Výroční zpráva ZŠ Hladké Životice. školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ Hladké Životice. školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ Hladké Životice ZŠ a MŠ Hladké Životice, příspěvková organizace IČ: školní rok 2012/2013 Zpracovala Mgr. Jitka Polášková ke dni Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 1

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice, příspěvková organizace adresa školy Hlavní 188, Hladké Životice, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Jitka Polášková zástupce za ředitele v době nepřítomnosti: Mgr. Šárka Hoňková kontakt tel.: , fax: nemáme www: 1.2 zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Obec Hladké Životice Hlavní 208, Hladké Životice tel.: součásti školy Kapacita Základní škola 65 žáků Školní družina 55 dětí Mateřská škola 45 dětí Školní jídelna 120 strávníků Komentář: Sloučením ZŠ a MŠ k se stala MŠ Hladké Životice včetně jídelny součástí Základní školy Hladké Životice. 1.4 základní údaje o součástech ZŠ školy (k ) Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ Přepočtený počet 12,91 Školní družina Přepočtený počet Mateřská škola Přepočtený počet 14,59 Školní jídelna Počet strávníků : Děti : 41 Žáci 50 Zaměstnanci 13 Cizí strávníci 30 Počty stravovaných osob jsou pohyblivé. Komentář: ZŠ : Ve škole jsou 4 žáci z okolních obcí, někteří žáci z obce naopak dojíždějí do okolních Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 2

3 škol. Dochází k dělení tříd, aby byla efektivnější výuka. Jedná se o předměty čtení a anglický jazyk a matematika. V průběhu školního roku se 1 žákyně odstěhovala, taktéž v MŠ došlo ke změnám v počtech žáků, konečný počet v červnu byl 43. ŠD: 50 rodičů využilo služeb ŠD. Součástí činnosti ŠD je zájmová činnost, kroužky v současné době neorganizujeme. 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 3 učebny, 1 herna, 1 učebna s využitím pro výuku i ŠD 1 počítačová učebna, knihovna neslouží k půjčování knih,ale slouží jako zásobárna výukových materiálů, multimediální učebna zřízena není, každá třída je vybavena interaktivní technikou. Asfaltový dvůr se sportovní plochou, víceúčelové školní hřiště a okrasná zahrada, vybavení: lavičky, šplhadla, prolézačky, houpačky, dřevěná věž se skluzavkou, venkovní stůl na stolní tenis, tyče na přehazovanou, 3 dětské domečky, dětské fotbalové hřiště atd Vybavenost je dostatečná. V areálu jsou stoly a lavičky. Tělocvična v budově MŠ, je malá, nedostačující, během prázdnin došlo mírnému zvětšení plochy tělocvičny (o 3m). Venku je víceúčelově hřiště-travnaté i asfaltové. Nemáme Nový, výškově stavitelný. Vybavení na vysoké úrovni v souladu s požadavky moderní výuky a potřebami žáků a ŠVP, zohledňuje potřeby žáků s VPU. Učebnice jsou pravidelně doplňovány, jsou neopotřebované, moderní, v souladu s potřebami výuky a ŠVP. Používáme interaktivní učebnice, hlavně v 1. Ročníku, ale máme i výuková CD. Ve třídách je moderní nový nábytek, každá třída má dostatečné množství pomůcek, každoročně dochází k doplňování dle požadavků vyučujících. 1 televizor ve ŠD, DVD přehrávač, v každé učebně je radiopřehrávač nebo věž, 9 počítačů umístěných ve ŠD, 1 ve III. třídě, 1 pro vyučující, počítačová učebna s 10 počítači, v celé budově je bezdrátové připojení k internetu 5 notebooků Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 3

4 Další nadstandardní vybavení Investiční rozvoj (k dispozici vyučujícím), 3 zpětné projektory, 1 interaktivní tabule, 2 třídy mají interaktivní řešení promítající se na bílou tabuli. 3 GPS, digitální fotoaparát, kamera, mikroskop, vizualizér, laminovačka, kroužková vazba, bezdrátové ozvučení s 2 mikrofony, budova je chráněna bezpečnostním systémem. V letošním školním roce jsme neinvestovali, Obec plánuje další investice v příštím roce. Komentář: V plánu je přístavba školy, případně rozšíření některých prostor. Škola trpí nedostatkem místa v šatnách, nemá kabinety ani dostatečné sociální zázemí. V roce 2014 má dojít k výstavbě parkoviště před MŠ a částečně ZŠ. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt , Činnost Setkání 2x za obobí, a Program jednání k nahlédnutí u ředitelky školy. V říjnu došlo k volbám. Za rodiče proběhla dvě kola: proběhlo první kolo voleb do školské rady, proběhlo 2.kolo voleb do školské rady, zvolená byla pí. Martina Mikundová, za pedagogické pracovníky Mgr. Věra Tomšů a zástupce zřizovatele Barbora Ondruchová. 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace r Zaměření Spolupráce rodičů se školou, činnost pro děti Kontakt , Činnost Předsedkyní je pí. Renáta Vavrečková, výbor pracuje ve složení 15-ti členů. SRPŠ pracuje dle plánu práce, který je součástí plánu práce školy a je k nahlédnutí u ředitelky školy. Zaměření na akce zajišťující finanční prostředky pro nadstandardní činnost žáků. Mezi akce rodičů patří: Vánoční jarmark, Večírek pro rodiče, vypouštění dopisů Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 4

