ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ěsíční zpravodaj novobystřických občanů"

Transkript

1 Ročník 9, číslo 6 Červen 2007 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Milí spoluobčané, v minulých dnech byla konečně zahájena dlouho avizovaná oprava Švermovy ulice, což znamená a bohužel především o prázdninách bude znamenat citelný zásah do života ve městě. Práce na celkové rekonstrukci úseku od křižovatky u pošty až k benzínové stanici a odbočce na ulici Na Zátiší budou trvat přes celé prázdniny a ukončeny budou až počátkem září. Po tu dobu bude stanoveno několik objízdných tras a záleží na disciplinovanosti řidičů a nekompromisnosti dozorujících policistů, jak moc problematický celý průběh opravy bude. Jsme ale především rádi, že jsme s majitelem silnice Jihočeským krajem našli společnou řeč a v rámci opravy povrchu vozovky opraví město důležitou infrastrukturu kanalizaci a vodovodní řad, které vedou pod silnicí. V době, kdy píšu tyto řádky, probíhá výběrové řízení na dodavatele akce Výstavba sběrného dvora a zázemí Technických služeb. Vítěz by měl být znám během června a poté budou zahájeny práce. Naše přání je, aby se vše podařilo do zimy udělat a mohli jsme vám, občanům města a všech místních částí, nabídnout ukládání odpadu v nových prostorách staronového sběrného dvora při cestě na Artolec. Na závěr jsem si nechal jedno speciální poděkování. Patří organizátorům a účastníkům skautské akce ObRok 2007, kteří si za své letošní zázemí pro konání akce vybrali Bílou skálu u Číměře. Za pomoc, kterou jsme jim zprostředkovali, se nám odvděčili jedním pracovním dnem a více než dvěma stovkami aktivních brigádníků. Ti natřeli mantinely zimního stadionu, sloupy veřejného osvětlení v Zahradní ulici a zastávku na autobusovém nádraží; spravili také atletickou dráhu na fotbalovém stadionu, vyčistili část lesíku za MŠ a pomáhali s úklidem v našich městských lesích. To vše zadarmo a s velkým elánem, což je věc dnes skoro neviditelná. I proto děkujeme! Úspěšný červen a školákům hodně sil do závěrečného finiše! Mgr. Jiří Zimola, starosta města Z tábora Obroku 2007 na Bílé skále. Foto Vilém Kasper

2 Z jednání Rady města dne na vědomí byla vzata informace o průběhu a přípravě letošních investičních akcí města (cesta v Albeři u TDS, oprava Švermovy ulice, vodovod Smrčná, hala TS) rada uložila úřadu zabezpečení těchto úprav a dopravního značení: posunutí přechodu pro chodce od hlavní křižovatky k vyústění Sadové ulice, zabezpečení prostoru chodníku před prodejnou zmrzliny p. Müllera odstranitelným zábradlím, zjednosměrnění ulice Pohraniční stráže (U Rybníčku), doplnění dopravních značek Zákazu vjezdu (které chybí v prostoru Smrčné, golfového hřiště a Lesního hotelu Peršlák) na cyklotrasách rada schválila členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro akci Výstavba sběrného dvora a zázemí Technických služeb v Nové Bystřice rada doporučila ZM schválit uzavření Smlouvy o partnerství s Nadací Jihočeské cyklostezky na 1 rok rada uložila tajemníkovi projednat s TJ upřesnění aktualizace Pravidel pro přidělování příspěvků na sport, kulturu a humanitární činnost z rozpočtu města a předložit na příštím jednání ZM projednáno bylo 14 žádostí rada stanovila návrh programu zastupitelstva dne Ve středu 27. června se od 17 hodin uskuteční v zasedací místnosti MěÚ 4. letošní jednání zastupitelstva města Program spolu s pozvánkou najdou zájemci na úřední desce MěÚ nebo internetových stránkách města Z jednání Zastupitelstva města dne jednání se účastnilo 14 zastupitelů, pan Grahofer byl omluven starosta seznámil zastupitele s plněním usnesení z minulého jednání ZM schválilo dodatek ke smlouvě s Colasem ve věci úpravy termínu zahájení a ukončení prací na opravě místní komunikace v Albeři ZM schválilo Darovací smlouvu s Českou spořitelnou a.s. na poskytnutí daru ve výši 500 tisíc korun na likvidaci škod způsobených na městských lesích orkánem Kyrill ZM schválilo uzavření Smlouvy o partnerství s Nadací jihočeské cyklostezky na jeden rok přednesena byla zpráva o plnění rozpočtu za leden duben 2007 zastupitelé schválili Výroční zprávu TS za rok 2006 dále ZM schválilo přidělení dotací a grantů, které se podařilo získat na konkrétní akce v roce 2007 ZM schválilo také uzavření mandátní smlouvy na výkon TDI pro opravu Švermovy ulice a případně též pro pokračování stavby vodovodu do Smrčné a N.Vojířova schválena byla Deklarace partnerství na Graselových stezkách, což je projekt, na kterém spolupracuje více obcí a měst zastupitelé schválili přejmenování ulice Pohraniční stráže na ulici U Rybníčku s tím, že trvale hlášeným obyvatelům této ulice budou uhrazeny náklady, které jim prokazatelně vzniknou v souvislosti s nezbytnou výměnou dosavadních dokladů proběhla živá diskuse se zástupci obou složek Policie ČR v N.Bystřici vyřízeno bylo 5 žádostí občanů a firem ZM také schválilo zřízení organizační složky města k zabezpečení pečovatelských služeb na základě diskuse bylo odsouhlaseno instalování speciálních sáčků na psí exkrementy blíže v samostatném příspěvku více se zájemci mohou dozvědět na úřední desce, internetových stránkách města a opatřit si mohou i zvukový záznam z jednání Vybráno ze zápisu RM a ZM.

