Miloslav Ransdorf - EKONOMIKA PRO ČLOVĚKA 179/1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miloslav Ransdorf - EKONOMIKA PRO ČLOVĚKA 179/1"

Transkript

1 Miloslav Ransdorf EKO OMIKA PRO ČLOVĚKA Část I. Strategie růstu a jejich úskalí A. OBECNÉ PŘEDPOKLADY Celý život hladovím po informacích. Sháním je, analyzuji a snažím se, abych si udělal co nejúplnější obraz o světě, ve kterém žiji. Problém, který mne zajímal dlouho, bylo střídání rozvojových strategií na začátku 90. let minulého století. V mé optice nebyla ani jedna z obou rozvojových strategií v souladu s možnostmi a potřebami naší země. Ekonomika by měla mít lidský smysl, měla by sloužit lidem ve společnosti. 1 Václav Havel, ekonomie zcela neznalý, odsoudil šmahem čtyřicet jedna let po únoru 1948 do listopadu Václav Klaus účelově tento moralizující odsudek využil a sledoval politický cíl: vytvořit privatizačním procesem vrstvu, která nový režim bude podporovat. A tak se mluvilo o tvořivé destrukci. Mé hluboké přesvědčení je, že Česká republika (a Československo jako celek) měla velký ekonomický, sociální a duchovní, intelektuální potenciál, který neměl být rozbit, ale bylo třeba ho přeskupit. 2 aše země vstupovala do období ekonomických a sociálních reforem lépe vybavená než jiné země bývalého sovětského bloku. Ti, kdož mluví tak rádi o čtyřiceti letech úpadku a devastace, asi neznají statistiky a odbornou literaturu. Sami tvůrci polistopadového zázraku mluvili kdysi vcelku příznivě o naší úrovni. Vladimír Dlouhý v Politické ekonomii (1987/6) kladl Československo na úroveň Itálie. Václav Klaus, dnešní český prezident, ještě roku 1989 napsal, že z hlediska stability spotřebitelského trhu bychom obstáli i v širším srovnání. Svá tehdejší slova by oba polistopadoví hrdinové mohli opřít o údaje o hrubém domácím produktu na obyvatele. Ten činil roku 1987 v Itálii USD, ve Velké Británii USD, ve Španělsku USD, v Singapuru USD. Francie dosahovala USD, Nizozemí USD atd. A Československo? To mělo podle ročenky CIA roku 1988 hrubý domácí produkt na obyvatele USD! Richard J. Estes nás také kladl docela vysoko. Samozřejmě naši pozici snižovala situace v oblasti lidských práv, ale dva podindexy jsme měli lepší než světová špička. Celkově byla SRN hodnocena 93 body, rovněž Itálie docílila 93 bodů, Dánsko 92, Švédsko 90. Našich 71 bodů (vzhledem k situaci v oblasti lidských práv) bylo tedy plně srovnatelných se 76 body USA, nemluvě o 62 1 O tom viz skvělou stať, jejímž autorem je Radovan Richta. Ekonomika jako civilizační dimenze, in: Úvahy o socialistické ekonomice. Vyd. Karel Kouba a kolektiv, Svoboda, Praha, 1968, s Zbyněk Zeman ukázal ve své knize Vzestup a pád komunistické Evropy. Praha, Mladá fronta, 1998, že země sovětského bloku se pokusily překonat historické, civilizační zpoždění forsírovanou industrializací, která vyžadovala centralizaci prostředků (a také moci, bohužel). Tento v mnoha směrech heroický pokus narážel ovšem na řadu omezení, ale k vzestupu produkčních kapacit nepochybně vedl. Zejména v zemích jako Československo, které se mohly opřít o průmyslové zázemí a tradice. Miloslav Ransdorf - EKONOMIKA PRO ČLOVĚKA 179/1

