Zpráva o Belbinových týmových rolích pro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o Belbinových týmových rolích pro"

Transkript

1 Zpráva Belbinvých týmvých rlích pr KLÁRA PALIČKOVÁ Rainbw cmpany

2 Přehled ppisů týmvých rlí Týmvá rle Přínsy Přípustné slabiny Invátr Kreativní, má představivst, svbdmyslný. Generuje nápady a řeší nárčné prblémy. Ignruje pdružnsti. Je plně zaměstnaný vlastními myšlenkami na úkr efektivní kmunikace. Vyhledávač zdrjů Je splečenský, nadšený a kmunikativní. Objevuje příležitsti a rzvíjí kntakty. Je nadmíru ptimistický. Může ztratit zájem p padnutí pčátečníh nadšení. Krdinátr Je vyzrálý a sebevědmý, dvede rzeznat talent. Vyjasňuje cíle. Efektivně deleguje. Může se zdát, že manipuluje. Zbavuje se svéh pdílu na práci. Usměrňvač Vyzývá k výknu, je dynamický, daří se mu pd tlakem. Má průbjnst a dvahu překnávat překážky. Má sklny prvkvat. Zraňuje city lidí. Mnitr vyhdncvač Je věcný, je stratég a je bystrý. Vidí všechny mžnsti. Má přesný úsudek. Může mu chybět hnací síla a schpnst inspirvat statní. Může být přehnaně kritický. Týmvý pracvník Splupracuje, je vnímavý a diplmatický. Nasluchá a předchází neshdám mezi lidmi. Je nerzhdný v kritických situacích. Vyhýbá se strým sprům. Realizátr Je praktický, splehlivý, výknný. Myšlenky prměňuje na činy a rganizuje práci, kteru je třeba vyknat. Je pněkud nepružný. Pmalu reaguje na nvé mžnsti. Kmpletvač finišer Je pečlivý, svědmitý, starstlivý. Vyhledává chyby. Vypiluje k dknalsti. Má sklny dělat si přehnané starsti. Zdráhá se delegvat Specialista Je sustředěný na jedinu věc, iniciativní a zaměřený na svu blast. Pskytuje vědmsti a dvednsti, které jsu vzácné. Přispívá puze ve vymezené blasti. Zabírá se dbrnými záležitstmi. BELB 2014

3 Přehled týmvých rlí Slupcvý graf v tét zprávě zbrazuje vaše týmvé rle v přadí d nejvyšší p nejnižší s využitím všech dstupných infrmací. Na dalších stranách najdete pdrbnější analýzu přehledu vašich týmvých rlí. Tat zpráva je zalžena na sebehdncení plus 4 hdncení/ch pzrvatelů. Percentily Zkratka VZ KO US TP SP MV RE KF Invátr Vyhledávač zdrjů Krdinátr Usměrňvač Týmvý pracvník Specialista Mnitr vyhdncvač Realizátr Kmpletvač finišer VZ KO US TP SP MV RE KF Týmvá rle Graf zbrazuje týmvé rle pdle přadí preferencí. Někteří lidé mají týmvé rle rzlženy rvnměrně, zatímc jiní mhu mít jednu neb dvě rle velmi vyské a některé rle velmi nízké. Člvěk nemusí nutně prjevvat chvání všech devíti týmvých rlí. Tent graf je kmbinací vašeh phledu a hdncení pzrvatelů. Když spjíme všechny infrmace dhrmady, uvážíme, jak úzce naše sebevnímání suhlasí s phledem druhých. Při vyvzvání vaší knečné skladby týmvých rlí je vzata v úvahu celá řada faktrů. Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 3 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

