BA 33 P BA 33 PS. Kombinovaná chladnička s mrazničkou. Návod k instalaci a obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BA 33 P BA 33 PS. Kombinovaná chladnička s mrazničkou. Návod k instalaci a obsluze"

Transkript

1 BA 33 P BA 33 PS Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze

2 BA 33 P BA 33 PS CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Merloni Elettrodomestici spa ke svým dováženým výrobkům, a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu. Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku. Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod na obsluhu a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník. Vážený zákazníku, návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro váš výrobek. Děkujeme za pochopení. Pro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohoto zařízení doporučujeme: Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem. Je nutné používat pouze originální náhradní díly. CZ 2

3 Bezpečnost, dobrý zvyk, který byste měli dodržovat UPOZORNĚNÍ Přečtěte si tento návod pečlivě, jelikož v něm jsou uvedeny pokyny pro bezpečnou instalaci, používání a údržbu tohoto přístroje. Tato chladnička byla vyrobena v souladu s mezinárodními bezpečnostními předpisy (EN 60), jejichž předmětem je ochrana spotřebitele. Této chladničce byla mimo jiné udělena schvalovací značka (IMQ), která je udělována pouze přístrojům, které jsou vyrobeny v souladu s britskými požadavky na el. bezpečnost. Vyhovuje také normám EU o prevenci a eliminaci rádiového rušení (ES směrnice 87/ ). 1. Toto zařízení nesmí být instalováno ve venkovním prostředí ani na místě chráněném přístřeškem. Je velice nebezpečné vystavit zařízení účinkům deště nebo bouřky. 2. Toto zařízení smí používat pouze dospělá osoba a je určeno výhradně pro chlazení a mrazení potravin v souladu s tímto návodem k použití. 3. Z bezpečnostních důvodů se nedotýkejte a neobsluhujte toto zařízení, nejste-li obutí nebo máte-li mokré ruce nebo nohy. 4. Doporučujeme nepoužívat prodlužovací kabel nebo rozdvojky. Pokud je chladnička umístěna mezi dvěma skříňkami, ujistěte se, že síťový přívod není blokován nebo nebezpečně stlačen. 5. Chcete-li odpojit síťový přívod ze zásuvky, netahejte za samotný kabel je to velice nebezpečné. 6. Nedotýkejte se vnitřních chladících elementů, zvláště pokud máte vlhké ruce, neboť byste se mohli zranit. Nikdy si nevkládejte do úst ledové kostky právě vyjmuté z mrazničky, neboť by se Vám mohly přilepit k ústům a způsobit zranění. 7. Nikdy nezačínejte s čištěním ani údržbou, dokud nejprve neodpojíte zařízení ze sítě (vytažením vidlice síťového přívodu ze zásuvky nebo vypnutím hlavního vypínače v domě). Nestačí, když otočíte knoflíkem termostatu do polohy. 8. Před odvozem nebo likvidací starého zařízení nikdy nezapomeňte rozlomit nebo odstranit případný zámek, aby se hrající si děti náhodou do chladničky nezavřely. 9. Jestliže Vaše zařízení správně nepracuje, podívejte se předtím, než zavoláte pracovníka servisu, do kapitoly Odstranění různých problémů, zda nemůžete daný problém vyřešit sami. Nikdy se však nepokoušejte odstranit závadu sami zasahováním do vnitřních komponent. 10. Při poškození síťového přívodu je nutné, aby byl přívod vyměněn jedním z našich servisních center, protože při jeho výměně je nutné použít speciální nářadí. 11. Uvnitř prostoru určeného pro uskladnění potravin nepoužívejte el. přístroje, pokud nejsou výrobcem doporučeny. 12. Na konci funkčního období Vašeho zařízení - obsahuje plyn cyklopentan v izolační pěně a možná také plyn R600a (izobutan) v chladícím obvodu - by mělo být zařízení zabezpečeno před odvozem na skládku. Proto kontaktujte Vašeho prodejce nebo příslušnou organizaci, která se odvozem odpadků v místě Vašeho bydliště zabývá. Instalace Aby byla zajištěna správná funkce přístroje a jeho optimální výkon, je důležité správně provést instalaci přístroje. Ventilace Kompresor a kondenzátor produkují teplo, a proto je nutná jejich dostatečná ventilace. Není vhodné instalovat zařízení do místnosti, kde neprobíhá dokonalá ventilace. Zařízení je proto třeba instalovat pouze do místnosti s dveřmi a okny (popř. francouzskými okny), aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu. Místnost by neměla být příliš vlhká. Během instalace dbejte na to, aby nebyly zakryty mřížky, neboť by to mohlo zhoršit ventilaci přístroje. Aby byla zajištěna správná ventilace, musíte nechat volný: - prostor nejméně 10 cm mezi horní stěnou a jakoukoliv skříňkou instalovanou nad ní; - prostor nejméně 5 cm mezi bočními stěnami přístroje a skříňkou/zdí. Umístěte zařízení dostatečně daleko od zdrojů tepla Neumisťujte zařízení na místa, kde by bylo vystaveno přímému slunečnímu záření nebo účinkům zdrojů tepla např. sporáku apod. Vodorovná poloha Zařízení by mělo být umístěno ve vodorovné poloze; pokud podlaha není perfektně rovná, upravte nastavitelné nožky na přední straně zařízení. Uzemnění Než připojíte zařízení k el. síti, zkontrolujte, zda napětí síťové zásuvky odpovídá údajům na typovém štítku přístroje, který naleznete na spodní levé straně chladničky vedle zásobníku na zeleninu, a zda je trojpólová zásuvka řádně uzemněna podle současných platných elektrikářských předpisů. Pokud není zařízení řádně uzemněno, výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti za případné škody. Nepoužívejte adaptéry a rozdvojky zásuvek. Umístěte zařízení tak, abyste dosáhli na zásuvku, ke které je připojeno. Kontrola dodávky el. proudu Elektrická zásuvka musí umožňovat dodávku maximálního příkonu zařázení, který je uveden na typovém štítku (nachází se na spodní levé straně chladničky vedle zásobníku na zeleninu). Před připojením přístroje k el. síti Postavte zařízení do svislé polohy a než je připojíte k síti, počkejte nejméně 3 hodiny. Tak zajistíte jeho správný provoz. 3 CZ

