Zpráva o Belbinových týmových rolích pro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o Belbinových týmových rolích pro"

Transkript

1 Zpráva Belbinvých týmvých rlích pr KLÁRA PALIČKOVÁ Rainbw cmpany

2 Přehled ppisů týmvých rlí Týmvá rle Přínsy Přípustné slabiny Invátr Kreativní, má představivst, svbdmyslný. Generuje nápady a řeší nárčné prblémy. Ignruje pdružnsti. Je plně zaměstnaný vlastními myšlenkami na úkr efektivní kmunikace. Vyhledávač zdrjů Je splečenský, nadšený a kmunikativní. Objevuje příležitsti a rzvíjí kntakty. Je nadmíru ptimistický. Může ztratit zájem p padnutí pčátečníh nadšení. Krdinátr Je vyzrálý a sebevědmý, dvede rzeznat talent. Vyjasňuje cíle. Efektivně deleguje. Může se zdát, že manipuluje. Zbavuje se svéh pdílu na práci. Usměrňvač Vyzývá k výknu, je dynamický, daří se mu pd tlakem. Má průbjnst a dvahu překnávat překážky. Má sklny prvkvat. Zraňuje city lidí. Mnitr vyhdncvač Je věcný, je stratég a je bystrý. Vidí všechny mžnsti. Má přesný úsudek. Může mu chybět hnací síla a schpnst inspirvat statní. Může být přehnaně kritický. Týmvý pracvník Splupracuje, je vnímavý a diplmatický. Nasluchá a předchází neshdám mezi lidmi. Je nerzhdný v kritických situacích. Vyhýbá se strým sprům. Realizátr Je praktický, splehlivý, výknný. Myšlenky prměňuje na činy a rganizuje práci, kteru je třeba vyknat. Je pněkud nepružný. Pmalu reaguje na nvé mžnsti. Kmpletvač finišer Je pečlivý, svědmitý, starstlivý. Vyhledává chyby. Vypiluje k dknalsti. Má sklny dělat si přehnané starsti. Zdráhá se delegvat Specialista Je sustředěný na jedinu věc, iniciativní a zaměřený na svu blast. Pskytuje vědmsti a dvednsti, které jsu vzácné. Přispívá puze ve vymezené blasti. Zabírá se dbrnými záležitstmi. BELB 2014

3 Přehled týmvých rlí Slupcvý graf v tét zprávě zbrazuje vaše týmvé rle v přadí d nejvyšší p nejnižší s využitím všech dstupných infrmací. Na dalších stranách najdete pdrbnější analýzu přehledu vašich týmvých rlí. Tat zpráva je zalžena na sebehdncení plus 4 hdncení/ch pzrvatelů. Percentily Zkratka VZ KO US TP SP MV RE KF Invátr Vyhledávač zdrjů Krdinátr Usměrňvač Týmvý pracvník Specialista Mnitr vyhdncvač Realizátr Kmpletvač finišer VZ KO US TP SP MV RE KF Týmvá rle Graf zbrazuje týmvé rle pdle přadí preferencí. Někteří lidé mají týmvé rle rzlženy rvnměrně, zatímc jiní mhu mít jednu neb dvě rle velmi vyské a některé rle velmi nízké. Člvěk nemusí nutně prjevvat chvání všech devíti týmvých rlí. Tent graf je kmbinací vašeh phledu a hdncení pzrvatelů. Když spjíme všechny infrmace dhrmady, uvážíme, jak úzce naše sebevnímání suhlasí s phledem druhých. Při vyvzvání vaší knečné skladby týmvých rlí je vzata v úvahu celá řada faktrů. Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 3 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

4 Analýza slžení vašich týmvých rlí Tat zpráva pskytuje přehled přadí významnsti vašich týmvých rlí d nejvyšší (slupec 1) p nejnižší (slupec 9). Na prvním řádku je sebehdncení, dále následují hdncení pzrvatelů. Celkvá skladba vašich týmvých rlí není puhý průměr z každéh jedntlivéh řádku, ale vážená hdnta integrace vašeh sebehdncení a phledu pzrvatelů, která zhledňuje mnh faktrů. Tat zpráva je zalžena na sebehdncení plus 4 hdncení/ch pzrvatelů Sebehdncení prvedl/a KLÁRA PALIČKOVÁ VZ KO US SP RE TP KF MV Pzrvatelé: Karel Svbda KO US TP MV VZ KF SP RE Zdena Pkrná KO VZ TP KF US MV SP RE Jan Budník VZ US TP MV KO KF SP RE Ota Pavel TP VZ US SP KF MV RE KO Celkvý phled pzrvatelů VZ TP US KO MV KF SP RE Úhrnná skladba vašich týmvých rlí VZ KO US TP SP MV RE KF Existuje dbrá shda mezi vaším phledem a názrem pzrvatelů. Obecně se bjektivně díváte na preference svých týmvých rlí jen s malými dchylkami d vnímání pzrvatelů. Mžná příležitstně budete muset přizpůsbit své týmvé rle tak, aby vyhvvaly specifické pracvní situaci. Tent kmentář hledá sulad mezi suhrnným phledem pzrvatelů a Sebehdncením. Nebere v úvahu úrveň shdy mezi samtnými pzrvateli. Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 4 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

