Krok za krokem směrem k aktivnímu občanství a k reintegraci na trh práce (STAR)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krok za krokem směrem k aktivnímu občanství a k reintegraci na trh práce (STAR)"

Transkript

1 Krok za krokem směrem k aktivnímu občanství a k reintegraci na trh práce (STAR) Tento 1 projekt byl založen za podpory Evropské komise. V této brožuře jsou uvedeny pouze závěry jejích autorů a Komise nenese odpovědnost za následné využívání zde uvedených informací.

2 Partneři projektu SPOLUPRÁCOU PRE LEPŠIU BUDÚCNOST koordinátor Velky Meder, Slovak Republic Telefon: Napra Forgó Non-Profit Ltd., Érd, Hungary Telefon: Leno Consulting Nailloux, France Telefon: +33(0) Ibis acam Bildungs GmbH, Austria Vienna, Austria Telefon: IZAP - Sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže "Chceme žít s vámi Zlín, Česká republika Telefon :

3 Obsah Úvod 4 1. Několik slov o projektu a spolupráci partnerů 5 2. Charakteristika pracovního trhu a situace osob se zdravotním postižením v regionech jednotlivých partnerů Charakteristika okresu Dunajská Streda Charakteristika regionu Érd Charakteristika regionu Midi-Pyrénées Charakteristika Vídně Charakteristika Zlínského kraje Dobrá praxe v partnerských zemích Slovensko: DUNATEX a.s., Dunajská Streda Maďarsko: Napra Forgo Non-profit Ltd., Érd Francie: Institut Charles de Menditte (ESAT) pomáhající k zařazení do pracovního procesu Rakousko: WienWork a restaurace Michl s Česká republika: IZAP Slunečnice, Zlín Souhrn informací získaných na základě dotazníků - závěry a doporučení 29 3

4 Vážení čtenáři! Pokud jde o začlenění na trh práce, ve všech zúčastněných zemích musí lidé se zdravotním postižením čelit skutečné diskriminaci. Z nepříznivé situace, ve které se nacházejí zdravotně postižení lidé toužící po zaměstnání, lze vyvodit, že jsou tito lidé znevýhodněni především dalšími faktory souvisejícími s jejich handicapem (sem patří nízká úroveň vzdělání, nedostatečná nebo nepřiměřená kvalifikace, nedostatek dovedností, dlouhodobá nezaměstnanost, nízká sebedůvěra nebo předsudky zaměstnavatelů). Z toho důvodu je nezbytně nutné posílit u těchto lidí schopnost (re)integrace na trhu práce a pomoci jim k výkonu práce v souladu s jejich zdravotním postižením, a to zejména prostřednictvím zintenzivnění spolupráce mezi jednotlivými aktéry na trhu práce, zvyšování povědomí zaměstnavatelů o možnostech uplatnění aktivní politiky trhu práce, motivování zdravotně postižených osob k aktivnímu občanství a zajištění možností celoživotního vzdělávání a následného zaměstnání. Mimo to je velmi důležité poskytovat nové informace a odborné poradenství týkající se pracovní rehabilitace a zajistit klientům individuální přístup. Projekt STAR chce využít dobré zkušenosti partnerských zemí v oblasti zvyšování zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením, udržování těchto osob aktivně zapojených na trhu práce a přesvědčování zaměstnavatelů o výhodnosti zaměstnávání této cílové skupiny. Jedním z výsledků našeho projektu je tato publikace. Na základě našich zjištění a po uplatnění osvědčených postupů převzatých od jednotlivých partnerů bychom chtěli uvést, v čem byl tento projekt pro osoby se zdravotním postižením přínosný, a seznámit Vás se zlepšením situace těchto osob na trhu práce. Tým spolupracující na projektu Krok za krokem směrem k aktivnímu občanství a k reintegraci na trh práce (STAR) 4

