Podnosánek. Psychologické snímky zdarma. Podnosánek se stal občasníkem. Obsah. Informace o barvičkách až pod váš nos

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnosánek. Psychologické snímky zdarma. Podnosánek se stal občasníkem. Obsah. Informace o barvičkách až pod váš nos"

Transkript

1 Červenec 2007 DAP Services a.s Partnerské informační noviny č. 3 Podnosánek Informace o barvičkách až pod váš nos Psychologické snímky zdarma Dne 25. května 2007 proběhlo setkání všech lidí zodpovědných za DAP Services a.s. (představenstvo a vědecká rada = valná hromada), které mělo za cíl hodnocení dosažených výsledků a upřesnění pravidel po uplynulém zhruba ročním vývoji a fungování společnosti. Mimo jiné závěry tohoto setkání konstatují, že rozvoj a větvení firmy umožňuje stanovení nových pravidel pro využívání snímků, a to jak pro stávající partnery, tak pro všechny právoplatné uživatele metody. Základním bodem je: Obsah Nové partnerské podmínky 1 Dění ve firmě a barvách 2 Vnitřní evaluace školy 3 Finance a jiné 4 Vývoj produktů 5 Barevné střípky 6 Uplatňovaný kreditní systém již není potřebný v plném rozsahu. To v praxi znamená, že používat metodu Barvy života mohou bez omezení počtem protokolů všichni odborníci, kteří prošli alespoň základním výcvikem. Tato nová pravidla platí od Zůstávají kódy, za jejichž pomocí lze provádět snímání a vyzvedávání výstupů. Například jedinec, který absolvoval alespoň základní výcvik, je oprávněn zdarma (bez úplaty a beze ztráty kreditů) k vyzvednutí Psychologického snímku jednotlivce či skupiny. Pokračování na straně 2. Podnosánek se stal občasníkem Podnosánek se stal občasníkem, který vyjde vždy, když se shromáždí dostatek informací, které naplní tyto informační noviny kvalitními informacemi. Nechceme se nutit vydávat periodikum na úkor kvality informací. Děkujeme za pochopení.

2 2 Spuštění odborného portálu Barvy života byl spuštěn odborný portál Barvy života, naleznete jej na adrese O obsah portálu se bude starat Vědecká rada, proto zde naleznete nejnovější informace v oblasti vědecké a psychologické. Odborný portál má oddělit fungování firmy DAP Services od růstu a používání samotné metody. Jedná se o tzv. redakční systém, do kterého bude Vědecká rada doplňovat aktuální články a veřejnost na ně může libovolně reagovat. Nebojte se zareagovat také. V průběhu měsíce července budou aktualizovány internetové stránky DAP Services, bude oznámen vstup společnosti na komerční trh a přibudou další nové funkcionality. Přijďte si na nové internetové stránky vyzkoušet zdarma ochutnávku komerčních produktů. Představujeme Nové partnerské podmínky Pokračování ze strany 1 Další dohodnuté body jsou: Bohdana Fialová Koordinátorka projektů Přáním naší společnosti nejsou jen spokojení zákazníci, ale hlavně spokojení lidé. Při realizacích projektů se řídíme touto filozofií a směřuje k tomu veškeré naše úsilí. Víme také, že každý úspěch závisí na schopnosti domluvit se, na umění komunikace. Tak prosím komunikujme a hlavně si opravdu naslouchejme. Pro zajištění nutné základní kvality při interpretaci bude potřebovat odborník oprávněný k využívání metody absolvovat minimálně 1x ročně společná dvoudenní setkání, jejichž cílem bude seznámení s novinkami a zároveň ubezpečení odborníka, že výsledky získané snímkem interpretuje adekvátně (forma supervize). Tato setkání budou hrazena samotnými účastníky, jejich termíny pak stanoveny ze strany DAP Services a.s. dostatečně předem. Všichni absolventi výcviků, kteří mají zájem dále pracovat s barvami života, musí absolvovat supervizi nejpozději do jednoho roku. Výcvik nových zájemců o používání metody Barvy života bude nadále organizován firmou DAP Services a.s. Průběh výcviku bude s nižší časovou dotací a sníženým finančním příspěvkem ze strany zájemce. Budou velmi vítány a podporovány aktivity příznivců Barev života směrem k jejich uplatňování na všech úrovních pro skupiny, evaluace i další formy. Podmínky pak budou konzultovány zcela individuálně, hlavně ve smyslu podpory těch, kteří budou s Barvami aktivně a kvalitně pracovat. Vážení přátelé Barev, chtěli bychom poděkovat především těm aktivním za jejich přístup a umožnění rozvoje nejen této metody. Váhající bychom chtěli podpořit v tom, že nikdo není odepsaný. V nově nastavených podmínkách jsou všechny cesty k používání a rozvoji metody Barvy života otevřené.