3 Přejmenování ulice Dne se v Nové Bystřici konalo veřejné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice. Jedním z bodů jednání bylo radou města navržené přejmenování ulice Pohraniční stráže na ulici U Rybníčka. Důvodem měl být předrevoluční název. Mezi občany byla zastupitelem provedena anketa, kde měli možnost se k této záležitosti písemně vyjádřit a podpisem zaujmout své stanovisko. Tato změna se má týkat cca 90 obyvatel. Podařilo se zkontaktovat 74 občanů, z nichž se 61 (84%) vyslovilo pro zachování současného názvu ulice. 10 občanů souhlasilo se změnou, 3 byli nerozhodní. Lidé, jichž se tato záležitost týká, tedy většinově odmítli změnu názvu i s tím vědomím, že náklady spojené s výměnou dokladů jim budou Kam se psími exkrementy? Jedním z měřítek kulturnosti národa je dodržování hygienických a estetických pravidel. Při pohledu na veřejně přístupná místa našeho města znečištěná psími výkaly je jasné, že není vše v pořádku, a proto se zastupitelstvo města na svém posledním zasedání opět touto záležitostí zabývalo a rozhodlo instalovat ve městě stojany se sáčky na psí exkrementy. Rozhodnutí o instalaci těchto stojanů je snahou pomoci občanům a návštěvníkům města, kteří se procházejí se svými čtyřnohými přáteli, se samostatně podílet na udržování čistoty našeho města neodkladným odklizením psích navštívenek. Na stojanech, které jsou instalovány v blízkosti odpadkových košů, jsou zavěšeny sáčky, které budou pravidelně po jejich spotřebování doplňovány. Není tedy nutné odebírat více sáčků, než je v konkrétním okamžiku potřebné. Znečištěný sáček lze následně odložit do jakéhokoliv odpadkové koše, neboť tento odpad není zařazen do kategorie nebezpečných odpadů a lze ho ukládat s ostatním odpadem. Stojany (celkem 16 kusů) jsou umístěny u zelených ploch v těchto místech: městský park 2x, autobusové nádraží 1x, vlakové nádraží 1x, sídliště v Rybní ulici 2x, sídliště K.H.Borovského 2x, sídliště ve Vídeňské ulici 2 x, sídliště v Nádražní ulici 2x, bytovky v Opletalově ulici 1x, Tovární ulice 1x, Husovo nám. 1x a Mírové nám. 1x. Vše spočívá ve výchově a ohleduplnosti jedněch ke druhým. Dokud si většina lidí neosvojí fakt, že nechat po svém pejskovi neuklizeno je prostě stejný společenský defekt jako po sobě neuklidit toaletu, bude tento problém trvat. Iveta Mičunková, Městský úřad Nová Bystřice finančně kompenzovány. Čas strávený s výměnou dokladů jim totiž nikdo nenahradí. Přestože byli výsledky ankety zastupitelstvu předloženy, po diskusi a hlasování byla změna názvu ulice odsouhlasena. Pro změnu názvu ulice se vyslovilo 10 zastupitelů: Mgr. Jiří Zimola, Vladimír Bláho, Jaromír Mitáš, Luboš Březina, Karel Loskot, Zdeněk Musil, Josef Řežábek, Jan Nováček, Libuše Strončeková, Miluše Malinová. Proti změně názvu: Ing. Jiří Kovář, Jiří Pokorný, Josef Janovský. Hlasování se zdržel Stanislav Kopáček, Milan Garhofer byl nepřítomen. A závěr? O nás, bez nás! Ing. Jiří Kovář

