Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 1"

Transkript

1 Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 1

2 OBSAH: Obecné informace: str Historie - Základní informace - Charakteristika - Smysly - Výběr a koupě - Pohlavní akt a snůška - Inkubace - Inkubátor výroba Úprava a denní údržba: str Komunikace a seznamování: str Anatomie: str Úvod - Techniky a zásady Nemoci: str Krmení / potrava: str Obecně - Rozdělení Pohlavní znaky: str Úvod - Příprava - Lékarnička - Obecně - Přehled - Vlastní zkušenosti - Veterináři Výroba teraria: str Vybavení - Návod na vyrobu Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 2

3 Obecné Informace. Historie. Varan nilský byl veřejnosti představen poprvé v roce 1743 ilustrátorem Albertusem Seabou. Jeho nákresy zobrazovaly první exemplář který byl získán a určen pro studii a klasifikaci. Seba pojmenoval zvíře Lacerta nilotica. Švédský přírodovědec Carolus Linnaeus provedl první examinaci v roce 1758 a nazval zvíře Lacerta monitor. V roce 1766 Linnaeus oficiálně zdokumentoval ještěra a změnil jméno zpět na Lacerta nilotica. V roce 1818 Lichtenstein prejmenoval ještěra na Monitor niloticus a Fitzinger změnil jméno na Nile monitor v jeho knize New Classification of Reptiles z roku Název se dochoval až do dnes nezměněn. Základní Informace: Varan Nilský (varanus niloticus) Je jedním z pěti největších ješterů nacházejícím se na africkém kontinentě. Varanus je latinsky termín odvozený z arabského Waran což v anglickém jazyce znamená "monitor" v českém jazyce "kontrolovat". Jméno "monitor" je též vázáno s pověrami, kdy se věřilo, že tito ještěři oznamovaly na blízkost nebezpečných krokodýlů nilských. Varana můžete spatřit v povodí řeky Nil a ve všech oblastech subsaharské Afriky až po Egypt. Tohle nádherné zvíře obvykle spatříte v oblastech s klidnější vodou s písečným povrchem společně se stromovím zákoutím tvořící různé bunkry a úkryty. Většina importovaných jedinců pochází z oblasti Kenya, Nigérie a Toga. Zbarvení se liší podle oblasti odkud pochází a tak rozeznáváme dva rozdílné poddruhy varanus niloticus niloticus (sedm světlých příčných druhů a černý jazyk) a varanus niloticus ornatus (pět světlých příčných pruhů a růžový jazyk). Měřeno od ramenního kloubu po kyčelní, neplést si s kořenem ocasu to by vám už vyšlo pruhů víc. Ve volné přírodě se jejich jídelníček skládá z ryb, vodních krys, žab, vajec či mláďat Nilského krokodýla. Samozřejmě nepohrdnou ani mršinami. Mláďata se též živý větším hmyzem či plži. Charakteristika: Jejich zbarvení je většinou černé se žlutými skvrnami rozdílných velikostí po celém hřbetu a hlavě z nichž ty velké tvoří jako by pruhy, kdežto břicho má barvu okrově- žlutou se slabě viditelnými černými pásky. Díky zbarvení dochází ve většině případů k záměně s daleko klidnějším jedincem a to s Asijským vodním varanem. Jazyk Varana Nilského je dlouhý, silný, velice podobný jazyku hada. Též jako u hada je jazyk vybaven vysoce výkonným smyslem pro čich a je napojen na jacobson's orgán. Silné čelisti jsou osazeny velice ostrými zoubky, které jsou jemně nakloněny směrem dozadu pro lepší uchopení a držení kořisti. Nohy jsou silné a svalnaté, kde zadní jsou podstatně větší a svalnatější jak přední. Prsty má opatřeny silnými drápy, které využívá na lezení, hrabání, obranu či k trhání kořisti. Nosní otvory jsou umístěny na vrcholu zašpičatělé hlavy což značí že Varan je též velice dobrý plavec. V některých záznamech je uváděno že Varan Nilský dokáže vydržet pod vodou bez nádechu až 1 hodinu ovšem u zvířat testovaných v chovu se naměřila průměrná doba okolo 15 minut maximálně však 30 minut. Při tomto potápění dochází k redukci krevního tlaku a tlukotu srdce na minimum. Ovšem Varan nejen že je dobrý plavec, ale též dokáže výborně šplhat a na souši umí i velice rychle utíkat. Průměrná teplota těla varana se pohybuje okolo +28.8C kdy rozdíl mezi nejnižší a nejvyžší je zhruba od +20C do +37.2C. Oči má umístěné po stranách a tak umožňují varanovi obhlédnout okolí v širokém úhlu a díky velice dobrému zraku mu jen tak něco neunikne. Ocas je silný a kratší stejně jako u ostatních ještěrů je využíván k obraně, ale též pomáhá varanu v lezeni a přidržování. Taková další zvláštnost, kterou díky silnému ocasu dokáže je, že v případě nebezpečí se dokáže varan postavit na zadní nohy používajíce ocas jako třetí opěrný bod. V této pozici připomíná rozčíleného medvěda a tak zastraší případného agresora, který je překvapen jak jeho kořist najednou narostla. Pokud Varan o ocas přijde nebo o jeho část, tak má smůlu, ne že by kvůli tomu umřel, ale ocas na rozdíl jako je tomu u většiny ostatních ještěrek u varana nedorůstá. Varan je též velice dobrý běžec a dokáže vyvinout úctihodnou rychlost a v některých případech může být rychlejší jak člověk. Jeho tvar těla mu umožňuje velice obratně proběhnout hustým křovím a tak setřást případného predátora. Varan Nilský je schopen dorůst délky až 7 stop (2.1 metru), ale průměrná velikost se pohybuje okolo stop ( metru). Podíl mezi celkovou délkou, délkou s a bez ocasu je 1:1,5. (Pro příklad: bez ocasu = 30,5cm, ocas = 46cm Celkem = 76,5cm) Mláďata obou druhů váží zhruba kolem 20-25g ovšem u dospělých jedinců může být rozdíl markantní. Niloticus bude mít váhu kolem 4,5-7,25Kg, kdežto stejně starý Ornate bude vážit 10-13,5Kg. Niloticus narůstá v průměru 1,25cm - 2,5cm / měsíc, oproti tomu Oranate 2,5cm - 4cm / měsíc. Jako většina ještěů tak i varani rostou po celý život. Dospělý jedinec by měl mít minimální délku 122cm. Největší zdokumentovaný jedinec (1994) měl úctyhodných 243cm, ale i tak mnoho jedinců bylo zaznamenáno s délkou velice podobnou tomuto rekordu.v průměru se Varan Nilský dožívá let. Tento druh zvířete je v zajetí velice Obr. č.1 Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 3

4 stabilní a dalo by se říci nenáročný na chov, ovšem to jen za předpokladu, že dodržíte všechny podmínky správné péče a to nejen co se diety týče, ale též v zajištění adekvátních podmínek k životu. U jedinců odchycených ve volné přírodě by se měl provést test na zjištění vnitřních parazitů neboť šance, že je má je dalo by se říci 100%. Určité procento vnitřních parazitu je přítomno i u exemplářů chovaných doma, ale u zdravého zvířete je to naprosto normálni a organismus si jejich množství dokáže regulovat sám. Ve volné přírodě se Varan živí masitou potravou tudíž patří do skupiny masožravců. Varan Nilský má velice agresivní charakter a s jeho ohromným stiskem v tlamě a silným ocasem, kterým dokáže švihat vcelku dost rychle a přesně dokáže být velice nebezpečný i člověku. Ovšem s obrovskou trpělivostí, častým braním do ruky a hlavně dobře zásobenou lékárničkou si na vás může zvyknout a v některých případech vás mít i rád jestli se to tak dá vůbec nazvat:-) Samozřejmě nejlépe je začínat od mláďat u většího jedince přeci jenom to je o něco horší a hlavně je obrovský rozdíl když se vám zakousne do prstu 4 měsíce staré mládě, které je velké sotva 30cm nebo 3 roky starý jedinec, který sice není o moc větší asi kolem 75cm, ale se stiskem kterým dokáže rozdrtit u myší lebku jak burák. SOUHRN ZÁKLADNÍCH ROZDÍLŮ Obr. č.2 Niloticus Ornatus Niloticus Niloticus Obr. č.3 Počet pruhů 5 7 Barva jazyku růžovo-červená modro-černá Tvar hlavy oválný šípovitý Mohutnost masívnější hubenější varanus niloticus ornatus Hemipenisy 8-12 výrustků 5-10 výrustků varanus niloticus niloticus Smysly: Čich je zajišťován jeho dlouhým vidlicovitým jazykem, který je velice podobný jazyku hada. Jazyk sbírá informace, které pak následně předává Jacobsonovu orgánu který je umístěn na horním patře tlamy. Tak jako hadi tak i varani využívají tohoto orgánu k analýze pachu který je následně předáván do mozku kde je zpracován. Zvířata takto dokáží odhadnout jestli jde o vhodnou kořist a jak je zhruba veliká. Citlivost je tak vysoká že varan dokáže detekovat přítomnost člověka az do vzdálenosti 100m. Zrak u varana je umístěny po stranách a tak umožňuje tzv. prostorové vidění. Prostorové vidění u varana je velice dobré, ale i tak má varan jednu nevýhodu v přímém pohledu vpřed. Může se tak stát ze kořist sedící před špickou tlamy nemusí videt. Tahle nevýhoda se dá velice dobře vypozorovat když varan žere žrádlo z misky. Na žrádlo se díva z boku a i tak naklání hlavičku. Varan Nilský byl a je studován čas od času v divoké přírodě a z posledních údajů vyplívá, že je to teritoriální zvíře a tak by jste se měli vyvarovat chovu více jedinců v jednom teráriu neboť v dospělosti by mohlo docházet k bojům v nejhorším případě úhynu jednoho z jedinců. Boj těchto jedinců je velice zuřivý, kdy dochází ke kousání, švihání ocasem či škrábání, takže ještě jednou NEDOPORUČUJE SE CHOVAT VÍCE JEDINCŮ POHROMADĚ. Výběr a Koupě Zvířete. Obr. č.4 Výběr zvířete je pravděpodobně prvním a velice důležitým krokem, který budoucí chovatel učiní. V prvé řadě si musíme uvědomit, že pokud budete zvíře zdravě živit bude vaším společníkem po dobu až 15 let. Další důležitý fakt je, že z miniaturní ještěrky, kterou koupíte ve zverimexu a která bude mít kolem 25-40cm za pár let vyroste ještěr, který bude dosahovat až 1.5m. Další otázku, kterou si musíme položit je jestli budu mít na zvíře tolik času, abych ho často bral do ruky a tím pádem si zvykalo na lidský kontakt. Pokud si odpovíte na tuhle otázku NE tak si raději tohoto ještěra nekupujte, neboť ono je něco jiného zvládnout 20cm ještěrku a něco jiného 1,5 metrového ještěra, který nejen že má ohromnou sílu a drápy kterými je schopen rozervat kůži, ale i hodně silný ocas, kterým když švihne tak u slabších jedinců může i přerazit ruku. To ze všeho nejnebezpečnější je jeho tlama. Díky flexibilnímu krku je schopen hlavu natočit do jakéhokoliv směru a když se zakousne tak dokáže velice škaredě ublížit. Má ohromnou sílu ve stisku a k tomu si připočtěte řadu dobře nabroušených dozadu nakloněných zubů. Oproti třeba hadům, který když vás kousne a nezačne vás hned namotávat tak zpravidla hned pustí, Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 4

