Elektronický systém pro záznam dat a automatické stanovení diagnóz u onemocnění temporomandibulárního kloubu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický systém pro záznam dat a automatické stanovení diagnóz u onemocnění temporomandibulárního kloubu"

Transkript

1 Původní práce cs11 Elektronický systém pro záznam dat a automatické stanovení diagnóz u onemocnění temporomandibulárního kloubu Radek Hippmann 1,2,4, Miroslav Nagy 2,3, Taťjana Dostálová 1,2, Jana Zvárová 2,3,4, Michaela Seydlová 1,2 1 Dětská stomatologická klinika, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika 2 Centrum biomedicínské informatiky, Česká republika 3 Ústav informatiky, Akademie věd ČR v.v.i., Praha, Česká republika 4 Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha, Česká republika Souhrn Cíl: Výzkumné zaměření dentální části Centra biomedicínské informatiky je zaměřeno na vývoj elektronické zdravotnické dokumentace (EHR) pro stomatologii. Úvod: Nejdříve byl zkonstruován elektronický zubní kříž DentCross, který graficky reprezentuje stomatologická data pacienta. Doplněn byl o hlasové ovládání systémem Automatic speech recognition (ASR) a modul pro syntézu hlasu (TTS). Metody: Cílem práce bylo i dosáhnout co největší komplexnosti systému a jeho jistou automatizaci. Z tohoto důvodu byl doplněn o speciální záznamové medium pro onemocnění temporomandibulárního kloubu (TMD). Výsledky: Po zkušenostech se starší verzí byla znalostní báze (KB) pro TMD jinak strukturována. Bylo použito klasifikační diagnostické schéma dle American Academy of Orofacial Pain (AAOP). KB byla vytvořena v aplikaci MUDR KB Editor. Na těchto základech byla vytvořena relační databáze a samotná uživatelská záznamová aplikace v programech MUDR EHR a MUDRLite. Závěr: Hlavní výhodou je ovšem stanovení pravděpodobné diagnózy onemocnění (AAOP dělení) systémem (tzv. custom komponentou) na základě typických dat zaznamenaných do elektronického formuláře při vyšetření. Kontakt: MUDr. Radek Hippmann Dětská stomatologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Adresa: FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 E mail: MUDr. Radek Hippmann Pro realizaci samotné komponenty byl použit vývojový nástroj MS Visual Studio.NET Komponenta je naprogramovaná v jazyku C. Klíčová slova temporomandibulární kloub, poruchy temporomandibulárního kloubu, DentCross, elektronická zdravotnická dokumentace, klasifikace AAOP, MUDR EHR, MUDRLite, MUDR KB Editor EJBI 2011; 7(1):11 16 zasláno: 2. října 2011 přijato: 1. listopadu 2011 publikováno 20. listopadu Úvod Úroveň a rozvoj zdravotnické péče o pacienta v dnešní době sebou přináší nejen daleko vyšší nároky na znalosti a schopnosti jejích poskytovatelů (zdravotnického personálu, především lékařů), ale také na vhodné systémy pro ukládání a práci s narůstajícím množstvím dat. Hlavním úkolem těchto systémů pro záznam zdravotnických dat (EHR) je další zkvalitnění péče. Dřívější záznam dat v klasické papírové formě není již pro komplikovanost a množství údajů natolik vhodný a rozvoj IT technologií umožnil tuto variantu ukládání záznamů prakticky opustit. Dnešní EHR systémy tedy slouží nejen k lehčí manipulaci s daty, rychlejší komunikaci a i větší ochraně dat proti zneužití, c 2011 EuroMISE s.r.o.