2 bodech Izraele, 59 bodech Singapuru a 53 bodech Jižní Koreje. 3 Bylo tedy na co navazovat a je to doklad pro mou tezi: nikoli destrukce, ale přeskupení. 4 John Maynard Keynes v roce 1933 napsal slova, která jsou varováním pro dnešek a měla být varováním i pro Klause a spol. (o Topolánkovi a jeho batohu ani nemluvě): Protikladné umíněné snahy vyrovnat státní rozpočet dávkami, restrikcemi a preventivními opatřeními jsou s jistotou odsouzeny ke ztroskotání, protože to má nutně ten účinek, že se zmenší národní kupní síla a tím také národní důchod. 5 To se také u nás na samém začátku takzvaných tržních reforem stalo. V roce 1991 klesla výroba chemického průmyslu na úroveň roku 1978, strojírenství na úroveň roku 1979, průmyslu stavebních hmot na úroveň roku 1977, dřevozpracujícího průmyslu na výsledky roku 1977, ve výrobě skla, porcelánu a keramiky následoval pád na výši roku 1979, v textilu bylo dosaženo produkce roku 1973, v potravinách jsme dosáhli čísel roku 1977, v konfekčním a kožedělném průmyslu dosáhl propad dokonce čísel roku 1971! O bilanci polistopadového vývoje v ekonomické sféře se pokusil František Dvořák v knize Velká loupež aneb bourání státu (Praha 2004). Mnohé z jeho závěrů a analýz budou znít Havlovým a Klausovým obdivovatelům nepříjemně a nepřijatelně. Dospívá k názoru, že noví hospodáři jsou dokonce horší než ti předlistopadoví, které nijak nechválí. Uvádí ale, že objem základních prostředků se za léta v Československu zvětšil 6,8krát (ve fyzických agregátech 7,5krát), z toho v České republice 5,8krát, na Slovensku dokonce 11,4krát. Majetek dodatečně znárodněný po roce 1948 nepředstavoval ani 1 % majetku z roku I na samém konci režimu nelze mluvit jen o negativech. V letech vzrostl národní důchod o 21 % (přepočteno v agregátu HDP by to vypadalo ještě lépe: HDP vzrostl za toto období o %!). To je stagnace, o které v popřevratové době můžeme většinou jen snít... Nebýt přerušení už zahájených projektů rozvoje, mohli jsme mít asi 500 tisíc bytů, jaderná elektrárna Temelín by byla dostavěna v plném rozsahu už v letech Byl rozběhnut program odsířování tepelných elektráren, některé měly být omezeny v provozu. Bylo rozhodnuto, že se v oblasti dopravy (metro, dálnice atd.) a spojů nainvestuje asi 200 mld. Kčs v cenách roku 1989, což by bylo dnes asi 800 mld. Kč. Jestliže v dalším textu hodně mluvím o ekologických hrozbách 80. let, musím dodat, že už tehdy byly nastartovány programy ve prospěch životního prostředí. Znehodnocení vkladů obyvatelstva (podle Františka Dvořáka jenom tím přišli občané Československa / České republiky do roku mld. korun, aniž bychom započetli vklady a oběživo podniků a podnikatelů), velká loupež v podobě privatizace a restituce (podstatné restituce se týkaly asi 2 3 % obyvatelstva), to jsou jen jednotlivé etapy procesu, který měl vytvořit normální kapitalistickou sociální a třídní strukturu. Hodnota navráceného majetku převýšila 3 Richard J. Estes. The Social Progress of Nations, New York, Praeger, 1984; Trends in World Social Development: The Social Progress of Nations, , New York, Praeger, 1988; The International Index of Social Progress, Encyclopedia of Social Inventions, London, 1990, s Richard J. Estes provedl také zajímavou analýzu kvality života v transformujících se ekonomikách: Developement Challenges and Opportunities Confronting Economies in Transition, Social Indicators Research, Springer, Shrnutí pokusů o reformy doby snah o budování socialismu podává britský autor Martin Myant. The Czechoslovak economy The battle for economic reform. Cambridge UP, Myant dospívá k názoru, že československá ekonomická politika sice nevedla k žádnému ekonomickému zázraku, ale také se vyhnula propadům. 5 Česky vyšla jeho hlavní práce Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Praha, Stručný a hutný portrét podává Reinhard Blomert. John Maynard Keynes. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, Miloslav Ransdorf - EKONOMIKA PRO ČLOVĚKA 179/2

3 hodnotu toho ukradeného asi třicetkrát až čtyřicetkrát. V 80. letech komunistická strana dostávala ze státního rozpočtu jen asi 70 milionů korun. Díky rozbití RVHP v lednu 1990 (československá delegace si při tom počínala velmi aktivně), útěku z tradičních trhů, bezhlavým otevřením našeho trhu konkurenci, likvidaci finanční a diplomatické podpory exportu naše podniky přišly % trhu, domácího i zahraničního. Ztráty na domácím trhu představovaly asi 10 % celkové produkce a ztráta slovenského trhu (který se stal zahraničním) představuje téměř 8 % našeho současného hrubého domácího produktu. V druhé polovině 80. let dávala československá ekonomika do investic celkem asi 210 mld. Kčs. Investice zahraničních subjektů na našem území činily v přepočtu asi jen 17 % toho, co jsme byli schopni investovat sami, bez cizí pomoci. To je údaj za období V roce 1999, po nastartování režimu pobídek, jsme dosáhli ohromujících 43 % úrovně před rokem Vztahy s EHS jsme navázali už roku 1988 a roku 1989 jsme podepsali čtyřletou Obchodní dohodu o průmyslových výrobcích (v platnosti od dubna 1989). Následovala dohoda o obchodu a spolupráci z roku 1990 a asociační dohoda z (v platnosti od března 1992). Do roku 1992 jsme měli mírně aktivní obchodní saldo, od roku 1993 začala pasiva, která časem nabyla hrozivých rozměrů. Už roku 1998, předtím než ČSSD prosadila u nás kapitalismus se vším všudy, se podílely podniky se zahraničním vlastnictvím na vývozu 40 % a na dovozech 47 %. V letech byly portfoliové investice 65 %, přímé zahraniční investice jen 35 %, roku 2001 po investičních pobídkách přišla korekce :proti 60 % portfoliových investic stálo 40 % přímých investic. Podle dostupných údajů, se všemi našimi podporami, připadlo na vytvoření jednoho pracovního místa touto cestou 4,8 mil. Kč pořizovacích nákladů. Přitom připadalo roku 2002 na jednoho pracovníka ve zpracovatelském průmyslu jen 500 tis. Kč hodnoty technických prostředků. Touto cestou se k plné zaměstnanosti nedostaneme. V roce 1989 jsme měli jen 6 bank domácích, jedna působila v zahraničí a působila u nás jen jedna pojišťovna. Úvěry nesplacené ve lhůtě představovaly jen 0,14 % celkového rozsahu poskytnutých úvěrů. V roce 200 už tu bylo 40 bank a finančních a peněžních institucí, kde pracovalo 86 tisíc osob. V bankách to bylo osob, kde mzdy dosáhly tehdy korun, tedy 190 % průměrné úrovně. Přitom produktivita práce v bankách je u nás slabá. V době, kdy Zemanova vláda skoncovala s tzv. bankovním socialismem Klausovy éry, vykázaly banky zisk jen 9, 4 mld. Kč, v době nástupu údajné Zemanovy konjunktury to bylo 17, 2 mld. za rok Přitom si bankovní sektor vyžádal opakované sanace a několikanásobnou pomoc státu (ten musel z peněz daňových poplatníků uhradit miliard Kč rizikových bankovních úvěrů jen do konce Zemanovy vlády). Ve stejné době byl zisk investičních fondů a leasingu 1,3 mld. Kč, pojišťoven 2,6 mld. Kč. Výkonnost tohoto sektoru je tedy, převedeno na ceny roku 1989, jen % výchozí úrovně. Neustále se nám tvrdí, jak náš rozpočet zatěžují mandatorní výdaje, zejména ty, které jsou spojeny se sociální sférou. Přitom ve skutečnosti váha mandatorních výdajů ve struktuře státního rozpočtu klesá. Ve skutečnosti je to špatné fungování státu, které uvádí rozpočet do potíží. V běžných cenách vzrostly výdaje na jeho fungování do konce století třicetkrát, po zvážení úrovně inflace můžeme hovořit o nárůstu výdajů asi šestinásobném. Ve správě a justici pracovalo roku 1989 v České republice na všech stupních řízení 79 tisíc lidí. O deset let později už Miloslav Ransdorf - EKONOMIKA PRO ČLOVĚKA 179/3

