Rozvoj manažerské výkonnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj manažerské výkonnosti"

Transkript

1 Rozvoj manažerské výkonnosti Průvodce synergogickým rozvojovým programem. Strana 1

2 Stručný přehled Synergogicky koncipovaný cyklus workshopů Rozvoj manažerské výkonnosti poskytuje prostor k objevení vlastního stylu vůdcovství. Program je složený z několika tematických modulů. Nepodobá se tradičním školením ani tréninkům. Většinu času tráví účastníci v týmech samostatným plněním zadaných aktivit, což jim poskytuje příležitost rozvíjet efektivitu spolupráce. Cílová skupina Typičtí účastníci jsou členové vedení firem a týmy jejich spolupracovníků. Program není limitován oborem působení firmy. Předchozí zkušenost účastníka s vedením týmu nebo řízením projektu je výhodou. Přínosy pro účastníky uvědomí si své silné a slabé stránky v týmové spolupráci a komunikaci; naučí se dosahovat změn, které okamžitě zvýší výkonnost jednotlivce; porozumí vlivu různých komunikačních a manažerských stylů na pracovní prostředí; rozvíjí schopnost reflexe a sebereflexe; najdou konkrétní odpovědi na to, jak by mohli být pro výsledky týmu užitečnější; osvojí si principy zvyšování výkonnosti týmů; zažijí poskytování a přijímání otevřené zpětné vazby mezi všemi členy týmu; pojmenují změny, které chtějí ve svém chování dosáhnout. Zážitek z vynikající spolupráce, dosažených výsledků a zpětné vazby poskytuje východisko pro změnu chování po návratu na pracoviště. Účastníci se 100% času věnují osobnímu rozvoji s cílem dosahovat vyšší efektivity po návratu na pracoviště. Přehled modulů Program je možno objednat jako balíček za zvýhodněnou cenu nebo po jednotlivých modulech. Moduly Cíl modulu Délka Ceny modulů Cena balíčku Leadership Startuje změnu 50 hodin ,00 Kč - Změny chování Upevňuje změnu 13 hodin 8 000,00 Kč - Efektivní tým Zvyšuje efektivitu 13 hodin 8 000,00 Kč - Celkem za program Zvýšení výkonnosti 76 hodin ,00 Kč ,00 Kč Ubytování a strava nejsou zahrnuty v ceně programu, ceny jsou uvedeny bez DPH. Strana 2

3 Obsah STRUČNÝ PŘEHLED... 2 CÍLOVÁ SKUPINA... 2 PŘÍNOSY PRO ÚČASTNÍKY... 2 PŘEHLED MODULŮ METODA SYNERGOGY APLIKACE V PRAXI PRINCIPY METODY PRŮVODCE OBSAHEM PROGRAMU OBSAH PROGRAMU MODUL LEADERSHIP (39 HODIN, NASTARTOVÁNÍ ROZVOJE) MODUL ZMĚNY CHOVÁNÍ (13 HODIN, PO 3 MĚSÍCÍCH OD STARTU) MODUL EFEKTIVNÍ TÝM (13 HODIN, PO 6 MĚSÍCÍCH OD STARTU) JAK SE PROGRAMU ZÚČASTNIT VYBRANÉ REFERENCE OHLASY ÚČASTNÍKŮ SEZNAM ZÁKAZNÍKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Související literatura Carlson, B. & McKee, R.: Nástroj ke změně, Praha, Nadace Comenius, 2006 Mouton, J. S. & Blake, R. R., Synergogy: a new strategy for education, training, and development. Austin, Scientific Methods, Inc., 1984 Blake, Robert R. & Mouton, Jane S. & Command/Leadership/Resource Management Steering Committee and Working Groups United Airlines, Austin, Scientific Methods, Inc., Strana 3

