maso (v užším slova smyslu) = kosterní svalovina, s kostí, šlachy povázky a tuk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "maso (v užším slova smyslu) = kosterní svalovina, s kostí, šlachy povázky a tuk"

Transkript

1 Masná užitkovost Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení), Hajič, Košvanec, 1998, JU, Č.B.

2 maso (v širším slova smyslu) = veškeré poživatelné tkáně zabitých zvířat = kosterní svalovina včetně kostí, vaziva, cév a nervů + vnitřnosti, vnitřní tuk a tuk v mase; maso (v užším slova smyslu) = kosterní svalovina, s kostí, šlachy povázky a tuk produkce masa = funkce organismu (komplex morfologických a fyziologických vlastností) spojena s růstem a vývinem zvířat: - po narození nejintenzivnější růst kostní tkáně, - později intenzivní nárůst svalové tkáně a nejpozději nárůst tukové tkáně) středně dědivá vlastnost (ovlivněna genetickým základem a prostředím především výživou množstvím a kvalitou vzhledem k potřebám věkové kategorie)

3 Celková spotřeba masa na kosti (kg/obyvatele/rok): r kg r kg současnost cca 80 kg např. spotřeba drůbežího masa od roku 1948 (2 kg) stoupla cca 13x - dnes (cca 25 kg); klesá spotřeba hovězího masa kg, dnes cca 9,5 kg vepř. maso kg Dnes cca 40 kg Pro srovnání např. Kypr má spotřebu 144 kg (masa celkem), USA cca 120 kg, Japonsko 44 kg, v ČR nízká spotřeba ryb cca 5 kg Přibližná spotřeba v ČR kg/os/r kg/os/r vepřové (EU), 65 Dánsko hovězí 9,5 22 (EU) telecí, skopové, koňské, kozí 0,3 45 (USA) drůbež 24,8 18 (EU) zvěřina 0,6 králíci 3,2 maso (bez ryb a zvěřiny) celkem: 79,5 ryby sladkovodní (mořské) 1,2 (4) 41 (USA) 6 (Švédsko) celosvětově 16 kg

4 Činitelé ovlivňující masnou užitkovost a kvalitu masa A) činitelé vnitřní (genetičtí): Druhová příslušnost znatelné rozdíly (rybí hovězí vepřové) (různé složení masa, obsah a složení tuku, rozdíly např. v barvě, křehkosti, chuti a vůní) Plemenná příslušnost (rozdílné užitkové typy) různá velikost svalových vláken, poměr svaloviny a pojivových tkání (ukládání tuku), preference masných užitkových typů Pohlaví rozdílná intenzita metabolismu samců a samic (samice ukládají tuk dříve a více, výkrm se ukončuje dříve, samci vlivem androgenů rostou rychleji, lepší konverze krmiva a vyšší výtěžnost, kanci, berani, kozli specifický pach zejména tuku. Kastrace - se u skotu nevyužívá (nepříznivé na přírůstky do 1 roku); Kastrace kanečků vepři omezení kančího pachu (zejména u vyšších hmotností) bez kastrace v EU výkrm okolo 80 kg (využití lepší efektivnosti výkrmu samců)

5 Činitelé ovlivňující masnou užitkovost a kvalitu masa A) činitelé vnitřní (genetičtí): Věk v souladu s hmotností zvířete (za korektních podmínek) vliv na chemické složení tkání poměry v jatečném trupu. Věkem roste ukládání tuku, tmavší barva a specif. chuť a aroma. Maso mláďat (telecí, jehněčí, kůzlečí a kuřecí dobře stravitelné dietetické vlastnosti). Zvyšováním hmotnosti roste zmasilost až do jatečné zralosti výkrm nad tuto hranici je neekonomický: - vyšší produkce tuku, zhoršení kvality masa na produkci tuku 3x 4 x více živin než na produkci svaloviny. Dědivost (heritabilita) h 2 hmotnost při ukončení výkrmu (skot) 0,4-0,6; (prasata) 0,2 0,5 - denní přírůstek 0,2-0,4; - spotřeba krmiva 0,1-0,6; - pro jatečnou výtěžnost 0,35 0,70 Špatný zdravotní stav zhoršení parametrů výkrmu i kvality masa nebo (nakažlivé choroby a parazitózy přenosné na člověka veterin. dozor)

6 Činitelé ovlivňující masnou užitkovost a kvalitu masa B) činitelé vnější (negenetičtí): Výživa a krmení zásadně ovlivňuje jatečnou hodnotu, kvalitu masa a ekonomiku produkce, snaha o nejlepší využití zděděné růstové schopnosti zvířat. (nevyhovují extrémy nedostatečná výživa i překrmování). optimální struktura krmné dávky: - dostatečný přívod živin (objem), vyrovnaný poměr živin vzhledem k potřebám kategorie zvířat, technika a technologie krmení - odpovídající struktura krmiv (např. velikost granulí) - kvalita ustájení (např. mikroklima, světelné podmínky) Vliv krmiv na kvalitu masa a tuku (u monogastrů prasata, drůbež). Např.nadměrné zkrmování cukrovky a kukuřice měkká konzistence tuku, (mrkev a kukuřice) žlutooranžové zbarvení tuku, zápach (masa, tuku) při zkrmování rybí moučky.

