Výroční zpráva za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2010 organizace

2 Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/ Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, Žatec Telefon: www: handicap.zatec.cz IČO: Bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Žatec Číslo účtu: /0300 V Z N I K O R G A N I Z A C E Handicap Žatec vznikl jako nová organizace zdravotně postižených po transformaci smíšených organizací Sdružení zdravotně postižených v ČR dne 30. května 2002 registrací na MV. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E Je podpora a pomoc zdravotně postiženým osobám v různých situacích : sdružování zdravotně postižených občanů, obhajoba jejich práv, potřeb a zájmů, poskytování služeb, tj. poskytovat pomoc uživateli při řešení problémů a rozšíření možností jejich zvládání vlastními silami, rozvíjet sociální a pracovní dovednost uživatele, poskytovat informace v sociálně právní oblasti, provádět výchovné a vzdělávací služby. Výbor organizace: Předsedkyně: Hospodářka: Jednatel: Členka výboru: Revizní komise: Předseda: Členka komise: Členka komise: Smočeková Světlana Bejčková Libuše Smoček Rudolf Pospíšilová Libuše Rozvoralová Miroslava Vokurková Jaroslava Hornerová Marta Schůze dobrovolných pracovníků organizace byly každou třetí středu v měsíci. Výbor organizace se scházel pravidelně 1 x za měsíc.

3 Informační centrum pro osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby v krizi (registrovaná služba: odborné sociální poradenství) Posláním služby je: poskytnout uživateli potřebné informace, které mu pomohou se zorientovat v jeho životní situaci a možnostech jejího řešení. Principy poskytované služby: BEZPLATNOST Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. poskytuje sociální poradenství pro uživatele zdarma, bez toho, aby za službu požadovalo odměnu ať formou peněžní nebo materiální. V případě poskytnutí daru formou finanční nebo věcnou, poradce musí postupovat podle vnitřních předpisů organizace. DISKRÉTNOST Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. respektuje individualitu a soukromí uživatele předpokládá bezpodmínečné dodržování ochrany osobnosti a jejich práv a ochrany osobních údajů. Uživatel může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. NESTRANNOST Poradenství Informačního centra organizace Handicap Žatec o. s. je poskytováno osobám v obtížné životní situaci bez rozdílu rasy, pohlaví, druhu a rozsahu zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Uživatel je vždy (s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem) rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň napomoci mu při jejich prosazování. NEZÁVISLOST - Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP Informační centrum organizace Handicap Žatec o.s. vychází při poskytování služby z osobních potřeb každého uživatele, každému je zaručen prostor pro sebevyjádření a možnost využívat individuálních konzultací a poradenství pro začlenění se do běžného života. Okruh osob, kterým je sociální služba určena: jsou to osoby v obtížné životní situaci, které nemají dostatek informací, aby mohli svou situaci vyřešit, nebo s podanou informací neumí pracovat - osoby se zdravotním postižením - osoby v krizi - senioři Věková skupina: - mladí dospělí (19 26 let) - dospělí (27 64 let) - mladší senioři (65 80 let) - starší senioři ( nad 80 let)

