ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ěsíční zpravodaj novobystřických občanů"

Transkript

1 Ročník 9, číslo 6 Červen 2007 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Milí spoluobčané, v minulých dnech byla konečně zahájena dlouho avizovaná oprava Švermovy ulice, což znamená a bohužel především o prázdninách bude znamenat citelný zásah do života ve městě. Práce na celkové rekonstrukci úseku od křižovatky u pošty až k benzínové stanici a odbočce na ulici Na Zátiší budou trvat přes celé prázdniny a ukončeny budou až počátkem září. Po tu dobu bude stanoveno několik objízdných tras a záleží na disciplinovanosti řidičů a nekompromisnosti dozorujících policistů, jak moc problematický celý průběh opravy bude. Jsme ale především rádi, že jsme s majitelem silnice Jihočeským krajem našli společnou řeč a v rámci opravy povrchu vozovky opraví město důležitou infrastrukturu kanalizaci a vodovodní řad, které vedou pod silnicí. V době, kdy píšu tyto řádky, probíhá výběrové řízení na dodavatele akce Výstavba sběrného dvora a zázemí Technických služeb. Vítěz by měl být znám během června a poté budou zahájeny práce. Naše přání je, aby se vše podařilo do zimy udělat a mohli jsme vám, občanům města a všech místních částí, nabídnout ukládání odpadu v nových prostorách staronového sběrného dvora při cestě na Artolec. Na závěr jsem si nechal jedno speciální poděkování. Patří organizátorům a účastníkům skautské akce ObRok 2007, kteří si za své letošní zázemí pro konání akce vybrali Bílou skálu u Číměře. Za pomoc, kterou jsme jim zprostředkovali, se nám odvděčili jedním pracovním dnem a více než dvěma stovkami aktivních brigádníků. Ti natřeli mantinely zimního stadionu, sloupy veřejného osvětlení v Zahradní ulici a zastávku na autobusovém nádraží; spravili také atletickou dráhu na fotbalovém stadionu, vyčistili část lesíku za MŠ a pomáhali s úklidem v našich městských lesích. To vše zadarmo a s velkým elánem, což je věc dnes skoro neviditelná. I proto děkujeme! Úspěšný červen a školákům hodně sil do závěrečného finiše! Mgr. Jiří Zimola, starosta města Z tábora Obroku 2007 na Bílé skále. Foto Vilém Kasper

2 Z jednání Rady města dne na vědomí byla vzata informace o průběhu a přípravě letošních investičních akcí města (cesta v Albeři u TDS, oprava Švermovy ulice, vodovod Smrčná, hala TS) rada uložila úřadu zabezpečení těchto úprav a dopravního značení: posunutí přechodu pro chodce od hlavní křižovatky k vyústění Sadové ulice, zabezpečení prostoru chodníku před prodejnou zmrzliny p. Müllera odstranitelným zábradlím, zjednosměrnění ulice Pohraniční stráže (U Rybníčku), doplnění dopravních značek Zákazu vjezdu (které chybí v prostoru Smrčné, golfového hřiště a Lesního hotelu Peršlák) na cyklotrasách rada schválila členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro akci Výstavba sběrného dvora a zázemí Technických služeb v Nové Bystřice rada doporučila ZM schválit uzavření Smlouvy o partnerství s Nadací Jihočeské cyklostezky na 1 rok rada uložila tajemníkovi projednat s TJ upřesnění aktualizace Pravidel pro přidělování příspěvků na sport, kulturu a humanitární činnost z rozpočtu města a předložit na příštím jednání ZM projednáno bylo 14 žádostí rada stanovila návrh programu zastupitelstva dne Ve středu 27. června se od 17 hodin uskuteční v zasedací místnosti MěÚ 4. letošní jednání zastupitelstva města Program spolu s pozvánkou najdou zájemci na úřední desce MěÚ nebo internetových stránkách města Z jednání Zastupitelstva města dne jednání se účastnilo 14 zastupitelů, pan Grahofer byl omluven starosta seznámil zastupitele s plněním usnesení z minulého jednání ZM schválilo dodatek ke smlouvě s Colasem ve věci úpravy termínu zahájení a ukončení prací na opravě místní komunikace v Albeři ZM schválilo Darovací smlouvu s Českou spořitelnou a.s. na poskytnutí daru ve výši 500 tisíc korun na likvidaci škod způsobených na městských lesích orkánem Kyrill ZM schválilo uzavření Smlouvy o partnerství s Nadací jihočeské cyklostezky na jeden rok přednesena byla zpráva o plnění rozpočtu za leden duben 2007 zastupitelé schválili Výroční zprávu TS za rok 2006 dále ZM schválilo přidělení dotací a grantů, které se podařilo získat na konkrétní akce v roce 2007 ZM schválilo také uzavření mandátní smlouvy na výkon TDI pro opravu Švermovy ulice a případně též pro pokračování stavby vodovodu do Smrčné a N.Vojířova schválena byla Deklarace partnerství na Graselových stezkách, což je projekt, na kterém spolupracuje více obcí a měst zastupitelé schválili přejmenování ulice Pohraniční stráže na ulici U Rybníčku s tím, že trvale hlášeným obyvatelům této ulice budou uhrazeny náklady, které jim prokazatelně vzniknou v souvislosti s nezbytnou výměnou dosavadních dokladů proběhla živá diskuse se zástupci obou složek Policie ČR v N.Bystřici vyřízeno bylo 5 žádostí občanů a firem ZM také schválilo zřízení organizační složky města k zabezpečení pečovatelských služeb na základě diskuse bylo odsouhlaseno instalování speciálních sáčků na psí exkrementy blíže v samostatném příspěvku více se zájemci mohou dozvědět na úřední desce, internetových stránkách města a opatřit si mohou i zvukový záznam z jednání Vybráno ze zápisu RM a ZM.

