ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Textová část PROSINEC Realizováno za finanční účasti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Textová část PROSINEC 2008. Realizováno za finanční účasti"

Transkript

1 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Textová část PROSINEC 2008 Realizováno za finanční účasti 1

2 OBSAH : ZÁKLADNÍ ÚDAJE legislativní rámec organizační rámec vymezení území ORP Liberec ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY územní vymezení širších vztahů Sociodemografické souvislosti Souvislosti životního prostředí Hospodářské souvislosti SWOT ANALÝZY 10 TÉMAT téma 1- horninové prostředí a geologie téma 2 vodní režim téma 3 hygiena životního prostředí téma 4 ochrana přírody a krajiny téma 5 ZPF a PUPFL téma 6 veřejná dopravní a technická infrastruktura téma 7 sociodemografické podmínky téma 8 - bydlení téma 9 - rekreace téma 10 hospodářské podmínky SWOT ANALÝZY 3 PILÍŘE podmínky pro příznivé životní prostředí hospodářský rozvoj soudržnost společenství v území vyhodnocení vztahů udržitelného rozvoje PROBLÉMY K ŘEŠENÍ urbanistické závady dopravní a hygienické závady vzájemné střety záměrů na provedení změn v území střety záměrů s limity využití území ohrožení území povodněmi a jinými rizikovými přír. jevy zkratky a literatura Zkratky a pojmy Literatura. 66 2

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 Legislativní rámec ÚAP jsou definovány zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (zejména 25-29) a jeho prováděcí vyhláškou č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovacích podkladech a způsobu evidence územně plánovací dokumentace. Povinnost pořídit ÚAP ORP LIBEREC Magistrátem města Liberec, jako příslušného úřadu územního plánování, je daná ustanovením 6 a 27 stavebního zákona. 1.2 Organizační rámec Organizační řád Magistrátu města Libercce ( vnitřní směrnice Rady města Liberec č. 01 RM Organizační řád Magistrátu města Liberec aktualizovaná v lednu 2008) ukládá výkon státní správy na úseku územního plánování dvěma organizačním složkám úřadu: 1)Oddělení územního plánování, Odbor stavební úřad 2)Oddělení územního plánu, Odbor Strategie a územní koncepce Kvalifikační požadavky podle ustanovení 24 ve spojení s 189 odst.3 stavebního zákona: Odbor strategie a územní koncepce. oddělení územních strategií a analýz splňují pracovníci:ing. arch. Petr Kincl (architekt správy ÚP), Ing. arch. Ivana Vitoušová (architekt veřejného prostoru města),ing. Lubor Franců (specialista analytik a demograf) Odbor stavební úřad, Oddělení územního plánování: Simona Petrovičová (od 03/2007 na mateřské dovolené), ostatní pracovníci oddělení mají ZOZ pro územní plánování, ale nesplňují ostatní podmínky kvalifikace. Pro činnost oddělení je zajištěn příkazem tajemníka od výkon odborného dozoru kvalifikovaným pracovníkem Ing.Luborem Franců. Pořizovatel ÚAP ORP LIBEREC: Magistrát města Liberec, nám.dr.e.beneše 1, Liberec 1 Odborná spolupráce: Urbanismus: Ing.arch. Jan Sedlák,aut.architekt ČKA 21,Purkyňova 11, Praha 1 GIS systém: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědněhumanitní a pedagogická, Katedra geografie, Voroněžská 13, Liberec Zpracovatel ÚAP ORP LIBEREC: Oddělení územního plánování, Odbor stavební úřad MML Jaroslav Urban, Ing.Marek Veselý, Radim Stanka Oddělení územních strategií a analýz, Odbor Strategie a územní koncepce MML Ing. Pavel Přenosil (výkresy,gis) Subdodávky: Ing.Ladislav Křenek, dopravní specialista PIP SERVIS Liberec - RNDr.Václav Poštolka, Ph.D., sociodemografie Český svaz stavebních inženýrů, pobočka Liberec, vodní režim a cyklistika,turistika. 3

