13. ARCHITEKTURA KLASICIZMU A RANNÉHO ROMANTISMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13. ARCHITEKTURA KLASICIZMU A RANNÉHO ROMANTISMU"

Transkript

1 13. ARCHITEKTURA KLASICIZMU A RANNÉHO ROMANTISMU KLASICIZMUS - 18.stol. vznik v Itálii a Francii a vývoj ve Francii, u nás 1.pol.18.stol. - Navazuje na antické tradice, respektuje tektoniku, dělíme jej na : - Klasicismus tvarosloví střídmé, změna v myšlení, technické vynálezy - Empír (poč ) geometrická stylizace, jednoduchost, důslednější aplikace římských, ale i egyptských vzorů 1800 nástup Empíru(fr. Klasicismus) spojen s vládou Napoleona císařský sloh Vzchází s klasicismu, odlišnost v detailech, po porážce Napoleona u Waterloo konec empíru - Romantismus (raný) (konec 18.stol v Anglii, u nás pol.19.stol) protipól klasicismu, svoboda uměleckého projevu, inspirace ve středověku, na Blízkém a Dalekém Východě, novogotika - Stavebník šlechta, ludvík 16 jeho dvůr určoval vkus, Klasicismus byl šlechtický sloh - ideálem bylo republikánské zřízení antického Říma (nové nálezy Pompeí a Herkulánea) - Klasicismus je slohem památníků a monumentálních staveb. Převládá symetrie a podřízennost vyššímu řádu. - V klasicistní architektuře byl spatřován projev něčeho nadosobního a nepodléhajícího lidskému pocitu - Národní sloh USA (Greek Revival). - Za první klasicistní stavbu se považuje Památní Armády (kostel La Madelaleine) z let od Vignoly - V 1.polovině 19.stol začala se dělit činnost stavebních inženýrů na architektonické a inženýrské práce. - Význam vytvoření stavebních předpisů na další vývoj stavitelství - Urbanismus - Zakládání městských částí i nových měst (hlavně lázeňská a pevnostní vojenská) - Bourání městských hradeb a rozšiřování měst - Úzká vazba na urbanismus renesanční s důrazem na kompozici i na jednotlivé stavby. - Přehledné uliční osy, symetrie v uliční síti, dominanty v osách. - Klasicistní urbanismus se projevil např. v Paříži, Petrohradu, Londýně i ve Washingtonu Historické souvislosti Období velkých politických přeměn, změny sociálního pořádku, období Velké Francouzské revoluce (1789), období vrcholícího osvícenství, postupný nástup buržoazie Velká fr. Revoluce konec feudalismu kapitalismus Druhy staveb Náboženské stavby - venkovské kostelíky Obytné stavby zámky, činžovní domy (pavlačový dům s kovovým zábradlím) Městské stavby nemocnice, lázně, ústavy pro tělesně postižené, divadla, nádraží, kasárna Průmyslové stavby textilky, cukrovary, pivovary, porcelánky, sklárny Inženýrské stavby - řetězové mosty, železniční tratě, tunely, dálkové silnice Zahrady - anglické parky Charakteristické znaky Klasicismus silný vliv antiky, jednoduchost, slohová čistota - na průčelí patrový i vysoký řád - racionalismu racionální uplatnění horizontál a vertikál - symetrie, pravidelnost řazení Empír budovy státní, veřejné, inženýrské, průmyslové a dopravní, nájemní domy - antizující štíty - mírný sklon střechy - klasicistní povrch - symetrie - egyptské motivy - členění zdiva lisénové rámy s vlysem a zubořezem - ve štítu oblouk - barva bílá, šedá, béžová, interiér zlato, černá STĚNA - stěnový nosný systém SLOUPY a PILASTRY - vycházejí z římských řádů, kompozitní hlavice jsou doplněny klasicistními ornamenty OKNA - dvojitá obdélníková nebo s rovným nadpražím, plochými šambránami FASÁDA - Omítané, Ploché symetrické, geometricky řešené, štíty trojúhelníkové nebo mají eliptický stlačený oblouk DEKORACE - ploché štuky : medailony, rozety, festony, ornamenty z palmet a větví, boží oko LISENA svislý, vystouplý plochý pás ze zdiva nebo jen vytažený v omítce, na rozdíl od pilastru bez hlavice a patky Stavební materiál Dřevo Kámen Hlína - vynález kruhové pece , cihly pálené v různých variantách

