Výroční zpráva za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2010 organizace

2 Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/ Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, Žatec Telefon: www: handicap.zatec.cz IČO: Bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Žatec Číslo účtu: /0300 V Z N I K O R G A N I Z A C E Handicap Žatec vznikl jako nová organizace zdravotně postižených po transformaci smíšených organizací Sdružení zdravotně postižených v ČR dne 30. května 2002 registrací na MV. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E Je podpora a pomoc zdravotně postiženým osobám v různých situacích : sdružování zdravotně postižených občanů, obhajoba jejich práv, potřeb a zájmů, poskytování služeb, tj. poskytovat pomoc uživateli při řešení problémů a rozšíření možností jejich zvládání vlastními silami, rozvíjet sociální a pracovní dovednost uživatele, poskytovat informace v sociálně právní oblasti, provádět výchovné a vzdělávací služby. Výbor organizace: Předsedkyně: Hospodářka: Jednatel: Členka výboru: Revizní komise: Předseda: Členka komise: Členka komise: Smočeková Světlana Bejčková Libuše Smoček Rudolf Pospíšilová Libuše Rozvoralová Miroslava Vokurková Jaroslava Hornerová Marta Schůze dobrovolných pracovníků organizace byly každou třetí středu v měsíci. Výbor organizace se scházel pravidelně 1 x za měsíc.

3 Informační centrum pro osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby v krizi (registrovaná služba: odborné sociální poradenství) Posláním služby je: poskytnout uživateli potřebné informace, které mu pomohou se zorientovat v jeho životní situaci a možnostech jejího řešení. Principy poskytované služby: BEZPLATNOST Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. poskytuje sociální poradenství pro uživatele zdarma, bez toho, aby za službu požadovalo odměnu ať formou peněžní nebo materiální. V případě poskytnutí daru formou finanční nebo věcnou, poradce musí postupovat podle vnitřních předpisů organizace. DISKRÉTNOST Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. respektuje individualitu a soukromí uživatele předpokládá bezpodmínečné dodržování ochrany osobnosti a jejich práv a ochrany osobních údajů. Uživatel může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. NESTRANNOST Poradenství Informačního centra organizace Handicap Žatec o. s. je poskytováno osobám v obtížné životní situaci bez rozdílu rasy, pohlaví, druhu a rozsahu zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Uživatel je vždy (s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem) rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň napomoci mu při jejich prosazování. NEZÁVISLOST - Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP Informační centrum organizace Handicap Žatec o.s. vychází při poskytování služby z osobních potřeb každého uživatele, každému je zaručen prostor pro sebevyjádření a možnost využívat individuálních konzultací a poradenství pro začlenění se do běžného života. Okruh osob, kterým je sociální služba určena: jsou to osoby v obtížné životní situaci, které nemají dostatek informací, aby mohli svou situaci vyřešit, nebo s podanou informací neumí pracovat - osoby se zdravotním postižením - osoby v krizi - senioři Věková skupina: - mladí dospělí (19 26 let) - dospělí (27 64 let) - mladší senioři (65 80 let) - starší senioři ( nad 80 let)