4 Bližší pohled A Knoflík pro nastavení teploty uvnitř chladničky Tento knoflík umožňuje nastavit následující režimy teploty chladničky: F Tlačítko rychlého zmrazení Pokud stisknete toto tlačítko (žlutá kontrolka D se rozsvítí), budete moci zmrazovat čerstvé potraviny. Chladnička je vypnutá; : nízká úroveň chlazení; G Vyjímatelná polička s přihrádkou na vejce B : nejvyšší úroveň chlazení; ECO optimální teplota při nízké úrovni spotřeby el. energie Červená kontrolka alarmu Pokud se tato červená kontrolka rozsvítí, mraznička nepracuje správně a došlo k velkému vzestupu teploty. H I J Vyjímatelná dveřní polička na potraviny Vyjímatelná dveřní polička na lahve Zásobník na led C Zelená kontrolka Pokud tato kontrolka svítí, znamená to, že zařízení je připojeno k el. síti. K L Nastavitelné nožičky Zásobník pro uskladnění zmrazených potravin D Kontrolka rychlého zmrazení Tato žlutá kontrolka se rozsvítí, když stisknete tlačítko rychlého zmrazení F. M Zásobník pro zmrazení čerstvých potravin a pro uskladnění zmrazených potravin E Knoflík pro nastavení teploty uvnitř mrazničky Tento knoflík umožňuje nastavit následující režimy teploty mrazničky: N O Zásobník na ovoce a zeleninu Systém pro odvod rozmrazené vody Chladnička a mraznička je vypnutá; : nízká úroveň mrazení; : nejvyšší úroveň mrazení; ECO optimální teplota při nízké úrovni spotřeby el. energie P Q Krabička na úschovu masa/sýrů Vyjímatelné/výškově nastavitelné poličky Můžete knoflík přesunout z polohy do polohy podle Vašich požadavků. Mějte na paměti, že můžete také přerušit provoz celého zařízení (včetně chladničky), pokud knoflík nastavíte do polohy. R Osvětlení chladničky CZ 4

5 A B C D E F R G H Q P O N H I M J L K K 5 CZ

6 Příprava zařízení POZNÁMKA Poté, co Vám bylo Vaše zařízení dovezeno, postavte jej do svislé polohy a počkejte přibližně 3 hodiny před zapojením do el. sítě, abyste tak zajistili jeho správný chod. Předtím, než do chladničky nebo mrazničky umístíte potraviny, vytřete vnitřní prostor teplou vodou společně s jedlou sodou. Ochranné zpožděné spuštění motoru Tento model je dodáván se systémem zpožděného spuštění motoru. Pokud se tedy kompresor nespustí ihned po instalaci, nelekejte se, neboť se spustí automaticky přibližně po 8 minutách. K tomuto dojde také vždy při přerušení napájení tj. jak při výpadku el. energie, tak při vypnutí zařízení Vámi (např. při čištění nebo odmrazování prostoru mrazničky). Poté, co zapojíte Vaše zařízení do zásuvky, ujistěte se, že se rozsvítil zelený světelný indikátor C ; v opačném případě se ujistěte, že otočný knoflík E není v poloze. Prostor chladničky Otočný knoflík A nastavte do střední polohy; po uplynutí několika hodin je možné do chladničky začít vkládat potraviny. Prostor mrazničky Otočte knoflíkem E do střední polohy a stiskem tlačítka F zahajte rychlé mrazení (rozsvítí se žlutý světelný indikátor D ). Jakmile je v mrazničce dosažena optimální teplota, červený indikátor B zhasne. Stiskněte tlačítko F znovu; žlutý světelný indikátor D zhasne. Nyní můžete do mrazničky začít ukládat zmrazené potraviny. Jak používat prostor chladničky... Uchování potravin v prostoru chladničky Potravina Doba uchování Umístění v chladničce Zabalené maso a očištěná ryba (použijte sáček) 2 nebo 3 dny Na poličce nad zásobníkem na zeleninu polyethylenový (to je nejchladnější místo) Čerstvý sýr 3 nebo 4 dny Na poličce nad zásobníkem na zeleninu (to je nejchladnější místo) Vejce 1 měsíc Ve speciální přihrádce na vejce ve dveřích chladničky. Máslo, margarín Na jakékoliv poličce Vařené nebo předvařené jídlo (umístěte do obalu bez přístupu vzduchu a jakmile je jídlo studené, 3 nebo 4 dny Na jakékoliv poličce. vložte do chladničky) Klobásy, salámy, sendviče obecně, čerstvé těstoviny, pudink, krém, čokoláda, pečivo 3 nebo 4 dny Na jakékoliv poličce. s krémem, chléb, sušenky, rajská jablíčka Výrobky v lahvi, mléko, nápoje, jogurt Ovoce a luštěniny Na speciální poličce ve dveřích chladničky. V zásobníku na zeleninu. Co nemá být v chladničce uchováváno Česnek (vydává silnou vůni), cibule a pórek. Banány (zčernají). Citrusové ovoce. Brambory a kořenová zelenina (uskladněte na tmavém a suchém místě). Teplota uvnitř chladničky se automaticky nastaví podle polohy knoflíku pro regulaci teploty. : nízká úroveň chlazení; : nejvyšší úroveň chlazení; My ale doporučujeme používat střední úroveň nastavení. Uvnitř prostoru chladničky vzduch cirkuluje přirozeným způsobem tzn. že chladnější vzduch padá níže, protože je těžší. CZ 6 Toto je důvod, proč maso a sýry mají být umístěny nad zásobníkem na zeleninu. Prosím pečlivě dodržujte naše pokyny týkající se maximální doby uchování potravin: žádné potraviny, ani úplně čerstvé, nezůstanou poživatelné po delší dobu. Navzdory všeobecnému mínění, vařené jídlo nevydrží déle než syrové potraviny.

