BA 33 P BA 33 PS. Kombinovaná chladnička s mrazničkou. Návod k instalaci a obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BA 33 P BA 33 PS. Kombinovaná chladnička s mrazničkou. Návod k instalaci a obsluze"

Transkript

1 BA 33 P BA 33 PS Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze

2 BA 33 P BA 33 PS CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Merloni Elettrodomestici spa ke svým dováženým výrobkům, a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu. Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku. Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod na obsluhu a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník. Vážený zákazníku, návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro váš výrobek. Děkujeme za pochopení. Pro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohoto zařízení doporučujeme: Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem. Je nutné používat pouze originální náhradní díly. CZ 2

3 Bezpečnost, dobrý zvyk, který byste měli dodržovat UPOZORNĚNÍ Přečtěte si tento návod pečlivě, jelikož v něm jsou uvedeny pokyny pro bezpečnou instalaci, používání a údržbu tohoto přístroje. Tato chladnička byla vyrobena v souladu s mezinárodními bezpečnostními předpisy (EN 60), jejichž předmětem je ochrana spotřebitele. Této chladničce byla mimo jiné udělena schvalovací značka (IMQ), která je udělována pouze přístrojům, které jsou vyrobeny v souladu s britskými požadavky na el. bezpečnost. Vyhovuje také normám EU o prevenci a eliminaci rádiového rušení (ES směrnice 87/ ). 1. Toto zařízení nesmí být instalováno ve venkovním prostředí ani na místě chráněném přístřeškem. Je velice nebezpečné vystavit zařízení účinkům deště nebo bouřky. 2. Toto zařízení smí používat pouze dospělá osoba a je určeno výhradně pro chlazení a mrazení potravin v souladu s tímto návodem k použití. 3. Z bezpečnostních důvodů se nedotýkejte a neobsluhujte toto zařízení, nejste-li obutí nebo máte-li mokré ruce nebo nohy. 4. Doporučujeme nepoužívat prodlužovací kabel nebo rozdvojky. Pokud je chladnička umístěna mezi dvěma skříňkami, ujistěte se, že síťový přívod není blokován nebo nebezpečně stlačen. 5. Chcete-li odpojit síťový přívod ze zásuvky, netahejte za samotný kabel je to velice nebezpečné. 6. Nedotýkejte se vnitřních chladících elementů, zvláště pokud máte vlhké ruce, neboť byste se mohli zranit. Nikdy si nevkládejte do úst ledové kostky právě vyjmuté z mrazničky, neboť by se Vám mohly přilepit k ústům a způsobit zranění. 7. Nikdy nezačínejte s čištěním ani údržbou, dokud nejprve neodpojíte zařízení ze sítě (vytažením vidlice síťového přívodu ze zásuvky nebo vypnutím hlavního vypínače v domě). Nestačí, když otočíte knoflíkem termostatu do polohy. 8. Před odvozem nebo likvidací starého zařízení nikdy nezapomeňte rozlomit nebo odstranit případný zámek, aby se hrající si děti náhodou do chladničky nezavřely. 9. Jestliže Vaše zařízení správně nepracuje, podívejte se předtím, než zavoláte pracovníka servisu, do kapitoly Odstranění různých problémů, zda nemůžete daný problém vyřešit sami. Nikdy se však nepokoušejte odstranit závadu sami zasahováním do vnitřních komponent. 10. Při poškození síťového přívodu je nutné, aby byl přívod vyměněn jedním z našich servisních center, protože při jeho výměně je nutné použít speciální nářadí. 11. Uvnitř prostoru určeného pro uskladnění potravin nepoužívejte el. přístroje, pokud nejsou výrobcem doporučeny. 12. Na konci funkčního období Vašeho zařízení - obsahuje plyn cyklopentan v izolační pěně a možná také plyn R600a (izobutan) v chladícím obvodu - by mělo být zařízení zabezpečeno před odvozem na skládku. Proto kontaktujte Vašeho prodejce nebo příslušnou organizaci, která se odvozem odpadků v místě Vašeho bydliště zabývá. Instalace Aby byla zajištěna správná funkce přístroje a jeho optimální výkon, je důležité správně provést instalaci přístroje. Ventilace Kompresor a kondenzátor produkují teplo, a proto je nutná jejich dostatečná ventilace. Není vhodné instalovat zařízení do místnosti, kde neprobíhá dokonalá ventilace. Zařízení je proto třeba instalovat pouze do místnosti s dveřmi a okny (popř. francouzskými okny), aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu. Místnost by neměla být příliš vlhká. Během instalace dbejte na to, aby nebyly zakryty mřížky, neboť by to mohlo zhoršit ventilaci přístroje. Aby byla zajištěna správná ventilace, musíte nechat volný: - prostor nejméně 10 cm mezi horní stěnou a jakoukoliv skříňkou instalovanou nad ní; - prostor nejméně 5 cm mezi bočními stěnami přístroje a skříňkou/zdí. Umístěte zařízení dostatečně daleko od zdrojů tepla Neumisťujte zařízení na místa, kde by bylo vystaveno přímému slunečnímu záření nebo účinkům zdrojů tepla např. sporáku apod. Vodorovná poloha Zařízení by mělo být umístěno ve vodorovné poloze; pokud podlaha není perfektně rovná, upravte nastavitelné nožky na přední straně zařízení. Uzemnění Než připojíte zařízení k el. síti, zkontrolujte, zda napětí síťové zásuvky odpovídá údajům na typovém štítku přístroje, který naleznete na spodní levé straně chladničky vedle zásobníku na zeleninu, a zda je trojpólová zásuvka řádně uzemněna podle současných platných elektrikářských předpisů. Pokud není zařízení řádně uzemněno, výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti za případné škody. Nepoužívejte adaptéry a rozdvojky zásuvek. Umístěte zařízení tak, abyste dosáhli na zásuvku, ke které je připojeno. Kontrola dodávky el. proudu Elektrická zásuvka musí umožňovat dodávku maximálního příkonu zařázení, který je uveden na typovém štítku (nachází se na spodní levé straně chladničky vedle zásobníku na zeleninu). Před připojením přístroje k el. síti Postavte zařízení do svislé polohy a než je připojíte k síti, počkejte nejméně 3 hodiny. Tak zajistíte jeho správný provoz. 3 CZ

