Výroční zpráva ZŠ Hladké Životice. školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ Hladké Životice. školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ Hladké Životice ZŠ a MŠ Hladké Životice, příspěvková organizace IČ: školní rok 2012/2013 Zpracovala Mgr. Jitka Polášková ke dni Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 1

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice, příspěvková organizace adresa školy Hlavní 188, Hladké Životice, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Jitka Polášková zástupce za ředitele v době nepřítomnosti: Mgr. Šárka Hoňková kontakt tel.: , fax: nemáme www: 1.2 zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Obec Hladké Životice Hlavní 208, Hladké Životice tel.: součásti školy Kapacita Základní škola 65 žáků Školní družina 55 dětí Mateřská škola 45 dětí Školní jídelna 120 strávníků Komentář: Sloučením ZŠ a MŠ k se stala MŠ Hladké Životice včetně jídelny součástí Základní školy Hladké Životice. 1.4 základní údaje o součástech ZŠ školy (k ) Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ Přepočtený počet 12,91 Školní družina Přepočtený počet Mateřská škola Přepočtený počet 14,59 Školní jídelna Počet strávníků : Děti : 41 Žáci 50 Zaměstnanci 13 Cizí strávníci 30 Počty stravovaných osob jsou pohyblivé. Komentář: ZŠ : Ve škole jsou 4 žáci z okolních obcí, někteří žáci z obce naopak dojíždějí do okolních Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 2

3 škol. Dochází k dělení tříd, aby byla efektivnější výuka. Jedná se o předměty čtení a anglický jazyk a matematika. V průběhu školního roku se 1 žákyně odstěhovala, taktéž v MŠ došlo ke změnám v počtech žáků, konečný počet v červnu byl 43. ŠD: 50 rodičů využilo služeb ŠD. Součástí činnosti ŠD je zájmová činnost, kroužky v současné době neorganizujeme. 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 3 učebny, 1 herna, 1 učebna s využitím pro výuku i ŠD 1 počítačová učebna, knihovna neslouží k půjčování knih,ale slouží jako zásobárna výukových materiálů, multimediální učebna zřízena není, každá třída je vybavena interaktivní technikou. Asfaltový dvůr se sportovní plochou, víceúčelové školní hřiště a okrasná zahrada, vybavení: lavičky, šplhadla, prolézačky, houpačky, dřevěná věž se skluzavkou, venkovní stůl na stolní tenis, tyče na přehazovanou, 3 dětské domečky, dětské fotbalové hřiště atd Vybavenost je dostatečná. V areálu jsou stoly a lavičky. Tělocvična v budově MŠ, je malá, nedostačující, během prázdnin došlo mírnému zvětšení plochy tělocvičny (o 3m). Venku je víceúčelově hřiště-travnaté i asfaltové. Nemáme Nový, výškově stavitelný. Vybavení na vysoké úrovni v souladu s požadavky moderní výuky a potřebami žáků a ŠVP, zohledňuje potřeby žáků s VPU. Učebnice jsou pravidelně doplňovány, jsou neopotřebované, moderní, v souladu s potřebami výuky a ŠVP. Používáme interaktivní učebnice, hlavně v 1. Ročníku, ale máme i výuková CD. Ve třídách je moderní nový nábytek, každá třída má dostatečné množství pomůcek, každoročně dochází k doplňování dle požadavků vyučujících. 1 televizor ve ŠD, DVD přehrávač, v každé učebně je radiopřehrávač nebo věž, 9 počítačů umístěných ve ŠD, 1 ve III. třídě, 1 pro vyučující, počítačová učebna s 10 počítači, v celé budově je bezdrátové připojení k internetu 5 notebooků Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 3

4 Další nadstandardní vybavení Investiční rozvoj (k dispozici vyučujícím), 3 zpětné projektory, 1 interaktivní tabule, 2 třídy mají interaktivní řešení promítající se na bílou tabuli. 3 GPS, digitální fotoaparát, kamera, mikroskop, vizualizér, laminovačka, kroužková vazba, bezdrátové ozvučení s 2 mikrofony, budova je chráněna bezpečnostním systémem. V letošním školním roce jsme neinvestovali, Obec plánuje další investice v příštím roce. Komentář: V plánu je přístavba školy, případně rozšíření některých prostor. Škola trpí nedostatkem místa v šatnách, nemá kabinety ani dostatečné sociální zázemí. V roce 2014 má dojít k výstavbě parkoviště před MŠ a částečně ZŠ. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt , Činnost Setkání 2x za obobí, a Program jednání k nahlédnutí u ředitelky školy. V říjnu došlo k volbám. Za rodiče proběhla dvě kola: proběhlo první kolo voleb do školské rady, proběhlo 2.kolo voleb do školské rady, zvolená byla pí. Martina Mikundová, za pedagogické pracovníky Mgr. Věra Tomšů a zástupce zřizovatele Barbora Ondruchová. 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace r Zaměření Spolupráce rodičů se školou, činnost pro děti Kontakt , Činnost Předsedkyní je pí. Renáta Vavrečková, výbor pracuje ve složení 15-ti členů. SRPŠ pracuje dle plánu práce, který je součástí plánu práce školy a je k nahlédnutí u ředitelky školy. Zaměření na akce zajišťující finanční prostředky pro nadstandardní činnost žáků. Mezi akce rodičů patří: Vánoční jarmark, Večírek pro rodiče, vypouštění dopisů Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 4

