zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zaměstnávání osob se zdravotním postižením"

Transkript

1 1 INSPIRUJ SE

2 zaměstnávání osob se zdravotním postižením

3 úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace zaměstnáním, který je financovaný z Evropského sociálního fondu. Tento projekt probíhal od července roku 2012 do prosince roku 2014 v Centru pracovní rehabilitace, Asistence, o.p.s. Snažili jsme se v ní zachytit zejména příklady dobré praxe klientů Asistence, o.p.s., kterým se v průběhu tohoto projektu podařilo najít zaměstnání. Dále shrnuje nejdůležitější legislativu, týkající se zaměstnávání OZP. Celkem si za pomoci pracovních konzultantek v rámci projektu našlo práci 32 klientů Asistence, o.p.s. a 16 lidí s postižením se zapojilo do tréninkového programu grafického studia Maturus, o.p.s. Tento projekt byl zaměřený také na zaměstnavatele, kteří mohli využít finanční příspěvek na proplacení mezd zaměstnanců s postižením po dobu prvních 6ti měsíců. V průběhu projektu se ukázalo, že finanční zvýhodnění není pro zaměstnavatele hlavní motivací při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Věříme, že projekt přinesl užitečné zkušenosti jak zaměstnavatelům, tak i jejich zaměstnancům. Zároveň jsme si však vědomi, že před námi v této oblasti leží ještě velký kus cesty. Doufáme, že v této brožurce najdete hlavní informace, které Vám pomohou při rozhodování ohledně zaměstnávání osob s postižením. Snad Vás příběhy firem a jejich zaměstnanců budou INSPIROVAT.

4 INSPIRUJ SE

5 55 Posláním Asistence, o.p.s. je rozpouštět vnitřní a vnější bariéry v životě lidí s postižením. Obecně prospěšná společnost Asistence byla založena v roce 1995 při Jedličkově ústavu a školách v Praze, rodiči a přáteli studentů a absolventů. Podnětem ke vzniku organizace byla situace absolventů, kteří do té doby zůstávali po ukončení studia doma, bez možnosti aktivního uplatnění ve společnosti. Poskytuje své služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, kteří využívají službu na území hl. m. Prahy. V současné době nabízíme tyto sociální služby: Osobní asistence Sociální rehabilitace Tranzitní program Podporované zaměstnávání Ergoterapie

6

7 7 podporované zaměstnávání

8 8 podporované zaměstnávání Podporované zaměstnávání je časově omezená služba, určená pro lidi se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním, kteří chtějí získat a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce. Cílem je, aby klient získal a udržel si takové zaměstnání, které odpovídá jeho zájmům, schopnostem, nadání i osobním možnostem. Podporované zaměstnávání pomáhá klientům vytvářet a rozvíjet jejich dovednosti potřebné k nalezení zaměstnání. Podporu v rámci služby může čerpat taktéž zaměstnavatel, např. v podobě pracovní asistence. PRINCIPY PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ: 1. Uplatnění práva na práci každý má právo na práci, svobodnou volbu povolání, spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky. Lidé se zdravotním postižením mohou toto právo uplatnit s určitou mírou podpory. 2. Občanský princip člověk znevýhodněný na trhu práce má stejná práva, ale i stejné povinnosti jako člověk bez znevýhodnění. 3. Konstruktivní přistup hledání zájmů, přání, nadání, dovedností a možností člověka propojit tyto potřeby s možnostmi a potřebami zaměstnavatele. 4. Individuální přístup respektující přístup ke klientovi vycházející z jeho zájmů, přání, schopností a dovedností. 5. Aktivní přístup uživatele služeb klient je zodpovědný za získání a udržení si práce. OBECNĚ O ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DÁLE OZP) Podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 81 je zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců, povinen zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v poměrné výši, která činí 4% (tj. 1 člověk s postižením na každých 25 zaměstnanců). Pokud zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu osoby se zdravotním znevýhodněním nezaměstnává, má povinnost: ročně zaplatit do státního rozpočtu 2,5násobek průměrné mzdy tj. cca 60tis.Kč anebo nakoupit výrobky či služby od zaměstnavatele, který zaměstnává více jak 50 % osob se zdravotním postižením ve výši 7násobku průměrné mzdy tj. cca 166 tis. Kč anebo kombinace výše uvedeného

9 podporované zaměstnávání 9 VÝHODY ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: Nefinanční výhody: Zisk stabilního, motivovaného, loajálního zaměstnance Konkurenční výhoda společensky odpovědná firma Snížení nákladů na pracovní místo u pracovníků z domova Zlepšení a posílení sociální atmosféry ve firmě Udržení duševní rovnováhy, odbornosti OZP Zlepšení zdravotního stavu a kontaktu s pracovním trhem pro OZP Finanční výhody: Sleva na dani pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením - podle 35 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů činí výše slevy ,- Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením (1. a 2. stupeň ID) a ,- Kč za každého zaměstnance s těžkým zdravotním postižením (3. stupeň ID). Příspěvky z úřadu práce příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa, podle 75 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Jedná se o jednorázový příspěvek ve výši 8-12ti násobku průměrné mzdy. Zvýhodnění zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením např. v obchodní veřejné soutěži. Snížení stresu na pracovišti, zlepšení a posílení sociální atmosféry ve firmě diverzita pracovních týmů

