Centrum pro rodinu Hradec Králové. Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum pro rodinu Hradec Králové. Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK"

Transkript

1 Centrum pro rodinu Hradec Králové Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK 2008

2 Proč jsme Centrum pro rodinu Hradec Králové bylo založeno jako součást Královéhradeckého biskupství. Bylo zřízeno biskupem Karlem Otčenáškem na jaře v roce Svým zaměřením vyšlo ze zkušenosti Hnutí československá rodina. V současné době má Centrum pro rodinu Hradec Králové dvě stálá pracoviště: jedno v Hradci Králové v budově Nového Adalbertina a druhé v Pardubicích. Občanské sdružení Centrum pro rodinu Hradec Králové (CPR) bylo založeno o 10 let později. Toto občanské sdružení je zároveň členem Asociace center pro rodinu v ČR (ACER). Proč rodina Několik podstatných věcí každý z nás musí na tomto světě mít, aby vůbec byl. Jednou z prvních je rodina. Máme ji, nebo jsme ji měli, nebo ji mít budeme. Proto naším cílem je, aby rodina byla místem spokojeného života pro každého, kdo v ní žije. Poslání Dobrá rodina a kvalitní výchova dětí jsou témata, která leží na srdci snad každému člověku jak v naší společnosti, tak na celém světě. Vytvářet prorodinné klima pro uskutečňování těchto cílů je hlavním důvodem existence Centra pro rodinu Hradec Králové o. s. Co děláme Rodina je hodnotou, která má nezpochybnitelný a klíčový význam v životě každého člověka. Úroveň života v rodinách se přímo odráží i na úrovni života společnosti, ve které rodiny žijí. Proto je pozitivní působení na rodiny ve svém důsledku i pozitivním působením na stav společnosti. Všechny aktivity centra pro rodinu směřují k podpoře rodiny ve společnosti a prevenci negativních vlivů na osoby, které v nich žijí. Co nabízíme K preventivním činnostem centra řadíme přípravu snoubenců na život v manželství a v rodině. Při přípravě by partneři měli dobře poznat své silné i slabé stránky a připravit se na obtíže, které jim soužití může přinést. Do preventivních aktivit dále patří pořádání besed a přednášek. Mezi nejdůležitější témata patří komunikace mezi partnery, komunikace v rodině, mezigenerační vztahy, sexualita a regulace plodnosti, výchova dětí a výběr partnera. Zájemce seznamujeme se spolehlivou a ekonomickou symptotermální metodou přirozeného plánování rodičovství. Velkou odměnou pro nás bývá zjištění, že se rodičům podařilo počít pomocí této metody dítě, ačkoli už byli pokládáni za neplodný pár. V opačném případě zase přesné určení plodných a neplodných období v cyklu ženy napomáhá regulovat početí bez hormonálních antikoncepčních prostředků. Nabízíme tzv. kurzy osobnosti, kde ve skupině vedené psychoterapeuty může člověk lépe dospět k sebepoznání, objevit své schopnosti a příčiny svých problémů a zkoumat své vztahy. Pro věřící páry, které chtějí oživit a prohloubit vztahy nejen k sobě samému a k sobě navzájem, organizujeme duchovní obnovy. Tyto programy vedou duchovní, kteří mají zkušenosti s rodinami, s rodinami spolupracují a rodinám se pravidelně věnují. Pro - 2 -

3 obnovy vybíráme vhodná místa, kde člověk nalezne ticho a kde se může soustředit, zklidnit a vnitřně trochu vyrovnat. Pro naše dobrovolné spolupracovníky pořádáme pravidelná doškolovací setkání, odborné besedy a kurzy. Ve spolupráci s ostatními centry v České republice nabízíme Manželská setkání - týdenní rekreačně-vzdělávací pobyty pro manželské páry, Programové i tematické pobyty pro rodiny s dětmi jsou většinou týdenní. Během dne je program charakteru spíše sportovně rekreačního, večer jsou na programu různé besedy a debaty na téma výchovy, komunikace, vzájemných vztahů a života v rodině. Programy jsou společné pro celé rodiny, ale i některé programy jsou zvlášť pro rodiče, děti a mládež. Programové i tematické víkendy pro ženy a víkendy pro muže jsou krátkodobé pobyty zaměřené většinou tak, že se v nich prolíná program jak duchovní, tvořivý, sportovní, tak i rekreační. Víkendy pro muže a ženy jsou většinou tematicky laděny na zklidnění a ztišení se. Víkendy pro matky a dcery, víkendy pro otce a děti a mnoho dalších jsou krátkodobé pobyty zaměřené většinou tak, že se v nich prolíná program duchovní, tvořivý, sportovní i rekreační. Víkendy s dětmi jsou však plné her, napínavých soutěží a společné zábavy. Tyto akce mají vést hlavně k tomu, aby si rodiče našli na své děti čas a aspoň občas se jim plně věnovali, dokázali je vyslechnout a něco krásného společně prožít. Setkání rodin jedná se o pravidelná měsíční setkání rodin s dětmi. Program je připravován dle počasí a ročního období. Nabízí se tu sportovní vyžití, osobní sdílení, kultura, různé besedy apod. Programy bývají jak společné pro celé rodiny, tak zvlášť pro děti, mládež i dospělé. CPR HK se podílí na setkáních rodin v Rychnově nad Kněžnou, setkání rodin ACS Podorlicko a na požádání i v jiných částech kraje. Programové dopoledne pro děti s maminkami na mateřské dovolené je pravidelná činnost (zpravidla 1x týdně) zaměřená na děti. Je to dopoledne plné her, zábavy i poučení. Maminky se dle potřeby do programu osobně zapojují a některé programy si samy připravují. CPR HK přímo podporuje programové dopoledne v Rychnově nad Kněžnou. Kurzy pro maminky na mateřské dovolené jsou rozděleny do dvou typů. První kurz je tzv. Kurz aktivního rodičovství, který je zaměřen na maminky, které se zatím nechtějí vrátit do zaměstnání. Cílem kurzu je, aby si maminky uvědomily, že mateřská dovolená je zaměstnání jako každé jiné a že i zde může každá žena rozvíjet své schopnosti a dovednosti potřebné pro své další zaměstnání či povolání. Druhý kurz se nazývá Motivační kurz a je pro maminky, kterým MD pomalu končí. Cílem kurzu je naučit se, jak využít to, co ženy doma dělaly, vytvářely, řešily a zajišťovaly pro budoucí povolání a umět to budoucímu zaměstnavateli správně a užitečně prodat. Co nám uplynulý rok přinesl Kalendář hlavních akcí - přehledná tabulka viz. příloha a CD. Jak již bylo řečeno v úvodu, naše aktivity vycházejí z toho, že několik podstatných věcí každý z nás musí na tomto světě mít, aby vůbec byl, a jednou z prvních je právě rodina. Máme ji, nebo jsme ji měli, nebo ji mít budeme. Proto naším hlavním cílem je, aby rodina byla místem - 3 -