4 Bližší pohled A Knoflík pro nastavení teploty uvnitř chladničky Tento knoflík umožňuje nastavit následující režimy teploty chladničky: F Tlačítko rychlého zmrazení Pokud stisknete toto tlačítko (žlutá kontrolka D se rozsvítí), budete moci zmrazovat čerstvé potraviny. Chladnička je vypnutá; : nízká úroveň chlazení; G Vyjímatelná polička s přihrádkou na vejce B : nejvyšší úroveň chlazení; ECO optimální teplota při nízké úrovni spotřeby el. energie Červená kontrolka alarmu Pokud se tato červená kontrolka rozsvítí, mraznička nepracuje správně a došlo k velkému vzestupu teploty. H I J Vyjímatelná dveřní polička na potraviny Vyjímatelná dveřní polička na lahve Zásobník na led C Zelená kontrolka Pokud tato kontrolka svítí, znamená to, že zařízení je připojeno k el. síti. K L Nastavitelné nožičky Zásobník pro uskladnění zmrazených potravin D Kontrolka rychlého zmrazení Tato žlutá kontrolka se rozsvítí, když stisknete tlačítko rychlého zmrazení F. M Zásobník pro zmrazení čerstvých potravin a pro uskladnění zmrazených potravin E Knoflík pro nastavení teploty uvnitř mrazničky Tento knoflík umožňuje nastavit následující režimy teploty mrazničky: N O Zásobník na ovoce a zeleninu Systém pro odvod rozmrazené vody Chladnička a mraznička je vypnutá; : nízká úroveň mrazení; : nejvyšší úroveň mrazení; ECO optimální teplota při nízké úrovni spotřeby el. energie P Q Krabička na úschovu masa/sýrů Vyjímatelné/výškově nastavitelné poličky Můžete knoflík přesunout z polohy do polohy podle Vašich požadavků. Mějte na paměti, že můžete také přerušit provoz celého zařízení (včetně chladničky), pokud knoflík nastavíte do polohy. R Osvětlení chladničky CZ 4

