Pražský pouťový orchestr zahrál v masopustním průvodu i na Staré Návsi strana 24

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pražský pouťový orchestr zahrál v masopustním průvodu i na Staré Návsi strana 24"

Transkript

1 březen 2014 ročník 20 zdarma Pražský pouťový orchestr zahrál v masopustním průvodu i na Staré Návsi strana 24 Životní prostředí Nepřehlédněte! Harmonogram Letňanských lentilek Strana 17 Rozhovor Folklor je diagnóza, říká Milena Pitterová Strana 21 Sport František Kučera vzpomínal na zlaté Nagano Strana 28

2 inzerce originální - jedinečný - nezaměnitelný ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS NOVÁ SHOW LIBEREC OSTRAVA BRNO PARDUBICE PRAHA Č. BUDĚJOVICE vstupenky: EXKLUZIVNÍ KONCERT 25. A PRAHA HOSTÉ: BÁRA BASIKOVÁ EMMA SMETANA ONDŘEJ BRZOBOHATÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR POD VEDENÍM KRYŠTOFA MARKA SC /64 VSTUPENKY:

3 úvod Z obsahu č. 3/ Z radnice Smlouva je podepsána, práce mohou začít! Městská část a společnost Skanska podepsaly smlouvu o výstavbě první etapy Letňanských lentilek. 24 Volný čas Masopustnímu průvodu a následnému reji předcházela žádost o jejich povolení rychtářem, resp. místostarostou Oldřichem Miffkem. Ta byla stejně tak jako krátký program před radnicí v režii souboru Hrajeto a jeho vedoucí Lenky Pospíšilové Téma měsíce Již osmý ples MČ Praha 18 se konal v polovině února v areálu PVA EXPO PRAHA. Zájem o vstupenky byl tak velký, že organizátoři zvažují pronájem většího sálu. 20 Z historie V seriálu o letňanských ulicích vám tentokrát představíme Kladrubskou ulici. Její historie je úzce spjata s historií Letova. Žili tu například letečtí konstruktéři Dlouhý a Vlček. 27 Sport Dvanáct let působení v Letňanech oslavilo v závěru loňského roku Squash centrum Modrý svět, které sídlí v bývalém Lidovém domě. S jeho službami i nabídkou na tento rok vás seznámíme na str. 27. Milí čtenáři, vypadá to, že zima tento rok již zůstane v ilegalitě. Pro nás tím pádem ztrácí smysl i snad nejznámější březnová pranostika o teplých kamnech (a to i s ohledem na věk ústředního topení). A po tom, jak vypadá opravdová zima, můžeme zapátrat jen ve vzpomínkách nebo na obrázcích pana Lady. Zkrátka, jaro stojí za dveřmi. Stejně jako stáli rodiče se svými ratolestmi za dveřmi základních škol při letošních zápisech do prvních tříd. A nebylo jich málo. Letňany mají tři základní školy zřizované městskou částí a každým rokem se ve všech zvyšuje počet dětí. Může za to nejen vyšší porodnost v posledním desetiletí, ale i nová bytová výstavba na území Prahy 18. V brzké budoucnosti budou výsledkem tohoto trendu zcela zaplněné školy. Jsme rádi, že letňanské školy mají velmi dobrý kredit a je o ně zájem. Bohužel to také znamená, že někteří prvňáčci, kteří nebydlí v Letňanech, nebudou přijati z důvodu velkého převisu poptávky nad kapacitou jednotlivých škol. Obdobná situace je v současné době i v našich předškolních zařízeních. Jak jsem se ale už zmiňoval v předchozích vydáních Listů, v letošním roce investujeme do navýšení kapacity mateřských škol Beranových a Tupolevova, a to celkem o 75 míst. Milé čtenářky a milí čtenáři, věřte, že nám na vašich dětech záleží. Proto je úroveň letňanských škol naší prioritou. Budeme se snažit i nadále umožňovat jejich růst a rozvoj ať už se bude jednat o investice do budov samotných, do profesionálních pedagogických sborů a vedení škol či v neposlední řadě do kvalitního školního stravování, neboť vzdělání je podstatou každého z nás, ale žaludkem prochází láska, bez které se také neobejdeme. Přeji vám hezký březen a příjemné první jarní dny. Ivan Kabický, starosta Letňanské listy. Měsíčník městské části Praha 18 Ročník 20. Vychází 11x ročně Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany, IČ Registrace: MK ČR E Redakční rada: předsedkyně Iveta Lojková, Oldřich Miffek, Denis Postler, Hana Saitzová Redakce: Hana Saitzová editorka, tel.: , Adresa redakce: Bechyňská 639, Praha Letňany Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce Foto na titulní straně: Tomáš Proněk Přetisk povolen jen se souhlasem redakce Příjem inzerce: Vít Vrbický, manažer inzerce, tel.: , ceskydomov.cz Za obsah inzerátu odpovídá inzerent Vydavatel: Strategic Consulting, Pod Rapidem 10, Praha 10 Distribuce: Česká pošta, distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ a na poště Náklad výtisků Toto číslo vyšlo

4 téma měsíce Fakír s ohněm, hadí tanec, skvělá Osmý ročník oživily nové prvky, návštěvníci si ale na parketu Výst Sestavit a zrealizovat program zábavné akce tak, aby přilákala návštěvníky, není v dnešní době vůbec snadné. Organizátorům plesu městské části Praha 18 se to však zjevně daří, čehož důkazem je každoročně zaplněný rozlehlý sál letňanského výstaviště PVA EXPO PRAHA. Nejinak tomu bylo i letos 14. února, kdy se konal již 8. ročník této významné společenské události. Jsem velmi rád, že vás mohu jménem zastupitelů městské části a organizačního výboru přivítat na slavnostním letňanském plese. Je to osmiletá tradice kvalitní zábavy a jedinečné atmosféry, kterou vytváříte vy všichni přítomní, přivítal účastníky plesu starosta MČ Praha 18 Ivan Kabický. Přítomni byli i další členové vedení městské části. Program plesu se mění Změna je život, a to platí i u bálu. Nové prvky v úvodní části přispěly k oživení a pomyslnou laťku jeho atraktivity posunuly zase o nějaký ten stupínek výš. To ale nepřišlo samo od sebe. Ples by nešlo zorganizovat bez osobního podílu zaměstnanců úřadu naší městské části, kteří v době svého volna připravovali tombolu, zajišťovali program a uzavírali smlouvy s účinkujícími. S některými spolupracujeme dlouhodobě, předtančení a aerobik je tady už tradicí. Na druhé straně se snažíme ples vždy oživit něčím novým. Letos jsme nahradili laserovou show fakírem a ženou s hady. I ceny jsou velmi přijatelné, a tak si myslím, že návštěvníci mohou být spokojeni, uvedl tajemník MČ Praha 18 a hlavní organizátor plesu Vladislav Gerhard. Hudba, tanec, ale i bohatá tombola A návštěvníci nejen ze severní části metropole opravdu spokojeni byli. Pobavili se jak na parketu, tak při tradiční bohaté tombole. Prostředí by asi nejlépe vystihla slova písně Ivana Mládka na lodi je skvělá nálada. O ni se staral i známý moderátor Zdeněk Podhůrský. Na parketu se postupně vystřídali mladí tanečníci Sport Agency Praha, skupina aerobiku SK ČASPV Kladno, fakír Chamarcik s ohňovou show a břišní tanečnice Sarah s živým hadem omotaným kolem těla. K tanci a poslechu zahrály soubory Orchestr Jindřicha Váchy a skupina ABBAcz. Výstaviště zaplavila veskrze pozitivní energie. Výstaviště do Letňan patří, má tady velkou budoucnost. Je tu velký, otevřený prostor a návštěvníci plesu se opravdu baví, neboť jeho program má co nabídnout. I proto jejich počet roste, což je pro nás skvělá zpráva, dodal starosta Ivan Kabický. Text Denis Postler Foto Tomáš Proněk Ples zahájil letňanský starosta Ivan Kabický. a ohňová show. O efektní začátek se postaral exotický tanec s živým hadem. 4 Letňanské listy 3/2014

5 téma měsíce zábava: takový byl letňanský ples aviště PVA EXPO PRAHA užili dosyta hlavně vlastního pohybu Na parketu se vystřídali tanečníci ze Sport Agency a skupina aerobiku SK ČASPV Kladno. K tanci a poslechu zahrál Orchestr Jindřicha Váchy a skupina ABBAcz. Hlavními partnery akce byly společnosti CENTRAL GROUP, BigBoard Praha a Pražská teplárenská. Anketa: Jak se vám líbil letňanský ples? Petr Veselý, Chodov (technik) Letňanský ples se mi určitě líbí, ostatně proto jsem také tady dokonce už popáté. Rád tančím, a tak si nenechám tuhle příležitost ujít. Musel jsem včas zajistit vstupenky, protože bylo vyprodáno. Za dvě stovky, to je na dnešní dobu docela přijatelné. Ještě investuji něco do tomboly loni jsem tady vyhrál štětku na WC, takovou spíš recesistickou cenu. Šárka Drekslerová, Modřany (ekoložka) Jsem tady potřetí a nejvíc mě asi zaujal předloňský ples, to jsem tu byla poprvé. Asi proto, že byla hodně rozmanitá tombola se spoustou legrace. Je tady skvělé tancování na různé styly: klasika, latina či Abba, to se mi moc líbí. Úvod plesu se mi však zdál příliš dlouhý, takže nějakou dobu trvalo, než se dalo jít tancovat. Víc bych tudíž program rozložila. Martin Šesták, Kyje (IT manažer) Je nás tu parta deseti lidí většinou odsud z Letňan a okolí. Líbí se mi atmosféra plesu ve zdejším specifickém prostředí. Obrovský sál, kde sedí spousta lidí a baví se, to je přesně ono. Z účinkujících byla dobrá hlavně skupina ABBA.cz, při jejímž vystoupení tancovali mladší i starší lidé. Je to tady fajn a za poměrně nízké ceny. Za rok přijdeme určitě znovu. Text a foto Denis Postler 5

