ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Textová část PROSINEC Realizováno za finanční účasti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Textová část PROSINEC 2008. Realizováno za finanční účasti"

Transkript

1 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Textová část PROSINEC 2008 Realizováno za finanční účasti 1

2 OBSAH : ZÁKLADNÍ ÚDAJE legislativní rámec organizační rámec vymezení území ORP Liberec ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY územní vymezení širších vztahů Sociodemografické souvislosti Souvislosti životního prostředí Hospodářské souvislosti SWOT ANALÝZY 10 TÉMAT téma 1- horninové prostředí a geologie téma 2 vodní režim téma 3 hygiena životního prostředí téma 4 ochrana přírody a krajiny téma 5 ZPF a PUPFL téma 6 veřejná dopravní a technická infrastruktura téma 7 sociodemografické podmínky téma 8 - bydlení téma 9 - rekreace téma 10 hospodářské podmínky SWOT ANALÝZY 3 PILÍŘE podmínky pro příznivé životní prostředí hospodářský rozvoj soudržnost společenství v území vyhodnocení vztahů udržitelného rozvoje PROBLÉMY K ŘEŠENÍ urbanistické závady dopravní a hygienické závady vzájemné střety záměrů na provedení změn v území střety záměrů s limity využití území ohrožení území povodněmi a jinými rizikovými přír. jevy zkratky a literatura Zkratky a pojmy Literatura. 66 2

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 Legislativní rámec ÚAP jsou definovány zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (zejména 25-29) a jeho prováděcí vyhláškou č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovacích podkladech a způsobu evidence územně plánovací dokumentace. Povinnost pořídit ÚAP ORP LIBEREC Magistrátem města Liberec, jako příslušného úřadu územního plánování, je daná ustanovením 6 a 27 stavebního zákona. 1.2 Organizační rámec Organizační řád Magistrátu města Libercce ( vnitřní směrnice Rady města Liberec č. 01 RM Organizační řád Magistrátu města Liberec aktualizovaná v lednu 2008) ukládá výkon státní správy na úseku územního plánování dvěma organizačním složkám úřadu: 1)Oddělení územního plánování, Odbor stavební úřad 2)Oddělení územního plánu, Odbor Strategie a územní koncepce Kvalifikační požadavky podle ustanovení 24 ve spojení s 189 odst.3 stavebního zákona: Odbor strategie a územní koncepce. oddělení územních strategií a analýz splňují pracovníci:ing. arch. Petr Kincl (architekt správy ÚP), Ing. arch. Ivana Vitoušová (architekt veřejného prostoru města),ing. Lubor Franců (specialista analytik a demograf) Odbor stavební úřad, Oddělení územního plánování: Simona Petrovičová (od 03/2007 na mateřské dovolené), ostatní pracovníci oddělení mají ZOZ pro územní plánování, ale nesplňují ostatní podmínky kvalifikace. Pro činnost oddělení je zajištěn příkazem tajemníka od výkon odborného dozoru kvalifikovaným pracovníkem Ing.Luborem Franců. Pořizovatel ÚAP ORP LIBEREC: Magistrát města Liberec, nám.dr.e.beneše 1, Liberec 1 Odborná spolupráce: Urbanismus: Ing.arch. Jan Sedlák,aut.architekt ČKA 21,Purkyňova 11, Praha 1 GIS systém: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědněhumanitní a pedagogická, Katedra geografie, Voroněžská 13, Liberec Zpracovatel ÚAP ORP LIBEREC: Oddělení územního plánování, Odbor stavební úřad MML Jaroslav Urban, Ing.Marek Veselý, Radim Stanka Oddělení územních strategií a analýz, Odbor Strategie a územní koncepce MML Ing. Pavel Přenosil (výkresy,gis) Subdodávky: Ing.Ladislav Křenek, dopravní specialista PIP SERVIS Liberec - RNDr.Václav Poštolka, Ph.D., sociodemografie Český svaz stavebních inženýrů, pobočka Liberec, vodní režim a cyklistika,turistika. 3