4 spokojeného života pro každého, kdo v ní žije. Rodina je pro nás hodnotou, která má nezpochybnitelný a klíčový význam v životě každého člověka. Úroveň života v rodinách se přímo odráží i na úrovni života každé společnosti, ve které rodiny žijí. Proto je pozitivní působení na rodiny ve svém důsledku i pozitivním působením na stav společnosti. Všechny aktivity centra pro rodinu směřují k podpoře rodiny ve společnosti a k prevenci negativních vlivů na osoby, které v nich žijí, a toto je také naším společným cílem. Týdenní programy: Jsou to pobyty pro rodiny s více dětmi a sociálně slabé rodiny včetně sportovně rekreačního i duchovního programu. Obsahem pobytů je prohlubování vzájemných vztahů mezi rodinami, rozvíjení vzájemné komunikace, podílení se na společných programech, hrách, soutěžích a dalších aktivitách. Večer jsou na programu společné besedy o výchově, mezilidských vztazích, manželském soužití, o manželských krizích, odpuštění, rozdílech mezi mužem a ženou atd. Některé programy jsou zvlášť pro děti, mládež a zvlášť pro dospělé. Víkendové programy (Borek a Jeníkov 2008): Víkend pro chlapy duchovní a vzdělávací program zaměřený zejména na mužskou spiritualitu a otcovství. Během dne je několik na sebe navazujících přednášek, ve večerních hodinách zpravidla besedování o přednáškách a probíraných tématech. Program je střídmě proložen umírněnou rekreací. Program vedou zkušení lektoři. Víkend pro matky a dcery (Rychnov nad Kněžnou 2008): Smyslem těchto víkendů je, aby si matka a dcera na sebe našly čas. Program je společný, spíše tvořivého charakteru. Večer je zpravidla část programu společná, někdy je rozdělena na samostatné besedy zvlášť pro matky, zvlášť program pro dcery. Nechybí společná, umírněná rekreace, hry, oddychový sport apod. Víkend opět vedou zkušení lektoři. Setkání rodin: Jedná se převážně o jednodenní nebo polodenní akce pořádané několikrát během roku. Účast se pohybuje kolem 10 až 20 rodin (tj. cca od 30 do 70 lidí). Část programu bývá společná pro děti i rodiče, část programu bývá zvlášť. Děti mají program zpravidla tvořivý a sportovní, dospělí mají část programu charakteru rekreačně sportovního a část duchovně vzdělávacího. Společný program je většinou charakteru sportovního nebo soutěžního. Vyvrcholením těchto setkání bylo silvestrovské zakončení roku 2008 plné her a zábavy, které se uskutečnilo v Rychnově nad Kněžnou. V rámci setkání rodin také proběhl zájezd rodičů s dětmi do Ostravy. Akce se zúčastnilo celkem asi 36 dětí a rodičů. Všechny výše uvedené akce mají jedno společné. Mají vzdělávací charakter, vedou ke vzájemné komunikaci mezi lidmi, vedou dospělé i děti k vytváření zdravých společenství, vytvářejí se nová přátelství i nové kamarádské vztahy. Kurz manželská setkání (Litomyšl 2008): Na tomto kurzu spolupracujeme s Centrem pro rodinu Litoměřice. Kurz je týdenní a je určen výhradně pro manželské páry. Kurz je zaměřený na upevnění manželského vztahu. Jedná se o nejrůznější témata, která přednášejí zkušené manželské páry a o následná praktická cvičení, - 4 -

5 která probíhají v malých, pracovních skupinách. Přednášky jsou zaměřeny především na komunikaci manželů v rodině, na manželskou krizi, odpuštění, sexualitu, rozdíly mezi mužem a ženou, priority, zdravé sebevědomí, pozornosti a naplňování potřeb. Účast je daná kapacitou tj párů. Kurz zajišťuje tým několika desítek lidí, převážně odborných lektorů, pečovatelů (na hlídání dětí), vedoucích párů pracovních skupin (VPS), dále je přítomen psycholog, terapeut a další odborný a pomocný personál. Na tento kurz navazují další dva víkendy pro absolventy těchto kurzů (podzimní a jarní kurz), zpravidla v Jiřetíně pod Jedlovou. Je to tzv. obnova manželského kurzu, kde jsou přednášky zaměřené na jedno konkrétní téma. Rovněž následuje práce ve skupinách pod odborným vedením instruktorů, lektorů a VPS. Cílem těchto kurzů je mimo jiné napomáhat manželským párům při jejich společné cestě životem, naučit je předcházet manželským krizím a vážit si jeden druhého. Duchovní obnovy: Jedná se zpravidla o víkendové akce (nejen pro manželské páry) zaměřené především na upevnění vzájemných vztahů, ale slouží i k vnitřnímu klidu a osobnímu rozvoji člověka. Tohoto projektu se mohou zúčastnit i osamocení a ovdovělí lidé. Program začíná většinou ve čtvrtek večer a končí v neděli odpoledne. Tato setkání jsou charakteru duchovně vzdělávacího a program vede zkušený, odborný lektor. Tyto víkendové akce pořádáme cca 4 5x v roce na různých místech a účast se ročně pohybuje kolem 80 a více lidí. Cílem duchovní obnovy je především zamýšlení se sám nad sebou, umět se zastavit, najit si na sebe čas i klid. Odborné semináře a školení: Během roku připravujeme také různé semináře např. pro instruktory přirozeného plánování rodičovství (PPR) v Hradci Králové, školení i kurzy pro maminky na mateřské dovolené a další. Tyto kurzy mají za úkol doplnit znalosti odborných instruktorů PPR, aby je mohli dále předávat manželským párům formou poradenské činnosti nebo na jiných kurzech PPR a také při přípravě snoubenců na život v manželství apod. Například vzdělávací kurz pro maminky na MD v České Třebové měl 8 dopoledních setkání a účastnilo se celkem 13 maminek. S Diecézním centrem pro seniory jsme se podíleli na realizaci dvoudenního semináře zaměřeného na práci se seniory, jak vytvářet programy a nabídky pro tyto skupiny, zajímali jsme se o problémy i potřeby seniorů aj. Semináře se účastnilo asi okolo 90 posluchačů. Na semináři přednášeli odborní lektoři (např. PhDr. Josef Zeman z Národního centra pro rodinu v Brně a další). Diskuse a besedy moderovali zkušení moderátoři. Příprava snoubenců na život v manželství (Pardubice, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou a další): Další akce, které nabízíme, vedou ke zformulování a promyšlení životních hodnot. Jsou to kurzy zaměřené na přípravu snoubenců na život v manželství. Nosnou osou je důležitost mezilidského vztahu, zaměřený zvláště na vztah lásky, který vrcholí v manželství a rodičovství. Tyto kurzy či semináře poskytují rovněž informace o zasazení sexuálního jednání do odpovědného vztahu a informace o rozumném nakládání s plodností i úctě k lidskému životu. Tyto hromadné kurzy probíhají několikrát ročně (zpravidla v Hradci Králové, v Rychnově nad Kněžnou a v Pardubicích) 1x týdně (nebo dle možností např. 1x za 14 dní apod.) a to v devíti lekcích (setkáních). Jednotlivé lekce vedou zkušení lektoři, manželské - 5 -

