M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381"

Transkript

1 Zápis pracovní schůzky ze dne Pracovní skupina č. 2 (Zdravotně postižení) Místo konání: budova ČSOB na Mírovém náměstí 65 v Kadani; kancelář Svazu tělesně postižených místní organizace Kadaň Program: Před zahájením schůzky: -provedena prezence účastníků (viz prezenční listina) Vlastní pracovní schůzka: 1. Dotazník pro uživatele sociálních služeb návrat k tématu z minulého jednání p. Paleček (uživatel) rekapitulace základních informací: dotazník bude vytvořen pí Součkovou v jedné verzi ale bude obsahovat několik tématických částí; distribuce proběhne během měsíce září a na Týdnu sociálních služeb; bude také distribuován v některých kadaňských sociálních zařízeních (např. ÚP, odbor SVaZ MěÚ Kadaň...); -pí Součkové byl zaslán vzorový dotazník pro uživatele, který byl původně určen pro Prahu 12; tento dotazník je rozdělen pouze do 3 oblastí péče: péče o děti, mládež a rodinu; péče o osoby mentálně postižené a jejich rodiny; péče o osoby zdravotně postižené, jejich rodiny a seniory -jelikož se distribuce úzce váže s akcí TSS bude tomu také předcházet propagace pomocí novin.článků (Kadaňské noviny, CV Týden apod.) -distribuce bude zajištěna i mezi členy církve římskokatolické, československé husitské pí Pacholíková (MěÚ Kadaň) pí Součková přijede do Kadaně (MěÚ, odbor SVaZ) na konzultaci dne ; hotový dotazník (včetně připomínek) by měl být do konce měsíce srpna -pomoc s jeho distribucí také přislíbili zaměstnanci pečovatelské služby, Mateřského centra; dále pak prostřednictvím studentů v různých lokalitách Kadaně ale i u nákupních center Albert, Kaufland apod. -na propagaci celé akce TSS i dotazníků se budou podílet také Deníky Bohemia; čísla Kadaňských novin, ve kterých bude propagace, vyjdou: , , p. Němeček (STP -MO) distribuce proběhne mezi členy organizace STP -MO 2. Týden sociálních služeb byly stručně zopakovány základní informace p. Čeloud (Kiwanis Kadaň) naše prezentace bude prezentací činností naší i Kiwanisu v Chebu přijede jeden jejich člen na vozíčku 1

2 p. Němeček (STP MO) součástí prezentace by mohla být i videoprojekce záznam rekondičního pobytu ze Sloupu v Čechách z loňského roku p. Paleček (uživatel) účast přislíbily i Jedličkovy školy a ústav v Praze; kontaktovat ho budou přibližně dne ; nejspíše nebude potřeba panelů mají svou závěsnou expozici (o vzdělávání apod.) -dále přislíbil účast Hospic v Mostě vznik instituce podporovalo Město Most + Kiwanis Most + Diakonie Most; je určena pro terminálně nemocné občany; k prezentaci požadují 1 panel -jednal s p. Losenickým z Gymnázia Kadaň, který by nám mohl poskytnout cenné informace v oblasti kulturních vystoupení -k propagaci akci přispěje i informační plátno (přibližně o rozměrech 80 x 600 cm; toto plátno bude umístěno již týden před zahájením a během akce na plotě výrobního družstva Inva; problematika s obdržením příslušného povolení o umístění plátna od příslušného orgánu Policie bude řešena výhradně osobou p. Palečka p. Němeček (STP MO) může zajistit projednání dané věci s p. Šerfrem, který má tuto problematiku na starosti p. Paleček (uživatel) původně zamýšlel spojit celou akci TSS s nějakou tématickou sbírkou finančních prostředků p. Čeloud (Kiwanis Kadaň) bylo by lepší, zůstat jen u prodeje výrobků jednotlivých zařízení a sbírky raději ponechat na dobročinné akce většího rozsahu 3. Podporované zaměstnání diskuze nad tématem zaměstnávání osob se zdravotním postižením p. Čeloud (Kiwanis Kadaň) z ankety, která proběhla před zahájením činnosti všech členů KP, vyplynulo, že tato oblast je jedním z míst, kterým by se měla věnovat největší pozornost p. Paleček (uživatel) na internetu je velké množství informací týkající se této oblasti -je možné, aby ÚP byl schopen vypracovat program na vytvoření nového pracovního místa pro handicapované občany a následně ho i monitorovat? -v současné době zde neexistuje žádná NNO, která by zajišťovala aktivity v této oblasti -bylo by dobré podpořit vznik brožury s možnostmi a metodikou, jak postupovat v takovéto situaci možnost zadání jejího vypracování studentům, nezaměstnaným apod. p. Němeček (STP MO) v oblasti chráněných dílen: před nedávnem zde bylo celkem 8 chráněných dílen a postupně všechny zanikly, neboť jim chyběl vhodný výrobní program pí Weissová (ÚP Kadaň) ze strany ÚP existuje velké množství možností /=podpor/, ale 2

