Výroční zpráva ZŠ Hladké Životice. školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ Hladké Životice. školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ Hladké Životice ZŠ a MŠ Hladké Životice, příspěvková organizace IČ: školní rok 2012/2013 Zpracovala Mgr. Jitka Polášková ke dni Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 1

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice, příspěvková organizace adresa školy Hlavní 188, Hladké Životice, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Jitka Polášková zástupce za ředitele v době nepřítomnosti: Mgr. Šárka Hoňková kontakt tel.: , fax: nemáme www: 1.2 zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Obec Hladké Životice Hlavní 208, Hladké Životice tel.: součásti školy Kapacita Základní škola 65 žáků Školní družina 55 dětí Mateřská škola 45 dětí Školní jídelna 120 strávníků Komentář: Sloučením ZŠ a MŠ k se stala MŠ Hladké Životice včetně jídelny součástí Základní školy Hladké Životice. 1.4 základní údaje o součástech ZŠ školy (k ) Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ Přepočtený počet 12,91 Školní družina Přepočtený počet Mateřská škola Přepočtený počet 14,59 Školní jídelna Počet strávníků : Děti : 41 Žáci 50 Zaměstnanci 13 Cizí strávníci 30 Počty stravovaných osob jsou pohyblivé. Komentář: ZŠ : Ve škole jsou 4 žáci z okolních obcí, někteří žáci z obce naopak dojíždějí do okolních Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 2

3 škol. Dochází k dělení tříd, aby byla efektivnější výuka. Jedná se o předměty čtení a anglický jazyk a matematika. V průběhu školního roku se 1 žákyně odstěhovala, taktéž v MŠ došlo ke změnám v počtech žáků, konečný počet v červnu byl 43. ŠD: 50 rodičů využilo služeb ŠD. Součástí činnosti ŠD je zájmová činnost, kroužky v současné době neorganizujeme. 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 3 učebny, 1 herna, 1 učebna s využitím pro výuku i ŠD 1 počítačová učebna, knihovna neslouží k půjčování knih,ale slouží jako zásobárna výukových materiálů, multimediální učebna zřízena není, každá třída je vybavena interaktivní technikou. Asfaltový dvůr se sportovní plochou, víceúčelové školní hřiště a okrasná zahrada, vybavení: lavičky, šplhadla, prolézačky, houpačky, dřevěná věž se skluzavkou, venkovní stůl na stolní tenis, tyče na přehazovanou, 3 dětské domečky, dětské fotbalové hřiště atd Vybavenost je dostatečná. V areálu jsou stoly a lavičky. Tělocvična v budově MŠ, je malá, nedostačující, během prázdnin došlo mírnému zvětšení plochy tělocvičny (o 3m). Venku je víceúčelově hřiště-travnaté i asfaltové. Nemáme Nový, výškově stavitelný. Vybavení na vysoké úrovni v souladu s požadavky moderní výuky a potřebami žáků a ŠVP, zohledňuje potřeby žáků s VPU. Učebnice jsou pravidelně doplňovány, jsou neopotřebované, moderní, v souladu s potřebami výuky a ŠVP. Používáme interaktivní učebnice, hlavně v 1. Ročníku, ale máme i výuková CD. Ve třídách je moderní nový nábytek, každá třída má dostatečné množství pomůcek, každoročně dochází k doplňování dle požadavků vyučujících. 1 televizor ve ŠD, DVD přehrávač, v každé učebně je radiopřehrávač nebo věž, 9 počítačů umístěných ve ŠD, 1 ve III. třídě, 1 pro vyučující, počítačová učebna s 10 počítači, v celé budově je bezdrátové připojení k internetu 5 notebooků Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 3

