Není nic v obci tak důležitého, pro všechny užitečného, jako dobrá škola. Karel Havlíček Borovský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Není nic v obci tak důležitého, pro všechny užitečného, jako dobrá škola. Karel Havlíček Borovský"

Transkript

1 1

2 OBSAH I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE - Identifikační údaje, historie školy, organizační členění..strana 2 - Organizační schéma, personální a provozní faktografie školy... strana 4 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY - Základní požadavky vzdělávací a výchovné práce... strana 6 - Učební plány školy...strana 7 - Vyučovací povinnost pedagogických pracovníků... strana 11 - Odpovědnost za výchovné a odborné zázemí školy. strana 12 - Výchovně poradenská péče a spolupráce s rodiči.strana 13 III. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2010 / Organizační harmonogram školního roku strana 13 - Pedagogické rady.. strana 14 - Vzdělávání pedagogických pracovníků.strana 15 - Modernizace a údržba školy...strana 15 IV. VZDĚLÁVACÍ, SPOLEČENSKÁ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST ŠKOLY - AKTIVITY ŠKOLY - Tématické akce - časový harmonogram.. strana 16 V. PŘÍLOHY - Organizace výuky rozvrh, úvazky a pedagogické dozory učitelů - ŠVP ZV Základní škola 16847/96-2 ve znění pozdějších úprav - ŠVP ZV Komunitní škola - Rámcový program práce a roční plán mateřské školy - Program a plán školní družiny - Program a plán prevence školy - Plán výchovného poradce - Program a práce poradenského střediska školy - Pln environmentálního vdělávání - Provozní řád školy - Organizační řád ZŠ M.J.Husa a Mateřské školy Husinec - Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - Vnitřní klasifikační řád - Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Není nic v obci tak důležitého, pro všechny užitečného, jako dobrá škola. Karel Havlíček Borovský 2

3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE Název právnické osoby: Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec Právní forma školy: - příspěvková organizace Sídlo: Kostnická ulice 227, Husinec Obor vzdělávání: C/001 Základní škola (č.j / ) studium denní, délka studia: 9 r. 0 měsíců. základní škola s I. a II. stupněm a mateřskou školou, vyučovací jazyk český Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Komunitní škola ( ročník ) Kapacita školy: ZŠ 270, MŠ 50, ŠD 30 / Stav: ZŠ -162 MŠ-52 ŠD-30 Školní jídelna: Kapacita 300 jídel Počet oddělení ŠD: 1 Počet tříd MŠ: 2 ( 2 celodenní ) Počet ped. pracovníků: 17,5 (učitelé ZŠ 13,vychovatelka ŠD 1,učitelky MŠ 3,5 Počet provoz.pracovníků: 9 ( THP 1, provoz 4, školní kuchyně - 4 ) Živnostenský list : hostinská činnost ( IČO ) IČO školy: Číslo účtu: ČS Prachatice /0800 Identifikátor zařízení IZO ZŠ: IZO MŠ: IZO ŠD: IZO ŠJ: REDIZO: Telefon: ředitelna , sborovna , ekonomický úsek , MŠ , školní jídelna Mobil: ředitelna , - sborovna Web: Zřizovatel: Město Husinec, IČO Starosta města: Robert Klesner Sídlo: Prokopovo náměstí 1, Husinec Telefon: , Vedení školy: Mgr. Václav Kuneš - ředitel školy Mgr. Ludvík Filip - zástupce ředitele školy Naděje Tesárková - vedoucí učitelka MŠ 3