3 Přejmenování ulice Dne se v Nové Bystřici konalo veřejné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice. Jedním z bodů jednání bylo radou města navržené přejmenování ulice Pohraniční stráže na ulici U Rybníčka. Důvodem měl být předrevoluční název. Mezi občany byla zastupitelem provedena anketa, kde měli možnost se k této záležitosti písemně vyjádřit a podpisem zaujmout své stanovisko. Tato změna se má týkat cca 90 obyvatel. Podařilo se zkontaktovat 74 občanů, z nichž se 61 (84%) vyslovilo pro zachování současného názvu ulice. 10 občanů souhlasilo se změnou, 3 byli nerozhodní. Lidé, jichž se tato záležitost týká, tedy většinově odmítli změnu názvu i s tím vědomím, že náklady spojené s výměnou dokladů jim budou Kam se psími exkrementy? Jedním z měřítek kulturnosti národa je dodržování hygienických a estetických pravidel. Při pohledu na veřejně přístupná místa našeho města znečištěná psími výkaly je jasné, že není vše v pořádku, a proto se zastupitelstvo města na svém posledním zasedání opět touto záležitostí zabývalo a rozhodlo instalovat ve městě stojany se sáčky na psí exkrementy. Rozhodnutí o instalaci těchto stojanů je snahou pomoci občanům a návštěvníkům města, kteří se procházejí se svými čtyřnohými přáteli, se samostatně podílet na udržování čistoty našeho města neodkladným odklizením psích navštívenek. Na stojanech, které jsou instalovány v blízkosti odpadkových košů, jsou zavěšeny sáčky, které budou pravidelně po jejich spotřebování doplňovány. Není tedy nutné odebírat více sáčků, než je v konkrétním okamžiku potřebné. Znečištěný sáček lze následně odložit do jakéhokoliv odpadkové koše, neboť tento odpad není zařazen do kategorie nebezpečných odpadů a lze ho ukládat s ostatním odpadem. Stojany (celkem 16 kusů) jsou umístěny u zelených ploch v těchto místech: městský park 2x, autobusové nádraží 1x, vlakové nádraží 1x, sídliště v Rybní ulici 2x, sídliště K.H.Borovského 2x, sídliště ve Vídeňské ulici 2 x, sídliště v Nádražní ulici 2x, bytovky v Opletalově ulici 1x, Tovární ulice 1x, Husovo nám. 1x a Mírové nám. 1x. Vše spočívá ve výchově a ohleduplnosti jedněch ke druhým. Dokud si většina lidí neosvojí fakt, že nechat po svém pejskovi neuklizeno je prostě stejný společenský defekt jako po sobě neuklidit toaletu, bude tento problém trvat. Iveta Mičunková, Městský úřad Nová Bystřice finančně kompenzovány. Čas strávený s výměnou dokladů jim totiž nikdo nenahradí. Přestože byli výsledky ankety zastupitelstvu předloženy, po diskusi a hlasování byla změna názvu ulice odsouhlasena. Pro změnu názvu ulice se vyslovilo 10 zastupitelů: Mgr. Jiří Zimola, Vladimír Bláho, Jaromír Mitáš, Luboš Březina, Karel Loskot, Zdeněk Musil, Josef Řežábek, Jan Nováček, Libuše Strončeková, Miluše Malinová. Proti změně názvu: Ing. Jiří Kovář, Jiří Pokorný, Josef Janovský. Hlasování se zdržel Stanislav Kopáček, Milan Garhofer byl nepřítomen. A závěr? O nás, bez nás! Ing. Jiří Kovář