2 Kovy železo - válcované profily nosníků, kolejnice litina - konstrukce krovů, na velké rozpětí později beton, železobeton Ostatní - izolace vodotěsné - olovo, jíl, sklo v kombinaci s železnými konstrukcemi na skleníky Teorie Stavební řády, Josefinské předpisy z roku 1780 Teoretické spisy (Stuart a Rewett, Winkelmann) L.Navier nauka o pružnosti a pevnosti stavebních hmot C.Culman grafická statika Architektonické klasicistní památky ve Francii a Itálii Itálie Hlavni centrem je Turín a celkově je Itálie do konce 17. stol centrem kulturně-uměleckého života v Evropě. Fillipo Juvara spojen s Turínem, významný představitel pobarokního klasicismu. - klášter Superga - základ it. Klasicismu, ranný klasicismus, barokní kupole s převýšením, prvky na fasádějednoduchý pilast ve vysokém řádu, sloupový portikus - zámek Stupinidgi 1739 klasicistní prvky Italská divadla zač. 18.stol. Forma kukátkového divadla Teatro Olympicko ve Vincenze - otvory v renesanční zdi - částečně reálné, částečně domalované iluze nekonečna La Scalla Milán Juseppe Pier Manni Opera San Carlo v Neapoli antonio Nicolini Divadlo v Janově Carlo Felice Carlo Barabino Církevní stavby Kostel Sna Francesko di Paola Pietro Bianchi pod vlivem řimského Pantheonu San Panteleone Řím G. Valadier 1806 Francie Konec 18. a začatek 19. stol., hlavně světské stavby a chrámové stavby Kostel sv. Maří Magdalény v Paříži Osterley Park v Londýně Kapitol ve Washingtonu (amatérský architekt dr. William Thorton) Divadlo v Berlíně (K.F.Schinkel) Klasicizmus a Empir v Českých zemích velmi krátké období pouze jen , po výtvarně bohatém baroku přicházi stavební vyčerpanost také z důsledku oslabení církve, pd habsburkama Čechy získávají provinční ráz. Přestavitelé šlechty, tedy nejbohatší třídy se netajili sklony k Vídni. Do popředí se dostávají průmysloví podnikatelé. Objevují se hlavně budovy měšťanské a veřejné. Hlavní vliv na český klasicismus má jako v ostatních zemích Francie. Pařížský Panteon, ale také i Versailleský zámek a další příklady pronikly až k nám. Dlouho trvající baroko a empír nastupující už kolem roku 1800 zapřičiňuje, že klasicismus se u nás příliš nezabydlel. Narůstá germanizace a potlačování státnosti. Empírové tvarosloví se uplatňuje na klasicistním základu. Empír u nás pokračuje až do poloviny 19.stol. Také se začíná díky stabilnější pol. situaci likvidovat městská opevnění a tím se otevírají a zvětšují městská centra. Vznik okružních tříd. Na významu získávají i některá města s výskytem léčivých pramenů vznik lázeňských měst Teplice, Frant. Lázně, Karlova studánka, Mariánské Lázně. Také se mění postavení architekta podnikatel. Zámek Kačina Letohrádek Kinských v Praze Přestavba kláštera u Hybernů v Praze na celnici Františkovy lázně (1793) Mariánské lázně (poč.19.stol.)

