zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zaměstnávání osob se zdravotním postižením"

Transkript

1 1 INSPIRUJ SE

2 zaměstnávání osob se zdravotním postižením

3 úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace zaměstnáním, který je financovaný z Evropského sociálního fondu. Tento projekt probíhal od července roku 2012 do prosince roku 2014 v Centru pracovní rehabilitace, Asistence, o.p.s. Snažili jsme se v ní zachytit zejména příklady dobré praxe klientů Asistence, o.p.s., kterým se v průběhu tohoto projektu podařilo najít zaměstnání. Dále shrnuje nejdůležitější legislativu, týkající se zaměstnávání OZP. Celkem si za pomoci pracovních konzultantek v rámci projektu našlo práci 32 klientů Asistence, o.p.s. a 16 lidí s postižením se zapojilo do tréninkového programu grafického studia Maturus, o.p.s. Tento projekt byl zaměřený také na zaměstnavatele, kteří mohli využít finanční příspěvek na proplacení mezd zaměstnanců s postižením po dobu prvních 6ti měsíců. V průběhu projektu se ukázalo, že finanční zvýhodnění není pro zaměstnavatele hlavní motivací při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Věříme, že projekt přinesl užitečné zkušenosti jak zaměstnavatelům, tak i jejich zaměstnancům. Zároveň jsme si však vědomi, že před námi v této oblasti leží ještě velký kus cesty. Doufáme, že v této brožurce najdete hlavní informace, které Vám pomohou při rozhodování ohledně zaměstnávání osob s postižením. Snad Vás příběhy firem a jejich zaměstnanců budou INSPIROVAT.

4 INSPIRUJ SE

5 55 Posláním Asistence, o.p.s. je rozpouštět vnitřní a vnější bariéry v životě lidí s postižením. Obecně prospěšná společnost Asistence byla založena v roce 1995 při Jedličkově ústavu a školách v Praze, rodiči a přáteli studentů a absolventů. Podnětem ke vzniku organizace byla situace absolventů, kteří do té doby zůstávali po ukončení studia doma, bez možnosti aktivního uplatnění ve společnosti. Poskytuje své služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, kteří využívají službu na území hl. m. Prahy. V současné době nabízíme tyto sociální služby: Osobní asistence Sociální rehabilitace Tranzitní program Podporované zaměstnávání Ergoterapie

6

7 7 podporované zaměstnávání

8 8 podporované zaměstnávání Podporované zaměstnávání je časově omezená služba, určená pro lidi se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním, kteří chtějí získat a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce. Cílem je, aby klient získal a udržel si takové zaměstnání, které odpovídá jeho zájmům, schopnostem, nadání i osobním možnostem. Podporované zaměstnávání pomáhá klientům vytvářet a rozvíjet jejich dovednosti potřebné k nalezení zaměstnání. Podporu v rámci služby může čerpat taktéž zaměstnavatel, např. v podobě pracovní asistence. PRINCIPY PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ: 1. Uplatnění práva na práci každý má právo na práci, svobodnou volbu povolání, spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky. Lidé se zdravotním postižením mohou toto právo uplatnit s určitou mírou podpory. 2. Občanský princip člověk znevýhodněný na trhu práce má stejná práva, ale i stejné povinnosti jako člověk bez znevýhodnění. 3. Konstruktivní přistup hledání zájmů, přání, nadání, dovedností a možností člověka propojit tyto potřeby s možnostmi a potřebami zaměstnavatele. 4. Individuální přístup respektující přístup ke klientovi vycházející z jeho zájmů, přání, schopností a dovedností. 5. Aktivní přístup uživatele služeb klient je zodpovědný za získání a udržení si práce. OBECNĚ O ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DÁLE OZP) Podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 81 je zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců, povinen zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v poměrné výši, která činí 4% (tj. 1 člověk s postižením na každých 25 zaměstnanců). Pokud zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu osoby se zdravotním znevýhodněním nezaměstnává, má povinnost: ročně zaplatit do státního rozpočtu 2,5násobek průměrné mzdy tj. cca 60tis.Kč anebo nakoupit výrobky či služby od zaměstnavatele, který zaměstnává více jak 50 % osob se zdravotním postižením ve výši 7násobku průměrné mzdy tj. cca 166 tis. Kč anebo kombinace výše uvedeného

9 podporované zaměstnávání 9 VÝHODY ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: Nefinanční výhody: Zisk stabilního, motivovaného, loajálního zaměstnance Konkurenční výhoda společensky odpovědná firma Snížení nákladů na pracovní místo u pracovníků z domova Zlepšení a posílení sociální atmosféry ve firmě Udržení duševní rovnováhy, odbornosti OZP Zlepšení zdravotního stavu a kontaktu s pracovním trhem pro OZP Finanční výhody: Sleva na dani pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením - podle 35 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů činí výše slevy ,- Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením (1. a 2. stupeň ID) a ,- Kč za každého zaměstnance s těžkým zdravotním postižením (3. stupeň ID). Příspěvky z úřadu práce příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa, podle 75 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Jedná se o jednorázový příspěvek ve výši 8-12ti násobku průměrné mzdy. Zvýhodnění zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením např. v obchodní veřejné soutěži. Snížení stresu na pracovišti, zlepšení a posílení sociální atmosféry ve firmě diverzita pracovních týmů