5 Prvnání vlastníh vnímaní s pzrvateli Slupcvý graf v tét zprávě znázrňuje výsledky sebehdncení a pzrvání v percentilech. V tabulce pd grafem jsu uvedeny výsledky v percentilech. Tat zpráva je zalžena na sebehdncení plus 4 hdncení/ch pzrvatelů. Percentily Seb Pz Seb Pz Seb Pz Seb Pz Seb Pz Seb Pz Seb Pz Seb Pz Seb Pz VZ KO US TP SP MV RE KF Týmvá rle Zkratka Sebehdncení (Seb) Pzrvání (Pz) (Percentily) (Percentily) VZ KO US TP SP MV RE KF Invátr Vyhledávač zdrjů Krdinátr Usměrňvač Týmvý pracvník 6 68 Specialista Mnitr vyhdncvač 0 17 Realizátr 20 0 Kmpletvač finišer 0 14 Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 5 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

6 Vaše týmvé preference Tat zpráva uvádí hdnty každé vaší týmvé rle pdle dpvědí v sebehdncení, vyjádřené v percentilech. Týmvé rle jsu rzdělené pdle percentilvých hdnt výsledků na prefervané, zvládnutelné a nejméně prefervané rle. Tat zpráva je zalžena jen na sebehdncení. Nejméně prefervané Zvládnutelné rle Prefervané rle Týmvé rle rle Invátr Vyhledávač zdrjů Krdinátr Usměrňvač Mnitr vyhdncvač Týmvý pracvník Realizátr Kmpletvač finišer Specialista Pčet vyřazených bdů: 71 Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 6 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

7 Zpětná vazba na týmvé rle Tat zpráva nabízí dpručení a rady, jak se chvat v práci a vytěžit c nejvíc z přínsů svých rlí. Uplatnitelnst dpručení může záviset na etapě vaší prfesní kariéry neb sučasné pracvní situace. Tat zpráva je zalžena na sebehdncení plus 4 hdncení/ch pzrvatelů. Zdá se, že nvé návrhy umíte vytvářet stejně dbře jak na vlastní pěst, tak jak ve splupráci s statními. Nejlépe se vám daří při úklech, kdy musíte zkumat mžnsti a využívat nvé příležitsti. Z hlediska rzvje kariéry byste se měl/a zaměřvat na blasti, v nichž jsu velmi ceňvány změny. Právě takvé prstředí by vám měl nejlépe vyhvvat. Jedinu nevýhdu je, že by pr vás mhl být nesnadné najít si specificku rli. Nejlepší příležitsti na vás paradxně čekají ve velmi knzervativní rganizaci, která právě dzrála ke změně. Abyste tut příležitst mhl/a využít, musíte pstupvat bezřetně. V pačném případě by vám mhl činit ptíže váš nnknfrmní přístup. Nepkušejte se zavést příliš mnh nvých věcí najednu. Někteří lidé na strukturvaných pzicích se mhu cítit vašimi aktivitami hrženi. Aby vaše průkpnické sklny statní neznepkjvaly, musíte si nejprve důkladně připravit půdu. V tm vám může pmci nadřízený, který dkáže vaše iniciativy pečlivě rzpracvat a půsbit jak prstředník mezi vámi a zavedeným systémem. Musíte se také naučit uvážlivě plánvat svji kariéru a sbní rzvj. Svůj ptenciál pravděpdbně nejlépe zužitkujete v pčátečních fázích prjektů. Jelikž vám další fáze realizace pravděpdbně připadají pněkud jedntvárné, vaše nadšení by mhl rychle chabnut. Pr vás sbně je velmi důležité, abyste dkázal/a rzpznat, kdy je mžné prjekt předat lidem, kteří jsu schpni knslidvat a precizvat vaše nápady. Pr váš pracvní styl je charakteristická snaha inicivat změny. Mějte nicméně na paměti, že v takvé pzici není snadné bstát. Pkud chcete získat respekt, musíte na plátku uznávat práv statních na knzervativnější pstj. Máte také schpnst vidět tým v širších suvislstech. Snažte se půsbit jak klidný a vyzrálý člvěk, na něhž se statní stejnu měru nadřízení i klegvé mhu brátit radu. Věnujte pzrnst tmu, jak mhu statní nejlépe přispívat celku, a na základě svých zjištění je pdprujte v jejich rlích. Závěrem byste měl/a vzít v úvahu i rli, pr niž se hdíte nejméně. Zdá se, že nemáte vlastnsti člvěka, který dbá na detaily, jež mhu být příčinu úspěchu neb napak neúspěchu celéh prjektu. Vaše výknnst pravděpdbně prste, pkud budete mít mžnst splupracvat s někým, kd výše uvedené vlastnsti má. Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 7 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