4 to bylo 158 tisíc lidí, kterým pak přibyly znovuobnovené kraje a pověřené obce třetího stupně (ubyly okresní úřady). V ústředních orgánech v roce 1989 působilo asi pracovníků, zatímco v posledním roce Zemanova premiérování (2002) šlo už o Tak se po listopadu dařilo naplňovat heslo listopadu 1989 o levném a výkonném státu. V roce 2000 už činily výdaje na správu a justici 156 % objemu starobních důchodů. Výsledkem léčby Klausem a jeho nástupů je drahý a nevýkonný stát, který pomohl tomu, že jsme ztratili zhruba 750 tisíc pracovních míst. A to nás nyní čeká léčba globální finanční krizí, při níž vezmou za své další pracovní příležitosti. Máme stát, který žije z podstaty a na dluh, který občanům poskytl v 90. letech o tisíc bytů ročně méně, stát, který šetřil a šetří na vědě a výzkumu (v cenách roku 1989 byly roku 2000 výdaje v této oblasti mírně nad úrovní třetiny výchozího stavu), na obraně a zejména na investicích, zejména na investicích do lidí. Teprve nyní se postupně vymaňuje z populační krize 90. let. Přibylo chudých. Podíl těch, kteří měli do 46 % průměrného výdělku, byl roku 1989 mírně pod úrovní čtvrtiny populace, po deseti letech, na zlomu tisíciletí, už po započtení znehodnocení měny činil tři čtvrtiny. Máme stát, který způsobil škody na veřejném majetku, které přesahují čtyřnásobek hrubého domácího produktu roku Stát, jehož dluhy se vyšplhaly k bilionu korun, který umožnil zadluženost krajů a obcí. U obcí se odhaduje dnes už na miliard (v roce 2002 bylo udáváno číslo 46 mld. Kč). 6 Privatizační praotcové mluvili o tvořivé destrukci. Vskutku tvořivá destrukce! Pro rok 1991, krátce po vypuknutí léčby Klausem, jsem uváděl čísla svědčící o poklesu srovnatelném s velkou krizí. To bylo roku A podle šetření Svazu průmyslu a dopravy v roce 1997 nebylo 71 % průmyslových podniků schopno udělat žádnou modernizaci. Není divu, tehdy Ministerstvem průmyslu a obchodu zpracovaná zpráva o stavu českého průmyslu přiznávala, že české podniky jsou kapitálově vyprahlé a dokonce že produktivita práce v privatizovaných podnicích byla v té době o 20 % nižší než ve veřejném sektoru! Některé obory byly privatizační botou rozšlapány úplně a je otázka, zda se někdy vůbec vzpamatují. Příkladem je letecký průmysl, který v roce 1989 produkoval dolar (tehdejší dolar!) za dvě koruny. Měl zakázky, výrobu, o kterou byl zájem, a přece mu noví mocipáni odmítli pomoci k úvěrům. Jiným příkladem je průmysl obráběcích a tvářecích strojů, který s potížemi přežil, bez zájmu vlád, i když vyváží 90 % produkce na ty nejnáročnější trhy a je to vesměs česká technologie! Česká společnost doby po roce 1989 prožila období, které mělo přelomový ráz. I v našich pohledech na ekonomiku jde nutně o nové odpovědi na otázky doby, o zvládnutí přeměn, které se staly nezbytností, o to, aby obnovený socialismus zůstal velkou výzvou světové civilizaci, aby byl přitažlivou civilizační alternativou vůči zkrachovalé éře Thatcherové, Reagana, Bushe staršího, Clintona a Bushe mladšího. Je to roku 2009 ostatně třicet let, kdy se Thatcherová ujala správy Spojeného království. Na konci je bezprecedentní krize, 7 po fyzické smrti Miltona 6 František Dvořák. Velká loupež aneb bourání státu (Příspěvek ke kritickému hodnocení závěru XX. století v ČR), Praha, O ní například Wolfgang Münchau. Vorbeben. München, Hanser, 2008; Wolfgang Münchau. Kernschmelze im Finanzsystem. München, Hanser, 2008; Max Otte. Der Crash kommt. Die neue Weltwirtschaftskrise und wie Sie sich darauf vorbereiten. Berlin, Ullstein, 2008; Colmant Samson L anée du krach. Le boeck & Larcier, Bruxelles, Miloslav Ransdorf - EKONOMIKA PRO ČLOVĚKA 179/4