6 páry, lékaři apod. a jsou zaměřeny na partnerství, komunikaci, finanční a právní oblast, sexualitu, manželské soužití, na výchovu dětí a v neposlední řadě i na manželský slib. Snoubencům také nabízíme individuální kurzy v různých místech královéhradecké diecéze. Cílem kurzů je přispět k tomu, aby si mladí lidé uvědomili svou zodpovědnost vůči partnerovi, dětem, ale i vůči rodině a zároveň chceme odstranit obavy ze vstupu do manželství. Setkání pro ženy, setkání pro muže a programová dopoledne pro maminky s dětmi na mateřské dovolené: V rámci projektu proběhly programy pravidelně organizované v Rychnově nad Kněžnou. Je to i z toho důvodu, že v menších městech není tolik kulturních, sportovních, společenských či vzdělávacích nabídek jako např. v krajských městech (Hradec Králové, Pardubice). Setkávání žen a mužů probíhá v Rychnově v pravidelných intervalech zpravidla v pondělí a to tak, že muži se scházejí v sudé týdny a ženy se scházejí v liché týdny. Vždy první pondělí v měsíci se scházejí ženy i muži společně. Program je z části duchovně vzdělávací, někdy rekreačně sportovní, občas i tvořivý. Cílem těchto setkávání jsou různé besedy na různá témata týkající se rodiny a rodinného života. Dále jsou to různé oddychové a relaxační programy, je tu také prostor pro vytváření a plánování různých dalších programů, různých společenských akcí, společných setkání rodin, víkendů, plánování a realizace tvořivých, sportovních i vzdělávacích programů. Programové dopoledne pro maminky na mateřské dovolené probíhá pravidelně každý týden. Program připravuje, organizuje a vede zkušená lektorka s odborným pedagogickým vzděláním. Programové dopoledne je plné tvořivosti, her i společné zábavy. Programu se účastní pouze děti předškolního věku a jejich maminky, babičky a někdy i tatínkové. Maminky či tatínkové nejsou v rámci programu pasivní, ale zapojují se dle možností a některé programy si i sami organizují a vedou. Tematické pobyty pro seniory s vnoučaty a tzv. třígenerační pobyty (Janské Lázně Marianum): Ve spolupráci s Diecézním centrem pro seniory jsme uskutečnili několik pobytů v Janských Lázních. Jsou to pobyty pro seniory s jedním i více vnoučaty nebo pobyty pro celé rodiny (rodiče, prarodiče i děti). Program je charakteru sportovně rekreačního. Obsahem pobytů je prohlubování vzájemných vztahů mezi prarodiči, dětmi a vnoučaty, rozvíjení vzájemné komunikace, podílení se na společných programech, hrách, soutěžích a dalších aktivitách, včetně duchovních. Většina akcí se plánuje během roku postupně, v mnoha případech je to i na základě poptávky. Programy nabízíme formou letáků, plakátů, dále je rozesíláme ve formě ů na různá mateřská centra, do všech farností v diecézi a v neposlední řadě využíváme obsáhlé databáze, kterou jsme si sestavili z různých účastníků našich předchozích akcí. Nabídky jsou také pravidelně aktualizovány na našich stránkách určených rodinám a cca letáků, nabídek a akcí je několikrát během roku rozesíláno i klasickou poštou. Každý rok také otiskujeme nabídku všech plánovaných a pravidelných akcí v informačním časopise IKD. Účastníci se mohou hlásit osobně, poštou i telefonicky. Všichni jsou průběžně seznámeni s - 6 -

7 podmínkami i průběhem plánované akce. Zájemci, kteří se našich akcí účastní i opakovaně, se mnohdy sami hlásí, že pomohou s přípravou programu i s jeho realizací a v průběhu akce pak aktivně vypomáhají. Tím zpravidla strhávají ke společné aktivitě i ostatní účastníky programu a často se začne vytvářet takřka rodinná atmosféra, což vede i k větší otevřenosti. Vzhledem k tomu, že většina rodin se účastní s více dětmi nebo jsou to rodiny sociálně slabší, snažíme se vždy dohodnout podmínky pobytu co možná nejpřijatelnější, aby se mohl přihlásit opravdu každý, kdo projeví skutečný zájem. Nebývá to časté, ale máme i několik případů, kdy se např. týdenní akce zúčastnila i rodina romského původu a bylo to velmi pěkné i obohacující pro ostatní účastníky. Prostřednictvím různých kurzů učíme mladé lidi, ale i manželské páry, řešit vzniklé problémy a krizové situace vzájemnou spoluprací a nikoliv únikem. Mladým manželům pak nabízíme radu i pomoc, orientovat se v nové situaci a dalším naším cílem je přispět k tomu, aby si mladí lidé uvědomili svou zodpovědnost vůči partnerovi, dětem, ale i vůči rodině. Tím chceme, mimo jiné, i odstranit obavy ze vstupu do manželství. Na konci každé uskutečněné akce pak vyzýváme účastníky k tzv. zpětné vazbě, aby se otevřeně vyjádřili k průběhu akce či programu, aby nám sdělili, co je zaujalo, co poučilo, co si z programu odnášejí a co jim naopak v programu chybělo nebo přímo vadilo. Všechny poznatky, poznámky, nápady i kritiku pečlivě rozebíráme a podle výsledku se snažíme upravit další program s podobnou náplní tak, aby vyhovoval pokud možno všem. Naše programy nabízíme všem zájemcům bez rozdílu rasy, pohlaví či náboženského vyznání. V rámci projektu se uskutečnilo: - 8x setkání rodin průměrná účast na jednom setkání je přibližně rodin (z toho cca dětí) - 6x skupinový kurz pro snoubence, tj. celkem 54 společných setkání účast v HK (jarní i podzimní kurz) 14 párů, Pardubice 16 párů, Rychnov nad Kněžnou 10 párů - Týdenní pobyty pro rodiny s dětmi (mimo pobyty pro prarodiče s vnoučaty) celkem se účastnilo 68 osob (z toho 40 dětí). Jeden z pobytů byl také v Dolních Albeřicích ve spolupráci s Domem rodin Smečno, celkem 38 osob (z toho 20 dětí). - 1x společný zájezd pro rodiny s více dětmi celkem 36 osob (děti a rodiče) - 2x víkendy pro chlapy víkendu se přihlásilo celkem 69 chlapů (32+37) - 1x tvořivý víkend pro matky a dcery víkendu se zúčastnilo 29 zájemců (z toho 16 dcer) - 1x Manželská setkání v Litomyšli (ve spolupráci s CPR Litoměřice) účast 46 párů, cca dětí, 20 pečovatelů, 24 přednášejících, 32 vedoucích skupin a dalších cca 10 organizátorů a spolupracovníků - 2x účast na doplňujícím kurzu pro účastníky Manželských setkání v Jiřetíně pod Jedlovou (ve spolupráci s CPR Litoměřice) jednoho kurzu se účastí v průměru účastníků (bez dětí) z toho vedoucích skupin a 3 4 odborní lektoři - cca 30x setkání pro ženy pravidelná Ø účast do 10 žen - cca 20x setkání pro muže pravidelná Ø účast do 8 mužů - cca 8x společné setkání mužů i žen (z toho 2x společně bowling) Ø účast lidí - cca 40x programové dopoledne a programové odpoledne pro maminky s dětmi pravidelná účast do maminek na rodičovské dovolené + děti a 2x společný tematický pobyt (jarní a podzimní) na Vesmíru v Orlických horách