4 1.3 Vymezení území ORP Liberec Přehled obcí správního obvodu úřadu územního plánování v Liberci se základními údaji: kód status obvod počet rozloha rada obce název obce/města obce SÚ obyvatel (ha) zastupitelstvo SM/O LIBC Liberec III RM + ZM DLMO Dlouhý Most O I ZO JERM Jeřmanice O I ZO SIMN Šimonovice O I ZO STRN Stráž nad Nisou O I ZO Hodkovice nad HODK Mohelkou M II HODK RM + ZM CDUB Český Dub M II RM + ZM Světlá pod SVTL Ještědem O I ZO Proseč pod PRSC Ještědem O I ZO BILA Bílá O I ZO VSLB Všelibice O I RO + ZO HLAV Hlavice O I ZO CETN Cetenov O I ZO OSEC Osečná M I RM + ZM JDUL Janův Důl O I ZO KRIZ Křižany O I ZO ZDIS Zdislava O I ZO Jablonné v JABL Podještědí M II RM + ZM JABL Janovice v JANP Podještědí O I ZO HRNN Hrádek nad Nisou M II RM + ZM CHOT Chotyně O I ZO RNLT Rynoltice O I ZO CHRA Chrastava M II RM + ZM NVES Nová Ves O I ZO MNIS Mníšek O I ZO OLDR Oldřichov v Hájích O I ZO KRUD Kryštofovo údolí O I ZO BKNN Liberec Český Dub Osečná Hrádek nad nisou Chrastava Bílý Kostel nad Nisou O I ZO CELKEM ORP Liberec X X * X * součet zaokrouhlených údajů SM/O III statutární město/obec s rozšířenou působností M II město s pověřeným úřadem M I město O I obec 4

5 Přehledová mapa území správního obvodu ORP Liberec Přehled katastrálních území jednotlivých obcí KATASTRY OBCÍ kód kód KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ rozloha název OBCE obce k.ú. název k.ú. (ha) Liberec LIBC Radčice u Krásné Studánky 321,56 Liberec LIBC Ruprechtice 623,75 Liberec LIBC Dolní Hanychov 113,02 Liberec LIBC Horní Růžodol 119,41 Liberec LIBC Horní Hanychov 743,41 Liberec LIBC Hluboká u Liberce 226,92 Liberec LIBC Františkov u Liberce 106,83 Liberec LIBC Doubí u Liberce 341,69 Liberec LIBC Janův Důl u Liberce 34,78 5

6 Liberec LIBC Kateřinky u Liberce 506,07 Liberec LIBC Karlinky 100,76 Liberec LIBC Kunratice u Liberce 186,56 Liberec LIBC Horní Suchá u Liberce 572,44 Liberec LIBC Liberec 621,70 Liberec LIBC Staré Pavlovice 172,92 Liberec LIBC Rudolfov 48,75 Liberec LIBC Pilínkov 207,78 Liberec LIBC Krásná Studánka 587,35 Liberec LIBC Nové Pavlovice 51,37 Liberec LIBC Ostašov u Liberce 160,64 Liberec LIBC Machnín 1 132,58 Liberec LIBC Starý Harcov 1 167,04 Liberec LIBC Vratislavice nad Nisou 1 292,09 Liberec LIBC Svárov u Liberce 125,21 Liberec LIBC Vesec u Liberce 441,94 Liberec LIBC Rochlice u Liberce 391,00 Liberec LIBC Růžodol I 336,31 Dlouhý Most DLMO Dlouhý Most 302,99 Dlouhý Most DLMO Javorník u Dlouhého Mostu 141,47 Jeřmanice JERM Jeřmanice 437,27 Šimonovice SIMN Minkovice 320,11 Šimonovice SIMN Rašovka 259,66 Šimonovice SIMN Šimonovice 139,42 Stráž nad Nisou STRN Stráž nad Nisou 328,04 Hodkovice nad Mohelkou HODK Hodkovice nad Mohelkou 143,34 Hodkovice nad Mohelkou HODK Záskalí 387,30 Hodkovice nad Mohelkou HODK Jílové u Hodkovic nad Mohelkou 150,13 Hodkovice nad Mohelkou HODK Radoňovice 50,57 Český Dub CDUB Smržov u Českého Dubu 279,83 Český Dub CDUB Sobákov 125,27 Český Dub CDUB Český Dub 903,79 Český Dub CDUB Starý Dub 212,47 Český Dub CDUB Modlibohov 264,93 Český Dub CDUB Loukovičky 111,33 Český Dub CDUB Libíč 359,30 Světlá pod Ještědem SVTL Světlá pod Ještědem 792,24 Světlá pod Ještědem SVTL Rozstání pod Ještědem 526,74 Proseč pod Ještědem PRSC Javorník u Českého Dubu 459,64 Proseč pod Ještědem PRSC Proseč pod Ještědem 370,48 Bílá BILA Bílá u Českého Dubu 453,58 Bílá BILA Petrašovice 811,47 Bílá BILA Vlčetín u Bílé 414,73 Bílá BILA Chvalčovice 366,66 Bílá BILA Hradčany u Českého Dubu 589,16 Všelibice VSLB Benešovice u Všelibic 385,21 Všelibice VSLB Malčice u Všelibic 104,18 Všelibice VSLB Všelibice 602,90 Všelibice VSLB Nesvačily u Všelibic 152,05 Všelibice VSLB Březová u Všelibic 264,91 Všelibice VSLB Přibyslavice 334,23 Hlavice HLAV Vápno 427,40 6