5 Ježíškovi, Den dětí, Svátek matek atd. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola ŠVP ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola poznávání a bezpečí, Zařazené třídy ročník 3 Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 9, přepočtený počet dle úvazků 6,27 Počet učitelů ZŠ 5, přepočtený počet dle úvazků 3,95 Počet vychovatelů ŠD 2, přepočtený počet dle úvazků 1,16 Počet správních zaměstnanců ZŠ 2, přepočtený počet dle úvazků 1,16* * V úvazku je zahrnuto: Práce topiče 10 %, 6% účetní práce pro ZŠ Základní údaje o pracovnících mateřské školy Počet pracovníků celkem 4, přepočtený počet dle úvazků 3,8 Počet učitelů MŠ 3, přepočtený počet dle úvazků 2,8 Počet správních zaměstnanců 1, přepočtený počet Základní údaje o školní jídelny Počet pracovníků celkem 3, přepočtený počet dle úvazků 2,6 Celkový počet pracovníků je 13 osob, někteří pracují ve dvou pracovních poměrech. Přepočtený počet na úvazky činí 12,67. Rozpis limitu zaměstnanců stanovený KÚ Moravskoslezského kraje činí 14, Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ Základní škola Pedagogičtí Úvazek Roků Stupeň Funkce pracovníci. ped.praxe vzdělání Aprobace 1 ředitelka 1,0 31 let VŠ 1.stupeň 1 učitelka 1,0 33 let VŠ 1.stupeň 1 učitelka 1,0 15 let VŠ 1.stupeň 1 učitelka 0,54 25 let VŠ 1.stupeň 1 *vychovatelka 0,36 35 let SŠ vychovatelství Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 5

6 Komentář: *Vychovatelka splňuje kvalifikaci dle 32 zákona č.563/2004sb. odst.1a) Školní družina Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1 vychovatelka 0,89 7 SŠ Vychovatel, asistent PP 1 vychovatelka 0,27 41 SŠ vychovatelství Komentář: Obě pracovnice jsou kvalifikované, žáci se rozdělují do skupin od do Doba praxe je započítána dle přehledu o zápočtu praxe a dosaženém vzdělání. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 % Učitelé 1. stupně 100% Vychovatelky ŠD 100% Vychovatelky ŠD 89,65 % 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby ( ZŠ a ŠD) Do 35 let let let nad 55 let v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář. Jedna pracovnice je ve starobním důchodu. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 školnice, uklízečka 1,0 SOU 1 topič 0,10 SOU* 1 uklízečka 0,125 SOU Komentář: Školnice vykonává sezonně funkci topiče. Uklízečka (0,125) má na starosti prostory jídelny a tělocvičny. * Celkový úvazek 20% (10% ZŠ, 10% MŠ) 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2012/2013 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 6

7 počet prvních tříd Komentář: počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Výsledky přijímacího řízení V letošním školním roce se žádný žák nehlásil na gymnázium. 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno Průměrný prospěch 1. ročník ,019 2.ročník ,080 3.ročník ,196 4.ročník ,263 5.ročník ,200 Celkem ,151 Komentář: Všichni žáci prospěli. Přehled o chování Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ 1.ročník ročník ročník ročník ročník Celkem Komentář: Pochvaly byly uděleny za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích a aktivní práci. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 7

8 5.2 Údaje o zameškaných hodinách celý rok Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1.ročník , ročník , ročník , ročník , ročník Celkem , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 Mentální postižení 1 S vývojovými poruchami učení 8 Celkem Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin V souladu s ŠVP, dodržuje zásady psychohygieny, dělené vyučování v AJ a v předmětech, které učíme dle individualizace (AJ, M, ČT) výuky projektu EU Peníze školám Vzdělávání žáků se speciálními Dle zákona, vše v souladu s pokyny PPP. vzdělávacími Vyučující jsou proškoleny, pracují se žáky ve dvou skupinách. Kontrola ze dne bez připomínek. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Nemáme mimořádně nadané žáky s individuálním vzdělávacím plánem, ale v každé třídě je několik žáků, kterým věnujeme mimořádnou pozornost a individuální přístup. Školní řád, klasifikační řád Projednán s pedagogy na ped. radě a , rodiče seznámeni na třídních schůzkách, vyvěšen na webových stránkách školy a na informační nástěnce. Schválen Radou školy. Informační systém vůči žákům a rodičům Informace na webových stránkách školy, měsíční Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 8