8 Jak můžete maximalizvat svůj ptenciál Tat zpráva upzrňuje na vaše silné a přípustné slabé stránky týmvých rlí, zalžených na vašem phledu a názrech pzrvatelů. V části Przumění vašim přínsům je uvedena analýza vašich dpvědí v sebehdncení, která vám umžní pracvat efektivněji. Tat zpráva je zalžena na sebehdncení plus 4 hdncení/ch pzrvatelů. Silné stránky Vy: rád/a bjevujete a rzvíjíte nvé myšlenky, takže ptřebujete pracvat v prstředí, které nabízí širké mžnsti kreativity. jste dbrý/á v řešení slžitých prblémů neb zavádění nvých myšlenek. vyžadujete práci, ve které můžete uplatnit tevřenu a splečensku pvahu a sbní iniciativu. Mžné slabé stránky Vy mžná: nejste rganizvaný/á a zapmínáte vyřizvat věci, které neudrží vaši pzrnst. závisíte na trvalé stimulaci a inklinujete k rychlé ztrátě zájmu. máte ptíže důkladně prmyslet ptenciální důsledky dané akce neb shdy klnstí. Przumění vašim přínsům Pkud se pdíváte na výsledky výhradně z phledu sebehdncení, všimnete si, že jste zdůraznil/a dva mžné přínsy, které dvedete pskytvat. Níže je uveden dpručení, jak uplatňvat své silné stránky v blastech: Abyste hrál/a rli zvanu Vyhledávač zdrjů lépe, vybudujte si pzici vstřícnéh člvěka ke kreativním jedincům, kteří generují nápady a ptřebují někh, kd je psune krk dále. Abyste hrál/a rli zvanu Invátr lépe, staňte se člvěkem, na kteréh se statní bracejí pr radu neb její rzvinutí. Uvlněte svu představivst, ať se rzletí bez bav, že někd bude vetvat vaše myšlenky v raném stádiu tvřivsti. Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 8 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

9 Zpětná vazba a návrhy na rzvj Tat zpráva je ideální pr předání a prdiskutvání s linivým manažerem. Pskytuje vhled d vašeh prefervanéh způsbu práce a prstředí, v němž se vám pracvně daří. Případně je také vhdnu pmůcku pr každéh manažera neb specialistu nábru, který chce zjistit více jedntlivci ve smyslu prefervanéh pracvníh stylu a prstředí. Tat zpráva je zalžena na sebehdncení plus 4 hdncení/ch pzrvatelů. Klíčvé bdy KLÁRA PALIČKOVÁ má pravděpdbně mnh nápadů, takže zjistěte, zda vedly k invaci neb se naknec ukázaly jak neprduktivní. Zeptejte se na překážky, s nimiž se setkal/a při zkumání, zdali jsu prblémy především nahdilé neb vyplývají z nedstatečné péče věnvané detailům. Pracvní prstředí KLÁRA ptřebuje pracvat ve vlném rámci a nejlépe bude fungvat, když dstane svbdu phybu. Pravděpdbně bude užitečnější při zakládání prjektů neb v jejich pčátečních fázích, než ve fázích dknčvání, a velmi pravděpdbně bude nalézat seberealizaci, když dstane příležitst bjevvat neb rzvíjet nvé záměry a blasti pdnikání. Druzí vypzrvali, že KLÁRA by se mžná hdil/a na: nabízení netřelých a unikátních myšlenek a řešení vyknávání práce, kde je důležitější jasně vyjádřit svůj názr, než se přizpůsbit práci tam, kde je důležité jednat s lidmi taktně Na druhé straně, pzrvatelé naznačili, že by se mžná méně hdil/a na: klidnu a sustředěnu práci, když je ptřebná rzhdvání, které je hlavní náplní pracvníh místa Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 9 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

