ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ěsíční zpravodaj novobystřických občanů"

Transkript

1 Ročník 9, číslo 6 Červen 2007 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Milí spoluobčané, v minulých dnech byla konečně zahájena dlouho avizovaná oprava Švermovy ulice, což znamená a bohužel především o prázdninách bude znamenat citelný zásah do života ve městě. Práce na celkové rekonstrukci úseku od křižovatky u pošty až k benzínové stanici a odbočce na ulici Na Zátiší budou trvat přes celé prázdniny a ukončeny budou až počátkem září. Po tu dobu bude stanoveno několik objízdných tras a záleží na disciplinovanosti řidičů a nekompromisnosti dozorujících policistů, jak moc problematický celý průběh opravy bude. Jsme ale především rádi, že jsme s majitelem silnice Jihočeským krajem našli společnou řeč a v rámci opravy povrchu vozovky opraví město důležitou infrastrukturu kanalizaci a vodovodní řad, které vedou pod silnicí. V době, kdy píšu tyto řádky, probíhá výběrové řízení na dodavatele akce Výstavba sběrného dvora a zázemí Technických služeb. Vítěz by měl být znám během června a poté budou zahájeny práce. Naše přání je, aby se vše podařilo do zimy udělat a mohli jsme vám, občanům města a všech místních částí, nabídnout ukládání odpadu v nových prostorách staronového sběrného dvora při cestě na Artolec. Na závěr jsem si nechal jedno speciální poděkování. Patří organizátorům a účastníkům skautské akce ObRok 2007, kteří si za své letošní zázemí pro konání akce vybrali Bílou skálu u Číměře. Za pomoc, kterou jsme jim zprostředkovali, se nám odvděčili jedním pracovním dnem a více než dvěma stovkami aktivních brigádníků. Ti natřeli mantinely zimního stadionu, sloupy veřejného osvětlení v Zahradní ulici a zastávku na autobusovém nádraží; spravili také atletickou dráhu na fotbalovém stadionu, vyčistili část lesíku za MŠ a pomáhali s úklidem v našich městských lesích. To vše zadarmo a s velkým elánem, což je věc dnes skoro neviditelná. I proto děkujeme! Úspěšný červen a školákům hodně sil do závěrečného finiše! Mgr. Jiří Zimola, starosta města Z tábora Obroku 2007 na Bílé skále. Foto Vilém Kasper

2 Z jednání Rady města dne na vědomí byla vzata informace o průběhu a přípravě letošních investičních akcí města (cesta v Albeři u TDS, oprava Švermovy ulice, vodovod Smrčná, hala TS) rada uložila úřadu zabezpečení těchto úprav a dopravního značení: posunutí přechodu pro chodce od hlavní křižovatky k vyústění Sadové ulice, zabezpečení prostoru chodníku před prodejnou zmrzliny p. Müllera odstranitelným zábradlím, zjednosměrnění ulice Pohraniční stráže (U Rybníčku), doplnění dopravních značek Zákazu vjezdu (které chybí v prostoru Smrčné, golfového hřiště a Lesního hotelu Peršlák) na cyklotrasách rada schválila členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro akci Výstavba sběrného dvora a zázemí Technických služeb v Nové Bystřice rada doporučila ZM schválit uzavření Smlouvy o partnerství s Nadací Jihočeské cyklostezky na 1 rok rada uložila tajemníkovi projednat s TJ upřesnění aktualizace Pravidel pro přidělování příspěvků na sport, kulturu a humanitární činnost z rozpočtu města a předložit na příštím jednání ZM projednáno bylo 14 žádostí rada stanovila návrh programu zastupitelstva dne Ve středu 27. června se od 17 hodin uskuteční v zasedací místnosti MěÚ 4. letošní jednání zastupitelstva města Program spolu s pozvánkou najdou zájemci na úřední desce MěÚ nebo internetových stránkách města Z jednání Zastupitelstva města dne jednání se účastnilo 14 zastupitelů, pan Grahofer byl omluven starosta seznámil zastupitele s plněním usnesení z minulého jednání ZM schválilo dodatek ke smlouvě s Colasem ve věci úpravy termínu zahájení a ukončení prací na opravě místní komunikace v Albeři ZM schválilo Darovací smlouvu s Českou spořitelnou a.s. na poskytnutí daru ve výši 500 tisíc korun na likvidaci škod způsobených na městských lesích orkánem Kyrill ZM schválilo uzavření Smlouvy o partnerství s Nadací jihočeské cyklostezky na jeden rok přednesena byla zpráva o plnění rozpočtu za leden duben 2007 zastupitelé schválili Výroční zprávu TS za rok 2006 dále ZM schválilo přidělení dotací a grantů, které se podařilo získat na konkrétní akce v roce 2007 ZM schválilo také uzavření mandátní smlouvy na výkon TDI pro opravu Švermovy ulice a případně též pro pokračování stavby vodovodu do Smrčné a N.Vojířova schválena byla Deklarace partnerství na Graselových stezkách, což je projekt, na kterém spolupracuje více obcí a měst zastupitelé schválili přejmenování ulice Pohraniční stráže na ulici U Rybníčku s tím, že trvale hlášeným obyvatelům této ulice budou uhrazeny náklady, které jim prokazatelně vzniknou v souvislosti s nezbytnou výměnou dosavadních dokladů proběhla živá diskuse se zástupci obou složek Policie ČR v N.Bystřici vyřízeno bylo 5 žádostí občanů a firem ZM také schválilo zřízení organizační složky města k zabezpečení pečovatelských služeb na základě diskuse bylo odsouhlaseno instalování speciálních sáčků na psí exkrementy blíže v samostatném příspěvku více se zájemci mohou dozvědět na úřední desce, internetových stránkách města a opatřit si mohou i zvukový záznam z jednání Vybráno ze zápisu RM a ZM.