5 Ježíškovi, Den dětí, Svátek matek atd. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola ŠVP ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola poznávání a bezpečí, Zařazené třídy ročník 3 Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 9, přepočtený počet dle úvazků 6,27 Počet učitelů ZŠ 5, přepočtený počet dle úvazků 3,95 Počet vychovatelů ŠD 2, přepočtený počet dle úvazků 1,16 Počet správních zaměstnanců ZŠ 2, přepočtený počet dle úvazků 1,16* * V úvazku je zahrnuto: Práce topiče 10 %, 6% účetní práce pro ZŠ Základní údaje o pracovnících mateřské školy Počet pracovníků celkem 4, přepočtený počet dle úvazků 3,8 Počet učitelů MŠ 3, přepočtený počet dle úvazků 2,8 Počet správních zaměstnanců 1, přepočtený počet Základní údaje o školní jídelny Počet pracovníků celkem 3, přepočtený počet dle úvazků 2,6 Celkový počet pracovníků je 13 osob, někteří pracují ve dvou pracovních poměrech. Přepočtený počet na úvazky činí 12,67. Rozpis limitu zaměstnanců stanovený KÚ Moravskoslezského kraje činí 14, Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ Základní škola Pedagogičtí Úvazek Roků Stupeň Funkce pracovníci. ped.praxe vzdělání Aprobace 1 ředitelka 1,0 31 let VŠ 1.stupeň 1 učitelka 1,0 33 let VŠ 1.stupeň 1 učitelka 1,0 15 let VŠ 1.stupeň 1 učitelka 0,54 25 let VŠ 1.stupeň 1 *vychovatelka 0,36 35 let SŠ vychovatelství Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 5

6 Komentář: *Vychovatelka splňuje kvalifikaci dle 32 zákona č.563/2004sb. odst.1a) Školní družina Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1 vychovatelka 0,89 7 SŠ Vychovatel, asistent PP 1 vychovatelka 0,27 41 SŠ vychovatelství Komentář: Obě pracovnice jsou kvalifikované, žáci se rozdělují do skupin od do Doba praxe je započítána dle přehledu o zápočtu praxe a dosaženém vzdělání. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 % Učitelé 1. stupně 100% Vychovatelky ŠD 100% Vychovatelky ŠD 89,65 % 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby ( ZŠ a ŠD) Do 35 let let let nad 55 let v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář. Jedna pracovnice je ve starobním důchodu. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 školnice, uklízečka 1,0 SOU 1 topič 0,10 SOU* 1 uklízečka 0,125 SOU Komentář: Školnice vykonává sezonně funkci topiče. Uklízečka (0,125) má na starosti prostory jídelny a tělocvičny. * Celkový úvazek 20% (10% ZŠ, 10% MŠ) 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2012/2013 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 6

7 počet prvních tříd Komentář: počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Výsledky přijímacího řízení V letošním školním roce se žádný žák nehlásil na gymnázium. 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno Průměrný prospěch 1. ročník ,019 2.ročník ,080 3.ročník ,196 4.ročník ,263 5.ročník ,200 Celkem ,151 Komentář: Všichni žáci prospěli. Přehled o chování Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ 1.ročník ročník ročník ročník ročník Celkem Komentář: Pochvaly byly uděleny za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích a aktivní práci. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 7

8 5.2 Údaje o zameškaných hodinách celý rok Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1.ročník , ročník , ročník , ročník , ročník Celkem , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 Mentální postižení 1 S vývojovými poruchami učení 8 Celkem Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin V souladu s ŠVP, dodržuje zásady psychohygieny, dělené vyučování v AJ a v předmětech, které učíme dle individualizace (AJ, M, ČT) výuky projektu EU Peníze školám Vzdělávání žáků se speciálními Dle zákona, vše v souladu s pokyny PPP. vzdělávacími Vyučující jsou proškoleny, pracují se žáky ve dvou skupinách. Kontrola ze dne bez připomínek. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Nemáme mimořádně nadané žáky s individuálním vzdělávacím plánem, ale v každé třídě je několik žáků, kterým věnujeme mimořádnou pozornost a individuální přístup. Školní řád, klasifikační řád Projednán s pedagogy na ped. radě a , rodiče seznámeni na třídních schůzkách, vyvěšen na webových stránkách školy a na informační nástěnce. Schválen Radou školy. Informační systém vůči žákům a rodičům Informace na webových stránkách školy, měsíční Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 8