5 Friedmana přišla i ta intelektuální. 8 Nezastíráme, že v problémech, které musí naše společnost řešit, se slučuje vliv chybné rozvojové strategie čtyř desetiletí byrokratického socialismu s následky klausovské šokové terapie minulých let, kterou nijak nepřekonaly vlády Tošovského, Zemana, Špidly, Grosse a Paroubka. V Topolánkově kabinetu měla pak naše země nejhorší vládní reprezentaci za celou dobu od roku Ale už tento fakt by měl varovat před jakýmkoli ideologizováním ekonomických problémů, měl by vést k hledání konkrétních řešení, k vyzdvižení věcnosti. Česká ekonomika by měla v následujícím období mít k dispozici všechny vytvořené zdroje. Přestavba 80. let minulého století, která měla být revolucí shora i zdola, naděje nesplnila. V polistopadových procesech hrála sice prvořadou úlohu reforma v oblasti ekonomické, ale nejen marxisté, nýbrž i jejich protivníci už dávno vědí, že pouze ekonomickými strukturami společnosti integrovat nelze. Moderní společnost byla po celá staletí spojena s expanzí instrumentální a účelové racionality, racionality pojaté bezhodnotově, racionality manipulativní, za jejíž klasické oblasti Max Weber určil oblast ekonomiky a moci. 9 Klasický weberiánský koncept společenské racionality dnes naráží na své meze; manipulativní, bezhodnotová racionalita již nestačí ani v kapitalistickém světě. Tato racionalita ztělesněná v procesech ekonomizace a byrokratizace kolonizovala svůj základ, nazývaný někdy přirozeným světem, čímž v určité fázi začala ohrožovat i samotné možnosti své reprodukce. V této situaci se vytváří základy pro nový typ společenské racionality a moderní socialismus mu vychází vstříc se svou poctivou snahou hledat nové otázky i nové odpovědi a zmapovat nové pole společenského pohybu. Otevřená a žádným osočováním nerušená atmosféra teoretických diskusí musí vyústit i v podstatné změny ve vztahu celé společnosti ke společenským vědám, které dosud nebyly a nejsou na výši požadavků doby. Dřívější pojetí společenské racionality mělo za následek autonomizaci jednotlivých oblastí společenského procesu; tato autonomie vyústila mj. i v oddělení úzce pojaté sféry (umělecké) kultury. Dnes je proměna společenské racionality spojena s opětným sblížením celku společenského vývoje s kulturní sférou: kultura prochází procesem univerzalizace, i Leninovy myšlenky o kulturní revoluci docházejí v levicových diskusích nové aktuálnosti. Společným rysem přeměn v oblasti ekonomiky i v politice je expanze prvků participace. Charakter výroby, řízení společenské produkce i úroveň pracovní síly, postupující procesy intelektualizace výroby i intelektualizace spotřeby (jak to ukazují třeba práce Richarda Floridy 10 ) vedou ve vyspělém kapitalistickém světě ke změně postojů k lidskému faktoru. Ve výrobě, v distribuci, v obchodu, ve službách, všude ve sféře společenské produkce 8 Yann Moulier Boutang. Le prisme de la crise des subprimes: la seconde mort de Milton Friedman. La révue internationale des livres et des idées, septembre octobre 2008, s K otázce odezvy monetarismu v praktické ekonomické politice viz Davis Smith. The Rise and fall of Monetarism. The theory and politics of an economic experiment. Penguin Books, Ze souhrnných zpracování uvádím alespoň Joachim Radkau. Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens. Carl Hanser Verlag, München-Wien, 2005; The Cambridge Companion to Weber, ed. by Stephen Turner. Cambridge UP, 2000; Marek Loužek. Max Weber. Život a dílo. Weberovské interpretace. Karolinum, Praha, Z Weberových děl hlavně Max Weber. Wirtschaft und Gesellschaft. Multimedia GmbH, Paderborn, Richard Florida. The Rise of the Creative Class and how it s transforming work, leisure, community, & everyday life. Basic Books, New York, 2004; Richard Florida. The Flight of the Creative Class. The New Global Competition for Talent. Harper Collins, New York, Miloslav Ransdorf - EKONOMIKA PRO ČLOVĚKA 179/5