4 Rada školy: Ing.Pavel Pěsta předseda, Město Husinec Ludmila Pánková členka, rodičovská veřejnost Edita Hrbková členka, Město Husinec Radek Malec člen, rodičovská veřejnost Naděje Tesárková členka, pedagogický sbor MŠ Mgr.Vlasta Filipová členka, pedagogický sbor ZŠ Datum zahájení činnosti školy: 5.listopad 1950 ( - z hlediska historie školství v Husinci L.P ), činnost mateřské školy byla zahájena dne Základní škola byla rozhodnutím Obecního úřadu v Husinci dnem zřízena jako příspěvková organizace s plnou právní subjektivitou ( schváleno dne na zasedání obecního zastupitelstva ). Toto rozhodnutí bylo potvrzeno vydáním Zřizovací listiny s datem a Statutární listiny dne Obecním úřadem v Husinci. Škola byla Školským úřadem Prachatice oficiálně zařazena do sítě škol s účinností od pod č.j.: 47/ pod názvem Základní škola Mistra Jana Husa Husinec, okres Prachatice s identifikačním číslem ( IZO ) Dnem 1.ledna 2003 došlo ke změně zařazení MŠMT ČR č.j.: /03-21, a to následovně: - identifikátor zařízení , potvrzen byl název školy Základní škola Mistra Jana Husa Husinec, okres Prachatice a její součásti - mateřská škola IZO ( kapacita 50 dětí ), - základní škola IZO ( kapacita 270 žáků),- školní družina IZO ( kapacita 30 žáků ), - školní jídelna IZO ( kapacita 300 jídel ). Dne 1.března 2003 vzniklo vydáním Živnostenského listu škole živnostenské oprávnění na hostinskou činnost - IČO S účinností od 16. ledna 2006 byl do školského rejstříku zapsán nový název právnické osoby Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec obor vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání C Základní vzdělávání, C/001 Základní škola, studium denní, délka studia: 9 r.0 měsíců ( č.j ). Od školního roku 2007/2008, vstupuje v 1. a 6. ročníku v platnost nový ŠVP ZV Komunitní škola, vycházející z RVP ZV, č.j / , ve znění úpravy č.j / a č.j / Ve školním roce 2010/2011 bude ŠVP ZV Komunitní škola realizován v a 9. ročníku školy. Důležitým prvkem vzdělávací práce je dvouletý projekt Komunitní škola symbol živé obce s řadou nových výukových modulů, korespondujících s vysokým podílem praktických a zážitkových aktivit, zejména environmentálního charakteru. Tento projekt je spolufinancován EU a rozpočtem ČR. Stejně tomu je i u projektu RŠM-VIP II., podporujícího školní poradenské pracoviště a odborníka speciálního pedagoga školy. Organizační členění školy I. Ředitelství školy II. Úsek - pedagogický ( I.stupeň ZŠ, II.stupeň ZŠ, školní družina, mateřská škola od ) III. Úsek - ekonomicko provozní a stravovací 4

5 Organizační schéma školy ředitel školy Václav Kuneš zástupce ředitele školy Ludvík Filip vedoucí učitelka MŠ Naděje Tesárková ekonomicko provozní zabezpečení chodu školy výchovně vzdělávací činnost školy hospodářka školy Alena Alešová vedoucí školní jídelny Vlasta Kalinová kuchařky Hana Dejmková Hana Váňová Marie Mikolášová školník - topič Jiří Hovorka uklízečky Jaroslava Hovorková Dagmar Hasilová Blanka Svobodová problematika BOZP Ludvík Filip problematika ochrany Václav Kuneš výchovná poradkyně Eva Zemanová úsek I.stupně školy Ludmila Škopková Jiřina Procházková Dana Dejmková Mirka Attendornová Věra Linzmajerová úsek II. stupně školy Vlasta Filipová Jan Jaroš Renata Čechová Marian Jungvirt Eva Zemanová Zdeňka Pojslová školní družina Jiřina Dvořáková mimoškolní činnost Ludvík Filip učitelky MŠ Milena Kutláková Mirosl. Kovářová Mirosl. Papežová Město Husinec - zřizovatel nadřízené kontrolní orgány rada školy 5

6 Pracovní a personální kompetence Ředitel školy Mgr.Václav Kuneš Zástupce ředitele školy Vedoucí učitelka mateřské školy Vedoucí provozu školy Vedoucí školní jídelny Mgr. Ludvík Filip p.naděje Tesárková p.alena Alešová p.vlasta Kalinová Rozvrh režim ZŠ Rozvrh-režim MŠ Účetnictví Provoz ŠJ Zastupování Zastupování Mzdy školy Výkazy práce Pg.dokumentace Pg.dokumentace Rozpočet Materiál ŠJ Provozní porady Provozní porady Provozní porady Provozní porady Pg.proces Pg.Proces Smlouvy Potraviny Kontrolní činnost Kontrolní činnost Kontrolní činnost Kontrolní činnost Hospitační činnost Hospitační činnost Inventarizace Úklid ŠK BOZP,PO Poplatky Provoz kotelny Doplňková čin. Údržba školy Údržba MŠ Evidence majetku Návrhy odměn Modernizace školy Modernizace MŠ Administrativa Modernizace ŠJ Návrhy odměn Úklid MŠ Doplňková činnost Zdravé stravování Mimoškolní činnost Mimoškolní činnost Úklid ZŠ Stravovací osvěta Učitelský sbor ZŠ Učitelský sbor MŠ Provozní pracovníci Pracovnice jídelny MgrMirka Attendornová Milena Kutláková Jiří Hovorka Hana Dejmková Mgr.Dana Dejmková Miroslava Kovářová Jaroslava Marie Mikolášová Hovorková Mgr.Jiřina Procházková Miroslava Papežová Dagmar Hasilová Hana Váňová Mgr.Ludmila Škopková Blanka Svobodová Mgr.Zdeňka Pojslová Ing.Jan Jaroš Mgr.Vlasta Filipová Mgr.Marian Jungvirt Mgr.Renata Čechová Mgr.Eva Zemanová Mgr.Věra Linzmajerová Jiřina Dvořáková Úplný rozsah pracovních povinností vedoucích pracovníků i zaměstnanců je uveden v jejich pracovní náplni. 6