9 Činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC Prevence sociálně-patologických jevů Klima školy Přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu informační letáky, školní časopis, nástěnka školy, ústní informace. Žáci jsou každodenně informováni ústně o veškerém dění, důležité informace dostávají v písemné podobě. Školního psychologa nemáme, vše konzultujeme s PPP v Novém Jičíně. Je zpracován metodický plán prevence negativních jevů, pokyn, jak postupovat a předcházet šikaně, je pravidelně vyhodnocován. V letošním roce nebylo řešeno žádné závazné porušení kázně. Žáci se zúčastnili preventivního programu organizace FAUST, který proběhl ve třech cyklech s přiměřeným zaměřením pro věkové skupiny žáků. Je hodnoceno kladně (Vycházím z dotazníků na počátku školního roku.). Zaměřujeme se se na komunikaci, dobré vzájemné vztahy všech subjektů ve škole i mimo školu, cílem je vytvářet bezstresové podmínky pro všechny. Vzdělávání PP, nové metody a formy práce, aktivity se zapojením rodičů do činnost školy, zapojenost žáků do všeho dění, pravidelná hodnocení, otevřená komunikace všech (žáci, učitelé, rodiče), vyhýbání se hádkám, okamžité řešení problémů. Zapojení do celostátního hodnocení žáků 5.tříd. Vycházíme z potřeb žáků, rodičů i vyučujících. ŠVP nově zpracován dle poznatků z praxe a požadavků MŠMT. Průběh a výsledky vzdělávání Soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání Soulad výuky s cíli předškolního nebo základního vzdělávání Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků Výuka probíhá v souladu se vzdělávacími cíli programu ZŠ a ŠVP, cíle jsou důsledně plněny. Výuka navazuje na předškolní vzdělávání a dále je rozvíjí. ZŠ a MŠ úzce spolupracuje, předškoláci navštěvují předkolu. Je ověřován ŠVP a na konci školního roku vyhodnocován a doplňován. Po ukončení 5tiletého cyklu byl prokonzultován se všemi vyučujícími a přepracován v oblastech, které jsou nové nebo vykazovaly nesrovnalost. Je doplněna oblast etické výchovy, finanční gramotnost, upravena oblast matematiky, do ŠVP jsou vloženy jako příloha standardy v matematice, jazyce českém a anglickém jazyce. Výuka je přiměřená, respektují se individuální vzdělávací potřeby žáků. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 9

10 Konkretizace cílů ve sledované výuce plněno Materiální podpora výuky Vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem Podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků Účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Učebny jsou barevně sladěny, mají polohovatelný nábytek, jsou vybaveny pomůckami vhodnými k výuce. V každé třídě je relaxační část, většinou koberec.třídy jsou vhodné pro výuku žáků nižšího školního věku. V každé třídě je prostor pro prezentaci žákovských prací, výtvorů, žáci tvoří vlastní pravidla, podílejí se na výzdobě i úklidu tříd. Dbáme, aby nedocházelo k předimenzování tříd výzdobou a didaktickými pomůckami. Pomůcky a učebnice jsou vybírány v souladu s ŠVP, potřebami vyučujících a žáků, dbáme na jejich hospodárné využívání. Vyučující jsou proškolováni, aby dokázali pracovat s didaktickou technikou. Vyučovací formy a metody Řízení výuky, vnitřní členění hodin Sledování a plnění stanovených cílů Podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance Možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností Využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou Účelnost výuky frontální, skupinové a individuální Upřednostňujeme plné zapojení žáka ve výuce, nejčastější model je E-U-R (evokace-uvědoměníreflexe), ale pracujeme i klasicky. Často využíváme projektové vyučování jako nástroj získání vědomostí. Pravidelné testování, zkoušení, myšlenkové mapy, pětilístky, vyhodnocování, žáci mají zavedena portfolia. Tato část je podstatná pro samotné fungování naší školy, od ní se odvíjí veškerá činnost školy, je to základní filosofie. KAŽDÝ ŽÁK JE DŮLEŽITÝ. Žáci se učí vážit si sama sebe, respektovat se a tolerovat. Tvoření vztahů podporují i pravidelní třídnické hodiny. Při výuce uplatňujeme individuální přístup k žákům, vycházíme ze znalosti osobností žáků a jejich rodinného zázemí, snažíme se, aby se každý žák dokázal zapojit do vyučovacího procesu a našel seberealizaci. Celý rok pracujeme s metodami kritického myšlení, žáci je umí používat, dokážou jimi dobře pracovat, umí vyhodnotit svou práci, odůvodnit chyby a nedostatky. I když upřednostňujeme vyučování pomocí metod KM, stále používáme frontální výuku bez níž nelze některé učivo naučit. Žákům a učitelům nečiní problém pracovat skupinově nebo individuálně. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 10