5 1. Několik slov o projektu a spolupráci partnerů V rámci předloženého projektu jsme chtěli dosáhnout zvýšení zaměstnatelnosti postižených osob, přičemž bylo naším cílem poskytnout těmto lidem podporu pro jejich osobní rozvoj a umožnit jim celoživotně se vzdělávat. Mimo to jsme chtěli zúročit získané mezinárodní zkušenosti a využít inovativní modely vzdělávání a zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Naším cílem bylo vzájemně si vyměnit naše poznatky týkající se aktivní politiky trhu práce (pracovní rehabilitace, vzdělávání a zvýšení zaměstnanosti), dobré praxe a (re)integrace. Smyslem našeho průzkumu založeného na bázi dotazníků bylo identifikovat omezení a potřeby v oblasti pracovní rehabilitace a odborného poradenství a také zjistit, jaké postoje zaujímají hlavní aktéři na trhu práce, pokud jde o zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cílem bylo přispět k efektivnějšímu rozvoji lidských zdrojů v souladu s potřebami trhu práce tak, aby se zvýšily šance lidí se zdravotním postižením na získání zaměstnání. Díky aktivnímu zapojení primární cílové skupiny do projektových aktivit zaměřených na zvýšení jejich všeobecného a právního povědomí (včetně evropské problematiky) došlo ke zlepšení schopnosti komunikace těchto osob a také k potlačení jejich osobních bariér, posílení jejich sebevědomí a zvýšení jejich motivace k aktivnímu občanství a celoživotnímu vzdělávání, následkem čehož se lépe zařadí na trh práce. Spolupráce se zaměstnavateli a dalšími aktéry na trhu práce (TP) při dotazníkovém průzkumu a informativní seminář nám usnadní pozitivně ovlivnit pohled zaměstnavatelů na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zlepšit vyváženost nabídky a poptávky na TP. Výsledné produkty tohoto projektu, kterými jsou webové stránky, brožura, leták a DVD, poslouží jako komplexní zdroj zásadních informací určených pro cílové skupiny, které tak získají možnost těžit z předchozích zkušeností. Koordinátorem tohoto projektu je tým občanského sdružení Spoluprácou pre lepšiu budúcnost Veľký Meder (Slovensko). Jako partneři se projektu zúčastnili: Napra Forgó Rehabilitation Non-profit Ltd., (Maďarsko), LENO CONSULTING (Francie), ibis acam Bildungs GmbH (Rakousko) a IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže "Chceme žít s Vámi" (Česká republika). 5

6 2. Charakteristika pracovního trhu a situace osob se zdravotním postižením v regionech jednotlivých partnerů 2.1 Charakteristika okresu Dunajská Streda Okres Dunajská Streda se nachází v Trnavském kraji v jihozápadní části Slovenska. Výhodná geografická poloha tohoto okresu nabízí skvělou příležitost pro mezinárodní spolupráci. Přibližně 76% tohoto území tvoří zemědělská půda. Z hlediska hydrologických podmínek se jedná o region, který je bohatý na vodní zdroje a léčivé termální prameny. Pokud jde o průmysl, patří okres Dunajská Streda k těm méně rozvinutým slovenským okresům. Nicméně zde i přes to hrají důležitou roli obchod, automobilový průmysl a další průmyslová výroba a turismus. Z hlediska průmyslové výroby je zde zastoupeno také těžké a lehké strojírenství. Mezi největší poklady regionu patří geotermální prameny, které poskytují příležitost k vytvoření lepších služeb v oblasti cestovního ruchu. Další výhodou tohoto regionu jsou průmyslové zóny. Hlavním smyslem těchto průmyslových zón je nabídnout prostor pro postavení výrobních hal, skladů a logistických center, který by přilákal investory vytvářející nová pracovní místa. Zásadním přínosem je také vodní elektrárna Gabčíkovo, která představuje zdroj elektrické energie a je napojena na vodní cesty evropských toků a světových moří. V současné době stále pociťujeme dopad celosvětové finanční a hospodářské krize, která má pořád značný negativní vliv na zaměstnanost. O určité stabilizaci ekonomiky a mírném oživení trhu práce vypovídá snížení míry nezaměstnanosti, ke kterému došlo od března roku Míra nezaměstnanosti dosáhla v okrese Dunajská Streda k 31. prosinci ,34% (7419 uchazečů o zaměstnání), což je však stále méně než celorepubliková nezaměstnanost 12,29% ve stejném období. 6