7 II. Vzdělávací program školy Ve školním roce 2010/2011 budeme v 5. ročníku vyučovat podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav ( č.j /98-22 ) a v a 9. ročníku podle ŠVP ZV Komunitní škola, vycházejícího z RVP ZV, č.j / , ve znění úpravy č.j / a č.j / Základní požadavky výchovně vzdělávací práce 1) Vzdělávací program i pedagogická činnost učitelů budou směřovat k tomu, aby si žáci osvojili poznatky, dovednosti, pracovní techniky, návyky a kompetence, které tvoří základ jejich všeobecné vzdělanosti, morálky a kulturnosti. 2) Vyučující budou respektovat zvolenou vzdělávací koncepci a k tomu vytvořené učební plány jednotlivých předmětů, personální plán sebevzdělávání a sledování nových poznatků a informací v oblasti vzdělávací a výchovné práce. V průběhu školního roku 2010/2011, vedle probíhajícího ŠVP ZV Komunitní škola v a 9. ročníku, budeme nadále pokračovat v realizaci úprav vnitřní struktury ŠVP ZV a promyšlené organizaci výuky v 5. ročníku, aby se co nejvíce přiblížila výuce ŠVP ZV Komunitní škola. 3) Pracovníci školy se budou řídit pracovním a organizačním řádem školy, žáky povedou k dodržování školního řádu, s cílem neustálého posilování vzájemné důvěry mezi učiteli, žáky a rodinou. Důraz bude kladen na bezpečnost a harmoničnost prostředí, které je garantem otevřenosti a spolupráce uvnitř i vně školy a vytváří předpoklady pro to, aby škola dokázala řešit včas, adekvátně a na odborné úrovni, výskyt nežádoucích jevů mezi žáky školy. 4) Vedle realizované náplně ŠVP ZV se stává, vzhledem k jejich průběžné inovaci a aktualizaci, dvouletý projekt Komunitní škola symbol živé obce a projekt RŠM-VIP II., podporující práci školního poradenského pracoviště. Oba projekty jsou spolufinancovány EU a rozpočtem ČR. Škola se zapojí také do projektu MŠMT Cesta ke kvalitě, reagujícího na celkovou vzdělávací a výchovnou problematiku našeho školství 5) Opětovnou žákovskou participací na chodu školy, ovlivňující její život, bude práce žákovské rady ( zástupci 3. 9.ročníku ). 6) Mimořádný zřetel budeme klást: na formování charakterových a mravních vlastností žáků, které vedou ke vzájemným kladným mezilidským vztahům a odpovědnému životu na program preventivní péče z hlediska rizikového chování žáků ( záškoláctví, násilí, šikana, drogová problematika a další nežádoucí jevy na systematické prohlubování spolupráce s veřejností, zvláště pak s rodiči žáků a na výchovu žáků k identifikaci s vlastní zemí, která je dlouhodobě nedostatečná, její historii, evropanství a evropskému myšlení 7

