Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z šetření návštěvníků města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z šetření návštěvníků města"

Transkript

1 Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z šetření návštěvníků města Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace ppm factum research

2 Hlavní zjištění

3 Hlavní zjištění Struktura návštěvníků Plzně Polovina návštěvníků Plzně přijela z Česka (0 %), % z Německa, 7 % ze Slovenska a 8 % z jiných zemí. Způsob návštěvy města Plzně Necelá polovina ( %) turistů navštívila Plzeň poprvé. Třetina návštěvníků ( %) přijela do Plzně opakovaně (krát a více). Tři z pěti dotázaných (6 %) přijeli do Plzně autem nebo motocyklem. Autobusem přijela více jak čtvrtina lidí (8 %). Většina návštěvníků (7 %) přijela do města individuálně. Podíl těch, kteří do Plzně zavítají s organizovaným zájezdem, je relativně vysoký, jedná se o % ze všech návštěvníků. Dva z pěti respondentů (8 %) přijeli do Plzně s partnerem nebo s partnerkou. Zhruba čtvrtina návštěvníků ( %) přijela s přáteli nebo známými. Každý pátý respondent přijel sám (9 %), stejný podíl s rodinou a dětmi (9 %). Návštěvníci Plzně se po městě nejčastěji pohybují pěšky (77 %) nebo vlastním dopravním prostředkem (0 %). MHD využil každý sedmý ( %). Délka pobytu a útraty Polovina návštěvníků Plzně (0 %) ve městě strávila více než jeden den. Alespoň jeden celý den v Plzni strávil každý třetí návštěvník ( %), půlden % dotázaných. Návštěvníci Plzně, kteří zde přespí, stráví ve městě v průměru,9 dní. Největší podíl návštěvníků bydlí v hotelech (8 %). Lidé také často navštěvují známé anebo příbuzné a přespávají tak u nich ( %). V hotelu stráví návštěvníci v průměru, noci. Plzeň lidé navštěvují nejčastěji ve dvojicích ( %) anebo sami ( %). Lidé, kteří v Plzni utratí nějaké peníze, v průměru utratí Kč. Nejvíc lidé v průměru utratí za ubytování ( Kč), stravu (67 Kč) a nákupy (00 Kč). Za vstupné (do muzeí, na kulturní akce atd.) utratí v průměru 99 Kč. Během svého pobytu utratí nejvíce peněz obyvatelé vzdálenějších zemí (Amerika, Velká Británie, Itálie, Holandsko) v průměru 8 00 Kč.

4 Hlavní zjištění Povědomí o Plzni a zdroje informací Když se řekne Plzeň, většině návštěvníků se vybaví pivo a pivní festival (7 %). Často zmiňované jsou také památky a architektura (7 %), status Evropského hlavního města kultury ( %) a sport ( %). O tom, že Plzeň je Evropským hlavním městem kultury pro rok 0, ví 67 % dotázaných. Před vycestováním do Plzně zaznamenal upoutávku na město každý druhý návštěvník (9 %). Nejčastěji lidé zaznamenali upoutávku na internetu (6 %), v tisku ( %) anebo venku ( %). Turistické informační centrum v Plzni navštívil každý čtvrtý návštěvník města (6 %). Všechny ze sledovaných služeb TIC jsou hodnoceny v podstatě kladně (98 %). Důvody a hodnocení návštěvy Plzně Nejčastěji jmenovaným důvodem cesty do Plzně je návštěva pamětihodností, poznávání města a vzdělávání. Návštěva akcí EHMK se objevuje v pořadí jako čtvrtý nejčastěji volený důvod cesty. Téměř všichni návštěvníci jsou spokojeni s návštěvou Plzně (99 %). Přibližně jeden návštěvník ze tří oceňuje plzeňské náměstí jako celek (7 %), často zmiňované jsou i kostel/katedrála sv. Bartoloměje a kašny na náměstí (oboje shodně 0 %). Návštěvníky zaujal také pivovar (6 % ) a synagoga ( %). Přibližně polovina respondentů (7 %) uvedla, že jim v Plzni nic nechybí a nevadí. Zhruba desetině návštěvníků pak vadí bezdomovci ( %) a s tím související nečistota, nepořádek a špína (0 %). Lidé si také stěžují na špatné parkování (7 %) a absenci bazénu či hřiště ( %). Téměř třetina dotázaných návštěvníků v Plzni nenavštívila (ani neplánovala navštívit) konkrétní akci (9 %). Každý sedmý návštěvník se zúčastnil Dnů svobody ( %), každý osmý pak zavítal do pivovarského muzea či pivovaru ( %). Často navštěvované jsou pak památky a centrum (9 %) a Galerie Jiřího Trnky (7 %). Valná většina návštěvníků města se hodlá do Plzně vrátit (96 %). Rozhodně je o svém návratu do Plzně přesvědčena polovina dotázaných (0 %).

5 Metodika

6 Východiska a metodika Východiska šetření Společnost ppm factum research s.r.o. realizovala pro příspěvkovou organizaci Plzeň - TURISMUS šetření zaměřené na vnímání Plzně jako turistické destinace, spokojenost turistů s nabídkou aktivit v Plzni a také názory na Plzeň jako Evropské hlavní město kultury 0. Šetření probíhalo v měsíci květnu. Po celou dobu šetření probíhaly v Plzni kulturní akce, na kterých byla realizována část rozhovorů (viz rozpis dále). Sběr dat Cílová skupina Výběrová metoda Výběrová místa Způsob sběru dat Dotazník Návštěvníci Plzně (tedy osoby, které nebydlí v Plzni, ani v Plzni nepracují) Návštěvníci z tuzemska: n=, návštěvníci z ciziny: n=0 Prostý náhodný výběr Turisticky exponovaná místa v centru (náměstí, před hotely, pivovar) + místa, kde probíhaly kulturní akce dle specifikací zadavatele (Křižíkovy/Šafaříkovy sady, vstup do ZOO, Nové divadlo, Smetanovy/Kopeckého sady, Riegrova) Osobní dotazování s pomocí papírových dotazníků (PAPI) Přibližně minut Termín sběru dat