2 cs12 ale umožňují také komplexnější, více efektivní a bezpečnější lékařskou péči. Všechny tyto parametry a potřeby platí v různých oblastech medicíny. Stomatologie není výjimkou a je snaha o vývoj EHR i pro tuto oblast, se všemi specifiky, která to přináší. Jedná se především o grafickou úpravu aplikace pro stomatologii a záběr na celou problematiku orofaciálního systému včetně multifaktoriálně podmíněných onemocnění jako jsou především onemocnění temporomandibulárního kloubu (TMD). Elektronická zdravotnická dokumentace právě pro onemocnění temporomandibulárního kloubu není dosud vůbec k dispozici a její vývoj je vzhledem ke složitosti problému velice komplikovaný. Temporomandibulární kloub (TMK) patří mezi nejsložitější klouby v celém lidském těle. Je to kloub složený a je úzce spojen se žvýkacími svaly a dento-periodontálním komplexem. American Academy of Orofacial Pain definovalo v roce 2008 stomatognátní systém jako funkční a anatomický vztah mezi zuby, čelistmi, TMK a žvýkacími svaly [1]. Vzhledem ke komplexnosti systému, multifaktoriálně podmíněnému vzniku patologií a mnoha funkcím systému (řeč, mastikace) [2] je správná diagnostika, vyšetření a zvolený terapeutický režim velice náročným procesem, který vyžaduje především dobrou dostupnost a utřídění všech informací. Existuje několik různých mezinárodně uznávaných klasifikací pro oblast poškození TMK, ale jen málo z nich je více používáno a je i využitelných v mezinárodním měřítku. Asi nejvíce používaná je AAOP (American Academy of Orofacial Pain) klasifikace [1], která slouží spíše pro klinické použití a klasifikace RDC/TMD (Research Diagnostic Criteria for TemporoMandibular Disorders) [3], která se hodí více pro vědecké účely. Samotné studium a léčba TMD jsou velice důležité a žádané, neboť je to oblast poměrně opomíjená. TMD se přitom považují za nejčastější příčinu bolesti v orofaciální oblasti nedentálního původu [4]. Mezi úplně nejčastější klinické příznaky TMD jsou svalová nebo kloubní bolest, zvukové kloubní fenomény, omezené otvírání úst nebo deviace čelisti při otvírání úst [5]. Jako další mohou být přidružené symptomy bolesti hlavy nebo ucha, neuralgie, vertigo a bolesti zubů. Vývojem EHR pro oblast stomatologie a TMD se zabýváme již delší dobu a na základě zkušeností s jejím používáním a moderními trendy jsme se rozhodli aktualizovat a lépe setřídit elektronický formulář pro TMD. Cílem je dosáhnout lepší ovladatelnost a přehlednost pro konečného uživatele, komplexnost znalostní báze pro TMD a v konečné fázi i příprava aplikace pro automatickou diagnostiku ze zadaných anamnestických dat. 2 Metody 2.1 MUDR EHR, MUDRLite, DentCross Pro účely naší práce byl využit modelovací nástroj MUDR KB Editor vytvářející model pro EHR MUDR, který byl vyvinut v EuroMISE centru. V této aplikaci byla již dříve sestavena znalostní báze pro celou stomatologii [6, 7] a nyní i pro novou verzi znalostní báze pro TMK. Na MUDR EHR navazuje aplikace MUDRLite, která slouží spíše pro potřeby menších prostředí, jako je například stomatologická ambulance. Pro snadnou využitelnost konečným uživatelem a přívětivější grafickou podobu byla na základě těchto dvou aplikací vyvinuta aplikace DentCross, která představuje uživatelské rozhraní a obsahuje i formulář pro TMD, který byl nyní po klinických zkušenostech přetvořen a doplněn o automatický výběr diagnóz. Samozřejmostí bylo už i u starého systému DentCross hlasové ovládání systémem Automatic speech recognition (ASR) a modul pro syntézu řeči Text-to-speech (TTS) [7]. 2.2 Klasifikace TMD (AAOP, RDC/TMD) Jak již bylo zmíněno výše, tak se zdá být z našeho úhlu pohledu nejvhodnějším schématem pro klasifikaci TMD klasifikace navržená American Academy of Orofacial Pain [1], která slouží spíše pro klinické použití a zabývá se plnou šiří onemocnění postihujících temporomandibulární kloub a i jeho okolí. Je více obsáhlá než RDC/TMD [3, 7], která se věnuje spíše kloubu samotnému a vynechává mnoho jednotek. Obě tato schémata byla pro komplexnost zahrnuta do znalostní báze pro TMK, ale pro samotné uživatelské rozhraní byla využita klasifikace AAOP. AAOP 1. TMK (a) Vrozená onemocnění: I. Aplazie v rámci hemifaciální mikrosomie, asymetrie obličeje, kongenitální, nedostatečný růst kondylu jedné strany, uchylování na postiženou stranu, omezené otvírání úst. II. Hypoplazie omezený růst, může postihovat i další kosti, méně závažné než I., omezené otvírání úst, asymetrie při otvírání čelisti. III. Hyperplazie nadměrný růst kostí lebky, asymetrie obličeje, asymetrické otvírání. IV. Dysplazie dětský věk a adolescence, pomalý nadměrný růst a přeměna ve fibrózní tkáň, zobrazovací metody, asymetrie obličeje a otvírání úst. V. Nádory komplexní postižení, zobrazovací metody s patologickým nálezem, bolest, omezené otvírání úst atd. (b) Onemocnění kloubního disku: I. Dislokace disku s redukcí lupání kloubu při pohybu dolní čelisti při otvírání a zavírání, asymetrické otvírání (esovité uhýbání na postiženou stranu), není omezené otvírání. c 2011 EuroMISE s.r.o.