7 Činitelé ovlivňující masnou užitkovost a kvalitu masa B) činitelé vnější (negenetičtí): Technologičtí činitelé lačnění - nákupní lačnost (nekrmí se 12 hod. před porážkou) vliv na zpeněžování a kvalitu (normální zralost) masa dostatek glykogenu ve svalu Doprava příprava na porážku porážka velká zátěž organismu, stres (fyzický a psychický) až úhyn nepříznivý vliv na kvalitu masa. Drůbež se poráží ihned po transportu. Savci 1-3 hod. před porážkou odpočinek (obnova úrovně glykogenu)

8 produkce masa výkrmnost jatečná hodnota Kritéria: rychlost růstu = růstová schopnost: - netto přírůstek konverze živin: - spotřeba živin krmiva Kritéria: - jatečná výtěžnost - skladba jatečného těla - kvalita masa (nebo KKS) na 1 kg přírůstku

9 Výkrmnost Dědičně podmíněná schopnost k různé intenzitě tvorby živé hmotnosti (především svaloviny); (úzce souvisí s raností a intenzitou růstu) Souvisí s plemennou příslušností, užitkovým typem, pohlavím, věkem Heritabilita hmotnosti při ukončení výkrmu 0,4-0,6 (skot) 0,2-05 (prasata) Rychlost růstu: nettopřírů stek = (g/den) hmotnost jatečného těla věk při porážce ve dnech (kg) * 1000 Netto přírůstek = je průměrný denní přírůstek masa zjistitelný po porážce skotu nebo přírůstek hlavních masitých částí u prasat za den

10 Brutto přírůstek = průměrný denní přírůstek (g/den) = w 2 - w 1 t 2 - t 1 = (konečná ž.hmotnost kg počáteční ž.hmotnost kg) * délka období dny ekonomicky: spotřeba krmiva (KS) na 1 kg přírůstku; čím vyšší je přírůstek, tím nižší je spotřeba; efektivita výkrmu klesá se snižující se intenzitou růstu zvyšuje se podíl tuku v jatečném těle

11 průměrná spotřeba jádra na 1 kg produkce Orientační údaje kg na kg mléka 0,3 na kg hovězího 2,5 na kg vepřového 3,1 na kg kura domácího cca 2,2

12 optimální porážková hmotnost = jatečná zralost: závisí na optimálním složení jatečného těla; poměr: kostní : svalové : tukové tkáně její dosažení úzce souvisí s raností; Po dosažení této optimální hmotnosti se začne podstatně zvyšovat ukládání vnitrosvalového tuku!! Optimální porážková hmotnost závisí na: - druhu zvířete, pohlaví, plemeni, užitkovém typu, věku; - na použité technologii výkrmu; - závisí i na požadavcích zákazníka trendy racionální výživy

13 Jatečná zralost stupeň vykrmenosti zmasilost (zádě a hřbetu) - protučnělost posouzení vykrmenosti = řeznické hmaty Protučnělost: Hmat na kořen ocasu podkožní tuk: Osvalení plece, žebra, srdeční krajina vnitřní tuk: hrdlo, šourek, hladová jáma mezisvalový tuk: Slabina (předkolenní řasa)

14 Ranost obecně souvisí s muskulatorním až digestivním tělesným habitem; až lymfatickou konstitucí; vysokou intenzitou růstu a vývinu intenzivnějším ukládáním tuku; relativně dřívější pohlavní dospělostí; relativně kratší březostí a sníženým pohlavním pudem; relativně rychlejším stárnutím; K raným plemenům patří např. i některá plemena skotu mléčného užitk. typu (habitus respiratorní) jersey, holštýn

15 průměrná porážková hmotnost v kg (orientační údaje - jatka) býků 620 jalovic 460 krav 520 telat 105 prasat 115 jehňat a ovcí kůzlat a koz koní 525

16 Jatečná hodnota zahrnuje všechny znaky a produkční ukazatele poraženého zvířete 1) jatečná výtěžnost 2) složení jatečného těla 3) kvalita masa

17 jatečná výtěžnost je daná druhovou příslušností, plemenem, užitkovým typem a věkem; podíl jatečně upraveného těla (JUT) z hmotnosti před porážkou = porážkové hmotnosti (lačné zvíře nekrmené 12 hodin před porážkou, přiměřeně napájené, hmotnost těsně před poražením) jv = jatečná hmotnost 100 (%) živá hmotnost před porážkou

18 čistá jatečná výtěžnost - opravuje živou hmotnost o naplnění trávícího traktu jatečná hmotnost cjv = 100(%) živá hmotnost - obsah trávícího traktu

19 průměrné hodnoty jatečné výtěžnosti. Vykrmená telata % ( kg) vykrmení býčci % ( kg) vyřazené krávy % ( kg) prasata % ( kg) jehňata výkrm 50 % (20-40 kg ) králíci 60 % (2,3 2,8 kg) Brojleři drůbež % (cca 1,8 kg - kur) (krůty cca 4 kg 90 dnů, 8 10kg (17 24 týdnů)

20 Jatečné tělo - hmotnost - skot Hmotnost zjištěná do 45 min po porážce: 2 půlky bez krve, kůže, vnitřností a hlavy, končetiny oddělené v hleznu a zápěstním kloubu, bez pohl. orgánů, vemene a ledvinového loje, bez krvavého ořezu (0,5% hmotnosti tkáně okolo vykrvovacího vpichu)

21 Jatečné tělo - hmotnost - prasata Hmotnost zjištěná do 45 min po porážce: 2 půlky s hlavou bez jazyka a mozku, s kůží bez výkrojů očních a ušních, jazyka, mozku a míchy, končetiny bez špárků, bez orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní, vč. ledvin + tuku

22 ovce jatečné tělo - tělo bez kůže, hlavy a míchy - končetiny odděleny v kloubu zápěstním a zánártním - bez orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní - bez vemene - s ledvinami a ledvinovým lojem

23 Drůbež jatečné tělo - vykrvení, - oškubání (bez peří), - bez hlavy a běháků, - bez orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní - k hmotnosti jateč. oprac. těla se připočítávají droby (hmotnost krku, svalnatého žaludku, srdce, jater)