4 1.3 Vymezení území ORP Liberec Přehled obcí správního obvodu úřadu územního plánování v Liberci se základními údaji: kód status obvod počet rozloha rada obce název obce/města obce SÚ obyvatel (ha) zastupitelstvo SM/O LIBC Liberec III RM + ZM DLMO Dlouhý Most O I ZO JERM Jeřmanice O I ZO SIMN Šimonovice O I ZO STRN Stráž nad Nisou O I ZO Hodkovice nad HODK Mohelkou M II HODK RM + ZM CDUB Český Dub M II RM + ZM Světlá pod SVTL Ještědem O I ZO Proseč pod PRSC Ještědem O I ZO BILA Bílá O I ZO VSLB Všelibice O I RO + ZO HLAV Hlavice O I ZO CETN Cetenov O I ZO OSEC Osečná M I RM + ZM JDUL Janův Důl O I ZO KRIZ Křižany O I ZO ZDIS Zdislava O I ZO Jablonné v JABL Podještědí M II RM + ZM JABL Janovice v JANP Podještědí O I ZO HRNN Hrádek nad Nisou M II RM + ZM CHOT Chotyně O I ZO RNLT Rynoltice O I ZO CHRA Chrastava M II RM + ZM NVES Nová Ves O I ZO MNIS Mníšek O I ZO OLDR Oldřichov v Hájích O I ZO KRUD Kryštofovo údolí O I ZO BKNN Liberec Český Dub Osečná Hrádek nad nisou Chrastava Bílý Kostel nad Nisou O I ZO CELKEM ORP Liberec X X * X * součet zaokrouhlených údajů SM/O III statutární město/obec s rozšířenou působností M II město s pověřeným úřadem M I město O I obec 4

5 Přehledová mapa území správního obvodu ORP Liberec Přehled katastrálních území jednotlivých obcí KATASTRY OBCÍ kód kód KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ rozloha název OBCE obce k.ú. název k.ú. (ha) Liberec LIBC Radčice u Krásné Studánky 321,56 Liberec LIBC Ruprechtice 623,75 Liberec LIBC Dolní Hanychov 113,02 Liberec LIBC Horní Růžodol 119,41 Liberec LIBC Horní Hanychov 743,41 Liberec LIBC Hluboká u Liberce 226,92 Liberec LIBC Františkov u Liberce 106,83 Liberec LIBC Doubí u Liberce 341,69 Liberec LIBC Janův Důl u Liberce 34,78 5

6 Liberec LIBC Kateřinky u Liberce 506,07 Liberec LIBC Karlinky 100,76 Liberec LIBC Kunratice u Liberce 186,56 Liberec LIBC Horní Suchá u Liberce 572,44 Liberec LIBC Liberec 621,70 Liberec LIBC Staré Pavlovice 172,92 Liberec LIBC Rudolfov 48,75 Liberec LIBC Pilínkov 207,78 Liberec LIBC Krásná Studánka 587,35 Liberec LIBC Nové Pavlovice 51,37 Liberec LIBC Ostašov u Liberce 160,64 Liberec LIBC Machnín 1 132,58 Liberec LIBC Starý Harcov 1 167,04 Liberec LIBC Vratislavice nad Nisou 1 292,09 Liberec LIBC Svárov u Liberce 125,21 Liberec LIBC Vesec u Liberce 441,94 Liberec LIBC Rochlice u Liberce 391,00 Liberec LIBC Růžodol I 336,31 Dlouhý Most DLMO Dlouhý Most 302,99 Dlouhý Most DLMO Javorník u Dlouhého Mostu 141,47 Jeřmanice JERM Jeřmanice 437,27 Šimonovice SIMN Minkovice 320,11 Šimonovice SIMN Rašovka 259,66 Šimonovice SIMN Šimonovice 139,42 Stráž nad Nisou STRN Stráž nad Nisou 328,04 Hodkovice nad Mohelkou HODK Hodkovice nad Mohelkou 143,34 Hodkovice nad Mohelkou HODK Záskalí 387,30 Hodkovice nad Mohelkou HODK Jílové u Hodkovic nad Mohelkou 150,13 Hodkovice nad Mohelkou HODK Radoňovice 50,57 Český Dub CDUB Smržov u Českého Dubu 279,83 Český Dub CDUB Sobákov 125,27 Český Dub CDUB Český Dub 903,79 Český Dub CDUB Starý Dub 212,47 Český Dub CDUB Modlibohov 264,93 Český Dub CDUB Loukovičky 111,33 Český Dub CDUB Libíč 359,30 Světlá pod Ještědem SVTL Světlá pod Ještědem 792,24 Světlá pod Ještědem SVTL Rozstání pod Ještědem 526,74 Proseč pod Ještědem PRSC Javorník u Českého Dubu 459,64 Proseč pod Ještědem PRSC Proseč pod Ještědem 370,48 Bílá BILA Bílá u Českého Dubu 453,58 Bílá BILA Petrašovice 811,47 Bílá BILA Vlčetín u Bílé 414,73 Bílá BILA Chvalčovice 366,66 Bílá BILA Hradčany u Českého Dubu 589,16 Všelibice VSLB Benešovice u Všelibic 385,21 Všelibice VSLB Malčice u Všelibic 104,18 Všelibice VSLB Všelibice 602,90 Všelibice VSLB Nesvačily u Všelibic 152,05 Všelibice VSLB Březová u Všelibic 264,91 Všelibice VSLB Přibyslavice 334,23 Hlavice HLAV Vápno 427,40 6