4 Další nadstandardní vybavení Investiční rozvoj (k dispozici vyučujícím), 3 zpětné projektory, 1 interaktivní tabule, 2 třídy mají interaktivní řešení promítající se na bílou tabuli. 3 GPS, digitální fotoaparát, kamera, mikroskop, vizualizér, laminovačka, kroužková vazba, bezdrátové ozvučení s 2 mikrofony, budova je chráněna bezpečnostním systémem. V letošním školním roce jsme neinvestovali, Obec plánuje další investice v příštím roce. Komentář: V plánu je přístavba školy, případně rozšíření některých prostor. Škola trpí nedostatkem místa v šatnách, nemá kabinety ani dostatečné sociální zázemí. V roce 2014 má dojít k výstavbě parkoviště před MŠ a částečně ZŠ. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt , Činnost Setkání 2x za obobí, a Program jednání k nahlédnutí u ředitelky školy. V říjnu došlo k volbám. Za rodiče proběhla dvě kola: proběhlo první kolo voleb do školské rady, proběhlo 2.kolo voleb do školské rady, zvolená byla pí. Martina Mikundová, za pedagogické pracovníky Mgr. Věra Tomšů a zástupce zřizovatele Barbora Ondruchová. 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace r Zaměření Spolupráce rodičů se školou, činnost pro děti Kontakt , Činnost Předsedkyní je pí. Renáta Vavrečková, výbor pracuje ve složení 15-ti členů. SRPŠ pracuje dle plánu práce, který je součástí plánu práce školy a je k nahlédnutí u ředitelky školy. Zaměření na akce zajišťující finanční prostředky pro nadstandardní činnost žáků. Mezi akce rodičů patří: Vánoční jarmark, Večírek pro rodiče, vypouštění dopisů Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 4

5 Ježíškovi, Den dětí, Svátek matek atd. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola ŠVP ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola poznávání a bezpečí, Zařazené třídy ročník 3 Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 9, přepočtený počet dle úvazků 6,27 Počet učitelů ZŠ 5, přepočtený počet dle úvazků 3,95 Počet vychovatelů ŠD 2, přepočtený počet dle úvazků 1,16 Počet správních zaměstnanců ZŠ 2, přepočtený počet dle úvazků 1,16* * V úvazku je zahrnuto: Práce topiče 10 %, 6% účetní práce pro ZŠ Základní údaje o pracovnících mateřské školy Počet pracovníků celkem 4, přepočtený počet dle úvazků 3,8 Počet učitelů MŠ 3, přepočtený počet dle úvazků 2,8 Počet správních zaměstnanců 1, přepočtený počet Základní údaje o školní jídelny Počet pracovníků celkem 3, přepočtený počet dle úvazků 2,6 Celkový počet pracovníků je 13 osob, někteří pracují ve dvou pracovních poměrech. Přepočtený počet na úvazky činí 12,67. Rozpis limitu zaměstnanců stanovený KÚ Moravskoslezského kraje činí 14, Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ Základní škola Pedagogičtí Úvazek Roků Stupeň Funkce pracovníci. ped.praxe vzdělání Aprobace 1 ředitelka 1,0 31 let VŠ 1.stupeň 1 učitelka 1,0 33 let VŠ 1.stupeň 1 učitelka 1,0 15 let VŠ 1.stupeň 1 učitelka 0,54 25 let VŠ 1.stupeň 1 *vychovatelka 0,36 35 let SŠ vychovatelství Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 5

6 Komentář: *Vychovatelka splňuje kvalifikaci dle 32 zákona č.563/2004sb. odst.1a) Školní družina Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1 vychovatelka 0,89 7 SŠ Vychovatel, asistent PP 1 vychovatelka 0,27 41 SŠ vychovatelství Komentář: Obě pracovnice jsou kvalifikované, žáci se rozdělují do skupin od do Doba praxe je započítána dle přehledu o zápočtu praxe a dosaženém vzdělání. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 % Učitelé 1. stupně 100% Vychovatelky ŠD 100% Vychovatelky ŠD 89,65 % 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby ( ZŠ a ŠD) Do 35 let let let nad 55 let v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář. Jedna pracovnice je ve starobním důchodu. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 školnice, uklízečka 1,0 SOU 1 topič 0,10 SOU* 1 uklízečka 0,125 SOU Komentář: Školnice vykonává sezonně funkci topiče. Uklízečka (0,125) má na starosti prostory jídelny a tělocvičny. * Celkový úvazek 20% (10% ZŠ, 10% MŠ) 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2012/2013 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 6

