Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z šetření návštěvníků města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z šetření návštěvníků města"

Transkript

1 Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z šetření návštěvníků města Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace ppm factum research

2 Hlavní zjištění

3 Hlavní zjištění Struktura návštěvníků Plzně Polovina návštěvníků Plzně přijela z Česka (0 %), % z Německa, 7 % ze Slovenska a 8 % z jiných zemí. Způsob návštěvy města Plzně Necelá polovina ( %) turistů navštívila Plzeň poprvé. Třetina návštěvníků ( %) přijela do Plzně opakovaně (krát a více). Tři z pěti dotázaných (6 %) přijeli do Plzně autem nebo motocyklem. Autobusem přijela více jak čtvrtina lidí (8 %). Většina návštěvníků (7 %) přijela do města individuálně. Podíl těch, kteří do Plzně zavítají s organizovaným zájezdem, je relativně vysoký, jedná se o % ze všech návštěvníků. Dva z pěti respondentů (8 %) přijeli do Plzně s partnerem nebo s partnerkou. Zhruba čtvrtina návštěvníků ( %) přijela s přáteli nebo známými. Každý pátý respondent přijel sám (9 %), stejný podíl s rodinou a dětmi (9 %). Návštěvníci Plzně se po městě nejčastěji pohybují pěšky (77 %) nebo vlastním dopravním prostředkem (0 %). MHD využil každý sedmý ( %). Délka pobytu a útraty Polovina návštěvníků Plzně (0 %) ve městě strávila více než jeden den. Alespoň jeden celý den v Plzni strávil každý třetí návštěvník ( %), půlden % dotázaných. Návštěvníci Plzně, kteří zde přespí, stráví ve městě v průměru,9 dní. Největší podíl návštěvníků bydlí v hotelech (8 %). Lidé také často navštěvují známé anebo příbuzné a přespávají tak u nich ( %). V hotelu stráví návštěvníci v průměru, noci. Plzeň lidé navštěvují nejčastěji ve dvojicích ( %) anebo sami ( %). Lidé, kteří v Plzni utratí nějaké peníze, v průměru utratí Kč. Nejvíc lidé v průměru utratí za ubytování ( Kč), stravu (67 Kč) a nákupy (00 Kč). Za vstupné (do muzeí, na kulturní akce atd.) utratí v průměru 99 Kč. Během svého pobytu utratí nejvíce peněz obyvatelé vzdálenějších zemí (Amerika, Velká Británie, Itálie, Holandsko) v průměru 8 00 Kč.

4 Hlavní zjištění Povědomí o Plzni a zdroje informací Když se řekne Plzeň, většině návštěvníků se vybaví pivo a pivní festival (7 %). Často zmiňované jsou také památky a architektura (7 %), status Evropského hlavního města kultury ( %) a sport ( %). O tom, že Plzeň je Evropským hlavním městem kultury pro rok 0, ví 67 % dotázaných. Před vycestováním do Plzně zaznamenal upoutávku na město každý druhý návštěvník (9 %). Nejčastěji lidé zaznamenali upoutávku na internetu (6 %), v tisku ( %) anebo venku ( %). Turistické informační centrum v Plzni navštívil každý čtvrtý návštěvník města (6 %). Všechny ze sledovaných služeb TIC jsou hodnoceny v podstatě kladně (98 %). Důvody a hodnocení návštěvy Plzně Nejčastěji jmenovaným důvodem cesty do Plzně je návštěva pamětihodností, poznávání města a vzdělávání. Návštěva akcí EHMK se objevuje v pořadí jako čtvrtý nejčastěji volený důvod cesty. Téměř všichni návštěvníci jsou spokojeni s návštěvou Plzně (99 %). Přibližně jeden návštěvník ze tří oceňuje plzeňské náměstí jako celek (7 %), často zmiňované jsou i kostel/katedrála sv. Bartoloměje a kašny na náměstí (oboje shodně 0 %). Návštěvníky zaujal také pivovar (6 % ) a synagoga ( %). Přibližně polovina respondentů (7 %) uvedla, že jim v Plzni nic nechybí a nevadí. Zhruba desetině návštěvníků pak vadí bezdomovci ( %) a s tím související nečistota, nepořádek a špína (0 %). Lidé si také stěžují na špatné parkování (7 %) a absenci bazénu či hřiště ( %). Téměř třetina dotázaných návštěvníků v Plzni nenavštívila (ani neplánovala navštívit) konkrétní akci (9 %). Každý sedmý návštěvník se zúčastnil Dnů svobody ( %), každý osmý pak zavítal do pivovarského muzea či pivovaru ( %). Často navštěvované jsou pak památky a centrum (9 %) a Galerie Jiřího Trnky (7 %). Valná většina návštěvníků města se hodlá do Plzně vrátit (96 %). Rozhodně je o svém návratu do Plzně přesvědčena polovina dotázaných (0 %).

5 Metodika

6 Východiska a metodika Východiska šetření Společnost ppm factum research s.r.o. realizovala pro příspěvkovou organizaci Plzeň - TURISMUS šetření zaměřené na vnímání Plzně jako turistické destinace, spokojenost turistů s nabídkou aktivit v Plzni a také názory na Plzeň jako Evropské hlavní město kultury 0. Šetření probíhalo v měsíci květnu. Po celou dobu šetření probíhaly v Plzni kulturní akce, na kterých byla realizována část rozhovorů (viz rozpis dále). Sběr dat Cílová skupina Výběrová metoda Výběrová místa Způsob sběru dat Dotazník Návštěvníci Plzně (tedy osoby, které nebydlí v Plzni, ani v Plzni nepracují) Návštěvníci z tuzemska: n=, návštěvníci z ciziny: n=0 Prostý náhodný výběr Turisticky exponovaná místa v centru (náměstí, před hotely, pivovar) + místa, kde probíhaly kulturní akce dle specifikací zadavatele (Křižíkovy/Šafaříkovy sady, vstup do ZOO, Nové divadlo, Smetanovy/Kopeckého sady, Riegrova) Osobní dotazování s pomocí papírových dotazníků (PAPI) Přibližně minut Termín sběru dat

