+++ dal jsem peněz na to dva rýnský, pacholkovi Kocijánovi masa za devět krošů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "+++ dal jsem peněz na to dva rýnský, pacholkovi Kocijánovi masa za devět krošů"

Transkript

1 [titulní list] Lejstřík na rozličné památky od roku až do roku trvající 1796 A[n]no Domini Josef Jančík N[ume]ro 27 Roku 1791 Jančík Pan [?] H K [?] Josef Jančík /f.2/ /f.2v/ +++ dostal jsem peněž na ječmen pět toral [!] u [!] tři rýnský tvrdý a dukát kremlický tři desítky a dal sem ječmena [n]a to pět měřic, koštoval mne jedenást rýnských s formank[ú] +++ dal jsem peněz na to dva rýnský, pacholkovi Kocijánovi masa za devět krošů. od okna z[!] na zelený š[t]vrtek. /3/ /3v/ Tento listřík je na památky Jozefa Jančíka Léta Páně 1786 roku Anno Domini Josef Jančík roku 1786 Léta Páně 1786 Na paměť uvádím, když bylo třesení země z neděle na pondělí o 4 hodinách, na konec masopusta, štvrtý den po svatým Matěji roku Léta Páně 1787 dne 14. února, když Pan[n]u Mariji s kopca nevážně vzali a do Bystřice ju dali /4/ a na Hostýně v kostele všeckno po zem vzali a [v]nic uvedli, kostel zapečetili. Léta Páně 1787 Na pamět uvádím, když zvon z hostýnské věže vzali a do Bystřice ho přivezli a te[h]dy mi bylo 16 let, roku Léta Páně 1789

2 /4v/ /5/ /5v/ /6/ /6v/ /7/ /7v/ /8/ Na pamět uvádím, když Bystřica vyhořela v čer[v]na měsíca, ve svátky svatodušní, z úterka na středu o desíti hodinách v noci. A bylo veliký povětří a zhořelo te[h]dy 90 a 3 stavení [?] a pět osob zhořelo a zahrady zhořely a mlýn a kostel, zámek a mi te[h]dy bylo 18 let, roku Léta Páně 1791 Usnula v Pánu Barbora Martina Jančíka, stářé jí let 33. A Josefkovi bylo te[h]dy 20 let. Umřela čtvrtý den před Hrom[n]icí a Josefa byla stará 3 léta a Kateřina byla stará 11 let. Roku 1791 Léta Páně 1791 Stala se svatba Josefa Jančíka třetí den před svatým Martinem. Měli kopulírování a Josefovi bylo 22 let a Tekli bylo 30 let. Roku Léta Páně 1792 Usnulav Pánu Veruna Judíková, stářé jí let 75 let. Umřela V tem týdni druhú nedělu před pústem. Anno Domini Léta Páně 1792 Na paměť uvádím, když přišla veliká povodeň a krupobití veliký a potlúklo všecko na poli, rýži, žito, ječem [!], oves a všecko, cokoliv bylo na poli. A to bylo menovitě na svatýho Jakuba a svatú An[n]u, večír o deseti hodinách. A Sudílkovi zebralo te[h]dy stodolu a stav zebralo a rola potrhalo a debří nadělalo. An[n]o Domini Léta Páně 1793 Na pamět uvádím, kdy[ž] se narodila Lizabeta Josefa Jančíka z Bystřice, ten den, menovitě na svatého Vincencia, v noci o dvouch hodinách, druhý den po velikonoci. Anno Domini Léta Páně 1795 Na pamět uvádím, když bylo milostivý léto, vyšlo datum 19. dubna se začalo a trvalo až do 23. mája a Josefkovi Jančíkovi bylo 25 let a tenkrát juž byl ženatý půl štvrta roku. Anno Domini 1795 Léta Páně 1796