8 v učebních osnovách společensko vědních předmětů nebude opomenuta výchova k toleranci a proti rasismu, etická výchova a každodenní výchovně vzdělávací působení v rámci Úmluvy o právech dítěte, včetně respektování kulturních zvyků a tradice v dodržování náboženských svátků bezpečnost a výchovu dětí a žáků ke zdraví sexuální výchovu environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na rozvoj funkční a čtenářské gramotnosti (Celé Česko, čtěme dětem) finanční vzdělávání na volný čas žáků z hlediska poznávacích, estetických a sportovních aktivit. 7) Školní družina bude i nadále základním článkem výchovy mimo vyučování a spoluorganizátorem kulturně vzdělávacích, rekreačních a sportovních akcí školy. Vzhledem k materiálnímu a prostorovému zázemí školního objektu bude preferovat zejména činnosti sportovně pohybové, výtvarně praktické a dramaticko rytmické. Koncepčně budou mít tyto aktivity své místo v týdenním programu, a to v kombinaci s programem momentálního zájmu žáků. 6) Činnost mateřské školy se bude řídit ŠVP pro předškolní vzdělávání zaměřeným na prohlubování znalostí dětí o přírodních jevech a tak postupnému získávání elementárního povědomí o okolním světě a jeho dění, včetně vytvoření základů pro otevřený a odpovědný postoj člověka k potřebným životním dovednostem. 7) Školní exkurze poznávací akce, projekty a výlety se nadále budou uskutečňovat podle návrhů vyučujících jednotlivých předmětů, základem realizace budou možnosti školy, rodiny, vzdělávací a praktický přínos žákům. Nadále budou součástí výchovné koncepce a výchovně vzdělávací práce prvky zdravé školy a komunitní školy : - orientace na zdravý životní styl, kultivaci vztahů uvnitř školy, neformální spolupráci s rodiči a obcí, citlivé zavádění nových výukových metod,vytváření bezpečného prostředí pro žáky a důsledné řešení nevhodného chování žáků. Etická výchova bude samozřejmou součástí výchovného působení ve všech předmětech s ohledem na věkovou specifiku žáků. Prevence sociálně drogové problematiky a sociálně patologických jevů se dotýká všech pedagogických pracovníků školy. O zmíněných tématech a problematice je proto možné diskutovat ve všech předmětech. Vzhledem k tradici a výsledkům žáků ve sportovní oblasti, bude škola i nadále centrem Asociace školních sportovních klubů regionu Prachaticka a Vimperska. V rámci zapojení škol do výchovy dětí a mládeže k evropanství a evropskému myšlení bude škola pokračovat v písemném kontaktu s partnerskou školou ve Švýcarsku a realizaci akcí výtvarného a literárního projektu Evropa ve škole Škole byl ponechán statut regionálního centra v rámci Jihočeského kraje ( pověření NIDM MŠMT ČR ). 8

9 Učební plány školy Upravený učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, čj /96-2, s platností od Rozvojový program řeší komplexně úpravu učebních plánů základních škol od školního roku 2006/2007 a přináší tak úpravy učebních plánů, které zajistí nastavení podmínek pro postupné zavádění vzdělávání podle ŠVP ZV připravených podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ( č.j / , ve znění úpravy č.j / , č.j / , č.j / a č.j / ). Učební plán vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav. - platnost od do Ročník: Předmět: Český jazyk 7 Německý jazyk Anglický jazyk 3 Matematika 5 Prvouka Přírodověda 2 Vlastivěda 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova 1 Výtvarná výchova 2 Praktické činnosti 1/1 Tělesná výchova 2 Volitelné předměty: 9

10 Informatika Seminář z praktika z přírodovědných předmětů Seminář ze společenskovědních předmětů Disponibilní dotace: Informatika Německá konverzace Anglická konverzace 1 Zeměpisné praktikum Komunikace tvůrčí psaní Týdenní dotace 26 Školní vzdělávací plán ZV Komunitní škola Husinec - platnost od / 2008 Vzdělávací oblast RVP hodin y První stupeň základního vzdělávání Vyučovací předmět ŠVP hodiny 1.roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Z toho DČD Jazyk a 35 Český jazyk jazyková komunikace 9 Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 20 Matematika 1 Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Úmění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce 12 Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výtvarné a pracovní činnosti Pracovní činnosti Celkem hodin v 1.-5.ročníku Ročníková maxima

11 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Druhý stupeň základního vzdělávání RVP hodiny Vyučovací předmět ŠVP hodiny 6.roč. 7..roč. 8..roč. 9..roč. Z toho DČD 15 Český jazyk Německý jazyk Anglický jazyk Matematika a 15 Matematika její aplikace Informační a 1 Informatika komunikační technologie Člověk a Dějepis společnost 11 Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Úmění a kultura 10 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 10 Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět 3 Pracovní práce činnosti Volitelné 24 Komunikace a předměty tvůrčí psaní Seminář a praktikum z přírodovědnýc h předmětů Osobnostně sociální výchova Anglický jazyk Německý jazyk Ekologie Praktikum výchovy k povolání Informatika a média Celkem hodin v 6.-9.roč Ročníková maxima