8 - 2x pobyt pro prarodiče s vnoučaty a 1x třígenerační pobyt - účast na pobytech - celkem 94 účastníků z toho cca 49 dětí.(i ; II ; III ) K odmítnutí (nevhodné chování na akci, kurzu nebo programu, účastník pod vlivem alkoholu či návykových látek) nebylo nutné v průběhu žádného programu přistupovat. Kvalitu programu se snažíme určit na základě zpětné vazby. Akce i programy se obešly bez úrazů. Účastníci akcí byli spokojeni jak s ubytováním, tak se stravováním, s průběhem programu i dalšími službami s tím souvisejícími. Personální a organizační zajištění Za jednotlivé programy nesou odpovědnost většinou vedoucí jednotlivých projektů. V programech jsou často zapojeni i dobrovolní spolupracovníci, kteří se na organizaci či průběhu jednotlivých programů přímo bezplatně podílejí. Většina z nich absolvovala některý program, na jehož realizaci se pak podílí. Někteří byli pro podobnou akci školeni a rozhodli se ve svém volnu touto formou pomáhat. Druhou skupinu spolupracovníků tvoří ti, kteří mají na vzniku programu osobní zájem. Program se nejen připravuje podle jejich požadavků, ale někteří z nich se většinou podílejí také na jeho přípravě. Další skupinou jsou odborníci. Jsou to například odborní lékaři či tzv. supervizoři daných aktivit. Zapojují se přímo do programu či do průběhu akce, případně se angažují v oblasti vzdělávání dobrovolných spolupracovníků, animátorů nebo lektorů. Důležitou skupinou jsou také vyškolené manželské páry, které doplňují programy svými osobními zkušenostmi (např. příprava snoubenců, PPR apod.). Informační kampaň provádíme převážně elektronicky dle vlastní, pravidelně aktualizované databáze, dále pomocí webových stránek, tisku (např. IKD, ACTA CURIAE), tištěných letáků rozesílaných poštou a umístěných na vývěskách a formou farních časopisů ve spolupráci s konkrétní pověřenou osobou. Většiny akcí se pravidelně účastní vedoucí projektu i někteří členové sdružení. Vedoucí projektu se pravidelně schází s vedoucími jednotlivých akcí, lektory a organizátory programů a účastní se přípravy všech akcí. Všichni společně (někdy i s přizvanými odborníky) probírají jednotlivé přípravné fáze programů, průběh akce a společně konzultují i jejich závěrečné hodnocení. Dále sdružení předkládá každý rok zprávu o činnosti, kde jsou popsány všechny uskutečněné akce (nejen dotované z MPSV), včetně reflexí apod., obrazový i filmový materiál. Všechny výše uvedené materiály se současně archivují (pokud byly pořizovány), dále se archivují i všechny důležité dokumenty, seznamy, letáky, pozvánky, účetní a jiné důležité doklady. Kontrola projektu jiným subjektem v roce 2006 provedena nebyla. Díky dotacím se nám podařilo získat pro naše projekty dostatek odborných lektorů, lékařů a dalších spolupracovníků. Výrazně tím stoupla i kvalita programů a naopak jsme mohli snížit finanční podíl na účastníka podobně, jako v minulých letech. To je pro nás velká pomoc, protože naše programy, projekty a akce jsou hodně orientovány na rodiny s více dětmi (zpravidla s jedním rodinným příjmem) nebo na rodiny sociálně slabé. Rádi bychom do dalších let tuto kvalitu i rozsah projektu nejen udrželi, ale rozšířili i o další zajímavé programy a akce. Chceme se do budoucna zaměřit na otce s dětmi a otce s dospívajícími syny a rozšířit nabídky tvořivých víkendů o jeden jarní pobyt. Zatím využíváme nabídek - 8 -