3 ROMANTIZMUS Začátkem 19.stol. stojí vedle sebe dva směry. Jak už zmiňovaný klasicismus, který má svůj racionální základ, ale hlavně se rozvíjející se Romantismus, který hledá krasu v iracionalitě, návratu do minulosti a útěku do přírody období romantismu po období romantismu Během romantismu jsou cítit tyto následující vlivy: - orient Napoleon výpravy do Egypta, ale také Japonsko, Turecko, Čína, Persie. Napodobení detailů i celku, ale funkce je jiná minaret v Lednici, Čínské pavilony v Králově dvoře a Vlašimi, Královské letní sídlo v Brigtonu, napodobenina japonského chrámu sloužila jako zahradní altánek - Antika evropská architektura, ruiny, stavba drobných zámeckých pavilonů, letohrádků, čajoven - lidové vzory záliba šlechty napodobovat venkovské motivy, vysněný obraz krajiny rozmazlená šlechta si hrála na venkovany po roce 1830 moc šlechty slábne a do čela nastupuje buržoazie. Hlavní inspirací byl rytířský středověk Opravy zpustošených středověkých sídel a dostavba neogotila(u nás sv. Vít, Petrov, zámek Hluboká), novostavby - Neuschwanstein, výstavba zřícenin snaha o vytvoření legend a mýtů vznik kopií 19.stol. měl zájem o historii, formulace zásad - vnikl do všech evropských měst, ne však ve stejné době a stejném rozsahu Anglie příznivé podmínky, cesty do zámoří objevování nových světů a zemí kolonizace - Královský pavilon v Brigtonu John Nash vliv orientu, cibulové kopule se štíhlími věžemi motiv minaretů, nové materiály železo, litina(sloupy) Německo obnova a dostavba starších památek - zámek ve Worlitzu Fridrich Wilhelm negotická přestavba - zámek Babelsberg - zámek ve Schwerinu - dostavba katedrály ve Kolíně nad Rýnem - Werderský chrám v Berlíně K.F. Schinkel novostavba pohádkový zámek Neuschwanstein Eduard Riedl pro bavorského krále Ludvíka II. - v interiéru motivy z Wagnerových oper - vztápění horkým vzduchem, technické vynálezy(výtah) Francie romantismus ve Francii se omezil jen na obnovu památek rekonstrukce do domělého stavu historik a architekt Violette le Duc teoretik, restaurátor úpravy na NotreDame v Paříži, St. Chapelle, Chartres, Remeš - restaurování Louvru - uprávy středověkého města Carcassone - záliba v kovo kcích Romantismus v České zemi vznik na základě vlivů Windsorské gotiky a hlavně celoevropského romantického proudu Jiří Wingelmuller, Jan Heidrich přestavba zámku Lednice neogotika lomený oblouk, historizující arch. články, atika ve formě cimbuří, vzor v anglii Bernard Gruber smíchání smerů zámek orlík Dostavba sv. Víta 1859 ustanovení jednoty Krammer 1861 první práce na rekonstrukci Mocker dostavba trojlodí Hilbert 1929 dokončení Josef Mocker - úpravy Prašné brány - upráva St.městské mostecké věže - úprava kostelůsv. Barbory v Kutné hoře - přestavba Karlštejna, Křivoklatu, Konopiště A. Prokof dostavba Petrova 1890 Paul Wilhelm Sprengler, Petr Mobile přestaba Staroměstské radnice Ignác Ulmann první vysoké pece, Kladno Obnova Památek metoda purismu z památky byly odstraněny zásahy pozdějších úprav ty byly, ale často velmi kvalitní(např.baroko), přístavby byli odstrněny, protožeza slohově čistý se bral jen středověk Zámek Hluboká u Českých Budějovic (Beer, Deworecký ) Zámek Lednice romantická novogotická přestavba