7 Výběrové body a struktura vzorku Oblast dotazování Počet rozhovorů % rozhovorů náměstí republiky, okolí Sv. Bartoloměje 9 8, Riegrova, hotel Central 67, Náražní ulice, hotel Angelo, hotel Astory 68, Křižíkovy / Šafaříkovy sady 8, Šafaříkovy sady, hotel Rous, hotel Enjoy Inn, hotel Continental,6 Smetanovy sady, hotel Slovan 6, Veleslavínova, hotel Mariot, 6,7 Mlýnská strouha, Pražská, hotel Gondola, hotel U Zvonu 6,9 Budilova, hotel Best Western, hotel Plzeň,0 Techmania, Borská ulice,6 Vstup do ZOO, ul. pod Vinicemi 6, Nové Divadlo, Sady /Solná, Celkem 0 00,0 Struktura vzorku n=0 % Věk Vzdělání Pohlaví V jaké zemi máte trvalé bydliště? do 9 let 77, 0- let, -9 let 9, 60 let a více 0,7 Základní,0 Střední bez maturity, vyučení 9,6 Střední, s maturitou 7,8 Vysokoškolské 89 7,7 Muž 8 6,0 Žena,0 Česká republika 0, Německo,6 Slovensko 86 7, Jiná země ,9 Struktura vzorku n=0 % Kraj Praha 8, Středočeský 7 6,7 Jihočeský 0 7,9 Plzeňský 6 7, Karlovarský 8,7 Ústecký, Jiný 7 6,7 Mezi další země, ze kterých cizinci častěji pocházeli, patří: Amerika (n = 7), Velká Británie (n = 6), Itálie (n = 6) a Holandsko (n = ). Struktura vzorku n=0 % Spolkové země v Německu Bavorsko 8 6,8 Ostatní spolkové země 66, Pozn.: Z ostatních spolkových zemích byli výrazněji zastoupení návštěvníci z Braniborska ( %) a Hamburgu ( %) a Berlína ( %). 7

8 Výběrové body a struktura vzorku Okres bydliště návštěvníků z ČR Počet rozhovorů % rozhovorů Plzeň-sever 0,8 Plzeň-jih 6, Rokycany 9, Klatovy,8 Domažlice, Tachov 6 6, Cheb 6, Karlovy Vary,9 Sokolov, Beroun,6 Příbram,6 Písek 8, Chomutov,6 Louny,8 Rakovník,8 Pelhřimov, Prachatice, České Budějovice 0,9 Benešov, Brno-město 6, Kladno,6 Most,8 Olomouc,8 Ostrava-město, Pardubice, Praha 8, Ústí nad Labem, Zlín 6, Prostějov, Kutná Hora, Mělník, Celkem 00,0 8

9 Detailní analýza

10 Způsob návštěvy města Plzně

11 Způsob návštěvy Plzně Q. Už jste někdy navštívil/a Plzeň? Qx. Jak jste do Plzně přijel? Frekvence návštěv Plzně (n=0, údaje v %) Je tu poprvé Byl zde -x Byl zde vícekrát Necelá polovina ( %) turistů navštívila Plzeň poprvé. Třetina návštěvníků ( %) přijela do Plzně opakovaně (krát a více). Svou první návštěvu Plzně absolvovali častěji návštěvníci ze zahraničí (7 %) a lidé ve věku -9 let ( %). Poprvé se do Plzně vydávají častěji lidé formou organizovaného výletu (77 %). Vícekrát do Plzně jezdí Češi (9 %), lidé, kteří cestují sami (9 %), a mladí do 9 let (6 %). 8 9 Doprava do Plzně (n=0, údaje v %) 6 Autem, na motocyklu Autobusem Vlakem Jinak Tři z pěti dotázaných (6 %) přijeli do Plzně autem nebo motocyklem. Autobusem přijela více jak čtvrtina lidí (8 %). Automobilem přijely nejčastěji rodiny s dětmi (86 %), obyvatelé ČR (76 %) a lidé, kteří cestující bez cestovní kanceláře (7 %). Jsou to také obyvatelé Plzeňského kraje (8 %). Autobusem cestují častěji lidé přijíždějící se zájezdem (7 %) a cestovatelé ze Slovenska ( %). Vlakem cestují častěji ti, kteří do Plzně jedou s přáteli anebo známými ( %).

12 Spolucestující Q. Přijel/a jste do Plzně: Q. S kým jste sem přijel/a? Forma návštěvy (n=0, údaje v %) Jako individuální návštěvník S organizovanou skupinou návštěvníků (např. se zájezdem) 7 Většina návštěvníků (7 %) přijela do města individuálně. Podíl těch, kteří do Plzně zavítají s organizovaným zájezdem, je relativně vysoký, jedná se o % všech návštěvníků. Bez cestovní kanceláře cestují častěji obyvatelé Plzeňského kraje (98 %), rodiny s dětmi (9 %) anebo samostatní cestující (9 %). Organizovaně do Plzně přijíždí častěji cestovatelé z Německa ( %) a ti, kteří cestují s přáteli anebo známými (9 %). Služeb cestovních kanceláří využívají také častěji lidé starší 60 let (9 %). 9 Rozdělení do skupin (n=0, údaje v %) 9 8 Sám / sama S partnerem, partnerkou S přáteli, známými apod. S rodinou s dětmi Dva z pěti respondentů (8 %) přijeli do Plzně s partnerem anebo s partnerkou. Zhruba čtvrtina návštěvníků ( %) přijela s přáteli anebo známými. Každý pátý respondent přijel buď sám (9 %) anebo s rodinou a dětmi (9 %). S partnerem nebo s partnerkou cestují častěji lidé ve věku -9 let (8 %). S přáteli a známými cestují častěji mladí lidé do 9 let (6 %). Sami cestují častěji muži ( %) a návštěvníci Plzeňského kraje (9 %). S rodinou a dětmi cestují častěji ženy (6 %) a lidé ve věku 0- let ( %).