3 cs13 Obrázek 1: Znalostní báze pro TMD. II. Dislokace disku bez redukce omezené otvírání úst, asymetrické otvírání (uhýbání na postiženou stranu), bez lupání. (b) Myofasciální dysfunkční syndrom bolest v klidu, přítomny trigger points, může být i vertigo, slzení atd. Přítomny i parafunkce, stres. (c) Dislokace TMK (luxace) akutní stav, bolest, pacient nemůže zavřít ústa. (c) Centrálně vyvolaná myalgia chronická, dlouhodobá bolestivost svalu. Bolestivost je podobná jako při myositis jen bez známek zánětu a může být spojena s příznaky neurologického zánětu. Důležitá je přítomnost perzistentní bolesti. (d) Zánětlivá onemocnění arthritis (včetně capsulitis, synovitis, polyarthritis) omezené otvírání úst, bolest, zvukové fenomény, palpační bolestivost v oblasti TMK. (e) Nezánětlivá onemocnění arthosis primární (bez zjištěné etiologie)a sekundární (důsledek trauma nebo systémového onemocnění). Chronické onemocnění. Omezení otvírání úst, bez bolesti, pocit ztuhlosti, zvukové fenomény (krepitace, vrzání), asymetrické otvírání (uhýbá na postiženou stranu). (f) Ankylóza omezené až nemožné otvírání úst, omezení protruze a lateropulze, asymetrie obličeje, chronické onemocnění. (g) Fraktura TMK trauma v anamnéze, bolestivost (spontánní i palpační), pozitivní nález na RTG, může být omezené otvírání úst, porušený skus, asymetrické otvírání, akutně vzniklé Onemocnění žvýkacích svalů: (d) Myospasmus (svalová kontraktura) akutní nechtěná tonická kontrakce svalu, omezené otvírání úst, bez výrazné bolestivosti. (e) Myositis (zánět svalu) bolest svalu v klidu i při pohybu, zarudnutí kůže, může být otok. (f) Myofibrotická kontraktura chronické, bezbolestné onemocnění. Způsobené fibrotickou degenerací šlach, ligament a vzácně i svalových vláken. Projevuje se zkrácením svalu. (g) Nádory svalů benigní i maligní charakter, široká škála příznaků, pozitivní histologické vyšetření a zobrazovací metody. Popis modulu pro podporu výběru diagnózy (a) Lokální myalgie (bolest svalu) bolest při ponová verze MUDRLite formuláře pro TMD byla oproti hybu TMK, palpační bolest svalu, může být původní verzi zjednodušena a přiblížena přirozenému prospolu se stresem, poruchou okluze nebo pora- cesu vyšetření pacienta lékařem. Další zásadní úpravou nění svalu. bylo doplnění formuláře o tzv. custom komponentu, poc 2011 EuroMISE s.r.o.