10 10 asistence o.p.s. SLUŽBY ASISTENCE, O.P.S., CENTRA PRACOVNÍ REHABILITACE Pro zaměstnavatele Příprava společnosti na zaměstnávání OZP (osvěta, poskytování informací) Definování finančních a nefinančních výhod zaměstnávání OZP a specifikace jejich získávání Vytipování a nalezení vhodného zaměstnance z řad klientů Optimalizace a úprava pracoviště a pracovní náplně Administrativní podpora související s přijímáním zaměstnance do pracovního poměru Podpora a zapracování OZP Poradenství při zřízení chráněného pracovního místa Pro klienty Ujasnění si motivací a představ o práci a vlastních možností Podpora osobnostního růstu Zprostředkovávání dalšího vzdělávání Orientace na trhu práce Příprava CV a motivačního dopisu Zprostředkování kontaktu se zaměstnavatelem Doprovody na pracovní pohovory Pracovně právní poradenství Trénink dovedností a návyků (příprava a trénování pracovního pohovoru, telefonování se zaměstnavatelem, atd.) Základní sociální poradenství

11

12 13 13 příklady dobré praxe

13 příklady dobré praxe 15 learning machine s.r.o.

14 16 příklady dobré praxe Learning Machine s.r.o. Klientka Lucie Skálová 1. Povězte nám něco o sobě (např. škola, praxe, koníčky, jak jste se dozvěděl o Asistenci, o.p.s.) Jsem ve III. stupni invalidního důchodu, ale jelikož mi chybí potřebné odpracované roky, jsem bez nároku na výplatu. 2. Co pro Vás znamená práce? Práce pro mě znamená příjem a také, protože jsem stále doma a vzhledem k mým diagnózám užívám léky s obsahem opiátů (morfium), je pro mě důležité pracovat z domova a určitě pro mě práce znamená i vytržení ze stereotypu. 3. S čím jste potřebovala pomoct při hledání vhodného zaměstnání? Jelikož jsem hledala práci z domova a na internetu, kde jsem hledala, byly především samé podvodné inzeráty, tak jsem potřebovala pomoc. 4. V čem Vám pomohla Asistence, o.p.s. a její pracovní konzultantky? Asistence mi pomohla najít brigádu, následně zaměstnání a především mi pomohla při sestavení smlouvy. Konzultantka vše s mým zaměstnavatelem domluvila, byla přítomna na naší první pracovní schůzce, což jsem velmi ocenila, jelikož na co jsem se zapomněla zeptat já, tak se zeptala konzultantka. 5. Měla jste nějaké obavy z nástupu do práce a naplnily se tyto obavy? Jak probíhal nástup do zaměstnání? Obavy z nástupu do zaměstnání jsem neměla. Jelikož pracuji z domova a práci si mohu dělat, kdy chci, tak můj začátek v práci byl v pohodě a bez obav. 6. Představte nám, kde pracujete a co děláte (jaká je Vaše náplň práce). Pracuji pro firmu zabývající se prodejem oděvů, tedy především šatů. Mou pracovní náplní je zadávat a popisovat zboží, které můj zaměstnavatel nabízí v internetovém obchodě. 7. Jaká je spolupráce s kolegy? Pracuji sama. 8. Co Vám nástup do práce přinesl, jaké pro Vás nastaly změny? Změny nastaly především v tom, že mám příjem a že se celé dny nenudím. 9. Jak vypadá Vaše ideální práce? Shoduje se Vaše ideální práce s Vaší současnou? Případně v čem konkrétně. Pro mě je toto ideální práce, naprosto mi vyhovuje a hlavně i baví.

15 Learning Machine s.r.o. příklady dobré praxe Jak probíhal zácvik v nové práci, byl potřeba pracovní asistent? Zácvik probíhal na pobočce Asistence, o.p.s, měli jsme tam schůzku s mým zaměstnavatelem a on mi vše vysvětlil a názorně i ukázal. U zapracování nebyla potřeba asistentka. 11. Co byste vzkázala zaměstnavatelům, kteří zatím nezaměstnávají osoby se zdravotním postižením a mají z toho obavy? Že pokud mohou, ať se nad tím zamyslí. Pro nás je to veliká pomoc. A nejen finanční, ale když to budu posuzovat podle sebe, tak je to příjemné vyplnění části dne.