6 z radnice Radní si přerozdělili kompetence Na začátku února se změnily kompetence jednotlivých členů Rady městské části Praha 18. Stalo se tak v důsledku změn ve složení rady, ke kterým došlo na lednovém jednání zastupitelstva městské části. Pro přehlednost uvádíme u fotografií jednotlivých radních oblast jejich působnosti. Mgr. Ivan Kabický, starosta, uvolněný pro funkci oblast majetku, finanční a investiční politiky oblast kontrolních činností a auditu na úrovni hospodaření MČ a příspěvkových organizací oblast výstavby a územního rozvoje oblast prevence kriminality oblast legislativy oblast vnějších vztahů Iveta Lojková, zástupkyně starosty, uvolněná pro funkci oblast sociální politiky, včetně grantové politiky v oblasti sociální politiky oblast zdravotnictví oblast protidrogové problematiky PaedDr. Věra Ježková, zástupkyně starosty, neuvolněná pro funkci oblast školství, včetně činností v oblasti správy a rozvoje školních a předškolních zařízení Ing. Stanislav Tomášek, zástupce starosty, neuvolněný pro funkci oblast bytového a nebytového hospodářství Oldřich Miffek, zástupce starosty, neuvolněný pro funkci oblast dopravy oblast bezpečnosti oblast protikorupční politiky oblast kultury, včetně grantové politiky v oblasti kultury Ondřej Lerch, radní, neuvolněný pro funkci oblast sportu a volnočasových aktivit, včetně grantové politiky v oblasti sportu Ing. Jan Mikulecký, PhD., radní, neuvolněný pro funkci oblast životního prostředí a regenerace sídliště oblast evropských fondů oblast podpory malého a středního podnikání -red- Foto archiv redakce Smlouva na výstavbu Lentilek podepsána Po třech letech projektových prací a vyřizování dotačních žádostí začne letňanská radnice kompletně měnit staré sídliště, které posledních 30 let jen stárlo a chátralo. Starosta městské části Praha 18 Ivan Kabický podepsal ve středu 5. února 2014 smlouvu se společností Skanska ta již v březnu zahájí stavební práce, které budou pokračovat až do podzimu. Za městskou část Praha 18 se slavnostního aktu zúčastnili starosta Ivan Kabický a radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí Jan Mikulecký, ze společnost Skanska přijeli vedoucí oddělení Controlling Jiří Pavlíček, vedoucí týmu přípravy Petr Endrle a oblastní manažer Michal Pfaf. Letňanské lentilky jsou největší stavební projekt, který kdy radnice městské části Praha 18 realizovala, řekl radní Jan Mikulecký, který je za projekt odpovědný. Dotace ve výši 27 milionů korun je zároveň historicky nejvyšší, jakou Letňany z evropských fondů získaly. Lentilky představují přesně to, co současné Letňany postrádají plochy pro společenský život, relaxaci, sport a hru. Vedle dětských hřišť a jiných aktivních či odpočinkových ploch je ale projekt zaměřen i na komunikace. Nové chodníky vzniknou tam, kudy lidé skutečně chodí. Součástí projektu jsou také nová parkovací místa, významnou změnu dozná i zeleň vzniknou nové trávníky a záhonky, budou vysazeny nové stromy a keře, přiblížil proměnu významné části Letňan Jan Mikulecký. -red- Foto Tomáš Proněk Za společnost Skanska smlouvu podepsali Jiří Pavlíček (vlevo), vedoucí oddělení Controlling, a Petr Endrle, vedoucí týmu přípravy. 6 Letňanské listy 3/2014

7 z radnice Vybíráme z jednání Rady MČ Praha 18 Mimořádné odměny pro ředitele základních a mateřských škol Rada MČ schválila mimořádné odměny ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí za období druhého pololetí kalendářního roku Kritérii pro výši odměn byly mimo jiné výsledky hospodaření a posuzování celkové práce ředitele. Demografická prognóza Radní odsouhlasili zadání aktualizace demografické prognózy k sociodemografické studii, která byla pro městskou část zpracována v roce Pro koncepční plánování v oblasti školství a sociálních služeb potřebuje městská část opět získat relevantní podklady, a to s ohledem na průběžný nárůst počtu obyvatel. Inflační koeficient v nájemních smlouvách Městská část nevyužije svého práva jednostranně upravit výši nájemného od dle míry inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem u smluv na pronájem nebytových prostor, garáží, ploch a pozemků. Výstava jiřin I v letošním roce bude letňanská radnice hostit pěstitele jiřinek specializované organizace ČSZ DAGLA Praha. Radní schválili bezplatné zapůjčení prostor obřadní síně pro výstavu jiřin ve dnech 8. a 9. září. Vlajka pro Tibet Městská část se připojí ke kampani Vlajka pro Tibet, která se uskuteční 10. března vyvěšením tibetské vlajky na budově úřadu. Tato kampaň vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku V dubnu se uskuteční první kolo fóra občanů Vyhláška o cenové mapě stavebních pozemků Rada městské části vzala na vědomí návrh vyhlášky o cenové mapě stavebních pozemků na území hlavního města Prahy pro rok Navrhovaná novela se nedotýká cen v nyní platné cenové mapě, grafická část včetně uvedených cen se nemění. Pouze se upravuje (zjednodušuje) formulace o oceňování pozemků. Stanovení působnosti radních Radní na svém jednání dne 5. února přijali usnesení, kterým stanovili působnost jednotlivých členů rady. Kompetence byly přerozděleny v důsledku změn ve složení rady, ke kterým došlo na jednání zastupitelstva 30. ledna Podrobnější informace naleznete na str. 6. Ivan Kabický, starosta Upozornění! Probíhá výběrové šetření Životní podmínky 2014 Český statistický úřad organizuje v roce 2014 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice, které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Stejný počet kulatých stolů, ale více témat k řešení. Takový je záměr organizátorů letošního diskusního fóra s občany městské části. První veřejné projednávání problémů, které Letňanské trápí, se uskuteční již 7. dubna od 17 hodin v obřadní síni radnice. Celkem by se mělo diskutovat u šesti stolů: 1. úřad a občan, služby 2. problémy očima mládeže 3. ekonomika, výstavba a strategický rozvoj 4. školství, sport, kultura a volný čas 5. bezpečnost, životní prostředí a doprava 6. zdravotnictví, sociální oblast a zdravý životní styl Chcete-li se setkat se zástupci samosprávy a státní správy, zastupiteli a úředníky či zástupci policie, sdělit jim své podněty, připomínky a stížnosti a společně s nimi formulovat deset nejpalčivějších problémů Letňan, nenechte si toto setkání ujít. Blanka Zahradníková, koordinátorka NSZM a MA 21 Ilustrační foto Tomáš Proněk Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích a sbírat data pro výpočet ukazatelů a peněžní a materiální chudoby. Vlastní šetření proběhne od 22. února do 11. května 2014 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením vydaným Krajskou správou ČSÚ v hl. m. Praze, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2014, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. V případě jakýchkoliv dotazů spojených s tímto šetřením kontaktujte pracovnici Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze pověřenou šetřením Životní podmínky 2014 paní Janu Šídlovou na telefonním čísle Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze (redakčně upraveno) 7