4 1 Metoda Synergogy Klíč ke zvýšení výkonnosti manažera Poprvé byla synergogická metoda publikována v roce 1984 v knize "Synergogy: A New Strategy for Education, Training, and Development". Autorská dvojice prof. Roberta Blake a dr. Jane Mouton tak pomohla odstranit omezující nedostatky andragogických přístupů ve vzdělávání a rozvoji dospělých. Výhoda metody spočívá v cíleném vytvoření prostoru pro individuální rozvoj účastníků. Nejde o následování rad "moudrého poradce", ale o objevení vlastního potenciálu. Tím se synergogické programy vyhýbají neautentičnosti hraných scének nebo komunikačních her. 1.1 Aplikace v praxi Průkopníkem v používání synergogické metody ve světě se stala společnost Scientific Methods, Inc. (později přejmenovaná na Grid International, Inc.). Po ní synergogiku začaly využívat různé vysokoškolské, zdravotnické instituce a komerční organizace. V současné době je již překročen počet 7 milionů účastníků synergogických workshopů ve 42 zemích světa. Největších úspěchů bylo dosaženo na poli manažerského rozvoje a při krizovém tréninku posádek letadel. Při využití v podnikání bylo typické dosažení změn chování manažerů vedoucí ke zvyšování efektivity týmové práce. V České republice využívají synergogické programy např. společnosti Arcadis Geotechnika, B:tech, Berner, Bosch, Dachser, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Family frost, Globus, Kaufland, O2 Telefonica, OBI, PwC, Quick-mix, Sanofi Aventis, Spinoco, VELUX a další. 1.2 Principy metody V synergogickém programu je osoba lektora nahrazena tzv. "učícím materiálem" v podobě tištěného textu. Program je veden facilitátorem se speciálním výcvikem pro synergogické programy. Úkolem facilitátora je usnadňovat průběh programu. Programy jsou postaveny na principu spirály, kde každý závit obsahuje sled kroků od vstupní informace po zobecnění jejího použití v praxi (viz obrázek). Týmová aktivita obsahuje: o individuální přípravu o individuální řešení, o týmové řešení, o měření výsledků, o hodnocení a reflexi, o vyvození nutných změn. Facilitátor pomocí intervencí umocňuje synergické efekty uvnitř týmu. Program působí hned ve dvou rovinách. V jedné rovině se účastníci učí a rozvíjí dovednosti. Ve druhé rovině jsou přirozenou cestou nuceni v praxi ihned zefektivňovat svou spolupráci. Program nabízí autentické pracovní prostředí, kde účastníci nevnímají aktivity jako hru. Následkem toho mají zkušenosti velkou váhu a motivují ke změnám. Strana 4

5 2 Průvodce obsahem programu 2.1 Obsah programu zkoumání manažerských a komunikačních stylů; nácvik rozpoznání stylů chování za pomoci hraného filmu; dynamika skupinové práce; využití kontinuální reflexe; zkoumání efektivity procesu dosahování výsledku; měření schopnosti dosahovat synergie v týmu; Klíč ke zvýšení výkonnosti manažera práce v projektovém týmu a měření kvality výsledku i procesu jeho dosažení; řešení konfliktů mezi týmy a uvědomění si skrytého potenciálu; vliv firemní kultury na chování člověka; vypracování plánu osobního rozvoje; 360 stupňová zpětná vazba z pracoviště; výměna zkušeností mezi účastníky; ovlivnění výkonnosti jednotlivců a týmů. 2.2 Modul Leadership (39 hodin, nastartování rozvoje) Vstupy modulu Patnáct dnů před konáním prvního modulu obdrží účastníci přípravné materiály: knihu Nástroj ke změně (Carlson, B. & McKee, R., Praha, Nadace Comenius, 2006); pracovní listy s návodem na domácí přípravu a s aktivitami na celý modul; pokyny k organizaci programu. Za pomoci výše uvedených materiálů prozkoumají svůj styl vedení lidí, prostudují manažerské a komunikační styly dle koncepce Grid a zpracují znalostní test týkající se obsahu koncepce. Příprava zabere cca 11 hodin času. Popis modulu První aktivita ověřuje znalosti z domácí přípravy. Účastníci rozdělení do týmů diskutují o poznatcích z přípravy a tím upevňují pochopení koncepce stylů chování. Výsledky diskuze jsou vstupem pro první měření efektivity týmové práce. Výstupy měření přináší podněty k diskuzím o výsledcích. Cílem je: prozkoumat správná řešení; pojmenovat situace, které měly vliv na týmový výsledek; vytvořit si první plán, jak v dalších aktivitách pracovat efektivněji. Dalšímu přiblížení vědomému využívání stylů chování v praxi napomáhá hraný film. Na filmu trénují účastníci identifikaci projevů chování a jejich dopadu na spolupráci. Získané poznatky využijí v další Strana 5