16 18 příklady dobré praxe Learning Machine s.r.o. Klientka Pavla Řehořová 1. Povězte nám něco o sobě (např. škola, praxe, koníčky, jak jste se dozvěděl o Asistenci, o.p.s., věk, zdravotní postižení) Mé jméno zní Pavla Řehořová a pocházím z Prahy. Od útlého věku mám diagnózu dětská mozková obrna. Absolvovala jsem základní školu v Jedličkově ústavu. Po té jsem studovala střední školu sociální na Evangelické akademii. A nyní jsem absolvovala bakalářský obor Veřejná s práva na Metropolitní univerzitě. Mám dvě malé děti, o které pečujeme spolu s manželem, který je zaměstnán v Jedličkově ústavu jako pedagog. O Asistenci, o.p.s. jsem se dozvěděla prostřednictvím Jedličkova ústavu. 2. Co pro Vás znamená práce? Práce pro mě znamená především vydělávání peněz, které jsou potřebné k zabezpečení všech potřeb svých i rodiny. Práce je důležitá i z hlediska sociálních vztahů a profesního vývoje. 3. S čím jste potřeboval/a pomoct při hledání vhodného zaměstnání? Na trhu práce jsem z hlediska svého zdravotního postižení znevýhodněna, což umocňuje mé postižení mluvidel. Zaměstnání se občanům se zdravotním postižením hledá hůře a veřejná správa není v tomto ohledu příliš nápomocna z důvodu jisté nevědomosti a neznalosti. Proto se musí člověk spíše obrátit na neziskový sektor, který je v tomto ohledu více informovaný a jeho zaměstnanci mají více zkušeností s han- dicapovanými občany. Přispívají k tomu i vystudované specializace zaměřené na osoby se zdravotním postižením. 4. V čem Vám pomohla Asistence, o.p.s. a její pracovní konzultantky? Asistence a její konzultantky mi poskytly informace např. ohledně vyhledávání zaměstnání na různých internetových stránkách. Přitom se konzultantky angažovaly ve vyhledávání zaměstnání jednoduše proto, aby na to člověk nebyl sám. Poskytování pravidelného poradenství je součástí programu na hledání si a udržení vhodného místa. 5. Měl jste nějaké obavy z nástupu do práce a naplnily se tyto obavy? Jak probíhal nástup do zaměstnání? Obavy mám vždy, ale je to součást mé povahy. Vždy jsou obavy na místě. Například jaký bude zaměstnavatel a pracovní místo, pozice, na které budete umístěni. Zda bude dostatečně na pracovišti vyřešena bezbariérovost a odstraněny diskriminační faktory apod. 6. Představte nám, kde pracujete a co děláte (jaká je Vaše náplň práce). Mé zaměstnání spočívá ve vyplňování položek, které jsou nutné k informaci o jednotlivých druzích oblečení internetového obchodu. Popis je důležitý a složí k informaci zákazníků o vzhledu oděvu. Můj zaměstnavatel je velice vstřícný. Firma, u které činnost vykonávám, se jmenuje Learning machine s.r.o. Činnost vykonávám

17 Learning Machine s.r.o. příklady dobré praxe 19 z domova pomocí internetu. V tomto ohledu mi chybí sociální kontakt. Na druhou stranu se mohu lépe starat o svoje děti. 7. Co Vám nástup do práce přinesl, jaké pro Vás nastaly změny? Změny jsou minimální z důvodu výkonu činnosti z domu. Komunikace se zaměstnavatelem je bezproblémová a pružná. Trávím více času na počítači, který je pro výkon práce stěžejní. 8. Jak vypadá Vaše ideální práce? Shoduje se Vaše ideální práce s Vaší současnou? Případně v čem konkrétně. Chtěla bych pomáhat lidem tělesně, mentálně či jinak sociálně handicapovaným. Vymýšlet a zúčastnit se projektů na podporu bezbariérovosti a jiných důležitých odvětví života. Mým druhým cílem je též pracovat v ekologických organizacích, které jsou ku prospěchu životnímu prostředí. které mu bylo nabídnuto, protože se mu také hůře nachází. Navíc zaměstnavatel, který zaměstnává handicapovaného člověka, má spoustu výhod, které mu zaručuje legislativa. 11. Co byste vzkázal ostatním lidem se zdravotním postižením, kteří váhají s nástupem do zaměstnání? Aby našli odvahu a pustili se do toho. Záleží na člověku. Já se například bojím také, ale situace mě vždy donutí udělat další krok vpřed, i když jednoduché to z pohledu zaměstnanosti v České republice není vůbec. Člověk musí být hodně trpělivý a odolný vůči předsudkům společnosti. 9. Jak probíhal zácvik v nové práci, byl potřeba pracovní asistent? Pracovní asistent potřeba nebyl. Nácvik probíhal v rámci konzultací se zaměstnavatelem. Práce není složitá. 10. Co byste vzkázal zaměstnavatelům, kteří zatím nezaměstnávají osoby se zdravotním postižením a mají z toho obavy? Aby se obav zdrželi. Myslím si, že handicapovaný člověk má své kvality ať už se to týká manuální či psychické práce. Člověk se zdravotním postižením si mnohem více váží zaměstnání,

18 20 příklady dobré praxe Learning Machine s.r.o. Zaměstnavatel Ladislav Červenka 1. Co Vás přivedlo k rozhodnutí zaměstnávat osoby se zdravotním postižením? Jako lidé (Miloš Červenka a Ladislav Červenka) i jako společnost (Learning Machine s.r.o) věříme v to, že osoby se zdravotním postižením dokáží i pracovně přinést minimálně stejnou hodnotu jako osoby bez zdravotního postižení. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli oslovit přímo osoby se zdravotním postižením. 2. Znali jste výhody zaměstnávání OZP a hrály tyto výhody nějakou roli ve Vašem rozhodování? Neznali, nehrály. Nejdůležitější oblastí, ve které nám Asistence pomohla, byla: Doporučení vhodných kandidátů na otevřené pozice Pomoc s administrativou a právními aspekty spojenými se zaměstnáváním OZP (jsme malá společnost a nemáme vlastní personalisty, kteří by této oblasti rozuměli) 6. Jak probíhalo zapracování nového zaměstnance? Využili jste nějaké podpory či pracovní asistence? Podpory jsme nevyužili, zapracování proběhlo bez jakýchkoliv problémů. 3. Které z výhod zaměstnávání OZP jsou pro Vás nejdůležitější? Podle naší zkušenosti jsou OZP motivovanější a odvádějí lepší práci než ne-ozp zaměstnanci. 4. Jakým způsobem jste oslovovali vhodné uchazeče z řad OZP? Asistence, o.p.s. nám pomohla najít vhodné kandidáty na pozice v naší společnosti. S těmito kandidáty jsme poté absolvovali pohovor v prostorách Asistence, o.p.s., na základě něhož jsme se dohodli na konkrétní spolupráci. 5. Pokud jste využili služeb organizace poskytující podporované zaměstnávání, v čem konkrétně byla spolupráce s ní pro Vás přínosem? Asistence, o.p.s. nám pomohla v mnoha oblastech a hrála klíčovou roli v tom, abychom mohli zaměstnat OZP. 7. Byli jste nuceni upravovat pracovní podmínky (náplň práce, pracovní dobu, technické úpravy pracoviště apod.)? Ne. 8. Jak přijal kolektiv nového zaměstnance se zdravotním postižením? Kolektiv přijal nové zaměstnance dobře, stejně jako ostatní nové zaměstnance, kteří se připojili k našemu týmu. 9. Existovaly na počátku zaměstnávání OZP nějaké obavy z Vaší strany? Pokud ano, změnilo se něco? Na počátku jsme měli obavy z toho, že se zaměstnáváním OZP bude více administrativy než s ostatními zaměstnanci. Tato obava se ukázala jako mylná.

