Rozhodl tak na základě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhodl tak na základě"

Transkript

1 TÝDENÍK ÚNORA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Změna financování regionálního školství z pohledu Svazu měst a obcí... 3 Facebook ano, nebo ne? Pro koho a v jakém věku?... 4 Projekt Žít spolu, ne vedle sebe... 7 FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo. Božena Němcová Krátce února V Brně proběhla konference k projektu UNIV 3 podpora procesů uznávání, který řeší Národní ústav pro vzdělávání. Cílem projektu je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesů uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. 25. února 3. března Pro okresy Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha východ, Praha západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice a Nový Jičín probíhají jarní prázdniny. 27. února Ministerstvo školství spolu s ČMOS pracovníků školství uspořádalo v Praze kulatý stůl k Hlavním směrům strategie vzdělávací politiky do roku Petice školských odborů se bude projednávat na plénu Senátu Senátoři budou požadovat po ministru školství Petru Fialovi, aby v rámci rozpočtů na příští roky zajistil dostatečný objem finančních prostředků na platy učitelů. Horní komoře to doporučil školský výbor Senátu. Rozhodl tak na základě petice Za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání, kterou loni na podzim zorganizoval Českomoravský odborový svaz pracovníků školství spolu s iniciativou Za svobodné vysoké školy. Peticí, kterou podepsalo na dvacet tisíc občanů, by se Senát mohl zabývat už na své březnové schůzi. Senátoři ministru školství doporučují, aby se náměty, uvedenými v petici, vážně zabýval a důsledně se zasadil o jejich řešení. Požadují aktualizovat střednědobý výhled státního rozpočtu na příští dva roky v kapitole školství tak, aby umožnil realizaci závěrů vytyčených v koncepčních záměrech MŠMT pro regionální i vysoké školství. Zároveň by uvítali návrh perspektivního řešení problému nízkého procenta výdajů na vzdělávání z hrubého domácího produktu. Ztotožnili se s požadavkem školských odborů na novelizaci platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě tak, aby byly odstraněny nedostatky, na které petice upozorňuje (zejména stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky a určování platových tarifů v rámci rozpětí). Projednávání petice na plénu Senátu by se měl zúčastnit nejen ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala, ale i představitelé ministerstva financí a minis ter stva práce a sociálních věcí, protože i jich se podle názoru senátorů problematika dlouhodobého nedostatku finančních prostředků na vzdělávání bezprostředně týká. Kvalitní školu dělá kvalitní a dobře zaplacený učitel s moderními pomůckami, uvedl předseda školského výboru Senátu a stínový ministr školství (ČSSD) Marcel Chládek. V České republice se ale podle něj dává na školství procen tuál ně nejméně ze všech států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Karla TONDLOVÁ

2 2 Zápisník Výuka jazyků Ženy při jazykovém vzdělávání v cizině preferují přímořské destinace a výuku románských jazyků, muži pak Kanadu. Pro výuku angličtiny je ale nejoblíbenější Velká Británie spolu s Maltou a Spojenými státy americkými. Vyplývá to z údajů cestovní kanceláře, která jazykové pobyty pořádá od 90. let. čtk Budoucí zaměstnání Nejlepší studenti chtějí pracovat u špiček ve svém oboru. U ČEZ, Škody Auto, PwC a Allen & Overy. Podle průzkumu České studentské unie TOP zaměstnavatelé 2012/2013, který se uskutečnil mezi studenty vysokých škol, se i letos potvrdilo, že největší zájem je o prosperující a prestižní firmy. jk Dálnice z popílku Z elektrárenského popílku, který zatím obvykle končí na skládkách, by se daly ročně postavit desítky kilometrů nových dálnic. Nasvědčují tomu objevy Centra materiálového výzkumu na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. čtk Reforma vysokých škol Rektoři vysokých škol se s ministerstvem školství dohodli na většině sporných bodů novely o vysokých školách. Reforma by proto mohla letos skutečně projít. Akademici se s ministerstvem domluvili například na novém systému akreditací nebo jmenování profesorů a docentů. čtk Jak bych ti to konečně vysvětlila, Vonásku? Tak například, čím nižší obliba a mandát vlády, tím vyšší daně! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Zlatý Ámos zná všechny své semifinalisty Poslední regionální kolo ankety Zlatý Ámos se uskutečnilo minulý týden v budově Senátu. Přijelo jedenáct učitelek a učitelů se svými žáky, kteří před porotou obhajovali nominaci svých oblíbených kantorů. Ani tentokrát nechyběla výborná vystoupení. Vtipné dialogy se střídaly s písničkou, nechyběly básničky ani recept na dokonalou učitelku. Atmosféra byla vynikající. Jen porota měla těžkou hlavu s tím, koho vybrat do semifinále. Nakonec se rozhodla poslat do dalších klání Radima Mikulku z Bystřice a Zdeňka Navrátila z Ostravy. Porota udělila také dva tituly krajských Zlatých Ámosů. Tím ústeckým se stal Priority ČSSD pro základní vzdělávání Sociální demokracie považuje kvalitní systém základního vzdělávání za jednu z klíčových priorit pro úspěšné fungování oblasti školství. Proto se ve své dlouhodobé koncepci vzdělávání, nazvané Kvalitní vzdělávání dostupné všem, zaměřuje na modernizaci a kvalitní vybavení základních škol, na úpravu rámcových vzdělávacích programů a posílení matematiky či jazyků, na financování formou evropských dotací a zamezení plýtvání peněz v rámci rezortu za nesmyslné či předražené projekty. Prosazuje moderní cestu, inspirovanou úspěšnými zeměmi typu Finska či Švédska. Představujeme pět základních kroků, které chceme v případě, že budeme mít po příštích volbách do Poslanecké sněmovny vládní odpovědnost, v oblasti základního vzdělávání prosazovat, uvedl Marcel Chládek, Jan Franz z Ústí nad Labem a karlovarským Jana Hoňková z Chebu. V tomto kole převažovali učitelé matematiky, což je vzhledem k malé oblíbenosti tohoto předmětu možná trochu překvapivé. A ještě jeden postřeh stále větší roli při výběru oblíbeného učitele hrají školní parlamenty. Šanci tak dostávají nejen třídní učitelé, jejichž nominace v minulých ročnících převažovaly. České školství má velké štěs tí. V našich školách učí za často složitých podmínek výborní učitelé, kteří se žákům věnují nejen při vyučování, ale jsou jim nablízku, kdykoliv to potřebují. Umí být přísní, jsou spravedliví, milují humor, jsou vytrvalí a hlavně, umí naučit. A právě to žáci a studenti oceňují. kt Základní školy praktické v Senátu Senátní výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který zasedal minulý týden, doporučil, aby petice Za zachování základních škol praktických byla projednána na následující schůzi Senátu a aby se jednání zúčastnili vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková, ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček, zástupce ministerstva školství, ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí. red stínový ministr školství. Podle něj je ČSSD pro to, aby byl poslední rok v mateřské škole povinný a aby byl plně hrazen státem, aby nástup dětí do 1. třídy základní školy byl od 7 let, dále je proti tomu, aby se plošně rušily praktické školy, naopak je pro znovuzavedení pracovního a technického vyučování od první třídy základní školy a je proti domácímu vyučování na druhém stupni základní školy. ma