4 Analýza slžení vašich týmvých rlí Tat zpráva pskytuje přehled přadí významnsti vašich týmvých rlí d nejvyšší (slupec 1) p nejnižší (slupec 9). Na prvním řádku je sebehdncení, dále následují hdncení pzrvatelů. Celkvá skladba vašich týmvých rlí není puhý průměr z každéh jedntlivéh řádku, ale vážená hdnta integrace vašeh sebehdncení a phledu pzrvatelů, která zhledňuje mnh faktrů. Tat zpráva je zalžena na sebehdncení plus 4 hdncení/ch pzrvatelů Sebehdncení prvedl/a KLÁRA PALIČKOVÁ VZ KO US SP RE TP KF MV Pzrvatelé: Karel Svbda KO US TP MV VZ KF SP RE Zdena Pkrná KO VZ TP KF US MV SP RE Jan Budník VZ US TP MV KO KF SP RE Ota Pavel TP VZ US SP KF MV RE KO Celkvý phled pzrvatelů VZ TP US KO MV KF SP RE Úhrnná skladba vašich týmvých rlí VZ KO US TP SP MV RE KF Existuje dbrá shda mezi vaším phledem a názrem pzrvatelů. Obecně se bjektivně díváte na preference svých týmvých rlí jen s malými dchylkami d vnímání pzrvatelů. Mžná příležitstně budete muset přizpůsbit své týmvé rle tak, aby vyhvvaly specifické pracvní situaci. Tent kmentář hledá sulad mezi suhrnným phledem pzrvatelů a Sebehdncením. Nebere v úvahu úrveň shdy mezi samtnými pzrvateli. Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 4 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

5 Prvnání vlastníh vnímaní s pzrvateli Slupcvý graf v tét zprávě znázrňuje výsledky sebehdncení a pzrvání v percentilech. V tabulce pd grafem jsu uvedeny výsledky v percentilech. Tat zpráva je zalžena na sebehdncení plus 4 hdncení/ch pzrvatelů. Percentily Seb Pz Seb Pz Seb Pz Seb Pz Seb Pz Seb Pz Seb Pz Seb Pz Seb Pz VZ KO US TP SP MV RE KF Týmvá rle Zkratka Sebehdncení (Seb) Pzrvání (Pz) (Percentily) (Percentily) VZ KO US TP SP MV RE KF Invátr Vyhledávač zdrjů Krdinátr Usměrňvač Týmvý pracvník 6 68 Specialista Mnitr vyhdncvač 0 17 Realizátr 20 0 Kmpletvač finišer 0 14 Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 5 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

6 Vaše týmvé preference Tat zpráva uvádí hdnty každé vaší týmvé rle pdle dpvědí v sebehdncení, vyjádřené v percentilech. Týmvé rle jsu rzdělené pdle percentilvých hdnt výsledků na prefervané, zvládnutelné a nejméně prefervané rle. Tat zpráva je zalžena jen na sebehdncení. Nejméně prefervané Zvládnutelné rle Prefervané rle Týmvé rle rle Invátr Vyhledávač zdrjů Krdinátr Usměrňvač Mnitr vyhdncvač Týmvý pracvník Realizátr Kmpletvač finišer Specialista Pčet vyřazených bdů: 71 Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 6 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