4 Můj názor Jako občan Nové Bystřice se snažím sledovat městská zastupitelstva a vývoj dění v naší lokalitě. Mám mnoho důvodů mít Bystřici rád a taky řadu důvodů ji kritizovat, protože bych velmi rád byl i nadále pyšný na to, že sem patřím a snad dovedu být něčím prospěšný. Přesto, že respektuji rozhodnutí zastupitelů a nemám nic proti schválenému přejmenování ulice, jako svobodný občan můžu mít i jiný názor na způsob prosazování uvedeného záměru. Bystřici jsem poznal - jako řada dalších obyvatel - při základní vojenské službě, kdy jsem byl přidělen k pohraniční stráži. Nestydím se za to ani tehdy, když je dnes tato složka Ministerstva vnitra zastupitelem města nazývána zločineckou organizací, která střílela do lidí. Osobně jsem poznal několik stovek pohraničníků a pokud vím, žádný z nich do lidí nestřílel. Mezi nimi byl i tmavovlasý a veselý parťák z východního Slovenska, se kterým jsem vždy soupeřil o 1. místo ve výsledcích střeleb. POHRANIČNÍ STRÁŽE Sloužil potom na Kaplicku a za to že na 30 metrů nestřílel na narušitele a dal jen výstrahy výstřelem do vzduchu, ho odsoudil prokurátor na 18 měsíců Sabinova. Po všech pohraničních rotách ho vozili jako cvičenou opici a veřejně projednávali to jeho selhání. To už ale měl jen 45 kilo, bílé vlasy a obočí. Prostě lidská troska s prázdnýma očima. Bojím se domyslet, jestli to vůbec přežil. S odstupem doby mě ale pořád děsí fakt, že v 19 nebo 20 letech byla většina těch vojáčků tím režimem tak vycepovaná, že by v případě nutnosti a podle zákona musela zbraň použít. Předeslal jsem a znovu zdůrazňuji, že rozhodnutí zastupitelů respektuji a souhlasím s ním, ale nevyplenil náhodou nějaký pan Žižka celou původní Bystřici? A má tady ulici. A pan J. G. Grasel náhodou nebyl lupičem? A pojmenováváme po něm turistickou atrakci. Než bych začal tvrdit, kdo Bystřici neprospěl a kdo jí pomohl, asi bych si zjistil širší souvislosti, nazýval věci pravým jménem a neurážel lidi, kteří se ničim neprovinili. Oproti tomu, na návrh jiného služebně mladšího zastupitele - aby se konečně začal systematicky řešit stav venčení domácích zvířat v ulicích města - se ti služebně starší ihned ohradili, že se to vyřešit nedá. Jak to, že se to vyřešit nedá! V jiných městech Evropy jsou k tomu účelu vytýčeny nenápadné zóny kde si děti nehrají, turisti neproudí a technické služby města jim věnují zvláštní péči. To se všichni spokojíme s omezeností a bezohledností paniček a páníčků, kteří nechají trousit svoje čtyřnohé miláčky na veřejných prostranstvích, trávnících a dětských hřištích především kvůli své pohodlnosti? Nehrají si na těch plochách náhodou Vaše nebo sousedovic děti či vnoučata? Ohnout záda s igeliťákem a uklidit po svém psovi nebo kočce, na to už nemáme? Znám v Bystřici jenom 3 rodiny, ve kterých majitelé psa berou za samozřejmost, že po svém psovi uklidí. A to je trapně málo!!! A jestliže se opravdu smíříme s tím, že někteří občané města Nová Bystřice na to duševně nemají (aby uklidili po svých psech a kočkách), tak potom ty názvy ulic se zločineckým názvem přímo můžeme přejmenovat třeba na sídliště Exkrementov, ulici Zabobkovanou, nebo Pokálenou, atd. A pak budeme na své pohraniční městečko a hlavní město České Kanady, všichni náležitě hrdi, že??? Jan Kyncl