4 Dlouhodobé cíle služby: poskytovat poradenství na co nejvyšší profesionální úrovni podporovat uživatele k samostatnému jednání, aby se na poradenství informačního centra nestal závislým Informační centrum se nachází na Náměstí Svobody 150, vchod z ulice Jiráskova 150, Žatec a v roce 2010 bylo otevřeno pondělí až pátek od 9,00 do 15,00 hodin a první úterý v měsíci navíc od 15,00 do 17,00 hodin byla poskytována služba právní poradny. Každý třetí čtvrtek v měsíci bylo v IC poskytováno poradenství osobám se zrakovým postižením ve spolupráci s OO SONS Louny. V roce 2010 se podařila vybavit novým nábytkem místnost pro zázemí zaměstnanců kuchyňka, kde jsou uskladněny i kompenzační pomůcky. Služby poskytované Informačním centrem Občané se zdravotním postižením se ve svém životě potýkají s nejrůznějšími problémy. Oblasti, kterými se Informační centrum v Žatci zabývá, pokrývá velmi široké spektrum : Odborné sociální poradenství Poradenství v rámci občanské poradny Právní poradna Formy vyhledávání uživatelů terénní práce Přednášky na členských schůzích, školeních a schůzích s dobrovolníky a pracovníky informačního centra. Tisk vlastního časopisu Berlička Supervize Zážitkové semináře -,,Poznej handicap Předčitatelská a průvodcovská služba Půjčovna pomůcek Počet klientů k Od 1. ledna do 31. prosince 2010 evidovalo Informační centrum 1 341* kontaktů s uživateli a členy organizace. Při 253 pracovních dnech je to přibližně 5,3 kontaktu denně. Se 101 uživateli byl rozhovor (intervence) veden 30 minut a déle. Akce pořádané pouze pro členy, dobrovolníky a pracovníky organizace : Účastníci Počet Supervize 19 Členská schůze 35 Školení, semináře - dobrovolníci 93 Školení, semináře zaměstnanci počet zaměstnanců / počet hodin 6 / 551 CELKEM 173

5 Uživatelé IC leden duben 2010 uživatelé Počet Celkem 1 Uživatelé základního poradenství 33Ž / 2M 35 2 Uživatelé odborného sociálního poradenství 33Ž / 9M 42 4 Uživatelé právní poradny 7Ž / 1M 8 5 Uživatelé půjčovny pomůcek 3Ž 3 6 Uživatelé rámci občanské poradny 15 Ž / 3M 18 8 Uživatelé práce v terénu Pomoc se sepsáním dopisů, odvolání apod. 13Ž / 2M 15 C E L K E M Ž / 17M 379* Opakující se klient je počítán pouze jednou Uživatelé IC květen prosinec 2010: Uživatelé Počet Celkem 1 Uživatelé poradenství 277Ž / 101M 378* 2 Kontakt: Telefon: Terén: 3 Rozhovor uživatelů 15 min.: 30 min.: 60 min.: Nad 60 min: * * * Účastníci zážitkových seminářů * 5 Uživatelé právní poradny 15Ž / 6M 21* 6 Uživatelé půjčovny pomůcek 4Ž 4* C E L K E M * 962* Personální obsazení projektu Osoby pracující na projektu jsou vybírány z řad zaměstnanců nebo důvěrníků organizace s letitou zkušeností a prací s osobami se zdravotním postižením. Od ledna do konce roku 2010 pracovalo v Informačním centru 8 zaměstnanců z toho 5 osob se zdravotním postižením. Na projektu odpracovalo 13 dobrovolníků od ledna do konce roku ,5 hodiny dobrovolnicky. Tým pracovníků (zaměstnanců a dobrovolníků) centra: 1 realizátor projektu a vedoucí informačního centra 2 sociální pracovník 1 právník 1 administrativní pracovník 1 asistent 1 pomocník projektů 1 správce počítačové sítě a pracovník propagace 13 dobrovolníků