4 Klasicistní památky Francie Konec 18. a začatek 19. stol., hlavně světské stavby a chrámové stavby La Madeleine 1764 Arch. Vignon forma kopulového chrámu Během Napoleona změněno na památník Velké armády Panteon v Pařiži z 1790 arch. Soufflot centrální půdorys řeckého kříže, kupole se zakrytym otvorem Nám.Vendome Vítězný sloup 1805 Kopie Trajanova Sloupu oslavuje Napoleonovy úspěchy nahoře socha cisře Napoleona a sloup symbolem velké armády. Projekt udělali Goudouin a Lepíte. Pařížská Burza základ periopteron arch. Brogniarta Palác spravedlnosti Victor Balard 1835 korýnské sloupy

5 Uprava Louvre Charle Percier a Piere Fontaine Německý klasicismus - smysl pro řád - silný protestantismus - zájem o historii antika - národní uvědomšní - snaha vyrovnat se anglii a francii Památky - výrazná jasná hmota - grékománie zájem o Řecko - po pádu napoleóna balo roztříštěno na 34 monarchii - 4města Centra Prusko(Berlim,Postupim) a Bavorsko(Mnichov) Berlínská akademie škola silně orientovaná na Řecko- malíři a architekti Materiál a konstrukce Dóm v Mohuči dřevěný krov nahrazen kovovým Johan Gothald Langhaus Braniborská brána je chápaána jako Propyláje Fridrich Gilly architekt Ber. Akademie památník Bedřicha II.- dorské sloupořadí nerealizováno Heinrich Gentz stará mincovna v Berlíně(vzor pro celnici u Hybernů)

6 Peter Sppeth- Mincovna ve Wurzburku Karl F. Schinkel žák belinské akademie klasická tvorba - antika Budova Berlínské hlavní stráže čtvercová dispozice, úplně nová koncepce Staré muzeum v Berlíně jasná vertikála podpíra horizontálu kupole schovaná za atikou kostel sv.mikuláše v Postupimi podobné jako u Hl. stráže Budova Činohry v Berlíně dispozice připomíná chrám typická dispozice pro divadlo 19.stol. nezvykle hladká fasáda budova má blízko ke skelety

7 Pinakoteka od architekta Zieblanda Hala osvobození v Kelheimu památník rotunda s kopuli Walhalle Řezno Klasicistní Petrohrad V petrohradu je jednotné klasicistní pojetí již od založení města Petrem Velikým v roce Svými stavbami předčilo i některé tradiční evropské metropole. Vzniklo na březích řeky Něvy a město využívá ji jako obranný prvek( močály, ostrovy). Vzniká také tzv. Trojzubec- základní kordinační prvek Petrohradu. Je to soustava tří ulic - prospekty(majerova třída, Dimitrijova třída.). Ty končí v jednom bodě u budovy admirality. Budova Admirality najvýznamější stavba petrohradského empíru autorem empirové budovy je Zacharov. Průčelí má asi 400m. Vstup se nalézá ve střední části s obloukovým portálem a vysokou věží štíhlý jehlan, půdory tvoří 3 zdvojené křídla mezi nimiž je kanál.

8 Carlo Ivanovič Rossi ruský architekt a urbanista italského původu - Palácové Náměstí, Senátní Náměstí, Náměstí Umění Budova hlavního štábu na palácovém náměstí, střední část tvoří půlkruh, v ose s triumfálním obloukem s plastikou konského šestispřeží, průčelí členěno vysokým řádem, boční části jen okna. Michailovský komplex na Náměstí Umění Alexandrijské divadlo v průčelí je nika s 6 sloupy s korýnským hlavicemi, nárožní rizality Budova Senátu a Sinodu spojené triumfálním obloukem Giacomo Guarenghi Aničkův palác jedna s prvních kl. budov v Petrohradě Smolný institut s ionkým portikem a štítem