6 se v nejvyspělejších zemích světa hroutí starý weberiánský koncept racionality a v teorii managementu proniká docenění participace, nebo snad se dá říci kolektivní racionality. V nejvyspělejších korporacích se sází na přirozený sklon lidí k identifikaci s úspěšným, je přesahujícím celkem, ale tato identifikace nesmí vylučovat jejich možnost z daného celku vyčnívat. Řečeno jinak dochází k ekonomickému zhodnocení přirozených vazeb mezi lidmi, a to nejen v oblasti produkce, ale i v oblasti sociální politiky atd. Tuhý centralismus období welfare state je pryč, funkce státu přejímají do značné míry nižší patra společenské struktury. Podobně se na konci 70. let začala vyčerpávat tradiční politická kultura manipulativní, jejímž klasikem byl Machiavelli. Na její místo začíná nastupovat nová, rodící se participační politická kultura, hlásící se v řadě projevů ekologického hnutí, v mírovém hnutí atd., v místních iniciativách, v systému referend, v nové technice, která umožňuje vote-from-home-democracy. Velkou laboratoří participační demokracie se stává Latinská Amerika, region, kde útlak dosahoval v minulosti velice drsných forem. 11 Participační politická kultura objektivně přesahuje buržoazní struktury, i když je dosud využitelná pro procesy manipulace. Rovněž v ekonomice průnik participace (až 80 % pracovníků nejúspěšnějších korporací se účastní zlepšovatelského hnutí) přesahuje v mnohém klasický kapitalismus. Spolupracovnické sítě (collaborative networks) vyžadují ovšem na všech úrovních kázeň, kompetenci, kvalifikovanost, zodpovědnost. Takováto pracovní síla vyžaduje ovšem i jinou úroveň spotřeby, odlišné zázemí služeb a vysoké spotřeby, přesun ke spotřebě immateriálních statků, velké množství disponibilního času. Jedině takováto pracovní síla, vysoce adaptabilní a dynamická, je schopná se orientovat v situaci, kdy až 75 % přírůstku národního důchodu v nejvyspělejších zemích se realizuje prostřednictvím aplikace vědeckých poznatků. Pro dnešek je charakteristická nejen expanze vědy a techniky do výrobní praxe, ale obecněji stále rostoucí vzájemné zprostředkování materiální produkce produkcí duchovní. 12 Řečeno jinak, dnešní kapitalismus má četné postkapitalistické rysy, se kterými si neví brady, i když se je pokouší marketizovat, struktury, které představují prvky, které formačně patří následující společensko-ekonomické formaci. Jsou to prvky budoucnosti, jimiž současný kapitalismus zprostředkovává rozpory přítomnosti. Expanze participace v oblasti výroby i ve sféře politické kultury, intelektualizace výroby i spotřeby, vzájemné zprostředkování duchovní a materiální produkce znamenají zásadní posun pro celou sociální oblast, stejně jako odklon od starého, bezhodnotového konceptu racionality. Vedle toho ale změny ve výrobě a v řízení společnosti nacházejí svůj výraz i v sídelní struktuře a problémech s ní spojených. Po celá staletí byl vývoj evropských společností spojen s expanzí městské kultury a nástup kapitalismu tuto tendenci jen utvrzoval. Nutností byla obrovská koncentrace rozsáhlé pracovní síly na malém prostoru, daná systémem tovární práce. Dnešní technika, procesy decentralizace 11 Shrnutí myšlenek latinskoamerické levice podává chilská marxistická autorka Marta Harnecker. La izquierda al umbral del siglo XXI. Tornar el impossible en el possible. 12 Progresivní myšlenky v tomto směru, zejména pokud jde o průnik participace v praxi podniků, přináší Thomas J. Peters, Robert H. Waterman, Jr. Hledání dokonalosti, Svoboda-Libertas, Praha, 1992 (v odlišném překladu Pragma, Praha, 2001; Tom Peters - ancy Austin. A Passion for Excellence. Warner Books, New York, 1986; Tom Peters. Prosperita se rodí z chaosu. Jak provést revoluční změny v managementu. Pragma, Praha, Miloslav Ransdorf - EKONOMIKA PRO ČLOVĚKA 179/6