4 Můj názor Jako občan Nové Bystřice se snažím sledovat městská zastupitelstva a vývoj dění v naší lokalitě. Mám mnoho důvodů mít Bystřici rád a taky řadu důvodů ji kritizovat, protože bych velmi rád byl i nadále pyšný na to, že sem patřím a snad dovedu být něčím prospěšný. Přesto, že respektuji rozhodnutí zastupitelů a nemám nic proti schválenému přejmenování ulice, jako svobodný občan můžu mít i jiný názor na způsob prosazování uvedeného záměru. Bystřici jsem poznal - jako řada dalších obyvatel - při základní vojenské službě, kdy jsem byl přidělen k pohraniční stráži. Nestydím se za to ani tehdy, když je dnes tato složka Ministerstva vnitra zastupitelem města nazývána zločineckou organizací, která střílela do lidí. Osobně jsem poznal několik stovek pohraničníků a pokud vím, žádný z nich do lidí nestřílel. Mezi nimi byl i tmavovlasý a veselý parťák z východního Slovenska, se kterým jsem vždy soupeřil o 1. místo ve výsledcích střeleb. POHRANIČNÍ STRÁŽE Sloužil potom na Kaplicku a za to že na 30 metrů nestřílel na narušitele a dal jen výstrahy výstřelem do vzduchu, ho odsoudil prokurátor na 18 měsíců Sabinova. Po všech pohraničních rotách ho vozili jako cvičenou opici a veřejně projednávali to jeho selhání. To už ale měl jen 45 kilo, bílé vlasy a obočí. Prostě lidská troska s prázdnýma očima. Bojím se domyslet, jestli to vůbec přežil. S odstupem doby mě ale pořád děsí fakt, že v 19 nebo 20 letech byla většina těch vojáčků tím režimem tak vycepovaná, že by v případě nutnosti a podle zákona musela zbraň použít. Předeslal jsem a znovu zdůrazňuji, že rozhodnutí zastupitelů respektuji a souhlasím s ním, ale nevyplenil náhodou nějaký pan Žižka celou původní Bystřici? A má tady ulici. A pan J. G. Grasel náhodou nebyl lupičem? A pojmenováváme po něm turistickou atrakci. Než bych začal tvrdit, kdo Bystřici neprospěl a kdo jí pomohl, asi bych si zjistil širší souvislosti, nazýval věci pravým jménem a neurážel lidi, kteří se ničim neprovinili. Oproti tomu, na návrh jiného služebně mladšího zastupitele - aby se konečně začal systematicky řešit stav venčení domácích zvířat v ulicích města - se ti služebně starší ihned ohradili, že se to vyřešit nedá. Jak to, že se to vyřešit nedá! V jiných městech Evropy jsou k tomu účelu vytýčeny nenápadné zóny kde si děti nehrají, turisti neproudí a technické služby města jim věnují zvláštní péči. To se všichni spokojíme s omezeností a bezohledností paniček a páníčků, kteří nechají trousit svoje čtyřnohé miláčky na veřejných prostranstvích, trávnících a dětských hřištích především kvůli své pohodlnosti? Nehrají si na těch plochách náhodou Vaše nebo sousedovic děti či vnoučata? Ohnout záda s igeliťákem a uklidit po svém psovi nebo kočce, na to už nemáme? Znám v Bystřici jenom 3 rodiny, ve kterých majitelé psa berou za samozřejmost, že po svém psovi uklidí. A to je trapně málo!!! A jestliže se opravdu smíříme s tím, že někteří občané města Nová Bystřice na to duševně nemají (aby uklidili po svých psech a kočkách), tak potom ty názvy ulic se zločineckým názvem přímo můžeme přejmenovat třeba na sídliště Exkrementov, ulici Zabobkovanou, nebo Pokálenou, atd. A pak budeme na své pohraniční městečko a hlavní město České Kanady, všichni náležitě hrdi, že??? Jan Kyncl