8 z radnice Jak to vidí zastupitelé? V únorovém vydání Listů starosta městské části Ivan Kabický podrobně informoval o investičních akcích, které by se letos měly v Letňanech uskutečnit kromě jiného to bude první etapa projektu Letňanské lentilky, zateplení sportovního areálu v Třinecké ulici nebo druhá etapa výstavby Mateřské školy Beranových. Celková výše nákladů by měla činit několik desítek milionů korun, což není málo. Naše březnová otázka zastupitelům tedy logicky zněla: Jaký je váš názor na plánované investice městské části? O odpověď jsme požádali členy Zastupitelstva MČ Praha 18 Emila Kassla (KSČM), Ondřeje Miffka (ČSSD) a Martina Zástěru (TOP 09) a starostu Ivana Kabického (ODS). Zde jsou: Investice jsou hybnou silou rozvoje každého města, tedy i městské části, a zhodnocují dané území, což může posoudit každý z nás. Pokud investujeme jako jednotlivci například do vlastního bydlení, ať už je to pořízení zcela nového bytu nebo rekonstrukce stávajícího, bude se nám v něm lépe a pohodlněji žít. Stejné je to s investicemi městské části jejich principem je zajistit jejím občanům příjemné prostředí a milé místo pro život. Musím konstatovat, že v roce 2006 dosahoval majetek naší městské části, respektive hodnota budov a pozemků, výše 865 milionů korun. Na konci roku 2013 tato položka čítala již 1,338 miliardy korun a v letošním roce tento vzrůstající trend podpoříme dalšími investicemi ve výši 40 milionů korun z rozpočtu městské části. Jak jsem se zmínil v úvodu, investice hýbou městskou částí, jsou prostředkem k jejímu rozvoji a zpříjemnění životního prostředí jejích obyvatel. Stejný úkol mají i ty, které plánujeme ať už to je například náš zatím největší projekt revitalizace sídliště Letňanské lentilky, částečná rekonstrukce objektu tělocvičny v Třinecké, další etapa výstavby Mateřské školy Beranových či výkup pozemků při ulici Ostravská. Pevně věřím, že všechny plánované investice budou Letňanskými oceněny, jakmile se plány stanou skutečností, protože spokojenost občanů městské části je naší motivací. Ivan Kabický (ODS), starosta Z mého pohledu občana Letňan musím konstatovat, že bych bydlení v Letňanech nevyměnil ani za atraktivnější místa Prahy (i když jsem přes deset let bydlel poblíž Vyšehradu). Každým rokem se Letňany posouvají v úrovni kvality své přeměny. Celkové investice roku 2014 v Letňanech jsou z hlediska finanční výše v jednotlivých oblastech zcela mimořádné. Letňanské lentilky, Mateřská škola Beranových, bytový dům Tupolevova 516, projekt Třinecká, Mateřská škola Tupolevova, revitalizace lokality Ostravská, tak jak byly jednotlivé záměry představeny v Letňanských listech (únor 2014), změní zásadně kvalitu života v daném místě a doplní potřeby letňanských občanů. Uvědomuji si rizika spojená s výší prostředků vložených do investic (někdy neodůvodněně narůstá jejich výše v průběhu realizace), věřím však, že důsledná kontrolní činnost v průběhu realizace ze strany městské části a zkušenosti lidí příslušných odborů úřadu městské části tato rizika eliminují. Druhá moje obava je, abychom proměnu Letňan v moderním pojetí zvládli i v budoucích letech. A to vzhledem k výši finančních prostředků, které budou nutné pro průběžnou údržbu a obnovu. Do budoucna si můžeme přát jediné: zásadně nezměnit poměr zastavěné plochy vůči zeleni a o tu se dobře starat. Emil Kassl (KSČM), zastupitel Městská část podobně jako stát či kraj nemá pro potřeby investic k dispozici jiné finanční prostředky než ty, které získá od občanů prostřednictvím daní. Z tohoto důvodu je třeba investice jakéhokoliv samosprávného celku posuzovat přísnou optikou toho, že se jedná o hospodaření s našimi penězi, kterým jsou pověřeni zvolení zástupci samosprávy. Odmítám proto častou prezentaci projektů, kterou si zástupci obcí přisvojují zásluhu o zařízení toho či onoho způsobem, který vyznívá tak, že k financování projektu došlo jinak než z našich peněz. Bohužel se s tímto fenoménem setkávám i na stránkách Letňanských listů a obávám se, že se v tomto směru máme s ohledem na blížící se komunální volby ještě na co těšit. K investicím MČ pro letošní rok je třeba říci, že jsou zasazeny do rámce výrazně schodkového rozpočtu, který zastupitelstvo MČ schválilo na svém zasedání dne Na rapidním tempem narůstající běžné výdaje na provoz a podstatu schodku, který činí více než 30 milionů korun, jsem se dotazoval na předmětném jednání starosty městské části. Namísto přesvědčivého zdůvodnění předkládaného návrhu rozpočtu mi odpovědí byl jen neurčitý odkaz na rostoucí ceny energií a zvýšenou potřebu MČ prezentovat se v oblasti kultury. Jelikož součástí obhajoby rozpočtu ze strany vedení MČ byla i úvaha o výhodnosti úvěrového financování projektů, které dle mého názoru samosprávu neúměrně zatíží v následujících letech, odmítl jsem rozpočet v navrhované podobě podpořit. Jsem toho názoru, že Letňanští mnohem více než megalomanské projekty za desítky milionů korun ocení drobné (a násobně levnější) úpravy, které pocítí ve svém každodenním životě. Mezi takové úpravy patří zejména navyšování kapacity mateřských škol, rekonstrukce chodníků či budování nových parkovacích míst. Z tohoto důvodu se nemohu ztotožnit s aktuálním plánem investic pro rok 2014, jelikož mám za to, že jeho účelem je primárně snaha o maximalizaci volebního zisku v komunálních volbách namísto řádného hospodaření s veřejnými prostředky. Martin Zástěra (TOP 09), zastupitel Rozpočet naší městské části, který byl schválen hlasy většiny zastupitelů, přináší v roce 2014 řadu investičních aktivit. Vzhledem k nárůstu počtu dětí je žádoucí zvyšovat kapacitu předškolních zařízení. Výhodu celkové koncepce je však ta skutečnost, že tyto investice bude většinou možné využít po opadnutí populačního boomu pro další potřebné účely, například s ohledem na žádoucí a dosud státem opomíjenou péči o seniory apod. Druhou podstatnou oblastí je snaha obce využít končícího období pro čerpání evropských dotací a získat finanční prostředky na realizaci energetických úspor. Pokud budou jednotlivé žádosti úspěšné, bude možné realizovat zateplení nejvíce energeticky náročných objektů (školy, tělocvična v Třinecké), a generovat tak budoucí úsporu na jejich provozu, což se pozitivně projeví na výši nákladů na jejich provoz. V roce 2014 by měla být také realizována první fáze Letňanských lentilek, tedy regenerace veřejných prostor v oblasti sídliště. Ačkoliv je tento projekt terčem kritiky některých obyvatel této lokality a o jeho budoucích fázích bude vhodné dále vést veřejnou debatu, za podstatné považuji v souvislosti s tímto projektem úspěšné výběrové řízení, kterým se podařilo dosáhnout významné úspory s ohledem na vítěznou nabídku společnosti Skanska. Transparentní realizace výběrových řízení bude základem pro realizaci všech projektů, což by se mělo projevit dalšími úsporami oproti předpokládaným nákladům na tyto akce. Společně s realizací projektů, které přispějí ke snížení provozních nákladů (například výše zmíněné zateplení), jsou tyto dva faktory hlavním poselstvím investičních projektů v letošním roce. Investiční projekty v letošním roce tak nepřinesou v dotčených oblastech pouze přímý efekt v podobě zkvalitnění veřejných služeb, ale také finanční úspory oproti současnému stavu a zcela transparentní rozhodování o nakládání s našimi společnými prostředky. Ondřej Miffek (ČSSD), zastupitel 8 Letňanské listy 3/2014

9 inzerce Beranových 65, Praha 9 Letňany HLEDÁ ZÁJEMCE PRO TATO VOLNÁ MÍSTA NC soustružník NC brusič Strojní zámečník SC /01 NABÍZÍME: 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, závodní stravování, poukázky Vital Pass, nadstandardní příplatky za odpolední a noční směny a další benefity POŽADUJEME: Odborné vzdělání, pečlivost, zodpovědnost, samostatnost, praxe na obdobné pozici výhodou ÚPLNÁ NABÍDKA MÍST A DALŠÍ INFORMACE: Michal Stulík, tel.: , mob Nad 65 let 50% sleva Na vybrané brýlové obruby v Našich optikách REKONSTRUKCE bytů, koupelen, bytových jader, nebytových prostorů, cihlových bytů, kompletní servis včetně projektu, stavební povolení. Bytová jádra Modernizace bytů 12 let na trhu více než 1850 rekonstrukcí studio na ploše 250 m 2 PANELREKO s.r.o. Pobočka: Křejpského 1523, Praha 4 zelená linka: SC /03 SC /41 Život s brýlemi nebo bez brýlí... Oční klinika horní počernice Oční Optika 3d relex smile laser n dámské, pánské, dětské, stereotaktické Operace sportovní a sluneční brýle Při operaci se neodkrývá celá rohovka n poradenství při výběru skel povrch oka zůstává zcela neporušený. n rychlé vyhotovení n kontaktní čočky laserové Operace do 45 let n čištění ultrazvukem femtosekundový laser kontakt 3d relex smile laser refrakční Operace nad 50 let implantace multifokálních čoček implantace trifokálních čoček Operace ŠedéhO Zákalu oční klinika Horní Počernice tel , SC /05 cesky domov 188x66.indd :28:38 Min.12 měsíců záruky s možností prodloužení Všechna vozidla důkladně prověřena certifikát Dekra Asistenční služba 24/7. Zvýhodněné financování Komisní prodej, a další služby OJETÉ VOZY SE ZÁRUKOU Nabízíme prodej ojetých vozů v programu Citroën Select Závazek důvěry VÝKUP VOZŮ VŠECH ZNAČEK ZA HOTOVÉ DOMANSKÝ s.r.o., Praha - Zdiby, tel.: , mail.: SC /01 188x66 mm Select.indd :18:43 9