7 výroby a nástup informační techniky umožňují přesunovat značnou část placené práce do bytů, snižovat průměrný počet zaměstnanců v podnicích, lze říci, že fungování velkých systémů i ve výrobě je zprostředkováno fungováním systémů malých. Nejsou to jen ekologické důvody, které vedou k odlivu lidí z měst v řadě vyspělých států. Nové formy společenské produkce vedou k tomu, že koncentrace velkého množství pracovní síly na malém prostoru přestává být nutností, informační technika a rozvoj terciárního sektoru vyrovnávající kulturní šance obyvatelstva po celém území státu. Kultura a vzdělanost se stávají dostupnými a nezbytnými všeobecně. Nastupující proces kontraurbanizace znamená, že se obyvatelstvo přemísťuje z velkých konurbací, že dochází opětně ke stabilizaci venkovského osídlení, že města přestávají mít primárně ekonomickou funkci; do popředí vystupuje polyfunkčnost sídel a měst; dnes se zdůrazňuje jejich kulturní funkce. I práce přestává postupně mít výlučně ekonomickou funkci a v dalších desetiletích bude získávat na síle její sociální a kulturní smysl. V oblasti ekonomiky i kultury ztrácí tedy zdůvodnění dřívější tuhý centralismus a s průnikem participace se dostává ke slovu regionální hledisko, nastává doba budování regionálních kulturních center. Všechny tyto procesy znamenají ohromnou výzvu pro celou sociální sféru, vytvářejí nutnost jejího přebudování tak, aby mohla být významnou dynamizační složkou celé společenské produkce. Klausovské pojetí sociálního rozvoje jako něčeho, co je zátěží, co si můžeme dovolit teprve až..., ztrácí půdu pod nohama. Je třeba prosazovat vědomí, že investice do člověka mají dnes zásadní význam pro budoucnost. Člověk už není určován především svou funkcí pracovní síly, ale teprve rozvoj jeho bytostných lidských sil v dnešní době reintegrace pracovního procesu a nástupu nového (dialogického a komplexního) myšlení vytváří předpoklady, aby byl pracovní silou na úrovni požadavků doby. V dalším výkladu se pokusím o krátkou analýzu stavu naší společnosti jako rámce rozvoje sociální sféry. Rozbor hlavních rozporů mi umožní i narýsovat hlavní cesty přestavby celé oblasti sociálního rozvoje. HLAV Í DETERMI A TY ROZVOJE SOCIÁL Í SFÉRY OD KO CE 20. STOLETÍ Jak už jsme si ukázali, existuje v moderní společnosti stále rostoucí zprostředkovanost materiální produkce duchovní produkcí (a opačně), které odpovídá i vzájemná zprostředkovanost materiálních a duchovních potřeb. Bez adekvátní formy tohoto vzájemného zprostředkování a vzájemné podmíněnosti nastávají nutně deformace jak v uspokojování materiálních, tak i duchovních potřeb. apř. soudobý kapitalismus přece jen deformuje duchovní potřeby a tím i deformovaně profiluje strukturu uspokojování materiálních potřeb z hlediska rozšiřování trhu za jakoukoliv cenu. Pro moderní socialismus je proto kategorickým požadavkem v této oblasti komplexní rozvoj uspokojování a rozvíjení potřeb obyvatelstva v adekvátní vzájemné zprostředkovanosti jejich materiální i duchovní složky. To znamená na jedné straně, že moderní socialismus, který chceme v ČR nastolit, nemůže kopírovat model způsobu života vyspělých kapitalistických států, na druhé straně Miloslav Ransdorf - EKONOMIKA PRO ČLOVĚKA 179/7

8 musí ovšem respektovat ekonomické zákonitosti společné všem vyspělým ekonomikám bez ohledu na zřízení. Jednou z nich je to, že větší význam a rozsah sféry zprostředkování má za následek rozšíření terciárního sektoru, 13 tj. obchodu, služeb (zvláště informačních) apod. Postupně se krystalizuje i kvartární sektor, tj. oblast vázaná na informační a vědecko-výzkumné aktivity (informační služby atd.), která dnes v USA zaujímá více než čtvrtinu všech pracovních míst. Ve výhledu je také ustavení kvintárního sektoru, sféry vázané na ekologické aktivity, které se neomezují jen na první přírodu, nýbrž ve stále větší míře zasahují i ekologii městského prostoru, vznikají i produktivní meziobory jako např. ekopsychologie. Ekologické vědomí se stává i ekonomickým faktorem. 14 V České republice i po listopadu 1989 k těmto strukturálním změnám dochází se zpožděním a příliš pozvolně a s mnoha deformacemi. Nedoceněný zůstává význam terciáru a z něj se vyčleňujících sektorů pro dynamizaci národního hospodářství a růst kvality a produktivity pracovní síly. 15 I dnes je jedním z argumentů proti růstu investic do člověka tvrzení, že na to nemáme, že je třeba nejprve dosáhnout příslušných temp růstu atd. Moderní sociálně orientovaná tržní ekonomika ale vysunuje do popředí nikoli tvorbu nových zdrojů, nýbrž racionální alokaci a využívání už existujících zdrojů. Je třeba se zbavit ekonomického redukcionismu, který brání adekvátně využívat zakódovaný potenciál naší společnosti. Pozornost tvůrců ekonomické reformy sféry by po oživení měla směřovat k hledání jakýchsi přirozených temp růstu, která jsou dlouhodobě mnohem nižší, než bychom čekali. V dlouhodobém průměru ( ) nepřesahuje u nejvyspělejších zemí tempo růstu 1,7 %. Klíč k expanzi terciáru není v tvorbě nových kapacit, ale v růstu produktivity práce v sekundárním sektoru, stejně jako v sektoru primárním. Zpětnovazebním efektem pak růst terciáru přispívá k vzestupu produktivity práce v obou uvedených sektorech. Je proto pochopitelné, že v nejvyspělejších státech vyspělého kapitalistického světa činil podíl terciáru v letech již kolem 60 %, s vysokým podílem obchodu v tomto rámci, který dosahoval až 23 %. Jestliže v Československu byl roku 1980 podíl terciáru na celkové zaměstnanosti (odmyslíme-li si investiční nedokrevnost této sféry u nás) jen 37,1 % (obchod 9,8 %), bylo to dokonce méně než v Portugalsku roku 1982 (39,2 %, resp. 12,1 %). Roku 1984 byl podíl terciárního sektoru v Československu %, ve Spojeném království 65 %, ve Švédsku 65 %, v Dánsku 67 %, v Nizozemí 68 %, v USA 68 % a v Kanadě 69 %. I tyto deformace ve struktuře zaměstnanosti ukazovaly míru nevyužívání potenciálu republiky, 13 K jeho rozvoji už Miroslav Misař. Terciární sektor. Svoboda, Praha, Sfera uslug v SŠA: novyje javlenija i strukturnyje sdvigi, vyd. V. M. Usoskin L. S. Děmidova. Nauka, Moskva, Z ucelených shrnutí uvádím např. Hermann Remmert. Ökologie. Ein Lehrbuch. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg- New York-Tokyo, 1984; Michael Begon - John L. Harper Colin R. Townsend. Ekologie. Jedinci, populace, společenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, Přes všechny výhrady, které mám ke kolektivní práci Zpráva o vývoji české společnosti Praha, Academia, 1998, ed. Jiří Večerník, vedoucí týmu Petr Matějů, musím uznat, že autoři se koncentrují správně na otázku zhodnocení kvalifikace a kreativity v ekonomickém procesu. Autoři ukazují na fakt, že zatím je tento proces velice deformovaný a nejvíce na otevření prostoru paradoxně vydělaly vyšší odborné školy, zatímco vysoké školy přes absolutní nárůst poskytovaných míst ke studiu mají na studenta méně prostředků než v minulosti. Žádná z polistopadových vlád nepochopila, že ministerstvo školství má strategický význam a že zde se bojuje o budoucnost národa. Miloslav Ransdorf - EKONOMIKA PRO ČLOVĚKA 179/8