7 počet prvních tříd Komentář: počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Výsledky přijímacího řízení V letošním školním roce se žádný žák nehlásil na gymnázium. 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno Průměrný prospěch 1. ročník ,019 2.ročník ,080 3.ročník ,196 4.ročník ,263 5.ročník ,200 Celkem ,151 Komentář: Všichni žáci prospěli. Přehled o chování Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ 1.ročník ročník ročník ročník ročník Celkem Komentář: Pochvaly byly uděleny za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích a aktivní práci. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 7

8 5.2 Údaje o zameškaných hodinách celý rok Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1.ročník , ročník , ročník , ročník , ročník Celkem , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 Mentální postižení 1 S vývojovými poruchami učení 8 Celkem Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin V souladu s ŠVP, dodržuje zásady psychohygieny, dělené vyučování v AJ a v předmětech, které učíme dle individualizace (AJ, M, ČT) výuky projektu EU Peníze školám Vzdělávání žáků se speciálními Dle zákona, vše v souladu s pokyny PPP. vzdělávacími Vyučující jsou proškoleny, pracují se žáky ve dvou skupinách. Kontrola ze dne bez připomínek. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Nemáme mimořádně nadané žáky s individuálním vzdělávacím plánem, ale v každé třídě je několik žáků, kterým věnujeme mimořádnou pozornost a individuální přístup. Školní řád, klasifikační řád Projednán s pedagogy na ped. radě a , rodiče seznámeni na třídních schůzkách, vyvěšen na webových stránkách školy a na informační nástěnce. Schválen Radou školy. Informační systém vůči žákům a rodičům Informace na webových stránkách školy, měsíční Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 8

9 Činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC Prevence sociálně-patologických jevů Klima školy Přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu informační letáky, školní časopis, nástěnka školy, ústní informace. Žáci jsou každodenně informováni ústně o veškerém dění, důležité informace dostávají v písemné podobě. Školního psychologa nemáme, vše konzultujeme s PPP v Novém Jičíně. Je zpracován metodický plán prevence negativních jevů, pokyn, jak postupovat a předcházet šikaně, je pravidelně vyhodnocován. V letošním roce nebylo řešeno žádné závazné porušení kázně. Žáci se zúčastnili preventivního programu organizace FAUST, který proběhl ve třech cyklech s přiměřeným zaměřením pro věkové skupiny žáků. Je hodnoceno kladně (Vycházím z dotazníků na počátku školního roku.). Zaměřujeme se se na komunikaci, dobré vzájemné vztahy všech subjektů ve škole i mimo školu, cílem je vytvářet bezstresové podmínky pro všechny. Vzdělávání PP, nové metody a formy práce, aktivity se zapojením rodičů do činnost školy, zapojenost žáků do všeho dění, pravidelná hodnocení, otevřená komunikace všech (žáci, učitelé, rodiče), vyhýbání se hádkám, okamžité řešení problémů. Zapojení do celostátního hodnocení žáků 5.tříd. Vycházíme z potřeb žáků, rodičů i vyučujících. ŠVP nově zpracován dle poznatků z praxe a požadavků MŠMT. Průběh a výsledky vzdělávání Soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání Soulad výuky s cíli předškolního nebo základního vzdělávání Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků Výuka probíhá v souladu se vzdělávacími cíli programu ZŠ a ŠVP, cíle jsou důsledně plněny. Výuka navazuje na předškolní vzdělávání a dále je rozvíjí. ZŠ a MŠ úzce spolupracuje, předškoláci navštěvují předkolu. Je ověřován ŠVP a na konci školního roku vyhodnocován a doplňován. Po ukončení 5tiletého cyklu byl prokonzultován se všemi vyučujícími a přepracován v oblastech, které jsou nové nebo vykazovaly nesrovnalost. Je doplněna oblast etické výchovy, finanční gramotnost, upravena oblast matematiky, do ŠVP jsou vloženy jako příloha standardy v matematice, jazyce českém a anglickém jazyce. Výuka je přiměřená, respektují se individuální vzdělávací potřeby žáků. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 9