5 tohle zvíře jen tak nepustí. Je jako buldok. Dokáže být zakousnutý až několik minut a ať děláte co děláte z ruky ho jen tak nedostanete. Takže co teď? Stále máte chuť se pustit do chovu tohoto jinak překrásného zvířete? Pokud ano, můžeme přistoupit k dalšímu kroku a to přímo k samotnému výběru. Hned ze začátku bych vás chtěl upozornit, aby jste se vyvarovaly koupi jakéhokoliv nemocného zvířete v dobrém duchu záchrany. Pokud zvíře už na první pohled vypadá nemocné nekupujte ho. Pro začátečníka to dopadne akorát tak, že vám zvíře umře a vy budete zklamaní. Navíc zverimexy jsou si vědomy toho, že z 90% zvíře zahyne a tudíž neposkytují na takového jedince záruku. Léčba takového jedince je nákladná a hlavně náročná a to nejen na vaší peněženku, ale i trpělivost. Navíc ještěrky nejsou jako psi či kočky u ještěrů všeobecně není léčba nikdy na 100% jistá, že to pacient přežije. A proto se raději podívejte a vyberte zdravého jedince ušetříte sobě starosti i peníze. MALÁ UKÁZKA NEMOCNÝCH JEDINCŮ Obr. č.5 Obr. č.6 Obr. č.7 Obr. č.8 Varan Stepní pokročilá MBD a celková oslabenost organismu. Leguán Nosorohý MBD a špatně svlečená kůže, popáleniny. Varan Stepní pokročilá MBD a skoro úplná dehydratace. Leguán Nosorohý MBD, kůže sežraná od moči a trusu. Vyběr zdravého jedince: 1.) Prohlédněte si ještěrku pořádně nesmí vypadat příliš vychrtle. Speciálně si všímejte místa u kořene ocasu neměly by jste pozorovat vystouplé kosti. Dále si všímejte nohou ty by neměly být abnormálně nafouklé. Obr. č.9 2.) Podívejte se na jejich kůži. Pokud je kůže nadměrně vrásčitá je zvíře s největší pravděpodobností dehydrované. Dále by měla být kůže čistá a bez kousanců či škrábanců (ty by mohly přerůst v záněty) dále zkontrolujte břicho kvůli popáleninám. 3.) Zkontrolujte celkovou čistotu zvířete. Pokud objevíte na břichu stopy výkalu může to být v důsledku, že zvíře žilo v nehygienickém prostředí. Pokud objevíte stopy výkalu na hřbetě může to být příčina, že zvíře bylo příliš slabé na to se dostat zespod silnějších jedinců, nebo žilo v teráriu, které bylo přeplněné 4.) Zkontrolujte oči. Ty by měly být čisté lesklé bez známek otupělosti či únavy. Místa okolo očí by měla být čistá. Oči by neměly být v žádném případě nafouknuté nebo opuchlé. 5.) Zkontrolujte celkové nosní otvory. Jakékoliv známky výtoku z nosu nesvědčí o zdravém zvířeti. Výjimka: Například u leguánů se tvoří u nosu solný deposit to je zcela normální, ale varani musí mít nos čistý. 7.) Zkontrolujte tlamu. U většiny ještěrů je tlama zevnitř hladká mírně narůžovělá či našedlá. Jakékoliv bobule, pliskýře či nádorky svědčí o špatném zdravotním stavu nebo mohou upozorňovat na hnilobu tlamy. Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 5

6 8.) Zkontrolujte zbytek hlavy, která by neměla vykazovat žádnou asymetrii či opuchlost. Obě poloviny hlavy a čelisti by měly vypadat stejně. Jakékoliv nesrovnalosti či zkřivení může mít za následek nemoc zvaná MBD (měknutí kostí) u ještěrů je z 90% smrtelná. 9.) Zkontrolujte celé zvíře speciálně pak v oblasti tlamy, očních víček, břicha a krku na přítomnost parazitů, roztočů či klíšťat. Tito parazité budou velice malinkatí obvykle černé, nazrzlé či oranžové barvy. 10.) Poproste o podržení jedince. Vyzkoušejte jeho sílu. Nejlépe to zjistíte, když si necháte vytáhnout více jedinců na ráz. Letargie a ospalost je známkou nemoci. 11.) Pozorujte chování zvířete mělo by být ostražité, pozorné, mělo by reagovat na každý vás pohyb a mělo by být pořád ve střehu čekajíce na každý vás pohyb. Opět upozorňuji na ospalé a letargické zvíře vesměs to neznačí nic dobrého. Výjimka: Ještěři, kteří byly drženi v chladnějším prostředí mohou vykazovat známky otupělosti. 12.) Zkuste vypozorovat jakékoliv známky respiračních chorob. Například otevřená tlamička při dýchání, bubliny u nosu, pískavé zvuky při dýchání ještěra. 13.) Pokuste se zjistit odkud ještěr přišel jestli z odchovu či z odchytu ve volné přírodě. U odchycených zvířat hrozí riziko, že utrpěly velký šok a může se vám stát, že budou příliš divocí nebo můžou nastat problémy s přijímáním potravy. Též u jedinců z volné přírody by se měly udělat testy na vnitřní parazity. Komunikace a Seznamování - Úvod. Tak a máme tu další z velice krásných okamžiků a chvilek, které budeme s ještěrkou prožívat a věřte, že si užijete spoustu zajímavých okamžiků. Hned na začátek bych rád upozornil na fakt, že varani jsou velice inteligentní zvířata. Jistě nejsou až tak inteligentní jako psi či kočky, ale dokáží se naučit určité návyky a to je u ještěrky hodně velký úspěch. Čím častěji je budete brát do ruky tím rychleji si na vás zvykne. Dokonce jsou i případy kde se "skamarádí" s domácími zvířaty jako jsou kočky či psi a i když vyrostou v mohutného ještěra nepovažují o hodně menší kočky jako svoje jídlo, i když by jim stačil jeden výpad a micinka by za pár minut skončila v jejich žaludku. Ovšem nesmíme zapomínat, že to jsou pořád zvířata a tak všechno musíme brát s rezervou a nikdy nemůžeme tušit co se zrovna tím malinkatým mozečkem prohání. Jak a čím tedy začít? No nejlépe tím, že jej začneme často brát do rukou. Nemusíme ho držet v rukou hodiny stačí denně na minut, aby si zvyknul na vaší přítomnost a hlavně, že ve vaší přítomnosti nehrozí nebezpečí. Nejlépe je začít tak, že ho budete drbat na krku a po chvilce i po hřbetě a bocích. Párkrát ho jen tak vyndáte a opět položíte zpět do terária. Vždy, ale všechno dělejte pozvolna a pomalu nezapomínejte, že varan vás vidí:-) A věřte, že bude sledovat každý sebemenší pohyb a pokud se mu nebude něco zdát, tak se bude bránit. Při prvních pokusech si dávejte pozor na jeho hlavu, jelikož je velice ohebná a zakousne se do vás ani nebude vědět jak:-) U mláďat to není až tak hrozný u dospěláků to je horší. Pokud bude zvíře hodně nervózní a vy by jste chtěly drezúru trošku protáhnout tak doporučuji si s ním hrát ve vaně s napuštěnou vodou. Nejen, že tak můžete pozorovat jak vlastně takový ještěr plave, ale můžete si s ním hrát aniž by hrozilo nebezpečí, že by vám utekl. Na to si dávejte extra pozor! Ani netušíte jak takový ještírek může být rychlý a pokud máte v koupelně místo třeba mezi stěnou a napevno zabudovaným kabinetem a mezi tím prostor, že by sotva prst prostrčil tak věřte, že varan zamíří právě tam a nasouká se tam tak rychle, že nebude vědět ani jak. Mě se něco podobného stalo a byla to zábava na 3.5 hodiny a to nepočítám Obr. č.10 pak další hodinu a půl na zamaskovaní toho co jsem natropil při záchranné misi. Ale měl jsem štěstí, což Vy třeba nemusíte mít, takže je lepší takovým událostem předcházet! Pokud se, ale stane a váš ještěr uprchne, například ze špatně zajištěného terária první kam se podívejte tak na místa nejméňe přístupná jako je třeba pohovka, nebo obývací stěna. Pokud místnost, kde byl měla otevřené dveře tak veřte že toho varan využil. Je to zvíře, které zkoumá svoje okolí a zaleze všude kam to jen trochu jde. Pokud uprchne dospělý jedinec tak největší nebezpečí způsobí akorat sám sobě. Bude se snažit šplhat a zkoumat všechno ve svém okolí a není ojedinělím případem, že majitel našel svého miláčka mrtvého, nebo težce zraněného po pádu ze stromu kam se vyškrábal a v důsledku poklesu teploty ztratil úchop, neudržel se a spadnul na zem. Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 6

7 I TAKHLE TO MŮŽE U NĚKOHO NĚKDY VYPADAT... Obr. č.11 Obr. č.12 Obr. č.13 PROZATÍM TO, ALE U MĚ VYPADÁ NĚJAK TAKHLE... Obr. č.14 Obr. č.15 Obr. č.16 Obr. č.17 Pokud se Vám podaří varana zvládnout natolik, že když si ho posadíte na ruku tak Vám na ni vydrží sedět aniž by se lekal a chtěl někam rychle zmizet máte vyhráno. Od tohoto okamžiku ho můžete učit na další věci jako je krmení z ruky či pomalu ho učit na vodítko, když s ním budete v létě chtít jít třeba na procházku. Bohužel já jsem ho zatím ještě moc nezvládnul i když se to už hodně od doby kdy jsem si ho přinesl domů zlepšilo. Co se vodítek týče, tak díky tomu, že varan má hladké tělo můžete použít skoro jakýkoliv typ vodítka mě osobně se osvědčil typ, který s úspěchem používám u leguána a který je ke zvířeti velice šetrný a hlavně dá se udělat doma. (viz. nákres a fotografie). Mějte na paměti, že ze začátku se bude chtít varan z vodítka dostat, takže ho vždy pořádně dotáhněte a zkontrolujte po dalších 5-10 minutách neboť mu bude na 100% volné. Varan se totiž dokáže nafouknout. Tohle dělá, když zastrašuje takže vy v domnění, že to má akorát ho necháte bez dozoru on se splaskne a frnk! Bude v háji. Tohle se mi stalo též. Jednou doma a podruhé venku na verandě. Tehdy jsem si myslel, že je už po něm, ale naštěstí zamířil k haldě starého dřeva kam se nasoukal a kde jsem ho pak našel. Tenkrát sem si oddychnul podruhé:-) Postupem času jak váš varan bude růst by se měl uklidňovat ovšem bylo zjištěno, že každý varan má úplně jinou náturu. Někteří se nechají bez problému drbat na hlavě přenášet a převracet jiní budou nerváci, ale čím víc se jim budete věnovat, tím lepší by to mělo být. Jenom výjimečně se stává, že i přes denní péči se varana nepodaří "zkrotit." Závěrem snad říci, že pokud se o svého mazlíka budete starat poctivě a budete mít železné nervy můžete z něj vychovat úžasné zvíře, které až vyroste bude vám dělat dobrého společníka. No co se komunikace týče a technikám úchopů o tom se zmíním podrobněji v samostatné kapitole. Jinak stručně řečeno tady musíme vždy vyhovět ještěrovi. Pokud na nás nebude mít náladu, tak ho zbytečně nestresovat a nechat ho být a zkusit to třeba další den. To, že na nás nemá náladu to poznáme velice rychle. V teráriu bude na nás syčet a chrčet. Bude se všelijak nafukovat a zastrašovat. Bude se stavět na zadní jako medvěd a dělat různé gymnastické úkony jako kliky, což je mimochodem velice srandovní. Též se bude vypínat na všech čtyřech a dělat ze sebe ještě většího než je. Nebo jen tak bez vyzvání po nás šlehne ocasem. Tak v takovém případě je opravdu lepší nechat varana varanem a jít si po svých. Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 7