5 A B C D E F R G H Q P O N H I M J L K K 5 CZ

6 Příprava zařízení POZNÁMKA Poté, co Vám bylo Vaše zařízení dovezeno, postavte jej do svislé polohy a počkejte přibližně 3 hodiny před zapojením do el. sítě, abyste tak zajistili jeho správný chod. Předtím, než do chladničky nebo mrazničky umístíte potraviny, vytřete vnitřní prostor teplou vodou společně s jedlou sodou. Ochranné zpožděné spuštění motoru Tento model je dodáván se systémem zpožděného spuštění motoru. Pokud se tedy kompresor nespustí ihned po instalaci, nelekejte se, neboť se spustí automaticky přibližně po 8 minutách. K tomuto dojde také vždy při přerušení napájení tj. jak při výpadku el. energie, tak při vypnutí zařízení Vámi (např. při čištění nebo odmrazování prostoru mrazničky). Poté, co zapojíte Vaše zařízení do zásuvky, ujistěte se, že se rozsvítil zelený světelný indikátor C ; v opačném případě se ujistěte, že otočný knoflík E není v poloze. Prostor chladničky Otočný knoflík A nastavte do střední polohy; po uplynutí několika hodin je možné do chladničky začít vkládat potraviny. Prostor mrazničky Otočte knoflíkem E do střední polohy a stiskem tlačítka F zahajte rychlé mrazení (rozsvítí se žlutý světelný indikátor D ). Jakmile je v mrazničce dosažena optimální teplota, červený indikátor B zhasne. Stiskněte tlačítko F znovu; žlutý světelný indikátor D zhasne. Nyní můžete do mrazničky začít ukládat zmrazené potraviny. Jak používat prostor chladničky... Uchování potravin v prostoru chladničky Potravina Doba uchování Umístění v chladničce Zabalené maso a očištěná ryba (použijte sáček) 2 nebo 3 dny Na poličce nad zásobníkem na zeleninu polyethylenový (to je nejchladnější místo) Čerstvý sýr 3 nebo 4 dny Na poličce nad zásobníkem na zeleninu (to je nejchladnější místo) Vejce 1 měsíc Ve speciální přihrádce na vejce ve dveřích chladničky. Máslo, margarín Na jakékoliv poličce Vařené nebo předvařené jídlo (umístěte do obalu bez přístupu vzduchu a jakmile je jídlo studené, 3 nebo 4 dny Na jakékoliv poličce. vložte do chladničky) Klobásy, salámy, sendviče obecně, čerstvé těstoviny, pudink, krém, čokoláda, pečivo 3 nebo 4 dny Na jakékoliv poličce. s krémem, chléb, sušenky, rajská jablíčka Výrobky v lahvi, mléko, nápoje, jogurt Ovoce a luštěniny Na speciální poličce ve dveřích chladničky. V zásobníku na zeleninu. Co nemá být v chladničce uchováváno Česnek (vydává silnou vůni), cibule a pórek. Banány (zčernají). Citrusové ovoce. Brambory a kořenová zelenina (uskladněte na tmavém a suchém místě). Teplota uvnitř chladničky se automaticky nastaví podle polohy knoflíku pro regulaci teploty. : nízká úroveň chlazení; : nejvyšší úroveň chlazení; My ale doporučujeme používat střední úroveň nastavení. Uvnitř prostoru chladničky vzduch cirkuluje přirozeným způsobem tzn. že chladnější vzduch padá níže, protože je těžší. CZ 6 Toto je důvod, proč maso a sýry mají být umístěny nad zásobníkem na zeleninu. Prosím pečlivě dodržujte naše pokyny týkající se maximální doby uchování potravin: žádné potraviny, ani úplně čerstvé, nezůstanou poživatelné po delší dobu. Navzdory všeobecnému mínění, vařené jídlo nevydrží déle než syrové potraviny.