9 Andrej N. Voronichin Kazaňský sobor jádrem stavby je centrála na řeckém kříži, doplněno o vstupní trojlodí, nad středem je sloupový tambur s kupolí, sloupové kolonády Thomas De Thoron fr. Architekt Petrohradská burza dominanta Vasilievského ostrova, Valená klenba, nízká sedlová střecha, dorské kládí, na bocích dva majáky ve tvaru s motivem přidě lodí August De Monteferand Isakievský sobor čtvercová centrála doplněná dvěma bočními křídly, kupole na vysokém tamburu, antikizující štíty

10 Klasicizmus a Empir v Českých zemích Klasicismus Ignác Antonín Palliardi Knihovna Strahovského kláštera Antonín Haffenecker Tylovo divadlo Johann Hetzendorf kostel ve Slavkově Empír je přehlednější, má větší střízlivost, je více antikizující, racionálnější Jindřich Fischer Celnice u Hybernů

11 Zámek Kačina Christin Schribt Petr Nobile - zámek Kynžvart - Boskovice součástí je i skleník Obytný dům v empíru Jindřich Hausknecht Dům Platýz

12 Romantismus 19.století v Evropě - sídlo Strauberry Hill William Chambers venkovský charakter, novogoti - zámek Windsdor Georgie Scott novogotická přestavba středověkého sídla Budova parlamentu v londýnu Charles Burry, August Pugin Romantismus 19.století v České zemi František Beer, Damian Devorecký přestavba zámku, vzor ve windsorské gotice, lomený oblouk, fiály, cimbuří, novogotické interiéry, věže Josef Prouvot zámek Sychrov Bernard Gruber smíchání smerů zámek orlík

13 Kovové konstrukce Devatenácté století je považováno za století techniky. Tradiční architekti se využití kovu bránili. Byla to výsada inženýrů. Poprvé se objevuje již na konci 18.stol.(Anglie, Francie, Rakousko-Uhersko). Poprvé se objevuje Litina jako základní materiál. kostel sv. Anny v Liverpoolu 1770 litinové sloupy v interiéru most přes řeku Severn, Anglie 1779 kupole Theatre Francais ve Francii Victor Louis Hlavní rozvoj nastává po roce drobné části zábradlí, ozdoby první profil L objev oceli Křišťálový palác v Londýně 1851 Joseph Paxton - u příležitosti 1.sv. výstavy v londýnském Hyde Parku - Litinové sloupy modul 24 stop - suchá montáž - skleněný obvod pláště - valené klenby - zeleň v interiéru požár a následné zřícení galerie d Orleans v Paříži 1830 P.F.Fontaine - skleněná valená klenba zničena knihovna sv. Jenoféfy v Paříži 1850 Henry Labrouste - vně historismu

14 - železné sloupy nesou ploché kopule Národní knihovna v Paříži - Henry Labrouste Tržnice halles Centrales v Paříži victor Baltard - břicho Paříže - modulová síť 2x2m zbořena Alexander Gustav Eiffel Eiffelova věž 1889 větová výstava 330m Galerie des Machines - galerie strojů - manifest techniky - příhradové nosníky, rozpon 115m ende

15 projekt na stavbu panamnského průplavu Galerie Victora Emanuela II. v Milaně - výrazný vchod - ulice mezi dvěma řadami domů zastřešena valenou klenbou - v přízemí obchody - hluk, špatná ventilace Romatizmus v Českých zemích zámecký skleník Lednice 1845 ing devier - sloupy coby tr. rostliny - plášť šupinově se překrývající se skla Průmyslový palác v Praze kleinův dům 1848 Theophil Hansen Průmyslový palác 1891 Bedřich Munzberger pro výstavu království českého Budova Strojovny Bedřich Munzberger Petřínská rozhledna Josef Souček, Fr. Prášil

KLASICISMUS (NEOKLASICISMUS)

KLASICISMUS (NEOKLASICISMUS) KLASICISMUS (NEOKLASICISMUS) Úvod: -vzor v antice a renesanci -název neoklasicismus (v zahraničí) vs. klasicismus (u nás) -reakce na rokoko - odpor k teatrálnosti, zdobnosti, dekorativismu a odklonu od