13 Cestování po Plzni Q7. Jak se pohybujete po Plzni? Uveďte prosím všechny způsoby dopravy, které jste alespoň x využil/a. Pěšky Cestování po Plzni (n =0, údaje v %) 77 Návštěvníci Plzně se po městě nejčastěji pohybují pěšky (77 %) nebo vlastním dopravním prostředkem (0 %). MHD využil každý sedmý ( %). Vlastním dopravním prostředkem MHD Taxislužbou 9 0 Návštěvníci ze zahraničí chodí mírně častěji pěšky (8 %) nebo využívají vlastní dopravní prostředek (6 %). Méně často jezdí MHD (0 %). Pěšky se po Plzni častěji pohybují lidé, kteří přijeli s cestovní kanceláří (9 %). Vlastním dopravním prostředkem se po Plzni častěji pohybují rodiny s dětmi (7 %).

14 Délka pobytu a útraty

15 Délka pobytu v Plzni Q. Jak dlouhý bude Váš pobyt v Plzni? 0 Doba pobytu (n=0, údaje v %) Do 6 hodin celý den Více dní Počet dnů strávených v Plzni (n =, lidé, kteří v Plzni stráví více dní, údaje v %) Polovina návštěvníků Plzně (0 %) ve městě strávila více než jeden den. Alespoň jeden celý den v Plzni strávil každý třetí návštěvník ( %), jen půlden % dotázaných. Na půldenní návštěvu Plzně přijíždí častěji čeští návštěvníci (7 %) a lidé, kteří cestují sami (8 %). Jeden celý den stráví v Plzni také častěji čeští návštěvníci ( %). Více nocí stráví v Plzni častěji návštěvníci z jiných zemí (80 %), lidé cestující organizovaně (76 %) a ti, kteří navštěvují Plzeň se známými anebo přáteli (60 %). Z českých turistů se maximálně na denní výlet vydají častěji obyvatelé Plzeňského kraje (9 %), Středočeského (76 %) a Prahy (76 %). Návštěvníci Plzně, kteří zde přespí, stráví ve městě v průměru,9 dní. Nejtypičtější výlet Plzně nicméně vypadá tak, že návštěvníci ve městě stráví až dny (6 %). Průměr zvyšují tzv. krajní pozorování, tedy v tomto případě lidé, kteří přijedou do Plzně i na několik týdnů. 8 a více dní

16 Ubytování Q. Kde jste v Plzni ubytován/a? Typ ubytování (n=, údaje v %) Průměrný počet nocí strávených v Plzni (n=, aritmetické průměry) hotel 8 hotel, V neplaceném ubytování V neplaceném ubytování, jiné hromadné ubytovacím zařízení jiné hromadné ubytovacím zařízení, kemp kemp, v soukromí v soukromí,0 Největší podíl návštěvníků bydlí v hotelech (8 %). Lidé také často navštěvují známé anebo příbuzné a přespávají tak u nich ( %). Nejvíc nocí v Plzni stráví lidé, které bydlí buď v neplaceném ubytování (v průměru, noci) anebo v placeném ubytování v soukromí (v průměru noci). V hotelu stráví návštěvníci v průměru, noci. Nejméně nocí stráví v Plzni lidé, kteří se ubytují v jiných hromadných ubytovacích zařízeních, jako jsou lázně, chaty, tur. ubytovny anebo koleje (v průměru, noci). 6

17 Cizinci: ubytování Q. Kde jste v Plzni ubytován/a? Cizinci: typ ubytování ( údaje v %) Cizinci: průměrný počet nocí strávených v Plzni (aritmetické průměry) hotel 80 hotel,,,6 V neplaceném ubytování 6 6 V neplaceném ubytování,,8 8,8 jiné hromadné ubytovacím zařízení jiné hromadné ubytovacím zařízení, kemp 0 kemp,8,0 v soukromí 0 0 v soukromí, Němci Slováci jiná země Němci Slováci jiná země Návštěvníci z Německa byli nejčastěji ubytován v hotelu (80 %) anebo v neplaceném ubytování ( %). V hotelu i v neplaceném ubytován strávili v průměru, noci. Stejně tak i návštěvníci ze Slovenska bydleli nejčastěji v neplaceném ubytování (6 %) nebo hotelu ( %). V neplaceném ubytování strávili v průměru,8 noci, v hotelu, noci. Návštěvníci z jiných zemí (nejčastěji Amerika, Velká Británie, Itálie a Holandsko) využili nabídky hotelu a ( %) nebo neplaceného ubytování (6 %). Nejdelší dobu strávili lidé, kteří bydleli u blízkých a známých (v průměru 8,8 noci). 7

18 Velikost skupiny a její útraty Q6. Specifikujte prosím, kolik osob tvoří Vaši skupinu máme tím na mysli, všechny osoby, které mají společné výdaje (např. rodina, přátelé apod.). Q6X. A nyní se prosím zamyslete nad tím, kolik tato společně hospodařící jednotka za pobyt v Plzni již utratila a také utratíte po celou dobu pobytu na území Plzně? Velikost skupiny cestovatelů - počet členů (n=0, údaje v %) Průměrná individuální útrata* (aritmetické průměry, v Kč) Průměrná individuální útrata za den/noc* (n=0, aritmetické průměry, v Kč) Stravování (n=7) 67 Stravování (n=7) 0 Ubytování (n=68) Ubytování (n=68) 888 Vstupné (n=8) 99 Vstupné (n=8) 07 Nákupy (n=8) 00 Nákupy (n=8) 8 Ostatní (n=7) Ostatní (n=7) 6 a více Celkem (n=98) 7 Celkem (n=98) 08 *Pozn.: Údaje jsou počítány za návštěvníky, které za danou položku utráceli. Celková průměrná útrata tak není součtem průměrných útrat za jednotlivé položky. Plzeň lidé navštěvují nejčastěji ve dvojicích ( %) anebo sami ( %). Lidé, kteří v Plzni utratí nějaké peníze, v průměru utratí 7 Kč. Nejvíc lidé v průměru utratí za ubytování ( Kč), stravu (67 Kč) a nákupy (00 Kč). Za vstupné (do muzeí, na kulturní akce atd.) utratí v průměru 99 Kč. Jedna osoba utratí denně při návštěvě v Plzni v průměru 08 Kč. Návštěvník denně nejvíce utratí za ubytování (888 Kč) a nákupy (8 Kč). O něco méně pak za stravování (0 Kč) a vstupné (07 Kč). 8