10 Odborníci radí Nepřipravte se neplacením nájmu o střechu nad hlavou! Dostane-li se člověk do situace, kdy není v jeho silách řádně hradit veškeré jeho závazky, je třeba zvážit životní priority a důsledky, ke kterým neplacení toho kterého závazku zřejmě povede. Ve většině případů je základní prioritou neztratit střechu nad hlavou. Není třeba vysvětlovat, že exekuční vystěhování z bytu je traumatizujícím zážitkem pro každého a u rodin s dětmi může vést až k odebrání dětí, není-li jim následně možné jinak zajistit odpovídající podmínky k životu. Zvlášť závažné porušení povinností Mezi nájemníky je poměrně zažitá starší právní úprava, podle které byly dluhy na nájemném a poplatcích důvodem k výpovědi nájemní smlouvy až v okamžiku, kdy výše dluhu přesáhla trojnásobek měsíčních plateb. Poučenější vědí, že právní úprava neumožňovala v tomto ohledu žádnou odchylku od zákona, takže všechna ustanovení v nájemních smlouvách o okamžité výpovědi či možnosti ukončit nájem bez ohledu na výši dluhu jsou neplatná. Vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku je však třeba upozornit, že se v tomto ohledu právní úprava významně posunula. Pokud nájemce neplatí nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, považuje to nový zákoník za zvlášť závažné porušení povinností a dává pronajímateli právo vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní lhůty, takže ten může po nájemci požadovat, aby mu byt odevzdal bez zbytečného odkladu, a nikoliv až po třech měsících, jak jsme doposud byli zvyklí. Máte finanční problémy? Nevíte si rady s rozhodnutím soudu? Navštivte naši poradnu! Poradna při finanční tísni je pro občany MČ Praha 18 k dispozici každou třetí středu v měsíci v místnosti č ve třetím patře Úřadu městské části Praha 18 na adrese Bechyňská 639, Praha Letňany, a to od 13 do 17 hodin. Právní poradnu můžete Malá právní poradna V letňanské právní poradně jste se ptali i na to, jaká je zákonná úprava dědické smlouvy obsažené v novém občanském zákoníku. Dědická smlouva je jako nový titul spolu s dalšími důvody dědění obsaženými v novém občanském zákoníku a označenými jako pořízení pro případ smrti zařazena mezi úkony zůstavitele, kterými Hrubé porušení povinností Neplacení nájmu a služeb v menším rozsahu pak může být považováno za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu, kdy pronajímatel může dát nájemci výpověď s tříměsíční výpovědní dobou. Jinak řečeno: prohřešky, pro které se dříve vypovídal nájem s tříměsíční lhůtou, nyní umožňují ukončit nájem okamžitě, a prohřešky, které starý zákoník co do ukončení nájmu v principu toleroval, nyní umožňují vypovězení smlouvy s tříměsíční lhůtou. Příspěvek pouze a jenom na bydlení Na nájemníky zde navíc číhá další past. Nepostačují-li příjmy k úhradě nákladů na bydlení, navštívit každou první středu v měsíci ve stejnou dobu ve stejné místnosti. Pozor Maximální délka konzultace je 20 minut. Klienti by měli respektovat zásadu, že poradenství je poskytováno v každé věci pouze jednou s výjimkou odůvodněných případů, kdy si řešení zůstavitel ještě za svého života rozhoduje o svém majetku. Dědickou smlouvu tak může zůstavitel uzavřít s dědicem ještě za svého života a domluvit se s ním, jaký konkrétní majetek dědici připadne. Dědická smlouva musí mít formu veřejné listiny a zůstavitel ji může změnit jen se souhlasem druhé strany dědice. žádají často nájemci o tzv. příspěvek na bydlení, který nejenže přináší do rodinného rozpočtu potřebné finance, ale navíc je coby účelová dávka exekučně nepostižitelný. Tento příspěvek je však vyplácen na základě doložení nákladů vynaložených na bydlení. Pozorný čtenář po této větě nejspíše již tuší, v čem riziko spočívá. Nájemce, který upřednostní jiné dluhy před placením nájemného, se ve výsledku připraví o možnost pobírání příspěvku na bydlení. I když by dlužník byl schopen vyžít z nezabavitelné části mzdy a z příspěvku na bydlení, stačí i krátkodobé neplacení nájmu k tomu, aby se dostal do začarovaného kruhu, kdy neplatí nájemné, protože na to nemá prostředky, a protože neuhradil nájemné, nedostane na další období prostředky na uhrazení nájmu. Následně je již jen otázka času, kdy pronajímateli dojde trpělivost a nájem bytu vypoví. Na závěr lze důrazně doporučit, aby se každý, kdo vidí, že nebude schopen všechny své závazky hradit, poradil s odborníkem ohledně dalšího postupu. Pokud již řešíme situaci tzv. na vlastní pěst, můžeme zpravidla vycházet z toho, že v první řadě si je třeba udržet střechu nad hlavou. Ondřej Načeradský, občanské sdružení Společnou cestou Ilustrační foto PIXMAC/alegria věci zaslouží opakované posouzení. S ohledem na omezený časový rozsah služby by si návštěvníci poradny měli být vědomi toho, že účelem poradny je především zajištění odborného informačního servisu, nikoliv vyhotovování písemností, sepisování dokumentů apod. -hh- Dědická smlouva má přednost před dědickou posloupností ze zákona a zůstavitel ji může pořídit jen o třech čtvrtinách své pozůstalosti, neboť jedna čtvrtina pozůstalosti zůstává volná, aby o ní mohl zůstavitel pořídit například závěť. Mgr. Petra Švehlíková, advokát 10 Letňanské listy 3/2014

11 z letňanských škol Evropská pomoc dětem s poruchami autistického spektra se vzděláváním Díky finanční podpoře z Evropské unie mohl být realizován projekt Škola pro každého, který měl za cíl vytvořit ucelený systém aktivit, které napomohou rozvoji rovných příležitostí ve vzdělávání pro děti a žáky s poruchami autistického spektra (PAS). Projekt se orientoval na komplexní dlouhodobou odbornou pomoc dětem s PAS, jejich rodičům a také spolužákům. Zaměřoval se také na podporu pedagogických pracovníků, kteří jsou ve styku s dětmi s PAS. Celkové finanční čerpání přesahuje 5,5 milionu korun a projekt byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci projektu byly vytvořeny speciální webové stránky a a vznikla metodická publikace Integrace dětí s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem, zkušenosti rodičů. Jedná se o produkty APLA Praha, Střední Čechy, což je Asociace pomáhající lidem s autismem, která byla příjemcem finanční podpory na tento projekt. Mezi přínosy projektu patří zřízení metodického Masky si zatančily na diskotéce Letošní masopust oslavili ve školní družině při Základní škole a Mateřské škole Fryčovická maškarním karnevalem. Na 160 masek se sešlo v pondělí 10. února v prostorách školní družiny a poté ve velkém maškarním průvodu prošlo celou školou a pozdravilo kuchařky i své učitelky. Další část akce probíhala v tělocvičně školy, kde se jednotlivé masky představily a pak se zúčastnily velké karnevalové diskotéky. Vybrat ze všech masek ty nejkrásnější byl velký problém, sladkou odměnu si zasloužili všichni. Marie Šnaibergová, vedoucí ŠD při ZŠ a MŠ Fryčovická Foto archiv ŠD Biologická olympiáda není jen testem vědomostí Již šesté školní kolo biologické olympiády proběhlo v pondělí a v úterý 13. a 14. ledna v Základní škole Fryčovická. Tématem letošního ročníku bylo Světlo a barvy v přírodě. Soutěže se zúčastnilo celkem 27 žáků z druhého stupně. Olympiáda se skládala ze tří částí, které museli soutěžící zvládnout během určeného času. První byla na řadě část teoretická, která spočívala ve vyplnění vědomostního testu. Druhá byla poznávací část v té měli soutěžící poznat patnáct druhů přírodnin, rostlin a hub a patnáct druhů živočichů. Ve třetí, praktické části plnili mladší i starší žáci laboratorní úkol. Mladší děti prováděly mikroskopické pozorování plodu ptačího zobu a chemické reakce antokyanů, starší žáci zkoumali fyzikální vlastnosti nerostů a zjišťovali jejich hmotnost. Věříme, že si všichni soutěžící letošní olympiádu užili. Pavlína Procházková, ZŠ Fryčovická Ilustrační foto PIXMAC/pavelmidi centra pro pedagogy. Rodiče mohli díky projektu využít speciálněpedagogické a poradenské služby. U diagnostikovaných dětí/žáků byla prováděna speciálně pedagogická vyšetření, při kterých byla zjišťována úroveň dovedností v jednotlivých oblastech vývoje. Na základě zjištěných poznatků vypracoval speciální pedagog podklady pro individuální vzdělávací plán daného dítěte/žáka. Za účelem začlenění žáků s PAS do běžných tříd byly realizovány supervize a programy pro spolužáky dětí s PAS. Díky těmto programům mohli žáci porozumět chování dítěte s PAS, pochopit, jak mu mohou pomoci a jak se vyhnout problémovým situacím. -red- Zápis do letňanských škol Ve dnech 4. a 5. února 2014 proběhl zápis do letňanských škol. Ve všech školách byly přijímány děti vždy do tří tříd. Vzhledem k velkému zájmu byly přijaty především děti z letňanských spádových ulic, dále pak i další letňanské děti, které mají ve škole sourozence nebo navštěvují mateřskou školu spadající pod příslušnou školu. K letošnímu zápisu přišlo celkem 372 dětí. Nejvíce dětí se přihlásilo do ZŠ a MŠ Fryčovická, a to celkem 140 dětí. Do ZŠ a MŠ Tupolevova se přihlásilo celkem 131 dětí a do ZŠ a MŠ Generála F. Fajtla DFC se přihlásilo celkem 101 dětí. Na základě výsledků zápisu se dá předpokládat, že ve školním roce 2014/15 bude devět prvních tříd letňanských základních škol navštěvovat 243 žáků. Markéta Kolářová, vedoucí odboru ŠSKT Školáci z Fryčovické už vědí, jak pomoci zraněným živočichům Žáci druhých, třetích a čtvrtých tříd Základní školy Fryčovická měli možnost zhlédnout ekologické programy Lesů hl. m. Prahy Noční život pražských lesů a Záchrana živočichů. První pojednával o živočiších vázaných na soumrak nebo noc sovách, netopýrech a dalších obratlovcích. Děti se seznámily se způsobem jejich života a jejich ochranou. Další pořad byl o práci a péči záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Žáci v něm viděli ukázky možných nebezpečí, která zvířatům hrozí. Nyní už vědí, jak jim mohou pomoci a přitom neublížit, protože řada zranění živočichů vzniká z pouhé neznalosti člověka. Dana Mudrochová, ZŠ Fryčovická 11