7 V roce 2013 čítala ekonomicky aktivní populace v okrese Dunajská Streda osob. Pokud jde o zaměstnanost ve firmách s 20 a více zaměstnanci, ta v roce 2013 v okrese Dunajská Streda zaznamenala oproti roku 2012 pokles. V roce 2013 bylo v tomto okrese zaměstnáno v průměru zaměstnanců. K 31. prosinci 2013 byl v okrese Dunajská Streda průměrný měsíční plat 690 EUR, zatímco v rámci celého Slovenska činila průměrná mzda 824 EUR. (Zdroj: Výroční zpráva OLSAF Dunajská Streda 2013). Situace uchazečů o zaměstnání z řad OZP na trhu práce V regionu postupně dochází k vytvoření struktury uchazečů o zaměstnání. Důsledkem je například to, že uchazeči z řad osob se znevýhodněním (dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči, uchazeči s nízkým vzděláním, uchazeči starší 50 let a lidé se zdravotním postižením) zůstávají zařazeni v registru úřadů práce delší dobu. Jednou z trvalých charakteristik tohoto regionu je kritická situace v oblasti zaměstnávání znevýhodněné populace, a to včetně osob se zdravotním postižením. V našem okrese je více než 40% uchazečů o pracovní místo nezaměstnáno déle než 12 měsíců. Významnou část této skupiny tvoří postižení lidé starší 40 let, kteří mají jen základní nebo středoškolské vzdělání bez maturity. Navzdory možnosti pobírat invalidní důchod při zaměstnání ukazují statistiky na nízké zastoupení pracujících osob se zdravotním postižením a naopak na vysoký podíl nezaměstnaných OZP v produktivním věku. Jednou z možností úspěšného zařazení těchto osob na TP je vytvoření pracovních příležitostí v chráněných dílnách (kde tvoří OZP alespoň 50% zaměstnanců) nebo v rámci chráněných pracovních míst. Zřizování chráněných dílen 7

8 a chráněných pracovišť je podporováno státem, který zároveň poskytuje příspěvek na úhradu provozních nákladů chráněných dílen a chráněných pracovišť, příspěvek na pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců, příspěvek na udržení občanů se zdravotním postižením v pracovním procesu, podporu na provozování samostatně výdělečné činnosti osob se zdravotním postižením a příspěvek na výdaje spojené s pracovní činností (asistent). V okrese Dunajská Streda momentálně funguje 131 chráněných dílen a pracovišť (kde je zaměstnáno celkem 197 zaměstnanců se zdravotním postižením) působících v následujících oblastech: stravování, prodej, reklama, administrativní služby, poradenství, textilní výroba a turistický ruch. V těchto chráněných dílnách pracují osoby se zdravotním postižením především na následujících pozicích: prodavač/ka, úředník/úřednice, švadlena/krejčí, kosmetička, stylistka, grafik/grafička, dělník/dělnice v různých průmyslových závodech, uklízeč/ka, pokojská a pracovník ostrahy. 8

9 2.2 Charakteristika regionu Érd Město Érd a jeho správní území jsou situovány v oblasti středního Maďarska. Město Érd je součástí aglomeračního pásma Budapešti, hlavního města Maďarska. Tato centrální poloha má značný vliv na situaci na trhu práce, protože v okolí hlavního města nebo v přilehlých oblastech provozuje své podniky obrovské množství firem. Do správní oblasti regionu Érd spadá sedm měst (Érd, Diósd, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor, Törökbálint and Százhalombatta). Protože je Érd největší osídlenou oblastí budapešťského kraje a aglomeračního pásma, získalo toto město v roce 2006 status krajského města. Město zabírá plochu 60,54 km², přičemž je hustota jeho zalidnění 1 040,9 obyvatel na km². Počet obyvatel od minulého století rychlým tempem roste. V období mezi lety 1990 a 2009 se množství obyvatel zvýšilo téměř o 150% a tato rostoucí tendence bude podle všeho nadále pokračovat. Podle údajů Centrálního statistického úřadu (2011) žilo v regionu Érd obyvatel a v celém Budapešťském kraji obyvatel, z čehož bylo 46% ekonomicky aktivních. Samotné město Érd čítalo obyvatel (dle CSÚ, 2014), z nichž bylo lidí v produktivním věku. V Érdu je provozováno více než ekonomických organizací, přičemž z nich jsou soukromé podniky. Tyto soukromé firmy provozují svou činnost ve formě malých nebo středně velkých podniků zabývajících se průmyslovou výrobou, službami a obchodem. V současnosti ve městě sídlí řada obchodních řetězců a rozrostl se také průmyslový park. Významné průmyslové závody lze nalézt také v průmyslových parcích okolních měst. 9