Více

14. ARCHITEKTURA 2. POL. 19.STOL. (HISTORISMUS, SECESE)

14. ARCHITEKTURA 2. POL. 19.STOL. (HISTORISMUS, SECESE) 14. ARCHITEKTURA 2. POL. 19.STOL. (HISTORISMUS, SECESE) HISTORISMUS 19. STOL. - 2.pol. 19. století s rozvojem průmyslu do konce 19.stol. Vymezeno roky 1848 1890, návrat k historickým vzorům a hledání v

Více

PAMÁTKY KLASICISMU, EMPIRU, ROMANTISMU A HISTORISMU

PAMÁTKY KLASICISMU, EMPIRU, ROMANTISMU A HISTORISMU PAMÁTKY KLASICISMU, EMPIRU, ROMANTISMU A HISTORISMU Architektura klasicismu, empiru, romantismu a historismu v Českých zemích V českých zemích trval barok neobyčejně dlouho. Po jeho vyčerpání sice nastupuje

Více

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ textová část: Mgr. Jaromír Šebek, Mgr. Jana Vyšohlídová fotografie:

Více

KLASICISMUS V EVROPSKÉM KONTEXTU

KLASICISMUS V EVROPSKÉM KONTEXTU KLASICISMUS V EVROPSKÉM KONTEXTU Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/19 Obrazová dokumentace, charakteristika doby, epochální změny společnosti, návrat k antice Charakteristika klasicismus

Více

Vývoj architektury 30

Vývoj architektury 30 Vývoj architektury 30 ( Seznam staveb s obrázky a přiměřeným popisem ) Zpracovala Evlin PŘEDROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA Historické podmínky Po pádu západořímské říše (476 n.l.) nastává na jejím území období

Více

romantická inspirace lidovým folklórem pro dekoraci, obhajoba ekonomických a sociálních reforem, boj proti industriální společnosti.

romantická inspirace lidovým folklórem pro dekoraci, obhajoba ekonomických a sociálních reforem, boj proti industriální společnosti. Arts and Crafts Objevuje se téma uměleckých řemesel, představovaných jako homogenní a ucelené hnutí. Začíná na konci 19. století a končí kolem roku 1910. Šlo o negaci v 19. století zrozené industrializované

Více

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah:

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: ŘÍM... 2 Architektura... 2 Sochařství... 7 Malířství... 7 RANÝ STŘEDOVĚK... 8 Křesťanská antika... 8 Starokřesťanská architektura v Itálii... 8 Byzanc...

Více

Známá neznámá. Jihočeská architektura 20. století. Autorky výstavy: Jana Štorková a Eva Zuzáková

Známá neznámá. Jihočeská architektura 20. století. Autorky výstavy: Jana Štorková a Eva Zuzáková Známá neznámá Jihočeská architektura 20. století Architektura 2. poloviny 19. století, zejména v městském prostředí, je odrazem určité tvůrčí krize a neschopnosti překročit tradiční pojetí staveb jak v

Více

Urbanismus 3 územní plánování

Urbanismus 3 územní plánování Urbanismus 3 územní plánování Cvičení: Limity území Údaje opřené o legislativu, vyplývající z nějakého zákona. Na internetu pražský územní plán výkres limitů, neobsahuje: - památkově chráněné objekty památkářský

Více

Baroko v Českých zemích

Baroko v Českých zemích Baroko v Českých zemích Přechodný styl Počátek baroku je u nás spojen s architekty na dvoře císaře Rudolfa II. a jejich stylem na pomezí renesance, manýrismu a baroka. Významný byl také příchod jezuitů

Více

Přehled dějin evropského umění Evropská architektura 19. století

Přehled dějin evropského umění Evropská architektura 19. století Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přehled dějin evropského umění Evropská architektura 19. století přednášející: PhDr. Richard Biegel, PhD. Architektura 19. století v Evropě I. Zrození neoklasicismu

Více

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1 pro tříleté umělecké obory s výučním listem pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 08.09.2012-09.09.2012 10.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad

Více

11.09.2010-19.09.2010 10.30-12.00 a 13.30-17.00 hod. 11.09.2010-12.09.2010 9.00-17.00 hod. Čechách. 18.09.2010 10.00-15.30 hod.