12 z letňanských škol Edison, ježibaba a masopustní rej. V Rychnovské se stále něco děje První měsíce letošního roku jsou v Základní škole a Mateřské škole Generála Františka Fajtla ve znamení projektů a aktivit nejrůznějšího druhu. Témata některých z nich si mohli školáci zvolit sami, jiná byla tradiční. Projektový týden V týdnu od 27. do 30. ledna proběhl ve všech třídách základní školy v Rychnovské zimní projektový týden. Zaměření projektů bylo opravdu rozličné, na 2. stupni si dokonce žáci mohli zvolit téma dle svého zájmu. Ve všech třídách panovala tvůrčí atmosféra (což je vidět na fotografiích). Žáci se nejen mnohému naučili, ale také se dobře pobavili. Mnozí z nich mají i hmatatelné vzpomínky fotografie, kalendáře i první vlastní knihy Dík za tento krásný týden patří všem žákům a pracovníkům školy, kteří se projektů zúčastnili. Zápis budoucích prvňáčků na cestě Za perníkovou chaloupkou V tomto roce mělo vítání budoucích prvňáčků v Rychnovské trochu netradiční podobu vítalo se pohádkově. Děti šly po stopách Perníkové chaloupky. A nechyběli ani Jeníček s Mařenkou a Ježibabou. Na pěti stanovištích ve třídách plnily děti se svými průvodci různé úkoly, za které dostávaly razítka. Na závěr jim učitelky předaly pamětní pohádkový list, perníček a malý dárek. Po celou dobu programu byla k dispozici psycholožka i výchovná poradkyně. Zájemci o hudbu si mohli vyzkoušet svůj talent v hudební třídě, malí malíři se zase rozhodovali, jestli zvolit výtvarnou třídu. Jejím otevřením se chce škola vrátit k dřívější tradici. Masopust v Letňanech Masopust držíme, nic se nevadíme... zaznělo na úvod letňanského masopustu v podání dětského orchestru HRAJETO pod vedením učitelky Lenky Pospíšilové. Trubka, housle i klarinet připomněly všem, kteří šli v pestrém průvodu masek, že masopustní čas je tu a že je důvod k veselí. Pro děti ze školy Generála Fajtla pokračovalo masopustní dovádění školním průvodem, do kterého se zapojili (zahráli, zazpívali a zatančili si) i ti, kteří nemohli přijít v sobotu 8. února na Starou Náves. Pavel Kučera, ředitel ZŠ a MŠ Generála F. Fajtla DFC Projekt Edison V týdnu od 17. do 23. února se na Základní škole Generála Fajtla uskutečnil projekt Edison, konaný pod záštitou studentské organizace AIESEC. Během tohoto týdne vedli veškerou výuku na 2. stupni vysokoškolští studenti ze sedmi různých zemí světa: Nového Zélandu, Austrálie, Indie, Brazílie, Gruzie, Egypta a Indonésie. Prostřednictvím interaktivních prezentací a workshopů přiblížil každý lektor žákům zemi, ze které pochází. Všechny aktivity se odehrály v anglickém jazyce, což bylo pro děti velkou motivací k dalšímu studiu angličtiny. Setkání žáků s odlišnou kulturou podpoří rozvoj jejich všeobecného přehledu a multikulturních dovedností. Na konci týdne proběhly soutěže, které byly zpětnou vazbou pro všechny zúčastněné. Anna Piatkovska a Ilona Blažková ZŠ Generála F. Fajtla DFC Oslavy Dne Země Letošní školní rok je ve škole Generála Fajtla věnován environmentálním akcím, proto budou mít i oslavy Dne Země jedinečný průběh. Na úterý 22. dubna škola připravila pro své žáky od prvňáčků až po deváťáky soutěžní den. Ti mladší se akce zúčastní v roli závodníků a soutěžících, starší v roli organizátorů. Ráno se žáci rozdělí na dvě skupiny. Menší děti (1. 3. třída) půjdou pod vedením spolužáků ze 7. tříd na školní zahradu, kde budou ve dvojicích plnit úkoly týkající se ochrany přírody a péče o domácí zvířata. Nejúspěšnější dvojice získá titul Ochranář roku. Starší žáci (4. 6. třída) se přesunou do letňanského lesoparku, kde absolvují Běh za záchranu Země. V tomto závodě budou vedle rychlosti zásadní i přírodovědné znalosti, které prověří žáci 8. a 9. tříd. Nejúspěšnější dvojice získá recept na záchranu naší planety, která je v současné době ohrožena různými škodlivými vlivy. Monika Němečková, ZŠ Generála F. Fajtla DFC Foto archiv školy 12 Letňanské listy 3/2014

13 z letňanských škol Rušný začátek roku na Tupolevce Fotbalový turnaj nejmladších žáků, Recyklohraní nebo lyžařský výcvik v Peci pod Sněžkou to je jen malý výčet toho, co stihli v Základní škole Tupolevova na začátku tohoto roku. V Peci pod Sněžkou bylo fajn V lednu se žáci prvních a druhých tříd společně s žáky druhého stupně zúčastnili lyžařského ozdravného pobytu na horách. Jeli si vyzkoušet své lyžařské dovednosti do Pece pod Sněžkou. Během týdenního pobytu dopilovali lyžařské techniky. Ti odvážnější si s sebou vezli i snowboard. Nálada byla velmi příjemná a děti strávily fajn týden na krkonošských sjezdovkách. Děti se učily hospodařit s penězi V letošním školním roce se žáci na prvním stupni v rámci RVP ZV soustředí na výuku finanční gramotnosti (FG). Výuka FG je zaměřená především na tři oblasti peníze, hospodaření domácnosti a finanční produkty ve vzdělávací oblasti. Žáci se učí poznávat mince a bankovky, odhadnout cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu. Ti starší si zvládnou zkontrolovat, kolik peněz jim bylo vráceno při placení, a vlastními slovy vyjádřit, co znamená pojem banka jako správce peněz. Všechny tyto znalosti a dovednosti si žáci ověřili v hodinách, na vánočním jarmarku i účastí na výstavě Peníze, nebo život, kterou pořádá Muzeum hlavního města Prahy. Hurá, máme stříbro! Ve středu 22. ledna 2014 se nejmladší sportovci naší školy, žáci z prvních a druhých tříd, zúčastnili fotbalového turnaje Dětský fotbalový pohár Zažít pocit nefalšovaného sportovního nadšení žáků z různých pražských škol a nechat se unést příjemnou atmosférou zápasů se vyplatilo a žáci vybojovali krásné druhé místo. O výsledcích dalšího kola turnaje vás budeme informovat v příštím vydání LL. Zápis s tématem zdravého životního stylu Ve dnech 4. a 5. února proběhl zápis do prvních tříd. Během dvou dnů zavítalo do Tupolevky celkem 131 dětí s rodiči. Tématem letošního zápisu byl zdravý životní styl. Žáci a vyučující školy připravili a vyzdobili prostory, kterými budoucí prvňáčci procházeli k zápisu. Aby dětem čekání na jejich velké přijetí k povinné školní docházce rychle utíkalo, připravili pro ně žáci z druhého stupně Zdravý průkaz, do kterého mohli budoucí prvňáčci sbírat na různých stanovištích body. Věřím, že se dětem v první třídě u nás ve škole bude líbit. Z nabídky kroužků si vybere každý Zájmové kroužky na naší škole ve druhém pololetí i nadále pokračují. Otevřeno jich je celkem deset. Žáci mohou svůj volný čas trávit na těchto kroužcích: angličtina, flétna, logopedie v MŠ a ZŠ, šikovné ruce, výtvarná výchova, sborový zpěv, keramika, vaření a sportovní hry. V letošním roce vznikly i nové aktivity pro žáky ze školní družiny. Pravidelná výuka kroužků dramatický, pohybové hry a aerobik je prokládána ostatními aktivitami, jako jsou bowling, dopravní výchova a tvořivá dílna. Od února je pro žáky v družině připraven i kroužek počítačů. Zde se seznámí se základy počítačů, ovládáním běžných programů a získají základní znalosti internetových prohlížečů. Kromě toho jsou pro žáky připravené i stále oblíbené středeční vycházky. V lednu děti navštívily muzeum Dopravního podniku hl. m. Prahy a barrandovské ateliéry. Žáci také se školní družinou navštíví saunu a solnou jeskyni. Školáci rozebrali pračku a počítač V lednu byl připraven pro žáky program z cyklu Recyklohraní aneb Ukliďme svět. Recyklohraní je dlouhodobý školní projekt, který spojuje vzdělávací program školy a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadu. ZŠ Tupolevova je do tohoto projektu zapojena od roku Nyní si lektoři pro žáky ze 3. až 5. tříd připravili výjezdní program Recyklace hrou. Žáci se dozvěděli pravidla třídění a také jak a co funguje. Pod dohledem zkušených lektorů rozebrali pračku, počítač, baterii a lampičku, a tak zjistili, z jakých částí se skládají. Březen bude ve znamení výletů Na březen chystáme pro starší žáky poznávací zájezd do Anglie a školní družina má naplánovaný celodenní výlet do IQ parku v Liberci. Nejen o těchto aktivitách vás budeme informovat v dalším čísle LL. Druhé pololetí začalo na Tupolevce dobře a všichni věří, že elán pedagogů i nadšení žáků a dětí vydrží až do konce školního roku! Daniel Vysloužil, ředitel ZŠ a MŠ Tupolevova Foto archiv školy 13