7 Hlavice HLAV Hlavice 399,60 Cetenov CETN Cetenov 405,74 Cetenov CETN Hrubý Lesnov 199,42 Osečná OSEC Lázně Kundratice 788,87 Osečná OSEC Kotel 436,07 Osečná OSEC Zábrdí u Osečné 261,57 Osečná OSEC Osečná 297,65 Osečná OSEC Chrastná 399,85 Osečná OSEC Druzcov 622,08 Janův Důl JDUL Janův Důl 454,70 Křižany KRIZ Křižany 1 597,00 Křižany KRIZ Žibřidice 1 257,57 Zdislava ZDIS Zdislava 979,53 Jablonné v Podještědí JABL Postřelná 616,04 Jablonné v Podještědí JABL Lvová 573,35 Jablonné v Podještědí JABL Jablonné v Podještědí 295,02 Jablonné v Podještědí JABL Markvartice v Podještědí 654,14 Jablonné v Podještědí JABL Heřmanice v Podještědí 1 923,83 Jablonné v Podještědí JABL Česká Ves v Podještědí 570,66 Jablonné v Podještědí JABL Kněžice v Lužických horách 561,75 Jablonné v Podještědí JABL Petrovice v Lužických horách 590,38 Janovice v Podještědí JANP Janovice v Podještědí 634,28 Hrádek nad Nisou HRNN Donín u Hrádku nad Nisou 321,05 Hrádek nad Nisou HRNN Dolní Suchá u Chotyně 447,66 Hrádek nad Nisou HRNN Oldřichov na Hranicích 554,92 Hrádek nad Nisou HRNN Loučná 467,62 Hrádek nad Nisou HRNN Václavice u Hrádku nad Nisou 1 567,86 Hrádek nad Nisou HRNN Hrádek nad Nisou 551,00 Hrádek nad Nisou HRNN Dolní Sedlo 943,98 Chotyně CHOT Chotyně 567,21 Chotyně CHOT Grabštejn 337,13 Rynoltice RNLT Rynoltice 711,91 Rynoltice RNLT Jítrava 863,16 Rynoltice RNLT Polesí u Rynoltic 195,65 Chrastava CHRA Chrastava II 115,46 Chrastava CHRA Andělská Hora u Chrastavy 362,13 Chrastava CHRA Dolní Chrastava 301,57 Chrastava CHRA Dolní Vítkov 484,98 Chrastava CHRA Horní Chrastava 528,87 Chrastava CHRA Chrastava I 278,97 Chrastava CHRA Horní Vítkov 674,23 Nová Ves NVES Mlýnice 119,88 Nová Ves NVES Nová Ves u Chrastavy 1 114,50 Mníšek MNIS Mníšek u Liberce 709,02 Mníšek MNIS Fojtka 1 835,04 Oldřichov v Hájích OLDR Oldřichov v Hájích 1 624,59 Kryštofovo údolí KRUD Kryštofovo Údolí 1 127,19 Kryštofovo údolí KRUD Novina u Liberce 605,94 Bílý Kostel nad Nisou BKNN Bílý Kostel nad Nisou 2 124,49 Bílý Kostel nad Nisou BKNN Panenská Hůrka 448,83 Celkem * ,61 * součet z údajů Katasrálního úřadu v m2 7

8 2. ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY 2.1 územní vymezení širších vztahů Území ORP Liberec je situováno prakticky ve středu území Libereckého kraje. Město Liberec je sídlem Libereckého kraje (Krajského úřadu Libereckého kraje). Přehledová mapa území Libereckého kraje s určením pozice ORP Liberec a jeho pozice vůči územím ostatních ORP Libereckého kraje. Severní hranice území ORP je současně hranicí Libereckého kraje a hranicí České republiky s Německem (Sasko) a Polskem. Jižní cíp území ORP Liberec území je hranicí Libereckého a Středočeského kraje. Sousedícím územím ORP ve Středočeském kraji je ORP Mnichovo Hradiště. ORP přímo sousedící s územím ORP Liberec: ORP Nový Bor ORP Česká Lípa ORP Mnichovo Hradiště (Středočeský kraj) ORP Turnov ORP Jablonec nad Nisou ORP Frýdlant 8

