Úvodní slovo. Slovo místostarosty. Co nového u úředního stolu? Aneb střípky z radnice. Pranostiky na červen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Slovo místostarosty. Co nového u úředního stolu? Aneb střípky z radnice. Pranostiky na červen"

Transkript

1 Úvodní slovo Milí občané, když projíždím vesnicemi, jako by byly po vymření, zahrádky pomalu rozkvétají, záhumenky se pomalu zelenají, ale lidé nikde. Jen májky vzpřímeně s mokrými fábory odolávají a dokazují, že tu lidé žijí. Jen ta na Stachově se pomalu sklání k zemi, jako by chtěla ulehčit práci místním. Nikomu se nechce v té zimě ven. Jen brigáda na chmelnici v jakémkoli počasí zavádí to naše zelené zlato. Oproti jiným rokům i oni však zůstali déle, skoro až do konce měsíce května, jindy se ubytovny vyprázdnily už v první půli. Před několika dny kvůli vydatnému dešti musela být zrušena i akce osadních výborů Přes vesnice a chmelnice kolmo či pěšky (náhradní termín do uzávěrky zatím nebyl stanoven). A ani špatná nálada, která panuje na jednání zastupitelstva a neustálé hašteření námi zvolených zastupitelů jistě na náladě nepřidá. Výhled počasí na další dny není příznivý a co novinky v zastupitelstvu? Odstoupení zastupitele pana Martina Duchoně zařadilo do programu na květnovém jednání slib nového člena zastupitelstva. Pan Duchoň byl kandidátem ODS, proto z této strany je i náhradník, respektive náhradnice paní Radka Fišerová. Tímto slibem se poměr počtu žen a mužů v zastupitelstvu mění na čtyři ku sedmi, což je 36,36 % žen. Že by navýšení počtu žen v zastupitelstvu slibuje lepší zítřky? Doufejme! Pozitivní náladu nejen v červnu a u dalších Blšanských listů se za redakci těší Renata Jesinková, pověřený pracovník zpracováním Blšanských listů Co nového u úředního stolu? Aneb střípky z radnice * dne 1. června 2013 se v obřadní síni městského úřadu uskuteční Vítání občánků. Pan starosta přivítá pět nových občánků našich obcí, tři chlapce a dvě děvčata. * bylo provedeno odvodnění cesty v Siřemi u č.e.1 * v červnu bude zahájena digitalizace kina * v červnu zahájena oprava výklenkové Kaple sv. Václava * bohužel byla vrácena projektová dokumentace na realizaci přechodu a chodníku v Plzeňské ulici v Blšanech k doplnění dle dalších požadavků ŘSD * obdobný problém je při realizaci zateplení MŠ v Blšany, na které je přislíbena dotace, podle vyjádření HSZ se zpracuje nová projektová dokumentace Slovo místostarosty Vážení občané, v následujícím textu bych Vás rád informoval o pracích v lesích v letošním roce, které probíhají jako vždy podle LHP (lesní hospodářský plán). Již bylo vysazeno stromků (3 200 smrků a buků). Výsadba byla provedena v 17. týdnu našimi pracovníky za dozoru Lesního hospodáře a dále se do zalesňování zapojily dvě dámy z Prahy, které projevily zájem o sázení stromů. Odměnou jim byl pocit dobře vykonané práce a své stromečky si přijely i překontrolovat. Obě dámy mají zájem ve spolupráci pokračovat i v budoucnu, za jejich postoj jim právem náleží poděkování. Zdá se to v dnešní době zvláštní, ale jak je vidět ne nemožné. Letošní počasí bylo k sázení přímo ideální, a tak jak se zdá, po měsíci se ujmulo bezmála vše. Stejně tak zima byla vhodná pro práce v lese. Využili jsme toho a prováděli úklid a těžbu palivového dřeva z méně přístupných lokalit. Za využití VPP a našich pracovníků bylo vyrobeno a následně prodáno občanům 140 metrů palivového dřeva. Dále probíhaly plánované těžby smluvní firmou v plánem určených lokalitách a dřevo bylo prodáno. Dle možností bude uklizena paseka a připraví se půda na osázení, které bude následovat v příštím roce. V době, kdy nebylo možné pracovat v lese, se naši zaměstnanci podíleli na úpravách školy v Soběchlebech, kde se budují toalety a opravují dvě místnosti v přízemí. V současné době byly práce přerušeny a začala údržba zeleně, která je prvořadá. Není snadné a vlastně ani možné posekat vše najednou, a tak začal nekonečný každoroční kolotoč a do lesa se dostaneme zase na podzim. Pranostiky na červen Na svatého Antonína broušení kos započíná. Jasný den na Medarda tiší rolníkovo naříkání. Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnem kositi. Vlastimil Polcar místostarosta