11.09.2010-19.09.2010 10.30-12.00 a 13.30-17.00 hod. 11.09.2010-12.09.2010 9.00-17.00 hod. Čechách. 18.09.2010 10.00-15.30 hod. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY Vodní hrad Budyně nad Ohří. Původně dřevěný hrad nechal Budyně

Více

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult VÝTVARNÁ KULTURA 12. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá DUM Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1 pro maturitní umělecké obory pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:... Mgr.

Více

PRAVĚK. pravěké umění mimo česká území. pravěké umění na českém území STAROVĚKÉ KULTURY

PRAVĚK. pravěké umění mimo česká území. pravěké umění na českém území STAROVĚKÉ KULTURY PRAVĚK pravěké umění mimo česká území pravěké umění na českém území umění jako první otisk člověka, potřeba umění umění doby kamenné paleolitické umění: 1. projevy vzniku estetického cítění, jeskynní umění,

Více

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Zdroje Vypracované otázky, které kolují z předešlých let: http://files.jakubvalenta.cz/statnice/statnice_vypracovane_otazky.zip Gombrich http://search.mlp.cz/cz/titul/40916/

Více

Dějiny umění. Vladimír Netolička. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Dějiny umění. Vladimír Netolička. Vysoká škola polytechnická Jihlava Dějiny umění Vladimír Netolička Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Dějiny umění Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Za

Více

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY VILY 1 Vila Tomáše Bati 2 Vila Jana Antonína Bati 3 Vila MUDr. Bohuslava Alberta 4 Vila arch. Vladimíra Karfíka 5 Vila ředitele Hugo Vavrečky 6 Vila ředitele Josefa Hlavničky 7 Vila ředitele Dominika Čipery

Více

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města Památky UNESCO Praha historické centrum - zápis 1992; hlavní město ČR Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistický

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 09.09.2007-10.09.2007 9.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Úvod Kotevní bod trasy. Klíčové lokality a navazující území. Grafická příloha: mapa 1 kotevní bod a klíčové lokality. Obsah

Úvod Kotevní bod trasy. Klíčové lokality a navazující území. Grafická příloha: mapa 1 kotevní bod a klíčové lokality. Obsah Část A PIVOVARNICTVÍ Obsah Úvod Kotevní bod trasy o PLZEŇ Klíčové lokality a navazující území Území Obec s významným pivovarem - klíčovou lokalitou 1 o Kostelec nad Černými Lesy o Kácov o o o o Humpolec

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V STŘEDOČESKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V STŘEDOČESKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Benešov, Benešov 1 Benešov, Malé náměstí 74 Konopiště - státní zámek Muzeum Podblanicka - pobočka Benešov 08.09.2012-09.09.2012 10.00-16.00

Více

Moravskoslezský kraj. Vrací památky do života

Moravskoslezský kraj. Vrací památky do života Moravskoslezský kraj Vrací památky do života Obsah Úvod.................................. 3 Důl Alexandr v Ostravě v Ostravě Kunčičkách.............. 4 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opavě................

Více

4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V ÚZEMÍ

4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V ÚZEMÍ 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V 4.1. Památková ochrana území Praha se řadí do skupiny historických měst s dosud výrazně zjevnou vývojovou strukturou. Její jádro má charakter městského sídla rostlého

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H s r p e n 2 0 0 8 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2008, č. 4 8 3 Architekt, 2008, č. 4 4 5 Beton, 2008, č. 4

Více