3 bohužel zde nejsou lidé, kteří by se toho chopili zorganizovali tyto činnosti; neboť handicapovaní lidé sami bez pomoci žádné nové místo nevytvoří a není zde nikdo, kdo by jim pomohl -ÚP může poskytnout příspěvek na zřízení pracovního místa, ale také pro začínající OSVČ... -při zřizování chráněných dílen je důležité najít správný výrobní program a zajistit odbyt výrobků; přičemž podmínkou příspěvku od ÚP je nutná spolupráce zakladatele dílen a dále to, že musí 2 roky fungovat p. Paleček (uživatel) různé možnosti a informace jsou uvedeny také na webových stránkách Hospodářské komory a jiných subjektů pí Vymětalová (ÚP Chomutov) téměř vše je upraveno Zákonem o zaměstnanosti č.435/2004sb.; všechny konkrétní druhy příspěvků jsou uvedeny na webových stránkách ÚP (http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info/) : Příspěvek na vytvoření: a)chráněného pracovního místa (CHPM), b)chráněného pracovního místa pro OZP, která bude vykonávat samostatnou výdělečnou činnost (SVČ), c)chráněné pracovní dílny (CHPD) Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny; Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracoviště osoby se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat SVČ; Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (pro zaměstnavatele) -pokud chce někdo založit chráněnou dílnu, musí přijít s konkrétní představou podnikatelským záměrem; poté návrh projde všemi odbory ÚP a pokud s ním všichni souhlasí, dochází k sepsání dohody mezi tímto zájemcem a ÚP; po sepsání dohody je poskytnut příspěvek na zřízení chráněné dílny (vybavení) a následně jsou přednostně vybráni uchazeči o zaměstnání (z řad osob se zdravotním postižením); dále pak může dostávat příspěvek na úhradu provozních nákladů dílny a příspěvek na podporu zaměstnávání osob se ZP vše za podmínky, že zaměstnává více jak 60% osob se ZP a že dílna je provozovány nejméně po dobu 2 let -např. v Jirkově existuje chr.dílna na výrobu pojistek (11 zaměstnanců 1 účetní, 1 přední dělník, 9 dělníků), je zde i spolupráce s německým odběratelem -v rámci bývalého chomutovského okresu bylo k přibližně nezaměstnaných a z 3