9 Činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC Prevence sociálně-patologických jevů Klima školy Přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu informační letáky, školní časopis, nástěnka školy, ústní informace. Žáci jsou každodenně informováni ústně o veškerém dění, důležité informace dostávají v písemné podobě. Školního psychologa nemáme, vše konzultujeme s PPP v Novém Jičíně. Je zpracován metodický plán prevence negativních jevů, pokyn, jak postupovat a předcházet šikaně, je pravidelně vyhodnocován. V letošním roce nebylo řešeno žádné závazné porušení kázně. Žáci se zúčastnili preventivního programu organizace FAUST, který proběhl ve třech cyklech s přiměřeným zaměřením pro věkové skupiny žáků. Je hodnoceno kladně (Vycházím z dotazníků na počátku školního roku.). Zaměřujeme se se na komunikaci, dobré vzájemné vztahy všech subjektů ve škole i mimo školu, cílem je vytvářet bezstresové podmínky pro všechny. Vzdělávání PP, nové metody a formy práce, aktivity se zapojením rodičů do činnost školy, zapojenost žáků do všeho dění, pravidelná hodnocení, otevřená komunikace všech (žáci, učitelé, rodiče), vyhýbání se hádkám, okamžité řešení problémů. Zapojení do celostátního hodnocení žáků 5.tříd. Vycházíme z potřeb žáků, rodičů i vyučujících. ŠVP nově zpracován dle poznatků z praxe a požadavků MŠMT. Průběh a výsledky vzdělávání Soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání Soulad výuky s cíli předškolního nebo základního vzdělávání Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků Výuka probíhá v souladu se vzdělávacími cíli programu ZŠ a ŠVP, cíle jsou důsledně plněny. Výuka navazuje na předškolní vzdělávání a dále je rozvíjí. ZŠ a MŠ úzce spolupracuje, předškoláci navštěvují předkolu. Je ověřován ŠVP a na konci školního roku vyhodnocován a doplňován. Po ukončení 5tiletého cyklu byl prokonzultován se všemi vyučujícími a přepracován v oblastech, které jsou nové nebo vykazovaly nesrovnalost. Je doplněna oblast etické výchovy, finanční gramotnost, upravena oblast matematiky, do ŠVP jsou vloženy jako příloha standardy v matematice, jazyce českém a anglickém jazyce. Výuka je přiměřená, respektují se individuální vzdělávací potřeby žáků. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 9

10 Konkretizace cílů ve sledované výuce plněno Materiální podpora výuky Vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem Podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků Účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Učebny jsou barevně sladěny, mají polohovatelný nábytek, jsou vybaveny pomůckami vhodnými k výuce. V každé třídě je relaxační část, většinou koberec.třídy jsou vhodné pro výuku žáků nižšího školního věku. V každé třídě je prostor pro prezentaci žákovských prací, výtvorů, žáci tvoří vlastní pravidla, podílejí se na výzdobě i úklidu tříd. Dbáme, aby nedocházelo k předimenzování tříd výzdobou a didaktickými pomůckami. Pomůcky a učebnice jsou vybírány v souladu s ŠVP, potřebami vyučujících a žáků, dbáme na jejich hospodárné využívání. Vyučující jsou proškolováni, aby dokázali pracovat s didaktickou technikou. Vyučovací formy a metody Řízení výuky, vnitřní členění hodin Sledování a plnění stanovených cílů Podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance Možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností Využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou Účelnost výuky frontální, skupinové a individuální Upřednostňujeme plné zapojení žáka ve výuce, nejčastější model je E-U-R (evokace-uvědoměníreflexe), ale pracujeme i klasicky. Často využíváme projektové vyučování jako nástroj získání vědomostí. Pravidelné testování, zkoušení, myšlenkové mapy, pětilístky, vyhodnocování, žáci mají zavedena portfolia. Tato část je podstatná pro samotné fungování naší školy, od ní se odvíjí veškerá činnost školy, je to základní filosofie. KAŽDÝ ŽÁK JE DŮLEŽITÝ. Žáci se učí vážit si sama sebe, respektovat se a tolerovat. Tvoření vztahů podporují i pravidelní třídnické hodiny. Při výuce uplatňujeme individuální přístup k žákům, vycházíme ze znalosti osobností žáků a jejich rodinného zázemí, snažíme se, aby se každý žák dokázal zapojit do vyučovacího procesu a našel seberealizaci. Celý rok pracujeme s metodami kritického myšlení, žáci je umí používat, dokážou jimi dobře pracovat, umí vyhodnotit svou práci, odůvodnit chyby a nedostatky. I když upřednostňujeme vyučování pomocí metod KM, stále používáme frontální výuku bez níž nelze některé učivo naučit. Žákům a učitelům nečiní problém pracovat skupinově nebo individuálně. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 10