19 Learning Machine s.r.o. příklady dobré praxe Co byste vzkázal ostatním zaměstnavatelům, kteří doposud nezaměstnávají osoby se zdravotním postižením? Je těžké najít schopné a motivované lidi, kteří by se připojili k vašemu pracovnímu týmu. S pomocí organizace jako Asistence, o.p.s. můžete oslovit více relevantních kandidátů z řad OZP, kteří jsou také většinou schopnější a motivovanější než průměrní kandidáti na českém trhu práce.

20 příklady dobré praxe 23 český hydrometeorologický ústav

21 24 příklady dobré praxe ČHMÚ Klient RNDr. Jan Maňák 1. Povězte nám něco o sobě (např. škola, praxe, koníčky, jak jste se dozvěděl o Asistenci, o.p.s.) Jako mladý jsem chodil na vysokou školu a učil jsem se matematiku a fyziku. Pak jsem pracoval v Hydrometeorologickém ústavu a počítal znečištění ovzduší v celých Čechách. Když mě bylo necelých 40 let, začal jsem pracovat sám a vytvářel jsem pro dost organizací výpočty a výsledky. Jezdil jsem každý rok i do ciziny a učil se poznávat tam další spoustu věcí. Taky jsem sportoval a jezdil na kole. Jenže když mě bylo před čtyřmi roky 58 let, přejelo mě na kole auto. Ztratil jsem mnoho znalostí a postupně se je snažím znovu vytvořit. Do Asistence jsem už chodil před dnešními 2 lety a učil jsem se češtinu, čtení a něco v počítači. 2. Co pro Vás znamená práce? Pracovat u hezkých věcí je fajn, aspoň polovinu lidí to baví a s nimi tam jsou často i dobré informace a vztahy. A kdyby tam pracovali i lumpové, radši bych šel pracovat jinam. 3. S čím jste potřeboval/a pomoct při hledání vhodného zaměstnání? Při nápadu, kde bych pracoval, jsem ještě neuměl všechno důležité dohodnout s pracovištěm a s vedoucím. Proto to lépe udělala konzultantka Asistence. 4. V čem Vám pomohla Asistence, o.p.s. a její pracovní konzultantky? Konzultantka dohodla v mojí práci podrobnosti s vedoucím, co a kolik bude peněz, jak mají pomáhat i mně, abych se dozvěděl i detaily. 5. Měl jste nějaké obavy z nástupu do práce a naplnily se tyto obavy? Jak probíhal nástup do zaměstnání? Zaměstnání jsem zvolil tam, kde jsem už dávno před lety pracoval. A zkusil jsem to bez obav a rád. Jenže ta běžná složitější práce mě ještě nešla dobře, protože taková složitější věc mě jen pomalu roste stejně jako u dětí. 6. Představte nám, kde pracujete a co děláte (jaká je Vaše náplň práce). Pracuji teď u organizace (mimo Prahu) a dělám pro ně spoustu různých fotografií. To je pro mě práce jednoduchá a snad i vhodná. 7. Jaká je spolupráce s kolegy? Jeden člověk, který mě vede, mě často učí, co a jak je potřeba vytvářet, dělat a fotografovat. 8. Co Vám nástup do práce přinesl, jaké pro Vás nastaly změny? Není to takový nástup do práce, je to sdělení, co se všechno dá vyfotografovat a udělat to do nějaké určité doby. A aby to bylo v pořádku.

22 ČHMÚ příklady dobré praxe Jak vypadá Vaše ideální práce? Shoduje se Vaše ideální práce s Vaší současnou? Případně v čem konkrétně. Moje současná práce je pěkná a pro mě jednodušší. Původní práce, kterou jsem rád dělal, je složitější a teprve se trochu snažím, abych se jí zase učil. 10. Jak probíhal zácvik v nové práci, byl potřeba pracovní asistent? V současné mé práci fotografovat jsem nepotřeboval nácvik, to šlo snadno. Ale získávám další množství podrobností, které jsem původně ani neuměl. 11. Co byste vzkázal zaměstnavatelům, kteří zatím nezaměstnávají osoby se zdravotním postižením a mají z toho obavy? Mnozí zaměstnavatelé mají tyto obavy proto, že dost lidí pracuje s problémy a bez dobrých nápadů. Kdyby ale pak zjišťovali, kdo pro ně umí pracovat velice pěkně, pak by to byla výhoda i pro ně. Takže jim to zkuste navrhnout. 12. Co byste vzkázal ostatním lidem se zdravotním postižením, kteří váhají s nástupem do zaměstnání? Ať neváhají a zkusí to! Ale ať počítají s tím, že jim to desetkrát nevyjde a třeba po jedenácté to najednou půjde.