10 Konkretizace cílů ve sledované výuce plněno Materiální podpora výuky Vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem Podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků Účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Učebny jsou barevně sladěny, mají polohovatelný nábytek, jsou vybaveny pomůckami vhodnými k výuce. V každé třídě je relaxační část, většinou koberec.třídy jsou vhodné pro výuku žáků nižšího školního věku. V každé třídě je prostor pro prezentaci žákovských prací, výtvorů, žáci tvoří vlastní pravidla, podílejí se na výzdobě i úklidu tříd. Dbáme, aby nedocházelo k předimenzování tříd výzdobou a didaktickými pomůckami. Pomůcky a učebnice jsou vybírány v souladu s ŠVP, potřebami vyučujících a žáků, dbáme na jejich hospodárné využívání. Vyučující jsou proškolováni, aby dokázali pracovat s didaktickou technikou. Vyučovací formy a metody Řízení výuky, vnitřní členění hodin Sledování a plnění stanovených cílů Podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance Možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností Využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou Účelnost výuky frontální, skupinové a individuální Upřednostňujeme plné zapojení žáka ve výuce, nejčastější model je E-U-R (evokace-uvědoměníreflexe), ale pracujeme i klasicky. Často využíváme projektové vyučování jako nástroj získání vědomostí. Pravidelné testování, zkoušení, myšlenkové mapy, pětilístky, vyhodnocování, žáci mají zavedena portfolia. Tato část je podstatná pro samotné fungování naší školy, od ní se odvíjí veškerá činnost školy, je to základní filosofie. KAŽDÝ ŽÁK JE DŮLEŽITÝ. Žáci se učí vážit si sama sebe, respektovat se a tolerovat. Tvoření vztahů podporují i pravidelní třídnické hodiny. Při výuce uplatňujeme individuální přístup k žákům, vycházíme ze znalosti osobností žáků a jejich rodinného zázemí, snažíme se, aby se každý žák dokázal zapojit do vyučovacího procesu a našel seberealizaci. Celý rok pracujeme s metodami kritického myšlení, žáci je umí používat, dokážou jimi dobře pracovat, umí vyhodnotit svou práci, odůvodnit chyby a nedostatky. I když upřednostňujeme vyučování pomocí metod KM, stále používáme frontální výuku bez níž nelze některé učivo naučit. Žákům a učitelům nečiní problém pracovat skupinově nebo individuálně. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 10