12 Nepovinné předměty Nepovinné předměty včetně kroužků zájmové činnosti tvoří nezbytnou součást vzdělávacího a výchovného procesu. Stejně jako v minulém období jsou voleny s ohledem na skladbu Školního vzdělávací programu Základní škola a ŠVP ZV Komunitní škola, personální, prostorové, materiální možnosti a zájem žáků. Vedle běžné výchovné práce, plní nezanedbatelnou funkci účast žáků v olympiádách, soutěžích a přehlídkách škol. Nepovinné předměty: Římsko katolické náboženství Zájmové útvary: - Reedukace čtení, Internet pro žáky, Pěvecký sbor Housata, Kapka (YMCA a přírodovědný kroužek ), Sportovní kroužky míčové hry ( vybíjená, volejbal, kopaná ), judo, pohybová výchova pro žáky I.stupně ), stolní tenis, Vyučovací povinnost pedagogických pracovníků Míra vyučovací povinnosti učitelů dle nařízení vlády ze dne 17.srpna 2009 je následující: - učitel ZŠ 22 hodin týdně, - učitel ZŠ v I.třídě hodin, - učitel výchovný poradce s počtem žáků do 250 ve škole 20 hodin, - učitel správce počítačové sítě 19 hodin, - vychovatelka ŠD hodin, - učitelka MŠ 31 hodin, - vedoucí učitelka MŠ 25 hodin ( 1-3 třídy), - zástupce ředitele ( do 14 tříd ) 11 hodin, - ředitel ZŠ s I. a II. stupněm ( 9 tříd, ŠD, a MŠ ) 5 hodin týdně. Vyučovací povinnost učitelů ve školním roce 2010/2011 Ludmila Škopková: - třídní uč. I. ČJ I./9, M I./4, PRV I./ 2, VPČ I. /2, PŘ V./2, PČ V./1, HV I./1 21 hod. / 0 přes. Dana Dejmková: - tříd. uč. II. ČJ II./ 9, M II./ 5, PRV II./ 2,TV II./ 2, PČ IV./1, HV II./1, VPČ II./2 22 hod./ 0 přes. =================================================================== Jiřina Procházková: - tříd.uč. III. ČJ III./ 10, M III./ 5, PRV III./ 3, TV III./ 2, HV III. V. VI./3 23 hod./ 1 přes. Miroslava Attendornová: - tříd.uč. IV. ČJ IV./ 8, M IV./ 5, VLV-PŘ IV./ 4, TV IV./2, HV IV./1, TV I./2 22 hod./ 0 přes. ================================================================== Vlasta Filipová: -tříd.uč.v. NJ IX./3, AJ VI.VII.VIII./ 9, AJV IX./ 2, NJV VII.VIII./ 4, TV V. VI./VII.VIII./IX. / 6 24 hod./ 2 přes. 12

13 Eva Zemanová: -tříd.uč.vi ČJ V.VI.VII. /15, D VI. VIII./ 4, VKZ VI./ 1 -výchovná poradkyně 20 hod./0 přes. Renata Čechová: - tříd.uč.vii. D VII.IX./ 3, Z VI.VII.VIII.IX./ 7,SPSP IX./ 1, - metodik prevence VKO VI.VII.VIII. IX./ 4, PVP VIII.IX./2, OSVE VI.VII.VIII.IX./ 4, VKZ IX./1 22 hod./ 0 přes. Zdeňka Pojslová: - tříd.uč. VIII. ČJ VIII.IX/ 7, KTP VIII.IX./ 2, VPČ III./ 2, VV IV.V. VIII./ 5, VLV V./ 2, PČ V.VI.VII.IX. / 4 22 hod./ 0 přes. Jan Jaroš: - tříd.uč. IX. M VI.VII.VIII.IX. / 15, F VI.VII. VIII. IX./ 6, PVP VIII.IX./ 2, PČ VI./1 24hod./ 2přes.. Marian Jungvirt: -správce ICT INF VI./ 1, EK VI.VII.VIII./ 3, SPPP IX./ 1, INFM VII.VIII.IX/ 3, CH VIII. IX./ 4, PŘ VI.VII.VIII.IX./ 4, HV VII.VIII.IX./ 3 19 hod./0 přes. Ludvík Filip: - zástup.řed. M V./ 5, TVH. VI./VII., VIII./IX./ 4 PČ VII.IX./2 11 hod./ 0 přes. Václav Kuneš: - ředitel školy VV VI.VII.IX./ 5 5 hod./0 přes. Věra Linzmajerová: AJ III. IV.V./ 10, AJK V./ 1, ČJ I.II./ 2 -vedoucí poradenského střediska 13 hod./ 0 přes. Jiřina Dvořáková - vychovatelka ŠD 28 hod./0 přes. Naděje Tesárková: - ved.učitelka MŠ 25 hod./ 0 přes. Milena Kutláková: - učitelka MŠ 31 hod./ 0 přes. Miroslava Kovářová: - učitelka MŠ 31 hod./ 0 přes. Miroslava Papežová: - učitelka MŠ 25 hod./ 0 přes. 13