5 Závěrečný koncert Hudební škola Yamaha pořádá dne 22. června 2007 od hodin v aule ZŠ závěrečný koncert. Všichni jste zváni k účasti. Výstava uměleckého skla vyrobeného technikou Fusing V prostorách IS a MěK bude do konce června otevřena prodejní výstava Miloslava Dvořáka - Umělecké sklo vyrobené technikou Fusing. Fusing je lehání,ohýbání a spékání skla. Zpracovávají se buď skla čirá nebo barevná ve speciálních fusingových pecích za vysokých teplot C. Pan Miloslav Dvořák používá svou vlastní techniku fusingu a každý výrobek je originálem. Výstava fotografií Z domova a z ciziny V sobotu 2. června proběhne v hodin v prostorách IS a MěK vernisáž výstavy fotografií Z domova a z ciziny autora MUDr. Jindřicha Pinka, CSc.. Výstava potrvá do 22. června. Všichni jste srdečně zváni. Poutní slavnosti Klášter neděle v pouť k Nejsvětější Trojici. Poutníci se můžou shromáždit s deštníky, svačinou a dobrou náladou u kostela v Nové Bystřici, odkud vycházíme pěšky přesně v 8.15! Výročí 500 let od + sv. Františka z Paoly! Příležitost ke svátosti smíření během bohoslužby. Odpoledne mše svatá rakouských poutníků. Upozornění ten den nebude v Nové Bystřici mše svatá! N. Bystřice neděle v slavnost Těla a Krve Páně s eucharistickým procesím přes náměstí a svátostným požehnáním. Upozornění - ten den nebude v Klášteře mše svatá! N. Bystřice neděle v slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla, patronů kostela. Kultura Slovíčko kněze Neměli bychom přehlédnout velké výročí, které se tiše přeneslo dějinami místního regionu zemřel na francouzském královském dvoře u Tours svatý František z Paoly (Jižní Itálie).Výročí 500 let od jeho úmrtí bylo de facto na Velký pátek v ten den tehdy odešel na věčnost. Na Velikonoční pondělí měl pohřeb. Jeho celoživotní dílo šíření křesťanských ideálů prostřednictvím klášterní komunity se dotklo, vedle Španělska a Německa, i království českého, ponejprv za Alpami na místě u tří lip, které se dnes jmenuje Klášter a to ještě za jeho života na začátku 16. století. Císař Josef II. klášter zrušil. Uzavřením hranic po 2. sv. válce tzv. železnou oponou se stal tehdejší nomenklatuře zátěží a tak bylo o osudu kláštera rozhodnuto. Barokně vybudovaný klášter ze 17. století s malovaným refektářem a vzácnou knihovnou byl důsledně vykraden a do základu zbořen. Co by na to řekl svatý František? Asi jen to, že: O budovy a majetek ani tak nejde, mnohem horší jsou vykradené duše. Nejprve bludnými sektami, později komunisty a dnes jedině uznávaným pseudonáboženstvím - ekonomií. A tak dnešní vládcové rozvíjejí plány komerčního využití katedrál, zámků a klášterů. Náboženské písně se hrají v obchodech jen za účelem zisku, to je hrůza! Každý bezduchý systém se zhroutí! Evropa padne atakem jiného náboženství, protože se zříkáte křesťanství, které učinilo Evropu Evropou. Dnes čerpáte z evropských fondů, oprašujete památky, ale nechcete rozumět jejich podstatě. Čiňte pokání a vraťte se k Bohu! Jen tak poznáte bohatství víry, kterou jste si nechali vzít! Kristus říká: Nejprve hledejte Boží království a vše ostatní vám bude přidáno! Svatý bratře Františku, pros za nás hříšné u Boha! Pros za bezbožné pohraničí! Je krásné, že bratři pauláni na Klášter u Nové Bystřice nezapomínají a že i letos přijedou s autobusem plným věřících z Vranova u Brna, aby uctili památku sv. Františka a aby o slavnosti Nejsvětější Trojice oslavili Toho, jemuž patří nebe i země. Přijďte také! ThMgr P. Petr Misař

6 Ohlédnutí za kulturními akcemi v obrazech Vítání léta na Graselově stezce - Účastníci putování u sochy Peruna u Nové Bystřice Vystoupení Old Steamboat Jazzbandu na náměstí v rámci otvírání cyklistické sezóny v České Kanadě Po Graselově stezce u Hamerských skal