10 10 asistence o.p.s. SLUŽBY ASISTENCE, O.P.S., CENTRA PRACOVNÍ REHABILITACE Pro zaměstnavatele Příprava společnosti na zaměstnávání OZP (osvěta, poskytování informací) Definování finančních a nefinančních výhod zaměstnávání OZP a specifikace jejich získávání Vytipování a nalezení vhodného zaměstnance z řad klientů Optimalizace a úprava pracoviště a pracovní náplně Administrativní podpora související s přijímáním zaměstnance do pracovního poměru Podpora a zapracování OZP Poradenství při zřízení chráněného pracovního místa Pro klienty Ujasnění si motivací a představ o práci a vlastních možností Podpora osobnostního růstu Zprostředkovávání dalšího vzdělávání Orientace na trhu práce Příprava CV a motivačního dopisu Zprostředkování kontaktu se zaměstnavatelem Doprovody na pracovní pohovory Pracovně právní poradenství Trénink dovedností a návyků (příprava a trénování pracovního pohovoru, telefonování se zaměstnavatelem, atd.) Základní sociální poradenství

11

12 13 13 příklady dobré praxe

13 příklady dobré praxe 15 learning machine s.r.o.

14 16 příklady dobré praxe Learning Machine s.r.o. Klientka Lucie Skálová 1. Povězte nám něco o sobě (např. škola, praxe, koníčky, jak jste se dozvěděl o Asistenci, o.p.s.) Jsem ve III. stupni invalidního důchodu, ale jelikož mi chybí potřebné odpracované roky, jsem bez nároku na výplatu. 2. Co pro Vás znamená práce? Práce pro mě znamená příjem a také, protože jsem stále doma a vzhledem k mým diagnózám užívám léky s obsahem opiátů (morfium), je pro mě důležité pracovat z domova a určitě pro mě práce znamená i vytržení ze stereotypu. 3. S čím jste potřebovala pomoct při hledání vhodného zaměstnání? Jelikož jsem hledala práci z domova a na internetu, kde jsem hledala, byly především samé podvodné inzeráty, tak jsem potřebovala pomoc. 4. V čem Vám pomohla Asistence, o.p.s. a její pracovní konzultantky? Asistence mi pomohla najít brigádu, následně zaměstnání a především mi pomohla při sestavení smlouvy. Konzultantka vše s mým zaměstnavatelem domluvila, byla přítomna na naší první pracovní schůzce, což jsem velmi ocenila, jelikož na co jsem se zapomněla zeptat já, tak se zeptala konzultantka. 5. Měla jste nějaké obavy z nástupu do práce a naplnily se tyto obavy? Jak probíhal nástup do zaměstnání? Obavy z nástupu do zaměstnání jsem neměla. Jelikož pracuji z domova a práci si mohu dělat, kdy chci, tak můj začátek v práci byl v pohodě a bez obav. 6. Představte nám, kde pracujete a co děláte (jaká je Vaše náplň práce). Pracuji pro firmu zabývající se prodejem oděvů, tedy především šatů. Mou pracovní náplní je zadávat a popisovat zboží, které můj zaměstnavatel nabízí v internetovém obchodě. 7. Jaká je spolupráce s kolegy? Pracuji sama. 8. Co Vám nástup do práce přinesl, jaké pro Vás nastaly změny? Změny nastaly především v tom, že mám příjem a že se celé dny nenudím. 9. Jak vypadá Vaše ideální práce? Shoduje se Vaše ideální práce s Vaší současnou? Případně v čem konkrétně. Pro mě je toto ideální práce, naprosto mi vyhovuje a hlavně i baví.

15 Learning Machine s.r.o. příklady dobré praxe Jak probíhal zácvik v nové práci, byl potřeba pracovní asistent? Zácvik probíhal na pobočce Asistence, o.p.s, měli jsme tam schůzku s mým zaměstnavatelem a on mi vše vysvětlil a názorně i ukázal. U zapracování nebyla potřeba asistentka. 11. Co byste vzkázala zaměstnavatelům, kteří zatím nezaměstnávají osoby se zdravotním postižením a mají z toho obavy? Že pokud mohou, ať se nad tím zamyslí. Pro nás je to veliká pomoc. A nejen finanční, ale když to budu posuzovat podle sebe, tak je to příjemné vyplnění části dne.