3 Na pamět uvádím, když se narodila Vincencija Josefa Jančíka za 4 neděle po velikonoci, třetí den před Filipem Jakubem, dne osmdvacátýho apríla. Je křtěná za Pana farářa Gotfrýda Knilknera [!], křtil ju pijarista [!] Petr Bernát. Anno Domini /8v/ /9/ /9v/ /10/ /10v/ Léta Páně 1798 Na pamět uvádím, dyž usnul v Pánu Martin Jančík, stářé jeho let 70. A na víru obrácení svatého Pavla měli pohřeb, 25. ledna. Anno narozen roku 1728 Léta Páně 1798 Na pamět uvádím, dyž se narodila Anna Josefa Jančíka, 25. mája se narodila. Anno zemřela na choleru 1866 Léta Páně 1800 Léta Páně 1799 Na pamět uvádím, když muškovitka mašírovala na Francúza, mnoho tisíc a pobyli tam 1 rok a zas šli nazpátek, nic nezvítězili. Léta Páně 1801 Na pamět uvádím, když byla velká drahota celý rok, rýž byla do půlšesta rýnskýho, měřic žita bylo za šest rýnských, měřica ječmen[a] za půlštvrta rýnskýho měřica, hrachu štvrt za 1 r[ýnský] 15 [krejcarů] [?], kaše za 2 rýnský, krup za tolar 3 kroše [?] 1 štvrt, múky měrka za 16 r[ýnských] měrka. Na pamět uvádím, dyž na svatýho Ondřeje řmělo a blýskalo se roku 1801 Roku 1802 Když šla do školy Vincka, dně 5. oktobri šla ponejprv. /11/ /11v/ Na pamět uvádím, dyž se vdávala Kateřina Kotásková, na podzim 26. Oktobri roku Na pamět uvádím, dyž se Janek Kotáskú ženil, dne 7. februarii roku Na pamět uvádím, když pan hrabě František Montlabat umřel 7. juli roku. Starý byl 56 let rozen 1748 Na pamět uvádím, když byla veliká drahota v roku 1803, rýž

4 byla za 15 zlatých, žito bylo za 18 zlatých, ječmen byl za 9 zlatých, kaša měrca 17 zlatých, hrách za 12 zlatých a měrka múky za 36 krejcarů [?]. An[n]o Domini /12/ /12v/ Léta Páně 1807 Na pamět uvádím, když dně 16. apríla před púťú byla veliká búřka a udeřilo do Josefa Čmele chalupy a vyhořeli te[h]dy Josef Čmela, Veselý, Pelstrich[?], Lejbl a Jakubkú, te[h]dy byla Vincka stará 12 let a Anča 9 let. An[n]o Domini Na pamět uvádím, [k]dyž mužkovitka mašírovala mnoho tisíc, u Brna u Slavkova byla hrozná patálija s Francůzem, takže Rusů málo zůstalo. An[n]o Domini Na pamět uvádím, když [j]itřní přestalo se po půlnoci bívat v roku /13/ /13v/ /14/ /14v/ Na pamět uvádím, když byla veliká drahota, rýž byla za 35 zl., žito bylo za 45 zl. i taky za 50 zl., ječmen za 25 zl., oves za 18 zl, měřica kaše za 52 zl., měřica hrachu za 24 zl., měrka múky žitnej bylo za 2 zl.30 kr., a to bylo v roku 1811 a v tom roku se zjevila taky hvězda, která měla od sebe velikú metlu jasnú a svítila asi dvanást neděl, v roku Léta Páně 1812 Na pamět uvádím, když byla veliká drahota, měřica rži bylo za 60 zl., měřica žita za 70 zl., měřica ječmena 42 zl., ovsa 32 zl., kaše štvrt za 22 zl., hrachu štvrt za 20 zl., měrka múky žitnej za 3 zl. a to bylo jak ještě bankocetle panovaly, poněvač bankocetla platila jenom štyry kroše. Léta Páně 1813 Na pamět uvádím, když 6. marca přišlo velký povětří o 3 hodinách přede dňem, z mnoho chalup střechy potrhalo a v horách mnoho dřeva zlámalo a vyvrátilo. Léta Páně 1813 Na pamět uvádím, když byla veliká povodeň v Bystřici, Kamenec roztrhalo, Novosadu vymlelo a celú cestu až po Rychlov velice hluboko vymlelo a Vystřelovu chalupu podemlelo, komoru celú. Nr10- [?] Léta Páně 1815 Dně 19. oktobri vyšel oheň u Jiříka Kopca z jeho stodoly a vyhořelo 37 numer, Vincka byla stará te[h]dy 18 let a Nanka byla stará te[h]dy 16 let. /15/

