Rozhodl tak na základě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhodl tak na základě"

Transkript

1 TÝDENÍK ÚNORA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Změna financování regionálního školství z pohledu Svazu měst a obcí... 3 Facebook ano, nebo ne? Pro koho a v jakém věku?... 4 Projekt Žít spolu, ne vedle sebe... 7 FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo. Božena Němcová Krátce února V Brně proběhla konference k projektu UNIV 3 podpora procesů uznávání, který řeší Národní ústav pro vzdělávání. Cílem projektu je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesů uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. 25. února 3. března Pro okresy Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha východ, Praha západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice a Nový Jičín probíhají jarní prázdniny. 27. února Ministerstvo školství spolu s ČMOS pracovníků školství uspořádalo v Praze kulatý stůl k Hlavním směrům strategie vzdělávací politiky do roku Petice školských odborů se bude projednávat na plénu Senátu Senátoři budou požadovat po ministru školství Petru Fialovi, aby v rámci rozpočtů na příští roky zajistil dostatečný objem finančních prostředků na platy učitelů. Horní komoře to doporučil školský výbor Senátu. Rozhodl tak na základě petice Za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání, kterou loni na podzim zorganizoval Českomoravský odborový svaz pracovníků školství spolu s iniciativou Za svobodné vysoké školy. Peticí, kterou podepsalo na dvacet tisíc občanů, by se Senát mohl zabývat už na své březnové schůzi. Senátoři ministru školství doporučují, aby se náměty, uvedenými v petici, vážně zabýval a důsledně se zasadil o jejich řešení. Požadují aktualizovat střednědobý výhled státního rozpočtu na příští dva roky v kapitole školství tak, aby umožnil realizaci závěrů vytyčených v koncepčních záměrech MŠMT pro regionální i vysoké školství. Zároveň by uvítali návrh perspektivního řešení problému nízkého procenta výdajů na vzdělávání z hrubého domácího produktu. Ztotožnili se s požadavkem školských odborů na novelizaci platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě tak, aby byly odstraněny nedostatky, na které petice upozorňuje (zejména stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky a určování platových tarifů v rámci rozpětí). Projednávání petice na plénu Senátu by se měl zúčastnit nejen ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala, ale i představitelé ministerstva financí a minis ter stva práce a sociálních věcí, protože i jich se podle názoru senátorů problematika dlouhodobého nedostatku finančních prostředků na vzdělávání bezprostředně týká. Kvalitní školu dělá kvalitní a dobře zaplacený učitel s moderními pomůckami, uvedl předseda školského výboru Senátu a stínový ministr školství (ČSSD) Marcel Chládek. V České republice se ale podle něj dává na školství procen tuál ně nejméně ze všech států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Karla TONDLOVÁ

2 2 Zápisník Výuka jazyků Ženy při jazykovém vzdělávání v cizině preferují přímořské destinace a výuku románských jazyků, muži pak Kanadu. Pro výuku angličtiny je ale nejoblíbenější Velká Británie spolu s Maltou a Spojenými státy americkými. Vyplývá to z údajů cestovní kanceláře, která jazykové pobyty pořádá od 90. let. čtk Budoucí zaměstnání Nejlepší studenti chtějí pracovat u špiček ve svém oboru. U ČEZ, Škody Auto, PwC a Allen & Overy. Podle průzkumu České studentské unie TOP zaměstnavatelé 2012/2013, který se uskutečnil mezi studenty vysokých škol, se i letos potvrdilo, že největší zájem je o prosperující a prestižní firmy. jk Dálnice z popílku Z elektrárenského popílku, který zatím obvykle končí na skládkách, by se daly ročně postavit desítky kilometrů nových dálnic. Nasvědčují tomu objevy Centra materiálového výzkumu na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. čtk Reforma vysokých škol Rektoři vysokých škol se s ministerstvem školství dohodli na většině sporných bodů novely o vysokých školách. Reforma by proto mohla letos skutečně projít. Akademici se s ministerstvem domluvili například na novém systému akreditací nebo jmenování profesorů a docentů. čtk Jak bych ti to konečně vysvětlila, Vonásku? Tak například, čím nižší obliba a mandát vlády, tím vyšší daně! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Zlatý Ámos zná všechny své semifinalisty Poslední regionální kolo ankety Zlatý Ámos se uskutečnilo minulý týden v budově Senátu. Přijelo jedenáct učitelek a učitelů se svými žáky, kteří před porotou obhajovali nominaci svých oblíbených kantorů. Ani tentokrát nechyběla výborná vystoupení. Vtipné dialogy se střídaly s písničkou, nechyběly básničky ani recept na dokonalou učitelku. Atmosféra byla vynikající. Jen porota měla těžkou hlavu s tím, koho vybrat do semifinále. Nakonec se rozhodla poslat do dalších klání Radima Mikulku z Bystřice a Zdeňka Navrátila z Ostravy. Porota udělila také dva tituly krajských Zlatých Ámosů. Tím ústeckým se stal Priority ČSSD pro základní vzdělávání Sociální demokracie považuje kvalitní systém základního vzdělávání za jednu z klíčových priorit pro úspěšné fungování oblasti školství. Proto se ve své dlouhodobé koncepci vzdělávání, nazvané Kvalitní vzdělávání dostupné všem, zaměřuje na modernizaci a kvalitní vybavení základních škol, na úpravu rámcových vzdělávacích programů a posílení matematiky či jazyků, na financování formou evropských dotací a zamezení plýtvání peněz v rámci rezortu za nesmyslné či předražené projekty. Prosazuje moderní cestu, inspirovanou úspěšnými zeměmi typu Finska či Švédska. Představujeme pět základních kroků, které chceme v případě, že budeme mít po příštích volbách do Poslanecké sněmovny vládní odpovědnost, v oblasti základního vzdělávání prosazovat, uvedl Marcel Chládek, Jan Franz z Ústí nad Labem a karlovarským Jana Hoňková z Chebu. V tomto kole převažovali učitelé matematiky, což je vzhledem k malé oblíbenosti tohoto předmětu možná trochu překvapivé. A ještě jeden postřeh stále větší roli při výběru oblíbeného učitele hrají školní parlamenty. Šanci tak dostávají nejen třídní učitelé, jejichž nominace v minulých ročnících převažovaly. České školství má velké štěs tí. V našich školách učí za často složitých podmínek výborní učitelé, kteří se žákům věnují nejen při vyučování, ale jsou jim nablízku, kdykoliv to potřebují. Umí být přísní, jsou spravedliví, milují humor, jsou vytrvalí a hlavně, umí naučit. A právě to žáci a studenti oceňují. kt Základní školy praktické v Senátu Senátní výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který zasedal minulý týden, doporučil, aby petice Za zachování základních škol praktických byla projednána na následující schůzi Senátu a aby se jednání zúčastnili vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková, ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček, zástupce ministerstva školství, ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí. red stínový ministr školství. Podle něj je ČSSD pro to, aby byl poslední rok v mateřské škole povinný a aby byl plně hrazen státem, aby nástup dětí do 1. třídy základní školy byl od 7 let, dále je proti tomu, aby se plošně rušily praktické školy, naopak je pro znovuzavedení pracovního a technického vyučování od první třídy základní školy a je proti domácímu vyučování na druhém stupni základní školy. ma