24 skladba jatečného těla podíl jednotlivých částí v jatečném těle podíl libové svaloviny, popř. hlavních masitých částí u prasat podíl masa I., II. a III. kvality u skotu podíl přední a zadní čtvrti u skotu lze zjišťovat i na živých zvířatech (ultrazvuk)

25 hovězí posl. bed. obr. a kost křížová mezi 8-9 žebrem (čtvrti) 5-6 hrudní o. 3-4 krční o. 1- kýta, 2 roštěnec, 3- vysoký roštěnec, 4- plec, 5- podplečí, 6- špička krku, 7- žebro a hrudí, 8- bok s kostí, 9- bok bez kosti, 10- zadní kližka, 11- přední kližka Kvalita I.: nízký roštěnec + kýta + svíčková + plec Kvalita II.: vysoký roštěnec + podplečí + krk Kvalita III : bok bez a s kostí, hrudí s žebrem

26 vepřové posl. a předposl. bederní o hrudní o. hlavový kloub kýta, 2- kotleta (pečeně), 3- krkovička, 4- plec, 5- přední kolínko, 6- zadní kolínko, 7- zadní nožka, 8- bok, 9- přední nožka, 10- hlava, 11- lalok, 12 paždík, 13- ocásek hlavní masité části: krkovička, kotleta (pečeně), plec bez nožky, kýta bez nožky, převážně tučné části: hřbet, bok (bůček) méněcenné části: hlava, lalok, kolínka, nožičky

27 Nákup jatečných zvířat: Napevno v živém dle živé hmotnosti a jakosti stanovené subjektivně. Nevylačněné zvíře odpočet srážky na nakrmenost (až 5% hmotnosti), při nedohodě o zařazení do třídy jakosti či srážce na nakrmenost spor řeší kontrolní porážka. Napevno v mase

28 Objektivní (aparativní) klasifikace jatečných zvířat systém SEUROP (u prasat) u prasat v ČR platí od r. 2001; Klasifikátor osoba provádějící klasifikaci JUT (jatečně upraveného těla) prasat Klasifikace: zatřídění JUT prasat se realizuje do jednotlivých jakostních tříd dle: - hmotnosti JUT - podílu svaloviny v JUT (nepřímé určení) (pomocné ukazatele těsný vztah k podílu svaloviny v jatečném těle, naměřené hodnoty se dosazují do příslušných regresních rovnic) - výšky hřbetního tuku - kategorie či pohlaví Cíl producentů = dosahovat % masa v JUT Klasifikaci provádí nezávislý klasifikátor Plně automatická aparativní klasifikace (velká jatka zejména přístroj AUTOFOM) hodnocení a zatřiďování jednotlivých masných partií.

29 Rozdělení klasifikačních přístrojů dle fyzikálního principu: - elektrická vodivost, ultrazvukové vlny atd. - invazní, neinvazní Aparativní stanovení podílu svaloviny vpichové (invazní sondy) přístroje: HGP Hennessy Grading Probe) nebo FOM (Fat-o- Meater) nebo (neinvazní) ultrazvukové snímače (UFOM) Metoda UFOM (Ultra FOM) (ultrazvukový snímač) Přístroji se zjistí tlouštka nejdelšího hřbetního svalu (M) a sádla + kůže (S) v mm se měří ve vzdálenosti 70 mm od středu páteřního kanálu na úrovni mezi 2. až 3. předposledním žebrem na levé půlce těla laterálně od středu páteře. Naměřené údaje se vkládají do příslušných regresních rovnic.

30 Metoda Auto FOM automatická ultrazvuková klasifikace Tvorba trojrozměrného digitálního obrazu 16 ultrazvukových snímačů v ocelovém loži cca 25 mm od sebe. Frekvence měření např. po 5 mm např. 200 řad měření po 16. Měření vstupních údajů se provádí na poraženém těle před vykolením. Přístroj se umísťuje na jatečné lince po odštětinování prasat před zavěšením těl do vertikální polohy na linku. Údaje (cca 3200) jsou automaticky vyhodnoceny regresní rovnice výpočet podílu svaloviny v celém jatečném těle i ve vybraných jatečných partiích včetně odhadu hmotnosti a jejich podílu v jatečném těle

31 Obchodní třídy jakosti v systému SEUROP - prasata JUT od 60 kg až 120 kg třída zmasilost (%) (čistá svalovina) v JUT S 60,0 a více E 55,0 59,9 Další třídy: N prasata do hmotnosti JUT 59,9kg Z JUT nad 120 kg T - zmasilé prasnice a pozdní řezanci H hubené prasnice a pozdní řezanci K kanci a kryptorchidi U 50,0 54,9 R 45,0 49,0 O 40,0 44,9 P 00,0 39,9

32 Objektivní (aparativní) klasifikace jatečných zvířat systém SEUROP (u skotu): uplatňováno od r.2002 zohlednění: pohlaví, věku a hmotnosti zv. a jakosti jatečně oprac. těla Zařazení JUT do třídy (zmasilosti a protučnělosti) jakosti vyškoleným klasifikátorem, by mělo proběhnout do 1 hod. po porážce. 5 kategorií těl jatečného skotu (mladý býk do 2 let, býk, vůl, kráva, jalovice) Jakost jatečně opracovaného těla do 6 tříd. (S,E,U,R,O,P) stupně zmasilosti (S extrémní zmasilost až P nejnižší stupeň vývinu osvalení). 5 stupňů protučnělosti ( 1 minimální až 5 vysoká protučnělost), velikost plochy pokrytí JUT tukem a síla vrstvy tuku. Vzniká 30 kombinací obchodních tříd (např.s1 vynikající zmasilost s nízkým protučněním stanovena cena za 1 kg) Klasifikaci provádí nezávislý klasifikátor, rozpracovává se aparativní klasifikace pomocí videosystému.

