby MÚSS Plzeň - exkurze: Azylový dům MáTa - exkurze: Motýl, občanské sdružení Podpora evropské integrace - přednáška na téma Právo EU a ES - návštěva Magistrátu města Plzně oddělení pasů a OP - přednáška na téma Instituce a agentury EU - přednáška na téma Evropská unie a Česká republika - exkurze Historie celnictví - přednáška na téma EU a svět - Eurocentrum bezplatná přednáška, na níž se studenti seznámili se základními principy fungování Evropské unie 10

11 - vícedenní exkurze do Berlína - účast žáků 3A na simulaci jednání Rady EU Podpora výchovy k občanství - beseda a seznámení žáků 1. ročníku s problematikou: a) prevence rizikového chování b) první pomoci, antikoncepce a sex. přenosných chorob c) bezpečnosti - den otevřených dveří na KÚ PK - beseda s J. Stručkem, náměstkem hejtmana Plzeňského kraje - přednáška na téma Úz. samospráva Bc. JUDr. Václav Valeš, PhD. - přednáška na téma Peníze - přednáška na téma Úz. samospráva JUDr. Helena Lucáková - přednáška - postup uchazeče o práci JUDr. Lucie Baronová - přednáška na téma Exekuční řízení Mgr. D. Procházky - přednáška na téma zbraně a střelivo Bc. K. Jiroušek - přednáška o práci profesionálního hasiče Daniela Jirouška - přednáška na téma Kanonické právo Bc. JUDr. Václav Valeš, PhD. - exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Podpora výchovy kulturního člověka - návštěva malířského ateliéru (J. Krynická) Plzeň - Betlémská kaple - Národní muzeum Praha - Numismatika Veletržní palác Praha - Zásady plenérové tvorby, Plzeň - Dům U Zlatého prstenu Praha - Veletržní palác Praha - organizace výstav výtvarných prací žáků (ÚMO 3, areál ZČE) - pobytová výtvarná díla Jindřichovice financováno z projektu vyhlášeného MMP b) Návštěvy divadelních představení: - Divadlo v Dlouhé, Naši furianti - Národní divadlo Radúz a Mahulena - Divadlo Banská Bystrica Hľadá se nový manžel - divadlo Pluto Mejdan šílených manželek - divadlo Alfa Rozmarné léto - DJKT představení Miluju Tě, ale ročníky - Měšťanská beseda - Smít tě políbit, než chcípnu? Literární pořad o prokletých básnících - DJKT Odcházení - TNT Theatre Britain divadelní představení v anglickém jazyce c) Účast v projektech: - účast v projektu MF Dnes, Studenti čtou a píší noviny - účast na akcích Francouzské aliance - zapojení do soutěže pořádané časopisem Freundschaft - účast v anketním šetření o knihovnickém vzdělávání v ČR - účast školy na festivalu Jeden svět, spolupráce s humanitární organizací Člověk v tísni - celostátní projekt Podpora čtenářství (SKIP) 11

12 d) Spolupráce s partnery: - stacionář Jitřenka - vystoupení pro klienty denního stacionáře s psychickým a tělesným postižení - Domov důchodců a Ústav sociální péče v Plzni, návštěva sdružení Rolnička - Úřad práce v Plzni - setkání výchovných poradců - Úřad práce v Rokycanech - Akademie řemesel 2010 v Rokycanech - SKIP SOŠ prof. Švejcara je členem profesionální organizace Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením projekt Zkusme to - Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené v Plzni - Den otevřených dveří - spolupráce s Fondem ohrožených dětí v Plzni - spolupráce se společností SOS Archa - Středisko výchovné péče v Plzni - návštěva a beseda - Knihovna města Plzně - Západočeské muzeum 9. Evaluace ŠVP ŠVP Veřejnosprávní činnost: 1A: odučených hodin i realizovaných projektů vytváří předpoklad pro úspěšné splnění, navíc byl na podporu nově se tvořícího třídního kolektivu zařazen nový projekt, mapující zájmy žáků. Vzhledem k jeho úspěšnosti a příznivé odezvě u žáků i pedagogů bude zařazen do výuky v 1. roč. i v následujícím období. 2A: Odučené hodiny a realizované projekty platí totéž jako pro 1. ročník. Dle harmonogramu autoevaluace byla provedena kontrola naplňování průřezových témat, jejíž výsledek byl samostatně vyhodnocen a přiložen k ŠVP. Závěr: průřezová témata jsou průběžně plněna. V dotazníku je třeba se zamyslet nad formulací dvou úkolů, aby byly pro žáky srozumitelnější. (viz příloha) ŠVP Informační služby knihovnictví: 1D: odučených hodin i realizovaných projektů odpovídá plánům a záměrům školy. 8 Doplňková činnost školy: - kurzy pro úředníky veřejné správy Ve školním roce 2010/2011 neproběhly žádné kurzy. 10. Přehled o hospodaření školy (viz příloha) 12