5 Na pamět uvádím, když Kaču Zemančinú zastřelil Josef Jana Čmele v roku Léta Páně 1816, když panský kancelář vylúpali zloději a zebrali tam rýnských. Josef Jančík se narodil v roku /15v/ Na pamě[t] uvádím, když se Nanka Josefa Jančíka vdávala, 18. mája Na pamět uvádím, když se Vincka Josefa Jančíka vdávala, 27. července roku /16/ Na pamět uvádím, když se narodila Marijána Josefu Sovovi dně 22. září roku A Terezka Bednářova byla juž te[h]dy stará 17 neděl. < Na pamět uvádila, [k]dyž maměnka zemřela dně 10. ledna a roku 1820.> /16v/ Léta Páně 1822 dně 5 června o 2 2/4 hodinách po poledni [se narodil?] Janek Josefa Sovy, křtil ho pát[e]r Franz Roháč roku Léta Páně 1824 dně 18. apríla narodila se Josefa Josefa Sovy, na Boží skříšení o 8 hodinách dopoledna a křtil ju Pan farář Petr Bernát, rek[to]r. /17/ Léta Páně 1826, dně 19. listopadu narodil se Franz Josefa Sovy o 4 hodin po poledni a v tom roku bylo milostivý léto a křtil ho Pan farář Petr Bernát, rek[to]r. Na pamě[t] uvádím, když bylo milostivý léto a trvalo 6 měsíců a to bylo v roku Na pamět uvádím, když Tekla, manželka Josefa Jančíka, umřela, měla pohřeb dně 12. března v roku V stáří 66 roků /17v/ Na pamě[t] uvádím, dyž se Josef Jančík ženil podruhý, dně 6. októbra roku Na pamět uvádím, dyž se narodila Antonia Josefa Sovy, dně 10. Juni /18/ Léta Páně 1833

6 Na pamět uvádím, když krupobití bylo, lebo Novvesko celý potlúkly krúpy všecky Na pamět uvádím, že přišel oheň v Bystřici dně 1. června, zhořelo te[h]dy 80 stavení a 5 osob zhořelo. /18v/ Léta Páně 1833 Dně 29. Prasinca, ten den před Novým rokem, bylo veliký řmění a bleskání, aji jednú uderilo. Léta Páně 1835 Na pamět uvádím, dyž se Dubíček vysazoval březím, za pana barona Laudona a polesní se menoval Pelz. /19/ /19v/ /20/ /20v/ Léta páně 1835, když se na hrubú vežu baňa a kříž stavjala 15. októbra a na špicu zas v roku 1836, dně 24. června. Léta Páně 1837 Na pamět uvádím, když Bystřica po t[řetí] hořela a vyhořelo 5 n[ume]r, Nosek, Jašečka [?], Čačala, Rosíval, Hrdlička a u Čačale to chytlo a to bylo dně 20. ledna Na pamět uvádím, [k]dyž se začal Hostýn spravovat, v roku Na pamě[t] uvádím, [k]když na svatým Hostýně byla veliká slavnost, byli tam dva preláti a knězů 85 a lidu veliký mnoství nekolik tisíc a z moždířů střílali a to bylo 2. červenca v roku Dne 5. Jennera o 5 hodinách umřela paní hraběnka Laudonka Na pamět uvádím, že v roku 1848 se všechen národ zbúřil, Francúzi svýho krála Ludvíka zabili. Tak taky Itálie velký krveprolití bylo. Generál toho času byl Radecký, /21/ taky v Praze bylo 9. března začátek nepokoje. Tak taky v ve Vídni študenti konstituci a pro ten freiheit vybili, kde jich 21 zahynulo. Potom P[an] císař do Tyrol odjel. Podruhý byla patália, kde 90 mužů vojska přišlo a na 2000 gardistů, študentů a nádeníků zhynulo. Potom P[an] císař do Prahy odjel. /21v/ Staříček Jančík usnul v Pánu v půl d[eváté] hodině večír, dni 1. dubna roku Družka manželka An[n]a Josefa Jančíka usnula v Pánu 24. prosince v roku 1855.