33 Statistika průměrných cen jatečných zvířat Ø cena Kč /kg (I. čtvrtletí 2013) Jateční býci 46, 90 v živém Jatečná prasata (bez prasnic a plem. kanců) v živém / v jatečné hmotnosti 85,37 v jatečné hmotnosti 32,20 v živém 41,39 v jatečné hmotnosti Jatečná kuřata (I. třída jakosti) 25,28 v živém

34 kvalita masa ovlivněna zejména strukturou svaloviny a podílem jednotlivých typů svalových vláken (červená, intermediární, bílá); výživná hodnota masa je dána chemickým složením = laboratorní metody: obsah bílkovin (cca 20 %), tuku (3 více %), BNLV (cca 3,5%), minerálních prvků (např. K, Na, Ca, Mg, Zn, Fe, Cu), vitamínů (např. skupina B, biotin, nikotinová, pantotenová);

35 Chemické složení masa (orientační údaje) Druh masa Voda Bílkoviny Tuk Popeloviny % kuřecí ,2 skopové 72,1 19,9 6,4 0,4 hovězí 74,2 20,6 3,5 0,6 vepřové 72,3 21,7 6,3 0,4

36 senzorické vzhled a barva (obsah myoglobinu a hemoglobinu spektrofotometricky) mramorování (uložení tuku ve svalu) vliv na šťavnatost (vaznost vody při zpracování) a jemnost (podíl vaziva, síla vláken degustace), chutnost (chuť a vůně vliv mastných kyselin, aromatických kyselin subjektivně při degustaci) technologické barva masa, ph masa (vpichovou elektrodou 45 min. po zabití a 24 hod po zabití, vaznost masa (schopnost udržet vlastní vodu lisovací metoda), křehkost masa (obsah pojivové tkáně, kolagenu a mramorováním a zralostí hodnotí se tenderometrem měření síly potřebné ke střihu), kvalita tuku (barva, konzistence, vůně a chuť syrového a tepelně zprac. tuku degustace, fyzikálně-chemické metody: stanovení bodu tání, analýza mastných kyselin, podíl těkavých látek - plynovou chromatografií) hygienické a toxikologické vlastnosti laboratorní metody mikrobiologická kontaminace: např. obsah plísní, bakterií.. kontaminace cizorodými látkami: např. těžké kovy, rezidua léčiv, herbicidů ; případně kontaminace parazity: např. svalovci, kokcidie..

37 mramorování masa uložení tuku ve svalu (kotleta) (důležité pro šťavnatost a chuť)

38 biochemický stav masa po porážce Rozkladné (autolytické) enzymatické procesy po zabití (endogenní charakter); spotřeba a rozklad glykogenu na kyselinu mléčnou; rozklad ATP na hypoxanthin a kyselinu fosforečnou; pokles ph rigor mortis (posmrtná ztuhlost dočasná rozvoj několik hodin po smrti a trvání i desítky hodin - závisí na teplotě prostředí a výživném stavu jedince) ve fázi rigoru mortis krátkodobě klesá ph masa na cca 5,5 (hodnoty pod ph 6,0 působí již bakteriostaticky). Jakmile se ph masa v následné fázi zrání zvýší nad hodnotu 6,0 - následný dynamický mikrobiální rozklad - nutnost chlazení masa.

39 zrání masa Maso je potravinou velmi neúdržnou. Libová svalovina má až 75 % vody. Změny autolytické pochody rychlost souvisí s teplotou prostředí. Vzhledem k mikrobiálnímu napadení masa musí probíhat zrání v chladírně. Zráním se maso stává křehčí, šťavnatější a chuťově bohatší. Tuhé maso konzument hodnotí jako špatné. Vlivem špatného zrání má maso z prvotřídního kusu horší konzistenci než dobře zralé z podřadného kusu. Nedodržení procesu zrání zhoršení kvality masa rozklad bílkovin na peptidy (proteolýza); roste ph, zlepšuje se křehkost masa (struktura); teplota: +1 až +7 stupňů; Optimální doba zrání masa: drůbeží cca 36 hodin; vepřové cca 60 hodin; hovězí minimálně 14 dní

40 Vady masa vzniklé abnormálním průběhem autolýzy PSE (výskyt zejména u prasat, případně brojlerů krůt a kuřat) = pale soft exudative; = bledé, měkké, vodnaté; (povrchová barva až šedozelená) Zvíře náchylné ke stresu po porážce velmi rychlá glykogenolýza (rozklad ATP a glykogenu) - hromadění především kyseliny mléčné ve svalech. Do 1 hod. rychlý pokles ph i pod 5,8 a rychlou glykogenolýzou zvýšení teploty (až 43 C) zvýšená denaturace sval. bílkovin zhoršená vaznost masa uvolnění vody (zhoršená konzistence změna barvy) Různá intenzita projevu - maso je až nepoživatelné - více příčin vzniku. PSS (prasečí stresový syndrom), výskyt maligní hypertemie Částečně i genetická podstata lokus HAL (chr. 6) (gen RYR 1) alela N (odolné ke stresům), alela n (není odolné ke stresům) (mutace v jedné bázi), vyřadit jedince nn (neodol. stres - PSE) Kdysi testováni jedinců halotanové testy prasat citlivost ke stresu. PSE normální

41 Vady masa vzniklé abnormálním průběhem autolýzy PSE Vada souvisí s intenzivním šlechtěním prasat na vyšší zmasilost. V relat. krátké době dosaženo vynikajících výsledků (jatečně upravená těla prasat třídy S systému SEUROP obsahují více než 60 % libové svaloviny). Ostrou selekcí prasat na vysokou zmasilost a nedostatečnou adaptací zvířat na dosažené změny došlo k biologickým změnám v organismu prasat, (výrazné zvýšení podílu svalových tkání a naopak snížení podílu tukových tkání a vnitrosvalového tuku, výrazné zvýšení podílu bílých svalových vláken na úkor červených), které měly za následek zvýšení citlivosti vyšlechtěných prasat na stres. Odhad 10 až 20 % u nás produkovaného vepřového masa vykazuje vadu PSE v různé intenzitě projevu. Úspěch ve šlechtění prasat na vysokou zmasilost si vyžádal daň ve snížení kulinární a technologické jakosti masa.

