NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. února 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. února 2009"

Transkript

1 MĚSTSKÉ 3/únor/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. února 2009 Odvoz sněhu Pro odvoz sněhu z některých městských lokalit se v pondělí 1. února rozhodla i českolipská radnice. Jak zdůraznil místostarosta Jan Stejskal, jedním z důvodů, proč město k odvozu sněhu z některých místních komunikací přistoupilo, byly narůstající problémy s odvozem odpadu. V ulicích České Lípy přibývají sněhové bariéry a komunikace se zužují, takže ubývají parkovací místa. Auta, která odváží odpad, pak mají velké potíže projet ulicemi a dostat se ke kontejnerům. Navíc podle předpovědi počasí by mělo začít opět sněžit, dodal místostarosta. Odvoz sněhu se tak začal provádět tam, kde byly potíže se sněhem největší. K tomuto opatření město podle místostarosty přistoupilo i za cenu, že nedojde-li k navýšení letošního rozpočtu na úklid komunikací, bude nezbytné čištění města omezit v létě. K vytipovaným místům patřila kromě čtyř úzkých ulic v centru města, kde se sníh začal odvážet v noci z 1. na 2. února (Sokolská, Jiráskova, Žižkova a Jindřicha z Lipé), zejména tři sídliště - a to Špičák, Sever a Lada. Odvoz sněhu z některých ulic v těchto sídlištních lokalitách je ale kvůli parkujícím vozům pro techniku velice komplikovaný, poznamenala Jitka Majorová z oddělení správy obecního majetku. Naší snahou bude odklidit v rámci možností sníh alespoň z větších sídlištních parkovišť a podélných stání. Navíc do odvozu se firma může pustit pouze v době, kdy nepadá sníh a nemusí provádět klasický úklid na základě harmonogramu zimní údržby. Veškerý odklizený sníh se pak sváží na louku nad čističkou odpadních vod směrem na Dolní Libchavu. Tato lokalita byla z hlediska životního prostředí vytipována jako nejvhodnější. Od začátku února se pak do ručního úklidu postupně zapojuje také cca 30 pracovníků, které město na základě dohody s českolipským úřadem práce letos zaměstná na veřejně prospěšné práce. (ema) Z bloku starostky Až vyjdou Městské noviny, budou už na Českolipsku u konce letošní jarní prázdniny a po víkendu se školáci zase vrátí do svých lavic. Právě na prázdninový návrat dětí ze Základní školy dr. Miroslava Tyrše jsme proto připravili slavnostní otevření nových šaten, jejichž výstavbu zahájilo město již vloni odbouráním bývalé školní družiny. Nové šatny, které s hlavní školní budovou pojí spojovací koridor, tak nahradily staré nevyhovující šatní prostory v přízemí školy. Jsem ráda, že se Tyršovka slíbených šaten konečně dočkala a věřím, že novotou zářící skříňky potěší hlavně školáky. Když už mluvím o školách, tak bych zmínila ještě jednu důležitou investici, a tou je probíhající zateplení budovy ZUŠ. Rozsáhlá stavební akce se rozběhla na plné obrátky a podle posledních informací by měla být dokončena ve sjednaném termínu. Po prázdninách, v tomto případě samozřejmě až letních, by se tak žáci ZUŠ měli vrátit do zateplené školní budovy s novou fasádou. I v uplynulých únorových dnech jsme sledovali vývoj počasí, které nás na začátku měsíce přimělo, abychom začali odvážet kupící se sněhové bariéry alespoň z nejproblematičtějších míst. Je to záležitost, která je technicky dost komplikovaná a v některých případech kvůli zaparkovaným vozům opravdu neproveditelná, proto jsem ráda za každý vstřícný krok ze strany veřejnosti. V tuto chvíli nám do jara zbývá ještě několik týdnů, snad přinesou méně sněhu a více sluníčka, což je asi pochopitelné přání každého starosty, neboť letošní zima je nejenom tuhá, ale s největší pravděpodobností bude i drahá. Drahé byly také návštěvy neznámého pachatele, který se na Českolipsku vloupal hned do několika školských objektů. Jenom v České Lípě to bylo celkem pětkrát. Pokaždé způsobil nemalé škody nejenom tím, co ve školkách ukradl, ale hlavně tím, co rozbil a zničil. Proto jsme si všichni hluboce oddechli, když jsme se dozvěděli, že neznámý lupič, lépe řečeno lupiči, kteří se zaměřili na naše školky, byli dopadeni. Na celém případu je pak děsivé, že celou událost mají na svědomí dva mladiství pod vedením osmačtyřicetiletého muže. Na závěr mi dovolte, abych vás pozvala do Jiráskova divadla na českopolský koncert, kde 27. února společně vystoupí posluchači českolipské a boleslawiecké umělecké školy. Hana Moudrá

2 č. 3 z radnice únor 2010 Občané se ptají: Jak postupovat v případě úrazu na místní komunikaci v České Lípě Město Česká Lípa je podobně jako ostatní města a obce pro případ úrazu, k němuž dojde díky špatně udržované místní komunikaci, pojištěno. Ze strany poškozeného, který od města jako vlastníka komunikace bude požadovat náhradu škody za způsobenou újmu na zdraví, je pak nezbytné, aby celou událost náležitě doložil. Občané se proto ptají, jak v takových případech správně postupovat. Prvním předpokladem je, aby poškozený provedl ohlášení na MěÚ co nejdříve. Jedině tak bude možné prokázat, zda byl za úraz skutečně zodpovědný majitel komunikace. Oznámení o vzniku úrazu a následné požadování odškodnění musí být proto provedeno v písemné formě s podpisem poškozeného, důležité je datum, hodina a přesné místo, kde k úrazu došlo. Důležitá jsou i jména svědků celé události, například těch, kteří přivolali pomoc, zajistili odvoz k lékaři atp. Součástí písemného oznámení, které lze zaslat poštou na adresu MěÚ Česká Lípa, nebo předat na podatelnu MěÚ, musí být také adresa poškozeného, případně telefonický kontakt. Následně musí poškozený předložit kopie lékařských zpráv o ošetření a léčení a bodové ohodnocení úrazu, které po ukončení léčení vystaví poškozenému na požádání obvodní lékař, a kopie dokladů za ostatní výdaje spojené s úrazem (např. čistírna, stvrzenka od lékaře za vypsání bodového hodnocení atp.) V neposlední řadě to je uvedení čísla účtu nebo jiného způsobu (např. složenka), jak a kam má být škoda vyplacena. Každý případ - pojistná událost - je pak posuzována podle platné legislativy. Vychází se především z paragrafů Občanského zákoníku, kde je uvedeno, že každý občan by měl předcházet hrozícím škodám. Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. V zimě takové předcházení představuje v první řadě vhodná obuv a když je náledí, tak by se měl chodec zledovatělým místům pokud možno vyhnout. (red) Volba přísedících u okresního soudu Poněkud nečekanou diskusi vyvolala na lednovém zasedání českolipských zastupitelů volba dvaceti soudců z lidu. Volbu přísedících soudů na čtyřleté funkční období ukládá zákon o soudech a soudcích zastupitelstvu obce v obvodu příslušného soudu. V případě České Lípy tak zastupitelstvo volí přísedící Okresního soudu v České Lípě. Se žádostí o jejich zvolení na nové funkční období 2010 až 2014 se proto obrátila na starostku Hanu Moudrou předsedkyně českolipského okresního soudu Alena Procházková. Do funkce přísedících tak starostka navrhla 20 kandidátů doporučených předsedkyní okresního soudu s tím, že tuto funkci všichni kandidáti již vykonávají, dobře se v ní osvědčili, s opětovným výkonem odpovědné funkce souhlasí a zastupitelstvem města byli všichni doporučení kandidáti tudíž již před čtyřmi roky zvoleni. Diskuse, kterou otevřel Josef Adamčík, se pak týkala zejména toho, proč se touto záležitostí nezabýval žádný výbor či komise. Jak ale poznamenala starostka, pravidlem Minutou ticha uctili ve středu 27. ledna oběti holocaustu na svém zasedání českolipští zastupitelé. Památce obětí holocaustu se 27. ledna u dvou českolipských památníků v ulici U Synagogy poklonili jménem města Česká Lípa i místostarosta Tomáš Vlček a radní Eva Stehlíková (na snímku). Jedním z pietních míst je rovněž pomník připomínající místo, kde až do listopadu 1938 stávala židovská synagoga, která podobně jako řada jiných lehla popelem během Křišťálové noci. Přestože tento pomník vznikl před mnoha lety, na místo svého určení se dostal teprve vloni, kdy ho městu daroval kameník, který ho zcela náhodou objevil v depozitáři své dílny. Foto: Eva Markgrafová jednat o přísedících v komisi či výboru to nikdy nebylo a navíc, není zřejmé ani to, který poradní orgán města by se měl touto záležitostí vlastně zabývat. Nicméně bylo podle starostky na zastupitelstvu, zda podobné předjednání doporučí. Stejně tak je v pravomoci zastupitelstva některého z navržených kandidátů zamítnout a navrhnout jiného. K tomu ale podle většiny nebyl důvod, a proto byla nakonec dvacítka navržených kandidátů odsouhlasena 22 hlasy. Jak během diskuse upozornil Jan Riedl, právě to, že soudci z lidu budou moci pokračovat ve výkonu svých funkcí i v nadcházejícím období v nezměněném složení, je bezpochyby dobrou zprávou jak pro soud, tak pro spravedlnost, kterou představují, neboť v případě změny přísedícího u rozjednaných soudních případů hrozí, že budou muset začít od začátku. Ze strany města nejde pouze o to, zda zvolíme či nezvolíme navržené kandidáty, ale hlavně o vytvoření či nevytvoření podmínek naší justici, která trestá pachatele trestné činnosti. (ema) Záměr prodeje domu na náměstí Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém lednovém zasedání odsouhlasilo záměr obce prodat objekt čp. 196 na náměstí T. G. Masaryka. O odkoupení požádala město majitelka sousedních domů čp. 197 a 198 a svoji žádost zdůvodnila plánovanou rekonstrukcí, neboť všechny tři objekty jsou funkčně propojeny, a rekonstrukci nelze provést bez použití a zásahů i do domu čp Jak vyplynulo z důvodové zprávy, kterou připravil odbor rozvoje, majetku a investic, již v minulosti byl objekt mnohokrát stavebně upravován, takže došlo k funkčnímu propojení předmětného domu čp. 196 se sousedním domem čp Oba domy tak mají společný vchod do vyšších podlaží v čp. 196, společnou přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Pro zveřejnění záměru odprodeje předmětné nemovitosti se vyslovilo 18 zastupitelů. Úprava zásad parkování Rada města na svém lednovém zasedání odsouhlasila úpravu nově vydaných zásad (zveřejněny v minulém vydání MN, pozn. red.) pro vydávání parkovacích karet městem Česká Lípa. Úprava se týká parkování na Jeřábkově náměstí, kam se od února vrací původní režim, tzn. že tato plocha je od 1. února vyjmuta z parkovací zóny B, kam mají přístup pouze držitelé zakoupené parkovací karty. (red) Příští vydání MN je 26. února Uzávěrka tohoto čísla je