7 Jak co nejlépe používat mrazicí oddělení Prostor chladničky je vybaven pohodlnými, vyjímatelnými poličkami (obr. 1), které jsou výškově nastavitelné pomocí drážek ve stěnách chladničky. To Vám umožňuje umístit v chladničce objemnější nádoby a potraviny. Inovovaný tvar poliček Vám umožňuje nastavit výšku poličky, aniž byste ji celou museli z chladničky vyjmout. Obr Dbejte na to, aby teplé jídlo nejprve zchladlo. Teprve poté je vkládejte do chladničky. Jinak se teplota uvnitř chladničky zvýší, kompresor bude muset pracovat déle a spotřebuje se tak větší množství el. energie. Tekutiny v nádobách nenechávejte nepřikryté. To vede ke zvýšení úrovně vlhkosti uvnitř chladničky a k vytvoření námrazy. - Nádoby (skleněné nebo plastové), potraviny nebo jiné předměty neumísťujte tak, aby se dotýkaly zadního chladícího panelu. Potraviny by se mohly poškodit, spotřeba energie zvýšit a mohlo Jak co možná nejlépe používat prostor mrazničky Před přípravou potravin ke zmražení si prosím přečtěte specializovanou příručku. Potraviny, které již roztály, byť i částečně, se již nesmí znovu zmrazit: musíte je uvařit a spotřebovat (do 24 hodin) nebo znovu nechat zmrazit. Pokud zmrazujete čerstvé potraviny, dbejte na to, aby se nedotýkaly již potravin zmrazených. Potraviny, které máte v úmyslu zmrazit, umístěte do horního prostoru M, kde teplota klesá i pod -18 C, což je ideální teplota pro zmrazování potravin. Pamatujte na to, že správné zmrazení závisí na rychlosti procesu mrazení. Zmrazujte denně pouze to množství potravin, které je uvedeno na informačním štítku uvnitř chladničky. V případě, že mrazničku používáte poprvé nebo byla delší dobu mimo provoz, nastavte její funkce na maximum a počkejte, dokud červená kontrolka B nezhasne. Teprve poté začněte potraviny zmrazovat. Pokud již mraznička byla zapnuta, je možno potraviny zmrazovat dvěma způsoby: 1. Při zmrazování malého množství potravin tj. menšího množství než je uvedeno na informačním štítku, jednoduše stiskněte tlačítko mrazení F (rozsvítí se žlutý indikátor D ) a vložte do mrazničky potraviny, které chcete zmrazit. Po uplynutí 24 hodin, nebo po uplynutí doby, kdy bylo dosaženo optimální teploty, se funkce rychlého zmrazení automaticky vypne (žlutý indikátor D zhasne). by dojít ke kondenzaci par (na potravinách, nádobách atd.) Play Zone (obr. 2) Díky nové přihrádce na lahve Play Zone můžete rychle vychladit několik lahví, plechovek a energetických nápojů a mít je tak neustále po ruce. Pokud je přihrádka Play Zone umístěna na skleněné poličce, můžete velké a střední lahve jednoduše položit na ležící přihrádku. Toto je ideální poloha pro uskladnění lahví s vínem. Pokud je přihrádka složená a zajištěná na obou stranách poličky, můžete ji použít pro uskladnění plechovek (na vršku), energetických nápojů (ve středu). Ostatní plechovky a energetické nápoje můžete položit vodorovně na zbývající místo na přihrádce. Přihrádka Play Zone může být používána jako běžná polička (pokud není složená) a přesunovaná v chladničce nahoru nebo dolů spolu s poličkou. Přihrádka je snadno umyvatelná a lze ji také umýt v myčce na nádobí. Obr Při zmrazování velkého množství potravin tj. množství dosahujícího maxima uvedeného na informačním štítku stiskněte tlačítko rychlého mrazení F a držte je stisknuté, dokud žlutý světelný indikátor nezačne rychle blikat. Po uplynutí 24 hodin tento indikátor přestane blikat a začne svítit. V tomto okamžiku můžete začít vkládat do mrazničky potraviny určené ke zmrazení. Po uplynutí dalších 24 hodin se tato funkce automaticky vypne (světelný indikátor zhasne). Během mrazícího procesu se snažte dvířka mrazničky neotevírat. Pro optimální mrazení a následné rozmrazování potravin doporučujeme rozdělit potraviny na malé porce, které se rychle a rovnoměrně zmrazí. Obsah balení by měl být zřetelně označen spolu s datem zmrazení. Pro získání většího množství místa v prostoru mrazničky můžete vyjmout prostřední zásobník a potraviny umístit přímo na poličku. Poté, co jste do mrazničky vložili potraviny, se ujistěte, že se dvířka mrazničky správně zavřela. V případě výpadku napájení nebo špatného chodu mrazničky dvířka mrazničky neotevírejte. Snížíte tak růst teploty uvnitř mrazničky. Pokud dvířka neotevřete, potraviny vydrží zmrazené po dobu cca 9-14 hodin. Do mrazničky nevkládejte lahve zcela naplněné tekutinou: mohou snadno prasknout, protože veškeré tekutiny při zmrazování zvyšují svůj objem. 7 CZ