3 Změna financování regionálního školství z pohledu Svazu měst a obcí Ministerstvo školství dokončuje přípravu reformy financování regionálního školství. Zeptali jsme se předsedkyně školské komise Svazu měst a obcí České republiky Marcely ŠTIKOVÉ, jak tuto změnu vnímá. Bohužel, již při prvním čtení předloženého návrhu narážíme na řadu otázek a rozporů. Školský zákon totiž definuje vzdělávání jako veřejnou vzdělávací službu. Předložený návrh ale tento komplexní přístup zcela postrádá. Výše úhrady této služby se zde vlastně zúžila pouze na financování platů učitelů. Řešení nepedagogických pracovníků a školských služeb je velkou neznámou a ponechává se k další diskuzi. Co v návrhu ministerstva postrádáte? Nikde jsme se nedočetli, jaké jsou vlastně finanční náklady na rámcové vzdělávací programy, které vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání, z čeho se jejich cena skládá. Školský zákon říká, že jsou závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků. Tento závazný základ však nebyl v systému financování regionálního školství doposud zohledněn. Proto vítáme snahu ministerstva školství stávající systém financování změnit. Jaké jsou Vaše další výhrady? Pokud se budeme bavit o úhradě veřejné vzdělávací služby, pak by na ni rozhodně neměla mít zásadní vliv organizace školy. Není zde také ani náznak jednotného přístupu k dalším zřizovatelům, kteří v regionálním školství působí, to znamená řešení financování soukromých, církevních škol a škol zřizovaných ministerstvy. Co říkáte takzvaným oborovým normativům, které by podle ministerstva měly odstranit rozdíly v krajských normativech? Základem financování FOTO: Olga ŠEDIVÁ by měl být standard nákladů na vlastní vzdělávání, který stanoví ministerstvo školství. Kraj by měl mít možnost tento standard z vlastních prostředků posílit, takže rozdíly se mohou objevit. Rozhodně by ale neměly být tak zásadní jako dosud. Naopak mohou být přínosné, protože mohou zohledňovat určitá krajská specifika a dlouhodobé záměry a strategie. Co je podstatné návrh sice hovoří o oborovém normativu, ale vůbec nenaznačuje metodu pro stanovení jeho výše. Klíčovým údajem pro určení objemu normativu zůstává počet žáků. Například v rozporu s požadavkem zajistit rovnost podpory vzdělávání žáka je navrhován odlišný normativ podle organizace školy (jednotřídní či vícetřídní MŠ, ZŠ jen s prvním stupněm nebo úplná ZŠ). V některých případech to ale znamená, že 3 podle stávajícího modelu se některé mateřské školy, naplněné na výjimku zcela do výše své kapacity, ocitají v porovnání se současným stavem ve ztrátě. Pouhou deklarací zůstává i snaha o rozvoj technického vzdělávání a posilování 2. stupně základních škol. Zůstává i rozdílný normativ v porovnání s nižším stupněm víceletých gymnázií. Jak se díváte na problematiku finančního zajištění takzvaných školských služeb a práce nepedagogů? Určitě by bylo možné financovat i tento segment stejným způsobem jako pedagogické pracovníky. Školské služby i nepedagogičtí pracovníci jsou přece nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Nicméně ministerstvo zřejmě chce umožnit krajským úřadům určitou volnost při nakládání s přidělenými finančními prostředky. Problém je ale v tom, že se jedná také o školy a školská zařízení zřizované obcemi. Proč má o těchto školách rozhodovat kraj? Určitě nechceme dopustit, aby nám byly přidělovány státní prostředky na nepedagogické pracovníky na žáka a aby, bez jakéhokoliv vyjádření obce, byla obcím dokonce ukládána povinnost dofinancovat vzdělávání dle RVP, popřípadě aby se počítalo s přenášením výdajů školy na rodiče. Určitá volnost krajských úřadů nesmí mít na obce jako zřizovatele negativní dopad. Nemůže ovlivňovat jejich zodpovědnost v oblasti školství danou jim zákonem, ani jejich vlastní koncepce a vize o profilaci škol podložené znalostí konkrétních podmínek. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Facebook ano, nebo ne? Stále mladší děti se zajímají o sociální sítě, chtějí mít svůj profil na Facebooku, komunikují tak s kamarády. Kdo není na Facebooku, jako by nebyl. To mě napadlo, když si dvanáctiletá kamarádka mé dcery stěžovala na svou mámu, že jí nedovolí Facebook. A ona je pak trapná, protože nemá zprávy o akcích své taneční skupiny. Oslovila jsem rodiče ve svém okolí, jak se staví k tomuto problému současné doby. Povolují, nebo zakazují Facebook, případně jak kontrolují své děti? Začal jsem kontrolovat 13letou dceru loni, říká 46letý Petr. Musí mi ukazovat fotky, které vyvěšuje, a také rychle občas přejedu pohledem text, o čem si s kamarády píše. Je to dost sprosté, ale když jí budu nadávat, ztratím důvěru, kterou ke mně má. Je to trapné nám oběma, ale kontrola být musí. Nelíbí se jí to, ale pokud by nesouhlasila, seberu jí počítač. Ty jsi tedy naivka, kontruje vedle sedící Stáňa. Ukáže ti jen to, co sama chce. A protože se v tom vůbec nevyznáš, tak jí to baštíš. To je asi fakt, ale aspoň projevuji snahu, brání se Petr a má pravdu. Většina rodičů totiž nic nekontroluje, a i kdyby chtěla, děti je nepustí tam, kam nechtějí. Pořád si říkám, že budu dceru v tomto ohledu více sledovat. Ale nevím jak, přiznává jinak sebevědomá Mirka. Sama nemám na Facebooku svůj profil, nevím, jak se s tím zachází, a vůbec mě to nezajímá, jsem vlastně pyšná na to, že v tom nejedu. A je mi to hloupé chtít po ní, aby ukazovala svoje stránky. Máme pěkný vztah, bojím se, aby se úplně neuzavřela, jako holky v jejím věku. Sama si pamatuji, jak jsem přestala důvěřovat mámě, když mi jednou otevřela dopis od mojí dětské lásky. Vždyť to je podobné. A tak dceři věřím, že je rozumná. Jaké z toho vyplývá poučení? Rodiče nemohou kontrolovat něco, co neumějí. A děti naopak nechápou, jak mohou rodiče bez Facebooku vůbec existovat: To je mi tě líto, že nebyl v tvém dětství Facebook, takové politování od svých dětí slyšel už nejeden rodič. Musím uznat, říká učitelka na prvním stupni Simona, že sociální sítě jsou skvělá věc. Stále však dětem připomínám, jak musí být opatrné, že nikdy nevědí, kdo je na druhé straně, že nesmí sdělovat soukromé informace apod. Vždy mávnou rukou, že to pořád slyší doma, že je zbytečné to pořád opakovat, že je to jasné. A pak vidím, že děti z mé třídy vyvěšují fotky svých bytů, domků, chat, údaje, kdy jede celá rodina na víkend nebo na prázdniny, obrázky ze soukromí, zkrátka vybreptají všechno, takže umetají cestičky nekalým živlům. A upozornění, že co o sobě napíšou, bude tam už napořád, berou s úsměvem dospělost je v nedohlednu, a že si o nich jednou v budoucnu někdo něco nelichotivého přečte, je jim k smíchu. FOTO: Petr MERTA Obavy mají i rodiče, jejichž ratolesti Facebook ještě nezajímá, jako třeba matka 11letých dvojčat: Naše kluky to ještě nebere, pořád sedí jen u her, ale až to přijde, budeme je sledovat. Budou si nás muset zahrnout do přátel, a pak s manželem uvidíme vše, o čem píšou. Budou pod dohledem a nemůže se nic stát. Dost naivní názor. Takže Facebook ano, nebo ne? Pro koho a v jakém věku? Co může přinést pozitivního? Hana SKÁLOVÁ Co na to říká psycholog? Příliš nepodporovat, ale ani nezakazovat Sociální sítě jsou pro děti lákavé a vůbec se jim nedivím, že o ně projevují enormní zájem. Nemají žádné technické problémy, takže jedinou překážkou je nedostatečná zkušenost, sociální zralost a vyspělost dítěte. Pak pochopitelně hrozí nebezpečí, že dítě v dobré víře poskytne intimní údaje o sobě, o rodině apod., které by jej mohly ohrozit. Zakazovat je možné po nějakou dobu, ale pokud dítě o zapojení do sociálních sítí stojí, tak hrozí nebezpečí, že si najde cestu mimo rodinu. Za velmi vhodné proto pokládám, aby rodiče spíš dítě učili způsobům komunikace na síti, sdělování vhodných informací, než aby je zakazovali. Aby rodiče mohli dítě učit, musejí vědět o tom, co fakticky probíhá, co dítě zvládá, jak se chová. Měli by se s dítětem domluvit, aby měli alespoň nějakou dobu přístup na profil dítěte. Přitom by rozhodně neměli komentovat gramatické chyby, blbiny, které si děti vyměňují. Jediné, co by je mělo zajímat, je to, jestli se neobjevují zásadní nepřístojnosti nebo rizikové informace (např. fotografie). Pokud uvidí, že dítě komunikuje vcelku zodpovědně, nepochybně budou svůj dohled zmírňovat. Pokud by viděli, že komunikace probíhá zbytečně rizikově, tak bych sáhl k doporučením úprav, eventuálně i k zákazu. Facebook může dětem přinést rozšíření sociálních kontaktů a velikou operativnost (když zapomenu na úkol, rychle zjistím jeho zadání). Takže moje odpověď je: Příliš bych sociální sítě u dětí nepodporoval, ale nezakazoval bych je, snažil bych se děti i silou vést k tomu, aby je využívaly ve svůj prospěch. Václav MERTIN