8 Vlastní pokroky: 07/07/ Poslední měsíc jsem vypozoroval u našeho varana veliké změny v chování. Začal jsem si ho brát každý den na večer do ruky a asi po třech týdnech byl jako vyměněný. Nyní mě již dokáže sedět na břichu klidně i hodiny a když se setmí tak si položí na mě hlavićku a usne. Dokáže se stále velice rychle leknout, ale už nepanikaří a pokud zjístí že se nic neděje rychle se uklidní. Též jsem ho zkoušel krmit když odpočíval na mém klíně a taktéž s úspěchem. Velice opatrně si vzal z ruky kousek kuřecího masa a bez problému ho spořádal. Ve dne už tak neřádí pouze, když se v teráriu dostanu moc blízko k němu tak zasyčí, davaje na vědomí, že mu zasahuji do jeho teritoria. 07/03/ Tak si už myslím, že máme vyhráno. Konečně se nám podařilo prolomit ledy a varanek nás začal už akceptovat jako neco od čeho nehrozí nebezpečí. Nyni vydrží sedět na rameni a nechat se nosit klidně i hodiny. No a dnes jsme vyzkoušely poslední zátěžovou zkoušku. Večer jsem ho nedal do terária, ale šel si lehnout s nama. Přitulil se ke mě a jak jsem ho zahříval tak spal, až do rána. Ráno ikdyž byl vzhůru dřív jak my tak ho ani nenapadlo někam zmizet. Válel se vedle mě obě přední nožky složený podél těla a naprostá spokojenost. Komunikace a Seznamování - Techniky a zásady. Rukavice: Před tím než ještěra vezmem do rukou, měli by jsme si prvně uvědomit jakého jedince budem brát. Jedná se o mládě či o slušně vzrostlého jedince? Je zvíře klidné, nebo to je divoch? apod., zkrátka a dobře sami musíme usoudit jestli rukavice jsou na místě nebo ne. Rukavice mají samozřejme své pro a proti. Takové rukavice můžou ovlivnit vaší citlivost a tak se může stát, že aňiž by jste chtěly můžete mláďata nechtěně zranit. Osobně doporučuji, když pracujete s mladými jedinci tak nošení rukavic není až tak nutné. Pokud je váš přístup k nim správný a správně se staráte o jejich drápky nehrozí vám nic Obr. č.18 jak pár škrábanců. Naproti tomu nošení rukavic u větších a dospělích jedinců jenom doporučuji. Rukavice vás nejen chrání před kousnutím, ale především před jejich drápy. Ty dokáží i při správnem zastříhávání vyrýt do kůže hlubokou ránu. Techniky chytání: Po pořádném omytí vašich rukou jste připraveni na vytáhnutí ještěra z terária. Upozorňuji pokud si ruce neopláchnte pořádně riskujete pokousání. Přiblížení k varanovi by mělo být rázné, ale ne rychlé a pro varana stresující. Po nějakém čase se naučíte číst a odezírat jak se varan zrovna cítí a budete mít jasnou představu jak je připraven pro vytažení a co můžete očekávat. Přibližte se k varanovi ze zadu směrem k ocasu. Pokud varan švihne ocasem vaše ruka v rukavici spolehlivě zablokuje tento výpad. Vaše druhá ruka by měla vklouznout pod varanovo tělo pro podporu v momentě, kdy bude varan vyzdvižen z terária. Buďte připraveni že mladí varani, ale někdy i starší jedinci se budou chtít vysmeknout a utéct. Pokuste se proto umožnit varanovi aby se uklidnil sám tím že jej necháte přelézat z jedné ruky na druhou. Někdy můžete též položit vaši druhou ruku nad ramena těsně za hlavou. U temperamentních zvířat, ale nedoporučuji. Položte ocas varana mezi vaši ruku a bok. Dávejte pozor aby varan nešvihnul ocasem proti nějakému objektu, který by mohl varanovi způsobit zranění. Hodně varanů už takhle přišlo ke zranění kdy si ustřelilo kus ocasu, nebo i jeho podstatnou část. U mě se to již stalo párkrát naštěstí zranění bylo jen povrchové a část, kterou si ustřelil nebyla větší jak 1-2 mm. Též neberte vašeho ještěra pár hodin po jídle což může mít za následek vyzvrácení potravy. Kontrola prostředí: Předtím než varana vytáhnete z jeho terária zkontrolujte prostředí kolem sebe. Je zapnutý stropní větrák a točí se? připomínajíce tal lovícího dravce? Co třeba vaše televize či stereo je tak nahlas že připomíná stádo běžících vodních bůvolů? Co třeba světlo? Dělá po zdech stíny jako lovící predátor? Zkrátka podívejte se na svuj byt z perspektivity varana. Varani totiž dokáží být velice rychle vyrušeni z klidu a znervózňet z nepřirozeného prostředí. Třeba jen projití mezi dveřmi může vyvolat u varana paniku. Někdy tito ještěři dokáží být klidní a nebojí se domělého útoku od neznámých objektů, které se pohybují a chovají pod hranicí jejich vlastní síly. Takže pro tyto ještěry se zakódovaným strachem v jejich mysli se pokuste každé fyzické seznamováni udělat co nejpříjemnější a co nejmíň stresové. Čím dříve u něj překonáte pocit strachu z vás a místa ve kterém se bude pohybovat tím dříve se můžete těšit z jeho společnosti. Obr. č.19 Hýčkání / hlazení: Je velice důležité vědět že varani a ješteři jako takový nedokáží "mít rád". Jediné co dokáží je tolerovat doteky a hlazení jako kočky či psi. Pro varana je zvednutí do výšky človekem nepřírodní a stresující. Mammals jako kočky a psi a pak hlavně človek Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 8

9 mají sekci v mozku, která je zodpovědná pro potřeby ukázat nebo příjmat psychické podněty např. lásku pro své přátele a bližní. Ještěři a to všichni bez vyjímek tuto sekci v mozku nemají. Ještěři, varany nevyjímaje nejsou shopni jakéhokoliv citu, lásky či sentimentu. Napříč tomu někteří varani dokáží být domestikováni. Jinymi slovy řečeno: Varani si nepřejí být jakkoliv hlazeni či zvedáni. Dokáží se, ale naučit a tohle chování tolerovat. Mějte prosím tohle vždy na mysli, když budete s varanem zacházet. Bezpečné držení: Když už držíte varana v ruce a ikdyž se jedná o toho nejposlušnějšího jedince a to malého i dospělého mějte na paměti a omezte jakékoliv těsné držení. Varani jsou většinou už tak nervózní, když je vemete do ruky a jakékoliv těsné držení může nastartovat agresívní chovaní, kdy se budou snažit ze sevření vymanit. Speciálně pak buďte opatrní v oblasti krku tzv. hyoid kosti, které jsou duležité pro správnou funkci jazyku. Pokud bude varan zvědavý nechte ho proplétat se mezi prsty, Obr. č.20 ovšem čím bude větší tím takové lození bude obťížnější. Obr. č.20 Po celou dobu bude vysunovat jazyk a detekovat prostředí. Též se může stát že vztyčí hlavu pro lepší rozhled a aby se na vás taky podíval. Nakonec by se měl uklidnit a dokonce vás i nechat aby jste ho hladily na krku a za ušima. Pokud, ale varan nebude spolupracovat je lepší ho vrátit zpět do terária a zkusit to na druhý den. Někdy se, ale stane, že i zcela klidný jedinec najednou nečekaně vyskočí z dlaně a dopadne na zem. Mladí varani obvykle utíkají už ve vzduchu a jakmile dopadnou tak okamžitě prchají. Pokud se tohle stane je na místě chtit varana jak nejrychleji to jen jde mladí jedinci zalezou na ty nejobtížnější místa starší jedinci dokáží poshazovat nábytek a celou místnost proměnit v mžiku na ruiny. Snažte se je proto chytit co nejdříve. Nechytejte, ale varana za ocas!!! Na rozdíl od většiny ještěrů u varana ocas NEDORŮSTÁ. Nejlepší řešení, které se osvědčilo i mě a co vám dá dostatek času na to aby jste varana chytily je přehodit přez něj ručník či deku. Agresivita: Varani nilští byli a bohužel stále jsou všeobecně známí pro svoji agresivitu. Slovo agresívní v tomto případě znamená že zaútočí bez předešlé provokace. I tak zatím není dokumentován jedinný případ kdy tohle zvíře zaůtočilo bez toho aniž by jej někdo nevyprovokoval. Varani, alespoň podle mě jsou zvířata víceméně plachá a raději utečou než aby zaůtočila. To se stane pouze v případě že jsou zahnána do rohu a v případě, že nemají jinou možnost útěku. Před tím, ale zkouší řadu zastrašovacích manévrů. Většinou můžete pozorovat že se varan zploští nafoukne krk a velice hlasitým Obr. č.21 syčivým zvukem vypouští z nozder vzduch. Je to velice efektíní a někdy to stačí na to nechat varana varanem a jít si po svých. Pokud, ale tohle zastrašovaní nefunguje dokáže v nestřeženém okamžiku švihnout ocasem. To je někdy dosti bolestivá záležitost a v africe domorodci tvrdí, že jim takto varani ne jednou oslepili psa nebo přelámaly nohy. Dále pak drápy které dokáží zasadit hodně hluboké rány. Takový dospělý varan dokáže roztrhnout ryflovinu jako papír. Dále tu máme ostré zuby a hodně silný stisk. U velkého jedince takový stisk dokáže bez problému zlomit prst. Pokud je, ale varan chycen a držen a vy si myslíte že už nemůže ublížit použije, alespoň pro mě tu nejstrašnější zbraň a je jedno jestli se jedná o dospělého jedince či mládě. V tu nejméně vhodnou dobu dokáže vyprázdnit obsah kloaky a s oblibou defekuje na vás. Divily by jste se, ale tenhle akt odradí většinu predátoru a někdy i mě.:-) Navykání: Pokud to je jen trošku možné pokuste se umístit terárium na místo, kde bude varan vystaven vašemu kontaktu co nejvíc. Ze začátku se snažte kontaktovat s varanem neinvazní cestou (výměna vody, čištění terária). Nechte varanovi čas na to aby si zvyknul ve svém novém prostředí. Ze začátku bude vyplašený a většinu dne jej neuvidíte jak si ale začne zvykat bude se míň bát a bude více zvědavý. Nechte ho koukat na sebe pozorujte ho nedělejte rychlé pohyby a výsledek se brzo dostavý. Zpravidla za několik týdnů až měsíců si varan na vaši přítomnost zvykne a bude vás brát jako součást jeho prostředí. Nyní ho můžete pomalu učit na váš kontakt. Později až si zvykne, bude varan chtít prozkoumat víc a bude se snažit vyškrábat se vám až na hlavu. Tady si dávejte velký pozor a nepřipusťte, aby se dostal na dosah drápy či tlamou k vašemu obličeji. Někteří lidé si myslí že takové socializování zvířete není pro něj dobré a že vezme zvířeti tu pravou přírodní tvář. To je ale veliky omyl, někdy i velice klidný varan se dokáže proměnit v běsníci příšeru. V ZOO takový hodně defensívní jedinec je přehlížen a nevadí to, ale v domácnosti může být takový jedinec životu nebezpečný. Pokud chovatel má varany na chov a stará se o ně každý den, ti pak dokonce někdy projeví i náklonost a družení, což je ve velikém kontrastu oproti Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 9