11 Vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací Účelnost aplikovaných metod Respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků Forma kladení otázek Klíčové kompetence Učitel je hlavní postavou výuky, dokáže organizovat výuku, vést žáky k tomu, aby dokázali získávat informace a zpracovat je. Vyhodnocuje vhodnost použití metod, tak aby byla výuka zajímavá a účelná. Pravidelně se vzdělává a studuje nové materiály. Nové metody práce se velmi osvědčily, vyhovují vyučujícím i žákům. Osobní tempo je respektováno a relaxace je důležitou součásti výuky, Žáci s postižením jsou vyučováni dle pokynů PPP nebo SPC.. Kladení otázek je jedna z nejdůležitějších metod KM, vyučující byli proškoleni v metodice kladení návodných a motivačních otázek. Taktéž žáci jsou vedeni k umění klást smysluplné otázky. Klademe důraz na úroveň klíčových kompetencí dosahovaných prostřednictvím vzdělávacího obsahu. Motivace žáků Aktivita a zájem žáků o výuku Propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) Využívání zkušeností žáků Vliv hodnocení na motivaci žáků Osobní příklad pedagoga Žáci mají zájem o výuku, jsou aktivní, zapojenost je velká. Rádi se učí, plní řádně své povinnosti. Ve výuce dochází k propojení mez předměty, využíváme podněty z okolí, k zažití dochází i pomocí miniprojektů, které jsou dětem blízké: Povolání rodičů, Poznáváme místa,kde žijeme, Chodec a cyklista, Den stromů, Obec, různé pracovní dílny aj.. Žáci přispívají do výuky svými zkušenostmi, mohou se projevit, pokud je jim nějaká oblast blízká, zpracovávají samostatně různá témata a mohou je svým spolužákům sdělit. Aktivně se zapojují v projektech, prezentují svou práci. Při hodnoceni vycházíme z pravidel pro hodnocení žáků, známka je jen jedna z možností. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení, vzájemnému hodnocení, mají možnost napravit chyby. Využíváme slovní hodnocení, pochvalu, záporné hodnocení je používáno velmi opatrně. Pedagogičtí pracovníci jsou svým chováním příkladem žákům, mají stanovena pravidla, s kterými souhlasili a v kterých je jasně stanoveno, jak se mají chovat k žákům i sobě vzájemně. Žáci i rodiče si jich váží právě za jejich osobní příklad. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 11

12 Interakce a komunikace Klima třídy Akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem Možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse Vzájemné respektování, výchova k toleranci Vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Klima tříd je systematicky budováno. Veškeré dění je motivováno tak, aby vznikaly komunikativní kolektivy, kde se žáci cítí dobře, jsou k tomu využívány třídnické hodiny, případně interaktivní hry, žáci znají pravidla chování ve třídě, jsou vedeni k jejich dodržování. Žáci akceptují stanovená pravidla tříd a dodržují školní řád, dochází k ojedinělým přestupkům proti školnímu. Vztahy mezi učiteli a žáky jsou velmi dobré a přetrvávají i po ukončení docházky žáků do naší školy. Vztahy mezi žáky jsou taktéž dobré, ne všichni žáci mají mezi sebou přátelské vztahy, ale jsou vedeni k toleranci. Nedochází k napadání, nebyly řešeny žádné vážnější konflikty mezi nimi. Daří se nám budovat dobré třídní kolektivy. Žáci jsou oceňováni za vyjádření vlastního názoru, učí se argumentovat, aniž by se uráželi, učí se používat pravidla diskuse, což je také jedna z metod KM. Tolerance a respektování je jeden z pilířů našeho ŠVP, je to velmi těžké, dodržovat tato pravidla, ale dá se říci, že většina žáků chápe podstatu těchto pravidel, je to dlouhodobý cíl výchovy nejen v naší škole. Je nezbytné, aby žáci viděli příklad i v rodině. Metody KM, které požíváme ve výuce vedou žáky jak k naslouchání, tak samostatným řečovým projevům, jde o naučení nebát se hovořit, psát a vyjádřit své myšlenky, nehodnotíme obsah, učíme žáky nebát se mluvit. Tyto metody se velmi osvědčila. Hodnocení žáků Věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení Respektování individuálních schopností žáků Využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků Vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem Před hodnocením zná žák pravidla hodnocení, ví, co ho čeká. Snažíme se, aby hodnocení žáky nestresovalo. Při výuce je respektováno osobní tempo těch žáků, kde to má opodstatnění, zvláště u žáků s vývojovými poruchami učení. Klademe důraz na práci s nadanými žáky. Žáci se umí ohodnotit sami i vzájemně. Jsou zvyklí na různé způsoby hodnocení. Umí poznat, zda pokročili ve znalostech. Vyučující používají širokou škálu hodnocení, dle situace ve třídě, dle probíraného učiva a typu žáků. Žáci s VPU jsou zohledňováni dle pokynů PPP. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 12