7 Hlavice HLAV Hlavice 399,60 Cetenov CETN Cetenov 405,74 Cetenov CETN Hrubý Lesnov 199,42 Osečná OSEC Lázně Kundratice 788,87 Osečná OSEC Kotel 436,07 Osečná OSEC Zábrdí u Osečné 261,57 Osečná OSEC Osečná 297,65 Osečná OSEC Chrastná 399,85 Osečná OSEC Druzcov 622,08 Janův Důl JDUL Janův Důl 454,70 Křižany KRIZ Křižany 1 597,00 Křižany KRIZ Žibřidice 1 257,57 Zdislava ZDIS Zdislava 979,53 Jablonné v Podještědí JABL Postřelná 616,04 Jablonné v Podještědí JABL Lvová 573,35 Jablonné v Podještědí JABL Jablonné v Podještědí 295,02 Jablonné v Podještědí JABL Markvartice v Podještědí 654,14 Jablonné v Podještědí JABL Heřmanice v Podještědí 1 923,83 Jablonné v Podještědí JABL Česká Ves v Podještědí 570,66 Jablonné v Podještědí JABL Kněžice v Lužických horách 561,75 Jablonné v Podještědí JABL Petrovice v Lužických horách 590,38 Janovice v Podještědí JANP Janovice v Podještědí 634,28 Hrádek nad Nisou HRNN Donín u Hrádku nad Nisou 321,05 Hrádek nad Nisou HRNN Dolní Suchá u Chotyně 447,66 Hrádek nad Nisou HRNN Oldřichov na Hranicích 554,92 Hrádek nad Nisou HRNN Loučná 467,62 Hrádek nad Nisou HRNN Václavice u Hrádku nad Nisou 1 567,86 Hrádek nad Nisou HRNN Hrádek nad Nisou 551,00 Hrádek nad Nisou HRNN Dolní Sedlo 943,98 Chotyně CHOT Chotyně 567,21 Chotyně CHOT Grabštejn 337,13 Rynoltice RNLT Rynoltice 711,91 Rynoltice RNLT Jítrava 863,16 Rynoltice RNLT Polesí u Rynoltic 195,65 Chrastava CHRA Chrastava II 115,46 Chrastava CHRA Andělská Hora u Chrastavy 362,13 Chrastava CHRA Dolní Chrastava 301,57 Chrastava CHRA Dolní Vítkov 484,98 Chrastava CHRA Horní Chrastava 528,87 Chrastava CHRA Chrastava I 278,97 Chrastava CHRA Horní Vítkov 674,23 Nová Ves NVES Mlýnice 119,88 Nová Ves NVES Nová Ves u Chrastavy 1 114,50 Mníšek MNIS Mníšek u Liberce 709,02 Mníšek MNIS Fojtka 1 835,04 Oldřichov v Hájích OLDR Oldřichov v Hájích 1 624,59 Kryštofovo údolí KRUD Kryštofovo Údolí 1 127,19 Kryštofovo údolí KRUD Novina u Liberce 605,94 Bílý Kostel nad Nisou BKNN Bílý Kostel nad Nisou 2 124,49 Bílý Kostel nad Nisou BKNN Panenská Hůrka 448,83 Celkem * ,61 * součet z údajů Katasrálního úřadu v m2 7