10 Poloha regionu Érd, který je situován v blízkosti hlavního města, pomohla zmírnit dopad hospodářské krize. Zatímco má míra nezaměstnanosti v tomto regionu klesající tendenci, očekáváme, že bude pracovní trh odrážet změny ekonomických podmínek. Zaměstnanost v samotném městě Érd je nízká, ale téměř 2/3 populace dojíždí za prací do ostatních měst, především do Budapešti. V Budapešťském kraji bylo v roce 2014 (2. čtvrtletí) 6,7% nezaměstnaných, což znamená pokles o 2,9% oproti stejnému období v roce Průměrný plat v Budapešťském kraji byl dle údajů CSO v roce 2014 (leden až říjen) Ft (cca 780 EUR). 10 Situace uchazečů o zaměstnání z řad OZP na trhu práce Nejzranitelnějšími uchazeči o zaměstnání jsou v tomto regionu lidé se zdravotním postižením, mladí absolventi, lidé starší 50 let a dlouhodobě nezaměstnaní. Z celkového počtu zaměstnaných lidí tvoří osoby se zdravotním postižením pouhých 3,7%, přičemž mezi uchazeči o zaměstnání registrovanými na úřadech práce zabírají tito lidé 21,3% celkového počtu. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením byl v Budapešťském kraji z celkem registrovaných uchazečů o zaměstnání. Ve městě Érd to pak bylo 396 z 1552 evidovaných uchazečů (CSO, říjen 2013). Ačkoliv pohlaví dle statistik nehraje žádnou podstatnou roli, o něco větší podíl nezaměstnaných tvoří ženy. Osoby se zdravotním postižením/handicapovaní lidé jsou na trhu práce znevýhodněni hned v několika směrech. Většina z nich je staršího věku a vzhledem ke svým zdravotním problémům a době potřebné na rehabilitaci ztratili tito lidé spoustu let, kdy by jinak mohli nabírat pracovní zkušenosti. Mimo to jsou tito lidé znevýhodnění také svým omezeným okruhem dovedností, díky čemuž jsou schopní splnit jen některé pracovní požadavky, takže jsou jejich šance na nalezení zaměstnání poměrně nízké. Dále musejí čelit mnoha problémům spojeným s jejich nízkou úrovní vzdělání, ovládáním zastaralých profesí nebo s nedostatkem jazykových a počítačových dovedností. Krom toho mají také sníženou pohyblivost a jsou méně

11 ochotní učit se novým věcem. Přestože mohou mít někteří z nich rozsáhlé pracovní zkušenosti a adekvátní vzdělání, jejich znalosti mohou být zastaralé. Přestože vláda v posledních letech zavedla různá opatření, jejichž smyslem je podpořit obnovení zaměstnanosti a snížit počet evidovaných uchazečů o zaměstnání, nezaměstnanost osob se zdravotním postižením je stále velmi vysoká. Zmíněná státní opatření se na jedné straně snaží motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a na straně druhé zavádí na trh práce novou politiku spojenou se speciální odbornou podporou, která zahrnuje národní a EU projekty jako jsou TÁMOP, 4M Program a další alternativní služby, jejichž úkolem je zvýšit pracovní schopnost osob se zdravotním postižením, aby se mohly lépe začlenit na trhu práce. Pokud jde o konkrétní opatření, nabízí stát zaměstnavatelům při zaměstnání osob se zdravotním postižením kompletní osvobození od daně a příspěvek na pracovní rehabilitaci a na základě výběrového řízení také příspěvek na mzdy a pomoc při přizpůsobení pracovního prostředí. Náklady zaměstnavatele a zaměstnávání osob se zdravotním postižením usnadňují také výhody plynoucí z průkazu pro invalidy a úleva na dani. Mimo to nabízí stát podporu chráněných dílen a chráněných pracovních míst, přičemž je však hlavní důraz kladen na reintegraci lidí se zdravotním postižením na volný trh práce. V regionu Érd funguje několik chráněných dílen, které pracují v následujících oborech: logistika, administrativa, zahradnické práce, tiskařství, služby, archivace dokumentů. V těchto chráněných dílnách zastávají osoby se změněnou pracovní schopností následující profese: pomocné práce v rámci logistiky a zahradnických služeb, kancelářské práce, zapisovatel(ka), uklízeči(ky), operátor(ka) call centra a telemarketing. 11