13 Využití klasifikačního řádu Školní klasifikační řád je součástí školního řádu a je dle něho postupováno. Slovní hodnocení nebylo využito, jelikož rodiče o tento druh hodnocení neprojevili zájem (žáci s VPU). 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Údaje jsou za školní rok 2012/2013 Téma Počet PP Samostudium Metody KM, ICT, jazykové vzdělávání Prohlubování vzdělání Metodická poradna 3 Přírodniny jako nástroj kresby a malby 1 Finanční vzdělávání na 1. stupni, část1 2 Finanční vzdělávání na 1. stupni, část 2 2 Abeceda čtenářských strategií 1 Hravé činnosti v prvouce a přírodovědě 1 Matematické činnosti ve 2.ročníku 1 Sociální dovednosti a efektivní 1 komunikace Portfolio a jeho vedení 1 Anglický jazyk akreditovaný kurz 1 Anglický jazyk soukromý kurz 2 Komentář: Vyučující po absolvování školení předávají získané poznatky ostatním, případně uspořádají pracovní dílnu pro ostatní. Počet školení 15. Údaje jsou bez pracovníků MŠ a ŠJ 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Spolupracujeme s MŠ, ASPV, místními hasiči, PPP, Policii ČR, SRPŠ Významné akce školy Rozsvěcování školy-vyřezáváme dýně Mikuláš a čert Adventní jarmark Vánoční koncert Malí básníci Oslava Svátku matek Dramatizace pohádek, tradic Dětský den Dopravní den Loučení s páťáky Pracovní dílny( 4 pracovní dílny pro veřejnost) Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 13

14 Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu Dopravní výchova Mediální výchova Drobná divadelní představení ve škole Vystoupení šaška a klauna Návštěva Černého divadla Bruslení s rodiči Výroba šperků Cesta vlakem do Prahy Fulnek-město blízké Den čarodějnic-branný závod Účast na akcích Obce s aktivní účastí žáků: Rozsvěcování vánočního stromku Noc kostelů Třídnické hodiny zaměřené na prevenci Projekt Práva dětí Letáky a plakáty Kroužky, pracovní dílny Exkurze Metody KM Přednáška Policie ČR Oborníci ze společnosti FAUST-preventivní dílny Denní režim školy Den proti kouření Třídíme odpad, sbíráme pet víčka Miniprojekty, Práce s víčky Šetříme energii Příroda kolem nás Součást přírodovědy, prvouky Součást výuky prvouky, přírodovědy, tělesné výchovy Pravidelný pobyt venku i o velkých přestávkách Lehkoatletický čtyřboj Běhání kolem školy Ovoce do škol Mléčné výrobky do škol Pitný režim Proškolení z pravidel první pomoci Atletické soutěže a hry pod záštitou TGM Fulnek a ASPV Pustějov Florbalový turnaj obcí Začleněná do předmětu prvouka Projekt Cyklista a chodec Návštěva dopravního hřiště žáci 4. ročníku Hry v okolí školy s atrapami dopravních značek a semaforu Pravidelná školení o bezpečnosti v silničním provozu Součást výuky v předmětech prvouka, přírodověda Školní sborník prací žáků Malí básníci Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 14