8 2. ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY 2.1 územní vymezení širších vztahů Území ORP Liberec je situováno prakticky ve středu území Libereckého kraje. Město Liberec je sídlem Libereckého kraje (Krajského úřadu Libereckého kraje). Přehledová mapa území Libereckého kraje s určením pozice ORP Liberec a jeho pozice vůči územím ostatních ORP Libereckého kraje. Severní hranice území ORP je současně hranicí Libereckého kraje a hranicí České republiky s Německem (Sasko) a Polskem. Jižní cíp území ORP Liberec území je hranicí Libereckého a Středočeského kraje. Sousedícím územím ORP ve Středočeském kraji je ORP Mnichovo Hradiště. ORP přímo sousedící s územím ORP Liberec: ORP Nový Bor ORP Česká Lípa ORP Mnichovo Hradiště (Středočeský kraj) ORP Turnov ORP Jablonec nad Nisou ORP Frýdlant 8

9 2.2 Sociodemografické souvislosti (zdroj ČSÚ, databáze RIS,IRIS) Základní sociodemografické údaje širšího území ORP Liberec celkem kraj správní obvod ORP Rozloha v km 2 v obvodu ORP Počet obyvatel v sídle ORP (2006) Hustota osídlení Počet obcí Liberecký kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice Přehled přírůstků obyvatelstva v jednotlivých správních obvodech Vybrané demografické údaje ORP v roce 2007 v oblasti sociálního prostředí Stav Přírůstek obyvatelstva na 1000 obyv. středního Správní obvod obyvatel stavu ORP k Celkový Přirozený Stěhováním Liberec ,6 1,8 8,8 Česká Lípa ,4 4,2 3,2 Frýdlant ,2 2,9 2,3 Jablonec nad Nisou ,4 2,2 7,2 Nový Bor ,6 1,7 6,9 Turnov ,1-0,4 6,6 Mnichovo Hradiště ,3-1,2 15,5 Tanvald ,8-1 0,2 Semily ,6 3,4 Železný Brod ,7 1,6 9,1 Jilemnice ,5-1,9-2,7 9

10 Přehled složení obyvatelstva z věkových skupin 0-14 let, let a 60 a více let v jednotlivých letech období 2003 až 2007 včetně souhrnů LK Správní obvod ORP Složení obyvatelstva podle věku v % v letech rok Liberecký kraj Liberec Ceská Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradište Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice Porovnání přírůstků stěhováním v jednotlivých správních obvodech včetně souhrnu LK Přírůstek stěhováním Správní obvod ORP Liberecký Kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice

11 Výběr sociálního zabezpečení obyvatel ve stáří Domy s pečovatelskou službou Správní obvod ORP Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice Domovy důchodců Správní obvod ORP Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice Souvislosti životního prostředí Vybavení infrastrukturou s podstatným vlivem na životní prostředí v jednotlivých ORP včetně souhrnu za LK Počet plynofikovaných obcí Správní obvod ORP Liberecký kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice

12 Počet obcí vybavených kanalizací Správní obvod ORP Liberecký kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Turnov Nový Bor Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice Přehledy využití půd v územích jednotlivých ORP Celkové výměry jednotlivých správních území ORP v hektarech včetně souhrnu za LK Celková výměra území Správní obvod ORP Liberecký Kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice

13 Celkové výměry zemědělských půd v jednotlivých správních území ORP v hektarech včetně souhrnu za LK Zemědělská půda celkem Správní obvod ORP Liberecký Kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice Celkové výměry zemědělských orných půd v jednotlivých správních území ORP v hektarech včetně souhrnu za LK Orná půda Správní obvod ORP Liberecký kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice

14 Celkové výměry zahrad v jednotlivých správních území ORP v hektarech včetně souhrnu za LK Zahrady Správní obvod ORP Liberecký Kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice Celkové výměry ovocných sadů v jednotlivých správních území ORP v hektarech včetně souhrnu za LK Ovocné sady Správní obvod ORP Liberecký Kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice

15 Celkové výměry trvalých travních porostů sadů v jednotlivých správních území ORP v hektarech včetně souhrnu za LK Trvale travnaté porosty Správní obvod ORP Liberecký Kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice Hospodářské souvislosti Míry nezaměstnanosti v jednotlivých správních obvodech ORP v letech 2002 až 2005 včetně souhrnu za LK. Míra nezaměstnanosti je počítána na počet ekonomicky aktivních podle SLDB k Míra nezaměstnanosti v % Správní obvod ORP Liberecký kraj 8,6 9,4 9 8,4 Liberec 8 8,8 8,5 7,9 Česká Lípa 9,3 10,4 9,6 8,9 Frýdlant 15,4 17,2 16,7 16,1 Jablonec nad Nisou 7,7 7,8 7,8 6,9 Nový Bor 10,4 10,7 9,9 9,6 Turnov 5,4 5,9 6 5,4 Mnichovo Hradiště 4,7 4,8 5,5 4,3 Tanvald 8,6 9,7 9,6 9,1 Semily 8,4 9,3 9,4 8,9 Železný Brod 5,7 6,1 6,1 5,2 Jilemnice 8,8 8,8 8,9 8,3 15

16 Počty uchazečů o zaměstnání v jednotlivých správních obvodech ORP včetně souhrnu za LK Uchazečem o zaměstnání může být osoba, která splňuje podmínky způsobilosti vystupovat v pracovně právních vztazích a která má trvalý pobyt na území ČR. Správní obvod ORP Počet uchazečů o zaměstnání Ekonomicky aktivní (SLDB k ) Liberecký kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice Přehled podnikatelských právnických osob v jednotlivých správních obvodech ORP včetně souhrnu za LK Počet právnických subjektů celkem Název NUTS Liberecký kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice

17 Přehled podnikatelských fyzických osob v jednotlivých správních obvodech ORP včetně souhrnu za LK Počet fyzických subjektů celkem Název NUTS Liberecký kraj Liberec Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Nový Bor Turnov Mnichovo Hradiště Tanvald Semily Železný Brod Jilemnice Funkční urbanizovaná území a místní pracovištní systémy vymezené v rámci projektu REPUS- česká část 2007 (ČVUT) 17

18 3. SWOT ANALÝZY 10 TÉMAT Všechny témata jsou zpracována do matice SWOT, před něž jsou položeny grafické výstupy SW analýz zpracovaných pro jednotlivá území obcí formou váh posuzovaných jevů (použita stupnice 1až 3 pro a -1až -3 pro slabé, pro každé téma stanoven základní okruh jevů z databáze dle vyhlášky 500/2006). Není li na vahách pro obec nic zobrazeno, jsou jevy nevýznamné nebo zcela průměrné v dané obci. V krátkém úvodu každého tématu je upřesnění pozice hodnotitele a elementární vztah na tvorbu územního plánu, což je v podstatě mnemotechnická pomůcjka kontroly vazby hodnocených jevů na územní plánování. 3.1 téma 1 horninové prostředí a geologie Toto téma je posouzení skladby litosféry (pevný obal zemského povrchu), jejíž stav a pochody, které v ní probíhají jsou základními činiteli, které ovlivňují živou přírodu [5]. Její složkou je i půda, jejíž specifické využití je obsahem analýza v tématu č.5., proto se tato analýza zaměřuje hlavně na podpovrchovou část (zdroje nerostných surovin, zakládací podmínky, geotermální podmínky,..) Hodnocení území z hlediska tohoto tématu má základní význam při specifikaci zdání územního plánu pro podmínky navrhování ploch těžby nerostů ( 18 vyhl.č.501/2006) grafy horninové prostředí a geologie GEOLOGIE A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ (OBCE) Bílý Kostel nad Nisou Kryštofovo údolí Oldřichov v Hájích Mníšek Nová Ves Chrastava Rynoltice Chotyně Hrádek nad Nisou Janovice v Podještědí Jablonné v Podještědí Zdislava Křižany Janův Důl Osečná Cetenov Hlavice Všelibice Bílá Proseč pod Ještědem Světlá pod Ještědem Český Dub Hodkovice nad Stráž nad Nisou Šimonovice Jeřmanice Dlouhý Most Liberec