19 Útraty Q6X. A nyní se prosím zamyslete nad tím, kolik tato společně hospodařící jednotka za pobyt v Plzni již utratila a také utratíte po celou dobu pobytu na území Plzně? Průměrná individuální útrata* (aritmetické průměry, v Kč) Stravování (n=7) Ubytování (n=68) Vstupné (n=8) Nákupy (n=8) Během svého pobytu utratí nejvíce peněz obyvatelé vzdálenějších zemí (do kategorie jiná země spadají: Amerika, Velká Británie, Itálie, Holandsko) v průměru 8 00 Kč. Tato skutečnost je hodně dána délkou pobytu, neboť tito návštěvníci stráví v Plzni nejvíc dní. Cizinci ze vzdálenějších zemí utratí v průměru nejvíc za všechny dílčí položky, nejvíc za ubytování (87 Kč). Ostatní (n=7) Celkem (n=98) Češi Němci Slováci jiná země *Pozn.: Údaje jsou počítány za návštěvníky, které za danou položku utráceli. Celková průměrná útrata tak není součtem průměrných útrat za jednotlivé položky. 9

20 Povědomí o Plzni a zdroje informací

21 Asociace s Plzní Q8. Co se Vám vybaví, když se řekne Plzeň? Zkuste mi prosím říct věci, které si asociujete s Plzní. Když se řekne Plzeň... (n =0, údaje v %) Pivo, pivní festival Architektura/ památky EHMK sport katedrála sv. Bartoloměje Škoda / Škodovka kulura, festivaly Dny osvobození Dinopark, zoo Nákupy Divadlo kašny na náměstí historie Přátelé/ rodina Škoda auto jídlo synagoga Čechy, město v ČR jiné Neví Když se řekne Plzeň, většině návštěvníků se vybaví pivo a pivní festival (7 %). Často zmiňované jsou také památky a architektura (7 %), status Evropského hlavního města kultury ( %) a sport ( %). Pivo a pivní slavnosti, stejně jako architektura a památky, jsou symbolem, který se vybavuje respondentům univerzálně, napříč všemi sledovanými kategoriemi. Plzeň jako Evropské hlavní město kultury si pak vybaví častěji Češi (7 %), dále ti, kteří do města přijeli po vlastní ose ( %) a ne v rámci organizované skupiny, a také ti, kteří město navštívili bez doprovodu (9 %). Sport častěji zmiňují respondenti ve věku do 9 let (8 %), ti, kteří žijí v České republice ( %) a ti, kteří do Plzně přicestovali individuálně ( %). Pozn.: Do kategorie jiné zařazeny i odpovědi s výskytem pod % - hotely, andělíček

22 Asociace s Plzní Q8. Co se Vám vybaví, když se řekne Plzeň? Zkuste mi prosím říct věci, které si asociujete s Plzní. Když se řekne Plzeň... - tříděno dle místa původu (n =0, údaje v %) Návštěvníci ze zahraničí Návštěvníci z ČR Pivo, pivní festival Architektura/ památky sport EHMK historie kulura, festivaly Dny osvobození katedrála sv. Dinopark, zoo Přátelé/ rodina jídlo Škoda / Škodovka Škoda auto Čechy, město v ČR synagoga Divadlo kašny na náměstí Nákupy jiné Neví Struktura asociací spojených s Plzní je obdobná jak mezi návštěvníky z ČR, tak i mezi těmi ze zahraničí. S Plzní si téma piva, památek, sportu a také téma Evropského hlavního města kultury o něco častěji spojují Češi. Návštěvníci s ciziny nemají častěji než Češi žádnou asociaci spojenou s Plzní.

23 Povědomí o Plzni jako Evropském hlavním městě kultury Q9. Víte, že Plzeň je Evropským hlavním městem kultury pro rok 0? Povědomí o Plzni jako hl. městě kulutry 0 (n=0, údaje v %) 67 Ano Ne O tom, že Plzeň je Evropským hlavním městem kultury pro rok 0, ví 67 % dotázaných. O tom, že je Plzeň Evropským hlavním městem kultury, vědí nejčastěji čeští návštěvníci (96 %) a lidé cestující s rodinou a dětmi (8 %). Jsou to častěji individuální návštěvníci (78 %) než návštěvníci s organizovanou skupinou (7 %), kdo ví, že Plzeň je pro tento rok Evropským městem kultury. Návštěvníci z jiných zemí o této skutečnosti vědí z 8 %.

24 Reklama/upoutávka na Plzeň Q0. Zaznamenal/a jste před svým příjezdem nějakou reklamu/upoutávku na Plzeň? Pokud ano, jakou? Zaznamenal/a před příjezdem upoutávku na Plzeň? (n=0, údaje v %) Venkovní upoutávka Upoutávka v rádiu Upoutávka na internetu Upoutávka v tisku Letáky, prospekty TV Upoutávka / propagace Nezaznamenal/a Neví, bez odpovědi Před vycestováním do Plzně zaznamenal upoutávku na město každý druhý návštěvník (9 %). Nejčastěji lidé zaznamenali upoutávku na internetu (6 %), v tisku ( %) anebo venku ( %). Upoutávku na internetu zaregistrovali lidé ve stejné míře napříč věkovými, vzdělanostními a jinými skupinami. Jak v tisku, tak venku častěji zaregistrovali upoutávku čeští návštěvníci ( % resp. %). Zahraniční spíše oslovily upoutávky přes internet.

25 Turistické informační centrum Q6. Navštívil/a jste v Plzni Turistické informační centrum (TIC)? Nemáme na myslí meeting point, tedy samostatně stojící stánek na náměstí Republiky. Q7. Jak hodnotíte služby Turistického informačního centra? Návštěva turistického centra (n = 0, údaje v %) 6 7 Ano Ne Hodnocení služeb informačního centra (n=9, návštěvníci TIC, údaje v %) Poskytované materiály? Ochota zaměstnanců? Celková spokojenost s TIC? 9 Velmi dobře Spíše dobře Neumím posoudit 9 7 Turistické informační centrum v Plzni navštívil každý čtvrtý návštěvník města (6 %). Turistické informační centrum navštívili častěji zahraniční návštěvníci ( %) a návštěvníci, kteří přijeli s organizovanou skupinou (0 %). Všechny ze sledovaných služeb TIC jsou hodnoceny v podstatě kladně (98 %). Nejsilnější spokojenost se pak týká poskytnutých materiálů (velmi dobré hodnocení od % respondentů).