11 Vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací Účelnost aplikovaných metod Respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků Forma kladení otázek Klíčové kompetence Učitel je hlavní postavou výuky, dokáže organizovat výuku, vést žáky k tomu, aby dokázali získávat informace a zpracovat je. Vyhodnocuje vhodnost použití metod, tak aby byla výuka zajímavá a účelná. Pravidelně se vzdělává a studuje nové materiály. Nové metody práce se velmi osvědčily, vyhovují vyučujícím i žákům. Osobní tempo je respektováno a relaxace je důležitou součásti výuky, Žáci s postižením jsou vyučováni dle pokynů PPP nebo SPC.. Kladení otázek je jedna z nejdůležitějších metod KM, vyučující byli proškoleni v metodice kladení návodných a motivačních otázek. Taktéž žáci jsou vedeni k umění klást smysluplné otázky. Klademe důraz na úroveň klíčových kompetencí dosahovaných prostřednictvím vzdělávacího obsahu. Motivace žáků Aktivita a zájem žáků o výuku Propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) Využívání zkušeností žáků Vliv hodnocení na motivaci žáků Osobní příklad pedagoga Žáci mají zájem o výuku, jsou aktivní, zapojenost je velká. Rádi se učí, plní řádně své povinnosti. Ve výuce dochází k propojení mez předměty, využíváme podněty z okolí, k zažití dochází i pomocí miniprojektů, které jsou dětem blízké: Povolání rodičů, Poznáváme místa,kde žijeme, Chodec a cyklista, Den stromů, Obec, různé pracovní dílny aj.. Žáci přispívají do výuky svými zkušenostmi, mohou se projevit, pokud je jim nějaká oblast blízká, zpracovávají samostatně různá témata a mohou je svým spolužákům sdělit. Aktivně se zapojují v projektech, prezentují svou práci. Při hodnoceni vycházíme z pravidel pro hodnocení žáků, známka je jen jedna z možností. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení, vzájemnému hodnocení, mají možnost napravit chyby. Využíváme slovní hodnocení, pochvalu, záporné hodnocení je používáno velmi opatrně. Pedagogičtí pracovníci jsou svým chováním příkladem žákům, mají stanovena pravidla, s kterými souhlasili a v kterých je jasně stanoveno, jak se mají chovat k žákům i sobě vzájemně. Žáci i rodiče si jich váží právě za jejich osobní příklad. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 11

12 Interakce a komunikace Klima třídy Akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem Možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse Vzájemné respektování, výchova k toleranci Vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Klima tříd je systematicky budováno. Veškeré dění je motivováno tak, aby vznikaly komunikativní kolektivy, kde se žáci cítí dobře, jsou k tomu využívány třídnické hodiny, případně interaktivní hry, žáci znají pravidla chování ve třídě, jsou vedeni k jejich dodržování. Žáci akceptují stanovená pravidla tříd a dodržují školní řád, dochází k ojedinělým přestupkům proti školnímu. Vztahy mezi učiteli a žáky jsou velmi dobré a přetrvávají i po ukončení docházky žáků do naší školy. Vztahy mezi žáky jsou taktéž dobré, ne všichni žáci mají mezi sebou přátelské vztahy, ale jsou vedeni k toleranci. Nedochází k napadání, nebyly řešeny žádné vážnější konflikty mezi nimi. Daří se nám budovat dobré třídní kolektivy. Žáci jsou oceňováni za vyjádření vlastního názoru, učí se argumentovat, aniž by se uráželi, učí se používat pravidla diskuse, což je také jedna z metod KM. Tolerance a respektování je jeden z pilířů našeho ŠVP, je to velmi těžké, dodržovat tato pravidla, ale dá se říci, že většina žáků chápe podstatu těchto pravidel, je to dlouhodobý cíl výchovy nejen v naší škole. Je nezbytné, aby žáci viděli příklad i v rodině. Metody KM, které požíváme ve výuce vedou žáky jak k naslouchání, tak samostatným řečovým projevům, jde o naučení nebát se hovořit, psát a vyjádřit své myšlenky, nehodnotíme obsah, učíme žáky nebát se mluvit. Tyto metody se velmi osvědčila. Hodnocení žáků Věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení Respektování individuálních schopností žáků Využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků Vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem Před hodnocením zná žák pravidla hodnocení, ví, co ho čeká. Snažíme se, aby hodnocení žáky nestresovalo. Při výuce je respektováno osobní tempo těch žáků, kde to má opodstatnění, zvláště u žáků s vývojovými poruchami učení. Klademe důraz na práci s nadanými žáky. Žáci se umí ohodnotit sami i vzájemně. Jsou zvyklí na různé způsoby hodnocení. Umí poznat, zda pokročili ve znalostech. Vyučující používají širokou škálu hodnocení, dle situace ve třídě, dle probíraného učiva a typu žáků. Žáci s VPU jsou zohledňováni dle pokynů PPP. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 12