19 GEOLOGIE A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ (STAVEBNÍ ÚŘAD) Chrastava Hrádek nad Nisou Jablonné v Podještědí Osečná Český Dub Hodkovice nad Mohelkou Liberec GEOLOGIE A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ (ORP)

20 3.1.2 Matice S-W-O-T horninové prostředí a geologie SILNÉ STRÁNKY rozsáhlá ložiska uranových rud národního významu vyhlášená chráněná ložisková území výhradní ložiska nerostných surovin velké zásoby stavebního a dekoračního materiálu (kámen, písky, Liberecká žula) velká geologická a geomorfologická členitost území stav rekultivace a sanace území po těžbě nerostných surovin zohlednění problematiky kontaminace půd v krajských koncepčních dokumentech potenciál využití geotermální energie na geologických poruchách (Centrum pro výzkum energetického využití litosféry) Odpor občanských sdružení a organizací (Děti Země, ) proti těžbě uranu PŘÍLEŽITOSTI podpora státu v rekultivaci a revitalizaci nejvíce zatížených územích starými zátěžemi (Operační program Životní prostředí - priorita 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží ) zájem investorů o vyhlášení dobývacího prostoru a následnou těžbu uranových rud spolupráce na sanaci a rekultivaci bývalého vojenského prostoru Ralsko zasaženého těžbou možnost využití geotermální energie na geologických poruchách (Centrum pro výzkum energetického využití litosféry) SLABÉ STRÁNKY nedostatečně řešená sanace území po těžbě (Křižany, Osečná) poddolovaná území rostoucí tlak na krajinu v důsledku požadavků těžby staré ekologické zátěže a lokality typu brownfield eroze půdního krytu nesanované opuštěné těžební prostory další ekonomické aktivity zvyšující kontaminaci nebo degradaci půdy přítomnost starých důlních děl (Křižany, Osečná) území ohrožená sesuvy (Křižany, Osečná problematická těžba čediče (Tlustec) výskyt radonu HROZBY Změna energetické koncepce státu(podpora těžby uranu) narušení geologie a hydrogeologie vlivem rozsáhlé povrchové těžby v oblasti Bogatyny pokles atraktivity území způsobený těžbou snížení kvality horninového prostředí způsobený nekvalitní těžbou (uranové ložisko Osečná- Kotel začleněním do technologií Stráž p.r ) klimatické extrémy(vítr, srážky) urychlení erozí a ovlivnění sesuvů 20

21 3.2 téma 2 vodní režim V tomto tématu se posuzuje voda a její působení v přírodních souvislostech. Vodovody a kanalizace jsou prvkem s velmi silným účinkem na dané téma, ale samy o sobě jsou součástí technické infrastruktury. Vodní režim je cyklus pohybu vody v území ovlivňovaný člověkem, přičemž na vodu jsou vázány všechny živé organismy a je nutno z tohoto hlediska důsledně hodnotit činnost člověka. Voda a její pohyby vytvářejí v území energetický potenciál, ale i bezpečnostní rizika [5]. Hodnocení území z hlediska tohoto tématu má základní význam při specifikaci zdání územního plánu pro podmínky navrhování ploch vodních a vodohospodářských ( 13 vyhl.č.501/2006) grafy vodní režim VODNÍ REŽIM (OBCE) Bílý Kostel nad Nisou Kryštofovo údolí Oldřichov v Hájích Mníšek Nová Ves Chrastava Rynoltice Chotyně Hrádek nad Nisou Janovice v Podještědí Jablonné v Podještědí Zdislava Křižany Janův Důl Osečná Cetenov Hlavice Všelibice Bílá Proseč pod Ještědem Světlá pod Ještědem Český Dub Hodkovice nad Stráž nad Nisou Šimonovice Jeřmanice Dlouhý Most Liberec