4 Dlouhodobé cíle služby: poskytovat poradenství na co nejvyšší profesionální úrovni podporovat uživatele k samostatnému jednání, aby se na poradenství informačního centra nestal závislým Informační centrum se nachází na Náměstí Svobody 150, vchod z ulice Jiráskova 150, Žatec a v roce 2010 bylo otevřeno pondělí až pátek od 9,00 do 15,00 hodin a první úterý v měsíci navíc od 15,00 do 17,00 hodin byla poskytována služba právní poradny. Každý třetí čtvrtek v měsíci bylo v IC poskytováno poradenství osobám se zrakovým postižením ve spolupráci s OO SONS Louny. V roce 2010 se podařila vybavit novým nábytkem místnost pro zázemí zaměstnanců kuchyňka, kde jsou uskladněny i kompenzační pomůcky. Služby poskytované Informačním centrem Občané se zdravotním postižením se ve svém životě potýkají s nejrůznějšími problémy. Oblasti, kterými se Informační centrum v Žatci zabývá, pokrývá velmi široké spektrum : Odborné sociální poradenství Poradenství v rámci občanské poradny Právní poradna Formy vyhledávání uživatelů terénní práce Přednášky na členských schůzích, školeních a schůzích s dobrovolníky a pracovníky informačního centra. Tisk vlastního časopisu Berlička Supervize Zážitkové semináře -,,Poznej handicap Předčitatelská a průvodcovská služba Půjčovna pomůcek Počet klientů k Od 1. ledna do 31. prosince 2010 evidovalo Informační centrum 1 341* kontaktů s uživateli a členy organizace. Při 253 pracovních dnech je to přibližně 5,3 kontaktu denně. Se 101 uživateli byl rozhovor (intervence) veden 30 minut a déle. Akce pořádané pouze pro členy, dobrovolníky a pracovníky organizace : Účastníci Počet Supervize 19 Členská schůze 35 Školení, semináře - dobrovolníci 93 Školení, semináře zaměstnanci počet zaměstnanců / počet hodin 6 / 551 CELKEM 173

5 Uživatelé IC leden duben 2010 uživatelé Počet Celkem 1 Uživatelé základního poradenství 33Ž / 2M 35 2 Uživatelé odborného sociálního poradenství 33Ž / 9M 42 4 Uživatelé právní poradny 7Ž / 1M 8 5 Uživatelé půjčovny pomůcek 3Ž 3 6 Uživatelé rámci občanské poradny 15 Ž / 3M 18 8 Uživatelé práce v terénu Pomoc se sepsáním dopisů, odvolání apod. 13Ž / 2M 15 C E L K E M Ž / 17M 379* Opakující se klient je počítán pouze jednou Uživatelé IC květen prosinec 2010: Uživatelé Počet Celkem 1 Uživatelé poradenství 277Ž / 101M 378* 2 Kontakt: Telefon: Terén: 3 Rozhovor uživatelů 15 min.: 30 min.: 60 min.: Nad 60 min: * * * Účastníci zážitkových seminářů * 5 Uživatelé právní poradny 15Ž / 6M 21* 6 Uživatelé půjčovny pomůcek 4Ž 4* C E L K E M * 962* Personální obsazení projektu Osoby pracující na projektu jsou vybírány z řad zaměstnanců nebo důvěrníků organizace s letitou zkušeností a prací s osobami se zdravotním postižením. Od ledna do konce roku 2010 pracovalo v Informačním centru 8 zaměstnanců z toho 5 osob se zdravotním postižením. Na projektu odpracovalo 13 dobrovolníků od ledna do konce roku ,5 hodiny dobrovolnicky. Tým pracovníků (zaměstnanců a dobrovolníků) centra: 1 realizátor projektu a vedoucí informačního centra 2 sociální pracovník 1 právník 1 administrativní pracovník 1 asistent 1 pomocník projektů 1 správce počítačové sítě a pracovník propagace 13 dobrovolníků