7 Výběrové body a struktura vzorku Oblast dotazování Počet rozhovorů % rozhovorů náměstí republiky, okolí Sv. Bartoloměje 9 8, Riegrova, hotel Central 67, Náražní ulice, hotel Angelo, hotel Astory 68, Křižíkovy / Šafaříkovy sady 8, Šafaříkovy sady, hotel Rous, hotel Enjoy Inn, hotel Continental,6 Smetanovy sady, hotel Slovan 6, Veleslavínova, hotel Mariot, 6,7 Mlýnská strouha, Pražská, hotel Gondola, hotel U Zvonu 6,9 Budilova, hotel Best Western, hotel Plzeň,0 Techmania, Borská ulice,6 Vstup do ZOO, ul. pod Vinicemi 6, Nové Divadlo, Sady /Solná, Celkem 0 00,0 Struktura vzorku n=0 % Věk Vzdělání Pohlaví V jaké zemi máte trvalé bydliště? do 9 let 77, 0- let, -9 let 9, 60 let a více 0,7 Základní,0 Střední bez maturity, vyučení 9,6 Střední, s maturitou 7,8 Vysokoškolské 89 7,7 Muž 8 6,0 Žena,0 Česká republika 0, Německo,6 Slovensko 86 7, Jiná země ,9 Struktura vzorku n=0 % Kraj Praha 8, Středočeský 7 6,7 Jihočeský 0 7,9 Plzeňský 6 7, Karlovarský 8,7 Ústecký, Jiný 7 6,7 Mezi další země, ze kterých cizinci častěji pocházeli, patří: Amerika (n = 7), Velká Británie (n = 6), Itálie (n = 6) a Holandsko (n = ). Struktura vzorku n=0 % Spolkové země v Německu Bavorsko 8 6,8 Ostatní spolkové země 66, Pozn.: Z ostatních spolkových zemích byli výrazněji zastoupení návštěvníci z Braniborska ( %) a Hamburgu ( %) a Berlína ( %). 7

8 Výběrové body a struktura vzorku Okres bydliště návštěvníků z ČR Počet rozhovorů % rozhovorů Plzeň-sever 0,8 Plzeň-jih 6, Rokycany 9, Klatovy,8 Domažlice, Tachov 6 6, Cheb 6, Karlovy Vary,9 Sokolov, Beroun,6 Příbram,6 Písek 8, Chomutov,6 Louny,8 Rakovník,8 Pelhřimov, Prachatice, České Budějovice 0,9 Benešov, Brno-město 6, Kladno,6 Most,8 Olomouc,8 Ostrava-město, Pardubice, Praha 8, Ústí nad Labem, Zlín 6, Prostějov, Kutná Hora, Mělník, Celkem 00,0 8

9 Detailní analýza

10 Způsob návštěvy města Plzně

11 Způsob návštěvy Plzně Q. Už jste někdy navštívil/a Plzeň? Qx. Jak jste do Plzně přijel? Frekvence návštěv Plzně (n=0, údaje v %) Je tu poprvé Byl zde -x Byl zde vícekrát Necelá polovina ( %) turistů navštívila Plzeň poprvé. Třetina návštěvníků ( %) přijela do Plzně opakovaně (krát a více). Svou první návštěvu Plzně absolvovali častěji návštěvníci ze zahraničí (7 %) a lidé ve věku -9 let ( %). Poprvé se do Plzně vydávají častěji lidé formou organizovaného výletu (77 %). Vícekrát do Plzně jezdí Češi (9 %), lidé, kteří cestují sami (9 %), a mladí do 9 let (6 %). 8 9 Doprava do Plzně (n=0, údaje v %) 6 Autem, na motocyklu Autobusem Vlakem Jinak Tři z pěti dotázaných (6 %) přijeli do Plzně autem nebo motocyklem. Autobusem přijela více jak čtvrtina lidí (8 %). Automobilem přijely nejčastěji rodiny s dětmi (86 %), obyvatelé ČR (76 %) a lidé, kteří cestující bez cestovní kanceláře (7 %). Jsou to také obyvatelé Plzeňského kraje (8 %). Autobusem cestují častěji lidé přijíždějící se zájezdem (7 %) a cestovatelé ze Slovenska ( %). Vlakem cestují častěji ti, kteří do Plzně jedou s přáteli anebo známými ( %).

12 Spolucestující Q. Přijel/a jste do Plzně: Q. S kým jste sem přijel/a? Forma návštěvy (n=0, údaje v %) Jako individuální návštěvník S organizovanou skupinou návštěvníků (např. se zájezdem) 7 Většina návštěvníků (7 %) přijela do města individuálně. Podíl těch, kteří do Plzně zavítají s organizovaným zájezdem, je relativně vysoký, jedná se o % všech návštěvníků. Bez cestovní kanceláře cestují častěji obyvatelé Plzeňského kraje (98 %), rodiny s dětmi (9 %) anebo samostatní cestující (9 %). Organizovaně do Plzně přijíždí častěji cestovatelé z Německa ( %) a ti, kteří cestují s přáteli anebo známými (9 %). Služeb cestovních kanceláří využívají také častěji lidé starší 60 let (9 %). 9 Rozdělení do skupin (n=0, údaje v %) 9 8 Sám / sama S partnerem, partnerkou S přáteli, známými apod. S rodinou s dětmi Dva z pěti respondentů (8 %) přijeli do Plzně s partnerem anebo s partnerkou. Zhruba čtvrtina návštěvníků ( %) přijela s přáteli anebo známými. Každý pátý respondent přijel buď sám (9 %) anebo s rodinou a dětmi (9 %). S partnerem nebo s partnerkou cestují častěji lidé ve věku -9 let (8 %). S přáteli a známými cestují častěji mladí lidé do 9 let (6 %). Sami cestují častěji muži ( %) a návštěvníci Plzeňského kraje (9 %). S rodinou a dětmi cestují častěji ženy (6 %) a lidé ve věku 0- let ( %).