9 CPR Litoměřice, Krupka, Ostrava a další. Připravujeme také rozšíření pravidelné přípravy snoubenců a kurzu pro manželské páry v oblasti Rychnova nad Kněžnou a okolí (záleží na poptávce). Plánujeme také rozšířit práci s maminkami na mateřské dovolené o motivační kurz a kurz na PC a poskytnout krátkodobou službu na hlídání dětí, aby si maminky mohly vyřídit úřední záležitosti, návštěvu kadeřnice, lékaře, nákupy apod. (pozn.: většina výše uvedených aktivit se už z části buď realizuje, nebo je již v plánu na rok ). Určité rezervy vidíme i v poradenské činnosti, zejména u přirozeného plánování rodičovství, a zvažujeme zřídit určité nové formy manželského poradenství. V současné době pracujeme stále programu výchovy předškolních dětí v rodině a zabýváme se přípravou projektu sexuální výchovy dětí v rodině. Ve spolupráci s domem Eljon ve Špindlerově Mlýně jsme také využili nabídky víkendových pobytů pro rodiny s dětmi za relativně výhodnou cenu. V roce 2009 chceme mimo jiné rozšířit naši nabídku o další dva týdenní tzv. třígenerační pobyty (děti, rodiče a prarodiče) ve spolupráci s dalšími partnery rozšířit i nabídku víkendových akcí pro rodiny s dětmi a zahájit tzv. Motivační kurz a kurz na PC pro maminky na mateřské dovolené v rámci programu Uplatnění žen s dětmi na trhu práce. Naším dlouhodobým cílem je i otevřít program jako např. Škola partnerství pro mládež od 16 let věku nebo nějaký podobný, což vyžaduje dostatečné množství zkušených i odborných lektorů a v neposlední řadě i odpovídající finanční zajištění. Na tomto programu chceme spolupracovat především s Diecézním centrem pro mládež. S kým spolupracujeme Naše sdružení spolupracuje zejména s Asociací center pro rodinu (ACER), s Národním centrem pro rodinu v Brně. Tyto organizace velmi účinně zasahují i do problematiky rodin z pohledu politických stran, státu a legislativy. Podílejí se na vzniku a úpravě vyhlášek i zákonů, které se týkají rodin, úzce spolupracují s MPSV ČR apod.. Národní centrum i ACER nás zároveň zastupuje i na mezinárodním poli. Spolupracuje s několika zahraničními prorodinnými organizacemi: FAFCE apod. Pravidelně nás informuje o všech zajímavých i podnětných iniciativách, programech, grantech, aktivitách i názorech. S ostatními centry pro rodinu v České republice, s Institutem pro přirozené plánování rodičovství v Brně, s organizací Živá rodina a dále např. s Rekreačním střediskem Marianum v Janských Lázních, s Domem setkání v Albeřicích (Krkonoše), YMCA setkání, Domem Elion ve Špindlerově Mlýně a Poutním domem v Králíkách, Exercičním domem na Mendryce či se Střediskem environmentální vzdělanosti RUCE v Křinicích u Broumova si vzájemně vyměňujeme své zkušenosti, poznatky, názory, nabídky i programy. Spolupráce se děje rovněž na základě vzájemné informovanosti pomoci i vzájemné spolupráce na některých společných programech či akcích. Tím se vzájemně v rámci spolupráce obohacujeme, doplňujeme si nabídky i vlastní akce, rozšiřujeme nabídku zajímavých programů a zbytečně nekopírujeme projekty, jejichž realizaci už léta vykrývá svou kapacitou někdo zkušenější. Soustředíme se rovněž na práci s animátory, instruktory, duchovní správou i aktivními lidmi ve farnostech

10 V rámci potřeby dále spolupracujeme například i s příslušnými odbory při Krajském úřadě v Hradci Králové a Pardubicích, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Biskupstvím královéhradeckým, Magistrátem v Hradci Králové, Renovabis, Diecézním centrem pro seniory, Diecézním centrem pro mládež a dalšími. Plánujeme opět jarní tématický pobyt pro rodiny s dětmi v Branné a také další společný letní tématický pobyt pro rodiny ve spolupráci s Domem rodin Směčno v Češkovicích na Moravě s kapacitou cca 70 účastníků. Hodnocení vzájemné spolupráce s ostatními organizacemi Velmi dobrá spolupráce je s Centrem pro rodinu v Litoměřicích na projektu Manželská setkání. Na tomto projektu se určitou měrou společně podílíme od roku Od roku 2003 také spolupracujeme se Střediskem environmentální vzdělanosti RUCE v Křinicích u Broumova. Toto středisko nám pomáhá zejména při organizování tvořivých víkendů (viz. Víkend pro matky a dcery), protože má široký záběr v oblasti všech možných řemeslných i tvořivých dovedností. Spolupráce s ostatními subjekty spočívá převážně ve využívání jejich služeb, objektů či ubytování. Vlastní programy včetně dobrovolných spolupracovníků nám nabízí také např. Dům setkání Albeřice a Eljon ve Špindlerově Mlýně. Tyto služby a nabídky využíváme individuálně dle potřeby, náplně a programu. Novou spolupráci jsme také rozjeli s Domem rodin Směčno, se sdružením Salesiánských spolupracovníků Praha a se sdružením Myrha v Bartošovicích v OH, kteří mají ve svém programu rovněž práci s rodinami a mládeží a dále se salesiánským hnutím mládeže v Kostelci nad Orlicí. Hodnocení z pohledu organizátorů i účastníků Z pohledu účastníků i organizátorů jsou projekty, programy i akce považovány za úspěšné, některé za velmi úspěšné. Úspěšnost akce nespočívá mnohdy v přípravě a organizaci, ale hodně často je odrazem nálady účastníků, pozitivního zapojení se do programu, efektivní komunikace a někdy i vzájemné tolerance. Problémy bývají většinou organizačního charakteru, kdy se někdo na akci přihlásí, pak se zase na poslední chvíli odhlásí apod. Zřídka to pak bývají problémy komunikační a vztahové. Cíle projektu se podařilo proti původnímu záměru opět překročit. Je to dáno mimo jiné i tím, že se podařilo uskutečnit více akcí, než se původně plánovalo

11 Finanční zpráva výsledovka za rok 2008 (v Kč) Položky Centrum pro projekt rodinu celkem MPSV ostatní Spotřeba materiálu a energie: , ,00 Náklady na služby: , , ,00 Mzdové náklady: , ,00 Sociální a zdravotní pojištění: 0,00 Dary: 0,00 Ostatní náklady: 3 259,80 919, ,60 Odpisy: 0,00 Náklady celkem: , , ,60 z toho náklady na správu org ,00 0, ,00 Tržby za vlastní výkony: 0,00 Tržby za služby: 0,00 Tržby od zdravotních pojišťoven: 0,00 Dotace ministerstvo: , ,00 Dotace kraj: 0,00 Dotace obec: 0,00 Ostatní dotace: 0,00 Ostatní výnosy: , ,40 2,31 Dary tuzemské: 4 164,59 689, ,29 Dary ze zahraničí: 0,00 Sbírky církevní: 0,00 Sbírky ostatní: 0,00 Výnosy celkem: , , ,60 Zisk: 0,00 Investice stavební: 0,00 Investice zařízení: 0,00 Investice celkem: 0,00 Dotace na investice-obce: 0,00 Dotace na investice - kraj 0,00 Dotace na investice - PHARE,NROS 0,00 Ostatní zdroje investic: 0,00 Celkem inv. zdroje 0,00 Investice: zdroje - výdaje: 0,00 Fyzický počet zaměstnanců 0,00 Přepočtený počet zaměstnanců 0,

12 Kam se obrátit - Vedoucím Centra pro rodinu v Hradci Králové je Roman Barabáš - asistentkou Centra pro rodinu v Hradci Králové je Irena Zbrojová - asistentkou detašovaného pracoviště v Pardubicích a vedoucí poradny PPR je Věra Traxlerová Adresa Centra pro rodinu v Hradci Králové: Velké náměstí 32, Hradec Králové, tel: Adresa detašovaného pracoviště a poradny PPR v Pardubicích: ul. MUDr. Ducháčkové 359, Pardubice, tel: Děkujeme za laskavou podporu - Biskupství Královéhradeckému - Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR - Národnímu centru pro rodinu - Asociaci center pro rodinu - Všem sponzorům, spolupracovníkům i ostatním příznivcům, dobrovolníkům a dárcům Přílohy CD: fotodokumentace z některých vybraných akcí Kalendář hlavních akcí za rok

