c 2002 Intellectronics

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "c 2002 Intellectronics"

Transkript

1 Gymnázium Tachov, seminář 25. září 2002 Klonování lidských embryonálních kmenových buněk Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract V prosinci 1998 společnost Advanced Cell Technology, Inc. oznámila úspěšný vývoj metody pro produkci primitivních lidských embryonálních kmenových buněk pomocí technologie přenosu jádra (klonování). Metoda je založena na spojení lidské somatické buňky s vaječnou buňkou hovězího dobytka, z níž bylo odstraněno jádro. Metoda umožňuje neomezenou produkci lidských kmenových buněk pro medicínu transplantací orgánů. Vědci doufají, že nové technologie odstraní dvě překážky v současných terapiích transplantace. Proti výzkumu kmenových buněk a proti genovým manipulacím se staví především různá náboženská sdružení. Mnozí křesťané považují genové manipulace za zásahy do Božího stvoření a spatřují v nich ohrožení samotné podstaty člověka. Někteří lidé odmítají genové manipulace kvůli možnému zneužití v neprospěch člověka a poukazují na různá nebezpečí a na etická a morální hlediska. 1 WWW:

2 References [1] Advanced Cell Technology, Inc. [2] UNIVERSUM, časopis České křesťanské akademie. [3] Šprunk, Karel: Encyklika Fides et ratio o přírodních vědách. UNIVERSUM, revue přírodovědecké a technické sekce České křesťanské akademie /1999 (léto 1999). 1

3 1 Produkce lidských embryonálních kmenových buněk V prosinci 1998 společnost Advanced Cell Technology, Inc. oznámila úspěšný vývoj metody pro produkci primitivních lidských embryonálních kmenových buněk pomocí technologie přenosu jádra (klonování). Metoda je založena na spojení lidské somatické buňky s vaječnou buňkou hovězího dobytka, z níž bylo odstraněno jádro. Metoda umožňuje neomezenou produkci lidských kmenových buněk pro medicínu transplantací orgánů. Vědci doufají, že nové technologie odstraní dvě překážky v současných terapiích transplantace. Za prvé jde o řešení problému odmítnutí tkáně. Buňky vytvořené klonováním jsou geneticky identické s buňkami pacienta. Za druhé technologie může poskytnout snadno dostupný zdroj buněk a pomoci tak běžným požadavkům na velké množství transplantované tkáně. V lednu 1998 společnost Advanced Cell Technology, Inc. již oznámila narození prvních klonovaných transgenních krav, George a Charlie. Technologie umožní produkci podobných zvířat, které jsou schopny produkovat dostatečně velké množství terapeuticky významných proteinů v jejich mléku. Od metody klonování embryonálních kmenových buněk si vědci slibují neomezenou produkci buněk vhodných pro transplantace různých tkání. Potenciální klinické použití sahá od léčení selhání srdce přes transplantace orgánů až k léčení Parkinsonovy choroby nebo onemocnění cukrovkou (diabetes). Metoda navíc umožňuje tvorbu lidských embryonálních kmenových buněk z různých