Zpráva o Belbinových týmových rolích pro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o Belbinových týmových rolích pro"

Transkript

1 Zpráva Belbinvých týmvých rlích pr KLÁRA PALIČKOVÁ Rainbw cmpany

2 Přehled ppisů týmvých rlí Týmvá rle Přínsy Přípustné slabiny Invátr Kreativní, má představivst, svbdmyslný. Generuje nápady a řeší nárčné prblémy. Ignruje pdružnsti. Je plně zaměstnaný vlastními myšlenkami na úkr efektivní kmunikace. Vyhledávač zdrjů Je splečenský, nadšený a kmunikativní. Objevuje příležitsti a rzvíjí kntakty. Je nadmíru ptimistický. Může ztratit zájem p padnutí pčátečníh nadšení. Krdinátr Je vyzrálý a sebevědmý, dvede rzeznat talent. Vyjasňuje cíle. Efektivně deleguje. Může se zdát, že manipuluje. Zbavuje se svéh pdílu na práci. Usměrňvač Vyzývá k výknu, je dynamický, daří se mu pd tlakem. Má průbjnst a dvahu překnávat překážky. Má sklny prvkvat. Zraňuje city lidí. Mnitr vyhdncvač Je věcný, je stratég a je bystrý. Vidí všechny mžnsti. Má přesný úsudek. Může mu chybět hnací síla a schpnst inspirvat statní. Může být přehnaně kritický. Týmvý pracvník Splupracuje, je vnímavý a diplmatický. Nasluchá a předchází neshdám mezi lidmi. Je nerzhdný v kritických situacích. Vyhýbá se strým sprům. Realizátr Je praktický, splehlivý, výknný. Myšlenky prměňuje na činy a rganizuje práci, kteru je třeba vyknat. Je pněkud nepružný. Pmalu reaguje na nvé mžnsti. Kmpletvač finišer Je pečlivý, svědmitý, starstlivý. Vyhledává chyby. Vypiluje k dknalsti. Má sklny dělat si přehnané starsti. Zdráhá se delegvat Specialista Je sustředěný na jedinu věc, iniciativní a zaměřený na svu blast. Pskytuje vědmsti a dvednsti, které jsu vzácné. Přispívá puze ve vymezené blasti. Zabírá se dbrnými záležitstmi. BELB 2014

3 Přehled týmvých rlí Slupcvý graf v tét zprávě zbrazuje vaše týmvé rle v přadí d nejvyšší p nejnižší s využitím všech dstupných infrmací. Na dalších stranách najdete pdrbnější analýzu přehledu vašich týmvých rlí. Tat zpráva je zalžena na sebehdncení plus 4 hdncení/ch pzrvatelů. Percentily Zkratka VZ KO US TP SP MV RE KF Invátr Vyhledávač zdrjů Krdinátr Usměrňvač Týmvý pracvník Specialista Mnitr vyhdncvač Realizátr Kmpletvač finišer VZ KO US TP SP MV RE KF Týmvá rle Graf zbrazuje týmvé rle pdle přadí preferencí. Někteří lidé mají týmvé rle rzlženy rvnměrně, zatímc jiní mhu mít jednu neb dvě rle velmi vyské a některé rle velmi nízké. Člvěk nemusí nutně prjevvat chvání všech devíti týmvých rlí. Tent graf je kmbinací vašeh phledu a hdncení pzrvatelů. Když spjíme všechny infrmace dhrmady, uvážíme, jak úzce naše sebevnímání suhlasí s phledem druhých. Při vyvzvání vaší knečné skladby týmvých rlí je vzata v úvahu celá řada faktrů. Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 3 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