42 DFD (především skot částečně i prasat) dark firm dry = tmavé (hnědočervené barvy), tuhé, suché příčina: přílišné vyčerpání zvířat před porážkou býci (souboje) (ovlivnitelné lze tomu předejít) nízké zásoby glykogenu uvolněná kyselina mléčná odvedená do krve v mase vysoké ph (nad 6,2 po 24 hod.), snadno se kazí špatná údržnost Možnost genetické dispozice Výskyt vad masa lze omezit: - chovem genotypů odolných vůči stresům - šetrným zacházením se zvířaty před porážkou (urychlení procesu porážky)

43 celková jakost spotřebitel = smyslové + nutriční + hygienické; zpracovatel = technologické + hygienické; chovatel = vysoký přírůstek při nízké spotřebě krmiva;

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná produkce Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná užitkovost - ukazatelé:1. výkrmnost (přír.) 2. jatečná hodnota (výtěţ.,kval.) - alometrie růstu - růstová křivka - jatečná

Více

2004-03-05. www.cz-milka.net TVAROVÉ VLASTNOSTI: Dělení podle stupně vyjádření těchto znaků hovoříme o zvířeti: Vyrovnaném Méně vyrovnaném Atypickém

2004-03-05. www.cz-milka.net TVAROVÉ VLASTNOSTI: Dělení podle stupně vyjádření těchto znaků hovoříme o zvířeti: Vyrovnaném Méně vyrovnaném Atypickém 2004-03-05 TVAROVÉ VLASTNOSTI: Typ: Třídění hospodářských zvířat, jejich plemen dle typů řeší typologie hospodářských zvířat. Jedná se o nauku, která pomáhá utřídit rozsáhlé informace o vlastnostech, užitkovosti

Více

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F.

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra speciální zootechniky Ukazatele kvality JUT nelze měřit přímo na živém

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 4.8.2006 Úřední věstník Evropské unie L 214/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1183/2006 ze dne 24. července 2006 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY,v.v.i Praha Uhříněves Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VYUŽITÍ RŮSTOVÉHO POTENCIÁLU KANEČKŮ

Více

Chemické složení rybího těla

Chemické složení rybího těla Chemické složení rybího těla Produkce ryb (2001) 24,7 tisíc tun (20,1 tis. t odchovaných, 4,6 tis. tun odlovených na udici) Spotřeba ryb v ČR 4,6-5,4 kg, sladkovodní ryby 0,9-1,1 kg Průměrná celosvětová

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

BÝČÍ ŽLÁZY. Výrobce: Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23, Česká republika. Artikl: Třída jakosti: cena včetně DPH za kg

BÝČÍ ŽLÁZY. Výrobce: Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23, Česká republika. Artikl: Třída jakosti: cena včetně DPH za kg BÝČÍ ŽLÁZY Hlavní složka: býčí žlázy HOVĚZÍ DRŠŤKY Hlavní složka: hovězí dršťky HOVĚZÍ JÁTRA Hlavní složka: hovězí játra HOVĚZÍ JAZYK Hlavní složka: hovězí jazyk HOVĚZÍ LEDVINKY Hlavní složka: hovězí ledviny

Více

Vepřové maso je zdravé

Vepřové maso je zdravé Vepřové maso je zdravé V České republice je vepřové maso již tradiční potravinou a jeho spotřeba je stále na vysoké úrovni. Zájem spotřebitelů o vepřové maso a výrobky z něj se udržuje a vytváří několika

Více

Situace (začlenění do kontextu výuky): Hodině předcházela exkurze do zpracovatelského závodu Těšínské Jatky, s.r.o.

Situace (začlenění do kontextu výuky): Hodině předcházela exkurze do zpracovatelského závodu Těšínské Jatky, s.r.o. Manuál č. 24 NÁZEV HODINY/TÉMA: MASO A MASNÉ VÝROBKY Časová jednotka (vyuč.hod.): 1h (45min.) Vyučovací předmět: Potraviny a výživa Ročník: druhý Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Brainstorming ve dvojicích,

Více

kapitola 02 - tabulková část

kapitola 02 - tabulková část 0200 00 00 00/80 MASO A JEDLÉ DROBY 0201 00 00 00/80 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené TN084 0201 10 00 00/80 - V celku a půlené: 0201 10 00 10/80 - - Hovězí a telecí maso vysoké kvality - 12,8 + 176,8

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso STROJNĚ ODDĚLENÉ MASO Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín realizace inovace

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 3 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Maso a masné výrobky: - rozdělení na skupiny, popis, charakteristika výrobků z pohledu legislativy z pohledu technologie

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technologické postupy přípravy

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50 Obsah ÚVOD 10 1 OBECNÉ ZÁKLADY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 11 1.1 Chov hospodářských zvířat v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství 11 1.2 Domestikace hospodářských zvířat 12 1.2.1 Průběh domestikace

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 05. 04.