13 Využití klasifikačního řádu Školní klasifikační řád je součástí školního řádu a je dle něho postupováno. Slovní hodnocení nebylo využito, jelikož rodiče o tento druh hodnocení neprojevili zájem (žáci s VPU). 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Údaje jsou za školní rok 2012/2013 Téma Počet PP Samostudium Metody KM, ICT, jazykové vzdělávání Prohlubování vzdělání Metodická poradna 3 Přírodniny jako nástroj kresby a malby 1 Finanční vzdělávání na 1. stupni, část1 2 Finanční vzdělávání na 1. stupni, část 2 2 Abeceda čtenářských strategií 1 Hravé činnosti v prvouce a přírodovědě 1 Matematické činnosti ve 2.ročníku 1 Sociální dovednosti a efektivní 1 komunikace Portfolio a jeho vedení 1 Anglický jazyk akreditovaný kurz 1 Anglický jazyk soukromý kurz 2 Komentář: Vyučující po absolvování školení předávají získané poznatky ostatním, případně uspořádají pracovní dílnu pro ostatní. Počet školení 15. Údaje jsou bez pracovníků MŠ a ŠJ 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Spolupracujeme s MŠ, ASPV, místními hasiči, PPP, Policii ČR, SRPŠ Významné akce školy Rozsvěcování školy-vyřezáváme dýně Mikuláš a čert Adventní jarmark Vánoční koncert Malí básníci Oslava Svátku matek Dramatizace pohádek, tradic Dětský den Dopravní den Loučení s páťáky Pracovní dílny( 4 pracovní dílny pro veřejnost) Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 13

14 Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu Dopravní výchova Mediální výchova Drobná divadelní představení ve škole Vystoupení šaška a klauna Návštěva Černého divadla Bruslení s rodiči Výroba šperků Cesta vlakem do Prahy Fulnek-město blízké Den čarodějnic-branný závod Účast na akcích Obce s aktivní účastí žáků: Rozsvěcování vánočního stromku Noc kostelů Třídnické hodiny zaměřené na prevenci Projekt Práva dětí Letáky a plakáty Kroužky, pracovní dílny Exkurze Metody KM Přednáška Policie ČR Oborníci ze společnosti FAUST-preventivní dílny Denní režim školy Den proti kouření Třídíme odpad, sbíráme pet víčka Miniprojekty, Práce s víčky Šetříme energii Příroda kolem nás Součást přírodovědy, prvouky Součást výuky prvouky, přírodovědy, tělesné výchovy Pravidelný pobyt venku i o velkých přestávkách Lehkoatletický čtyřboj Běhání kolem školy Ovoce do škol Mléčné výrobky do škol Pitný režim Proškolení z pravidel první pomoci Atletické soutěže a hry pod záštitou TGM Fulnek a ASPV Pustějov Florbalový turnaj obcí Začleněná do předmětu prvouka Projekt Cyklista a chodec Návštěva dopravního hřiště žáci 4. ročníku Hry v okolí školy s atrapami dopravních značek a semaforu Pravidelná školení o bezpečnosti v silničním provozu Součást výuky v předmětech prvouka, přírodověda Školní sborník prací žáků Malí básníci Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 14