6 Většina zaměstnanců a dobrovolných pracovníků jsou osoby se zdravotním postižením a z tohoto důvodu organizace požádala o statut chráněného pracoviště na své provozovně. Statut chráněného pracoviště byl přiznán ÚP Louny provozovně IC na nám. Svobody 150, Žatec, vchod ulice Jiráskova, Žatec od července Některé aktivity Informačního centra Základní a odborné sociálně právní poradenství, poradenství v rámci občanské poradny Otevřením dne samostatného Informačního centra jsme nabídli sociální službu, která v našem regionu chyběla. Zájem ze strany uživatelů je stálý s určitými výkyvy během roku. Základní informací pro osoby, které se ocitnou v nelehké životní situaci, můžeme napomoci k hledání způsobů řešení a odkazem na firmy nebo instituce nabídnout možnosti rozhodnutí. Terénní práce Cílem služby je zlepšení dostupnosti služeb, vyhledávání uživatelů, kteří z nejrůznějších důvodů nechtějí a nebo se nemohou dostavit do prostor Informačního centra. Dalším úkolem terénní práce je přenesení nabídky pořádaných akcí všem zdravotně postiženým zájemcům a členům organizace a zmapování sítě sociálních služeb v regionu. Terénní práce v roce 2010 využilo 706 uživatelů a členů organizace. Právní poradna Velmi významnou součástí projektu Informačního centra je provoz právní poradny, která začala svou činnost od 6. září V roce 2010 využilo služby bezplatné právní poradny 29 uživatelů. Poradna poskytuje pomoc formou konzultací. V případech zastupování u soudu je uživatel odkázán na advokátní kancelář. Nejčastější dotazy v roce 2010: dluhová problematika dědictví ochrana spotřebitele Přednášky na členských schůzích a schůzích s dobrovolníky organizace, školení kurzy, semináře pro zaměstnance Na každé členské schůzi (pořádané 1x do roka) či schůzi dobrovolníků (pořádaných každý měsíc) se snažíme zajistit informace týkající se osob se zdravotním postižením, používání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, informace ze sociální a zdravotní oblasti apod. a to formou předváděcí akce firmou či lektorem, který se danou oblastí zabývá. V letošním roce proběhlo 9 přednášek, kterých se zúčastnilo 93 dobrovolníků. Zaměstnanci za celý rok absolvovali 26 školení v celkové délce 551 hodin. Pracovníci týmu se v prostorách IC zúčastnili kurzu bezpečnosti práce a základů zdravovědy. Předčitatelská a průvodcovská služba Je nabízena našim uživatelům jako pomoc zvládat svůj zdravotní handicap. Pomáháme s přečtením došlých dopisů, jiných dokumentů a písemností a doprovázíme uživatele na úřady, instituce, organizace. Poznej handicap zážitkový seminář Nabízíme zprostředkování zážitkových seminářů,,poznej handicap pro školy a širokou veřejnost, v kterých si lze pomocí modelových situací vyzkoušet běžné úkony osob zdravotně postižených. Seminářem,,Poznej handicap bychom rádi upozornili na různá zdravotní postižení, s kterými se

7 účastníci semináře mohou setkat. Vyzkoušení si používání základních pomůcek osob se zdravotním postižením by mělo být součástí základu vzdělání naší společnosti. V roce 2010 se zážitkových seminářů zúčastnilo 111 osob. Časopis Berlička Informační centrum vydává vlastní časopis Berlička od roku 2004 a to 2 x ročně. Na distribuci časopisu se podílí dobrovolníci a zaměstnanci centra. V časopise informujeme o akcích pořádaných organizací a Informačním centrem, o změnách vyhlášek a zákonů týkajících se zdravotního postižení, o změnách v sociální a zdravotní oblasti apod. Půjčovna pomůcek V rámci odborného poradenství zajišťuje organizace i půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (mechanické vozíky, schodolez, chodítka, sedačka do vany, pojízdné toaletní křeslo, masážní přístroj apod.). Pomůcka je zapůjčena do doby než je vydána příslušnou zdravotní pojišťovnou. Postavení organizace v regionu V našem regionu jsme jedinou organizací, která poskytuje široce dostupné služby sociální intervence pro rozsáhlou klientelu na profesní úrovni. Jeden z našich zástupců pracuje na Střednědobém plánu KÚ Ústí nad Labem v pracovní skupině, která se zabývá sociální oblastí. Předsedkyně organizace je členkou prezidia Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením. Předáváme své podněty, připomínky apod. zástupcům města, kraje, ministerstva, poslancům ČR a organizacím, které se danou problematikou zabývají. Jsme členskou organizací NRZP ČR od jejího založení a v září 2010 jsme se stali členem Asociace občanských poraden. Spolupracující organizace Liga za práva vozíčkářů Brno Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením Národní rada zdravotně postižených v ČR Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem Nadace Charty 77 Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje OO SONS Louny Závěr k projektu Paprsek - Informační centrum pro osoby zdravotně postižené Cíle projektu byly naplněny. Ve složité ekonomické situaci na celostátní, okresní i místní úrovni považujeme za úspěch roku 2010 zachování sortimentu poskytovaných služeb. Bez podpory MPSV ČR, krajského a městského úřadu, nadací a sponzorů by se nedařilo udržet standart, na který si naši uživatelé zvykli. Z ekonomických důvodů bylo nutné vynechat některé kulturní akce. Rozšířením služby odborné poradenství o informace v rámci občanské poradny pro seniory a osoby v krizi jsme rozšířili cílovou skupinu osob na kterou se náš projekt zaměřuje. Věříme, že i v budoucnu bude jeho pokračování možné.