7 /22-30/ nepospané listy /31/ /31v/ Postavníky sú štráfovaný 1821 roku, od nich 40 zl., 20 kr. < Sudil mi dal 4 zl., ještě 6 zl.> < Sudil mi dal 3 > Sudil byl mi dlužen 10 zl. na to dal <6> 4 zl. det[t]o zas dal 3 45 /32/ <ještě mám k dobrání 6 zl.> <dostal sem zpátky 4 zl.> dal sem z mých peněz Sevrankovi [Šafránkovi?] 5 zl. bankocetl v pátek před svátky zas sem mu doplatil 3 zl. 20 kr. suma 8 zl. 20 kr.

Žerotínové. Karel z Žerotína.

Žerotínové. Karel z Žerotína. FARNÍ KRONIKA Proslov Laskavý čtenáři! Nehledej učených slov na stránkách těchto, ale prostě od srdce vypravuji, co jsem viděl či slyšel o Karlovicích, aby každý, kdož to uzří, aneb čtoucího slyšeti bude,

Více

Obce Hrušovan. se vzpomínkami na pobyt presidenta Masaryka a jeho rodiny. Sepsal Václav Kubíček. Cena 12,50

Obce Hrušovan. se vzpomínkami na pobyt presidenta Masaryka a jeho rodiny. Sepsal Václav Kubíček. Cena 12,50 x Kronika Obce Hrušovan 1252 1925 se vzpomínkami na pobyt presidenta Masaryka a jeho rodiny Sepsal Václav Kubíček Cena 12,50 Nákladem vlastním Tiskem rolnické tiskárny v Brně Motto: V dějinách předků čítati

Více

POLSKÁ OSTRAVA A OKOLÍ

POLSKÁ OSTRAVA A OKOLÍ KAREL JAROMÍR BUKOVANSKÝ POLSKÁ OSTRAVA A OKOLÍ Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace 2012 Toto elektronické vydání vychází z textu Polská Ostrava a okolí od Karla Jaromíra

Více

PAMĚTNÍ KNIHA. obce Hostivice

PAMĚTNÍ KNIHA. obce Hostivice PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada H: Obecní kroniky Svazek č. 4 PAMĚTNÍ KNIHA obce Hostivice Městský úřad Hostivice, kronika č. 4 Hostivice, červenec 2012 Pamětní kniha obce Hostivice 2 Přepis zpracovali

Více

JAN VYHLÍDAL KRESBY ZE SLEZSKA. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

JAN VYHLÍDAL KRESBY ZE SLEZSKA. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace JAN VYHLÍDAL KRESBY ZE SLEZSKA Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace 2012 Toto elektronické vydání vychází z textu Kresby ze Slezska od Jana Vyhlídala, který byl vydán v roce

Více

Farní kronika římsko-katolické farnosti Hruška (od roku 1865)

Farní kronika římsko-katolické farnosti Hruška (od roku 1865) Farní kronika římsko-katolické farnosti Hruška (od roku 1865) Úvod Strana 1 Ve jménu Trojjediného Boha Otce + i Syna + i Ducha Svatého + začínám sepisovati události, jakéž pamětihodné se byly sběhly ve

Více

Pamětní kniha obce Jeníkovice 1837 1914

Pamětní kniha obce Jeníkovice 1837 1914 Pamětní kniha obce Jeníkovice 1837 1914 Pamětní kniha obce Jeníkovice 1 1837-1914.doc strana 1 Údaje o publikaci Česká republika Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové Fond: AO Jeníkovice NAD: 656

