ADC Creative Awards Jak správně odeslat přihlášku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADC Creative Awards Jak správně odeslat přihlášku"

Transkript

1 ADC Creative Awards Jak správně odeslat přihlášku

2 Obsah 1. Jak se registrovat Tato sekce obsahuje stručný popis registrace a procesu přípravy přihlášky ve třech krocích a jejího finálního odeslání do soutěže. 2. Poplatky a termíny V této sekci naleznete informace o výši jednotlivých poplatků v daných lhůtách a termíny pro odesílání přihlášek a prací. 3. Popis kategorií Obsahuje přehledný seznam a stručnou definici jednotlivých kategorií včetně jejich podkategorií. Usnadní orientaci a správné umístění soutěžních prací do relevantních kategorií. 4. Technické specifikace Obsahuje popis technických specifikací nezbytných pro správnou přípravu vstupních dat. 2 Obsah

3 1 Jak se registrovat Registrace z dřívějších ročníků pozbývají automaticky platnost, takže pro aktuální ročník soutěže je nutné provést novou registraci. 1. Registrace přihlašovatele Jednotlivé práce je možné přihlašovat do soutěže až po vytvoření vašeho uživatelského účtu přes odkaz Registrovat do soutěže, který naleznete v záhlaví naší webové stránky. V registračním formuláři je nutné vyplnit alespoň povinné údaje. 2. Přihlašování prací do soutěže Po registraci (založení) vašeho účtu se do aplikace přihlašujte přes tlačítko Login vpravo nahoře. Přihlášování jednotlivých prací do soutěže se poté provádí v následujících krocích uvedených níže. Krok 1 Přidání soutěžních prací a souborů Pro každou práci musíte vyplnit alespoň základní povinné údaje. Další detaily práce vyplňujte dle potřeby. Po uložení povinných údajů pokračujte v nahrávání souborů dle technických specifikací, které jsou definovány pro každou kategorii zvlášť. Dokud nebudou všechny práce splňovat technické specifikace platné pro konkrétní kategorie, nepustí vás aplikace do dalšího kroku, protože jde o jednu z podmínek pro přijetí prací do soutěže dle bodu 1.7. Statutu soutěže. Soutěžní práce lze přihlásit jako sérii. Soutěžní práce přihlášené jako série 3 Jak se registrovat

4 jsou hodnoceny jako jedna práce s více motivy. Za každý motiv musí být uhrazen samostatný poplatek. Toho docílíte tak, že další motiv přidáte tlačítkem Přidat motiv do série. Pokud budete mylně přidávat další motivy série přes Nahrát soubor a práce bude obsahovat více motivů aniž by za ně byl uhrazen poplatek, bude se dle bodu Statutu soutěže hodnotit pouze první motiv v řadě. Krok 2 Odeslání přihlášky do soutěže Pokud všechny vámi přihlašované práce splňují technické specifikace, pak lze přihlášku uzavřít odesláním do soutěže. Předtím však musíte potvrdit souhlas s podmínkami soutěže definovanými ve Statutu soutěže. Tento krok nemá vliv na výši poplatků rozhodující je datum nahrání posledního souboru, nejpozději však 14. února Po odeslání přihlášky již není možné upravovat její obsah kromě doprovodných textů. Jinak bude nutné kontaktovat administrátora. Krok 3 Platba Poslední podmínkou pro přijetí soutěžních prací do soutěže je úhrada příslušných poplatků nejpozdějí do 7 dnů od přihlášení prací do soutěže. Platbu provádějte na základě proforma faktury, jejíž tisk se aktivuje odesláním přihlášky do soutěže. Daňový doklad vám bude zaslán po připsání úhrady na náš účet. Další informace o pravidlech pro přihlášení do soutěže hledejte ve Statutu soutěže, v popisu kategorií a technických specifikacích. Aplikace graficky znázorňuje stav přihlášených prací Zelený pruh práce splňuje technické specifikace v řádném termínu (před 31. lednem 2015) a bude účtován pouze základní poplatek Oranžový pruh práce splnila technické specifikace až v prodloužené lhůtě (mezi únorem 2015) a bude účtována za vyšší poplatek. Tato situace nastane i v případě, že v prodloužené lhůtě dojde k editaci souborů již v řádném termínu akceptované práce Červený pruh práce nesplňuje technické specifikace 4 Jak se registrovat

