JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA IGORA SLATKOVSKÉHO. Závěrečná absolventská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA IGORA SLATKOVSKÉHO. Závěrečná absolventská práce"

Transkript

1 JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA IGORA SLATKOVSKÉHO Závěrečná absolventská práce Ondřej Steidl - $krblík Středisko Jožky Knappa Plzeň, oddíl Modrý útes

2 Obsah: OBSAH:... 2 ANOTACE... 3 ÚVOD KDO JE TO VŮDCE... 3 AUTORITA... 4 VLASTNOSTI IDEÁLNÍHO VŮDCE... 4 RÉTORIKA... 6 PROBLÉMOVÝ ČLEN TÝMU... 8 ROZEBRÁNÍ SOUČASNÉ SITUACE... 8 ANALÝZA OSOBNOSTI... 8 NOVÝ ZAČÁTEK... 9 RESTART VZTAHU... 9 SPOLUPRÁCE... 9 NEÚSPĚCH ZÁVĚR

3 Anotace Tato práce by měla být pomocníkem každého, který jako novopečený vůdce neví jak na to být tím suverénem, který udává směr a stojí si za svým názorem. Měla by mu pomoct vyřešit jisté problémy v týmu a umět si prosadit svou vůli v širším kruhu vrstevníků. Jednotlivé kapitoly v této absolventské práci se zaměřují na to jaký vůdce je, měl by být, může být, ale také na jaké problémy může narazit ve svém kolektivu. Úvod kdo je to vůdce Vůdce už samo toto slovo působí velmi autoritativně. Otázkou je, jestli vůdce dokáže onu autoritu a respekt v ostatních běžně vyvolat. Vůdce by měl vést ostatní, ukazovat jim správný směr, pomáhat objevovat cesty k řešení. V okamžiku, kdy je vůdce pravou charismatickou osobností, není problém. Přirozenou autoritu si v jakémkoliv kolektivu vybuduje vůdce v okamžiku, kdy za něj mluví činy. Není vůdcem jen proto, že byl do této funkce jmenován. Musel samozřejmě něco také dokázat, aby si tuto pozici zasloužil. Ostatní musí jeho autoritu přirozeně respektovat z jasných důvodů je to někdo, kdo ví, zná a poradí. Budovat si tuto autoritu netrvá krátkou dobu, je to běh na dlouhou trať. Vůdce musí dokázat, že je správný člověk na správném místě. Má za sebou mnoho zkušeností, zná odpovědi na otázky, se kterými si ostatní třeba neví tak úplně rady. Zároveň je přístupný o případných problémech s ostatními komunikovat a naslouchat podnětům z okolí. Není to absolutní moc nad celým oddílem, střediskem... Hodně podstatné je být k dispozici, když je mě zapotřebí. Přirozený vůdce je čitelný, ostatní vědí, co od něj mohou očekávat. Nehraje žádné psychologické hry, aby ostatní dostal tam, kde je chce mít. Umí lidi kolem motivovat. Je k tomu zapotřebí velká dávka empatie, zdravého rozumu, pochopení a sociální inteligence. V každé skupině lidí, bude někdo, komu se nebude líbit vedení to je všeobecně známý jev. Je to tak v pořádku. Úkolem vůdce je v takové situaci zachovat chladnou hlavu, situace se nemusí radikálně řešit. Ve zdravé společnosti je prostor pro opozici o to přínosnější je diskuze, argumentace a celková analýza pro společnou práci. Dokázat nadchnout skupinu lidí pro společnou věc je možná někdy obtížné. Ale ve chvíli, kdy se správně pojmenuje cíl, je dána jasná cesta a půlka úspěchu je jistá. Druhá půlka se potom skládá z intenzivní a systematické práce. 3