2 U S N E S E N Í č. 5/2013 ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne od 18:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Zastupitelstvo města Blšany s c h v a l u j e 1. složení slibu nově zvolené členky Zastupitelstva města Blšany paní Radky Fišerové po odstoupivším panu Martinu Duchoňovi podle 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 2. volbu předsedy a členů kontrolního výboru Kontrolní výbor Předseda Fišerová Radka Členové Borik Petr, Duchoň Martin 3. Organizační řád Městského úřadu Blšany s uvedenými změnami 4. administrativní odhadní cenu zemědělských pozemků včetně trvalých porostů v k. ú. Siřem pozemek parcelní číslo 1454 o výměře 8939 m 2 chmelnice a v k. ú. Soběchleby u Podbořan pozemků parcelní číslo 1763 o výměře 4594 m 2 chmelnice a parcelní číslo 1768 o výměře m 2 chmelnice zjištěnou dle cenových předpisů platných ke dni ocenění ve výši ,00 Kč pro XXXXXXXX,XXXXXXXX, Žatec 5. prodej pozemků parcelní číslo 38/12 o výměře 145 m 2 ostatní plocha neplodná půda, parcelní číslo 38/1 část o výměře 300 m 2 ostatní plocha neplodná půda, parcelní číslo 45/3 o výměře 411 m 2 zahrada v k. ú. Siřem panu XXXX, XXXX, Podbořany 6. prodej pozemku parcelní číslo 2177 o výměře 1268 m 2 orná půda v k. ú. Malá Černoc paní XXXXXX, XXXXXX, Podbořany 7. prodej pozemků parcelní číslo 228/1 o výměře 842 m 2 orná půda, parcelní číslo 231 o výměře 158 m 2 zahrada, st. 82 o výměře 187 m 2 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště v k. ú. Liběšovice firmě XXXXXXXX, XXXXXX, Žatec 8. kupní cenu pozemku parcelní číslo st. 6/2 v k. ú. Malá Černoc ve výši ,00 Kč dle vypracovaného znaleckého posudku č. 4090/008/2013 soudního znalce Jana Bezchleby ve výši 700,00 Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,00 Kč paní XXXXXXXX, XXXXXXXX, Chomutov (pokračování z předchozí strany) 9. uzavření dodatku ke smlouvě s obcí Očihov o spolupráci při zabezpečení požární ochrany ve městě Blšany a uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce hasičského automobilu na dobu určitou do revokaci usnesení č. 9/2012 ze dne bod č. 14 navýšení návrhu rozpočtu na rok 2013 ve výdajích o ,00 Kč na internetovou veřejnou síť u k l á d á 1. po podepsání dodatku ke smlouvě vyplatit finanční příspěvek ve výši ,00 Kč obci Očihov na činnost JSDH 2. oslovit zvěrolékaře za účelem hromadného očkování psů 3. zjistit možnost využití nakoupených domácích čistíren odpadních vod b e r e n a v ě d o m í 1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blšany školní jídelna za II. pololetí informace z jednání finančního výboru dne informace o výsledku poptávkového řízení dne na digitalizaci Obecního kina Blšany a vybudování internetové sítě 4. informace z Rady Svazku obcí Podbořansko dne informace z jednání Valné hromady Skládky Vrbička dne Blšany dne Zapsala: Kolářová Eva Starosta města: Bukáček Petr Ověřovatelé zápisu: Vostřelová Irena Vacinková Emilie