5 2 Poplatky a termíny 1. Poplatky Základní poplatky v řádném termínu 3 000,- Kč za každou přihlášenou práci akceptovanou do 31. ledna 2015 bez ohledu na to, zda je práce přihlašována samostatně nebo v sérii (neplatí pro kategorii Campaign) ,- Kč za každou přihlášenou práci akceptovanou do 31. ledna 2015 v kategorii Campaign (kampaň se přihlašuje jako jedna soutěžní práce, tzn. platí se 1x přihlašovací poplatek). Navýšené poplatky v prodloužené lhůtě 3 750,- Kč za každou přihlášenou práci akceptovanou od 1. do 14. února 2015 bez ohledu na to, zda je práce přihlašována samostatně nebo v sérii (neplatí pro kategorii Campaign) ,- Kč za každou přihlášenou práci akceptovanou od 1. do 14. února 2015 v kategorii Campaign (kampaň se přihlašuje jako jedna soutěžní práce, tzn. platí se 1x přihlašovací poplatek nebere se jako série) Navýšenému poplatku podléhají pouze práce, které i po 31. lednu nesplňují technické specifikace nebo jsou přihlášeny až v prodloužené lhůtě nebo již byly akceptovány v řádném termínu, ale jsou dodatečně upravovány v prodloužené lhůtě, přičemž rozhoduje datum nahrání posledního souboru. Poplatky za ostatní práce již akceptované v řádném termínu zůstávají beze změny, stejně tak doprovodné texty prací (popis, kredity) lze upravovat až do 14. února bez navýšení poplatku. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. 5 Poplatky a termíny

6 2. Termín pro odesílání prací Řádný termín do 31. ledna Je základní období pro registraci a odesílání přihlášek, které začíná 1. ledna a končí 31. ledna Prodloužená lhůta od 1. do 14. února Jde o prodloužené období od 1. do 14. února Práce přihlášené či dodatečně upravované v této lhůtě podléhají navýšenému poplatku (viz Poplatky). 6 Poplatky a termíny

7 3 Popis kategorií Přehledný seznam kategorií 1. Print 1.1 Magazine / Newspaper 1.2 Insert 2. Outdoor 2.1 Billboard 2.2 Poster 2.3 Ambient / Street Furniture 3. Film 3.1 TV / Cinema 3.2 Online Film 3.3 Branded Content 4. Radio 5. Direct Marketing 5.1 Mailings / Giveaways 5.2 Point of Sale 5.3 Online 5.4 Promotional Campaigns 6. Digital 6.1 Websites / Microsites 6.2 Mobile 6.3 Social 7. Media 7.1 Innovative Use of Media 7.2 Innovative Use of Technology 7.3 Earned Media 8. Design 8.1 Corporate Identity / Logo Design 8.2 Packaging 8.3 Product Design 8.4 Printed Materials 8.5 Digital Design 8.6 Others 9. Craft 9.1 Film 9.2 Illustration 9.3 Photography 9.4 Typography 9.5 Digital Craft 9.6 Copywriting 9.7 Music 10. Innovation 11. Campaign 7 Seznam kategorií

8 1. Print 1.1 Magazine / Newspaper 1.2 Insert Práce přihlášené do této kategorie jsou posuzovány dle jejich účinku v tištěných publikacích. Pro ověření může být požadováno doložení mediálního plánu. Přihlašujete-li svou práci do jedné nebo více podkategorií, dbejte na její správné zařazení podle specifického mediálního kanálu. Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) 2. Outdoor 2.1 Billboard 2.2 Poster 2.3 Ambient / Street Furniture Práce přihlášené do této kategorie jsou posuzovány dle jejich účinku na venkovních nebo prodejních místech, a to buď na placených místech, nebo také jako guerilla či strukturální design, který je určen k přímému zapojení své cílové skupiny. Přihlašujete-li svou práci do jedné nebo více podkategorií, dbejte na její správné zařazení podle specifického mediálního kanálu. Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) nebo Prezentační film do 3 min. (MP4/ H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s 17 MB/s) Prezentační film do 30 sec. (MP4/ H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s 17 MB/s) Obrazové náhledy filmu (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) 3. Film 3.1 TV / Cinema 3.2 Online Film 3.3 Branded Content Kategorie Film se vztahuje na veškeré pohyblivé obrazy, ať už v placených mediálních kanálech jako je televize či kino, nebo jakýkoliv on-line video portál, nebo jako součást samotného televizního vysílání. Přihlašovatelé mohou být kvůli ověření mediálního nasazení práce požádáni o doložení mediálního 8 Popis kategorií