26 Důvody a hodnocení návštěvy Plzně

27 Důvody návštěvy Plzně Q. Co bylo hlavním důvodem/aktivitou, kvůli které jste přijel(a) do Plzně? Q. Které další aktivity během své návštěvy Plzně provozujete? Hlavní důvod návštěvy Plzně (n=0, údaje v %) Návštěva akcí EHMK Pamětihodnosti, poznání / vzdělání 7 Rekreace, sport, zábava Návštěva příbuzných anebo známých Nákupy Pracovní/ služební cesta Tranzit Jiný důvod Další aktivity (n=0, údaje v %) Nejčastěji jmenovaným důvodem cesty do Plzně je návštěva pamětihodností, poznávání města a vzdělávání. Tento důvod uvádí 7 % jako hlavní a 66 % jako další. Dalšími významnými důvody k návštěvě Plzně jsou rekreace, sport, zábava (8 % - hlavní důvod, 7 % - vedlejší důvod), návštěva příbuzných (8 % - hlavní důvod, % - vedlejší důvod) a návštěva akcí EHMK ( % - hlavní důvod, % - vedlejší důvod). Návštěva akcí EHMK Pamětihodnosti, poznání / vzdělání Rekreace, sport, zábava 7 66 Akce EHMK jsou hlavním důvodem pro návštěvu Plzně především pro lidi ve věku od 60 let (0 %), pro lidi, kteří cestují s přáteli a známými ( %), a pro české návštěvníky ( %). Návštěva příbuzných anebo známých Nákupy 7 Lidé se středním vzděláním bez maturity častěji přijíždí za návštěvou příbuzných a známých ( %). Pracovní/ služební cesta 6 Tranzit 6 Jiný důvod 7 neví, neodpověděl/a 7

28 Spokojenost Q. Jak jste celkově spokojen/a s návštěvou Plzně? Spokojenost s návštěvou Plzně (n = 0, údaje v %) Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen Téměř všichni návštěvníci jsou spokojeni (velmi nebo spíše) s návštěvou Plzně (99 %). Nejintenzivnější spokojenost ( velmi spokojen ) deklarují lidé starší 60 let (78 %) a lidé s vysokoškolským vzděláním (7 %). Neví, neodpověděl/a 8

29 Hodnocení návštěvy Q. Jak hodnotíte následující aspekty turistiky v městě Plzni? Hodnocení jednotlivých aspektů návštěvy Plzně (respondenti, kteři měli s daným aspektem zkušenost, údaje v %) Ubytovací služby Úroveň veřejného stravování Kulturní vyžití Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití Vyžití pro děti Péče o památky a turistické atraktivity Nákupní možnosti (prodejní síť) Služby pro cykloturisty Poskytování informací o Plzni Marketing města Sportovní vyžití Místní orientační značení, navigace Městská hromadná doprava Možnosti parkování Péče o čistotu města Péče o bezpečnost návštěvníků Veřejná WC Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Návštěvníci Plzně hodnotí všechny dílčí atributy své návštěvy převážně pozitivně. Lidé jsou nejvíce spokojeni s ubytovacími službami (96 %), úrovní veřejného stravování (98 %), možností kulturního vyžití (96 %), s příležitostmi pro zábavu a společenské vyžití (96 %) a vyžitím pro děti (9 %). Nejnižší spokojenost je s veřejnými WC (6 %), péčí o bezpečnost návštěvníků (6 %), s čistotou města (68 %) a možnostmi parkování (7 %). I v těchto oblastech nicméně převažuje spokojenost nad nespokojností. 9

30 Plzeňské klady Q8b. Co se Vám v Plzni nejvíce líbí, co Vás nejvíce zaujalo? Nejvíce se líbí... (n =0, údaje v %) náměstí celkově kostel, katedrála sv. Bartoloměje kašny na náměstí pivovar synagoga nové divadlo kultura, město kultury, koncerty, slavnosti svobody parky Patton Memorial, vojenské muzeum výzdoba k osvobození, konvoj historické památky, staré domy podzemí zoo pivo jídlo, restaurace čistota okolí, krajina nakupování, obchody morový sloup centrum Dinopark atmosféra, příjemno stadiony nic radnice Techmania možnosti pro děti, muzeum strašidel, Spejbl a ubytování jiné neví Přibližně jeden návštěvník ze tří oceňuje plzeňské náměstí jako celek (7 %), často zmiňované jsou i kostel/katedrála sv. Bartoloměje a kašny na náměstí (obojí shodně 0 %). Návštěvníky zaujal také pivovar (6 % ) a místní synagoga ( %). Náměstí oceňují spíše návštěvníci pocházející z ciziny ( %), zejména pak ze Slovenska (0 %). Katedrála sv. Bartoloměje nejvíce zaujala věkovou návštěvníky ve věku let a více (celkem 6 %), dále vysokoškolsky vzdělané (9 %) a respondenty pocházející z ciziny ( %), zejména pak z Německa (7 %). Kašny častěji zmiňují návštěvníci ze Slovenska (9 %). Pivovar více zaujal muže (0 %), návštěvníky ze zahraničí (7 %) a návštěvníky cestující organizovaně (7 %). Synagogu oceňují spíše návštěvníci ve věku -9 let (8 %), ti, kteří přijeli z ciziny ( %), a ti, kteří Plzeň navštívili v rámci organizované skupiny (7 %). Pozn.: Do kategorie jiné zařazeny i odpovědi s výskytem pod %. 0