16 18 příklady dobré praxe Learning Machine s.r.o. Klientka Pavla Řehořová 1. Povězte nám něco o sobě (např. škola, praxe, koníčky, jak jste se dozvěděl o Asistenci, o.p.s., věk, zdravotní postižení) Mé jméno zní Pavla Řehořová a pocházím z Prahy. Od útlého věku mám diagnózu dětská mozková obrna. Absolvovala jsem základní školu v Jedličkově ústavu. Po té jsem studovala střední školu sociální na Evangelické akademii. A nyní jsem absolvovala bakalářský obor Veřejná s práva na Metropolitní univerzitě. Mám dvě malé děti, o které pečujeme spolu s manželem, který je zaměstnán v Jedličkově ústavu jako pedagog. O Asistenci, o.p.s. jsem se dozvěděla prostřednictvím Jedličkova ústavu. 2. Co pro Vás znamená práce? Práce pro mě znamená především vydělávání peněz, které jsou potřebné k zabezpečení všech potřeb svých i rodiny. Práce je důležitá i z hlediska sociálních vztahů a profesního vývoje. 3. S čím jste potřeboval/a pomoct při hledání vhodného zaměstnání? Na trhu práce jsem z hlediska svého zdravotního postižení znevýhodněna, což umocňuje mé postižení mluvidel. Zaměstnání se občanům se zdravotním postižením hledá hůře a veřejná správa není v tomto ohledu příliš nápomocna z důvodu jisté nevědomosti a neznalosti. Proto se musí člověk spíše obrátit na neziskový sektor, který je v tomto ohledu více informovaný a jeho zaměstnanci mají více zkušeností s han- dicapovanými občany. Přispívají k tomu i vystudované specializace zaměřené na osoby se zdravotním postižením. 4. V čem Vám pomohla Asistence, o.p.s. a její pracovní konzultantky? Asistence a její konzultantky mi poskytly informace např. ohledně vyhledávání zaměstnání na různých internetových stránkách. Přitom se konzultantky angažovaly ve vyhledávání zaměstnání jednoduše proto, aby na to člověk nebyl sám. Poskytování pravidelného poradenství je součástí programu na hledání si a udržení vhodného místa. 5. Měl jste nějaké obavy z nástupu do práce a naplnily se tyto obavy? Jak probíhal nástup do zaměstnání? Obavy mám vždy, ale je to součást mé povahy. Vždy jsou obavy na místě. Například jaký bude zaměstnavatel a pracovní místo, pozice, na které budete umístěni. Zda bude dostatečně na pracovišti vyřešena bezbariérovost a odstraněny diskriminační faktory apod. 6. Představte nám, kde pracujete a co děláte (jaká je Vaše náplň práce). Mé zaměstnání spočívá ve vyplňování položek, které jsou nutné k informaci o jednotlivých druzích oblečení internetového obchodu. Popis je důležitý a složí k informaci zákazníků o vzhledu oděvu. Můj zaměstnavatel je velice vstřícný. Firma, u které činnost vykonávám, se jmenuje Learning machine s.r.o. Činnost vykonávám

17 Learning Machine s.r.o. příklady dobré praxe 19 z domova pomocí internetu. V tomto ohledu mi chybí sociální kontakt. Na druhou stranu se mohu lépe starat o svoje děti. 7. Co Vám nástup do práce přinesl, jaké pro Vás nastaly změny? Změny jsou minimální z důvodu výkonu činnosti z domu. Komunikace se zaměstnavatelem je bezproblémová a pružná. Trávím více času na počítači, který je pro výkon práce stěžejní. 8. Jak vypadá Vaše ideální práce? Shoduje se Vaše ideální práce s Vaší současnou? Případně v čem konkrétně. Chtěla bych pomáhat lidem tělesně, mentálně či jinak sociálně handicapovaným. Vymýšlet a zúčastnit se projektů na podporu bezbariérovosti a jiných důležitých odvětví života. Mým druhým cílem je též pracovat v ekologických organizacích, které jsou ku prospěchu životnímu prostředí. které mu bylo nabídnuto, protože se mu také hůře nachází. Navíc zaměstnavatel, který zaměstnává handicapovaného člověka, má spoustu výhod, které mu zaručuje legislativa. 11. Co byste vzkázal ostatním lidem se zdravotním postižením, kteří váhají s nástupem do zaměstnání? Aby našli odvahu a pustili se do toho. Záleží na člověku. Já se například bojím také, ale situace mě vždy donutí udělat další krok vpřed, i když jednoduché to z pohledu zaměstnanosti v České republice není vůbec. Člověk musí být hodně trpělivý a odolný vůči předsudkům společnosti. 9. Jak probíhal zácvik v nové práci, byl potřeba pracovní asistent? Pracovní asistent potřeba nebyl. Nácvik probíhal v rámci konzultací se zaměstnavatelem. Práce není složitá. 10. Co byste vzkázal zaměstnavatelům, kteří zatím nezaměstnávají osoby se zdravotním postižením a mají z toho obavy? Aby se obav zdrželi. Myslím si, že handicapovaný člověk má své kvality ať už se to týká manuální či psychické práce. Člověk se zdravotním postižením si mnohem více váží zaměstnání,

18 20 příklady dobré praxe Learning Machine s.r.o. Zaměstnavatel Ladislav Červenka 1. Co Vás přivedlo k rozhodnutí zaměstnávat osoby se zdravotním postižením? Jako lidé (Miloš Červenka a Ladislav Červenka) i jako společnost (Learning Machine s.r.o) věříme v to, že osoby se zdravotním postižením dokáží i pracovně přinést minimálně stejnou hodnotu jako osoby bez zdravotního postižení. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli oslovit přímo osoby se zdravotním postižením. 2. Znali jste výhody zaměstnávání OZP a hrály tyto výhody nějakou roli ve Vašem rozhodování? Neznali, nehrály. Nejdůležitější oblastí, ve které nám Asistence pomohla, byla: Doporučení vhodných kandidátů na otevřené pozice Pomoc s administrativou a právními aspekty spojenými se zaměstnáváním OZP (jsme malá společnost a nemáme vlastní personalisty, kteří by této oblasti rozuměli) 6. Jak probíhalo zapracování nového zaměstnance? Využili jste nějaké podpory či pracovní asistence? Podpory jsme nevyužili, zapracování proběhlo bez jakýchkoliv problémů. 3. Které z výhod zaměstnávání OZP jsou pro Vás nejdůležitější? Podle naší zkušenosti jsou OZP motivovanější a odvádějí lepší práci než ne-ozp zaměstnanci. 4. Jakým způsobem jste oslovovali vhodné uchazeče z řad OZP? Asistence, o.p.s. nám pomohla najít vhodné kandidáty na pozice v naší společnosti. S těmito kandidáty jsme poté absolvovali pohovor v prostorách Asistence, o.p.s., na základě něhož jsme se dohodli na konkrétní spolupráci. 5. Pokud jste využili služeb organizace poskytující podporované zaměstnávání, v čem konkrétně byla spolupráce s ní pro Vás přínosem? Asistence, o.p.s. nám pomohla v mnoha oblastech a hrála klíčovou roli v tom, abychom mohli zaměstnat OZP. 7. Byli jste nuceni upravovat pracovní podmínky (náplň práce, pracovní dobu, technické úpravy pracoviště apod.)? Ne. 8. Jak přijal kolektiv nového zaměstnance se zdravotním postižením? Kolektiv přijal nové zaměstnance dobře, stejně jako ostatní nové zaměstnance, kteří se připojili k našemu týmu. 9. Existovaly na počátku zaměstnávání OZP nějaké obavy z Vaší strany? Pokud ano, změnilo se něco? Na počátku jsme měli obavy z toho, že se zaměstnáváním OZP bude více administrativy než s ostatními zaměstnanci. Tato obava se ukázala jako mylná.