10 takovým hadům. Vodítka: Někteří chovatelé se rozhodnou, že vezmou svého varana na malou procházku. Vodítko díky tvaru těla varana, které je hladké a bez ostnů může být použito skoro jakékoliv. Jedno takové jednoduché jste již na těchto stránkách mohly vidět další osvěčené je například vodítko na fretky, ale tohle už záleží na vás. Rozhodně používejte taková která nemužou ještěrovi nijak ublížit (kovové přezky, apod. jsou nevhodné) Dále musím upozornit že první procházka nebude med varan si na 100% bude na vodítko nějakou dobu zvykat. Jsou i případy kdy si na něj nikdy nezvykne. Ale vezmem v úvahu, že si váš varan na vodítko zvyknul a tak pár dobře míněných rad. Neutahujte vodítko moc na pevno, aby mohl ještěr bez problému dýchat, nenechte varana chodit moc dlouho po nechráněných sluncem vyhřátých místech, může dojít k přehřátí. Pokud se tak stane poznáte to tak, že varan začne otvírat tlamičku a těžce dýchat. V takovém případě jej přemístěte do chladné oblasti co nejdříve. Chladná ne ledová koupel, může pomoci rychleji snížit nebezpečnou teplotu na správnou míru. Varan na procházce bude hodne používat jazyk a zkoumat všechno kolem sebe. Čas od času se, ale zastaví pro odpočinek. Využijte této příležitosti k tomu že si vedle něj sednete a třeba ho hlaďte. Tohle je klíč k vzájemnému porozumění mezi ještěrem a vámi. Krmení, Potrava a Správná Výživa - Obecně. Tak a máme tu další velice důležitý odstavec o potravě a správném krmení vašeho svěřence. Nebudu se tu rozepisovat o tom co varan spořádá ve volné přírodě, protože by to bylo jen mrháním času. Raději se zaměříme na to co mu budeme muset zajistit v domácích podmínkách. Bohužel nemůžu nabídnout zkušenosti o krmení čerstvě narozených jedincu, ale předpokládám že potrava bude stejného charakteru jako u mláďat starých 3 měsíce. Takže jako první se vrhneme na mláďata: Bohužel tady jsem se až zastyděl, že jsem si informace o tom jak krmit mláďata nesehnal dříve a slepě poslouchal Obr. č.22 radám pána ve zverimexu (nikdy se nespoléhejte na rady lidí co pracují ve zverimexu z 90% to jsou lidi s minimálními znalostmi). Naštěstí pro mého ještěra to nemělo žádné následky, ale o tom později. Jak už jsem řekl masožraví ještěři nejsou až tak nároční jako vegetariáni a i když jim podáte komerční potravu určenou třeba pro jiná masožravá zvířata a podáte jim to v úměrném množství nemůže se jim nic stát. Je ale dobře začít správně hned od začátku, takže co takovému mláděti dát? No v prvé řadě, když si ještěra přinesete domů, tak vám několik dní nebude žrát vůbec pokud bude mít v teráriu úkryt tak věřte na 100%, že ho pár dní neuvidíte. Jakmile si začne na nové prostředí zvykat a objevovat se v teráriu je nejlepší čas začít krmit. Podle literatury a to co jsem našel na internetu tak nejlepší krmení pro malého jedince je hmyz. Takže si připravte moučné červy (Pozn.: Jedním z problému při zkrmování může být pouze horší stravitelnost při požití vetšího množství larev. Nutno podotknout ze larvy obsahují také benzochinony a fenoly, které mají za úkol je chránit před predátory. Při častém podávání, nebo překrmování mohou zpusobit těžké otravy i smrt chovaných zvířat) dále pak, žížaly, šváby (syčivý jsou nejlepší), cvrčky nebo měkýše. Dále můžete použít na kousky nakrájené hovězí srdce, ale to jen občas díky vysoké Obr. č.23 hladině fosforu. Též můžete používat naporcované myši holátka. U tři měsíce starého jedince stačí na půlky. Další žrádlo, které můžete použít pouze jako doplňkový suplement a opravdu jen občas jsou komerční psi či kočičí konzervy. Nevýhoda tohoto jídla spočívá v jejich obrovské nutriční hodnotě, která vede k obezitě. Nepodceňujte obezitu je stejně závažná a nebezpečná jako u lidí. Další nevýhoda pri krmení z konzerv je, že varan po každém jídle provádí rituál kdy si otírá tlamu o stěny terária či o podklad aby se zbavil pachu, který by ho mohl zmást při hledání další potravy. Takže vám pak rozmaže zbytky žrádla po teráriu a skle. Též si po jídle olizuje jazykem tlamu za stejným účelem zbavení se pachu. Výjimku tvoří slabší jedinci nebo jedinci odmítající živou potravu, kde jídlo z konzervy může být jediná potrava co bude chtít přijímat. Zde bych ovšem doporučil kočičí konzervy, které jsou méně tučné jak psí a též zkoušet tuhle stravu prokládat vařeným masem obohaceným vitamíny a kalciem. Pokud vaše zvíře začne přijímat hlodavce není potřeba po takovém jídle sahat. V období kdy varan bude živen na této dietě, minimalně 1x týdně nabídněte myš či holátko a pokud potravu přijme konzervy používejte pouze jako doplněk a ne jako hlavní jídlo. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že já svého varana krmil skoro rok kočičím žrádlem a vařeným Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 10

11 kuřecím než si začal brát hlodavce, bohužel jsem neměl na vybranou. O hmyzu jsem tenkrát nevěděl a vůbec moje celkové znalosti o tomto ještěru se rovnaly nule. Holátka mě nechtěl brát a ty jsem vždycky musel nakonec k večeru vyhodit. Je pravda, že můj varan byl poněkud více vystresovaný než se sluší a patří a díky tomu je i menší než by měl ve svém věku být, ale to teď rychle dohání. Zhruba v prvním roce a půl jsem se rozhodnul radikálně přejít na myši a tak jsem mu do terária strčil malou myšku. Trvalo víc jak týden než si jí vzal, ale od té doby již začal žrát pravidelně. Za poslední rok pouze díky myším a správným podmínkám v teráriu se jeho velikost zdvojnásobila a nyní spořádá bez problému 5 myší týdně. Mezi další používanou, potravu patří například mleté hovězí maso. Nevýhoda hovězího je jeho vysoká tučnost takže podávat pouze jako doplňek. Z dalších dostupných potravin můžete podat tepelně zpracované kuřecí maso (maso nesmí být vařící nebo naopak zmrzlé na kost, takže správně by mělo mít mírně nad pokojovou teplotu) dále pak rybí maso, nebo přímo celé rybičky. U ryb si musíte dávat pozor a nepřekrmovat, nebo přidávat extra vitamin E. Další z produktů, který můžete občasně nabídnout je vejce a to pouze žloutky nebo vajíčka s vytvořeným embriem. Bílek má jednu špatnou vlastnost a to, že obsahuje avidin, který redukuje biotin (Vitamin H nebo též B7). Nedostatek vitaminu B7 může vést k oslabení svalů, takže pozor na to a s vejci to moc nepřehánět. O nebezpečí salmonely, která z vajíček hrozí tu snad nemusím vůbec vykládat. Pravděpodobně nejbezpečnější metoda je vejce uvařit. Při krmení hmyzem je doporučeno obohatit jídlo o vitamíny a minerály U dospělých jedinců to je už o hodně jednodušší. Krmíme nejlépe Obr. č.24 živou (omráčenou) potravou a to především hlodavci. Zejména to jsou pak myši, skákavky, křečci později malé krysy atd... Teprve až v maximální velikosti zvířete můžeme nabídnout něco většího jako je třeba laboratorní krysa, potkan nebo morče. Doporučuji potravu předem usmrcenou, neboť takový lov může být někdy hodně krvavý a o zranění ani nemluvím. (Viz. obrazek okousaného ocasu na kost u varana stepního.) Co se doplňkové stravy, nebo vitamínů týče, někde se uvádí, že je dobré jim něco občas do jídla přidat jinde se mlčí, každopádně já jsem svému varanovi nedával žádné suplementy pokud jsem krmil živou potravou pouze v připadě kdy jsem ho krmil kuřecím nebo hovezím pridaval jsem klacium a mineraly.to že je zdráv přikládám též faktu že myši a potkany kupuji v místním zverimexu zpravidla po kouscích což je zásoba na 3 týdny. Doma je pak krmím speciální vyváženou stravou určenou pro hlodavce, která je bohatá na vitamíny a vlákninu a zvířata uchovávám v čistotě. Bylo totiž zjištěno ze vnitřnosti obsahující zbytky originální stravy hlodavců obsahují hodně vitamínu C a minerálů, které pomáhají celkově na imunitním systému varana a zabraňují nemocem jako je třeba hniloba tlamy. Pokud ovšem chcete mít jistotu můžete si sehnat speciální vitamínové preparáty a vašemu varanovi je podávat ovšem dodržujte přesně návod, aby jste to zase nepřehnaly ono všeho moc škodí:-) U krmení hlodavci též zbytečně nepřekrmovat, opět může dojít po čase k obezitě. Doporučuje se u dospělých jedinců kromě této stravy obohatit jídelníček čas od času o něco s malou nutriční hodnotou. Takže například takové vařené kuřecí smýchané s vařeným vejcem s přídavkem vitamínů je aspoň jednou měsíčně na místě. (Recept Zoo v San Diegu: 4,5Kg čerstvého mletého kuřecího, 90g kostni moučky, 2ks CENTRUM vitamínu, 6ks vajec) Krmení, Potrava a Správná Výživa - Rozdělení Pokud bych měl rozdělit jídlo podle stáří do několika bodů, tak by to asi zhruba mohlo vypadat nějak podobně jako tento menší návod. Ovšem informace to jsou pouze všeobecné a záleží na skutečné velikosti a žravosti vašeho svěřence. A též na pohybu či prostředí ve kterém žije. Mláďata do 33cm holátka každé 2-3 dny. Velikost hlodavců předkládejte úměrně podle velikosti ještěra. Další složka potravy pro lepší dietu jsou zmiňovaní hmyzáci, pro zpestření potravy rybí maso, hlemýždi (pouze ty určené pro lidi u volně odchycených hrozí otrava pesticidy.) Co se konzerv týče, tak maximálně 2-4 kávové lžičky 2x za měsíc. Od 33cm do 1m střední myši 2x týdně nebo jedna středni krysa 1x týdně. Opět můžete přidat hmyzáky a slizáky pro zpestření potravy Obr. č.25 stejně tak jako rybí maso a kuřecí. Co se konzerv týče, tak 1/2 konzervy 1x za měsíc. Ovšem hlodavci samotní, spestření jednou týdně dietní vložkou (kuřecí) obohacenou o vitamíny zajistí všechno potřebné sami o sobě. Dospěláci nad 1m - Tady není přímo určeno kolik a co. Jídlo by mělo být opět úměrné jeho velikosti. Někteří dospěláci můžou být skuteční jedlíci, ale i tak doporučená dávka u zvířete nad 122cm je 4 malé až střední krysy 2x - 3x za měsíc. Dávejte si, ale Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 11