5 Závěrečný koncert Hudební škola Yamaha pořádá dne 22. června 2007 od hodin v aule ZŠ závěrečný koncert. Všichni jste zváni k účasti. Výstava uměleckého skla vyrobeného technikou Fusing V prostorách IS a MěK bude do konce června otevřena prodejní výstava Miloslava Dvořáka - Umělecké sklo vyrobené technikou Fusing. Fusing je lehání,ohýbání a spékání skla. Zpracovávají se buď skla čirá nebo barevná ve speciálních fusingových pecích za vysokých teplot C. Pan Miloslav Dvořák používá svou vlastní techniku fusingu a každý výrobek je originálem. Výstava fotografií Z domova a z ciziny V sobotu 2. června proběhne v hodin v prostorách IS a MěK vernisáž výstavy fotografií Z domova a z ciziny autora MUDr. Jindřicha Pinka, CSc.. Výstava potrvá do 22. června. Všichni jste srdečně zváni. Poutní slavnosti Klášter neděle v pouť k Nejsvětější Trojici. Poutníci se můžou shromáždit s deštníky, svačinou a dobrou náladou u kostela v Nové Bystřici, odkud vycházíme pěšky přesně v 8.15! Výročí 500 let od + sv. Františka z Paoly! Příležitost ke svátosti smíření během bohoslužby. Odpoledne mše svatá rakouských poutníků. Upozornění ten den nebude v Nové Bystřici mše svatá! N. Bystřice neděle v slavnost Těla a Krve Páně s eucharistickým procesím přes náměstí a svátostným požehnáním. Upozornění - ten den nebude v Klášteře mše svatá! N. Bystřice neděle v slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla, patronů kostela. Kultura Slovíčko kněze Neměli bychom přehlédnout velké výročí, které se tiše přeneslo dějinami místního regionu zemřel na francouzském královském dvoře u Tours svatý František z Paoly (Jižní Itálie).Výročí 500 let od jeho úmrtí bylo de facto na Velký pátek v ten den tehdy odešel na věčnost. Na Velikonoční pondělí měl pohřeb. Jeho celoživotní dílo šíření křesťanských ideálů prostřednictvím klášterní komunity se dotklo, vedle Španělska a Německa, i království českého, ponejprv za Alpami na místě u tří lip, které se dnes jmenuje Klášter a to ještě za jeho života na začátku 16. století. Císař Josef II. klášter zrušil. Uzavřením hranic po 2. sv. válce tzv. železnou oponou se stal tehdejší nomenklatuře zátěží a tak bylo o osudu kláštera rozhodnuto. Barokně vybudovaný klášter ze 17. století s malovaným refektářem a vzácnou knihovnou byl důsledně vykraden a do základu zbořen. Co by na to řekl svatý František? Asi jen to, že: O budovy a majetek ani tak nejde, mnohem horší jsou vykradené duše. Nejprve bludnými sektami, později komunisty a dnes jedině uznávaným pseudonáboženstvím - ekonomií. A tak dnešní vládcové rozvíjejí plány komerčního využití katedrál, zámků a klášterů. Náboženské písně se hrají v obchodech jen za účelem zisku, to je hrůza! Každý bezduchý systém se zhroutí! Evropa padne atakem jiného náboženství, protože se zříkáte křesťanství, které učinilo Evropu Evropou. Dnes čerpáte z evropských fondů, oprašujete památky, ale nechcete rozumět jejich podstatě. Čiňte pokání a vraťte se k Bohu! Jen tak poznáte bohatství víry, kterou jste si nechali vzít! Kristus říká: Nejprve hledejte Boží království a vše ostatní vám bude přidáno! Svatý bratře Františku, pros za nás hříšné u Boha! Pros za bezbožné pohraničí! Je krásné, že bratři pauláni na Klášter u Nové Bystřice nezapomínají a že i letos přijedou s autobusem plným věřících z Vranova u Brna, aby uctili památku sv. Františka a aby o slavnosti Nejsvětější Trojice oslavili Toho, jemuž patří nebe i země. Přijďte také! ThMgr P. Petr Misař

6 Ohlédnutí za kulturními akcemi v obrazech Vítání léta na Graselově stezce - Účastníci putování u sochy Peruna u Nové Bystřice Vystoupení Old Steamboat Jazzbandu na náměstí v rámci otvírání cyklistické sezóny v České Kanadě Po Graselově stezce u Hamerských skal

7 Novobystřické čáry - Kapela Country Life bavila účastníky u Mnišského rybníku Novobystřické čáry - Soutěžící O nej... čarodějnici Novobystřické čáry - Stavění máje za doprovodu hasičské kapely Otevírání cyklistické sezóny v České Kanadě Slavnostní koncert pěveckého souboru Smetana v Aule ZŠ