13 Několik vybraných referencí (kopírováno bez úpravy) Zpravodaj č. 97 sdružení Salesiánských spolupracovníků ze dne VÍKEND PRO CHLAPY! NA WEBU DNE Ve dnech dubna 2008 jsme se spolu s Jirkou Bartošem a Pepou Dubišarem zúčastnili víkendu pro chlapy pořádaného Centrem pro rodinu HK v Borku u Budislavi. Na podobné akci jsem byl poprvé a musím vyjádřit své naprosté uspokojení z jejího průběhu. (Přednášky, grilování, mše sv. v přírodě vše v chlapském pojetí.) Za příkladnou organizaci patří Romanu Barabášovi a jeho realizačnímu týmu jednička s hvězdičkou. Velmi podnětný byl také taktní vliv Dona Jaroslava Mikeše. Rád věřím, že zde získané kontakty se promění v pravé kamarádství a těším se na další setkání s Romanem, Ríšou, Pavlem a dalšími. J. Rataj z ASC Praha-sever I. Příprava snoubenců na manželství Nedílnou součástí uzavření sňatku v církvi je příprava snoubenců na manželství a život v rodině. V každé farnosti neprobíhá tato příprava stejným způsobem. Ze zkušenosti našich blízkých víme, že někde má tato příprava podobu pouze třech setkání s knězem a tím je příprava ukončena. Z naší zkušenosti už ale víme, že probíhají přípravy i v rodině, kde zkušení manželé předávají své zkušenosti a cenné rady snoubencům. I my jsme měli to veliké štěstí zúčastnit se takovéto přípravy, a tím bychom chtěli poděkovat panu Petrovi Stejskalovi (místnímu knězi) a rodině Barabášových, kde se tato příprava konala, za umožnění moci navštěvovat tato setkání. Samotná příprava měla podobu několika setkání, která se opakovala v třítýdenních cyklech. Mezi tím jsme se doma vždy mohli zamyslet nad probranými tématy a popovídat si o nich. Velikým přínosem bylo i to, že jsme se této přípravy zúčastňovali společně ještě s jedním párem. Tím některé debaty byly ještě přínosnější a mnohdy i velice zábavné. Na každém společném sezení se probíralo jedno téma. K jednotlivým tématům pro nás měli Barabášovi připraveny různé aktivity. Při těchto aktivitách jsem si mimo jiné vyzkoušeli, jak moc a dobře se vzájemně známe, nahlas z očí do očí jsme si mohli říci, čeho si na sobě vážíme, atd... Mohli jsme si otevřeně povídat a nebát se zeptat na cokoliv, co by nás zajímalo. Vždy nás tu čekali otevření a upřímní lidé. Jsme moc rádi, že jsme takovou rodinu poznali a že se z nás stali přátelé. Chtěli bychom tato setkání doporučit všem, kteří uvažují o vstupu do manželství, aby si mohli vyzkoušet, jak moc se znají a ujistili se, že se k sobě hodí. I když jsme před sňatkem vůbec neváhali, můžeme říci, že nás to utvrdilo v tom, že máme stejné názory na manželství, společný život a vše co se toho týká. Díky přípravě jsem společně prodebatovali i témata, o kterých jsme do té doby vůbec nepřemýšleli. Ještě jednou děkujeme a jsme s pozdravem Jarmila a Petr Vávrovi

14 Leden Únor Březen Duben 1 úterý 1 pátek 1 sobota 1 úterý 2 středa 2 sobota 2 neděle 2 středa Příprava snoubenců HK Příprava snoubenců RK (B) 3 čtvrtek 3 neděle 3 pondělí 3 čtvrtek 4 pátek Příprava snoubenců Pce 4 pondělí 5 sobota 5 úterý 6 neděle 6 středa 7 pondělí 7 čtvrtek 8 úterý 8 pátek 9 středa 9 sobota Pobyt pro rodiny s dětmi - Jedlová (Vesmír) 4 úterý 4 pátek Příprava snoubenců Pce Pobyt pro rodiny s dětmi - Jedlová (Vesmír) 5 středa Příprava snoubenců HK 5 sobota Pobyt pro rodiny s dětmi - Jedlová (Vesmír) 6 čtvrtek Pobyt pro rodiny s dětmi - Jedlová (Vesmír) 7 pátek Pobyt pro rodiny s dětmi - Jedlová Kurz přípravy snoubenců - pro animátory (Praha) Veletrh pro celou rodinu - Praha Letňany, Příprava snoubenců RK 6 neděle Setkání rodin v Rychnově nad Kněžnou Veletrh pro celou rodinu - Praha Letňany, Příprava snoubenců Pce 7 pondělí (Vesmír), Příprava snoubenců Pce 8 sobota Veletrh pro celou rodinu - Praha Letňany 8 úterý Příprava snoubenců RK (A) Supervize - Efetkivní výchova v rodině (Brno), Kurz PPR - Červený Veletrh pro celou rodinu - Praha Letňany, Kostelec 9 neděle Setkání rodin v RK - duchovní obnova 9 středa Příprava snoubenců HK 10 čtvrtek 10 neděle 10 pondělí 10 čtvrtek 11 pátek 11 pondělí 11 úterý Komunitní plánování 11 pátek 12 sobota 12 úterý Komunitní plánování 12 středa Příprava snoubenců HK 12 sobota 13 neděle 13 středa 13 čtvrtek Příprava snoubenců RK (A+B) 13 neděle 14 pondělí 14 čtvrtek 14 pátek 14 pondělí Víkennd pro chlapy - Borek u Skutče (plně obsazeno), Snoubenci Pce Víkennd pro chlapy - Borek u Skutče (plně obsazeno) Mladé mamky - setkání Víkennd pro chlapy - Borek u Skutče (plně obsazeno) 15 úterý Pracovní seminář CPR - Vranov 15 pátek 15 sobota 15 úterý Komunitní plánování 16 středa Pracovní seminář CPR - Vranov 16 sobota 16 neděle 16 středa Příprava snoubenců HK Příprava snoubenců RK (B) 17 čtvrtek 17 neděle 17 pondělí 17 čtvrtek 18 pátek 18 pondělí 18 úterý 18 pátek Příprava snoubenců Pce 19 sobota 19 úterý 19 středa Příprava snoubenců HK 19 sobota 20 neděle 20 středa Příprava snoubenců RK (A+B) - zahájení (kurz je plný) 20 čtvrtek 20 neděle 21 pondělí 21 čtvrtek 21 pátek Příprava snoubenců RK (A) 21 pondělí Rokole - přednáška pro biřmovance (téma - Období známosti a příprava na manželství) 22 úterý 22 pátek Příprava snoubenců Pce 22 sobota 22 úterý Příprava snoubenců RK (A) 23 středa 23 sobota 23 neděle 23 středa Příprava snoubenců HK 24 čtvrtek 24 neděle 24 pondělí VELIKONOCE 24 čtvrtek 25 pátek Příprava snoubenců Pce 25 pondělí 25 úterý Příprava snoubenců RK (B) 25 pátek 26 sobota 26 úterý 26 středa Příprava snoubenců HK 26 sobota Setkání rodin v Rychnově nad Kněžnou - pižamová párty pro děti i 27 neděle rodiče 27 středa Příprava snoubenců HK - zahájení 27 čtvrtek Duchovní obnova - Marianum 27 neděle 28 pondělí 28 čtvrtek 28 pátek 29 úterý 29 pátek 29 sobota 30 středa Programová dopoledne pro maminky na MD jsou pravidelně v Rychnově nad 30 neděle Kněžnou každé úterý mimo prázdniny a svátky od 9:00 do cca 12:00 hodin. 31 čtvrtek Projektová schůzka - NCPR Brno Setkání rodin je v RK většinou každou první neděli v měsíci mimo prázdin cca od 14:30 do 19:00 hodin. 31 pondělí Školení VPS - Jiřetín p. J., Snoubenci Pce, Duchovní obnova - Marianum 28 pondělí Školení VPS - Jiřetín pod Jedlovou DC - Marianum, PPR - Č. Kostelec 29 úterý Školení VPS - Jiřetín pod Jedlovou Duchovní obnova - Marianum 30 středa Příprava snoubenců HK