9 plánu. Přihlašujete-li svou práci do jedné nebo více podkategorií, dbejte na její správné zařazení podle specifického mediálního kanálu. Video (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s 17 MB/s; anglické titulky) Obrazové náhledy videa (JPEG / RGB; 1920 x 1080 px, max. kvalita) 4. Radio Práce přihlášené do této audio kategorie jsou všechny typy reklamy, které předávají své poselství zvukem, a to buď prostřednictvím placených mediálních kanálů jako je běžné vysílání či internetová rádia, tak i branded music content. Přihlašovatelé mohou být požádáni o doložení mediálního plánu přihlášené práce. Video (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s 17 MB/s; anglické titulky) 5. Direct Marketing 5.1 Mailings / Giveaways 5.2 Point of Sale 5.3 Online 5.4 Promotional Campaigns Přihlášky v této kategorii by měly být práce nebo kampaně, které vyvolávají přímou odezvu od určeného publika. Toho je dosaženo buď prostřednictvím pošty, v místě prodeje nebo v digitálním prostoru. Sociální mediální kampaně, které vytvářejí zpětnou vazbu od spotřebitelů, mohou být rovněž umístěné do podkategorie Online. Promotional kampaně musí specifikovat měřitelné výsledky. Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) a eventuálně nepovinný fyzický vzorek nebo Prezentační film do 3 min. (MP4/ H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s 17 MB/s) Prezentační film do 30 sec. (MP4/ H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s 17 MB/s) Obrazové náhledy filmu (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) 9 Popis kategorií

10 6. Digital 6.1 Websites / Microsites 6.2 Mobile 6.3 Social V této kategorii jde o kreativní digitální řešení, které využívá jak technologie, tak i kreativitu. Jde o původní zábavné nebo informační webové stránky (nebo microsite), které navozují výjimečný uživatelský zážitek okolo značky nebo produktu. Podkategorie Mobile je určena kreativním řešením, která existují nebo jsou aktivována na mobilních zařízeních. Podkategorie Social je určena aktivitám, které podněcují a usnadňují účast uživatelů na tvorbě a sdílení branded contentu. Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s 17 MB/s) Prezentační film do 30 sec. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s 17 MB/s) Obrazové náhledy filmu (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) 7. Media 7.1 Innovative Use of Media 7.2 Innovative Use of Technology 7.3 Earned Media Práce přihlášené do této kategorie jsou posuzovány dle originality výběru nebo použití média či technologie. Práce v kategorii Earned Media musí vysvětlit výhodnost neplaceného média a výsledek, který následoval. Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) nebo Prezentační film do 3 min. (MP4/ H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s 17 MB/s) Prezentační film do 30 sec. (MP4/ H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s 17 MB/s) Obrazové náhledy filmu (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) 8. Design 8.1 Corporate Identity / Logo Design 8.2 Packaging 8.3 Product Design 8.4 Printed Materials (Brochures, Annual Reports, Books, Calendars, etc.) 10 Popis kategorií

11 8.5 Digital Design 8.6 Others Práce v kategorii Design jsou posuzovány jak z hlediska jejich vizuálního provedení, stejně tak i funkčnosti. Práce, které by mohly být posuzovány pouze pro jejich vysokou kvalitu provedení, by měly být přihlášeny do kategorie Craft. Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) a eventuálně nepovinný fyzický vzorek nebo Prezentační film do 3 min. (MP4/ H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s 17 MB/s) Prezentační film do 30 sec. (MP4/ H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s 17 MB/s) Obrazové náhledy filmu (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) 9. Craft 9.1 Film (Direction, Editing, Visual Effects, Production Design) 9.2 Illustration 9.3 Photography 9.4 Typography 9.5 Digital Craft 9.6 Copywriting 9.7 Music Práce v těchto dílčích podkategoriích jsou posuzovány individuálně v závislosti na kvalitě jejich řemeslné úrovně bez ohledu na použitá média. V podkategorii Film se hodnotí pouze úroveň filmařské techniky. Pokud přihlašujete vizuální efekty, popište rozsah post-produkční práce a podrobně vysvětlete, čeho bylo dosaženo. Video (MP4/ H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s 17 MB/s; anglické titulky) nebo Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) a eventuálně nepovinný fyzický vzorek nebo Prezentační film do 3 min. (MP4/ H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s 17 MB/s) Prezentační film do 30 sec. (MP4/ H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s 17 MB/s) Obrazové náhledy filmu (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) 11 Popis kategorií

12 10. Innovation Práce přihlášené do této kategorie mohou být jakékoliv průlomové práce, které přesahují možnosti současných komunikačních standardů. Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s 17 MB/s) Prezentační film do 30 sec. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s 17 MB/s) Obrazové náhledy filmu (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) 11. Campaign Práce přihlášené do této kategorie jsou integrované komunikační kampaně, které se táhnou napříč všemi médii, všemi komunikačními a distribučními kanály. Jedná se o komplexní komunikaci značky v tom nejširším smyslu. Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s 17 MB/s) Prezentační film do 30 sec. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s 17 MB/s) Obrazové náhledy filmu (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) 12 Popis kategorií