12 pozor a nepřekrmujte kvůli již několikrát zmíněné obezitě. Tu můžete ovšem eliminovat, když dopřejete vašemu svěřenci dostatek pohybu a rozdílnou dietu. Co se samotného krmení týče myšleno vlastního podávání potravy, to záleží na Vás a na vašem svěřenci. Pokud to bude klidný ještěr, můžete ho naučit na krmení potravy z vaší ruky*, což bude veliký úspěch, pokud to je divoch raději ho pořádně vytrénujte a ze začátku používejte rukavice či nějaké kleště. Podle literatůry je doporučováno potravu podávat kleštičkami. Důvodů je hned několik. Jedním z nich je, že tak předejdete zranění a pak varan si na tento způsob zvykne a když mu do terária pak vložíte holou ruku nebude si tento akt plést s příjmáním potravy. Jinak samozřejmě můžete myš vpustit do terária a nechat ji tam, aby si ji sám ulovil. Ovšem zde Vás musím upozornit, aby jste si dávaly pozor na to, aby ho myš nějak nepokousala. Z vlastní zkušenosti se mě to nikdy nestalo, pokaždé, když jsem ho viděl lovit, tak to bylo čisté a propracované a myš neměla sebemenší šanci ho nějak zranit, ale znáte to 10x to vyjde a po jedenácte mu myš vyškrábne oko, takže nenechávejte myš či potkana bez dozoru. Pokud budete používat neživou potravu či potravu předem usmrcenou nezapomeňte ji po zhruba 10 hodinách z terária vytáhnout a vyhodit. Nepředkládejte ji varanovi na druhý den!!! Vždy mějte k dispozici čistou pitnou vodu varan se obvykle po jídle chodí napít. Voda je základní složkou, která nesmí v žádném případě chybět. Dehydratace = Problémy!!! Zejména pak při krmení srstnatou potravou. Chlupy jsou u varana nestravitelné a dráždí žaludek. Varan to řeší častějším pitím a po nějakém čase chlupy vyvrhne v podobě takové šišky. STRUČNÁ TABULKA NUTRIČNÍCH HODNOT Ca : P OBVYKLE PODÁVANÉ POTRAVY VARANA Cvrček Moučný červ Larva Hovězí maso Hovězí srdce Dospělá myš Ochmýřená myš Holátko Ca:P - 1:4 Ca:P - 1:8 Ca:P - 1:13 Ca:P - 1:16 Ca:P - 1:38 Ca:P - 1.5:1 Ca:P - 0.9:1 Ca:P - 1.1:1 Jak je již z tabulky vidět tak hlodavci mají nejlepší nutriční hodnoty co se do poměru kalcia a fosforu (2:1) týče oproti ostatním, proto doporučuji hlodavce jako základní složku potravy vašeho varana. A ostatní, více méně jako potravu doplňkovou, ale pro správnou dietu nezbytnou. Vlastní pokroky: 08/02/2006 (stáří 3 roky) jsem naučil varana žrát z ruky. Zjistil jsem, alespoň u mě to tak funguje, že nejklidnější a nejvstřícnější je večer kolem 21:00 když mu v teráriu svítí už jen infra červená žárovka. Ikdyž ho vzbudím tak není nervózní a v klidu si vezme 2-4 myši, nechá se u toho hladit a po jídle si opět zaleze do úkrytu a to bez jedinného náznaku agrese. Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 12

13 Obr. č.26 Obr. č.27 11/04/2006 Od včerejšího dne bych měl pro vás jednu velice užitečnou radu co se krmení týče. Je lepší už i z hlediska čistoty podávat varanovi potravu úměrnou jeho velikosti. Nemyslím tím že by si Váš varan netroufnul na větší sousto, ale pak musíte počítat s tím že bude nepořádek a pokud něco nedokáže spolknout naráz tak si to patřične svými drápky zpracuje. Upozorňuji, že následující obrázky jsou trošku drastické, ale aspoň se můžete presvedčit jak to pak může u Vás vypadat a kolik extra práce vám váš mazlík přidělá.napůl spolknutá myš byla pomoci drápů roztrhnuta na boku a po vyprazdnění obsahu jejich útrob (viz. poslední obrázek) a celkovém zmenšení bez problému spolknuta. Další nevýhodu, kterou tahle akce má a o které bych se rád zmínil je, že vnitřnosti jsou lepkavé a tak velice snadno dojde k obalení substrátem, který pak může ve střevech varana působit problémy. Pro klid ochránců byla tato myš před podáním předem usmrcena. U živé potravy by nepořádek byl pravděpodobně o hodně větší. Obr. č.28 Obr. č.29 Obr. č.30 Obr. č.31 Obr. č.32 Obr. č.33 Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 13

14 01/09/2006 Varanek si vzal svého prvního malého potkána. Nejdříve jsem si myslel, že se bude opakovat něco podobného jako se stalo v dubnu ale k mému překvapeni ho slupnul jako malinu a ještě by si dal. Též je vidět jak za poslední rok zmohutněl a povyrostl. To všechno se změnilo po vybudování vetšího a hlavně teplejšího terária, které považuje za svoje útočiště a ikdyž nechám dveře dokořán otevřené tak nemá tendenci uniknout. Pohlavní Znaky / Určování Pohlaví. Určování pohlaví u Varana Nilského a vůbec u všech varanů je velice záludné. Ostatně jako u všech ještěrkovitých tak i u varana mají samci pár tzv. hemipenisů. Ostatní extremní znaky nejsou až tak výrazné a proto určování pohlaví u mláďat je velice obtížné. Ty nejznámější metody vám tu alespoň pro představu ve stručnosti uvedu. Metoda_1.) U Varana Nilského stejně tak jako Stepního a pár dalších byl objeven zvláštní chromozóm, který je u rozdílného pohlaví odlišný. Ovšem genetické testování není zrovna to pravé zjišťování pohlaví pro většinu chovatelů už jen z důvodu jeho nákladnosti. Metoda_2.) Metoda zjištění přítomnosti hemipenisů u dospělého zvířete je pravděpodobné tou nejjednodušší a nejjistější metodou. U dospělých samců se dají vypozorovat velice snadno a to při vylučování výkalu kdy se na okamžik ukáží (nezaměňovat se zvětšenými žlázami kloaky u některých samic, které ne vždy je mohou též ukázat při vyprazdňování). Obr. č.34 nebezpečný zákrok pri kterém můžeme zvířeti vážně ublížit. Metoda_3.) Někteří herpetologové dokáží u mladších jedinců zjistit pohlaví pomoci tzv. sondování. Ovšem tohle může provádět opravdu jenom zkušený chovatel s veterinárním vzděláním jelikož při neodborné manipulaci můžete zvířeti akorát ublížit. Sondování se uspěšně provádí u hadů, ale u varanu se jedná o velice Metoda_4.) Mezi další nejnovější metody zjištění přítomnosti hemipenisů je injekční cesta a to tak, že se do ocasu vpíchne směs fyziologického solného roztoku, která způsobí, že zvíře obnaží hemipenisy. Tahle metoda je ovšem velice riskantní a zvířeti může ublížit, proto by měla být prováděna vysoce školenou osobou nebo veterinářem s dlouholetou praxí. Obecně se tato metoda nedoporučuje pro jeji nebezpečnost. Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 14

15 Metoda_5.) Mezi další metodu jak zjistit pohlaví můžeme zařadit endoscopií ovšem i zde platí pravidlo, že tuhle metodu může provádět jen zkušený veterinář a i tato metoda je metodou invazní, která může zvířeti ublížit nepočítáme rehabilitaci, kterou musí zvíře podstoupit po takovém zákroku. Obdobou je též provedení fiber-optic laparoskopie. Ukázka výsledku ENDOSKOPICKÉHO vyšetření pohlaví: Obr. č.35 Obr. č.36 Na obrázku jsou zřetelně vidět varlata s části chámovodu. Na tomto obrázku ty kulaté bubliny jsou samotná vajicka. Metoda_6.) Jedna z dalších metod, která byla úspěšně použita v Zoo v San Diegu byla metoda testu krve dvou Komodských Varanů při které se zjišťovala hladina testosteronu ( samci hormon ). Tato metoda má však velice nízké procento úspěšnosti. Metoda_7.) Jedna z posledních metod, které chci jmenovat byla metoda kdy za použití rentgenu se dalo u některých druhů varanů analýzovat pohlaví díky malým kůstkám (uvádí se dvě někdy tři mineralizované struktury u stažených hemipenisů). Tato metoda byla s úspěchem použita v Zoo v Dallasu. Bohužel tahle metoda se dá použít pouze u určitých druhů. Například u varana stepního tyto mineralizované struktury vůbec nenajdete. Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 15

16 Z dosavadního průzkumu vyplívá, že odchycení jedinci jsou většinou samci. Proč k tomto dochází je prozatím velkou neznámou, ale může to mít hodně společného v rozdílu a aktivitách samců a samic. Tak například jak už jsem jednou řekl varani jsou teritoriální zvířata je všeobecně známo, že samci si hlídají větší oblast jak samice též jsou daleko více aktivnější přes den jak samice. Pro příklad průměrná rozloha teritoria samce varana stepního je až obdivuhodných 7.1 mil2 (18.3 Km2), kdežto u samice pouhých 2.3 mil2 (6.1 Km2) a logicky čím více aktivnější jedinec tím větší šance, že bude odchycen. Ovšem tohle nemůžeme brát jako hlavní příčinu i když to něco do sebe má. Pouze bych chtěl podotknout, že varani patrolují svoje teritorium pouze 2x za rok a to speciálně v době tzv. "mokrého období" (leden - duben) a v období námluv a páření (červenec - srpen). V tomto období je schopen varan urazit až 2.5 mil (4 Km) denně! Ostatní měsíce varan využívá pouze malou část svého teritoria a jejich denní přesun je o hodně menší. Samice na druhou stranu obchází svoje teritorium pouze v době "mokrého období" a v době páření se nepřesunují skoro vůbec. Jinak řečeno v období páření zůstávají v blízkosti svých hnízd lákajíce a upozorňujíce na sebe samce. Období Páření / Úvod. Většina varanů je notoricky známa svoji obtížností rozmnožovat se v zajetí. Pouze několik Zoo či individuálních chovatelů zaznamenalo při rozdílných událostech úspěchy při páření některých druhů varanů, mezi které též patří (varanus albigularis) nebo (varanus exanthematicus). Ostatní druhy varanů rozhodně nejsou jednoduchá zvířata, která by se dala lehce rozmnožovat v zajetí. Alespoň takový dojem na mě udělaly články a knížky, které jsem měl zatím možnost přečíst a ve kterých toho moc o páření a rozmnožování v zajetí nebylo. Rozhodně ne tolik co je napsáno o ostatních populárních ještěrech jako je například Leguán. Vlastně jedna výjimka tam byla a to u druhu (varanus acannthurus) a (varanus tristis orientalis) který by měl být ze všech varanů co se odchovu týče nejjednodužší. Jinak ten samý problém co jsem měl při získávání informací o páření jsem měl také při získávání informací o samotném uskladnění, inkubaci, průměrné velikosti vajíček, atd. Nevím proč, ale opravdu je těžké Obr. č.37 Obr. č.38 něco o tomto druhu ještěru najít. Ale pokusím se tu sepsat alespoň ty nejzákladnější informace, které se mě podařilo sehnat a dát dohromady. V době mezi červencem a srpnem začíná pro varany období námluv a páření. Varani jsou v tomto období schopni urazit i několik kilometrů denně do doby než si najdou svoji samičku. Velikost dospělé samice, která je schopna vychovat zdravé jedince je zhruba okolo 120 cm. Páření probíhá zhruba stejně jako u všech ještěrů. Samička začíná klást vajíčka v průběhu od měsíce září do prosince. Hnízdo Varana je většinou situováno v blízkosti vody. U Varana Nilského bylo vypozorováno, že nejoblíbenější místo kde samička klade vajíčka je termitiště. Samička rozhrne termitiště a naklade vajíčka aniž by se starala o zakrytí. Termiti to totiž udělají za ni tím, že vyběhnou opravit to co varan poničil a tím zakryjí nakladená vajíčka. Ta jsou od této doby ukryta a v bezpečí. Termitiště zajišťuje konstantní teplotu +27C až +31C a plíseň která je přítomna při kultivačním procesu v termitišti zajišťuje optimalni vlhkost po celou dobu inkubace. Při těchto skoro ideálních podmínkách je 90% úspěšnost pro snůšku. I tak se 50% snušky nevylíhne v důsledku špatného, nebo geneticky slabého embria. V severnějších Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 16