15 Nástěnky-zveřejňování prací žáků Informační letáky, plakáty Webové stránky školy a Obce Zpracovávání miniprojekty-vystavování, prezentování 7.2 Účast žáků školy v soutěžích jiných škol nebo zařízení Název soutěže Počet žáků Počet umístěných žáků Matematický klokan 18 2 Olympiáda fulneckých škol 30 9 Atletika s ASPV Pěvecká soutěž 8 5 Netradiční hry(brännball, 4 družstva 2 družstva -1.místo vybíjená) Florbal 2 2x 3.místo Celkový počet soutěží ve školním roce: 6 Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: 106, 6 družstev V rámci školy pořádáme soutěže a turnaje na základě dobrovolnosti, jedná se o fotbalové turnaje, skládání puzzlí, turnaj v přehazované, lehkoatletický čtyřboj, závody s auty na ovládání, soutěž s jízdními koly-rychlost, zručnost, jízda na koloběžkách atd Žáci pravidelně hrají vybíjenou, přehazovanou, kopanou aj. kolektivní hry. 8. Speciální činnosti organizované školou, činnost ŠD ŠD má 2 oddělení, žáci jsou rozděleni dle věku. Provoz je přizpůsoben potřebám rodičů a dětí. Zaměření je na všestranný rozvoj žáků, upřednostňujeme každodenní pobyt venku, vztahy, komunikaci. V rámci činnosti probíhají drobné výlety, návštěvy kina, sportovní činnosti, turnaje, dopravní a stolní hry. Významnou součástí jsou pracovní dílny se zapojením rodičů a příznivců školy. Příklady pracovních dílen: Pletení šál, výroba šperků s Martinou, Pletení tatarů, Adventní a Velikonoční dílny. Kroužky jsou nahrazeny činnostmi ŠD, kdy si žáci volí zaměření dle zájmu. V letošním školním roce probíhal provoz i 14 dní o letních prázdninách. Název činnosti Počet žáků Pohybové hry 40 Počítače hrou 35 Pracovní dílny Dobrovolná účast Internet pro 4. r. 8 Komentář: Škola pronajímá třídy k odpolední výuce náboženství a ZUŠ zde vyučuje hru na klavír, flétnu, trubku a kytaru. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 15

16 Ve školním roce se neuskutečnila inspekce. 10. Spolupráce s Obcí Hladké Životice, kontrolní činnost V oblasti rozpočtu Investice Rozpočet je dostačující pro provoz školy Obec neinvestovala do oprav ani do rozšíření školy. Kontrolní činnost a Kontrolní komise Obce Hladké Životice, která neshledala žádné zásadní nesrovnalosti. Drobné výtky byly vzaty na vědomí a odstraněny proběhla kontrola VZP - bez závad Kontrola PPP Nový Jičín bez závad V oblasti komunikace Probíhají pravidelné konzultace a schůzky ohledně provozu školy. Starostka a zástupce Obce se aktivně podílí na akcích školy. Poskytujeme zázemí složkám obce pro jejich činnost 11. Spolupráce s Městem Nový Jičín a Moravskoslezským krajem Vzájemnou spolupráci s oběma institucemi vidím jako bezproblémovou, jedná se často o partnerský vztah při vzájemné spolupráci. Uvítala bych vzájemné porady 2 krát za rok. Ke zlepšení a zprůhlednění došlo v oblasti mzdové politiky. Rozpočet je vyhovující. 12. Operační program EU: Rozvoj kritického myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka Partnerská škola je ZŠ a MŠ Kujavy Projekt Rozvoj kritického myšlení Reg.č.: CZ.1.07/1.1.07/ Stručný popis programu Žáci Exkurze v rámci udržitelnosti projektu Vyučující jsou proškoleni v oblasti používání metod kritického myšlení, tyto naučí používat žáky ve výuce. Pomocí metod KM zpracovávají poznatky z exkurzí v rámci regionu, prezentují je. Jsou vyučováni metodami KM, umí je používat prakticky Fulnek, Praha, Vítkov-Hádinka Uplatnění metod KM, model E-U-R Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 16

17 Výuka Použití metod kritického myšlení Miniprojekty Komentář: Projekt byl dokončen k Informace o projektu na V rámci udržitelnosti projektu pokračujeme stejným způsobem práce. Metody KM jsou velmi přínosné pro výuku, v rámci projektu nadále zpracováváme miniprojekty a realizujeme poznávací exkurze. Peníze školám Stručný popis programu Školení v rámci projektu Žáci Materiální podpora výuky Materiál Publicita Dotace Prostřednictvím nových metod a nástrojů jsme docílili zlepšení stavu počátečního vzdělávání, což bylo dosaženo podpůrnými kurzy PP, tvorbou a následným používáním metodických pomůcek a učebních materiálů. Vzdělávání probíhá prostřednictvím individualizace vyučovacího procesu, vzdělávání s využitím DUMů (digitálních učebních materiálů), kterých učitelé vytvořili 120. Vzdělávání ve formách metodách výuky směřujících k čtenářské informovanosti a gramotnosti žáků a k individualizaci výuky v této oblasti. Jsou vyučováni novými metodami, umí je používat prakticky, individualizace výuky zkvalitňuje vzdělávání. Individualizace výuky pro zvýšení čtenářské gramotnosti žáků Individualizace výuky cizích jazyků Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zakoupení počítačové učebny, výměna starých počítačů za nové, nové tabule do dvou tříd, zpětné projektory do dvou tříd, nootebooky, interaktivní programy, vizualizér atd. Papíry Šanony Tonery aj. Infornační tabule o projektu Informace pro veřejnost na web. stránkách školy Informační letáky, článek ve školním časopise Kč Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 17