4 Analýza slžení vašich týmvých rlí Tat zpráva pskytuje přehled přadí významnsti vašich týmvých rlí d nejvyšší (slupec 1) p nejnižší (slupec 9). Na prvním řádku je sebehdncení, dále následují hdncení pzrvatelů. Celkvá skladba vašich týmvých rlí není puhý průměr z každéh jedntlivéh řádku, ale vážená hdnta integrace vašeh sebehdncení a phledu pzrvatelů, která zhledňuje mnh faktrů. Tat zpráva je zalžena na sebehdncení plus 4 hdncení/ch pzrvatelů Sebehdncení prvedl/a KLÁRA PALIČKOVÁ VZ KO US SP RE TP KF MV Pzrvatelé: Karel Svbda KO US TP MV VZ KF SP RE Zdena Pkrná KO VZ TP KF US MV SP RE Jan Budník VZ US TP MV KO KF SP RE Ota Pavel TP VZ US SP KF MV RE KO Celkvý phled pzrvatelů VZ TP US KO MV KF SP RE Úhrnná skladba vašich týmvých rlí VZ KO US TP SP MV RE KF Existuje dbrá shda mezi vaším phledem a názrem pzrvatelů. Obecně se bjektivně díváte na preference svých týmvých rlí jen s malými dchylkami d vnímání pzrvatelů. Mžná příležitstně budete muset přizpůsbit své týmvé rle tak, aby vyhvvaly specifické pracvní situaci. Tent kmentář hledá sulad mezi suhrnným phledem pzrvatelů a Sebehdncením. Nebere v úvahu úrveň shdy mezi samtnými pzrvateli. Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 4 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

5 Prvnání vlastníh vnímaní s pzrvateli Slupcvý graf v tét zprávě znázrňuje výsledky sebehdncení a pzrvání v percentilech. V tabulce pd grafem jsu uvedeny výsledky v percentilech. Tat zpráva je zalžena na sebehdncení plus 4 hdncení/ch pzrvatelů. Percentily Seb Pz Seb Pz Seb Pz Seb Pz Seb Pz Seb Pz Seb Pz Seb Pz Seb Pz VZ KO US TP SP MV RE KF Týmvá rle Zkratka Sebehdncení (Seb) Pzrvání (Pz) (Percentily) (Percentily) VZ KO US TP SP MV RE KF Invátr Vyhledávač zdrjů Krdinátr Usměrňvač Týmvý pracvník 6 68 Specialista Mnitr vyhdncvač 0 17 Realizátr 20 0 Kmpletvač finišer 0 14 Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 5 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

6 Vaše týmvé preference Tat zpráva uvádí hdnty každé vaší týmvé rle pdle dpvědí v sebehdncení, vyjádřené v percentilech. Týmvé rle jsu rzdělené pdle percentilvých hdnt výsledků na prefervané, zvládnutelné a nejméně prefervané rle. Tat zpráva je zalžena jen na sebehdncení. Nejméně prefervané Zvládnutelné rle Prefervané rle Týmvé rle rle Invátr Vyhledávač zdrjů Krdinátr Usměrňvač Mnitr vyhdncvač Týmvý pracvník Realizátr Kmpletvač finišer Specialista Pčet vyřazených bdů: 71 Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 6 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