somatických buněk pacienta a řeší tím závažný problém odmítnutí transplantovaného orgánu. Metoda pomůže zachránit tisíce pacientů s nemocným srdcem, játry nebo ledvinami, kteří jsou nyní zcela odkázáni na potenciální dárce orgánů. Rozšíření této metody bude záviset na dostupných zdrojích vaječných buněk s hovězího dobytka nebo jiných zvířat. Zvířata se stanou neomezeným zdrojem vaječných buněk pro jaderný přenos a stanou se důležitou alternativou k použití lidských vaječných buněk. Výzkumníci společnosti Advanced Cell Technology, Inc. vytvořili primitivní lidské embryonální kmenové buňky ze starých a diferencovaných buněk lidského organismu a jsou dnes schopni vytvořit určitý typ buněk, jako je kůže. Vyjmutá lidská buňka, jejíž jádro je implantováno do vaječné buňky dobytka, se tímto procesem omladí a vrátí se do svého primitivního stavu. Primitivní buňky lze kultivovat v laboratoři a potenciálně je lze vypěstovat v diferencované buňky určitého typu tkáně. Společnost získala výhradní licenci na svoji technologii od Univerzity v Massachusetts. Společnost Advanced Cell Technology, Inc. je přední výzkumnou společností, která se zabývá genetickou manipulací buněk za účelem klonování transgenních živočichů, které lze využít pro výrobu farmaceutických proteinů a transplantaci buněk a orgánů. Společnost vznikla v roce 1994 a plně se soustředila na vývoj klonovaných transgenních krav, které by produkovaly farmaceutické proteiny v mléce. Společnost se dále zabývá vývojem klonovaného transgenního vepře s využitím při transplantaci orgánů a při výrobě klonovaných lidských embryonálních kmenových buněk. Dnes se společnost zabývá především přenosem jader lidských buněk s cílem vytvořit buňky a tkáně geneticky identické s tkání pacientů, kteří trpí život ohrožujícími nemocemi. Společnost Advanced Cell Technology, Inc. sídlí ve Worcesteru ve státě Massachusetts. První aplikací technologie klonování je využití přenosu jádra s cílem vytvořit stádo hovězího transgenního dobytka, který by produkoval specifické proteiny ve svém mléce. Společnost se nyní zabývá produkcí hovězího dobytka, v jehož mléce by bylo obsaženo lidské sérum albumin. Albumin se dnes získává jako krevní derivát a terapeuticky se používá při ztrátách krve. Jen ve Spojených státech amerických se ročně využívá asi 440 tun albuminu. Proto vývoj transgenního dobytka představuje levnou a bezpečnou metodu pro výrobu tohoto proteinu. Další aplikací technologie klonování je produkce klonovaných transgenních živočichů, kteří budou dárci buněk při léčení neurodegenerativních onemocnění, jako je Parkinsonova choroba, při léčení chorob endokrinního systému, jako je juvenilní diabetes, při onemocnění degenerativní arthritidou a při léčení řady dalších závažných onemocnění. Metoda klonování může být využita při náhradě zničených buněk lidského mozku genericky vyrobenými nervovými buňkami živočichů. Další 2