19 Learning Machine s.r.o. příklady dobré praxe Co byste vzkázal ostatním zaměstnavatelům, kteří doposud nezaměstnávají osoby se zdravotním postižením? Je těžké najít schopné a motivované lidi, kteří by se připojili k vašemu pracovnímu týmu. S pomocí organizace jako Asistence, o.p.s. můžete oslovit více relevantních kandidátů z řad OZP, kteří jsou také většinou schopnější a motivovanější než průměrní kandidáti na českém trhu práce.

20 příklady dobré praxe 23 český hydrometeorologický ústav

21 24 příklady dobré praxe ČHMÚ Klient RNDr. Jan Maňák 1. Povězte nám něco o sobě (např. škola, praxe, koníčky, jak jste se dozvěděl o Asistenci, o.p.s.) Jako mladý jsem chodil na vysokou školu a učil jsem se matematiku a fyziku. Pak jsem pracoval v Hydrometeorologickém ústavu a počítal znečištění ovzduší v celých Čechách. Když mě bylo necelých 40 let, začal jsem pracovat sám a vytvářel jsem pro dost organizací výpočty a výsledky. Jezdil jsem každý rok i do ciziny a učil se poznávat tam další spoustu věcí. Taky jsem sportoval a jezdil na kole. Jenže když mě bylo před čtyřmi roky 58 let, přejelo mě na kole auto. Ztratil jsem mnoho znalostí a postupně se je snažím znovu vytvořit. Do Asistence jsem už chodil před dnešními 2 lety a učil jsem se češtinu, čtení a něco v počítači. 2. Co pro Vás znamená práce? Pracovat u hezkých věcí je fajn, aspoň polovinu lidí to baví a s nimi tam jsou často i dobré informace a vztahy. A kdyby tam pracovali i lumpové, radši bych šel pracovat jinam. 3. S čím jste potřeboval/a pomoct při hledání vhodného zaměstnání? Při nápadu, kde bych pracoval, jsem ještě neuměl všechno důležité dohodnout s pracovištěm a s vedoucím. Proto to lépe udělala konzultantka Asistence. 4. V čem Vám pomohla Asistence, o.p.s. a její pracovní konzultantky? Konzultantka dohodla v mojí práci podrobnosti s vedoucím, co a kolik bude peněz, jak mají pomáhat i mně, abych se dozvěděl i detaily. 5. Měl jste nějaké obavy z nástupu do práce a naplnily se tyto obavy? Jak probíhal nástup do zaměstnání? Zaměstnání jsem zvolil tam, kde jsem už dávno před lety pracoval. A zkusil jsem to bez obav a rád. Jenže ta běžná složitější práce mě ještě nešla dobře, protože taková složitější věc mě jen pomalu roste stejně jako u dětí. 6. Představte nám, kde pracujete a co děláte (jaká je Vaše náplň práce). Pracuji teď u organizace (mimo Prahu) a dělám pro ně spoustu různých fotografií. To je pro mě práce jednoduchá a snad i vhodná. 7. Jaká je spolupráce s kolegy? Jeden člověk, který mě vede, mě často učí, co a jak je potřeba vytvářet, dělat a fotografovat. 8. Co Vám nástup do práce přinesl, jaké pro Vás nastaly změny? Není to takový nástup do práce, je to sdělení, co se všechno dá vyfotografovat a udělat to do nějaké určité doby. A aby to bylo v pořádku.

22 ČHMÚ příklady dobré praxe Jak vypadá Vaše ideální práce? Shoduje se Vaše ideální práce s Vaší současnou? Případně v čem konkrétně. Moje současná práce je pěkná a pro mě jednodušší. Původní práce, kterou jsem rád dělal, je složitější a teprve se trochu snažím, abych se jí zase učil. 10. Jak probíhal zácvik v nové práci, byl potřeba pracovní asistent? V současné mé práci fotografovat jsem nepotřeboval nácvik, to šlo snadno. Ale získávám další množství podrobností, které jsem původně ani neuměl. 11. Co byste vzkázal zaměstnavatelům, kteří zatím nezaměstnávají osoby se zdravotním postižením a mají z toho obavy? Mnozí zaměstnavatelé mají tyto obavy proto, že dost lidí pracuje s problémy a bez dobrých nápadů. Kdyby ale pak zjišťovali, kdo pro ně umí pracovat velice pěkně, pak by to byla výhoda i pro ně. Takže jim to zkuste navrhnout. 12. Co byste vzkázal ostatním lidem se zdravotním postižením, kteří váhají s nástupem do zaměstnání? Ať neváhají a zkusí to! Ale ať počítají s tím, že jim to desetkrát nevyjde a třeba po jedenácté to najednou půjde.