31 Plzeňské nedostatky Q8a. Co Vám v Plzni nejvíce schází, co Vám vadí? bezdomovci nečistota, nepořádek, špína špatné parkování chybí aquapark, bazén, hřiště objížďky, nepřehledná doprava přecpaná veřejná doprava obchody, Ikea hluk, mnoho lidí staré budovy, náměstí, kašny na náměstí místa k sezení drahota málo zeleně rozkopáno, opravy málo policie Nedostatky v Plzni (n =0, údaje v %) jiné nic neví Přibližně polovina respondentů (7 %) uvedla, že jim v Plzni nic nechybí a nevadí. Průměrně desetině návštěvníků pak vadí bezdomovci ( %) a s tím související nečistota, nepořádek a špína (0 %). Lidé si také častěji stěžují na špatné parkování (7 %) a absenci bazénu či hřiště ( %). Mezi návštěvníky, kteří neměli k Plzni žádné výtky, byli nejčastěji cizinci ( %), ti, kteří přijeli do města s partnerem/partnerkou ( %) a návštěvníci v rámci organizované skupiny (60 %). Bezdomovci nejvíce vadí návštěvníkům, kteří do Plzně přijeli s rodinou s dětmi ( %). Více také vadí ženám ( %), lidem ve věku 0- let (6 %) a těm s trvalým bydlištěm na území ČR (7 %). Nečistotu jako problém zmiňují respondenti napříč všemi kategoriemi věku, vzdělání atd. Špatné parkování vadí zejména návštěvníkům z ČR (9 %). Absence aquaparku a hřišť řadí mezi nedostatek nejčastěji návštěvníci z ČR a individuální cestovatelé (6 %). Pozn.: Do kategorie jiné zařazeny i odpovědi s výskytem pod %.

32 Akce v Plzni Q0x. A navštívil/a jste nebo se chystáte navštívit nějakou akci v Plzni? Pokud ano, popište prosím, o jaké akce se jednalo. Dny Svobody Pivovarské muzeum, pivovar Centrum, památky Galerie Jiřího Trnky Koncerty různých kapel Plzeňská věž Plzeňské podzemí ZOO, Dny japonské kultury Sportovní akce Pattonův památník Divadelní představení Step Synagoga Loosovy interiéry Filmy, festivaly Masné krámy Návštěva muzea - obecně Cirkus Žádná akce Jiné Navštěvované plzeňské akce (n =0, údaje v %) Pozn.: Do kategorie jiné zařazeny i odpovědi s výskytem pod % - botanická zahrada. 9 9 Téměř třetina návštěvníků v Plzni nenavštívila (ani neplánovala navštívit) konkrétní akci (9 %). Každý sedmý návštěvník se zúčastnil Dnů svobody ( %), každý osmý pak zavítal do pivovarského muzea či pivovaru ( %). Často navštěvované jsou pak památky a centrum (9 %) a Galerie Jiřího Trnky (7 %). Bez konkrétní akce navštěvují Plzeň spíše individuální neorganizovaní návštěvníci ( %) a zejména ti, kteří do města přijeli bez doprovodu ( %). Dnů svobody se účastní častěji lidé ve věku 60 a více let ( %), vysokoškolsky vzdělaní (0 %) a jezdí na ně spíše lidé v doprovodu přátel a známých (8 %). Návštěvníci pivovaru jsou nejčastěji ve věku -9 let ( %), cizinci (7 %), zejména z Německa (9 %), a ti, co do Plzně většinou přijíždějí organizovaně (8 %) Centrum a památky jako jednu z plzeňských akcí zmiňují spíše muži ( %) a návštěvníci z ciziny ( %). Do Galerie Jiřího Trnky pak zavítají hlavně Češi ( %) a respondenti, kteří do Plzně přijeli s rodinou s dětmi ( %).

33 Akce v Plzni Q0x. A navštívil/a jste nebo se chystáte navštívit nějakou akci v Plzni? Pokud ano, popište prosím, o jaké akce se jednalo. Navštěvované plzeňské akce - tříděno dle místa původu (n =0, údaje v %) Dny Svobody Galerie Jiřího Trnky Koncerty různých kapel Pivovarské muzeum, pivovar Sportovní akce 0 Centrum, památky Plzeňské podzemí Plzeňská věž Filmy, festivaly 0 ZOO, Dny japonské kultury Divadelní představení Step Loosovy interiéry Masné krámy Návštěva muzea - obecně Pattonův památník Cirkus Návštěvníci ze zahraničí Návštěvníci z ČR 7 Návštěvníci ze zahraničí častěji navštěvují pivovarské muzeum, pivovar, centrum a památky. Čeští návštěvníci zase častěji navštěvují galerii Jiřího Trnky, koncerty a sportovní akce. Synagoga Jiné Žádná akce 0

34 Opakovaná návštěva Plzně Q. Hodláte se do Plzně opět vrátit? 6 Návrat do Plzně (n = 0, údaje v %) 0 Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Valná většina návštěvníků města se hodlá do Plzně vrátit (96 %). Rozhodně je o svém návratu do Plzně přesvědčena polovina dotázaných (0 %). Do Plzně se chtějí určitě vrátit častěji návštěvníci z ČR (67 %) než návštěvníci ze zahraničí ( %). Do Plzně se chtějí také určitě vrátit častěji lidé, kteří cestují s rodinou a dětmi (6 %).