4 závažnou aplikací je vývoj klonovaných transgenních zvířat pro transplantaci orgánů pacientům v terminálním stádiu onemocnění. 2 Odpor vůči výzkumu kmenových buněk Proti výzkumu kmenových buněk a proti genovým manipulacím se staví především různá náboženská sdružení. Mnozí křesťané považují genové manipulace za zásahy do Božího stvoření a spatřují v nich ohrožení samotné podstaty člověka. Někteří lidé odmítají genové manipulace kvůli možnému zneužití v neprospěch člověka a poukazují na různá nebezpečí a na etická a morální hlediska. V encyklice Fides et ratio vydané v září roku 1998 ve Vatikánu, která pojednává o vztahu víry a rozumu, se mimo jiné upozorňuje na možná rizika spojená s vědeckým bádáním: V oblasti vědeckého bádání se prosadil pozitivistický způsob myšlení, jenž se nejen vzdálil od jakéhokoliv vztahu ke křesťanskému světovému názoru, ale také, a především nechal padnout jakoukoliv známku zřetele metafyzického a morálního. Následkem toho se někteří vědci, zcela postrádající etické myšlení, vystavují nebezpečí, že středem jejich zájmu už nebude člověk a celistvost jeho života. Dokonce někteří z nich, vědomi si možnosti, jaké má technologický pokrok, kromě toho, že ustupují logice trhu, propadají i pokušení demiurgické moci nad přírodou a nad samou lidskou bytostí [3] 19. března 1999 v časopise Science byl publikován dopis Science Over Politics (Science, (283: , 1999), který podepsalo 67 nositelů Nobelovy ceny na podporu výzkumu kmenových buněk. Dopis vědců reagoval na dopis 70 členů Amerického kongresu z února 1999, v němž autoři žádali federální vládu, aby zakázala veškerý výzkum kmenových buněk získaných z lidských embryí. Dopis požadoval, aby Ministerstvo zdravotnictví a lidských služeb DHHS (the Department of Health and Human Services) zrušilo rozhodnutí dr. Harolda Varmuse, které umožnilo Národnímu úřadu zdraví NIH (National Institutes of Health) podporovat a financovat výzkum pluripotentních kmenových buněk. Podepsaní členové Kongresu se ostře vyjádřili k rozhodnutí dr. Varmuse a tvrdili, že toto rozhodnutí porušuje federální zákon, který zakazuje podporu výzkumu, v němž jsou poškozována nebo ničena lidská embrya. Tento federální zákon chrání lidská embrya před ničením v experimentech již více než 20 let. Tento zákon se stal hradbou proti zneužití lidských bytostí ve jménu lékařského pokroku a byl motivován snahou americké vlády uzákonit určité etické standardy do genetického výzkumu. Podepsaní vědci vyjádřili podporu vládě, DHHS a rozhodnutí dr. Varmuse, které umožňuje použít federální fondy pro výzkum lidských pluripotentních kmenových buněk. Národní úřad zdraví NIH plně chápe a respektuje důležité etické a morální výhrady vůči výzkumu kmenových buněk a oznámil, že připravuje přesná pravidla pro naplnění etických, právních a morálních aspektů týkajících se tohoto výzkumu. Národní úřad zdraví NIH plánuje ustavení zvláštní skupiny, která bude dohlížet nad použitím všech výzkumných grantů v této oblasti. Navíc využije dvou existujících Pravidel, která již existují: Zprávu výzkumného panelu lidského embrya z roku 1994 a omezení ustanovená Výzkumem transplantací živých tkání. Dále Národní úřad zdraví bude respektovat doporučení Národní bioetické poradní komise NBAC (the National Bioethics Advisory Commission), která byla ustavena americkým Kongresem. Podepsaní vědci kontaktovali další vědecké organizace a skupiny pacientů ve víře, že rozhodnutí DHHS je správné a dobře promyšlené. To přispěje k ochraně posvátnosti lidského života bez omezení biomedicínského výzkumu, který je důležitý k pochopení a odstranění lidských onemocnění. Navíc výzkum diferenciace buněk by podle názoru podepsaných vědců mohl přispět k prevenci a k odstranění dědičných defektů a rakoviny. Výzkum pluripotentních kmenových buněk navíc může zmenšit počet studií na zvířatech a klinických testů, které se vyžadují pro vývoj a testování léků. 3