13 Cestování po Plzni Q7. Jak se pohybujete po Plzni? Uveďte prosím všechny způsoby dopravy, které jste alespoň x využil/a. Pěšky Cestování po Plzni (n =0, údaje v %) 77 Návštěvníci Plzně se po městě nejčastěji pohybují pěšky (77 %) nebo vlastním dopravním prostředkem (0 %). MHD využil každý sedmý ( %). Vlastním dopravním prostředkem MHD Taxislužbou 9 0 Návštěvníci ze zahraničí chodí mírně častěji pěšky (8 %) nebo využívají vlastní dopravní prostředek (6 %). Méně často jezdí MHD (0 %). Pěšky se po Plzni častěji pohybují lidé, kteří přijeli s cestovní kanceláří (9 %). Vlastním dopravním prostředkem se po Plzni častěji pohybují rodiny s dětmi (7 %).

14 Délka pobytu a útraty

15 Délka pobytu v Plzni Q. Jak dlouhý bude Váš pobyt v Plzni? 0 Doba pobytu (n=0, údaje v %) Do 6 hodin celý den Více dní Počet dnů strávených v Plzni (n =, lidé, kteří v Plzni stráví více dní, údaje v %) Polovina návštěvníků Plzně (0 %) ve městě strávila více než jeden den. Alespoň jeden celý den v Plzni strávil každý třetí návštěvník ( %), jen půlden % dotázaných. Na půldenní návštěvu Plzně přijíždí častěji čeští návštěvníci (7 %) a lidé, kteří cestují sami (8 %). Jeden celý den stráví v Plzni také častěji čeští návštěvníci ( %). Více nocí stráví v Plzni častěji návštěvníci z jiných zemí (80 %), lidé cestující organizovaně (76 %) a ti, kteří navštěvují Plzeň se známými anebo přáteli (60 %). Z českých turistů se maximálně na denní výlet vydají častěji obyvatelé Plzeňského kraje (9 %), Středočeského (76 %) a Prahy (76 %). Návštěvníci Plzně, kteří zde přespí, stráví ve městě v průměru,9 dní. Nejtypičtější výlet Plzně nicméně vypadá tak, že návštěvníci ve městě stráví až dny (6 %). Průměr zvyšují tzv. krajní pozorování, tedy v tomto případě lidé, kteří přijedou do Plzně i na několik týdnů. 8 a více dní

16 Ubytování Q. Kde jste v Plzni ubytován/a? Typ ubytování (n=, údaje v %) Průměrný počet nocí strávených v Plzni (n=, aritmetické průměry) hotel 8 hotel, V neplaceném ubytování V neplaceném ubytování, jiné hromadné ubytovacím zařízení jiné hromadné ubytovacím zařízení, kemp kemp, v soukromí v soukromí,0 Největší podíl návštěvníků bydlí v hotelech (8 %). Lidé také často navštěvují známé anebo příbuzné a přespávají tak u nich ( %). Nejvíc nocí v Plzni stráví lidé, které bydlí buď v neplaceném ubytování (v průměru, noci) anebo v placeném ubytování v soukromí (v průměru noci). V hotelu stráví návštěvníci v průměru, noci. Nejméně nocí stráví v Plzni lidé, kteří se ubytují v jiných hromadných ubytovacích zařízeních, jako jsou lázně, chaty, tur. ubytovny anebo koleje (v průměru, noci). 6

17 Cizinci: ubytování Q. Kde jste v Plzni ubytován/a? Cizinci: typ ubytování ( údaje v %) Cizinci: průměrný počet nocí strávených v Plzni (aritmetické průměry) hotel 80 hotel,,,6 V neplaceném ubytování 6 6 V neplaceném ubytování,,8 8,8 jiné hromadné ubytovacím zařízení jiné hromadné ubytovacím zařízení, kemp 0 kemp,8,0 v soukromí 0 0 v soukromí, Němci Slováci jiná země Němci Slováci jiná země Návštěvníci z Německa byli nejčastěji ubytován v hotelu (80 %) anebo v neplaceném ubytování ( %). V hotelu i v neplaceném ubytován strávili v průměru, noci. Stejně tak i návštěvníci ze Slovenska bydleli nejčastěji v neplaceném ubytování (6 %) nebo hotelu ( %). V neplaceném ubytování strávili v průměru,8 noci, v hotelu, noci. Návštěvníci z jiných zemí (nejčastěji Amerika, Velká Británie, Itálie a Holandsko) využili nabídky hotelu a ( %) nebo neplaceného ubytování (6 %). Nejdelší dobu strávili lidé, kteří bydleli u blízkých a známých (v průměru 8,8 noci). 7

18 Velikost skupiny a její útraty Q6. Specifikujte prosím, kolik osob tvoří Vaši skupinu máme tím na mysli, všechny osoby, které mají společné výdaje (např. rodina, přátelé apod.). Q6X. A nyní se prosím zamyslete nad tím, kolik tato společně hospodařící jednotka za pobyt v Plzni již utratila a také utratíte po celou dobu pobytu na území Plzně? Velikost skupiny cestovatelů - počet členů (n=0, údaje v %) Průměrná individuální útrata* (aritmetické průměry, v Kč) Průměrná individuální útrata za den/noc* (n=0, aritmetické průměry, v Kč) Stravování (n=7) 67 Stravování (n=7) 0 Ubytování (n=68) Ubytování (n=68) 888 Vstupné (n=8) 99 Vstupné (n=8) 07 Nákupy (n=8) 00 Nákupy (n=8) 8 Ostatní (n=7) Ostatní (n=7) 6 a více Celkem (n=98) 7 Celkem (n=98) 08 *Pozn.: Údaje jsou počítány za návštěvníky, které za danou položku utráceli. Celková průměrná útrata tak není součtem průměrných útrat za jednotlivé položky. Plzeň lidé navštěvují nejčastěji ve dvojicích ( %) anebo sami ( %). Lidé, kteří v Plzni utratí nějaké peníze, v průměru utratí 7 Kč. Nejvíc lidé v průměru utratí za ubytování ( Kč), stravu (67 Kč) a nákupy (00 Kč). Za vstupné (do muzeí, na kulturní akce atd.) utratí v průměru 99 Kč. Jedna osoba utratí denně při návštěvě v Plzni v průměru 08 Kč. Návštěvník denně nejvíce utratí za ubytování (888 Kč) a nákupy (8 Kč). O něco méně pak za stravování (0 Kč) a vstupné (07 Kč). 8

