MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA. Recepty jídel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA. Recepty jídel"

Transkript

1 MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA Recepty jídel

2 MÙJ PANKREAS, VAŠE SLINIVKA A DIETY DRUHÁ ÈÁST OBSAHUJE DIETNÍ JÍDLA S RECEPTY PRO NEMOCNOU ÈI OSLABENOU SLINIVKU OBSAH PRVNÍ ÈÁSTI S ÚVODEM 1/ ÚVODNÍ SLOVA 2/ PØIPOMÍNKY NEMOCNÝCH pøi diskusích na internetu 3/ ZÁSADY STRAVOVÁNÍ S NEMOCNOU ÈI OSLABENOU SLINIVKOU Všeobecné zásady a- pøi pøípravì jídla b- pøi podávání jídla c- pro kvalitu jídla d- v závislosti na okolnostech e- nezávisle na okolnostech f- související se zdravotním stavem, potížemi nemocného 4/ VÝBÌR POTRAVIN Co byste mìli mít stále ve své spížce èi lednici 5/ ZAKÁZANÉ POTRAVINY 6/ STÁDIA PANKREATICKÉ DIETY 7/ JÍDELNÍÈEK 8/ VITAMINY, MINERÁLIE, KALORIE, TUKY, BÍLKOVINY, SACHARIDY 9/ LÉKAØ MÉHO SRDCE 10/ O PANKREATU OBSAH DRUHÉ ÈÁSTI A/ ÚVODNÍ MYŠLENKA K RECEPTÙM B/ MOHU - NEMOHU C/ DIETNÍ JÍDLA S RECEPTY PRO NEMOCNOU ÈI OSLABENOU SLINIVKU 1/ POLÉVKY 2/ JÍDLA S MASEM 3/ BEZMASÁ JÍDLA 4/ KAŠIÈKY, OMÁÈKY, 5/ SLADKÁ JÍDLA 6/ SALÁTY A PØÍLOHY 7/ Š ÁVY 8/ STUDENÁ KUCHYNÌ, DEZERTY A/ ÚVODNÍ MYŠLENKA K RECEPTÙM Hodnì jsem pøemýšlel nad tøídìním a výbìrem jídel. Jak sleduji problematiku stravování nemocných, kteøí sdìlují své pøíbìhy po internetu, tøídìní je pøísnì individuální. Co si jeden dá jako pøíkrm, nebo š ávu, druhý v jistých fázích své nemoci je rád, že mùže pøijímat a bere to za svoje hlavní jídlo dne. Pak se k tomu pøidružují moje omyly, proto mám dùvod vás nabádat k opatrnosti, když si vybíráte v v receptech. Nejsem odborník. Jsem pouze sbìratel receptù z receptur ètyø národù, který vás chce inspirovat. Témìø všechny recepty jsou úlovky z internetu, kde nám rùzní ochotní lidé (jsou zde netøídìnì odborníci i obyèejní nemocní) sdìlují své problémy èi zkušenosti se zámìrem pomoci ostatním. Z tohoto dùvodu vznikla nezvyklá skladba a také ze stejného dùvodu si musí každý dvakrát rozmyslet kam až zajít pøi pokusech ve svém stravování. V dobì, kdy jsem je stahoval pro svoje pouèení, nemyslel jsem na to, že bych je kdekoliv zveøejnil. Proto jsem nepøiložil nikde zdroj nabytých informací. Zpìtnì dohledávat nezvládám, takže se omlouvám. Pøi brouzdání v této oblasti po internetu lze obèas vycítit mnoho o pisateli, zejména napøíklad zda má vyšší vìk, èi prožívá své krušné mládí. Zkouším mazat rùzné hranice a rozhodl jsem se pro základního spoleèného jmenovatele, a to na mohu-nemohu, kam dávám podobné pøíspìvky. Na to navazuje moje další sbírka jakoby stabilnìjší. Svoje recepty nevlastním. výbìr z diskusí na internetu B/ MOHU-NEMOHU [1] Nìkdy mohu jen rozmaèkaný, rozmixovaný, rozvaøený rohlík ve vodì. [2] Když dìlám slanou kaši z ovesných vloèek, vaøím majoránkou, tluèeným kmínem, nebo libeèkem. [3] Rajskou omáèku dìlám tak, že v osolené vodì se uvaøí rajèata se strouhanou mrkví, majoránkou, libeèkem. Propasíruje se, zahustí se rýžovou moukou nebo rýžovou krupièkou. Mùže se pøidat trocha Luèiny.

3 Dobøe se mi tráví omáèka z Luèiny - Povaøí se ve slané vodì rýžová mouka, popø. rýžová krupièka, mletý kmín, libeèek nebo majoránka, popø. meduòka nebo máta, pak se pøidá trochu Luèiny. (Mùže se rovnìž uvaøit s mrkví.) Zeleninovou omáèku mohu, když se uvaøí v páøe mrkev, petržel, celer s mletým kmínem a libeèkem, majoránkou atp., rozmixuje, zahustí rýžovou moukou, pøidá se Luèina. [4] Plnìná prsíèka z kuøete mohu a docela mi šmakují, když postupuji takto - Prsíèka bez kosti zbavit tuku, naklepat a osolit, poklást mrkev, petržel, celer - buï strouhané nahrubo nebo i vcelku, mletý kmín, majoránka - obmìnit se dá libeèek, máta, meduòka. Zabalí se, sepne a dá se vaøit do páry. Jako pøíloha je rýže nebo kolínka. Králík "nadivoko" - Maso z králíka bez kosti a tuku dám vaøit se solí, strouhanou mrkví, petrželí a celerem do páry, pøidám trochu mletého kmínu, libeèek. Po uvaøení se zelenina rozmixuje a zahustí trochou rýžové mouky, pøidá se trochu Luèiny. (Na zøedìní trocha vody, když je mnì lépe, mohu dát vodu z kastrolku, kde jsem vaøila v páøe.) Mleté maso s bramborovou kaší - Maso uvaøené v páøe (bez kostí a tuku), se zeleninou, s mletým kmínem, libeèkem... se rozmixuje (popø. se mùže rozmixovat i s uvaøenou zeleninou - mrkev, petržel, celer). Bramborová kaše je bez omastku, øedìná vodou. [5] Závin s jablky - tažené tìsto mi neubližuje - Tažené tìsto bez omastku: 28 dkg hl. mouky, 100 ml teplé vody, 1 lžièka citronové š ávy nebo octa, 1 velké vejce (nebo dvì menší), špetka soli, cca 10 vìtších jablek. Náplò - jablka jen s trochou cukru. Potírám vodou. [6] Syrové ovoce (ani zeleninu) nemohu žádné, jen když je mnì opravdu hodnì dobøe, tak ve velmi malém množství mohu š ávu cca z 5-6 bobulí hroznù (bez jadérek, slupkù, atd.) Upozoròuji velmi, že píši svoje vlastní zkušenosti, na svoje potíže - a že každý èlovìk mùže mít a urèitì také má rozdílné potíže a tím i stravování. Ale to si už musí každý uzpùsobit podle svých potøeb. Chtìla bych øíct, že nemám bìžný zánìt slinivky, ale slinivka mnì postupnì pøestává pracovat. Takže u mì právì nenastávají období zlepšení stavu - tak jako u bìžného zánìtu slinivky. [7] V jednom pøíspìvku se píše: Rozhodnì je dobré zajít si do Knihkupectví a koupit knížku od nìjakého lékaøe odborníka, kde jsou jednak podána vysvìtlení k tomuto onemocnìní a jednak základní recepty. Mohu doporuèit publikaci: Dieta pøi vleklém onemocnìní slinivky bøišní, Autoøi: MUDr. O. Mareèková, CSc., E. Patlejchová, M. Hovorková: ( V této publikaci jsou rovnìž rady a recepty...) Diety pøi onemocnìní slinivky bøišní, Vydavatelství MAC. spol. s r.o. Autoøi: doc. MUDr. Lubomír Kužela, Dr.Sc., Tamara Starnovská (Obsahuje cca 60 receptù.) Já mnoho receptù z nich osobnì používat nemohu, musela jsem si udìlat jídelníèek podle svého, ale vìtšinì pacientù jídelníèek ve výše uvedených knížkách bude urèitì vyhovovat. [8] Zeleninu mohu pouze vaøenou mrkev, petržel, celer - nejlépe vaøenou v páøe (popø. vaøím v mikrovlnce jen s trochou vody), jen se solí, bez omastku. To je moje polévka. Jestli výše uvedené rozmixuji a pøidám trochu sýru znaèky Luèina, vznikne moje krémová polévka. Sýr Luèina mùže být pouze obyèejný, ne ve vanièce nebo jinak ochucený. (Døíve jsem mohla ještì jíst sýr Fit, ale ten se pøestal vyrábìt, místo nìho jsem nenašla žádný podobný, všechny mají nejménì 30 % tuku a to nemohu.) C/ DIETNÍ JÍDLA PRO NEMOCNOU ÈI OSLABENOU SLINIVKU (Každý si musí vyzkoušet, co sám snese.) 1/ POLÉVKY 36 receptù Vìtšina jídel je urèena pro klidové období a ne na období ihned po zánìtu. Každý si musí vyzkoušet, co sám snese. 1/1 POLÉVKA ŽEMLOVÁ 20g žemle, 10 g mrkve, 2 g zelené petrželky, sùl, 250 ml vody Žemli nakrájíme na kostky a zalijeme vodou. Pøidáme oèištìnou, jemnì nastrouhanou mrkev, sùl a vaøíme do mìkka. Hotovou polévku rozmixujeme a dochutíme zelenou petrželkou. 1/2a VÝVAR Z OVESNÝCH VLOÈEK Tj., scezený bez vloèek. Tato teplá polévka by se mohla jmenovat také øídká kaše. Jako první stravu si obvykle uvaøím Léèivý vývar z ovesných vloèek, ale scezený, tj. bez vloèek. Protože se èlovìku, jak zaèíná jíst, zvyšuje apetit, nemá vìtšinou chu stejné jídlo opakovat. První den však neudìlám chybu, když si tento vývar dám víckrát a po menších dávkách. Mezi jídlem ještì popíjím bylinkové èaje pro zahøátí 1/2b OVESNÝ ODVAR Pri zápale pankreasu pijeme poèas dòa po dúškoch tento odvar. Potrebujeme: 100 g ovsa, 1,5 litra vody. Ako na to: Do hrnca dáme ovos, zalejeme potrebným množstvom vody a na miernom ohni necháme vrie, až kým sa neodparí asi pol litra. Potom odvar odstavíme, scedíme a prelejeme do termosky. Pijeme vždy teplé. Každý deò si pripravíme èerstvý odvar.

4 1/2c POLIEVKA VLOÈKOVÁ 15g ovsených vloèiek, 20g mrkvy, 10g petržlenu, 10g zeleru, 10g kalerábu, 10g oleja, so¾, petržlenovú vòa Na oleji opražíme oèistenú, umytú, na kocky nakrájanú koreòovú zeleninu, osolíme, zalejeme vodou a necháme vari. Keï je zelenina polomäkká, pridáme ovsené vloèky a spolu dovaríme do mäkka. Do hotovej polievky pridáme posekanú petržlenovú vòa. 1/2d LÉÈIVÝ VÝVAR Z OVESNÝCH VLOÈEK 50 g jemných ovesných vloèek, 700 ml vody, špetka moøské soli Ovesné vloèky nasypeme do kastrolu a zalijeme vodou. Pøivedeme k varu. Vaøíme 3-5 minut, až má olbsah øídkou kašovitou konzistenci. Vývar pøecedíme pøes hrubší cedník do talíøe, a lehce pøisolíme. Mírnì prochladlý podáváme. Nemáme-li již akutní potíže, vývar necedíme a vloèky v nìm ponecháme. 1/2e POLÉVKA Z OVESNÝCH VLOÈEK 15 g ovesných vloèek, 15 g mrkve, sùl, 250 ml vody Oèištìnou a omytou mrkev nastrouháme na jemno. Pøidáme pøebrané a opláchnuté vloèky, zalijeme vodou, osolíme a vaøíme,až je vše mìkké. Hotovou polévku rozmixujeme. V pozdìjším stadiu nemoci již mixovat nemusíme. 1/3 JAHELNÁ POLÉVKA 15g jahel, 30g mrkve, sùl, 5g másla Jáhly spaøíme, zalijeme osolenou vodou, vaøíme do polomìkka. Pøidáme nastrouhanou mrkev, vaøíme domìkka. Polévku zjemníme máslem. 1/4 - KUØECÍ POLÉVKA SE ZÁZVOREM 500 g kuøecích prsních øízkù, 2 velké mrkve, 1 petržel, 1/4 celeru, 4 kulièky Nového koøení, 2 bobkové listy, 1 zarovnaná lžièka soli, cca 2 cm èerstvého zázvoru, 250 g èínských pøedvaøených bezvajeèných nudlí (mají napø. v Albertu znaèku Vimixa), trocha pepøe, lžièka sojové omáèky (doporuèuji Tamari nebo Shoyu Maso omyjeme a dáme do velkého hrnce s vodou, osolíme a pøidáme Nové koøení, vše dáme vaøit. Ihned, jak zaène polévka vaøit, posbíráme a odstraníme lžící pìnu. Po hodinì vaøení na mírném plameni pøidáme koøenovou zeleninu, bobkové listy a vaøíme dalších 45 min. Zázvor oškrábeme a najemno nakrájíme. Z vývaru vytáhneme maso se zeleninou, nakrájíme je na malé kousky a dáme je zpátky. Pøidáme zázvor a nudle (mùžeme je lehce nalámat, aby se polévka lépe jedla), velmi jemnì opepøíme (pepø podporuje trávení, ale slinivkáøi s ním musí zacházet velmi opatrnì, já jsem ho zaèala používat až po 2 letech po zánìtu) a vaøíme dalších 10 minut, pøidáme lžièku sojové omáèky a vaøíme dalších 5 minut. Na dozdobení mùžeme pøidat nakrájenou petrželku. PS: polévka je velmi hustá a výživná, vhodná na zimní mìsíce na zahøátí, pøi nachlazení apod 1/5a POLÉVKA NA ZPÙSOB RÝŽOVÉHO HLENU Rýžový hlen se kdysi vyrábìl podomácku takto: omyjeme g oèištìné rýže, dusíme ji v tolika vodì, aby byla akurát pod vodou, poté doplníme horkou vodou na litr, a pomalu dusíme až je úplnì mìkká. Èas k docílení tohoto stavu je rùzný, podle druhu rýže. Tøikrát propasírujeme jemným sítem, pøièemž nesmíme silnì míchat. Kaši doplníme horkou vodou na jeden litr. Rýžový hlen zastudena se zhutní ovšem v teplém mléku se rozøedí. 1/5b POLÉVKA NA ZPÙSOB RÝŽOVÉHO HLENU 2 dl poøádnì pøebraná a omytá hnìdá rýže, málo moøské soli Rýži vaøíme v objemovì dvojnásobném množství vody (pø., hrneèek rýže a 2 hrneèky èisté pramenité vody) tak dlouho, pokud nebude úplnì mazlavá až hlenovitá konzistence. Jestli vyvøelo hodnì vody, pøidáme vodu, aby byla polévkovitì øídká. Nepøidávejme koøení ani mastnoty. Má mimoøádnì dobrý vliv na zeslabený organizmus, pøidá energii. 1/5c POLÉVKA NA ZPÙSOB RÝŽOVÉHO HLENU 30 dkg rýže, 4 dl smetany na vaøení, 2 žloutky, 3 dkg másla Rýži dáme vaøit ve vývaru z kostí. Polévku vaøím až do úplného zmìknutí rýže a pøecedím. Smetanu vyšlehám s vajeèným žloutkem a pøimíchám k polévce. Takto zahuštìnou polévku dochucuji solí. 1/5d POLÉVKA NA ZPÙSOB RÝŽOVÉHO HLENU 3 dkg rýže, 1 dkg mrkve, 1 kávová lžíce petržele, pùl kávové lžièky margarinu, 4-5 kapek citronu, špetka soli, 1 polévková lžíce smetany Rýži umyjeme a dáme ji vaøit s oèištìnou mrkví a potøebným množstvím vody. Když už vøe, snížíme teplotu na mírný var a vaøíme tak dlouho, pokud konzistence polévky nenabyde podobu hlenovou. Mrkev vybereme. Ostatní rozmixujeme. Dochucujeme solí, petrželí a citronovou š ávou. Uvedeme do varu a pak smícháme se smetanou. Teplou polévku podáváme s mrkví nakrájenou na kosteèky. 1/6 POLÉVKA mix z mrkve Pro zpestøení si dám tøeba podušenou mrkev, kterou uvaøím lehce v soli, s mletým kmínem a pak ji umixuji do podoby øídké polévky. 1/7 POLIEVKA AKO HRÁŠKOVÝ KRÉM 50g sterilizovaného hrášku, 10g oleja, 20g hladkej múky, 1 dl mlieka, 10g masla, so¾, ½ ks žemle Na oleji opražíme hladkú múku, zalejeme studenou vodou pridáme scedený hrášok, osolíme a povaríme 20 minút. Polievku rozmixujeme, pridáme mlieko a necháme prejs varom. Do hotovej polievky na zjemnenie pridáme maslo a na sucho opraženú žem¾u.