12 2.3 Charakteristika regionu Midi-Pyrénées Region Midi-Pyrénées se nachází v jihozápadě Francie, v blízkosti pohoří Pyreneje, Středozemního moře a Atlantického oceánu. Tento region je rozdělen na 8 správních celků s hlavním městem Toulouse. V několika posledních letech zaznamenal region Midi-Pyrénées přírůstek obyvatel, který výrazně převyšuje celostátní průměr. Tento silný vývoj lze vysvětlit velkou imigrací populace. Každoročně se do tohoto regionu nastěhuje kolem nových obyvatel, z nichž většinu tvoří vysokoškolští studenti nebo mladí lidé, kteří jsou přitahováni ekonomickými možnostmi tohoto regionu. Nejdůležitějším ekonomickým sektorem regionu jsou "služby", které zastávají více než 77% hrubého domácího produktu. Vysoká atraktivita našeho regionu plyne také z vesmírného a leteckého průmyslu (sídlí zde mezinárodní společnosti, jako je např. Airbus) a ze silné vědecké a univerzitní základny. Pravdou je, že při studentech, kteří se zde vzdělávali v roce 2013, se náš region může pochlubit statusem druhého univerzitního města Francie, hned po Paříži. Pokud jde o hospodářství v regionu Midi-Pyrénées, důležité postavení zastává také stavebnictví. Největšími slabinami hospodářské situace v regionu Midi Pyrénées jsou omezená ekonomická rozmanitost a koncentrace pracovních sil v oblasti Haute Garonne a v Toulouse. V regionu Midi-Pyrénées je zaměstnáno 72% populace, což je o něco vyšší množství než je francouzský průměr. U mužů je zde vyšší procento zaměstnatelnosti než u žen. Od začátku hospodářské krize v roce 2008 se míra nezaměstnanosti zvýšila téměř o 3%, přičemž se v roce 2014 dostala na 10,4%. Nyní je v regionu Midi Pyrénées přibližně uchazečů o zaměstnání. 12

13 Situace uchazečů o zaměstnání z řad OZP na trhu práce Mezi uchazeči o zaměstnání patří i znevýhodněné podskupiny, pro které je hledání práce obtížnější. V regionu Midi Pyrénées tvoří tyto znevýhodněné skupiny lidé s nízkou úrovní kvalifikace, osoby starší padesáti let a mladí lidé bez pracovních zkušeností. Další znevýhodněnou skupinou uchazečů o zaměstnání jsou lidé se zdravotním postižením. Ve skutečnosti je míra nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením dvakrát větší (23%) než celkový průměr a zároveň i nejvyšší v celé Francii. Mimo to mají lidé se zdravotním postižením méně příznivé podmínky pro získání zaměstnání. Obecně platí, že mají uchazeči o zaměstnání z řad zdravotně postižených nižší kvalifikaci a pokud získají práci, zastávají pozici, která vyžaduje jen nízké pracovní schopnosti (pouze 6% z nich je vedoucími pracovníky). Dalším důležitým aspektem je vysoký věk zdravotně postižených uchazečů; v regionu Midi- Pyrénées se počet zdravotně postižených uchazečů o zaměstnání starších 50 let vyšplhal na 43%, což je dvojnásobné množství než v rámci celé skupiny uchazečů o zaměstnání. Mezi nevýhody zdravotně postižených uchazečů o zaměstnání patří ve srovnání s celou skupinou uchazečů také déle trvající evidence na "úřadu práce". To znamená, že jim hledání práce trvá delší dobu; konkrétně v našem regionu je 55% zdravotně postižených uchazečů registrováno na "úřadu práce" déle než jeden rok. Všechny tyto rozdíly mezi celkovou skupinou uchazečů o zaměstnání a podskupinou osob se zdravotním postižením ukazují, že se tato skupina při hledání práce nachází v nepříznivé a diskriminující situaci. Jedná se o důkaz, který ospravedlňuje podpůrnou politiku a další nástroje, jejichž smyslem je zlepšit právě situaci zdravotně postižených lidí. 13

14 Prvním nástrojem přispívajícím k integraci těchto lidí na pracovní trh je legislativní podpora. Jsou zde různé zákony, které se snaží vytvořit výhodnou situaci pro osoby se zdravotním postižením. Sem patří například stanovení minimálního počtu zdravotně postižených zaměstnanců, poskytování různých výhod zaměstnavatelům a podpůrná asistence pro osoby se zdravotním postižením. Tyto zákony jsou podporovány různými organizacemi a dalšími nástroji a fondy. Jedním z výše uvedených nástrojů zaměřených na integraci zdravotně postižených uchazečů o zaměstnání jsou tzv. "Adaptační firmy" (ve kterých nejméně 80% zaměstnanců tvoří osoby se zdravotním postižením) nebo "Instituce pomáhající se zařazením do pracovního procesu", které nabízejí cílové skupině odbornou i zdravotně-sociální podporu. V regionu Midi-Pyrénées je provozováno asistenčních pracovních institucí a 36 adaptačních firem. Stát podporuje nejen tyto instituce, ale také normální společnosti najímající zdravotně postižené lidi, kterým nabízí různé výhody například v podobě finančního příspěvku na každého zdravotně postiženého zaměstnance nebo proplacení nákladů na adaptaci pracovního prostředí. Mimo to také prostřednictvím různých organizací (Cap emploi, Agefiph...) poskytuje asistenční podporu a vedení osobám se zdravotním postižením. 14