22 VODNÍ REŽIM (STAVEBNÍ ÚŘAD) Chrastava Hrádek nad Nisou Jablonné v Podještědí Osečná Český Dub Hodkovice nad Mohelkou Liberec VODNÍ REŽIM (ORP)

23 3.2.2 matice S-W-O-T vodní režim SILNÉ STRÁNKY vysoký podíl zalesněných ploch vysoký podíl malých vodotečí přírodní park Ještěd,CHKO Jizerské hory, CHKO Lužické hory chráněné přirozené akumulace podzemních a povrchových vod (Jizerské hory, Lužické hory, Severočeská křída) ochranné pásmo léčivých vod (Vratislavická kyselka) přírodní nivy potoků a řek vodní nádrže a rybníky čistírny odpadních vod a kanalizační soustavy PŘÍLEŽITOSTI vybudování nových přehradních nádrží revitalizace malých i velkých toků (dotace) budování ČOV a kanalizace u všech druhů sídelních útvarů (dotace) zvýšit péči o vodohospodářskou funkci lesa Úpravy toků v rámci komplexních pozemkových úprav SLABÉ STRÁNKY neexistující a nevyhovující obecní kanalizační systém v malých obcích zástavba v záplavovém území kolem vodních toků vyhlášené dobývací prostory rychlý rozvoj individuální výstavby v sídelních útvarech špatná kvalita vody v lokálních studních ohrožování spodních vod nevyhovujícími jímkami a septiky narůstající podíl zastavěných a zpevněných ploch HROZBY riziko vzniku zvláštní povodně pod vodními díly ohrožení hydrogeologické infrastruktury otevřením dobývacích prostorů kolísání ročního úhrnu srážek a vodního stavu na tocích (sucho/povodně) Kalamitní poškození ochranných lesů Znečištění vod ze skládky odpadů (Chotyně a.p.) Tlak developerů na krajinu 23

24 3.3 téma 3 hygiena životního prostředí Vyhodnocení území zejména z pohledu antropocentrického pojetí kapacity životního prostředí podle základních hledisek (hygienické vlastnosti). Doplňující hlediska (krajinářské a urbanistické vlastnosti) jsou akcentována v jiných tématech[5]. Prostředí je tedy posuzováno z pohledu využití prostoru člověkem (ve své podstatě součást živé přírody) za podmínek vytvářejících výtvory lidské činnosti. Hodnocení území z hlediska tohoto tématu má základní význam při specifikaci zdání územního plánu pro podmínky navrhování zejména zastavitelných ploch grafy hygieny životního prostředí HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OBCE) Bílý Kostel nad Nisou Kryštofovo údolí Oldřichov v Hájích Mníšek Nová Ves Chrastava Rynoltice Chotyně Hrádek nad Nisou Janovice v Podještědí Jablonné v Zdislava Křižany Janův Důl Osečná Cetenov Hlavice Všelibice Bílá Proseč pod Ještědem Světlá pod Ještědem Český Dub Hodkovice nad Stráž nad Nisou Šimonovice Jeřmanice Dlouhý Most Liberec

25 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (STAVEBNI ÚŘAD) Chrastava Hrádek nad Nisou Jablonné v Podještědí Osečná Český Dub Hodkovice nad Mohelkou Liberec HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ORP)