11 Vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací Účelnost aplikovaných metod Respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků Forma kladení otázek Klíčové kompetence Učitel je hlavní postavou výuky, dokáže organizovat výuku, vést žáky k tomu, aby dokázali získávat informace a zpracovat je. Vyhodnocuje vhodnost použití metod, tak aby byla výuka zajímavá a účelná. Pravidelně se vzdělává a studuje nové materiály. Nové metody práce se velmi osvědčily, vyhovují vyučujícím i žákům. Osobní tempo je respektováno a relaxace je důležitou součásti výuky, Žáci s postižením jsou vyučováni dle pokynů PPP nebo SPC.. Kladení otázek je jedna z nejdůležitějších metod KM, vyučující byli proškoleni v metodice kladení návodných a motivačních otázek. Taktéž žáci jsou vedeni k umění klást smysluplné otázky. Klademe důraz na úroveň klíčových kompetencí dosahovaných prostřednictvím vzdělávacího obsahu. Motivace žáků Aktivita a zájem žáků o výuku Propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) Využívání zkušeností žáků Vliv hodnocení na motivaci žáků Osobní příklad pedagoga Žáci mají zájem o výuku, jsou aktivní, zapojenost je velká. Rádi se učí, plní řádně své povinnosti. Ve výuce dochází k propojení mez předměty, využíváme podněty z okolí, k zažití dochází i pomocí miniprojektů, které jsou dětem blízké: Povolání rodičů, Poznáváme místa,kde žijeme, Chodec a cyklista, Den stromů, Obec, různé pracovní dílny aj.. Žáci přispívají do výuky svými zkušenostmi, mohou se projevit, pokud je jim nějaká oblast blízká, zpracovávají samostatně různá témata a mohou je svým spolužákům sdělit. Aktivně se zapojují v projektech, prezentují svou práci. Při hodnoceni vycházíme z pravidel pro hodnocení žáků, známka je jen jedna z možností. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení, vzájemnému hodnocení, mají možnost napravit chyby. Využíváme slovní hodnocení, pochvalu, záporné hodnocení je používáno velmi opatrně. Pedagogičtí pracovníci jsou svým chováním příkladem žákům, mají stanovena pravidla, s kterými souhlasili a v kterých je jasně stanoveno, jak se mají chovat k žákům i sobě vzájemně. Žáci i rodiče si jich váží právě za jejich osobní příklad. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 11

12 Interakce a komunikace Klima třídy Akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem Možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse Vzájemné respektování, výchova k toleranci Vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Klima tříd je systematicky budováno. Veškeré dění je motivováno tak, aby vznikaly komunikativní kolektivy, kde se žáci cítí dobře, jsou k tomu využívány třídnické hodiny, případně interaktivní hry, žáci znají pravidla chování ve třídě, jsou vedeni k jejich dodržování. Žáci akceptují stanovená pravidla tříd a dodržují školní řád, dochází k ojedinělým přestupkům proti školnímu. Vztahy mezi učiteli a žáky jsou velmi dobré a přetrvávají i po ukončení docházky žáků do naší školy. Vztahy mezi žáky jsou taktéž dobré, ne všichni žáci mají mezi sebou přátelské vztahy, ale jsou vedeni k toleranci. Nedochází k napadání, nebyly řešeny žádné vážnější konflikty mezi nimi. Daří se nám budovat dobré třídní kolektivy. Žáci jsou oceňováni za vyjádření vlastního názoru, učí se argumentovat, aniž by se uráželi, učí se používat pravidla diskuse, což je také jedna z metod KM. Tolerance a respektování je jeden z pilířů našeho ŠVP, je to velmi těžké, dodržovat tato pravidla, ale dá se říci, že většina žáků chápe podstatu těchto pravidel, je to dlouhodobý cíl výchovy nejen v naší škole. Je nezbytné, aby žáci viděli příklad i v rodině. Metody KM, které požíváme ve výuce vedou žáky jak k naslouchání, tak samostatným řečovým projevům, jde o naučení nebát se hovořit, psát a vyjádřit své myšlenky, nehodnotíme obsah, učíme žáky nebát se mluvit. Tyto metody se velmi osvědčila. Hodnocení žáků Věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení Respektování individuálních schopností žáků Využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků Vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem Před hodnocením zná žák pravidla hodnocení, ví, co ho čeká. Snažíme se, aby hodnocení žáky nestresovalo. Při výuce je respektováno osobní tempo těch žáků, kde to má opodstatnění, zvláště u žáků s vývojovými poruchami učení. Klademe důraz na práci s nadanými žáky. Žáci se umí ohodnotit sami i vzájemně. Jsou zvyklí na různé způsoby hodnocení. Umí poznat, zda pokročili ve znalostech. Vyučující používají širokou škálu hodnocení, dle situace ve třídě, dle probíraného učiva a typu žáků. Žáci s VPU jsou zohledňováni dle pokynů PPP. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 12