7 Jak co nejlépe používat mrazicí oddělení Prostor chladničky je vybaven pohodlnými, vyjímatelnými poličkami (obr. 1), které jsou výškově nastavitelné pomocí drážek ve stěnách chladničky. To Vám umožňuje umístit v chladničce objemnější nádoby a potraviny. Inovovaný tvar poliček Vám umožňuje nastavit výšku poličky, aniž byste ji celou museli z chladničky vyjmout. Obr Dbejte na to, aby teplé jídlo nejprve zchladlo. Teprve poté je vkládejte do chladničky. Jinak se teplota uvnitř chladničky zvýší, kompresor bude muset pracovat déle a spotřebuje se tak větší množství el. energie. Tekutiny v nádobách nenechávejte nepřikryté. To vede ke zvýšení úrovně vlhkosti uvnitř chladničky a k vytvoření námrazy. - Nádoby (skleněné nebo plastové), potraviny nebo jiné předměty neumísťujte tak, aby se dotýkaly zadního chladícího panelu. Potraviny by se mohly poškodit, spotřeba energie zvýšit a mohlo Jak co možná nejlépe používat prostor mrazničky Před přípravou potravin ke zmražení si prosím přečtěte specializovanou příručku. Potraviny, které již roztály, byť i částečně, se již nesmí znovu zmrazit: musíte je uvařit a spotřebovat (do 24 hodin) nebo znovu nechat zmrazit. Pokud zmrazujete čerstvé potraviny, dbejte na to, aby se nedotýkaly již potravin zmrazených. Potraviny, které máte v úmyslu zmrazit, umístěte do horního prostoru M, kde teplota klesá i pod -18 C, což je ideální teplota pro zmrazování potravin. Pamatujte na to, že správné zmrazení závisí na rychlosti procesu mrazení. Zmrazujte denně pouze to množství potravin, které je uvedeno na informačním štítku uvnitř chladničky. V případě, že mrazničku používáte poprvé nebo byla delší dobu mimo provoz, nastavte její funkce na maximum a počkejte, dokud červená kontrolka B nezhasne. Teprve poté začněte potraviny zmrazovat. Pokud již mraznička byla zapnuta, je možno potraviny zmrazovat dvěma způsoby: 1. Při zmrazování malého množství potravin tj. menšího množství než je uvedeno na informačním štítku, jednoduše stiskněte tlačítko mrazení F (rozsvítí se žlutý indikátor D ) a vložte do mrazničky potraviny, které chcete zmrazit. Po uplynutí 24 hodin, nebo po uplynutí doby, kdy bylo dosaženo optimální teploty, se funkce rychlého zmrazení automaticky vypne (žlutý indikátor D zhasne). by dojít ke kondenzaci par (na potravinách, nádobách atd.) Play Zone (obr. 2) Díky nové přihrádce na lahve Play Zone můžete rychle vychladit několik lahví, plechovek a energetických nápojů a mít je tak neustále po ruce. Pokud je přihrádka Play Zone umístěna na skleněné poličce, můžete velké a střední lahve jednoduše položit na ležící přihrádku. Toto je ideální poloha pro uskladnění lahví s vínem. Pokud je přihrádka složená a zajištěná na obou stranách poličky, můžete ji použít pro uskladnění plechovek (na vršku), energetických nápojů (ve středu). Ostatní plechovky a energetické nápoje můžete položit vodorovně na zbývající místo na přihrádce. Přihrádka Play Zone může být používána jako běžná polička (pokud není složená) a přesunovaná v chladničce nahoru nebo dolů spolu s poličkou. Přihrádka je snadno umyvatelná a lze ji také umýt v myčce na nádobí. Obr Při zmrazování velkého množství potravin tj. množství dosahujícího maxima uvedeného na informačním štítku stiskněte tlačítko rychlého mrazení F a držte je stisknuté, dokud žlutý světelný indikátor nezačne rychle blikat. Po uplynutí 24 hodin tento indikátor přestane blikat a začne svítit. V tomto okamžiku můžete začít vkládat do mrazničky potraviny určené ke zmrazení. Po uplynutí dalších 24 hodin se tato funkce automaticky vypne (světelný indikátor zhasne). Během mrazícího procesu se snažte dvířka mrazničky neotevírat. Pro optimální mrazení a následné rozmrazování potravin doporučujeme rozdělit potraviny na malé porce, které se rychle a rovnoměrně zmrazí. Obsah balení by měl být zřetelně označen spolu s datem zmrazení. Pro získání většího množství místa v prostoru mrazničky můžete vyjmout prostřední zásobník a potraviny umístit přímo na poličku. Poté, co jste do mrazničky vložili potraviny, se ujistěte, že se dvířka mrazničky správně zavřela. V případě výpadku napájení nebo špatného chodu mrazničky dvířka mrazničky neotevírejte. Snížíte tak růst teploty uvnitř mrazničky. Pokud dvířka neotevřete, potraviny vydrží zmrazené po dobu cca 9-14 hodin. Do mrazničky nevkládejte lahve zcela naplněné tekutinou: mohou snadno prasknout, protože veškeré tekutiny při zmrazování zvyšují svůj objem. 7 CZ