3 3 Vnitřní evaluace školy Veřejnost a konkurence začíná reagovat Pro Vás, kteří máte zájem - podívejte se do časopisu Rodina a škola (březnové číslo, str. 18 a 19) na článek paní redaktorky Kramulové Barvy (školního) života. Dostane se Vám v něm nástinu toho, jak jmenovitě citovaní odborníci a paní redaktorka nahlížejí na produkt Vnitřní evaluace školy a taky toho, kolik si citovaní odborníci dali reálné práce, aby se s naším nástrojem měření a technickou BSA skutečně seznámili. Udělejte si, prosím, obrázek sami. Prošli jste výcvikem, máte přístup do Znalostní báze DAP Services k veškerým podkladovým materiálům a kdo z Vás neodmítá osobní odpovědnost i tvořivou angažovanost ve své profesi, tak s metodou i úspěšně pracuje. Jistou replikou s účelovými výňatky z tohoto článku je pak komentář k produktu Vnitřní evaluace školy v březnovém čísle Učitelských listů. Stačí se podívat na zadní stranu této tiskoviny a vydavatele, který Učitelské listy do škol zasílá, aby byl objasněn důvod, záměr a pravý smysl poslední degradující věty cituji: I zde to připomíná více než seriózní metodu film Jáchyme, hoď ho do stroje. Evaluace verze 2.0 Přineseme novou verzi Vnitřní evaluace školy Realizační tým: Marek Herman, Jiří Šimonek senior, Jiří Šimonek junior, Robert Bohoněk Co přineseme v nové verzi: Sjednotíme měřítka grafů Očíslujeme stránky Zpřesníme rozdělení do semaforů, budou z nich tachometry Použijeme srozumitelnější výstup pro kantorský sbor Zachováme pořadí slov detailním rozboru předmětu Zkrátíme výstup vložíme více grafů na stránku v části pro poradce Budeme dále poslouchat zpětnou vazbu a projevíme ji do dalších verzí produktu.

4 4 5 z 61 aneb máme nové obchodníky Markéta Blažková nebo Markéta Hlavicová? Markéta se začala poslední dobou do telefonu hlásit jako Hlavicová což není úplná náhoda. Markéta se nám totiž vdala a aby toho nebylo málo, tak take při jednom otěhotněla. Děkujeme tímto Markétě za dobrou práci pro Barvy života a přejeme jí co nejhodnější dítko. Posledních šest týdnů jsme se intenzivně zabývali jedním z klíčových úkolů: najít vhodné kandidáty na pozice obchodníků. Hledali jsme slušné lidi, kteří mají zkušenosti ze školství i z prodeje, Lidi, kteří se budou schopni učit nové věci, budou tvořiví a budou schopni odolávat zátěži. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 61 uchazečů z celé republiky, 31 z nich prošlo prvním kolem a dostali možnost projít ohněm neboli Psychologickým snímkem jednotlivce. Po něm zůstalo 16 kandidátů, kteří absolvovali osobní pohovor. Vybrali jsme pět kandidátů a ty jsme pozvali na vstupní trénink s podmínkou: pokud uspějete, podepíšeme s vámi smlouvu. Vstupní trénink proběhl začátkem dubna v Olomouci. Cílem bylo naučit budoucí obchodníky základy metody Barvy života a oživit jejich prodejní dovednosti. Bylo to náročné, ale na konci tréninku všech pět kandidátů úspěšně podepsalo s naší firmou nové smlouvy. Jsou to: Vladimíra Šustková - region západní Čechy Naďa Lesovská region jižní Morava Pavel Šreibr region jižní Čechy a Vysočina Pavla Havelková region Brno František Halada region Plzeň a západní Čechy no a k nim si přičtěte starého obchodníka Radima Svinkáska (Radim nastoupil 1. prosince 2006) a máte před sebou tým lidí, kteří jsou v anglosaském světě označováni jako sales force, česky bychom volně mohli přeložit jako prodejní síla. Uvidíme, jestli i náš tým bude silný a bude se mu etickým a korektním způsobem dařit rozšiřovat Vnitřní evaluaci školy pomocí metody Barvy života na naše školy. A také uvidíme, kdo se z obchodníků dalším studiem vypracuje tak, aby pochopil a samostatně zvládl interpretaci evaluace školy. Virtuální tým 1 začal pracovat Předběžný název produktu: Třída v krizi (event. Skupina v krizi) Řešitelský tým: Iva Zilcherová (koordinátor), René Hůlek, Jarda Vacek, Karel Opravil, Kája Homolová (členové týmu nahlášení koordinátorkou) Použité techniky: SORAD čtvercový diagram, BSA modul 72, Volné asociace na pojem Šikana, Cílové skupiny: Žáci a případně 5. tříd základních škol v různých regionech ČR, se zaměřením: sportovní, hudební, výtvarné, jazykové, matematické, běžné, včetně sledování rozdílů v pohlaví. Pracovní hypotézy: Kvalita vztahů autorita skupina; Kdo vyděluje, vyčleňuje, vylučuje žáky z kolektivu; Porovnání výsledků SORAD DIS BŽ Podrobné informace, možnost zapojení se do práce v týmu, harmonogram prací, technickoorganizační podmínky a další jsou k dispozici u koordinátory týmu Ivky Zilcherové.