4 cs14 Obrázek 2: Datový model. mocí které umožňuje systém MUDRLite rozšířit funkcio- 3 nalitu formuláře o sofistikované vlastnosti. V našem případě se jedná o návrh diagnózy založený na nasbíraných 3.1 datech z vyšetření pacienta. Komponenta pro podporu rozhodování lékaře v podobě návrhu výsledné diagnózy pacienta je založena na klasifikaci AAOP. Z této klasifikace jsou pro jednotlivé diagnózy vytvořeny logické formule ve formě implikací. Výsledky Znalostní báze pro TMD Celá znalostní databáze vytvořená v aplikaci MUDR KB Editor [6] byla doplněna a setříděna podle nových poznatků a jiného systému, který je více orientován na logickou posloupnost při vlastním praktickém vyšetřování pacienta (Obr. 1). Předpoklady implikace se skládají z dat TMD formu- 3.2 Datový model láře a pokud jsou splněny všechny předpoklady dané implikace, tak je příslušná diagnóza navrhnuta lékaři jako Před převedením dat z celé znalostní báze pro TMD jedna z možných. do formy uživatelské aplikace bylo nutno vybrat důležité modality, které jsou při vyšetřování podstatné. Ty pak Pro realizaci samotné komponenty byl použit vývo- byly dále převedeny pomocí MUDRLite EHR do modelu jový nástroj MS Visual Studio.NET Komponenta relační databáze (Obr. 2), která reprezentuje souvislosti je naprogramovaná v jazyku C] a propojena se systémem mezi nimi a na základě ní je možný vývoj formuláře, který MUDRLite formou dll knihovny. je přímou součástí celé aplikace DentCross. c 2011 EuroMISE s.r.o.

5 cs15 Obrázek 3: Záznamové okno uživatelského rozhraní pro TMD. 3.3 Aplikace pro TMD s automatickým výběrem diagnóz Okno formuláře pro záznam anamnestických dat a dat z vyšetření je, jako u starší verze, součástí aplikace Dent- Cross a je k němu přístup z jeho základního okna. Bylo provedeno lepší stukturalizování informace s ohledem na logický postup při vyšetřování a omezení na podstatná data. Dále bylo provedeno doplnění o samostatná okna pro zobrazovací metody a jejich popis a data zjištěná z elektronického obličejového oblouku (Obr. 3). Stanovení diagnóz je, jak již bylo dříve uvedeno, založeno na upravené klasifikaci AAOP a je prováděno pomocí automatizované komponenty, která na základě dat zjištěných při vyšetření pacienta určuje pravděpodobnou diagnózu. Tím se výrazně ulehčí i další postup terapie pro ošetřujícího lékaře, neboť škála stavů a diagnóz u komplexu TMD je velice široká. Navazující modality terapií jsou různé, závisí výrazně na stanovené diagnóze a i závažnosti přítomných symptomů. Mohou být konzervativní (měkká strava, split, nesteroidní antiflogistika, suché teplo, izometrická cvičení atd.), miniinvazivní (atrocentéza, artroskopie), chirurgická (operace s repozicí kloubního disku, kloubní náhrady atd.) nebo kombinované. 4 Diskuze Celá aplikace EHR pro stomatologii DentCross se snaží poskytnout komplexní záznamové možnosti pro celý stomatognátní systém. Vše dále doplňuje o hlasové ovládání (ASR) a zpětnou interpretaci záznamu (TTS) počítačem. To umožňuje bezdotykové a rychlé ovládání aplikace a záznam dat [6, 7]. Další rozšiřování směřuje ke snaze automatizovat proces stanovení diagnózy a tím i stanovení terapeutického plánu. Náš systém je nyní o tuto automatiku doplněn a klinicky zkoušen ve specializované poradně pro problematiku TMD ve Fakultní nemocnici v Motole. Měl by umožnit méně zkušenějším praktickým zubním lékařům provést kvalitní vyšetření pacienta se záznamem všech důležitých dat. Z nich stanovit diagnózu a na ní navázat buď ošetřením, nebo odesláním na specializované pracoviště pro příliš komplikovaný stav, kde by měla následovat komplexní terapie. Tento cíl má mnoho nástrah a je nutné další doplňování a především zkoušení. Je nutné podotknout, že vždy bude nutná alespoň základní znalost problematiky lékařem. Role lidského faktoru v konečném rozhodování a kontrole automatické aplikace bude stále nezanedbatelná. c 2011 EuroMISE s.r.o.