3 Změna financování regionálního školství z pohledu Svazu měst a obcí Ministerstvo školství dokončuje přípravu reformy financování regionálního školství. Zeptali jsme se předsedkyně školské komise Svazu měst a obcí České republiky Marcely ŠTIKOVÉ, jak tuto změnu vnímá. Bohužel, již při prvním čtení předloženého návrhu narážíme na řadu otázek a rozporů. Školský zákon totiž definuje vzdělávání jako veřejnou vzdělávací službu. Předložený návrh ale tento komplexní přístup zcela postrádá. Výše úhrady této služby se zde vlastně zúžila pouze na financování platů učitelů. Řešení nepedagogických pracovníků a školských služeb je velkou neznámou a ponechává se k další diskuzi. Co v návrhu ministerstva postrádáte? Nikde jsme se nedočetli, jaké jsou vlastně finanční náklady na rámcové vzdělávací programy, které vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání, z čeho se jejich cena skládá. Školský zákon říká, že jsou závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků. Tento závazný základ však nebyl v systému financování regionálního školství doposud zohledněn. Proto vítáme snahu ministerstva školství stávající systém financování změnit. Jaké jsou Vaše další výhrady? Pokud se budeme bavit o úhradě veřejné vzdělávací služby, pak by na ni rozhodně neměla mít zásadní vliv organizace školy. Není zde také ani náznak jednotného přístupu k dalším zřizovatelům, kteří v regionálním školství působí, to znamená řešení financování soukromých, církevních škol a škol zřizovaných ministerstvy. Co říkáte takzvaným oborovým normativům, které by podle ministerstva měly odstranit rozdíly v krajských normativech? Základem financování FOTO: Olga ŠEDIVÁ by měl být standard nákladů na vlastní vzdělávání, který stanoví ministerstvo školství. Kraj by měl mít možnost tento standard z vlastních prostředků posílit, takže rozdíly se mohou objevit. Rozhodně by ale neměly být tak zásadní jako dosud. Naopak mohou být přínosné, protože mohou zohledňovat určitá krajská specifika a dlouhodobé záměry a strategie. Co je podstatné návrh sice hovoří o oborovém normativu, ale vůbec nenaznačuje metodu pro stanovení jeho výše. Klíčovým údajem pro určení objemu normativu zůstává počet žáků. Například v rozporu s požadavkem zajistit rovnost podpory vzdělávání žáka je navrhován odlišný normativ podle organizace školy (jednotřídní či vícetřídní MŠ, ZŠ jen s prvním stupněm nebo úplná ZŠ). V některých případech to ale znamená, že 3 podle stávajícího modelu se některé mateřské školy, naplněné na výjimku zcela do výše své kapacity, ocitají v porovnání se současným stavem ve ztrátě. Pouhou deklarací zůstává i snaha o rozvoj technického vzdělávání a posilování 2. stupně základních škol. Zůstává i rozdílný normativ v porovnání s nižším stupněm víceletých gymnázií. Jak se díváte na problematiku finančního zajištění takzvaných školských služeb a práce nepedagogů? Určitě by bylo možné financovat i tento segment stejným způsobem jako pedagogické pracovníky. Školské služby i nepedagogičtí pracovníci jsou přece nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Nicméně ministerstvo zřejmě chce umožnit krajským úřadům určitou volnost při nakládání s přidělenými finančními prostředky. Problém je ale v tom, že se jedná také o školy a školská zařízení zřizované obcemi. Proč má o těchto školách rozhodovat kraj? Určitě nechceme dopustit, aby nám byly přidělovány státní prostředky na nepedagogické pracovníky na žáka a aby, bez jakéhokoliv vyjádření obce, byla obcím dokonce ukládána povinnost dofinancovat vzdělávání dle RVP, popřípadě aby se počítalo s přenášením výdajů školy na rodiče. Určitá volnost krajských úřadů nesmí mít na obce jako zřizovatele negativní dopad. Nemůže ovlivňovat jejich zodpovědnost v oblasti školství danou jim zákonem, ani jejich vlastní koncepce a vize o profilaci škol podložené znalostí konkrétních podmínek. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Facebook ano, nebo ne? Stále mladší děti se zajímají o sociální sítě, chtějí mít svůj profil na Facebooku, komunikují tak s kamarády. Kdo není na Facebooku, jako by nebyl. To mě napadlo, když si dvanáctiletá kamarádka mé dcery stěžovala na svou mámu, že jí nedovolí Facebook. A ona je pak trapná, protože nemá zprávy o akcích své taneční skupiny. Oslovila jsem rodiče ve svém okolí, jak se staví k tomuto problému současné doby. Povolují, nebo zakazují Facebook, případně jak kontrolují své děti? Začal jsem kontrolovat 13letou dceru loni, říká 46letý Petr. Musí mi ukazovat fotky, které vyvěšuje, a také rychle občas přejedu pohledem text, o čem si s kamarády píše. Je to dost sprosté, ale když jí budu nadávat, ztratím důvěru, kterou ke mně má. Je to trapné nám oběma, ale kontrola být musí. Nelíbí se jí to, ale pokud by nesouhlasila, seberu jí počítač. Ty jsi tedy naivka, kontruje vedle sedící Stáňa. Ukáže ti jen to, co sama chce. A protože se v tom vůbec nevyznáš, tak jí to baštíš. To je asi fakt, ale aspoň projevuji snahu, brání se Petr a má pravdu. Většina rodičů totiž nic nekontroluje, a i kdyby chtěla, děti je nepustí tam, kam nechtějí. Pořád si říkám, že budu dceru v tomto ohledu více sledovat. Ale nevím jak, přiznává jinak sebevědomá Mirka. Sama nemám na Facebooku svůj profil, nevím, jak se s tím zachází, a vůbec mě to nezajímá, jsem vlastně pyšná na to, že v tom nejedu. A je mi to hloupé chtít po ní, aby ukazovala svoje stránky. Máme pěkný vztah, bojím se, aby se úplně neuzavřela, jako holky v jejím věku. Sama si pamatuji, jak jsem přestala důvěřovat mámě, když mi jednou otevřela dopis od mojí dětské lásky. Vždyť to je podobné. A tak dceři věřím, že je rozumná. Jaké z toho vyplývá poučení? Rodiče nemohou kontrolovat něco, co neumějí. A děti naopak nechápou, jak mohou rodiče bez Facebooku vůbec existovat: To je mi tě líto, že nebyl v tvém dětství Facebook, takové politování od svých dětí slyšel už nejeden rodič. Musím uznat, říká učitelka na prvním stupni Simona, že sociální sítě jsou skvělá věc. Stále však dětem připomínám, jak musí být opatrné, že nikdy nevědí, kdo je na druhé straně, že nesmí sdělovat soukromé informace apod. Vždy mávnou rukou, že to pořád slyší doma, že je zbytečné to pořád opakovat, že je to jasné. A pak vidím, že děti z mé třídy vyvěšují fotky svých bytů, domků, chat, údaje, kdy jede celá rodina na víkend nebo na prázdniny, obrázky ze soukromí, zkrátka vybreptají všechno, takže umetají cestičky nekalým živlům. A upozornění, že co o sobě napíšou, bude tam už napořád, berou s úsměvem dospělost je v nedohlednu, a že si o nich jednou v budoucnu někdo něco nelichotivého přečte, je jim k smíchu. FOTO: Petr MERTA Obavy mají i rodiče, jejichž ratolesti Facebook ještě nezajímá, jako třeba matka 11letých dvojčat: Naše kluky to ještě nebere, pořád sedí jen u her, ale až to přijde, budeme je sledovat. Budou si nás muset zahrnout do přátel, a pak s manželem uvidíme vše, o čem píšou. Budou pod dohledem a nemůže se nic stát. Dost naivní názor. Takže Facebook ano, nebo ne? Pro koho a v jakém věku? Co může přinést pozitivního? Hana SKÁLOVÁ Co na to říká psycholog? Příliš nepodporovat, ale ani nezakazovat Sociální sítě jsou pro děti lákavé a vůbec se jim nedivím, že o ně projevují enormní zájem. Nemají žádné technické problémy, takže jedinou překážkou je nedostatečná zkušenost, sociální zralost a vyspělost dítěte. Pak pochopitelně hrozí nebezpečí, že dítě v dobré víře poskytne intimní údaje o sobě, o rodině apod., které by jej mohly ohrozit. Zakazovat je možné po nějakou dobu, ale pokud dítě o zapojení do sociálních sítí stojí, tak hrozí nebezpečí, že si najde cestu mimo rodinu. Za velmi vhodné proto pokládám, aby rodiče spíš dítě učili způsobům komunikace na síti, sdělování vhodných informací, než aby je zakazovali. Aby rodiče mohli dítě učit, musejí vědět o tom, co fakticky probíhá, co dítě zvládá, jak se chová. Měli by se s dítětem domluvit, aby měli alespoň nějakou dobu přístup na profil dítěte. Přitom by rozhodně neměli komentovat gramatické chyby, blbiny, které si děti vyměňují. Jediné, co by je mělo zajímat, je to, jestli se neobjevují zásadní nepřístojnosti nebo rizikové informace (např. fotografie). Pokud uvidí, že dítě komunikuje vcelku zodpovědně, nepochybně budou svůj dohled zmírňovat. Pokud by viděli, že komunikace probíhá zbytečně rizikově, tak bych sáhl k doporučením úprav, eventuálně i k zákazu. Facebook může dětem přinést rozšíření sociálních kontaktů a velikou operativnost (když zapomenu na úkol, rychle zjistím jeho zadání). Takže moje odpověď je: Příliš bych sociální sítě u dětí nepodporoval, ale nezakazoval bych je, snažil bych se děti i silou vést k tomu, aby je využívaly ve svůj prospěch. Václav MERTIN