19 Útraty Q6X. A nyní se prosím zamyslete nad tím, kolik tato společně hospodařící jednotka za pobyt v Plzni již utratila a také utratíte po celou dobu pobytu na území Plzně? Průměrná individuální útrata* (aritmetické průměry, v Kč) Stravování (n=7) Ubytování (n=68) Vstupné (n=8) Nákupy (n=8) Během svého pobytu utratí nejvíce peněz obyvatelé vzdálenějších zemí (do kategorie jiná země spadají: Amerika, Velká Británie, Itálie, Holandsko) v průměru 8 00 Kč. Tato skutečnost je hodně dána délkou pobytu, neboť tito návštěvníci stráví v Plzni nejvíc dní. Cizinci ze vzdálenějších zemí utratí v průměru nejvíc za všechny dílčí položky, nejvíc za ubytování (87 Kč). Ostatní (n=7) Celkem (n=98) Češi Němci Slováci jiná země *Pozn.: Údaje jsou počítány za návštěvníky, které za danou položku utráceli. Celková průměrná útrata tak není součtem průměrných útrat za jednotlivé položky. 9

20 Povědomí o Plzni a zdroje informací

21 Asociace s Plzní Q8. Co se Vám vybaví, když se řekne Plzeň? Zkuste mi prosím říct věci, které si asociujete s Plzní. Když se řekne Plzeň... (n =0, údaje v %) Pivo, pivní festival Architektura/ památky EHMK sport katedrála sv. Bartoloměje Škoda / Škodovka kulura, festivaly Dny osvobození Dinopark, zoo Nákupy Divadlo kašny na náměstí historie Přátelé/ rodina Škoda auto jídlo synagoga Čechy, město v ČR jiné Neví Když se řekne Plzeň, většině návštěvníků se vybaví pivo a pivní festival (7 %). Často zmiňované jsou také památky a architektura (7 %), status Evropského hlavního města kultury ( %) a sport ( %). Pivo a pivní slavnosti, stejně jako architektura a památky, jsou symbolem, který se vybavuje respondentům univerzálně, napříč všemi sledovanými kategoriemi. Plzeň jako Evropské hlavní město kultury si pak vybaví častěji Češi (7 %), dále ti, kteří do města přijeli po vlastní ose ( %) a ne v rámci organizované skupiny, a také ti, kteří město navštívili bez doprovodu (9 %). Sport častěji zmiňují respondenti ve věku do 9 let (8 %), ti, kteří žijí v České republice ( %) a ti, kteří do Plzně přicestovali individuálně ( %). Pozn.: Do kategorie jiné zařazeny i odpovědi s výskytem pod % - hotely, andělíček

22 Asociace s Plzní Q8. Co se Vám vybaví, když se řekne Plzeň? Zkuste mi prosím říct věci, které si asociujete s Plzní. Když se řekne Plzeň... - tříděno dle místa původu (n =0, údaje v %) Návštěvníci ze zahraničí Návštěvníci z ČR Pivo, pivní festival Architektura/ památky sport EHMK historie kulura, festivaly Dny osvobození katedrála sv. Dinopark, zoo Přátelé/ rodina jídlo Škoda / Škodovka Škoda auto Čechy, město v ČR synagoga Divadlo kašny na náměstí Nákupy jiné Neví Struktura asociací spojených s Plzní je obdobná jak mezi návštěvníky z ČR, tak i mezi těmi ze zahraničí. S Plzní si téma piva, památek, sportu a také téma Evropského hlavního města kultury o něco častěji spojují Češi. Návštěvníci s ciziny nemají častěji než Češi žádnou asociaci spojenou s Plzní.

23 Povědomí o Plzni jako Evropském hlavním městě kultury Q9. Víte, že Plzeň je Evropským hlavním městem kultury pro rok 0? Povědomí o Plzni jako hl. městě kulutry 0 (n=0, údaje v %) 67 Ano Ne O tom, že Plzeň je Evropským hlavním městem kultury pro rok 0, ví 67 % dotázaných. O tom, že je Plzeň Evropským hlavním městem kultury, vědí nejčastěji čeští návštěvníci (96 %) a lidé cestující s rodinou a dětmi (8 %). Jsou to častěji individuální návštěvníci (78 %) než návštěvníci s organizovanou skupinou (7 %), kdo ví, že Plzeň je pro tento rok Evropským městem kultury. Návštěvníci z jiných zemí o této skutečnosti vědí z 8 %.

24 Reklama/upoutávka na Plzeň Q0. Zaznamenal/a jste před svým příjezdem nějakou reklamu/upoutávku na Plzeň? Pokud ano, jakou? Zaznamenal/a před příjezdem upoutávku na Plzeň? (n=0, údaje v %) Venkovní upoutávka Upoutávka v rádiu Upoutávka na internetu Upoutávka v tisku Letáky, prospekty TV Upoutávka / propagace Nezaznamenal/a Neví, bez odpovědi Před vycestováním do Plzně zaznamenal upoutávku na město každý druhý návštěvník (9 %). Nejčastěji lidé zaznamenali upoutávku na internetu (6 %), v tisku ( %) anebo venku ( %). Upoutávku na internetu zaregistrovali lidé ve stejné míře napříč věkovými, vzdělanostními a jinými skupinami. Jak v tisku, tak venku častěji zaregistrovali upoutávku čeští návštěvníci ( % resp. %). Zahraniční spíše oslovily upoutávky přes internet.