6 cs16 Poděkování Práce byla podpořena projektem 1M06014 MŠMT ČR, projektecm SVV Univerzity Karlovy v Praze a projektem AV0Z Ústavu informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Literatura [1] The Americia Academy of Orofacial Pain, de Leeuw R. Orofacial pain: Guidelines for assessment, diagnosis and management, ed 4. Chicago, Quintessence Publishing, [2] The Academy of Prosthodontics. Glossary of prosthodontic terms, ed 6. Chicago. Mosby, [3] Dworkin S, LeResche L. Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders: review, criteria, examinations and specifications, critique. J Craniomandib Disord Fac Oral Pain 1992; 6: [4] LeResche L. Epidemiology of temporomandibular disorders: implications for the investigation of etiologic factors. Crit Rev Oral Biol Med 1997; 8: [5] Laskin DM. Etiology of the pain-dysfunction syndrome. J Am Dent Assoc 1969; 79: [6] Hippmann R, Nagy M. Dostalova T, Zvarová J, Seydlova M, Feltlova E: Electronic health record for temporomandibular joint disorders support in therapeutic process. EJBI [7] Hippmann R., Dostalova T., Zvarova J., Nagy M., Seydlova M., Hanzlicek P., Kriz P., Smidl L., Trmal.: Voice supported electronic health record for temporomandibular joint disorders. Methods of information in medicine, 2010, 49: c 2011 EuroMISE s.r.o.

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

Katalog potřeb a služeb ehealth

Katalog potřeb a služeb ehealth Katalog potřeb a služeb ehealth Program implementace ehealth Etapa: Analýza potřeb 1 Název dokumentu: Katalog potřeb a služeb ehealth ID: KEH5 Verze č. 5 Účel: Ke schválení Určená pro GP Datum 04.02.2009

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Výukový materiál pro stomatologickou

Výukový materiál pro stomatologickou FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 2010 FRVŠ 1403/2010/G1 Výukový materiál pro stomatologickou biomechaniku (závěrečná zpráva projektu) Řešitel: Ing. Petr Marcián Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie CO JE TO VLASTNĚ VEGETATIVNÍ STAV? Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Gabrhelík,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 4.2009 www.siemens.cz Ekologicky ze všech úhlů 12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko 20 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

MANUÁL DOPORUČENÝCH. PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel

MANUÁL DOPORUČENÝCH. PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel MANUÁL DOPORUČENÝCH PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel 2010 MANUÁL DOPORUČENÝCH PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Zpráva o řešení za r. 2010 Koordinátor: Mgr. Adolf Knoll, ředitel pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Očima. ntikorekce. ublinové výprávění. elostátní konference. ětská oftalmologie. rasmus. ree-form. laukom. Studentský časopis Optometrie a Ortoptiky

Očima. ntikorekce. ublinové výprávění. elostátní konference. ětská oftalmologie. rasmus. ree-form. laukom. Studentský časopis Optometrie a Ortoptiky Studentský časopis Optometrie a Ortoptiky ntikorekce ublinové výprávění elostátní konference ětská oftalmologie rasmus ree-form laukom P o delší odmlce je před Vámi 5. číslo časopisu, ve kterém na Vás

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více