5 5 Pro koho a v jakém věku? Profil na sociální síti je třeba zabezpečit Používání Facebooku je sice oficiálně povoleno od 13 let, ale v praxi je situace taková, že na této síti najdeme spoustu uživatelů mladších. Výjimkou nejsou ani děti sedmileté, které sotva umí psát. Určit věkovou hranici, odkdy už Facebook ano, je těžké. Čím déle dítě bez Facebooku vydrží, tím samozřejmě lépe. Podmínkou pro to, aby na sociální sítě vstoupilo, by podle mě měla být alespoň základní znalost jazyka, a hlavně poučenost o tom, co mě na Facebooku čeká a jaká nebezpečí mi tu hrozí. A tady už je to určitě na rodičích. Zakazovat Facebook podle mě není cesta dítě si může zřídit facebookový účet kdekoliv (u kamaráda, ve škole ), nic pro něj není jednoduššího. A my tak přijdeme o jedinečnou příležitost být u toho a poradit mu, jak si profil zabezpečit a jak se na sociálních sítích chovat, a také mít ho v sociálním světě alespoň pod základním dohledem. Zde mají samozřejmě výhodu ti rodiče, kteří sami na sociálních sítích jsou a vědí, jak fungují. Pár základních principů: Ukázat dítěti, jak Facebook funguje. Já jsem například nejdříve s dcerou prošla profily jejích spolužáků a přímo na nich jí ukázala, kdo má jak svůj profil chráněný. U koho jsou vidět všechny fotky a informace, a kdo má naopak soukromí nastaveno tak, že se mu tam nespřátelený člověk nedostane. Účet založit společně s dítětem, nastavit mu soukromí a vysvětlit, co to znamená. Tedy kdo může vidět jeho fotky, příspěvky, kdo může komentovat u něho na zdi, zda jej mohou přátelé označovat na fotografiích atd. Důležité je mít všechny položky v soukromí nastavené Pouze přátelé. Zde bych určitě doporučila, zejména pro rodiče, kteří se na sociálních sítích neorientují, praktické návody internetového publicisty a specialisty na sociální sítě Daniela Dočekala (jeho návodné články najdete například na V první fázi, bych určitě doporučovala uzavřít s dítětem dohodu, aby si za přátele přidávalo skutečně jen lidi, které zná. Třeba to přirovnat k situaci, že na ulicích se také zničehonic nepouští do hovoru s cizími lidmi. Navíc tady na toho člověka ani nevidí, takže neví, s kým má tu čest (a fotka i informace, za nimiž se člověk schovává, nemusí být pravdivé). Neprozrazovat na Facebooku osobní údaje, svoji adresu, číslo mobilu a další to jsou základní pravidla, nejen jak se chovat na Facebooku, ale na internetu obecně. Poučit dítě, že vše, co na Facebooku zveřejní, může být jednou použito proti němu ať už jsou to fotky nebo jeho komentáře či statusy. Proto by si vždy mělo dávat pozor, co píše a publikuje a jakým způsobem. I jeho přátelé mohou jeho aktivity vyfotit print screenem, fotky stáhnout apod. a pak je kdykoliv použít. Zkrátka je třeba dítěti vysvětlit, že vše, co na Facebook dá, stává se věcí veřejnou ať už má soukromí nastavené jakkoliv. Na co je třeba dítě připravit, co se mu může přihodit nemilého? Tady je samozřejmě nutné mu vysvětlit klasickou internetovou poučku: Nikdy nevíš, kdo sedí na druhé straně. Takže pokud ho bude kontaktovat někdo, koho nezná, případně mu cokoliv nabízet ať na to nereaguje, případně ukáže tyto zprávy rodičům. Také je dobré dítě upozornit, ať nekliká na vše, co na Facebooku uvidí a co mu Facebook nabízí především jsou riziková videa z podivných zdrojů, často s anglickým komentářem. Nejen že si může zavirovat počítač, ale také se mu na videu může spustit nevhodný obsah. A hlavně dítě musí vědět, že kdykoliv bude mít problém nebo se mu něco nebude zdát, může přijít za rodičem a ten to s ním v klidu vyřeší. Že se nemusí stydět ani bát o tom mluvit. Dále se nabízí otázka: Jak dítě omezovat v používání Facebooku a jak je kontrolovat? Určitě není dobré, aby dítě sedělo u počítače/facebooku celý den. Regulace je podle mě vhodná. Vymezit čas, jak dlouho tam být může. Je to stejné jako s hraním počítačových her nebo koukáním na televizi. U těch menších dětí určitě doporučuji, aby počítač byl na nějakém místě, kde na dítě vidíte a alespoň zdálky je můžete kontrolovat, kde je a co dělá. Ne aby se s ním samo zavíralo ve svém pokoji a bezhlavě klikalo na vše. Od určitého věku (nebo spíše internetové gramotnosti) už je to pak jenom o důvěře. A jaká jsou pozitiva užívání Facebooku? Případně v souvislosti se školou? Nevím, zda se dá mluvit přímo o pozitivech. Zkrátka FOTO: Zlata ŠŤÁSTKOVÁ Facebook je prostředek komunikace a jako takový je potřeba ho vnímat. Dítě tam má spolužáky, kamarády a prostřednictvím Facebooku s nimi komunikuje. Může být také zdrojem informací, pokud si dítě vybere stránky a témata, která ho zajímají. Dana FILIPOVÁ komunikační agentura Parliamo