7 Zpětná vazba na týmvé rle Tat zpráva nabízí dpručení a rady, jak se chvat v práci a vytěžit c nejvíc z přínsů svých rlí. Uplatnitelnst dpručení může záviset na etapě vaší prfesní kariéry neb sučasné pracvní situace. Tat zpráva je zalžena na sebehdncení plus 4 hdncení/ch pzrvatelů. Zdá se, že nvé návrhy umíte vytvářet stejně dbře jak na vlastní pěst, tak jak ve splupráci s statními. Nejlépe se vám daří při úklech, kdy musíte zkumat mžnsti a využívat nvé příležitsti. Z hlediska rzvje kariéry byste se měl/a zaměřvat na blasti, v nichž jsu velmi ceňvány změny. Právě takvé prstředí by vám měl nejlépe vyhvvat. Jedinu nevýhdu je, že by pr vás mhl být nesnadné najít si specificku rli. Nejlepší příležitsti na vás paradxně čekají ve velmi knzervativní rganizaci, která právě dzrála ke změně. Abyste tut příležitst mhl/a využít, musíte pstupvat bezřetně. V pačném případě by vám mhl činit ptíže váš nnknfrmní přístup. Nepkušejte se zavést příliš mnh nvých věcí najednu. Někteří lidé na strukturvaných pzicích se mhu cítit vašimi aktivitami hrženi. Aby vaše průkpnické sklny statní neznepkjvaly, musíte si nejprve důkladně připravit půdu. V tm vám může pmci nadřízený, který dkáže vaše iniciativy pečlivě rzpracvat a půsbit jak prstředník mezi vámi a zavedeným systémem. Musíte se také naučit uvážlivě plánvat svji kariéru a sbní rzvj. Svůj ptenciál pravděpdbně nejlépe zužitkujete v pčátečních fázích prjektů. Jelikž vám další fáze realizace pravděpdbně připadají pněkud jedntvárné, vaše nadšení by mhl rychle chabnut. Pr vás sbně je velmi důležité, abyste dkázal/a rzpznat, kdy je mžné prjekt předat lidem, kteří jsu schpni knslidvat a precizvat vaše nápady. Pr váš pracvní styl je charakteristická snaha inicivat změny. Mějte nicméně na paměti, že v takvé pzici není snadné bstát. Pkud chcete získat respekt, musíte na plátku uznávat práv statních na knzervativnější pstj. Máte také schpnst vidět tým v širších suvislstech. Snažte se půsbit jak klidný a vyzrálý člvěk, na něhž se statní stejnu měru nadřízení i klegvé mhu brátit radu. Věnujte pzrnst tmu, jak mhu statní nejlépe přispívat celku, a na základě svých zjištění je pdprujte v jejich rlích. Závěrem byste měl/a vzít v úvahu i rli, pr niž se hdíte nejméně. Zdá se, že nemáte vlastnsti člvěka, který dbá na detaily, jež mhu být příčinu úspěchu neb napak neúspěchu celéh prjektu. Vaše výknnst pravděpdbně prste, pkud budete mít mžnst splupracvat s někým, kd výše uvedené vlastnsti má. Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 7 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

8 Jak můžete maximalizvat svůj ptenciál Tat zpráva upzrňuje na vaše silné a přípustné slabé stránky týmvých rlí, zalžených na vašem phledu a názrech pzrvatelů. V části Przumění vašim přínsům je uvedena analýza vašich dpvědí v sebehdncení, která vám umžní pracvat efektivněji. Tat zpráva je zalžena na sebehdncení plus 4 hdncení/ch pzrvatelů. Silné stránky Vy: rád/a bjevujete a rzvíjíte nvé myšlenky, takže ptřebujete pracvat v prstředí, které nabízí širké mžnsti kreativity. jste dbrý/á v řešení slžitých prblémů neb zavádění nvých myšlenek. vyžadujete práci, ve které můžete uplatnit tevřenu a splečensku pvahu a sbní iniciativu. Mžné slabé stránky Vy mžná: nejste rganizvaný/á a zapmínáte vyřizvat věci, které neudrží vaši pzrnst. závisíte na trvalé stimulaci a inklinujete k rychlé ztrátě zájmu. máte ptíže důkladně prmyslet ptenciální důsledky dané akce neb shdy klnstí. Przumění vašim přínsům Pkud se pdíváte na výsledky výhradně z phledu sebehdncení, všimnete si, že jste zdůraznil/a dva mžné přínsy, které dvedete pskytvat. Níže je uveden dpručení, jak uplatňvat své silné stránky v blastech: Abyste hrál/a rli zvanu Vyhledávač zdrjů lépe, vybudujte si pzici vstřícnéh člvěka ke kreativním jedincům, kteří generují nápady a ptřebují někh, kd je psune krk dále. Abyste hrál/a rli zvanu Invátr lépe, staňte se člvěkem, na kteréh se statní bracejí pr radu neb její rzvinutí. Uvlněte svu představivst, ať se rzletí bez bav, že někd bude vetvat vaše myšlenky v raném stádiu tvřivsti. Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 8 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