25 Turistické informační centrum Q6. Navštívil/a jste v Plzni Turistické informační centrum (TIC)? Nemáme na myslí meeting point, tedy samostatně stojící stánek na náměstí Republiky. Q7. Jak hodnotíte služby Turistického informačního centra? Návštěva turistického centra (n = 0, údaje v %) 6 7 Ano Ne Hodnocení služeb informačního centra (n=9, návštěvníci TIC, údaje v %) Poskytované materiály? Ochota zaměstnanců? Celková spokojenost s TIC? 9 Velmi dobře Spíše dobře Neumím posoudit 9 7 Turistické informační centrum v Plzni navštívil každý čtvrtý návštěvník města (6 %). Turistické informační centrum navštívili častěji zahraniční návštěvníci ( %) a návštěvníci, kteří přijeli s organizovanou skupinou (0 %). Všechny ze sledovaných služeb TIC jsou hodnoceny v podstatě kladně (98 %). Nejsilnější spokojenost se pak týká poskytnutých materiálů (velmi dobré hodnocení od % respondentů).

26 Důvody a hodnocení návštěvy Plzně

27 Důvody návštěvy Plzně Q. Co bylo hlavním důvodem/aktivitou, kvůli které jste přijel(a) do Plzně? Q. Které další aktivity během své návštěvy Plzně provozujete? Hlavní důvod návštěvy Plzně (n=0, údaje v %) Návštěva akcí EHMK Pamětihodnosti, poznání / vzdělání 7 Rekreace, sport, zábava Návštěva příbuzných anebo známých Nákupy Pracovní/ služební cesta Tranzit Jiný důvod Další aktivity (n=0, údaje v %) Nejčastěji jmenovaným důvodem cesty do Plzně je návštěva pamětihodností, poznávání města a vzdělávání. Tento důvod uvádí 7 % jako hlavní a 66 % jako další. Dalšími významnými důvody k návštěvě Plzně jsou rekreace, sport, zábava (8 % - hlavní důvod, 7 % - vedlejší důvod), návštěva příbuzných (8 % - hlavní důvod, % - vedlejší důvod) a návštěva akcí EHMK ( % - hlavní důvod, % - vedlejší důvod). Návštěva akcí EHMK Pamětihodnosti, poznání / vzdělání Rekreace, sport, zábava 7 66 Akce EHMK jsou hlavním důvodem pro návštěvu Plzně především pro lidi ve věku od 60 let (0 %), pro lidi, kteří cestují s přáteli a známými ( %), a pro české návštěvníky ( %). Návštěva příbuzných anebo známých Nákupy 7 Lidé se středním vzděláním bez maturity častěji přijíždí za návštěvou příbuzných a známých ( %). Pracovní/ služební cesta 6 Tranzit 6 Jiný důvod 7 neví, neodpověděl/a 7

28 Spokojenost Q. Jak jste celkově spokojen/a s návštěvou Plzně? Spokojenost s návštěvou Plzně (n = 0, údaje v %) Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen Téměř všichni návštěvníci jsou spokojeni (velmi nebo spíše) s návštěvou Plzně (99 %). Nejintenzivnější spokojenost ( velmi spokojen ) deklarují lidé starší 60 let (78 %) a lidé s vysokoškolským vzděláním (7 %). Neví, neodpověděl/a 8

29 Hodnocení návštěvy Q. Jak hodnotíte následující aspekty turistiky v městě Plzni? Hodnocení jednotlivých aspektů návštěvy Plzně (respondenti, kteři měli s daným aspektem zkušenost, údaje v %) Ubytovací služby Úroveň veřejného stravování Kulturní vyžití Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití Vyžití pro děti Péče o památky a turistické atraktivity Nákupní možnosti (prodejní síť) Služby pro cykloturisty Poskytování informací o Plzni Marketing města Sportovní vyžití Místní orientační značení, navigace Městská hromadná doprava Možnosti parkování Péče o čistotu města Péče o bezpečnost návštěvníků Veřejná WC Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Návštěvníci Plzně hodnotí všechny dílčí atributy své návštěvy převážně pozitivně. Lidé jsou nejvíce spokojeni s ubytovacími službami (96 %), úrovní veřejného stravování (98 %), možností kulturního vyžití (96 %), s příležitostmi pro zábavu a společenské vyžití (96 %) a vyžitím pro děti (9 %). Nejnižší spokojenost je s veřejnými WC (6 %), péčí o bezpečnost návštěvníků (6 %), s čistotou města (68 %) a možnostmi parkování (7 %). I v těchto oblastech nicméně převažuje spokojenost nad nespokojností. 9

30 Plzeňské klady Q8b. Co se Vám v Plzni nejvíce líbí, co Vás nejvíce zaujalo? Nejvíce se líbí... (n =0, údaje v %) náměstí celkově kostel, katedrála sv. Bartoloměje kašny na náměstí pivovar synagoga nové divadlo kultura, město kultury, koncerty, slavnosti svobody parky Patton Memorial, vojenské muzeum výzdoba k osvobození, konvoj historické památky, staré domy podzemí zoo pivo jídlo, restaurace čistota okolí, krajina nakupování, obchody morový sloup centrum Dinopark atmosféra, příjemno stadiony nic radnice Techmania možnosti pro děti, muzeum strašidel, Spejbl a ubytování jiné neví Přibližně jeden návštěvník ze tří oceňuje plzeňské náměstí jako celek (7 %), často zmiňované jsou i kostel/katedrála sv. Bartoloměje a kašny na náměstí (obojí shodně 0 %). Návštěvníky zaujal také pivovar (6 % ) a místní synagoga ( %). Náměstí oceňují spíše návštěvníci pocházející z ciziny ( %), zejména pak ze Slovenska (0 %). Katedrála sv. Bartoloměje nejvíce zaujala věkovou návštěvníky ve věku let a více (celkem 6 %), dále vysokoškolsky vzdělané (9 %) a respondenty pocházející z ciziny ( %), zejména pak z Německa (7 %). Kašny častěji zmiňují návštěvníci ze Slovenska (9 %). Pivovar více zaujal muže (0 %), návštěvníky ze zahraničí (7 %) a návštěvníky cestující organizovaně (7 %). Synagogu oceňují spíše návštěvníci ve věku -9 let (8 %), ti, kteří přijeli z ciziny ( %), a ti, kteří Plzeň navštívili v rámci organizované skupiny (7 %). Pozn.: Do kategorie jiné zařazeny i odpovědi s výskytem pod %. 0