6 6 Zrušení veřejné služby Změna zákona o zaměstnanosti podle nálezu Ústavního soudu. Ve Sbírce zákonů České republiky, částce 160, rozeslané dne 10. prosince 2012, je publikován Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ve věci zrušení 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a návrhu na zrušení některých dalších zákonů. Uvedeným nálezem, pokud jde o zákon o zaměstnanosti, rozhodl Ústavní soud takto: 1. Ustanovení 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb., se ruší dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů. Právní význam rozhodnutí Ústavního soudu je ten, že dnem 10. prosince 2012 se ruší toto ustanovení zákona o zaměstnanosti. Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvodu odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně v případě, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než dva měsíce. Nadále tedy nemusí nikdo z uchazečů o zaměstnání tuto nucenou práci, přesněji řečeno nabízenou práci, pod hrozbou sankce vykonávat. Vít BERKA Předání výpovědi Zaměstnance školy jsme pozvali do kanceláře za účelem předání výpovědi z pracovního poměru. Zaměstnanec se FOTO: Zlata ŠŤÁSTKOVÁ nedostavil. Je výpověď i tak doručená? Podle ustanovení 334 odst. 3 zákoníku práce se považuje písemnost za doručenou také tehdy, jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne. Za odmítnutí převzetí písemnosti však nelze považovat skutečnost, že se zaměstnanec na výzvu nedostaví na příslušný útvar zaměstnavatele, kde mu měla být písemnost předána. Jde o případ, kdy zaměstnanec neposkytne součinnost nezbytnou k doručení písemnosti, ale nejde o případ odmítnutí jejího přijetí. Zaměstnavatel musí být schopen prokázat odmítnutí převzetí písemnosti ze strany zaměstnance. Nestačí tedy jen vyzvat zaměstnance, aby se dostavil k převzetí písemnosti, a ze skutečnosti nedostavení se nelze dovozovat, že zaměstnanec odmítl převzít písemnost, a že je tedy doručena. Vít BERKA Asistent pedagoga Chceme zaměstnat asistenta pedagoga. Jaké jsou kvalifikační předpoklady pro výkon takového povolání? Získávání odborné kvalifikace asistenta pedagoga s výučním listem získaným b) středním vzděláním upravuje 20 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících: Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky, c) středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru pracích ve škole, ve vzdělání zaměřeném na pří- školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, získává odbornou kvalifikaci a) vzděláním podle odstavce pravu asistentů pedagoga, d) středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a 1. studiem pedagogiky, nebo 2. studiem pro asistenty pedagoga, nebo e) základním vzděláním a studiem pro asistenty pe- 1, dagoga. Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Žáci základní školy praktické se učí žít spolu, ne vedle sebe se studenty střední školy Před několika lety vznikl v Gymnáziu a SOŠ v Klášterci nad Ohří a Základní škole praktické ve stejném městě projekt Žít spolu, ne vedle sebe. Hlavním cílem bylo přiblížit studentům lidi s různými handicapy, kteří žijí mezi námi. Tehdy nikdo netušil, jak projekt pěkně zapustí kořeny. Nejdříve bylo potřeba pořádně promyslet, jaké hlavní aktivity zařadit, aby byly přínosem pro výuku studentů a aby to nebyly jen akce pro akce. Postupem času se samy začaly objevovat i další možnosti, které se dnes realizují pravidelně. Na přípravě se podílejí nejen vyučující, ale i samotní žáci. Nejsou horší, jen jiní Již od prvního ročníku svého studia na střední škole studenti navštěvují žáky ZŠ praktické v Klášterci, ale i tělesně postižené v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Kadani a další, aby pochopili, že jsou skutečně součástí naší společnosti, že nejsou horší, jen prostě jiní s podobnými zájmy, koníčky, radostmi i problémy. Za dobu trvání projektu proběhla řada společných akcí. Studenti připravili například zábavné putování zámeckým parkem Za pokladem čarodějnic. Děti ze ZŠ praktické ve skupinách plnily různé úkoly na deseti stanovištích. Za splnění úkolu získaly šifru k nalezení pokladu. Vlastním pokladem byly nejen sladkosti ukrývající se pod stromem v dřevěné truhličce, ale i společná radost z her a pohybu. Na závěr pěkného dopoledne se opékaly vuřty, které pro změnu připravili pro všechny učitelé ZŠ praktické. Divadlo a exkurze Tradičně se žáci obou škol setkávají na společných akcích k Dětskému dni. V rámci jednoho Dětského dne studenti dokonce zahráli svým mladším kamarádům i nefalšované divadelní představení. Příprava probíhala při projektovém vyučování výtvarné výchovy, kdy se vyráběly kulisy a loutky, a osobnostní výchovy, kde se sepisoval scénář a bylo provedeno i vlastní divadelní zpracování. Přesto spoustu hodin nácviku strávili všichni i mimo vyučovací hodiny. Stálo to ale za to, představení mělo obrovský úspěch. Nejsou to ale pouze tyto akce. Studenti SOŠ navštěvují ZŠ praktickou i v rámci exkurzí. Nejdříve se seznámí se školou a vzdělávacími plány pro základní školu praktickou a speciální. Následně jsou rozděleni do skupin, ve kterých navštěvují jednotlivé třídy, kde se také mohou aktivně zapojit do výuky. Cílem je hlavně komunikace s handicapovanými žáky a poznání stylu výuky v praktických školách. Komunikace s žáky Pravidelně jednou ročně ZŠ praktická pořádá pro studenty přednášku, kdy mají možnost poznat například uplatňování sociálního zákona v praxi. Studenti ze SOŠ mohou také absolvovat na ZŠ praktické praxi, učí se komunikovat se svým příštím klientem, učí se komunikovat s rodičem svého příštího klienta, to vůbec není jednoduchá věc. Poznávají vlastně zevnitř i školské zařízení. Při pořádání Akademie ZŠ praktické v kulturním domě jsou to opět studenti SOŠ, kteří zajišťují pomoc u imobilních dětí. Po příjezdu autobusů s dětmi z Chomutova a Jirkova pomáhají imobilní žáky vynášet nahoru, protože kulturní dům není bezbariérový. Je to ze strany studentů velká pomoc. I během celé Akademie se dětem věnují, pracují s nimi. Děti ZŠ praktické mají pocit, že opravdu nežijí vedle sebe, ale že žijí s někým. 7 Koledy a soutěž Zatím poslední akcí v rámci projektu byla Mikulášská pro děti ze ZŠ praktické. Na ni se studenti SOŠ připravovali už od září nacvičovaly se písničky, sestavoval se program. Dnes už je příprava trochu usnadněna také tím, že na ní žáci pracují od prvních ročníků, takže druhým rokem vědí, jak na to. Studenti se s dětmi sešli v tělocvičně ZŠ praktické, kde nejdříve zazpívali koledy, a to nejen lidové, ale také za doprovodu flétniček pod vedením Dany Herzigové například oblíbenou Lennonovu vánoční píseň a další. Nechyběl samozřejmě ani Mikuláš, čerti a andělé. V druhé části setkání děti potom ve skupinkách dostaly v rámci malé soutěže za úkol nakreslit co nejhezčí vánoční stromeček. Obrovské uznání si zaslouží nejen Eva Sadílková, ale i Lenka Pešoutová a Martina Abiadová, které postupně celý projekt v SOŠ přebíraly. Stejně tak je třeba ocenit i celé učitelské sbory obou škol, které obětavě po celý rok se žáky pracují. Studenti SOŠ jsou na oplátku zváni na různé akce ZŠ praktické, například na velký koncert do Prahy Chceme žít s vámi. Je to pro nás možnost vrátit jim jejich péči. Když je majáles, tak my půjčujeme gymnáziu ozvučovací techniku. Prostě si navzájem vycházíme vstříc. Není důležité vídat se každý den, každý měsíc, ale víme o sobě, a když je potřeba, tak tady jsme, říká ředitelka ZŠ praktické Jiřina Malastová. Alena TUČÍMOVÁ Kontakt: Jiřina Malastová Základní škola praktická Havlíčkova 269 Klášterec nad Ohří