13 Využití klasifikačního řádu Školní klasifikační řád je součástí školního řádu a je dle něho postupováno. Slovní hodnocení nebylo využito, jelikož rodiče o tento druh hodnocení neprojevili zájem (žáci s VPU). 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Údaje jsou za školní rok 2012/2013 Téma Počet PP Samostudium Metody KM, ICT, jazykové vzdělávání Prohlubování vzdělání Metodická poradna 3 Přírodniny jako nástroj kresby a malby 1 Finanční vzdělávání na 1. stupni, část1 2 Finanční vzdělávání na 1. stupni, část 2 2 Abeceda čtenářských strategií 1 Hravé činnosti v prvouce a přírodovědě 1 Matematické činnosti ve 2.ročníku 1 Sociální dovednosti a efektivní 1 komunikace Portfolio a jeho vedení 1 Anglický jazyk akreditovaný kurz 1 Anglický jazyk soukromý kurz 2 Komentář: Vyučující po absolvování školení předávají získané poznatky ostatním, případně uspořádají pracovní dílnu pro ostatní. Počet školení 15. Údaje jsou bez pracovníků MŠ a ŠJ 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Spolupracujeme s MŠ, ASPV, místními hasiči, PPP, Policii ČR, SRPŠ Významné akce školy Rozsvěcování školy-vyřezáváme dýně Mikuláš a čert Adventní jarmark Vánoční koncert Malí básníci Oslava Svátku matek Dramatizace pohádek, tradic Dětský den Dopravní den Loučení s páťáky Pracovní dílny( 4 pracovní dílny pro veřejnost) Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 13

14 Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu Dopravní výchova Mediální výchova Drobná divadelní představení ve škole Vystoupení šaška a klauna Návštěva Černého divadla Bruslení s rodiči Výroba šperků Cesta vlakem do Prahy Fulnek-město blízké Den čarodějnic-branný závod Účast na akcích Obce s aktivní účastí žáků: Rozsvěcování vánočního stromku Noc kostelů Třídnické hodiny zaměřené na prevenci Projekt Práva dětí Letáky a plakáty Kroužky, pracovní dílny Exkurze Metody KM Přednáška Policie ČR Oborníci ze společnosti FAUST-preventivní dílny Denní režim školy Den proti kouření Třídíme odpad, sbíráme pet víčka Miniprojekty, Práce s víčky Šetříme energii Příroda kolem nás Součást přírodovědy, prvouky Součást výuky prvouky, přírodovědy, tělesné výchovy Pravidelný pobyt venku i o velkých přestávkách Lehkoatletický čtyřboj Běhání kolem školy Ovoce do škol Mléčné výrobky do škol Pitný režim Proškolení z pravidel první pomoci Atletické soutěže a hry pod záštitou TGM Fulnek a ASPV Pustějov Florbalový turnaj obcí Začleněná do předmětu prvouka Projekt Cyklista a chodec Návštěva dopravního hřiště žáci 4. ročníku Hry v okolí školy s atrapami dopravních značek a semaforu Pravidelná školení o bezpečnosti v silničním provozu Součást výuky v předmětech prvouka, přírodověda Školní sborník prací žáků Malí básníci Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 14