Více

Obec Malá Morava Obecní úřad Malá Morava, Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice

Obec Malá Morava Obecní úřad Malá Morava, Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice Obec Malá Morava Obecní úřad Malá Morava, Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice Školní kronika obce Sklené překlad z německého jazyka K oslavě 28. října Promluva k dětem Milé děti! N a škole dnes vlaje státní

Více

POUTNÍ MÍSTO ZAŠOVÁ. František Šigut. Valašské Meziříčí 1942 Tiskem a nákladem Valašské knihtiskárny ve Valašském Meziříčí.

POUTNÍ MÍSTO ZAŠOVÁ. František Šigut. Valašské Meziříčí 1942 Tiskem a nákladem Valašské knihtiskárny ve Valašském Meziříčí. 1 František Šigut POUTNÍ MÍSTO ZAŠOVÁ Valašské Meziříčí 1942 Tiskem a nákladem Valašské knihtiskárny ve Valašském Meziříčí OBSAH Předmluva 2 O původu a stáří milostného obrazu P. Marie Zaš. 3 Pás Panny

Více

Kostely a kaple ve farnosti okolí:

Kostely a kaple ve farnosti okolí: Kostely a kaple ve farnosti okolí: Níže uvedené informace jsou z knihy Petra Kokaisla a Pavly Kokaislové KOSTELY A KAPLE V DOMAŽLICKÉM OKRESE. Tímto mnohokrát děkujeme za možnost uveřejnit texty z této

Více

Z NEJSTARŠÍ HISTORIE. Ačkoli rozsáhlý, hustý les byl zemi hradbou proti

Z NEJSTARŠÍ HISTORIE. Ačkoli rozsáhlý, hustý les byl zemi hradbou proti Z NEJSTARŠÍ HISTORIE České pomezí od krkonošských hor daleko do země pokrýval za pradávna hustý les, kterým vedly dvě cesty ze země, jedna směrem na Trutnov, druhá na Náchod. V tomto rozsáhlém lese stál

Více

PAMĚTI. obce Litovic

PAMĚTI. obce Litovic PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada H: Obecní kroniky Svazek č. 2 PAMĚTI obce Litovic Městský úřad Hostivice, kronika č. 2 Hostivice, březen 2012 Paměti obce Litovic 2 Přepis zpracovali Alena Kučerová a

Více

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Listy IV tak, jak bylo vydáno ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1961 (NĚMCOVÁ, Božena. Listy. [Díl] 4. K vydání připravil Miloslav Novotný

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 4 / 2012 / ročník XXII

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 4 / 2012 / ročník XXII VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 4 / 2012 / ročník XXII STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

- B - /fotografie Josefa Čeňka Vykoukala/

- B - /fotografie Josefa Čeňka Vykoukala/ Transkripci Památní knihy městyse Škvorce učinil kronikář Jan Psota ml. za účelem uchování kroniky pro další generace. Přepis obsahuje 81 stran. ve Škvorci dne 26. února 2010 - B - /fotografie Josefa Čeňka

Více

Pamětní kniha obce Jeníkovice 1732 1965

Pamětní kniha obce Jeníkovice 1732 1965 Pamětní kniha obce Jeníkovice 1732 1965 strana 1 Česká republika Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové Fond: AO Jenkovice NAD: 656 Inventární číslo: 2 Druh ukládací jednotky: kn Ukládací jednotka:

Více

Sv. Jenovéfa Brabantská 3. leden

Sv. Jenovéfa Brabantská 3. leden Sv. Jenovéfa Brabantská 3. leden I když se její jméno v žádném offíciu neobjevuje, pokládají ji mnozí za blahoslavenou či svatou. Její příběh se stal oblíbeným námětem kramářských tisků, lidového vyprávění

Více

P a m ě t n í k n i h a. o b c e. D ř e n i c e

P a m ě t n í k n i h a. o b c e. D ř e n i c e P a m ě t n í k n i h a o b c e D ř e n i c e Předkládaje tuto knížku, v níž jest shrnuto trochu historie, původ a různé události, jakož i spolková činnost naší obce čtenářům, vím a mám na mysli, že jsem