13 11. Závěr Školní rok byl ve znamení některých změn. Všechny cíle byly splněny. Ve školním roce byla zahájena výuka podle dalšího ŠVP Informační služby. V rámci evaluace ŠVP jsme se zaměřili na sebehodnocení ŠVP Veřejnosprávní činnost. Závěry byly zohledněny v přílohách k ŠVP. V září proběhl projekt Týden prevence, který byl určen primárně prvním ročníkům. Všechny besedy a přednášky vycházely z Minimálního preventivního programu a byly uskutečněny ve spolupráci metodika prevence sociálně patologických jevů, učitelů odborných předmětů (právo, zdravotní nauka, psychologie) a pracovníků Městské policie a Policie ČR. Všichni žáci maturitních ročníků se zúčastnili projektu MAG 10 v říjnu 2010, který proběhl bez větších problémů. Pokračovala modernizace kmenových učeben, které byly vybaveny 2 interaktivními tabulemi a 4 dataprojektory. Tím byla zkvalitněna výuka ve všech předmětech. Získali jsme příspěvek od Nadačního fondu pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže Magistrátu m. Plzně ( Kč) na uspořádání dvou výstav prací žáků školy. Výstavy se uskutečnily v prostorách ÚMO Plzeň 3 a v budově ČEZ. Výstavy byly součástí prezentace školy na veřejnosti. Získali jsme příspěvek od ÚMO Plzeň 3 ve výši Kč na vybavení školní knihovny a podporu čtenářských dovedností. Žáci věnovali jako každoročně příspěvek 2500 Kč na adopci rysa kanadského v plzeňské ZOO a uspořádali sbírku, jejíž výtěžek byl věnován Nadaci pro transplantaci kostní dřeně odešla do starobního důchodu ředitelka školy Mgr. Hana Hesová, vedením školy byla pověřena zástupkyně statutárního orgánu Mgr. Nina Strejčková. Prezentace školy na veřejnosti probíhala i při spolupráci s našimi sociálními partnery a rodiči, což se projevilo ve výsledcích přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012, kde jsme v 1. kole přijímacího řízení naplnily všechny obory. V březnu 2011 Zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhodlo o sloučení SOŠ prof. Švejcara se Střední průmyslovou školou strojnickou od Na základě společné spolupráce bylo připravováno ve 2. čtvrtletí 2011 sloučení obou subjektů. SOŠ prof. Švejcara ukončila svoji činnost a od vznikl nový subjekt Střední průmyslová škola strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109. Datum zpracování zprávy: 26. září 2011 Datum schválení Školskou radou SPŠS: Bc. Milan Topinka předseda Školské rady SPŠS Mgr. Nina Strejčková zástupce statutárního orgánu SOŠ prof. Švejcara 13

Støední odborná škola profesora Švejcara, Plzeò, Majerova 1

Støední odborná škola profesora Švejcara, Plzeò, Majerova 1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Støední odborná škola profesora Švejcara, Plzeò, Majerova 1 Motto: Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku Johan Wolfgang

Více

Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1

Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 Motto: Lhář musí mít dobrou paměť Quintilianus Výroční zpráva o činnosti školy ve školním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 200/20 Osnova zprávy vychází z 7 vyhl. č. 5/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 Obsah: I. Výroční zpráva o činnosti školy... 5 1. Charakteristika školy... 5 1.1 Název školy, adresa... 5 1.2 Kontakty... 5 1.3 Datum posledního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Kladno Obsah 1 Základní údaje o škole...3 2 Charakteristika školy...3

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Plzni dne 23. 9. 2014 1 Obsah I. Výroční zpráva o činnosti školy... 4 1. Charakteristika školy... 4 1.1. Název školy, adresa... 4 1.2. Kontakty... 4 1.3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA TACHOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA TACHOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA TACHOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Tachov ve školním roce 2011/2012 je zpracována v souladu s 7 vyhl. č. 15/2005, v platném znění. I.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010 Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 1 (celkem

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo zřizovatele:

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Střední odborná škola služeb V Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 2013-2014 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Střední průmyslová škola Rakovník

Střední průmyslová škola Rakovník Střední průmyslová škola Rakovník Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009-2010 Strana 1 (celkem 13) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Střední průmyslová

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více