6 týmové aktivitě, kde společně identifikují styly chování vybraných postav a jejich motivace. Opět následuje měření výsledků, vyhodnocení efektivity a týmy reflektují kvalitu své práce. Další aktivita programu je věnována práci na projektu a schopnosti zvládat konflikty. Při zpracování projektového plánu se projeví: míra zvládnutí kontinuální reflexe, jako předpokladu efektivity a dosahování synergie; schopnost uvažování nad problémem v různých kontextech a udržení zacílení práce. Opět následuje reflexe procesu vytváření projektu. Po ní čeká účastníky obhajoba výsledku týmové práce před členy ostatních týmů. Každý si zde vyzkouší svou schopnost konstruktivního zužitkování konfliktů. Po dvou prodloužených dnech intenzivní spolupráce v týmech mají účastníci dostatek podnětů k posouzení vytvořené týmové kultury. Individuálně a týmově ji hodnotí, připravují si plán řízené změny a v závěru reflektují průběh týmové spolupráce. Účastníci jsou již dostatečně otevření a sebekritičtí. Reflexe tedy probíhají mnohem rychleji a jsou otevřené, směřují ke konkrétním osobám a jejich chování, jsou konstruktivní a obsahují hodnotné podněty k budoucím změnám. Významnou aktivitou na konci modulu je otevřená zpětná vazba. Každému účastníkovi věnuje tým dostatek času, aby otevřeně charakterizoval, jak byl v průběhu spolupráce vnímán. Vytvořená charakteristika následně slouží jako podnět k vypracování osobních profilů účastníků mapujících jejich styl chování a pozitivní i negativní vliv na tým. Za pomoci ostatních členů týmů si účastníci vytvoří plány osobního rozvoje a přehodnotí svůj osobní styl chování, který využívali před zahájením programu. Smyslem programu je iniciovat změny v chování účastníků. 2.3 Modul Změny chování (13 hodin, po 3 měsících od startu) Vstupy modulu Patnáct dnů před konáním druhého modulu obdrží účastníci přípravné materiály: studijní text Hodnocení a zpětná vazba ; pracovní listy s návodem na domácí přípravu a s aktivitami na celý modul; pokyny k organizaci programu. Za pomoci výše uvedených materiálů účastníci získají nové znalosti. Dále vyplní on-line sebehodnocení v rámci 360 stupňové zpětné vazby. Zpracování přípravy zabere cca 3 hodiny času a je nutnou podmínkou účasti v programu. Příprava musí být dokončena před společným setkáním, její výsledky jsou potřebné od samého počátku programu. Popis modulu Mnozí absolventi modulu Leadership umí naplánované změny začít a po určitou dobu udržovat. Pouze někteří manažeři zvládnou započaté změny bez další podpory úspěšně dokončit. Z toho důvodu následuje po 3 měsících jeden prodloužený den na revizi dosaženého stavu a vzájemné sdílení úspěchů Strana 6