6 Většina zaměstnanců a dobrovolných pracovníků jsou osoby se zdravotním postižením a z tohoto důvodu organizace požádala o statut chráněného pracoviště na své provozovně. Statut chráněného pracoviště byl přiznán ÚP Louny provozovně IC na nám. Svobody 150, Žatec, vchod ulice Jiráskova, Žatec od července Některé aktivity Informačního centra Základní a odborné sociálně právní poradenství, poradenství v rámci občanské poradny Otevřením dne samostatného Informačního centra jsme nabídli sociální službu, která v našem regionu chyběla. Zájem ze strany uživatelů je stálý s určitými výkyvy během roku. Základní informací pro osoby, které se ocitnou v nelehké životní situaci, můžeme napomoci k hledání způsobů řešení a odkazem na firmy nebo instituce nabídnout možnosti rozhodnutí. Terénní práce Cílem služby je zlepšení dostupnosti služeb, vyhledávání uživatelů, kteří z nejrůznějších důvodů nechtějí a nebo se nemohou dostavit do prostor Informačního centra. Dalším úkolem terénní práce je přenesení nabídky pořádaných akcí všem zdravotně postiženým zájemcům a členům organizace a zmapování sítě sociálních služeb v regionu. Terénní práce v roce 2010 využilo 706 uživatelů a členů organizace. Právní poradna Velmi významnou součástí projektu Informačního centra je provoz právní poradny, která začala svou činnost od 6. září V roce 2010 využilo služby bezplatné právní poradny 29 uživatelů. Poradna poskytuje pomoc formou konzultací. V případech zastupování u soudu je uživatel odkázán na advokátní kancelář. Nejčastější dotazy v roce 2010: dluhová problematika dědictví ochrana spotřebitele Přednášky na členských schůzích a schůzích s dobrovolníky organizace, školení kurzy, semináře pro zaměstnance Na každé členské schůzi (pořádané 1x do roka) či schůzi dobrovolníků (pořádaných každý měsíc) se snažíme zajistit informace týkající se osob se zdravotním postižením, používání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, informace ze sociální a zdravotní oblasti apod. a to formou předváděcí akce firmou či lektorem, který se danou oblastí zabývá. V letošním roce proběhlo 9 přednášek, kterých se zúčastnilo 93 dobrovolníků. Zaměstnanci za celý rok absolvovali 26 školení v celkové délce 551 hodin. Pracovníci týmu se v prostorách IC zúčastnili kurzu bezpečnosti práce a základů zdravovědy. Předčitatelská a průvodcovská služba Je nabízena našim uživatelům jako pomoc zvládat svůj zdravotní handicap. Pomáháme s přečtením došlých dopisů, jiných dokumentů a písemností a doprovázíme uživatele na úřady, instituce, organizace. Poznej handicap zážitkový seminář Nabízíme zprostředkování zážitkových seminářů,,poznej handicap pro školy a širokou veřejnost, v kterých si lze pomocí modelových situací vyzkoušet běžné úkony osob zdravotně postižených. Seminářem,,Poznej handicap bychom rádi upozornili na různá zdravotní postižení, s kterými se

7 účastníci semináře mohou setkat. Vyzkoušení si používání základních pomůcek osob se zdravotním postižením by mělo být součástí základu vzdělání naší společnosti. V roce 2010 se zážitkových seminářů zúčastnilo 111 osob. Časopis Berlička Informační centrum vydává vlastní časopis Berlička od roku 2004 a to 2 x ročně. Na distribuci časopisu se podílí dobrovolníci a zaměstnanci centra. V časopise informujeme o akcích pořádaných organizací a Informačním centrem, o změnách vyhlášek a zákonů týkajících se zdravotního postižení, o změnách v sociální a zdravotní oblasti apod. Půjčovna pomůcek V rámci odborného poradenství zajišťuje organizace i půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (mechanické vozíky, schodolez, chodítka, sedačka do vany, pojízdné toaletní křeslo, masážní přístroj apod.). Pomůcka je zapůjčena do doby než je vydána příslušnou zdravotní pojišťovnou. Postavení organizace v regionu V našem regionu jsme jedinou organizací, která poskytuje široce dostupné služby sociální intervence pro rozsáhlou klientelu na profesní úrovni. Jeden z našich zástupců pracuje na Střednědobém plánu KÚ Ústí nad Labem v pracovní skupině, která se zabývá sociální oblastí. Předsedkyně organizace je členkou prezidia Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením. Předáváme své podněty, připomínky apod. zástupcům města, kraje, ministerstva, poslancům ČR a organizacím, které se danou problematikou zabývají. Jsme členskou organizací NRZP ČR od jejího založení a v září 2010 jsme se stali členem Asociace občanských poraden. Spolupracující organizace Liga za práva vozíčkářů Brno Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením Národní rada zdravotně postižených v ČR Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem Nadace Charty 77 Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje OO SONS Louny Závěr k projektu Paprsek - Informační centrum pro osoby zdravotně postižené Cíle projektu byly naplněny. Ve složité ekonomické situaci na celostátní, okresní i místní úrovni považujeme za úspěch roku 2010 zachování sortimentu poskytovaných služeb. Bez podpory MPSV ČR, krajského a městského úřadu, nadací a sponzorů by se nedařilo udržet standart, na který si naši uživatelé zvykli. Z ekonomických důvodů bylo nutné vynechat některé kulturní akce. Rozšířením služby odborné poradenství o informace v rámci občanské poradny pro seniory a osoby v krizi jsme rozšířili cílovou skupinu osob na kterou se náš projekt zaměřuje. Věříme, že i v budoucnu bude jeho pokračování možné.