4 Autorita Uměle si autoritu vynutit je jev, se kterým se také můžeme setkat. Vynucená autorita, ale nepřináší žádné ovoce. Vůdce, který autoritu získává způsobem: Já jsem prostě šéf a vy mě budete respektovat, já mám vždycky pravdu a tečka, je ukazatelem směru a to beze zbytku. Není přístupný dialogu, je obtížné s tímto člověkem o čemkoliv konstruktivně diskutovat. Má právo veta a v kolektivu je za diktátora. Vynucená autorita nikdy dlouho nefunguje. Ostatní si nenechají líbit cokoliv od člověka, který není v jejich očích tzv. hoden svého postu vůdce. Jistě jsou také případy, kdy si takového vůdce nechává oddíl ve vedení ze strachu z konfliktu. Jistě chce velkou dávku osobní síly a sebevědomí pro debatu s osobou, která je ve své mysli tak sebestředně přesvědčená o vlastní pravdě. Tito lidé jsou velmi komplikovaní a jejich chování může pramenit z problémů, o kterých nemáme ani tušení. Každá duše má svá zákoutí a temné kouty, které se odráží v našich životech a mnohokrát o nich s jistotou nevíme ani my samotní. Možná si takovýto vůdce kompenzuje svým chováním nějaké komplexy z dětství apod. Vůbec to ale nemusí znamenat, že nemůže mít dobré výsledky a svým způsobem může být i oblíbený. Vlastnosti ideálního vůdce Jaké vlastnosti by měl mít ideální vůdce? To je otázka, na kterou se nabízí nemalé množství odpovědí. Jistě by měl být vůdce souhrou vlastností, které jeho samotného správně povedou. Samozřejmě by měl také v dostateční míře znát sám sebe. Rozumět sobě, pak může rozumět i ostatním. Pochopit chování někoho jiného lze pouze, když se dokážeme vcítit do druhého. Snažíme se potom rozklíčovat jeho pohnutky a pochopit, proč se v jisté situaci chová právě tak a ne jinak...důležité je, abychom uměli přiznat si a správně pojmenovat své silné a slabé stránky. Při takové sebereflexi se možná člověk zamyslí nad věcmi, o kterých běžně nepřemýšlí. Být k sobě upřímný a pravdivě si říct: Ano, jsem poněkud svéhlavý a musím být více trpělivý. Občas to nemusí být zrovna příjemné takto se ponořit do vlastního svědomí a dokázat si nastavit zrcadlo. Je zajímané si zvolit ve výběru vlastností, která je podle našeho mínění ta, jež nás nejlépe charakterizuje. Na příklad si přiznat nějaké své silné a slabé stránky jako následujícím způsobem: 4

5 Silné stránky: Slabé stránky: vytrvalý systematik oddaný zdvořilý spolehlivý optimistický tolerantní stydlivý hádavý lenoch tvrdohlavý odtažitý zapomnětlivý manipulátor Po zpracování testu osobnosti (viz.odborná literatura) vyplyne jaký typ osobnosti jste. Osobnosti se dělí na čtyři druhy, ale možné je i setkat se s kombinací osobností. Nic není jen bílé, nebo černé. Sangvinik extrovert, upovídaný, optimista V těžkých dobách nás dovedou rozesmát. Do naší uhoněné doby přinášejí nevinnost. Když jsme v depresi, povzbudí nás vtipem. Jsou paprsek naděje, který zažene naše bouřkové mraky. Mají dost nadšení a energie začínat znovu a znovu! Svým tvůrčím nadáním a šarmem zpestří šedý den. K nejsložitějším situacím přistupují s nevinností dítěte. (odb. lit.) Melancholik introvert, myslitel, pesimista Vidí do hlubin srdce i duše svých bližních. Okem umělce oceňuje krásy světa. Má talent stvořit mistrovské dílo tam, kde předtím byla prázdnota. Má schopnost analyzovat problémy a dojít ke správnému řešení. Má cit pro detail i tam, kde ostatní volí povrchní přístup. Co jednou začal, vždycky dokončí. Životní krédo: Pokud něco stojí za to, abychom to udělali, pak stojí za to, abychom to udělali pořádně. Touží dělat všechno slušným způsobem a ve slušném prostředí. (odb. lit.) 5