14 inzerce POH EBNÍ SLUÎBA âakovice ZDENùK VÍTEK PROVÁDÍ SMUTNÁ pohfiby do zemû kremaãní obfiady vazbu vûncû a kytic smuteãní oznámení pfievozy zesnul ch NONSTOP Tel.: , , KANCELÁ : Na barikádách 774, Praha 9 - âakovice tel.: , , Komplet: zednické práce malování vyklízení bytů, sklepů, půdních prostor stěhování odklízení sněhu Tel.: SC /02 Tel.: Kejun Fusková rodačka ze Shanghai, původním povoláním učitelka na základní škole s dlouholetou praxí nabízí individuální vyučování čínského jazyka pro zájemce v Praze. tel.: SC /02 SC /04 SC /03 Obstarání a donáška nákupů EXPRESS Ceny již od 20 Kč / 1 nákup více info a další sousedské služby letá VŠE s AJ, praxí v auditu, jako samostatná i hlavní účetní, hledá práci na plný, či částečný úvazek. PC: Excel, Word, Money, 6K, SAP. ÚKLID A ČIŠTĚNÍ SE ZÁRUKOU tel.: tel.: , SC /04 SC /01 inzerce SC /03 Příští číslo vychází 4. dubna náklad výtisků distribuce zdarma do poštovních schránek Pro detailní kalkulaci, objednávku nebo rezervaci kontaktujte naše inzertní oddělení: Vít Vrbický, telefon: , SC /48 Vykupujeme: železo barevné kovy elektromotory měděné kabely papír počítačový elektrošrot Fe až 5,40 Kč/kg Cu až 125 Kč/kg Al až 29 Kč/kg Josef Zeithamer Mobil: U Stavoservisu 527/1, Praha 10 vjezd z Průmyslové ulice, křižovatka naproti Fashion Aréně CE EN! N RA H C GA LÝC VĚ SK SC /04 DEJTE DÁREK SVÝM BLÍZKÝM! DEJTE SI DÁREK SAMI! Jarní kurzy pro seniory začínají v Domě dětí a mládeže na Proseku Přijďte zajímavě a tvůrčím způsobem využít volný čas v kolektivu vrstevníků se stejnými zájmy! Přihlášky a informace: mobil : osobně: kancelář DDM na Proseku POČÍTAČ I. - Začínáme s počítačem POČÍTAČ II. - Práce na počítači pro mírně pokročilé POČÍTAČ III. - Internet a elektronická komunikace POČÍTAČ IV. - Speciální aplikace (Word, Excel, PowerPoint) FOTOGRAFIE I. - Začínáme s digitální fotografií FOTOGRAFIE II. - Zpracování a úpravy digitální fotografie KERAMIKA - Keramická tvorba pro začátečníky i pokročilé RELAX - Relaxačně-zdravotní cvičení s prvky jógy JAZYK AJ - Angličtina pro mírně pokročilé JAZYK NJ - Němčina pro mírně pokročilé SC /03 Důležité kontakty: Sekretariát starosty MČ tel.: Letňanské listy 3/2014 Sekretariát tajemníka ÚMČ tel.: , fax: Úřední hodiny podatelny ÚMČ: Pondělí, středa 7,30 17,30 hod. Úterý, čtvrtek ,30 hod. Pátek 7,30 11,00 hod.

15 Což takhle dát si kávičku? VPraze na Letné v ulici Jana Zajíce sídlí Coffee Muzeum Praha. V únoru se stalo cílem výletu členů letňanského Klubu seniorů. Expozice provedla zvídavé seniory dějinami pěstování a konzumace kávy od jejich počátků do současnosti. Seznámili se i s nejstaršími exponáty, například strojky na přípravu, pražení či mletí a servírování kávy. Zajímavé bylo i vyprávění o cestě kávového zrnka z plantáže do šálku. O nápoji, který je nejrozšířenější na světě, i o rituálech s ním spojených si výletníci povídali ještě dlouho po skončení prohlídky v oblíbené cukrárničce. Přirozeně nad šálky voňavé kávy. Poznámka na okraj: Tato a další akce, které Klub seniorů organizuje nebo se jich účastní, jsou zaznamenávány v klubové kronice. Její autorka si (z vrozené skromnosti) nepřála, abychom v Listech uvedli její jméno, proto čtenářům nabízíme alespoň ukázku její tvořivosti. Václav Kadeřábek, Klub seniorů Foto Miroslav Plašil a archiv klubu Odešel Bohuslav Vyletal dobrý člověk, vynikající fotbalista a bojovník za svobodu Koncem prosince 2013 oslavil v kruhu svých blízkých krásné 93. narozeniny, ještě před Vánocemi přišel na radnici a zahrál tu pro radost a dobrou náladu na foukací harmoniku. V pondělí 24. února 2014 navždy odešel Bohuslav Vyletal. sociální péče/senioři Letňanské miminko: Lukášku Diblíkovi přejeme hodně štěstí a rodičům gratulujeme! Společenská kronika V lednu 2014 slavili: 93 let Baloun Václav Valentová Marie 91 let Novotná Berta 90 let Muláková Jiřina Ing. Zimola Jiří 85 let Kuklík Jiří 80 let Kočí Ladislav Plašil Miroslav Ing. Doležal Zdeněk Šimek Antonín 75 let Purnochová Emilie Ing. Mitchering Jaroslav Jubilantům dodatečně přejeme vše nejlepší! V Letňanech žil od roku 1921, kdy se sem přistěhoval s rodiči. Své velké lásce fotbalu se věnoval od útlého dětství, hrál za zdejší SK Letňany. V dobách svého mládí býval široké veřejnosti známý coby fotbalista Sparty, Viktorie Žižkov a Bohemians, hrál za reprezentaci. Po roce 1948 odmítl Bohuslav Vyletal podepsat přihlášku do komunistické strany, a tak se stal režimu nepohodlný. Byl odejit z Živnostenské banky, kde pracoval, a nastoupil v ČKD. Z firemního Slavoje VIII byl ještě na pár let pozván do první ligy, v roce 1953 s vrcholovým fotbalem skončil. Kopanou ale žil dál, mj. se věnoval letňanským dětem. Dobu normalizace a roky perzekuce shrnul takto: Němci byli nepřátelé a okupanti, to jistě, jenomže cizinci. Za komunistů se ale zachovalo špatně spousta vlastních lidí, Čechů. Těch dvaačtyřicet let bych raději vymazal ze života! Proti komunismu bojoval dle svých možností až do konce života. V Letňanech se mu líbilo, zvláště v posledních letech, kdy se začaly měnit v moderní městskou čtvrť. Jak Bohuslav Vyletal říkal: Hodně mě drží při životě, že jsou tady ještě dobří lidé. Od února 2014 je jich v Letňanech o jednoho méně Čest jeho památce! -red- Foto archiv ÚMČ Ke krásnému jubileu přišla panu Václavu Balounovi pogratulovat i zástupkyně starosty Iveta Lojková. Program Klubu seniorů na březen: od 13:00 Návštěva Bílkovy vily od 14:00 Význam myšlení pro kvalitu života (Prof. M. Štilec) od 14:00 Senior párty od 9:00 Návštěva Muzea hudby od 13:00 Vycházka do okolí od 8:00 Zájezd do Příbrami Změna programu vyhrazena! 15

16 inzerce Muzikálová událost sezóny! Hity skupiny lucie - muzikál Hudba/libreto koller kodym dvor ák P. b. CH. / belko Ve ts í nez malé mnoz ství lásky i.andrlová, e.buresová, r.herrmannová, J.PidrmanoVá, b.poláková, k.sedláková, e.smetana, V.noid bárta, V.benes, P.dergel, J.korn, d.kraus, r.kubík, P.liska, m.písarík, k.roden, l.vaculík, V.Vydra a dalsí Hlavní mediální partner Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8, tel.: , obchodním odd. tel.: , 888, 999, v síti TicketArt vč. všech poboček CK Čedok a Sazka Ticket. inzerce SC /74 SC /02 činohra Cesky domov_92x63.indd :43 UVÁDÍME NA NOVÉ SCÉNĚ Foto Štěpánka Stein & Salim Issa Johannes Urzidil / David Jařab KVARTÝR Režie a scéna: David Jařab Hrají: Natálie Řehořová j. h., Jana Pidrmanová, Martin Pechlát / Matěj Nechvátal j. h., Jana Preissová, Jan Kačer, Eva Salzmannová a další Letnanske_listy_Inzerujte188x130.ai 1 2/26/14 2:04 PM , SC /02 SC /11 PLÁNUJETE V LETŇANECH REKLAMNÍ KAMPAŇ? INZERUJTE V MĚSÍČNÍKU LETŇANSKÉ LISTY! náklad výtisků distribuce zdarma do poštovních schránek S NÁM I další číslo vychází OSLOVÍTE 4. dubna CELÉ LETŇANY! pro informace o inzerci kontaktujte Víta Vrbického, tel.: , 16 Letňanské listy 3/2014

17 životní prostředí Už známe harmonogram výstavby první etapy Lentilek Výstavba Lentilek začala. Práce jsou v plném proudu a každý na sídlišti může pocítit určitá omezení. Zejména řidiči, pro které se dočasně zavře několik ulic kvůli výstavbě nových parkovacích míst a novému povrchu. Stavební firma Skanska musí respektovat řadu podmínek a nesmí uzavřít všechny silnice naráz. Po celou dobu realizace bude stále k dispozici minimálně 70 parkovacích míst v ulicích Jančova, Ivančická nebo Místecká (součástí dotčeného území je pouze Místecká včetně parkoviště). Harmonogram uzavírání ulic První bude uzavřena část Kuželovy ulice (od 3. března). Omezení se bude týkat cca deseti parkovacích míst. Ve stejnou dobu se na šest týdnů zavře parkoviště u domu Místecká 448. V polovině dubna bude uzavřena Jančova od Kuželovy po Místeckou. Zde vzniknou desítky nových parkovacích míst. Na konci května se tato část Jančovy otevře s novými parkovacími místy a uzavře se část od Kuželovy po Ivančickou. Ve stejnou dobu do začátku července bude také zavřeno parkoviště před Místeckou V srpnu se odfrézují zbytky starého asfaltu a položí se nový tam, kde ještě nebude. To však bude znamenat uzavření ulic pouze na několik málo dní. Kdy budou zavřené ulice? uzavřena Kuželova pro cca 10 parkovacích míst na konci uzavřeno parkoviště Místecká uzavřena Jančova od Kuželovy po Místeckou uzavřena komunikace k č uzavřen zbytek Kuželovy uzavřena Ivančická uzavřena Jančova od Kuželovy po Ivančickou uzavřeno parkoviště Místecká Všechny termíny jsou předběžné a jsou velmi závislé na konkrétním postupu prací. Aktuální přehled bude vždy k dispozici na Fandíme Lentilkám Stavební práce budou prováděny tak, aby obyvatele na sídlišti omezovaly jen minimálně. Nicméně do podzimu bude sídliště jedno velké staveniště. Vydržme to, výsledek bude stát za to! Jan Mikulecký radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí 17