8 Podporované zaměstnávání (registrovaná služba: sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, od sociální rehabilitace) Sociální rehabilitace dle zákona č. 108/2006 Sb.: je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potencionálů a kompetencí. Obsahuje tyto základní činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění zprostředkování kontaktu se společenským prostředím výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Posláním služby je: metodou podporovaného zaměstnávání umožnit lidem se zdravotním postižením získat a udržet si takové zaměstnání na trhu práce, které odpovídá jejich zájmům, schopnostem, nadání i osobním možnostem. Současně jde o rozpoznávání a mapování sociálních problémů a potřeb uživatele a o zvyšování úrovně samostatnosti uživatelů služeb. Principy poskytované služby: BEZPLATNOST Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. poskytuje sociální poradenství pro uživatele zdarma, bez toho, aby za službu požadovalo odměnu ať formou peněžní nebo materiální. V případě poskytnutí daru formou finanční nebo věcnou, poradce musí postupovat podle vnitřních předpisů organizace. DISKRÉTNOST Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. respektuje individualitu a soukromí uživatele předpokládá bezpodmínečné dodržování ochrany osobnosti a jejich práv a ochrany osobních údajů. Uživatel může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. NESTRANNOST Poradenství Informačního centra organizace Handicap Žatec o. s. je poskytováno osobám v obtížné životní situaci bez rozdílu rasy, pohlaví, druhu a rozsahu zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Uživatel je vždy (s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem) rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň napomoci mu při jejich prosazování. NEZÁVISLOST - Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.

9 INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP Informační centrum organizace Handicap Žatec o.s. vychází při poskytování služby z osobních potřeb každého uživatele, každému je zaručen prostor pro sebevyjádření a možnost využívat individuálních konzultací a poradenství pro začlenění se do běžného života. Okruh osob, kterým je služba určena: osoby se zdravotním postižením: osoby s lehkým sluchovým postižením, s lehký zrakovým postižením, s tělesným postiženým, s jiným zdravotním postižením a osoby s kombinovaným postižením. Věková hranice těchto osob je od let. Dlouhodobé cíle služby: pomáhat, najít a udržet placené zaměstnání na otevřeném trhu práce dle osobních schopností a zájmů, poskytovat uživateli individuální osobní podporu před nástupem do práce i po té, maximálně po dobu dvou let, zvyšovat úroveň uživatele k samostatnosti a potřebných dovedností, učit jej novým dovednostem a podporovat jeho rozvoj schopností již získaných Projekt Práce rovná příležitost je projektem podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním postižením a byl od začátku roku veden jako sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Po zjištění veškerých informací, které se samotného projektu týkají jsme tuto službu zařadily pod sociální rehabilitaci. Požádali jsme o registraci nové sociální služby a to od a k jsme ukončili službu sociálně aktivizační. V rámci tohoto projektu jsme vybudovali nové prostory, provozovnu Maják, kde jsme v rámci sociální služby sociální rehabilitace, podporované zaměstnávání vytvořili nový koncept Tréninkového centra pro osoby se zdravotním postižením. Provozovny, kde je sociální rehabilitace poskytována a pracovní doba: Provozovna informačního centra se nachází na Náměstí Svobody 150, vchod z ulice Jiráskova 150, Žatec a v roce 2010 bylo otevřeno pondělí až pátek od 9,00 do 15,00 hodin a první úterý v měsíci navíc od 15,00 do 17,00 hodin byla poskytována služba právní poradny. Provozovna Maják se nachází na náměstí Svobody 144, Žatec a je otevřena denně od pondělí do pátku od 9,00 do 17,00 hodin a byla otevřena dne za podpory ÚP Louny a dalších subjektů. V této provozovně jsme vytvořili pilotní projekt Tréninkového centra pro osoby se zdravotním postižením Tréninkové centrum Projekt Tréninkového centra započal v září 2010 a to vybudováním nových prostor. Organizace obdržela dotaci od ÚP Louny na vytvoření pracovních míst pro osoby s zdravotním postižením a z této dotace spolu s finančním příspěvkem samotné organizace vybavila prostory potřebným nábytkem a zařízením. Cílem "Tréninkového centra" je dlouhodobě napomáhat integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. Pomocí motivačních aktivit, pracovních terapií, ergoterapie a práce v Tréninkovém centru dochází u uživatelů k rozvoji dovedností, vědomostí a návyků. Získané dovednosti a osvojené návyky výrazně ovlivňují kvalitu života osob se zdravotním postižením. Integraci do společnosti podporujeme několika způsoby: realizací činností vedoucích ke vstupu na trh práce realizací činností vedoucích k vyššímu stupni samostatnosti realizací činností vedoucích k vhodnému trávení volného času