9 obrovský rozsah rezerv a dysfunkcí ve sféře zprostředkování. Zmapování těchto dysfunkcí a rezerv nám také ukáže rozsáhlé a nevyužívané možnosti expanze celé sociální sféry také v dnešní fázi vývoje. Je nutné se zbavit přežívajícího názoru, že terciární sektor je luxus navíc. Naopak, jde tu o efektivní spojení pracovní síly s podmínkami práce, o preformování pracovní síly atd.; každá dysfunkce v této oblasti se vymstí v rovině celospolečenské efektivnosti. Řečeno jinak chybné zprostředkování má za následek chybnou praxi, a to ve všech oblastech společenského zprostředkování: průběh Klausovy reformy a jejího pokračování za různých dalších premiérů to potvrzuje. Vyšší podíl terciáru je také spojen se všestrannou ekonomií času, 16 která je nezbytným rysem každé moderní společnosti, dále expanzí fondu disponibilního času (bez rozsáhlejšího fondu disponibilního času není možná nejen demokracie všedního dne, ale ani náročnější formy kulturního využití), ale zejména s novým modelem pracovní síly, tj. relativně drahé pracovní síly. Ta musí být schopná aktivní, rychlé, úspěšné adaptace na měnící se podmínky v dnešním dynamicky se rozvíjejícím světě. S růstem významu subjektivního faktoru, participačních aktivit, expanzí sféry osobního rozhodování souvisí také preference osobní spotřeby oproti společenské spotřebě. Tempo růstu osobní spotřeby by mohlo být řádově dvojnásobné oproti společenské. Vycházím z toho, že strukturální změny jsou spojeny s uvedeným novým modelem pracovní síly a zároveň s novým modelem životní úrovně a spotřeby, včetně sociálních jistot, kde je třeba odstranit možnosti pro nepravé příjemce, dosáhnout toho, aby na rozdíl od předlistopadové koncepce sociálních jistot, která působila demobilizujícím způsobem, získaly sociální jistoty opět aktivizující smysl. S tím souvisí i jiný koncept společenské rovnosti. Celosvětově se dnes dostává do krize egalitářský koncept rovnosti, zděděný z epochy zahájené francouzskou revolucí; toto původně maloburžoazní pojetí prošlo určitým funkčním přehodnocením v dělnickém hnutí a za své ho vzala většina komunistických a dělnických stran. Pojetí rovnosti jako hospodářské rovnosti dnes nestačí, nelze ulpívat na dosavadním důrazu na rovnosti spotřeby jako základní charakteristice rovnosti. Krize zděděného konceptu rovnosti využívají někteří konzervativní autoři (u nás Václav Klaus, Karel Dyba aj.), kteří podobně jako Alexis de Tocqueville rozehrávají proti sobě svobodu a rovnost. Je evidentní, že pouze ekonomickými strukturami společnost integrovat nelze, stejně jako politické struktury také nestačí na daný úkol. Proti reduktivnímu pojetí společnosti brojí dnes i mnozí nemarxističtí autoři. Tím spíše by marxistům mělo být jasné, že strohý ekonomický determinismus je i ve věci rovnosti minulostní záležitostí a že je třeba hledat hlubší pojetí rovnosti, rovnosti šancí pro rozvoj bytostných lidských sil. Dnešní potíže socialistických a komunistických stran jsou spojeny také s tím, že nedokázaly včas zaznamenat proměny struktury společnosti, dělnické třídy, změny základních kulturních struktur společnosti, včetně konceptů rovnosti. Přežívající tradiční pojetí rovnosti znemožnilo mj. také pochopit novou dynamiku profesionální struktury a růst podílu kvalifikované práce, včetně podílu informačních služeb na chodu národního hospodářství. Průvodním dokladem toho je i fakt, že Československo do listopadu 16 Podnětnou knihu na toto téma sepsal Ján Ferianc. Ekonómia času. Pravda, Bratislava, Za ještě zajímavější, i když bez významnější odezvy, pokládám studii, jejímž autorem je Pavel Hrubý. Metody ekonomického času. Institut československého komitétu pro vědecké řízení, Praha, Miloslav Ransdorf - EKONOMIKA PRO ČLOVĚKA 179/9