18 doprava/životní prostředí Doprava: posílení MHD, nové chodníky i zjednosměrnění ulic Mírná zima dovolila zahájení prací nebo průběžnou stavební činnost na některých projektech, o nichž jsme vás již informovali tím nejdůležitějším je pravděpodobně podchod ve Veselské ulici. V současné době se bourá druhá nadzemní část podchodu. Následně dojde k omezení dopravy ve Veselské ulici. Bude totiž nutné zlikvidovat tu část podchodu, která vede pod silnicí. Tyto práce se uskuteční ve dvou etapách, v každé z nich vždy bude uzavřena polovina vozovky a doprava bude svedena v obou směrech do druhé poloviny. Omezení začnou v průběhu března a práce budou dokončeny v dubnu. V souvislosti s uvedenými pracemi byl vybudován provizorní chodník a bude posunuta zastávka směrem zpět od křižovatky s ulicí Beranových. Kloubové autobusy v dopravní špičce Víme, že je potřeba posílit MHD v ranní špičce. Intervaly kolem čtyř minut však neumožňují vložit další spoje nebo posílení jinou linkou. Oboje by v praxi znamenalo sice zvýšení kapacity, ale za cenu faktického prodloužení jízdních časů. Proto jednáme především o možnosti nasadit v ranní dopravní špičce kloubové autobusy, a to alespoň na některé spoje. Zámková dlažba i na další letňanské chodníky Také v letošním roce dojde k opravám chodníků. Bude se jednat především o úseky, které jsou ve špatném stavu. Povrch opravených chodníků bude ze zámkové dlažby. Dále jednáme o financování některých dalších úseků s odborem městského investora. Informace o tom, ve kterých ulicích se objeví nově upravené chodníky, najdete v příštím vydání Letňanských listů. Zjednosměrnění ulic se blíží Zatím čekáme na realizaci parkovacích míst v ulici Krnovské, které má vybudovat společnost Moravská stavební-real. Po dokončení parkoviště přistoupíme k avizovanému zjednosměrnění ulic Šumperská, Krnovská a Vítkovická. Členové komise dopravy se budou věnovat vytipování dalších lokalit vhodných pro zjednosměrnění. Při této příležitosti je třeba připomenout, že dle dopravních předpisů nemohou parkovat auta tam, kde při obousměrném provozu nezbývá pro každý směr alespoň jízdní pruh široký nejméně tři metry. Dalším rozšířeným nešvarem je parkování v rozporu s dopravními předpisy. Jedná se o stání před přechodem pro chodce ve vzdálenosti menší než pět metrů nebo pět metrů před křižovatkou a pět metrů za ní. Samozřejmě, že nešvarů je daleko více, ale tyto jsou asi nejvíce nebezpečné pro provoz. Oldřich Miffek, zástupce starosty Ilustrační foto Tomáš Proněk pozvánka pro zástupce společenství vlastníků seminář k novému občanskému zákoníku nový občanský zákoník přinesl řadu změn, které se bezprostředně týkají SVJ, JUDr. Pavlína Širůčková, advokát společné advokátní kanceláře Balcar, Hrouzek, Veselý, Pavelka, Zelenková, seznámí zájemce s novinkami, které nový občanský zákoník přináší pro společenství vlastníků bytových jednotek: účinnost NOZ změny ve způsobu hlasování změny v rozhodování shromáždění seminář se uskuteční od 18 hodin v obřadní síni ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639 účast zdarma za MČ zaštiťuje Jan Mikulecký, radní pro revitalizaci sídliště a životní prostředí Letňanské listy 3/2014

19 historie Letňanské ulice 13 ulice Kladrubská Kladrubská ulice je další z ulic, které bychom mohli přiřadit k ulicím bývalého Letova (Rudého Letova). Bydleli zde především lidé spojení s letovským výrobním programem nebo ti, kteří patřili k důležitým osobnostem letňanského veřejného života například ředitelka (po dlouhou dobu) jediné mateřské školy v Letňanech paní Zídková, jejíž manžel byl vedoucím chemické laboratoře podniku Avia. Bezesporu nejdůležitějšími osobnostmi, které v jednom z domů Kladrubské ulice žily a pracovaly, však byli dva letečtí konstruktéři ing. Karel Dlouhý a ing. Jan Vlček. Oba ve své době ovlivnili nejen československé, ale i světové letectví. Celokovovou konstrukcí školního/výkonného větroně L-13 Blaník dal Karel Dlouhý plachtařům na celém světě sportovní nástroj, který mnohdy používají dodnes. Vlčkův univerzální letoun L-39 Albatros zase dosud létá v mnoha armádách světa a byl předobrazem soudobého bitevníku L-159 Alca. O tom, že si Letňanští váží památky obou konstruktérů, svědčí pamětní deska umístěná na domě č Kladrubská ulice nepatří k nejdelším. Kolmo navazuje na ulici Místeckou a opět kolmo končí ulicí Velhartickou. Její domy holandského typu překonaly devastaci přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století a patří k nejhezčím v Letňanech. Václav Šorel Historické foto sbírka Václava Šorela Foto Václav Šorel, archiv MČ Praha 18 a obce Kladruby Ing. Vlček vlevo, ing. Dlouhý vpravo. Mezi oběma konstruktéry stojí zalétávací pilot VZLÚ ing. Rudolf Duchoň. Pohled na část Letňan z větroně L-13 Blaník. inzerce Dům č. 303 s pamětní deskou. Obec Kladruby, podle které dostala ulice svůj název. Však také nejeden letňanský občan vděčí kladrubskému rehabilitačnímu ústavu (vpravo nahoře) za své uzdravení. 1 2 přizpůsobitelné MODULOVÉ BYDLENÍ vašim potřebám Nové byty z II. a III. etapy v prodeji Energ. náročnost budovy sk. B - úsporné Ve stand. vybavení bytu VZT s rekuperací Modulové byty, které se v čase přizpůsobí Nejlepší dispozice z předchozí etapy Ideální bydlení pro aktivní rodiny s dětmi volejte III. etapa v prodeji navštivte vzorový byt SC / _188x130_moduly.indd :55 19

20 bezpečnost Nebezpečí jménem droga Vypátrání pěstírny konopí, ale i nález velkého počtu injekčních stříkaček to byly mimo jiné případy, kterými se strážníci městské policie zabývali v uplynulém měsíci. Nalezení použité injekční stříkačky nemusí zanechat v tom, kdo ji objeví, ten nejlepší pocit, zvlášť když se vše odehraje v blízkosti dětského hřiště. Jak se správně zachovat a lze tomu vůbec zabránit? Drogy ani jejich užívání není bohužel možné vymýtit, ale preventivně je možné čelit případnému nálezu injekční stříkačky či jiného materiálu. Případ, ke kterému byli přivoláni strážníci z Prahy 9, se stal koncem ledna. Oznamovatel zavolal na linku 156, že na lavičce v parku u dětského hřiště nehybně leží mladý muž a v rukou svírá injekční stříkačky. Muž nereagoval na žádné stimulující podněty a dýchal nepravidelně. Strážníci mu okamžitě začali poskytovat první pomoc a zároveň přivolali záchrannou službu. Jiný lednový den objevili strážníci Městské policie Prahy 9 pěstírnu konopí. Zhruba 100 kusů rostlin konopí spolu s několika kanystry hnojiva bylo strážníky oznámeno a předáno místnímu oddělení Policie ČR k dalšímu šetření. Ano, měli jsme v tomto měsíci velký počet nalezených injekčních stříkaček. Bylo to v ulici Velhartická (deset kusů), ulici Beranových (dva kusy), na Staré Návsi (šest kusů) a v ulici Šumperská (pět kusů). V místech, kde nalezneme větší množství injekčních stříkaček, nebo tam, kde jsou O pohár starosty již podeváté Své schopnosti v disciplínách, které simulují reálné situace, s nimiž se hasiči při svých zásazích setkávají, budou muset prokázat účastníci 9. ročníku závodu hasičské všestrannosti O putovní pohár starosty Letňan. Ten se bude konat v sobotu 12. dubna od 9 hodin. Závod bude zahájen v hasičské zbrojnici v Toužimské ulici v Letňanech, následně se jednotlivá družstva přesunou na konkrétní stanoviště, na nichž budou probíhat další disciplíny: nálezy opakované, zvyšujeme kontrolní činnost. Pravidelně se také podílíme na celopražské akci Čistá pískoviště. V případě pěstírny konopí byla věc předána Policii ČR. Veškerá podezření občanů na různé varny v bytech, ale i veškeré poznatky související s distribucí drog a podobně předáváme ihned našim kolegům z Policie ČR, uvedla vedoucí okrsku pro Prahu 18 Barbora Konvičková. 1. lesopark řezání pilou 2. parkoviště Avia jízda zručnosti 3. areál Avia požár budovy 4. parkoviště v Letovské ulici dopravní nehoda 5. Stará Náves stavba zábran 6. lesopark štafeta 7. budova radnice záchrana zvířete Druhou částí závodu je tzv. Letňanský Železňák. V této soutěži budou muset závodníci v co nejkratším čase vyběhnout v plné polní do 14. patra panelového domu. Stejně jako v předchozích letech se tato část uskuteční v Rýmařovské ulici č. 475 (SDH se tímto předem omlouvá obyvatelům domu za případný hluk). Pokud budete mít čas a náladu, přijďte letňanské družstvo podpořit, jeho členové vás rádi uvidí na všech sedmi stanovištích. Karel Slavata, SDH Letňany Foto archiv SDH Při nálezu injekční stříkačky Městská policie Praha doporučuje: 1. injekční odpad nesbírejte! 2. nález ponechte na místě a pokuste se zabránit styku jiné osoby s tímto nebezpečným odpadem slovním zákazem, přehozením novinami, hlídáním aj. 3. zavolejte na linku 156 a nahlaste přesný popis místa nálezu a množství stříkaček Pokud nelze aktuálně tento postup použít a musíte nález odstranit sami: 1. připravte si pevnou nádobu, do které stříkačku umístíte plastovou láhev, plechovku 2. pracujte nejlépe v rukavicích (nebo použijte kapesník, ubrousek, igelitový sáček) 3. nádobu pečlivě uzavřete a zajistěte, aby stříkačka nemohla vypadnout (kvůli uvolněnému víčku, rozšlápnutí plechovky aj.) 4. zavolejte na linku 156 Zuzana Gašpar, Městská policie hl. m. Prahy Kancelář ředitele Tisková skupina Foto PIXMAC/KirillM Hasiči nacvičovali záchranu osob V průběhu ledna proběhl odborný výcvik lezecké skupiny JPO Letňany. Konal se pod vedením odborných instruktorů v polygonu společnosti Singing Rock v areálu Poldi Kladno. Školení zahrnovalo záchranu osob z nepřístupného terénu za pomoci složitějších lanových technik. Součástí třídenního školení bylo i ověření znalostí členů skupiny dle platné legislativy. Jan Košťál, JPO Letňany Foto archiv JPO Nepřehlédněte! Stále probíhá nábor nových členů do Sboru dobrovolných hasičů (nad 18 let). Zájemci se mohou přijít podívat každé pondělí od do 19 hodin do hasičské zbrojnice v Toužimské ulici v Letňanech, případně mohou získat informace na adrese 20 Letňanské listy 3/2014

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé!