15 Nástěnky-zveřejňování prací žáků Informační letáky, plakáty Webové stránky školy a Obce Zpracovávání miniprojekty-vystavování, prezentování 7.2 Účast žáků školy v soutěžích jiných škol nebo zařízení Název soutěže Počet žáků Počet umístěných žáků Matematický klokan 18 2 Olympiáda fulneckých škol 30 9 Atletika s ASPV Pěvecká soutěž 8 5 Netradiční hry(brännball, 4 družstva 2 družstva -1.místo vybíjená) Florbal 2 2x 3.místo Celkový počet soutěží ve školním roce: 6 Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: 106, 6 družstev V rámci školy pořádáme soutěže a turnaje na základě dobrovolnosti, jedná se o fotbalové turnaje, skládání puzzlí, turnaj v přehazované, lehkoatletický čtyřboj, závody s auty na ovládání, soutěž s jízdními koly-rychlost, zručnost, jízda na koloběžkách atd Žáci pravidelně hrají vybíjenou, přehazovanou, kopanou aj. kolektivní hry. 8. Speciální činnosti organizované školou, činnost ŠD ŠD má 2 oddělení, žáci jsou rozděleni dle věku. Provoz je přizpůsoben potřebám rodičů a dětí. Zaměření je na všestranný rozvoj žáků, upřednostňujeme každodenní pobyt venku, vztahy, komunikaci. V rámci činnosti probíhají drobné výlety, návštěvy kina, sportovní činnosti, turnaje, dopravní a stolní hry. Významnou součástí jsou pracovní dílny se zapojením rodičů a příznivců školy. Příklady pracovních dílen: Pletení šál, výroba šperků s Martinou, Pletení tatarů, Adventní a Velikonoční dílny. Kroužky jsou nahrazeny činnostmi ŠD, kdy si žáci volí zaměření dle zájmu. V letošním školním roce probíhal provoz i 14 dní o letních prázdninách. Název činnosti Počet žáků Pohybové hry 40 Počítače hrou 35 Pracovní dílny Dobrovolná účast Internet pro 4. r. 8 Komentář: Škola pronajímá třídy k odpolední výuce náboženství a ZUŠ zde vyučuje hru na klavír, flétnu, trubku a kytaru. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 15

16 Ve školním roce se neuskutečnila inspekce. 10. Spolupráce s Obcí Hladké Životice, kontrolní činnost V oblasti rozpočtu Investice Rozpočet je dostačující pro provoz školy Obec neinvestovala do oprav ani do rozšíření školy. Kontrolní činnost a Kontrolní komise Obce Hladké Životice, která neshledala žádné zásadní nesrovnalosti. Drobné výtky byly vzaty na vědomí a odstraněny proběhla kontrola VZP - bez závad Kontrola PPP Nový Jičín bez závad V oblasti komunikace Probíhají pravidelné konzultace a schůzky ohledně provozu školy. Starostka a zástupce Obce se aktivně podílí na akcích školy. Poskytujeme zázemí složkám obce pro jejich činnost 11. Spolupráce s Městem Nový Jičín a Moravskoslezským krajem Vzájemnou spolupráci s oběma institucemi vidím jako bezproblémovou, jedná se často o partnerský vztah při vzájemné spolupráci. Uvítala bych vzájemné porady 2 krát za rok. Ke zlepšení a zprůhlednění došlo v oblasti mzdové politiky. Rozpočet je vyhovující. 12. Operační program EU: Rozvoj kritického myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka Partnerská škola je ZŠ a MŠ Kujavy Projekt Rozvoj kritického myšlení Reg.č.: CZ.1.07/1.1.07/ Stručný popis programu Žáci Exkurze v rámci udržitelnosti projektu Vyučující jsou proškoleni v oblasti používání metod kritického myšlení, tyto naučí používat žáky ve výuce. Pomocí metod KM zpracovávají poznatky z exkurzí v rámci regionu, prezentují je. Jsou vyučováni metodami KM, umí je používat prakticky Fulnek, Praha, Vítkov-Hádinka Uplatnění metod KM, model E-U-R Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 16

17 Výuka Použití metod kritického myšlení Miniprojekty Komentář: Projekt byl dokončen k Informace o projektu na V rámci udržitelnosti projektu pokračujeme stejným způsobem práce. Metody KM jsou velmi přínosné pro výuku, v rámci projektu nadále zpracováváme miniprojekty a realizujeme poznávací exkurze. Peníze školám Stručný popis programu Školení v rámci projektu Žáci Materiální podpora výuky Materiál Publicita Dotace Prostřednictvím nových metod a nástrojů jsme docílili zlepšení stavu počátečního vzdělávání, což bylo dosaženo podpůrnými kurzy PP, tvorbou a následným používáním metodických pomůcek a učebních materiálů. Vzdělávání probíhá prostřednictvím individualizace vyučovacího procesu, vzdělávání s využitím DUMů (digitálních učebních materiálů), kterých učitelé vytvořili 120. Vzdělávání ve formách metodách výuky směřujících k čtenářské informovanosti a gramotnosti žáků a k individualizaci výuky v této oblasti. Jsou vyučováni novými metodami, umí je používat prakticky, individualizace výuky zkvalitňuje vzdělávání. Individualizace výuky pro zvýšení čtenářské gramotnosti žáků Individualizace výuky cizích jazyků Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zakoupení počítačové učebny, výměna starých počítačů za nové, nové tabule do dvou tříd, zpětné projektory do dvou tříd, nootebooky, interaktivní programy, vizualizér atd. Papíry Šanony Tonery aj. Infornační tabule o projektu Informace pro veřejnost na web. stránkách školy Informační letáky, článek ve školním časopise Kč Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 17