3 z radnice únor 2010 č. 3 Rada města Česká Lípa odsouhlasila zásady města Česká Lípa pro udělování grantů na podporu cestovního ruchu pro rok Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, nestátní organizace, sdružení či nadace, provozující činnost v oblasti cestovního ruchu celoročně a trvale evidované na území města Česká Lípa. Žadatelem nemůže být příspěvková organizace, zřizovaná městem Česká Lípa, z jehož rozpočtu je organizaci poskytován příspěvek na celoroční výdaje. Pro rok 2010 jsou stanoveny tyto okruhy činnosti, které budou projednávány přednostně: a/ tvorba nových produktů cestovního ruchu ( zajištění mediální prezentace, textových propagačních materiálů a jejich jazykových mutací, příp. zhotovení reklamních poutačů Poslední dobou se množí případy, kdy nám občané hlásí nevyvezené kontejnery na tříděný odpad, občas i kontejnery na komunální odpad. Po reklamaci u smluvního partnera města pro svoz a likvidaci odpadů ve většině těchto případů zjišťujeme, že důvodem nevyprázdnění kontejnerů jsou zaparkovaná vozidla. Nejvíce těchto případů se stává na sídlištích Špičák a Lada, kde je nedostatek parkovacích míst, ale občas se jedná i o místa, kde s parkováním obvykle problémy nejsou. V průběhu loňského roku bylo na některých stanovištích provedeno alespoň vodorovné dopravní značení (plná žlutá čára), aby byl zvýrazněn prostor se zákazem stání. To je v současných zimních Granty na podporu cestovního ruchu b/ podpora účasti subjektů cestovního ruchu na veletrzích a výstavách c/ dlouhodobá propagace - audiovizuální ( úhrada technického zpracování) - prezentace v katalozích cestovního ruchu (poplatek za zveřejnění) - tvorba propagačních materiálů (ediční náklady) d/ podpora akcí zaměřených na rozvoj a dění cestovního ruchu realizujících se v České Lípě a na Českolipsku. Upřednostněny budou aktivity propagující město Českou Lípu a českolipský region, včetně realizace v tomto regionu. Výjimku tvoří bod b/, kde není realizace v českolipském regionu podmínkou. Při stanovení výše příspěvku bude poskytovatel vycházet z údajů uvedených v žádosti, zejména ze skutečných nákladů na činnost a příjmů z činnosti za uplynulý kalendářní rok a z Parkující omezují svoz odpadů podmínkách sice ukryté pod sněhem, nicméně řidiči by měly i tak respektovat prostor kolem kontejnerů. Řidiči, kteří zde bezohledně zaparkují svá vozidla, jsou tedy viníkem takovýchto problémů se svozem, který neprobíhá pouze v ranních hodinách, jak se možná mnozí mylně domnívají, ale i ve večerních. Chtěli bychom požádat tyto občany, aby alespoň v den svozu nechali ke kontejnerům na komunální a tříděný odpad volný přístup, případně ostatní spolubydlící, aby na to takovéto řidiče upozornili. Předejde se tím jednak zbytečným stížnostem a současně se zamezí znečišťování okolí stanovišť odpadem, který se již nevejde do nevyvezených kontejnerů. MB předpokládaných nákladů na činnost a příjmů z činnosti v kalendářním roce Součástí těchto rozpočtů bude přehled žadatelem realizovaných akcí v roce 2009 a přehled plánovaných akcí v roce Žádosti o udělení grantu na podporu cestovního ruchu Kytičku a dárek od města Česká Lípa předali na radnici starostka Hana Moudrá a místostarostové Jan Stejskal a Tomáš Vlček studentce Šárce Suchánkové, která byla okradena při poskytování první pomoci. Celý příběh se odehrál během silvestrovské noci před jedním českolipským barem. Tehdy se Šárka Suchánková duchapřítomně postarala o mladíka, který se na ulici zmítal v křečích. Neváhala a poskytla mu první pomoc a přivolala záchranku, zatímco ostatní přihlíželi, nebo natáčeli vypjatou situaci na své mobily. Bohužel někdo z davu také stihl ukradnout její kabelku, kde kromě hotovosti měla i řadu dalších důležitých věcí. Často cestuji, a proto v právě kabelce mívám sbaleno všechno, co potřebuji k životu. Jednou z takových věcí byl například diktafon, kde měla nahrané odpovědi ke zkoušce, která ji čekala za pár dnů. Zkoušku naštěstí zvládla. Starostka Hana Moudrá se proto rozhodla dívku pozvat na radnici, kde jí představitelé města popřáli, aby se jí dařilo a celý incident ji do budoucna neodradil od dobrých skutků. Žádosti o grant na prevenci kriminality Dne bylo vyhlášené 1. kolo výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku formou grantu na činnost v oblasti prevence kriminality na rok Žádosti je možné předkládat průběžně. Uzávěrka příjmu žádostí je ve hod (termín doručení na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa. ) Pro svou žádost použijte formulář žádosti, který je ke stažení na stránkách města Česká Lípa. Žádost musí být podána v písemné a elektronické podobě, včetně všech povinných příloh. Elektronicky zasílejte žádosti nebo případné dotazy na Žádosti neúplné (neúplně nebo chybně vyplněné, chybějící povinné přílohy, chybějící elektronická podoba) nebo dodané po termínu uzávěrky, budou vyřazeny. Na lednovém zasedání českolipských zastupitelů zazněly dvě interpelace. První přednesl zastupitel Jaromír Štrumfa, který interpeloval občerstvení podávané zastupitelům při jejich zasedání. Navrhuji skončit s rauty po jednáních zastupitelstva, a to ihned, uvedl mimo jiné ve své písemné interpelaci a jako důvod uvedl snížení rozpočtových výdajů města. Jak během diskuse vyčíslila starostka Hana Moudrá, konkrétně se jedná o částky 2,2 tis. na jedno občerstvení, což při cirka 11 zasedáních ročně dělá 25 tisíc korun za občerstvení, 600 Kč za čaj, 1800 za kávu, 500 Kč za instanční polévku a 5 tisíc za minerálky. (Celkové budou přijímány výhradně na předepsaných tiskopisech na Městském úřadě v České Lípě oddělení školství a cestovního ruchu a to v jedné etapě do 30. dubna (Více na kde naleznete i příslušný tiskopis.) (red) Interpelace zastupitelů náklady na jedno zasedání ZM cca 3 tisíce Kč.) Ačkoliv zastupitelé navržený návrh na zrušení občerstvení nepodpořili, většina se vyslovila pro to, že si toto občerstvení bude ráda hradit z vlastní kapsy a místo minerálek, že by se mohla podávat klasická pitná voda natočená do džbánů. Druhá interpelace se týkala zimní údržby, kterou interpeloval Miroslav Hudec. Ani v tomto případě z diskuse, která se na téma zimní údržby komunikací rozvinula, nevyplynulo žádné usnesení. Nicméně většina přítomných zastupitelů se shodla, že by se při zimní údržbě mohlo na místních komunikacích méně solit. (red) Uzavírka komunikace na Špičáku Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, informuje veřejnost o úplné uzavírce veřejně přístupné účelové komunikace obslužné komunikace mezi místními komunikacemi v ulicích Žitavská a 28. října v České Lípě, za účelem provádění stavby Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU Česká Lípa, 28. října, příspěvková organizace. Doba trvání uzavírky: od do