5 Produkty 5 V profilu přinášíme veškeré informace v přehledné grafické podobě formou grafů, v podobě "budíků", přehledných tabulek a popisných textů ve třech hlavních oblastech: 1) Základní charakteristika osoby Produkt Jedním z měřených parametrů je například zacházení s pravidly. 2) Konstruktivní typy chování Profil jednotlivce Barvy života Realizační tým: Robert Paskovský, Jiří Šimonek senior, Jiří Šimonek junior, Jiří Halda Cílová skupina zákazníků: personalisté, management firem V této kapitole jsou měřeny konstruktivní typy chování člověka a její porovnání s normou České republiky. Na chování člověka se díváme ve třech složkách (spolehlivá, závislá na podmínkách a blokační) a zkoumáme změny ve stresu a při změnách. 3) Fungování člověka ve skupině Neměříme chování člověka jako samostatného jedince, ale zkoumáme jeho chování ve skupině lidí. Jednotlivá klimata fungování ve skupině jsou blíže vysvětlena. Popis produktu: Profil jednotlivce Barvy života je výkonným manažerským nástrojem, který pomáhá poznat silné a slabé stránky stávajících nebo budoucích zaměstnanců. Toto poznání využijete například pro přijímání a umísťování zaměstnanců, osobní rozvoj nebo pro správný koučing a motivování Vašich zaměstnanců. Profil jednotlivce Barvy života Vám pomůže identifikovat klíčové zaměstnance firmy stejně jako ty nevýkonné, neefektivní nebo neloajální. Dalšími oblastmi měření jsou například ohrožení rizikovými jevy, podrobná slovní schémata a vztah snímané osoby a firmy. Více informací naleznete na internetových stránkách DAP Services.

6 6 DAP Services a.s. Soukenická 3181/ Ostrava Telefon : Fax: Internet: Barevné střípky Končí další výcvik Na svém konci se nachází další výcvik Barev života. Účastníci před sebou mají již pouze certifikaci. Přejeme všem účastníkům všechno nejlepší při závěrečné zkoušce. Neznáte? V centrále DAP Services v Ostravě potřebujeme od září dvě posily, které nám pomohou zvládnout nárůst práce. Pokud tedy znáte šikovné lidi, které bychom mohli přivítat jako naše posily, pak je neváhejte odkázat na naše internetové stránky, kde jsou k nalezení detailní informace. Jirka Šimonek senior vzkazuje: Ve Znalostní bázi v sekci Výzkumy můžete nalézt nový elaborát o Depresi. Od 20. června je přístupný, tak si jej neváhejte přečíst.