Více

EVALUATION OF MEATNESS OF FINAL CARCASS PIGS PRODUCET ON BIOFARM HODNOCENÍ ZMASILOSTI FINÁLNÍCH JATEČNÝCH PRASAT POCHÁZEJÍCÍCH Z BIOPRODUKCE

EVALUATION OF MEATNESS OF FINAL CARCASS PIGS PRODUCET ON BIOFARM HODNOCENÍ ZMASILOSTI FINÁLNÍCH JATEČNÝCH PRASAT POCHÁZEJÍCÍCH Z BIOPRODUKCE EVALUATION OF MEATNESS OF FINAL CARCASS PIGS PRODUCET ON BIOFARM HODNOCENÍ ZMASILOSTI FINÁLNÍCH JATEČNÝCH PRASAT POCHÁZEJÍCÍCH Z BIOPRODUKCE Trčka P. Ústav chovu hospodářských zvířat, oddělení chovu a

Více

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 Potřeba AMK ve výživě prasat Prasata mají obecně odlišné nároky na živiny než ostatní hospodářská zvířata, především pak na zastoupení aminokyselin. Ve výživě prasat se krmná

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Fakulta veterinární hygieny a ekologie Multimediální učební pomůcka pro předmět Chov hospodářských zvířat a veterinární prevence CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Doc.

Více

TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví

TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves METODIKA TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví Autoři Ing. Světlana Ševčíková, Ph.D. Ing. Milan Koucký, CSc. Oponenti Prof. Ing. Z. Mudřík,

Více

Jakost Bio Weide-Beef

Jakost Bio Weide-Beef Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau Institut de recherche de l agriculture biologique Jakost Bio Weide-Beef Eric Meili, MSc Agriculture, ETH/SIA, eric.meili@fibl.org,

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY PRAHA - UHŘÍNĚVES UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ KLASIFIKÁTORŮ JATEČNÝCH TĚL SKOTU (SEUROP)

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY PRAHA - UHŘÍNĚVES UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ KLASIFIKÁTORŮ JATEČNÝCH TĚL SKOTU (SEUROP) VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY PRAHA - UHŘÍNĚVES UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ KLASIFIKÁTORŮ JATEČNÝCH TĚL SKOTU (SEUROP) Duben 2014 AUTORSKÝ KOLEKTIV Ing. Luděk BARTOŇ, Ph.D. Ing. Daniel BUREŠ, Ph.D. doc.

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU

CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU Autoři Ing. Martin Vítek, Ph.D. doc. Ing. Jan Pulkrábek, CSc. Ing. Libor

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více

HODNOCENÍ JAKOSTI JATEČNÝCH PRASAT A VEPŘOVÉHO MASA. Bc. Veronika Rohánková

HODNOCENÍ JAKOSTI JATEČNÝCH PRASAT A VEPŘOVÉHO MASA. Bc. Veronika Rohánková HODNOCENÍ JAKOSTI JATEČNÝCH PRASAT A VEPŘOVÉHO MASA Bc. Veronika Rohánková Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce bylo zhodnotit kvalitu jatečných prasat v podniku Steinhauser Tišnov s.r.o. v

Více

MVDr. Miroslav Homola. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

MVDr. Miroslav Homola. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Krmení matek v období před otelením Příprava matky na otelení Vedení porodu hmotnost 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 měsíce březosti

Více

VLIV POHLAVÍ NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE VEPŘOVÉHO MASA

VLIV POHLAVÍ NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE VEPŘOVÉHO MASA VLIV POHLAVÍ NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE VEPŘOVÉHO MASA Okrouhlá, M., Čítek, J., Kluzáková, E. ČZU v Praze, Katedra speciální zootechniky Procesy hybridizace, hledání a šlechtění vhodných mateřských a otcovských

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Pastevní výkrm s remonty bez kukuřice a jadrného krmiva na trvalých travních porostech. Eric Meili, MSc Agr ETH / SIA

Pastevní výkrm s remonty bez kukuřice a jadrného krmiva na trvalých travních porostech. Eric Meili, MSc Agr ETH / SIA Pastevní výkrm s remonty bez kukuřice a jadrného krmiva na trvalých travních porostech Eric Meili, MSc Agr ETH / SIA Meilibeef chov remontů remonti jsou kříženci mléčných plemen x Limousine nebo Angus

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s.

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s. Použitá a doporučená literatura KADLEC, P. et al.: Technologie potravin II. Praha, VŠCHT 2002, 236 s. KRATOCHVÍL, L., ZADRAŽIL, K., PEŠEK, M.: Mlékařství a hodnocení živočišných výrobků. VŠZ Praha 1985,

Více

METODIKA SLOŽENÍ JATEČNĚ UPRAVENÉHO TĚLA PRASAT

METODIKA SLOŽENÍ JATEČNĚ UPRAVENÉHO TĚLA PRASAT VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves METODIKA SLOŽENÍ JATEČNĚ UPRAVENÉHO TĚLA PRASAT Autoři Doc. Ing. Jan Pulkrábek, CSc. Ing. Martin Vítek, Ph.D. Ing. Libor Vališ, Ph.D. Ing. Libor

Více

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ (Ing. Pavel GRAUER, Trouw Nutrition BIOFAKTORY, s.r.o.) Použití chirurgické kastrace kanečků je stále více diskutovaným tématem. Chirurgická kastrace je však v současné

Více

Masná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Masná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Masná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Highland plemeno malého tělesného rámce tzv. ekologické plemeno podhorské a horské oblasti nízká intenzita, celoročně venku, pochází

Více

MASNÁ A MLÉČNÁ UŽITKOVOST

MASNÁ A MLÉČNÁ UŽITKOVOST MASNÁ A MLÉČNÁ UŽITKOVOST MASNÁ UŽITKOVOST - MASO - vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina - MASO - kosterní svalovina včetně kostí, vaziva, šlach a tuku masa na kosti - VÝKRMNOST - schopnost

Více

kapitola 01 - poznámky ke kapitole

kapitola 01 - poznámky ke kapitole K A P I T O L A 1 ŽIVÁ ZVÍŘATA Poznámka 1. Do této kapitoly patří všechna živá zvířata, kromě: a) ryb a korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých čísel 0301, 0306, 0307 nebo 0308; b) kultur mikroorganismů

Více

Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu

Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu Úvod a zdůvodnění Objektivní hodnocení zevnějšku u masných plemen skotu má významný vztah k vyjádření masné užitkovosti a vysokou korelaci k hodnocení

Více

Vady masa. Příčiny. Intravitální vlivy 6.9.2013. Prof. Ing. Petr Pipek, CSc.