5 1/8 POLIEVKA GULÁŠOVÁ, DIÉTNA 50g hovädzieho zadného, 10g oleja, 10g hladkej múky, 50g zemiakov, 1 polievková lyžica paradajkového pretlaku, so¾, rasca, majorán Na oleji opražíme hladkú múku, pridáme umyté, osušené a na kocky nakrájané hovädzie mäso a paradajkový pretlak. Zalejeme studenou vodou, osolíme, pridáme rascu a necháme vari. Keï je mäso polomäkké pridáme oèistené, umyté a na kocky nakrájané zemiaky a varíme do mäkka. Na dochutenie pridáme majorán. 1/9a POLIEVKA CÍCEROVÁ (cizrnová) 50g cíceru, 20g mrkvy, 10g petržlenu, 10g zeleru, 10g kalerábu, 20g cibule, 10g oleja, 10g hladkej múky, 30g párkov, so¾, èierne mleté korenie, èervenú mletú papriku, vegetu Cícer necháme napuèi vo vode. Na oleji opražíme na jemno nakrájanú cibu¾u, pridáme múku, èervenú mletú papriku a zalejeme studenou vodou a necháme zovrie. Pridáme cícer a oèistenú umytú a na kocky nakrájanú koreòovú zeleninu, osolíme a varíme do mäkka. Nakoniec pridáme na kolieska nakrájané párky. Dochutíme vegetou a èiernym mletým korením. (Prý je velice výživné a syté jídlo. Obsahuje mnoho bílkovin.) 1/9b POLÉVKA CIZRNOVÁ 1 lžièka majoránky, 2 lžice hladké mouky, pùlku cibule, 1 stroužek èesneku, špetka soli,1 litr zeleninového vývaru, 4 hrstì cizrny, 4 hrstì mražené zeleniny s kukuøicí, 4 kulièky èerného pepøe, Cizrnu namoèíme pøes noc do vody (alespoò na 10 hodin), poté ji uvaøíme v jiné vodì domìkka (cca 1 hodinu). Na oleji si osmažíme nadrobno nakrájenou cibulku s prolisovaným èesnekem a zaprášíme hladkou moukou. Pøisypeme zeleninu, cizrnu a zalijeme teplým vývarem. Polévku dochutíme solí, pepøem a majoránkou. Necháme asi 30 minut vaøit na mírném ohni. Poté cizrnovou polévku rozdìlíme na dvì poloviny a jednu z nich rozmixujeme. Smícháme zpìt dohromady. Takto pøipravenou cizrnovou polévku mùžeme podávat. Doètete se na internetu, že: cizrna "rímský hrách" je (v èeském jídelníèku zanedbaná) luštìnina, která se svým vzhledem podobá hrášku. Oproti nìmu má však trochu vìtší velikost a žlutou barvu. Hodí se jako hlavní chod (díky vyváženému obsahu všech dùležitých živin), dále do polévek, salátù, pomazánek, ale také jako samostatná pøíloha nebo doplnìk brambor èi tìstovin. Prý má dobrou chu a dokáže nahradit maso. Zatím jsem se nedoèetl, jestli nadýmá.(v receptech také pozor na èesnek, cibuli pepø. Zkoušejte bez nich.) 1/10 POLÉVKA KUØECÍ S MASEM A TÌSTOVINOU 80g kuøecího masa, 60 g koøenové zeleniny, 40 g tìstovin, sùl, sušná petrželka Maso bez kostí a bez kùže zbavená viditelného tuku nakrájíme na menší kousky, uvaøíme do mìkka v mírnì osolené vodì. 10 minut pøed dovaøením pøidáme jemnì nastrouhanou zeleninu, po pìti minutách pøidáme polévkové nudle nebo jiné drobné tìstoviny a vše dovaøíme. Dochutíme špetkou sušené petrželové nati. 1/11 JEMNÁ ZELENINOVÁ POLÉVKA S ÈERVENOU ÈOÈKOU 170 g polévkové zeleniny (mrkev, petržel, celer), 60 g cibule (dle snášenlivosti radìji ménì), 30 g èesneku (dle snášenlivosti radìji ménì), 80 g èervené èoèky, 1 vrchovatá lžièka sušené majoránky, 3 kulièky nového koøení, pùl lžièky mletého kmínu, 1 rovná lžièka koøení Horalka, 1 litr vody, moøská sùl, trochu panenského oleje (øepkový, sluneènicový,...), petrželová na Èervená èoèka nepotøebuje žádné namáèení, a proto ji jen pomyjeme a spoleènì s ostatními pøipravenýmí surovinami zalijeme v hrnci vodou a dáme vaøit. Od varu vše vaøíme asi minut. Poté z vývaru vyjmeme kulièky nového koøení a prochladlou polévku rozmixujeme na hladký krém. Vrátíme zpìt do hrnce, omastíme a nakonec pøidáme èerstvou petrželovou na. 1/12 POLÉVKA OBILOVINOVÁ LISOVANÁ 20 g obilovin(vloèek, rýže, krupek), voda, sùl, š áva z mrkve, pøípadnì 5 g Laktonu Kroupy nebo rýži spaøíme, jiné prohlédneme, vložíme do osolené vody a zcela rozvaøíme. Pak promícháme v mixéru nebo prolisujeme. Pøidáme mrkvovou š ávu. 1/13 POLIEVKA HAŠÉ 30g hovädzieho zadného, 20g mrkvy, 10g petržlenu, 10g zeleru, 10g kalerábu, 20g cibule, ½ ks vajca, so¾, vegetu, celé èierne korenie, petržlenovú vòa Hovädzie mäso umyjeme, osušíme, pomelieme a dáme vari do studenej vody, osolíme a pridáme cibu¾u a celé èierne korenie. Keï je mäso polomäkké, pridáme umytú, nastrúhanú koreòovú zeleninu a varíme do mäkka.nakoniec pridáme cez vidlièku rozš¾ahané vajce a dochutíme vegetou a posekanou petržlenovou vòa ou. 1/14 POLÉVKA BRAMBOROVÁ LISOVANÁ 40 g brambor, 20 g mrkve, 2 g zelené petrželky, sùl, 250 ml vody Oloupané, omyté brambory nakrájíme na malé kousky. Zalijeme vodou, pøidáme na hrubo nastrouhanou, oèištìnou mrkev, osolíme a vaøíme do mìkka. Hotovou polévku rozmixujeme a okoøeníme jemnì sekanou petrželkou. 1/15 KUØECÍ POLÉVKA Z KØÍDEL 500 g kuøecích køídel, 1,5, litr studené vody, 300 g polévkové zeleniny (mrkev, petržel, celer), 5 kulièek nového koøení, 4-5 bobkových listù, 2 rovné lžièky moøské soli, 1 rovná lžièka mletého kmínu, 2 støední cibule (dle snášenlivosti radìji ménì), 2 stroužky èesneku (dle snášenlivosti radìji mìnì), 2 lžièky panenského øepkového oleje BIO, 1 lžíce tekutého polévkového koøení bez glutamanu, na èerstvé petrželky Omytá køídla vložíme do hrnce a zalijeme studenou vodou. Pøidáme zeleninu, sùl, koøení, èesnek, a cibuli nakrájíme na ètrvrtky. Vaøíme chvíli odkryté a až bílkoviny vypìní, var zmírníme a vaøíme pøikryté mírným varem 40 minut. Uvaøenou polévku scedíme a dochutíme polévkovým koøením bez glutamanu. Kuøecí køídla po prochladnutí vyjmeme, odstraníme kùži a vybereme z nich libové maso. Zeleninu i cibuli nakrájíme a spoleènì s kousky masa vložíme zpìt do polévky. Uvaøený èesnek

6 rozetøeme a vrátíme též. Hotovou polévku omastíme panenským olejem a zpestøíme sekanou petrželovou natí. 1/16 JEMNÁ ŠPENÁTOVÁ POLÉVKA g èerstvého špenátu i se stonky, 1 l vody, 1 lžíce koøení Horalka, 1 kostka bio zeleninového bujónu, 10 g èesneku, 1-2 lžíce instantní rýžové mouky, 1 lžièka panenského øepkového oleje, moøská sùl. Pøíloha: rýžové buryzony, rýžové chlebíèky. Celé omyté listy špenátu vložíme do hrnce s vaøcíí vodou. Pøikryjeme. Jakmile se po spaøení listy slehnou, tak je trochu posolíme a okoøeníme koøením Horalka. Do vody rozdrobíme jednu kostku zeleninového bujónu bez glutaminu. Po pìti minutách pøidáme nakrájený èesnek a vaøíme ještì dalších 5 minut. Polévku necháme prochladnout a vše rozmixujeme. V mixéru ji zahustíme instantní rýžovou moukou a omastíme lžièkou panenského øepkového oleje. Na talíøi posypeme rýžovými burizony. 1/17 - POLÉVKA S MASEM A TÌSTOVINOU 80g libového pøedního hovìzího masa, sùl, 60g koøenové zeleniny (mrkev, petržel, celer). Snítka libeèku, 40g polévkových nudlí, petrželka Maso nakrájíme na menší kousky, uvaøíme do mìkka v mírnì osolené vodì. Asi 10min pøed dokonèením pøidáme nastrouhanou koøenovou zeleninu, libeèek a po 5 minutách podáme polévkové nudle nebo flíèky. Dovaøíme a ozdobíme petrželkou. Polévka mùže být hustìjší a nahradí hlavní jídlo. 1248kJ, 271kcal, 24g B, 4g T, 35g S 1/18 POLÉVKA KRUPICOVÁ 10 g krupic, 30 g zeleniny, vývar z telecích kostí, zelená petrželka, máslo Nastrouhanou zeleninu zalijeme vývarem, pak pøidáme krupici nasucho opraženou a spoleènì dovaøíme. Do hotové polévky pøidáme zelenou petržel, pøípadnì máslo. 1/19 - POLÉVKA KOPØIVOVÁ SE SÝREM Hrstka mladých kopøiv, 5 g hladké mouky, 50 ml smetanového zákysu, 10 g sýra Eidam 30 % t v suš., 250 ml zeleninového vývaru, sùl Mouku opražíme na sucho, zalijeme studeným vývarem, dobøe rozmícháme a povaøíme. Vsypeme omyté, jemnì nasekané kopøivy, osolíme a vaøíme asi 20 minut. Do hotové polévky zašleháme smetanový zákys. Na talíøi sypeme polévku strouhaným Eidamem. 1/20 - POLÉVKA KRUPKOVÁ S KOPREM 10 g krupek, 20 g brambor, vývar z hub, kmín, sùl, 250 ml vody, 5 g hladké mouky, 50 ml mléka, 5g rostlinného tuku, citrónová š áva, kopr Krupky uvaøíme do mìkka. Oèištìné brambory nakrájíme, uvaøíme se solí a kmínem a pøidáme ke krupkám. Doplníme vaøící vodou a vývarem z hub, krátce povaøíme. Hladkou mouku rozmícháme v mléce a vlijeme do polévky. Povaøíme, zjemníme tukem a dochutíme citrónovou š ávou a sekaným koprem. 1/21 POLÉVKA RAJÈATOVÁ 100 g rajèat, 5 g protlaku, 2 lžíce mléka, sùl, citrónová š áva cukr (máslo) Zaváøka: 5 g rýže nebo tìstovin Rajèata dusíme v netuèném vývaru z kostí nebo ve slané vodì a potom prolisujeme. Pøidáme protlak, mouku na sucho opraženou rozmíchanou v mléce a povaøíme. Podle chuti okyselíme, osladíme a osolíme. Vložíme zaváøku. 1/22 POLÉVKA KVÌTÁKOVÁ 25 g kvìtáku, 15 g dìtské krupièky, pùl bílku, 2 g zelené petrželky, sùl, 250 ml vody Krupièku opražíme nasucho a zalijeme bílkem, který za stálého míchání necháme srazit. Zalijeme vaøící vodou, pøidáme na drobné rùžièky rozebraný omytý kvìták, sùl a vaøíme do mìkka. Dochutíme zelenou petrželkou. 1/23 POLÉVKA KMÍNOVÁ 20 g mrkve, 10 g celeru, 10 g petržele, 10 g hladké mouky, 5 g rostlinného tuku, sùl, 250 ml vývaru z kostí a kminu, osolíme a vaøíme. Když je zelenina mìkká, zahustíme polévku na sucho opraženou moukou. Do povaøené polévky pøidáme rozšlehané vejce a tuk. 1/24 - FALEŠNÁ ZELENINOVÁ POLÉVKA 4 mrkve, 4 brambory, 1 svazeèek petržele, 4 kávové lžièky ovesné otruby, 1 polévková lžíce oleje, špetka soli 4 ks mrkve a petržel nakrájíme na drobno, osmáhneme na oleji, pøilijeme 2 litry vody, a vaøíme v tom i 4 ks brambor. Až je to uvaøené, pøidáme 4 kávové lžíce ovesných otrub a vše svaøíme. 1/25 - POLÉVKA Z VEPØOVÉHO MASA 2 kg vepøový høbet s velkým pomìrem masa, 4 ks mrkve, 2 ks petržele, ètvrt celeru, ètvrt kedlubny, 1 ks cibule, 1 stroužek èesneku, kousek ukrojený zelí, lžíce sušených høíbkù, celý pepø, sùl Vepøový høbet naporcujeme, omyjeme. Pøipravíme si velký kastrol, vložíme maso a dáme vodu aby maso bylo asi 6-7 cm pod vodou. Vaøíme pomalu, a stále sbíráme, odstraòujeme pìnu, dbaje na to, aby se tam pìna nezavaøila, protože by polévka nebyla tak èirá (byla by kalná, šedá). Ztlumíme var a vaøíme ještì cca 20 minut. Opìt sbíráme pìnu, vložíme podél nakrájenou zeleninu a cibuli vcelku. Solíme. Pøidáme asi zrníèek èerného pepøe. Pomalu vaøíme asi 3 hodiny. Až bude hotová, chvíli necháme usadit a pak scedíme pøes jemné síto. Na stùl dáme zvláš uvaøené polévkové nudle, protože by jinak od nich byla polévka kalná. Maso dáme do mísy, kolem nìho naaranžujeme zeleninu a mìjme tam i køen s octem èi èesnekovou omáèku. (Pozn.: To asi nebude úplnì pro pankreas.) 1/26 - KRÉMOVITÁ POLÉVKA SÝROVÁ 25 dkg strouhaného sýru (trapista, eidam, ementál smíchanì), litr vývaru z kostí, 5 dkg másla, 1 vrchovatì nabraná mouka polévkovou lžicí, sùl, mletý býlý pepø, nastrouhaný muškátový oøíšek.