8 Podporované zaměstnávání (registrovaná služba: sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, od sociální rehabilitace) Sociální rehabilitace dle zákona č. 108/2006 Sb.: je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potencionálů a kompetencí. Obsahuje tyto základní činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění zprostředkování kontaktu se společenským prostředím výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Posláním služby je: metodou podporovaného zaměstnávání umožnit lidem se zdravotním postižením získat a udržet si takové zaměstnání na trhu práce, které odpovídá jejich zájmům, schopnostem, nadání i osobním možnostem. Současně jde o rozpoznávání a mapování sociálních problémů a potřeb uživatele a o zvyšování úrovně samostatnosti uživatelů služeb. Principy poskytované služby: BEZPLATNOST Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. poskytuje sociální poradenství pro uživatele zdarma, bez toho, aby za službu požadovalo odměnu ať formou peněžní nebo materiální. V případě poskytnutí daru formou finanční nebo věcnou, poradce musí postupovat podle vnitřních předpisů organizace. DISKRÉTNOST Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. respektuje individualitu a soukromí uživatele předpokládá bezpodmínečné dodržování ochrany osobnosti a jejich práv a ochrany osobních údajů. Uživatel může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. NESTRANNOST Poradenství Informačního centra organizace Handicap Žatec o. s. je poskytováno osobám v obtížné životní situaci bez rozdílu rasy, pohlaví, druhu a rozsahu zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Uživatel je vždy (s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem) rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň napomoci mu při jejich prosazování. NEZÁVISLOST - Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.

9 INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP Informační centrum organizace Handicap Žatec o.s. vychází při poskytování služby z osobních potřeb každého uživatele, každému je zaručen prostor pro sebevyjádření a možnost využívat individuálních konzultací a poradenství pro začlenění se do běžného života. Okruh osob, kterým je služba určena: osoby se zdravotním postižením: osoby s lehkým sluchovým postižením, s lehký zrakovým postižením, s tělesným postiženým, s jiným zdravotním postižením a osoby s kombinovaným postižením. Věková hranice těchto osob je od let. Dlouhodobé cíle služby: pomáhat, najít a udržet placené zaměstnání na otevřeném trhu práce dle osobních schopností a zájmů, poskytovat uživateli individuální osobní podporu před nástupem do práce i po té, maximálně po dobu dvou let, zvyšovat úroveň uživatele k samostatnosti a potřebných dovedností, učit jej novým dovednostem a podporovat jeho rozvoj schopností již získaných Projekt Práce rovná příležitost je projektem podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním postižením a byl od začátku roku veden jako sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Po zjištění veškerých informací, které se samotného projektu týkají jsme tuto službu zařadily pod sociální rehabilitaci. Požádali jsme o registraci nové sociální služby a to od a k jsme ukončili službu sociálně aktivizační. V rámci tohoto projektu jsme vybudovali nové prostory, provozovnu Maják, kde jsme v rámci sociální služby sociální rehabilitace, podporované zaměstnávání vytvořili nový koncept Tréninkového centra pro osoby se zdravotním postižením. Provozovny, kde je sociální rehabilitace poskytována a pracovní doba: Provozovna informačního centra se nachází na Náměstí Svobody 150, vchod z ulice Jiráskova 150, Žatec a v roce 2010 bylo otevřeno pondělí až pátek od 9,00 do 15,00 hodin a první úterý v měsíci navíc od 15,00 do 17,00 hodin byla poskytována služba právní poradny. Provozovna Maják se nachází na náměstí Svobody 144, Žatec a je otevřena denně od pondělí do pátku od 9,00 do 17,00 hodin a byla otevřena dne za podpory ÚP Louny a dalších subjektů. V této provozovně jsme vytvořili pilotní projekt Tréninkového centra pro osoby se zdravotním postižením Tréninkové centrum Projekt Tréninkového centra započal v září 2010 a to vybudováním nových prostor. Organizace obdržela dotaci od ÚP Louny na vytvoření pracovních míst pro osoby s zdravotním postižením a z této dotace spolu s finančním příspěvkem samotné organizace vybavila prostory potřebným nábytkem a zařízením. Cílem "Tréninkového centra" je dlouhodobě napomáhat integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. Pomocí motivačních aktivit, pracovních terapií, ergoterapie a práce v Tréninkovém centru dochází u uživatelů k rozvoji dovedností, vědomostí a návyků. Získané dovednosti a osvojené návyky výrazně ovlivňují kvalitu života osob se zdravotním postižením. Integraci do společnosti podporujeme několika způsoby: realizací činností vedoucích ke vstupu na trh práce realizací činností vedoucích k vyššímu stupni samostatnosti realizací činností vedoucích k vhodnému trávení volného času