9 2.2 Sociodemografické souvislosti (zdroj ČSÚ, databáze RIS,IRIS) Základní sociodemografické údaje širšího území ORP Liberec celkem kraj správní obvod ORP Rozloha v km 2 v obvodu ORP Počet obyvatel v sídle ORP (2006) Hustota osídlení Počet obcí Liberecký kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice Přehled přírůstků obyvatelstva v jednotlivých správních obvodech Vybrané demografické údaje ORP v roce 2007 v oblasti sociálního prostředí Stav Přírůstek obyvatelstva na 1000 obyv. středního Správní obvod obyvatel stavu ORP k Celkový Přirozený Stěhováním Liberec ,6 1,8 8,8 Česká Lípa ,4 4,2 3,2 Frýdlant ,2 2,9 2,3 Jablonec nad Nisou ,4 2,2 7,2 Nový Bor ,6 1,7 6,9 Turnov ,1-0,4 6,6 Mnichovo Hradiště ,3-1,2 15,5 Tanvald ,8-1 0,2 Semily ,6 3,4 Železný Brod ,7 1,6 9,1 Jilemnice ,5-1,9-2,7 9

10 Přehled složení obyvatelstva z věkových skupin 0-14 let, let a 60 a více let v jednotlivých letech období 2003 až 2007 včetně souhrnů LK Správní obvod ORP Složení obyvatelstva podle věku v % v letech rok Liberecký kraj Liberec Ceská Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradište Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice Porovnání přírůstků stěhováním v jednotlivých správních obvodech včetně souhrnu LK Přírůstek stěhováním Správní obvod ORP Liberecký Kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice

11 Výběr sociálního zabezpečení obyvatel ve stáří Domy s pečovatelskou službou Správní obvod ORP Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice Domovy důchodců Správní obvod ORP Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice Souvislosti životního prostředí Vybavení infrastrukturou s podstatným vlivem na životní prostředí v jednotlivých ORP včetně souhrnu za LK Počet plynofikovaných obcí Správní obvod ORP Liberecký kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice

12 Počet obcí vybavených kanalizací Správní obvod ORP Liberecký kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Turnov Nový Bor Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice Přehledy využití půd v územích jednotlivých ORP Celkové výměry jednotlivých správních území ORP v hektarech včetně souhrnu za LK Celková výměra území Správní obvod ORP Liberecký Kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice

13 Celkové výměry zemědělských půd v jednotlivých správních území ORP v hektarech včetně souhrnu za LK Zemědělská půda celkem Správní obvod ORP Liberecký Kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice Celkové výměry zemědělských orných půd v jednotlivých správních území ORP v hektarech včetně souhrnu za LK Orná půda Správní obvod ORP Liberecký kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice

14 Celkové výměry zahrad v jednotlivých správních území ORP v hektarech včetně souhrnu za LK Zahrady Správní obvod ORP Liberecký Kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice Celkové výměry ovocných sadů v jednotlivých správních území ORP v hektarech včetně souhrnu za LK Ovocné sady Správní obvod ORP Liberecký Kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice

15 Celkové výměry trvalých travních porostů sadů v jednotlivých správních území ORP v hektarech včetně souhrnu za LK Trvale travnaté porosty Správní obvod ORP Liberecký Kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice Hospodářské souvislosti Míry nezaměstnanosti v jednotlivých správních obvodech ORP v letech 2002 až 2005 včetně souhrnu za LK. Míra nezaměstnanosti je počítána na počet ekonomicky aktivních podle SLDB k Míra nezaměstnanosti v % Správní obvod ORP Liberecký kraj 8,6 9,4 9 8,4 Liberec 8 8,8 8,5 7,9 Česká Lípa 9,3 10,4 9,6 8,9 Frýdlant 15,4 17,2 16,7 16,1 Jablonec nad Nisou 7,7 7,8 7,8 6,9 Nový Bor 10,4 10,7 9,9 9,6 Turnov 5,4 5,9 6 5,4 Mnichovo Hradiště 4,7 4,8 5,5 4,3 Tanvald 8,6 9,7 9,6 9,1 Semily 8,4 9,3 9,4 8,9 Železný Brod 5,7 6,1 6,1 5,2 Jilemnice 8,8 8,8 8,9 8,3 15