8 Slavnosti orchestrů Fest Band Dačice MěKS Dačice, ZUŠ Dačice a Město Dačice zvou všechny příznivce dechové hudby na 20. ročník slavností orchestrů Fest Band Dvoudenní program festivalu se uskuteční na městském sportovním stadionu a na letní scéně Pod Kaštany. Pro návštěvníky je připraven bohatý program. Na nedělním společném MONSTER- KONCERTU zazní skladby dačických rodáků Vladimíra Fuky, Rudolfa Urbance a dalších českých i zahraničních autorů. Účinkují: Dechový orchestr ZUŠ Vimperk, Dechový orchestr Tutti při ZUŠ Jihlava, Dechový orchestr mladých ZUŠ G. Mahlera Humpolec, Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice, Musikverein Aigen Seebsbach-Baum (Rakousko), Waldviertler Damenorchester (Rakousko), Mažoretky DDM Dačice, Mažoretky Cheerladies Třebíč, Mažoretky ZŠ TGM Vimperk Program: Sobota 30. června 7:30 h - Slavnostní zahájení festivalu fanfárami - věž kostela sv. Vavřince, 18:00 h - Slavnostní průvod všech účastníků festivalu - městský sportovní stadion, 21:00 h - Koncert Telčské dechovky - letní scéna Pod Kaštany Neděle 1. července 09:30 h - Show mažoretek - městský sportovní stadion, 14:00 h - Slavnostní festivalový koncert - letní scéna Pod Kaštany. Občerstvení a atrakce pro děti zajištěny, 1. část - Koncertní program jednotlivých orchestrů, 2. část - MONSTERKONCERT - společné vystoupení všech účinkujících Doprovodný program 1. Prezentační výstava hudebních nástrojů Amati denak s.r.o. Kraslice - atrium ZUŠ Dačice, sobota 16:00-22:00 h, neděle 8:00-11:00 h. 2. Prodej not Michal Steranka Osudy lupičského hejtmana Johanna Georga Grasela 15 Otec Thomas Grasel, který byl odsouzen k doživotnímu trestu těžkého žaláře s okovy na rukou i nohou za 121 zločinů, které mu byly připsány k tíži, přežil svého syna ve vězení na Špilberku o sedmnáct let, poslední dva roky ležel pouze na své cele ochrnutý po mrtvici na půl těla. Takový byl tedy konec proslulých loupežníků. Konfident tajné policie David Mayer obdržel kýženou vypsanou odměnu 4000 zlatých a k tomu ještě přes 2500 zlatých na vynaložené náklady. Později se údajně stal nájemcem slavonického pivovaru. Zlodějka Penkhartová dostala 400 zlatých, kanonýr Vollmost, který měl největší podíl na přemožení Grasela v rvačce při zatýkání dostal 130 zlatých a čtyři další vesničané obdrželi 30 zlatých. Hrůzné činy Grasela a jeho bandy jsou dnes již zapomenuty, lidová nadávka - Ty grázle! je tu však dodnes. Celé povídání, které tímto příspěvkem končí, připravil Bc. Vladislav Sotona Použitá literatura a prameny : Jan Bauer: Podivuhodné osudy v českých dějinách, Brno 2003 Robert Bartsch: J.G.Grasel a jeho kamarádi,vídeň 1924 Richard Bletschacher: Der Grasel.Chronik eines Räuberleben, Vídeň 1981 Ferdinand Berger: Lebensgeschichte des verwegenen Räuberhauptmannes, Horn Harald Hitz:Johann Georg Grasel.Räuber ohne Grenzen,Horn- Waidhofen/Thaya 1999 Miloslav Jedlička: Muzeum zločinu-johann Georg Grasel, Brno 2005 Franz Eppel: Das Waldwiertel, Salzburg 1984 Rupert Hauer,Walter Pongratz,Paula Tomaschek: Heimatkunde des Bezirkes Gmünd, 1986 František a Jiřina Kodlovi: Chlum u Třeboně, Kapitoly z dějin jihočeského pohraničí, Chlum u Třeboně 1979 František Teplý: Dějiny města Jindřichova Hradce díl II sv.3, Jindřichův Hradec 1934

9 Milí sousedé! Chtěl bych využít příležitosti a znovu zas Vás zpravit o zajímavém z hradního města Heidenreichsteinu. Naše město se čím dál tím více vyvíjí v kulturní střed našeho regionu. Opět zde bude mezinárodní festival literatury Literatur im Nebel (Literatura v mlze), 25. a 26. října (minulý rok se zúčastnil Salman Rushdie). 7. až 10. června je zde poprvé za hosta VIENNALE, mezinárodní filmový festival. Bližší informace získáte na domovské stránce: Při letošním divadelním létě v polovině srpna bude skupinou předváděna známá hra od Huga von Hofmannsthal hra Jedermann (Kdekdo). Apropo divadlo také národní Divadelní festival mládeže se letos opět koná v Heidenreichsteinu, tentokrát v listopadu. Potěšující je také, že naše základní školy intenzivněji spolupracují a provádějí vzájemné návštěvy. Výuka češtiny v našich školkách mimochodem také běží už třetím rokem. Též sociální projekt Archa stále poskytuje čilou spolupráci mezi lidmi a naší obcí. Je to pro starostu dobrý pocit, když lze rozeznat, že naše městské partnerství je čím dál tím více spoluobčany rozpoznáváno a přijímáno. Přeji Vám překrásnou dovolenou, Váš Hans Pichler starosta Heidenreichsteinu Sport Basketbal V sobotu se konal v naší sportovní hale XXIV. ročník turnaje O POHÁR OSVOBOZENÍ. Hrálo se systémem každý s každým, 2x 15 min. hrubého času. O umístění prvních tří rozhodlo až skóre, obsadili jsme nakonec pěkné 3. místo. Rozhodl první zápas se Studenou, kde jsme nedokázali udržet vedení z první půlky a nakonec prohráli. Turnaj jsme zakončili vyhlášením pořadí a předáním cen v restauraci Na Bojišti. Konečné pořadí : 1. Studená (7b, +61), 2. Telč (7b, +31), 3. Nová Bystřice (7b, -3), 4. Havlíčkův Brod (5b), 5. Gmünd (4b) Výsledky jednotlivých zápasů: N.Bystřice : Studená 24:39 (13:11) Telč : Gmünd 40:21 (25:5) N.Bystřice : H.Brod 36:27 (18:17) Studená : Gmünd 50:34 (27:9) Telč : H.Brod 42:33 (22 :17) N.Bystřice : Gmünd 20:18 (8:11) Studená : Telč 29:33 (15:18) H.Brod : Gmünd 46:38 (24:14) N.Bystřice : Telč 30:29 (17:13) Studená : H.Brod 49:15 (25:6) Děkujeme všem sponzorům turnaje: BOVIS N. B. spol. s r.o. Cestovní agentura CA Jana Králová JPS J. Hradec s.r.o. PaP Bohemia s.r.o. N. Bystřice PEROS s.r.o. Slavonice pekařství Petrik řeznictví, s.r.o. Slavonice Restaurace a penzion Na Bojišti Rudolf Koller, s.r.o. Stavební firma Kamas Štefan Dále děkujeme městu Nová Bystřice za odpuštění pronájmu haly a všem, kteří nám pomáhali s organizací turnaje a příchozím fanouškům za jejich podporu. za oddíl košíkové, M. Musil Další informace na