Více

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

1. část. Johann (1) Risenfelder (1. generace)

1. část. Johann (1) Risenfelder (1. generace) Příběh jihlavského rodu Risenfelderů V jihlavském okresním archivu lze nalézt několik dokumentů,které umožňují rekonstruovat životní osudy mnoha příslušníků rodu Risenfelderů 1. Jde především o sbírku

Více

Z jednání městské rady:

Z jednání městské rady: Z jednání městské rady: Starosta: MR projednávala možnost vstupu fy EKOVODY (vodovod Smiřice, Černožice, Holohlavy) do společnosti VAK Hradec Králové. MR doporučuje upravit cenu vodného a stočného od 1.

Více

Jak vzniklo jméno Šumava?

Jak vzniklo jméno Šumava? Jak vzniklo jméno Šumava? Jméno Šumava se používá mezi lidmi již od nepaměti. Podle některých informací se název objevuje až od 2. poloviny 16. století. Roku 1679 informuje Bohuslav Balbín, že Silva Gabreta

Více

Světové války. I. světová válka

Světové války. I. světová válka Světové války I. světová válka Atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este v Sarajevu, který 28.6. 1914 provedl srbský terorista Gavril Princip, dal bezprostřední podnět k vypuknutí I. světové

Více

Školní kronika jednotřídní expositurní školy obecné v Cidlině 1912-1959

Školní kronika jednotřídní expositurní školy obecné v Cidlině 1912-1959 Školní kronika jednotřídní expositurní školy obecné v Cidlině 1912-1959 Školní rok 1912-1913 Představenstvo obce Cidlina žádalo v roce 1906 za zřízení jednotřídní školy samostatné, případně exponované

Více

Z HISTORIE LOKALITY KOLEM ŠOURKOVA MLÝNA PŘED JEHO POSTAVENÍM

Z HISTORIE LOKALITY KOLEM ŠOURKOVA MLÝNA PŘED JEHO POSTAVENÍM Z HISTORIE LOKALITY KOLEM ŠOURKOVA MLÝNA PŘED JEHO POSTAVENÍM Podle české mytologie patřila oblast kolem potoka Brziny do dědictví nejstarší Krokovy dcery kněžny Kazi, která měla po své smrti být dokonce

Více

Historie města Kojetín PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA Pokud se stáří města týká. Musíme bez výhrad odmítnout všechny názory, které kladou vznik Kojetína před rok 1059. Listinou, datovanou z tohoto roku se dozvídáme,

Více

Moravskoslezské Lašsko

Moravskoslezské Lašsko Úvodník Úvodník Vážení a milí čtenáři, přinášíme opět pozdrav z našeho Lašska. Rozhodli jsme se, že bychom vás rádi potěšili Lašským dostavníkem vždy s příchodem ročního období jara, léta, podzimu a zimy.

Více

Zapomenutý Karel Chocenský

Zapomenutý Karel Chocenský Zapomenutý Karel Chocenský Tilman Berger, univerzita v Tubinkách 5. března 2002 1 Úvod: Jak jsem se dostal ke Karlu Chocenskému 2 Nejdůležitější životní data 22. září 1727 narozen v Abosfalvi v Sedmihradsku

Více

Jiří Světlík Jan Heyrovský a jeho rod v Rokycanech v 17. - 19. století

Jiří Světlík Jan Heyrovský a jeho rod v Rokycanech v 17. - 19. století Jiří Světlík Jan Heyrovský a jeho rod v Rokycanech v 17. - 19. století Kdy se rodina Heyrovských přistěhovala do Rokycan, nevíme. V berní rule toto jméno není, ani v soupisu poddaných podle víry. Ale už

Více

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Národopisné a cestopisné obrázky z Čech tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1951 (NĚMCOVÁ, Božena. Národopisné a cestopisné obrázky z Čech. 1. vyd.

Více