5 5 Pro koho a v jakém věku? Profil na sociální síti je třeba zabezpečit Používání Facebooku je sice oficiálně povoleno od 13 let, ale v praxi je situace taková, že na této síti najdeme spoustu uživatelů mladších. Výjimkou nejsou ani děti sedmileté, které sotva umí psát. Určit věkovou hranici, odkdy už Facebook ano, je těžké. Čím déle dítě bez Facebooku vydrží, tím samozřejmě lépe. Podmínkou pro to, aby na sociální sítě vstoupilo, by podle mě měla být alespoň základní znalost jazyka, a hlavně poučenost o tom, co mě na Facebooku čeká a jaká nebezpečí mi tu hrozí. A tady už je to určitě na rodičích. Zakazovat Facebook podle mě není cesta dítě si může zřídit facebookový účet kdekoliv (u kamaráda, ve škole ), nic pro něj není jednoduššího. A my tak přijdeme o jedinečnou příležitost být u toho a poradit mu, jak si profil zabezpečit a jak se na sociálních sítích chovat, a také mít ho v sociálním světě alespoň pod základním dohledem. Zde mají samozřejmě výhodu ti rodiče, kteří sami na sociálních sítích jsou a vědí, jak fungují. Pár základních principů: Ukázat dítěti, jak Facebook funguje. Já jsem například nejdříve s dcerou prošla profily jejích spolužáků a přímo na nich jí ukázala, kdo má jak svůj profil chráněný. U koho jsou vidět všechny fotky a informace, a kdo má naopak soukromí nastaveno tak, že se mu tam nespřátelený člověk nedostane. Účet založit společně s dítětem, nastavit mu soukromí a vysvětlit, co to znamená. Tedy kdo může vidět jeho fotky, příspěvky, kdo může komentovat u něho na zdi, zda jej mohou přátelé označovat na fotografiích atd. Důležité je mít všechny položky v soukromí nastavené Pouze přátelé. Zde bych určitě doporučila, zejména pro rodiče, kteří se na sociálních sítích neorientují, praktické návody internetového publicisty a specialisty na sociální sítě Daniela Dočekala (jeho návodné články najdete například na V první fázi, bych určitě doporučovala uzavřít s dítětem dohodu, aby si za přátele přidávalo skutečně jen lidi, které zná. Třeba to přirovnat k situaci, že na ulicích se také zničehonic nepouští do hovoru s cizími lidmi. Navíc tady na toho člověka ani nevidí, takže neví, s kým má tu čest (a fotka i informace, za nimiž se člověk schovává, nemusí být pravdivé). Neprozrazovat na Facebooku osobní údaje, svoji adresu, číslo mobilu a další to jsou základní pravidla, nejen jak se chovat na Facebooku, ale na internetu obecně. Poučit dítě, že vše, co na Facebooku zveřejní, může být jednou použito proti němu ať už jsou to fotky nebo jeho komentáře či statusy. Proto by si vždy mělo dávat pozor, co píše a publikuje a jakým způsobem. I jeho přátelé mohou jeho aktivity vyfotit print screenem, fotky stáhnout apod. a pak je kdykoliv použít. Zkrátka je třeba dítěti vysvětlit, že vše, co na Facebook dá, stává se věcí veřejnou ať už má soukromí nastavené jakkoliv. Na co je třeba dítě připravit, co se mu může přihodit nemilého? Tady je samozřejmě nutné mu vysvětlit klasickou internetovou poučku: Nikdy nevíš, kdo sedí na druhé straně. Takže pokud ho bude kontaktovat někdo, koho nezná, případně mu cokoliv nabízet ať na to nereaguje, případně ukáže tyto zprávy rodičům. Také je dobré dítě upozornit, ať nekliká na vše, co na Facebooku uvidí a co mu Facebook nabízí především jsou riziková videa z podivných zdrojů, často s anglickým komentářem. Nejen že si může zavirovat počítač, ale také se mu na videu může spustit nevhodný obsah. A hlavně dítě musí vědět, že kdykoliv bude mít problém nebo se mu něco nebude zdát, může přijít za rodičem a ten to s ním v klidu vyřeší. Že se nemusí stydět ani bát o tom mluvit. Dále se nabízí otázka: Jak dítě omezovat v používání Facebooku a jak je kontrolovat? Určitě není dobré, aby dítě sedělo u počítače/facebooku celý den. Regulace je podle mě vhodná. Vymezit čas, jak dlouho tam být může. Je to stejné jako s hraním počítačových her nebo koukáním na televizi. U těch menších dětí určitě doporučuji, aby počítač byl na nějakém místě, kde na dítě vidíte a alespoň zdálky je můžete kontrolovat, kde je a co dělá. Ne aby se s ním samo zavíralo ve svém pokoji a bezhlavě klikalo na vše. Od určitého věku (nebo spíše internetové gramotnosti) už je to pak jenom o důvěře. A jaká jsou pozitiva užívání Facebooku? Případně v souvislosti se školou? Nevím, zda se dá mluvit přímo o pozitivech. Zkrátka FOTO: Zlata ŠŤÁSTKOVÁ Facebook je prostředek komunikace a jako takový je potřeba ho vnímat. Dítě tam má spolužáky, kamarády a prostřednictvím Facebooku s nimi komunikuje. Může být také zdrojem informací, pokud si dítě vybere stránky a témata, která ho zajímají. Dana FILIPOVÁ komunikační agentura Parliamo