9 Zpětná vazba a návrhy na rzvj Tat zpráva je ideální pr předání a prdiskutvání s linivým manažerem. Pskytuje vhled d vašeh prefervanéh způsbu práce a prstředí, v němž se vám pracvně daří. Případně je také vhdnu pmůcku pr každéh manažera neb specialistu nábru, který chce zjistit více jedntlivci ve smyslu prefervanéh pracvníh stylu a prstředí. Tat zpráva je zalžena na sebehdncení plus 4 hdncení/ch pzrvatelů. Klíčvé bdy KLÁRA PALIČKOVÁ má pravděpdbně mnh nápadů, takže zjistěte, zda vedly k invaci neb se naknec ukázaly jak neprduktivní. Zeptejte se na překážky, s nimiž se setkal/a při zkumání, zdali jsu prblémy především nahdilé neb vyplývají z nedstatečné péče věnvané detailům. Pracvní prstředí KLÁRA ptřebuje pracvat ve vlném rámci a nejlépe bude fungvat, když dstane svbdu phybu. Pravděpdbně bude užitečnější při zakládání prjektů neb v jejich pčátečních fázích, než ve fázích dknčvání, a velmi pravděpdbně bude nalézat seberealizaci, když dstane příležitst bjevvat neb rzvíjet nvé záměry a blasti pdnikání. Druzí vypzrvali, že KLÁRA by se mžná hdil/a na: nabízení netřelých a unikátních myšlenek a řešení vyknávání práce, kde je důležitější jasně vyjádřit svůj názr, než se přizpůsbit práci tam, kde je důležité jednat s lidmi taktně Na druhé straně, pzrvatelé naznačili, že by se mžná méně hdil/a na: klidnu a sustředěnu práci, když je ptřebná rzhdvání, které je hlavní náplní pracvníh místa Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 9 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

10 Pzrvané silné stránky a slabiny týmvých rlí Tent slupcvý graf zbrazuje dpvědi pzrvatelů rzdělené na Silné stránky a Suvisející slabé stránky pr každu týmvu rli. Suvisející slabé stránky jsu míněny jak přípustné slabiny, které se prjevují suběžně s pzrvanými silnými stránkami týmvé rle. Tat zpráva je zalžena na 4 hdncení/ch pzrvatelů Suvisející slabé stránky Silné stránky VZ KO US MV TP RE KF SP Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 10 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