18 Komentář: Projekt byl uzavřen ke dni Ovoce do škol Žáci dostávají 1x týdně příděl ovoce, zeleniny nebo ovocné šťávy. Projekt vede žáky k návyku pravidelně konzumovat ovoce a zeleninu. Příděl je pro žáky zdarma. Školní mléko Žáci dostávají na základě dobrovolnosti dotované mléčné výrobky. Zapojilo se 34 žáků. 13. Šetření stížností Dne byla ČŠI šetřená anonymní stížnost, předmětem stížnosti byly 4 body. Závěry ČŠI: Stížnost byla ve všech bodech nedůvodná. 14. Výhled do dalšího období Níže jmenované okruhy jsou součástí plánu práce školy a vycházejí ze strategického rozvoje školy: kvalifikovanost učitelů udržet do dalších let komunikativní směr školy zaměření na klíčové kompetence ŠVP zdravý životní styl, zaměření na prevenci sociálně patologických jevů, environmentální a multikulturní výchovu modernizace vyuč. procesu- směřovat k aktivitě žáků, inovativní prvky, využití počítačové techniky při vyučovacím procesu zapojenost rodičů do do vyuč. A mimoškolní činnosti kvalitní náprava VPU a zaměření na žáky nadané umožnit žákům základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělání spolupráce s malotřídními školami, spádovou školou, MŠ, PPP systematické vzdělávání PP s využitím programů MŠTM dobré vztahy na pracovišti zkvalitnit řídící práci v oblasti kontroly vybavenost venkovních prostor školy pracovat dle ŠVP, doplňovat dle potřeb výuky prohloubit a sjednotit spolupráci s MŠ udržitelnost projektu Kritické myšlení a Peníze školám 14. Vlastní hodnocení školy Koncepční cíle školy jsou ve všech oblastech naplňovány. Škola je Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 18

19 neustále modernizována v souladu s plánem práce školy. V oblasti materiálního vybavení učeben, ICT technikou, výukovými programy je škola na velmi dobré úrovni a modernizace bude pokračovat i v dalších letech. Všechny učebny jsou vybaveny novými lavicemi a židlemi včetně stavitelných částí. Všechny třídy byly dovybaveny zcela novým nábytkem. Taktéž byla zcela modernizována školní družina. V okolí školy byly vybudovány nové chodníky, stojany pro kola, opraveny vstupní schody. Školní zahrada a dvůr jsou vybaveny kovovou průlezkou, dřevěnou věží se skluzavkou, fotbalovými brankami, šplhadly, kladinou, pohyblivou lávkou, kovovými tyčemi a sítí na přehazovanou, jsou nalajnována hřiště na míčové hry, součástí je pískoviště, 2 houpačky,3 dětské dřevěné domky, koš na košíkovou, letos byl dokoupen venkovní stůl na spolní tenis. Nedostatkem je nedostatečný prostor v budově školy. V loňském roce došlo k zvětšení prostor tělocvičny posunutím příčky a k vybudování zázemí tělocvičny. 1. Vzdělávání žáků probíhá dle ŠVP Škola bezpečí a poznávání. Žáci učivo vzděl. programu zvládají. Při porovnávání výsledků žáků, kteří přestupují do vyšších ročníků, nedochází k podstatným odchylkám v hodnocení žáků, změny žákům nepůsobí problém. Žáci se dobře orientují i v jiných oblastech, než nabízí vzdělávací program. Dokážou pracovat na počítačích, vyhledávat informace, poradit si ve stresových situacích, jsou vedeni ke komunikaci. Škola se zapojila do testování žáků 5. ročníků. Výsledné hodnocení školy: Český jazyk 86,67 % Anglický jazyk 94,67 % Matematika 61,90 % Pozn. Žáci nemají zkušenost s tímto druhem testování, což se projevilo v testech z matematiky, které jsme prováděli jako první v řadě testů, někteří z žáků předčasně ukončili testování, aniž byli hotov, proto se objevil nižší výsledek. Připomínky k testování jsme konzultovali s pracovníkem ČŠI, který byl přítomen testování z JČ. 2. Velkým kladem je samostatnost žáků, ke které jsou vedeni, schopnost veřejně vystupovat, vytvářet vlastní literární projev. Zapojili jsme se do 2 evropských projektů: Kritické myšlení jako nástroj vzdělávání osobnosti žáka Peníze školám. Díky těmto projektům je naše škola na velmi vysoké úrovni po stránce vzdělávací i po stránce vybavenosti. 3. Učebny jsou přiměřeně vybaveny dle požadavků žáků i vyučujících. Vybavenost učebními pomůckami je velmi dobrá, v současnosti dostačující. Podstatně se zlepšila oblast technická. Vybavenost tříd po stránce technické je dobrá. Školní zahrada je dostatečně vybavena. Internetová učebna je pro nedostatek místa v půdních prostorách, je vybavena 10 počítači. Výukové programy dostatečně pokrývají potřeby školy. Další počítačová učebna vznikla místnosti ŠD a je využívána k výuce, ale i k volnočasovým aktivitám. Všichni žáci školy umí pracovat s PC, starší žáci zvládají základy práce s počítači na velmi dobré úrovní (umí si vyhledat informace, vytisknout, poslat zprávu, používat internetovou poštu atd.) 4. Spolupráce s rodiči je dobrá. Rodiče se aktivně zapojují do akcí školy, v letošním roce Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 19