7 i neúspěchů mezi účastníky. Vede k posílení motivace a umožňuje konzultovat s facilitátorem aktuální situaci. V průběhu workshopu získají účastníci zpětnou vazbu na své současné manažerské chování a dosaženou změnu výkonnosti. Pro zvýšení autentičnosti pohledu na sebe pracují s výstupy 360 stupňové zpětné vazby od kolegů z pracoviště, odkud přicházejí. Díky tomu mohou přesněji identifikovat své slabé i silné stránky. Prohloubení porozumění koncepci kontinuálního reflektování jim dává další nástroje pro efektivnější řízení práce spolupracovníků po návratu do firmy. Při společné práci účastníci používají nové schopnosti, měří jejich efektivitu a porovnávají výsledky jednotlivých týmů. Vysoká úroveň vlastní angažovanosti a odpovědnosti uvnitř týmu zaručuje přesvědčivost a dlouhodobý efekt procesu učení. Praktická zkušenost s tím, jak různé chování ovlivňuje kvalitu týmového výsledku, je nad všechny teoretické poznatky. Neefektivní styly chování jsou opouštěny a nahrazeny novými, protože to prokazatelně vede k vyšší výkonnosti. Tento proces se opět děje jako výsledek dynamiky uvnitř skupiny, nikoliv jako následování rad učitele. Smyslem programu je podpořit trvalost změn v chování účastníků. 2.4 Modul Efektivní tým (13 hodin, po 6 měsících od startu) Vstupy modulu Patnáct týdnů před konáním třetího modulu obdrží účastníci přípravné materiály: studijní text Zacílení a řízení projektu ; pracovní listy s návodem na domácí přípravu a s aktivitami na celý modul; pokyny k organizaci programu. Za pomoci výše uvedených materiálů účastníci prozkoumají svůj aktuální styl řízení projektů a vyhodnotí, k čemu vede v praxi. Zpracování přípravy zabere cca 3 hodiny času a je nutnou podmínkou účasti v programu. Příprava musí být dokončena před společným setkáním, její výsledky jsou potřebné od samého počátku programu. Popis modulu Šest měsíců po začátku programu se účastnící scházejí k poslednímu prodlouženému dni, aby si společně ověřili své porozumění efektivnímu řízení týmu. Mají příležitost ukázat, že nové návyky a dovednosti se staly pevnou součástí jejich manažerské práce. V této fázi se stává pokročilá dovednost zacílení týmové práce jejich základním nástrojem, kterým ovlivňují úspěšnost procesů ve firmě. Růstu jejich manažerské výkonnosti již nestojí nic v cestě. 3 Jak se programu zúčastnit Uzávěrka přihlášek probíhá 30 dní před termínem konání prvního modulu. Pozdější přihlášení je výjimečně možné, pokud účastník přijímá zkrácenou lhůtu na přípravu. Přípravné materiály Strana 7

8 standardně rozesíláme patnáct dnů před konáním programu. Domácí příprava je nutnou podmínkou účasti. Ohledně aktuálních termínů konání programů kontaktujte kancelář Czech Grid Group nebo příslušného facilitátora: Czech Grid Group Ing. Jan Korbel Vybrané reference 4.1 Ohlasy účastníků Synergogická metoda byla pro účastníky zcela nová. Většina z nich se již v minulosti účastnila řady různých kurzů na různá témata, nicméně tento kurz byl zcela odlišný. Z jejich pohledu byla nejvýznamnější intenzita kurzu, míra zapojení účastníků, jejich aktivita. Účastníci oceňují možnost vnímat své vlastní chování, poučit se z toho a příště to zkusit jiným způsobem = mohli vidět různé výsledky týmové práce na základě různých typů chování. Dle vyjádření účastníků: Pokud by někdo chtěl změnit něčí chování, postoje a způsoby myšlení, tak právě tímto způsobem". Jitka Strnadova, specialista vzdělávání, TRW Autoelektronika s.r.o. Program mi zprostředkoval enormní týmové schopnosti k dosažení absolutně špičkových výkonů. Jean Maria Christiaens, generální ředitel koncernu OBI pro Itálii, Rakousko a Švýcarsko. Přínos semináře vidím nejen v tom, že jsem poznal GRID teorii, ale zažil jsem to! Kolegové mi nastavili zrcadlo a otevřeně popsali moje slabiny, o kterých jsem věděl, ale nikdy mi to nedokázal nikdo říct. Dosud jsem nečetl knihu na podobné téma jako Nástroj ke změně", která by tak jasně, výstižně a bez zbytečné omáčky" šla přímo k jádru věci." Josef Šindelka, personální manažer, Celestica CR s.r.o. Leadership GRID hodnotím velmi kladně a určitě jsem si odnesl hodně závěrů, které hodlám nebo jsem již použil v praxi." Jan Novotný, ředitel společnosti, LCS Softprofes a.s. "Zkušenost s GRIDem mi hodně ukázala, hlavně rozvoj našeho reálného manažerského týmu byl opravdu výborný a měl konkrétní dopad na naši spolupráci. Koncepce GRID je cenná v tom, že ukazuje, co změnit a dává zároveň i návod jak. Přitom ke všemu klade měřitelná kritéria, což v podobných programech nebývá obvyklé" Yvonna Kratochvílová, HR manažerka, VELUX Česká republika, s.r.o. Program mi pomohl získat velmi důležité informace o tom, jak mě vidí mé okolí. Ing. Antonín Růžička, vedoucí divize, Bosch odbytová spol. s r.o. Strana 8