23 příklady dobré praxe 27 rubikon, o.p.s.

24 28 příklady dobré praxe Rubikon, o.p.s. Klientka Michaela Hlaváčková Jmenuji se Michaela Hlaváčková, je mi 32 let, celý život žiju v Praze. Po recidivě mozkového nádoru (ve 13 a 23 letech) mimo jiné špatně chodím, venku se neobejdu bez doprovodu. Mezi mé zájmy patří četba, filmy, divadlo, hudba (poslech), cizí jazyky a poznávání jiných kultur, názorů a způsobu života, cestování, historie, počítačová grafika. Absolvovala jsem základní školu s rozšířenou výukou jazyků, jazyky byly němčina (od 3. třídy) a angličtina (od 5. třídy). Pak jsem nastoupila na všeobecné gymnázium, odmaturovala jsem z češtiny, základů společenských věd a obou jazyků. Vždycky jsem cítila, že mi jde líp čeština a cizí jazyky, než matematika, fyzika a chemie. Během gymnázia se potvrdilo, že jsem humanitní typ a ve vodách přírodních věd se nikdy pohybovat nebudu, stejně jako to, že se vždycky budu živit hlavou a nikoli rukama. Střední škola mi pomohla ujasnit si, co mě baví a co mi nejde. Podle toho jsem volila obor při podávání přihlášky na VŠ. První rok jsem zkoušela obory knihovnictví a komparatistika, ale neuspěla jsem. Navštěvovala jsem tedy roční pomaturitní studium němčiny a nakonec jsem se rozhodla, že se tomuto jazyku budu věnovat dál ve větší intenzitě. Přihlásila jsem se na FFUK na obor německý jazyk a literatura a tentokrát to vyšlo. Ve třetím ročníku jsem absolvovala 6-měsíční stipendijní pobyt v německém Pasově v programu Erasmus. Po návratu jsem ze zdravotních důvodů na jeden akademický rok přerušila studium. Dokončit VŠ a získat magisterský diplom se mi povedlo až v roce V roce 2010 jsem z vlastní iniciativy docházela na Kliniku rehabilitačního lékařství 1. LF UK, kde jsem od pacientů dostala kontakt na pracovní poradnu Asistence, o.p.s. Tam jsem zavítala až v roce 2012 s tím, že mám jednak všelijaké zdravotní potíže a nevím, jak to formulovat v životopise srozumitelným způsobem, za druhé přesně nevím, co vlastně chci dělat. S pracovní poradkyní jsem tedy podepsala Smlouvu o poskytování sociální služby sociální rehabilitace, Dohodu o poskytování služby Podporované zaměstnávání a sestavily jsme individuální plán, kde jsem si vytyčila 7 dílčích cílů, které povedou k nalezení stabilního zaměstnání. Docházela jsem do Asistence pravidelně na konzultace a ani ne po měsíci se zúročila naše snaha o precizní životopis. Do Asistence přišel zástupce z neziskové organizace RUBIKON Centrum s dotazem, zda mezi klienty Asistence není zájemce o práci, který by splňoval takové a takové podmínky na konkrétní pozici v RUBIKON Centru. Já jsem na onu pozici vhodná nebyla, ale pracovní poradkyně přece jen nabídla můj životopis, který zaujal natolik, že jsem za týden šla na pohovor a za dva týdny jsem nastoupila. Moje pozice byla prozatím definována jako administrativní pracovník a náplň práce se vyprofilovala až během zkušební doby, kdy se rozhodlo, do kterého běžícího projektu se zapojím. V listopadu 2014 budu v RUBIKON Centru 2 roky a pracuji na pozici odborná asistentka projektu. Z pohovoru v RUBIKON Centru jsem neměla vůbec obavy. Ne snad proto, že bych byla tak sebevědomá, naopak, jsem obrovský trémista! Bylo to spíš štěstí v nevědomosti. Pracovní konzultantka v Asistenci mi řekla, že se spolu půjdeme do RUBIKON Centra nezávazně podívat, jak to tam vypadá, a pak se můžu já i oni rozhodnout. Fajn, řekla jsem si, takže žádný stres... Přesto jsem si prošla webové stránky té organizace a podívala se na Wikipedii na některé pojmy, abych byla v obraze, čím se vlastně zabývají. A ukázalo se, že to bylo víc než dobře! Paní ředitelka se mě zeptala, jestli vím aspoň obecně, co dělají, a já jí klidně odpověděla, co jsem si zjistila. Pak už došlo na konkrétní věci jako moje (fyzické) možnosti ohledně úvazku, časový režim ( Pracujete raději od rána, nebo spíš odpoledne? ), případnou úpravu pracovního prostoru (stolička pod nohy, vhodná kancelářská židle apod.) a nakonec jsem byla provedena po kancelářích. Když jsme odcházely, nechtělo se mi uvěřit, že by to klaplo, ale za pár dnů jsem