7 V kastrolu na polévku udìláme svìtlou jíšku z másla a mouky. Stáhneme ze sporáku a pøilijeme za stálého míchání horký vývar z kostí a pøivedeme do varu. Za stálého míchání vsypáváme sýr, až se rozpustí. Je-li tøeba, doladíme koøením (bílý pepø a muškátový oøíšek). Necháme ještì jednou pøejít varem a je hotové. Podáváme horký s nadrobenými rohlíky, posypeme strouhaným sýrem a nasekanou petrželí. 1/27 - KAŠOVITÁ POLÉVKA ZE ZELENÉHO HRÁŠKU 80 g zeleného hrášku, 5 dkg másla, 2 mrkve, 2 petržele, 1 dl mléka, 2 žloutky, saturejku, estragon Hrách vyloupeme, omyjeme. Mrkev oèistíme, rozkrájíme. Z petržele, estragonu a saturejky si udìláme svazeèek a omyjeme. Hrášek a mrkev povaøíme v jednom litru slané vody. Chu potøbnou dodáme pøidáním svazeèku. Z polévky vyjmeme cca na 2 lžice množství zeleniny. Odstraníme svazeèek koøení, pøidáme deci mléka a rozmixujeme. Žloutky vykvedláme s mìkkým máslem, pøidáváme do polévky a za stálého míchání mírnì zahuš ujeme. Podáváme s odloženou zeleninou na talíøi èi lépe v hrníèkách. 1/28 - KRÉMOVITÁ POLÉVKA Z BROSKVÍ 10 dkg broskví, cca 1 cm široký pásek citrónové kùry, špetku skoøice, 1 ks høebíèku, 1 kávová lžièka vanilkového cukru, tøetina žloutku, 1 kávová lžièka cukru èi sladidla, 1 polévková lžice smetany, 1 kávová lžice mléèného prášku lajt, èili ne mastného, tøiètvrtì kávové lžièky mouky, 1 kávová lžièka citronové š ávy Broskve omyjeme, oloupeme, jádra odstraníme, promícháme v citronové š ávì, a dáme vaøit ve 2 deci vodì. Dochucujeme, citronovou kùrou, høebíèkem, skoøicí, vanilkovým cukrem a obyèejným cukrem. Zmìklé broskve vybereme z vody, pøepasírujeme pøes síto, anebo rozmixujeme. Vrátíme zpìt do své vody, èili polévky kde se vaøily. Ze žloutku, mléèného prášku, ze smetany mouky a postupným pøidáváním š ávy, ve které se vaøilo, udìláme zahuš ující smìs tak, že za stálého míchání dávkujeme do polévky. Na mírném ohni za stálého míchání vše svaøíme, dochucujeme podle potøeby citronovou š ávou, vanilkovým cukrem. Podáváme ve vychladlém stavu. 1/29 POLÉVKA MERLÍKOVÁ (slovensky mrlíková) Chenopodium album Pisatel píše: "Je dobré znát konzumovatelné rostliny z volné pøírody. Hlavnì nyní v èervenci, kdy jsem nedostal ani plat, ani podporu v nemoci takže se mi hodí, že mám zarostlou zahradu,... díky které mohu zmíròovat svoje výdaje na stravu. Mám mezi plevely 6-7 rostlin, které jsou k jídlu. Napøíklad kvìt pampelišky, když se dá na teplý rohlík, vlivem tepla ztrácí svou hoøkost a nabyde øedkvièkové chuti. Øeknìme, napøíklad øedkvièka peèená zase bude chutnat jako houba, ovšem houba i po tepelném zpracování zachová svou chu. Musím na podobných vìcech ještì pracovat." (Pozn.: Recept na polévku nenapsal. Ten níže jsem našel jinde. Pøiznám se, tìžko jsem hledal recept na polévku. Je tam èastìji cosi jako karbanátky. Postupoval bych jednodušeji než je níže popsaná, a to jako napøíklad u špenátové, š ovíkové a podobnì.) Takže recept na polévku merlíkovou merlík, š ovík polní, sléz, ptaèinec, š ovík luèní, jitrocel, tavolník, orach Listy všech tìch bylin na hrubo nakrájíme (pomìr: merlíku pùl kilo, ostatní po jednom dekagramu) vaøíme je pùl hodinu v menším množství vody. Pøecedíme, propasírujeme. Udeláme si svìtlou jíšku, kterou mírnì zøedíme vodou z bylin a vzniklou hustou masu pøidáme zpìt do polévky. Vaøíme, dokoøeníme a odstraníme se sporáku. Pøed podáváním pøimícháme do polévky žloutek. Neumìl jsem pøeložit s èím se jí. Vypadá to na halušky. (Pozn.: V lotyšské kuchyni se vaøí na jaøe merlíkové, kopøivové, pøeslièkové, š ovíkové polévky. Indie je také velkým konzumentem merlíku. Jinak, lze vytušit, že tyto úvahy napsal nìkdo na svém blogu. Prozradím, že ne na èeském, ne na lotyšském èi indickém, nýbrž jen truchu vzdálenì na východ od nás. Pøeložil jsem zde víc receptù z této krajiny. Pisatel jasnì uvedl dùvod, že ho k merlíku dohání i chudoba. Další dùvody, proè uvádím zde rostlinu s názvem merlík. První dùvod je ten, že své úvahy napsal èlovìk mající zkušenosti a trpící pankreatidou. Pak jsem brouzdal po internetu a našel zde další informace. <doufám dobøe pochopené> Merlík prý posiluje a obèerstvuje soustavu slinivkovou. Má dobrý vliv na játra a žluèník. Má v sobì vápník èili kalcium, saponin, bílek, enzim, C vitamin, B vitamin, železo, fosfor, minerální soli. Používá se jako náhrada za špenát. Zhotovují se z toho omáèky, saláty. Zprcovává se i v páøe. Pak prý merlík je cenìn hlavnì díky vysoké nutrièní hodnotì. OSN ho dokonce klasifikovala jako jednu z plodin obsahující velmi vysoké procento bílkovin. NASA jej zaøadila jako vhodnou plodinu do výzkumného programu, jehož výsledky by umožnily podporovat a udržet lidský život bìhem dlouhých vesmírných letù øízených èlovìkem Dále øíká jeden muž z Bolívie - "nikdy jsem nebyl nemocný, protože jím kvinou (merlík), kterou nám odkázali naši pøedkové," prohlašuje Agustín Flores, jehož rodina pìstuje merlík chilský (Chenopodium quinoa) už po tøi generace na vysokohorských planinách jižní Bolívie. Pro nìj je to dùkaz toho, co dietetici v jiných zemích teprve objevují. Tento jihoamerický stát je nejvìtším producentem merlíku na svìtì. Na obrázku, který jsem vidìl na internetu, kvinou jsou semínka a na první pohled vypadající jako nìco mezi èoèkou, prosem, èirokem. Asi jsem udìlal reklamu na merlíky, èili známe již dva druhy. Ale co když právì na to èekali nemocní u nás?) Pøi té pøíležitosti jsem našel opìt odkaz další konkrétní osoby, co všechno on pojídá (nemýlím-li se, i v syrovém stavu již od svého dìtství) jako bìžnou stravu tohoto kraje. Nechce se mi podrobnì psát, proto uvedu jen latinské názvy rostlin. (Amaranthus retroflexus, Stellaria media, Capsella bursa-pastoris, Thlapsi arvense, Malva neglecta, Portulaca oleracea, Lactuca serriola, Sonchus oleraceus, Oxalis corniculata, Rumex crispus, Typha latifolia) Zajímejte se o nì a buïte opatrní jako vždy. Nakonec od nìho nìkolik vìt o merlíku - Chenopodium album. Øíká: "Kdyby bývala nebyla tato rostlina, naše rodina by dávno vyhynula bìhem druhé svìtové války. Tehdy nebylo co jíst, vyjma toho, co rostlo v pøíkopech, kanálech kolem cest. Moje matka merlík dala do kastrolu, zalila horkou vodou, kterou hned slila. Ale i v syrovém stavu mi chutnal merlík stejnì jako takto spaøený. Do svých letních salátù pokaždé pøidávám merlík. Má pøesnì takovou chu jako špenát. Nìmci vypìstovali mnoho obmìn merlíku." (Pozn.: Tolik snad staèí.)

8 Nestaèí. Mnì nestaèí, protože jsem nevìdìl co obnáší orach. Pomohl jsem si z internetu takto: "možno ho poznáte pod názvom èervený špenát, Red Orach alebo francúzsky špenát. Jeho presný botanický názov je loboda záhradná <To bude asi lebeda. Tu bych znal.> (Atriplex hortensis) a môžete ho pestova v okrasných záhonoch a aj na úžitkových hriadkách. Ako s ním naloži? Rovnako ako s klasickým špenátom. Mladé lesklé listy sú ideálne do šalátov, ktorý spestria a zároveò mu dodajú nezvyèajný vzh¾ad. Ak však nestihnete spracova mladé lístky lobody záhradnej, staršie môžete použi pri príprave vareného jedla. Môže by z nej nezvyèajne sfarbená polievka alebo pyré. Pekne vynikne v mäsovej roláde alebo nakrájaná spolu s inou varenou zeleninou. " 2/ JÍDLA S MASEM 23 receptù 2/1 - MUSAKA 20g masa (hovìzí, drùbeží, králík), 40g Šmakouna, sùl, 140g brambor, 20g koøenové zeleniny, 40g drcených rajèat bez konzervaèních èinidel, 40g strouhaného sýra, petrželka. Maso a Šmakouna nakrájíme na malé kousky a osolíme. Brambory oèistíme a nakrájíme na koleèka. Do zapékací misky dáme vrstvu brambor, na nì smìs masa a Šmakouna, další vrstvu brambor, pak rajèata a mraženou zeleninu, osolíme, opìt brambory a tak dále. Poslední vrstvou jsou brambory. Pøekryjeme alobalem a zvolna zapékáme v troubì cca 40-50minut. Nakonec odkryjeme alobal, povrch posypeme strouhaným sýrem a krátce zapeèeme. Mùžeme ozdobit snítkou petrželky. 1407kJ, 335kcal, 27g B, 8g T, 39g S. 2/2 - LASAGNE 80g lasagní, 80g kuøecího masa, 20g hladké mouky, sùl, 20g sýra Eidamu, sušená petrželka, drcená rajèata bez konzervaèních èinidel. Lasagne uvaøíme al dente (do mìkka, nerozvaøené). Maso umeleme, osolíme, a podusíme do polomìkka. Chlebíèkovou formu vyložíme alobalem nebo peèícím papírem a pokládáme postupnì vrstvy: lasagne, mleté maso, posypeme lehce petrželkou a jako poslední vrstvu dáme plátek Eidamu. Pøelijeme smìsí drcených rajèat s moukou a zapeèeme. 2036kJ, 509kcal, 36g B, 7g T, 79g S. 2/3 - HOVÌZÍ ZÁVITEK 200 g hovìzího masa z kýty, 40 g šunky, 40 g mrkve, 1 bílek, petrželka, 20 g hladké mouky, 20 g másla Omyté maso nakrájíme na plátky a lehce naklepeme. Šunku nadrobno nakrájenou smícháme s bílkem a na teflonové pánvi necháme srazit, vmícháme sekanou petrželku a hotovou smìsí potøeme plátky masa. Poklademe kousky mrkve, zabalíme, osolíme a opeèeme nasucho. Podlijeme vodou a dusíme domìkka. Maso vyjmeme, š ávu zahustíme nasucho opraženou moukou rozmíchanou ve studené vodì a provaøíme. Pøidáme máslo a podle chuti dosolíme. Maso vrátíme zpìt a necháme prohøát. Podáváme s karlovarskými nebo houskovými knedlíky, tìstovinami èi rýží. 2/4 - BRAMBOROVÝ GULÁŠ SE ŠUNKOU 500 g brambor, 150 g šunky, 30 g rajèatového protlaku, 20 g hladké mouky, 20 g olivového oleje, voda, majoránka Omyté, oloupané brambory nakrájíme na kostièky, zalijeme vodou, osolíme, mírnì povaøíme. Pøidáme na kostièky nakrájenou šunku, rajèatový protlak, majoránku a uvaøíme domìkka. Omáèku zahustíme nasucho opraženou moukou rozmíchanou ve vodì a dobøe provaøíme. Pøidáme olej, podle chuti dosolíme. Podáváme s bílým peèivem. 2/5 - MILÁNSKÉ RIZOTO S KUØECÍM MASEM 200 g kuøecích prsou, 20 g rajèatového protlaku, 200 g rýže, 40 g mrkve, 30 g hrášku, sùl, pažitka, 20 g másla, Omyté maso nakrájíme na kostièky, opeèeme nasucho, pøidáme rajèatový protlak, osolíme, podlijeme vodou a dusíme do polomìkka. Pøidáme na kostièky nakrájenou mrkev, propláchnutou rýži, hrášek, máslo, zalijeme vodou, zamícháme a dusíme. Pøed podáváním posypeme sekanou pažitkou. 2/6 - KUØECÍ MASO S KOØENOVOU ZELENINOU 500 g kuøecích prsních øízkù, 2 mrkve, 2 petržele, 1/4 celeru, sùl, 1/2 lžièky Solèanky Kuøecí prsa omyjeme, vysušíme, nakrájíme na malé kousky a osolíme. Koøenovou zeleninu oèistíme a nastrouháme najemno. Pánvièku lehce vytøeme olivovým olejem, rozpálíme a maso prudce orestujeme. Pak dáme spolu s koøenovou zeleninou do hrnce, pøidáme Solèanku, podlijeme vodou a dusíme na mírném plameni domìkka (cca 30 minut). P.S.: místo kuøecích prsních øízkù mùžeme samozøejmì použít krùtí PS: Jídlo vhodné i pro období po akutním zánìtu - v období diety 40 g tukù na den - dieta pankreatická - 4B, po toleranci vaøeného kuøecího masa. V tomto období radìji Solèanku vynecháme a nebo jí dáme jen špetku. 2/7 - OMELETA SE ŠUNKOU, SÝREM A RAJÈATY 1 vejce + 1 bílek, cca 40 g šunky, 30% eidam - cihla, 1 rajèe, sùl, bazalka Jedno vejce rozklepneme, rozkvedláme, z druhého odstraníme žloutek (slinivkáøi mohou jen jeden žloutek v pokrmu dennì), pøidáme šunku nakrájenou nadrobno, sýr nastrouhaný najemno, a nadrobno nakrájené rajèe (které pøedem oloupeme a odstraníme zrníèka), lehce osolíme a okoøeníme bazalkou a vše zamícháme. Pánvièku zlehka vytøeme olivovým olejem a omeletu osmahneme z obou stran dozlatova.podáváme s peèivem. PS: Nìkdy ji jím i jako hlavní jídlo s bramborovou kaší. Omeletu jsem si zaèala dìlat až 4 mìsíce po akutním záchvatu a ze

9 zaèátku jsem ji dìlala pouze z bílkù. Až po 7 mìsících jsem ji zaèala dìlat i s jedním žloutkem. 2/8 - ZÁVITKY Z RÝŽOVÝCH PLÁTÙ Vaøené maso v páøe s trochou mletého kmínu, trochou libeèku, majoránky atp. (králík nebo kuøecí prsíèka - vše bez kosti a kùže, bez tuku-okrájet) se rozmixuje, trocha rozmixovaného masa se promíchá s trochou vaøené rýže, bílkem z 1 vejce (když je mnì hodnì dobøe, tak celé vejce). Náplò mùže také být bez masa, jen rýže a zelenina - nebo maso + zelenina atd. Rýžové pláty se namoèí do vøelé vody, když zmìknou (pár vteøin), potøou se výše uvedenou nádivkou. Utvoøí se závitek, který se obalí v trojobalu - jako øízek a opéká se nasucho na teflonové pánvi. Popø. se obalí jenom v mouce nebo vùbec se neobalí a jen se opeèou nasucho. 2/9 - KUØECÍ PRSA S ANANASEM A RÝŽÍ 500 g kuøecích prsních øízkù, 1 plechovka ananasu, 3-4 sáèky rýže, sùl Jednoduché, ale výborné: Kuøecí prsa omyjeme, nakrájíme na nudlièky a lehce osolíme. Pánvièku lehce vytøeme olivovým olejem, rozpálíme a kuøecí nudlièky prudce orestujeme. Pak dáme spolu s ananasem do hrnce, podlijeme vodou a dusíme na mírném plameni domìkka (cca 30 minut). Podáváme tøeba s rýží. PS: Jídlo vhodné i pro období po akutním zánìtu - v období diety 40 g tukù na den - dieta pankreatická - 4B, po toleranci vaøeného kuøecího masa. 2/10 - HOVÌZÍ MASO NA RAJÈATECH 80g hovìzího masa, sùl, 5g hladké mouky, 30g rajèete, 15g mrkve, citrónová š áva, 3g cukru Maso naklepeme, osolíme a opeèeme na sucho, podlijeme horkou vodou a dusíme. Pøidáme oèištìnou, jemnì nastrouhanou mrkev a dusíme. Rajèe oloupeme, nakrájíme, zbavíme jeder, pøidáme k polomìkkému masu a spoleènì dusíme do mìkka. Maso vyjmeme a š ávu se zeleninou rozmixujeme. Omáèku zahustíme na sucho opraženou moukou rozmíchanou v trošce studené vody a necháme rozvaøit. Podle chuti pøidáme citronovou š ávu a cukr. E 672 kj, B 17,8g, T 5,4g, S 9,6g 2/11 - KUØECÍ PRSA S MEDEM A S JABLKY 500 g kuøecích prsních øízkù, 4 jablka, 3-4 sáèky rýže, 3 lžièky medu, sùl, olivový olej vhodný ke smažení Jablka oloupeme a nakrájíme na tlustší plátky (bez jádøince - slinivkáøi dávají pozor na jadérka). Kuøecí prsa omyjeme, nakrájíme na nudlièky. Pánvièku vytøeme olivovým olejem (jen lehounce kapkou oleje na ubrousku, kvalitní pánvièka to zvládne i bez oleje), rozpálíme a kuøecí nudlièky prudce orestujeme. Pak dáme spolu s jablky do hrnce, podlijeme vodou, pøidáme 3 lžièky medu a dusíme na mírném plameni asi 25 minut. Podáváme s rýží. PS: Jídlo vhodné i pro období po akutním zánìtu - v období diety 40 g tukù na den - dieta pankreatická - 4B, po toleranci vaøeného kuøecího masa. 2/12 - KRÙTÍ PRSA S BROSKVEMI A VODOVOU BRAMBOROVOU KAŠÍ 500 g krùtích prsních øízkù, 1 plechovka broskví nebo 2 èerstvé broskve, brambory, sùl, mletý kmín Krùtí prsa omyjeme, vysušíme, naklepeme a lehce osolíme. Pánvièku lehce vytøeme olivovým olejem, rozpálíme a maso prudce orestujeme. Pak dáme spolu s broskvemi do hrnce, podlijeme vodou a dusíme na mírném plameni domìkka (cca 30 minut). Brambory oloupeme, dáme do hrnce s vodou, osolíme, pøidáme kmín, vaøíme cca 20 minut. Pak pomaèkáme s trochou vody, ve které jsme vaøili brambory. Na maso položíme broskve a pøidáme kaši. PS: Jídlo vhodné i pro období po akutním zánìtu - v období diety 40 g tukù na den - dieta pankreatická - 4B, po toleranci vaøeného kuøecího masa. 2/13 - DIETNÍ PEÈENÉ FILETY S VODOVOU BRAMBOROVOU KAŠÍ rybí filé nebo filety (kvalitní z nìjaké ne moc tuèné moøské ryby), brambory, sùl, mletý kmín, citrón nebo citronka Filety nerozmrazujeme, omyjeme, vysušíme, osolíme, posypeme drceným kmínem a pokapeme citrónem. Zabalíme do alobalu, dáme na plech a v troubì pøedehøáté na 225 stupòù peèeme asi 20 minut. Brambory oloupeme, dáme do hrnce s vodou, osolíme, pøidáme kmín, vaøíme cca 20 minut. Pak pomaèkáme s trochou vody, ve které jsme vaøili brambory. PS: Jídlo pro období po akutním zánìtu - v období diety 40 g tukù na den - dieta pankreatická - 4B. Zaøazuji po jídle se šmakounem, na kterém zkouším tolerování bílkovin; nebo kdykoliv, když cítíte podráždìní a potøebujete odlehèit stravu.. 2/14 - MÄSOVÝ PUDING 50g bravèového stehna, 50g hovädzieho zadného, ½ ks vajca, ½ ks peèiva, 15g masla, ½ dl mlieka, so¾, strúhanka na vysypanie formy Žåtok vymiešame so so¾ou, pridáme maslo a udusené pomleté mäso, v mlieku navlhèené peèivo, z bielka uš¾ahaný sneh a všetko z¾ahka zamiešame. Mäso dáme do vymastenej, strúhankou vysypanej formy a varíme vo vodnom kúpeli asi ¾ hodiny. 2/15 - MÄSOVÉ GU¼KY V KÔPROVEJ OMÁÈKE : 50g bravèového stehna, 50g hovädzie zadného, ½ ks vajca, ½ ks peèva, 20g ryþe, 15g hladkej múky, 10g oleja, 1 ½ dl mlieka, ½ dl smotany, kôpor, so¾, kryštálový cukor, citrónová š ava Pomleté mäso, udusenú ryžu, vajce, v mlieku namoèené peèivo a so¾ dobre vymiešame. Z tejto masy tvarujeme gu¾ky, ktoré poukladáme na pekáè podlejeme vodou a udusíme do mäkka. Na oleji opražíme múku zalejeme studeným mliekom osolíme a varíme asi 20 minút Nakoniec pridáme smotanu a kôpor, dochutíme cukrom a citrónovou š avou. 2/16 - HAŠÉ OMÁÈKA: 100g hovädzieho zadného, 15g hladkej múky, 10g oleja, 1 ½ dl mlieka, ½ dl smotany, bobkový list, so¾ Umyté mäso vložíme do osolenej vody pridáme bobkový list a varíme do mäkka. Po uvarení mäso pomelieme. Na oleji opraženú múku zalejeme studeným mliekom, osolíme a povaríme asi 20 minút. Potom pridáme smotanu a pomleté mäso.