Podnosánek. 3. barvová konference v Opočně. Dosáhli jsme stotisícové hranice. Obsah. Informace o barvičkách až pod váš nos

Podnosánek. 3. barvová konference v Opočně. Dosáhli jsme stotisícové hranice. Obsah. Informace o barvičkách až pod váš nos Listopad 2007 DAP Services a.s. +420 595 136 948 info@dap-services.cz Partnerské informační noviny č. 5 Podnosánek Informace o barvičkách až pod váš nos 3. barvová konference v Opočně Letošní setkání partnerů

Více

Metodika pro motivační kurz

Metodika pro motivační kurz Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Projektzmpir3@seznam.cz Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti autoevaluace. Ivana Shánilová

Závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti autoevaluace. Ivana Shánilová Závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti autoevaluace Ivana Shánilová Poděkování Děkuji všem mým kolegům za spolupráci při řešení projektu Autoevaluace PhDr. Martinu Chválovi, Ph.D., PhDr. Karlu Starému,

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Organizace a její zaměstnanci...

Více

Projekt pedagogického rozvoje ZŠ Kunratice od školního roku 2011/2012 a s výhledem do školního roku 2014/2015

Projekt pedagogického rozvoje ZŠ Kunratice od školního roku 2011/2012 a s výhledem do školního roku 2014/2015 První verze Školní rok 2011/2012 Projekt pedagogického rozvoje ZŠ Kunratice od školního roku 2011/2012 a s výhledem do školního roku 2014/2015 Předkladatel: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy V období od

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Aktuální nabídka seminářů pro podnikatele Zájemců o podnikání v Praze přibývá A zase ta čokoláda

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Aktuální nabídka seminářů pro podnikatele Zájemců o podnikání v Praze přibývá A zase ta čokoláda www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha Aktuální nabídka seminářů pro podnikatele Zájemců o podnikání v Praze přibývá A zase ta čokoláda Praha podporuje podnikání 4/2014 Obsah Slovo na úvod 1 Zájemců o podnikání

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ základní informace o tvorbě projektů PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří výuce

Více

Samohodnotící zpráva SOŠ a SOU Praha 10 Weilova 4 (model CAF)

Samohodnotící zpráva SOŠ a SOU Praha 10 Weilova 4 (model CAF) Samohodnotící zpráva SOŠ a SOU Praha 10 Weilova 4 (model CAF) Zpracováno ve školním roce 2007/2008 Úvod: Představení školy Střední odborná škola a střední odborné učiliště Weilova 4, Praha 10 navazuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Metodika Individuální Sociální Práce - manuál

Metodika Individuální Sociální Práce - manuál 44olu ROZVOJOVÉ PARTNERSTVÍ HEDERA www.soze.cz/workinczech *** ROZVOJOVÉ PARTNERSTVÍ HELIX wip.opu.cz Metodika Individuální Sociální Práce - manuál Tato metodika vznikla v rámci iniciativy EQUAL Projektu

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více

Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3.

Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3. Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3.1 Cíle projektu Archa Vylodění... 4 1.3.2 Cílové skupiny projektu...

Více

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál OVB Journal duben 2013 Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál LD Petr Saic Splnil si sen vlastního zemského ředitelství, ale usiluje o dalších úspěchy LD

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

Autoevaluace z externího pohledu. Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová

Autoevaluace z externího pohledu. Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová Autoevaluace z externího pohledu Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová Autoevaluace z externího pohledu Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová AUTOEVALUACE Z EXTERNÍHO POHLEDU Editoři:

Více

backpack journalism jako nástroj při hledání uplatnění na trhu práce

backpack journalism jako nástroj při hledání uplatnění na trhu práce Projekt Tvorba a pilotní ověření inovativní metodiky: backpack journalism, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00146 je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více

Péče přináší ovoce. Březen / Duben 2011 02. Úspěch Ruku v ruce Kdo byl oceněn jako nejlepší spolupracovník v korporátu?

Péče přináší ovoce. Březen / Duben 2011 02. Úspěch Ruku v ruce Kdo byl oceněn jako nejlepší spolupracovník v korporátu? Jedna finta Individuální rozvojový plán Čínské přísloví říká: I dlouhá cesta začíná prvním krokem. Úspěch Ruku v ruce Kdo byl oceněn jako nejlepší spolupracovník v korporátu? Rozhovor Rizikové zaměstnání

Více

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH ANEB DALŠÍ KRŮČEK KE KVALITĚ V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Ing. Milan Půček,

Více