23 příklady dobré praxe 27 rubikon, o.p.s.

24 28 příklady dobré praxe Rubikon, o.p.s. Klientka Michaela Hlaváčková Jmenuji se Michaela Hlaváčková, je mi 32 let, celý život žiju v Praze. Po recidivě mozkového nádoru (ve 13 a 23 letech) mimo jiné špatně chodím, venku se neobejdu bez doprovodu. Mezi mé zájmy patří četba, filmy, divadlo, hudba (poslech), cizí jazyky a poznávání jiných kultur, názorů a způsobu života, cestování, historie, počítačová grafika. Absolvovala jsem základní školu s rozšířenou výukou jazyků, jazyky byly němčina (od 3. třídy) a angličtina (od 5. třídy). Pak jsem nastoupila na všeobecné gymnázium, odmaturovala jsem z češtiny, základů společenských věd a obou jazyků. Vždycky jsem cítila, že mi jde líp čeština a cizí jazyky, než matematika, fyzika a chemie. Během gymnázia se potvrdilo, že jsem humanitní typ a ve vodách přírodních věd se nikdy pohybovat nebudu, stejně jako to, že se vždycky budu živit hlavou a nikoli rukama. Střední škola mi pomohla ujasnit si, co mě baví a co mi nejde. Podle toho jsem volila obor při podávání přihlášky na VŠ. První rok jsem zkoušela obory knihovnictví a komparatistika, ale neuspěla jsem. Navštěvovala jsem tedy roční pomaturitní studium němčiny a nakonec jsem se rozhodla, že se tomuto jazyku budu věnovat dál ve větší intenzitě. Přihlásila jsem se na FFUK na obor německý jazyk a literatura a tentokrát to vyšlo. Ve třetím ročníku jsem absolvovala 6-měsíční stipendijní pobyt v německém Pasově v programu Erasmus. Po návratu jsem ze zdravotních důvodů na jeden akademický rok přerušila studium. Dokončit VŠ a získat magisterský diplom se mi povedlo až v roce V roce 2010 jsem z vlastní iniciativy docházela na Kliniku rehabilitačního lékařství 1. LF UK, kde jsem od pacientů dostala kontakt na pracovní poradnu Asistence, o.p.s. Tam jsem zavítala až v roce 2012 s tím, že mám jednak všelijaké zdravotní potíže a nevím, jak to formulovat v životopise srozumitelným způsobem, za druhé přesně nevím, co vlastně chci dělat. S pracovní poradkyní jsem tedy podepsala Smlouvu o poskytování sociální služby sociální rehabilitace, Dohodu o poskytování služby Podporované zaměstnávání a sestavily jsme individuální plán, kde jsem si vytyčila 7 dílčích cílů, které povedou k nalezení stabilního zaměstnání. Docházela jsem do Asistence pravidelně na konzultace a ani ne po měsíci se zúročila naše snaha o precizní životopis. Do Asistence přišel zástupce z neziskové organizace RUBIKON Centrum s dotazem, zda mezi klienty Asistence není zájemce o práci, který by splňoval takové a takové podmínky na konkrétní pozici v RUBIKON Centru. Já jsem na onu pozici vhodná nebyla, ale pracovní poradkyně přece jen nabídla můj životopis, který zaujal natolik, že jsem za týden šla na pohovor a za dva týdny jsem nastoupila. Moje pozice byla prozatím definována jako administrativní pracovník a náplň práce se vyprofilovala až během zkušební doby, kdy se rozhodlo, do kterého běžícího projektu se zapojím. V listopadu 2014 budu v RUBIKON Centru 2 roky a pracuji na pozici odborná asistentka projektu. Z pohovoru v RUBIKON Centru jsem neměla vůbec obavy. Ne snad proto, že bych byla tak sebevědomá, naopak, jsem obrovský trémista! Bylo to spíš štěstí v nevědomosti. Pracovní konzultantka v Asistenci mi řekla, že se spolu půjdeme do RUBIKON Centra nezávazně podívat, jak to tam vypadá, a pak se můžu já i oni rozhodnout. Fajn, řekla jsem si, takže žádný stres... Přesto jsem si prošla webové stránky té organizace a podívala se na Wikipedii na některé pojmy, abych byla v obraze, čím se vlastně zabývají. A ukázalo se, že to bylo víc než dobře! Paní ředitelka se mě zeptala, jestli vím aspoň obecně, co dělají, a já jí klidně odpověděla, co jsem si zjistila. Pak už došlo na konkrétní věci jako moje (fyzické) možnosti ohledně úvazku, časový režim ( Pracujete raději od rána, nebo spíš odpoledne? ), případnou úpravu pracovního prostoru (stolička pod nohy, vhodná kancelářská židle apod.) a nakonec jsem byla provedena po kancelářích. Když jsme odcházely, nechtělo se mi uvěřit, že by to klaplo, ale za pár dnů jsem