8 8 Změna zákoníku práce Od 1. ledna 2013 mělo údajně dojít ke změně zákoníku práce. V čem spočívá? Dnem 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 385/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. V zákoníku práce se v 215 upravujícím dodatkovou dovolenou odst. 2 doplňuje písm. i), kde se stanoví, že za zaměstnance, kteří konají práce zvlášť obtížné, se pro účely poskytování dodatkové dovolené považují zaměstnanci, kteří i) jako zdravotničtí pracovníci vykonávají činnosti při poskytování zdravotnické záchranné služby v rozsahu alespoň poloviny stanovené týdenní pracovní doby. K lékaři o dovolené Zaměstnanec byl v době čerpání dovolené na vyšetření u lékaře (jeden den). Zaměstnavateli předložil potvrzení o návštěvě lékaře. Jak by měl zaměstnavatel postupovat, pokud jde o vykázání překážky v práci, případně poskytnutí náhrady platu? Plný invalidní důchod Může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, a to z důvodu, že zaměstnanci byl přiznán plný invalidní důchod? Vznikl by nárok na odstupné? Mezi důvody, pro které může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď, patří i ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce ( 52 písm. d) a e) zákoníku práce). Ve vztahu k tomuto výpovědnímu důvodu ale nehraje roli samotná skutečnost, že zaměstnanci vznikl nárok na invalidní důchod. Rozhodující je lékařský po- sudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb, nebo správním orgánem, který tento lékařský posudek přezkoumává. Pokud dostává za- Dopřejte si misku přebraného tisku Senátor Marcel Chládek navrhuje, aby se do školy chodilo až v 7 letech. Tomu říkám sociální politika udržet celý populační ročník o rok dál od nezaměstnanosti. Naposledy se to povedlo Ivanu Pilipovi, když znovu zavedl devítky. Petrovi je dvacet a chodí do prváku na učiliště, informuje TV Nova v reportáži o záškoláctví. Kdy šel do školy, proboha? V deseti? Doufám, že se Marcel nedíval. Kdo standardní dobu vysokoškolského studia překročí o víc než rok, platí za každý další semestr mnohatisícové částky, upozorňují LN. Lékařské vyšetření nebo ošetření je podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, jednou z těchto překážek. Pracovní volno s náhradou platu se poskytne za podmínek stanovených v bodu 1 přílohy k uvedenému vládnímu nařízení. Dovolená je dobou odpočinku, kdy zaměstnanec nevykonává práci sjednanou v pracovní smlouvě. Podle ustanovení 78 odst. 1 písm. b) zákoníku práce je doba odpočinku dobou, která není dobou pracovní. Z platné právní úpravy vyplývá, že žádat pracovní volno s náhradou platu za dobu lékařského vyšetření lze za předpokladu, že by se jednalo o překážku v práci, to je v pracovní době, kterou by jinak zaměstnanec vyplnil prací. V době čerpání dovolené však lékařské vyšetření nelze považovat za překážku v práci. Za dobu čerpání dovolené Nejvíce tak stojí titul ty, kteří chodí na vysokou školu nejdéle. Nebo kteří tam nechodí vůbec druhá možnost. MŠMT rozhodlo o zavedení druhého cizího jazyka na základní škole, píše MF DNES. Podle toho, co jsem viděl v diskuzích teenagerů na Facebooku, to nejspíš bude čeština. Jan Jeřábek z České grafologické komory soudí, že současné psací písmo odráží přehnaně regulovanou emocionalitu a svázané myšlení člověka totalitní mašinérie. Pane jo. Čím vším nás MEDIÁLNÍ VÝVAR již náleží náhrada platu. Odlišná by byla situace, pokud by zaměstnanec během dovolené onemocněl a byl bolševik držel v šachu! Ve vládě Německa se objevila nová ministryně školství, která pochází z bývalé komunistické NDR, informoval ČRo 6. To by mě fakt zajímalo, jak píše! V protestní hladovce proti komunistům ve vedení kraje budeme pokračovat klidně několik let, vzkazují zástupci jihočeských studentů. Kdo je učí biologii, proboha? Jarda Dušek? V kutnohorském Tylově divadle otevřou od února hereckou školu pro malé a velké školáky, píše uznán dočasně práce neschopným. V takovém případě by došlo k přerušení dovolené. městnanec výpověď z důvodu uvedeného v 52 písm. e) zákoníku práce, to je, že zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb (dříve zařízením závodní preventivní péče), nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouho- době způsobilosti konat dále dosavadní práci, nevzniká právo na odstupné. Právo na odstupné vzniká při výpovědi podle 52 písm. d) zákoníku práce, kdy zaměstnanec ne- smí podle lékařského posudku konat práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA týdeník 5+2. Konečně. Na ty zoufale ochotnické etudy Náhlá nevolnost a To není můj tahák se už nedalo koukat. Více přednášek zaměřených na prevenci kriminality mládeže má v plánu MP Děčín. Do seznamu navštěvovaných škol zařadí strážníci letos také učiliště. Chlapi jsou evidentně čím dál odvážnější. Vždycky zjara se ozvou z festivalu Jeden svět, jestli bych neokomentoval pár filmů z jejich programu. Posílají mi ty, které souvisejí se vzděláváním, píše Tomáš Feřtek. To je myslím tvoje parketa, Tome. U toho bych zůstal. Petr KUKAL

9 Hledá se řemeslník, značka: rychle a kvalitně Vysokou poptávku po šikovných truhlářích, zednících nebo klempířích trh nestačí uspokojit a čerstvých absolventů je málo. Klasická řemesla studenty netáhnou. Učiliště a odborné školy hlásí v lepším případě setrvalý stav, častěji však pokles počtu studentů. O zvýšení atraktivity klasických rukodělných profesí ve stavebnictví u mladých lidí dlouhodobě usiluje mezinárodní projekt Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO, letos poprvé s postupovým kolem na Slovensku. Soutěž již 17. rokem nabízí učňům příležitost porovnat své znalosti a praktické dovednosti s žáky dalších českých, ale i zahraničních škol. Účastníci zde v praktické části musí v časovém limitu a za dozoru odborné poroty zvládnout vyrobit květinový truhlík, vyzdít příčku, zhotovit překlad či postavit komínový skelet. Každoročně se přihlásí průměrně 230 soutěžících ze 72 škol. Ti nejlepší Španělská mozaika 9 z regionálních kol, první už proběhlo v Lysé nad Labem, dostanou příležitost srovnat své síly ve finále v září na veletrhu FOR ARCH. Aleš POVR Dali byste si Tapas, Caldo gallego, či snad Licor 43? Pokud nyní tápete, zřejmě nemáte dost zkušeností se španělskou kuchyní a měli byste se obrátit na odborníky. S menú espanol vás rádi seznámí studenti 4. ročníku oboru Hotelnictví SOU a SOŠ na ulici Přímětická ve Znojmě Zita Jílková, Šárka Huňová a Martin Černík, kteří si španělskou kuchyni vybrali coby svůj maturitní projekt. Pro významné hosty z řad představitelů města Znojma, Okresní hospodářské komory, zástupců základních škol i domovské školy si maturanti připravili příjemné setkání se španělskou gastronomií, kulturou i historií. Jednotlivými chody provázela účastníky prezentace o Španělsku v podání Michala Černíka, jehož k výběru projektu inspirovala stáž na španělském ostrově Tenerife. Došlo i na flamengo, typický španělský tanec, který tvůrci projektu nacvičili v dokonalém utajení. Ukázalo se, že Tapas jsou drobné kousky občerstvení v nejrozmanitějších podobách, Caldo gallego je tradiční hustá zeleninová polévka s uzeným masem a Licor 43 představuje alkoholický nápoj, obsahující 43 přísad. Tyto i další speciality vnesly trochu slunečné jižní atmosféry do pošmourného zimního dne. Libor HANZAL V České republice proběhne hlavní sběr dat ICILS 2013 Od 4. do 27. března tohoto roku proběhne na 170 školách České republiky hlavní sběr dat v rámci Mezinárodního šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS (International Computer and Information Literacy Study). Jedná se o mezinárodní komparativní studii sledující připravenost žáků na život v informační společnosti a spolu s Českou republikou je do ní zapojeno dalších 18 zemí. Testovanou skupinu šetření ICILS představují v České republice žáci osmého ročníku základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Šetření ICILS je jedním z projektů Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků ve vzdělávání (www.iea.nl), stejně jako např. šet ře ní matematické a přírodovědné gramotnosti TIMSS či šetření čtenářské gramotnosti PIRLS. Více informací o šetření ICILS 2013 naleznete na webových stránkách projektu a ILUSTRAČNÍ FOTO: Stanislav JUGA Zaměření šetření ICILS ICILS si klade za cíl zmapovat rozdíly v dosažené úrovni počítačové a informační gramotnosti nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale i v rámci těchto zemí (např. mezi jednotlivými kraji, druhy škol, mezi chlapci a dívkami). Důležitá bude dále snaha vysvětlit získané výsledky s ohledem na dostupné vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií a využívání těchto technologií ve výuce. Sledováno bude technologické zázemí škol, zkušenosti a vzdělávání pedagogů v oblasti ICT či podpora zavádění ICT do výuky ze strany vedení školy. Výsledky žáků budou též interpretovány s ohledem na rodinné zázemí, které představuje neméně důležitý aspekt. Veškerá zjištění z ICILS budou, stejně jako ve všech ostatních mezinárodních šetřeních, zpracovávána souhrnně. Anonymita a důvěrné zacházení s informacemi poskytnutými jednotlivými žáky, učiteli, řediteli či koordinátory ICT je samozřejmostí. Realizace šetření Pro žáky jsou připraveny testové moduly s úlohami zasazenými do simulovaného počítačového prostředí. Kromě toho žáci budou odpovídat na otázky žákovského dotazníku. Testové moduly budou ověřovat znalosti a dovednosti žáků v nejrůznějších oblastech: vyhledávání informací, sdílení informací, práce s dokumenty a editory (text, tabulka, obrázek, prezentace), bezpečnostní aspekty práce v internetovém prostředí aj. Testová aplikace pro žáky je umístěna na USB flash discích. Velmi důležitou součástí šetření je zapojení ředitelů škol, učitelů testovaných žáků a koordinátorů ICT. Pro ně jsou připraveny online dotazníky sledující např. dostupnost vybavení ICT ve škole, využívání ICT při výuce či vzdělávání učitelů v oblasti ICT. Po dokončení sběru dat ve všech zúčastněných zemích budou získaná data zpracována mezinárodním konsorciem šetření ICILS a poté uvolněna ke zpracování národním centrům v jednotlivých zemích. Očekávanými výstupy šetření ICILS jsou mezinárodní zpráva s výsledky všech zapojených zemí, dále národní zpráva (v každé zemi vypracuje národní centrum) a školní zprávy pro všechny zúčastněné školy. Ke zveřejnění mezinárodní a národní zprávy, stejně jako české verze koncepčního rámce šetření, dojde v roce Šetření ICILS je součástí IPn projektu Kompetence III, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Mgr. Simona KŘEČKOVÁ PhDr. Josef BASL národní centrum ICILS, ČŠI