10 2/17 - MASLOVÝ REZEÒ : 50g bravèového stehna, 50g hovädzieho zadného, ½ ks vajca, 20g masla, so¾ Umyjeme a pomelieme mäso, pridáme vajce, so¾ a premiešame. Z masy vyformujeme obdåžnikové rezne, ktoré poukladáme na plech, podlejeme vodou a na každý rezeò uložíme plátok masla, dusíme do mäkka. 2/18 - KUØECÍ ØÍZKY V ZELENINOVÉ OMÁÈCE 600 g kuøecích prsních øízkù, 250 g cibule, 500 g zeleniny (petržel, celer, mrkev), sójová omáèka Tamari, umeocet, koøení Horalka, saturejka, mletý bobkový list a koøení mleté, panenský olivový olej, moøská sùl Omyté kuøecí øízky naložíme do marinády z olivového oleje, umeocta, soli, koøení Horalka, saturejky a mletého bobkového listu. Necháme naležet 6 hodin. Pekáè vymastíme olivovým olejem, poklademe nahrubo pokrájenou cibulí a zeleninou. Zeleninu posypeme mletým novým koøením a bobkovým listem. Navrch poklademe marinované kuøecí øízky i s marinádou. Podlijeme vodou tak, aby zelenina byla pnoøena a maso napùl. Pøikryjeme alobalem a peèeme pøi C zhruba jednu hodinu. Kontrolujeme a podléváme dle potøeby vodou. Na závìr peèem 15 minut odkryté a vodu zèásti odpaøíme. Upeèené maso vyjmeme, zeleninu se š ávou rozmixujeme na omáèku. Nezahuš ujeme. Kuøecí øízky vložíme zpìt do omáèky a podáváme buï samostatnì nebo s rýží. 2/19 - BRAVÈOVÝ ZÁHRADNÍCKY REZEÒ : 100g bravèového stehna, 10g oleja, 10g hladkej múky, 20g cibule, 30g mrkvy, 30g petržlenu, 30g kalerábu, 30g zeleru, 30g hrášku, 30g kar?olu, so¾, èervenú mletú papriku, èierne mleté korenie, vegetu Mäso umyjeme, nakrájame na plátky, naklepeme, osolíme, okoreníme a na oleji opeèieme z oboch strán, potom mäso vyberieme. V mäsovom výpeku opražíme na drobno nakrájanú cibu¾u, múku, pridáme èervenú mletú papriku, podlejeme vodou, pridáme mäso a podusíme. Keï je mäso polomäkké pridáme oèistenú, umytú, na kocky nakrájanú zeleninu, necháme dusi. Hotové jedlo dochutíme vegetou. 2/20 - BRATISLAVSKÁ ROŠTÌNKA 80 g hovìzího masa, 25 g mrkve, 5g celeru, 10 g mladé kedlubny, 15 g hladké mouky, citrónová š áva, sùl Plátek masa osolíme, opeèeme na sucho, podlijeme a dáme dusit. Oèištìnou a omytou zeleninu nastrouháme na jemno, pøidáme maso a spoleènì dusíme do mìkka. Maso a èást zeleniny vyjmeme a uchováme v teple. Zbylou zeleninu se š ávou rozmixujeme, zahustíme na sucho opraženou moukou a necháme provaøit. Dochutíme citrónovou š ávou. Pøi podávání klademe zeleninu na plátek masa a podlijeme š ávou. E 775 Kj, B 19,1 g, T 5,5, g, S 14,3 g 2/21 - HOVÌZÍ MASO V ZELENINÌ 80 g hovìzího masa, 30 g mrkve, 20 g mladé kedlubny, 5g hladké mouky, sùl Maso nakrájíme na kostky, osolíme, opeèeme na sucho, podlijeme vodou a dusíme. K polomìkkému masu pøidáme oèištìnou jemnì nastrouhanou mrkev a mladou kedlubnu. Když je vše mìkké, zahustíme zálivkou z na sucho opražené hladké mouky a studené vody. Necháme dobøe provaøit. E 625 kj, B 17,8 g, T 5,3 g, S 6,5 g 2/22 - KRÁLÍK NA KMÍNU 180 g králíka, sùl, kmín, 10 g hladké mouky Maso nakrájíme na vìtší kostky, dáme do nádoby, pøidáme kmín, osolíme, podlijeme vodou. Dusíme v melém množství vody. Mouku rozmícháme ve vodì, maso vyndáme na talíø a do š ávy vlijeme rozmíchanou mouku. Uvaøíme do zhoustnutí, pøidáme maso a necháme krátce pøevaøit kj, 325 kcal, B 39g, T 14g, S 7g 2/23 - BRAVÈOVÉ ZAMAGURSKÉ PRÍKLAD SPRÁVNEJ TECHNOLOGICKEJ ÚPRAVY Opracované mäso (bravcové stehno) opecieme nasucho, osolíme, podlejeme vodou a dusíme. Neskôr pridáme pokrájanú diétnu jemnú salámu, zeleninu (mrkvu, zeler, petržlen) a dodusíme. Štavu zahustíme mliekom, v ktorom je rozrobená múka. Povaríme a nakoniec zjemníme malým množstvom masla. Dochutíme cukrom a citrónovou štavou. TYP: Závitky z telecího masa typ k jídelníèku pro dietu è.4 s omezením tuku 80g telecí maso, sùl, 10g šunka, 1/4 ks bílek, 10g strouhaná mrkev, 10g hl. Mouka, 10g máslo, 10g cibule, Dušené karbanátky typ k jídelníèku pro dietu è.4 s omezením tuku 40g hovìzí maso, 40g vepøové maso, 1/6 ks vejce, 60g strouhanka dle potø., Vývar, 60g máslo, Vaøená kuøecí prsa s vodovou bramborovou kaší a s mrkví 500 g kuøecích prsních øízkù, 1 mrkev, 1 petržel, 1/4 celeru, 1,5 litru vody, 4 kulièky Nového koøení, 1 zarovnaná lžièka soli, 1/2 lžièky Solèanky brambory, sùl, mletý kmín 3 BEZMASÁ JÍDLA 31 receptù

11 3/1 - TÌSTOVINOVÝ NÁKYP SE ZELENINOU A SÝREM 20g tìstovin, sùl, 1 vejce, 20g baby karotky, 20g brokolice, 10g kukuøièných zrn, 30g strouhaného sýra Eidam 30%. Tìstoviny uvaøíme v osolené vodì do mìkka. Pøidáme mraženou zeleninu (z brokolice jen jemné rùžièky bez stonkù), nastrouhaný sýr a vejce rozšlehané se solí, v pøípadì potøeby doplníme nízkotuèným mlékem. Naplníme do 2/3 do porcelánových misek zakryjeme alobalem a uvaøíme na vodní lázni (asi do 1/3 ponoøené). 1999kJ, 477kcal, 26g B, 12g T, 65g S. 3/2 - PALAÈINKY 15 dkg hl. mouky, ¼ l mléka, 1 vejce, špetka soli - když budou sladké, mùže se pøidat trochu nastrouhané citrónové kùry. Dìlá se nasucho na teflonové pánvi. 3/3 - OMELETY ZE STROUHANKY 3 lžíce jemné domácí strouhanky, 1 vejce, mléko - lépe je voda v množství, aby vznikla hustá kaše (mùže se po chvíli ještì zøedit, strouhanka tekutinu vsákne), špetka soli. Dìlá se nasucho na teflonové pánvi. Náplnì do palaèinek a omelet a) slaná náplò: o špenát jalový, mražený - dušený jen bez jakýchkoliv pøídavkù, mùže se zahustit rýžovou krupièkou nebo moukou o v páøe uvaøená zelenina (viz výše), rozmixovaná o zeleninu nìkdy promíchám s troškou sýru Luèina b) sladká náplò: o domácí jableèná marmeláda (po kupované je mnì špatnì) 3/4 - PALAÈINKY ZELENINOVÉ Uvaøit zeleninu - jako na polévku, ale husté. Rozmixovat. Pak do vychladlého pøidat 1 vejce na ¼ l, trochu hladké mouky tak, aby vzniklo tìsto jak na palaèinky. Dìlat nasucho na teflonové pánvi. 3/5 - VAJEÈNÁ OMELETA SE SÝREM A ŠPENÁTEM 3 vejce, 100 g listového špenátu, mléko, sùl, kapka olivového oleje, 30% eidam Listový špenát je velmi bohatý na vitamíny a minerální látky. Pokud ho krátce podusíte, aby trošku zmìkl, pak o nì nepøijdete. Lehce tedy špenát poduste v páøe a mezitím si pøipravte vejce. Rozklepnìte je do misky, pøidejte špetku soli, mléko podle potøeby záleží na tom, kolik porcí budete pøipravovat, a vyšlehejte. Nastrouhejte si sýr na jemno a pøidejte k vejci s mlékem. Na pánev dejte kapku oleje a krátce osmahnìte špenátové listy. Když se lehce zatáhnou, tak pøilijte vejce s mlékem a sýrem a nechte smažit tak dlouho, dokud nebude omeleta hotová. Omeleta je pomìrnì sytá, a pokud ji budete pøipravovat pro jednu osobu, pak klidnì mùžete dát jen polovièní dávku. 3/6 - TÌSTOVINY Dle mého názoru, není nad to, dát si mouku hrubou na vál, pøidat vodu a uhnìtat vhodnou hmotu. Rozválet ji na sílu cca 0,5 mm a nakrájet si na nudle, ètvereèky, obdélníèky, trojhránky, jak je mi libo. Jde to rychle a je zaruèená kvalita. Ostatnì, mohu si to rozmyslet nad prací a z èásti udìlat tašèièky s marmeládou, atp., vymýšlet náplnì. Když ne, tak si koupit nìco ovìøeného v obchodì a držet se návodu na obalu. Použít je možné veškeré druhy z tvrdé pšenice, vèetnì barevných, jsou-li obarveny zeleninou. Nevhodné jsou všechny druhy s náplní (sýrovou i masovou). 3/7 - TARHOÒA 280 g tarhoòa, 25 g olej olivový, sùl Tarhoòu mírnì opeèeme nasucho v teflonovém nebo titanovém hrnci, pøidáme vodu (asi tolik, když dìláme dušenou rýži), osolíme a necháme dusit na mírné teplotì do té doby až se voda vypaøí a až je tarhoòa mìkká. Potom pøidáme olej a tarhoòu promícháme. 3/8 - VAJEÈNÁ OMELETA SE ŠPENÁTEM A SÝREM 2 vejce, 1 a 1/2 špalíèku mraženého listového špenátu, 30% eidam, trocha mléka, sùl, olivový olej Mražený špenát podusíme v kastrùlku do zmìknutí. Vejce rozkvedláme s troškou soli, mléka a nastrouhaného sýra. Vejce nalijeme na pánev vytøenou olivovým olejem a posypeme pøipraveným špenátem, bìhem smažení omeletu jednou otoèíme. PS: pokud pøidáte 2 bílky (slinivkáøi) nebo 2 vejce (všichni bez problémù s trávením), pùlku špalíèku špenátu a vaøené brambory, máte lehký, rychlý a levný obìd... 3/9 - RYBACÍ KARBONÁTOK 150g rybieho?lé, ½ ks vajca, ½ ks peèiva, ½ dl mlieka, 20 g strúhanky, so¾, 10g oleja Rybie?lé umyjeme, pomelieme, pridáme vajce, v mlieku namoèené peèivo, strúhanku, osolíme a všetko dobre premiešame. Z masy formujeme karbonátky, ktoré ukladáme na vymastený plech. Na každý karbonátok uložíme plátok masla, podlejeme vodou a dusíme do mäkka. Hotové karbonátky pokvapkáme citrónovou š avou. 3/10 - ZELENINOVÝ PUDING: 50g mrkvy, 50g zeleru, 50g kar?olu, 30g mrazeného hrášku, ½ ks vajca, 15g masla, 15g hladkej múky,2 dl mlieka, so¾, strúhanka na vysypanie formy Zeleninu oèistíme, umyjeme, a dáme vari do osolenej vody. Po uvarení zeleninu pomelieme, pridáme vajce a bešamel, ktorý pripravíme : na masle opražíme múku a zalejeme studeným mliekom varíme na hustú kašu. Všetko spolu vymiešame a dáme do formy, ktorú sme si vysypali strúhankou. Formu vložíme do vodného kúpe¾a a varíme asi

12 20 minút. 3/11 - VAJCOVÁ SADLINA: 2 ks vajec, 1 dl mlieka, 10g masla, strúhanka na vysypanie formy, so¾, petržlenová vòa V mlieku rozš¾aháme vajcia s petržlenovou vòa ou, osolíme a vlejeme do vymastenej a strúhankou vysypanej formy.formu vložíme do vodného kúpe¾a a varíme asi 20 minút. 3/12 - REZANCE S KRUPICOU NA SLANO : 120g širokých rezancov, 20g krupice, 20g masla, so¾ Rezance uvaríme v slanej vode, po uvarení scedíme a pokvapkáme s polovicou masla. Krupicu opražíme na sucho, podlejeme vodou, pridáme zvyšok masla a udusíme. Nakoniec rezance spojíme s krupicou s osolíme. 3/13 - ŽEM¼OVÁ KNED¼A : 2 ks žemle, 20g krupice, ½ ks vajca, ½ dl mlieka, so¾, petržlenová vòa Žemle pokrájame na kocky, zvlhèíme v mlieku, v ktorom sme rozš¾ahali žåtky, osolíme a pridáme petržlenovú vòa. Primiešame krupicu a z bielkov uš¾ahaný sneh. Masu sformujeme do valèeka, zabalíme do navlhèenej gázy (utierky) a varíme v osolenej vode asi 20 minút. 3/14 VÍDEÒSKÝ KNEDLÍK 200g housky, 10g tuku, 1 žloutek (staèí ½ vejce), sníh, 15g hrubé mouky, asi ¼ l mléka, sùl. Housku nakrájíme a pøípadnì pokropíme vlahým tukem (máslem nebo margarínem). Pak polijeme mlékem se žloutkem a necháme odpoèinout až houska zvlhne. Zlehka vmícháme sníh a mouku. Vaøíme v namoèeném ubrousku asi 25 minut. 3/15 OVOCNÉ ODPALOVANÉ KNEDLÍKY 140g hrubé mouky, ½ vejce, sùl, osmina litru vody, ovoce (jablka, broskve, meruòky) Osolíme vodu, pøivedeme ji k varu a za stálého míchání do ní postupnì vsypeme mouku. Stále mícháme, až se vzniklé tìsto nechytá na stìny nádoby. Odstavíme a necháme schladnout. Pak vmícháme vejce a vzniklé tìsto vytvarujeme do váleèku, z nìhož nakrájíme menší kousky, do kterých balíme ovoce a tvarujeme knedlíky. Vkládáme do vaøící vody a uvaøíme. 3/16 BRAMBOROVÝ KNEDLÍK 160g brambor, 20g krupice, pùl vejce, sùl, 1 rohlík Brambory uvaøíme v osolené vodì ve slupce, oloupeme a rozmaèkáme èi prolisujeme. Zasypeme krupicí, osolíme a necháme zchladnout. Vmícháme pùl rozšlehaného vejce a do vzniklého tìsta vmícháme na malé kostièky nakrájený rohlík. Z tìsta vytvarujeme knedlík, šišku zabalíme do vlhkého látkového ubrousku, kraje uvážeme provázkem a uvaøíme v osolené vodì. Hotový knedlík vybalíme a nakrájíme na koleèka. 3/17 BRAMBOROVÝ KNEDLÍK JEMNÝ DIABETICKÝ 180g brambor (èisté váhy), 30g krupice, 15g hrubé mouky, ½ vejce, sùl Tìsto na knedlík je lépe spojit v míse, je lehèí a øidší. Není tøeba tøít nebo vymíchávat, jenom souèástky spojit. Vaøíme v namoèeném ubrousku asi 20 minut. 3/18 - TVAROHOVÉ GU¼KY SO STRÚHANKOU A DŽEMOM: 250g tvarohu, 20g krupice, ½ ks vajca, 30g práškového cukru, 20g masla, 30g džemu, so¾ Prelisovaný tvaroh zmiešame s vajcom, pridáme krupicu a trošku cukru. Z masy tvarujeme gu¾ky, ktoré vyvárame v slanej vode kým nevyplávajú na povrch. Uvarené scedíme a obalíme v opraženej strúhanke, posypeme cukrom a polejeme roztopeným maslom. Podávame s džemom. 3/19 NOKY Z KRUPICE 50g dìtské krupièky, 1 vejce, sùl Vejce rozšleháme se solí a postupnì vešleháme krupici. Hotová hmota by mìla být nadýchaná, konzistence hustší kaše. Lžièkou èi polévkovou lžící vykrajujeme noky, které vkládáme do vaøící osolené vody. Jakmile vyplavou, ještì krátce je necháme vaøit (cca 1 munutu) a vyndáme. Pokud dìláme malé noèky (kávovou lžièkou), jsou hotové jakmile vyplavou. 3/20 NOKY Z RÝŽE 80g rýže, 1 vejce, sùl, voda Rýži rozvaøíme v osolené vodì na hustou kaši. Do vychladlé kaše vmícháme 1 malé vejce a z hmoty vykrajujeme lžièkou èi lžící noky. Vaøíme je v osolené vodì nebo v páøe. 3/21- SÝROVÉ NOÈKY 30g strouhanky, 30g strouhaného Eidamu 20%, sùl, 1 vejce, sušená petrželka. Vejce rozšleháme se solí a postupnì pøidáme na jemno nastrouhaný tvrdý sýr a špetku sušené petrželové natì. Podle potøeby zahustíme strouhankou. Výsledná hmota by mìla být konzistence hustší kaše. Kávovou lžièkou vykrajujeme malé noèky, které uvaøíme v osolené vodì. 1046k J, 249kcal, 18g B, 9g T, 25g S. 3/22 PRACHARANDA 200g jablek Jablka omyjeme, oloupeme a vykrájíme jadøinec. Nakrájíme na tenké plátky a v sušièce úplnì usušíme. Poté rozmixujeme na hrubší prášek.