3 Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

4

5 Napsali jste nám AK BLŠANY 94 V sobotu 11. května jsme uspořádali nohejbalový turnaj Zmrzlých mužů. Chladné dopoledne přivítalo patnáct tříčlenných týmů, z Blšan, Očihova, Malé Černoce, Liběšovic, Starých Ždánic a ze Žatce. Voda na nás z mraků nepadala, a tak jsme se mohli plně věnovat bojům o každý míč. Vyřazovacím způsobem se do závěrečného zápasu probojovalo AK Blšany 2 a Malá Černoc. Ve vyčerpávajícím souboji nakonec AK Blšany 2 podlehlo Malé Černoci. Výsledková listna: 1.místo - Malá Černoc 2.místo - AK Blšany 2 3.místo - A.Z. WORK Očihov Byla předána i cena diváků, kterou převzali Strejdové AK. Jan Čermák Pozn.red.: členové AK Blšany 94 a JAK - Blšany společnými silami opravili dětský kolotoč u budovy MŠ v Blšanech. Omlouváme se členům za zveřejnění této informace, ale dobrých skutků je v dnešní době málo a patří Vám za to dík. Napsali jste nám Sraz Siřemáků 2013 V sobotu 25. května 2013 v šestnáct hodin se sešlo v budově bývalé školy na padesát Siřemáků. Pan starosta Petr Bukáček pronesl uvítací řeč, kterou si vyslechl i pan Jan Vnouček, redaktor týdeníku Region Podbořanska. Podával se guláš, řízky, karbanátky, chlebíčky, sladké a slané pečivo, alko a nelko nápoje, které byly hrazeny z příspěvků přítomných. K tanci a poslechu hrála živá hudba - pan Jiří Holubička. Mezi tancováním se vzpomínalo na staré a starší časy. Zajímavostí bylo, že se dostavilo čtrnáct účastníků, kteří tento rok oslavili nebo oslaví své kulaté narozeniny. Byl pro ně připraven malý dárek, který předal starosta Petr Bukáček. Venku pršelo, a proto se nám pod střechou dobře sedělo a povídalo až do ranních hodin. Monika Morávková Napsali jste nám Taneční skupina roku 2013 Taneční klub Power of Dance se zúčastnil bojů v disciplíně freestyle na prestižní soutěži Taneční skupina roku 2013, kterou pořádá Evropa 2. V kategorii mini se tanečníkům podařilo vytancovat krásné 3. místo v Čechách a zajistit si tím i postup do celorepublikového klání, které se uskutečnilo 4. května v hale Slavia v Praze, za podpory rodičů a velkých tanečnic, kteří malým tanečníkům drželi palce v boji s těmi nejlepšími skupinami z Čech a Moravy. Porotci ohodnotili sestavu s názvem Hvězdná obloha a zařadili malé tanečníky na úžasné páté místo v České republice. Všechny členy TK Power of Dance teď čekají boje na taneční soutěži, která se uskuteční v sobotu 8. června v Teplicích. Naši tanečníci představují svůj um také na různých akcích v okolí, dle počasí vystoupíme v sobotu 1. června ve Vroutku, 15. června v Petrohradě a 22. června v Podbořanech. Přijďte se na nás podívat, jste srdečně zváni. Moc děkuji všem, co nás podporují, sponzorům a také rodičům, kteří se zapojují při malování a česání tanečníků nejen na soutěžích, ale i na různých vystoupeních. Obecní knihovna informuje Alena Půtová Do konce května byla odevzdána statistika za rok 2012 a se zjištěnými údaji bych Vás ráda seznámila. Vždy se vyplňuje počet zaregistrovaných čtenářů, těch bylo ke konci roku 32, z toho 11 dětí a tři noví čtenáři. Celkem navštívilo knihovnu 258 lidí, z toho přístup na internet využilo 78 lidí a 106 si vypůjčilo knihu domů. Zapůjčených knih bylo celkem 180. Obecní knihovna uspořádala dvě akce mimo provozní dobu, na kterou se dostavilo celkem 74 rodičů a dětí. Dále byl knižní fond rozšířen o 79 nových knih, které zakoupilo město a o bezmála 500 titulů od dárců. Počet titulů v knižním fondu přesáhl hranici 1500 knih. Naše knihovna spolupracuje s knihovnou v Žatci a každých 6 až 7 týdnů se obměňuje 300 knih zapůjčených z této knihovny. V červnu nás navštíví děti z Mateřské školy Blšany, budeme si číst a předškoláci a budoucí předškoláci obdrží malý dárek. Těšíme se na Vás každou středu od 17-ti do 18-ti hodin, jen v srpnu budeme mít zavřeno. Antonie Tothová