10 V rámci tohoto konceptu budou účastníci projektu motivování k vykonávání pracovních činností. Absolvují nácviky pracovních činností, po jejich osvojení budou připraveni na vstup na trh práce. Zapojením se do pracovního života vede: k navýšení příjmu, zvýšení sociální jistoty, k zvýšení sebevědomí ještě něco umím, k uspokojení sebe sama jsem potřebný(á), k efektivnějšímu využívání volného času. V Tréninkovém centru umožňujeme praxi OZP a to na určitých pracovních pozicích. V prodejně Maják prodáváme výrobky z chráněných dílen nebo výrobky, které vytvořili občané se zdravotním postižením. Do prodeje dáváme i výrobky, které v rámci kurzu Šikovné ruce, pořádaném naší organizací, vyrobili uživatelé kurzu. Personální obsazení projektu: Osoby pracující na projektu jsou vybírány převážně z řad OZP a to z důvodu, že se jedná o prostory chráněné dílny. Od září do konce roku 2010 pracovalo v provozovně Maják 6 zaměstnanců z toho 5 osob se zdravotním postižením. 1 realizátor projektu 1 vedoucí provozovny Maják 2 sociální pracovníci Počet klientů k Od 1. ledna do 31. prosince 2009 využilo služby podporovaného zaměstnávání 83 klientů. Počet klientů k leden duben 2010 Zaměstnání - hledám Poradenství ohledně zaměstnání Celkem 40 Celkem 16 Počet klientů k květen - prosinec 2010 Uživatelé Ž M Kontakty Rozhovor v minutách Zařazení * Telefon Terén Osobní nad * v rámci projektu se na otevřený trh práce zařadilo 5 osob se zdravotním postižením. 1 osoba pracovní poměr ukončila, 4 osoby setrvaly v pracovním procesu. Přínosy projektu V rámci projektu vznikla dvě pracovní místa, z toho jedno pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením a na otevřený trh práce se zařadilo 5 osob se zdravotním postižením. 1 osoba