13 3/23 STROUHANKA NA NOKY I OVOCNÉ KNEDLÍKY 60g strouhanky, 30g mouèkového cukru Strouhanku krátce opeèeme na sucho, odstavíme a smícháme s cukrem. Noky posypeme a podáváme. 3/24 OVOCNÁ OMÁÈKA NA NOKY I KNEDLÍKY NA SLADKO 200g ovocné pøesnídávky, 1 vanilkový cukr, 50g ovocné š ávy (100%) Ovocnou pøesnídávku smícháme s cukrem, pøípadnì naøedíme ovocnou š ávou. V mikrovlnné troubì nebo ve vodní lázni nahøejeme ale nevaøíme. Noky pøelijeme omáèkou a podáváme. 3/25 TVAROHOVÝ KRÉM NA NOKY 100 g mìkkého tvarohu bez tuku, 50g ovocné pøesnídávky, 1 vanilkový cukr Tvaroh rozmícháme s ovocnou pøesnídávkou a vanilkovým cukrem a tímto krémem pøekryjeme noky. 3/26 - CESTOVINA S PARADAJKOU, BROKOLICOU A SYROVOU OMÁÈKOU 100g cestoviny (vrúty, mašlièky, špirály...), 10g olivového oleja, 1 ks paradajky, 50g brokolice, 50g syru bambino, 1 ½ dl mlieka, ½ dl smotany, 10g masla, so¾, bazalka, cesnak Cestovinu vyvaríme v osolenej vode, scedíme a pokvapkáme olivovým olejom. Paradajku umyjeme, nakrájame na kocky a pridáme k cestovine. Brokolicu uvaríme v osolenej vode, scedíme a pridáme tiež k cestovine. Všetko spolu dobre zmiešame a podávame so syrovou omáèkou, ktorú si pripravíme tak, že na masle rozpustíme bambino, zalejeme mliekom a smotanou, osolíme, pridáme bazalku, oèistený pretlaèený cesnak a necháme prejs varom. 3/27 - KUKURICOVÝ KARBONÁTOK 150g mrazenej kukurice, 1 ks vajca, 1 ks peèiva, ½ dl mlieka, 40g strúhanky, 30g oleja, so¾, cesnak, èierne mleté korenie Uvarenú kukuricu pomelieme, pridáme v mlieku navlhèené peèivo, vajce, strúhanku, osolíme, okoreníme a ochutíme oèisteným a pretlaèeným cesnakom. Všetko spolu dobre premiešame a z masy tvarujeme karbonátky, ktoré obalíme vo vajíèku a strúhanke. Nakoniec karbonátky vypražíme z oboch strán do zlatista. 3/28 - PEÈENÁ JABLKA 2 jablka, 4 lžièky meruòkového nebo broskvového džemu (nebo jakéhokoliv bez zrníèek), 4 piškoty, javorový sirup Jablka omyjeme, rozkrojíme, zbavíme jádøince, dáme do zapékací mísy, mírnì podlijeme vodou a peèeme na cca 200 stupòù asi 30 minut. Pøi peèení radìji kontrolujeme, protože rùzné druhy jablek se peèou rùznì dlouho. Pokud jablka zaènou vytékat ven, vypneme. Džem smícháme s piškoty nakrájenými nadrobno a smìsí naplníme otvory po jádøincích. Zalijeme javorovým sirupem a vyjíme lžièkou - slinivkáøi nejí slupku. PS: dezert je vhodný i pro období po akutním zánìtu - v období diety 20 g tukù na den - dieta pøísná pankreatická - 4A; v tomto období radìji vynecháme javorový sirup 3/29 - V MLÉKU UVAØENÁ RÝŽE S JABLKY 15 dkg rýže, 3 polévkové lžíce cukru, 2 dl mléka (1,5%), 2 ks jablek, kùrka citronu èi pomeranèe Umytou rýži dáme vaøit ve vodou zøedìném mléku. Mezitím podusíme jablka a dochucujeme je citrónovou èi pomeranèovou kùrou strouhanou. Po vrstvách klademe jablka a rýži a mírnì peèeme v troubì. 3/30 - BRAMBOROVÉ PRSTY 50 dkg brambor, 2 polévkové lžíce margarinu, sùl, kmín Umyté, oloupané brambory nakrájíme na tlustší nudlièky, prsty. Dáme je do teflonové nádoby, dochucujeme kmínem a solí. Upeèeme je v troubì do èervena. Víckrát zamícháme obraceèkou. Pøed podáváním dáme margarin. 3/31 - BRAMBOROVÁ KAŠE S HOUBAMI 6 ks brambor, pùl kilo hub, 20 dkg sýru, margarin, sùl Z brambor, margarínu, soli udìláme kaši. Hoby oèistíme, nakrájíme a podusíme na minimu oleji. Mezitím solíme a pepøíme. Když už se vypaøila š áva, stáhneme. Pak dáme do máslem vytøeného pekáèe bramborovou kaši, na to klademe houby a na konec strouhaný sýr. V troubì peèeme do zlatova. 4/ KAŠIÈKY, OMÁÈKY, 8 receptù 4/1 - OVESNÁ KAŠE S MEDEM, OVOCEM A SKOØICÍ 3/4 hrníèku hrubých ovesných vloèek, 4 sušené nesíøené meruòky, 1/2 banánu, 1/2 støednì velkého jablka, skoøice, lžíce medu Vloèky pøebereme, vybereme èerné kusy a slupky. 3 x je propláchneme v hrnci s vodou (zbylé neèistoty vyplavou na povrch), vodu po každém opláchnutí slijeme. Vloèky necháme v hrnci a zalijeme studenou vodou, tak aby voda pøesahovala cca 0,5 cm nad povrch vloèek. Jablko omyjeme, oloupeme a nakrájíme na malé kousky. Banán nakrájíme na koleèka, meruòky

14 omyjeme a nakrájíme na malé kousky. Ovoce dáme do hrnce s vloèkami, zlehka posypeme skoøicí a dáme vaøit. Pøi vaøení na plynu doporuèuji použít rozptylovací møížku. Ihned jak kaše pøijde k varu, stáhneme plamen na mírný a zadìláme poklièkou, nemícháme. Kaše má jen mírnì probublávat, jinak se pøipálí - obèas zkontrolujeme. Vaøíme 20 minut, pak odstavíme, oddìláme poklièku a necháme 5 minut stát. Poté do kaše zamícháme lžíci medu a mùžeme konzumovat. PS: Jídlo vhodné i pro období po akutním zánìtu - v období diety 40 g tukù na den - dieta pankreatická - 4B, v období po zánìtu radìji skoøici vynecháme. 4/2 - KAŠE Z OVESNÝCH VLOÈEK Mùže být sladká - osladím trochou cukru nebo medu, nebo mùže být slaná - pak vaøím s mletým kmínem, libeèkem nebo majoránkou.... 4/3 - KOPROVÁ OMÁÈKA 1 balení luèiny nebo smetanového Almette, cca 5 dkg smetany 12% na vaøení, 1 lžíce nasekaného kopru, sù 4/4 - RYŽOVÁ KAŠA S ÈOKOLÁDOU 100g ryže, 2 dl mlieka, 20g kryštálového cukru, 10 g práškového cukru, 20g masla, so¾, 10g èokolády Ryžu preberieme, umyjeme a dáme vari do osolenej vody. Neskôr pridáme mlieko, cukor a dovaríme do mäkka. Hotovú kašu podávame s maslom, posypeme práškovým cukrom a postrúhanou èokoládou. 4/5 - Š¼AHANÝ TVAROHOVÝ KRÉM 150g tvarohu, 20g cukru, ½ ks vanilkového cukru, ½ dl mlieka, 30g džemu V mixéri vyš¾aháme tvaroh, cukor, vanilkový cukor, mlieko a džem na hladký krém. Hotový krém môžeme podáva s piškótami. 4/6 - JABLKOVÁ KAŠA 150g jabåk, 20g cukru,1/2 ks vanilkového cukru, ½ ks citrónu Jablká umyjeme, oèistíme, nakrájame na štvrtiny a dáme vari do vody, pridáme cukor, vanilkový cukor, š avu z citróna a varíme do mäkka. Po uvarení jablká scedíme, rozmixujeme na hladkú kašu. Môžeme podáva s piškótami. 4/7 - POHANKOVÁ KAŠE Z LÁMANKY 70 g pohanky lámanky ml vody, g datlí, 20 g sušeného sójového nápoje, troška mleté skoøice, javorový sirup Pohanku prohlédneme, odstraníme pøípadné zbytky slupek a propláchneme vodou. Pak ji zalijeme 300 ml vody, pøidáme krájené datle a vše pøivedeme k varu. Vaøící pohanku pøikryjeme, odstavíme, hrnec zabalíme do útìrky a vložíme do peøin na minut dojít, èímž zachováme vìtší množství vitmínù. Až zrno lámanky vstøebá vodu, jenom pøimícháme sušené sojové mléko a pøidáme skoøici. Na talíøi lze pøisladit javorovým sirupem. 4/8 - JAHELNÁ KAŠE 75 g jáhel ml vody, g sušeného sójového nápoje s pøíchutí smetany, med, javorový sirup, pùl lžièky mleté skoøice v bio kvalitì Pøebrané jáhly nasypeme na sítko. Prolijeme je 2-3x vaøící vodou abychom odstrnili pøípadnou hoøkost, která je v povrchu zrníèek. Po spaøení je vyklepneme do hrnce, zalijeme odmìøeným množstvím vody a trošku osolíme. Vaøíme minut do mìkka. Pak vmícháme sójové mléko a skoøici. Pøímo v hrnci mùžeme ještì lehce osladit medem nebo javorovým sirupem. Není nutné. Kaše je mírnì sladká pøidaným sušeným sirupem. 5/ SLADKÁ JÍDLA 18 receptù 5/1 - JABLEÈNÝ MOUÈNÍK 250g jablek, 20g cukru, 50g dìtských piškotù, 1/2 vanilkového pudinku. Jablka umyjeme, oloupeme, vykrojíme jádøince a nastrouháme. Rozdusíme v malém množství vody na kaši. Vlijeme do ní vanilkový pudink rozmíchaný v malém množství vody, osladíme a povaøíme. Horkou hmotu vlijeme do kompotových misek vyložených piškoty a necháme vychladnout a ztuhnout. 1856kJ, 464kcal, 5g B, 2g T, 112g S. 5/2 - OVOCNÉ ODPALOVANÉ KNEDLÍKY 140g hrubé mouky, 1/2 vejce, sùl, 1/8 l vody, ovoce (jablka, broskve, meruòky) Osolíme vodu, pøivedeme ji k varu a za stálého míchání do ní postupnì vsypeme mouku. Stále mícháme až se vzniklé tìsto nechytá na stìny nádoby. Odstavíme a necháme zchladnout. Pak vmícháme vejce a vzniklé tìsto vytvarujeme do váleèku z nìhož nakrájíme menší kousky do nichž balíme ovoce a tvarujeme knedlíky. Vaøíme ve vaøící vodì. 2107kJ, 502 kcal, 15g B, 4g T, 101g S. 5/3 - KOLÁÈ S JABLKY ½ vejce, 50 g bílého netuèného jogurtu, 60 g polohrubé mouky, 30 g cukru krupice, 10 g másla, Kypøící prášek, 120 g jablek

15 Vejce rozmícháme s jogurtem, vlijeme vychladlé rozpuštìné máslo, pøidáme mouku se špetkou kypøícího prášku a cukr, podle potøeby pøidáme vodu. Tìsto rozetøeme na peèicí papír nebo olejem vymazaný a moukou vysypaný plech. Poklademe plátky oloupaných jablek. Peèeme ve vyhøáté troubì asi 20 minut. Krájíme až po vychladnutí 5/4 - RÝŽOVÝ PUDINK S OVOCNOU Š ÁVOU 160 g rýže, 500 ml nízkotuèného mléka, 2 bílky, 30 g cukru, Na formu: 10 g másla, 10 g hrubé mouky Rýži propláchneme horkou vodou, zalijeme mlékem, pøidáme špetku soli a uvaøíme hustou kaši. Vmícháme cukr. Do prochladlé kaše zlehka zamícháme z bílkù ušlehaný sníh a plníme do vymazané a moukou vysypané formy. Peèeme ve vodní lázni asi minut. Podáváme polité ovocnou š ávou. 5/5 - TVAROHOVÝ KRÉM NA PIŠKOT 1 porce = 6 g bílkovin, 7 g tuku, 22 g sacharidù, 0 g vlákniny 100 g jemného netuèného tvarohu, 40 g mouèkového cukru, 15 g másla, 50 ml mléka Prolisovaný tvaroh smícháme s cukrem, máslem a podle potøeby naøedíme mlékem a našleháme 5/6 - BANÁNOVÁ BUCHTA 2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru, 2žloutky, kysaná smetana èi šlehaèka, pùl prášku do peèiva, 3-4 banány, ze dvou bílkù sníh, mléko dle potøeby, smícháme mouku, cukr, prášek do peèiva, pøimícháme smetanu a žloutky, potom zamícháme vidlièkou rozmaèkané banány, a mléka tolik, aby šlo tìsto nalít do formy (asi na konzistenci medu). Úplnì na konec zamícháme do tìsta opatrnì sníh. Nalijeme do vymazané a vysypané (hrubou moukou) formy. 5/7 - LEHKÝ DORT na internetu lze najít recepty na dietní korpus, vždy je tøeba doržovat zásadu - co nejménì tuku a ubrat trochu cukru. Navrch dáme banány èi kompotované ovoce, zajime želé. 5/8 - DIETNÍ VÁNOÈKA - 2 DÁVKY 1 kg polohrubé mouky, 1 kostka kvasnic, 16 dkg práškového cukru, 2 dkg Hery, 1 žloutek, 2 èajové lžièky soli, z 1 citronu kùra, 550 ml mléka, 2 lžièky peèicího prášku, 1 vejce na potøení (pøi rozdráždìné slinivce se potøe jen bílkem). Je nutné tìsto hodnì vypracovat a dobøe nechat vykynout, po upletení vánoèky rovnìž nechat velmi dobøe vykynout, aby pøi peèení nepraskala a nestrhala se. Já u mé trouby peèu: 5 minut na 250 C, pak pøikryji papírem a peèu minut na 220 C. Je lepší si toto množství rozdìlit na dvì vánoèky, lépe se peèe. 5/9 - DIETNÍ KEKSY 60 dkg hladké mouky, 4 dkg Hery, 20 dkg cukru, 2 celá vejce, 1/8 l mléka (mùže se pøidat trošku víc - podle tuhosti tìsta, protože v pùvodním receptu je 10 dkg másla), 1 celý prášek do peèiva, citrónová kùra. Vyválí se placka nejménì 2-3 mm tlustá a vykrajují se rùzné tvary - menší. Peèe se na cca 220 C - cca min. Tìsto nesmí být vyválené na moc tenko, keksy by pøi peèení nenaskoèily a vysušily by se. Správnì jsou z keksù až témìø polokoulièky - jsou tak "naskoèené". Dávám si je po vychladnutí do zásobníku s víèkem a mohu je po malých dávkách jíst - jsou mìkké a chutné. Mohou se i pomazat marmeládou a tøeba spojit dva dohromady - fantazii se meze nekladou. Marmeláda - z jablek, hrušek, rynglí, banánù, broskví, pomeranèe... - vše ale bez slupek!! Ovoce rozvaøím, rozmixuji a dìlám pøesnì podle návodu Gelfix super pomìr 3:1 - všude dávám co nejménì cukru. Dávám do malých sklenek. Když nejsou jablka dost š avnatá, tak k nim pøidám trochu vody - pøi vaøení. 5/10 - TVAROHOVÁ BÁBOVKA 2žloutky, 70g cukru, 20g vanilkového cukru, 40g másla, 8 lžic mléka, 250 g netuèného tvarohu, 100g polohrubé mouky, 10g prášku do peèiva, 4 bílky, máslo a kokos na formu Cukr, žloutky, vanilkový cukr ušleháme do pìny, pøidáme tvaroh, mléko, máslo. Z bílkù sníh, spolu s prosátou moukou pøimícháme do tvarohu. Tìsto vlijeme do vymzané formy vysypané kokosem (zjemní chu ). 5/11 - SLANÉ DOMÁCÍ VDOLKY KYNUTÉ S KMÍNEM 1 kostka kvasnic 1200 dkg hladké mouky 1 litr mléka 2-3 èajové lžièky práškového cukru (popø. nemusí být cukr vùbec žádný nebo ménì) 1 vejce cca ½ polévkové lžíce kmínu: mlýnkem na koøení si namelu kmín - není to prášek, jsou to rozdrcené cca pùlky jednotlivých kmínkù cca 2 èajové lžièky soli - já asi dávám víc, záleží na chuti a také na druhu soli, je potøeba to tìsto ochutnat, musí chutnat stejnì jako už hotové vdolky 3 dkg Hery Do mísy dám kostku kvasnic a práškový cukr. Rozetøu vaøejkou na kašièku. Mezi tím si dám ohøát mléko, musí být jenom vlažné, nesmí být moc horké. Trochu mléka naliji na kvasnice a pøidám trochu mouky tak, aby vzniklo velmi øídké tìstíèko. To dám kynout na teplo. Do zbylého mléka pøidám omastek a nechám rozpustit - pohlídám, aby mléko nevøelo, nesmí být moc vøelé. (Postupnì ještì musí mírnì vychladnout, než je dám do mísy.) Po vykynutí kvásku pøidám zbytek mouky, na mouku dám sùl - ta nesmí pøijít na kvasnice!!!, pak pøidám vajíèko a zbytek mléka. Namelu ten kmín. Pak vše velmi dobøe vypracuji, až je tìsto úplnì hladké a dìlají se puchýøky. Tìsto nesmí být ani moc husté, ani moc øídké. Musí být tak akorát, aby se z nìho daly tvoøit vdolky. Po vypracování dám tìsto kynout. Je docela dobré, když jednou vykyne, srazit je krátkým propracováním a nechat kynout ještì jednou. Ale není to nutné. Popráším trochu víc vál moukou a vykrajuji z mísy lžící kousky, pokud možno stejnì velké. Pokládám si je na vál. Dávám si jich 5 na délku a 4 na šíøku - to je celkem 20 vdolkù na plech. Na plech si dám papír na peèení. Každý kousek tìsta na vále jakoby poskládám dovnitø a otoèím spodkem nahoru - tím hladkým. Tím vzniknou krásné vdoleèky. Poskládám je na plech a nechám kynout. To je moc dùležité!!! Souèasnì zapnu troubu na cca 250 C. Po vykynutí - cca po ¼ hodinì - je vyhøátá i trouba,