Vady masa. Příčiny. Intravitální vlivy 6.9.2013. Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. Vady masa Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. Příčiny Intravitální vlivy: nevhodná plemena způsob chovu přeprava ustájení Jateční opracování omráčení + vykrvení/extravazáty znečištění/chybné vykolení Chlazení,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. června 2003. o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky

VYHLÁŠKA. ze dne 27. června 2003. o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky 202 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2003 o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky Ministerstvo zemědělství stanoví podle 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Radek Stibor

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Radek Stibor ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Radek Stibor ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra speciální zootechniky ANALÝZA VLIVU

Více

RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D. Fakulta chemická VUT v Brně

RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D. Fakulta chemická VUT v Brně TRADIČNÍ A NOVÉ ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D. Fakulta chemická VUT v Brně I. Význam masa ve výživě člověka II. Cesta masa z vitálního stavu až ke spotřebiteli III. Syrové maso a výrobky

Více

CO POZNÁTE Z BARVY TELECÍHO MASA

CO POZNÁTE Z BARVY TELECÍHO MASA TELECÍ DELIKATESY P řednostmi telecího masa je křehkost a velmi jemná chuť navíc oproti běžnému hovězímu má telecí maso při vysokém obsahu bílkovin téměř o polovinu méně tuku (31 g v hovězím a 17 g v telecím).

Více

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520 CZ.1.07/2.4.00/31.0037 Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu - Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách teplotní a vlhkostní

Více

TECHNOLOGIE A HYGIENA MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ Návody na cvičení

TECHNOLOGIE A HYGIENA MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ Návody na cvičení VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie masa TECHNOLOGIE A HYGIENA MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ Návody na cvičení Ing. Gabriela Bořilová,

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSKÁ VÝROBA

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSKÁ VÝROBA Provozovna Brožíkova 5, Praha 5 L. Verner TEL: 257 313 698 257 324 492 ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSKÁ VÝROBA U BIRHANZLŮ NABÍDKOVÝ LIST VEPŘOVÉ MASO + 15% DPH Vepřová kýta bez kosti... 99,- Vepřová kýta šálky...

Více

Využitelnost fosforu a požadavky prasat

Využitelnost fosforu a požadavky prasat Využitelnost P a požadavky prasat. Pig Nutr., 12/2 Využitelnost fosforu a požadavky prasat Fosfor je klíčovým prvkem v těle zvířete. Je druhým nejrozšířenějším prvkem v organizmu s podílem cca 1 %. Z tohoto

Více

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Krupa E., Wolfová M., Wolf, J., Krupová, Z. I Výzkumný Ústav Živočišné Výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Obsah přednášky Celková plemenná hodnota Co to je Ekonomická

Více

MASO P R O G A S T R O N O M I I

MASO P R O G A S T R O N O M I I MASO PRO GASTRONOMII ˆ VAS DODAVATEL MASA A DRU BEZE ˆ Vážení zákazníci, již více než dvacet let se pro Vás zabýváme nákupem, zpracováním a prodejem masa. Významnou část našeho sortimentu masa a výrobků

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

VÝŽIVA MASNÝCH PLEMEN OVCÍ

VÝŽIVA MASNÝCH PLEMEN OVCÍ VÝŽIVA MASNÝCH PLEMEN OVCÍ Výživa bahnic Výživa jehňat Kvalita masa Výživa jehňat Page 2 Výživa bahnic Page 3 Hodnocení tělesné kondice Fyziologické Doporučená Pozorování Stadium průměrná Bahnice hodnota

Více

Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů českého strakatého skotu chovný cíl a standard šlechtitelský program českého strakatého skotu duben 2007 brozura.indd 16 24.7.2009 9:56:59 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují

Více

ŘEZNICTVÍ UZENÁŘSTVÍ,ŠUTERA FRANTIŠEK VESELSKÁ 581,OLEŠNICE,679 74. 4.1.2016 Ceny Vám rádi upřeníme na naší objednávkové lince

ŘEZNICTVÍ UZENÁŘSTVÍ,ŠUTERA FRANTIŠEK VESELSKÁ 581,OLEŠNICE,679 74. 4.1.2016 Ceny Vám rádi upřeníme na naší objednávkové lince ŘEZNICTVÍ UZENÁŘSTVÍ,ŠUTERA FRANTIŠEK VESELSKÁ 581,OLEŠNICE,679 74 tel. 516428271 WWW.sutera.cz 4.1.2016 Ceny Vám rádi upřeníme na naší objednávkové lince Hovězí maso 21101 Hovězí býk 1/4 23100 21114 Hovězí

Více

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ METODICKÉ ZPRACOVÁNÍ OBSAHU UČIVA TÉMATU - MASO A JEHO ZAŘAZENÍ DO TEMATICKÝCH PLÁNŮ Bakalářská práce Brno 2006

Více

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí.