6 Cholerik extrovert, tvůrce, optimista Ovládá situaci, když okolí ztrácí hlavu. Rozhoduje za nerozhodné. Je to vůdce, který nás vede k prospěšnému cíli. Je ochotný riskovat i v nejistých situacích. Má dost sebevědomí. aby se nebál výsměchu. Nemusí se přidat k nikomu a stejně se s ním počítá. Když zabloudíme, má mapu a umí v ní číst. (odb. lit.) Flegmatik introvert, pozorovatel, pesimista Je stabilní, takže se neodchýlí z cesty. Je dost trpělivý, aby se nenechal vyprovokovat. Je schopný poslouchat, než se ostatní vypovídají. Má dar smiřovat znepřátelené strany. Jeho cílem je mír skoro za každou cenu. Soucítí a utěšuje všechny ublížené. Je odhodlaný zachovat si klidnou hlavu, zatímco ostatní ji dávno ztratili. Je rozhodnutý žít tak, aby jeho nepřátelé o něm nemohli říkat nic špatného. (odb.lit.) Rétorika Velmi podstatnou věcí u každého vůdce je umět promlouvat k ostatním. A to tak, že vůdce by měl mít schopnost stručně, věcně, efektivně popsat každou situaci. Řečník musí umět zaujmout posluchače natolik, aby vnímali jen jeho a nemysleli na další věci okolo. Není myšleno ovládat plamenné proslovy strhující davy...zdatný řečník je mistrem slova a umí jej správně používat. Důležité je,aby sdělení bylo sdíleno ostatními. Posluchači by měli mému sdělení porozumět sdílet jej. Rozhodující jsou také vnitřní podmínky řečníka. Např. Postoj k adresátům, k tématu, k sobě samému. Dále vztah adresátů k řečníkovi i k tématu... Podstatné jsou také podmínky vnější jako je prostor, čas, počet adresátů a jejich vstupní úroveň, technické prostředky apod. Je třeba se také zamyslet nad rovinami sdělení: a) vizuální (řeč těla, celkový dojem, gesta) b) hudební (melodie, rytmus, dynamika) c) strukturální (má to hlavu a patu ) d) sématická (základní poselství o čem to je ) e) jazyková (používaný slovník, výrazové patologie, srozumitelnost) 6

7 Ne každý vůdce je prvoplánově zdatným řečníkem. Vše se dá naučit. Náš projev roste zevnitř. Každý se může zlepšit. Základem je uvědomovat si předem svůj postoj k adresátům, tématu i sobě. Vědomou sebereflexí na základě přijetí faktu, že je to rozhodující podmínka úspěšnosti pro přeměnu sdělení ve sdílení. Prací s časem: praxí, vycházející z malých forem na několik málo minut. Další body: - lépe odhadovat vhodný prostor: zkušeností a vcítěním se do tématu i účastníků - lépe odhadnout vstupní úroveň adresátů a přizpůsobit jí pojetí prezentace (praxí, schopností předem získávat informace o adresátech) - využívat technické prostředky tak, aby opravdu pomáhaly (praxí, vyzkoušet předem) - lepší vizuální dojem: znát své silné a slabé stránky a pracovat na vnitřním postoji, z něhož tento dojem i gesta vyrůstají (trénink s videem) - lepší práce s hudební rovinou sdělení: trénovat s magnetofonem (člověk se musí opakovaně slyšet z vnějšků, aby dobře znal podobu svého projevu tak, jak jej slyší ostatní, a jak to koresponduje s jeho vnitřním slyšením) - nejdřív myslet a pak mluvit alespoň tehdy, když záleží na tom, co řeknu a mám čas si to rozmyslet (předem se ptát, co hlavního chci opravdu sdělit klíčové slovo, klíčová myšlenka) - lépe pracovat se strukturou textu (vnímat ho víc jako hudební dílo vědět, co jsou hlavní melodie, strukturou dosahovat jak průhlednosti, tak dynamiky, která adresáty dobře povede, číst a poslouchat kvalitní prezentace - lépe sladit vnitřní postoj s používaným jazykem pracovat na vnitřním postoji a mít zpětnou vazbu Jsou tací, kteří se tzv. rádi poslouchají a mnohokrát jsou jejich promluvy prázdné a bez obsahu. Plané řeči a ztráta času...na druhou stranu může k vám promlouvat člověk, skromný a kolikrát i nenápadně tichý a strhne vás svou řečí tak, že od něj nemůžete odtrhnou oči a věnujete mu veškerou svou pozornost. Není uměním překřičet ostatní a tím pádem si vynutit publikum. Pravý řečník si je vědom svých kvalit a moc dobře ví, jak zaujmout. Vše je o tom, jak člověk naloží s tímto uměním rétoriky. Kolik kvalitních řečníků kolem sebe máme? Kdo řekne dlouhé souvětí bez nadechnutí tak, aby mu všichni beze zbytku porozuměli? 7