31 Plzeňské nedostatky Q8a. Co Vám v Plzni nejvíce schází, co Vám vadí? bezdomovci nečistota, nepořádek, špína špatné parkování chybí aquapark, bazén, hřiště objížďky, nepřehledná doprava přecpaná veřejná doprava obchody, Ikea hluk, mnoho lidí staré budovy, náměstí, kašny na náměstí místa k sezení drahota málo zeleně rozkopáno, opravy málo policie Nedostatky v Plzni (n =0, údaje v %) jiné nic neví Přibližně polovina respondentů (7 %) uvedla, že jim v Plzni nic nechybí a nevadí. Průměrně desetině návštěvníků pak vadí bezdomovci ( %) a s tím související nečistota, nepořádek a špína (0 %). Lidé si také častěji stěžují na špatné parkování (7 %) a absenci bazénu či hřiště ( %). Mezi návštěvníky, kteří neměli k Plzni žádné výtky, byli nejčastěji cizinci ( %), ti, kteří přijeli do města s partnerem/partnerkou ( %) a návštěvníci v rámci organizované skupiny (60 %). Bezdomovci nejvíce vadí návštěvníkům, kteří do Plzně přijeli s rodinou s dětmi ( %). Více také vadí ženám ( %), lidem ve věku 0- let (6 %) a těm s trvalým bydlištěm na území ČR (7 %). Nečistotu jako problém zmiňují respondenti napříč všemi kategoriemi věku, vzdělání atd. Špatné parkování vadí zejména návštěvníkům z ČR (9 %). Absence aquaparku a hřišť řadí mezi nedostatek nejčastěji návštěvníci z ČR a individuální cestovatelé (6 %). Pozn.: Do kategorie jiné zařazeny i odpovědi s výskytem pod %.

32 Akce v Plzni Q0x. A navštívil/a jste nebo se chystáte navštívit nějakou akci v Plzni? Pokud ano, popište prosím, o jaké akce se jednalo. Dny Svobody Pivovarské muzeum, pivovar Centrum, památky Galerie Jiřího Trnky Koncerty různých kapel Plzeňská věž Plzeňské podzemí ZOO, Dny japonské kultury Sportovní akce Pattonův památník Divadelní představení Step Synagoga Loosovy interiéry Filmy, festivaly Masné krámy Návštěva muzea - obecně Cirkus Žádná akce Jiné Navštěvované plzeňské akce (n =0, údaje v %) Pozn.: Do kategorie jiné zařazeny i odpovědi s výskytem pod % - botanická zahrada. 9 9 Téměř třetina návštěvníků v Plzni nenavštívila (ani neplánovala navštívit) konkrétní akci (9 %). Každý sedmý návštěvník se zúčastnil Dnů svobody ( %), každý osmý pak zavítal do pivovarského muzea či pivovaru ( %). Často navštěvované jsou pak památky a centrum (9 %) a Galerie Jiřího Trnky (7 %). Bez konkrétní akce navštěvují Plzeň spíše individuální neorganizovaní návštěvníci ( %) a zejména ti, kteří do města přijeli bez doprovodu ( %). Dnů svobody se účastní častěji lidé ve věku 60 a více let ( %), vysokoškolsky vzdělaní (0 %) a jezdí na ně spíše lidé v doprovodu přátel a známých (8 %). Návštěvníci pivovaru jsou nejčastěji ve věku -9 let ( %), cizinci (7 %), zejména z Německa (9 %), a ti, co do Plzně většinou přijíždějí organizovaně (8 %) Centrum a památky jako jednu z plzeňských akcí zmiňují spíše muži ( %) a návštěvníci z ciziny ( %). Do Galerie Jiřího Trnky pak zavítají hlavně Češi ( %) a respondenti, kteří do Plzně přijeli s rodinou s dětmi ( %).

33 Akce v Plzni Q0x. A navštívil/a jste nebo se chystáte navštívit nějakou akci v Plzni? Pokud ano, popište prosím, o jaké akce se jednalo. Navštěvované plzeňské akce - tříděno dle místa původu (n =0, údaje v %) Dny Svobody Galerie Jiřího Trnky Koncerty různých kapel Pivovarské muzeum, pivovar Sportovní akce 0 Centrum, památky Plzeňské podzemí Plzeňská věž Filmy, festivaly 0 ZOO, Dny japonské kultury Divadelní představení Step Loosovy interiéry Masné krámy Návštěva muzea - obecně Pattonův památník Cirkus Návštěvníci ze zahraničí Návštěvníci z ČR 7 Návštěvníci ze zahraničí častěji navštěvují pivovarské muzeum, pivovar, centrum a památky. Čeští návštěvníci zase častěji navštěvují galerii Jiřího Trnky, koncerty a sportovní akce. Synagoga Jiné Žádná akce 0

34 Opakovaná návštěva Plzně Q. Hodláte se do Plzně opět vrátit? 6 Návrat do Plzně (n = 0, údaje v %) 0 Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Valná většina návštěvníků města se hodlá do Plzně vrátit (96 %). Rozhodně je o svém návratu do Plzně přesvědčena polovina dotázaných (0 %). Do Plzně se chtějí určitě vrátit častěji návštěvníci z ČR (67 %) než návštěvníci ze zahraničí ( %). Do Plzně se chtějí také určitě vrátit častěji lidé, kteří cestují s rodinou a dětmi (6 %).