18 Komentář: Projekt byl uzavřen ke dni Ovoce do škol Žáci dostávají 1x týdně příděl ovoce, zeleniny nebo ovocné šťávy. Projekt vede žáky k návyku pravidelně konzumovat ovoce a zeleninu. Příděl je pro žáky zdarma. Školní mléko Žáci dostávají na základě dobrovolnosti dotované mléčné výrobky. Zapojilo se 34 žáků. 13. Šetření stížností Dne byla ČŠI šetřená anonymní stížnost, předmětem stížnosti byly 4 body. Závěry ČŠI: Stížnost byla ve všech bodech nedůvodná. 14. Výhled do dalšího období Níže jmenované okruhy jsou součástí plánu práce školy a vycházejí ze strategického rozvoje školy: kvalifikovanost učitelů udržet do dalších let komunikativní směr školy zaměření na klíčové kompetence ŠVP zdravý životní styl, zaměření na prevenci sociálně patologických jevů, environmentální a multikulturní výchovu modernizace vyuč. procesu- směřovat k aktivitě žáků, inovativní prvky, využití počítačové techniky při vyučovacím procesu zapojenost rodičů do do vyuč. A mimoškolní činnosti kvalitní náprava VPU a zaměření na žáky nadané umožnit žákům základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělání spolupráce s malotřídními školami, spádovou školou, MŠ, PPP systematické vzdělávání PP s využitím programů MŠTM dobré vztahy na pracovišti zkvalitnit řídící práci v oblasti kontroly vybavenost venkovních prostor školy pracovat dle ŠVP, doplňovat dle potřeb výuky prohloubit a sjednotit spolupráci s MŠ udržitelnost projektu Kritické myšlení a Peníze školám 14. Vlastní hodnocení školy Koncepční cíle školy jsou ve všech oblastech naplňovány. Škola je Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 18

19 neustále modernizována v souladu s plánem práce školy. V oblasti materiálního vybavení učeben, ICT technikou, výukovými programy je škola na velmi dobré úrovni a modernizace bude pokračovat i v dalších letech. Všechny učebny jsou vybaveny novými lavicemi a židlemi včetně stavitelných částí. Všechny třídy byly dovybaveny zcela novým nábytkem. Taktéž byla zcela modernizována školní družina. V okolí školy byly vybudovány nové chodníky, stojany pro kola, opraveny vstupní schody. Školní zahrada a dvůr jsou vybaveny kovovou průlezkou, dřevěnou věží se skluzavkou, fotbalovými brankami, šplhadly, kladinou, pohyblivou lávkou, kovovými tyčemi a sítí na přehazovanou, jsou nalajnována hřiště na míčové hry, součástí je pískoviště, 2 houpačky,3 dětské dřevěné domky, koš na košíkovou, letos byl dokoupen venkovní stůl na spolní tenis. Nedostatkem je nedostatečný prostor v budově školy. V loňském roce došlo k zvětšení prostor tělocvičny posunutím příčky a k vybudování zázemí tělocvičny. 1. Vzdělávání žáků probíhá dle ŠVP Škola bezpečí a poznávání. Žáci učivo vzděl. programu zvládají. Při porovnávání výsledků žáků, kteří přestupují do vyšších ročníků, nedochází k podstatným odchylkám v hodnocení žáků, změny žákům nepůsobí problém. Žáci se dobře orientují i v jiných oblastech, než nabízí vzdělávací program. Dokážou pracovat na počítačích, vyhledávat informace, poradit si ve stresových situacích, jsou vedeni ke komunikaci. Škola se zapojila do testování žáků 5. ročníků. Výsledné hodnocení školy: Český jazyk 86,67 % Anglický jazyk 94,67 % Matematika 61,90 % Pozn. Žáci nemají zkušenost s tímto druhem testování, což se projevilo v testech z matematiky, které jsme prováděli jako první v řadě testů, někteří z žáků předčasně ukončili testování, aniž byli hotov, proto se objevil nižší výsledek. Připomínky k testování jsme konzultovali s pracovníkem ČŠI, který byl přítomen testování z JČ. 2. Velkým kladem je samostatnost žáků, ke které jsou vedeni, schopnost veřejně vystupovat, vytvářet vlastní literární projev. Zapojili jsme se do 2 evropských projektů: Kritické myšlení jako nástroj vzdělávání osobnosti žáka Peníze školám. Díky těmto projektům je naše škola na velmi vysoké úrovni po stránce vzdělávací i po stránce vybavenosti. 3. Učebny jsou přiměřeně vybaveny dle požadavků žáků i vyučujících. Vybavenost učebními pomůckami je velmi dobrá, v současnosti dostačující. Podstatně se zlepšila oblast technická. Vybavenost tříd po stránce technické je dobrá. Školní zahrada je dostatečně vybavena. Internetová učebna je pro nedostatek místa v půdních prostorách, je vybavena 10 počítači. Výukové programy dostatečně pokrývají potřeby školy. Další počítačová učebna vznikla místnosti ŠD a je využívána k výuce, ale i k volnočasovým aktivitám. Všichni žáci školy umí pracovat s PC, starší žáci zvládají základy práce s počítači na velmi dobré úrovní (umí si vyhledat informace, vytisknout, poslat zprávu, používat internetovou poštu atd.) 4. Spolupráce s rodiči je dobrá. Rodiče se aktivně zapojují do akcí školy, v letošním roce Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 19