8 Problémový člen týmu Je jasné, že vše není tak růžové jak se zdá a jak bychom si asi přáli. Jednou za čas, ba dokonce hodně často, ne-li vždy, se najde někdo, kdo Vám bude v týmu dělat neplechu a bude proti Vám. S tímto úkazem se bohužel setkáváme i v našich skautských řadách a někdy je to setkání hodně nepříjemné, protože je těžší s někým takovým vyjít, než když se nám tato osoba vyskytne v práci či v jiném kolektivu. U nás skautů je to zkrátka vždycky o trochu těžší, protože jednáme na větší osobní rovině a nechceme nikoho ranit nebo vyvolávat zbytečné spory. Rozebrání současné situace Důležité je si ujasnit jaká je momentální situace jak po vztahové rovině, tak po organizační. Tudíž je fajn se to všechno sepsat na papír včetně všeho co mi trápí, vadí a štve. Následně je třeba si uvědomit čeho chci dosáhnout. Jaký cíl má mé působení a jak moc daný člověk mi vadí nebo čím mi hází klacky pod nohy, případně jaký vztah bych si rád k němu vybudoval. Analýza osobnosti Prvním krokem, který je třeba učinit před jakýmkoliv pokusem či změnou je zjistit jaká je osobnost toho, který nás v týmu trápí. Otázkou zjišťování osobností jsem se zabýval v dřívější kapitole a poslouží k tomu skvěle již zmíněný dřívější test osobnosti, který můžete si v týmu každý zpracovat v rámci ukázkového programu pro ostatní vůdce. Pokud by někdo odmítal si jej udělat a vyhodnotit, nezbývá než si portrét dané osoby udělat sám, tak jak si myslím že ho znám. Z toho jaká osobnost mi vyjde bych se měl dál odvíjet ve svých plánech a postupech za svým cílem, který jsem si určil a kterého chci dosáhnout. Je také dobré si zjistit minulost osobnosti, kterou se pokouším analyzovat včetně toho, jak to bylo a je v oddíle kde působí nebo působil. Členové oddílu Vám určitě rádi řeknou koho mají v oddíle rádi a proč nebo naopak. Příčin proč daný člověk tolik prudí může být hned několik a nemusí vždy být na první pohled tolik vidět. Proto je třeba důkladně se zabývat touto analýzou, abychom nám nic neuniklo a my byli připraveni na všechny varianty dalších našich kroků. 8