25 Rubikon, o.p.s. příklady dobré praxe 29 dostala , že pokud souhlasím, můžu následující týden nastoupit. RUBIKON Centrum mi vyšlo ve všem vstříc, během prvních měsíců a i teď se moji nadřízení ptají, jestli objem práce zvládám bez potíží. Práce pro mě znamená v současné době to nejdůležitější v životě, protože díky ní se dostanu mezi lidi (mám důvod a zároveň povinnost). Jsem na jednu stranu docela plachá a stydlivá, ale zároveň jsem ráda mezi lidmi, zvlášť přibližně stejného věku. Práce mě naplňuje, dává mému životu smysl. Potřebuji vidět něco za sebou, ať už jsou to odeslané y, zpracovaná tabulka v Excelu, sepsaná zpráva o průběhu realizace projektu apod. K duševnímu uspokojení se přidává i vědomí, že jsem něco platná, že to, co dělám, není samoúčelné. A k tomu všemu je to zdroj financí, což není zanedbatelná věc. Pracuji v neziskové organizaci RUBIKON Centrum (v Praze), která pomáhá lidem s trestní minulostí zapojit se zpátky do společnosti, začít žít spořádaným životem. Provozujeme pracovní poradenství, dluhové poradenství a podporujeme vykonávání alternativních trestů. Já působím v té třetí oblasti. Jako odborná asistentka mám na starosti organizační záležitosti při realizaci probačního programu pro mladistvé pachatele, což je právě forma alternativního trestu. Komunikuji s lektory tohoto probačního programu, kteří s mladistvými přímo pracují, komunikuji s Probační a mediační službou ČR, která se na realizaci programu také podílí. Práce zahrnuje i spoustu administrativy, která ale není úplně bezduchá. Každou chvíli se objeví situace, která tu ještě nebyla a je třeba ji řešit, ať už individuálně, nebo v projektovém týmu. Za dva roky jsem se naučila opravdu hodně. Magisterské vzdělání z mého oboru tady sice nepotřebuji, ale němčinu jsem mnohokrát využila a využívám. Např. jsem díky její znalosti mohla pomoci kolegům s psaním závěrečné zprávy v jistém projektu evropské spolupráce. Spolupráce s kolegy je skvělá. Všichni jsou vstřícní a milí. Díky dobré organizaci a struktuře přesně vím, na koho se s čím můžu obrátit. Všichni jsme přibližně ve stejném věku, takže atmosféra je příjemná a mnohdy veselá. Nástup do práce značně přispěl ke zvýšení mého sebevědomí. Mám povinnosti a úkoly, za jejichž řešení a výsledek jsem zodpovědná. Mám důvěru svého nadřízeného, který mě zároveň bere jako rovnocennou osobu. Mám denní režim, což je pro mě důležité. Nemůže se stát, že bych nevěděla, jestli je všední den nebo víkend. Ideální práce je taková, která mě baví a naplňuje, nabízí příležitosti osobního rozvoje, je užitečná společnosti a placená aspoň tak, abych nestrádala. Takovou práci mám. V neziskové organizaci nikdo nedostává smlouvu na dobu neurčitou, protože vše závisí na projektech a financování. O to víc si své práce vážím(e). Zaměstnavatelům bych vzkázala: Dejte zdravotně znevýhodněným lidem šanci. Možná budete překvapeni, co všechno zvládnou. Mají dvojnásobně silnou vůli než zdraví lidé, protože bojují na dvou frontách - v každodenním životě jako všichni ostatní a ještě se svou nemocí či handicapem. Když je zaměstnáte, uděláte dobrou věc a dáte smysl lidskému životu. A z pragmatického hlediska - vyplatí se vám to i finančně :) Ostatním lidem s postižením vzkazuji: Nebojte se, neváhejte a běžte do Asistence nebo jiné organizace pro zdravotně postižené, kde vám pomůžou najít cestu k sebeuplatnění. Nic nevzdávejte předem. Člověk nikdy neví a štěstí přeje připraveným!!

26 příklady dobré praxe 31 hračkotéka

27 32 příklady dobré praxe Hračkotéka Klientka Petra Hynková 1. Povězte nám něco o sobě (např. škola, praxe, koníčky, jak jste se dozvěděl o Asistenci, o.p.s.) Jmenuji se Petra Hynková. Vystudovala jsem střední školu pro knihkupce a nakladatelské pracovníky. Pak jsem šla na divadelní vědu FF UK. Divadlo je i mým koníčkem. Mám ráda hudbu a ráda maluji. Praxi jsem měla také v Národní knihovně, kde to bylo báječné. Asistenci už znám tak dlouho, že si první kontakt nepamatuji. 2. Co pro Vás znamená práce? Výrazný socializační prvek, finanční zdroj a motivace k činnostem. 3. S čím jste potřeboval/a pomoct při hledání vhodného zaměstnání? Potřebovala jsem pomoct s tím, naučit se pořádně napsat curriculum vitae. Obzvláště v tom, v čem jsem dobrá. Také jsem potřebovala pomoct s psaním motivačního dopisu a vyzkoušela jsem si demonstrační pohovor. 4. V čem Vám pomohla Asistence, o.p.s. a její pracovní konzultantky? Viz bod Měl jste nějaké obavy z nástupu do práce a naplnily se tyto obavy? Jak probíhal nástup do zaměstnání? Měla jsem obavy, že nenajdu cestu do práce a obavy z přístupu kolektivu. Ani jedno se naštěstí nenaplnilo. Nástup probíhal celkem hladce. 6. Představte nám, kde pracujete a co děláte (jaká je Vaše náplň práce). Pracuji v Hračkotéce jako prodejní asistent. Má náplň práce je prodej hraček a občasná administrativa podle potřeby. 7. Jaká je spolupráce s kolegy? Úplně úžasná. 8. Co Vám nástup do práce přinesl, jaké pro Vás nastaly změny? Přinesl mi návrat komunikačních schopností a vyšší pocit zodpovědnosti. Změna je ta, že si musím koordinovat svůj čas. 9. Jak vypadá Vaše ideální práce? Shoduje se Vaše ideální práce s Vaší současnou? Případně v čem konkrétně. Toto je má vysněná práce. Protože mám skvělé šéfky a kolegy a mohu prodávat hračky. A mohu tam vídat děti a věnovat se jim, což mě baví. 10. Jak probíhal zácvik v nové práci, byl potřeba pracovní asistent? Pracovní asistent potřeba nebyl, protože zakládající bytosti byly ergoterapeutky a se vším mi pomohly. Zácvik probíhal tak, že jsem se musela naučit všem dovednostem, které jsou potřeba v obchůdku. Nejen prodavač, ale také i skladník.