6 6 Zrušení veřejné služby Změna zákona o zaměstnanosti podle nálezu Ústavního soudu. Ve Sbírce zákonů České republiky, částce 160, rozeslané dne 10. prosince 2012, je publikován Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ve věci zrušení 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a návrhu na zrušení některých dalších zákonů. Uvedeným nálezem, pokud jde o zákon o zaměstnanosti, rozhodl Ústavní soud takto: 1. Ustanovení 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb., se ruší dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů. Právní význam rozhodnutí Ústavního soudu je ten, že dnem 10. prosince 2012 se ruší toto ustanovení zákona o zaměstnanosti. Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvodu odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně v případě, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než dva měsíce. Nadále tedy nemusí nikdo z uchazečů o zaměstnání tuto nucenou práci, přesněji řečeno nabízenou práci, pod hrozbou sankce vykonávat. Vít BERKA Předání výpovědi Zaměstnance školy jsme pozvali do kanceláře za účelem předání výpovědi z pracovního poměru. Zaměstnanec se FOTO: Zlata ŠŤÁSTKOVÁ nedostavil. Je výpověď i tak doručená? Podle ustanovení 334 odst. 3 zákoníku práce se považuje písemnost za doručenou také tehdy, jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne. Za odmítnutí převzetí písemnosti však nelze považovat skutečnost, že se zaměstnanec na výzvu nedostaví na příslušný útvar zaměstnavatele, kde mu měla být písemnost předána. Jde o případ, kdy zaměstnanec neposkytne součinnost nezbytnou k doručení písemnosti, ale nejde o případ odmítnutí jejího přijetí. Zaměstnavatel musí být schopen prokázat odmítnutí převzetí písemnosti ze strany zaměstnance. Nestačí tedy jen vyzvat zaměstnance, aby se dostavil k převzetí písemnosti, a ze skutečnosti nedostavení se nelze dovozovat, že zaměstnanec odmítl převzít písemnost, a že je tedy doručena. Vít BERKA Asistent pedagoga Chceme zaměstnat asistenta pedagoga. Jaké jsou kvalifikační předpoklady pro výkon takového povolání? Získávání odborné kvalifikace asistenta pedagoga s výučním listem získaným b) středním vzděláním upravuje 20 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících: Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky, c) středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru pracích ve škole, ve vzdělání zaměřeném na pří- školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, získává odbornou kvalifikaci a) vzděláním podle odstavce pravu asistentů pedagoga, d) středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a 1. studiem pedagogiky, nebo 2. studiem pro asistenty pedagoga, nebo e) základním vzděláním a studiem pro asistenty pe- 1, dagoga. Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Žáci základní školy praktické se učí žít spolu, ne vedle sebe se studenty střední školy Před několika lety vznikl v Gymnáziu a SOŠ v Klášterci nad Ohří a Základní škole praktické ve stejném městě projekt Žít spolu, ne vedle sebe. Hlavním cílem bylo přiblížit studentům lidi s různými handicapy, kteří žijí mezi námi. Tehdy nikdo netušil, jak projekt pěkně zapustí kořeny. Nejdříve bylo potřeba pořádně promyslet, jaké hlavní aktivity zařadit, aby byly přínosem pro výuku studentů a aby to nebyly jen akce pro akce. Postupem času se samy začaly objevovat i další možnosti, které se dnes realizují pravidelně. Na přípravě se podílejí nejen vyučující, ale i samotní žáci. Nejsou horší, jen jiní Již od prvního ročníku svého studia na střední škole studenti navštěvují žáky ZŠ praktické v Klášterci, ale i tělesně postižené v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Kadani a další, aby pochopili, že jsou skutečně součástí naší společnosti, že nejsou horší, jen prostě jiní s podobnými zájmy, koníčky, radostmi i problémy. Za dobu trvání projektu proběhla řada společných akcí. Studenti připravili například zábavné putování zámeckým parkem Za pokladem čarodějnic. Děti ze ZŠ praktické ve skupinách plnily různé úkoly na deseti stanovištích. Za splnění úkolu získaly šifru k nalezení pokladu. Vlastním pokladem byly nejen sladkosti ukrývající se pod stromem v dřevěné truhličce, ale i společná radost z her a pohybu. Na závěr pěkného dopoledne se opékaly vuřty, které pro změnu připravili pro všechny učitelé ZŠ praktické. Divadlo a exkurze Tradičně se žáci obou škol setkávají na společných akcích k Dětskému dni. V rámci jednoho Dětského dne studenti dokonce zahráli svým mladším kamarádům i nefalšované divadelní představení. Příprava probíhala při projektovém vyučování výtvarné výchovy, kdy se vyráběly kulisy a loutky, a osobnostní výchovy, kde se sepisoval scénář a bylo provedeno i vlastní divadelní zpracování. Přesto spoustu hodin nácviku strávili všichni i mimo vyučovací hodiny. Stálo to ale za to, představení mělo obrovský úspěch. Nejsou to ale pouze tyto akce. Studenti SOŠ navštěvují ZŠ praktickou i v rámci exkurzí. Nejdříve se seznámí se školou a vzdělávacími plány pro základní školu praktickou a speciální. Následně jsou rozděleni do skupin, ve kterých navštěvují jednotlivé třídy, kde se také mohou aktivně zapojit do výuky. Cílem je hlavně komunikace s handicapovanými žáky a poznání stylu výuky v praktických školách. Komunikace s žáky Pravidelně jednou ročně ZŠ praktická pořádá pro studenty přednášku, kdy mají možnost poznat například uplatňování sociálního zákona v praxi. Studenti ze SOŠ mohou také absolvovat na ZŠ praktické praxi, učí se komunikovat se svým příštím klientem, učí se komunikovat s rodičem svého příštího klienta, to vůbec není jednoduchá věc. Poznávají vlastně zevnitř i školské zařízení. Při pořádání Akademie ZŠ praktické v kulturním domě jsou to opět studenti SOŠ, kteří zajišťují pomoc u imobilních dětí. Po příjezdu autobusů s dětmi z Chomutova a Jirkova pomáhají imobilní žáky vynášet nahoru, protože kulturní dům není bezbariérový. Je to ze strany studentů velká pomoc. I během celé Akademie se dětem věnují, pracují s nimi. Děti ZŠ praktické mají pocit, že opravdu nežijí vedle sebe, ale že žijí s někým. 7 Koledy a soutěž Zatím poslední akcí v rámci projektu byla Mikulášská pro děti ze ZŠ praktické. Na ni se studenti SOŠ připravovali už od září nacvičovaly se písničky, sestavoval se program. Dnes už je příprava trochu usnadněna také tím, že na ní žáci pracují od prvních ročníků, takže druhým rokem vědí, jak na to. Studenti se s dětmi sešli v tělocvičně ZŠ praktické, kde nejdříve zazpívali koledy, a to nejen lidové, ale také za doprovodu flétniček pod vedením Dany Herzigové například oblíbenou Lennonovu vánoční píseň a další. Nechyběl samozřejmě ani Mikuláš, čerti a andělé. V druhé části setkání děti potom ve skupinkách dostaly v rámci malé soutěže za úkol nakreslit co nejhezčí vánoční stromeček. Obrovské uznání si zaslouží nejen Eva Sadílková, ale i Lenka Pešoutová a Martina Abiadová, které postupně celý projekt v SOŠ přebíraly. Stejně tak je třeba ocenit i celé učitelské sbory obou škol, které obětavě po celý rok se žáky pracují. Studenti SOŠ jsou na oplátku zváni na různé akce ZŠ praktické, například na velký koncert do Prahy Chceme žít s vámi. Je to pro nás možnost vrátit jim jejich péči. Když je majáles, tak my půjčujeme gymnáziu ozvučovací techniku. Prostě si navzájem vycházíme vstříc. Není důležité vídat se každý den, každý měsíc, ale víme o sobě, a když je potřeba, tak tady jsme, říká ředitelka ZŠ praktické Jiřina Malastová. Alena TUČÍMOVÁ Kontakt: Jiřina Malastová Základní škola praktická Havlíčkova 269 Klášterec nad Ohří