10 10 Klíče k neziskovým Čtyřletý národní projekt Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, úspěšně realizovaný od 1. dubna 2009 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Národním institutem dětí a mládeže (NIDM), se blíží ke svému konci, který je pevně stanoven na 28. únor tohoto roku. Mnoho času už mu tedy nezbývá, a tak by ho rád využil k rekapitulaci a oslovení těch, kteří v jeho příběhu sehráli jednu z hlavních rolí. Nejprve to hlavní Hlavními postavami projektu Klíče pro život se stali ti, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi v rámci jejich volného času, a to buď ve střediscích volného času, školních družinách a klubech či v nestátních neziskových organizacích, což je sektor, o kterém předpokládám, že je (anebo může být) samotným čtenářům Týdeníku Školství velice blízký. Projekt na jmenované aktéry myslel hned v několika oblastech: Jeho hlavními cíli bylo vytvořit systém podporující trvale udržitelný rozvoj záj mového a neformálního vzdělávání, zvýšit kvalitu organizací poskytujících tuto významnou formu vzdělávání a rozšířit nabídku volnočasových aktivit v celé České republice. Úkoly nemalé výše a dosahu tak významného, že zaměstnaly nejen samotné pracovníky realizačního týmu projektu, ale i zástupce z řad odborné veřejnosti. U jednoho stolu se tak často scházeli mluvčí zaměstnavatelů, vzdělavatelů, nestátních neziskových organizací, středisek volného času a školních družin či klubů s představiteli státní správy a samosprávy. Došlo k propojení více než jednoho tisíce různých organizací, jehož výsledkem bylo nebývalé sdílení probíhající mezi zapojených účastníků. Hmatatelným důkazem (a odkazem) tohoto sdílení se počátkem listopadu roku 2011 stalo podepsání Memoranda o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží, které lze považovat za počátek nové cesty. Cesty, na jejímž konci v budoucnu čeká snazší získávání kvalifikací nejen ty, kteří s dětmi a mládeží ve volném čase pracují, ale i ty, kteří se v prostředí neformální výchovy a vzdělávání mimo školu dále rozvíjejí (tedy samotné děti a mládež). Tématem uznávání (zájmového a) neformálního vzdělávání jsme ale otevřeli jen jedny z pomyslných dveří, ke kterým projekt nabídl své Klíče. Druhými dveřmi je toto vzdělávání samo o sobě (respektive snaha o jeho zkvalitnění, jak už bylo řečeno výše). Snad nejlepším způsobem, jak činnosti projektu KPŽ osvětlit, je představit jeho výstupy. Výstupy projektu Klíče pro život Mezi hlavní výstupy projektu patří 381 vzdělávacích programů (a z toho 11 akreditovaných MŠMT), 6 výzkumů a řada dalších dílčích šetření (viz www. vyzkum-mladez.cz) a 27 publikací (jejichž výčet přidružený k jednotlivým klíčovým aktivitám projektu naleznete na vystupy-kpz, odkud si příručky, sborníky a další metodické materiály můžete v elektronické podobě zdarma stáhnout). Z dalších výstupů pak jmenujme alespoň Vzdělávací modul zájmového a neformálního vzdělávání (vm.ka2.cz), návrh Osobního kompetenčního portfolia (www.nidm.cz/okp), online platformu pro řízení kvality organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání (tzv. OLINA olina.nidm.cz), sekci neformálního vzdělávání na metodickém portálu RVP.cz a v neposlední řadě také webové stránky samotného projektu, Kliceprozivot.cz, na nichž je k nalezení nespočet odborných článků, reportáží, rozhovorů a dalších příspěvků. Jinými slovy: díky zapojení samotných organizací (a to i neziskových) dokázal projekt vyprodukovat opravdu enormní množství podpůrných materiálů a softwarových aplikací. Podmínky, za nichž tyto materiály vznikly, nenasvědčují ani trochu tomu, že by mělo jít o pouhou neuplatnitelnou teorii. Ústřední funkcí veškerých výstupů projektu je sloužit (dobré) praxi a jejímu dalšímu zkvalitňování. Předveďme si to názorně hned na prve jmenovaných vzdělávacích programech, jejichž autory jsou sami zástupci organizací (a to i neziskových). Ti tyto dokumenty nejen sepsali, ale ve svých střediscích, klubech, sdruženích a tak dále také prakticky ověřili. Jak mi sám garant výzkumů projektu Mgr. MIROSLAV Jak už sám název napovídá, je tento článek adresován právě neziskovým organizacím, jimž chce předat něco málo z odkazu končícího projektu Klíče pro život a ke kterým chce zároveň najít klíč v podobě společné řeči i pro navazující projekt K2. BOCAN prozradil, těšila se jejich inovace velmi pozitivním ohlasům. Stejně dobrá odezva byla zaznamenána i ze strany médií, a to především na výstupy v oblasti takzvaných průřezových témat, jež byla neziskovým organizacím zprostředkována formou vzdělávacích kurzů, dodal v rozhovoru, během kterého mi také vysvětlil význam samotných kurzů: Kurzy si prošli pracovníci pracující s dětmi a mládeží z přibližně stovky organizací a většina z nich je nyní cítí jako přínos nejen pro sebe, ale i pro svá sdružení. Díky Klíčům navíc navázali kontakty s organizacemi dalšími. To byla také jedna z podmínek projektu Klíče pro život aby byla navázána spolupráce, což se podařilo, a navíc se zájmem ji i nadále udržovat a vyměňovat si zkušenosti. V tom vidím jeden z největších přínosů tohoto projektu. Konečné výstupy jsou jen začátkem Neztrácejme pro všechno to ohlížení za projektem Klíče pro život směr