7 Zpětná vazba na týmvé rle Tat zpráva nabízí dpručení a rady, jak se chvat v práci a vytěžit c nejvíc z přínsů svých rlí. Uplatnitelnst dpručení může záviset na etapě vaší prfesní kariéry neb sučasné pracvní situace. Tat zpráva je zalžena na sebehdncení plus 4 hdncení/ch pzrvatelů. Zdá se, že nvé návrhy umíte vytvářet stejně dbře jak na vlastní pěst, tak jak ve splupráci s statními. Nejlépe se vám daří při úklech, kdy musíte zkumat mžnsti a využívat nvé příležitsti. Z hlediska rzvje kariéry byste se měl/a zaměřvat na blasti, v nichž jsu velmi ceňvány změny. Právě takvé prstředí by vám měl nejlépe vyhvvat. Jedinu nevýhdu je, že by pr vás mhl být nesnadné najít si specificku rli. Nejlepší příležitsti na vás paradxně čekají ve velmi knzervativní rganizaci, která právě dzrála ke změně. Abyste tut příležitst mhl/a využít, musíte pstupvat bezřetně. V pačném případě by vám mhl činit ptíže váš nnknfrmní přístup. Nepkušejte se zavést příliš mnh nvých věcí najednu. Někteří lidé na strukturvaných pzicích se mhu cítit vašimi aktivitami hrženi. Aby vaše průkpnické sklny statní neznepkjvaly, musíte si nejprve důkladně připravit půdu. V tm vám může pmci nadřízený, který dkáže vaše iniciativy pečlivě rzpracvat a půsbit jak prstředník mezi vámi a zavedeným systémem. Musíte se také naučit uvážlivě plánvat svji kariéru a sbní rzvj. Svůj ptenciál pravděpdbně nejlépe zužitkujete v pčátečních fázích prjektů. Jelikž vám další fáze realizace pravděpdbně připadají pněkud jedntvárné, vaše nadšení by mhl rychle chabnut. Pr vás sbně je velmi důležité, abyste dkázal/a rzpznat, kdy je mžné prjekt předat lidem, kteří jsu schpni knslidvat a precizvat vaše nápady. Pr váš pracvní styl je charakteristická snaha inicivat změny. Mějte nicméně na paměti, že v takvé pzici není snadné bstát. Pkud chcete získat respekt, musíte na plátku uznávat práv statních na knzervativnější pstj. Máte také schpnst vidět tým v širších suvislstech. Snažte se půsbit jak klidný a vyzrálý člvěk, na něhž se statní stejnu měru nadřízení i klegvé mhu brátit radu. Věnujte pzrnst tmu, jak mhu statní nejlépe přispívat celku, a na základě svých zjištění je pdprujte v jejich rlích. Závěrem byste měl/a vzít v úvahu i rli, pr niž se hdíte nejméně. Zdá se, že nemáte vlastnsti člvěka, který dbá na detaily, jež mhu být příčinu úspěchu neb napak neúspěchu celéh prjektu. Vaše výknnst pravděpdbně prste, pkud budete mít mžnst splupracvat s někým, kd výše uvedené vlastnsti má. Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 7 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

8 Jak můžete maximalizvat svůj ptenciál Tat zpráva upzrňuje na vaše silné a přípustné slabé stránky týmvých rlí, zalžených na vašem phledu a názrech pzrvatelů. V části Przumění vašim přínsům je uvedena analýza vašich dpvědí v sebehdncení, která vám umžní pracvat efektivněji. Tat zpráva je zalžena na sebehdncení plus 4 hdncení/ch pzrvatelů. Silné stránky Vy: rád/a bjevujete a rzvíjíte nvé myšlenky, takže ptřebujete pracvat v prstředí, které nabízí širké mžnsti kreativity. jste dbrý/á v řešení slžitých prblémů neb zavádění nvých myšlenek. vyžadujete práci, ve které můžete uplatnit tevřenu a splečensku pvahu a sbní iniciativu. Mžné slabé stránky Vy mžná: nejste rganizvaný/á a zapmínáte vyřizvat věci, které neudrží vaši pzrnst. závisíte na trvalé stimulaci a inklinujete k rychlé ztrátě zájmu. máte ptíže důkladně prmyslet ptenciální důsledky dané akce neb shdy klnstí. Przumění vašim přínsům Pkud se pdíváte na výsledky výhradně z phledu sebehdncení, všimnete si, že jste zdůraznil/a dva mžné přínsy, které dvedete pskytvat. Níže je uveden dpručení, jak uplatňvat své silné stránky v blastech: Abyste hrál/a rli zvanu Vyhledávač zdrjů lépe, vybudujte si pzici vstřícnéh člvěka ke kreativním jedincům, kteří generují nápady a ptřebují někh, kd je psune krk dále. Abyste hrál/a rli zvanu Invátr lépe, staňte se člvěkem, na kteréh se statní bracejí pr radu neb její rzvinutí. Uvlněte svu představivst, ať se rzletí bez bav, že někd bude vetvat vaše myšlenky v raném stádiu tvřivsti. Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 8 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