11 pracovní poměr ukončila, 4 osoby setrvaly v pracovním procesu. Jedna zaměstnankyně odešla na mateřskou dovolenou (září 2009). Čtyři pracovníci projektu jsou osoby se zdravotním postižením. Organizace požádala o statut chráněného pracoviště na své provozovně. Statut chráněného pracoviště byl přiznán ÚP Louny od července Dále je organizace v procesu přijetí do Asociace občanských poraden. Postavení organizace v regionu V našem regionu jsme jedinou organizací, která se touto problematikou zabývá. Spolupracujeme s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Praha, Národní radou osob se zdravotním postižením a dalšími organizacemi, které se této oblasti věnují. Závěr k projektu Práce rovná příležitost Cíle projektu byly naplněny. Začali jsme s prací na projektu podporovaného zaměstnávání. Vytváříme standardy související s tímto projektem a zároveň zavádíme kartotéku zájemců o zaměstnávání a zaměstnavatelů ochotných zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. V rámci projektu bylo nalezeno 5 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Jedna osoba pracovní poměr ukončila, 4 osoby setrvaly v pracovním procesu. Ve složité ekonomické situaci na celostátní, okresní i místní úrovni považujeme za úspěch roku 2009 zahájení služby a mapování terénu. Bez podpory MPSV ČR, krajského a městského úřadu by se nám nedařilo udržet tento projekt. Věříme, že budeme v projektu pokračovat a rozšíříme jej o další aktivity.

12 Hospodaření organizace za rok 2010 Výnosy: Výnosová položka Kč Tržby z prodeje služeb právní 200,00 Tržby z prodeje osobní asistence 320,00 Tržby z prodeje úklid 4 200,00 Tržby z prodeje pronájem pomůcek 2 680,00 Tržby z prodeje služeb příspěvek ,00 Tržby z prodeje služeb zájezd ,00 Tržby za vlastní výkony ,00 Úroky 865,20 Ostatní výnosy 865,20 Tržby z prodeje DNHM 6 000,00 Tržby z prodeje majetku, rezerv 6 000,00 Přijaté členské příspěvky 8 100,00 Přijaté příspěvky 8 100,00 Provozní dotace ÚP Louny ,00 Provozní dotace MÚ Žatec ,00 Provozní dotace MPSV ČR, KÚ Ústí nad Labem ,00 Provozní dotace ÚP Louny, mzdy ,00 Provozní dotace HP Pelzer 5 000,00 Provozní dotace IZOS ,00 Provozní dotace finanční příspěvek ,00 Provozní dotace ÚP provoz IC ,00 Provozní dotace ÚP Maják ,00 Provozní dotace ,00 CELKEM ,20 Náklady: Nákladová položka Kč Spotřeba materiálu ,58 Spotřeba materiálu časopisy 2 471,00 Spotřeba materiálu dobrovolník ,00 Spotřeba materiálu barva do tiskárny 8 157,00 Spotřeba materiálu DKP ,00 Spotřeba materiálu kancel. potřeby 6 182,00 Spotřeba materiálu šikovné ruce ,00 Spotřeba materiálu jiné 8 780,00 Spotřeba energie ,00 Spotřeba plynu ,74 Prodané zboží 2 390,00 Spotřebované nákupy ,82 Opravy a udržování ,00 Cestovné ,00

13 Náklady na reprezentaci ovocné balíčky 1 611,00 Ostatní služby supervize ,00 Ostatní služby telefonní poplatky ,25 Ostatní služby nájem IC 1 923,00 Ostatní služby internet 4 900,00 Ostatní služby ,00 Ostatní služby zájezd ,80 Ostatní služby poštovné 2 950,00 Ostatní služby pojistné IC ,00 Ostatní služby školení ,00 Ostatní služby účetní služby ,00 Ostatní služby propagace ,00 Ostatní služby příspěvek na pomůcku ,00 Ostatní služby nájem Maják ,00 Ostatní služby Maják ,00 Ostatní služby platba zájezd ,00 Služby ,05 Mzdové náklady ,00 Mzdové náklady DPP ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Zákonné pojištění zaměstnavatele 4 524,00 Osobní náklady ,00 Jiné ostatní náklady - poplatky 3 855,00 Ostatní náklady 3 855,00 Odpisy dlouh. nehm. majetku 9 885,09 Náklady (výdaje) na provozní činnost 9 885,09 CELKEM ,96 Výsledek hospodaření za rok 2010 = + zisk ,24 Kč Pokladna, banka Kč Počáteční stav pokladna 3 678,00 Konečný stav pokladna ,00 Počáteční stav banka ,69 Konečný stav banka ,20 Závěrečná zpráva byla schválena výborem organizace dne na své pravidelné schůzi. V Žatci dne Smočeková Světlana předsedkyně organizace razítko