14 Odpovědnost za výchovné, organizační a materiálně odborné zázemí školy Výchovná poradkyně : Eva Zemanová Metodik prevence : Renata Čechová Vedoucí porad.střediska: Věra Linzmajerová Koordinátor ŠVP ZV: Jiřina Procházková BOZP: Ludvík Filip Dopravní výchova: Jan Jaroš Environmentální výchova Ludmila Škopková, M.Jungwirt Etická výchova Renata Čechová, Jiř. Procházková Finanční zdělávání Jan Jaroš Zdravotní výchova: Jiřina Dvořáková Sexuální výchova Renata Čechová, Dana Dejmková Správce ICT Marian Jungwirt Učitelská knihovna: Ludmila Škopková Žákovská knihovna : Zdeňka Pojslová Klub čtenářů: Eva Zemanová Zápisy pedagogických rad: V.Filipová Kabinet ČJ: Eva Zemanová Kabinet cizích jazyků ( NJ,AJ) Vlasta Filipová Kabinet M,F: Jan Jaroš Kabinet D,OV,Z,RDV,OSV,OSVE : Renata Čechová Kabinet CH,PŘ,INF,INFM,HV: Marian Jungvirt Kabinet VV: Václav Kuneš Kabinet TV,tělocvična Ludvík Filip Kabinet PČ (pozemky,žák.kuch.): Zdeňka Pojslová Kabinet I.stupně: Dana Dejmková Učebny tříd: - třídní učitelé Učebna informatiky: Marian Jungvirt Školní družina: Jiřina Dvořáková Učebna dílen: Ludvík Filip Učebna výtvarné výchovy.: Václav Kuneš Sborovna: Eva Zemanová Kabinet MŠ Milena Kutláková Třídy MŠ I.třída : Miroslava Kovářová Miroslava Papežová - II.třída: Naděje Tesárková Milena Kutláková Sklad učebnic: Alena Alešová, Eva Láchová Požární prevence: Jiří Hovorka Výchovně poradenská péče, spolupráce s rodiči Poskytování poradenských služeb je uloženo školním zákonem a specifikováno vyhláškou č. 72/2005 Sb. Školní poradenské pracoviště vede Mgr. Věra Linzmajerová, aprobovaná speciální pedagožka. Dále je tvořeno výchovným poradcem, školním metodikem prevence a konzultačním týmem třídních učitelů. 14

15 Výchovnou poradkyní a koordinátorem výchovně poradenské péče je Mgr.Eva Zemanová, která je i garantem spolupráce s odbornými institucemi ( PPP, SR MěÚ Prachatice, ÚP, PČR ). Vedle těchto kontaktů a možností, mohou rodiče po domluvě s pedagogickými pracovníky a vedením školy, využívat k setkání jakýkoliv termín. Trvá osvědčená a tradiční účast žáků při jednání na schůzkách s rodiči. Vedle kontaktů s Radou ZŠ M.J.Husa v Husinci, která je potřebným kontrolním orgánem zřizovatele, bude hlavním úkolem vedení školy aktivizovat Spolek rodičů a přátel školy (Organizační předpisy schválené MV ČR , čj. VSC/ ). III.Organizace školního roku 2010 / 2011 Školní rok 2010/ září (středa) červen(čtvrtek) 2010 Podzimní prázdniny říjen 2010 ( středa pátek ) Vánoční prázdniny 23.prosinec (čtvrtek) leden (neděle) 2011 Pololetní prázdniny 4.únor (pátek) 2011 Zápis do I. třídy 2010/ únor (pátek) 2011 Absolventské práce 9.ročník - obhajoba 25.únor 2011 Přihlášky SŠ, SOU 25.únor 2011 Přijímací řízení do MŠ duben 2011 Přijímací řízení G, SŠ 22.duben 2011 Jarní prázdniny 28.únor 6.březen 2011 ( pondělí pátek ) Velikonoční prázdniny duben 2011 ( čtvrtek, pátek ) Hlavní prázdniny 1.červenec ( pátek ) 31.srpen ( středa) 2011 Pololetní vysvědčení 31.leden ( pondělí ) 2011 Výroční vysvědčení 2010/ červen ( čtvrtek ) 2011 Třídní schůzky 8.listopad ( pondělí ) leden ( pondělí ) květen ( pondělí ) 2011 Jednání rady školy 26.říjen 2010 podzimní 22.březen 2011 jarní Konzultační den rodičů žáků1.ročníku 4.říjen ( pondělí ) 2010 Pedagogické rady 30.srpen 2010 ( pondělí ) 15.září 2010 ( středa ) 15.listopad ( pondělí) leden ( pondělí ) duben ( středa ) červen ( středa ) červen ( úterý ) 2011 hodnotící PR Zahájení školního roku 2011 / září 2011 ( čtvrtek ) 15