35 Dotazník

36 Dotazník 000- Květen 0 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý den, jsem tazatelem společnosti ppm factum research a provádím výzkum veřejného mínění zaměřený na turismus v Plzni. Rád/a bych Vám v této souvislosti položil/a několik otázek. Všechny údaje, které mi poskytnete, budou naprosto důvěrné a v konečném zpracování anonymní. SCR. Nejprve bych si rád/a ověřil/a, zda jste osoba, se kterou mám provést rozhovor. Bydlíte nebo pracujete nebo studujete v Plzni nebo v okruhu cca. km okolo Plzně? Ano UKONČETE ROZHOVOR A VYHLEDEJTE DALŠÍHO RESPONDENTA Ne POKRAČUJTE V ROZHOVORU SCR. V jaké zemi máte trvalé bydliště? SCRa. A kde přesně bydlíte? SCR. ZEMĚ SCRa. SPECIFIKACE Česká republika Jiná země Okres (vypište) Země (vypište) POUZE POKUD RESPONDENT UVEDL, ŽE BYDLÍ V NĚMECKU SCR. V jaké spolkové zemi v Německu bydlíte? Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg 6 Hessen 7 Mecklenburg-Vorpommern 8 Niedersachsen 9 Nordrhein-Westfalen 0 Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen 6 NEVÍ, NEODPOVĚDĚL/A 99 Q. Už jste někdy navštívil/a Plzeň? Ne, jsem tu poprvé Ano, byl/a jsem zde až krát Ano, byl/a jsem zde už vícekrát NEVÍ, NEODPOVĚDĚL/A 9 Qx. Jak jste do Plzně přijel? Autem, na motocyklu Autobusem (nepatří sem MHD) Vlakem Jinak, prosím uveďte jakým:. VYPIŠTE. NEVÍ, NEODPOVĚDĚL/A 9 Q. Přijel/a jste do Plzně: Jako individuální návštěvník S organizovanou skupinou návštěvníků (např. se zájezdem) NEVÍ, NEODPOVĚDĚL/A 9 Q. S kým jste sem přijel/a? Máme na mysli osoby, které Vás přímo doprovází, nemyslíme další účastníky zájezdu. Sám / sama S partnerem, partnerkou S přáteli, známými apod. S rodinou s dětmi NEVÍ, NEODPOVĚDĚL/A 9 Q. Jak dlouhý bude Váš pobyt v Plzni? Do 6 hodin celý den Více dní. VYPIŠTE KOLIK NEVÍ, NEODPOVĚDĚL/A 9 FILTR: NA Q JEN POKUD Q= Q. V případě vícedenního pobytu prosím uveďte, kolik nocí strávíte v Plzni strávil/a a v jakém typu ubytovacího zařízení? ZAPIŠTĚ POČET NOCÍ, NIKOLIV DNÍ V hotelu, motelu či penzionu V kempu V jiném hromadném ubytovacím zařízení (lázně, chata, tur. ubytovna, kolej) V placeném ubytování v soukromí (zimmer frei) V neplaceném ubytování (u známých, příbuzných) NEVÍ, NEODPOVĚDĚL/A 9 Q6. Specifikujte prosím, kolik osob tvoří Vaši skupinu máme tím na mysli, všechny osoby, které mají společné výdaje (např. rodina, přátelé apod.). VYPIŠTĚ POČET. Q6X. A nyní se prosím zamyslete nad tím, kolik tato společně hospodařící jednotka za pobyt v Plzni již utratila a také utratíte po celou dobu pobytu na území Plzně? Zapište nejprve měnu, ve které budete částky uvádět: EUR CZK USD GBP Za stravování Za ubytování Za vstupné Za nákupy Ostatní NÁKLADY CELKEM Q7. Jak se pohybujete po Plzni? Uveďte prosím všechny způsoby dopravy, které jste alespoň x využil/a. Pěšky Taxislužbou MHD Vlastním dopravním prostředkem NEVÍ, NEODPOVĚDĚL/A 9 Q8. Co se Vám vybaví, když se řekne Plzeň? Zkuste mi prosím říct věci, které si asociujete s Plzní. SPONTÁNNÍ ODPOVĚĎ. POBÍZEJTE RESPONDENTA: CO JEŠTĚ SI S PLZNÍ V OBLASTI TURISMU SPOJUJETE? a. b. c. Q9. Víte, že Plzeň je Evropským hlavním městem kultury pro rok 0? Ano Ne 6

Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z DRUHÉ VLNY šetření návštěvníků města

Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z DRUHÉ VLNY šetření návštěvníků města Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z DRUHÉ VLNY šetření návštěvníků města Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace 5. 8. 05 ppm factum research Hlavní zjištění Hlavní zjištění Struktura návštěvníků Plzně

Více

Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z TŘETÍ VLNY šetření návštěvníků města

Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z TŘETÍ VLNY šetření návštěvníků města Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z TŘETÍ VLNY šetření návštěvníků města Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace. 0. 05 ppm factum research Hlavní zjištění Hlavní zjištění Struktura návštěvníků Plzně

Více

Turismus v Plzni Závěrečná zpráva ze čtyř vln šetření návštěvníků města

Turismus v Plzni Závěrečná zpráva ze čtyř vln šetření návštěvníků města Turismus v Plzni Závěrečná zpráva ze čtyř vln šetření návštěvníků města Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace.. 0 ppm factum research Hlavní zjištění Hlavní zjištění Způsob návštěvy města Plzně V průběhu

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z šetření

Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z šetření Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z šetření Plzeň TURISMUS, příspěvková organizace 0. 0. 0 ppm factum research Metodika Východiska a metodika Východiska šetření Společnost ppm factum research s.r.o. realizovala

Více

Výzkum mezi návštěvníky města Plzně

Výzkum mezi návštěvníky města Plzně Výzkum mezi návštěvníky města Plzně Závěrečná zpráva Září 0 Obsah 6 Pozadí a cíle výzkumu, Metodologie Hlavní zjištění z výzkumu 6 Detailní výsledky Struktura návštěvníků 8 Vnímání města Plzně 7 Důvody

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severozápadní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch, Průběžná zpráva za Q strana

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy zima 06/07 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků v

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

GfK Group Custom Research Monitoring návštěvníků v regionu Krkonoše Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Krkonoše Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2013 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2013 Příjezdový cestovní ruch ČR 3. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 3Q 2013

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy léto 2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016 Příjezdový cestovní ruch 205 Prezentace výsledků výzkumu březen 206 Obsah prezentace Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování výdajů Ověřování

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015 Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 205 Na úvod shrnutí Ve 2. čtvrletí 205 navštívilo ČR 7,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ 0 %), kteří utratili, mld. Kč (+ %) V. pololetí 205 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2012 Výsledky za 4Q 2012

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ Průzkum mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ Šetření mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Monitoring návštěvníků léto 25 Vyhodnocení průzkumu prováděného agenturou Gfk Group ARC Mikulov, Gfk Group,

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring

Více

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer

Více

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 PŘJEZDOÝ CESO RUCH 2009-2015 Květen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 Obsah prezentace Metodické

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Obsah 1 CÍL A METODA VÝZKUMU... 2 2 POPIS VZORKU... 3 3 POPIS NÁVŠTĚVY REGIONU... 9 4 DŮVODY POBYTU V REGIONU... 232 5 TYPOLOGIE NÁVŠTĚVNÍKŮ... 287 6 HODNOCENÍ VYBAVENOSTI REGIONŮ A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB...