6 Nadační fond mění postavení zdravotně postižených na trhu práce V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se zdravotním postižením, tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina shání marně. Firmy, organizace, státní správa a samospráva jsou i v roce 2013 sevřeny předsudky vůči lidem se zdravotním postižením a nedokáží si je představit jako schopné kolegy. Bohužel ani zákonná povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se zdravotním postižením u subjektů, které mají více jak 25 zaměstnanců, ani od roku 2012 velmi zpřísněné náhradní plnění nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou do státní pokladny statisíce na pokutách, než aby daly například kratším úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině prsu, člověku s roztroušenou sklerózou či Crohnovou nemocí. Předsudky vůči OZP Společnost si nejčastěji pod pojmem postižená osoba představí vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi malé procento mezi celou skupinou zdravotně postižených osob. Firmy se navíc ohrazují tím, že člověk se zdravotním omezením by je stál finance navíc už tím, že by mu musely vytvořit speciální podmínky. A zde opět hrají roli předsudky. Zdaleka ne všichni OZP jsou na vozíčku a zdaleka ne všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti. Nadační fond pro podporu osob se zdravotním postižením Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). V jeho čele stojí Hana Potměšilová, která popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace zlepšila: Potřebujeme vzdělané personalisty, podnikatele a manažery, kteří budou dobře znát základy legislativy. A hlavně poznají při různých setkáních, školeních, vzdělávacích projektech příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří pracují na manažerských pozicích. Lépe tak pochopí, kdo to vlastně člověk se zdravotním postižením je. Nadační fond má za sebou řadu úspěšných kampaní. Mezi ně patří i kampaň No a co?!, která jako první upozorňovala veřejnost na kvalitní práci osob se zdravotním postižením a s tím související ochrannou známku Práce postižených. Na stránkách lze nalézt řadu výrobků označených touto známkou, které vyrobily osoby se zdravotním postižením a jejich zakoupením jsou podpořeni i jejich zaměstnavatelé. Jedním z velmi důležitých projektů nadačního fondu je sekce Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz, které odborně zaštiťuje. V současné době nadační fond spustil projekt Start bez překážek, který se snaží řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvůli svému zdravotnímu (pokračování z předchozí strany) stavu těžko získávají praxi, a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat. Proč zaměstnat osobu se zdravotním postižením? Firmy s více než 25 zaměstnanci, které nezaměstnávají OZP, musejí buď platit stotisícové odvody do státního rozpočtu za to, že postižené osoby nezaměstnávají, nebo mohou využít tzv. náhradního plnění (outsourcing služeb či výrobků od firem s náhradním plněním, tedy s více než 50 procenty zaměstnanců se zdravotním postižením). Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se tak zaměstnavateli může vyplatit i z ekonomického pohledu. Nejenom, že firma získá pracovitého a kvalifikovaného člověka a nemusí platit státu, ale zároveň je zde řada daňových výhod. Skutečným zaměstnáním člověka s postižením lze ušetřit až korun. Legislativa navíc začala od loňského roku vytvářet pro firmy pozitivní motivační nástroje např. v podobě vyšších příspěvků na vznik místa, na mzdu, na pracovní pomůcky apod. O činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné legislativě se více dozvíte na Vstupné : 25,-Kč P R O G R A M OBECNÍ KINO BLŠANY OD 17:30 HODIN NEPRAVIDELNÝ PROVOZ uvádíme pouze termíny, kdy se promítá! Červen 2013 Sobota Svatá čtveřice (ČR, 2012) ( 78 min.) - romantická komedie Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete načerpat u režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Michala Viewegha. Ti spolu stvořili příběh o dvou párech, které se rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp manželské erotiky poměrně originálním způsobem. To vše v exotickém prostředí karibského ostrova, kde se komedie Svatá čtveřice z velké části odehrává. Jste srdečně zváni! Změna programu vyhrazena.

7 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA ČERVEN 2013 Červen 2013 Vostřelová Věra 94 let Siřem Kubín Josef 82 let Blšany Sahulková Helena 80 let Soběchleby Stádnická Jana 75 let Malá Černoc Morávek Jiří 65 let Liběšovice Nedvěd František 60 let Liběšovice Jesinková Stanislava 55 let Blšany Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí a elán do dalších let! ROZLOUČILI JSME SE Vladimír Janča let Soběchleby VYDAVATEL: Město Blšany,vychází 1x měsíčně Evid.číslo: MK ČR E nebo Uzávěrka příštího čísla: 20. června 2013

Úvodní slovo. Povodně 2013. ( pokračování z předchozí strany)

Úvodní slovo. Povodně 2013. ( pokračování z předchozí strany) Úvodní slovo Milí občané, nastal čas dovolených a dětem čas krásných dvou měsíců prázdnin. Jistě pro ně máme připraveny zajímavé výlety a atrakce, jen aby to počasí bylo přívětivé. Vracet se k událostem

Více

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Číslo 2 / 2013 UVNITŘ ZPRAVODAJE. čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Číslo 2 / 2013 UVNITŘ ZPRAVODAJE. čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma UVNITŘ ZPRAVODAJE Číslo 2 / 2013 Usnesení z 22. zastupitelstva obce OÚ informuje Z našich škol Z knihovny Společenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ čtvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 (243) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ ROŽMBERK NAD VLTAVOU, LOUČOVICE, PŘEDNÍ VÝTOŇ, HORNÍ