15 Nástěnky-zveřejňování prací žáků Informační letáky, plakáty Webové stránky školy a Obce Zpracovávání miniprojekty-vystavování, prezentování 7.2 Účast žáků školy v soutěžích jiných škol nebo zařízení Název soutěže Počet žáků Počet umístěných žáků Matematický klokan 18 2 Olympiáda fulneckých škol 30 9 Atletika s ASPV Pěvecká soutěž 8 5 Netradiční hry(brännball, 4 družstva 2 družstva -1.místo vybíjená) Florbal 2 2x 3.místo Celkový počet soutěží ve školním roce: 6 Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: 106, 6 družstev V rámci školy pořádáme soutěže a turnaje na základě dobrovolnosti, jedná se o fotbalové turnaje, skládání puzzlí, turnaj v přehazované, lehkoatletický čtyřboj, závody s auty na ovládání, soutěž s jízdními koly-rychlost, zručnost, jízda na koloběžkách atd Žáci pravidelně hrají vybíjenou, přehazovanou, kopanou aj. kolektivní hry. 8. Speciální činnosti organizované školou, činnost ŠD ŠD má 2 oddělení, žáci jsou rozděleni dle věku. Provoz je přizpůsoben potřebám rodičů a dětí. Zaměření je na všestranný rozvoj žáků, upřednostňujeme každodenní pobyt venku, vztahy, komunikaci. V rámci činnosti probíhají drobné výlety, návštěvy kina, sportovní činnosti, turnaje, dopravní a stolní hry. Významnou součástí jsou pracovní dílny se zapojením rodičů a příznivců školy. Příklady pracovních dílen: Pletení šál, výroba šperků s Martinou, Pletení tatarů, Adventní a Velikonoční dílny. Kroužky jsou nahrazeny činnostmi ŠD, kdy si žáci volí zaměření dle zájmu. V letošním školním roce probíhal provoz i 14 dní o letních prázdninách. Název činnosti Počet žáků Pohybové hry 40 Počítače hrou 35 Pracovní dílny Dobrovolná účast Internet pro 4. r. 8 Komentář: Škola pronajímá třídy k odpolední výuce náboženství a ZUŠ zde vyučuje hru na klavír, flétnu, trubku a kytaru. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 15

16 Ve školním roce se neuskutečnila inspekce. 10. Spolupráce s Obcí Hladké Životice, kontrolní činnost V oblasti rozpočtu Investice Rozpočet je dostačující pro provoz školy Obec neinvestovala do oprav ani do rozšíření školy. Kontrolní činnost a Kontrolní komise Obce Hladké Životice, která neshledala žádné zásadní nesrovnalosti. Drobné výtky byly vzaty na vědomí a odstraněny proběhla kontrola VZP - bez závad Kontrola PPP Nový Jičín bez závad V oblasti komunikace Probíhají pravidelné konzultace a schůzky ohledně provozu školy. Starostka a zástupce Obce se aktivně podílí na akcích školy. Poskytujeme zázemí složkám obce pro jejich činnost 11. Spolupráce s Městem Nový Jičín a Moravskoslezským krajem Vzájemnou spolupráci s oběma institucemi vidím jako bezproblémovou, jedná se často o partnerský vztah při vzájemné spolupráci. Uvítala bych vzájemné porady 2 krát za rok. Ke zlepšení a zprůhlednění došlo v oblasti mzdové politiky. Rozpočet je vyhovující. 12. Operační program EU: Rozvoj kritického myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka Partnerská škola je ZŠ a MŠ Kujavy Projekt Rozvoj kritického myšlení Reg.č.: CZ.1.07/1.1.07/ Stručný popis programu Žáci Exkurze v rámci udržitelnosti projektu Vyučující jsou proškoleni v oblasti používání metod kritického myšlení, tyto naučí používat žáky ve výuce. Pomocí metod KM zpracovávají poznatky z exkurzí v rámci regionu, prezentují je. Jsou vyučováni metodami KM, umí je používat prakticky Fulnek, Praha, Vítkov-Hádinka Uplatnění metod KM, model E-U-R Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 16