15 Květen Červen Červenec Srpen Setkání rodin v Rychnově nad Kněžnou, Senioři - Marianum (projekt 1 čtvrtek Setkání rodin v Rychnově nad Kněžnou 1 neděle smíření) 1 úterý Pobyt pro prarodiče s vnoučaty I.-Marianum 1 pátek Pobyt pro prarodiče s vnoučaty II.-Marianum 2 pátek Příprava snoubenců Pce 2 pondělí Senioři - Marianum (projekt smíření) 2 středa Pobyt pro prarodiče s vnoučaty I.-Marianum 2 sobota Pobyt pro prarodiče s vnoučaty II.-Marianum 3 sobota 3 úterý Příprava snoubenců RK (A) 3 čtvrtek Pobyt pro prarodiče s vnoučaty I.-Marianum 3 neděle 4 neděle 4 středa Praha - Pracovní porada animátorů z ČR pro přípravu snoubenců 4 pátek Pobyt pro prarodiče s vnoučaty I.-Marianum 4 pondělí 5 pondělí 5 čtvrtek 5 sobota Pobyt pro prarodiče s vnoučaty I.-Marianum 5 úterý 6 úterý Příprava snoubenců RK (A) 6 pátek 6 neděle 6 středa 7 středa 7 sobota Den pro prarodiče s vnoučaty - Potštejn 7 pondělí 7 čtvrtek 8 čtvrtek 8 neděle 8 úterý 8 pátek 9 pátek 9 pondělí 9 středa 9 sobota 10 sobota 10 úterý 10 čtvrtek 10 neděle 11 neděle 11 středa 11 pátek 12 pondělí 13 úterý 14 středa 15 čtvrtek 16 pátek Příprava snoubenců RK (A+B) - závěrečné společné setkání 11 pondělí Akce - Týden pro rodinu (spoluúčast s MěÚ na programu v Hlinsku) 12 čtvrtek 12 sobota 12 úterý Komunitní plánování Akce - Týden pro rodinu 13 pátek Akce - Týden pro rodinu, Červený Kostelec - kurz PPR 14 sobota MEZINÁRODNÍ DEN RODIN, Akce - Týden pro rodinu, Příprava snoubenců RK (B) 15 neděle Tématický pobyt pro rodiny s dětmi - Eljon (Špindlerův Mlýn) 13 neděle 13 středa Tématický pobyt pro rodiny s dětmi - Eljon (Špindlerův Mlýn) 14 pondělí 14 čtvrtek Tématický pobyt pro rodiny s dětmi - Eljon (Špindlerův Mlýn) 15 úterý 15 pátek Akce - Týden pro rodinu, Příprava snoubenců Pce 16 pondělí 16 středa 16 sobota Pobyt pro rodiny s dětmi Albeřice (plně obsazeno) Pobyt pro rodiny s dětmi Albeřice (plně obsazeno) Pobyt pro rodiny s dětmi Albeřice (plně obsazeno) Pobyt pro rodiny s dětmi Albeřice (plně obsazeno) Pobyt pro rodiny s dětmi Albeřice (plně obsazeno) Pobyt pro rodiny s dětmi Albeřice (plně obsazeno) Pobyt pro prarodiče s vnoučaty III.-Marianum, Alebřice (obsazeno) 17 sobota Akce - Týden pro rodinu 17 úterý 17 čtvrtek 17 neděle Pobyt pro prarodiče s vnoučaty III.-Marianum 18 neděle Akce - Týden pro rodinu 18 středa 18 pátek 18 pondělí Pobyt pro prarodiče s vnoučaty III.-Marianum 19 pondělí 19 čtvrtek 19 sobota Kuzr Manželská setkání - Litomyšl 19 úterý Pobyt pro prarodiče s vnoučaty III.-Marianum 20 úterý Pracovní seminář CPR - Plzeň 20 pátek 20 neděle Kuzr Manželská setkání - Litomyšl 20 středa Pobyt pro prarodiče s vnoučaty III.-Marianum 21 středa Pracovní seminář CPR - Plzeň, Příprava snoubenců RK (A) 21 sobota 21 pondělí Kuzr Manželská setkání - Litomyšl 21 čtvrtek Pobyt pro prarodiče s vnoučaty III.-Marianum 22 čtvrtek Duchovní obnova - Vranov 22 neděle 22 úterý Kuzr Manželská setkání - Litomyšl 22 pátek Pobyt pro prarodiče s vnoučaty III.-Marianum 23 pátek Duchovní obnova - Vranov, Příprava snoubenců Pce 23 pondělí 23 středa Kuzr Manželská setkání - Litomyšl 23 sobota Pobyt pro prarodiče s vnoučaty III.-Marianum 24 sobota Duchovní obnova - Vranov 24 úterý 24 čtvrtek Kuzr Manželská setkání - Litomyšl 24 neděle 25 neděle Duchovní obnova - Vranov 25 středa 26 pondělí 27 úterý 28 středa Tématický pobyt na Vesmíru pro Maminky na MD s dětmi (obsazeno) 26 čtvrtek 26 sobota Projektová schůzka (KARO, MK) - Brno 25 pátek Kuzr Manželská setkání - Litomyšl 25 pondělí Kuzr Manželská setkání - Litomyšl, Pobyt pro prarodiče s vnoučaty II.-Marianum 26 úterý Tématický pobyt na Vesmíru pro Maminky na MD s dětmi (obsazeno) 27 pátek 27 neděle Pobyt pro prarodiče s vnoučaty II.-Marianum 27 středa Tématický pobyt na Vesmíru pro Maminky na MD s dětmi (obsazeno) 28 sobota 29 čtvrtek 29 neděle 30 pátek Senioři - Marianum (projekt smíření) 30 pondělí Pobyt pro prarodiče s vnoučaty I.- Marianum 28 pondělí Pobyt pro prarodiče s vnoučaty II.-Marianum 28 čtvrtek Pobyt pro prarodiče s vnoučaty I.- Marianum 29 úterý Pobyt pro prarodiče s vnoučaty II.-Marianum 29 pátek Pobyt pro prarodiče s vnoučaty I.- Marianum 30 středa Pobyt pro prarodiče s vnoučaty II.-Marianum 30 sobota Příprava snoubenců RK 31 sobota Senioři - Marianum (projekt smíření) 31 čtvrtek Pobyt pro prarodiče s vnoučaty II.-Marianum 31 neděle