8 Zásobníky na led Tento nový návrh zásobníků na led je exklusivním patentem společnosti Merloni. To, že jsou zásobníky na led umístěny na vnitřní straně dvířek mrazničky, zajišťuje vyšší ergonomii a čistotu mrazničky: led již není v kontaktu s potravinami zmrazenými v mrazničce; navíc je takto zabráněno kapání vody při plnění zásobníků (po naplnění zásobníků vodou otvor pro plnění zásobníku uzavřete víčkem, které je součástí dodávaného příslušenství). Návod k použití (Obr. 3) Pomocí speciálního otvoru naplňte zásobník vodou až po vyznačenou úroveň (MAX WATER LEVEL), přičemž dbejte na to, abyste vodu nepřelili: pokud do zásobníku nalijete více vody než je zapotřebí, dojde k takovému vytvoření ledu, že nebudete moci kostky ledu ze zásobníku vyjmout. Pokud jste do zásobníku nalili příliš velké množství vody, musíte počkat, dokud led neroztaje. Poté zásobník vyprázdněte, znovu naplňte vodou a nechejte zmrazit. Jakmile naplníte zásobník ledu vodou pomocí označeného otvoru, otočte zásobník o 90. Na principu spojitých nádob voda vyplní všechny speciální tvary zásobníku. Uzavřete zásobník víčkem a umístěte jej do vnitřní části dvířek mrazničky. Poté, co se v zásobníku vytvoří led, vyjmete kostky ledu tak, že zásobníkem udeříte na tvrdý povrch. Ledové kostky vysypete tím samým otvorem, kterým jste zásobník plnili vodou. Zásobník můžete nejprve namočit ve vodě a kostky ledu tak snadněji uvolnit. UPOZORNĚNÍ: pokaždé, když plníte zásobník na led vodou, dbejte na to, aby byl prázdný tj. aby neobsahoval žádné zbytky ledu. Minimální doba, za kterou se voda změní v led, je cca 8 hodin. Obr. 3 Rady pro úsporu energie - Nainstalujte zařízení správně To znamená nainstalovat zařízení daleko od zdrojů tepla, přímého slunečního záření a v dobře větrané místnosti. Dále dodržte vzdálenosti uvedené v kapitole Instalace/Větrání. - Správné nastavení teploty Příliš nízká teplota zvyšuje spotřebu el. energie. - Zařízení nepřeplňujte Správné uchovávání potravin vyžaduje správnou cirkulaci vzduchu. Přeplňováním chladničky zabraňujete správné cirkulaci vzduchu, což vede k přetěžování kompresoru. - Zavírejte dvířka Otevírejte dvířka pouze v případě potřeby neboť pokaždé, když dvířka otevřete, unikne většina studeného vzduchu. Aby se uvnitř chladničky/mrazničky opět nastavila správná teplota, musí motor opět začít pracovat, což ve ke zvýšené spotřebě el. energie. - Kontrolujte těsnění dvířek Udržujte těsnění dvířek v čistotě a dobrém stavu. Dbejte na to, aby dvířka pevně doléhala. Tím znemožníte chladnému vzduchu, aby z chladničky/mrazničky unikal. - Nikdy nevkládejte teplé potraviny Vložená nádoba s teplým pokrmem okamžitě zvyšuje teplotu uvnitř chladničky o několik stupňů. Před vložením pokrmu do chladničky jej nechte vychladnout na pokojovou teplotu. - Kontrolujte tvorbu námrazy Kontrolujte námrazu na stěnách mrazničky a v případě, že je příliš silná, mrazničku odmrazte (viz kapitola Jak udržovat zařízení v dobrém stavu ). CZ 8

9 Ukládání potravin v mrazničce Maso a ryby Druh Balení Odležení (dny) Uchování (měsíce) Rozmrazení Hovězí pečeně a vařené hovězí Zabalené v hliníkové folii 2 / 3 9 / 10 Není nutné Jehněčí Zabalené v hliníkové folii 1 / 2 6 Není nutné Vepřová pečeně Zabalené v hliníkové folii 1 6 Není nutné Telecí maso Zabalené v hliníkové folii 1 8 Není nutné Telecí/vepřová hlava Každý plátek zvlášť v polyethylenovém sáčku a poté v hliníkové folii po 4-6 kusech 6 Není nutné Telecí/jehněčí kotlety Každý plátek zvlášť v polyethylenovém sáčku a poté v hliníkové folii po 4-6 kusech 6 Není nutné Mleté maso V hliníkových nádobách zakrytých polyethylenem Velmi čerstvé 2 Zvolna v chladničce Srdce a játra V polyethylenových sáčcích 3 Není nutné Klobásy V polyethylenových nebo hliníkových obalech 2 Podle použití Kuřata a krůty Zabalena v hliníkové folii 1 / 3 9 Zvolna v chladničce Kachny a husy V hliníkové folii 1 / 4 6 Zvolna v chladničce Divoké kachny, bažanti a koroptve V hliníkové folii 1/ 3 9 Zvolna v chladničce Králíci a zajíci V hliníkové folii 3 / 4 6 Zvolna v chladničce Zvěřina (srnčí, jelen) V hliníkové nebo polyethylenové folii 5 / 6 9 Zvolna v chladničce Velké ryby V hliníkové nebo polyethylenové folii 4 / 6 Zvolna v chladničce Malé ryby V polyethylenových sáčcích 2 / 3 Není nutné Korýši V polyethylenových sáčcích 3 / 6 Není nutné Měkkýši V hliníkových nebo umělohmotných nádobách, naložené ve vodě se solí 3 Zvolna v chladničce Vařené ryby V hliníkové nebo polyethylenové folii 12 V teplé vodě Smažené ryby V polyethylenových sáčcích 4 / 6 Přímo na pánvi 9 CZ