11 Seznam dpvědí pzrvatelů Když pzrvatelé vyplňují vaše hdncení, mhu příslušné výrazy zaškrtnut jednu neb dvakrát, pkud si myslí, že se na vás zvlášť hdí. Tat zpráva uvádí pčet zaškrtnutí pr každý výraz v sestupném přadí. Slva, která naznačují vaše suvisející slabiny, jsu vytištěny kurzívu. Tat zpráva je zalžena na 4 hdncení/ch pzrvatelů Pznámka: jestliže byl Hdncení pzrvatele vyplněn v jiném jazyce, než je jazyk tét zprávy, byla v něm pužita rvncenná slva neb fráze. riginální 4 upvídaný/á 3 tevřený/á 3 diplmatický/á 3 se širkým rzhledem 2 splečenský/á 2 knzultující 2 vnímavý/á 2 sebevědmý/á a uvlněný/á 2 nerzhdný/á 2 vynalézavý/á 1 tvřivý/á 1 chápe se příležitstí 1 pdnikavý/á 1 bystrý/á 1 kladucí značné nárky 1 nepzrný/á 1 zvídavý/á 1 pvzbuzující druhé 1 úzkstlivě přesný/á 1 bávající se knfliktu 1 nechtný/á přidělit práci 1 sutěživý/á 1 chtně se přizpůsbující 1 dkládající 1 chtně pskytující znalsti 1 nezabývající se detaily 1 netrpělivý/á 1 s představivstí-nápaditý/á 0 huževnatý/á 0 perfekcinista 0 mtivvaný/á učením 0 tvrdě pphánějící 0 nestranný/á 0 výstřední 0 skeptický/á 0 s mezeným rzhledem 0 přecitlivělý/á 0 pilně studující 0 bávající se nezdaru 0 nepružný/á 0 nedůsledný/á 0 manipulující 0 knfrntační 0 hájící své území 0 vytrvalý/á 0 sběstačný/á 0 chtný/á pmáhat 0 velmi pečlivý/á 0 realistický/á 0 disciplinvaný/á 0 praktický/á 0 analytický/á 0 lgicky uvažující 0 uvědmující si pririty 0 efektivní 0 metdický/á 0 přesvědčivý/á 0 přesný/á 0 dlávající změnám 0 nevšímající si 0 nadměrně delegující 0 impulzivní 0 svbdmyslný/á 0 pečující 0 splehlivý/á 0 ddaný/á bru 0 značně průbjný/á 0 zabraný/á d své blasti vědění 0 nechtný/á riskvat 0 chybí mu/jí nadšení 0 napravuje chyby 0 Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 11 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

12 Dpručené pracvní styly Tat zpráva se zabývá kmbinací vašich nejvyšších týmvých rlí a nabízí pracvní styly, které se pr ně mhu hdit. Uvedené frmulace stručně vyjadřují příslušné pracvní styly. Tat zpráva je zalžena na sebehdncení plus 4 hdncení/ch pzrvatelů. Týmvé rle Pracvní styl VZ Invvání "Daří se mi v situacích, kdy mhu zvlit naprst nvý přístup." Prvěřvání v praxi KO "S radstí přebírám zdpvědnst za prsazvání nvých přístupů." Prsazvání změn US "Rád/a předkládám nvé myšlenky a směry." Facilitvání VZ KO "Jsem nejlepší ve vytváření sítí lidí, ve kterých se mhu vzájemně efektivněji vlivňvat. " Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 12 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

13 Přehled dbrných pjmů Sebehdncení (Seb) Sebehdncení je dtazník určený pr jedince, který chce pznat své týmvé rle. Dtazník se skládá z smi částí a každá z nich bsahuje deset plžek. Jedinec rzděluje v každé části deset bdů mezi ta prhlášení, která nejlépe drážejí jeh/její pracvní styl. Hdncení pzrvatele (POZ) Hdncení pzrvatele je dtazník pr lidi, kteří dbře znají jedince, který již vyplnil Sebehdncení. Dpručujeme, aby pzrvatelé byli vybráni z lidí, kteří s pzrvaným člvěkem nedávn úzce buď splupracvali na splečné věci, neb jim radili, či je vedli (např. ve stejném týmu), jelikž chvání v Týmvých rlích se časem neb v různých situacích může měnit. Silné stránky týmvých rlí Jsu pzitivní charakteristiky neb chvání spjené s knkrétní Týmvu rlí. Slabiny týmvých rlí Představují rub silných stránek: je t negativní chvání, které se může prjevvat jak výsledek určitéh příspěvku Týmvé rle. Jestliže někd hraje určitu Týmvu rli dbře a jeh silné stránky převažují nad slabinami dané rle, pak je nazýváme Přípustnými slabinami. Slabiny se stávají nepřípustnými, pkud jsu dvedeny d krajnstí neb když nejsu prjevvány silné stránky Týmvé rle. Percentily Percentil je způsb měření vaší pzice vzhledem k statním psuzvaným (zbytek ppulace). Jestliže se skupina lidí nechá testvat a bdrží výsledky, mhu být seřazeny d nejvyšších p nejnižší a výsledek jedince bude psuzván ve vztahu k výsledkům statních. Jestli člvěk dsáhl hdnty 80 percentilů, znamená t, že 20% lidí dsáhl v daném měřeném ukazateli lepších výsledků. Prcentuální pdíl Prcentuální pdíl představuje díl z celku. Jestliže zpracujete test na vlhy a dsáhnete 70 bdů ze 100 mžných, váš výsledek je 70%. Silný příklad Týmvé rle Silným příkladem Týmvé rle je člvěk, který se prjevuje tak, že hraje určitu Týmvu rli se zvláště dbrými výsledky. Aby se někd stal silným příkladem určité Týmvé rle, musí dsáhnut v Sebehdncení nejméně 80téh percentilu Týmvé rle. P přidání dat z Hdncení pzrvatelů se pr získání nárku na silný příklad Týmvé rle bere d úvahy zpětná vazba pzrvatelů. Vyřazené bdy Některé plžky v Sebehdncení se týkají něčeh jinéh než pdstatněných příspěvků Týmvých rlí. Jestliže jste překrčil pčet těcht prhlášení více než 90% ppulace, bude t zhledněn ve zprávě vašich Týmvých rlích. BELB 2014