11 11 organizacím a nezapomínejme také na budoucnost. Slovo budoucnost zní ve spojení s výrazem zapomínat poněkud oxymorónsky, až neskutečně. Smutnou skutečností však zůstává fakt, že mnozí z nás prognózované věci budoucí opravdu moc nezohledňují. Uprostřed probíhajících společensko-ekonomických změn se pak ocitají napospas silné konkurenci, jež je v rostoucím poměru 15:1 neustále drtí. A o čem že to mluvím? O rostoucí nezaměstnanosti a neschopnosti konkurovat na trhu práce. Tam, kde nejsou konstruktivní vize, chybí i nadějná budoucnost. Nezoufejme však! 1. října roku 2012 se na scéně objevil nový vizionář v podobě národního projektu K2 kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání. Jeho doslova nevídaný rozhled umocněný výškou druhé hory světa stojí na TÝDENÍK Číslo února 2013 pevných základech projektu předchozího (KPŽ), kterému byla v mezinárodním měřítku připsána mnohá prvenství. Svět (a Evropa především) totiž v posledních letech zcela přehodnotil význam neformálního vzdělávání. Kompetence získané, sdílené a předávané metodami osobnostního rozvoje používanými právě v této sféře vzdělávacího systému se dostaly do hledáčku vzdělavatelů, zaměstnavatelů i personalistů, kteří se k nim začínají trvale obracet. Jaká jsou tedy v souvislosti s tím očekávání od nového projektu K2? (Na tuto a další otázky odpovídala sama manažerka obou projektů Mgr. IRENA HOŠKOVÁ.) Výše uvedené výstupy projektu Klíče pro život zavedeme do praxe, a to tak, že proškolíme zájemce přímo z nestátních neziskových organizací či středisek volného času k tomu, aby je mohli začít používat. Využijeme jejich praktické zkušenosti k dalšímu rozvoji OLINY a dále k rozvoji Osobního kompetenčního portfolia s důrazem na plánování osobnostního rozvoje. Na cestě k uznávání výsledků neformálního vzdělávání tedy za pomoci různých nástrojů podpoříme snahu o integraci kvality a konkurenceschopnosti do běžné činnosti organizací a zároveň povedeme dialog s těmi, kteří TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í by měli výsledků této oblasti prakticky využívat, to jest se vzdělavateli, zaměstnavateli, zástupci společenského a politického života. V tom vidím hlavní přínos projektu i pro neziskové organizace. Existují způsoby, jakými se do aktivit projektu K2 mohou neziskové organizace zapojit? Budeme je oslovovat v rámci nabídky kurzů prostřednictvím vzdělávacího modulu na vm.ka2.cz nebo webových stránek projektu Jmenované organizace se mohou zapojit také do realizace projektu podáním svých nabídek v rámci veřejných zakázek na zavádění kvality a realizaci vzdělávacích programů. Informace o projektu K2, o možnostech zapojení se do jeho aktivit či připojení svého podpisu k Memorandu k nim v rámci konferencí, kulatých stolů, veletrhů, pracovních setkání a podobně přijedeme rádi šířit bude-li nám tato možnost nabídnuta. Je tu něco, co byste v tuto chvíli chtěla prostřednictvím článku neziskovým organizacím vzkázat? K2 je výzva a cestu na vrchol najdou jen ti nejlepší. Budu moc ráda, když ji budeme hledat společně. Na spolupráci se těší realizační tým projektu K2 i já osobně. Psal a (nejen) v závěru se ptal Miloš ŠOLC, NIDM Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax příjmení Inzerce: Za rok vychází 40 čísel, celoroční předplatné tištěné podoby 1180 Kč, elektronické verze 800 Kč, na nebo Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., Postservis. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č. j. NP 3160/1994. ISSN MK ČR E 4861.

12 12 Na jaře roku 2012 proběhlo nejen v České republice, ale také v dalších 65 zemích světa šetření OECD PISA (Programme for International Student Assessment). Více než 6000 českých patnáctiletých žáků z téměř 300 náhodně vybraných škol vyplnilo připravené testy z oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Tyto tři oblasti jsou testovány v pravidelných tříletých cyklech od roku 1998, kdy bylo šetření PISA provedeno poprvé. Každý cyklus potom věnuje zvýšenou pozornost jedné z těchto oblastí, která je v šetření prozkoumána detailněji (v roce 2012 to byla matematická gramotnost). Vedle toho je testovaná problematika v jednotlivých cyklech projektu rozšiřována o další oblasti, které se ukazují být klíčové pro úspěšné fungování žáků v budoucím životě. Jednou z nich je oblast finanční gramotnosti. Mezinárodní šetření finanční gramotnosti jako priorita OECD OECD se dlouhodobě snaží přispět k rozvoji finanční gramotnosti v reakci na negativní dopady nízké úrovně finanční gramotnosti v členských zemích. V roce 2008 zahájilo OECD projekt INFE (International Network on Financial Education Mezinárodní síť pro finanční vzdělávání), který v současné době zastřešuje přes 220 institucí z více než 100 zemí. Projekt zahrnuje širokou škálu aktivit, zaměřujících se především na rozvoj vhodných nástrojů vzdělávací politiky pro zlepšování úrovně finanční gramotnosti v jednotlivých zemích. Mezinárodní měření finanční gramotnosti patří do skupiny prioritních aktivit projektu. V důsledku výše uvedeného se OECD rozhodla zařadit testování finanční gramotnosti do šetření PISA Vůbec poprvé tak byla měřena úroveň finanční gramotnosti v mezinárodním kontextu. Je třeba dodat, že testování finanční gramotnosti tvořilo volitelný modul šetření PISA, a zúčastněné země si tak mohly samy zvolit, zda se do něj zapojí. Kladně se rozhodlo 19 zemí včetně České republiky, což představuje necelou jednu třetinu všech zemí zapojených do šetření PISA Příprava a realizace šetření finanční gramotnosti Samotné realizaci šetření finanční gramotnosti předcházela fáze příprav testových nástrojů, která se odvíjela výhradně od obsahu koncepčního rámce šetření. Koncepční rámec představuje stěžejní dokument celého šetření a je klíčem k tomu, aby získaná data byla validní, reliabilní a interpretovatelná. Vývoj koncepčního rámce vyžaduje např. stanovení pracovní definice finanční gramotnosti a popis hypotéz, které tvoří její základ; vytvoření souboru hlavních kritérií, která by měla být zohledněna při tvorbě testových úloh; operacionalizaci těchto kritérií (vycházející z dostupné literatury a zkušeností s realizací jiných rozsáhlých šetření) aj. Finanční gramotnost byla pro účely šetření PISA 2012 definována následovně: Finanční gramotnost zahrnuje znalost a porozumění finančním konceptům a rizikům, dále dovednosti, motivaci a sebedůvěru potřebnou pro uplatnění těchto znalostí a porozumění s cílem činit efektivní rozhodnutí v různých situacích souvisejících s financemi, zlepšit finanční situaci jedince či celé společnosti a umožnit zapojení do ekonomického života. Na základě operacionalizace této definice byly následně vymezeny konkrétní oblasti znalostí (peníze a transakce, plánování a hospodaření s financemi, riziko a výnos a finanční prostředí) a kognitivních procesů (identifikace finančních informací, analýza informací ve finančním kontextu, vyhodnocování finančních záležitosti, uplatnění finančních znalosti), které se staly předmětem testování. Jednotlivé úlohy pak byly zasazeny do předem definovaných kontextů, ve kterých jsou znalosti, porozumění a dovednosti z dané oblasti uplatňovány (např. oblast vzdělávání a práce či domova a rodiny). Šetření finanční gramotnosti v rámci PISA 2012 Následný vývoj úloh musel plně korespondovat s jednotlivými definicemi a musel zajistit rovnoměrné zastoupení jednotlivých oblastí v testu. Všechny úlohy, které měly být použity v hlavním šetření PISA 2012, bylo nutné ověřit v pilotním šetření, na jehož základě byly některé z nich upraveny či úplně vyřazeny. Pozitivním faktem však zůstává, že některé z těchto úloh byly uvolněny, a veřejnost má tak možnost se s těmito úlohami (a způsobem jejich vyhodnocování) blíže seznámit. Uvolněné úlohy z finanční gramotnosti, stejně jako český překlad koncepčního rámce, lze nalézt na webových stránkách projektu (www.pisa2012. cz) a také na stránkách České školní inspekce, která zaštiťuje realizaci projektu v České republice (www.csicr.cz). Typy úloh v testu finanční gramotnosti Test finanční gramotnosti se skládal z široké škály úloh různé obtížnosti, aby poskytl co nejucelenější obrázek o znalostech a dovednostech zdatnějších i slabších žáků. Zadání úloh obsahovalo nejrůznější stimuly ve formátu textu, tabulky, schématu, grafu či ilustrací, po nichž následovala vlastní otázka. Podle povahy otázky lze rozlišit dva základní typy úloh, které se v testu vyskytly: tzv. uzavřené úlohy (žáci volí jednu či více z nabízených možností) a tzv. otevřené úlohy (žáci vepisují svou odpověď v rozsahu několika slov až několika vět, příp. provádějí výpočet). Otevřené úlohy kladou velmi vysoké nároky na vyhodnocování (bylo provedeno týmem vyškolených odborníků), nicméně poskytují žákům jedinečnou možnost podat rozvinutou odpověď, vysvětlit své rozhodnutí či demonstrovat konkrétní postup řešení předloženého problému. Žáci v pilotním šetření měli např. učinit (a vysvětlit) finanční rozhodnutí ohledně nákupu zeleniny či identifikovat negativní finanční dopady navrhované půjčky. Úlohy s výběrem odpovědi potom např. vyžadovaly, aby žáci správně vyhodnotili údaje z grafu pohybu akcií a rozhodli o pravdivosti nabízených tvrzení (pravdivé versus nepravdivé) či vybrali z nabízených finančních částek tu, která znázorňuje čistý příjem na předložené výplatní pásce. Tyto úlohy nevyžadují složité vyhodnocování a žákovi je zpravidla udělen bod za výběr správné možnosti, resp. za správné posouzení několika výroků v rámci jedné úlohy. Očekávané výstupy testu finanční gramotnosti Zveřejnění výsledků testu finanční gramotnosti, který byl součástí hlavního šetření PISA 2012, je plánováno na červen Na základě získaných dat bude možné provést několik analýz. Vedle základních popisných charakteristik, jako jsou výsledky českých chlapců a dívek, výsledky žáků na jednotlivých typech škol či v jednotlivých krajích České republiky, bude možné provést analýzu výsledků finanční gramotnosti ve vztahu k ekonomickému a sociokulturnímu zázemí žáků, resp. k imigrantskému původu rodiny žáka. Dále bude možné najít souvislosti mezi úrovní finanční gramotnosti a gramotnosti matematické a čtenářské u jednotlivých žáků a provést detailní analýzu úrovně finanční gramotnosti ve vztahu k poskytování vzdělávání v oblasti financí. V neposlední řadě se nabízí mezinárodní komparace dosažených celkových výsledků finanční gramotnosti. Zpracování získaných dat bude tedy směřovat nejen k deskripci aktuální úrovně finanční gramotnosti v České republice a dalších zemích, ale pokud možno také k vysvětlení daného stavu a identifikaci faktorů, který tento stav ovlivňují. Šetření PISA 2012 je součástí projektů Kompetence III a Kompetence I, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Mgr. Simona KŘEČKOVÁ členka realizačního týmu PISA