8 8 Změna zákoníku práce Od 1. ledna 2013 mělo údajně dojít ke změně zákoníku práce. V čem spočívá? Dnem 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 385/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. V zákoníku práce se v 215 upravujícím dodatkovou dovolenou odst. 2 doplňuje písm. i), kde se stanoví, že za zaměstnance, kteří konají práce zvlášť obtížné, se pro účely poskytování dodatkové dovolené považují zaměstnanci, kteří i) jako zdravotničtí pracovníci vykonávají činnosti při poskytování zdravotnické záchranné služby v rozsahu alespoň poloviny stanovené týdenní pracovní doby. K lékaři o dovolené Zaměstnanec byl v době čerpání dovolené na vyšetření u lékaře (jeden den). Zaměstnavateli předložil potvrzení o návštěvě lékaře. Jak by měl zaměstnavatel postupovat, pokud jde o vykázání překážky v práci, případně poskytnutí náhrady platu? Plný invalidní důchod Může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, a to z důvodu, že zaměstnanci byl přiznán plný invalidní důchod? Vznikl by nárok na odstupné? Mezi důvody, pro které může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď, patří i ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce ( 52 písm. d) a e) zákoníku práce). Ve vztahu k tomuto výpovědnímu důvodu ale nehraje roli samotná skutečnost, že zaměstnanci vznikl nárok na invalidní důchod. Rozhodující je lékařský po- sudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb, nebo správním orgánem, který tento lékařský posudek přezkoumává. Pokud dostává za- Dopřejte si misku přebraného tisku Senátor Marcel Chládek navrhuje, aby se do školy chodilo až v 7 letech. Tomu říkám sociální politika udržet celý populační ročník o rok dál od nezaměstnanosti. Naposledy se to povedlo Ivanu Pilipovi, když znovu zavedl devítky. Petrovi je dvacet a chodí do prváku na učiliště, informuje TV Nova v reportáži o záškoláctví. Kdy šel do školy, proboha? V deseti? Doufám, že se Marcel nedíval. Kdo standardní dobu vysokoškolského studia překročí o víc než rok, platí za každý další semestr mnohatisícové částky, upozorňují LN. Lékařské vyšetření nebo ošetření je podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, jednou z těchto překážek. Pracovní volno s náhradou platu se poskytne za podmínek stanovených v bodu 1 přílohy k uvedenému vládnímu nařízení. Dovolená je dobou odpočinku, kdy zaměstnanec nevykonává práci sjednanou v pracovní smlouvě. Podle ustanovení 78 odst. 1 písm. b) zákoníku práce je doba odpočinku dobou, která není dobou pracovní. Z platné právní úpravy vyplývá, že žádat pracovní volno s náhradou platu za dobu lékařského vyšetření lze za předpokladu, že by se jednalo o překážku v práci, to je v pracovní době, kterou by jinak zaměstnanec vyplnil prací. V době čerpání dovolené však lékařské vyšetření nelze považovat za překážku v práci. Za dobu čerpání dovolené Nejvíce tak stojí titul ty, kteří chodí na vysokou školu nejdéle. Nebo kteří tam nechodí vůbec druhá možnost. MŠMT rozhodlo o zavedení druhého cizího jazyka na základní škole, píše MF DNES. Podle toho, co jsem viděl v diskuzích teenagerů na Facebooku, to nejspíš bude čeština. Jan Jeřábek z České grafologické komory soudí, že současné psací písmo odráží přehnaně regulovanou emocionalitu a svázané myšlení člověka totalitní mašinérie. Pane jo. Čím vším nás MEDIÁLNÍ VÝVAR již náleží náhrada platu. Odlišná by byla situace, pokud by zaměstnanec během dovolené onemocněl a byl bolševik držel v šachu! Ve vládě Německa se objevila nová ministryně školství, která pochází z bývalé komunistické NDR, informoval ČRo 6. To by mě fakt zajímalo, jak píše! V protestní hladovce proti komunistům ve vedení kraje budeme pokračovat klidně několik let, vzkazují zástupci jihočeských studentů. Kdo je učí biologii, proboha? Jarda Dušek? V kutnohorském Tylově divadle otevřou od února hereckou školu pro malé a velké školáky, píše uznán dočasně práce neschopným. V takovém případě by došlo k přerušení dovolené. městnanec výpověď z důvodu uvedeného v 52 písm. e) zákoníku práce, to je, že zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb (dříve zařízením závodní preventivní péče), nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouho- době způsobilosti konat dále dosavadní práci, nevzniká právo na odstupné. Právo na odstupné vzniká při výpovědi podle 52 písm. d) zákoníku práce, kdy zaměstnanec ne- smí podle lékařského posudku konat práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA týdeník 5+2. Konečně. Na ty zoufale ochotnické etudy Náhlá nevolnost a To není můj tahák se už nedalo koukat. Více přednášek zaměřených na prevenci kriminality mládeže má v plánu MP Děčín. Do seznamu navštěvovaných škol zařadí strážníci letos také učiliště. Chlapi jsou evidentně čím dál odvážnější. Vždycky zjara se ozvou z festivalu Jeden svět, jestli bych neokomentoval pár filmů z jejich programu. Posílají mi ty, které souvisejí se vzděláváním, píše Tomáš Feřtek. To je myslím tvoje parketa, Tome. U toho bych zůstal. Petr KUKAL