8 Zásobníky na led Tento nový návrh zásobníků na led je exklusivním patentem společnosti Merloni. To, že jsou zásobníky na led umístěny na vnitřní straně dvířek mrazničky, zajišťuje vyšší ergonomii a čistotu mrazničky: led již není v kontaktu s potravinami zmrazenými v mrazničce; navíc je takto zabráněno kapání vody při plnění zásobníků (po naplnění zásobníků vodou otvor pro plnění zásobníku uzavřete víčkem, které je součástí dodávaného příslušenství). Návod k použití (Obr. 3) Pomocí speciálního otvoru naplňte zásobník vodou až po vyznačenou úroveň (MAX WATER LEVEL), přičemž dbejte na to, abyste vodu nepřelili: pokud do zásobníku nalijete více vody než je zapotřebí, dojde k takovému vytvoření ledu, že nebudete moci kostky ledu ze zásobníku vyjmout. Pokud jste do zásobníku nalili příliš velké množství vody, musíte počkat, dokud led neroztaje. Poté zásobník vyprázdněte, znovu naplňte vodou a nechejte zmrazit. Jakmile naplníte zásobník ledu vodou pomocí označeného otvoru, otočte zásobník o 90. Na principu spojitých nádob voda vyplní všechny speciální tvary zásobníku. Uzavřete zásobník víčkem a umístěte jej do vnitřní části dvířek mrazničky. Poté, co se v zásobníku vytvoří led, vyjmete kostky ledu tak, že zásobníkem udeříte na tvrdý povrch. Ledové kostky vysypete tím samým otvorem, kterým jste zásobník plnili vodou. Zásobník můžete nejprve namočit ve vodě a kostky ledu tak snadněji uvolnit. UPOZORNĚNÍ: pokaždé, když plníte zásobník na led vodou, dbejte na to, aby byl prázdný tj. aby neobsahoval žádné zbytky ledu. Minimální doba, za kterou se voda změní v led, je cca 8 hodin. Obr. 3 Rady pro úsporu energie - Nainstalujte zařízení správně To znamená nainstalovat zařízení daleko od zdrojů tepla, přímého slunečního záření a v dobře větrané místnosti. Dále dodržte vzdálenosti uvedené v kapitole Instalace/Větrání. - Správné nastavení teploty Příliš nízká teplota zvyšuje spotřebu el. energie. - Zařízení nepřeplňujte Správné uchovávání potravin vyžaduje správnou cirkulaci vzduchu. Přeplňováním chladničky zabraňujete správné cirkulaci vzduchu, což vede k přetěžování kompresoru. - Zavírejte dvířka Otevírejte dvířka pouze v případě potřeby neboť pokaždé, když dvířka otevřete, unikne většina studeného vzduchu. Aby se uvnitř chladničky/mrazničky opět nastavila správná teplota, musí motor opět začít pracovat, což ve ke zvýšené spotřebě el. energie. - Kontrolujte těsnění dvířek Udržujte těsnění dvířek v čistotě a dobrém stavu. Dbejte na to, aby dvířka pevně doléhala. Tím znemožníte chladnému vzduchu, aby z chladničky/mrazničky unikal. - Nikdy nevkládejte teplé potraviny Vložená nádoba s teplým pokrmem okamžitě zvyšuje teplotu uvnitř chladničky o několik stupňů. Před vložením pokrmu do chladničky jej nechte vychladnout na pokojovou teplotu. - Kontrolujte tvorbu námrazy Kontrolujte námrazu na stěnách mrazničky a v případě, že je příliš silná, mrazničku odmrazte (viz kapitola Jak udržovat zařízení v dobrém stavu ). CZ 8

9 Ukládání potravin v mrazničce Maso a ryby Druh Balení Odležení (dny) Uchování (měsíce) Rozmrazení Hovězí pečeně a vařené hovězí Zabalené v hliníkové folii 2 / 3 9 / 10 Není nutné Jehněčí Zabalené v hliníkové folii 1 / 2 6 Není nutné Vepřová pečeně Zabalené v hliníkové folii 1 6 Není nutné Telecí maso Zabalené v hliníkové folii 1 8 Není nutné Telecí/vepřová hlava Každý plátek zvlášť v polyethylenovém sáčku a poté v hliníkové folii po 4-6 kusech 6 Není nutné Telecí/jehněčí kotlety Každý plátek zvlášť v polyethylenovém sáčku a poté v hliníkové folii po 4-6 kusech 6 Není nutné Mleté maso V hliníkových nádobách zakrytých polyethylenem Velmi čerstvé 2 Zvolna v chladničce Srdce a játra V polyethylenových sáčcích 3 Není nutné Klobásy V polyethylenových nebo hliníkových obalech 2 Podle použití Kuřata a krůty Zabalena v hliníkové folii 1 / 3 9 Zvolna v chladničce Kachny a husy V hliníkové folii 1 / 4 6 Zvolna v chladničce Divoké kachny, bažanti a koroptve V hliníkové folii 1/ 3 9 Zvolna v chladničce Králíci a zajíci V hliníkové folii 3 / 4 6 Zvolna v chladničce Zvěřina (srnčí, jelen) V hliníkové nebo polyethylenové folii 5 / 6 9 Zvolna v chladničce Velké ryby V hliníkové nebo polyethylenové folii 4 / 6 Zvolna v chladničce Malé ryby V polyethylenových sáčcích 2 / 3 Není nutné Korýši V polyethylenových sáčcích 3 / 6 Není nutné Měkkýši V hliníkových nebo umělohmotných nádobách, naložené ve vodě se solí 3 Zvolna v chladničce Vařené ryby V hliníkové nebo polyethylenové folii 12 V teplé vodě Smažené ryby V polyethylenových sáčcích 4 / 6 Přímo na pánvi 9 CZ