9 Nový začátek Podání ruky je to první čím by jste měli začít. Osobní rovina je to, na čem skauting jako celek stojí, a je nesmírně důležité ukázat tomu člověku, že nám vážně nejde o nic jiného než o to být parta a mít příležitost konat dobro pro druhé. Velice bych doporučil setkání mezi čtyřma očima, protože jedině tak zajistíte, že nikdo a nic jiného nebude mít vliv na Vaše setkání a bude pouze v čistě osobní rovině. Neméně důležité je také místo setkání. Měli byste zvolit nějaké neutrální místo, kde nebudete ani vy ani ten druhý doma. Ideální je například nějaká čajovna, kavárna a nebo i někde v přírodě. Zkrátka někde, kde se oba budete cítit dobře a nebudete se bát, že ten druhý v tom daném prostředí má navrch. Začátek je vždy těžký a tady v tomhle našem případě to nebude o nic lehčí. Vřele doporučuji si začátek rozhovoru a hlavní body, které chcete probírat, připravit a případně zkusit si nahrát na diktafon, pokud si tolik nevěříte. Dodá Vám to trochu to sebevědomí a uslyšíte jak to zní. Určitě by to mělo vyznít přátelsky a ne nijak útočně, protože v tom případě byste akorát přilili olej do ohně a Váš rozhovor a pokus o usmíření nebo nastartování nového vztahu by vzal za své. Restart vztahu Nastartování nového vztahu mezi Vámi by mělo být to hlavní, čeho chcete dosáhnout. Ono se to lehko řekne, ale jak toho dosáhnout? Způsobů je určitě mnoho, nicméně já bych osobně doporučil motivaci jako prostředek. Motivace je mocná čarodějka a vzpomeňte si na děti ve Vašem oddílu či středisku jak byly zapálené do her nebo aktivit, pokud byly dobře nemotivované. Tady je to podobné. Vždycky existuje něco, co každého člověka nakopne k nějaké aktivitě. Určitě je něco co danému člověku jde a baví ho to a vy byste se měli pokusit s ním na tom spolupracovat. Ideální je vymyslet a přijít s nějakým projektem, který bude jako na míru šitý pro Vašeho člověka. Spolupráce Vzájemná spolupráce by měl být jeden z vašich cílů a zde se Vám naskýtá úžasná možnost tohoto cíle dosáhnout, pokud se budete jen trochu snažit a chtít. V žádném případě nesmíte být oponentem nebo tím, který bude všechno shazovat ze stolu. Snažte se být věcný, konstruktivní a uvidíte, že to přinese ovoce. Spolupracujte spolu jak nejlíp to jen půjde a výsledek se brzy dostaví. Neškodilo by také během té práce na projektu si udělat pauzu a popovídat si o něčem jiném a odlehčit atmosféru. Uvidíte, že to bude fajn, když si spolu popovídáte o něčem jiném než jen o skautech. Je jistě mnoho témat, o které se můžete opřít nebo s kterými můžete začít rozhovor. Tenhle způsob vzájemné 9

10 spolupráce by měl nastartovat Váš nový vztah a mělo by to vyřešit Vaše problémy v kolektivu vůdců. Neúspěch Bohužel se taky může stát, že i přes veškerou snahu a úsilí se Vám nepodaří dosáhnout nějakého pokroku nebo dokonce ani pohnutí z místa. V takovém případě je na místě si ujasnit, zda to má opravdu ještě cenu a zda mi to za to stojí s takovým člověkem ztrácet čas, který bych mohl věnovat jinde a lépe. Je samozřejmě spousty krajních řešeních jako to vyřešit, jako je odvolání nebo dokonce Váš odchod do ústranní. Ani jedno není správné a pokud opravdu dojde na nevyhnutelný střet, měli byste do toho zapojit celou skupinu a v ní to nějak vyřešit ku prospěchu celku. Pokud ostatní za Vámi budou stát ten druhý většinou sám odejde. Pokud by ale ani tohle nefungovalo, je nasnadě to řešit například s nadřízenou jednotkou, která Vám jistě vyjde vstříc, pokud to bude trochu jen v její silách. Ostatní sled událostí je už jen na Vás, jak je ovlivníte a jakým směrem se vydáte. Každopádně je vždycky lepší jít kupředu než jen stát na místě a čekat až se něco samo vyřeší. Nevyřeší se. Závěr Každý vůdce by si měl během svého působení vychovávat svého zástupce neboli nástupce. Toto je důležitý moment, protože každý jednou ukončí svou aktivní skautskou činnost a je dobré, když máte někoho, komu můžete tu svou odpovědnost a hlavně práci, na které jste pracovali takovou dobu předat. Proto doporučuji si svého nástupce pozorně vybírat již v době, kdy nastupujete do nějaké funkce. Pro více informací ohledně ožehavého tématu jako je nástupnictví, doporučuji si pročíst následující samostatnou práci, která se zabývá touto tématikou. Použitá Literatura: Florence Littauerová Osobnosti Plus Mgr. Jiří Zajíc Edy Skripta pro JčLŠ

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz / e-mail: info@menttory.cz

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 2 Jak jednat s klienty. Lektor: Kateřina Novotná