35 Dotazník

36 Dotazník 000- Květen 0 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý den, jsem tazatelem společnosti ppm factum research a provádím výzkum veřejného mínění zaměřený na turismus v Plzni. Rád/a bych Vám v této souvislosti položil/a několik otázek. Všechny údaje, které mi poskytnete, budou naprosto důvěrné a v konečném zpracování anonymní. SCR. Nejprve bych si rád/a ověřil/a, zda jste osoba, se kterou mám provést rozhovor. Bydlíte nebo pracujete nebo studujete v Plzni nebo v okruhu cca. km okolo Plzně? Ano UKONČETE ROZHOVOR A VYHLEDEJTE DALŠÍHO RESPONDENTA Ne POKRAČUJTE V ROZHOVORU SCR. V jaké zemi máte trvalé bydliště? SCRa. A kde přesně bydlíte? SCR. ZEMĚ SCRa. SPECIFIKACE Česká republika Jiná země Okres (vypište) Země (vypište) POUZE POKUD RESPONDENT UVEDL, ŽE BYDLÍ V NĚMECKU SCR. V jaké spolkové zemi v Německu bydlíte? Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg 6 Hessen 7 Mecklenburg-Vorpommern 8 Niedersachsen 9 Nordrhein-Westfalen 0 Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen 6 NEVÍ, NEODPOVĚDĚL/A 99 Q. Už jste někdy navštívil/a Plzeň? Ne, jsem tu poprvé Ano, byl/a jsem zde až krát Ano, byl/a jsem zde už vícekrát NEVÍ, NEODPOVĚDĚL/A 9 Qx. Jak jste do Plzně přijel? Autem, na motocyklu Autobusem (nepatří sem MHD) Vlakem Jinak, prosím uveďte jakým:. VYPIŠTE. NEVÍ, NEODPOVĚDĚL/A 9 Q. Přijel/a jste do Plzně: Jako individuální návštěvník S organizovanou skupinou návštěvníků (např. se zájezdem) NEVÍ, NEODPOVĚDĚL/A 9 Q. S kým jste sem přijel/a? Máme na mysli osoby, které Vás přímo doprovází, nemyslíme další účastníky zájezdu. Sám / sama S partnerem, partnerkou S přáteli, známými apod. S rodinou s dětmi NEVÍ, NEODPOVĚDĚL/A 9 Q. Jak dlouhý bude Váš pobyt v Plzni? Do 6 hodin celý den Více dní. VYPIŠTE KOLIK NEVÍ, NEODPOVĚDĚL/A 9 FILTR: NA Q JEN POKUD Q= Q. V případě vícedenního pobytu prosím uveďte, kolik nocí strávíte v Plzni strávil/a a v jakém typu ubytovacího zařízení? ZAPIŠTĚ POČET NOCÍ, NIKOLIV DNÍ V hotelu, motelu či penzionu V kempu V jiném hromadném ubytovacím zařízení (lázně, chata, tur. ubytovna, kolej) V placeném ubytování v soukromí (zimmer frei) V neplaceném ubytování (u známých, příbuzných) NEVÍ, NEODPOVĚDĚL/A 9 Q6. Specifikujte prosím, kolik osob tvoří Vaši skupinu máme tím na mysli, všechny osoby, které mají společné výdaje (např. rodina, přátelé apod.). VYPIŠTĚ POČET. Q6X. A nyní se prosím zamyslete nad tím, kolik tato společně hospodařící jednotka za pobyt v Plzni již utratila a také utratíte po celou dobu pobytu na území Plzně? Zapište nejprve měnu, ve které budete částky uvádět: EUR CZK USD GBP Za stravování Za ubytování Za vstupné Za nákupy Ostatní NÁKLADY CELKEM Q7. Jak se pohybujete po Plzni? Uveďte prosím všechny způsoby dopravy, které jste alespoň x využil/a. Pěšky Taxislužbou MHD Vlastním dopravním prostředkem NEVÍ, NEODPOVĚDĚL/A 9 Q8. Co se Vám vybaví, když se řekne Plzeň? Zkuste mi prosím říct věci, které si asociujete s Plzní. SPONTÁNNÍ ODPOVĚĎ. POBÍZEJTE RESPONDENTA: CO JEŠTĚ SI S PLZNÍ V OBLASTI TURISMU SPOJUJETE? a. b. c. Q9. Víte, že Plzeň je Evropským hlavním městem kultury pro rok 0? Ano Ne 6

Výzkum mezi návštěvníky města Plzně

Výzkum mezi návštěvníky města Plzně Výzkum mezi návštěvníky města Plzně Závěrečná zpráva Září 0 Obsah 6 Pozadí a cíle výzkumu, Metodologie Hlavní zjištění z výzkumu 6 Detailní výsledky Struktura návštěvníků 8 Vnímání města Plzně 7 Důvody

Více

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

TURISTA V REGIONU - MARKETINGOVÝ VÝZKUM VE SLUŽBÁCH CESTOVNÍHO RUCHU

TURISTA V REGIONU - MARKETINGOVÝ VÝZKUM VE SLUŽBÁCH CESTOVNÍHO RUCHU TURISTA V REGIONU - MARKETINGOVÝ VÝZKUM VE SLUŽBÁCH CESTOVNÍHO RUCHU (z analýzy Manuál pro rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji) 1 Tomáš Drtina, Pavel Kovařík, INCOMA Research Tour Fórum 2007 23.5.2006

Více

Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně. Praha, prosinec 2003

Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně. Praha, prosinec 2003 Business & Finance Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně Praha, prosinec 2003 1 Názory obyvatel města Plzně na problematiku

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingový průzkum Cestovní kanceláře a agentury 26 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM

Více

PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU

PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI 1 PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU zpracovala INCOMA Research 23.5.2006 OBSAH PREZENTACE 2 1. Projekt Manuál rozvoje cestovního ruchu 2. Výzkum návštěvníků

Více

Prosinec 2012 Markéta Hájková, Jan Tuček, Kateřina Tučková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK, a.s.