16 Počty uchazečů o zaměstnání v jednotlivých správních obvodech ORP včetně souhrnu za LK Uchazečem o zaměstnání může být osoba, která splňuje podmínky způsobilosti vystupovat v pracovně právních vztazích a která má trvalý pobyt na území ČR. Správní obvod ORP Počet uchazečů o zaměstnání Ekonomicky aktivní (SLDB k ) Liberecký kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice Přehled podnikatelských právnických osob v jednotlivých správních obvodech ORP včetně souhrnu za LK Počet právnických subjektů celkem Název NUTS Liberecký kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice

17 Přehled podnikatelských fyzických osob v jednotlivých správních obvodech ORP včetně souhrnu za LK Počet fyzických subjektů celkem Název NUTS Liberecký kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice Funkční urbanizovaná území a místní pracovištní systémy vymezené v rámci projektu REPUS- česká část 2007 (ČVUT) 17

18 3. SWOT ANALÝZY 10 TÉMAT Všechny témata jsou zpracována do matice SWOT, před něž jsou položeny grafické výstupy SW analýz zpracovaných pro jednotlivá území obcí formou váh posuzovaných jevů (použita stupnice 1až 3 pro a -1až -3 pro slabé, pro každé téma stanoven základní okruh jevů z databáze dle vyhlášky 500/2006). Není li na vahách pro obec nic zobrazeno, jsou jevy nevýznamné nebo zcela průměrné v dané obci. V krátkém úvodu každého tématu je upřesnění pozice hodnotitele a elementární vztah na tvorbu územního plánu, což je v podstatě mnemotechnická pomůcjka kontroly vazby hodnocených jevů na územní plánování. 3.1 téma 1 horninové prostředí a geologie Toto téma je posouzení skladby litosféry (pevný obal zemského povrchu), jejíž stav a pochody, které v ní probíhají jsou základními činiteli, které ovlivňují živou přírodu [5]. Její složkou je i půda, jejíž specifické využití je obsahem analýza v tématu č.5., proto se tato analýza zaměřuje hlavně na podpovrchovou část (zdroje nerostných surovin, zakládací podmínky, geotermální podmínky,..) Hodnocení území z hlediska tohoto tématu má základní význam při specifikaci zdání územního plánu pro podmínky navrhování ploch těžby nerostů ( 18 vyhl.č.501/2006) grafy horninové prostředí a geologie GEOLOGIE A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ (OBCE) Bílý Kostel nad Nisou Kryštofovo údolí Oldřichov v Hájích Mníšek Nová Ves Chrastava Rynoltice Chotyně Hrádek nad Nisou Janovice v Podještědí Jablonné v Podještědí Zdislava Křižany Janův Důl Osečná Cetenov Hlavice Všelibice Bílá Proseč pod Ještědem Světlá pod Ještědem Český Dub Hodkovice nad Stráž nad Nisou Šimonovice Jeřmanice Dlouhý Most Liberec

19 GEOLOGIE A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ (STAVEBNÍ ÚŘAD) Chrastava Hrádek nad Nisou Jablonné v Podještědí Osečná Český Dub Hodkovice nad Mohelkou Liberec GEOLOGIE A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ (ORP)