9 Hledá se řemeslník, značka: rychle a kvalitně Vysokou poptávku po šikovných truhlářích, zednících nebo klempířích trh nestačí uspokojit a čerstvých absolventů je málo. Klasická řemesla studenty netáhnou. Učiliště a odborné školy hlásí v lepším případě setrvalý stav, častěji však pokles počtu studentů. O zvýšení atraktivity klasických rukodělných profesí ve stavebnictví u mladých lidí dlouhodobě usiluje mezinárodní projekt Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO, letos poprvé s postupovým kolem na Slovensku. Soutěž již 17. rokem nabízí učňům příležitost porovnat své znalosti a praktické dovednosti s žáky dalších českých, ale i zahraničních škol. Účastníci zde v praktické části musí v časovém limitu a za dozoru odborné poroty zvládnout vyrobit květinový truhlík, vyzdít příčku, zhotovit překlad či postavit komínový skelet. Každoročně se přihlásí průměrně 230 soutěžících ze 72 škol. Ti nejlepší Španělská mozaika 9 z regionálních kol, první už proběhlo v Lysé nad Labem, dostanou příležitost srovnat své síly ve finále v září na veletrhu FOR ARCH. Aleš POVR Dali byste si Tapas, Caldo gallego, či snad Licor 43? Pokud nyní tápete, zřejmě nemáte dost zkušeností se španělskou kuchyní a měli byste se obrátit na odborníky. S menú espanol vás rádi seznámí studenti 4. ročníku oboru Hotelnictví SOU a SOŠ na ulici Přímětická ve Znojmě Zita Jílková, Šárka Huňová a Martin Černík, kteří si španělskou kuchyni vybrali coby svůj maturitní projekt. Pro významné hosty z řad představitelů města Znojma, Okresní hospodářské komory, zástupců základních škol i domovské školy si maturanti připravili příjemné setkání se španělskou gastronomií, kulturou i historií. Jednotlivými chody provázela účastníky prezentace o Španělsku v podání Michala Černíka, jehož k výběru projektu inspirovala stáž na španělském ostrově Tenerife. Došlo i na flamengo, typický španělský tanec, který tvůrci projektu nacvičili v dokonalém utajení. Ukázalo se, že Tapas jsou drobné kousky občerstvení v nejrozmanitějších podobách, Caldo gallego je tradiční hustá zeleninová polévka s uzeným masem a Licor 43 představuje alkoholický nápoj, obsahující 43 přísad. Tyto i další speciality vnesly trochu slunečné jižní atmosféry do pošmourného zimního dne. Libor HANZAL V České republice proběhne hlavní sběr dat ICILS 2013 Od 4. do 27. března tohoto roku proběhne na 170 školách České republiky hlavní sběr dat v rámci Mezinárodního šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS (International Computer and Information Literacy Study). Jedná se o mezinárodní komparativní studii sledující připravenost žáků na život v informační společnosti a spolu s Českou republikou je do ní zapojeno dalších 18 zemí. Testovanou skupinu šetření ICILS představují v České republice žáci osmého ročníku základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Šetření ICILS je jedním z projektů Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků ve vzdělávání (www.iea.nl), stejně jako např. šet ře ní matematické a přírodovědné gramotnosti TIMSS či šetření čtenářské gramotnosti PIRLS. Více informací o šetření ICILS 2013 naleznete na webových stránkách projektu a ILUSTRAČNÍ FOTO: Stanislav JUGA Zaměření šetření ICILS ICILS si klade za cíl zmapovat rozdíly v dosažené úrovni počítačové a informační gramotnosti nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale i v rámci těchto zemí (např. mezi jednotlivými kraji, druhy škol, mezi chlapci a dívkami). Důležitá bude dále snaha vysvětlit získané výsledky s ohledem na dostupné vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií a využívání těchto technologií ve výuce. Sledováno bude technologické zázemí škol, zkušenosti a vzdělávání pedagogů v oblasti ICT či podpora zavádění ICT do výuky ze strany vedení školy. Výsledky žáků budou též interpretovány s ohledem na rodinné zázemí, které představuje neméně důležitý aspekt. Veškerá zjištění z ICILS budou, stejně jako ve všech ostatních mezinárodních šetřeních, zpracovávána souhrnně. Anonymita a důvěrné zacházení s informacemi poskytnutými jednotlivými žáky, učiteli, řediteli či koordinátory ICT je samozřejmostí. Realizace šetření Pro žáky jsou připraveny testové moduly s úlohami zasazenými do simulovaného počítačového prostředí. Kromě toho žáci budou odpovídat na otázky žákovského dotazníku. Testové moduly budou ověřovat znalosti a dovednosti žáků v nejrůznějších oblastech: vyhledávání informací, sdílení informací, práce s dokumenty a editory (text, tabulka, obrázek, prezentace), bezpečnostní aspekty práce v internetovém prostředí aj. Testová aplikace pro žáky je umístěna na USB flash discích. Velmi důležitou součástí šetření je zapojení ředitelů škol, učitelů testovaných žáků a koordinátorů ICT. Pro ně jsou připraveny online dotazníky sledující např. dostupnost vybavení ICT ve škole, využívání ICT při výuce či vzdělávání učitelů v oblasti ICT. Po dokončení sběru dat ve všech zúčastněných zemích budou získaná data zpracována mezinárodním konsorciem šetření ICILS a poté uvolněna ke zpracování národním centrům v jednotlivých zemích. Očekávanými výstupy šetření ICILS jsou mezinárodní zpráva s výsledky všech zapojených zemí, dále národní zpráva (v každé zemi vypracuje národní centrum) a školní zprávy pro všechny zúčastněné školy. Ke zveřejnění mezinárodní a národní zprávy, stejně jako české verze koncepčního rámce šetření, dojde v roce Šetření ICILS je součástí IPn projektu Kompetence III, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Mgr. Simona KŘEČKOVÁ PhDr. Josef BASL národní centrum ICILS, ČŠI

10 10 Klíče k neziskovým Čtyřletý národní projekt Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, úspěšně realizovaný od 1. dubna 2009 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Národním institutem dětí a mládeže (NIDM), se blíží ke svému konci, který je pevně stanoven na 28. únor tohoto roku. Mnoho času už mu tedy nezbývá, a tak by ho rád využil k rekapitulaci a oslovení těch, kteří v jeho příběhu sehráli jednu z hlavních rolí. Nejprve to hlavní Hlavními postavami projektu Klíče pro život se stali ti, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi v rámci jejich volného času, a to buď ve střediscích volného času, školních družinách a klubech či v nestátních neziskových organizacích, což je sektor, o kterém předpokládám, že je (anebo může být) samotným čtenářům Týdeníku Školství velice blízký. Projekt na jmenované aktéry myslel hned v několika oblastech: Jeho hlavními cíli bylo vytvořit systém podporující trvale udržitelný rozvoj záj mového a neformálního vzdělávání, zvýšit kvalitu organizací poskytujících tuto významnou formu vzdělávání a rozšířit nabídku volnočasových aktivit v celé České republice. Úkoly nemalé výše a dosahu tak významného, že zaměstnaly nejen samotné pracovníky realizačního týmu projektu, ale i zástupce z řad odborné veřejnosti. U jednoho stolu se tak často scházeli mluvčí zaměstnavatelů, vzdělavatelů, nestátních neziskových organizací, středisek volného času a školních družin či klubů s představiteli státní správy a samosprávy. Došlo k propojení více než jednoho tisíce různých organizací, jehož výsledkem bylo nebývalé sdílení probíhající mezi zapojených účastníků. Hmatatelným důkazem (a odkazem) tohoto sdílení se počátkem listopadu roku 2011 stalo podepsání Memoranda o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží, které lze považovat za počátek nové cesty. Cesty, na jejímž konci v budoucnu čeká snazší získávání kvalifikací nejen ty, kteří s dětmi a mládeží ve volném čase pracují, ale i ty, kteří se v prostředí neformální výchovy a vzdělávání mimo školu dále rozvíjejí (tedy samotné děti a mládež). Tématem uznávání (zájmového a) neformálního vzdělávání jsme ale otevřeli jen jedny z pomyslných dveří, ke kterým projekt nabídl své Klíče. Druhými dveřmi je toto vzdělávání samo o sobě (respektive snaha o jeho zkvalitnění, jak už bylo řečeno výše). Snad nejlepším způsobem, jak činnosti projektu KPŽ osvětlit, je představit jeho výstupy. Výstupy projektu Klíče pro život Mezi hlavní výstupy projektu patří 381 vzdělávacích programů (a z toho 11 akreditovaných MŠMT), 6 výzkumů a řada dalších dílčích šetření (viz www. vyzkum-mladez.cz) a 27 publikací (jejichž výčet přidružený k jednotlivým klíčovým aktivitám projektu naleznete na vystupy-kpz, odkud si příručky, sborníky a další metodické materiály můžete v elektronické podobě zdarma stáhnout). Z dalších výstupů pak jmenujme alespoň Vzdělávací modul zájmového a neformálního vzdělávání (vm.ka2.cz), návrh Osobního kompetenčního portfolia (www.nidm.cz/okp), online platformu pro řízení kvality organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání (tzv. OLINA olina.nidm.cz), sekci neformálního vzdělávání na metodickém portálu RVP.cz a v neposlední řadě také webové stránky samotného projektu, Kliceprozivot.cz, na nichž je k nalezení nespočet odborných článků, reportáží, rozhovorů a dalších příspěvků. Jinými slovy: díky zapojení samotných organizací (a to i neziskových) dokázal projekt vyprodukovat opravdu enormní množství podpůrných materiálů a softwarových aplikací. Podmínky, za nichž tyto materiály vznikly, nenasvědčují ani trochu tomu, že by mělo jít o pouhou neuplatnitelnou teorii. Ústřední funkcí veškerých výstupů projektu je sloužit (dobré) praxi a jejímu dalšímu zkvalitňování. Předveďme si to názorně hned na prve jmenovaných vzdělávacích programech, jejichž autory jsou sami zástupci organizací (a to i neziskových). Ti tyto dokumenty nejen sepsali, ale ve svých střediscích, klubech, sdruženích a tak dále také prakticky ověřili. Jak mi sám garant výzkumů projektu Mgr. MIROSLAV Jak už sám název napovídá, je tento článek adresován právě neziskovým organizacím, jimž chce předat něco málo z odkazu končícího projektu Klíče pro život a ke kterým chce zároveň najít klíč v podobě společné řeči i pro navazující projekt K2. BOCAN prozradil, těšila se jejich inovace velmi pozitivním ohlasům. Stejně dobrá odezva byla zaznamenána i ze strany médií, a to především na výstupy v oblasti takzvaných průřezových témat, jež byla neziskovým organizacím zprostředkována formou vzdělávacích kurzů, dodal v rozhovoru, během kterého mi také vysvětlil význam samotných kurzů: Kurzy si prošli pracovníci pracující s dětmi a mládeží z přibližně stovky organizací a většina z nich je nyní cítí jako přínos nejen pro sebe, ale i pro svá sdružení. Díky Klíčům navíc navázali kontakty s organizacemi dalšími. To byla také jedna z podmínek projektu Klíče pro život aby byla navázána spolupráce, což se podařilo, a navíc se zájmem ji i nadále udržovat a vyměňovat si zkušenosti. V tom vidím jeden z největších přínosů tohoto projektu. Konečné výstupy jsou jen začátkem Neztrácejme pro všechno to ohlížení za projektem Klíče pro život směr