7 Novobystřické čáry - Kapela Country Life bavila účastníky u Mnišského rybníku Novobystřické čáry - Soutěžící O nej... čarodějnici Novobystřické čáry - Stavění máje za doprovodu hasičské kapely Otevírání cyklistické sezóny v České Kanadě Slavnostní koncert pěveckého souboru Smetana v Aule ZŠ

8 Slavnosti orchestrů Fest Band Dačice MěKS Dačice, ZUŠ Dačice a Město Dačice zvou všechny příznivce dechové hudby na 20. ročník slavností orchestrů Fest Band Dvoudenní program festivalu se uskuteční na městském sportovním stadionu a na letní scéně Pod Kaštany. Pro návštěvníky je připraven bohatý program. Na nedělním společném MONSTER- KONCERTU zazní skladby dačických rodáků Vladimíra Fuky, Rudolfa Urbance a dalších českých i zahraničních autorů. Účinkují: Dechový orchestr ZUŠ Vimperk, Dechový orchestr Tutti při ZUŠ Jihlava, Dechový orchestr mladých ZUŠ G. Mahlera Humpolec, Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice, Musikverein Aigen Seebsbach-Baum (Rakousko), Waldviertler Damenorchester (Rakousko), Mažoretky DDM Dačice, Mažoretky Cheerladies Třebíč, Mažoretky ZŠ TGM Vimperk Program: Sobota 30. června 7:30 h - Slavnostní zahájení festivalu fanfárami - věž kostela sv. Vavřince, 18:00 h - Slavnostní průvod všech účastníků festivalu - městský sportovní stadion, 21:00 h - Koncert Telčské dechovky - letní scéna Pod Kaštany Neděle 1. července 09:30 h - Show mažoretek - městský sportovní stadion, 14:00 h - Slavnostní festivalový koncert - letní scéna Pod Kaštany. Občerstvení a atrakce pro děti zajištěny, 1. část - Koncertní program jednotlivých orchestrů, 2. část - MONSTERKONCERT - společné vystoupení všech účinkujících Doprovodný program 1. Prezentační výstava hudebních nástrojů Amati denak s.r.o. Kraslice - atrium ZUŠ Dačice, sobota 16:00-22:00 h, neděle 8:00-11:00 h. 2. Prodej not Michal Steranka Osudy lupičského hejtmana Johanna Georga Grasela 15 Otec Thomas Grasel, který byl odsouzen k doživotnímu trestu těžkého žaláře s okovy na rukou i nohou za 121 zločinů, které mu byly připsány k tíži, přežil svého syna ve vězení na Špilberku o sedmnáct let, poslední dva roky ležel pouze na své cele ochrnutý po mrtvici na půl těla. Takový byl tedy konec proslulých loupežníků. Konfident tajné policie David Mayer obdržel kýženou vypsanou odměnu 4000 zlatých a k tomu ještě přes 2500 zlatých na vynaložené náklady. Později se údajně stal nájemcem slavonického pivovaru. Zlodějka Penkhartová dostala 400 zlatých, kanonýr Vollmost, který měl největší podíl na přemožení Grasela v rvačce při zatýkání dostal 130 zlatých a čtyři další vesničané obdrželi 30 zlatých. Hrůzné činy Grasela a jeho bandy jsou dnes již zapomenuty, lidová nadávka - Ty grázle! je tu však dodnes. Celé povídání, které tímto příspěvkem končí, připravil Bc. Vladislav Sotona Použitá literatura a prameny : Jan Bauer: Podivuhodné osudy v českých dějinách, Brno 2003 Robert Bartsch: J.G.Grasel a jeho kamarádi,vídeň 1924 Richard Bletschacher: Der Grasel.Chronik eines Räuberleben, Vídeň 1981 Ferdinand Berger: Lebensgeschichte des verwegenen Räuberhauptmannes, Horn Harald Hitz:Johann Georg Grasel.Räuber ohne Grenzen,Horn- Waidhofen/Thaya 1999 Miloslav Jedlička: Muzeum zločinu-johann Georg Grasel, Brno 2005 Franz Eppel: Das Waldwiertel, Salzburg 1984 Rupert Hauer,Walter Pongratz,Paula Tomaschek: Heimatkunde des Bezirkes Gmünd, 1986 František a Jiřina Kodlovi: Chlum u Třeboně, Kapitoly z dějin jihočeského pohraničí, Chlum u Třeboně 1979 František Teplý: Dějiny města Jindřichova Hradce díl II sv.3, Jindřichův Hradec 1934