10 Ovoce a zelenina Druh Příprava Vaření (min) Balení Uchovávání (měsíců) Rozmrazování Jablka a hrušky Oloupejte a nakrájejte na kousky 2 V nádobách se sirupem 12 Zvolna v chladničce Meruňky, broskve, třešně a švestky Odpeckujte a oloupejte 1 / 2 V nádobách se sirupem 12 Zvolna v chladničce Jahody, ostružiny a borůvky Očistěte, omyjte a nechte uschnout V nádobách s cukrem 10 / 12 Zvolna v chladničce Vařené ovoce Nakrájejte, povařte a prolisujte V nádobách, přidejte 10% cukru 12 Zvolna v chladničce Ovocné šťávy Omyjte, nakrájejte a vymačkejte V nádobách s cukrem podle libosti 10 / 12 Zvolna v chladničce Nakrájejte na kostičky Květák a povařte ve vodě se 2 V polyethylenových sáčcích 12 Není nutné šťávou z citronu Zelí Očistěte a omyjte (nakrájejte na kousky) 1 / 2 V polyethylenových sáčcích 10 / 12 Při pokojové teplotě Hrášek Oloupejte a omyjte 2 V polyethylenových sáčcích 12 Není nutné Zelené fazolky Mrkev, paprika, řepa Omyjte a nakrájejte na kousky Nakrájejte na plátky, oloupejte a omyjte 2 V polyethylenových sáčcích 10 / 12 Není nutné 3 / 4 V polyethylenových sáčcích 12 Není nutné Houby a chřest Omyjte a nakrájejte 3 / 4 V sáčcích nebo v nádobách 6 Při pokojové teplotě Špenát Zeleninová směs na polévku Omyjte a rozřezejte na kousky Omyjte a nakrájejte na kousky 2 V polyethylenových sáčcích 12 Při pokojové teplotě 3 V sáčcích po malých porcích 6 / 7 Při pokojové teplotě Různé potraviny Příprava Vaření (min) Balení Uchovávání (měsíců) Rozmrazování Chléb V polyethylenových sáčcích 4 Při pokojové teplotě nebo v chladničce Dorty V polyethylenové folii 6 Při pokojové teplotě. Pečte při C Smetana V umělohmotných nádobách 6 Při pokojové teplotě nebo v chladničce Máslo Vařená jídla, polévky Vajíčka V původním obalu, zabaleném v hliníkové folii Po porcích v umělohmotných nebo skleněných nádobách Zmrazte bez skořápek v malých nádobkách 6 V chladničce 3 / 6 Při pokojové teplotě a v teplé vodě 10 Při pokojové teplotě nebo v chladničce CZ 10