11 11 organizacím a nezapomínejme také na budoucnost. Slovo budoucnost zní ve spojení s výrazem zapomínat poněkud oxymorónsky, až neskutečně. Smutnou skutečností však zůstává fakt, že mnozí z nás prognózované věci budoucí opravdu moc nezohledňují. Uprostřed probíhajících společensko-ekonomických změn se pak ocitají napospas silné konkurenci, jež je v rostoucím poměru 15:1 neustále drtí. A o čem že to mluvím? O rostoucí nezaměstnanosti a neschopnosti konkurovat na trhu práce. Tam, kde nejsou konstruktivní vize, chybí i nadějná budoucnost. Nezoufejme však! 1. října roku 2012 se na scéně objevil nový vizionář v podobě národního projektu K2 kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání. Jeho doslova nevídaný rozhled umocněný výškou druhé hory světa stojí na TÝDENÍK Číslo února 2013 pevných základech projektu předchozího (KPŽ), kterému byla v mezinárodním měřítku připsána mnohá prvenství. Svět (a Evropa především) totiž v posledních letech zcela přehodnotil význam neformálního vzdělávání. Kompetence získané, sdílené a předávané metodami osobnostního rozvoje používanými právě v této sféře vzdělávacího systému se dostaly do hledáčku vzdělavatelů, zaměstnavatelů i personalistů, kteří se k nim začínají trvale obracet. Jaká jsou tedy v souvislosti s tím očekávání od nového projektu K2? (Na tuto a další otázky odpovídala sama manažerka obou projektů Mgr. IRENA HOŠKOVÁ.) Výše uvedené výstupy projektu Klíče pro život zavedeme do praxe, a to tak, že proškolíme zájemce přímo z nestátních neziskových organizací či středisek volného času k tomu, aby je mohli začít používat. Využijeme jejich praktické zkušenosti k dalšímu rozvoji OLINY a dále k rozvoji Osobního kompetenčního portfolia s důrazem na plánování osobnostního rozvoje. Na cestě k uznávání výsledků neformálního vzdělávání tedy za pomoci různých nástrojů podpoříme snahu o integraci kvality a konkurenceschopnosti do běžné činnosti organizací a zároveň povedeme dialog s těmi, kteří TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í by měli výsledků této oblasti prakticky využívat, to jest se vzdělavateli, zaměstnavateli, zástupci společenského a politického života. V tom vidím hlavní přínos projektu i pro neziskové organizace. Existují způsoby, jakými se do aktivit projektu K2 mohou neziskové organizace zapojit? Budeme je oslovovat v rámci nabídky kurzů prostřednictvím vzdělávacího modulu na vm.ka2.cz nebo webových stránek projektu Jmenované organizace se mohou zapojit také do realizace projektu podáním svých nabídek v rámci veřejných zakázek na zavádění kvality a realizaci vzdělávacích programů. Informace o projektu K2, o možnostech zapojení se do jeho aktivit či připojení svého podpisu k Memorandu k nim v rámci konferencí, kulatých stolů, veletrhů, pracovních setkání a podobně přijedeme rádi šířit bude-li nám tato možnost nabídnuta. Je tu něco, co byste v tuto chvíli chtěla prostřednictvím článku neziskovým organizacím vzkázat? K2 je výzva a cestu na vrchol najdou jen ti nejlepší. Budu moc ráda, když ji budeme hledat společně. Na spolupráci se těší realizační tým projektu K2 i já osobně. Psal a (nejen) v závěru se ptal Miloš ŠOLC, NIDM Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax příjmení Inzerce: Za rok vychází 40 čísel, celoroční předplatné tištěné podoby 1180 Kč, elektronické verze 800 Kč, na nebo Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., Postservis. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č. j. NP 3160/1994. ISSN MK ČR E 4861.