10 Ovoce a zelenina Druh Příprava Vaření (min) Balení Uchovávání (měsíců) Rozmrazování Jablka a hrušky Oloupejte a nakrájejte na kousky 2 V nádobách se sirupem 12 Zvolna v chladničce Meruňky, broskve, třešně a švestky Odpeckujte a oloupejte 1 / 2 V nádobách se sirupem 12 Zvolna v chladničce Jahody, ostružiny a borůvky Očistěte, omyjte a nechte uschnout V nádobách s cukrem 10 / 12 Zvolna v chladničce Vařené ovoce Nakrájejte, povařte a prolisujte V nádobách, přidejte 10% cukru 12 Zvolna v chladničce Ovocné šťávy Omyjte, nakrájejte a vymačkejte V nádobách s cukrem podle libosti 10 / 12 Zvolna v chladničce Nakrájejte na kostičky Květák a povařte ve vodě se 2 V polyethylenových sáčcích 12 Není nutné šťávou z citronu Zelí Očistěte a omyjte (nakrájejte na kousky) 1 / 2 V polyethylenových sáčcích 10 / 12 Při pokojové teplotě Hrášek Oloupejte a omyjte 2 V polyethylenových sáčcích 12 Není nutné Zelené fazolky Mrkev, paprika, řepa Omyjte a nakrájejte na kousky Nakrájejte na plátky, oloupejte a omyjte 2 V polyethylenových sáčcích 10 / 12 Není nutné 3 / 4 V polyethylenových sáčcích 12 Není nutné Houby a chřest Omyjte a nakrájejte 3 / 4 V sáčcích nebo v nádobách 6 Při pokojové teplotě Špenát Zeleninová směs na polévku Omyjte a rozřezejte na kousky Omyjte a nakrájejte na kousky 2 V polyethylenových sáčcích 12 Při pokojové teplotě 3 V sáčcích po malých porcích 6 / 7 Při pokojové teplotě Různé potraviny Příprava Vaření (min) Balení Uchovávání (měsíců) Rozmrazování Chléb V polyethylenových sáčcích 4 Při pokojové teplotě nebo v chladničce Dorty V polyethylenové folii 6 Při pokojové teplotě. Pečte při C Smetana V umělohmotných nádobách 6 Při pokojové teplotě nebo v chladničce Máslo Vařená jídla, polévky Vajíčka V původním obalu, zabaleném v hliníkové folii Po porcích v umělohmotných nebo skleněných nádobách Zmrazte bez skořápek v malých nádobkách 6 V chladničce 3 / 6 Při pokojové teplotě a v teplé vodě 10 Při pokojové teplotě nebo v chladničce CZ 10

11 Jak udržovat zařízení v dobrém stavu Před zahájením jakéhokoliv čištění odpojte zařízení od sítě (vytažením vidlice síťového přívodu ze zásuvky nebo vypnutím hlavního vypínače v domě). Odmrazování UPOZORNĚNÍ: neničte odmrazovací sytém. Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiná náčiní k ury- chlení odmrazovacího procesu. Používejte pouze nástroje doporučené výrobcem. Jak odmrazit chladničku Toto zařízení je vybaveno automatickým odmrazováním, kdy je voda odváděna odtokovým kanálem (obr. 4) do zadní části zařízení. Zde se působením tepla z kompresoru odpařuje. Jediné, na co byste měli dbát, je pravidelná kontrola a čištění odtokového otvoru umístěného za zásobníkem na zeleninu, aby mohla voda volně cirkulovat. Obr. 4 Jak odmrazit mrazničku - Pravidelně odstraňujte led přiloženou umělohmotnou škrabkou (nikdy nepoužívejte nůž nebo kovové předměty). - Když je vrstva námrazy silnější než 5 mm, měli byste mrazničku odmrazit celou. Postupujte následovně: jeden den předem stiskněte tlačítko zmrazení F a držte je stisknuté, dokud se nerozsvítí žlutý světelný indikátor D ; to pomůže dát zmrazeným potravinám studený šok. Po uplynutí 24 hodin se tato funkce automaticky zruší, můžete ji ovšem zrušit předem sami tak, že stisknete tlačítko rychlého zmrazení znovu. Nastavte otočný knoflík termostatu E do polohy. POZOR: tato operace vypne celé zařízení (včetně prostoru chladničky). Zabalte zmrazené potraviny do novinového papíru a umístěte je do jiné chladničky nebo na jiné chladné místo. Nechejte dvířka mrazničky otevřená, dokud led úplně neroztaje. Umístíte-li do mrazničky nádobu s teplou vodou, proces tání se urychlí. Zařízení je vybaveno systémem, díky kterému je rozmražená voda odváděna do nádoby, kterou postavíte pod mrazničku (obr. 5). Vnitřek mrazničky důkladně umyjte a osušte, teprve poté mrazničku znovu připojte k síti. Pamatujte, že motor se ne- rozběhne okamžitě, ale až po uplynutí cca 8 minut. Údržba a čištění Před zahájením jakéhokoliv čištění chladničky odpojte vidlici síťového přívodu ze zásuvky. - Toto zařízení je vyrobeno z hygienického materiálu, který je naprosto bez zápachu. Aby byly tyto vlastnosti zachovány, je nezbytné, aby potraviny byly ukládány do chladničky pouze v uzavřených nádobách, aby nemohlo dojít ke vzniku zápachu, který se pak těžko odstraňuje. - Používejte pouze vodu a roztok soli bikarbony: očistěte vnitřní i vnější povrch chladničky mycí houbou namočenou do teplé vody s přídavkem soli bikarbony, která je dobrým dezinfekčním prostředkem. Pokud nemáte sodu bikarbonu k dispozici, používejte neutrální čistící prostředek. - Čeho se vyvarovat: nepoužívejte brusné čistící prostředky, bělící prostředky a prostředky obsahující amoniak. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo podobné prostředky. - Všechny vyjímatelné části můžete ponořit do teplé vody s přídavkem mycího prostředku. Pokud máte myčku, můžete je umýt v myčce. Než je opět vložíte do chladničky, nezapomeňte je pečlivě osušit. - A co zadní panel? Na zadním panelu se ukládá prach, který způsobuje problémy a narušuje tak správný chod zařízení. Nahromaděný prach odsajte vysavačem. - Pokud zařízení po delší dobu nepoužíváte. Pokud se rozhodnete zařízení na delší dobu vypnout, vnitřek omyjte a osušte. Dveře nechejte otevřené, aby se v chladničce nevytvořil zápach. - Výměna žárovky. Odpojte zařízení od sítě a vyměňte žárovku za novou se stejným výkonem nebo s výkonem max. 15 W. Vyšroubujte středový šroub B umístěný na zadní straně krytu žárovky a žárovku A vyměňte (jak je vyznačeno na obr. 6). Obr. 6 A B Obr CZ