11 Jak udržovat zařízení v dobrém stavu Před zahájením jakéhokoliv čištění odpojte zařízení od sítě (vytažením vidlice síťového přívodu ze zásuvky nebo vypnutím hlavního vypínače v domě). Odmrazování UPOZORNĚNÍ: neničte odmrazovací sytém. Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiná náčiní k ury- chlení odmrazovacího procesu. Používejte pouze nástroje doporučené výrobcem. Jak odmrazit chladničku Toto zařízení je vybaveno automatickým odmrazováním, kdy je voda odváděna odtokovým kanálem (obr. 4) do zadní části zařízení. Zde se působením tepla z kompresoru odpařuje. Jediné, na co byste měli dbát, je pravidelná kontrola a čištění odtokového otvoru umístěného za zásobníkem na zeleninu, aby mohla voda volně cirkulovat. Obr. 4 Jak odmrazit mrazničku - Pravidelně odstraňujte led přiloženou umělohmotnou škrabkou (nikdy nepoužívejte nůž nebo kovové předměty). - Když je vrstva námrazy silnější než 5 mm, měli byste mrazničku odmrazit celou. Postupujte následovně: jeden den předem stiskněte tlačítko zmrazení F a držte je stisknuté, dokud se nerozsvítí žlutý světelný indikátor D ; to pomůže dát zmrazeným potravinám studený šok. Po uplynutí 24 hodin se tato funkce automaticky zruší, můžete ji ovšem zrušit předem sami tak, že stisknete tlačítko rychlého zmrazení znovu. Nastavte otočný knoflík termostatu E do polohy. POZOR: tato operace vypne celé zařízení (včetně prostoru chladničky). Zabalte zmrazené potraviny do novinového papíru a umístěte je do jiné chladničky nebo na jiné chladné místo. Nechejte dvířka mrazničky otevřená, dokud led úplně neroztaje. Umístíte-li do mrazničky nádobu s teplou vodou, proces tání se urychlí. Zařízení je vybaveno systémem, díky kterému je rozmražená voda odváděna do nádoby, kterou postavíte pod mrazničku (obr. 5). Vnitřek mrazničky důkladně umyjte a osušte, teprve poté mrazničku znovu připojte k síti. Pamatujte, že motor se ne- rozběhne okamžitě, ale až po uplynutí cca 8 minut. Údržba a čištění Před zahájením jakéhokoliv čištění chladničky odpojte vidlici síťového přívodu ze zásuvky. - Toto zařízení je vyrobeno z hygienického materiálu, který je naprosto bez zápachu. Aby byly tyto vlastnosti zachovány, je nezbytné, aby potraviny byly ukládány do chladničky pouze v uzavřených nádobách, aby nemohlo dojít ke vzniku zápachu, který se pak těžko odstraňuje. - Používejte pouze vodu a roztok soli bikarbony: očistěte vnitřní i vnější povrch chladničky mycí houbou namočenou do teplé vody s přídavkem soli bikarbony, která je dobrým dezinfekčním prostředkem. Pokud nemáte sodu bikarbonu k dispozici, používejte neutrální čistící prostředek. - Čeho se vyvarovat: nepoužívejte brusné čistící prostředky, bělící prostředky a prostředky obsahující amoniak. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo podobné prostředky. - Všechny vyjímatelné části můžete ponořit do teplé vody s přídavkem mycího prostředku. Pokud máte myčku, můžete je umýt v myčce. Než je opět vložíte do chladničky, nezapomeňte je pečlivě osušit. - A co zadní panel? Na zadním panelu se ukládá prach, který způsobuje problémy a narušuje tak správný chod zařízení. Nahromaděný prach odsajte vysavačem. - Pokud zařízení po delší dobu nepoužíváte. Pokud se rozhodnete zařízení na delší dobu vypnout, vnitřek omyjte a osušte. Dveře nechejte otevřené, aby se v chladničce nevytvořil zápach. - Výměna žárovky. Odpojte zařízení od sítě a vyměňte žárovku za novou se stejným výkonem nebo s výkonem max. 15 W. Vyšroubujte středový šroub B umístěný na zadní straně krytu žárovky a žárovku A vyměňte (jak je vyznačeno na obr. 6). Obr. 6 A B Obr CZ

12 Máte problém? Chladnička nefunguje Zkontrolujte zda: Nebyl vypnut hlavní vypínač napájení v domě; Vidlice síťového přívodu je správně zasunuta do zásuvky; Zásuvka je funkční. Zkuste vidlici síťového přívodu zapojit do jiné zásuvky v místnosti. Motor neběží Zkontrolujte zda: Uplynulo již 8 minut od doby, kdy jste zařízení zapnuli? Tento model je dodáván s kontrolním systémem ochrany motoru, což znamená, že se motor rozběhne po uplynutí cca 8 minut po zapnutí zařízení. Chladnička a mraznička málo chladí Zkontrolujte zda: Jsou správně zavřená dvířka a zda není poškozeno těsnění; Dvířka nezůstala delší dobu otevřená; Je správně nastaven knoflík termostatu; Není chladnička nebo mraznička přeplněná. Potraviny v chladničce jsou příliš studené Zkontrolujte zda: Otočný knoflík pro regulaci teploty v chladničce je nastaven ve správné poloze; Se potraviny nedotýkají zadní stěny, která je nejchladnější částí chladničky. Na spodku chladničky se hromadí voda Zkontrolujte zda: Není ucpaný otvor pro odtok vody (viz obr. 4). Pokud však i po provedení kontroly zařízení nepracuje správně a problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko a uveďte následující údaje: o jakou závadu se jedná, typ přístroje (Mod.) a výrobní číslo (S/N) uvedené na typovém štítku umístěném vlevo dole vedle zásobníků na ovoce a zeleninu (viz následující příklady). Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total 340 Gross Gross Bruto Bruto Brut Brut Compr. R 134 a Syst. Kompr. kg 0,090 Made in Italy Net Util Utile Test Pressure HIGH-235 P.S-I. LOW 140 Gross Bruto Brut Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe Nikdy nevyužívejte služeb neautorizovaných servisních techniků a trvejte na použití originálních náhradních dílů. Motor trvale běží Zkontrolujte zda: Byl stisknut přepínač v mrazničce (žlutá kontrolka svítí nebo bliká); Jsou správně zavřená dvířka nebo zda dvířka nezůstala po delší dobu otevřená; Není teplota v místnosti příliš vysoká; Je knoflík termostatu nastaven ve správné poloze. Zařízení je příliš hlučné Chladící plyn vydává slabý zvuk, i když není kompresor zapnutý (nejedná se o špatnou funkci chladničky). Zkontrolujte zda: Je chladnička umístěna ve vodorovné poloze. Chladnička není umístěna mezi dvěma skříňkami nebo zařízeními, která vibrují nebo vydávají hluk. CZ 12