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! květen 2014 ročník 20 zdarma Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! Strany 4 5 www.letnany.cz Životní prostředí Rozkvétá vám vše pod rukama? Přihlaste se

Více

Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves. červen 2014 ročník 20 zdarma. strana 25

Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves. červen 2014 ročník 20 zdarma. strana 25 červen 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves strana 25 Z letňanských škol V Rychnovské oslavili 50. výročí založení školy Strana 13 Bezpečnost Hasiči

Více

Masopust 2015 Masky, hudba, tanec a zabijačka. áåòéêåé. Strana 20. březen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.

Masopust 2015 Masky, hudba, tanec a zabijačka. áåòéêåé. Strana 20. březen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty. áåòéêåé březen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Masopust 2015 Masky, hudba, tanec a zabijačka Strana 20 Z RADNICE str. 6 Vyhrožovat úředníkům je zakázáno VOLNÝ ČAS str. 23

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu Březen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu www.letnany.cz Fotoreportáž na straně 10 Téma měsíce Ples MČ Praha

Více

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23 Téma měsíce Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Knihovnu ovládly profesionální

Více

Od pohádky k pohádce putovaly nejen stovky dětí, ale i dospělí

Od pohádky k pohádce putovaly nejen stovky dětí, ale i dospělí červenec/srpen 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Od pohádky k pohádce putovaly nejen stovky dětí, ale i dospělí strany 4 5 Životní prostředí Předškoláci si prohlédli, jak se staví Lentilky Strana 18

Více

Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21

Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21 listopad 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21 Z radnice Business Park: další etapa proměny Letňan Strana 17 BEZPEČNOST Kontroly čipování psů probíhají

Více

prosinec 2014 ročník 20 zdarma

prosinec 2014 ročník 20 zdarma prosinec 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Letňanské lucky nestrašily. Společně s diváky oslavily na novém náměstíčku začátek adventu strany 4 5 Z RADNICE Standardy kvality: koutky pro nejmenší Strana

Více

Letňany budou mít nové náměstíčko. Září 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz. Strany 4 5

Letňany budou mít nové náměstíčko. Září 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz. Strany 4 5 Září 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Letňany budou mít nové náměstíčko Strany 4 5 Z RADNICE Zasedání zastupitelstva na internetu? Bude to možné Strana 6 VOLNÝ ČAS Máte pejska? Přijďte si s ním

Více

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro!

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Září 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Více na str. 15 DOPRAVA V Rokycanské ulici budou vytvořena nová parkovací stání str. 9 BEZPEČNOST Mladí hasiči

Více

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves Říjen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Peter Nagy rozezpíval Starou Náves strany 24 25 TÉMA MĚSÍCE I na letošních hrách získali letňanští senioři medaile Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Drakiáda bude již

Více

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Červen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Strana 24 www.letnany.cz Téma měsíce Česko se hýbe! A tančí i letňanští školáci Strany 4 5 ROZHOVOR O historii

Více

TÉMA MĚSÍCE: Sídliště AVIA čekají velké změny str. 4 5

TÉMA MĚSÍCE: Sídliště AVIA čekají velké změny str. 4 5 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Srpen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz KULTURA V knihovně jsou vystavené hračky a šperky str. 13 SPORT Trenér Barát se vrátil rád str. 15 TÉMA MĚSÍCE:

Více

Do Letňan vtrhl punk bavili se dospělí i děti!

Do Letňan vtrhl punk bavili se dospělí i děti! Červen 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Do Letňan vtrhl punk bavili se dospělí i děti! 2 06 I 2012 INZERCE Zavítejte do Pizzerie DOLCE v Letňanech... Vážení obyvatelé, od srpna rozšiřuje pizeriie

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Obsah Slovo starosty Foto Marie Votavová Vážené čtenářky, vážení čtenáři, bilancování na sklonku roku jde ruku v ruce s předsevzetími a plány na začátku roku nového. Většina z nás se zamýšlí nad svými

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Září 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz KULTURA Loučení s prázdninami přálo počasí str. 13 SPORT Andrea Čákorová radí, jak na neposlušné psy str. 15

Více

Pro pohár starosty si doplavali Natálka, Bára, Matěj a Vašek. fl ƒ ƒ. Strana 29

Pro pohár starosty si doplavali Natálka, Bára, Matěj a Vašek. fl ƒ ƒ. Strana 29 fl ƒ ƒ Červenec-srpen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Pro pohár starosty si doplavali Natálka, Bára, Matěj a Vašek Strana 29 Téma měsíce str. 4-5 Na Starou Náves přilétla

Více

Advent začal sérií divadelních představení pro nejmenší. Děti byly nadšené, bavili se i rodiče.

Advent začal sérií divadelních představení pro nejmenší. Děti byly nadšené, bavili se i rodiče. Prosinec 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Advent začal sérií divadelních představení pro nejmenší. Děti byly nadšené, bavili se i rodiče. Z RADNICE Veřejné fórum vygenerovalo nejpalčivější problémy

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Květen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz TÉMA MĚSÍCE Letňanské stavební projekty str. 4-5 SPORT Luděk Zelenka - z trávníku na led str. 15 ROZPOČET Nejvíce

Více

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení 16 Ročník 07 Číslo Srpen 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA TÉMA VYDÁNÍ Senioři a sportovci pod jednou střechou 1 AKTUALITY Pozvánka na otevření nové mateřinky INFORMACE SPORT Veselé rozloučení

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Duben 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz Z RADNICE Rada formulovala Programové prohlášení str. 6 KULTURA Kytice zazpívala zahraničním hostům str. 8 Letňany

Více

NAŠE PRAHA 9.cz. www 42.000. výtisků. Bydlení v Praze 9: novostavby i privatizace. Vyberte pro děti příměstský tábor

NAŠE PRAHA 9.cz. www 42.000. výtisků. Bydlení v Praze 9: novostavby i privatizace. Vyberte pro děti příměstský tábor www NAŠE PRAHA 9.cz titul je součástí sítě náklad ověřen 3/2014 Mirjam Landa: Nechápu, že lidem stačí být průměrní rozhovor na stranách 6 7 42.000 výtisků zdarma do schránek Bydlení v Praze 9: novostavby

Více

Letňanské listy KULTURA

Letňanské listy KULTURA 16 Ročník 09 Číslo Říjen 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA AKTUALITY Lesopark se bude dál rozrůstat 1 ZPRAVODAJSTVÍ Vzpomínáte? Letňany v roce 2006 KULTURA KULTURA SPORT Pozvánka Na Staré Návsi

Více

V Letňanech se konal velký čertovský rej

V Letňanech se konal velký čertovský rej PRAHA LETŇANY Měsíčník městské části Praha18 Prosinec 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz V Letňanech se konal velký čertovský rej TÉMA MĚSÍCE Užijte si pohodový advent str. 4-5 KULTURA Letňanka hostila

Více

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí.

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí. ROČNÍK 23 ČÍSLO 2/2014 ZDARMA Havlíčkovo náměstí prochází revitalizací str. 4 ČINNOST SPRÁVY MAJETKOVÉHO PORTFOLIA PRAHA 3 str. 2 Řecké umění spojuje projevy lidské i božské Rozhovor se sochařem Olbramem

Více

ROZHOVOR S NÁMĚSTKEM MINISTRA FINANCÍ PROMĚNA PARKU ZAČÍNÁ KÁCENÍM LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA DOMINO MAŠKARNÍ REJ JOSEFSKÉ NOCI

ROZHOVOR S NÁMĚSTKEM MINISTRA FINANCÍ PROMĚNA PARKU ZAČÍNÁ KÁCENÍM LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA DOMINO MAŠKARNÍ REJ JOSEFSKÉ NOCI 3 Libuš a Písnice 2 0 1 2 ROZHOVOR S NÁMĚSTKEM MINISTRA FINANCÍ PROMĚNA PARKU ZAČÍNÁ KÁCENÍM LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA DOMINO MAŠKARNÍ REJ JOSEFSKÉ NOCI 1 2 3 4 5 1 Základní školu

Více

Letňany hostily studentský majáles Strana 21. áåòéêåé. Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz

Letňany hostily studentský majáles Strana 21. áåòéêåé. Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz áåòéêåé Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Letňany hostily studentský majáles Strana 21 Z radnice str. 6 Den zdraví přilákal více než 300 lidí Volný čas str. 19 Kytice

Více

Letňanské listy. Novinky na letišti

Letňanské listy. Novinky na letišti 16 Ročník 01 Číslo Leden 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA AKTUALITY Letňanští hasiči v novém 1 ZPRAVODAJSTVÍ Rozpočet na rok 2010 byl schválen ZPRAVODAJSTVÍ KULTURA Novinky na letišti Ohlédnutí

Více