Prosinec 2012 Markéta Hájková, Jan Tuček, Kateřina Tučková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK, a.s. Organizované zájezdy Doplňující šetření k projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Prosinec 2012 Markéta Hájková, Jan Tuček, Kateřina Tučková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK, a.s. OBSAH 1. Popis projektu

Více

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Bc. Šárka Břoušková Ing. David Humenčák Realizátor: LaROS profi s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno www.laros.cz Tento vzdělávací program je financován Evropským

Více

Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů z ostatních trhů

Více

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 Základní údaje o průzkumu Průzkum názorů občanů města Bíliny proběhl v rámci zpracovávaného Strategického plánu Města Bílina v období od 1.3.26 do

Více

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Expertní analýza na téma: Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Zatraktivnění regionu a města vůči mladým

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ANALYTICKÁ ČÁST... 6 1 SITUAČNÍ ANALÝZA, POUŽITÁ METODOLOGIE A FAKTORY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 7 2 SOUČASNÉ TRENDY

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

VÝZKUM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ -OBČANÉ

VÝZKUM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ -OBČANÉ VÝZKUM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ -OBČANÉ Kvantitativní telefonický výzkum analýza informačních zdrojů v rámci obyvatel kraje Zpráva zahrnuje následující kraje:,,,, Královehradecký a Listopad 00 / Závěrečná zpráva

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odhad spotřebního chování v oblasti služeb cestovního ruchu u osob ve věku 50-65 let Estimation of consumer behavior in tourism services

Více

Podrobná studie metodiky pilotního sběru dat příjezdového cestovního ruchu

Podrobná studie metodiky pilotního sběru dat příjezdového cestovního ruchu Podrobná studie metodiky pilotního sběru dat příjezdového cestovního ruchu V Praze, 22. 08. 2014 Ing. Markéta Hájková Obsah 1. ÚVOD... 4 2. ZDROJE INFORMACÍ O PŘÍJEZDOVÉM CESTOVNÍM RUCHU (PCR)... 5 2.1.

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI

VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva z kvantitativní analýzy pro ZO ČSOP Veronica, Brno Za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR. ZO ČSOP Veronica, FOCUS,

Více

JAK NÁS VNÍMAJÍ RUSOVÉ? Výsledky unikátního výzkumu v Rusku. 13. ledna 2012 GO - REGIONTOUR BRNO

JAK NÁS VNÍMAJÍ RUSOVÉ? Výsledky unikátního výzkumu v Rusku. 13. ledna 2012 GO - REGIONTOUR BRNO JAK NÁS VNÍMAJÍ RUSOVÉ? Výsledky unikátního výzkumu v Rusku 13. ledna 2012 GO - REGIONTOUR BRNO Východiska Realizace výzkumu zaměřeného na motivaci potenciálních turistů z Ruska, Ukrajiny a Pobaltských

Více

C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E

C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E ZPRÁVA INFOCENTRA MĚSTA TÁBOR ZA ROK 2007 Obsah: 1. Úvod...1 2. Provoz infocentra a jeho pobočky v ČD centru a expozice Táborský poklad...2 2.1. OTEVÍRACÍ DOBA...2

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza činnosti vybraného subjektu v odvětví cestovního ruchu Analysis of the activities of the selected entity in the tourism sector

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA prosinec 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA prosinec 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA prosinec 2011 Zadavatel: Agentura CzechTourism Zpracovatel: Tým projektu Česko jede Průzkum je financován a realizován pod záštitou zadavatele ČCCR CzechTourism - Mojmír Mikula Vinohradská

Více

Aktuální problémy mladé generace ČR

Aktuální problémy mladé generace ČR NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Aktuální problémy mladé generace ČR Závěrečná zpráva Hlavní řešitel: Spoluřešitel: Bc. Tereza Štursová Bc. Miroslav Bocan Praha,

Více

1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING

1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING Zadavatel: Statutární město

Více

Aktualizace Marketingové koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Kutná Hora

Aktualizace Marketingové koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Kutná Hora 1 Aktualizace Marketingové koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Kutná Hora prosinec 2010 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Středočeským krajem v rámci projektu Propagace cestovního

Více

ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ ČERPACÍCH STANIC DO INFORMAČNÍCH STRATEGIÍ NA PODPORU TURISMU V ČESKÉ REPUBLICE

ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ ČERPACÍCH STANIC DO INFORMAČNÍCH STRATEGIÍ NA PODPORU TURISMU V ČESKÉ REPUBLICE - 2 - ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ ČERPACÍCH STANIC DO INFORMAČNÍCH STRATEGIÍ NA PODPORU TURISMU V ČESKÉ REPUBLICE Pavel Voves, Pavel Kočiš, Magdalena Boukhemisová Madison Public Affairs s.r.o. Praha 2006-3 -

Více

AKTIVITÁCH CESTOVNÍHO RUCHU V MSK II.

AKTIVITÁCH CESTOVNÍHO RUCHU V MSK II. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI A LOAJALITY NÁVŠTĚVNN VNÍKŮ VYBRANÝCH KRAJŮ (BENCHMARKING) REALIZOVANÉHO V RÁMCI R PROJEKTU VYUŽITÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE V AKTIVITÁCH CESTOVNÍHO RUCHU V MSK II.

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza potřeb a přání veřejnosti ve vybrané obci, samosprávném celku a návrhy řešení Needs and wishes analysis of the public in the selected

Více