20 3.1.2 Matice S-W-O-T horninové prostředí a geologie SILNÉ STRÁNKY rozsáhlá ložiska uranových rud národního významu vyhlášená chráněná ložisková území výhradní ložiska nerostných surovin velké zásoby stavebního a dekoračního materiálu (kámen, písky, Liberecká žula) velká geologická a geomorfologická členitost území stav rekultivace a sanace území po těžbě nerostných surovin zohlednění problematiky kontaminace půd v krajských koncepčních dokumentech potenciál využití geotermální energie na geologických poruchách (Centrum pro výzkum energetického využití litosféry) Odpor občanských sdružení a organizací (Děti Země, ) proti těžbě uranu PŘÍLEŽITOSTI podpora státu v rekultivaci a revitalizaci nejvíce zatížených územích starými zátěžemi (Operační program Životní prostředí - priorita 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží ) zájem investorů o vyhlášení dobývacího prostoru a následnou těžbu uranových rud spolupráce na sanaci a rekultivaci bývalého vojenského prostoru Ralsko zasaženého těžbou možnost využití geotermální energie na geologických poruchách (Centrum pro výzkum energetického využití litosféry) SLABÉ STRÁNKY nedostatečně řešená sanace území po těžbě (Křižany, Osečná) poddolovaná území rostoucí tlak na krajinu v důsledku požadavků těžby staré ekologické zátěže a lokality typu brownfield eroze půdního krytu nesanované opuštěné těžební prostory další ekonomické aktivity zvyšující kontaminaci nebo degradaci půdy přítomnost starých důlních děl (Křižany, Osečná) území ohrožená sesuvy (Křižany, Osečná problematická těžba čediče (Tlustec) výskyt radonu HROZBY Změna energetické koncepce státu(podpora těžby uranu) narušení geologie a hydrogeologie vlivem rozsáhlé povrchové těžby v oblasti Bogatyny pokles atraktivity území způsobený těžbou snížení kvality horninového prostředí způsobený nekvalitní těžbou (uranové ložisko Osečná- Kotel začleněním do technologií Stráž p.r ) klimatické extrémy(vítr, srážky) urychlení erozí a ovlivnění sesuvů 20

21 3.2 téma 2 vodní režim V tomto tématu se posuzuje voda a její působení v přírodních souvislostech. Vodovody a kanalizace jsou prvkem s velmi silným účinkem na dané téma, ale samy o sobě jsou součástí technické infrastruktury. Vodní režim je cyklus pohybu vody v území ovlivňovaný člověkem, přičemž na vodu jsou vázány všechny živé organismy a je nutno z tohoto hlediska důsledně hodnotit činnost člověka. Voda a její pohyby vytvářejí v území energetický potenciál, ale i bezpečnostní rizika [5]. Hodnocení území z hlediska tohoto tématu má základní význam při specifikaci zdání územního plánu pro podmínky navrhování ploch vodních a vodohospodářských ( 13 vyhl.č.501/2006) grafy vodní režim VODNÍ REŽIM (OBCE) Bílý Kostel nad Nisou Kryštofovo údolí Oldřichov v Hájích Mníšek Nová Ves Chrastava Rynoltice Chotyně Hrádek nad Nisou Janovice v Podještědí Jablonné v Podještědí Zdislava Křižany Janův Důl Osečná Cetenov Hlavice Všelibice Bílá Proseč pod Ještědem Světlá pod Ještědem Český Dub Hodkovice nad Stráž nad Nisou Šimonovice Jeřmanice Dlouhý Most Liberec

22 VODNÍ REŽIM (STAVEBNÍ ÚŘAD) Chrastava Hrádek nad Nisou Jablonné v Podještědí Osečná Český Dub Hodkovice nad Mohelkou Liberec VODNÍ REŽIM (ORP)

23 3.2.2 matice S-W-O-T vodní režim SILNÉ STRÁNKY vysoký podíl zalesněných ploch vysoký podíl malých vodotečí přírodní park Ještěd,CHKO Jizerské hory, CHKO Lužické hory chráněné přirozené akumulace podzemních a povrchových vod (Jizerské hory, Lužické hory, Severočeská křída) ochranné pásmo léčivých vod (Vratislavická kyselka) přírodní nivy potoků a řek vodní nádrže a rybníky čistírny odpadních vod a kanalizační soustavy PŘÍLEŽITOSTI vybudování nových přehradních nádrží revitalizace malých i velkých toků (dotace) budování ČOV a kanalizace u všech druhů sídelních útvarů (dotace) zvýšit péči o vodohospodářskou funkci lesa Úpravy toků v rámci komplexních pozemkových úprav SLABÉ STRÁNKY neexistující a nevyhovující obecní kanalizační systém v malých obcích zástavba v záplavovém území kolem vodních toků vyhlášené dobývací prostory rychlý rozvoj individuální výstavby v sídelních útvarech špatná kvalita vody v lokálních studních ohrožování spodních vod nevyhovujícími jímkami a septiky narůstající podíl zastavěných a zpevněných ploch HROZBY riziko vzniku zvláštní povodně pod vodními díly ohrožení hydrogeologické infrastruktury otevřením dobývacích prostorů kolísání ročního úhrnu srážek a vodního stavu na tocích (sucho/povodně) Kalamitní poškození ochranných lesů Znečištění vod ze skládky odpadů (Chotyně a.p.) Tlak developerů na krajinu 23