10 Pzrvané silné stránky a slabiny týmvých rlí Tent slupcvý graf zbrazuje dpvědi pzrvatelů rzdělené na Silné stránky a Suvisející slabé stránky pr každu týmvu rli. Suvisející slabé stránky jsu míněny jak přípustné slabiny, které se prjevují suběžně s pzrvanými silnými stránkami týmvé rle. Tat zpráva je zalžena na 4 hdncení/ch pzrvatelů Suvisející slabé stránky Silné stránky VZ KO US MV TP RE KF SP Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 10 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

11 Seznam dpvědí pzrvatelů Když pzrvatelé vyplňují vaše hdncení, mhu příslušné výrazy zaškrtnut jednu neb dvakrát, pkud si myslí, že se na vás zvlášť hdí. Tat zpráva uvádí pčet zaškrtnutí pr každý výraz v sestupném přadí. Slva, která naznačují vaše suvisející slabiny, jsu vytištěny kurzívu. Tat zpráva je zalžena na 4 hdncení/ch pzrvatelů Pznámka: jestliže byl Hdncení pzrvatele vyplněn v jiném jazyce, než je jazyk tét zprávy, byla v něm pužita rvncenná slva neb fráze. riginální 4 upvídaný/á 3 tevřený/á 3 diplmatický/á 3 se širkým rzhledem 2 splečenský/á 2 knzultující 2 vnímavý/á 2 sebevědmý/á a uvlněný/á 2 nerzhdný/á 2 vynalézavý/á 1 tvřivý/á 1 chápe se příležitstí 1 pdnikavý/á 1 bystrý/á 1 kladucí značné nárky 1 nepzrný/á 1 zvídavý/á 1 pvzbuzující druhé 1 úzkstlivě přesný/á 1 bávající se knfliktu 1 nechtný/á přidělit práci 1 sutěživý/á 1 chtně se přizpůsbující 1 dkládající 1 chtně pskytující znalsti 1 nezabývající se detaily 1 netrpělivý/á 1 s představivstí-nápaditý/á 0 huževnatý/á 0 perfekcinista 0 mtivvaný/á učením 0 tvrdě pphánějící 0 nestranný/á 0 výstřední 0 skeptický/á 0 s mezeným rzhledem 0 přecitlivělý/á 0 pilně studující 0 bávající se nezdaru 0 nepružný/á 0 nedůsledný/á 0 manipulující 0 knfrntační 0 hájící své území 0 vytrvalý/á 0 sběstačný/á 0 chtný/á pmáhat 0 velmi pečlivý/á 0 realistický/á 0 disciplinvaný/á 0 praktický/á 0 analytický/á 0 lgicky uvažující 0 uvědmující si pririty 0 efektivní 0 metdický/á 0 přesvědčivý/á 0 přesný/á 0 dlávající změnám 0 nevšímající si 0 nadměrně delegující 0 impulzivní 0 svbdmyslný/á 0 pečující 0 splehlivý/á 0 ddaný/á bru 0 značně průbjný/á 0 zabraný/á d své blasti vědění 0 nechtný/á riskvat 0 chybí mu/jí nadšení 0 napravuje chyby 0 Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 11 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

12 Dpručené pracvní styly Tat zpráva se zabývá kmbinací vašich nejvyšších týmvých rlí a nabízí pracvní styly, které se pr ně mhu hdit. Uvedené frmulace stručně vyjadřují příslušné pracvní styly. Tat zpráva je zalžena na sebehdncení plus 4 hdncení/ch pzrvatelů. Týmvé rle Pracvní styl VZ Invvání "Daří se mi v situacích, kdy mhu zvlit naprst nvý přístup." Prvěřvání v praxi KO "S radstí přebírám zdpvědnst za prsazvání nvých přístupů." Prsazvání změn US "Rád/a předkládám nvé myšlenky a směry." Facilitvání VZ KO "Jsem nejlepší ve vytváření sítí lidí, ve kterých se mhu vzájemně efektivněji vlivňvat. " Sebehdncení vyplněn dne 29-Oct-2014 BELB 2014 Strana 12 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