12 Máte problém? Chladnička nefunguje Zkontrolujte zda: Nebyl vypnut hlavní vypínač napájení v domě; Vidlice síťového přívodu je správně zasunuta do zásuvky; Zásuvka je funkční. Zkuste vidlici síťového přívodu zapojit do jiné zásuvky v místnosti. Motor neběží Zkontrolujte zda: Uplynulo již 8 minut od doby, kdy jste zařízení zapnuli? Tento model je dodáván s kontrolním systémem ochrany motoru, což znamená, že se motor rozběhne po uplynutí cca 8 minut po zapnutí zařízení. Chladnička a mraznička málo chladí Zkontrolujte zda: Jsou správně zavřená dvířka a zda není poškozeno těsnění; Dvířka nezůstala delší dobu otevřená; Je správně nastaven knoflík termostatu; Není chladnička nebo mraznička přeplněná. Potraviny v chladničce jsou příliš studené Zkontrolujte zda: Otočný knoflík pro regulaci teploty v chladničce je nastaven ve správné poloze; Se potraviny nedotýkají zadní stěny, která je nejchladnější částí chladničky. Na spodku chladničky se hromadí voda Zkontrolujte zda: Není ucpaný otvor pro odtok vody (viz obr. 4). Pokud však i po provedení kontroly zařízení nepracuje správně a problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko a uveďte následující údaje: o jakou závadu se jedná, typ přístroje (Mod.) a výrobní číslo (S/N) uvedené na typovém štítku umístěném vlevo dole vedle zásobníků na ovoce a zeleninu (viz následující příklady). Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total 340 Gross Gross Bruto Bruto Brut Brut Compr. R 134 a Syst. Kompr. kg 0,090 Made in Italy Net Util Utile Test Pressure HIGH-235 P.S-I. LOW 140 Gross Bruto Brut Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe Nikdy nevyužívejte služeb neautorizovaných servisních techniků a trvejte na použití originálních náhradních dílů. Motor trvale běží Zkontrolujte zda: Byl stisknut přepínač v mrazničce (žlutá kontrolka svítí nebo bliká); Jsou správně zavřená dvířka nebo zda dvířka nezůstala po delší dobu otevřená; Není teplota v místnosti příliš vysoká; Je knoflík termostatu nastaven ve správné poloze. Zařízení je příliš hlučné Chladící plyn vydává slabý zvuk, i když není kompresor zapnutý (nejedná se o špatnou funkci chladničky). Zkontrolujte zda: Je chladnička umístěna ve vodorovné poloze. Chladnička není umístěna mezi dvěma skříňkami nebo zařízeními, která vibrují nebo vydávají hluk. CZ 12

13 Změna otevírání dveří CZ

14 4 3mm 5 CZ 14

15 Poznámky 15 CZ

16 Seznam servisních středisek je uveden na internetových stránkách: Servisní modrá linka : Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, Praha 3, Česká republika Merloni Elettrodomestici Viale Aristide Merloni Fabriano Italy Tel.: Fax.: / CZ

MTA 401 V. Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze

MTA 401 V. Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze MTA 401 V Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou Návod k instalaci a obsluze MTA 401 V CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

MBA3831V MBA3832V MBA3833V MBA3834V MBA3835V. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze

MBA3831V MBA3832V MBA3833V MBA3834V MBA3835V. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze MBA3831V MBA383V MBA3833V MBA3834V MBA3835V Kombinovaná chladnièka s mraznièkou Návod k instalaci a obsluze MBA3831V MBA3833V MBA3834V MBA383V MBA3835V CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci

Více

CE 240 V CE 238 V. Chladnička. Návod k instalaci a obsluze

CE 240 V CE 238 V. Chladnička. Návod k instalaci a obsluze CE 240 V CE 238 V Chladnička Návod k instalaci a obsluze CE 240 V CE 238 V CZ Chladnička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

BCS 333 A VE I. Kombinovaná chladnička s mrazničkou. Návod k instalaci a obsluze

BCS 333 A VE I. Kombinovaná chladnička s mrazničkou. Návod k instalaci a obsluze BCS 333 A VE I Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze BCS 333 A VE I CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

MTB 4551 NF MTB 4553 NF MTB 4557 NF MTB 4559 NF

MTB 4551 NF MTB 4553 NF MTB 4557 NF MTB 4559 NF MTB 4551 NF MTB 4553 NF MTB 4557 NF MTB 4559 NF No-Frost Návod k instalaci a obsluze MTB 4551 NF MTB 4553 NF MTB 4557 NF MTB 4559 NF Cladnička s mrazničkou No-Frost Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku,

Více

SA 300 L. Chladnička. Návod k instalaci a obsluze

SA 300 L. Chladnička. Návod k instalaci a obsluze SA 300 L Chladnička Návod k instalaci a obsluze SA 300 L CZ Chladnička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

MBA 3841 C MBA 3842 C MBA 4041 C MBA 4042 C. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze

MBA 3841 C MBA 3842 C MBA 4041 C MBA 4042 C. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze MA 3841 C MA 384 C MA 4041 C MA 404 C Kombinovaná chladnièka s mraznièkou Návod k instalaci a obsluze MA 3841 C MA 384 C MA 4041 C MA 404 C CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze

Více

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI

Více

Chladnička No-Frost. Návod k instalaci a použití MTA 45D2 NF BS

Chladnička No-Frost. Návod k instalaci a použití MTA 45D2 NF BS Chladnička No-Frost Návod k instalaci a použití MTA 45D2 NF BS MTA 45D2 NF BS CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

BD 292 A BD 292 A S. Chladnička s odděleným mrazákem. Návod k instalaci a obsluze

BD 292 A BD 292 A S. Chladnička s odděleným mrazákem. Návod k instalaci a obsluze BD 292 A BD 292 A S Chladnička s odděleným mrazákem Návod k instalaci a obsluze BD 292 A BD 292 A S Chladnička s odděleným mrazákem Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