4 č. 3 rozhovor únor 2009 Českolipskou knihovnu ročně navštíví 120 tisíc čtenářů Městská knihovna v České Lípě není pouze půjčovnou knih, ale také místem, kde se pořádají přednášky, výstavy a další akce pro malé i velké čtenáře. Co všechno pro své návštěv-níky připravují a jaké služby posky-tují, o tom jsme si povídali s osobou nejpovolanější - ředitelkou Danou Kroulíkovou. 1) Co se změnilo na poslání knihovny jako veřejné instituce od chvíle, kdy jste v knihovně začala pracovat? Poslání knihoven se nezměnilo, knihovna (nejen ta českolipská) stále slouží k šíření kultury a vzdělanosti, k podpoře čtenářství a celoživotního vzdělávání. To je velmi obecně řečeno, jednoduše to lze vyjádřit i tak, že slouží k získávání odborných vědomostí, informací, ale také k relaxaci, duševnímu i společenskému uspokojení. Knihovna je kromě půjčovny knih, vyhledávání a poskytování informací také místem společenského kontaktu, mnohdy dokonce jediného! Změnily se pouze technologie, kterými můžeme bohatství knihoven zpřístupňovat a veřejnosti poskytovat vyšší komfort služeb. Mám na mysli samozřejmě výpočetní techniku a elektronizaci knihovních systémů, jejichž prostřednictvím jsou některé knihovní služby zajišťovány. Změnila se tedy jen forma, obsah služby zůstává nezměněn, možná se spíše ještě prohlubuje, ale to je na širší debatu. 2) Jak konkrétně práci a služby knihovny ovlivnila výpočetní technika? Knihovny jsou ideálním místem pro aplikaci počítačových systémů. Díky nim máme přesné informace o evidenci a pohybu knihovního fondu, lístkové katalogy nahradily elektronické, v nichž lze vyhledávat podle celé řady kritérií a zadání. Uživatelé mohou využívat naše webovské stránky, jejichž prostřednictvím lze sledovat stav vlastního čtenářského konta, prodlužovat výpůjčky i rezervovat žádané tituly. To vše samozřejmě znamená vysoké nároky na údržbu i rozvoj tohoto technologického zázemí a v neposlední řadě i vysoké nároky na 4 odbornost personálu a jeho další vzdělávání. Za zmínku možná stojí, že ve využívání výpočetní techniky patří knihovna k místním průkopníkům - práce s počítači byla v knihovně zahájena již v roce 1994 a od roku 1997 zde byl veřejnosti zpřístupněn internet! (myslíme, že jsme byli jedním z prvních subjektů s tímto fenoménem). 3) Jaké služby dnes nabízí svým čtenářům českolipská knihovna? Jak velký je její současný knižní fond a jaká je návštěvnost?. Stoupá, nebo naopak klesá. Která z poboček je nejnavštěvovanější? Těžištěm našich služeb je samozřejmě půjčování knih, novin a časopisů. K tomu neodmyslitelně patří zodpovídání dotazů, tvorba rešerší, vyhledávání informací na nejrůznější témata a otázky, tvorba speciálních databází, zajišťování meziknihovní výpůjční služby, ale i pomoc při práci s počítači a vyhledáváním na internetu. Obrovský kus práce představují naše aktivity v oblasti kulturně výchovné a vzdělávací pro různé věkové kategorie a sociální i profesní skupiny. Také musím zmínit, že jsme knihovnou pověřenou výkonem regionálních služeb, tj. že poskytujeme servis knihovních služeb knihovnám okresu Česká Lípa. Knihovní fond českolipské knihovny čítá zhruba 140 tisíc svazků knih a více než 200 titulů docházejících novin a časopisů. Knihovnu navštíví denně až 500 uživatelů (ročně je to už návštěvníků). Co nás velmi těší, je skutečnost, že návštěvnost stoupá, a to jak samotných uživatelů knihovny, tak návštěvníků našich akcí. Samozřejmě nejnavštěvovanější je naše hlavní knihovna na nám. T. G. Masaryka, velmi vyhledá-vanou je pobočka na Špičáku i Ladech. Za zmínku stojí, že obě tyto pobočky fungují v on-line režimu s nám.t.g.masaryka a uživatelé přihlášení na náměstí mohou využívat i služeb těchto poboček. 4) Kromě půjčování knih a služeb s tím spojených se českolipská knihovna již několik let věnuje také organizování celé řady akcí pro dospělé i děti. Důkazem je programová nabídka, kterou pravidelně zveřejňujete také v našich novinách. Můžete našim čtenářům prozradit, co připravujete a na co se pro letošní rok můžeme těšit? Nabídka, kterou zveřejňujeme v tisku, nepokrývá všechny naše aktivity v této oblasti. Do novin uvádíme jen akce určené široké veřejnosti, v knihovně na náměstí i jejích pobočkách probíhají denně přednášky, besedy, divadélka pro školy a různá výchovná zařízení či spolky, které nejsou jinde uváděny. V loňském roce se v knihovně realizovalo 327 (!) takových akcí s účastí návštěvníků! A co připravujeme pro letošek? Skoro za dveřmi máme Březen-měsíc čtenářů (letos nová aktivita knihoven), dále to bude opět Dětský den na Špičáku, Den pro dětskou knihu v listopadu a především na podzim oslavy 200. výročí narození Karla Hynka Máchy. Kolegyně připravují pro naše loutkové divadélko nové představení opět s tématikou místních pověstí, pokračovat budeme i s oblíbeným pasováním prvňáčků na čtenáře. Na další zajímavá setkání chceme pozvat významné osobnosti literatury a dalších oborů. Také ale chystáme generální revizi knihovního fondu (zákonná povinnost knihovny), během které se neobejdeme bez uzavření celé knihovny. Předpokládáme, že tuto revizi provedeme v červnu a potrvá 2 týdny. 5) Obecně se tvrdí, že televize a počítače negativně ovlivnily zájem dětí o čtení knih, co si o tom myslíte? Nejen dětí. Celkově lze říci, že četba beletrie a populárně naučné literatury má velkou konkurenci v dalších mediálních projektech. K tomu přispívá i způsob života, pracovní vytížení a stres. Nejen děti raději sáhnou po relativně snadnějším využití volného času ale u dětí je to Atletický oddíl Česká Lípa pořádá v sobotu 27. února od hodin v tělocvičně gymnázia v České Lípě na Špičáku náborový závod v nejjednodušších dětských atletických disciplínách (hod na cíl, slalomový o to vážnější, že čtenářské návyky si dosud neosvojily a vztah k četbě jim bude velmi chybět. Bez rozvíjení četby a čtenářství se velmi těžce prosazují tak běžné schopnosti jako porozumění psaného textu, vyjadřovací schopnosti, představivost a nepochybně i duševní rovnováha. Vztah k četbě by se rozhodně neměl podceňovat a všechny aktivity na podporu čtenářství by se měly velmi intenzivně podporovat. Vedle rodiny a školy hrají v této oblasti významnou roli právě knihovny, které se z prostých půjčoven knih transformují na komunitní centra s širokými aktivitami. 6) A co prostorové zázemí knihovny? Budova na náměstí službám a nárokům moderního provozu asi moc neodpovídá? Tak to je naše dlouholeté bolavé téma. Samozřejmě, že zázemí je nevyhovující, současné prostory na náměstí jsou stísněné, již zdaleka neodpovídají nárokům na moderní služby tohoto typu, navíc bariérové. Uživatelé nemohou bezpečně odkládat svá zavazadla a svrchníky, chybí možnosti klidových čtenářských míst, pohodlí pro výběr a četbu na místě, uživatelé internetu se vzájemně ruší, zvlášť intenzivně vnímáme absenci prostor pro náctileté uživatele a především samostatné prostory pro kulturní akce (před každou akcí, tj. každý týden musíme vystěhovat stoly z naší čítárny, nastěhovat židle a upravit prostor pro přednášky!). Samostatnou kapitolou je zázemí pro zaměstnance. Věřím však, že i na knihovnu jednou dojde a vhodnějších prostor se dočkáme. Dětská Kinderiáda 2010 Rada města vzala na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na služby: Městská hromadná doprava v České Lípě a Sosnové a rozhodnutí o vítězi a schválení smlouvy o závazku této služby běh, skok z místa.). Závody jsou určeny pro děti od 5 do 10 let. Zveme rodiče s dětmi na příjemné dopoledne, kde si mohou ověřit své dovednosti, vyhrát zajímavé ceny, případně se přihlásit do atletického oddílu. Výběrové řízení na provozovatele MAD postoupila Zastupitelstvu města Česká Lípa. Rada se tak rozhodla vzhledem k rozsahu závazku, jakým je provozování městské autobusové dopravy. Proto se radní shodli, že rozhodnutí postoupí zastupitelstvu.