16 peroutkou namoèenou v omastku (pøi podráždìné slinivce jen vlažnou vodou) potøu každý vdoleèek zvláš (zlehka, abych vykynutí nesrazila!) a dám plech do trouby. Peèe se cca minut - dle potøeby, vdoleèky ještì vykynou, zakulatí se na úplné koulièky a až jsou úplnì zlaté, vyndají se. Mùže to být i za delší dobu, ale zase ne moc, aby nebyly vysušené. Musí se každý øídit podle toho, jakou má troubu, tak zvolit stupeò a délku peèení. Když je vyndám z trouby, znovu každý vdoleèek potøu peroutkou namoèenou v omastku (nebo vlažné vodì). Pak je nechám na plechu vystydnout. (Mohou se nakombinovat rùznì - mùže se namíchat mouka tak, že se pøidá trochu žitné mouky nebo trochu grahamové mouky. Mohou se pøidat rùzná semínka - sezamové atd. Taky by se dal pøidat mák. Popø. se mohou posypat solí. - To ovšem jedinì pøi zdravé slinivce!!!) 5/12 - JABLEÈNÝ ZÁVIN KYNUTÝ Z téhož tìsta se dìlá jableèný závin, jenom se do tìsta pøidá trochu víc cukru. Rozválené tìsto na tenký plát se posype jemnou strouhankou, na to se nastrouhají jablka, pocukrují se, (žádná skoøice!!) tìsto se zavine, nechá vykynout na plechu a vloží do trouby k peèení - postup jako u vdolkù. Obojí se dá po vychladnutí a závin po rozkrájení - tøeba až druhý den - dát do mražáku a pak po malém množství konzumovat. Kynuté tìsto dìlám vždycky výše popsaným zpùsobem. Peèu na peèicím papíøe. 5/13 - TVAROHOVÝ PUDING 250g tvarohu, 20g strúhanky, ½ ks vajca, 20g masla, 30g práškového cukru, ½ ks vanilkového cukru, hrozienka, citrónová kôra, sirup Maslo, vajce a cukor vymiešame, pridáme tvaroh, hrozienka a ochutíme citrónovou kôrou. Ak je masa riedka, na zahustenie pridáme strúhanku. Masu vlejeme do vymastenej a strúhankou vysypanej formy, ktorú vložíme do vodného kúpe¾a a varíme asi 20 minút. Po uvarení puding vyklopíme z formy a posypeme vanilkovým cukrom a polejeme sirupom. 5/14 - PEÈENÉ JABLKO 1 ks jablka, 20g práškového cukru, ½ ks škoricového cukru Jablko umyjeme, dáme na plech, podlejeme troškou vody a peèieme do mäkka. Upeèené jablko posypeme práškovým a škoricovým cukrom 5/15 - JABLKO V ŽUPANE 1 ks jablka, 130g hladkej múky, 1 dl mlieka, ½ ks vajca, 10g kryštálového cukru, 20g práškového cukru, ½ ks vanilkového cukru, 30g oleja. Jablko umyjeme, ošúpeme, zbavíme jaderníka a nakrájame na kolieska. Kolieska obalíme v liatom ceste, ktoré pripravíme tak, že vyš¾aháme mlieko, vajce, hladkú múku a kryštálový cukor. Obalené jablká vkladáme do rozpáleného oleja a vypražíme z oboch strán do zlatista. Hotové jablká posypeme práškovým a vanilkovým cukrom. 5/16 - KRUPICOVÉ FLAMERY 2 ½ dl mlieka, 20g krupice, ½ ks vajca, 30g kryštálového cukru, ½ ks vanilkového cukru, 10g masla, sirup alebo kompót, so¾ Z osoleného mlieka, krupice, kryštálového cukru, vanilkového cukru a masla uvaríme kašu. Primiešame žåtky a z bielkov uš¾ahaný sneh a necháme prejs varom. Nalievame do kompótových misiek a podávame s kompótom alebo polejeme sirupom. 5/17 - JABLKOVÝ KYSE¼ 1 ks jablka, 1 dl vody, 2 polievkové lyžice maizeny, 30g kryštálového cukru, š ava z ½ ks citrónu Jablko umyjeme, oèistíme, zbavíme jaderníka, nakrájame na štvrtiny a dáme vari. Pridáme cukor, š avu z citróna a povaríme. Uvarené jablká rozmixujeme na kašu a zahustíme maizenou, necháme prejs varom. Môžeme podáva s piškótami. 5/18 - VTÁÈIE MLIEKO: 2 dl mlieka, 20g maizeny, 30g kryštálového cukru, ½ ks vanilkového cukru, 1 ks vajca Do mlieka rozš¾aháme žåtok, maizenu, kryštálový a vanilkový cukor a za stáleho miešania varíme do zhustnutia. Z bielka vyš¾aháme tuhý sneh, ktorý po lyžièkách vkladáme do vriacej vody necháme prejs varom. Hotový uvarený sneh vkladáme do pudingu. TYP: obrácený koláè typ k jídelníèku pro dietu è.4 s omezením tuku 3 ks vejce, 90g cukr, 180g polohr. Mouka, 50g olej, 50g piškoty, 400g jablka,1 0g cukr, 10g vanil. Cukr, 10g máslo plech, 6/ SALÁTY A PØÍLOHY 22 receptù K pøípravì salátù volíme dovolené druhy ovoce a zeleniny. Listnaté, jako hlávkový salát, polníèek, èínské zelí, štìrbák, øeøišnice, dále jarní karotka, a vhodné druhy ovoce se používají za syrova. Ostatní druhy po pøedchozím ovaøení. Chu ová úprava se provádí sladkokyselými marinádami a citrónem; pro zmìnu s pøídavkem nìkterého ovocného sirupu, napøíklad citrónového. Rovnìž lze pøipravit nálev s jogurtem.

17 Nìkteré vhodné kombinace Mrkvové saláty mrkev a jablko; mrkev a køen; mrkev, køen a jablko; mrkev a meruòkový kompot; mrkev a tøetinová dávka z jarní brukve a køen. Èervená øepa vaøená strouhaná a jablko nebo jablkový kompot s citrónem. Chøestové hlavièky. Zelená fazolka vaøená, nakrájená na úzké šikmé pruhy a citrónová marináda. Rajèata - loupaná vložíme na chvilku do vaøící vody a pak oloupáme. Ovocné saláty z jednoho druhu nebo smìsí chu ovì vhodnì kombinovaných zalijeme krémem z pudinkového prášku, chu ovì upravíme citrónem - - nebo ovoce loupané, krájené pokapeme citrónem a osladíme. Na ozdobení lze použít bílé pìny (bílkové). 6/1 NÁLEV S JOGURTEM VHODNÝ NA SALÁTY 1 lžíce jogurtu, 1 malá lžièka oleje, sùl, cukr, podle chuti citrónová š áva Vše promícháme. 6/2 - SALÁT Z MRKVE S JABLKY 100g vaøené mrkve (karotky), 100g jablek, 20g cukru, citronová š áva, sùl. Mrkev omyjeme, oškrábeme a uvaøíme do mìkka v nepatrnì osolené vodì. Vychladlou mrkev rozmixujeme a pøidáme jemnì nastrouhaná jablka (oloupaná a bez jádøincù). Zakapeme citronovou š ávou a osladíme. 700kJ, 175 kcal, 1g B, 1g T, 44g S 6/3 - MRKVOVÁ PØÍLOHA 500 g èerstvá mrkev, 300 g jablka, š áva z jednoho citronu, 100 g cukr mletý, voda Mrkev oèistíme, oškrabeme a nastrouháme na jemném struhadle. Jablka zbavíme jadøincù a podle potøeby odstraníme neèistoty na slupce, omyjeme a nastrouháme na jemném struhadle. Nastrouhanou mrkev smícháme s nastrouhanými jablky, zalijeme vodou a ochutíme citrónovou š ávou a cukrem, zamícháme a necháme vychladit v lednici. Podáváme k nejrùznìjším pokrmùm. Nejsme všichni stejní a proto èti 1. pøipomínku, kde nemocný má jinou zkušenost. 6/4 - SALÁT Z VAØENÉ ÈERVENÉ ØEPY 300 g èervené øepy, 6 g olivového oleje, Citrónová š áva, 20 g cukru, Sùl, Fenykl, Voda, Omytou øepu domìkka uvaøíme. Studenou oloupeme a nahrubo nastrouháme. Z fenyklu a vody si pøipravíme odvar, který necháme zchladit. Nastrouhanou øepu zalijeme zálivkou z odvaru z fenyklu, cukru, oleje, soli a citrónové š ávy. Opatrnì promícháme 6/5 - SALÁT Z ØEPY øepa, š áva z citronu, trochu cukru, ještì ménì oleje :-), sùl, bylinky 6/6 - SALÁT Z ÈERVENÉ ØEPY V UMEOCTU 600 g èervené øepy, pùl lžièky moøské soli, 1 lžièka celého kmínu, 1 lžièka fenyklu, 3 bobkové listy, 4 lžíce umeocta, popøípadì 1 lžièka strouhaného køenu (jen v pøípadì snášenlivosti) Celé, dobøe omyté a neoloupané bulvy vložíme do osolené vaøící vody, pøidáme koøení a øepu uvaøíme do mìkka. Doba varu záleží na její velikosti. Poèítejme jednu až dvì hodiny. Uvaøenou øepu vyjmeme, oloupeme, a ještì teplou ji nakrájíme na kosteèky. V misce ji zalijeme èistou vaøící vodou tak, aby byla právì potopena. Okyselíme umeoctem a promícháme. Nesolíme. Pikantní a též vhodná varianta je s pøídavkem èerstvého strouhaného køenu. Salát vychladíme. Mùžeme též dát do sklenièek a sterilovat. 6/7 - VANILKOVÝ PUDING S PIŠKOTY A S OVOCEM 1 vanilkový puding (používám Dr. Oetker), piškoty, 500 ml sojového mléka, 2 lžíce hnìdého cukru, 1 konzerva ovoce (mandarinky, meruòky nebo broskve v konzervì - pokud èertvé, tak odstranit slupky) nebo 1-2 banány, kakao Puding pøipravíme dle návodu - Obsah sáèku rozmícháme s cukrem v 1/3 pøipraveného mléka. Zbytek mléka pøivedeme k varu, poté pøidáme pøipravenou smìs s pudingem a za stálého míchání vaøíme asi 1 minutu. Pøipravujeme do misek èi velkých sklenièek. Jako spodní vrstvu dáme piškoty, zalijeme pudingem, dáme vrstvu ovoce, zalijeme, pak piškoty atd. Pak lehce posypeme kakaem a jíme teplé nebo studené, jak je libo 6/8 - ZELENINOVÝ SALÁT SE ŠUNKOU, VEJCI A SÝREM 200 g kvalitní šunky (napø. Berger - ), 200 g 30% eidamu, 4 vejce, extra lehká zakysaná smetana (napø. Yoplait, 8% tuku), 2 salátové okurky, 4 rajèata, 4 velké listy ledového salátu, cca 15 oliv, cca 8 vìtších lístkù èerstvé bazalky, sùl, bazalka Vejce vaøíme 10 minut ve vroucí osolené vodì, oloupeme a nakrájíme na menší kousky. Šunku nakrájíme, sýr nastrouháme najemno. Salátové okurky oloupeme, rajèata zbavíme slupky a zrníèek a vše i se salátem, olivami a bazalkou nakrájíme na menší kousky. Vše zamícháme dohromady, osolíme dle chuti, pøidáme zakysanou smetanu a špetku sušené bazalky. Ideální lehký letní obìd. 6/9 - MRKVOVÝ SALÁT Omyjeme 100g mrkve, oèistíme a vaøíme do mìkka v lehce osolené vodì. Vychladlou mrkev rozmixujeme a pøidáme 100g omytých, oloupaných a nastrouhaných jablek. Zakapeme citrónovou š ávou z pùl citrónu a pøidáme 20g cukru. Vše promícháme.

18 6/10 - SALÁT Z ÈÍNSKÉHO ZELÍ èínsnké zelí, cukr, olej, citron, sùl 6/11 - SALÁT PORKOVÝ/MRKVOVÝ porek/mrkev, olej, citron, sùl 6/12 - VAJEÈNÁ OMELETA SE SÝREM A ŠPENÁTEM 3 vejce, 100 g listového špenátu, mléko, sùl, kapka olivového oleje, 30% eidam Listový špenát je velmi bohatý na vitamíny a minerální látky. Pokud ho krátce podusíte, aby trošku zmìkl, pak o nì nepøijdete. Lehce tedy špenát poduste v páøe a mezitím si pøipravte vejce. Rozklepnìte je do misky, pøidejte špetku soli, mléko podle potøeby záleží na tom, kolik porcí budete pøipravovat, a vyšlehejte. Nastrouhejte si sýr na jemno a pøidejte k vejci s mlékem. Na pánev dejte kapku oleje a krátce osmahnìte špenátové listy. Když se lehce zatáhnou, tak pøilijte vejce s mlékem a sýrem a nechte smažit tak dlouho, dokud nebude omeleta hotová. Omeleta je pomìrnì sytá, a pokud ji budete pøipravovat pro jednu osobu, pak klidnì mùžete dát jen polovièní dávku. 6/13 - DIETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT Pokud ani vám nedìlá majonéza v bramborovém salátu dobøe, pak je na èase, abyste se nauèili ten dietní. Zajisté zachutná i milovníkùm tìžkého bramborového salátu s majonézou. Ingredience: 1 kg vaøených brambor, 1 mrkev, 1 salátová okurka, 1 svazek øedkvièek, 2 rajèata, 1 bílý jogurt, 2 vejce natvrdo, 2 papriky (žlutá a èervená), sùl, pepø, olivový olej Pøíprava salátu je velmi jednoduchá. Budete v zásadìpostupovat obdobnì, jako kdybyste pøipravovali salát klasický, tøeba ten štìdroveèerní. Jen s jinými potravinami. Brambory si oloupejte a nakrájejte na menší kousky. Všechnu zeleninu oloupejte, opláchnìte a mrkev lehce osmahnìte na olivovém oleji, dokud nezmìkne. Nakrájejte všechnu zeleninu a pøidejte ji k nakrájeným bramborám. Nakonec posolte, pøidejte pepø a zalijte jogurtem. Uvidíte, že tento dietní bramborový salát zachutná každému bez výjimek! 6/14 - PØESNÍDÁVKA TROCHU JINAK dìtská výživa, trochu cukru, polovièní množství solamylu -výživu naøedíme vodou, dáme cukr, pøivedem k varu. Zahustíme solamylem smíchaným s vodou. 6/15 - DIETNÍ PRACKY 200 g hladké mouky, 50 g másla, 50 g sorbitu, 1 vejce, 100 g mandlí, kakao Mandle si nastrouhejte a smíchejte s moukou, vejcem, sorbitem a zmìklým máslem. Vše spoleènì promíchejte na husté tìsto a plòte s ním formièky na vánoèní pracky. Nakonec dejte péct a obalujte v kakau. 6/16 - LEHKÉ KOKOSOVÉ KULIÈKY 200 g kokosu, 1 lžíce citrónové š ávy a kùry, 4 bílky, 40 g piškotù, 6 lžic sorbitu Piškoty si nastrouhejte a smíchejte spoleènì s citrónovou kùrou a š ávou, sorbitem, kokosem (pouze s jednou polovinou), vyšlehanými bílky. Všechno spoleènì promíchejte a propracujte na hustou hmotu, ze které lze následnìtvarovat kulièky. Z kokosové hmoty tvoøte menší kulièky, které budete obalovat v nastrouhaném kokosu. Nechte v chladu nìkolik hodin zatuhnout. 6/17 KOMPOT - JABLEÈNÝ, HRUŠKOVÝ, TØEŠÒOVÝ, BROSKVOVÝ Zralé ovoce oloupu (tøešnì a broskve ne - broskve pak loupu než je konzumuji - slupky nikdy nejím - z žádného ovoce), podle velikosti pùlím nebo ètvrtím, naskládám do malých sklenek (je lepší otvírat kompoty vždy k jídlu èerstvé), na jednu sklenku dám jednu menší polévkovou lžíci cukru písku, zaleji vodou, zavíèkuji a dám sterilovat. Když mnì bylo hodnì špatnì, nedávala jsem cukr žádný. 6/18 - HLÁVKOVÝ SALÁT s pøídavkem š ávy z citronu, cukru a soli 6/19 - OVOCNÝ ŠALÁT S ORECHMI ½ ks jablka, ½ ks banánu, ½ ks pomaranèa, ½ ks kiwi, 50g hrozna, ½ ks citróna, 30g vlaðských orechov Ovocie umyjeme pod teèúcou studenou vodou, ošúpeme, nakrájame, dochutíme citrónovou š avou a premiešame. Nakoniec posypeme posekanými orechmi. Môžeme prida semienka slneènicové, sezamové, lanové. (Pozn.: kiwi, oøechy, hrozno s peckami, všelijaká semínka. No, nevím - jak pro koho. Š astní lidé, kteøí ani nemusí vìdìt, kde mají v tìle slinivku. Zjiš uji, že sem zaøazuji i høebíky do rakve. Ve zprávách se nikdy nezmiòuje o tom, jak provádìjí sebevraždu slinivkáøi. A pøitom je to tak prosté!) 6/20 - FAZU¼OVÝ ŠALÁT SO ZELENINOU 80g ve¾kej strakatej fazule, 30g bielej hlávkovej kapusty, 30g èervenej hlávkovej kapusty, 30g mrkvy, 20g sterilizovanej kukurice, 20g sterilizovaného hrášku, ½ ks zelenej papriky, 1 ks paradajky, 20g cibule, 1 polievková lyžica olivového oleja, so¾, kryštálový cukor, ocot, èierne mleté korenie Fazu¾u uvaríme do mäkka, po uvarení scedíme a necháme vychladnú. Kapustu a mrkvu oèistíme, umyjeme a nastrúhame. Papriku, paradajku umyjeme, nakrájame na kocky pridáme oèistenú na jemne nasekanú cibu¾u, kukuricu, hrášok a fazu¾u. Pokvapkáme olejom a zalejeme sladko-kyslým nálevom. Na koniec všetko spolu dobre premiešame. (Tak na to, prosím, pozor! Tu bych doporuèil radìji pro nìjaký vojenský útvar.) 6/21 - SÓJOVÝ ŠALÁT 150g suchej sóje, 1 ks papriky, 1 ks paradajky, 1 polievková lyžica olivového oleja, 20g cibule, so¾, kryštálový cukor, ocot,