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR IČO 63109859, DIČ 290-63109859, bankovní spojení - VOLKSBANK, číslo účtu 4100004058/6800 sídlo: VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno, a fax 541 243 4 81, e-mail: schok@atlas.cz,

Více

Metodika vypracování protokolu o klasifikaci a sdělování výsledků z klasifikace jatečně upravených těl skotu a prasat

Metodika vypracování protokolu o klasifikaci a sdělování výsledků z klasifikace jatečně upravených těl skotu a prasat ODBOR DOZORU NAD TRHEM S POTRAVINAMI č.j. 10730/2009-17430 Metodika vypracování protokolu o klasifikaci a sdělování výsledků z klasifikace jatečně upravených těl skotu a prasat Zpracoval: Ing. Pavel Trčka,

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO DRŮBEŽ A VEJCE ČERVENEC

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO DRŮBEŽ A VEJCE ČERVENEC MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO DRŮBEŽ A VEJCE Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.eagri.cz, e-mail: info@mze.cz

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Porovnání jatečné výtěžnosti kuřecích masných hybridů. Pavla Repíková

Porovnání jatečné výtěžnosti kuřecích masných hybridů. Pavla Repíková Porovnání jatečné výtěžnosti kuřecích masných hybridů Pavla Repíková Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 2 UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 3 UTB ve Zlíně, Fakulta technologická

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

MLÉČNÁ A MASNÁ UŢITKOVOST

MLÉČNÁ A MASNÁ UŢITKOVOST MLÉČNÁ A MASNÁ UŢITKOVOST Ivana Gardiánová Katedra obecné zootechniky a etologie MLÉČNÁ UŢITKOVOST MLÉČNOST schopnost matek poskytnout mléko pouze pro odchov mláďat (objem mléka, který stačí na odchov

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016 Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016 doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. Výsledky reprodukce dojnic v inseminačním obvodu (zadáno) Fyzioterapie u koní (zadáno) Využití různých

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Produkce Bio Weide-Beef

Produkce Bio Weide-Beef Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau Institut de recherche de l agriculture biologique Produkce Bio Weide-Beef Eric Meili, MSc Agriculture, ETH/SIA, eric.meili@fibl.org,

Více

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček MĚKKÉ SALÁMY: *2/ Gothaj 93,- Kč *2/ Gothaj zauzený 99,- Kč *2/ Junior 89,- Kč *2/ Výrobní salám 59,- Kč *2/ Pikant 97,- Kč *1/

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Zdeňka Veselá Oddělení šlechtění hospodářských zvířat VÚŽV 25.9.2012, Skalský Dvůr INTERBEEF Příklady genetického hodnocení masného skotu v některých členských

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

Complete Food for Dogs

Complete Food for Dogs Complete Food for Dogs CD Healthy Line Delikan Na Kopečku 1431 751 31 Lipník nad Bečvou Tel/fax:+420 581 771 270 www.krmivo-pro-psy.blue4net.cz DELIKAN 16 let zkušeností v extruzi a výživě psů výroba krmiv

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Topigs - nejinovativnější šlechtitelská organizace prasat na světě Představení společnosti Topigs Workshop 2014 Anders T. Øfsti 2. června 2014 TOPIGS a se k sobě hodí 1 Silné zaměření na V&V 2 Podobné

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Zemědělská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Tereza Navrátilová

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Zemědělská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Tereza Navrátilová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Tereza Navrátilová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Katedra veterinárních disciplín a kvality

Více

TRADIČNÍ HOVĚZÍ NETRADIČNĚ. Tradiční hovězí netradičně. Michal Göth

TRADIČNÍ HOVĚZÍ NETRADIČNĚ. Tradiční hovězí netradičně. Michal Göth TRADIČNÍ HOVĚZÍ NETRADIČNĚ Michal Göth Společnost Steinhauser, s. r. o., je zpracovatelem masa a výrobcem prémiových uzenin s tradicí sahající přes dvě století. Jedná se o rodinný podnik, nyní vlastněný

Více

Energetické hodnocení krmiv

Energetické hodnocení krmiv Energetické hodnocení krmiv Využití energie krmiv v (%) BE Brutto energie 100 SE Stravitelná energie En.tuhých výkalů 70 (50-80) 30 (20-50) ME Metabolizovatelná EP EM energie plynů moče 57 (35-71) (4-9)

Více

MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat

MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat Téma číslo 1: Téma číslo 2: Téma číslo 3: Téma číslo 4: Téma číslo 5: Téma číslo 6: Téma číslo 7: Odchov jalovic cíle odchovu, způsoby ustájení,

Více

PORÁŽENÍ KRÁLÍKŮ. Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY

PORÁŽENÍ KRÁLÍKŮ. Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY HYGIENA A TECHNOLOGIE PORÁŽENÍ KRÁLÍKŮ Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Plemena prasat KSZ - Praha Plemena prasat

Plemena prasat KSZ - Praha Plemena prasat Plemena prasat KSZ - Praha Plemena prasat Plemena prasat KSZ - Praha Plemeno Skupina jedinců stejného druhu vzniklá historicky, se stejným fylogenetickým původem a shodnými morfologickými, fyziologickými,

Více

Aktuální situace chovu ovcí v České republice Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Aktuální situace chovu ovcí v České republice Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Aktuální situace chovu ovcí v České republice Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Příspěvek analyzuje aktuální situaci v chovu ovcí a uvádí vývoj početních stavů ovcí, situaci v

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Jana Doležalová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník FARMÁŘ A DOMÁCÍ ZVÍŘATA Obsah PRÁCE FARMÁŘE... 2 PRASE DOMÁCÍ... 3 KRÁVA TUR DOMÁCÍ... 5 KOZA DOMÁCÍ... 7 OVCE

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

CERTIFIKOVANÁ METODIKA VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA OBCHODNÍ ÚPRAVA JATEČNÉHO TĚLA PRASAT S PLSTÍ Autoři doc. Ing. Jan Pulkrábek, CSc. Ing. Libor David Ing. Libor Vališ, Ph.D.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více