4 toho osob se ZP (což činí 9,7%) a to vše na 400 volných pracovních míst -na webových stránkách ÚP je i seznam chráněných dílen a pracovišť v našem regionu, která byla zřízena a provozována ve spolupráci s ÚP (která souhlasila se zveřejněním) -na ÚP v Olomouci vznikl Katalog zaměstnavatelů osob se ZP pro celou ČR, který distribuuje MPSV -ÚP provádějí kontroly plnění povinnosti zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci (musí zaměstnávat 4% osob se ZP) vždy do daného roku musí odevzdat ÚP příslušný formulář -rekvalifikační kurzy jsou určeny pro všechny bez rozdílu, rozhoduje jen zdravotní stav; pro osoby se ZP se určeny také tzv. Motivační kurzy kde jim je osvětleno, co vše smí se svým postižením vykonávat (spojeno také s ergodiagnostikou v NsP) 4. Projekt Kadaň bez bariér - představení projektu p. Čeloud (Kiwanis Kadaň) tento projekt vznikl na základě inspirace obdobným projektem, který byl vytvořen v letech Kiwanisem v Českém Krumlově -hlavními partnery projektu budou : Město Kadaň, MPSV, Svaz tělesně postižených MO; odborným konzultantem bude Ing.Arch. Antonín Míka -jeho cílem je zmapování dostupnosti či nedostupnosti všech důležitých objektů v Kadani (pošty, úřady, památky...); toto zmapování proběhne za pomoci handicapovaného občana-vozíčkáře, který otestuje dostupnost ve vymezených objektech -výsledkem bude tištěný oboustranný celobarevný průvodce (mapa) Kadaní s vymezenými trasami podle dostupnosti; vyjde zvlášť v české, anglické a německé mutaci v nákladu ks; vyjde nejen v tištěné podobně ale bude v elektronické podobě umístěn i na webové stránky města -předpokládané náklady ,- Kč p. Němeček (STP -MO) podobný projekt byl vytvořen také pro region Nový Bor -pokusí se zajistit na celý projekt nějaký příspěvek z Krajských organizací ZP p. Paleček (uživatel) možná celý projekt bude vést i k tomu, aby všechny důležité budovy ve městě měly označení, zda jsou nebo nejsou bezbariérově přístupné 4

5 5. Osobní asistence; canis- a hipoterapie diskuze nad tématem pí Kliková (Kiwanis Kadaň) zda by byl v Kadani zájem / potřeba osobní asistence nebo canisči hipoterapie pro handicapované děti v ÚSP, pro obyvatele DD apod. -chybí zde kontakt pro konkrétního člověka -otázka osobní asistence by mohla být řešena např. ve spolupráci s ÚP uchazeči o zaměstnání s příslušným zdravotnickým vzděláním či po určitém proškolení -projekt na toto téma by nemusel být jen záležitostí Kiwanis Kadaň ale celé pracovní skupiny p. Němeček (STP-MO) v oblasti Louny-Podbořany-Žatec pracuje v současnosti celkem asi 15 lidí-asistentů, kteří pomáhají v rámci lounské pobočky STP 6. Téma dalšího setkání osobní asistence; canis a hipoterapie -přizvání Venuše Firstlové, vedoucí CZP Louny -přizvání Dagmar Protivové, sociální pracovnice Nemocnice Kadaň -přizvání Milana Doležala, ředitele SSSCH 7. Datum a místo dalšího setkání účastníci se dohodli, že další setkání se uskuteční dne od hodin v budově ČSOB na Mírovém náměstí v Kadani, kancelář STP - MO 5

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Připomínkovací proces základní informace

Připomínkovací proces základní informace Připomínkovací proces základní informace Příprava procesu březen 2006 Zpracování materiálu Návrh 1.Komunitního plánu sociálních služeb pro 5 cílových skupin péče. Tisk / tvorba CD Návrhu 1.Komunitního

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 16. 8. 2005 Pracovní skupina č. 3 (Oblast péče o etnické menšiny a osoby se závislostí) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály:

Více

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA KUTNÁ HORA NA OBDOBÍ LET 2014 2016 Městský úřad Kutná Hora Odbor