BF 141. Mraznička. Návod k instalaci a použití

BF 141. Mraznička. Návod k instalaci a použití BF 141 Mraznička Návod k instalaci a použití BF 141 Mraznička Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání

Více

MTA 45D2 NFE. Dvoudveřová chladnička s mrazničkou. Návod k instalaci a obsluze

MTA 45D2 NFE. Dvoudveřová chladnička s mrazničkou. Návod k instalaci a obsluze MTA 45D NFE Dvoudveřová chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze MTA 45D NFE Dvoudveřová chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

RA 27 IX 2-dveřová chladnička

RA 27 IX 2-dveřová chladnička RA 27 IX 2-dveřová chladnička Návod k instalaci a obsluze RA 27 IX 2-dveřová chladnička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company,

Více

MBAA 4031 CV MBAA 4033 CV

MBAA 4031 CV MBAA 4033 CV MBAA 4031 CV MBAA 4033 CV Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze MBAA 4031 CV MBAA 4033 CV Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

BD 292 A I. Dvoudveřová chladnička s mrazákem. Návod k instalaci a obsluze

BD 292 A I. Dvoudveřová chladnička s mrazákem. Návod k instalaci a obsluze BD 292 A I Dvoudveřová chladnička s mrazákem Návod k instalaci a obsluze BD 292 A I Dvoudveřová chladnička s mrazákem Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Návod k použití MRAZNIČKY

Návod k použití MRAZNIČKY Návod k použití MRAZNIČKY Pro zajištění maximální výkonnosti a bezpečnosti Vašeho spotřebiče je nutné zajistit aby byl vždy svěřen do opravy pouze autorizovaným opravnám a aby při event. opravách byly

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

CZ Česky Návod k obsluze KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA/MRAZNIČKA

CZ Česky Návod k obsluze KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA/MRAZNIČKA I IBxxAxx IBxxAAxx IBxxAAAx CZ Česky Návod k obsluze KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA/MRAZNIČKA Návod k obsluze, 1 Servisní služba, 2 Popis zařízení, 3 Popis zařízení, 4 Oboustranné otvírání dveří, 5 Instalace,

Více

PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE PRVNÍ POUŽITÍ Připojte spotřebič k přívodu elektrické energie. Teploty pro ideální uchování potravin byly nastaveny již ve výrobě. Pokud zazní zvukový signál, znamená to poplach teploty: stiskněte a podržte

Více

BTS 1624 A Čtyřhvězdičková chladnička vestavná pod pracovní desku

BTS 1624 A Čtyřhvězdičková chladnička vestavná pod pracovní desku BTS 1624 A Čtyřhvězdičková chladnička vestavná pod pracovní desku Návod k instalaci a obsluze BTS 1624 A Čtyřhvězdičková chladnička vestavná pod pracovní desku Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku,

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

2-dveřová chladnička. Návod k instalaci a obsluze

2-dveřová chladnička. Návod k instalaci a obsluze MTA 331 C MTA 332 C MTA 401 C MTAA 290 MTA 291 V MTA 292 V MTA 293 V MTA 294 V MTA 341 C BS MTA 298 V BS MTA 299 V BS MTA 302 V MTA 351 C MTA 352 C MTA 281 DAN 31 V DAN 32 V 2-dveřová chladnička Návod

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK. Obsah BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL 2023 CF/HA BMBL 2025 CF/HA

Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK. Obsah BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL 2023 CF/HA BMBL 2025 CF/HA Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Oboustranné/obratitelné dveře Popis spotřebiče, 3-4 Ovládací panel Celkový pohled BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL

Více

Odsavač par. Návod k použití HI 161

Odsavač par. Návod k použití HI 161 Odsavač par Návod k použití HI 161 HI 161 Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

INC 310 G - INC 310 G AI D - INC 310 G AI S

INC 310 G - INC 310 G AI D - INC 310 G AI S INC 310 G - INC 310 G AI D - INC 310 G AI S Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití INC 310 G INC 310 G AI D INC 310 G AI S Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

BO 2324 A. Čtyřhvězdičková chladnička. Návod k instalaci a obsluze

BO 2324 A. Čtyřhvězdičková chladnička. Návod k instalaci a obsluze BO 2324 A Čtyřhvězdičková chladnička Návod k instalaci a obsluze BO 2324 A Čtyřhvězdičková chladnička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

VÝMĚNA ŽÁROVKY NEBO SVĚTELNÉHO ZDROJE LED (podle modelu)

VÝMĚNA ŽÁROVKY NEBO SVĚTELNÉHO ZDROJE LED (podle modelu) PRVNÍ POUŽITÍ Připojte spotřebič k přívodu elektrické energie. U některých modelů se může aktivovat zvukový signál, znamená to poplach teploty: stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí zvukových poplachů.

Více

MTAA 4511 V MTAA 4512 V MTAA 4513 V

MTAA 4511 V MTAA 4512 V MTAA 4513 V MTAA 4511 V MTAA 4512 V MTAA 4513 V Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze MTAA 4511 V MTAA 4512 V MTAA 4513 V Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený

Více

TLA 1. Chladnička. Návod k instalaci a obsluze

TLA 1. Chladnička. Návod k instalaci a obsluze TLA 1 Chladnička Návod k instalaci a obsluze TLA 1 Chladnička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Stolní chladnička. Návod k obsluze

Stolní chladnička. Návod k obsluze Stolní chladnička Návod k obsluze 1 Obsah Chladnička s vrchní pracovní deskou...3 Chladnička s čelním panelem...4 Chladnička bez vrchní pracovní desky a čelného panelu...5 Před použitím spotřebiče...6

Více

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

Návod k použití MRAZNIČKA

Návod k použití MRAZNIČKA Návod k použití MRAZNIČKA Obsah Instalace, Umístění a připojení Popis zařízení, Celkový přehled UPS 1722 J/HA Spuštění a použití, Spuštění zařízení Využití plného potenciálu mrazničky Údržba a péče, Vypnutí

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Dvouzónová vinotéka. Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Dvouzónová vinotéka. Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dvouzónová vinotéka Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína Přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej k případnému dalšímu použití. 1. POPIS SPOTŘEBIČE