15 2.4 Charakteristika Vídně Vídeň je nejen hlavním městem federace, ale také jedním z devíti federativních států Rakouska. Celková plocha ha, kterou Vídeň zabírá, je rozdělena na 23 správních celků. Vídeň je stále se rozrůstajícím městem. V letech 2001 až 2011 zde došlo k nárůstu populace o lidí. Toto navýšení představuje přibližně 10% celkového množství obyvatel, přičemž tento rostoucí trend nadále pokračuje. V současné době žije ve Vídni obyvatel (leden 2015). Vídeň je hospodářským centrem Rakouska, které se po pádu železné opony stalo ekonomickým centrem také pro východní sousedy Rakouska. V roce 2009 čítal hrubý regionální domácí produkt Vídně kolem 72 miliard EUR, což je přibližně čtvrtina rakouského hrubého domácího produktu. Mimo to stojí Vídeň také ve vedení rakouské produktivity; její hrubý regionální domácí produkt na zaměstnaného obyvatele je kolem EUR, což je o 16% více než celorakouský průměr. V souladu s ekonomickou strukturou evropských metropolí je zaměstnanost ve Vídni ve srovnání se zbytkem Rakouska mnohem silněji soustředěna do terciárního sektoru, kam patří veřejný sektor, obchod, doprava a ekonomické služby, které jsou z hlediska zaměstnanosti ve Vídni obzvláště důležité. Zhruba 86% všech pracovních sil je ve Vídni zaměstnáno v oblasti služeb. V průběhu posledních let se Vídeň změnila v moderní vzdělanou společnost fungující na základě poskytování různých služeb. Vysoká dostupnost kvalifikované pracovní síly, rozsáhlá vědecká základna a nadprůměrná pracovní produktivita jsou některé z výhod, které staví Vídeň do pozice hlavního obchodního uzlu. V době hospodářské krize si toto obchodní centrum v srdci Evropy udrželo vysoký stupeň ekonomické stability a sociální soudržnosti. 15

16 Mimo lidského kapitálu, produktivity a mezinárodní orientace je dalším zásadním faktorem určujícím konkurenceschopnost tohoto regionu také kvalita života obyvatel. Ta se vztahuje nejen na kulturní a rekreační zařízení a služby, ale také aspekty jako jsou bezpečnost, životní prostředí a infrastruktura. Ve všech zmíněných oblastech dosahuje Vídeň těch nejlepších výsledků. Na základě toho vyhodnotila poradenská agentura Mercer Vídeň již potřetí v řadě jako město s nejvyšší kvalitou života na světě. V roce 2013 dosahoval ve Vídni aritmetický roční platový průměr Euro (zdroj: STATISTIK AUSTRIA, Lohnsteuerdaten - Sozialstatistische Auswertungen. Zpracováno ). V roce 2014 bylo ve Vídni v evidenci nezaměstnaných registrováno osob. Oproti předchozímu roku to znamená zvýšení o 15,7% nebo-li o osob z celkového počtu nezaměstnaných tvořily osoby, které jsou při získávání práce zdravotně znevýhodněné. Oproti předchozímu roku došlo u této skupiny k nárůstu o osob, což znamená zvýšení o 24,1%. V prosinci 2014 bylo v tomto regionu k dispozici pracovních míst. To vzhledem k předchozímu roku znamená snížení o 6,8%. Na sklonku roku 2014 byl potenciál pracovní síly ve Vídni přibližně , přičemž se z většiny jednalo o závislou pracovní činnost. Situace uchazečů o zaměstnání z řad OZP na trhu práce Mezi nejvíce znevýhodněné skupiny uchazečů o zaměstnání patří ve Vídni dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči s nízkou úrovní vzdělání a přistěhovaleckou minulostí, uchazeči starší 50 let a lidé se zdravotním postižením. Hlavním problémem při integraci lidí se zdravotním postižením do pracovního procesu je najít tu správnou osobu se zdravotním postižením, která by měla odpovídající kvalifikaci pro volné pracovní místo. Tato skupina se totiž často potýká s hned několika nevýhodami, jako jsou nízké vzdělání, nedostatečná nebo neadekvátní kvalifikace, nedostatek dovedností, dlouhodobá nezaměstnanost, 16