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

ZPRAVODAJ DUBEN 2011

ZPRAVODAJ DUBEN 2011 ZPRAVODAJ DUBEN 2011 a k t u a l i t y SOCIÁLNÍ REFORMA Předseda NRZP ČR informuje členské organizace o průběhu připomínkového řízení tzv. sociální reformy "Ještě nikdy jsem nezažil takový průběh připomínkového

Více

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 -

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval:

Více

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, opět Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na připravované akce. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete také mnoho aktuálních

Více

Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009

Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009 Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009 Úvod Akční roční plán Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice vychází pro rok 2009 především z obecné návrhové části RPSS. Tato část vznikla

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro pověřené území Dvůr Králové nad Labem. verze: 1

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro pověřené území Dvůr Králové nad Labem. verze: 1 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro pověřené území Dvůr Králové nad Labem verze: 1 Obsah: strana I. Obecný úvod 3 II. Vize rozvoje sociálních služeb 4-5 III. Sociodemografická analýza 5-6 IV.

Více

Alternativní práce v Plzeňském kraji

Alternativní práce v Plzeňském kraji Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem: Alternativní

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE Úřad práce ČR partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele Úřad práce ČR (ÚP ČR) je samostatnou organizační složkou státu. Zřizovatelskou funkci plní

Více

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 pracovní verze k projednání ve skupinách projednáno s veřejností na společném jednání všech pracovních skupin dne projednáno

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 2 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Realizátor:

Více

Zápis ze společného setkání pracovních skupin - KPSS Klatovy

Zápis ze společného setkání pracovních skupin - KPSS Klatovy Zápis ze společného setkání pracovních skupin - KPSS Klatovy Termín jednání: Místo jednání: Účastníci jednání: 21. 2. 2014 od 10 hod. Centrum celoživotního vzdělávání v Dominikánském klášteře, Plánická

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 Zpracoval: odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Metodika Poradenských a informačních míst IMPULS

Metodika Poradenských a informačních míst IMPULS Metodika Poradenských a informačních míst IMPULS Projekt NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI - Komplexní program pro podporu rovných příležitostí mužů a žen v Ústeckém kraji RP 2007 2 Metodika Poradenských a informačních

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2014 2020 (Verze 04/2013 k veřejnému připomínkování)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2014 2020 (Verze 04/2013 k veřejnému připomínkování) MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2014 2020 (Verze 04/2013 k veřejnému připomínkování) Zpracovala: Pracovní skupina pro přípravu Moravskoslezského

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk výsledky analýzy rozhovorů

Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk výsledky analýzy rozhovorů Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk výsledky analýzy rozhovorů Vypracováno v rámci projektu Centrum sociálně orientovaných inovací Zpracovala: Mgr. Šárka Ulčáková Ostrava, 2013

Více

PRIORITA: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí

PRIORITA: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí PRIORITA: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v přirozeném domácím prostředí je cíl, který se objevuje stále častěji a intenzivněji

Více

1 Analýza služeb pro tělesně postižené doplněná o příklady švýcarské praxe Švýcarsko-česká spolupráce z Fondu Partnerství Sub-projekt: Výměna

1 Analýza služeb pro tělesně postižené doplněná o příklady švýcarské praxe Švýcarsko-česká spolupráce z Fondu Partnerství Sub-projekt: Výměna Když se stane úraz Analýza služeb pro pohybově postižené doplněná o příklady švýcarské praxe 1 Analýza služeb pro tělesně postižené doplněná o příklady švýcarské praxe Když se stane úraz Analýza služeb

Více

Zápis z 2. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy Senioři a osoby se zdravotním postižením

Zápis z 2. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy Senioři a osoby se zdravotním postižením Zápis z 2. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy Senioři a osoby se zdravotním postižením Termín jednání: 12. 12. 2013 od 10 hod. Místo jednání: Centrum celoživotního vzdělávání v Dominikánském klášteře,

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE. na období let 2013 2017

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE. na období let 2013 2017 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE na období let 2013 2017 Vážení spoluobčané, držíte v rukou Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince, významný dokument, obsahující

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více