13 Změna otevírání dveří CZ

14 4 3mm 5 CZ 14

15 Poznámky 15 CZ

16 Seznam servisních středisek je uveden na internetových stránkách: Servisní modrá linka : Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, Praha 3, Česká republika Merloni Elettrodomestici Viale Aristide Merloni Fabriano Italy Tel.: Fax.: / CZ

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

BCB 312 AI BCB 312 AAI

BCB 312 AI BCB 312 AAI BCB 312 AI BCB 312 AAI Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze BCB 312 AI BCB 312 AAI Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou

C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a obsluze C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14 Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU Česky, 11 Obsah Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka Popis zařízení, 13 14 Ovládací panel Celkový přehled Zapnutí a používání, 15 16 Zapnutí

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba MWI 243 XA Mikrovlnná trouba Návod k použití 81 OBSAH KAPITOLA 1 OBECNĚ 1.1 Popis trouby... strana 82 1.2 Popis ovládacího panelu... strana 83 1.3 Instalace... strana 84 1.4 Důležitá bezpečnostní upozornění...

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vestavná chladnička K 5122 Ui Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze Chladnička WSN 1212 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních továrnách

Více

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SIDE BY SIDE CHLADNIČKA RM25***** CZECH REPUBLIC UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY 2 NÁVOD K OBSLUZE 4 NASTAVENÍ CHLADNIČKY 4 HLAVNÍ FUNKCE 4 OVLÁDACÍ PANEL 5 PANEL DIGITÁLNÍ INDIKACE

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Vestavěná sklokeramická indukční varná deska VESTAVĚNÁ SKLOKERAMICKÁ INDUKČNÍ VARNÁ DESKA Vážený spotřebiteli! Návody k obsluze Návod k zapojení Typový štítek

Více

BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví

BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví USER MANUAL FOR YOUR BAUMATIC 1 BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617 NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba SE 2617 2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby

Více

BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví

BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Elektrická trouba Elektrická trouba Vážený zákazníku! Upřímně vám děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Přesvědčte se sám o tom, že se na naše výrobky můžete spolehnout.

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU Spotřebič, který jste zakoupili, je vinný sklípek (neboli chladnička na víno), určený výhradně k uchování vína. Chcete-li ho využívat co nejlépe, přečtěte si pozorně

Více

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Obsah Instalace Umístění a vyrovnání Elektrické připojení Připojení plynu Přizpůsobení jinému typu plynu Tabulka specifikací hořáků a trysek Tabulka charakteristiky KN6T62SA/I

Více

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

AT90 A120786 V5/0613

AT90 A120786 V5/0613 AT90 A120786 V5/0613 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 200

Více

Návod k obsluze TROUBA. Obsah FI 53 K.B IX. Instalace, 2-3 Umístění Elektrické zapojení Výrobní štítek

Návod k obsluze TROUBA. Obsah FI 53 K.B IX. Instalace, 2-3 Umístění Elektrické zapojení Výrobní štítek Návod k obsluze TROUBA Obsah CZ Instalace, - Umístění Elektrické zapojení Výrobní štítek Popis spotřebiče, Celkový pohled Ovládací panel Uvedení do provozu a používání, Zapnutí trouby Režimy pečení, 6-8

Více