16 Vyučovací hodiny 1. hodina 8,00-8,45 2. hodina 8,55-9,40 3. hodina 10,00 10,45 4. hodina 10,55-11,40 5. hodina 11,50-12,35 6. hodina 12,45-13,30 7. hodina 13,35 14,20 8. hodina 14,25 15,10 9. hodina 15,15 16,00 Vzdělávání pedagogických pracovníků Organizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je dána Plánem dalšího vzdělávání pracovníků školy. Na základě tohoto plánu je určeno zařazení v návaznosti na potřeby školy, organizace, průběh a podmínky institucionálních forem DVPP. Další formou vzdělávání je samostudium probíhající průběžně, a to se zřetelem k odborným a pedagogickým potřebám školy, nevyjímaje studijní zájmy a zaměření každého pedagogického pracovníka prospěšné škole. Vzdělávací aktivity budou u každého pedagogického pracovníka koncipovány do roviny vlastní aprobace a informatizace z oblastí profilových specifik výchov. Nezbytnou součástí DVPP v průběhu školního roku 2010 / 2011 budou vzdělávací kurzy a semináře zaměřené na praxi v oblasti environmentálního vzdělávání a evaluace školy. IV. Vzdělávací, společenská, kulturní a sportovní činnost školy - aktivity školy Realizace projektu Komunitní škola symbol živé obce spolufinancováno EU a rozpočtem ČR. Termín: 2010/2011 Odpovídá: Město Husinec, vedení školy, pedag.sbor ZŠ Realizace projektu RŠM-VIP II. podporujícího školní poradenské pracoviště a práci speciálního pedagoga školy. Spolufinancováno EU a rozpočtem ČR. Termín: 2010/2011 Odpovídá: vedení školy, p.linzmajerová Tady jsme doma, projekt dědictví místa, kde žijeme ( pokračování zpracované propagace památek Husince a ikonografie M.J.Husa žáky školy ) zaměřeného zejména na 60. výročí školy Termín: 2010 / 2011 Odpovídá: vyučující ČJ,D,VLV 16

17 Vzdělání a řemeslo návštěva veletrhu vzdělávání a školních pomůcek, účast na odborných akcích a přednáškách pedagogický sbor školy, žáci VII. VIII. IX. třídy. Termín: Odpovídá: E.Zemanová, R.Čechová Exkurze, výlety,vycházky a další vzdělávací aktivity, Žáci a divadlo -návštěva představení organizovaných školou ( škola, divadla Č.Budějovice, Prachatice, Praha ), námětové a obsahové zaměření dle vzdělávacích oblastí, předmětů a jednotlivých tříd viz příloha. Termín: průběžně Odpovídá: vedení školy, pedagogický sbor Školní časopis Pírko zpravodaj pro žáky a rodiče, publikační činnost ve zpravodaji města ( podkladové materiály zabezpečí žáci a pověření učitelé ). Termín: průběžně Odpovídá: ředitel školy, Z.Pojslová, M.Jungwirt, Den otevřených dveří a další akce k 60.výročí otevření školy přehlídka zájmových činnost žáků školy, den otevřených dveří Termín: listopad 2010 Odpovídá: vedení školy, p.zemanová, p.filipová, p.procházková Vánoční rolničky Vánoce a lidové zvyky úprava prostředí školy, vánoční dílny a setkání s rodiči, výstavky, sportovní turnaje tříd, besídka MŠ, koncert PS slavnostní vánoční oběd Termín: prosinec 2010 Odpovídá: vedení ZŠ, MŠ, pedagogický sbor, vedoucí školní jídelny Sportovní kurzy a soutěže ( zajištění, příprava, organizace) - lyžařský kurz VII.třída Termín: leden plavecký kurz I.stupeň leden plavecký kurz MŠ listopad okresní přebor ve vybíjené 20. květen školní postupové soutěže basketbal,plavání, atletický čtyřboj, přespolní běh, stolní tenis, volejbal, dopravní soutěž, sálová kopaná, malá kopaná, flórbal - Rodinné sportovní dny, soutěž rodinných týmů ( alespoň jeden dospělý a jedno dítě ) ve sportovní všestrannosti. Termín: - návaznost na harmonogram MŠMT Odpovídá: L.Filip,V.Filipová, M.Attendornová, J.Dvořáková Týden evropské kuchyně inspirující druhy a úpravy jídel evropských zemí, vydání mini receptáře Termín: - květen 2011 Odpovídá: vedoucí ŠJ, vyučující PČ, NJ, AJ 17