9 Zpětná vazba a návrhy na rzvj Tat zpráva je ideální pr předání a prdiskutvání s linivým manažerem. Pskytuje vhled d vašeh prefervanéh způsbu práce a prstředí, v němž se vám pracvně daří. Případně je také vhdnu pmůcku pr každéh manažera neb specialistu nábru, který chce zjistit více jedntlivci ve smyslu prefervanéh pracvníh stylu a prstředí. Tat zpráva je zalžena na sebehdncení plus 4 hdncení/ch pzrvatelů. Klíčvé bdy KLÁRA PALIČKOVÁ má pravděpdbně mnh nápadů, takže zjistěte, zda vedly k invaci neb se naknec ukázaly jak neprduktivní. Zeptejte se na překážky, s nimiž se setkal/a při zkumání, zdali jsu prblémy především nahdilé neb vyplývají z nedstatečné péče věnvané detailům. Pracvní prstředí KLÁRA ptřebuje pracvat ve vlném rámci a nejlépe bude fungvat, když dstane svbdu phybu. Pravděpdbně bude užitečnější při zakládání prjektů neb v jejich pčátečních fázích, než ve fázích dknčvání, a velmi pravděpdbně bude nalézat seberealizaci, když dstane příležitst bjevvat neb rzvíjet nvé záměry a blasti pdnikání. Druzí vypzrvali, že KLÁRA by se mžná hdil/a na: nabízení netřelých a unikátních myšlenek a řešení vyknávání práce, kde je důležitější jasně vyjádřit svůj názr, než se přizpůsbit práci tam, kde je důležité jednat s lidmi taktně Na druhé straně, pzrvatelé naznačili, že by se mžná méně hdil/a na: klidnu a sustředěnu práci, když je ptřebná rzhdvání, které je hlavní náplní pracvníh místa Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 9 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

10 Pzrvané silné stránky a slabiny týmvých rlí Tent slupcvý graf zbrazuje dpvědi pzrvatelů rzdělené na Silné stránky a Suvisející slabé stránky pr každu týmvu rli. Suvisející slabé stránky jsu míněny jak přípustné slabiny, které se prjevují suběžně s pzrvanými silnými stránkami týmvé rle. Tat zpráva je zalžena na 4 hdncení/ch pzrvatelů Suvisející slabé stránky Silné stránky VZ KO US MV TP RE KF SP Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 10 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

11 Seznam dpvědí pzrvatelů Když pzrvatelé vyplňují vaše hdncení, mhu příslušné výrazy zaškrtnut jednu neb dvakrát, pkud si myslí, že se na vás zvlášť hdí. Tat zpráva uvádí pčet zaškrtnutí pr každý výraz v sestupném přadí. Slva, která naznačují vaše suvisející slabiny, jsu vytištěny kurzívu. Tat zpráva je zalžena na 4 hdncení/ch pzrvatelů Pznámka: jestliže byl Hdncení pzrvatele vyplněn v jiném jazyce, než je jazyk tét zprávy, byla v něm pužita rvncenná slva neb fráze. riginální 4 upvídaný/á 3 tevřený/á 3 diplmatický/á 3 se širkým rzhledem 2 splečenský/á 2 knzultující 2 vnímavý/á 2 sebevědmý/á a uvlněný/á 2 nerzhdný/á 2 vynalézavý/á 1 tvřivý/á 1 chápe se příležitstí 1 pdnikavý/á 1 bystrý/á 1 kladucí značné nárky 1 nepzrný/á 1 zvídavý/á 1 pvzbuzující druhé 1 úzkstlivě přesný/á 1 bávající se knfliktu 1 nechtný/á přidělit práci 1 sutěživý/á 1 chtně se přizpůsbující 1 dkládající 1 chtně pskytující znalsti 1 nezabývající se detaily 1 netrpělivý/á 1 s představivstí-nápaditý/á 0 huževnatý/á 0 perfekcinista 0 mtivvaný/á učením 0 tvrdě pphánějící 0 nestranný/á 0 výstřední 0 skeptický/á 0 s mezeným rzhledem 0 přecitlivělý/á 0 pilně studující 0 bávající se nezdaru 0 nepružný/á 0 nedůsledný/á 0 manipulující 0 knfrntační 0 hájící své území 0 vytrvalý/á 0 sběstačný/á 0 chtný/á pmáhat 0 velmi pečlivý/á 0 realistický/á 0 disciplinvaný/á 0 praktický/á 0 analytický/á 0 lgicky uvažující 0 uvědmující si pririty 0 efektivní 0 metdický/á 0 přesvědčivý/á 0 přesný/á 0 dlávající změnám 0 nevšímající si 0 nadměrně delegující 0 impulzivní 0 svbdmyslný/á 0 pečující 0 splehlivý/á 0 ddaný/á bru 0 značně průbjný/á 0 zabraný/á d své blasti vědění 0 nechtný/á riskvat 0 chybí mu/jí nadšení 0 napravuje chyby 0 Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 11 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