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

UP 1722 J /HA Mraznička

UP 1722 J /HA Mraznička UP 1722 J /HA Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1722 J /HA Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

Návod na ovládání chladničky

Návod na ovládání chladničky Návod na ovládání chladničky CAS-60 Absorpční chladnička CAS-60 Rejstřík Bezpečnostní pokyny 3 Ovládací panel 3 Druhy provozu 3 Upozornění 4 Instalace 4 Napájení 12V 4 Provoz na plyn 5 Výroba ledu 5 Údržba

Více

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43 Mraznička Model: ZFA 101 Návod k instalaci a obsluze CH 43 obsah Bezpečnostní pokyny..........................................3 1. INstAlACe spotřebiče.........................................4 Připojení

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

BE 34 P - BE 34 PS - BE 34 PI - BE 34 PSI

BE 34 P - BE 34 PS - BE 34 PI - BE 34 PSI BE 34 P - BE 34 PS - BE 34 PI - BE 34 PSI Kombinovaná chladnička Návod k instalaci a obsluze BE 34 P BE 34 PS BE 34 PI BE 34 PSI CZ Kombinovaná chladnička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku,

Více

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití

Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití Přečtěte si prosím tento návod! Vážený zákazníku, Doufáme, že tento spotřebič, který byl vyroben v moderních závodech a jehož výroba byla pečlivě kontrolována, Vám

Více

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou BCS 313 A VE I Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze BCS 313 A VE I CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

MTA 4551 NF MTA 4553 NF

MTA 4551 NF MTA 4553 NF MTA 4551 NF MTA 4553 NF Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze MTA 4551 NF MTA 4553 NF Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL 60802046CZ.fm Page 14 Monday, November 12, 2007 9:42 AM POPIS SPOTŘEBIâE A) Chladicí oddíl (k uchovávání če rstvých potravin) 1. Police (některé s nastavitelnou výškou) 2. Zásobníky na ovoce a zeleninu

Více

SL 16.1 P. Odsavač par. Návod k instalaci a použití

SL 16.1 P. Odsavač par. Návod k instalaci a použití SL 16.1 P Odsavač par Návod k instalaci a použití SL 16.1 P Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze CHLADNIČKA DF1-12 Návod k obsluze 1 1. Popis spotřebiče Části a funkce 1 2 12 11 10 3 4 5 6 7 9 8 Skříňka chladničky Dvířka mrazícího prostoru Odkapávací zásobník Poličky Skleněný kryt Kompresor Zásobník

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

BCO-M40 IX. Kombinovaná chladnička s mrazničkou. Návod k instalaci a použití

BCO-M40 IX. Kombinovaná chladnička s mrazničkou. Návod k instalaci a použití BCO-M40 IX Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BCO-M40 IX Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Návod k obsluze. Chladnička

Návod k obsluze. Chladnička Návod k obsluze Chladnička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste si zakoupili náš výrobek a blahopřejeme vám k vynikajícímu vkusu. Věříme, že vám naše chladnička bude dobře sloužit

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

BMBL 2021 C /HA BMBL 2022 C /HA

BMBL 2021 C /HA BMBL 2022 C /HA BMBL 2021 C /HA BMBL 2022 C /HA Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze BMBL 2021 C /HA BMBL 2022 C /HA Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku,

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

BDR 190 AAI Vestavná chladnička

BDR 190 AAI Vestavná chladnička BDR 190 AAI Vestavná chladnička Návod k instalaci a obsluze BDR 190 AAI Vestavná šuplíková chladnička pod pracovní desku Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Návod k použití Chladnička

Návod k použití Chladnička Chladnička Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš přístroj. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN)

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) Návod na použití Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) IN-COOL-EX a.s., Ctiborova 407, 272 01 Kladno Tel.: 312 246 756, fax: 312 246 757 www.incoolex.cz, info@incoolex.cz Centrální dispečink

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

RT 19 AAI Chladnička

RT 19 AAI Chladnička RT 19 AAI Chladnička Návod k instalaci a obsluze RT 19 AAI Vestavná šuplíková chladnička pod pracovní desku Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Obsah dodávky: Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Destilační přístroj s krytem Filtrační nádobka Aktivní uhlí (6x) Použití: Efektivní a rychlá výroba destilované vody. Popis činnosti Voda je v

Více

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KÜHL - GEFRIERKOMBINATION - KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

Více

BCB 312 AI BCB 312 AAI

BCB 312 AI BCB 312 AAI BCB 312 AI BCB 312 AAI Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze BCB 312 AI BCB 312 AAI Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.abyste zajistili správný chod spotřebiče, doporučujeme přečtení tohoto manuálu dříve než uvedete

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

Před použitím spotřebiče. Před použitím spotřebiče. Informace: 2. Likvidace. Prohlášení o shodě:

Před použitím spotřebiče. Před použitím spotřebiče. Informace: 2. Likvidace. Prohlášení o shodě: Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K zajištění nejlepšího využití spotřebiče si pozorně přečtěte návod k obsluze, který obsahuje popis spotřebiče

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama. UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. English Convair je účinné

Více

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 3 Popis spotřebiče... 3 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ... 4 POKYNY K PŘEPRAVĚ... 6 VYŘAZENÍ Z PROVOZU... 6 PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE... 6 Umístění...

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par

HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company,

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE Spotřebič, který jste zakoupili, byl navržen pro použití v domácnosti a také: - v kuchyňských koutcích na pracovištích, v prodejnách a/nebo kancelářích - na farmách - v

Více

SD 1722 J Chladnička

SD 1722 J Chladnička SD 1722 J Chladnička Návod k instalaci a obsluze SD 1722 J Chladnička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ FRITÉZA Model: FE9-05 FE9-05 S FE9-10 FE9-05/12 FE9-10/12 FE7-05 FE7-10 FE7-05/8 FE7-10/8 FE9-05 M: Ovladač termostatu L1: Zelená kontrolka L2:

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více