19 èierne mleté korenie Sóju uvaríme do mäkka, scedíme a necháme vychladnú. Papriku a paradajku umyjeme, nakrájame a pridáme oèistenú na jemno nasekanú cibu¾u a sóju. Pokvapkáme olejom a zalejeme sladko kyslým nálevom. Nakoniec všetko spolu dobre premiešame. (Pozn.: Zkuste nemít problematickou slinivku a dejte se do toho. Napøíklad nìkdo, kdo má zdravou, by vám mohl darovat svou.) 6/22 - ŠOŠOVICOVÝ ŠALÁT 130g šošovice, 80g èínskej kapusty, 1ks paradajky, 1 polievková lyžica olivového oleja, ½ ks citróna, so¾, kryštálový cukor, èierne mleté korenie Šošovicu uvaríme do mäkka scedíme a necháme vychladnú. Kapustu a paradajku umyjeme pod teèúcou studenou vodou, nakrájame a pridáme šošovicu. Pokvapkáme olejom a zalejeme sladko kyslým nálevom. Nakoniec všetko spolu dobre premiešame. (Pozn.: S krajní opatrností. Nemusí dobøe dopadnout.) 7/ Š ÁVY 6 receptù Nedoporuèuje se alkohol (destiláty, pivo, víno, atd., všechny alkoholické nápoje), který toto onemocnìní výraznì zhoršuje a mùže být pøíèinou jeho rychlé recidivy. Nejsou vhodné ledové a sycené nápoje, (patøí sem i zmrzlina, mražené krémy, atd. ) limonády, káva, silný ruský èaj, nápoje s kakaem, nápoje s èokoládou, Doporuèené nápoje doporuèuje se vìtší množství ovocných š áv, svìtlý èaj (tj. Asi èaj uvaøený tak, aby nebyl tmavý, nebyl dlouho v horké vodì. Jinde se vyjadøuje tak, že se doporuèuje slabý ruský èaj.) Nápoje s bohatým obsahem vitaminù. Konzumovat š ávu ze zelenin. Další nápoje šípkový èaj, ovocný èaj, melta káva, bílá káva, nízkotuèné mléko (pøi snášenlivosti), acidofilní mléko, kefírové mléko (též individuálnì), ovocné džúsy, minerální vody s nižším obsahem CO 2 Èaj uvaøený na svìtlou barvu lze dochutit medem a citronovou š ávou Èaj s mlékem. Èaj uvaøený aby zùstal svìtlý (2dl), 1 dl mléka (1,5 %), 1,5 polévkové lžíce cukru Káva s mlékem (bílá káva) 3 kávové lžièky melty nebo mleté kávy bez kofeinu 1 dl mléka(1,5%), 1,5 polévkové lžice cukru, 2 dl vody š áva z rajèat 25 dkg èerstvých rajèat, 2-3 polévkové lžíce cukru nebo medu, citronová š áva. Umytá rajèata pøepasírujeme, pøecedíme. Mrkvová š áva 25 dkg mrkve, 2-3 polévkové lžíce cukru èi medu, citronová š áva. Umytou mrkev oèistíme, nastrouháme a v odstøedivce k tomu urèené vytlaèíme š ávu. Š áva z jablek 25 dkg jablek, 2-3 polévkové lžíce cukru èi medu. Umytá a oloupaná jablka nastrouháme. Vylisujeme š ávu nìèím, co k tomu máme v domácnosti. 7/1 - BANÁNOVÝ KOKTAIL 2 dl mléka, 1 ks banánu, ½ ks vanilkového cukru, 10 g krystal cukru Suroviny rozmixujeme v mixeru. 7/2 - ÈAJ NA ZÁNÌT SLINIVKY 1 díl na èekanky, 1 díl koøen pampelišky, 1 díl kvìt mìsíèku Pøipravíme si výluh a popíjíme 3x dennì. Tento èaj se mùže stát i souèástí pitného režimu. 7/3 - ÈAJ PØI POTÍŽÍCH, KTERÉ ZPÙSOBÍ STRAVOVACÍ VYBOÈENÍ Koøen puškvorce Jako záchranná brzda po stravovacím vyboèení, nebo v jeho pøedtuše, dobøe slouží výluh z koøene puškvorce. 7/4 - ÈAJ PØI CHRONICKÝCH TRÁCÍCÍCH POTÍŽÍCH Trpíme-li chronickými trávícími potížemi, je vhodné koøen puškvorce pøelít studenou vodou, nechat vyluhovat alespoò 8 hodin a popíjet po malých doušcích, popøípadì mírnì pøihøát ale ne vaøit. 7/5 - ÈAJ PÙSOBÍCÍ NA CELÝ ZAŽÍVACÍ TRAKT ŽALUDEK, STØEVA I SLINIVKU 1 váhový díl (dále jen vd) majoránka, 1 vd šalvìj, 1 vd máta peprná, 1 vd kvìt levandule Výluh z této smìsi se popíjí 1-3x dennì a k pøípravì se má použít i 1 polévková lžíce na 1 hrnek vody. Malý zádrhel u tohotu receptu je, že se neudává množství vody, èili síla výluhu a pak i velikost hrnce si musíme pøedstavit. Potìšující je, že to píše èlovìk se slinivkou jako vyzkoušený, dobøe zabírající èaj. Prý velmi dobøe povzbuzuje tøávení a k tomu je i chutný. 7/6 - PRO SILNÉ PORUCHY TRÁVENÍ 1 díl koøen puškvorce, 1 díl na pelyòku Když byliny spaøíme jen krátce, je tato "hoøèina" i k pití.

20 Nìco k bylinkám Bylinky støídáme a nesoustøedíme se na jeden druh. Pijeme neslazené. Jakékoliv slazení, by alternativními sladidly, by mohlo vyvolat trávící problémy a bylinky by ztratily svoji léèivou moc. Co dodat? Bylinek a receptur je kopa. Lze se doèíst hodnì v atlasech, v literatuøe pro zdraví, atd. Jednotlivé bylinky pro podporu slinivky na èekanky, koøen smetánky lékaøské, tøezalka, meduòka, máta peprná, lopuch, koøen puškvorce, pelynìk Pøi mém prvním vážném setkání se slinivkou, jsem spìchal do obchodu s potravinami a koupil si èajovou smìs bylin na žluèník a slinivku. Jsou na obalu uvedeny tyto byliny. Složení ve 100 gramech smìsy: smetanka lékaøská koøen (Radix teraxaci) 1,5 g, mìsíèek lékaøský kvìt (Flos calendulae) 15 g, tøezalka teèkovaná na (Herba hyperici) 15 g, kopøiva dvoudomá na (Herba urticae), èekanka obecná na (Herba cichorii) 10 g, svízel syøiš ový na (Herba galii veri) 10 g, øebøíèek obecný na (Herba millefolii),5 g, puškvorec lékaøský koøen (Radix calami), smil píseèný na (Herba stoechados), zemìžluè lékaøská na (Herba cantaurii), Dále na obalu je upozornìní, že není urèeno jako náhrada pestré stravy a také, že se musí dodržovat všechny pokyny vèetnì dávkováni. Heømánek dobøe poslouží pøi zánìtu slinivky. Je v lidovém léèitelství využíván i na problémy žaludku. Smetanka pøíznivì ovlivòuje procesy metabolismu a napomáhá dobrému trávení, podporuje funkci jater a tvorbu trávících š áv. Mìsíèek - pomáhá ochraòovat játra. [1] - Pøíspìvek - V sedmdesátých letech v našem podniku pracovala žena jako uklízeèka se zvláštním osudem. Toto mi vyprávìla: "Nelekejte se svých potíží. Pomohou vám brambory. Já jsem se zotavila pøed rokem a cítím se v plné síle. Když jsem byla nemocná, došlo to až tak daleko, že jednoho dne mi lékaøi v nemocnici øekli, že mi nedávají nadìji na pøežití. Nezbývá mi ani mìsíc života. Øekl jsem jim, že mám syna na vojnì na základní vojenské službì, nikoho jiného nemám. Okamžitì vystavili potvrzení pro uvolnìní mého syna ze služby, aby mi mohl nastrojit pohøeb. Mìli jsme starého trabanta a syn pøijel pro mne do nemocnice. Byla jsem jen kost a kùže. Naložil mì do auta a nevezl mì domù, ale k léèitelovi do hor, kam chodilo mnoho lidí. Øíkali o nìm, že je zázraèný léèitel. Sotva mì uvidìl, øekl :<neumøete. Máte ještì dojst sil abyste mohla zaèít svou léèbu. Nastrouhejte si syrové oloupané brambory, vymaèkejte š ávu z brambor a pijte ji víckrát dennì. Postupem èasu, jak se budete cítit silnìjší, dávejte si i syrové strouhané brambory. Dají vám to co vám schází a budete zdravá.> Vyšlo to." Já k tomu mohu dodat jen to, že mùj dvanácterník a žaludeèní vøedy, které mì tehdy zlobily, jsem pak zaèal takto zkoušet léèit a také jsem se uzdravil. Vylepšil jsem to tak, že jsem uvaøil èasto ovesné vloèky, propasíroval je pøes síto a do vlažných vloèek jsem dával š ávu ze syrových brambor. Jindy jsem pøidával pro zpestøení stravy polévku drùbeží èi zeleninovou, med, kompoty a marmelády. Vloèky ovesné se nemusí vaøit jen ve vodì. Místo vody mohou být bilinné èaje, èaj s mlékem, zbytky všelijakých polévek a š áv. Musel jsem také udìlat markantní zmìny ve svém životì, èili žít i duševnì pøijatelnìji. Spousta žaludeèních problémù má pùvod nejen v nesprávném stravování, ale velkou mìrou v psychice èlovìka. Je tøeba nìco zmìnit na tom, jakým tempem, jakými nervy, stresy, konflikty žijeme. Léèba vyžaduje za každou cenu klid, vnitøní vyrovnanost. Naše nezamìstnanost, tragické události kolem nás, které se nás dotýkají, velké starosty, úzkost, nepøátelské okolí velice ztìžuje èi znemožní mít úspìch v léèbì. Nakonec mohly být tyto stavy pramenem, pùvdcem naší nemoci. Každý správný lékaø øekne, že se má léèit pøedevším pùvodce problému, a až pak samotný problém. A jsme u prevencí, neboli u umìní pøedcházet nemocem. 8/ STUDENÁ KUCHYNÌ, DEZERTY, POMAZÁNKY 15 receptù 8/1 - RYBÍ POMAZÁNKA 150 g dušeného filé z tresky, 30 g celeru, 30 g jablka, 40 g mrkve, 20 g másla, 20 g hladké mouky, 100 ml nízkotuèného mléka, Zelená petrželka, Sùl, Citrónová š áva Do rozehøátého másla vsypeme mouku, zahøejeme a zalijeme studeným mlékem. Za stálého míchání uvaøíme hladkou kaši, kterou dobøe provaøíme a dochutíme solí. Po vychladnutí vmícháme uvaøené umleté filé, pøidáme strouhaný oloupaný omytý celer, mrkev, jablko a dobøe rozmícháme, pøidáme sekanou petrželku, dochutíme citrónovou š ávou, podle chutí dosolíme. 8/2 - TUÒÁKOVÁ POMAZÁNKA S CELEREM 3 konzervy tuòáka (80 g), 3 lžíce zakysaného lehkého mléèného výrobku Yoplait (8% tuku), lžièka jemné hoøcice Bornier (mají v Albertu), 5 lžic najemno nastrouhaného celeru, pár kapek pøírodní citrónové š ávy Real Lemon Vše pouze zamícháme, pøevzato a upraveno dle tohoto receptu na úžasném blogu Výpeèky. 8/3 - LUÈINOVO-RAJÈATOVÁ POMAZÁNKA 3 Luèiny nadýchané smetanové 125 g, 3 vetší rajèata, 2 lžíce Máslové Ramy, cca 5 vìtších lístkù èerstvé bazalky, sùl, drcený kmín, Solèanka Rajèata zbavíme slupky a zrníèek (doporuèuji rajèata naøíznout do køíže na obou stranách, pak zalít vaøící vodou a v té vodì chvíli ponechat), nakrájíme je nadrobno. Pøidáme Luèinu, Ramu, lístky bazalky nasekané nadrobno, špetku soli, kmínu a

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem

Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem Recepty sýrové pomazánky 48 Rajèata a olivy zbavené pecek nakrájíme najemno, pøidáme utøený èesnek, nasekanou bazalku a vše spojíme se sýry. Podle chuti osolíme a zvýrazníme keèupem. Anglie - Sýrová pomazánka

Více

Povánoční kulinářská inspirace

Povánoční kulinářská inspirace Povánoční kulinářská inspirace Milí čtenáři. Sice už máme skoro konec ledna, ale všechna ta kila navíc, která jsme si nastřádali během Vánoc (já tedy i během Silvestra je neuvěřitelné, co dokáže člověk

Více

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N.

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N. 4 porce Červená čočka loupaná BIOHARMONIE 500 g Špaldová mouka hladká BIOHARMONIE 1 kg HLAVNÍ JÍDLA příprava: 25 min. R Recept t je j použit žit z knihy k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková,

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Pomazánky Na přesnídávky a svačiny (recepty jsou normovány na 10 porcí) Celerová pomazánka celer 150 120 máslo pomazánkové 250 zakysaná smetana 100 ananas (jablka) 70 pórek 50 30 citrón 20 10 Celer nastrouháme

Více

I ten, kdo nemá rád zeleninu, si pochutná kvìtáku, protože kvìták je... no pøece zelenina

I ten, kdo nemá rád zeleninu, si pochutná kvìtáku, protože kvìták je... no pøece zelenina Recepty kvìták I ten, kdo nemá rád zeleninu, si pochutná kvìtáku, protože kvìták je... no pøece zelenina Kvìták spoleènì se zelím, kapustou, brokolicí a kedlubnou patøí mezi koš álovou zeleninu. Názory

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. VY_32_INOVACE_CVS17 Autor: Mgr. Martin Kovačka Předmět: Člověk ve společnosti (Občanská výchova) Ročník: 7. Tematický celek: Kultura. Stručný popis aktivity:

Více

mletý pepř olej na smažení

mletý pepř olej na smažení Dýňový ovocný salát Dýňový kompot 200 g mexická dýně 100 g cukr ananasová tresť 1 ks pomeranč 1 ks broskve 200 g zakys.smetana mandle-lupínky 1 ks van. cukr 1 ks limetka 1 ks kiwi Mexickou dýni nakrájíme,

Více

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu...