17 oblastech Afriky je ale, o termitiště nouze a tak varani kladou vajíčka do hliněných stěn zavlažovacích kanálů. Též inkubační doba se odlišuje podle místa kde se varan nachází. Ve volné přírodě může inkubační doba pro vejce dosáhnout skoro 300 dní u zvířat chovaných v zajetí je tato doba i poloviční. Velké samice Varana Nilského dokáží v jednom vrhu naklást až 60 vajec. V roce 1991 bylo objeveno hnízdo, kde bylo napočítáno neuvěřitelných 63 vajec, které byly ukryty jak jinak než v termitišti. Ovšem průměrná snůška čítá okolo 35 vajec a u menších samic může být tahle snůška daleko menší dokonce i pouhých 10 vajec na snůšku. Většina vajíček váží okolo 46-52g a měří okolo 6x4cm. Takže u snůšky velké samice může váha snůšky přesáhnout neuvěřitelných 3000g! Z čehož vyplívá. že většina samic po čas jara a léta se snaží maximálně vykrmit a nabrat co nejvíce tuku, který je potom později zpracováván játry v zimním období klidu na vaječný žloutek. Inkubační doba u odchycených exemplářů se pohybuje okolo dny. Takže jak jsem už řekl doba to je poloviční. Teplota by se v inkubátoru měla pohybovat od +27C do +33C. Co se vlhkosti týče, tak přesné informace jsem zatím nezískal, ale pokud budu vycházet z toho, že většina varanů má nároky na prostředí podobné tak podle mě by měla vlhkost v inkubátoru dosahovat 95% - 100%. Období Páření / Příprava. Jak jsem již řekl v úvodu tak páření varanů není lehká záležitost, ale co jsem opomněl říci je i to, že to není už vůbec záležitost levná. K tomu aby jste úspěšně dokázaly odchovat a spářit varany nebudete potřebovat pouze obrovskou dávku štěstí, ale i spoustu peněz. Rozhodně odchov varanů není a nikdy nebude vydělečnou čiností. Náklady, které do toho vložíte, několikrát přesáhnou cenu, za kterou by jste odchov prodali. Takže pokud si nejste jisti svoji finanční stránkou a pokud nevyčleníte místnost alespoň 4m x 3m vůbec se do odchovu nepouštějte. Pro ty co se do odchovu přeci jen pustí jsem tu připravil takové menší povídání, které jsem rozdělil na několik stránek. Vezmeme tedy v potaz, že se vám podařilo dát dohromady zdravý pár a že si jste naprosto jisti tím že máte samce a samici, neboť jak jsem se už v předešlých článcích zmínil není to nic jednoduchého zjistit neinvazní cestou co, že to vlastně máme doma. Ale, budiž máme 110% jistotu a co teď? Terárium: Obr. č.39 Jeden z nejdůležitějších činitelů pro úspěšný odchov je velikost a vybavení terária. Terárium, nebo spíše místnost by měla mít minimálně velikost 245 x 245 x 185cm. Takhle velké terárium, by nám mělo stačit pro maximálně jeden pár. Vybavení by mělo být skoro stejné jako u běžného terária. Tzn. výhřevné místo, místo, kam se varan bude moci skovat a kde se bude cítit v bezpečí, bazén adekvátní velikosti a substrát, který je v tomto případě povinností. Venkovní výběh je v tomto případě ze všeho nejlepší. Expozice přímému slunci, čerstvému vzduch, dešti a větru má v tomto případě daleko více blahodárný účinek jak ustájení uvnitř budovy. Ostatně všechny uspěšné odchovy se povedly právě v takto vybudovaných venkovních výbězích. Tyto klece jsou vybudovány pomocí jednoduché konstrukce ze dřeva, která je pokryta jemějším pletivem a kolem dokola obehnána dřevenou hradbou do výšky kolem 65cm. Vybavení takového venkovního terária je zcela na vás. Neměl by chybět přírodní štěrkovitý podklad, velké kameny na sluňení, vodní plochy pro koupání a rostliny. Na opačném konci je možno vybudovat dřevěný box jako útočiště kam se bude varan vracet na noc a kde se bude cítit v bezpečí. Hnízdo: V opačném rohu než kam jste umístily útočiště si varaní samička těsně před kladením vajec vybuduje hnízdo. Toto místo by mělo být předem zbaveno všech materiálů, které by mohly při stavbě hnízda nějakým způsobem pomáhat a to až do chvíle, kdy zjistíme že je samička gravidní. V tuto dobu ji dáme k dispozici materiál, ze kterého si bude moci hnízdo Obr. č.40 postavit. Pokud podklad na kterém jsme postavily klec je dost měkký stejně si svoje hnízdo z části vyhrabe do něj. To že je samice gravidní zjistíme už jen od pohledu kdy po stranách břicha budou vidět takové hrbolky. Její tělo se celkově nafoukne a bude připomínat balón nebo spíše takovou baculatou hrušku. Začátek ocasu, který byl predtím tuhý jelikož byl plný tuku se začne smrskávat a to doslova každým dnem jak její tělo bude zpracovávat tuk při výrobě vajíček. Ke konci a začátkem snůšky vypozorujeme, že samice bude velice aktivní a že si začne vyhrabovat a stavět z materiálů, který jsme ji daly k dispozici hnízdo. Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 17

18 Material pro hnízdo: Jedna z nejtěžších věcí pŕi chovu varanů je zajištění a správný výběr materiálu pro stavbu hnízda. Samičky dokáží být až extrémně vybíravé co se do materiálu, umísténí, teploty a vlhkosti týće. Ovšem má to svůj důvod. Těchto pár důvodů hraje velkou roli pro správné nakladení a následnou inkubaci vajíček. V momentě kdy je samička připravena naklást vejce začne intenzívně hledat vhodné místo pro nakladení. Po dvou týdnech od kopulace by jste měli tedy začít se stavbou hnízda. V přírode má varan obrovskou oblast na to aby našel to správné místo, ale v kleci to má samička hodně omezené. Bohužel ani v současné době neexistuje přesný postup a návod na to, jak takové hnízdo vybudovat aby s ním samička byla spokojená hned na poprvé a nakladla do něj vejce. Jedinné informace, které jsou k dospozici jsou o tom, že samička dává přednost místu se střední vlhkostí a teplotou. Dalši faktor, který byl vypozorován je ten, že samičky si hledaji místo kde budou moci hrabat do země a zároveň místo, které bude chráněno. Dalši faktor na kterém zaleží je, že materiál ve kterém bude hnízdo vyhrabovat se nebude bořtit. Pokud bude pri vyhrabování dochazet k častým závalům samička tohle místo opustí a už se k němu nevrátí. Výroba hnízda: Obr. č.41 Určitý stupeň úspěšnosti byl zaznamenán při mixovaní ornice + kompostu + rašelíny + písku, všechny ve stejném poměru zvlhčené pomoci zahradní hadice a to všechno navezeno na hromadu do rohu klece kde vybudujeme zeď zhruba 60cm vysokou, která bude navezený materiál udržovat pohromadě. Kameny ze kterých tuhle zídku postavíme opatrně naskládáme do pulkruhu s vlevo situovaným vchodem. U venkovního terária zadní stěnu bude tvořit lem z dřevotřísky. Jakmile si jsme jisti pevností naší stavby můžeme do tohoto hnízda navézt námi vytvořený materiál. Materiál by měl být až do výše kamenné zdi. Jakmile je materiál navezen položíme na vrcholek veliký placatý kámen nebo desku z dřevotřísky. Samice se tak bude v hnízdě cítit více bezpečná. Při stavbě hnízda je lepší samici přemístit dočasně do jiného terária. V opačném případě se vám bude motat pod nohama a bude zvědavá co se to děje. Lehce tak může dojít k úrazu v podobě upuštění těžkých kamenů na zvědavého ještěra, nebo vaši nohu. Vlhkost: Vysoká vlhkost je velice důležitá při rozhodování, kde varan začne kopat svoje hnízdo. Vlhkost by se měla pohybovat okolo 85% až 100%. Materiál pro stavbu hnízda by měl být vlhký, ale ne moc aby zase neplaval. Varaní samička bude mít též zájem na tom jaká je vnitřní teplota tohoto materiálu, která by měla být okolo až +30C. Na zjištění teploty použijte digitální teploměr s externí sondou, kterou zavedete dovnitř substrátu. Pokud je pod teplotou +27C, můžete nad místo pověsit výhřevnou lampu a tím teplotu zvýšit. Pokud se jedná o venkovní terárium lampa pravděpodobně nebude potřeba, jelikož slunce tuhle práci udělá za vás a líp. Jak už jsem se jednou zmínil tak varan dokáže být velice vybíravý a tak strávíte hodiny tím, že budete různě mýchat zeminu, písek, mulch a rašelínu až si budete myslet, že to je to pravé a pak vám do toho samice jednou hrábne a odejde s nezájmem pryč. Teď nastáva závod s časem a je pouze na vás zjistit, kde jste udělaly chybu a tu odstranit. Pokud vlhkost i teplota odpovídá tomu co jsem tu napsal, tak pak budete muset zkusit jinou kombinaci materiálu. Obr. č.42 Období Páření / Akt - Snůška. Námluvy: Nilští varani mají úžasný sociální život. Většina z nich je striktně teritoriální a to bez rozdílu jestli jde o samce či samici. Proto taky v přírodě v době paření mezi sebou oba jednotlivci zápasí a provádí různé bojové rituály. Zde platí dvojnásob právo silnějšího. Ten nejsilnějsí samec pak patroluje největší oblast pro lov a páření. Při představení páru je tudíž svedena spousta silových bojů dokud jeden z nich neustoupí. Pokud je pár představen a umístěn do klece v zajetí okamžitě Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 18