5 únor 2009 pravidelné rubriky č. 3 Rekvalifikace zvyšují šance nezaměstnaných Úřad práce v České Lípě při řešení vysoké nezaměstnanosti v roce 2009 využíval rekvalifikace jako jeden z nejdůležitějších nástrojů aktivitní politiky zaměstnanosti. V období nízké nabídky pracovních míst jsou rekvalifikace velmi vhodné a mezi uchazeči o zaměstnání je o ně značný zájem, informuje ředitelka Úřadu práce v České Lípě Zdeňka Cibulková. V loňském roce bylo do rekvalifikací úřadem práce zařazeno celkem 578 osob, sděluje tisková mluvčí úřadu práce Marcela Ottová. Rekvalifikace svým zaměřením reagují na nabídky pracovních míst nebo připravují uchazeče na taková pracovní místa, která jsou v regionu nabízena a lze taková místa u zaměstnavatelů vyhledávat. Profesně jde zejména o rekvalifikace v oborech řidič, svářeč, pracovníci v sociálních službách, pracovníci obchodu, šička, lakýrník nebo dispečer logistiky, vysvětluje tisková mluvčí. Současně průběžně probíhaly i rekvalifikace v oblasti práce s počítačem. Právě neznalost práce s výpočetní technikou je mezi nezaměstnanými stále značná, proto tuto základní dovednost pro uplatnění na trhu práce lze v rámci rekvalifikací získat, dodává Marcela Ottová. Rekvalifikace byly v roce 2009 financovány z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky v celkové částce 4,1 mil. Kč. Polovina všech úspěšných absolventů rekvalifikací nalezla v období do 6 měsíců po úspěšném ukončení rekvalifikace nové zaměstnání, shrnuje efektivitu rekvalifikací ředitelka úřadu práce Zdeňka Cibulková. V roce 2010 úřad práce dále bude pokračovat v realizaci rekvalifikací pro nezaměstnané osoby. Již začátkem února byly zahájené počítačové kursy různých úrovní. Dále se připravuje rekvalifikace kuchařské práce a zejména šička. Tento obor má v našem regionu velmi dobré uplatnění a stále jsou nabízena volná místa, proto opakovaně realizujeme rekvalifikaci s přímou praktickou výukou ve výrobním závodě, který profesi šička nabízí, doplňuje dále ředitelka úřadu práce. V nejbližším období bude zahájený kurs Základy podnikání, dále pracovník obchodu a kursy řidičů různých řidičských oprávnění. Rekvalifikace jsou opravdu důležitým nástrojem při realizaci politiky zaměstnanosti. Současně jsou pro naše klienty motivací pracovat na sobě, učit se nové věci a zůstat aktivními i v době hledání nového zaměstnání, závěrem konstatuje ředitelka úřadu práce v České Lípě Zdeňka Cibulková. Míra nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa k byla 13,7%, což představuje nezaměstnaných v evidenci úřadu práce. Nejvyšší míra nezaměstnanosti na Českolipsku je v obci Slunečná 40%. Česká Lípa a okolí mají mírně nižší nezaměstnanost 12,4%. Naopak na Cvikovsku byla nezaměstnanost na konci ledna 17,5%. Bc. Marcela OTTOVÁ Nemocnice informuje Českolipská nemocnice čelila havárii vody Nikoliv mráz, ale alarmující technický stav, způsobil v pondělí 25. ledna velkou havárii na přívodu studené vody do budovy českolipské nemocnice, která zůstala na několik hodin bez studené vody. Podle dlouholetých zaměstnanců jde o vůbec jednu z největších havárií svého druhu v historii NsP Česká Lípa. Voda, unikající z velké praskliny v potrubí, zatopila část technologického zázemí nemocnice a archivu NsP. Kromě techniků na místě zasahovali hasiči z České Lípy a Nového Boru, kteří odčerpávali zaplavené prostory suterénu. Péče o pacienty nebyla Hasiči, děkujeme! havárií narušena. Náklady na zastavení havárie a odstranění bezprostředních škod odhadujeme na desetitisíce korun. V souvislosti s touto událostí, je opět konkrétně vidět, jak závažné je letité zanedbání investic do obnovy technických zařízení a budov nemocnice. Areál Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa je nejen nadrozměrný a nepraktický, ale po celou dobu existence nemocnice tj. třiceti let nedocházelo k zásadnějším modernizacím. Náklady na generální rekonstrukci by se v současné době pohybovaly v řádech stamiliónů korun. Petr POKORNÝ Bez účinného zásahu hasičů si nedokážeme představit likvidaci havárie vody, která českolipskou nemocnici postihla v pondělí 25. ledna Hasiči především odčerpávali vodu ze zatopených prostorů. Nejen celé dopoledne, ale až do večerních hodin. Podle dlouholetých zaměstnanců šlo o vůbec jednu z největších havárií svého druhu v historii NsP Česká Lípa. Rád bych proto jménem Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa i jménem svým, za profesionální pomoc upřímně poděkoval hasičům z Hasičského záchranného sboru Česká Lípa, ze Sboru dobrovolných Hasičů Nový Bor, Sboru dobrovolných hasičů Dobranov a Sboru dobrovolných hasičů Stará Lípa. Děkujeme! MUDr. Petr CHMÁTAL, Ph. D. generální ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Horní věková hranice pro účast v mamografickém screeningu zrušena Bezplatné vyšetření prsou by měly v českolipském Mamocentru podstoupit všechny starší ženy, které ho například kvůli poplatku necelých 500 Kč odkládaly. Od pondělí 1. února 2010 totiž nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 3/ 2010 Sb. ruší horní věkovou hranici pro účast v mamografickém screeningu. Až dosud byla účast ve screeningu ze zákona bezplatná pouze pro ženy ve věku 45 do 70 let. I když některé zdravotní pojišťovny přispívaly na toto vyšetření ženám nad 70 let v rámci preventivních balíčků, tak nyní již mají možnost bezplatného mamografického vyšetření v dvouletých intervalech všechny ženy starší pětačtyřiceti let. Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetření žen bez jakýchkoliv příznaků onemocnění s cílem zachytit případné onemocnění v co nejčasnějším stádiu. Nemoc zachycenou včas je možné dobře a úspěšně vyléčit. Karcinom prsu je jedno z nejzávažnějších nádorových onemocnění ženské populace v České republice, ve svém výskytu si udržuje smutné prvenství. Každým rokem je jich více. Nemoc se přesouvá i na mladší ženy, upozorňuje primářka radiodiagnostického oddělení MUDr. Hana Čerbáková. Řada žen se k lékaři dostaví až se značným zpožděním, kdy šance na účinnou léčbu znatelně klesá. Preventivní kontrolu prsu by proto rozhodně měla jednou ročně absolvovat každá žena starší pětatřiceti let. Platí zásada: čím dříve lékaři zákeřnou chorobu odhalí, tím pro léčbu lépe. Akreditované Mamocentrum v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa je součástí radiodiagnostického oddělení, které vede primářka MUDr. Hana Čerbáková. S mamografem zde pracuje pět lékařů, pět zdravotních sester a pět laborantů. Denně vyšetří až 40 pacientek mamografem a dalších 30 pacientek ultrazvukem. Tým zdravotníků provádí komplexní mamografické vyšetření na rentgenovém i sonografickém přístroji včetně cílené biopsie, což umožňuje velmi rychle a efektivně stanovit druh a typ onemocnění a určit přesně další postup nutný pro vyléčení pacientky. Vyšetření prsu je bezbolestné a lékařky ženy s výsledky hned seznámí. Objednávky osobně nebo na tel.: Ordinační doba: 8:00 15:00 hodin. Petr POKORNÝ 5

6 historie č. 3 únor 2010 Zapomenuté příběhy Honba na Karla Čapka Privilegiem každého totalitního státu bylo, že nařizoval svým občanům, co mají a co nemají číst. Zakazování knih naštěstí nemohlo být úplné, protože jde o statek, který se mohl dostat i do soukromého vlastnictví. Stávalo se dosti často, že knihy ze soukromých knihoven byly zabavovány a ničeny. Přece však tam někdy přežily nejhorší časy. Městská knihovna v České Lípě, sídlící ve Wedrichově muzeu u parku (budova byla v roce 1982 zbořena), prováděla čistku ve svém knižním fondu od března V říjnu uvedeného roku vykázala 338 titulů vyřazených knih. Věděla také, co už s nimi udělá. Začátkem září dostala nabídku od firmy Anton Wähner, výroba lepenky z Dolního Podluží, která nabízela za sto kilogramů knih celkem čtyři marky. Putovaly sem knihy i z okolí České Lípy, nad nimiž měla českolipská knihovna dozor. Při vyřazování knih byly kladeny také zvláštní ultimativní požadavky. Liberecké gestapo rozeslalo oběžník, kde žádalo dne 29. září 1939, aby všechny exempláře německého vydání Hovorů s TGM od Karla Čapka byly soustředěny a odeslány do Liberce. Není příliš známo, že Čapkova díla byla vydávána v Z historického kalendáře Rok 2010 rok Lucemburků Před sedmi stoletími, roku 1310 vstoupil na český trůn Jan Lucemburský a jeho rod vládl v Čechách do roku Letošní rok bude ve znamení několika společenských akcí, výstav, konferencí a článků v tisku. Pro nás v České Lípě jde o docela důležitý okamžik, třebaže jen hypoteticky. Četné výzkumy z minulosti naznačují, že právě s příchodem Jana Lucemburského do Čech, vrcholí aktivita Jindřicha z Lipé a dá se předpokládat, že v té době založil Českou Lípu. Ať tak či onak, v každém případě má město svých 700 let. 6 Malíř Bible 7. února 1845 se v České Lípě narodil Robert Leinweber. Jeho domovem se stalo Bavorsko. Z Wedrichovo muzeum, kde v době meziválečné byla umístěna městská knihovna němčině a s podporou státu byla dodávána do německých obecních knihoven po republice. Rovněž tak bylo pečováno o popularizaci Masarykova díla v německém jazyce. Vyšlo několik výborů a zejména se do německých obecních knihoven rozšířilo samostatné vydání Ideálů humanitních. Všechny tyto práce se rázem ocitly na indexu. Bez zajímavosti nejsou ani seznamy doporučovaných knih, které v roce 1939 přicházely z knihovnického ústředí v Drážďanech. Nechme stranou čistě nacistickou literaturu od Adolfa Hitlrea počínaje Zatrhli jsme pro Vás Vodní hrad Lipý, svědek sedmi století Mnichova jezdil po světě, do Itálie a Španělska, ale hlavně do Severní Afriky a na Blízký Východ. Detailním studiem biblických reálií a poznáním autentických míst v Palestině a Egyptě se dostal k výtvarnému vyjádření a ideovými brožurkami stranických podvůdců konče. Příkladně byl dodán seznam doporučovaných ruských autorů kritizujících bolševizmus, kde byla zastoupena nepochybně i zajímavá díla od očitých svědků o poměrech v gulazích. V roce 1941 byla tato díla již definitivně zakázana, protože německý čtenář by příliš srovnával gulagy s koncentračními tábory v Německu. Z Drážďan přišlo i doporučení objednat do knihoven i díla britských autorů, kteří odhalují proradnost britské imperiální politiky a anglické pokrytectví. Někteří z jednotlivých biblických scén a podařilo se mu v přehledu ilustrovat celou Bibli. Leinweber měl trochu smůlu. Nevyzdobil totiž žádné slavné vydání Knihy knih, nýbrž jeho barevné obrázky byly reprodukovány těchto celkem úplně zapomenutých tvůrců byli nejen zrádci svého národa, ale také Němci, kteří se kryli pod anglickými pseudonymy. Již koncem roku 1939 byla tato díla zase zakázána, protože nacistická propaganda potřebovala úzkou a jasnou linii a byla by velmi nerada, kdyby někdo srovnával imperiální politiku. Ničení děl významných autorů bylo kulturním barbarstvím. Bohužel netrvalo to dlouho a komunistická vláda v Československu se chopila podobných metod. Karla Čapka se podařilo dokonale vystrnadit z českých knihoven, takže v polovině padesátých let musel přijít sovětský badatel Nikolskij, který napsal, že autor RUR a Krakatitu byl pokrokovým tvůrcem. Naši cenzoři si řekli budiž, ale Hovory s TGM nikdy. Proklouzly až v roce 1968 a nakonec jsme na ně čekali až do let devadesátých. Ještě o jedné ztrátě bych se pro zajímavost zmínil. V obecní knihovně v Dubici byly v roce 1939 vyřazeny svázané ročníky socialistických novin a časopisů. Mezi nimi byl také Arbeiter Illustrierte Zeitung. Na území severních Čech není nikde zastoupen v úplnosti. V internetových aukcích se i jedno číslo draží na desítky eur. V České Lípě v muzeu jich máme několik. LS do pohlednicového formátu a vyplňovaly alba určená k výuce mládeže. Vyšla i v češtině. Leinweber zemřel v roce První konec Libereckého kraje Ne, nejde o předvolební proroctví, ale o připomínku výročí, které připadá na 2. února. Přesně před padesáti lety vyšel článek popisující nové správní rozdělení severních Čech. Skončil Liberecký kraj a vznikl kraj Severočeský. Zanikly okresy Nový Bor a Doksy a vznikl okres Česká Lípa, který byl v budoucím kraji tím největším. Jeho velikost měla jednu povážlivou slabinu. Téměř třetina území se totiž stala součástí vojenského výcvikového pásma. Nařízení o změně územního uspořádání vstoupilo v platnost v červenci L. SMEJKAL