18 . Když nevím, tak se zeptám schránka důvěry pro žáky školy, poradna pro dospívání, problematiku učení, přípravu na povolání, volný čas, problematiku zdraví a prevence. Termín: průběžně Odpovídá E.Zemanová, R.Čechová, V.Linzmajerová, třídní učitelé Den Země problematika odpadů, dopravy a ekologie Husince, průzkum, ankety (pokladový materiál pro MÚ v Husinci.), interaktivní a populárně vzdělávací pořady, absolventské práce žáků s environmentální tématikou Slavnostní otevření environmentální zahrady a učebny školy Termín: průběžně, duben, květen 2011 Odpovídá: Město Husinec, vedení školy, M.Jungvirt, L.Škopková, J.Jaroš, třídní učitelé Okresní turnaj žáků I. stupně okresu ve vybíjené -17.ročník tradičního turnaje o Pohár starosty Města Husinec. Termín: 20.květen 2011 Odpovídá: L.Filip, M.Attendornová Evropa ve škole školní a krajské kolo výtvarné a literární soutěže Termín: březen 2011 Odpovídá: V.Kuneš Den dětí 2011 tradičně netradiční akce a hry dětí, průběžné kulturní, společenské a tvůrčí dny, sportovní den školy Termín: průběžně červen 2011 Odpovídá: pedagogický sbor ZŠ,MŠ Husovy oslavy propagační, výstavní, programová a organizační spolupráce s Městem Husinec Termín: červen, červenec 2011 Odpovídá: vedení školy Modernizace a údržba školy Plán úprav a potřebné údržby bude upřesněn ve spolupráci s Městem Husinec, a to v návaznosti na provozní rozpočet roku Přes řadu akcí z hlediska údržby a modernizace budovy školy v minulém období, zůstávají vzhledem ke stáří budovy tyto důležité úkoly: - obnovení části instalačního řádu studené vody, - generální oprava elektroinstalace, - energetický audit, - oprava ventilace a odsávání ve školní kuchyni, - postupná modernizace hřišť a realizace půdní vestavby (víceúčelový sál učebna, aula ), - revitalizace školní zahrady ( Projekt Komunitní škola - 18

19 symbol živé obce ), hydrofobizace a oprava fasády školy. Běžnou údržbu, opravy a revize zajišťuje škola ve spolupráci s odbornými a smluvními organizacemi. V. PŘÍLOHY Nezbytnou součástí ročního harmonogramu práce jsou aktualizované podkladové materiály krátkodobého i dlouhodobého charakteru postihující veškerou problematiku vzdělávací a výchovné práce školy ( viz obsah ). Dominantním úkolem bude zpracování příloh ŠVP ZV Komunitní škola týkající se finančního vzdělávání žáků, etické a sexuální výchovy. Projednáno na zahajovací pedagogické radě dne : 15.září Mgr.Václav Kuneš ředitel školy 19

Základní škola Mistra Jana Husa a mateřská škola Husinec ---

Základní škola Mistra Jana Husa a mateřská škola Husinec --- Základní škola Mistra Jana Husa a mateřská škola Husinec --- Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec MŠ 388331127 PSČ 384 21 ŠJ 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

III. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 /2015 - Časový harmonogram školního roku strana 12 - Souhrnný výkaz školního roku 2014/2015..

III. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 /2015 - Časový harmonogram školního roku strana 12 - Souhrnný výkaz školního roku 2014/2015.. OBSAH I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE - Identifikační údaje, historie školy, organizační členění..strana 2 - Organizační schéma, personální a pracovní kompetence strana 4 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY - Vzdělávací

Více

OBSAH. Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme jí také uplatňovat. Marcus Tullius Cicero I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

OBSAH. Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme jí také uplatňovat. Marcus Tullius Cicero I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1 OBSAH I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE - Identifikační údaje, historie školy, organizační členění..strana 2 - Organizační schéma, personální a provozní faktografie školy strana 4 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21. Provozní řád školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21. Provozní řád školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více