13 Přehled dbrných pjmů Sebehdncení (Seb) Sebehdncení je dtazník určený pr jedince, který chce pznat své týmvé rle. Dtazník se skládá z smi částí a každá z nich bsahuje deset plžek. Jedinec rzděluje v každé části deset bdů mezi ta prhlášení, která nejlépe drážejí jeh/její pracvní styl. Hdncení pzrvatele (POZ) Hdncení pzrvatele je dtazník pr lidi, kteří dbře znají jedince, který již vyplnil Sebehdncení. Dpručujeme, aby pzrvatelé byli vybráni z lidí, kteří s pzrvaným člvěkem nedávn úzce buď splupracvali na splečné věci, neb jim radili, či je vedli (např. ve stejném týmu), jelikž chvání v Týmvých rlích se časem neb v různých situacích může měnit. Silné stránky týmvých rlí Jsu pzitivní charakteristiky neb chvání spjené s knkrétní Týmvu rlí. Slabiny týmvých rlí Představují rub silných stránek: je t negativní chvání, které se může prjevvat jak výsledek určitéh příspěvku Týmvé rle. Jestliže někd hraje určitu Týmvu rli dbře a jeh silné stránky převažují nad slabinami dané rle, pak je nazýváme Přípustnými slabinami. Slabiny se stávají nepřípustnými, pkud jsu dvedeny d krajnstí neb když nejsu prjevvány silné stránky Týmvé rle. Percentily Percentil je způsb měření vaší pzice vzhledem k statním psuzvaným (zbytek ppulace). Jestliže se skupina lidí nechá testvat a bdrží výsledky, mhu být seřazeny d nejvyšších p nejnižší a výsledek jedince bude psuzván ve vztahu k výsledkům statních. Jestli člvěk dsáhl hdnty 80 percentilů, znamená t, že 20% lidí dsáhl v daném měřeném ukazateli lepších výsledků. Prcentuální pdíl Prcentuální pdíl představuje díl z celku. Jestliže zpracujete test na vlhy a dsáhnete 70 bdů ze 100 mžných, váš výsledek je 70%. Silný příklad Týmvé rle Silným příkladem Týmvé rle je člvěk, který se prjevuje tak, že hraje určitu Týmvu rli se zvláště dbrými výsledky. Aby se někd stal silným příkladem určité Týmvé rle, musí dsáhnut v Sebehdncení nejméně 80téh percentilu Týmvé rle. P přidání dat z Hdncení pzrvatelů se pr získání nárku na silný příklad Týmvé rle bere d úvahy zpětná vazba pzrvatelů. Vyřazené bdy Některé plžky v Sebehdncení se týkají něčeh jinéh než pdstatněných příspěvků Týmvých rlí. Jestliže jste překrčil pčet těcht prhlášení více než 90% ppulace, bude t zhledněn ve zprávě vašich Týmvých rlích. BELB 2014

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role Týmvé rle Každý člen má v týmu určitu rli. Zde uvádíme jednu z mžných klasifikací (tut klasifikaci uvádíme prt, že je pměrně ppulární mezi něklika různými rganizacemi pr pbyt v přírdě; půvdně vychází z

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

Šárka Laboutková Typologie zájmových skupin

Šárka Laboutková Typologie zájmových skupin Šárka Labutkvá Typlgie zájmvých skupin V textu byly pužity části textů z knihy Lbbing v mderních demkraciích autrů Müller, Vymětal, Labutkvá, Grada, Praha 2010. Dále již publikvané studie: Prsazvání zájmů

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Komunikační dovednosti, práce s veřejností I Strategické plánování a řízení II

LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Komunikační dovednosti, práce s veřejností I Strategické plánování a řízení II LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Kmunikační dvednsti, práce s veřejnstí I Strategické plánvání a řízení II Míst knání: Ústí nad Labem Termín: 10. 13. července 2007 Hlavní témata Letní škly NSZM 2007: Celstátní seminář:

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Strategie zajistí firmě zisk

Strategie zajistí firmě zisk Navazujeme na časpis TYP z první republiky. STRATEGIE ANO ČI NE? C je strategie? Častkrát dstávám na jednáních tázku, c je vlastně ta strategie, kteru mají pdnikatelé mít. Pmůžeme si citací z Wikipedie.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014 JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh abslventská práce SMYSL SKAUTINGU JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh Junák svaz skautů a skautek ČR Jihčeský kraj - KRAJ PĚTILISTÉ RŮŽE Krajinská 384/40a, České

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Plánvání rganizvání a řízení úklů a jejich zdrjů v rámci ucelenéh prjektu za respektvání časvých, zdrjvých a nákladvých mezení. (bvykle s cílem dsažení maximálníh eknmickéh efektu) 2

Více