25 Rubikon, o.p.s. příklady dobré praxe 29 dostala , že pokud souhlasím, můžu následující týden nastoupit. RUBIKON Centrum mi vyšlo ve všem vstříc, během prvních měsíců a i teď se moji nadřízení ptají, jestli objem práce zvládám bez potíží. Práce pro mě znamená v současné době to nejdůležitější v životě, protože díky ní se dostanu mezi lidi (mám důvod a zároveň povinnost). Jsem na jednu stranu docela plachá a stydlivá, ale zároveň jsem ráda mezi lidmi, zvlášť přibližně stejného věku. Práce mě naplňuje, dává mému životu smysl. Potřebuji vidět něco za sebou, ať už jsou to odeslané y, zpracovaná tabulka v Excelu, sepsaná zpráva o průběhu realizace projektu apod. K duševnímu uspokojení se přidává i vědomí, že jsem něco platná, že to, co dělám, není samoúčelné. A k tomu všemu je to zdroj financí, což není zanedbatelná věc. Pracuji v neziskové organizaci RUBIKON Centrum (v Praze), která pomáhá lidem s trestní minulostí zapojit se zpátky do společnosti, začít žít spořádaným životem. Provozujeme pracovní poradenství, dluhové poradenství a podporujeme vykonávání alternativních trestů. Já působím v té třetí oblasti. Jako odborná asistentka mám na starosti organizační záležitosti při realizaci probačního programu pro mladistvé pachatele, což je právě forma alternativního trestu. Komunikuji s lektory tohoto probačního programu, kteří s mladistvými přímo pracují, komunikuji s Probační a mediační službou ČR, která se na realizaci programu také podílí. Práce zahrnuje i spoustu administrativy, která ale není úplně bezduchá. Každou chvíli se objeví situace, která tu ještě nebyla a je třeba ji řešit, ať už individuálně, nebo v projektovém týmu. Za dva roky jsem se naučila opravdu hodně. Magisterské vzdělání z mého oboru tady sice nepotřebuji, ale němčinu jsem mnohokrát využila a využívám. Např. jsem díky její znalosti mohla pomoci kolegům s psaním závěrečné zprávy v jistém projektu evropské spolupráce. Spolupráce s kolegy je skvělá. Všichni jsou vstřícní a milí. Díky dobré organizaci a struktuře přesně vím, na koho se s čím můžu obrátit. Všichni jsme přibližně ve stejném věku, takže atmosféra je příjemná a mnohdy veselá. Nástup do práce značně přispěl ke zvýšení mého sebevědomí. Mám povinnosti a úkoly, za jejichž řešení a výsledek jsem zodpovědná. Mám důvěru svého nadřízeného, který mě zároveň bere jako rovnocennou osobu. Mám denní režim, což je pro mě důležité. Nemůže se stát, že bych nevěděla, jestli je všední den nebo víkend. Ideální práce je taková, která mě baví a naplňuje, nabízí příležitosti osobního rozvoje, je užitečná společnosti a placená aspoň tak, abych nestrádala. Takovou práci mám. V neziskové organizaci nikdo nedostává smlouvu na dobu neurčitou, protože vše závisí na projektech a financování. O to víc si své práce vážím(e). Zaměstnavatelům bych vzkázala: Dejte zdravotně znevýhodněným lidem šanci. Možná budete překvapeni, co všechno zvládnou. Mají dvojnásobně silnou vůli než zdraví lidé, protože bojují na dvou frontách - v každodenním životě jako všichni ostatní a ještě se svou nemocí či handicapem. Když je zaměstnáte, uděláte dobrou věc a dáte smysl lidskému životu. A z pragmatického hlediska - vyplatí se vám to i finančně :) Ostatním lidem s postižením vzkazuji: Nebojte se, neváhejte a běžte do Asistence nebo jiné organizace pro zdravotně postižené, kde vám pomůžou najít cestu k sebeuplatnění. Nic nevzdávejte předem. Člověk nikdy neví a štěstí přeje připraveným!!