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu 0,75 kg Dobře připravená šťáva nebo omáčka je to, co posouvá pokrm na gastronomický vrchol. Ne vždy je ale snadné připravit šťávu

Více

Recepty z jednoho pekáče

Recepty z jednoho pekáče Recepty z jednoho pekáče Babské kuře 5-6 velkých brambor, majoránka, sůl, česnek, kmín, 3 rohlíky, 2 dl mléka, 1 lžička vegety, 1 lžíce sádla, 100 g slaniny, 1 cibule, 4 vejce, 1 kuře, grilovací koření

Více

Bramborová kuchaøka aneb Desatero dobré hospodynì

Bramborová kuchaøka aneb Desatero dobré hospodynì Bramborová kuchaøka aneb Desatero dobré hospodynì Úvodem... Netvrdím, že všechna zde uvedená jídla jsou zdravá - právì naopak, recepty se jen hemží pøísadami jako je bùèek, škvarky, máslo nebo sádlo.

Více

Tradiční recepty. méně cholesterolu. určitě vyzkoušejte! pochutnáte si

Tradiční recepty. méně cholesterolu. určitě vyzkoušejte! pochutnáte si Tradiční recepty méně cholesterolu určitě vyzkoušejte! pochutnáte si pórková polévka voda 1 l pórek 1 ks Alfa Bio lahůdkové TOFU 1 ks hrášek (mražený) 100 g kukuřice 100 g cuketa 1 ks mrkev 1-2 ks bujón

Více

Vaječná pomazánka s uzeninou

Vaječná pomazánka s uzeninou Velikonoční pokrmy Vaječná pomazánka s uzeninou 6 vajec natvrdo 100g majonézy 1 lžíce hořčice 2 sladkokyselé okurky 100g měkkého salámu sůl, pažitka Vejce podélně rozkrojíme, vyjmeme žloutky, vložíme do

Více

Recepty z jednoho pekáče

Recepty z jednoho pekáče J@ Recepty z jednoho pekáče Babské kuře 5-6 velkých brambor, majoránka, sůl, česnek, kmín, 3 rohlíky, 2 dl mléka, 1 lžička vegety, 1 lžíce sádla, 100 g slaniny, 1 cibule, 4 vejce, 1 kuře, grilovací koření

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ MLETÝM MASEM

BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ MLETÝM MASEM BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ MLETÝM MASEM 1 sáček bramborových knedlíků, 250g mletého masa, 1 rohlík, ½ šálku mléka, 1 vejce, česnek, majoránka, pepř, sůl Mleté maso osolíme, opepříme a orestujeme asi 15

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Staročeská rybí polévka s hrachem

Staročeská rybí polévka s hrachem Vánoce & Silvestr Staročeská rybí polévka s hrachem 200g uvařeného hrachu 400g okrajových porcí a kostí z ryby 1 mlíčí 1 jikry 100g kořenové zeleniny ½ lžičky pepře sůl muškátový květ 2 žemle 1 lžíce másla

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny Nudlové těsto: základní recept Pro 4 osoby 320 g italské mouky* (plus mouka na poprášení těsta) 3 vejce 1 žloutek 2 lžíce olivového oleje ½ lžičky soli Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

RECEPTY Z JÍDELNY SNŮ - ZŠ PRAHA 7, Tusarova 21

RECEPTY Z JÍDELNY SNŮ - ZŠ PRAHA 7, Tusarova 21 RECEPTY Z JÍDELNY SNŮ - ZŠ PRAHA 7, Tusarova 21 Fazolová polévka: 10-15 porcí 100 g mrkve 100 g celeru 100 g cibule 2 stroužky česneku 200g velkých bílých fazolí 1 dl olivového oleje 300 g rajčat/1 konzervu

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Vážení hosté, za tým restaurace Goldie šéfkuchaø Martin Svatek

Vážení hosté, za tým restaurace Goldie šéfkuchaø Martin Svatek M E N U Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdeènìji pøivítal v restauraci Goldie. Naše kuchynì se zamìøuje na èeskou gastronomii v moderním a odlehèeném pojetí. Používáme regionální a vždy èerstvé

Více

TÁBOROVÉ RECEPTY. (uvedená množství jsou vždy pro 10 osob) SNÍDANĚ

TÁBOROVÉ RECEPTY. (uvedená množství jsou vždy pro 10 osob) SNÍDANĚ TÁBOROVÉ RECEPTY (uvedená množství jsou vždy pro 10 osob) SNÍDANĚ rohlíky (30 ks), chleba (1,5 bochníku), vánočka (4 ks) Čaj 1 sáček sypaného čaje (10 g), cukr Vroucí vodu pomalu slejeme přes síto s čajem

Více

Kuchařské recepty z rostliny Slunečnice Topinambur (Artyčok Jeruzalémský) Potravina by měla být lékem a lék by měl být jídlem.

Kuchařské recepty z rostliny Slunečnice Topinambur (Artyčok Jeruzalémský) Potravina by měla být lékem a lék by měl být jídlem. Kuchařské recepty z rostliny Slunečnice Topinambur (Artyčok Jeruzalémský) Potravina by měla být lékem a lék by měl být jídlem. 1 Obsah Seznámení s rostlinou... 3 Kde hlízy zakoupit... 3 Jsme to, co jíme,

Více

Adamova pochoutka. Recept vyhrál 1. místo. Recepty 1 kolo. Ingredience: jedlá sůl cibule 1-2 lžíce más. Postup přípravy:

Adamova pochoutka. Recept vyhrál 1. místo. Recepty 1 kolo. Ingredience: jedlá sůl cibule 1-2 lžíce más. Postup přípravy: Recepty 1 kolo Adamova pochoutka ADAM mražená zeleninová směs ANO jedlá sůl cibule 1-2 lžíce más Na másle opražte najemno nakrájenou cibulku, přidejte zmrazenou zeleninovou směs, mírně osolte, dle potřeby

Více

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy Bramborová kuchařka žáků 2. třídy Lokše s mákem Studené vařené brambory, hl. mouka, špetka soli, mletý mák, moučkový cukr, kousek sádla nebo másla Brambory najemno nastrouháme na vál. Osolíme a přisypeme

Více

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Recepty s Regionální potravinou Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Jihočeský kraj Kapr se zelím Doba přípravy: 2 hodiny Množství: 5 porcí 500 g kapra 500 g Kysaného zelí bílého

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Krušnohorské zvěřinové speciality aneb na lovu v Krušných horách

Krušnohorské zvěřinové speciality aneb na lovu v Krušných horách Krušnohorské zvěřinové speciality aneb na lovu v Krušných horách PŘEDKRM - VORSPEISE Zvěřinová paštika z kance Pastete vom Eberfleisch 1 kg kančího masa 30 dkg anglické slaniny 10 dkg slaniny 2 cibule

Více

BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU

BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU Suroviny na těsto: Jiná variace: 6 větších brambor uvařených ve slupce polotovar bramborové 200 g hrubé mouky těsto 1 vejce sůl Podle chuti: strouhanka, moučkový cukr, máslo

Více

Bramborové recepty z VYSOČINY

Bramborové recepty z VYSOČINY Bramborové recepty z VYSOČINY 1 1. Prokládaný bramborák 1 kg strouhaných syrových brambor, 70 dkg hrubé mouky, 1 hlavička česneku, 2 vejce, sůl, pepř, majoránka dle chuti, 1 plátek krkovičky nebo libového

Více

Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014

Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014 Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014 Obilniny, luštěniny: Cizrna Fazole adzuki Fazole mungo Fazole hnědé Seitan special Tempeh Kroupy Špaldová mouka Další: Agar agar (želatina) Mořské řasy Palmový tuk

Více

Kapr s jogurtem. ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby sůl ½ kg bílého jogurtu Mandle

Kapr s jogurtem. ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby sůl ½ kg bílého jogurtu Mandle Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY

SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY Červená řepa Původ Její původ je ve Středomoří a v atlantském prostředí. Je známá a oblíbená jak v Evropě, tak v Severní Americe a mnoha asijských zemích. První záznamy o červené

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda:

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda: Marinády - maso: Tyto marinády jsou určeny převážně na kuřecí, vepřová a hovězí masa,můžou být však použity i na maso klokaní. Všechny níže uvedené ingredience smícháme, omyté,nakrájené maso na plátky

Více

knedlíky. Dobrou chuť!

knedlíky. Dobrou chuť! Milí čtenáři. Po roce se opět setkáváme u kalendáře s recepty z Vědomické kavárničky. Na rozdíl od toho minulého (na rok 2011 ) v něm nejsou recepty na buchty, koláče ani jiné sladkosti, u kterých si každé

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

katalog receptů pro eurest

katalog receptů pro eurest katalog receptů pro eurest logo eurest Tiramisu PRIBINÁČEK s čokoládovým piškotem (lehký dezert s Pribináčkem a piškotem) Piškot: 170 g 1700 g másla 120 g 1200 g másla 160 g 1600 g vaječná melange 60 g

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál Linecké 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál krém: 1x 1 ks tvaroh měkký ve folii 100g másla 1 ks vanilkový cukr 30g cukr moučka dle chuti je potřeba, aby krém byl hustší a

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Recepty na grilování, přípravu omáček a marinád

Recepty na grilování, přípravu omáček a marinád Recepty na grilování, přípravu omáček a marinád MARINÁDA NA HOVĚZÍ MASO (na cca 1 kg masa) 4 lžíce oleje z burských oříšků 1 lžíce ostré hořčice ½ čajové lžíce sladké papriky na špičku nože kari a šalvěj

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Omelety, palačinky (apetit)

Omelety, palačinky (apetit) Omelety, palačinky (apetit) Příprava těsta Základem omeletového těsta je polohrubá mouka, kterou předem prosijeme. Dále to jsou tekutiny, především mléko a minerální voda bez příchuti nebo sodová voda.

Více

Ilustrace: děti z MŠ Štěpánovice, MŠ Sluníčko Tišnov a ZŠ Doubravník

Ilustrace: děti z MŠ Štěpánovice, MŠ Sluníčko Tišnov a ZŠ Doubravník N E T R A D I Č N Ě A Z D R A V Ě J I V E Š K O L N Í J Í D E L N Ě Vzdělávání pro život, o. s. Ilustrace: děti z MŠ Štěpánovice, MŠ Sluníčko Tišnov a ZŠ Doubravník Tišnov 2014 Obsah Pomazánky... 5 Pomazánka

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ

OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ Podporujeme Váš úspěch od roku 1883 OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ Podporujeme Váš úspěch od roku 1883 Novinka! MAGGI Tekuté koncentráty Fondy Při vytváření nových MAGGI Fondů jsme chtěli udělat

Více

Bramborová kuchařka páté třídy

Bramborová kuchařka páté třídy Bramborová kuchařka páté třídy Příprava bramborové kaše Ondřej a Dominik Ingredience: Máslo, brambory, mléko, vodu Nástroje: Šťouchadlo na brambory, (vidličku), škrabku, 2x hrnec Postup: Brambory si ostrouháme

Více

Střední škola hotelnictví a společného stravování, TEPLICE NAD METUJÍ

Střední škola hotelnictví a společného stravování, TEPLICE NAD METUJÍ Střední škola hotelnictví a společného stravování, TEPLICE NAD METUJÍ 1 MENU Kroupový salát se zeleninou Krémová česnečka s krutony a čerstvou petrželkou Filátko ze pstruha s bylinkami na másle, grilovaná

Více

Houbová smaženice. Porcí : 4 Doba přípravy : 35 min

Houbová smaženice. Porcí : 4 Doba přípravy : 35 min HŘIBY HŘÍBKY a HŘÍBEČKY Houbová smaženice Porcí : 4 Doba přípravy : 35 min Použité suroviny: 800 g čerstvých hub 1 ks cibule 100 g másla 8 ks vajec sůl a pepř Houby očistíme ostrým nožem, pak opláchneme

Více

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné)

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné) V této části publikace naleznete originální recepty studentů středních škol Libereckého kraje, kteří se zúčastnili soutěže Ovoce a zelenina pětkrát denně. Všechny recepty jsou otištěny dle textových a

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR RŮŽOVÝ LIKÉR 15 květů z růže, 150 g cukru, 750 ml bílého rumu Květy opatrně opláchněte studenou vodou a nechte dobře odkapat. Dejte je do větší zavařovací sklenice spolu s cukrem a zalijte je rumem. Sklenici

Více

Kuchařka pokrmů soutěže

Kuchařka pokrmů soutěže Kuchařka pokrmů soutěže V letošním školním roce slaví školní jídelny 70 let své existence. Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti statutárního města Ostravy k oslavám připojil podporou této

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Bavorské vdolečky plněné a sladký tvarohový krém

Bavorské vdolečky plněné a sladký tvarohový krém Bavorské vdolečky plněné a sladký tvarohový krém Suroviny na 10 porcí Množství Polohrubá mouka 1 000 g Droždí 35 g Cukr krupice 125 g Mléko 400 ml Vejce- žloutky 2 ks Olej 500 ml Sůl 15 g Povidla/marmeláda

Více

Říčanské dobrůtky Z kuchyně našich babiček Recepty říčanských seniorů

Říčanské dobrůtky Z kuchyně našich babiček Recepty říčanských seniorů Říčanské dobrůtky Z kuchyně našich babiček Recepty říčanských seniorů Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Říčanské dobrůdky 1 OBSAH: 1. Maso 2. Bezmasé pokrmy 3. Moučníky, sladké pokrmy MASO

Více

Bramborový salát. Sýrový salát s paprikami. Jablkový salát s jogurtem. Jahodový salát. Ovocný salát se žampióny

Bramborový salát. Sýrový salát s paprikami. Jablkový salát s jogurtem. Jahodový salát. Ovocný salát se žampióny Mexický salát Půl hlávky bílého zelí, půl hlávky červeného zelí, 3 cibule, 4 zelené papriky, 4 rajčata, půl lžičky cukru, 2 lžíce oleje, celerová nať, ocet, hořčice, mletý pepř, sůl. Papriky umyjeme, zbavíme

Více

Vaříme s NutriniDrinkem

Vaříme s NutriniDrinkem Vaříme s NutriniDrinkem Stravovací návyky se upevňují v prvních letech života. V tomto období je velmi důležité, aby děti dostávaly všechny potřebné a nezbytné živiny. Pokud je tedy naučíme zdravé a pestré

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

Zapečené papriky se sýrem a salámem - opravdu výborné!!!!

Zapečené papriky se sýrem a salámem - opravdu výborné!!!! Zapečené papriky se sýrem a salámem - opravdu výborné!!!! [9.6.2009] Bílé papriky,rajčata,libové párky nebo točený salám, sýr eidam, anglická slanina. Papriky seříznu vršek a vydlabu vnitřky, po omytí

Více

BEST OF Vařit či nevařit?

BEST OF Vařit či nevařit? BEST OF Vařit či nevařit? 3,5 hod. praktický raw food seminář 22. a 23. listopadu 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy,

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak.

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Tesco Light Choices zahrnuje řadu výrobků se sníženým obsahem výživových hodnot. Například na našich Tesco Light

Více

jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala

jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala Husí kuchařka Vážení zákazníci, jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala se i tradičním pokrmem na svátek sv. Martina

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

VÝŽIVOVÝ PLÁN. Jana Nováková Udržení momentální tělesné hmotnosti

VÝŽIVOVÝ PLÁN. Jana Nováková Udržení momentální tělesné hmotnosti VÝŽIVOVÝ PLÁN Jana Nováková Udržení momentální tělesné hmotnosti Skripta výživového poradenství Balance SystemAcademy / Skripta kurzu výživového poradenství Balance SystemAcademy Vypracoval 25.11.2014

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Mrkvový dort s limetkovým krémem

Mrkvový dort s limetkovým krémem Minikuchařka 2 OBSAH Mrkvový dort s limetkovým krémem. 4 Jidáše.. 7 Špenátová polévka. 8 Boží milosti.. 10 Kopřivová nádivka pečená na slanině. 12 Velikonoční beránek. 14 Velikonoční mazanec.16 Špaldové

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_06

Více

Základní kynuté těsto na pizzu

Základní kynuté těsto na pizzu Pizza (apetit) Základní kynuté těsto na pizzu 250 g hladké mouky, 1 dl vody, 1/2 lžičky soli, 1 lžička moučkového cukru, 15 g kvasnic, 2 lžíce oleje, 2 lžíce mléka Do hrnečku s mlékem pokojové teploty

Více

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Pečená krkovice, brambory. Duš. zelenina. Přesnídávka. Pomazánka z Nivy, chléb.

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, KOMENSKÉHO UL. 273- ŠKOLNÍ JÍDELNA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, KOMENSKÉHO UL. 273- ŠKOLNÍ JÍDELNA Obsah BRAMBORY ZAPEČENÉ S UZENÝM MASEM A KVĚTÁKEM... 4 BRAMBORY ZAPEČENÉ S NIVOU-PŘÍLOHA... 4 MASOVÝ NÁKYP... 4 KUŘECÍ SOTÉ S BROKOLICÍ... 4 PIKANTNÍ MASOVÁ SMĚS Č. 2... 5 VEPŘOVÉ MASO A LA BAŽANT... 5

Více

Vladimíra Havlová KUCHAŘKA PŘI ONEMOCNĚNÍ JATER. 125 recept

Vladimíra Havlová KUCHAŘKA PŘI ONEMOCNĚNÍ JATER. 125 recept Vladimíra Havlová KUCHAŘKA PŘI ONEMOCNĚNÍ JATER 125 recept Vladimíra Havlová, 2007 ISBN 978-80-7021-882-2 OBSAH Onemocnění jater............. 7 Výběr potravin při jaterní dietě.. 11 Technologie vaření............

Více

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Rybí polévka. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, sýr tavený. Kuře pečené, rýže. Fazol. lusky na smetaně, brambory. ----- 4: Rohlík, sýr tavený.

Více