12 Dpručené pracvní styly Tat zpráva se zabývá kmbinací vašich nejvyšších týmvých rlí a nabízí pracvní styly, které se pr ně mhu hdit. Uvedené frmulace stručně vyjadřují příslušné pracvní styly. Tat zpráva je zalžena na sebehdncení plus 4 hdncení/ch pzrvatelů. Týmvé rle Pracvní styl VZ Invvání "Daří se mi v situacích, kdy mhu zvlit naprst nvý přístup." Prvěřvání v praxi KO "S radstí přebírám zdpvědnst za prsazvání nvých přístupů." Prsazvání změn US "Rád/a předkládám nvé myšlenky a směry." Facilitvání VZ KO "Jsem nejlepší ve vytváření sítí lidí, ve kterých se mhu vzájemně efektivněji vlivňvat. " Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 12 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

13 Přehled dbrných pjmů Sebehdncení (Seb) Sebehdncení je dtazník určený pr jedince, který chce pznat své týmvé rle. Dtazník se skládá z smi částí a každá z nich bsahuje deset plžek. Jedinec rzděluje v každé části deset bdů mezi ta prhlášení, která nejlépe drážejí jeh/její pracvní styl. Hdncení pzrvatele (POZ) Hdncení pzrvatele je dtazník pr lidi, kteří dbře znají jedince, který již vyplnil Sebehdncení. Dpručujeme, aby pzrvatelé byli vybráni z lidí, kteří s pzrvaným člvěkem nedávn úzce buď splupracvali na splečné věci, neb jim radili, či je vedli (např. ve stejném týmu), jelikž chvání v Týmvých rlích se časem neb v různých situacích může měnit. Silné stránky týmvých rlí Jsu pzitivní charakteristiky neb chvání spjené s knkrétní Týmvu rlí. Slabiny týmvých rlí Představují rub silných stránek: je t negativní chvání, které se může prjevvat jak výsledek určitéh příspěvku Týmvé rle. Jestliže někd hraje určitu Týmvu rli dbře a jeh silné stránky převažují nad slabinami dané rle, pak je nazýváme Přípustnými slabinami. Slabiny se stávají nepřípustnými, pkud jsu dvedeny d krajnstí neb když nejsu prjevvány silné stránky Týmvé rle. Percentily Percentil je způsb měření vaší pzice vzhledem k statním psuzvaným (zbytek ppulace). Jestliže se skupina lidí nechá testvat a bdrží výsledky, mhu být seřazeny d nejvyšších p nejnižší a výsledek jedince bude psuzván ve vztahu k výsledkům statních. Jestli člvěk dsáhl hdnty 80 percentilů, znamená t, že 20% lidí dsáhl v daném měřeném ukazateli lepších výsledků. Prcentuální pdíl Prcentuální pdíl představuje díl z celku. Jestliže zpracujete test na vlhy a dsáhnete 70 bdů ze 100 mžných, váš výsledek je 70%. Silný příklad Týmvé rle Silným příkladem Týmvé rle je člvěk, který se prjevuje tak, že hraje určitu Týmvu rli se zvláště dbrými výsledky. Aby se někd stal silným příkladem určité Týmvé rle, musí dsáhnut v Sebehdncení nejméně 80téh percentilu Týmvé rle. P přidání dat z Hdncení pzrvatelů se pr získání nárku na silný příklad Týmvé rle bere d úvahy zpětná vazba pzrvatelů. Vyřazené bdy Některé plžky v Sebehdncení se týkají něčeh jinéh než pdstatněných příspěvků Týmvých rlí. Jestliže jste překrčil pčet těcht prhlášení více než 90% ppulace, bude t zhledněn ve zprávě vašich Týmvých rlích. BELB 2014