28 Hračkotéka příklady dobré praxe Co byste vzkázal zaměstnavatelům, kteří zatím nezaměstnávají osoby se zdravotním postižením a mají z toho obavy? Aby se nebáli komunikovat se zájemcem. A aby byli připraveni na to, že většina prostor, které jsou k dispozici, se musí přestavět na bezbariérové. 12. Co byste vzkázal ostatním lidem se zdravotním postižením, kteří váhají s nástupem do zaměstnání? Pracovat je nejenom potřeba, ale i zdroj nečekaných možností a motivací.

29 34 příklady dobré praxe Hračkotéka Zaměstnavatel Jana Řehořková 1. Co Vás přivedlo k rozhodnutí zaměstnávat osoby se zdravotním postižením? Během studia ergoterapie a potom v občanském sdružení Asistence, kde jsem působila jako pracovní konzultantka, jsem se seznámila s problematikou podporovaného zaměstnávání. Lidem s postižením jsem pomáhala psát životopisy, hledat v inzerátech, chodit na pracovní pohovory a podporovat je v prvních měsících nové práce. Bývalo to někdy hodně náročné přesvědčit zaměstnavatele, aby dal šanci právě člověku se znevýhodněním. V jednu chvíli jsem si uvědomila, že by se mi líbilo stát na druhé straně a být zaměstnavatelem, který práci lidem s hendikepem nabízí, hledá vhodné kandidáty na pracovní pozici. Neměli jsme zkušenosti s psaním projektů, ale myšlenka založit sociální firmu byla tak silná, že jsme to prostě zkusily. Získaly jsme dotaci z Evropského sociálního fondu Operačního programu Praha Adaptabilita. Největší výhodu téhle práce spatřuji v tom, že nás baví. Prodávat hračky je samo o sobě po nějaké době nuda. Ale zaměstnávat lidi se znevýhodněním je obohacující a hlavně velmi různorodé. U lidí s postižením vidíte větší nadšení i motivaci k práci. Mají radost, že jsou součástí týmu, že se s nimi počítá a mohou zasahovat do rozhodování o směřování firmy. 2. Znali jste výhody zaměstnávání OZP a hrály tyto výhody nějakou roli ve Vašem rozhodování? Ano, znali jsme výhody zaměstnávání OZP, ale tyto výhody v našem rozhodování nehrály roli. 3. Které z výhod zaměstnávání OZP jsou pro Vás nejdůležitější? V současné době nevyužíváme žádné výhody zaměstnávání OZP. Od ledna 2015 budeme využívat příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením od ÚP. 4. Jakým způsobem jste oslovovali vhodné uchazeče z řad OZP? Spolupracujeme s několika neziskovými organizacemi, které poskytují podporované zaměstnávání Asistence, Dílny tvořivosti, Ergoaktiv, Borůvka, Rytmus. Tyto organizace nám uchazeče o zaměstnání zprostředkovali. Někteří uchazeči si nás našli sami nebo jsme jim byli doporučeni známými. 5. Pokud jste využili služeb organizace poskytující podporované zaměstnávání, v čem konkrétně byla spolupráce s ní pro Vás přínosem? Přínos spatřuji převážně v propojenosti a návaznosti služeb. Když k nám přichází člověk z organizace poskytující PZ, máme o něm přesné informace, známe jeho individuální potřeby, víme, jaké je třeba udělat úpravy a jsme tak lépe připravení. 6. Jak probíhalo zapracování nového zaměstnance? Využili jste nějaké podpory či pracovní asistence? Zaměstnance vždy zapracováváme sami. Pracovní asistence, ani jiné podpory nevyužíváme.

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Diskuse na téma: Dostupné dotace, daňové slevy, další vzdělávání (FDV) a příklady dobré praxe zaměstnavatelů při zaměstnávání osob s postižením

Diskuse na téma: Dostupné dotace, daňové slevy, další vzdělávání (FDV) a příklady dobré praxe zaměstnavatelů při zaměstnávání osob s postižením Diskuse na téma: Dostupné dotace, daňové slevy, další vzdělávání (FDV) a příklady dobré praxe zaměstnavatelů při zaměstnávání osob s postižením 13. ledna 2015, 9.00 11.45hod AmCham, Dušní 10, Praha 1 1.část:

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika 1 O čem to je Souvislosti a aktuální stav OZP na pracovišti Postoje zaměstnavatele Legislativa a změny Je problém jen v legislativě?