20 jsou sami organizátory, nečekají na popud ze strany školy. Učební pomůcky jsou zakupovány pro žáky hromadně za fin. přispění rodičů. Uskutečnily se 4 veřejné akce pod vedením rodičů (Adventní jarmark, Dopis Ježíškovi, Svátek matek, Dětský den, Večírek). V rámci ŠD proběhly pracovní dílny za účasti rodičů (pletení šál, výroba šperků, pletení tatarů, výroba ptačích budek a krmítek). Všechna veřejná vystoupení žáků jsou přijímána vřele a podporována hojnou účastí. O prospěch žáků se rodiče zajímají. Nedochází ke střetům mezi rodiči a vyučujícími. Ve školním roce byla řešena jedna rodičovská stížnost, ale byla shledána jako neodůvodněná. 5. Řízení školy je demokratické. Plán veškeré činnosti vychází z potřeb žáků i vyučujících, priority jsou konzultovány se všemi pracovníky školy. Všichni vyučující pracují zodpovědně. Dochází k vzájemným výměnám zkušeností-kladných i záporných. PP se neustále vzdělávají. Prioritou je jazykové vzdělávání a vzděl. v oblasti počítačové gramotnosti, taktéž došlo ke vzdělávání oblasti finanční gramotnost. Všichni PP se do těchto aktivit zapojili. Vyučující si předávají poznatky z DVPP, probíhají vzájemné hospitace, často využívány jsou metody kritického myšlení. 6. Ekonomická situace školy je řešena dvěma zdroji-provoz zajišťuje Obec Hladké Životice, mzdové prostředky, částečně DVPP, částečně učební pomůcky atd. zajišťuje MŠMT prostřednictvím KÚ Moravskoslezské ho kraje. V roce 2012 roce jsme měli nedostatek fin. prostředků v oblasti mezd. Mzdy byly řešeny pomocí projektu Peníze školám, což umožnilo dělení tříd v anglickém a českém jazyce, část. Situace v roce 2013 se zlepšila díky vyššímu počtu žáků. DVPP ve všech oblastech se daří plně hradit, případně využíváme kurzy hrazené z fondů EU, taktéž nepociťujeme nedostatek v oblasti učebních pomůcek a potřeb. Podstatná část moderního ICT vybavení byla hrazená z fondů EU. V roce 2013 došlo k mírnému navýšení rozpočtu ze strany Obce, rozpočet je však stále napjatý. 15. Plánové počty žáků do příštích let: 2013/ / / Očekávaný poč. ž. 1.r Přestup. žáci Přestup z jiné školy Očekávaný stav Pozn.: Dané údaje většinou neodpovídají realitě, poněvadž dochází k odcházení Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 20

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Křečovice 37, 257 56 Neveklov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola - název školy Základní škola

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 I. Úvod Tento plán rozvoje školy v Základní škole a Mateřské škole Úterý, okres Plzeň-sever,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Identifikátor školy: 600 040 577 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Kontakt tel.: 515 228 626 e-mail: zs.unanov@zn.orgman.cz www: skolaunanov.cz

Kontakt tel.: 515 228 626 e-mail: zs.unanov@zn.orgman.cz www: skolaunanov.cz 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-375/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč Sedlec 74, 675 71 Náměšť

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více