10 V rámci tohoto konceptu budou účastníci projektu motivování k vykonávání pracovních činností. Absolvují nácviky pracovních činností, po jejich osvojení budou připraveni na vstup na trh práce. Zapojením se do pracovního života vede: k navýšení příjmu, zvýšení sociální jistoty, k zvýšení sebevědomí ještě něco umím, k uspokojení sebe sama jsem potřebný(á), k efektivnějšímu využívání volného času. V Tréninkovém centru umožňujeme praxi OZP a to na určitých pracovních pozicích. V prodejně Maják prodáváme výrobky z chráněných dílen nebo výrobky, které vytvořili občané se zdravotním postižením. Do prodeje dáváme i výrobky, které v rámci kurzu Šikovné ruce, pořádaném naší organizací, vyrobili uživatelé kurzu. Personální obsazení projektu: Osoby pracující na projektu jsou vybírány převážně z řad OZP a to z důvodu, že se jedná o prostory chráněné dílny. Od září do konce roku 2010 pracovalo v provozovně Maják 6 zaměstnanců z toho 5 osob se zdravotním postižením. 1 realizátor projektu 1 vedoucí provozovny Maják 2 sociální pracovníci Počet klientů k Od 1. ledna do 31. prosince 2009 využilo služby podporovaného zaměstnávání 83 klientů. Počet klientů k leden duben 2010 Zaměstnání - hledám Poradenství ohledně zaměstnání Celkem 40 Celkem 16 Počet klientů k květen - prosinec 2010 Uživatelé Ž M Kontakty Rozhovor v minutách Zařazení * Telefon Terén Osobní nad * v rámci projektu se na otevřený trh práce zařadilo 5 osob se zdravotním postižením. 1 osoba pracovní poměr ukončila, 4 osoby setrvaly v pracovním procesu. Přínosy projektu V rámci projektu vznikla dvě pracovní místa, z toho jedno pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením a na otevřený trh práce se zařadilo 5 osob se zdravotním postižením. 1 osoba

11 pracovní poměr ukončila, 4 osoby setrvaly v pracovním procesu. Jedna zaměstnankyně odešla na mateřskou dovolenou (září 2009). Čtyři pracovníci projektu jsou osoby se zdravotním postižením. Organizace požádala o statut chráněného pracoviště na své provozovně. Statut chráněného pracoviště byl přiznán ÚP Louny od července Dále je organizace v procesu přijetí do Asociace občanských poraden. Postavení organizace v regionu V našem regionu jsme jedinou organizací, která se touto problematikou zabývá. Spolupracujeme s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Praha, Národní radou osob se zdravotním postižením a dalšími organizacemi, které se této oblasti věnují. Závěr k projektu Práce rovná příležitost Cíle projektu byly naplněny. Začali jsme s prací na projektu podporovaného zaměstnávání. Vytváříme standardy související s tímto projektem a zároveň zavádíme kartotéku zájemců o zaměstnávání a zaměstnavatelů ochotných zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. V rámci projektu bylo nalezeno 5 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Jedna osoba pracovní poměr ukončila, 4 osoby setrvaly v pracovním procesu. Ve složité ekonomické situaci na celostátní, okresní i místní úrovni považujeme za úspěch roku 2009 zahájení služby a mapování terénu. Bez podpory MPSV ČR, krajského a městského úřadu by se nám nedařilo udržet tento projekt. Věříme, že budeme v projektu pokračovat a rozšíříme jej o další aktivity.