10 bez velkého papírování bez ručitele s jasnými pravidly již od Kč rychle a na cokoliv Tímto automaticky nevzniká nárok na půjčku

11 Váš partner pro ekologii Ekologická likvidace autovraků Vystavení potvrzení pro odhlášení z registru vozidel Kompletní autovrak převezmeme ZDARMA, neúplné autovraky a vozy zn. Trabant dle dohody Nákladní automobily, traktory a stroje vykupujeme za výhodné ceny Po dohodě zajistíme odvoz AUTOVRAKOVIŠTĚ Jindřichův Hradec Provozní doba: PO - PÁ : Kde nás najdete: Jarošovská 869/II (areál spol. AR SERVIS spol. s.r.o.) Jindřichův Hradec Informace a příjem vozidel: Kancelář STK Telefon:

12 VÝKUP železného šrotu a barevných kovů Nová Bystřice - areál fy BOVIS N.B., dílna (tel ) Lomy (u Kunžaku) - (tel , v sobotu pouze liché týdny) Jindřichův Hradec - areál fy AR SERVIS, Jarošovská ul., pouze autovraky (informace kancelář STK, tel ) Vykupujeme: - železný odpad, barevné kovy - nerez, akumulátory Vysoké výkupní ceny!!! Otevírací doba: Po - Pá So Při větším množství odvoz zdarma V případě potřeby provedeme demontáž strojů a zařízení Provozovatel: ČECH-ODPADY s.r.o., Šach 15, Volfířov, Dačice Výkup akumulátorů za 5,- Kč/kg Další služby: Ekologická likvidace autovraků, vystavení potvrzení pro odhlášení z registru vozidel (areál ZD Staré Hobzí a autovrakoviště Jindřichův Hradec, Jarošovská ul.) Odvoz a odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů Zajištění služby externího ekologa Poradenství a služby v oblasti ekologie Měření emisí, odborné posudky, EIA, zpracování žádostí o IPPC, rozptylové studie Nabízíme velmi zajímavé a výhodné smluvní služby pro zemědělská družstva (bližší informace na tel )

13 Technika denního světla s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společností patřící mezi přední dodavatele konstrukčních systémů pro stavebnictví. Na trhu působí od roku 2001, a to jak v tuzemsku tak i v zahraničí. Do portfolia výrobků společnosti patří především střešní světlíkové konstrukce a RWA systémy. Technika denního světla s.r.o. je držitelem mnoha certifikátů vysoké kvality výrobků. Hledáme DĚLNÍKY A DĚLNICE DO VÝROBY Dle potřeby provedeme zaškolení na všechny. výrobní operace Náplň práce kompletace zakázek jednoduché výrobní operace manipulace s materiálem Nabízíme motivující finanční ohodnocení výkonové prémie závodní stravování s příspěvkem Požadujeme manuální zručnost zodpovědný přístup k práci TECHNIKA DENNÍHO SVĚTLA s.r.o. Albeř 109, Nová Bystřice tel/fax: , mobil:

14 AUTOŠKOLA - MARTIN ILLE Tel.: , Mob.: L PROVÁDÍME: výcvik k získání řidičského oprávnění všech skupin: A M malý motocykl D autobus T traktor A 1 malý motocykl B osobní automobil B+E přívěsy a návěsy A motocykl C nákladní automobil C+E s celk. hm. nad 750 kg - výuka KLUB KORUNA Nová Bystřice - závěrečné zkoušky v Nové Bystřici Prázdninový kurz! zahájení v KD Koruna (1. p) v NB: v h Parfumerie - Drogerie Česká společnost, se 100% českou účastí, managementem a kapitálem. Nově otevřená parfumerie - drogerie v Nové Bystřici na náměstí Vídeňská 14 nabízí např.: Jar 1/2 litr za 28,-, tekuté prací prášky 1 1/2 litru od 68,-, prášky na praní od 27,-, savo 1l od 26,-... Z parfumerie levné parfémy, toaletní vody, barvy na vlasy, make-up a mnoho dalšího. Pokud Vám v nabídce něco bude scházet, uveďte svůj požadavek a pokusíme se sortiment o požadované zboží rozšířit. (Barvy laky nevedeme). Dostala jste vyrážku, či ekzém po drahém zahraničním prostředku? Cena takového výrobku nemusí být a mnohdy ani není zárukou kvality. České výrobky tyto výrobky mnohdy předčí co do kvality i ceny. Rovněž ale i zahraniční levný prostředek nemusí být méně kvalitní oproti drahému výrobku protěžovanému reklamou. Víte, že minuta vysílacího času v jedné reklamě stojí okolo ,- které pak musí v ceně zakoupeného zboží zaplatit zákazník? A to nejhezčí na konec. Při nákupu nad 170,- Kč sleva 10%. V měsíci červnu 10% sleva pro každého na vše. Uvedená sleva se vztahuje i na výrobky AVON, kterou tímto začínáme prodávat.

15 Technika denního světla s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společností patřící mezi přední dodavatele konstrukčních systémů pro stavebnictví. Na trhu působí od roku 2001, a to jak v tuzemsku tak i v zahraničí. Do portfolia výrobků společnosti patří především střešní světlíkové konstrukce a RWA systémy. Technika denního světla s.r.o. je držitelem mnoha certifikátů vysoké kvality výrobků. Hledáme SVÁŘEČE I bez kvalifikace, dle potřeby zajistíme zaškolení. Náplň práce sváření drobné zámečnické práce Nabízíme motivující finanční ohodnocení výkonové prémie závodní stravování s příspěvkem Požadujeme manuální zručnost zodpovědný přístup k práci TECHNIKA DENNÍHO SVĚTLA s.r.o. Albeř 109, Nová Bystřice tel/fax: , mobil:

16 Prodám dr. byt 3+1 zděné jádro, plastová okna, zateplený 1. patro. Cena: ,- Kč. Možno koupit i zahradu v OV s dřevěnou chatou. Na pozemku je studna. Cena ,- Kč. Tel.: Koupím byt v NB v osobním vlastnictví. Tel.: Prodám použitý drátěný plot v rámech 125x230 v celkové délce 82 m, branku a sloupky. Cena 6.000,- Kč. Tel.: Koupím byt 2+1 v OV v NB. Tel.: Prodám zahradu na Ovčárně, cena dohodou. Tel.: Pronajmu podkrovní byt vhodný pro jednu až dvě osoby. Tel.: Prodám zahradu v NB. Tel.: Děkujeme všem známým a přátelům, kamarádům, kteří se přišli rozloučit s panem Karlem Pávkem. manželka, děti a vnoučata Koupím nebo si pronajmu garáž. Tel Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Městská knihovna a Informační středisko Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Číslo 7 vyjde Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: SKOLIT s.r.o. J. Hradec, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Ročník 9, číslo 7 Červenec 2007 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, věřím, že se Vám nová úprava našeho měsíčníku líbí a že je to další malinký krůček dopředu v

Více

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 19 říjen 2010 cena 10,- Kč Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém Ve středu 1. září 2010 byla za účasti čestných hostů a poté i široké veřejnosti slavnostně

Více

Jednání Zastupitelstva města 20. 5. 2009. Jednání Rady města 25. 5. 2009. Druhý ročník obhajob absolventských prací. Jednání Rady města 11. 5.

Jednání Zastupitelstva města 20. 5. 2009. Jednání Rady města 25. 5. 2009. Druhý ročník obhajob absolventských prací. Jednání Rady města 11. 5. Jednání Zastupitelstva města 20. 5. 2009 1. Zastupitelstvo města schválilo podepsání smlouvy na realizaci akce Oranžové hřiště a dodatku k této smlouvě s firmou FLORA Servis. Oranžové hřiště bylo vybudováno

Více

Jsme v předposlední etapě. Na I/23

Jsme v předposlední etapě. Na I/23 8 srpen 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Roman Fabeš k rekonstrukci státní silnice: Jsme v předposlední etapě. Na I/23 Prázdninový provoz je každoročně zatěžkávací zkouškou

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Investice města pro tento rok

Investice města pro tento rok Vimperské noviny Vydává město Vimperk 3/2015 Ročník XX Zdarma Investice města pro tento rok Zastupitelstvo města Vimperk na svém lednovém zasedání schválilo rozpočet města na tento rok. Celkový jeho objem

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Prosinec 2012 Ročník 14, číslo 12 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Veselé Vánoce a šťastný nový rok všem přeje starosta města Vážení spoluobčané, milí čtenáři městského zpravodaje, dovolte mi,

Více

M ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Jednání Rady města 26. 4. 2010. Jednání Rady města 11. 5. 2010. Červen 2010

M ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Jednání Rady města 26. 4. 2010. Jednání Rady města 11. 5. 2010. Červen 2010 Ročník 12, číslo 6 Červen 2010 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Jednání Rady města 26. 4. 2010 1. Starosta seznámil radní s aktivitou BC. Kateřiny Soukupové, která by chtěla nabídnout spoluobčanům

Více

NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a 25. 6 2011 městský park Nová Bystřice

NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a 25. 6 2011 městský park Nová Bystřice Ročník 13, číslo 6 Červen 2011 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů PROGRAM: NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a 25. 6 2011 městský park Nová Bystřice PÁTEK koncert rockových kapel 18.00

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009 Ročník 11, číslo 11 Listopad 2009 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Vítání občánků V sobotu 3. října 2009 přivítal pan starosta Vladimír Bláha děti do života v Nové Bystřici. Redakce se přidává

Více

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč Z obsahu Horácko zpívá a tančí průvod městem (foto: Jaroslav Vála) Schůze rady..................... str. 3 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Reprezentovalo nás mládí

Reprezentovalo nás mládí 11 listopad 2009 ROÈNÍK XX cena: 6 Kè Reprezentovalo nás mládí Zvláštní příloha: Nařízení Rady Města Telče O provádění zimní údržby na místních komunikacích Silák David Maximální úsilí Davida Lupače na

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna D l h ro B hda n h p h s 16. ě n účas e e í lá i ý žs. F r Pe K b n p n 16. ě n z ít nos b i e bč r so. J n N p u h

Více

Náchodský. zpravodaj. Veselé Velikonoce! duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. Veselé Velikonoce! duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2015 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Jarní úklid města Zprávy z radnice Kronika MěSSS Marie 30 let Sborečku JG Dubnová výročí Z historie Svozy odpadů Pravidla přecházení

Více

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 číslo 4, ročník 17 duben 2007 cena 10 Kč Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 Dolní řada zleva: Jan Míchal, Tomáš Chlaň, Zdeněk Bílek, Marek Špulák, Martin Picka, Martin

Více

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Vážení spoluobčané, na léto roku 2013, které se pomalu stává minulostí, budeme vzpomínat jako na jedno z nejteplejších. Krásné počasí umožnilo

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Č n o l S A A U n u í éš (n ot v b e i ), t y ro r o r odt n m s va l st l t z t. K n n e iš k ž e n ro r v j l n n

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

Letos bohužel podpořili festival jen Kraj Vysočina a agentura Czech Tourism a samozřejmě

Letos bohužel podpořili festival jen Kraj Vysočina a agentura Czech Tourism a samozřejmě 6 červen 2014 ROČNÍK XXV Cena: 6 Kč Podařilo se. Rekord! LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA V pátek 2. května odpoledne se na náměstí sjelo 804 cyklistů. Rekord pro českou verzi Guinnessovy knihy

Více

Šestý prezident v Telči

Šestý prezident v Telči 7 červenec 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Po uzávěrce Šestý prezident v Telči Po Tomáši G. Masarykovi, Edvardu Benešovi, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a prezidentu

Více

Žďár má opět svoji malou Miss čarodějnice

Žďár má opět svoji malou Miss čarodějnice ČÍSLO 5 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďár má opět svoji malou Miss čarodějnice Upalování či pálení čarodějnic patřilo a stále patří k velmi živým zvykům. Pro žďárské občany tuto již tradiční

Více

Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Březen 2007

Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Březen 2007 Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Březen 2007 Vydavatel: Město Nová Bystřice, nám. Míru 58, 378 33 Nová Bystřice, IČO: 00247138 Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce:

Více

tranzitní nákladní dopravy průjezd centrem města. Městská rada zadala zpracování projektu na příslušné dopravní značení.

tranzitní nákladní dopravy průjezd centrem města. Městská rada zadala zpracování projektu na příslušné dopravní značení. PŘÍŠTĚ!!! Rozšířené vydání FOTOGRAFIE KANDIDÁTŮ Komunální volby ve Velkém Meziříčí 2014 NABÍDKA STAVEBNÍCH PARCEL Obec Uhřínov nabízí k prodeji stavební parcely v nové zástavbě RD. Cena 350 Kč/m2. Více

Více

Opravují kostelík i mostky

Opravují kostelík i mostky Založeno roku 1919 22. dubna 2009 Ročník XX. číslo 16 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Vyprávění válečného reportéra, senátora a držitele ceny Ferdinanda Peroutky Ing. Jaromíra Štětiny HROZÍ NÁM STŘET CIVILIZACÍ?

Více

Podzimní táboření. Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára. ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK

Podzimní táboření. Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára. ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK 12 ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára Představitelé Města Kamenice nad Lipou Ivan Pfaur, starosta města a Jaromír Pařík, místostarosta

Více

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor 08/2014 INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě RICHARD KRAJČO» rozhovor SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz www.autoservisjindra.cz

Více