7 investice únor 2010 č. 3 Přehled významných investičních akcí města Česká Lípa dokončených v roce 2009 Přehled významných investičních akcí dokončených městem Česká Lípa v roce 2009 vzalo na svém lednovém zasedání zastupitelstvo města. Zprávu připravil odbor rozvoje majetku a investic a zahrnuje celkem 13 staveb za bezmála 100 milionů korun. Byla dokončena poslední etapa rekonstrukce a dostavby sportovního areálu přístavbou hokejových šaten s klasickou saunou pro veřejnost. Další etapou pokračovala i stavba cyklostezka Varhany z Horní Libchavy do Volfartic, která byla realizována s podporou Státního fondu dopravní infr astruktury. S f inanční podporou bylo provedeno i kompletní zateplení venkovního pláště Domu s pečovatelskou službou na Ladech v rámci programu Státního fondu životního prostředí, který byl zaměřen na snižování energetické náročnosti budov. Jako každý rok i v roce 2009 se uskutečnila celá řada prací na školních objektech, připomněl v předloženém přehledu místostarosta Jan Stejskal. Přístavba šaten k zimnímu stadionu ve Sportareálu CL-EVANS s.r.o., Česká Lípa a další dodavatelé dílčích částí díla ,- Kč ,- Kč převážně 60 měsíců Stručné hodnocení: Smluvní podmínky dodrženy. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady z let spojené nejen se samotnou přístavbou objektu šaten, ale zároveň i další náklady hrazené ze samostatných položek rozpočtu jako např. vybavení interiéru, terénní úpravy a zpevnění plochy kolem přístavby tak, aby mohla být přístavba plně funkční. Vodní hrad Lipý - most Stručné hodnocení: GEDOS spol. s r.o ,- Kč ,- Kč 12 týdnů 60 měsíců Smluvní podmínky byly dodrženy 7

8 investice č. 3 Šatny ZŠ Dr. Tyrše Stručné hodnocení: MISTAV-CL s.r.o ,- Kč ,- Kč 18 týdnů ( ) 84 měsíců Smluvní podmínky dodrženy Koupaliště Dubice průzkumný vrt Stručné hodnocení: GIS GEOINDUSTRY s.r.o., Na Roudné 29/438, Plzeň 2.124,430,- Kč ,- Kč 14 týdnů ( ) 36 měsíců Smluvní podmínky byly dodrženy Komunitní centrum Skutečná cena cena: Stručné hodnocení: 8 KN-STAV s.r.o ,- Kč ,- Kč 10 týdnů 36 měsíců Smluvní podmínky byly dodrženy únor 2010

9 investice únor 2010 č. 3 Šatny ZŠ Partyzánská vč. vybavení GEDOS spol. s r.o., Česká Lípa ( ,Kč) 6 týdnů KOVOS Děčín ( ,- Kč) 1 týden ,- Kč ,- Kč 7 týdnů 60 měsíců Stručné hodnocení: Smluvní podmínky byly dodrženy Cyklostezka Varhany II. etapa Stručné hodnocení: Chládek&Tintěra, Litoměřice ,- Kč ,- Kč 29 týdnů 36 měsíců Smluvní podmínky byly dodrženy Zateplení DPS Ústecká Stručné hodnocení: MIRAS stavitelství a sanace, Plzeň ,- Kč ,- Kč 24 týdnů 72 měsíců Smluvní podmínky byly dodrženy 9

10 investice č. 3 Parkoviště Kutnohorská Chládek&Tintěra, Litoměrice ,- Kč ,- Kč 8 týdnů 36 měsíců Stručné hodnocení: Smluvní podmínky dodrženy Památník náměstí Osvobození - rekonstrukce TORKRET s.r.o., Benátky nad Jizerou Souhrnná cena: ,- Kč ,- Kč 12 týdnů Záruky na dílo: 36 měsíců Stručné hodnocení: Smluvní podmínky byly dodrženy ZŠ Šluknovská - výtahy Stručné hodnocení: DELTA CVS s.r.o., Jablonec n. Nisou ,- Kč ,- Kč 8 týdnů převážně 60 měsíců Smluvní podmínky byly dodrženy Foto na str archiv města 10 únor 2010

11 investice únor 2010 č. 3 Propojení ul. Sluneční Šluknovská I. etapa Stručné hodnocení: Chládek a Tintěra a.s. Litoměřice ,- Kč ,- Kč 10/2008 6/ měsíců Smluvní podmínky byly dodrženy Soutěžte s námi o vstupenky do KD Crystal Tentokrát na koncert THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE Jak se jmenuje předkapela, která vystoupí na koncertu THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE v českolipském kulturním domě Crystal 19. února? Správná odpověď: Jméno Adresa Příp. telef. kontakt Své odpovědi nám můžete zasílat do středy 17. února na adresu redakce (MěÚ Česká Lípa, nám. T.G.M., Česká Lípa, nebo osobně zanést na Městské informační centrum, nám. T.G.M. 2 (přízemí vedle radnice). Ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce, kteří obdrží 2 vstupenky koncert THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE v českolipském kulturním domě Crystal. Vstupenky na Ples seniorů v KD Crystal vyhrály Helena Pospíšilová a Zdena Hodaňová. Stomatologická pohotovost ordinační hodiny 8-12 sobota MUDr. Vladimír Henčl, Smetanova 372, Nový Bor, tel neděle MUDr. Martin Mareš, Komenského 358, Cvikov, tel sobota MUDr. Jiří Kraus, Malá 1167/22, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Miloš Pánek, Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Eva Frýdová, Hvězdovská 178, Mimoň, tel neděle MUDr. Jitka Makovičková, Havlíčkova 426/5, Česká Lípa tel