12 Hospodaření organizace za rok 2010 Výnosy: Výnosová položka Kč Tržby z prodeje služeb právní 200,00 Tržby z prodeje osobní asistence 320,00 Tržby z prodeje úklid 4 200,00 Tržby z prodeje pronájem pomůcek 2 680,00 Tržby z prodeje služeb příspěvek ,00 Tržby z prodeje služeb zájezd ,00 Tržby za vlastní výkony ,00 Úroky 865,20 Ostatní výnosy 865,20 Tržby z prodeje DNHM 6 000,00 Tržby z prodeje majetku, rezerv 6 000,00 Přijaté členské příspěvky 8 100,00 Přijaté příspěvky 8 100,00 Provozní dotace ÚP Louny ,00 Provozní dotace MÚ Žatec ,00 Provozní dotace MPSV ČR, KÚ Ústí nad Labem ,00 Provozní dotace ÚP Louny, mzdy ,00 Provozní dotace HP Pelzer 5 000,00 Provozní dotace IZOS ,00 Provozní dotace finanční příspěvek ,00 Provozní dotace ÚP provoz IC ,00 Provozní dotace ÚP Maják ,00 Provozní dotace ,00 CELKEM ,20 Náklady: Nákladová položka Kč Spotřeba materiálu ,58 Spotřeba materiálu časopisy 2 471,00 Spotřeba materiálu dobrovolník ,00 Spotřeba materiálu barva do tiskárny 8 157,00 Spotřeba materiálu DKP ,00 Spotřeba materiálu kancel. potřeby 6 182,00 Spotřeba materiálu šikovné ruce ,00 Spotřeba materiálu jiné 8 780,00 Spotřeba energie ,00 Spotřeba plynu ,74 Prodané zboží 2 390,00 Spotřebované nákupy ,82 Opravy a udržování ,00 Cestovné ,00

13 Náklady na reprezentaci ovocné balíčky 1 611,00 Ostatní služby supervize ,00 Ostatní služby telefonní poplatky ,25 Ostatní služby nájem IC 1 923,00 Ostatní služby internet 4 900,00 Ostatní služby ,00 Ostatní služby zájezd ,80 Ostatní služby poštovné 2 950,00 Ostatní služby pojistné IC ,00 Ostatní služby školení ,00 Ostatní služby účetní služby ,00 Ostatní služby propagace ,00 Ostatní služby příspěvek na pomůcku ,00 Ostatní služby nájem Maják ,00 Ostatní služby Maják ,00 Ostatní služby platba zájezd ,00 Služby ,05 Mzdové náklady ,00 Mzdové náklady DPP ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Zákonné pojištění zaměstnavatele 4 524,00 Osobní náklady ,00 Jiné ostatní náklady - poplatky 3 855,00 Ostatní náklady 3 855,00 Odpisy dlouh. nehm. majetku 9 885,09 Náklady (výdaje) na provozní činnost 9 885,09 CELKEM ,96 Výsledek hospodaření za rok 2010 = + zisk ,24 Kč Pokladna, banka Kč Počáteční stav pokladna 3 678,00 Konečný stav pokladna ,00 Počáteční stav banka ,69 Konečný stav banka ,20 Závěrečná zpráva byla schválena výborem organizace dne na své pravidelné schůzi. V Žatci dne Smočeková Světlana předsedkyně organizace razítko

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R. 2008 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R. 2008 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R. 2008 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE Schválená hlasováním valné hromady Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje dne 25.3.2009. OBSAH: Úvod...3 Základní údaje

Více

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 3 Vznik organizace a její poslání........................... 4 Základní informace o organizaci......................... 5 Odborné sociální