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU HLINECKU Prezentace závěrů výzkumného šetření DUBEN 2009 Realizováno za podpory Heřmanova 22, CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580 Fax: +420 220 190 590 E-Mail:

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji

Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Sekundární analýza na datech z kontinuálního výzkumu Příjezdový cestovní ruch 2005 2007 Červenec 2008 / Sekundární analýza pro Jihomoravský kraj / Director:

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008 SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008 listopad 2008 1 V tomto sešitě je podrobně popsán způsob získávání, zpracování

Více

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 OBSAH: str. 1. Cíl a metodika výzkumu...2 2. Analýza pobytu návštěvníka...2 2.1. Důvod návštěvy... 2-3 2.2. Počet zahraničních návštěvníků...4 2.3... Průměrná doba

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010 PŘJEZDOÝ CESO UCH 2009-205 Srpen 200 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 200 Obsah prezentace Metodické poznámky

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

SEŠIT II. Tabulky a grafy všech návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

SEŠIT II. Tabulky a grafy všech návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2008 1 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

A OPAKOVANÉ SOUKROMÉ CESTY S PŘENOCOVÁNÍM

A OPAKOVANÉ SOUKROMÉ CESTY S PŘENOCOVÁNÍM ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ CESTOVNÍHO RUCHU PAPÍROVÁ VERZE ELEKTRONICKÉHO DOTAZNÍKU platná od ledna 2013 (použít pouze v odůvodněných případech) Identifikace domácnosti Okres: Číslo domácnosti:

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR Jan Tuček Ředitel

Příjezdový cestovní ruch ČR Jan Tuček Ředitel Příjezdový cestovní ruch ČR 2013 Jan Tuček Ředitel Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Regionální výstupy Jak nás vidí

Více

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny, Kurdějov 17. 18. dubna 2015 ppm factum research Nákupy a

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR?

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Gender Studies, o.p.s. 8. 8. 2013 ppm factum research Tematické okruhy prezentace Metodika výzkumu Péče o blízké Slaďování práce a péče o blízké Alternativní formy

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Vánoce a dobročinnost Tisková zpráva

Vánoce a dobročinnost Tisková zpráva Vánoce a dobročinnost Tisková zpráva.. ppm factum research Metodika Metodika šetření Společnost ppm factum research v rámci pravidelného monitorování nálad ve společnosti zařadila do sledování také sadu

Více

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Listopad 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 Obsah prezentace Metodické

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Září 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analysts: Markéta Hájková, Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 Obsah prezentace

Více

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Srovnání let 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 listopad 2009 V tomto sešitě je podrobně popsán způsob získávání, zpracování

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Česká republika výsledky za 1. pololetí 2012 Kraje ČR regionální analýzy dat do roku 2011 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní

Více

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010 Prezentace Factum Invenio Cíle výzkumu, velikost vzorku a termín sběru dat Cíle výzkumu budou formulovány tak, aby přinesly odpovědi

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013)

Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013) Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013) Český návštěvník Celkový počet respondentů v daném období: 507 1. Ze kterého kraje v České republice pocházíte? Z hlediska struktury návštěvnosti

Více

Tuzemský návštěvník Osoba cestující mimo své obvyklé prostředí, ale uvnitř země, v níž má trvalý pobyt, za účelem trávení volného času.

Tuzemský návštěvník Osoba cestující mimo své obvyklé prostředí, ale uvnitř země, v níž má trvalý pobyt, za účelem trávení volného času. Níže uvedený text pochází z Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj, Agentura regionálního rozvoje s.r.o., Liberec 1 Analýza současných návštěvníků České republiky

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Lékárna jako pilíř dispenzace či jedna z alternativ?

Lékárna jako pilíř dispenzace či jedna z alternativ? Lékárna jako pilíř dispenzace či jedna z alternativ? XIX. OTC konference spol. Androsa - 4. října 2016 Mgr. Markéta Šafová, Head of Healthcare Research, ppm factum research ppm factum research Metodika

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Technická zpráva z šetření Překonávání školního neúspěchu v České

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010 Prezentace Factum Invenio Cíle výzkumu, velikost vzorku a termín sběru dat Cíle výzkumu budou formulovány tak, aby přinesly odpovědi

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol Při sčítání lidu, domů a bytů 2011, se stejně jako v minulém sčítání zjišťovalo, kam lidé dojíždí do zaměstnání a do škol. Vyjížďka a dojížďka jsou dva pojmy,

Více

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Business & Finance Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná zpráva z omnibusového šetření pro Hnutí DUHA Praha, leden 2004 1 Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná

Více

2.4. VYJÍŽĎKA MIMO OBEC BYDLIŠTĚ Vyjíždění do zaměstnání, škol a do zahraničí mimo obec bydliště

2.4. VYJÍŽĎKA MIMO OBEC BYDLIŠTĚ Vyjíždění do zaměstnání, škol a do zahraničí mimo obec bydliště 2.4. VYJÍŽĎKA MIMO OBEC BYDLIŠTĚ 2.4.1 Vyjíždění do zaměstnání, škol a do zahraničí mimo obec bydliště Podle výsledků sčítání v roce 21 vyjíždí 1 mimo obec do práce nebo do školy 2 347 725 osob, z toho

Více

Analýza návštěvnosti města Plzně v roce 2015

Analýza návštěvnosti města Plzně v roce 2015 Příloha: Analýza návštěvnosti města Plzně v roce 2015 Analýza návštěvnosti města Plzně v roce 2015 Plzeň TURISMUS, p.o. 23.6.2016 Obsah 1. Účel a metody sběru dat cestovního ruchu... 3 2. Hlavní zjištění

Více

Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014

Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014 Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014 Zpracovali: Kontaktní osoba: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Ing. Petr Štumpf, Mgr. Vladimír Dvořák, Ing. Iveta Pavezová, Ph.D. Ing.

Více