13 4 Technické specifikace 1. Obrazový náhled Jde o běžné základní vyobrazení přihlášené práce. Jedná se primárně o převod tiskového layoutu nebo jiné dvourozměrné vyobrazení práce, jako screenshot apod. Může jít také o fotografie třírozměrných prací, nebo prací zasazených v prostředí či kontextu. Všechny práce musí být srozumitelné mezinárodní porotě a doplněné o překlad sloganu v popisu přihlášky. Datový formát JPEG / Barevný režim RGB Čistá šířka min px nebo výška max px Maximální kvalita bez komprese Pro kategorie Print, Outdoor, Direct Marketing, Media, Design a Craft 2. Fyzický vzorek Vzorek je nepovinná součást prezentace a může vhodně doplnit její primární elektronickou část. Fyzický vzorek bude předložen porotě až v případě postupu práce do druhého kola hodnocení. V úvodním kole se hodnotí pouze elektronická část prezentace, která je povinná dle příslušné technické specifikace. Fyzický vzorek zasílejte do data uzávěrky na adresu ADC. Vzorek je nutné zezadu označit přiděleným číslem z přihlášky. Pro kategorie Direct Marketing, Media, Design, Craft a Innovation 13 Technické specifikace

14 3. Video Jde o samotnou přihlášenou soutěžní práci, která je na bázi pohyblivých obrazů nebo zvukového záznamu. Všechny práce musí být srozumitelné mezinárodní porotě. V případě audiovizuálních prací musí být tyto opatřeny překladem do anglického jazyka ve formě titulků. Datový formát MP4 / H.264, MOV / H.264, MOV (Apple Pro Res 4:2:2) Rozlišení Full HD 1920 x 1080 px; Formát 16:9 Datový tok 12 MB/s 17 MB/s (středně velká kvalita) Pro kategorie Film, Radio a Craft 4. Prezentační film do 3 min. pro porotu Jde o film případovou studii, která v maximální stopáži do 3 minut vysvětlí východiska práce, její podstatu, provedení a rozsah, kontext a její výsledný tvar či dosah. Nejedná se o samotné audiovizuální dílo, ale o jeho vysvětlení. Prezentační film zpravidla doplňuje dílo ve formě obrazového náhledu. Musí být srozumitelný mezinárodní porotě, dopuručujeme v anglickou verzi nebo anglické titulky). Datový formát MP4 / H.264, MOV / H.264, MOV (Apple Pro Res 4:2:2) Rozlišení Full HD 1920 x 1080 px; Formát 16:9 Datový tok 12 MB/s 17 MB/s (středně velká kvalita) Pro kategorie Outdoor, Direct Marketing, Digital, Media, Design, Craft, Innovation, Campaign 5. Prezentační film do 30 sec. pro galavečer Jde o zkrácenou verzi tříminutového Prezentačního filmu, která je určená pouze pro projekci na slavnostním galavečeru s vyhlašováním cen. Anglická verze s titulky není nutná. Datový formát MP4 / H.264, MOV / H.264, MOV (Apple Pro Res 4:2:2) Rozlišení Full HD 1920 x 1080 px; Formát 16:9 Datový tok 12 MB/s 17 MB/s (středně velká kvalita) 14 Technické specifikace

15 Pro kategorie Outdoor, Direct Marketing, Digital, Media, Design, Craft, Innovation, Campaign 6. Obrazové náhledy videa/filmu Jedná se o náhledy (screenshoty, graby) videa/filmu, které jsou určené výhradně pro publikování v ročence Art Directors Club Creative Awards. Je vhodné vybrat taková políčka (key frames), ze kterých je patrný děj nebo podstata díla. Celkový počet náhledů je omezen. Datový formát JPEG / Barevný režim RGB Čistá šířka 1920 px, výška 1080 px Maximální kvalita bez komprese Pro kategorie Outdoor, Film, Direct Marketing, Digital, Media, Design, Craft, Innovation, Campaign 15 Technické specifikace

16 Přejeme hodně kovu na Creative Awards 2015; Art Directors Club Czech Republic. Právo na změnu bez předchozího upozornění vyhrazeno. Release v1.03cz 09/01/2015

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Obsah 1. Úvod... 5 2. Oblasti podpory a podmínky poskytování podpory...

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 78, O B S A H : 259. Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR vláda 656/2013 Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň Po městě se dá pohybovat různými způsoby. Pohyb často není jen prostředek k cíli, ale cíl sám o sobě nebo způsob, jak vyřešit sociální

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více