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Petr Vyhnánek Praha, 4. 2. 2015 Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha Škola bez bariér

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163 JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Jak na práci, příručka pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Marta Říhová Jan Hanzálek Martin Švec Mgr. Lenka Cole Graficky zpracovala: Mgr. Marta

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Daniel Štich Daniel, 14 let 1. Charakteristika Dan navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění. Ovšem

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Metodika vzniku sociální firmy

Metodika vzniku sociální firmy Sociální firma Hračkotéka Metodika vzniku sociální firmy Obchod s hračkami jako sociální firma zaměstnávající osoby se zdravotním znevýhodněním Tato metodika vznikla jako jeden z výstupů klíčové aktivity

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

V zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce jsou firmy na pražské desítce zdrženlivé

V zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce jsou firmy na pražské desítce zdrženlivé Praha, 15. 4. 2014 V zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce jsou firmy na pražské desítce zdrženlivé Většina oslovených firem v Praze 10 nepřijala za poslední rok ani jednoho uchazeče o zaměstnání

Více

Metropolitní univerzita Praha -

Metropolitní univerzita Praha - Metropolitní univerzita Praha - Škola bez bariér Praha, 7.11.2012 Petr Vyhnánek prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha vysokoškolské studium osob se zdravotním

Více

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 JOB CLUB v Terapeutické komunitě Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 Cíle projektu: Navyknout klienta pravidelné práci, naučit ho pracovním návykům

Více

Jak nalézt ideální zaměstnání

Jak nalézt ideální zaměstnání Jak nalézt ideální zaměstnání Jan Kopecký Siemens s.r.o. Siemens s.r.o., All rights reserved. Kdo jsme? Siemens 2. největší elektrotechnická společnost na světě, 400 000 zaměstnanců ve 190 zemích mnoho

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s.

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. TRANZITNÍ PROGRAM Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. CO NÁS DNES ČEKÁ Představení Tranzitního programu Jak Tranzitní program probíhá Video o Tranzitním programu Práce ve skupinách a následná prezentace CO

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz MŮJ HLAS MOJE PRÁCE PhDr. Daniela RÁZKOVÁ K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz Anotace: Obecně prospěšná společnost Polovina nebe vyškolila již několik desítek těžce tělesně

Více

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ)

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP v rámci PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) Roman Pešek Realizace: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a mediační

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

ODBORNÉ PRAXE PROJEKT MODERNIZACE STUDIA APLIKOVANÉ MATEMATIKY

ODBORNÉ PRAXE PROJEKT MODERNIZACE STUDIA APLIKOVANÉ MATEMATIKY ODBORNÉ PRAXE PROJEKT MODERNIZACE STUDIA APLIKOVANÉ MATEMATIKY 119 praxí (splněno na 170 %) REALIZOVANÉ PRAXE (ZÁŘÍ 2010 ČERVEN 2013) 69 bakalářských odborných praxí 50 magisterských odborných praxí Spolupracující

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Motivační pracovním dopis trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů 3.vyhodnocení výzkumného šetření Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů 3.vyhodnocení výzkumného šetření Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů 3.vyhodnocení výzkumného šetření (říjen 2009 / březen 2010) Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Zaměstnávání OZP Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 7. 3. 2014 Legislativa osoba se zdravotním postižením OZP

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Práce na míru šitá - přibližování

Práce na míru šitá - přibližování Práce na míru šitá - přibližování Asistence, o.s. Založena 1995 pro lidi s tělesným a kombinovaným postižením Poslání: Občanské sdružení Asistence rozpouští vnitřní i vnější bariéry v životě lidí s postižením

Více

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 2 Terminologie 2 slovní zásoba 5 Pozitivní adjektiva popisující

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V KONTEXTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE ANEB JAK JSME SE TO UČILI Jan König Jan.Konig@ergoaktiv.cz Alice Dubnová Alice.Dubnova@ergoaktiv.cz OBSAH Co jsou ta tréninková místa Proč je

Více

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem?

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ZÁŽITKY PRO FIRMY užijte si vztahy se svými klienty, je to pro Vás jediná spolehlivá investice, která se Vám stonásobně vrátí...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY vznikla

Více

Siemens, s.r.o. Spokojenost na obou stranách

Siemens, s.r.o. Spokojenost na obou stranách Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten Siemens, s.r.o. Spokojenost na obou stranách Monika Boržíková, HR Business Partner, Talent Acquistion Manager 4.2.2015, Praha Page 1 Obsah prezentace - Společnost

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce

Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce 2 Sociální pilíř Environmentální pilíř Ekonomický pilíř Sociální pilíř CSR 3 Rovné příležitosti Rozmanitost

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Alternativní nebo normální?

Alternativní nebo normální? Alternativní nebo normální? Koordinace nestandardních úvazků ve standardní organizaci Evropský Sociální Fond Cesta domů,2010 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OPPA- zastavení, reflexe, inspirace

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Výroční konference Příklady úspěšného čerpání a spolupráce projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum.

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. 4 2010 Training centrum Kvalitní kurz manažerské přípravy Managing v praxi Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. Editorial Vážení kolegové, v tomto čísle časopisu Manažer

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

Kavárnička pro rodiče. Volba povolání 2014-2015

Kavárnička pro rodiče. Volba povolání 2014-2015 Kavárnička pro rodiče Volba povolání 2014-2015 Vážení rodiče, vítám Vás na dnešní informační schůzce, věnované Volbě povolání Dnes se dozvíte důležité informace, které Vám pomohou snadněji zvládnout období

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )!

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Investiční poradce: povolání s budoucností Povolání investičního poradce Vám

Více