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 2 Jak jednat s klienty. Lektor: Kateřina Novotná V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 2 Jak jednat s klienty Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE ETAPY VÝVOJE, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI - různé možnosti dělení (následující ukázky zahrnují hrubší celkové dělení i tabulku obsahující detailnější popis a rozdělení) Dítě mladšího školního

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Certifikovaný trénink Praktik NLP pro Syntéza psychologických poznatků zaměřená na praxi Strategie učení pro XXI. století Systémový model komunikace Způsob, jak získat přístup k neomezenému potenciálu

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012

Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012 Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012 Tipněte si, kde se stala chyba? Tady jsou ty texty. Co jim říkáte? No, váš text

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Úvod do Dramaturgie. Instruktorský kurs 2013 / 2014

Úvod do Dramaturgie. Instruktorský kurs 2013 / 2014 Úvod do Dramaturgie Instruktorský kurs 2013 / 2014 Co vás čeká? Co to je Dramaturgie? Co a Proč? Jak? Kdy a kde? S kým? Pro koho? Instruktorský kurs 2013/2014 2 92 A co ty vo tom víš? Hmm? Osobní zkušenosti

Více

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti Otázka: Psychické jevy osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Psychické jevy osobnosti navzájem spojeny a působí jako celek jsou funkcí mozku vliv společnosti a výchovy některé se

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 30 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vůdcovské zkoušky Jablonec nad Nisou 20. - 22. 5. 2016. Obsah vůdcovské zkoušky

Vůdcovské zkoušky Jablonec nad Nisou 20. - 22. 5. 2016. Obsah vůdcovské zkoušky Vůdcovské zkoušky Jablonec nad Nisou 20. - 22. 5. 2016 Obsah vůdcovské zkoušky V posledních letech prošel Junák mnoha zásadními změnami. Máme NOVÝ PROGRAM i NOVÉ STEKY a je proto logické, že ani vzdělávání

Více

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA IGORA SLADKOVSKÉHO MOTIVACE ČINOVNÍKŮ. Vypracoval: Mik Michal Fáborský

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA IGORA SLADKOVSKÉHO MOTIVACE ČINOVNÍKŮ. Vypracoval: Mik Michal Fáborský JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA IGORA SLADKOVSKÉHO MOTIVACE ČINOVNÍKŮ Dne: 31.8.2011 Vypracoval: Mik Michal Fáborský Obsah: 1. Anotace... 3 2. Úvod... 3 3. Definice motivace... 4 4. Způsoby motivace jednotlivců...

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY Ing. Petra Palasová TŘI OKRUHY I. Proč je toto téma v pedagogické praxi důležité II. Sebeprezentace III. Techniky SYSTÉM PRÁCE - TEORIE - PRAXE - ÚKOLY

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Lobbing Lobbing stejně jako marketing má za cíl prosazovat zájmy skupiny či jednotlivce stálým

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný?

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Kapitola 8 1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Matematika Tento široce rozšířený mýtus je založen na chybné představě o povaze matematického nadání. Lidé si s oblibou představují matematiky

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ Nedělejte pořád stejné chyby, udělejte ten nejlepší dojem na muže, o kterého máte zájem a připravte se na úspěch. Nechte si poradit, jakých chyb se vyvarovat,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Jak vypadá můj cíl teď?

Jak vypadá můj cíl teď? Začátek sezení 1 1. Do čeho byste se pustil, kdyby jste věděl, že se to 100% povede? 2. Co byste (u)dělal, kdybyste se nebál? 3. Aby váš život byl perfektní, co by se muselo změnit? 4. Jakého nejlepšího

Více

Obsah. Obsah Jak manipulovat s lidmi (a nenechat se s m zmanipulovat) VÃNOV NO PODÃKOV NÕ

Obsah. Obsah Jak manipulovat s lidmi (a nenechat se s m zmanipulovat) VÃNOV NO PODÃKOV NÕ Obsah Obsah Jak manipulovat s lidmi (a nenechat se s m zmanipulovat) VÃNOV NO PODÃKOV NÕ vii VII VII vod 1 Kapitola 1 Manipulace s lidmi obecnï 3 Kapitola 2 SystÈmy a jejich ch p nì 5 Kapitola 3 Komunikace