9 Úžasná koncepce, která donutí člověka se nad sebou i svým okolím zamyslet v úplně jiných souvislostech a z jiné perspektivy. Vyvolá v člověku touhu iniciovat změny. Na jejím základě si člověk uvědomí, co je zdravá firemní kultura, nastaví mu zrcadlo a způsobí, že člověk chce v započaté činnosti pokračovat. Ing. Romana Hofmanová, Česká společnost pro jakost "Naše firma dlouhodobě používá GRID jako nástroj pro rozvoj vztahů mezi lidmi, protože jsme si ověřili jeho účinnost." Karl-Josef Ochs, člen představenstva Globus ČR k.s. "Grid předčil moje očekávání. Výjimečný program. Nutil nás neustále přehodnocovat postoje a měnit chování. Bylo zajímavé měření růstu efektivity týmu s probouzením pasivních a umírněním příliš aktivních členů." Dagmar Klímová, obchodní manažerka, APROKS spol. s r.o. Zajímavý program, který mi do dalšího života otevřel oči. Petr Jančura, jednatel, B&J holding, a.s. "Grid koncepce je nápaditá, vtáhne do děje, hravá a přesto střízlivým způsobem donutí se zamyslet." Veronika Netolická, vedoucí administrativy, B&J holding, a.s. "GRID mi umožnil pochopit, jak zkvalitnit tým, který vedu, a zvýšit jeho efektivitu." Ing. Jiří Böhm, vedoucí divize, Bosch odbytová spol. s r.o. "Po znovusjednocení Německa se obchodní síti OBI naskytla jedinečná příležitost rozšířit svůj franchisingový systém do původně východoněmeckých zemí. OBI se už setkala s přínosem GRID programu rozvoje organizace, když úspěšně aplikovala Grid v době, kdy se stala největší maloobchodní sítí domácích potřeb v Západním Německu. Nyní se rozhodlo prověřit Grid v nové situaci k rychlejšímu nastartování nově otevíraných marketů. Dělali jsme to tak, že všech 500 nových zaměstnanců se zúčastnilo Grid-semináře ještě dříve, než byla prodejna otevřena. Zaměstnanci OBI na to reagovali s nadšením, nejdříve na Grid a potom jeden na druhého v novém zaměstnání. Vedoucí marketů okamžitě zaznamenali spolupráci a týmovou práci, která se obvykle objeví až po několika letech, kdy spolu lidé pracují. A navíc, fluktuace zaměstnanců byla o 20% nižší ve srovnání s markety, které Grid nepoužily. Díky tomuto tréninku jsme dosáhli vynikajících obchodních ukazatelů." Harald Grote, ředitel marketu sítě OBI Program mě mile překvapil novým přístupem k učení. Sdílení názorů a otevřenost mezi účastníky, kterou koncepce zajistila, byla nevídaná. Petr Šopík, Specialista vzdělávání a rozvoje, Walmark a.s. Strana 9