17 Výuka Použití metod kritického myšlení Miniprojekty Komentář: Projekt byl dokončen k Informace o projektu na V rámci udržitelnosti projektu pokračujeme stejným způsobem práce. Metody KM jsou velmi přínosné pro výuku, v rámci projektu nadále zpracováváme miniprojekty a realizujeme poznávací exkurze. Peníze školám Stručný popis programu Školení v rámci projektu Žáci Materiální podpora výuky Materiál Publicita Dotace Prostřednictvím nových metod a nástrojů jsme docílili zlepšení stavu počátečního vzdělávání, což bylo dosaženo podpůrnými kurzy PP, tvorbou a následným používáním metodických pomůcek a učebních materiálů. Vzdělávání probíhá prostřednictvím individualizace vyučovacího procesu, vzdělávání s využitím DUMů (digitálních učebních materiálů), kterých učitelé vytvořili 120. Vzdělávání ve formách metodách výuky směřujících k čtenářské informovanosti a gramotnosti žáků a k individualizaci výuky v této oblasti. Jsou vyučováni novými metodami, umí je používat prakticky, individualizace výuky zkvalitňuje vzdělávání. Individualizace výuky pro zvýšení čtenářské gramotnosti žáků Individualizace výuky cizích jazyků Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zakoupení počítačové učebny, výměna starých počítačů za nové, nové tabule do dvou tříd, zpětné projektory do dvou tříd, nootebooky, interaktivní programy, vizualizér atd. Papíry Šanony Tonery aj. Infornační tabule o projektu Informace pro veřejnost na web. stránkách školy Informační letáky, článek ve školním časopise Kč Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 17

18 Komentář: Projekt byl uzavřen ke dni Ovoce do škol Žáci dostávají 1x týdně příděl ovoce, zeleniny nebo ovocné šťávy. Projekt vede žáky k návyku pravidelně konzumovat ovoce a zeleninu. Příděl je pro žáky zdarma. Školní mléko Žáci dostávají na základě dobrovolnosti dotované mléčné výrobky. Zapojilo se 34 žáků. 13. Šetření stížností Dne byla ČŠI šetřená anonymní stížnost, předmětem stížnosti byly 4 body. Závěry ČŠI: Stížnost byla ve všech bodech nedůvodná. 14. Výhled do dalšího období Níže jmenované okruhy jsou součástí plánu práce školy a vycházejí ze strategického rozvoje školy: kvalifikovanost učitelů udržet do dalších let komunikativní směr školy zaměření na klíčové kompetence ŠVP zdravý životní styl, zaměření na prevenci sociálně patologických jevů, environmentální a multikulturní výchovu modernizace vyuč. procesu- směřovat k aktivitě žáků, inovativní prvky, využití počítačové techniky při vyučovacím procesu zapojenost rodičů do do vyuč. A mimoškolní činnosti kvalitní náprava VPU a zaměření na žáky nadané umožnit žákům základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělání spolupráce s malotřídními školami, spádovou školou, MŠ, PPP systematické vzdělávání PP s využitím programů MŠTM dobré vztahy na pracovišti zkvalitnit řídící práci v oblasti kontroly vybavenost venkovních prostor školy pracovat dle ŠVP, doplňovat dle potřeb výuky prohloubit a sjednotit spolupráci s MŠ udržitelnost projektu Kritické myšlení a Peníze školám 14. Vlastní hodnocení školy Koncepční cíle školy jsou ve všech oblastech naplňovány. Škola je Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice 2012/2013 Stránka 18

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Křečovice 37, 257 56 Neveklov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola - název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala: Mgr. Jana Satinská Ředitelka školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Čeladná 551, 739 12 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole Základní škola Čeladná, příspěvková organizace adresa školy Čeladná 551, 739 12 právní forma příspěvková organizace IČO 75028948

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 Škola název školy 1. Základní údaje o škole adresa školy právní forma IČO 710 10 556 IZO 102 179 557 Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 Česká republika Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena pedagogickou radou 2. 9. 2012 V Dolní Rovni 2. 9. 2012

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Název školy: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov Adresa: 543 41 DOLNÍ LÁNOV 222 IZO: 71009761 Školní rok: 2011/ 2012 Ředitelka školy: Mgr. Ulvrová Jitka Telefon/fax:

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 70877564 IZO 102226440 identifikátor školy 6000046320 vedení školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2009/2010

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2009/2010 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Zpracovala: Mgr. Dagmar Chvapilová 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Škola... 3 1.2 Zřizovatel...

Více

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 + Základní škola a mateřská škola Pernink, okr. Karlovy Vary Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 47701617 IZO 047701617 Základní

Více