17 zdravotní problémy a předsudky zaměstnavatelů. V některých případech mají také nedostatečnou kvalifikaci v rámci pracovního profilu. Z toho důvodu je nutné posílit jejich schopnost (re)integrace a začlenění se na pracovní trh a pomoci jim najít práci odpovídající jejich zdravotnímu postižení. Představitelé firem mají vůči lidem se zdravotním postižením často předsudky. Proto je nutné informovat podniky o možnostech a výhodách zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zvýšit povědomí o problému zaměstnávání této cílové skupiny. Ve Vídni k tomuto účelu slouží různé druhy aktivní politiky trhu práce podporované vládou a také různé zaměstnavatelské služby: Integrační odborné vzdělávání a odborná asistence pro mladé znevýhodněné lidi. Projekty na zvýšení zaměstnatelnosti (pro dlouhodobě nezaměstnané lidi se zdravotním postižením). Společnosti zaměřující se na integraci do pracovního procesu Youth at Work, WienWork, atd. Osobní asistence pro lidi se zdravotním postižením. Projekty zaměřené získání kvalifikace (zohledňující požadavky trhu práce). Pracovní asistence pro zdravotně postižené osoby a podniky, které je zaměstnávají (podpora "úřadu práce"). Fit2Work: organizace, jejímž smyslem je pomoci předcházet zdravotním problémům (fyzickým i psychickým) zaměstnanců nebo krátkodobě nezaměstnaných, aby si udrželi příslušná pracovní místa. 17

18 2.5 Charakteristika Zlínského kraje Zlínský kraj se nachází na východě České republiky. Východní okraj Zlínského kraje tvoří hranici se Slovenskou republikou. Svou rozlohou km2 je čtvrtým nejmenším krajem v České republice. Z celkové výměry kraje zaujímá téměř 50% zemědělská půda a 40% lesní půda. V současné době zde žije asi 600 tisíc obyvatel, hustota zalidnění je 151 obyvatel/km 2, což významně převyšuje republikový průměr. V kraji nenajdeme žádné město s více než 100 tisíci obyvateli. Vývoj věkového složení obyvatel je charakterizován zvyšujícím se podílem obyvatel v poproduktivním věku. Přesto je věková struktura z ekonomického hlediska stále příznivá, neboť počet mladých lidí převyšuje počet důchodců, což oblasti poskytuje dostatek pracovních sil pro rozvoj v nejbližších letech. Základem české ekonomiky jsou průmysl a služby, které činí 60 %. V zemědělství pracuje méně než 5 % produktivního obyvatelstva, zatímco průmysl v Česku zaměstnává téměř 38% ekonomicky aktivních obyvatel. Velký význam, zvláště pro export, má automobilový průmysl. Největším výrobcem automobilů je společnost Škoda Auto. Celkově vytváří průmysl 35 % hrubého produktu českého hospodářství. Zlínský region byl v minulosti označován za ekonomicky velmi silnou oblast především díky kožedělnému a obuvnickému průmyslu. Stabilitu narušila porevoluční privatizace a restrukturalizace průmyslu. Negativní roli sehrála také špatná dopravní obslužnost území a odtržení od Slovenska, s nímž fungovaly významné obchodní vztahy. Důsledkem je současná podprůměrná tvorba hrubého domácího produktu. Mezi přední průmyslové podniky patří obzvláště závody chemické a gumárenské (Barum, Fatra). Významný je i průmysl elektrotechnický a textilní. Zlínský kraj je oblíbenou turistickou oblastí, jeho atraktivita vyplývá z množství přírodních, kulturních a historických památek. 18

19 Zaměstnanost v sektorech národního hospodářství ve Zlínském kraji v roce 2010 činila: v primárním sektoru 5% obyvatel, v sekundárním 45% a v terciálním 50%. Míra ekonomické aktivity obyvatel ve Zlínském kraji byla k ,7%. Celkově lze sledovat v letech mírný a stálý pokles míry nezaměstnanosti ve Zlínském kraji. V lednu 2010 byla míra nezaměstnanosti 11,64 %, v listopadu 2013 pak 7,67%. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání ve Zlínském kraji v letech byl kolísavý, pohyboval se v rozmezí tis. V letních obdobích dochází ke snížení míry nezaměstnanosti především díky sezónním pracím. K datu se nejvíce uchazečů o zaměstnání nachází ve věkové skupině let a let, nejméně je ve skupině do 19 let a nad 60 let. Nejrychleji zaměstnání našli uchazeči, kteří byli v registraci 9-12 měsíců. Nejhůře získali zaměstnání uchazeči, kteří byli v evidenci do 3 měsíců a kteří byli v evidenci déle než 24 měsíců. Dle vzdělanostní struktury bylo nejvíce uchazečů se středním odborným vzděláním a to 43%. Situace uchazečů o zaměstnání z řad OZP na trhu práce V České republice do skupiny ohrožených na trhu práce patří mladí lidé do 30let, starší lidé ve věku let, ženy, lidé bez kvalifikace, romské etnikum a osoby se zdravotním postižením. V České republice byl k podíl osob se zdravotním postižením (OZP) na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání 11,4%. Ve Zlínském kraji byl ke stejnému datu podíl OZP na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání 13,4 %. V České republice je povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Tuto povinnost má každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru. V České republice je v oblasti zaměstnávání osob vytvořen 19