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování Buňka ARC Pmc při řešení knfliktů a bji prti btěžvání Jarmila LOOKS a Julien PERRIARD, pracvníci dpvědní za buňku ARC ASCCRE, CZ delegace, 19. května 2011 Vývj situace v Lausanne 1995 : Zalžení Skupiny

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role Týmvé rle Každý člen má v týmu určitu rli. Zde uvádíme jednu z mžných klasifikací (tut klasifikaci uvádíme prt, že je pměrně ppulární mezi něklika různými rganizacemi pr pbyt v přírdě; půvdně vychází z

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 Cena hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 1. Úvdem Cenu hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 vyhlašují: Rada Plzeňskéh kraje, Reginální hspdářská kmra Plzeňskéh

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ Nabízení neb přijímání bchdních darů a phštění je čast vhdným způsbem pr bchdní partnery

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Str. 1

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Str. 1 VYBRANÉ METODY PRÁCE PRŮVODCŮ V ZAVÁDĚNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracvatel: FIDES POPULI s.r.. Publikace vznikla v rámci realizace zakázky MPSV ČR: Iniciální vzdělávání průvdců v zavádění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD revize k 1.12.2015 Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 Úvd Tat pravidla se vztahují na závdy senirů i junirů. Tat verze

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu)

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu) Pineers f Change Hrní Rakusk - Jižní Čechy Detail návrhu PC (pjetí záměru ze strany českéh partnerskéh týmu) 1 Účel kurzu Účelem je dsáhnut th, aby talentvaní jedinci realizvali své nápady, a t v příhraničním

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Škola kávy COFFEE IN GOOD SPIRITS 2008/9 2. MISTROVSTVÍ BARISTŮ ČR OFICIÁLNÍ PRAVIDLA

Škola kávy COFFEE IN GOOD SPIRITS 2008/9 2. MISTROVSTVÍ BARISTŮ ČR OFICIÁLNÍ PRAVIDLA Škla kávy COFFEE IN GOOD SPIRITS 2008/9 2. MISTROVSTVÍ BARISTŮ ČR OFICIÁLNÍ PRAVIDLA Účast v sutěži Cffee in Gd Spirits 2008 Pr mžnst účasti v sutěži Cffee in Gd Spirits je třeba dručit na krespndenční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník:

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník: Studijní předmět: Základy terie pravděpdbnsti a matematická statistika Rčník: 1 Semestr: 1 Způsb uknčení: zkuška Pčet hdin přímé výuky: 2/2 (přednáška/ seminář) Pčet hdin kmbinvané výuky celkem: 8 Antace

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Requirements Engineering

Requirements Engineering Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Requirements Engineering Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Schematický phled (Sftware

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více