Školské odbory: Situaci nemůžeme podceňovat

Školské odbory: Situaci nemůžeme podceňovat TÝDENÍK 27 12. ZÁŘÍ 2012 XX. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Vládní návrh úpravy státní maturity... 3 Jak naučit děti správně psát?... 5 Projekt Multikulturalita očima dětí... 7 FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Rozvážně

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Co ukazuje letošní rozpočet pro regionální školství... 3 Učitelé vypracovávají digitální prezentace se zoufalou kvalitou... 5 Výměna zkušeností

Více

Do Prahy se svými příznivci

Do Prahy se svými příznivci TÝDENÍK 13 2. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Blýská se v technickém vzdělávání na lepší časy?... 3 Neobsazené základny EXOD 2014... 4 Tam, kde si umějí vybrat inovativní metody výuky... 7 Krátce...

Více

Týdeník Školství je mediálním

Týdeník Školství je mediálním TÝDENÍK 30 9. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chudoba se nikomu nevyhýbá. Hrozí i českým dětem?... 3 Virtuální škola, kde se kdokoli může naučit cokoli... 5 Ředitelé škol mají nárok na odstupné.

Více

To, že naše školství je dlouhodobě

To, že naše školství je dlouhodobě TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 15 16. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK Mateřské školy v kolotoči rozpisu rozpočtu... 3 Učíte a nejste na Facebooku? Možná děláte chybu... 5 Ajaxův zápisník ve školách Karlovarského

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

Toto vládní prohlášení nebylo. Jak to letos bude s platy učitelů a ostatních pracovníků škol? V tomto čísle najdete: Krátce... 21.

Toto vládní prohlášení nebylo. Jak to letos bude s platy učitelů a ostatních pracovníků škol? V tomto čísle najdete: Krátce... 21. TÝDENÍK 3 23. LEDNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Pomůže technickým oborům nový projekt ministerstva školství?... 3 Zápisy do 1. ročníků a odklady školní docházky... 5 Projekt Pět divů našeho

Více

Návrhy změn dvou vyhlášek,

Návrhy změn dvou vyhlášek, TÝDENÍK 38 4. PROSINCE 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Bude se pokračovat v testování žáků základních škol?... 3 Školská tripartita o novelách zákonů... 4 Výuka fyziky pomocí nových informačních

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

Letošní finalisté spolu s ministrem školství a dosavadní Zlatou Ámoskou.

Letošní finalisté spolu s ministrem školství a dosavadní Zlatou Ámoskou. TÝDENÍK 11 19. BŘEZNA 2014 XXII. ROČNÍK Ámos Sympaťák 2014 Zvolte Ámose Sympaťáka! Hlasovat můžete od 21. do 28. března 2014 do 12:00 hodin. Svůj hlas posílejte pomocí SMS ve tvaru AMOS mezera 1 až 6 (například

Více

Regionální školství jsem si vytkl jako svoji prioritu, říká nový ministr školství Josef DOBEŠ. V tomto čísle najdete: Krátce... 30.

Regionální školství jsem si vytkl jako svoji prioritu, říká nový ministr školství Josef DOBEŠ. V tomto čísle najdete: Krátce... 30. TÝDENÍK V tomto čísle najdete: Jak se tedy Vaše priorita regionální školství, pane ministře, projeví v životě učitelů, konkrétně v jejich platech? Při financování regionálního školství se musíme nejprve

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

Odměňování mladých učitelů je spíše v rovině symbolické než reálné. ÁMOS Sympaťák. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK. AMOS mezera číslo soutěžícího,

Odměňování mladých učitelů je spíše v rovině symbolické než reálné. ÁMOS Sympaťák. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK. AMOS mezera číslo soutěžícího, TÝDENÍK 10 12. BŘEZNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Dostanou mladí učitelé přidáno?... 3 Církevní školy nejsou jen pro věřící... 5 Projekt Šťastné dítě... 7 Odměňování mladých učitelů je spíše

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

25 2. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK

25 2. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK TÝDENÍK 25 2. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Co přinese nový školní rok... 3 Školy mohou letos ušetřit stovky milionů korun... 4 Strážníci učili žáky, jak se chovat v ožehavých situacích...

Více

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 7 16. ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Kariérní řád za tři roky... 3 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život... 5 Učitelé si prohlédli jaderný reaktor... 7 Důchodová reforma

Více

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 2 13. LEDNA 2010 XVIII. ROČNÍK Alergií trpí téměř každý třetí školák... 5 Zahraniční stáže otevírají žákům cestu do světa... 7 Dopřejte si misku přebraného tisku... 8 FOTO:

Více

Individuální výchovný program... 3 Výměna hraček přispívá k utváření mezilidských vztahů... 7 Z koaliční smlouvy ČSSD, ANO a KDU-ČSL...

Individuální výchovný program... 3 Výměna hraček přispívá k utváření mezilidských vztahů... 7 Z koaliční smlouvy ČSSD, ANO a KDU-ČSL... TÝDENÍK 1 8. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Individuální výchovný program... 3 Výměna hraček přispívá k utváření mezilidských vztahů... 7 Z koaliční smlouvy ČSSD, ANO a KDU-ČSL... 10 PF

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 16 20. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Asociace ZUŠ podporuje petici... 4 Soutěž pro mladé učně ukázala, že máme schopné řemeslníky... 5 Africké bubnování ve škole naše žáky nadchlo...

Více

Krátce... V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK

Krátce... V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Pevný rozvrh hodin... 3 Školní bufety spokojenost i nevraživost... 5 Inspirace pro výuku fyziky... 7 1. prosince Ve Výboru pro vzdělání,

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. června TÝDENÍK 24 18. ČERVNA 2014 XXII. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. června TÝDENÍK 24 18. ČERVNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 24 18. ČERVNA 2014 XXII. ROČNÍK Poznat jiné země i jejich vzdělávací systémy nikdy neuškodí... 3 Stojí vůbec žáci o dokonalého kantora?... 5 Týden dětské radosti v mateřské

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Deset let praxe nahradí požadovanou kvalifikaci

Deset let praxe nahradí požadovanou kvalifikaci TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 34 2. LISTOPADU 2011 XIX. ROČNÍK Co může učit speciální pedagog?... 6 Z liberecké mateřské školky až do Indie projekt videonávštěv... 7 OECD: Jak stráví dnešní patnáctiletí

Více

6. ČERVNA 2007 XV. ROČNÍK

6. ČERVNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Vypadá to jako souhra ojedinělých nepříjemných incidentů, ale možná vypovídají o stavu současného českého školství víc, než jsme ochotni připustit. Učitelé jsou přetížení a zvlášť na konci školního

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více