26 příklady dobré praxe 31 hračkotéka

27 32 příklady dobré praxe Hračkotéka Klientka Petra Hynková 1. Povězte nám něco o sobě (např. škola, praxe, koníčky, jak jste se dozvěděl o Asistenci, o.p.s.) Jmenuji se Petra Hynková. Vystudovala jsem střední školu pro knihkupce a nakladatelské pracovníky. Pak jsem šla na divadelní vědu FF UK. Divadlo je i mým koníčkem. Mám ráda hudbu a ráda maluji. Praxi jsem měla také v Národní knihovně, kde to bylo báječné. Asistenci už znám tak dlouho, že si první kontakt nepamatuji. 2. Co pro Vás znamená práce? Výrazný socializační prvek, finanční zdroj a motivace k činnostem. 3. S čím jste potřeboval/a pomoct při hledání vhodného zaměstnání? Potřebovala jsem pomoct s tím, naučit se pořádně napsat curriculum vitae. Obzvláště v tom, v čem jsem dobrá. Také jsem potřebovala pomoct s psaním motivačního dopisu a vyzkoušela jsem si demonstrační pohovor. 4. V čem Vám pomohla Asistence, o.p.s. a její pracovní konzultantky? Viz bod Měl jste nějaké obavy z nástupu do práce a naplnily se tyto obavy? Jak probíhal nástup do zaměstnání? Měla jsem obavy, že nenajdu cestu do práce a obavy z přístupu kolektivu. Ani jedno se naštěstí nenaplnilo. Nástup probíhal celkem hladce. 6. Představte nám, kde pracujete a co děláte (jaká je Vaše náplň práce). Pracuji v Hračkotéce jako prodejní asistent. Má náplň práce je prodej hraček a občasná administrativa podle potřeby. 7. Jaká je spolupráce s kolegy? Úplně úžasná. 8. Co Vám nástup do práce přinesl, jaké pro Vás nastaly změny? Přinesl mi návrat komunikačních schopností a vyšší pocit zodpovědnosti. Změna je ta, že si musím koordinovat svůj čas. 9. Jak vypadá Vaše ideální práce? Shoduje se Vaše ideální práce s Vaší současnou? Případně v čem konkrétně. Toto je má vysněná práce. Protože mám skvělé šéfky a kolegy a mohu prodávat hračky. A mohu tam vídat děti a věnovat se jim, což mě baví. 10. Jak probíhal zácvik v nové práci, byl potřeba pracovní asistent? Pracovní asistent potřeba nebyl, protože zakládající bytosti byly ergoterapeutky a se vším mi pomohly. Zácvik probíhal tak, že jsem se musela naučit všem dovednostem, které jsou potřeba v obchůdku. Nejen prodavač, ale také i skladník.

28 Hračkotéka příklady dobré praxe Co byste vzkázal zaměstnavatelům, kteří zatím nezaměstnávají osoby se zdravotním postižením a mají z toho obavy? Aby se nebáli komunikovat se zájemcem. A aby byli připraveni na to, že většina prostor, které jsou k dispozici, se musí přestavět na bezbariérové. 12. Co byste vzkázal ostatním lidem se zdravotním postižením, kteří váhají s nástupem do zaměstnání? Pracovat je nejenom potřeba, ale i zdroj nečekaných možností a motivací.

29 34 příklady dobré praxe Hračkotéka Zaměstnavatel Jana Řehořková 1. Co Vás přivedlo k rozhodnutí zaměstnávat osoby se zdravotním postižením? Během studia ergoterapie a potom v občanském sdružení Asistence, kde jsem působila jako pracovní konzultantka, jsem se seznámila s problematikou podporovaného zaměstnávání. Lidem s postižením jsem pomáhala psát životopisy, hledat v inzerátech, chodit na pracovní pohovory a podporovat je v prvních měsících nové práce. Bývalo to někdy hodně náročné přesvědčit zaměstnavatele, aby dal šanci právě člověku se znevýhodněním. V jednu chvíli jsem si uvědomila, že by se mi líbilo stát na druhé straně a být zaměstnavatelem, který práci lidem s hendikepem nabízí, hledá vhodné kandidáty na pracovní pozici. Neměli jsme zkušenosti s psaním projektů, ale myšlenka založit sociální firmu byla tak silná, že jsme to prostě zkusily. Získaly jsme dotaci z Evropského sociálního fondu Operačního programu Praha Adaptabilita. Největší výhodu téhle práce spatřuji v tom, že nás baví. Prodávat hračky je samo o sobě po nějaké době nuda. Ale zaměstnávat lidi se znevýhodněním je obohacující a hlavně velmi různorodé. U lidí s postižením vidíte větší nadšení i motivaci k práci. Mají radost, že jsou součástí týmu, že se s nimi počítá a mohou zasahovat do rozhodování o směřování firmy. 2. Znali jste výhody zaměstnávání OZP a hrály tyto výhody nějakou roli ve Vašem rozhodování? Ano, znali jsme výhody zaměstnávání OZP, ale tyto výhody v našem rozhodování nehrály roli. 3. Které z výhod zaměstnávání OZP jsou pro Vás nejdůležitější? V současné době nevyužíváme žádné výhody zaměstnávání OZP. Od ledna 2015 budeme využívat příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením od ÚP. 4. Jakým způsobem jste oslovovali vhodné uchazeče z řad OZP? Spolupracujeme s několika neziskovými organizacemi, které poskytují podporované zaměstnávání Asistence, Dílny tvořivosti, Ergoaktiv, Borůvka, Rytmus. Tyto organizace nám uchazeče o zaměstnání zprostředkovali. Někteří uchazeči si nás našli sami nebo jsme jim byli doporučeni známými. 5. Pokud jste využili služeb organizace poskytující podporované zaměstnávání, v čem konkrétně byla spolupráce s ní pro Vás přínosem? Přínos spatřuji převážně v propojenosti a návaznosti služeb. Když k nám přichází člověk z organizace poskytující PZ, máme o něm přesné informace, známe jeho individuální potřeby, víme, jaké je třeba udělat úpravy a jsme tak lépe připravení. 6. Jak probíhalo zapracování nového zaměstnance? Využili jste nějaké podpory či pracovní asistence? Zaměstnance vždy zapracováváme sami. Pracovní asistence, ani jiné podpory nevyužíváme.