19 je nastartován tento akt "agrese" za dominanci. Následuje stíháni, kousaní a různé falešné kopulace. Akt u varanů, kdy jeden z nich drží toho druhého doslova přikovaného k zemi a provádí falešnou kopulaci je extrémním příkladem dominance jednoho na druhým. Takový ještěr, který je momentálně v pozici utlačováného může klidně vyjít z tohoto zápasu bez kousanců či zranění pokud ustoupí a uzná svoji porážku. Tato realistická hra pokračuje do doby dokud jeden z nich nenastolí dominanci nad druhým a začíná kopulace. V zajetí je tohle doba, kdy chovatel musí pár hlídat. Pokud dominance přeroste v agresivitu je na místě okamžitě varany od sebe oddělit. Pokračujíci agrese může pro varany skončit težkými zraněními a dokonce smrtí jednoho z ještěrů. Náchylnost: Nejčastějším problémem v době páření je "nepřipravenost" samičky. Jinými slovy samička není připravena na přijmutí samce pro oplodnění. Výsledkem nepřipravenosti samičky je odmítání samce a zvýšená agrese. Taková samička stále může být úspěšně oplodněna pouze větším a silnějším samcem. U jednoho takového aktu svědkové, ale tvrdí že kopulační akt více připomínal znásilnění jak dobrovolné přijmutí samce. Náslédná gravidita se pak neobešla bez problémů. Samička nakladla pouze 9 vajec dalších 16 se muselo vyjmout chirurgickou cestou, aby samička neumřela. Všech 16 vajec které byly vyoperovány se ukázaly jako "hluchá" vejce. Pouze 4 vejce z 9-ti nakladených se podařilo zachránit a odchovat. Tohle všechno se stalo jenom díky tomu, že samice nebyla připravena a akt byl nasilný kdy samice ustoupila o hodně silnějšímu samci. V období kdy samice má svůj cyklus dokáže vyloučit i feromony, které by mohly nalákat potencionálního samce. Pokud se stane a do blýzkosti takovéto samice zavítá samec, začne samec natáčet hlavu ze strany na stranu za doprovodu rychlejšího třepání hlavy jako projev dominance. Pokud samice dovolí samci se přiblížit a navázat s ní kontakt samec za neustálého olizování hlavy, krku a oblasti kloaky zjišťuje připravenost samičky pro kopulaci. Obr. č.43 Obr. č.44 Rozmnožování: Pokud samička akceptuje samce a jeho námluvy samec poté obkročmo z jedne strany zalehne samičku. Poté drápy jedné zadní nohy se snaži odstrčit ocas u kořene tak aby ji donutil ho nadzvednout. Může se také stát že se jí jemně zakousne do krku aby měl jistotu, že se mu pak samička nebude snažit uniknout. Tohle by neměl chovatel brát jako akt agrese a měl by ho ignorovat. Nadzvedávání ocasu samičky pak bude pokračovat do doby než samička pozvedne ocas tak že umožní samci a jeho hemipenisům splynout s kloakou. Tento akt potrvá několik hodin s frekventovanými přestávkami. Někdy může tento akt přetrvávat i několik dnů. Po dobu odpočinku můžete naleznout oba ještěry ležet blýzko sebe, kdy má samec občas přehozenou přední končetinu přez záda samičky. Jakmile kopulace jednou začne je skoro nemožné aby pár něco vyrušilo. Doslova ignorují všechno co se kolem nich děje. Po skončení páření obvykle každý odejde jiným směrem. Těhotenství: Obr. č.45 Samice je zpravidla těhotná od 3 do 5 týdnů. Pokud vaše samička nenaklade vajíčka do 35 nebo více dnů od oplodnění je největší pravděpodobností, že vejce zadržuje a v takovém případě potřebuje okamžitou lékařskou pomoc kdy ji budou vejce z těla vyjmuta chyrurgickou cestou. V opačném případe riskujete život vašeho zvířete. V době těhotenství by jste měly vašemu varanovi nabídnout všechno jídlo a vodu, kterou bude chtít. Podávání kalcia je v tuto dobu doslova nutností. To může být podáváno ve formě celých potkanů či krys. Pokud krmíte varana připravenou potravou (mletá krůta, apod.), pak je nutné dbát zvýšenou pozornost a do této potravy přidávat kalcium, které je speciálně určeno pro ještěry a to v takové míře aby jste udržovaly hladinu kalcia v těle zvířete v optimálních hodnotách, které jsou nezbytné při tvorbě vajíček a jejich skořápky, která by při nízké hladině kalcia mohla být tenká a embrio by nemuselo přežít. Kalcium se téź významé podílí na správné funkci svalů při porodních kontrakcích. Při nedostatku kalcia riskujete, že samička nebude mít dostatečné silné stahy svalů na to, aby nakladla všechna vejce. V takovém případé naklade jen část a zbytek zůstane uvnitř těla jelikož samička nemá dostatek kalcia v krvi pro správnou svalovou kontrakci. Tento problém může být vyřešen včasným zákrokem veterináře, který do těla samičky vpraví injekční cestou velice silný kalciový preparát který se nazýva NEOCALGLUCAL. Tato procedůra můsí být, ale provedena co nejrychleji před tím než se vajíčka přichytí k vnitřním stěnám vejcovodu. Pokud se tak Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 19

20 stane je nutný okamžitý zákrok veterináře který bude muset provest extrakci vajec chyrurgickou cestou aby tak zachránil samičku. Kladení: V momentě kdy dostavíme hnízdo, vrátíme samičku zpět do výběhu. Ta okamžitě projeví zájem o novou stavbu a po krátke inspekci začne gravidní samička kopat hnízdo. Kopáni Obr. č.46 je velice efektívni a varani se na nej vlastně připravují celý život. Jsou to takové virtuální mašinky na kopaní co dokáží v relativně krátkém čase vykopat a přemístit velké množství materiálu. Ještě více zajímavé je jak dokáží kopat při rychlém tempu a to až několik hodin v kuse. Přesto však samička několikrát v průběhu přestne kopat a poslouchá a rozhlíží se jestli je oblast stále bezpečená. Tunel, který varan vyhrabe směřuje obvykle šikmo dolů a hnízdo je více do délky jak do hloubky. Hloubka tunelu je okolo 15-61cm a dlouhý je minimálně na délku varana. Samička se musí do tunelu vlézt celá. Po nakladení vajíček samička opatrně vycouve z tunelu ven, takže se bude muset prvně v tunelu otočit a ocasem napřed vycouvat. Po několika hodinovém kopání samička obvykle spí až do druhého dne. Někteří chovatelé dokumentují, že jejich varani nakladly vajíčka v noci pod rouskou tmy, ale tohle se stává více méně u jiných, menších druhů varanů. U velkých afrických varanů je obvyklá doba pro kladení vajec brzo ráno těsně po východu slunce. Varanní samička tedy brzo ráno zaleze do nejhlubšího místa tunelu a začne klást vajíčka. Používajíce zadních končetin samička velice opatrně vajíčko po vajíčku umisťuje na správná místa. Obr. č.47 Bylo zjištěno, že je varanům jedno, když jsou pozorováni při kopání hnízda, nebo dokonce natáčeni na video, ale při kladení v žádném případe nechtějí být vyrušováni. Samice dokáže být velice agresívní pokud ji někdo začne při kladení vyrušovat. V okamžiku kdy je celá snůška na světě začne samička hnízdo zakrývat. Používajíce pouze nos začne opatrně zahrabovat a vyplňovat uvolněným materiálem vajíčka. Takhle pokračuje stále, používajíce pouze nosu po celou dobu kdy zároveň pomaličku couve ven. Tohle může trvat od několika hodin až u větších hnízd i skoro celý den. Na konci samička kompletně uzavře cestu do tunelu. Když je všechno dokonáno většina samiček preferuje to, že si lehne na vrcholek hnízda a odpočívá a hlídá hnízdo i po několik dnů. Toto chování můžem nazvat aktem nějakého hlídání, ale nedá se to srovnat s hlídáním hnízda třeba u takového krokodýla. Samička varana zůstává u hnízda maximálně několik dnů a poté ho opouští a nechavá o samotě po celou dobu 6-ti měsíční inkubace. Období Páření / Inkubace. Obr. č.48 Vajíčka: Většina chovatelů preferuje odebrání vajíček, v momentě kdy samice vajíčka naklade. Odebíráni vajíček v době kdy samička stále klade může mít za následek útok a pokousání. Pokud, ale budete čekat příliš dlouho může se stát že vajíčka budou napadena mravenci. Doporučuje se proto začít s odebíráním vajíček v době, kdy samice začne couvat z hnízda. Odebírání bude prováděno z opačného směru. Odebereme část stěny v místě, kde budeme předpokládat že samice nakladla vajíčka. Opatrně za použití větší lžičky nebo kartáčku s dlouhými štětinami začneme vyhrabovat vajíčka. Občas se může stát že při odebírání vajíček narazíme na nos varana. Nic se neděje, ale pro vaši bezpečnost raději počkejte až varan přikryje větší část snůšky z opačné strany. Odebírejte vajíčka hezky jedno po druhém a opatrně je umisťujte do připraveného plastického boxu, který jste si předem připravily. Box naplňte navlhčeným perlitem či vermikulitem s hloubkou přibližně 5cm. Pomocí lžicky vytlačte to vlhkého média důlek a vejce do něj opatrně položte. Prázdné místo v důlku opatrně vyplňte médiem. Rozhodně vejce nezakopejte hodně hluboko. Vajíčko by mělo sedět mírně nad jeho polovinu v substrátu. Velice důležité je aby jste vajíčka vložily do média tak jak byla odebrána z hnízda. Rotací vajíčka oddělíte malinkaté embrio od žloutku a to pak umírá. Inkubace: Nejdůležitější u inkubace je dodržet stejné podmínky jak v přírodě. V dnešní době je na trhu spousta komerčních inkubátorů, které můžete použít, ale většina chovatelu dává přednost pro inkubátory které si sami vyrobí. Doba inkubace se pohybuje okolo 145 až 165 dnů při teplotě +28.9C až +30C. Inkubační doba je rozdílná, ale teplota by měla být striktně dodržena. Inkubace varaních vajíček je vcelku jednoduchou záležitostí a je jedno jestli použijete drahé komerční inkubatory, nebo ty co si vyrobíte doma. Jak jsem se už zmínil většina chovatelů upředňostňuje ty co si vyrobí například ze staré mini ledničky. Do takového inkubatoru se vejde bez problému až 100 vajíček. Kontajner: Nejlepší kontajnery na vajíčka jsou z plastické hmoty s dobře těsnícím uzávěrem. Dále chcete kontajner, který bude dobře držet vlhkost a který vám též umožní dobrou vizuální kontrolu, aniž by jste jej musely otvírat. Inkubační substrát by měl být takový, který bude dobře absorbovat vlhkost, ale nepropustí ji k povrchu. Perlit je pravděpodobně tím nejlepším materiálem. Splňuje všechny výše uvedené podminky a skoro vůbec nepotřebuje přidávat extra vodu na zvlhčení. Hodně profesionálních chovatelů tohoto materiálu využívá jako Příručka chovatele varana nilského 2006 Roman Valenta Aktualizace:05/03/2007 Strana 20

Příručka pro chovatele potkanů verze 1

Příručka pro chovatele potkanů verze 1 Potkan: příručka pro chovatele Verze 1 Příručka obsahuje informace pro chovatele potkanů. Její rozsah není konečný, bude postupně rozšiřována a doplňována. Každá další verze bude označena číslem, sledujte

Více

Yorkšírský teriér. Armin Kriechbaumer Jürgen Grünn. Jak o něj. správně pečovat a rozumět mu. Rady odborníků pro správný chov

Yorkšírský teriér. Armin Kriechbaumer Jürgen Grünn. Jak o něj. správně pečovat a rozumět mu. Rady odborníků pro správný chov Armin Kriechbaumer Jürgen Grünn Yorkšírský teriér Jak o něj správně pečovat a rozumět mu Rady odborníků pro správný chov Příručka vhodná i pro začátečníky Armin Kriechbaumer Yorkšírský teriér Jak o něj

Více

Začínáme s chovem sklípkanů. Michal Toráň

Začínáme s chovem sklípkanů. Michal Toráň Začínáme s chovem sklípkanů Michal Toráň Chovu sklípkanů se věnuji již přes 15 let. Postupem času jsem začal publikovat své články v různých tématických časopisech a na webech v ČR i v zahraničí (Fauna,

Více

Návod na kočku. Návod na kočku vypracovala pro použití OS podbrdska a dalších ochranářských organizací Barbora Kolmanová, jednatelka OS podbrdska.

Návod na kočku. Návod na kočku vypracovala pro použití OS podbrdska a dalších ochranářských organizací Barbora Kolmanová, jednatelka OS podbrdska. Návod na kočku Návod na kočku vypracovala pro použití OS podbrdska a dalších ochranářských organizací Barbora Kolmanová, jednatelka OS podbrdska. Obsah KDYŽ SI PŘINESETE DOMŮ KOČIČKU... 3 SEZNAMOVÁNÍ DVOU

Více

Téměř vše, co potřebujete vědět. o vašeho greyhounda

Téměř vše, co potřebujete vědět. o vašeho greyhounda Téměř vše, co potřebujete vědět O péči o vašeho greyhounda Obsah Vítejte! 3 Příjezd domů 4 Čistota 5 Krmení 6 Přátelíme se 8 Ohňostroje 9 Všeobecná péče 10 Zuby 12 Horko a chlad 13 Problémy 14 Trénink

Více

Československý. vlčák

Československý. vlčák Československý vlčák Ing. Karel Hartl Jindřich Jedlička Brno 2002 Obsah Československý vlčák Úvod........................................................................ iii Co jsme věděli o vlku.........................................................