24 3.3 téma 3 hygiena životního prostředí Vyhodnocení území zejména z pohledu antropocentrického pojetí kapacity životního prostředí podle základních hledisek (hygienické vlastnosti). Doplňující hlediska (krajinářské a urbanistické vlastnosti) jsou akcentována v jiných tématech[5]. Prostředí je tedy posuzováno z pohledu využití prostoru člověkem (ve své podstatě součást živé přírody) za podmínek vytvářejících výtvory lidské činnosti. Hodnocení území z hlediska tohoto tématu má základní význam při specifikaci zdání územního plánu pro podmínky navrhování zejména zastavitelných ploch grafy hygieny životního prostředí HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OBCE) Bílý Kostel nad Nisou Kryštofovo údolí Oldřichov v Hájích Mníšek Nová Ves Chrastava Rynoltice Chotyně Hrádek nad Nisou Janovice v Podještědí Jablonné v Zdislava Křižany Janův Důl Osečná Cetenov Hlavice Všelibice Bílá Proseč pod Ještědem Světlá pod Ještědem Český Dub Hodkovice nad Stráž nad Nisou Šimonovice Jeřmanice Dlouhý Most Liberec

25 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (STAVEBNI ÚŘAD) Chrastava Hrádek nad Nisou Jablonné v Podještědí Osečná Český Dub Hodkovice nad Mohelkou Liberec HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ORP)

26 Matice S-W-O-T hygiena životního prostředí SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY snížení znečištění řek od 90. let zhoršená kvalita ovzduší (REZZO 1 evidována především v centrech měst) na území ORP není provozována místní znečištění ovzduší způsobené žádná skládka nebezpečných odpadů separovaný sběr pro základní druhy odpadů zásobárna a zdroj kvalitní pitné vody evropského významu vysoká úroveň napojení obyvatel na veřejné vodovody s kvalitní pitnou vodou zavedený monitoring invazních druhů rostlin výrazné snížení produkovaných emisí do ovzduší od 90. let vytápěním méně kvalitními palivy přítomnost četných ekologických zátěží staré skládky části území se středním až vysokým stupněm radonového rizika území zatížená hlukem a emisemi z dopravní infrastruktury absence ČOV a kanalizace v menších obcích projekt zohledňující problematiku SEZ, preferující umisťování záměrů do ploch brownfields důsledné naplňování legislativy pro nakládání s odpady PŘÍLEŽITOSTI využití modernějších dostupných technologií při vytápění domácností využití dotací na výstavbu ČOV v obcích využití ČOV ve Stráži pod Ralskem rozvoj plynofikace sloužící k snížení emisí látek znečišťujících ovzduší a zlepšení imisní situace snižování nadměrné hlukové zátěže území budováním obchvatů měst a obcí podpora ekologických druhů dopravy - železnice, cyklodoprava postupné snižování množství odpadů z obalů a zvyšování podílu biologicky rozložitelného odpadu, ukládaného na skládky využití prostředků z evropských fondů na výstavbu zařízení pro nakládání s odpadem odstraňování a rekultivace starých ekologických zátěží vodní tok Lužická Nisa je dosud v kategorii silně znečištěná voda HROZBY Nárůst imisní zátěže z elektrárny Turów Polsko zvyšování intenzity dopravy vedoucí k zvyšování emisí kontaminace podzemních vod starými ekologickými zátěžemi nárůst emisí z plošných zdrojů v důsledku používání nešetrných technologií spalování Obnova těžby uranu - ekologická zátěž v oblasti Stráž pod Ralskem poškozování chráněných území vzrůstem imisí omezení využití území vlivem neřešení problematiky starých ekologických zátěží 26

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SO ORP LIBEREC

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SO ORP LIBEREC ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SO ORP LIBEREC PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 PRVNÍ ÚAP ORP LIBEREC BYLY SPOLUFINANCOVÁNY EVROPSKOU UNIÍ Z DOTAČNÍHO TITULU - IOP 5.3A

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E. Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E. Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV DUBEN 2013 OBSAH Název kapitoly Strana 1. ÚVOD 1 2. PŘEHLED STRATEGICKÝCH

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE pořizovatel: projektant: Doplňující průzkumy a rozbory ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE Městský úřad Tanvald odbor stavební úřad a ŽP úřad územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 3. úplná aktualizace ÚAP ORP Ústí nad Labem 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP ÚSTÍ NAD LABEM ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Magistrát města Ústí nad Labem Odbor rozvoje města úřad

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE Objednatel: Zhotovitel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec Hlavní řešitel zakázky: RNDr.