12 inzerce č. 3 únor 2010 Rehabilitační oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s nabízí možnost léčby unikátní terapií Rázovou vlnou, přístrojem pro radiální rázovou vlnu BTL 5000 SWT Power Objednávky: v evidenci Rehabilitačního oddělení NsP ( suterén polikliniky) nebo na tel.: Cena: 400,- Kč za 1 aplikaci, nutný počet aplikací: 3 5 S sebou: RTG snímek, doporučení od lékaře (není podmínkou), vyšetření zajistí primář RHB oddělení Princip přístroje: mění vzduchovou vlnu, která je do něj vháněna pod tlakem 5-6 barů, v akustickou radiální vlnu. Tlak dosáhne max. hodnoty již v řádu nanosekund. Vlna je hlavicí aplikátoru přenášena do tkáně, kde působí do hloubky až 4 cm. Indikace: ošetření poškozených úponů šlach, ošetření měkkých tkání v blízkosti kosti, ošetření bolestivých zánětů. Účinnost: podle zkušeností a studií, které proběhly v Německu a Švýcarsku je kolem 95%. Studie i praxe prokázaly, že léčení tenisového lokte, patní ostruhy atd. nejen značně potlačuje chronickou bolest, ale také podstatně odstraňuje omezení při práci a sportovní činnosti, vyplývající z chronické bolesti. INFORMACE: MĚSTO ČESKÁ LÍPA OZNAMUJE ZÁMĚR PRONAJMOUT na dobu neurčitou nebytové prostory v 1. poschodí Jiráskova divadla, Česká Lípa, Panská 219, o výměře: bar v salónku... 13,5,m 2 za cenu obvyklou v daném čase a místě + poplatek za energie paušálně. Kritériem pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení bude charakter činnosti (ve smyslu její souvislosti s činností správce objektu příspěvkové organizace Kulturní dům Crystal Česká Lípa) Další informace mohou zájemci získat v Kulturním domě Crystal, Česká Lípa, B. Němcové 2942, 1. poschodí Tereza Badinová (tel ). Do výběrového řízení budou zařazeny pouze nabídky předložené písemnou formou v zalepené obálce označené Výběrové řízení pronájem bar JD, zaslané na adresu KD Crystal a doručené nejpozději do do hodin. Využijte inzerci v Městských novinách Více informací na Pronajmeme byt 2+1 plocha 76 m 2 ve staré zástavbě v centru města ul. Moskevská č.p.21 volný od března 2010 kontakt.tel AUTOŠKOLA ADAM Česká Lípa a okolí Akce! ŘP skup. B! 7000,- Kč/ kurs Tel.: Akce platí do konce února 2010 REALIZACE INTERIÉRŮ ANDĚL REKONSTRUKCE ZEDNICTVÍ OBKLADAČSTVÍ bytů bytové vestavby koupelny, kuchyně koupelen opravy domů obklady, dlažby kanceláří sádrokartony nivelační stěrky objektů fasády Kontakt: Anděl Josef, Hradecká 2654, Česká Lípa Tel: Dne 1. března (pondělí) v 18,00 hod. pořádá útulek pro opuštěné kočky BONA ve Vlastivědném muzeu v České Lípě v kapli Nejsvětější Trojice dobročinný koncert PRO VŠECHNY KOČKY BEZ DOMOVA Vstupné dobrovolné Opravy šicích strojů, prodej náhradních dílů a prodej starších šicích strojů NONSTOP Telefon: mobil: Adresa: Sehnoutek Pavel Slovenská 2395 (Svárov u mlékárny) Česká Lípa web: 12 Pronájem krytého garážového stání v České Lípě (areál Hyperalbert) Váš automobil 24 hodin denně pod dozorem za cenu 800,- Kč/měsíc Tel.: Nový muzikál BARON PRÁŠIL cena 990,-Kč odjezd z Č.L. Poznávací zájezd AŽ NA DUKLU Cena: 5 600,-Kč informace o programu v CK CK Mgr.Jana Hušáková Varnsdorf, , AUTO MOTO SPORT Vězeňská Česká Lípa SLEVA VÝFUKŮ 20% Tel.: Městys Holany nabízí prodej zasíťovaných stavebních pozemků á 400,- Kč/m 2 Bližší informace na tel.:

13 z města únor 2010 č. 3 Projekt S rodinou na trhu práce v Libereckém kraji slaví úspěchy Projekt S rodinou na trhu práce v Libereckém kraji byl zahájen vloni v září a nabízí uchazečům a zájemcům o zaměstnání, pečujícím o děti do patnácti let, možnost zlepšit šance na uplatnění na trhu práce. Realizátorem projektu, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky, je Úřad práce v Liberci ve spolupráci s občanským sdružením Most ke vzdělání, které je dodavatelem služeb. Doposud se v průběhu motivačních a poradenských aktivit podařilo najít práci více než 40 osobám a počet úspěšně zaměstnaných stále roste! Za první čtyři měsíce trvání se do tohoto programu zapojilo přes 200 osob z celého Libereckého kraje, a 192 z nich se zúčastnilo prvních projektových aktivit. Jsme velmi rádi, že se tolik lidí rozhodlo aktivně se připravovat na návrat do práce prostřednictvím projektu S rodinou na trhu práce v Libereckém kraji. Pevně doufám, že řada z nich díky tomu najde nové zaměstnání mnohem snáz, pochvaluje si zájem o projekt ředitelka Úřadu práce v Liberci, PhDr. Kateřina Sadílková. V říjnu a listopadu absolvovaly první skupiny účastníků úvodní vlnu motivačních aktivit, nazvaných Krok vpřed, skupinové poradenství Cesta k cíli, a proběhly také individuální profesní a osobnostní diagnostiky pro všechny zájemce. V rámci skupinového poradenství účastníci absolvovali i řadu testů, včetně standardizovaných, které jim měly napomoci v sebepoznání a ve směřování v profesním životě. Osvědčení o absolvování této části projektu obdrželo 108 osob. Poté dostali všichni účastníci možnost absolvovat v prosinci první rekvalifikační kurz, Základy obsluhy osobního počítače. V tomto kurzu získalo osvědčení celkem 92 osob. Souběžně s tím se také v prosinci rozběhla v kontaktních centrech druhá vlna motivačních a skupinových aktivit pro dalších zhruba 80 lidí a na konec ledna je v plánu start třetí vlny. V rámci projektu byla navázána úspěšná spolupráce se zaměstnavateli z Libereckého kraje. Hlavní náplní této spolupráce jsou řízené praxe a především zřizování takzvaných společensky účelných pracovních míst pro účastníky projektu. Řízená praxe je rozplánována na tři měsíce a navazuje na absolvovaný rekvalifikační kurz. Nezaměstnaným uchazečům umožňuje seznámit se s pracovní náplní případného budoucího místa a zaměstnavatelům naopak dává šanci poznat v běžném provozu kvality potencionálního pracovníka. U společensky účelných pracovních míst již dochází ke vzniku pracovního poměru, kde Okénko pro seniory zaměstnavatel získá navíc až šestiměsíční dotaci na mzdu na vyhrazené pracovní místo. Projekt S rodinou na trhu práce má na svém kontě už více než 40 zaměstnaných lidí, a jejich počet se stále zvyšuje! Projekt navíc účastníkům nabízí zázemí čtyř kontaktních center v Liberci, Jablonci nad Nisou, Semilech a České Lípě. Zde je zájemcům k dispozici kontaktní osoba, která je schopna poskytnout jim potřebné informace, a mají zde také přístup k počítači, například pro vyhledávání pracovních příležitostí na internetu Zimní období, život v lese, p. Roztočil 14. hod Konec masopustu v KD maškarní zábava, hraje p. Měkota hod. Velikonoční výstavy u seniorů Sociální služby města České Lípy zvou veřejnost na velikonoční výstavy, které letos připravují dvě jejich zařízení. V Domě s pečovatelskou službou v Ústecké ulici proběhne výstava dne a v Penzionu s pečovatelskou službou Na Blatech se uskuteční od do včetně dne otevřených dveří, který se zde koná dne