26 Matice S-W-O-T hygiena životního prostředí SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY snížení znečištění řek od 90. let zhoršená kvalita ovzduší (REZZO 1 evidována především v centrech měst) na území ORP není provozována místní znečištění ovzduší způsobené žádná skládka nebezpečných odpadů separovaný sběr pro základní druhy odpadů zásobárna a zdroj kvalitní pitné vody evropského významu vysoká úroveň napojení obyvatel na veřejné vodovody s kvalitní pitnou vodou zavedený monitoring invazních druhů rostlin výrazné snížení produkovaných emisí do ovzduší od 90. let vytápěním méně kvalitními palivy přítomnost četných ekologických zátěží staré skládky části území se středním až vysokým stupněm radonového rizika území zatížená hlukem a emisemi z dopravní infrastruktury absence ČOV a kanalizace v menších obcích projekt zohledňující problematiku SEZ, preferující umisťování záměrů do ploch brownfields důsledné naplňování legislativy pro nakládání s odpady PŘÍLEŽITOSTI využití modernějších dostupných technologií při vytápění domácností využití dotací na výstavbu ČOV v obcích využití ČOV ve Stráži pod Ralskem rozvoj plynofikace sloužící k snížení emisí látek znečišťujících ovzduší a zlepšení imisní situace snižování nadměrné hlukové zátěže území budováním obchvatů měst a obcí podpora ekologických druhů dopravy - železnice, cyklodoprava postupné snižování množství odpadů z obalů a zvyšování podílu biologicky rozložitelného odpadu, ukládaného na skládky využití prostředků z evropských fondů na výstavbu zařízení pro nakládání s odpadem odstraňování a rekultivace starých ekologických zátěží vodní tok Lužická Nisa je dosud v kategorii silně znečištěná voda HROZBY Nárůst imisní zátěže z elektrárny Turów Polsko zvyšování intenzity dopravy vedoucí k zvyšování emisí kontaminace podzemních vod starými ekologickými zátěžemi nárůst emisí z plošných zdrojů v důsledku používání nešetrných technologií spalování Obnova těžby uranu - ekologická zátěž v oblasti Stráž pod Ralskem poškozování chráněných území vzrůstem imisí omezení využití území vlivem neřešení problematiky starých ekologických zátěží 26

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin Klobouky u Brna Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor Velké Němčice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území města Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576569 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,1 Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. Část C-F VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. dle přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. Část C-F VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. dle přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA Část C-F VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ dle přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5)

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) okres LIBEREC okres ČESKÁ LÍPA obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) Bílá 60 100 80 Bezděz Bílý Kostel nad Nisou 80 100 90 Blatce Bílý Potok 70 150 110 Blíževedly Bulovka 60 100 80 Bohatice Cetenov

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE II/A. PILÍŘ OSPODÁŘSKÝ A.1 OSPODÁŘSKÁ ZÁKLADNA - značná výměra zemědělských

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Mydlovary. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna- Jihočeská knihovna roku Hřiště Pošta Sběrný dvůr

Mydlovary. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna- Jihočeská knihovna roku Hřiště Pošta Sběrný dvůr Mydlovary Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Štěpánovice. Vybavenost obce Hřbitov Hasičská zbrojnice Pošta Knihovna Sběrný dvůr Hřiště Základní a mateřská škola

Štěpánovice. Vybavenost obce Hřbitov Hasičská zbrojnice Pošta Knihovna Sběrný dvůr Hřiště Základní a mateřská škola Štěpánovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

SWOT analýza. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk. Objednatel: Město Rumburk

SWOT analýza. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk. Objednatel: Město Rumburk Název projektu: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk SWOT analýza Objednatel: Město Rumburk Zhotovitel: Geo Data, s.r.o. CTN - INFO s.r.o. Datum zpracování: listopad 2008 1 Území

Více

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území . AKTUALIZACE Rozbor udržitelného rozvoje území R U R Ú PRACOVNÍ VERZE K PROJEDNÁNÍ S OBCEMI Zpracovatel: Městský úřad Vimperk odbor výstavby a územního plánování Ing. Filip Takáč úřad územního plánování

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Zvíkov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

Břehov. Vybavenost obce Sběrný dvůr Knihovna Požární zbrojnice náves

Břehov. Vybavenost obce Sběrný dvůr Knihovna Požární zbrojnice náves Břehov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sběrný

Více

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji I. Úvodní statistické informace o sledovaném území - Počet obcí - Rozloha obcí / ORP - Počty obyvatel - Stav ÚPD včetně změn ve sledovaném území II. Podklady pro rozbor

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 12 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍIDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 12 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍIDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU ZMĚNY Č. 12 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍIDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 73, 463 34 HRÁDEK NAD NISOU BC. LUCIE

Více