16 Září Říjen Listopad Prosinec 1 pondělí 1 středa Příprava snoubenců RK 1 sobota 1 pondělí 2 úterý 2 čtvrtek 2 neděle Setkání rodin v Rychnově nad Kněžnou 2 úterý 3 středa Příprava snoubenců RK 3 pátek 3 pondělí 3 středa Příprava snoubenců HK 4 čtvrtek 4 sobota 4 úterý 4 čtvrtek 5 pátek 5 neděle Setkání rodin v Rychnově nad Kněžnou 5 středa Příprava snoubenců HK 5 pátek 6 sobota 6 pondělí 6 čtvrtek 6 sobota 7 neděle Setkání rodin v Rychnově nad Kněžnou 7 úterý Komunitní plánování 7 pátek 8 pondělí 8 středa Příprava snoubenců HK 8 sobota 9 úterý Komunitní plánování 9 čtvrtek 9 neděle Tématický pobyt pro rodiny s dětmi - Eljon (Špindlerův Mlýn), Matky a dcery 7 neděle Setkání rodin v Rychnově nad Kněžnou Tématický pobyt pro rodiny s dětmi, Víkend pro matky a dcery (RK) 8 pondělí Tématický pobyt pro rodiny s dětmi, Víkend pro matky a dcery (RK) 9 úterý 10 středa Příprava snoubenců RK 10 pátek 10 pondělí 10 středa Příprava snoubenců HK 11 čtvrtek Projektová schůzka EU - Brno 11 sobota 11 úterý 11 čtvrtek 12 pátek 12 neděle 12 středa Příprava snoubenců HK 12 pátek 13 sobota 13 pondělí 13 čtvrtek 13 sobota 14 neděle 14 úterý 14 pátek Duchovní obnova - Eljon 14 neděle 15 pondělí 15 středa Příprava snoubenců HK 15 sobota Eljon, Seminář pro instruktory PPR i další zájemce - Dr. Lázničková 15 pondělí 16 úterý 16 čtvrtek Duchovní obnova - Mendrika 16 neděle Duchovní obnova - Eljon 16 úterý 17 středa 17 pátek Duchovní obnova - Mendrika, Příprava snoubenců Pce 17 pondělí Duchovní obnova - Eljon 17 středa Příprava snoubenců HK 18 čtvrtek Duchovní obnova - Eljon 18 sobota Duchovní obnova - Mendrika 18 úterý 18 čtvrtek 19 pátek Duchovní obnova - Eljon 19 neděle Duchovní obnova - Mendrika 19 středa Příprava snoubenců HK 19 pátek 20 sobota Duchovní obnova - Eljon 20 pondělí 20 čtvrtek 20 sobota 21 neděle Duchovní obnova - Eljon 21 úterý 21 pátek 22 pondělí 22 středa Příprava snoubenců HK 22 sobota 23 úterý Pracovní seminář CPR - Hostýn 23 čtvrtek 23 neděle Rekolekce pro pracovníky v rodinné pastoraci - Velehrad (zajišťuje ACER) 21 neděle Rekolekce pro pracovníky v rodinné pastoraci - Velehrad 22 pondělí Rekolekce pro pracovníky v rodinné pastoraci - Velehrad 23 úterý Pracovní seminář CPR - Hostýn, Příprava 24 středa snoubenců RK 24 pátek Víkend pro chlapy - Jeníkov 24 pondělí 24 středa 25 čtvrtek 25 sobota Víkend pro chlapy - Jeníkov 25 úterý 25 čtvrtek 26 pátek 27 sobota 28 neděle Tématický pobyt pro rodiny s dětmi - Eljon (Špindlerův Mlýn) 26 neděle Víkend pro chlapy - Jeníkov 26 středa Příprava snoubenců HK 26 pátek Tématický pobyt pro rodiny s dětmi - Eljon (Špindlerův Mlýn) 27 pondělí 27 čtvrtek 27 sobota Tématický pobyt pro rodiny s dětmi - Eljon (Špindlerův Mlýn) 28 úterý 28 pátek 28 neděle 29 pondělí 29 středa Příprava snoubenců HK 29 sobota 29 pondělí 30 úterý 30 čtvrtek 30 neděle 30 úterý Seznam používaných zkratek: 31 pátek 31 středa Silvestrovské setkání rodin v RK

Centrum pro rodinu Hradec Králové. Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK

Centrum pro rodinu Hradec Králové. Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK Centrum pro rodinu Hradec Králové Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK 2009 Obsah 1. Pohled do historie... - 3-1.1. Proč jsme... - 3-1.2. Proč rodina... - 3-2. Poslání... - 3-2.1. Co

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2012

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Poslání a cíle 3 Programy v roce 2012 Programy pro rodiny 4 Programy pro ženy a pro muže 5 Programy pro mladé a snoubence 6 Programy pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno Rodina je jako loďka. Jsou dny klidné a jisté plavby, jsou dny, kdy se loďka naklání nebo se některý člen cítí

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

průběh výsledky doporučení

průběh výsledky doporučení Phare 2003 RLZ Komunitní centrály pro rozvoj lidských zdrojů a profesního potenciálu romské mládeže 1. 5. 31. 7. průběh výsledky doporučení Brožura je určena neziskovým organizacím, veřejným a dalším institucím

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY Renata Janíčková, Vladimíra Zmeškalová Metodika práce s dobrovolníky Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Náhradní

Více

7. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

7. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 7. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2013 květen 2014 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více

20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ

20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ 20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ Sborník konference na téma Potřeba a možnosti podpory manželství a rodiny v současnosti KROMĚŘÍŽ 7. ÚNORA 2009 Vydání sborníku je podpořeno v rámci projektu Manželská setkání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Zdeněk

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s.

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s. Výroční zpráva 2012 Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět; je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek Centrum Generace, o. s. Palachova

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více