5 Důsledky tohoto výzkumu pro klinickou medicínu jsou rovněž ohromné. Kmenové buňky bude možno použít pro vývoj různých typů buněk a tkání, které lze použít pro transplantaci. Například myocariocyty lze vpravit do srdečního svalu a tím zabránit myopatii a poškození srdce. Do lidského mozku pacientů s různými neurodegenerativními chorobami, jako je Parkinsonova choroba, lze vpravit mladé neurony. Beta buňky produkující insulin lze použít pro léčení nejrozšířenější civilizační choroby, diabetu. Proto DHHS musí pokračovat v podpoře výzkumu pluripotentních kmenových buněk. Pokud americký Kongres jednou zvrátí rozhodnutí Dr. Varmuse, bude to mít vážné vědecké a lékařské důsledky pro pacienty, kteří tuto pomoc očekávají. 4

12 Společenská atmosféra lékařských biotechnologií

12 Společenská atmosféra lékařských biotechnologií 12 Společenská atmosféra lékařských biotechnologií Jak ukazují průzkumy, biotechnologie ve farmaceutické výrobě je ve veřejnosti velmi dobře přijímána. Naopak oblast biotechnologických přístupů v medicíně

Více

SDĚLENÍ KOMISE. k evropské občanské iniciativě Jeden z nás

SDĚLENÍ KOMISE. k evropské občanské iniciativě Jeden z nás EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.5.2014 COM(2014) 355 final SDĚLENÍ KOMISE k evropské občanské iniciativě Jeden z nás CS CS 1. ÚVOD Evropská občanská iniciativa, která byla zavedena Lisabonskou smlouvou,

Více

ZEMĚDĚLSKÉ BIOTECHNOLOGIE. Plochy s geneticky modifikovanou kukuřicí v ČR letos poklesly Zdroj: Tisková zpráva MZE ČR, 13. 8. 2009

ZEMĚDĚLSKÉ BIOTECHNOLOGIE. Plochy s geneticky modifikovanou kukuřicí v ČR letos poklesly Zdroj: Tisková zpráva MZE ČR, 13. 8. 2009 II.ročník/červenec-srpen/2009 Biotechnologie jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem. Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém průmyslu

Více

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE DO ROKU 2015 OBSAH 1) PŘESNÁ CITACE ÚKOLU ULOŽENÉHO USNESENÍM VLÁDY... 3 2) CELKOVÝ CÍL KONCEPCE... 3 3) STRUČNÁ SWOT ANALÝZA (PŘEDNOSTI, NEDOSTATKY,

Více

N á v r h věcného záměru zákona o specifických zdravotních službách

N á v r h věcného záměru zákona o specifických zdravotních službách N á v r h věcného záměru zákona o specifických zdravotních službách A. Přehled platné právní úpravy vztahující se k věcném u záměru Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra systematické teologie Olga Halabalová Etické aspekty umělých technik lidského rozmnožování Diplomová práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

ab ČERVEN 2008 FOTO: MARINA HUŽVÁROVÁ ML., ARCHIV AUTORKY

ab ČERVEN 2008 FOTO: MARINA HUŽVÁROVÁ ML., ARCHIV AUTORKY bulletin 6 akademický Štěňata se rodí slepá a prohlédnou přibližně po týdnu. Mnoho psů však trpí vrozenými poruchami, mezi něž patří retinální atrofie sítnice, která způsobuje slepotu i u lidí. Nejbližší

Více

Příloha 6 Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti

Příloha 6 Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti Rozhodujícím předpokladem ekonomicky, sociálně i lidsky úspěšné společnosti je zdravá populace. Základním aspektem zdraví je dynamika změn a procesů,

Více

Deset let po představení prvního klonovaného

Deset let po představení prvního klonovaného V TOMTO ČÍSLE: Alternativní kmenové buňky Univezita krále Abdullaha Od rasy k DNA Plazmové antény KMENOVÉ BUŇKY M ocná alternativa Lidské kmenové buňky vytvořené alternativní metodou by mohly vytlačit

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A GMO OTÁZKY KOEXISTENCE

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A GMO OTÁZKY KOEXISTENCE EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A GMO OTÁZKY KOEXISTENCE Vaše otázky naše odpovědi Bioinstitut, o. p. s - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny se sídlem v Olomouci byl založen v roce

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o dobrovolném a bezplatném dárcovství tkání a buněk (2011/2193(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o dobrovolném a bezplatném dárcovství tkání a buněk (2011/2193(INI)) P7_TA-PROV(2012)0320 Dobrovolné a bezplatné dárcovství tkání a buněk Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o dobrovolném a bezplatném dárcovství tkání a buněk (2011/2193(INI)) Evropský parlament,

Více

Geneticky modifikované organismy a utváření názorů na ně

Geneticky modifikované organismy a utváření názorů na ně Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Geneticky modifikované organismy a utváření názorů na ně Nikola Vodičková Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do 5 FOTO: ARCHIV MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do kterého byla vtažena

Více

Genové manipulace Antonín Šípek 3007 2006/2007

Genové manipulace Antonín Šípek 3007 2006/2007 Genové manipulace Antonín Šípek Studijní kruh: 3007 Akademický rok. 2006/2007 Genové manipulace jsou fenoménem, který začal hýbat vědeckými kruhy a veřejným míněním ve druhé polovině dvacátého století.