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Do práce bez bariér. Informační brožura pro zaměstnavatele

Do práce bez bariér. Informační brožura pro zaměstnavatele Do práce bez bariér Informační brožura pro zaměstnavatele Do práce bez bariér Informační brožura pro zaměstnavatele 1. Úvod 3 2. Podporované zaměstnávání 4 2.1. Definice podporovaného zaměstnávaní a historie

Více

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, skoro každý z nás se v životě dostane do situace, kdy hledá práci. Pokud jste mladí, vzdělaní, s praxí a bez závazků, nemusí

Více

7 zaměstnaných. příklady dobré praxe z projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů

7 zaměstnaných. příklady dobré praxe z projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů 7 zaměstnaných příklady dobré praxe z projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů Obsah Úvodní slovo 54 Kontext 6 57 O projektu Aktivizace Tréninkové zaměstnávání Podporované

Více

Příručka. dobré praxe. Paní svého času díky podnikání

Příručka. dobré praxe. Paní svého času díky podnikání Příručka dobré praxe Paní svého času díky podnikání Obsah: Příručka dobré praxe Příručka byla vydána v rámci projektu Paní svého času díky podnikání díky financování z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ROZHOVOR MÍT PO RUCE PLÁN B. RUBIKoNovINY 10 / 2014. obsah. Čtěte na str. 03. úvod... 02. RoZHovoR MÍT Po RUCE PLÁN B... 03

ROZHOVOR MÍT PO RUCE PLÁN B. RUBIKoNovINY 10 / 2014. obsah. Čtěte na str. 03. úvod... 02. RoZHovoR MÍT Po RUCE PLÁN B... 03 RUBIKoNovINY 10 / 2014 ROZHOVOR Čtěte na str. 03 Již 20 let vytváříme programy směřující ke snížení recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků a přispíváme k bezpečí ve společnosti RUBIKON Centrum

Více

Vydání této publikace finančně podpořili:

Vydání této publikace finančně podpořili: okamžik brožura.indd 1 okamžik brožura.indd 2 Vydání této publikace finančně podpořili: Ministerstvo zdravotnictví ČR Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška Tato publikace vychází u příležitosti

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Jak být Pánem/Paní svého času aneb kombinujte své životní role s přehledem CRRR!

Jak být Pánem/Paní svého času aneb kombinujte své životní role s přehledem CRRR! Jak být Pánem/Paní svého času aneb kombinujte své životní role s přehledem CRRR! Jak být Pánem/Paní svého času aneb kombinujte své životní role s přehledem Čas je to, co nám chybí, když se příliš mnoho

Více

I my chceme pracovat!

I my chceme pracovat! v ČR SLUCHOVĚ POSTIŽENÍ A TRH PRÁCE I my chceme pracovat! Brožura na podporu vstupu sluchově handicapovaných na trh práce. Projekt I my chceme pracovat! CZ.2.17/2.1.00/34386 v ČR OBSAH Úvod 2 Smysl této

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ. Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, srpen 2014.

JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ. Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, srpen 2014. JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ Praktická příručka na vaší vaší cestě cestě ke slaďování ke slaďování pracovního, rodinného rodinného a osobního a osobního života života Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro

Více

Podnikání očima žen 3

Podnikání očima žen 3 Podnikání očima žen 2 3 Podnikání očima žen 4 Strach z neznáma je brzdou v životě i v podnikání. Ačkoliv na jednu stranu může být oprávněný, na druhou nám brání uskutečnit mnohé ze svých snů. A právě proto

Více

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného www.jsmepartners.cz 4/09 Petr Kroupa Lék na frustraci je zažívat úspěchy Budovat si dobré vztahy a udržovat je na co nejlepší úrovni Vyžaduji maximální nasazení v práci a fair play je důležitá podnikatelská

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Jana Hrdá a kol. Zkus to jinde. Jinde? Kde? Dobrá, dobrá... Ale, jsou v tom ale Zaměstnávat lidi se zdravotním postižením? Proč? Pořád je ještě normální takové

Více

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013 Začátek ve svém Brožura pro cizinky začínající podnikatelky Editorka: Blanka Tollarová Autoři: Jan

Více

PROBLÉM DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI PRAXE A VÝCHODISKA

PROBLÉM DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI PRAXE A VÝCHODISKA PROBLÉM DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI PRAXE A VÝCHODISKA Vladimír Plesník Bohdana Richterová Silvie Quisová Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Ing. Vladimír

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Ročník 8. Číslo 10. září 2010 Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Uskutečnilo se: Poradci Rytmusu vystoupili na mezinárodním

Více

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Přehled všeho, co na konferenci zaznělo od přednášejících to je smysl následujících

Více

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU www.rhkbrno.cz 12 DVANÁCT PŘÍBĚHŮ ŽEN, KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen Regionální hospodářská komora Brno Moravská asociace podnikatelek a manažerek 2011

Více

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice 6 Lidé Poznejte naše klienty, kteří mají skutečně zajímavé životní osudy i kariéry Grand Tour. Velká cesta Švýcarskem autem

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Asistence o.s., 2007 Illustrations Veronika Nesměráková, 2007 Jdu

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI Rozhovor o sociální politice Prahy 14 Neprodejné mimořádné vydání SOCIÁLNÍ SLUŽBY RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

KOMUNITNÍ TLUMOČNÍCI VE VÍRU INTEGRACE

KOMUNITNÍ TLUMOČNÍCI VE VÍRU INTEGRACE KOMUNITNÍ TLUMOČNÍCI VE VÍRU INTEGRACE KOMUNITNÍ TLUMOČNÍCI VE VÍRU INTEGRACE OBSAH: úvod 5 Co je vlastně komunitní tlumočení? 9 Etické principy komunitního tlumočení 13 Kdo je komunitní tlumočník? 21

Více