14 č. 3 kulturní nabídka únor 2010 Kino Crystal Po 17.2.St vždy v TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC USA. Upírská romance pokračuje Po pouze ve Art kino uvádí: ČERNÝ DYNAMIT USA Režie Scott Sanders. Černá komedie Út pouze ve TRABLE V RÁJI USA. Vypadá jako ráj, ale je to peklo St pouze ve Projekt 100: BÍLÁ STUHA Německo, Rakousko, Francie, Itálie, Scénář a režie Michael Haneke Čt Ne vždy v ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 USA. Rodinná komedie. Jsou zpět a nejsou sami Čt Ne vždy v DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ 3D USA Čt Ne vždy ve FAME: CESTA ZA SLÁVOU USA. Inspirováno filmovým hitem z roku Po St vždy v 17.30, Út také ve NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE USA. Vítejte v romantické komedii Nancy Meyers s Meryl Streep a Alecem Baldwinem Po pouze ve Filmový klub uvádí: LOUISE MICHEL Francie 2008.Režie Gustave de Kervern, Benoît Delépine, hrají Yolande Moreau, Bouli Lanners... Bizarní variace na žánr road movie St pouze v Promítáme pro seniory: VELKÉ PODMOŘSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 3D Anglie. Návštěva kina se stane potápěčským zážitkem St pouze ve Projekt 100: SMLOUVA S VRAHEM Finsko, Švédsko, Francie, Velká Británie, SRN Režie Aki Kaurismäki Čt Ne vždy v PLANETA 51 Velká Británie, Španělsko. Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným životem Čt Ne vždy v NEZVRATNÝ OSUD 4 3D USA. Smrt si nechala to nejlepší Čt Ne vždy ve NEBE, PEKLO, ZEM Slovensko. Mladá baletka Klára má před sebou úspěšnou kariéru. Seznámí se ale s charismatickým lékařem a tento vášnivý a zároveň bolestný vztah jí umožní poznat dvě hraniční polohy lásky - nebe i peklo, aby našla i zem... Jiráskovo divadlo 14. února v 18 hodin, Kulturní dům Crystal PLES SENIORŮ K tanci a poslechu hraje známá Přívoranka. Moderuje Zdeněk Kaňka. 19. února v 20 hodin, Kulturní dům Crystal THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE Předkapela: Papír Sklo Plasty. 20. února v 15 hodin, Jiráskovo divadlo POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE Divadlo rozmanitostí Most. 60,-Kč 24. února v hodin, Jiráskovo divadlo Divadelní klub Aldo Nicolaj: MYDLIBABA A TY DRUHÉ Tři rozdílné dámy ztvární Luba Skořepová. Režie: Jaromír Pleskot. 26. února ve 20 hodin, Kulturní dům Crystal 1. KVĚTINOVÝ PLES Hraje Swing Band Z. Hůly a DJ Petr Němec. Předtančení Taneční školy Enliven Centre. Vstupenky v předprodeji v KD Crystal. 27. února ve 20 hodin, Kulturní dům Crystal REPREZENTAČNÍ PLES NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA Během plesu hraje kapela O. H. TONY BLACK BAND a skupina STRATOSBAND. Atraktivní host, předtančení a pěkné výhry. Vstupenky v prodeji na personálním oddělení NsP (Eva Bartůňková, tel ). Vstupné 220,-. ZUŠ Pozor změna: KONCERT ORCHESTRU PARTNER- SKÝCH MĚST se koná v JD! Jak jsme informovali již v minulém čísle MN, 27. února u nás přivítáme hudebníky z Polska a společně se představíme koncertem. Z technických důvodu se však mění místo konání koncertu, který se přesouvá do JIRÁSKOVA DIVADLA, kam vás srdečně zveme. Výstava výtvarných prací třídy Aleny Skokané ve vstupní chodbě KD Crystal středa - 18 hodin - INTERNÍ KONCERT - sálek ZUŠ v KD Crystal (boční vchod) DDM Libertin so Kurz Flamenca pro začátečníky hod. sál DDM Libertin, informace a přihlášky tel.: , čt Olympiáda v Anglickém jazyce 8.30 hod., kategorie SŠ, DDM Libertin čt Přednáška s videoprojekcí: Energie krajiny a Země 19 hod., učebna DDM Libertin, vnímání energie krajiny a práce s ní, posvátná a silová místa v Čechách. Přednáší Ing. J. Škaloud, L. Domas, P. Brzobohatý, vstupné 50,- Kč so Otevřená keramická dílna pro veřejnost 9 12 hod., 10 Kč + platba za materiál ne Karnevalová diskotéka pro děti Základní organizace ČSCH Česká Lípa I pořádá v sobotu 20. února. od 8,00 do 14,00 hodin ve výstavní hale ve Staré Lípě prodejní výstavu králíků. Na výstavě bude předvedeno kolem 150 prodejných králíků. Přednášky v AJAK Středa od 19,00 hod. Z DOBY TÁBORŮ LIDU-BEZDĚZ Ladislav SMEJKAL Pondělí od 19,00 hod. DOKSKO V BĚHU ČASU PhDr. Renta MAUSEROVÁ Čtvrtek od 19,00 hod. VERONA A OBLAST KOLEM LAGO DI GARDA. Zdeněk POKORNÝ Klub přátel muzea sobota ve 14 hodin, klubovna muzea Umělecké a historické památky Itálie, 5. pokračování. Přednáška prof. Zdeňka Pokorného sobota ve 14 hodin, klubovna muzea Fenomén Ploučnice, historické a současné obrázky o naší staré řece. Pásmo Jiřího Kratochvíla a Ladislava Smejkala. Pozvánka na výstavu hodin, sál KD Crystal, vstupné 10,- Kč (osoba), hudební program plný her a soutěží, vystoupení dětí ze ZÚ DDM Libertin, příchod v karnevalové masce vítán, inf. V. Rusínková DUBEN soutěž MISS LIBERTIN 2010 konkurs pro dívky let v úterý od hod.v JOJO KLUBU DDM Libertin a ve středu od hod.v JOJO KLUBU DDM Libertin. S sebou boty na podpatku a plavky. Porota vybere 12 dívek, které nafotí profesionální fotograf, budou jim zapůjčeny společenské šaty a na finálový večer, který proběhne v Jiráskově divadle, je učeše a nalíčí Alexandra Belingerová - vedoucí ZÚ DDM LIBERTIN Modelling. více info: Samostanou expozici bude tvořit soutěž chovných samců. Těšíme se na Vaši návštěvu. Samek František, předseda ZO ČSCH Městská knihovna Úterý 16. února od 17,00 hod IZRAEL OČIMA PŘEKLADATELE BIBLE II. Michal Krchňák, překladatel Českého studijního překladu Bible, a jeho další vyprávění o Izraeli z doby Starého zákona. čítárna městské knihovny Úterý 23. února od 17,00 hod RNDr. PETR KÜHN ŽIVOT S GEOLOGIÍ A ČESKOLIPSKEM Setkání v rámci cyklu Regionální autoři se představují čítárna městské knihovny nám. T. G. Masaryka Čtvrtek 25. únoraod 9,30 hod BÁSNIČKY A PÍSNIČKY PRO KLUKY A HOLČIČKY dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let, pobočka Špičák, ul. Červeného kříže Čtvrtek 25. února od 16,00 hod MÁME RÁDI ZVÍŘATA aneb CHOVATELSKÁ PORADNA. Tentokrát: pašovaná zvířata, odd. dětské literatury, nám. TGM ČAROVNÉ BYLINKY výstava (minigalerie v chodbě) 14

15 nadace, organizace únor 2010 č. 3 Ocenění pro žáky z Tyršovky Společnost SCIO zveřejnila výsledky listopadového testování Stonožka, kterého se zúčastnily základní školy i gymnázia. V rámci tohoto testování dopadla naše škola velmi dobře. V testovaných oblastech (český jazyk, matematika a cizí jazyky) jsme dosáhli lepších výsledků než 80% všech zúčastněných škol, které se do testování zapojily. (Kompletní výsledky si můžete prostudovat na ). Na začátku tohoto týdne dorazila dodatečná hodnocení, která se týkají Tříkrálová sbírka, která letos celostátně oslavila své desáté výročí, úspěšně skončila. Sbírku v období od 2. do 10. ledna v České Lípě, Novém Boru, Mimoni, Cvikově a v Žandově, také již po desáté, tradičně organizačně zajišťovala Farní charita Česká Lípa. Do zapečetěných tříkrálových pokladniček přispěli dobří lidé celkovou částkou korun, což je o korun více než v loňském roce. Lidé dávali peníze do pokladniček při mších v kostelích, po vystoupení cimbálové kapely Hradišťan v Jiráskově divadle, při vystoupení Filipovského chrámového sboru na Tříkrálovém koncertě duchovní hudby v bazilice Všech svatých v České Lípě. A samozřejmě v ulicích, na úřadech a na dalších místech, kde potkávali Tříkrálové koledníky Kašpara, Melichara a Baltazara. Rolí Tří králů se se ctí opět zhostili hudebně nadaní žáci ze Žila jsem se svými čtyřmi dětmi v Azylovém domě Jonáš, který je řízený Farní charitou v České Lípě. Mám chlapce a tři děvčata. Nám všem poskytl Jonáš po celý rok 2009 domov, na který budu ráda vzpomínat. Měli jsme střechu nad hlavou a já konečně možnost v klidu pracovat na vylepšení své situace. Mohla jsem zajít za psychologem, najít oporu v duchovním slově nebo se poradit s právníkem. Nejvíce mi pomohli pracovníci z Domu Jonáš. Chtěla bych jim proto poděkovat za ochotu, vstřícnost a obětavost, s jakou přistupovali k mým problémům. Zvláštní poděkování patří paní Bošové za její práci s dětmi, za ochotu věnovat jim čas i námahu při žáků, jež dosáhli mimořádných výsledků. Z naší školy byli takto ocenění dva žáci. Daniela Horáková a David Pecháček dosáhli nejlepšího výsledku v anglickém jazyce v rámci celého Libereckého kraje. Daniela byla navíc velmi úspěšná i v německém jazyce, umístila se na 2. místě. David i Daniela jsou žáky devátého ročníku s rozšířenou výukou jazyků a svými výkony potvrdili výbornou pověst naší školy. Oběma žákům gratulujeme ke skvělým výsledkům. Mgr. Jiří ORT Dobrý člověk ještě žije Základní školy Dr. M. Tyrše z České Lípy a šikovné děti z Domu Jonáš domu pro matky s dětmi v tísni, který je projektem Farní charity. Sbírka se vydařila také díky vydatné pomoci dobrovolníků, kteří se spolu se zaměstnanci Farní charity zapojili do koledování. Darované peníze půjdou ve prospěch dětí z Domu Jonáš, kterým chybí vybavení pro venkovní vyžití, a to na zakoupení klouzačky s prolézačkou a houpadla. Z letošní Tříkrálové sbírky máme velikou radost. Hlavně proto, že jsme potkávali spoustu hodných a štědrých dárců, kterým není lhostejný osud lidí, kteří potřebují pomoc. Jednoduše dobrý člověk ještě žije! Farní charita Česká Lípa upřímně děkuje všem, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku ve prospěch potřebných a přidali se tak k nám na cestu za světlem dobrých skutků. Zdeňka ČERMÁKOVÁ Poděkování domu Jonáš vymýšlení různých aktivit a činností. Je to velká pomoc pro maminky i pro děti. Dále bych ráda poděkovala pracovnici Míše Salačové za účinné řešení mé složité životní situace. V Jonáši jsem našla motivaci i způsoby, jak mám své problémy řešit. Simona DRIZIOVÁ Pozvánka na EMP Zveme všechny diabetiky a jejich rodiny na nový Edukačně Motivační Program (EMP), který začíná v úterý od 16:00 v sále humanitární organizace ADRA v ul. Čs. Armády vedle Lékařského domu. SMART učebna na Špičáku Na Základní škole 28. října na sídlišti Špičák byla za účasti českolipského místostarosty Tomáše Vlčka slavnostně otevřena další, v pořadí již třetí, učebna se SMART interaktivní tabulí. Je umístěna ve druhém pavilonu školy a bude složit žákům ročníku. Vybavení, tj. SMART tabuli, počítač, diaprojektor, výukový software i nové lavice pro žáky, škola pořídila z uspořených prostředků. Podle správkyně učebny Ing. Heleny Dundrové bude tato speciálně vybavená třída využívána k výuce fyziky, matematiky, zeměpisu a dalších předmětů, neboť snahou vedení školy je umožnit co největšímu počtu žákům školy pracovat moderní a atraktivní formou výuky. Mgr. Š. BÁRTOVÁ V DDM Libertin se začátkem února uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže Wolkerův Prostějov. Finalistkami první kategorie je trojice dívek na našem snímku. Na prvním místě Eliška Selingerová, Gymnázium Č.L. (uprostřed), na druhém Aneta Spanilá, Obchodní akademie Č.L. (vlevo) a bronz patří Dagmar Hruškové, OA Č.L. (vpravo) Karneval soukromé mateřské školy Kvítko, s.r.o. Místo konání: velký sál hotelu MERKUR Kdy: v neděli 21.února 2010 V kolik hodin:začátek ve 14,00 hod., ukončení v 17,00 hod. Vstupné: volné, zisk bude použit opět pro děti Vstup do sálu: děti za doprovodu rodičů, všichni v masce Občerstvení: formou samoobsluhy u baru či v restauraci Lístky do tomboly: dostane každá maska při vstupu do sálu Prosíme všechny, kteří chtějí věnovat jakýkoliv vhodný dárek do tomboly, aby tak učinili nejdéle do Děkujeme. Poděkování Ráda bych poděkovala dr. K. Přibylovi za provedení operačního zákroku a následnou zdravotnickou péči. Se zdravotní sestřičkou tvoří perfektní a hlavně profesionální team, který pohladí a uklidní i pouhým slovem. A. Součková Chtěla bych touto cestou poděkovat řidiči sanitky p. Moravcovi, který mě v pátek přepravoval do Ústí n. L. za mimořádně lidský přístup a ochotu, se kterou se bohužel běžně nesetkáváme. K. le Breux 15