10 4.2 Seznam zákazníků v České republice Klíč ke zvýšení výkonnosti manažera APROKS Arcadis Geotechnika Argo Group Berner Biomin BIPP B-J Holding Bosch Boutique Hotels Brematech B:tech B:POWER BT (Toyota material handling) Cargo-partner ČR Celestica Cembrit Coneo C.O.T. media Czech precision forge Česká pojišťovna Česká společnost pro jakost Česlog ČEZ ČSOB Dachser CZ Dachser SK D.A.S.pojišťovna právní ochrany Dopravní podnik Ostrava Dermacol e-banka EGOO Erste Bank Sparkassen Energetické opravny Family Frost Fortuna Hotels Generali pojišťovna Gillette Czech GiTy Gedeon Richter Globus Global Systems Hager Elektro Hibernia Honeywell ITT Johns Manville Karlovarská Korunní kyselka Kaufland Kerio Technologies Konica Minolta Kooperativa pojišťovna Kotva OD LCS International Mafra McDonald s Mediaplan Merck M-K Development Mondi packaging Newton Holding OBI Omnicare Clinical Research Omnitron Outdoor Aktivity Pivovary Staropramen PricewaterhouseCoopers Preciosa RWE Interní služby Quick-mix Saint Gobain Sanofi Aventis SIG Combibloc Sikla Sindat Consulting ČS Spolana Škoda Steel Unicorn Unient Communications Unitools Press T-mobile Telefonica O2 THIMM Obaly TG Tisk VELUX Volvo Walmark WS International Strana 10

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Vzdělávací program pro manažery

Vzdělávací program pro manažery Vzdělávací program pro manažery 2015 PDQM, s.r.o, Dokument je majetkem společnosti 1 Obsah dokumentu NABÍDKA 3 STRUČNÝ SOUHRN 4 PDQM 5 PŘÍSTUP PDQM KE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA PRACOVIŠTI 5 PRIORITY VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY

ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY ANALYSIS OF EMPLOYEE S EDUCATION SYSTEM WITHIN COMPANY XY Magisterská

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA bakalářské studium 2011 2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice Praha 2012 Vedoucí bakalářské práce:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Jana Pipková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

HR Controlling 2013 Závěrečná zpráva

HR Controlling 2013 Závěrečná zpráva www.pwc.cz/lidskezdroje HR Controlling 2013 Závěrečná zpráva Měření výkonnosti lidského kapitálu OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 O STUDII... 6 1.2 PERSONÁLNÍ CONTROLLING... 7 1.3 SHRNUTÍ HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 11

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Rozvoj interaktivního chování a komunikačních kompetencí s klientem v pomáhajících profesích na terciárním stupni vzdělávání

Rozvoj interaktivního chování a komunikačních kompetencí s klientem v pomáhajících profesích na terciárním stupni vzdělávání Rozvoj interaktivního chování a komunikačních kompetencí s klientem v pomáhajících profesích na terciárním stupni vzdělávání Radka Šulistová Úvod Proces současné praxe v pomáhajících profesích v sobě zahrnuje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Bc. Adéla VLACHOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Bc. Adéla VLACHOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Bc. Adéla VLACHOVÁ Profesní vzdělávání odborníků v oblasti hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní vzdělávání odborníků v oblasti hotelnictví Diplomová

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole CZ.1.07/1.3.05/02.0037 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Projektové řízení ve školství. Bc. Martina Spitzerová

Projektové řízení ve školství. Bc. Martina Spitzerová Projektové řízení ve školství Bc. Martina Spitzerová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Tématem práce je projektové řízení ve školství. Teoretická část je zaměřena na oblast celoživotního učení, střední

Více

Přístup radnice k řešení zaměstnanosti

Přístup radnice k řešení zaměstnanosti Přístup radnice k řešení zaměstnanosti Projekty YoungPool II Vsetín a Call Center Region Vsetín, duben 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Ing. Tomáš Pifka; Ing. Vlastimil Fiala,

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB

Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB NTI CONSULTING S.R.O. SLOVO ÚVODEM Vážení obchodní přátelé, milé kolegyně a kolegové, máte před sebou historicky první ucelený přehled informací o naší společnos

Více

Národní cena kariérového poradenství 2009. 9 vítězných soutěžních příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2009. 9 vítězných soutěžních příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2009 9 vítězných soutěžních příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2009 9 vítězných soutěžních příspěvků Obsah strana 1. část Kategorie: Poradenství pro klienty

Více