Více

Konvergující technologie utváření budoucnosti evropské společnosti

Konvergující technologie utváření budoucnosti evropské společnosti Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj v ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky Oborová kontaktní organizace pro materiály, technologie a výrobní procesy Česká společnost pro nové

Více

BIOTECHNOLOGIE V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce při uplatnění BT

BIOTECHNOLOGIE V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce při uplatnění BT BIOTECHNOLOGIE V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce při uplatnění BT UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění

Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění O kmenových buňkách se v současné době mluví velmi často v nejrůznějších souvislostech. Je do nich vkládána naděje, že s jejich pomocí půjde vyléčit

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Geneticky modifikované organismy spása či hrozba?

Geneticky modifikované organismy spása či hrozba? JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Geneticky modifikované organismy spása či hrozba? Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr.Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D. Autorka práce:

Více

identifikace v projektech

identifikace v projektech Karel Neuwirt Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví S využitím podkladů členů pracovní skupiny pro eidentitu estat.cz EFEKTIVNÍ STÁT estat.cz 2010 Poděkování estat.cz EFEKTINÍ

Více

Otázky a odpovědi. Odpovědi na otázky týkající se výzkumu mozku. Zjistěte, jak výzkum rozšiřuje naše poznatky o mozku ve zdraví i v nemoci.

Otázky a odpovědi. Odpovědi na otázky týkající se výzkumu mozku. Zjistěte, jak výzkum rozšiřuje naše poznatky o mozku ve zdraví i v nemoci. Odpovědi na otázky týkající se výzkumu mozku Otázky a odpovědi Zjistěte, jak výzkum rozšiřuje naše poznatky o mozku ve zdraví i v nemoci. Získejte poznatky z odpovědí na běžně pokládané otázky týkající

Více

Genetické modifikace. možnosti jejich využití a rizika. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Genetické modifikace. možnosti jejich využití a rizika. Ministerstvo životního prostředí České republiky Genetické modifikace možnosti jejich využití a rizika Ministerstvo životního prostředí České republiky 2008 Autoři: Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel, odbor environmentálního vzdělávání, Ministerstvo životního

Více

Biomedicínské výzvy spojené s počátkem života

Biomedicínské výzvy spojené s počátkem života Biomedicínské výzvy spojené s počátkem života Jak dalece dosahuje rozsah ochrany mravnosti? Je např. lidské embryo jako takové nositelem morálních práv, jaký je jeho morálně-právní status, či užívá ochranu

Více

"Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře

Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře "Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Praha, duben 2010 1 Obsah Souhrn výstupů semináře... 3 Léčebné

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Doplňky stravy (Potraviny k doplnění jídelníčku) Irena Michalová Průvodce spotřebitele, svazek č. 12 - Doplňky stravy (Potraviny k doplnění jídelníčku),

Více

ČÁST PRVNÍ Léčiva. HLAVA I Úvodní ustanovení. DÍL 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Léčiva. HLAVA I Úvodní ustanovení. DÍL 1 Předmět úpravy 378/2007 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2007 o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ve znění zákonů č. 124/2008 Sb., č. 296/2008 Sb., č. 141/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č.

Více

Teologicko-etické aspekty v paliativní péči (Charta péče)

Teologicko-etické aspekty v paliativní péči (Charta péče) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Teologicko-etické aspekty v paliativní péči (Charta péče) Veronika Bláhová Katedra: Teologie a filozofie Vedoucí práce: ThLic.

Více

Zpráva o pokrocích ve výzkumu mozku za rok 2009

Zpráva o pokrocích ve výzkumu mozku za rok 2009 Zpráva o pokrocích ve výzkumu mozku za rok 2009 Úvod: Carlos Belmonte, M.D., Ph.D. Perspektivy ve výzkumu zneužívání látek: Floyd E. Bloom, M.D. Zpráva o pokrocích ve výzkumu mozku za rok 2009 Úvod: Carlos

Více