9 Milí sousedé! Chtěl bych využít příležitosti a znovu zas Vás zpravit o zajímavém z hradního města Heidenreichsteinu. Naše město se čím dál tím více vyvíjí v kulturní střed našeho regionu. Opět zde bude mezinárodní festival literatury Literatur im Nebel (Literatura v mlze), 25. a 26. října (minulý rok se zúčastnil Salman Rushdie). 7. až 10. června je zde poprvé za hosta VIENNALE, mezinárodní filmový festival. Bližší informace získáte na domovské stránce: Při letošním divadelním létě v polovině srpna bude skupinou předváděna známá hra od Huga von Hofmannsthal hra Jedermann (Kdekdo). Apropo divadlo také národní Divadelní festival mládeže se letos opět koná v Heidenreichsteinu, tentokrát v listopadu. Potěšující je také, že naše základní školy intenzivněji spolupracují a provádějí vzájemné návštěvy. Výuka češtiny v našich školkách mimochodem také běží už třetím rokem. Též sociální projekt Archa stále poskytuje čilou spolupráci mezi lidmi a naší obcí. Je to pro starostu dobrý pocit, když lze rozeznat, že naše městské partnerství je čím dál tím více spoluobčany rozpoznáváno a přijímáno. Přeji Vám překrásnou dovolenou, Váš Hans Pichler starosta Heidenreichsteinu Sport Basketbal V sobotu se konal v naší sportovní hale XXIV. ročník turnaje O POHÁR OSVOBOZENÍ. Hrálo se systémem každý s každým, 2x 15 min. hrubého času. O umístění prvních tří rozhodlo až skóre, obsadili jsme nakonec pěkné 3. místo. Rozhodl první zápas se Studenou, kde jsme nedokázali udržet vedení z první půlky a nakonec prohráli. Turnaj jsme zakončili vyhlášením pořadí a předáním cen v restauraci Na Bojišti. Konečné pořadí : 1. Studená (7b, +61), 2. Telč (7b, +31), 3. Nová Bystřice (7b, -3), 4. Havlíčkův Brod (5b), 5. Gmünd (4b) Výsledky jednotlivých zápasů: N.Bystřice : Studená 24:39 (13:11) Telč : Gmünd 40:21 (25:5) N.Bystřice : H.Brod 36:27 (18:17) Studená : Gmünd 50:34 (27:9) Telč : H.Brod 42:33 (22 :17) N.Bystřice : Gmünd 20:18 (8:11) Studená : Telč 29:33 (15:18) H.Brod : Gmünd 46:38 (24:14) N.Bystřice : Telč 30:29 (17:13) Studená : H.Brod 49:15 (25:6) Děkujeme všem sponzorům turnaje: BOVIS N. B. spol. s r.o. Cestovní agentura CA Jana Králová JPS J. Hradec s.r.o. PaP Bohemia s.r.o. N. Bystřice PEROS s.r.o. Slavonice pekařství Petrik řeznictví, s.r.o. Slavonice Restaurace a penzion Na Bojišti Rudolf Koller, s.r.o. Stavební firma Kamas Štefan Dále děkujeme městu Nová Bystřice za odpuštění pronájmu haly a všem, kteří nám pomáhali s organizací turnaje a příchozím fanouškům za jejich podporu. za oddíl košíkové, M. Musil Další informace na

10 bez velkého papírování bez ručitele s jasnými pravidly již od Kč rychle a na cokoliv Tímto automaticky nevzniká nárok na půjčku

11 Váš partner pro ekologii Ekologická likvidace autovraků Vystavení potvrzení pro odhlášení z registru vozidel Kompletní autovrak převezmeme ZDARMA, neúplné autovraky a vozy zn. Trabant dle dohody Nákladní automobily, traktory a stroje vykupujeme za výhodné ceny Po dohodě zajistíme odvoz AUTOVRAKOVIŠTĚ Jindřichův Hradec Provozní doba: PO - PÁ : Kde nás najdete: Jarošovská 869/II (areál spol. AR SERVIS spol. s.r.o.) Jindřichův Hradec Informace a příjem vozidel: Kancelář STK Telefon:

12 VÝKUP železného šrotu a barevných kovů Nová Bystřice - areál fy BOVIS N.B., dílna (tel ) Lomy (u Kunžaku) - (tel , v sobotu pouze liché týdny) Jindřichův Hradec - areál fy AR SERVIS, Jarošovská ul., pouze autovraky (informace kancelář STK, tel ) Vykupujeme: - železný odpad, barevné kovy - nerez, akumulátory Vysoké výkupní ceny!!! Otevírací doba: Po - Pá So Při větším množství odvoz zdarma V případě potřeby provedeme demontáž strojů a zařízení Provozovatel: ČECH-ODPADY s.r.o., Šach 15, Volfířov, Dačice Výkup akumulátorů za 5,- Kč/kg Další služby: Ekologická likvidace autovraků, vystavení potvrzení pro odhlášení z registru vozidel (areál ZD Staré Hobzí a autovrakoviště Jindřichův Hradec, Jarošovská ul.) Odvoz a odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů Zajištění služby externího ekologa Poradenství a služby v oblasti ekologie Měření emisí, odborné posudky, EIA, zpracování žádostí o IPPC, rozptylové studie Nabízíme velmi zajímavé a výhodné smluvní služby pro zemědělská družstva (bližší informace na tel )

13 Technika denního světla s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společností patřící mezi přední dodavatele konstrukčních systémů pro stavebnictví. Na trhu působí od roku 2001, a to jak v tuzemsku tak i v zahraničí. Do portfolia výrobků společnosti patří především střešní světlíkové konstrukce a RWA systémy. Technika denního světla s.r.o. je držitelem mnoha certifikátů vysoké kvality výrobků. Hledáme DĚLNÍKY A DĚLNICE DO VÝROBY Dle potřeby provedeme zaškolení na všechny. výrobní operace Náplň práce kompletace zakázek jednoduché výrobní operace manipulace s materiálem Nabízíme motivující finanční ohodnocení výkonové prémie závodní stravování s příspěvkem Požadujeme manuální zručnost zodpovědný přístup k práci TECHNIKA DENNÍHO SVĚTLA s.r.o. Albeř 109, Nová Bystřice tel/fax: , mobil:

14 AUTOŠKOLA - MARTIN ILLE Tel.: , Mob.: L PROVÁDÍME: výcvik k získání řidičského oprávnění všech skupin: A M malý motocykl D autobus T traktor A 1 malý motocykl B osobní automobil B+E přívěsy a návěsy A motocykl C nákladní automobil C+E s celk. hm. nad 750 kg - výuka KLUB KORUNA Nová Bystřice - závěrečné zkoušky v Nové Bystřici Prázdninový kurz! zahájení v KD Koruna (1. p) v NB: v h Parfumerie - Drogerie Česká společnost, se 100% českou účastí, managementem a kapitálem. Nově otevřená parfumerie - drogerie v Nové Bystřici na náměstí Vídeňská 14 nabízí např.: Jar 1/2 litr za 28,-, tekuté prací prášky 1 1/2 litru od 68,-, prášky na praní od 27,-, savo 1l od 26,-... Z parfumerie levné parfémy, toaletní vody, barvy na vlasy, make-up a mnoho dalšího. Pokud Vám v nabídce něco bude scházet, uveďte svůj požadavek a pokusíme se sortiment o požadované zboží rozšířit. (Barvy laky nevedeme). Dostala jste vyrážku, či ekzém po drahém zahraničním prostředku? Cena takového výrobku nemusí být a mnohdy ani není zárukou kvality. České výrobky tyto výrobky mnohdy předčí co do kvality i ceny. Rovněž ale i zahraniční levný prostředek nemusí být méně kvalitní oproti drahému výrobku protěžovanému reklamou. Víte, že minuta vysílacího času v jedné reklamě stojí okolo ,- které pak musí v ceně zakoupeného zboží zaplatit zákazník? A to nejhezčí na konec. Při nákupu nad 170,- Kč sleva 10%. V měsíci červnu 10% sleva pro každého na vše. Uvedená sleva se vztahuje i na výrobky AVON, kterou tímto začínáme prodávat.