12 12 Na jaře roku 2012 proběhlo nejen v České republice, ale také v dalších 65 zemích světa šetření OECD PISA (Programme for International Student Assessment). Více než 6000 českých patnáctiletých žáků z téměř 300 náhodně vybraných škol vyplnilo připravené testy z oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Tyto tři oblasti jsou testovány v pravidelných tříletých cyklech od roku 1998, kdy bylo šetření PISA provedeno poprvé. Každý cyklus potom věnuje zvýšenou pozornost jedné z těchto oblastí, která je v šetření prozkoumána detailněji (v roce 2012 to byla matematická gramotnost). Vedle toho je testovaná problematika v jednotlivých cyklech projektu rozšiřována o další oblasti, které se ukazují být klíčové pro úspěšné fungování žáků v budoucím životě. Jednou z nich je oblast finanční gramotnosti. Mezinárodní šetření finanční gramotnosti jako priorita OECD OECD se dlouhodobě snaží přispět k rozvoji finanční gramotnosti v reakci na negativní dopady nízké úrovně finanční gramotnosti v členských zemích. V roce 2008 zahájilo OECD projekt INFE (International Network on Financial Education Mezinárodní síť pro finanční vzdělávání), který v současné době zastřešuje přes 220 institucí z více než 100 zemí. Projekt zahrnuje širokou škálu aktivit, zaměřujících se především na rozvoj vhodných nástrojů vzdělávací politiky pro zlepšování úrovně finanční gramotnosti v jednotlivých zemích. Mezinárodní měření finanční gramotnosti patří do skupiny prioritních aktivit projektu. V důsledku výše uvedeného se OECD rozhodla zařadit testování finanční gramotnosti do šetření PISA Vůbec poprvé tak byla měřena úroveň finanční gramotnosti v mezinárodním kontextu. Je třeba dodat, že testování finanční gramotnosti tvořilo volitelný modul šetření PISA, a zúčastněné země si tak mohly samy zvolit, zda se do něj zapojí. Kladně se rozhodlo 19 zemí včetně České republiky, což představuje necelou jednu třetinu všech zemí zapojených do šetření PISA Příprava a realizace šetření finanční gramotnosti Samotné realizaci šetření finanční gramotnosti předcházela fáze příprav testových nástrojů, která se odvíjela výhradně od obsahu koncepčního rámce šetření. Koncepční rámec představuje stěžejní dokument celého šetření a je klíčem k tomu, aby získaná data byla validní, reliabilní a interpretovatelná. Vývoj koncepčního rámce vyžaduje např. stanovení pracovní definice finanční gramotnosti a popis hypotéz, které tvoří její základ; vytvoření souboru hlavních kritérií, která by měla být zohledněna při tvorbě testových úloh; operacionalizaci těchto kritérií (vycházející z dostupné literatury a zkušeností s realizací jiných rozsáhlých šetření) aj. Finanční gramotnost byla pro účely šetření PISA 2012 definována následovně: Finanční gramotnost zahrnuje znalost a porozumění finančním konceptům a rizikům, dále dovednosti, motivaci a sebedůvěru potřebnou pro uplatnění těchto znalostí a porozumění s cílem činit efektivní rozhodnutí v různých situacích souvisejících s financemi, zlepšit finanční situaci jedince či celé společnosti a umožnit zapojení do ekonomického života. Na základě operacionalizace této definice byly následně vymezeny konkrétní oblasti znalostí (peníze a transakce, plánování a hospodaření s financemi, riziko a výnos a finanční prostředí) a kognitivních procesů (identifikace finančních informací, analýza informací ve finančním kontextu, vyhodnocování finančních záležitosti, uplatnění finančních znalosti), které se staly předmětem testování. Jednotlivé úlohy pak byly zasazeny do předem definovaných kontextů, ve kterých jsou znalosti, porozumění a dovednosti z dané oblasti uplatňovány (např. oblast vzdělávání a práce či domova a rodiny). Šetření finanční gramotnosti v rámci PISA 2012 Následný vývoj úloh musel plně korespondovat s jednotlivými definicemi a musel zajistit rovnoměrné zastoupení jednotlivých oblastí v testu. Všechny úlohy, které měly být použity v hlavním šetření PISA 2012, bylo nutné ověřit v pilotním šetření, na jehož základě byly některé z nich upraveny či úplně vyřazeny. Pozitivním faktem však zůstává, že některé z těchto úloh byly uvolněny, a veřejnost má tak možnost se s těmito úlohami (a způsobem jejich vyhodnocování) blíže seznámit. Uvolněné úlohy z finanční gramotnosti, stejně jako český překlad koncepčního rámce, lze nalézt na webových stránkách projektu (www.pisa2012. cz) a také na stránkách České školní inspekce, která zaštiťuje realizaci projektu v České republice (www.csicr.cz). Typy úloh v testu finanční gramotnosti Test finanční gramotnosti se skládal z široké škály úloh různé obtížnosti, aby poskytl co nejucelenější obrázek o znalostech a dovednostech zdatnějších i slabších žáků. Zadání úloh obsahovalo nejrůznější stimuly ve formátu textu, tabulky, schématu, grafu či ilustrací, po nichž následovala vlastní otázka. Podle povahy otázky lze rozlišit dva základní typy úloh, které se v testu vyskytly: tzv. uzavřené úlohy (žáci volí jednu či více z nabízených možností) a tzv. otevřené úlohy (žáci vepisují svou odpověď v rozsahu několika slov až několika vět, příp. provádějí výpočet). Otevřené úlohy kladou velmi vysoké nároky na vyhodnocování (bylo provedeno týmem vyškolených odborníků), nicméně poskytují žákům jedinečnou možnost podat rozvinutou odpověď, vysvětlit své rozhodnutí či demonstrovat konkrétní postup řešení předloženého problému. Žáci v pilotním šetření měli např. učinit (a vysvětlit) finanční rozhodnutí ohledně nákupu zeleniny či identifikovat negativní finanční dopady navrhované půjčky. Úlohy s výběrem odpovědi potom např. vyžadovaly, aby žáci správně vyhodnotili údaje z grafu pohybu akcií a rozhodli o pravdivosti nabízených tvrzení (pravdivé versus nepravdivé) či vybrali z nabízených finančních částek tu, která znázorňuje čistý příjem na předložené výplatní pásce. Tyto úlohy nevyžadují složité vyhodnocování a žákovi je zpravidla udělen bod za výběr správné možnosti, resp. za správné posouzení několika výroků v rámci jedné úlohy. Očekávané výstupy testu finanční gramotnosti Zveřejnění výsledků testu finanční gramotnosti, který byl součástí hlavního šetření PISA 2012, je plánováno na červen Na základě získaných dat bude možné provést několik analýz. Vedle základních popisných charakteristik, jako jsou výsledky českých chlapců a dívek, výsledky žáků na jednotlivých typech škol či v jednotlivých krajích České republiky, bude možné provést analýzu výsledků finanční gramotnosti ve vztahu k ekonomickému a sociokulturnímu zázemí žáků, resp. k imigrantskému původu rodiny žáka. Dále bude možné najít souvislosti mezi úrovní finanční gramotnosti a gramotnosti matematické a čtenářské u jednotlivých žáků a provést detailní analýzu úrovně finanční gramotnosti ve vztahu k poskytování vzdělávání v oblasti financí. V neposlední řadě se nabízí mezinárodní komparace dosažených celkových výsledků finanční gramotnosti. Zpracování získaných dat bude tedy směřovat nejen k deskripci aktuální úrovně finanční gramotnosti v České republice a dalších zemích, ale pokud možno také k vysvětlení daného stavu a identifikaci faktorů, který tento stav ovlivňují. Šetření PISA 2012 je součástí projektů Kompetence III a Kompetence I, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Mgr. Simona KŘEČKOVÁ členka realizačního týmu PISA

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Měření finanční gramotnosti v PISA 2012

Měření finanční gramotnosti v PISA 2012 Měření finanční gramotnosti v PISA 2012 Ing. Dušan Hradil Vysoká škola ekonomická v Praze Konference S bankou před tabulí i v životě Praha, 11. června 2014 OBSAH PISA 2012 v kostce FG v PISA 2012 - Koncepční

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 12. listopadu 2014 schválila vláda ČR usnesením č. 927/2014 dokument Strategie

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Klíče pro život v datech (21.11.2012)

Klíče pro život v datech (21.11.2012) Klíče pro život v datech (21.11.2012) Realizátoři 1. 4. 2009 28. 2. 2013 Doba trvání celkem: 47 měsíců Počet dnů realizace: 1430 ČRDM SP DDM ČR AVŠZ ministerstva, krajské úřady, zahraniční partneři, profesní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více