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Budu školákem Budu školákem

Budu školákem Budu školákem Budu školákem Název dokumentu: Budu školákem Vypracováno pro: Pohlaví: Muž Věk: 6 Datum narození: 2004 Identifikační kód testu: abcdefgh Verze dokumentu: 1.0 Datum a čas generování dokumentu: 20.07.2010

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 1. lekce Doporučení => nejlepší zdroj nových zakázek Malé a střední firmy dennodenně hledají ať už nové nebo staré, osvědčené marketingové taktiky

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

Jak poznáme, že dítě chodí za školu

Jak poznáme, že dítě chodí za školu Jak poznáme, že dítě chodí za školu Zpravidla je těžké rozpoznat, kdy je dítě záškoláctvím ohroženo, a začít preventivně působit. Nicméně když se na dítě zaměříme, věnujeme mu patřičnou pozornost a pravidelně

Více

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem.

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem. INTRO Založit si facebookový profil nic nestojí, proto to dříve či později udělá každá druhá firma, neziskovka nebo živnostník. Hned po webových stránkách je dnes v Česku Facebook nejběžnější online platformou.

Více

Tøi metody výkladu pro všechny typy otázek

Tøi metody výkladu pro všechny typy otázek Tøi metody výkladu pro všechny typy otázek V této knize naleznete tøi výkladové metody, které vám pomohou zodpovìdìt všechny otázky, jež jsou obecnì kartám kladeny. K tomuto úèelu existují pro každou kartu

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Psychologie a motivace při řízení projektů ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Teorie vědomí Profily osobností Osobnosti

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Jak sladit rodinný a pracovní život 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Vaše témata Nejčastější problémy: Mám hodně práce, kterou nestíhám ve vymezeném čase Nemám volný čas pro sebe a na odpočinek

Více

Svéprávnost od roku 2014

Svéprávnost od roku 2014 Svéprávnost od roku 2014 Základní informace Nový občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb. přinese od roku 2014 změny a nové možnosti pro lidi, kteří potřebují podporu při rozhodování a pro lidi, kteří je

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

1. stoletá internetová firma. Martin Černohorský Fórum pro udržitelné podnikání, 14. 3. 2012

1. stoletá internetová firma. Martin Černohorský Fórum pro udržitelné podnikání, 14. 3. 2012 1. stoletá internetová firma Martin Černohorský Fórum pro udržitelné podnikání, 14. 3. 2012 Project management Na startu Finanční řízení Výroba Klientská podpora Recepce Obchod Kreativa Marketing ETN

Více

Umění (sebe)prezentace

Umění (sebe)prezentace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Umění (sebe)prezentace Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Obsah Příprava Obsah připravované prezentace Desatero Sebeprezentace

Více

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek STAV MYSLI STATE of MIND PhDr. Jeden ze základních faktorů vrcholového sportovního výkonu STAV MYSLI STATE of MIND One of key elements to achieve best sport performance 2 ZDE 30 sekundový SESTŘIH VIDEO

Více

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Verbální + neverbální komunikace Verbální řeč + naslouchání + kladení otázek + argumentace Při komunikaci se zákazníky musí být prodávající

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Komunikace a zvládání krizových situací v řízení škol

Komunikace a zvládání krizových situací v řízení škol Komunikace a zvládání krizových situací v řízení škol Vzdělávací program Přerov GJB a SPgŠ Lektorské zajištění: Mgr. Blažena Mačáková Mgr. Helena Wiesenbergová Ing. Zdeněk Vysloužil Pan Radek Váňa Program

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Situace v poskytování tlumočnických služeb pro rozdílné typy klientů. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. Naďa Dingová

Situace v poskytování tlumočnických služeb pro rozdílné typy klientů. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. Naďa Dingová Situace v poskytování tlumočnických služeb pro rozdílné typy klientů Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. Naďa Dingová Historie Přelomový rok 1989 sametová revoluce ve společnosti tornádová revoluce

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer 30.09.2013 Radim Koštial Zodpovědná péče o svoji osobní značku, nebo tomu raději říkejme postaru vlastní reputaci a dobrou pověst,

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více