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

HANDICAP Žatec o. s. Organizace zdravotně postižených občanské sdružení

HANDICAP Žatec o. s. Organizace zdravotně postižených občanské sdružení HANDICAP Žatec o. s. Organizace zdravotně postižených občanské sdružení Název: Handicap Žatec o. s., organizace zdravotně postižených Forma: občanské sdružení Registrace: Ministerstvo vnitra ČR č. VS-2774/SDR/1-2002

Více

HANDICAP Žatec o. s. Organizace zdravotně postižených občanské sdružení

HANDICAP Žatec o. s. Organizace zdravotně postižených občanské sdružení HANDICAP Žatec o. s. Organizace zdravotně postižených občanské sdružení Název: Handicap Žatec o. s., organizace zdravotně postižených Forma: občanské sdružení Registrace: Ministerstvo vnitra ČR č. VS-2774/SDR/1-2002

Více

Handicap Žatec o. s. Výroční zpráva za rok 2014 organizace Handicap Žatec o. s.,

Handicap Žatec o. s. Výroční zpráva za rok 2014 organizace Handicap Žatec o. s., Výroční zpráva za rok 2014 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Výroční zpráva 2010. Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje. Detašované pracoviště Chrudim

Výroční zpráva 2010. Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje. Detašované pracoviště Chrudim Výroční zpráva 2010 Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje Detašované pracoviště Chrudim Vážené dámy a pánové, Předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2010 Centra pro zdravotně postižené Pardubického

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Detašované pracoviště Bruntál, P.O. Box 62, Dukelská 2, 792 01 Bruntál, Tel: 554 718 068/605 441 443, czp.bruntal@centrum.cz, www.czp-msk.cz VÝROČNÍ

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

HANDICAP Žatec Organizace zdravotně postižených občanské sdružení

HANDICAP Žatec Organizace zdravotně postižených občanské sdružení HANDICAP Žatec Organizace zdravotně postižených občanské sdružení Většina aktivit je vykonávána osobami se zdravotním postižením. Název : Handicap Žatec, organizace zdravotně postižených Forma : občanské

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

INFORMACE O ORGANIZACI

INFORMACE O ORGANIZACI se zvukem INFORMACE O ORGANIZACI IČ: 26594544 Adresa: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Náměstí T. G. Masaryka 100 261 01 Příbram I Kontaktní osoba: ředitelka Radka Jarolímová, DiS. Tel/fax:

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2011 Rok 2011 byl rokem výročním, ve kterém proběhla oslava 20let založení zařízení. Během této doby pobytová služba, kterou DOZP Trmice nabízí, prošla celou řadou

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Občanské sdružení REMEDIUM Podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

a půjčovna KONTAKTY Poradna a půjčovna a Klub PAPRSEK rehabilitačních Úřední hodiny:

a půjčovna KONTAKTY Poradna a půjčovna a Klub PAPRSEK rehabilitačních Úřední hodiny: KONTAKTY Poradna a půjčovna a Klub PAPRSEK 515 531 354 515 537 061 Adresa: Lípová 364/2, 682 01 Vyškov E-mail: pujcovna.vy@atlas.cz pujcovna.vy@seznam.cz (od 1. 6. 2008) http://mujweb.cz/www/paprsek.vy

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

HANDICAP Žatec Organizace zdravotně postižených občanské sdružení

HANDICAP Žatec Organizace zdravotně postižených občanské sdružení HANDICAP Žatec Organizace zdravotně postižených občanské sdružení Většina aktivit je vykonávána dobrovolnicky, bez nároku na jakoukoli odměnu. Název : Handicap Žatec, organizace zdravotně postižených Forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2006 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více