16 č. 3 sport únor 2010 Florbalisté chystají velké nábory a útok na první ligu! Florbalový klub FBC Česká Lípa již tradičně chystá na začátku nového roku velké nábory do mládežnické struktury klubu. Českolipský florbal se může chlubit již pěkným seznamem odchovanců, kteří se prosadili v nejvyšší soutěži, juniorské a seniorské reprezentaci ČR. Právě tito hráči se podílí na vedení klubu, předávání zkušeností a stávají se tak garantem správného sportovního vývoje u mládeže. FBC se může pyšnit spolu s fotbalovým klubem nejrozšířenější členskou základnou a kompletní strukturou týmů. Mládež proto dostane ideální možnost propracovat se systémem sedmi týmů až do mužského elitního týmu. Příkladem toho může být letos tým dorostenců, kteří se usídlili na druhém místě první ligy a dostali se tak do společnosti elitních týmů z celé republiky. Právě dorostenci a junioři se tak pomalu stávají nedílnou součástí mužského týmu. A tým v polovině sezóny opět atakuje historický postup do této soutěže a okupuje postupovou první příčku před svým rivalem z Jablonce. Do elitního týmu se navíc vrátil z extraligové Mladé Boleslavi Štěpán Českolipský Superman 2010 Motejzík a stal se tak hrajícím trenérem mužského týmu. V sestavě se navíc objevují díky střídavému hostování další českolipští odchovanci, Radek Gwuźdź a Petr Procházka. V případě postupu se florbal stane vůbec nejúspěšnějším mužským kolektivním sportem na Českolipsku a celé vedení klubu věří, že příští rok odehrají již své domácí zápasy v nové sportovní hale v České Lípě. Nábory do FBC Česká Lípa pro chlapce i dívky od věku 5 let! ročníky 2000 a mladší - pondělí 16:00 hala SOŠ a SOU (Uran), středa 15:30 ZŠ Slovanka pro ročníky úterý 15:30 hala SOŠ a SOU (Uran), pátek 15:30 ZŠ Slovanka pro ročníky úterý 16:30, středa 15:30 hala SOŠ a SOU (Uran) pro ročníky úterý 17:00 Gymnázium, středa 16:30 hala SOŠ a SOU (Uran) veškeré další informace na nebo na , Štěpán Slaný Českolipský SUPERMAN je znám. V sobotu se v tělocvičně českolipského gymnázia sešli sportovci k poslednímu závodu zimní série. Vytrvalostní běh (tzv. čáry) řádně zamíchal celkovým pořadím. Dosud jasní vedoucí závodníci jednotlivých kategorií, jako kdyby se domluvili, kazili, co se dalo. V kategoriích potěru dosud vedoucí závodnice Janička Bartáková z AC Česká Lípa trochu zaspala a skončila až třetí. Zvítězila Monika Fridrichová ze ZŠ Rynoltice a o jediný bod předstihla Janičku v konečném součtu bodů. Marka Kubeše ani pád kuželu a ztráta cenných vteřin o celkové prvenství nepřipravil, zato mu však v konečném součtu chyběl jediný bod, aby skončil v hvězdné patnáctce. Ve stejné kategorii se nedařilo ani dosud třetímu v pořadí Jiříkovi Ráblovi a vítěz běhu Ondra Doubek ( všichni AC Česká Lípa) odsunul Jiříka ze stupňů vítězů. V kategoriích nejmladšího žactva se žádné drama neodehrálo. Monika Ješetová a Vojtěch Nehasil (oba AC Česká Lípa) jen potvrdili svá prvenství. V kategorii mladších žákyň se však bojovalo tvrdě až do konce. Iva Reicheltová a Šárka Kalvová (obě AC Česká Lípa) jsou rovnocenné soupeřky. V posledním závodě zvítězila těsně Šárka a při rovnosti bodů rozhodoval počet vítězství. Tak se Ivanka musela spokojit nejen s druhým místem v závodě, ale i s druhým místem celkově. Pavel Bouchner (AC Česká Lípa) ve stejné chlapecké kategorii si prvenství vydobyl pravidelnou účastí na všech kolech. Ačkoli nezvítězil ani jednou, nasbíral dostatek předních umístění a zvítězil. Starší žák Patrik Stupka (AC Česká Lípa) si nenechal ujít vítězství ani v posledním závodě, a protože v celé zimní sérii ztratil pouhý jeden bodík, stal se nejenom vítězem své kategorie, ale i Českolipským Supermanem pro rok Vítězství mezi ženami hladce obhájila i Tereza Musilová (rovněž AC Česká Lípa). Mezi muži se tentokrát Hynek Bárta (AC Česká Lípa) moc neblýskl. I jemu upadl kužel a zbytek závodu pouze doklusal. Přesto těsně udržel celkové prvenství před Jakubem Nožičkou (Jiskra Nový Bor), i když i tady rozhodoval jen počet vítězství. Po rychlém dopočítání bodů se nejúspěšnější závodníci stavěli na stupně vítězů a odměňovalo se a odměňovalo se a odměňovalo se. Nejprve byly vyhlášeny výsledky posledního závodu a rozděleny tradiční sladké odměny věnované předsedou AC Česká Lípa, panem Romanem Málkem. Poté přišli na řadu vítězové jednotlivých kategorií, tzv. malí Supermanové. Všichni, kdo vystoupali na stupně vítězů se mohli pyšnit krásnými cenami, které prostřednictvím pana Šabaky věnovala firma Bombardier. To ale nebylo zdaleka vše. Nejlepší z nejlepších, tedy hvězdnou patnáctku přišel pozdravit i místostarosta Tomáš Vlček. A ani on nepřišel s prázdnou, a tak předání cen bylo opravdu slavnostní. Za město Česká Lípa předal místostarosta všem patnácti velmi hodnotné ceny. Kromě toho, si každý mohl vybrat veselého plyšáčka od pořadatelů. Absolutní vítěz Patrik Stupka (na snímku) navíc obdržel kolekci třech DVD natočených FSM. Kompletní výsledky Českolipského Supermana 2010 naleznete na adrese Alka Hokejovým utkáním mezi týmy Pardubického a Moravskoslezského kraje začala v českolipském Sportareálu IV. zimní olympiáda dětí a mládeže ČR. Hostitelem letošních her se stal Liberecký kraj, a proto se část hokejových zápasů mezi krajskými reprezentacemi odehrála na našem zimním stadionu, kde mladé hokejisty přivítala starostka Hana Moudrá. Foto: Eva Markgrafová MĚSTSKÉ NOVINY, čtrnáctideník, ev. č. MK ČR E Vydává: Město Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IČO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovědný redaktor: Eva Markgrafová. Členové redakční rady: předseda Mgr. Tomáš Vlček, členové Siegfried Tomasch, Mgr. Romana Žatecká, Mgr. Regina Jonášová, Karel Hajný, Jaroslava Procházková, Ing., Jiří Hau, Zdeněk Novák. Redakční rada má vyhrazené právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávěrce. Distribuce: tel Příjem inzerce: tel , Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jana Lysá, ředitelka

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č.. O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká Lípa se

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Obvodní knihovna Bory

Obvodní knihovna Bory Obvodní knihovna Bory NABÍDKA BEZPLATNÝCH POŘADŮ MŠ,, GYMNÁZIA, A DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Jednorázová lekce informační výchovy Pro všechny Poprvé v knihovně Pro třídy, které neabsolvují cyklus

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU NOVINKA! ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB! OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Tituly pro dotační řízení:

Tituly pro dotační řízení: IV. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dotační program Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se zrakovým, sluchovým, mentálním postižením a specifickými poruchami učení

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý Kraj Vysočina Mgr. Dana Kratochvílová MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý kraj Vysočina Kraj Vysočina od roku 2004: realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město člen NSZM realizace místní

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. OBSAH 1 Základní informace o projektu... 3

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č. 4/2015 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více