20 jsou sami organizátory, nečekají na popud ze strany školy. Učební pomůcky jsou zakupovány pro žáky hromadně za fin. přispění rodičů. Uskutečnily se 4 veřejné akce pod vedením rodičů (Adventní jarmark, Dopis Ježíškovi, Svátek matek, Dětský den, Večírek). V rámci ŠD proběhly pracovní dílny za účasti rodičů (pletení šál, výroba šperků, pletení tatarů, výroba ptačích budek a krmítek). Všechna veřejná vystoupení žáků jsou přijímána vřele a podporována hojnou účastí. O prospěch žáků se rodiče zajímají. Nedochází ke střetům mezi rodiči a vyučujícími. Ve školním roce byla řešena jedna rodičovská stížnost, ale byla shledána jako neodůvodněná. 5. Řízení školy je demokratické. Plán veškeré činnosti vychází z potřeb žáků i vyučujících, priority jsou konzultovány se všemi pracovníky školy. Všichni vyučující pracují zodpovědně. Dochází k vzájemným výměnám zkušeností-kladných i záporných. PP se neustále vzdělávají. Prioritou je jazykové vzdělávání a vzděl. v oblasti počítačové gramotnosti, taktéž došlo ke vzdělávání oblasti finanční gramotnost. Všichni PP se do těchto aktivit zapojili. Vyučující si předávají poznatky z DVPP, probíhají vzájemné hospitace, často využívány jsou metody kritického myšlení. 6. Ekonomická situace školy je řešena dvěma zdroji-provoz zajišťuje Obec Hladké Životice, mzdové prostředky, částečně DVPP, částečně učební pomůcky atd. zajišťuje MŠMT prostřednictvím KÚ Moravskoslezské ho kraje. V roce 2012 roce jsme měli nedostatek fin. prostředků v oblasti mezd. Mzdy byly řešeny pomocí projektu Peníze školám, což umožnilo dělení tříd v anglickém a českém jazyce, část. Situace v roce 2013 se zlepšila díky vyššímu počtu žáků. DVPP ve všech oblastech se daří plně hradit, případně využíváme kurzy hrazené z fondů EU, taktéž nepociťujeme nedostatek v oblasti učebních pomůcek a potřeb. Podstatná část moderního ICT vybavení byla hrazená z fondů EU. V roce 2013 došlo k mírnému navýšení rozpočtu ze strany Obce, rozpočet je však stále napjatý. 15. Plánové počty žáků do příštích let: 2013/ / / Očekávaný poč. ž. 1.r Přestup. žáci Přestup z jiné školy Očekávaný stav Pozn.: Dané údaje většinou neodpovídají realitě, poněvadž dochází k odcházení Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 20

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Útvina, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ a MŠ Útvina školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153 právní forma IČO 60610751 IZO 000 000 000

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace Ludvíkovice 68. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace Ludvíkovice 68. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace 407 13 Ludvíkovice 68 Identifikátor školy: 6000764666 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Křečovice 37, 257 56 Neveklov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola - název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královehradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Jičín, Husova 170 Adresa: Husova 170, 506 01 Jičín Identifikátor školy: 600 092 160 Termín konání inspekce: 20. 22. února

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Identifikátor školy: 600132005 Termín

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo příspěvková organizace Trstěnice 200, 671 71 Hostěradice, tel. - 515/339179, 607 811 321, IČO - 70997969 e-mail zs.trstenice@zn.orgman.cz Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 701 88 475 RED - IZO 600092275 identifikátor školy 000 000 000 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ Podmínky ke vzdělávání LIDSKÉ ZDROJE veden přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících kvalifikace učitelů všichni vysokoškolské studium v anglickém jazyce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více