Více

Odložte brýle, prosím

Odložte brýle, prosím Pavlína Veselá Odložte brýle, prosím Brýle zrak neléčí Pavlína Veselá, 2012 Obálka Pavlína Veselá, 2012 1.vydání, listopad 2012 Tisk: Tiskárna Twin s.r.o., Olomouc 2 Obsah Úvod: Dva skutečné příběhy 7

Více

Psi a veganská strava

Psi a veganská strava Psi a veganská strava Kateřina Sapíková Vegan Fest 2014 Obsah Úvod...3 1 Představení psího předka vlka (masožravce)...3 1.1 Obecné znaky masožravců...3 1.2 Přirozená strava vlků...4 2 Pes domácí...5 2.1

Více

PASTEVEČTÍ PSI. Praktická příručka pro chovatele ovcí a koz. Robin Rigg

PASTEVEČTÍ PSI. Praktická příručka pro chovatele ovcí a koz. Robin Rigg PASTEVEČTÍ PSI Praktická příručka pro chovatele ovcí a koz Robin Rigg Správně vychovaní pastevečtí psi dokážou před útoky šelem ochránit i velká stáda ovcí včetně jehňat, aniž by je zraňovali. PASTEVEČTÍ

Více

animal Velký mozek nemusí nést velkou inteligenci V čem za zvířaty zaostáváme

animal Velký mozek nemusí nést velkou inteligenci V čem za zvířaty zaostáváme animal léto 2013 www.energyvet.com Velký mozek nemusí nést velkou inteligenci V čem za zvířaty zaostáváme Přírodní léčba je fantastická v tom, že s ní nemůžete ublížit Interview s veterinářem Petrem Hrabákem

Více

V P E N Ě Z Í C H V E V Z T A Z Í C H V E Z D R A V Í

V P E N Ě Z Í C H V E V Z T A Z Í C H V E Z D R A V Í Ročník III, vydání 5, květen 2008 měsíčník o tom, jak si udržovat pohodu ve čtyřech zák ladních oblastech života V P R Á C I V P E N Ě Z Í C H V E V Z T A Z Í C H V E Z D R A V Í OBSAH ČÍSLA Práce Jsi

Více

Výživa potkanů a fotografický atlas potravin

Výživa potkanů a fotografický atlas potravin Výživa potkanů a fotografický atlas potravin Příručka pro chovatele potkanů, kteří se chtějí dozvědět více o krmení 2013 Bc. Markéta Čacká http://www.utahraptor.cz Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Výživa potkanů...

Více

animal Onemocnění pohybového aparátu Achaltekinský kůň potřebuje svého životního partnera Ammii pomohl Regavet Regenerace

animal Onemocnění pohybového aparátu Achaltekinský kůň potřebuje svého životního partnera Ammii pomohl Regavet Regenerace animal podzim 2013 www.energyvet.cz Onemocnění pohybového aparátu Co trápí zvířata Achaltekinský kůň potřebuje svého životního partnera Ze života zvířat Ammii pomohl Regavet Regenerace Za jízdy zásadně

Více

PÉČE O NETOPÝRY. Metodika péče o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 21

PÉČE O NETOPÝRY. Metodika péče o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 21 Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 21 PÉČE O NETOPÝRY Metodika péče o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry Helena Jahelková, Pavlína Hájková Anna Bláhová ZO ČSOP 11/30 Nyctalus Praha, 2009

Více

Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů;

Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů; Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů; zasvětil jim tisíce hodin pozorování a napsal o nich několik

Více

Jan Pletánek. Povídání. o shiatsu, zdraví. a Skutečnosti

Jan Pletánek. Povídání. o shiatsu, zdraví. a Skutečnosti Povídání o shiatsu, zdraví Jan Pletánek a Skutečnosti Povídání o shiatsu, zdraví Jan Pletánek a Skutečnosti Jan Pletánek Foto: Jan Pletánek, Jan Rudzinskyj MAXX Creative communication s. r. o. Pardubice

Více

Charakteristika a využití chovu živočichů v zájmových kroužcích Domu dětí a mládeže Písek

Charakteristika a využití chovu živočichů v zájmových kroužcích Domu dětí a mládeže Písek JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA BIOLOGIE Bakalářská práce Charakteristika a využití chovu živočichů v zájmových kroužcích Domu dětí a mládeže Písek Edita Prokopcová

Více

animal Regenerační preparáty vytvářejí podmínky uzdravení Pomáháme udržovat zvířata v kondici Selhání ledvin jako hrozba Jak vybrat hlavní preparát

animal Regenerační preparáty vytvářejí podmínky uzdravení Pomáháme udržovat zvířata v kondici Selhání ledvin jako hrozba Jak vybrat hlavní preparát animal START www.energyvet.com Regenerační preparáty vytvářejí podmínky uzdravení Základy regenerace zvířat Pomáháme udržovat zvířata v kondici Interview s veterinářem Energy Group, a. s. Selhání ledvin

Více

Co je dobré vědět o maligním lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Co je dobré vědět o maligním lymfomu. Informační příručka pro pacienty Co je dobré vědět o maligním lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2012 Co je dobré vědět o maligním lymfomu OBSAH 1. Úvodem (L. Šimáčková) 3 2. Diagnóza

Více

21 klíču. k tajemství hubnutí. Má myšlenka reálnou moc ovlivnit tělo? Proč detoxikovat tělo, když chci hubnout? Co jsou kila bolesti?

21 klíču. k tajemství hubnutí. Má myšlenka reálnou moc ovlivnit tělo? Proč detoxikovat tělo, když chci hubnout? Co jsou kila bolesti? 21 klíču k tajemství hubnutí Cestou těla a mysli Má myšlenka reálnou moc ovlivnit tělo? Proč detoxikovat tělo, když chci hubnout? Co jsou kila bolesti? Klíč číslo: 1 záměr 2 smích 3 cílená práce s myšlenkami

Více

5. vydání. Co je dobré vědět Téma Připravujeme Peritoneální dialýza Vláknina - nezbytný. Novinky od - metoda léčby zdroj výživy

5. vydání. Co je dobré vědět Téma Připravujeme Peritoneální dialýza Vláknina - nezbytný. Novinky od - metoda léčby zdroj výživy Časopis pro pacienty 5. vydání Co je dobré vědět Téma Připravujeme Peritoneální dialýza Vláknina - nezbytný Novinky od - metoda léčby zdroj výživy podzimu 2012 selhání ledvin V každém kroku nacházej cíl

Více

Téma: Za práva zvířat. aktuální dění v programech a iniciativních skupinách rozhovor s Janem Burianem. prostredí právech 42~43 09

Téma: Za práva zvířat. aktuální dění v programech a iniciativních skupinách rozhovor s Janem Burianem. prostredí právech 42~43 09 Tištěná verze: ISBN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 www.nesehnuti.cz dobrovolná cena 10 Kč prostredí právech 42~43 09 lidských Zpravodaj o životním a Téma: Za práva zvířat aktuální dění v programech

Více

KVĚTEN 2014. 9. ročník ZDARMA ZDRAVÉ OPALOVÁNÍ BÁRA ŠPOTÁKOVÁ. Syn Janek je součástí každého tréninku

KVĚTEN 2014. 9. ročník ZDARMA ZDRAVÉ OPALOVÁNÍ BÁRA ŠPOTÁKOVÁ. Syn Janek je součástí každého tréninku 9. ročník KVĚTEN 2014 ZDARMA ZDRAVÉ OPALOVÁNÍ BÁRA ŠPOTÁKOVÁ Syn Janek je součástí každého tréninku Co nejblíže mateřskému mléku Moje dítě, můj diamant. IMUNITA VÝVOJ MOZKU CELKOVÉ POHODLÍ Jako jediný

Více

Proč jsou ženský svině aneb co všechno vám ve škole neřekli

Proč jsou ženský svině aneb co všechno vám ve škole neřekli Proč jsou ženský svině aneb co všechno vám ve škole neřekli část třetí (publikováno 6. července 2009; obsahuje i předchozí části) Podmínky užití Toto dílo jste získali dobrovolně a zdarma. Nikdo vás tuto

Více

ČERVEN 2014. 9. ročník ZDARMA 25 RAD JAK SE OPALOVAT VYBÍRÁME KOČÁREK MICHAELA MAUREROVÁ. Před matkami samoživitelkami se skláním

ČERVEN 2014. 9. ročník ZDARMA 25 RAD JAK SE OPALOVAT VYBÍRÁME KOČÁREK MICHAELA MAUREROVÁ. Před matkami samoživitelkami se skláním 9. ročník ČERVEN 2014 ZDARMA 25 RAD JAK SE OPALOVAT VYBÍRÁME KOČÁREK MICHAELA MAUREROVÁ Před matkami samoživitelkami se skláním Jaké výhody Vás s ROSSMÁNKEM čekají? Jednorázová 10% sleva na první nákup

Více

Dr. Norman W. Walker Zářící zdraví Překlad: MUDr. Božena Žižková

Dr. Norman W. Walker Zářící zdraví Překlad: MUDr. Božena Žižková Dr. Norman W. Walker Zářící zdraví Překlad: MUDr. Božena Žižková Předmluva Manfreda G. Langera D r. Walker byl nejvýznamnější lékař ve Spojených státech amerických zabývající se zdravím a výživou. Jeho

Více

e-akvarium.cz od akvaristů... pro akvaristy OKAVANGO Krystalky zblízka MECHY V AKVÁRIU MECHY Akváriá @ Chnuro

e-akvarium.cz od akvaristů... pro akvaristy OKAVANGO Krystalky zblízka MECHY V AKVÁRIU MECHY Akváriá @ Chnuro e-akvarium.cz od akvaristů... pro akvaristy OKAVANGO 27 /24.12.2014/ Krystalky zblízka CASIQUIARE Rájovčíci rodu Parosphromenus úvodník MECHY Plži rodu Brotia MECHY V AKVÁRIU Akváriá @ Chnuro vychází čtvrtletně

Více

toto je odpověď mobilní aplikace na str. jak na doktora kdy je to jen vděčnost a kdy už korupce? konec zubariny vemte si zuby do hrobu

toto je odpověď mobilní aplikace na str. jak na doktora kdy je to jen vděčnost a kdy už korupce? konec zubariny vemte si zuby do hrobu 2 toto je odpověď BE září 2013 >> první mobilní aplikace na str. jak na doktora kdy je to jen vděčnost a kdy už korupce? konec zubariny vemte si zuby do hrobu OBSAH EDITORIAL 3 vůně jako lék vonné látky

Více

heslem starověkých lidí: Jezte, pijte, po smrti není rozkoše. Ve zpěvu Odyssey Achilles prohlásil, že by byl raději na zemi posledním, než v podsvětí

heslem starověkých lidí: Jezte, pijte, po smrti není rozkoše. Ve zpěvu Odyssey Achilles prohlásil, že by byl raději na zemi posledním, než v podsvětí 1 Stanley Bradleay (pseudonym Stanislav Brázda) je známý a zkušený vizionář a psychoanalytik. Napsal již několik zajímavých publikací, které byly vždy v krátké době rozprodány. Jmenujme např. Škola psychotroniky,

Více

Lucie Pernetová. Svačinky od maminky. Trpělivosti se učím dnes a denně. Výbavička. pro miminko KVĚTEN 2012. 7. ročník. časopis pro rodinnou pohodu

Lucie Pernetová. Svačinky od maminky. Trpělivosti se učím dnes a denně. Výbavička. pro miminko KVĚTEN 2012. 7. ročník. časopis pro rodinnou pohodu 7. ročník KVĚTEN 2012 z d a r m a časopis pro rodinnou pohodu Výbavička pro miminko Svačinky od maminky Lucie Pernetová Trpělivosti se učím dnes a denně JMÉNO PŘÍJMENÍ TITUL VĚK ADRESA MĚSTO + PSČ TELEFON

Více