Více

Židenický Zpravodaj 06

Židenický Zpravodaj 06 Židenický Zpravodaj 06 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 3 Za sportem do Rakouska Židenická radnice vyvezla děti za sportovními aktivitami do Dolního Rakouska. V úterý 14. 5. 2013

Více

Obsah Slovo úvodem (S. Štěrbová) Zprávy městského úřadu Informace z jednání RM, ZM (I. Löriková) Táboření ve Výrově (I. Löriková) Kladrubské lesy

Obsah Slovo úvodem (S. Štěrbová) Zprávy městského úřadu Informace z jednání RM, ZM (I. Löriková) Táboření ve Výrově (I. Löriková) Kladrubské lesy Obsah Slovo úvodem (S. Štěrbová) Zprávy městského úřadu Informace z jednání RM, ZM (I. Löriková) Táboření ve Výrově (I. Löriková) Kladrubské lesy informují (Z.Liška) Zabezpečení bytu v době dovolené (T.Koníček)

Více

Úvodní slovo. O Z N Á M E N Í České pošty s. p.

Úvodní slovo. O Z N Á M E N Í České pošty s. p. Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Blšanských listů jsem se věnoval odpadovému hospodářství. Další oblast, kterou město spravuje, je lesní činnost, a s tou Vás v následujícím textu seznámím.

Více

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE VYBRÁNO. Rada obce se na svých schůzích zabývala především:

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE VYBRÁNO. Rada obce se na svých schůzích zabývala především: VYBRÁNO ZE SCHŮZÍ RADY OBCE Rada obce se na svých schůzích zabývala především: - Žádostí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hať o finanční příspěvek na organizaci prázdninového tábora pro děti z této školy

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj červen 2013 Informace z radnice Koncem měsíce dubna a začátkem května jsme byli svědky dost závažného zhoršení bezpečnostní situace ve městě. Nešlo už jenom o vandalismus nebo narušování

Více

Úvodní slovo. S O U H R N P Ř I J A T Ý CH U S N E S E N Í č. 5 / 2014

Úvodní slovo. S O U H R N P Ř I J A T Ý CH U S N E S E N Í č. 5 / 2014 Úvodní slovo S O U H R N P Ř I J A T Ý CH U S N E S E N Í č. / 04 Vážení spoluobčané, velkým tématem, který se stále dokola vrací na jednací stůl zastupitelstva, je bezpochyby kanalizace. Občané vyjádřili

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Úvodní slovo - V POHODĚ A V KLIDU

Úvodní slovo - V POHODĚ A V KLIDU Úvodní slovo Vážení spoluobčané, je to opravdu už rok, co jsem se marně snažila najít pro vánoční úvodník téma, jímž bych pohladila dušičky čtenářů? - Je! Uteklo to. Blázníte? Nestíháte? Ale no tak, vykašleme

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

A máme to za pár druhé vítání návratu Slunce na Hřebči také letos!

A máme to za pár druhé vítání návratu Slunce na Hřebči také letos! 11. ROČNÍK ČERVEN 2013 číslo 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ A máme to za pár druhé vítání návratu Slunce na Hřebči také letos! Na absenci startovacích bytů pro mladé a tradičně také na stav městských

Více

Koukají na nás správnû? roãník 19, ãíslo ãerven 2010

Koukají na nás správnû? roãník 19, ãíslo ãerven 2010 roãník 19, ãíslo ãerven 2010 6 cena 12 Kã Koukají na nás správnû? Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Hrádku n. N. Dne 3. června se v Hrádku nad Nisou ve všech mateřských školách uskutečnilo

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. muzeum. dny evropského dědictví. FotoGalerie. život je poznání, loučení a vzpomínání (jan Neruda)

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. muzeum. dny evropského dědictví. FotoGalerie. život je poznání, loučení a vzpomínání (jan Neruda) NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2013 cena: 10 Kč dny evropského dědictví str. 4 muzeum nová stálá expozice Vernisáž 13. 9. 2013 v 17 hod FotoGalerie mariánská pouť str. 20 a 21 život je poznání,

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 23.11.2012 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou poslední číslo Křižanovského

Více

Ladislav Cinegr místostarosta města

Ladislav Cinegr místostarosta města Z jednání RMě Nová Role 66. zasedání RMě bylo první v tomto roce. Pan starosta popřál všem do nového roku a nastínil úkoly, které nás do komunálních voleb čekají. Jak všichni víme, komunální volby budou

Více

TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 červenec - srpen 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, jak jste si asi všimli hned v úvodu, změnili jsme název našeho zpravodaje s ohledem na periodicitu vydávání.

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více