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika CO VIME O VÝVOJI SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH NEROVNOSTÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI OD ROKU 1989? What do we know about the trends

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

Formulace doporučení MPSV v oblasti sociálního pilíře udržitelného rozvoje vycházejících z mezinárodní komparace Závěrečná zpráva k projektu MPSV HR139/05 prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. prof. Ing. Jiřina

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více

Ekonomická krize pohled odborů 1

Ekonomická krize pohled odborů 1 Motto: Ekonomická krize pohled odborů 1 V Praze dne 13. ledna 2009 Nejvyšší prioritou musí být ochrana občanů před nejhoršími dopady finanční krize. Občané jsou těmi prvními, na které krize dopadne, ať

Více

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ Dlouhodobý politický program Programová konference Praha, 9. června 2012 Obsah 1 Preambule... 13 2. Zaměstnanost... 16 2.1 Zvýšeni flexibility pracovních sil... 16

Více

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ USTAVUJÍCÍ SJEZD POLITICKÉ STRANY NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ KONCEPT POLITICKÉHO PROGRAMU PRO VNITROSTRANICKOU DISKUZI Praha, 26. listopadu 2011 Obsah 1 Preambule... 12 2. Zaměstnanost... 15

Více

Ekonomická krize pohled odborů II

Ekonomická krize pohled odborů II Martin Fassmann, Jaroslav Ungerman Ekonomická krize pohled odborů II Hodnocení vládního protikrizového plánu vlády a odhad ekonomického růstu v roce 2009 1 Motto: Mirek Topolánek 2. prosince 2008 v Parlamentu

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

SMARTstavebnictví. Analýza výsledků stavebnictví za rok 2010. Efektivní projektový controlling. Udržitelné stavění

SMARTstavebnictví. Analýza výsledků stavebnictví za rok 2010. Efektivní projektový controlling. Udržitelné stavění SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy březen 2011 Efektivní projektový controlling Aneb již žádné polštáře a nemilá překvapení na konec str. 10 Analýza výsledků stavebnictví

Více

Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. Magdalena Kotýnková Anna Červenková

Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. Magdalena Kotýnková Anna Červenková Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti Magdalena Kotýnková Anna Červenková Únor 2001 Obsah Úvod 3 1. Stárnutí populace z demografického hlediska 5 1.1 Světová populace 5 1.2 Česká populace

Více

«SOCIOweb_04_2009» Editorial. Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

«SOCIOweb_04_2009» Editorial. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, «SOCIOweb_04_2009» WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČNOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v dubnovém čísle Sociowebu najdete celkem osm příspěvků, jejichž autory

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Vysoké školství ve Finsku

Vysoké školství ve Finsku Vysoké školství ve Finsku Jan Kovařovic a Jan Koucký Praha, prosinec 2011 ISBN 978 80 7290 529 4 2 Tato práce je první z řady připravovaných studií, jejichž cílem je porovnat, jak v některých evropských

Více

prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého

prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého prezidentem máme na to! V naší zemi žijí vzdělaní a pracovití lidé. O ty bych se chtěl jako prezident opírat

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS Modrá kniha pro Českou republiku Resortní koncepce ODS prosinec 2004 modrá šance pro Českou republiku OBSAH Mirek Topolánek 3 Preambule 1. Vlastimil Tlustý 7 Modrá šance Modrá šance pro veřejné finance

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝ CH STUDIÍ VŠ EM ISSN 1801-1578 19 vydání 19 / ročník 2008 / 15.10.2008 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Aktuální vyhlídky

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

Systémové alternativy kapitalismu

Systémové alternativy kapitalismu 02 03 Systémové alternativy kapitalismu...a další témata z politicko-ekonomického cyklu Pražské školy alternativ Pražská škola alternativ Sborník 02 03 Systémové alternativy kapitalismu...a další témata

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

Migrace odborníků do zahraničí

Migrace odborníků do zahraničí RIZIKO MOŽNÉHO ODLIVU KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKŮ Z ČR DO ZAHRANIČÍ registrační číslo: 1J 019/04-DP2 tematický projekt TP-5 Moderní společnost a její proměny Migrace odborníků do zahraničí (shrnující poznatky

Více