15 Technika denního světla s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společností patřící mezi přední dodavatele konstrukčních systémů pro stavebnictví. Na trhu působí od roku 2001, a to jak v tuzemsku tak i v zahraničí. Do portfolia výrobků společnosti patří především střešní světlíkové konstrukce a RWA systémy. Technika denního světla s.r.o. je držitelem mnoha certifikátů vysoké kvality výrobků. Hledáme SVÁŘEČE I bez kvalifikace, dle potřeby zajistíme zaškolení. Náplň práce sváření drobné zámečnické práce Nabízíme motivující finanční ohodnocení výkonové prémie závodní stravování s příspěvkem Požadujeme manuální zručnost zodpovědný přístup k práci TECHNIKA DENNÍHO SVĚTLA s.r.o. Albeř 109, Nová Bystřice tel/fax: , mobil:

16 Prodám dr. byt 3+1 zděné jádro, plastová okna, zateplený 1. patro. Cena: ,- Kč. Možno koupit i zahradu v OV s dřevěnou chatou. Na pozemku je studna. Cena ,- Kč. Tel.: Koupím byt v NB v osobním vlastnictví. Tel.: Prodám použitý drátěný plot v rámech 125x230 v celkové délce 82 m, branku a sloupky. Cena 6.000,- Kč. Tel.: Koupím byt 2+1 v OV v NB. Tel.: Prodám zahradu na Ovčárně, cena dohodou. Tel.: Pronajmu podkrovní byt vhodný pro jednu až dvě osoby. Tel.: Prodám zahradu v NB. Tel.: Děkujeme všem známým a přátelům, kamarádům, kteří se přišli rozloučit s panem Karlem Pávkem. manželka, děti a vnoučata Koupím nebo si pronajmu garáž. Tel Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Městská knihovna a Informační středisko Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Číslo 7 vyjde Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: SKOLIT s.r.o. J. Hradec, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů z předešlých jednání

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis 6/2013 z jednání zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 7.6.2013 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu

Zápis 6/2013 z jednání zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 7.6.2013 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu Zápis 6/2013 z jednání zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 7.6.2013 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu Přítomní: Holický Jaroslav, Kolář František, Leitner Zdeněk, Rak Martin,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-24-2015 Termín jednání 17. srpna 2015 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 12. 1. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 8 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.6.2005 od 18.00 hod v MŠ Žleby.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.6.2005 od 18.00 hod v MŠ Žleby. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.6.2005 od 18.00 hod v MŠ Žleby. Přítomno: 8 Omluveno: 3 Řídící zasedání: p. Šindelář Zapisovatel: pí. Musilová Ověřovatelé: p. Mrkvička, p.

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, MUDr. Forstová, MUDr. Blažek, p. Fořt p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 14. 9. 2011

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 14. 9. 2011 Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 14. 9. 2011 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 7 Omluveni: Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Z á p i s č. 2 /2013

Z á p i s č. 2 /2013 Strana č. 1/5 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 2 /2013 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 13. 3. 2013 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva: Luboš

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:00 Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Jan Z 11 členů zastupitelstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S ze 2. schůze, konané dne 25. 1. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Ing. Vlasák místostarosta Ing. Pavel. Program:

Ing. Vlasák místostarosta Ing. Pavel. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC VALEČ ZÁPIS. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Valeč

OBEC VALEČ ZÁPIS. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Valeč OBEC VALEČ ZÁPIS z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Valeč Termín: Místo: 9. 11. 2015 (pondělí) od 17:00 hodin Zasedací místnost OÚ Valeč Navržený program: 1. Schválení programu 2. Jmenování ověřovatelů

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: p. Stroner tajemník. Program:

Přítomni: p. Stroner tajemník. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 32. jednání Rady města

Více

USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128

USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128 USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128 Přítomni : Jiří Srbek, Ing. Vladimír Beránek, CSc., Ing. Vendulka

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Co přinesl čas - leden 2011

Co přinesl čas - leden 2011 Co přinesl čas - leden 2011 Vzhledem k tomu, že nevydáváme žádný časopis o naší činnosti, rozhodli jsme se Vám přiblížit každodenní činnost práci v úřadu, zastupitelů, zaměstnanců či jiné podněty, které

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 8. zasedání ze dne 25.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 3

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 3 USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 3 Přítomni: pp.brož,horek,kořán,kříž, Mareš,Navrátilová,Roubal, Smola, Šnebergr Nepřítomni: - Omluveni: Lehká, Papež, Sekyra A., Sekyra

Více

Zápis č. 13/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 16. 12. 2011

Zápis č. 13/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 16. 12. 2011 Zápis č. 13/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 16. 12. 2011 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Trojan Pozdní příchod:

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: bod programu: 10. 6. 2015 věc: Městská akce Malý Hamburk dopad na rozpočet: Bez dopadu zpracoval: Bc. Klára Bayerová, referentka OŠKSS předkládá: PhDr. Jana Műllerová,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více