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role Týmvé rle Každý člen má v týmu určitu rli. Zde uvádíme jednu z mžných klasifikací (tut klasifikaci uvádíme prt, že je pměrně ppulární mezi něklika různými rganizacemi pr pbyt v přírdě; půvdně vychází z

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6 Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ Pučíme Mgr. se z příkladů Grafia, Jana s.r.. Brabcvá špatné praxe? T/F: T: E: Budilva 37 brabcva@grafia.cz 37 722 722 4, 55 77 Plzeň 22 01 WWW.GRAFIA.CZ Mtt: Bže, dej mi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Jak správně napsat životopis a připravit se na přijímací pohovor Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Jak správně napsat životopis a připravit se na přijímací pohovor Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Metdický pkyn Jak správně napsat živtpis a připravit se na přijímací phvr Evrpský sciální fnd Praha a EU Investujeme d vaší buducnsti Jak správně napsat živtpis a připravit se na přijímací phvr Úvdní slv...

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská Vzdělávací ptřeby sciálních pracvníků Charit v lmucké arcidiecézi Bc. Michaela Ktěšvská Diplmvá práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplmvá práce se věnuje prblematice celživtníh vzdělávání a učení,

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Komunikační dovednosti, práce s veřejností I Strategické plánování a řízení II

LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Komunikační dovednosti, práce s veřejností I Strategické plánování a řízení II LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Kmunikační dvednsti, práce s veřejnstí I Strategické plánvání a řízení II Míst knání: Ústí nad Labem Termín: 10. 13. července 2007 Hlavní témata Letní škly NSZM 2007: Celstátní seminář:

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři Tent prjekt byl realizván za finanční pdpry Evrpské unie. Za bsah publikací dpvídá výlučně autr. Publikace (sdělení) nereprezentují názry Evrpské kmise a Evrpská kmise nedpvídá za pužití infrmací, jež

Více

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Výstup č. 2 prjektu Evaluace principu mezinárdní splupráce prgramu iniciativy splečenství EQUAL Zadavatel: Ministerstv práce a sciálních věcí Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

ÚVAHY O DUCHOVNÍM DOPROVÁZENÍ PRO SALESIÁNY. Dr. Jack Finnegan, SDB Formační týden českých a slovenských ředitelů salesiánských komunit

ÚVAHY O DUCHOVNÍM DOPROVÁZENÍ PRO SALESIÁNY. Dr. Jack Finnegan, SDB Formační týden českých a slovenských ředitelů salesiánských komunit ÚVAHY O DUCHOVNÍM DOPROVÁZENÍ PRO SALESIÁNY Dr. Jack Finnegan, SDB Frmační týden českých a slvenských ředitelů salesiánských kmunit Fryšták 17. 21. 1. 2005 přelžil: Ladislav Heryán, SDB ÚVOD: OBECNÉ ÚVAHY

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

Uran = energie 21. století Štěpán Pírko, 12/2/2007 pirko@colosseum.cz, tel. +420-246088888

Uran = energie 21. století Štěpán Pírko, 12/2/2007 pirko@colosseum.cz, tel. +420-246088888 Uran = energie 21. stletí Štěpán Pírk, 12/2/2007 pirk@clsseum.cz, tel. +420-246088888 Suhrn Uhlí byl energií 19. stletí, rpa energií 20. stletí. Zdrjem energie v 21. stletí bude uran. Splečnsti, které

Více