Více

Českomoravská jednota neslyšících

Českomoravská jednota neslyšících 2010 Českomoravská jednota Zleva sedí Mgr. Ota Panský předseda Oblastní unie Olomouc (OUN) jana KadlČková předsedkyně Spolku Břeclav (SNB) svatopluk Žamboch předseda Českomoravské jednoty (ČMJN) a Unie

Více

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci,

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2009 Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti Občanské poradny Nymburk, o.s. za rok 2009. Chceme Vás informovat

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika byla zpracována v rámci realizace zakázky Vytvoření informačního katalogu (Evidenční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Vážení přátelé, opět po roce se Vám dostává do rukou výroční zpráva našeho sdružení, ve které máte možnost seznámit se s činností v roce 2005. INKANO Písek se svými aktivitami snaží o všestranný rozvoj

Více

Výroční zpráva 2012. Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina

Výroční zpráva 2012. Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina Obsah Úvodní slovo ředitelky... 2 Poslání organizace... 3 Základní údaje o organizaci... 4 CZP Havlíčkův Brod... 5 CZP Jihlava... 6 CZP Pelhřimov... 7 CZP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Úvodem Dobrý den, vážení. Naše obecně prospěšná společnost poskytuje služby lidem se zrakovým postižením na území Prahy a Středočeského kraje už rovných deset

Více

OBSAH Poslání a hodnoty Sociální agentury Strategické cíle organizace Lidé v Sociální agentuře v roce 2010 Programová struktura služeb Job Centrum

OBSAH Poslání a hodnoty Sociální agentury Strategické cíle organizace Lidé v Sociální agentuře v roce 2010 Programová struktura služeb Job Centrum Výroční zpráva 2010 OBSAH Poslání a hodnoty Sociální agentury 2 Strategické cíle organizace 3 Lidé v Sociální agentuře v roce 2010 4 Programová struktura služeb 6 Job Centrum 7 Sociální služby 8 Pracovní

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Českomoravská jednota neslyšících

Českomoravská jednota neslyšících 2011 Českomoravská jednota neslyšících Zleva stojí: FRANTIŠKA NOVÁKOVÁ tlumočnice Jihlavské unie neslyšících LEOŠ PRUŠVIC pracovník v sociálních službách Unie neslyšících Brno DUŠAN ŠPRLA místopředseda

Více

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících 2014 Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského předsedy Českomoravské jednoty neslyšících Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka předsedy Oblastní unie neslyšících Olomouc Vážení čtenáři, Vážení přátelé, je mi velkou

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

Obsah. Základní údaje o organizaci

Obsah. Základní údaje o organizaci Charita Kaplice Základní údaje o organizaci Charita Kaplice Náměstí 42 382 41 Kaplice IČ: 73634310 Číslo účtu: 217333850/0300 ČSOB Číslo sbírkového účtu: 259580227/0300 ČSOB Statutární zástupce: Mgr. Ivana

Více

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. Obsah Úvodní slovo ředitelky... 2 Poslání organizace... 3 Základní údaje o organizaci... 4 CZP Havlíčkův Brod... 5 CZP Jihlava... 6 CZP Pelhřimov...

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

Výroční zpráva 2014. LIGA o. p. s.

Výroční zpráva 2014. LIGA o. p. s. Výroční zpráva 2014 Bruntál, červen 2015 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika společnosti... 3 3. Organizační struktura... 5 4. Poskytované sociální služby... 6 5. Sociálně právní ochrana dětí...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

Výroční zpráva o.s. InternetPoradna.cz za rok 2006

Výroční zpráva o.s. InternetPoradna.cz za rok 2006 Výroční zpráva o.s. InternetPoradna.cz za rok 26 Kontakt: o.s. InternetPoradna.cz Palackého 11 779 Olomouc Tel.: 587 46 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz Úvodní slovo. Rok 26 v InternetPoradně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Výroční zpráva 2012 Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín www.prosapia.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Výroční zpráva 2012 Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín www.prosapia.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Obsah...1 Vznik, působnost, struktura, poslání...2-4 Přehled aktivit Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu...5-12 Ekonomické informace...13 Plány do budoucna...14 1 VZNIK, STRUKTURA,

Více