20 podpůrný systém s názvem aktivní politika zaměstnanosti. Mezi nástroje aktivní politiky zaměstnanosti patří rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Další možností podpory pro OZP je pracovní rehabilitace, příprava k práci a podporované zaměstnávání. Ve Zlínském kraji byly nejčastějšími nabízenými profesemi pro OZP pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, uklízeči, prodavači a montážní dělníci výrobků. V roce 2012 bylo zřízeno 51 chráněných pracovních míst a umístěno celkem 67 uchazečů se ZP (to i formou přeobsazení dříve vzniklých míst). 629 osob bylo podpořeno formou příspěvku na provoz chráněných míst. Otázkou zaměstnávání OZP se v České republice zabývají organizace státního i nestátního charakteru. Mezi tyto instituce patří především úřady práce, zaměstnavatelé a neziskové organizace. Úřady práce vedou evidenci osob se ZP, poskytují těmto osobám poradenské služby, pracovní rehabilitaci, finančně podporují vytváření nových pracovních míst, chráněných pracovních míst a provoz chráněných pracovních dílen. Úřady práce poskytují dotace jak pro zaměstnavatele, tak i pro neziskové organizace. Zaměstnavatel, který zaměstná OZP, získá společenský, sociální a finanční přínos. Neziskové organizace se zaměřují na vytváření nových pracovních míst a poskytují odborné sociální poradenství. Vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti u OZP se odvíjí od typu zdravotního postižení a to ovlivňuje ochotu zaměstnavatele vytvářet pro tyto osoby nové pracovní příležitosti. 20

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj. Podíl nezaměstnaných osob v % ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Olomoucký kraj Červenec 2013 10,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

PRACOVNÍ ZAČLENĚNÍ HANDICAPOVANÝCH OSOB VE FRANCII

PRACOVNÍ ZAČLENĚNÍ HANDICAPOVANÝCH OSOB VE FRANCII PRACOVNÍ ZAČLENĚNÍ HANDICAPOVANÝCH OSOB VE FRANCII Hervé JEAN TOUFFET 7. Října 2013 Preambule Tato přednáška si neklade za cíl seznámit vás se vším. Popisuje hlavní charakteristické aspekty a zásady fungování

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Kolik stojí vzdělávání? Praha, 20.11. 2013

Kolik stojí vzdělávání? Praha, 20.11. 2013 Kolik stojí vzdělávání? Praha, 20.11. 2013 Situace na trhu práce Počet evidovaných nezaměstnaných, volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných *) ke konci sledovaného měsíce měrná leden únor březen

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Mgr. Libor Buganský Mgr. Andrea Pavelková libor.bugansky@ot.mpsv.cz andrea.pavelkova@ot.mpsv.cz Ostrava, 7.10.2011 Nezaměstnanost k 31.7.2011

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji

Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji Krajská pobočka ÚP ČR v Českých Budějovicích 21. října 2015 2 Situace na trhu práce podíl

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Březen 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

Ohrožené skupiny na trhu práce

Ohrožené skupiny na trhu práce Ohrožené skupiny na trhu práce Rizikové skupiny na trhu práce občané se zdravotním postižením mladí lidé, mladiství uchazeči o zaměstnání, absolventi vyšší věkové kategorie nekvalifikovaní pracovníci,

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Tel.: 950 175 415 724 034 416 Zlín, 9.9.2013 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013 Vývoj nezaměstnanosti v

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s problematikou trhu práce a politikou zaměstnanosti

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ÚŘADY PRÁCE DNES SLAVÍ 20 LET SVÉ EXISTENCE

ÚŘADY PRÁCE DNES SLAVÍ 20 LET SVÉ EXISTENCE Tisková zpráva Praha 1. 12. 2010 ÚŘADY PRÁCE DNES SLAVÍ 20 LET SVÉ EXISTENCE Úřady práce dnes slaví 20 let své existence. Při této příležitosti se dnes v Brně sejdou ředitelé jednotlivých úřadů i další

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více