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE 2011 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE 1. AKTUALIZACE 1. aktualizace B. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A. PODKLADY Zpracovatel: Krajský úřad Jihočeský kraj Odbor regionálního rozvoje, územního

Více

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 203 z hlediska kohezní politiky KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Centrum EP Hradec Králové ČERVENEC 200 2 Obsah. Úvod... 3 2. Základní charakteristika

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území územní plán města Javorník

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec zóna Lidové sady Příloha č. 1 Dokument IPRM. Integrovaný plán rozvoje města Liberec zóna Lidové sady

Integrovaný plán rozvoje města Liberec zóna Lidové sady Příloha č. 1 Dokument IPRM. Integrovaný plán rozvoje města Liberec zóna Lidové sady Integrovaný plán rozvoje města Liberec zóna Lidové sady Příloha č. 1 Dokument IPRM Integrovaný plán rozvoje města Liberec zóna Lidové sady Březen 2009 OBSAH 1. ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE

Více

ÚP Oldřichov v Hájích - Odůvodnění Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AUTORSKÝ KOLEKTIV SAUL s.r.o

ÚP Oldřichov v Hájích - Odůvodnění Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AUTORSKÝ KOLEKTIV SAUL s.r.o Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Územní plán Oldřichov v Hájích Část díla: Odůvodnění textová část Pořizovatel: Obec Oldřichov v Hájích Oldřichov v Hájích č.p. 151 463 31 Chrastava Zhotovitel:

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 460 01 Liberec 4, U Domoviny 491/1, tel.: 485 107 757-9, fax: 485 104 715, e-mail: info@saul.eu, www.saul.eu ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: LIBERECKÝ KRAJ

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Více

Rozbor Udržitelného Rozvoje Území ÚAP území ORP Veselí nad Moravou 2010

Rozbor Udržitelného Rozvoje Území ÚAP území ORP Veselí nad Moravou 2010 Aktualizace původního projektu, který byl spolufinancován z prostředků EU Rozbor Udržitelného Rozvoje Území ÚAP území ORP Veselí nad Moravou 2010 Původní zpracování Územně analytických podkladů správního

Více

1. aktualizace 2010. Textová část

1. aktualizace 2010. Textová část Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Třeboň 1. aktualizace 2010 Textová část Zadavatel: Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II,

Více

Hodnoty a problémy. IPR PRaha. uap Praha /

Hodnoty a problémy. IPR PRaha. uap Praha / Hodnoty a problémy IPR PRaha uap Praha / 2014 Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2014 00 / pořizovatel Odbor stavební a územního plánu MHMP Jungmannova 29/35, Praha 1 zpracovatel Institut plánování

Více

ZPRACOVATEL. Petr Schejbal, Jakub Vik DATUM

ZPRACOVATEL. Petr Schejbal, Jakub Vik DATUM ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VLASTIBOŘICE POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL AUTORSKÝ KOLEKTIV MěÚ Turnov ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch. Michal Čapek, Ing. arch. Alena Švandelíková, Ing.

Více

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE)

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A.

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A. A. HODNOCENÍ VZTAHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJA- TÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI A HODNOCENÍ JE- JICH ZAPRACOVÁNÍ DO ZÚR JMK Pro účely posouzení souladu ZÚR JMK s relevantními

Více

ÚP Zákupy NÁVRH - Odůvodnění. Kapitola Název kapitoly

ÚP Zákupy NÁVRH - Odůvodnění. Kapitola Název kapitoly Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁKUPY Stupeň - fáze: NÁVRH Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: Město Zákupy Borská 5, 471 23 Zákupy ORMI-Úřad územního plánování

Více

3. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LITVÍNOV 2014

3. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LITVÍNOV 2014 Pořizovatel: Městský úřad ORR, úřad územního plánování, 436 91, nám. Míru 11 3. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LITVÍNOV 2014 Zpracovatel: Městský úřad ORR, úřad územního

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Zhotovitel RURÚ: Městský úřad Trhové Sviny

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU OZNÁMENÍ KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., v rozsahu podle přílohy č. 7 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS Duben 2002 1 STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS OBSAH: I. Stručné shrnutí profilu regionu II. SWOT analýza III. Strategická vize a globální cíle IV. Strategické

Více

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště Obsah SEZNAM ZKRATEK... 2 1 SOULAD IPRM S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 2 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA, VIZE, CÍLE 4 2.1 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í č á s t A v y h o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o

Více