3 Přejmenování ulice Dne se v Nové Bystřici konalo veřejné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice. Jedním z bodů jednání bylo radou města navržené přejmenování ulice Pohraniční stráže na ulici U Rybníčka. Důvodem měl být předrevoluční název. Mezi občany byla zastupitelem provedena anketa, kde měli možnost se k této záležitosti písemně vyjádřit a podpisem zaujmout své stanovisko. Tato změna se má týkat cca 90 obyvatel. Podařilo se zkontaktovat 74 občanů, z nichž se 61 (84%) vyslovilo pro zachování současného názvu ulice. 10 občanů souhlasilo se změnou, 3 byli nerozhodní. Lidé, jichž se tato záležitost týká, tedy většinově odmítli změnu názvu i s tím vědomím, že náklady spojené s výměnou dokladů jim budou Kam se psími exkrementy? Jedním z měřítek kulturnosti národa je dodržování hygienických a estetických pravidel. Při pohledu na veřejně přístupná místa našeho města znečištěná psími výkaly je jasné, že není vše v pořádku, a proto se zastupitelstvo města na svém posledním zasedání opět touto záležitostí zabývalo a rozhodlo instalovat ve městě stojany se sáčky na psí exkrementy. Rozhodnutí o instalaci těchto stojanů je snahou pomoci občanům a návštěvníkům města, kteří se procházejí se svými čtyřnohými přáteli, se samostatně podílet na udržování čistoty našeho města neodkladným odklizením psích navštívenek. Na stojanech, které jsou instalovány v blízkosti odpadkových košů, jsou zavěšeny sáčky, které budou pravidelně po jejich spotřebování doplňovány. Není tedy nutné odebírat více sáčků, než je v konkrétním okamžiku potřebné. Znečištěný sáček lze následně odložit do jakéhokoliv odpadkové koše, neboť tento odpad není zařazen do kategorie nebezpečných odpadů a lze ho ukládat s ostatním odpadem. Stojany (celkem 16 kusů) jsou umístěny u zelených ploch v těchto místech: městský park 2x, autobusové nádraží 1x, vlakové nádraží 1x, sídliště v Rybní ulici 2x, sídliště K.H.Borovského 2x, sídliště ve Vídeňské ulici 2 x, sídliště v Nádražní ulici 2x, bytovky v Opletalově ulici 1x, Tovární ulice 1x, Husovo nám. 1x a Mírové nám. 1x. Vše spočívá ve výchově a ohleduplnosti jedněch ke druhým. Dokud si většina lidí neosvojí fakt, že nechat po svém pejskovi neuklizeno je prostě stejný společenský defekt jako po sobě neuklidit toaletu, bude tento problém trvat. Iveta Mičunková, Městský úřad Nová Bystřice finančně kompenzovány. Čas strávený s výměnou dokladů jim totiž nikdo nenahradí. Přestože byli výsledky ankety zastupitelstvu předloženy, po diskusi a hlasování byla změna názvu ulice odsouhlasena. Pro změnu názvu ulice se vyslovilo 10 zastupitelů: Mgr. Jiří Zimola, Vladimír Bláho, Jaromír Mitáš, Luboš Březina, Karel Loskot, Zdeněk Musil, Josef Řežábek, Jan Nováček, Libuše Strončeková, Miluše Malinová. Proti změně názvu: Ing. Jiří Kovář, Jiří Pokorný, Josef Janovský. Hlasování se zdržel Stanislav Kopáček, Milan Garhofer byl nepřítomen. A závěr? O nás, bez nás! Ing. Jiří Kovář

4 Můj názor Jako občan Nové Bystřice se snažím sledovat městská zastupitelstva a vývoj dění v naší lokalitě. Mám mnoho důvodů mít Bystřici rád a taky řadu důvodů ji kritizovat, protože bych velmi rád byl i nadále pyšný na to, že sem patřím a snad dovedu být něčím prospěšný. Přesto, že respektuji rozhodnutí zastupitelů a nemám nic proti schválenému přejmenování ulice, jako svobodný občan můžu mít i jiný názor na způsob prosazování uvedeného záměru. Bystřici jsem poznal - jako řada dalších obyvatel - při základní vojenské službě, kdy jsem byl přidělen k pohraniční stráži. Nestydím se za to ani tehdy, když je dnes tato složka Ministerstva vnitra zastupitelem města nazývána zločineckou organizací, která střílela do lidí. Osobně jsem poznal několik stovek pohraničníků a pokud vím, žádný z nich do lidí nestřílel. Mezi nimi byl i tmavovlasý a veselý parťák z východního Slovenska, se kterým jsem vždy soupeřil o 1. místo ve výsledcích střeleb. POHRANIČNÍ STRÁŽE Sloužil potom na Kaplicku a za to že na 30 metrů nestřílel na narušitele a dal jen výstrahy výstřelem do vzduchu, ho odsoudil prokurátor na 18 měsíců Sabinova. Po všech pohraničních rotách ho vozili jako cvičenou opici a veřejně projednávali to jeho selhání. To už ale měl jen 45 kilo, bílé vlasy a obočí. Prostě lidská troska s prázdnýma očima. Bojím se domyslet, jestli to vůbec přežil. S odstupem doby mě ale pořád děsí fakt, že v 19 nebo 20 letech byla většina těch vojáčků tím režimem tak vycepovaná, že by v případě nutnosti a podle zákona musela zbraň použít. Předeslal jsem a znovu zdůrazňuji, že rozhodnutí zastupitelů respektuji a souhlasím s ním, ale nevyplenil náhodou nějaký pan Žižka celou původní Bystřici? A má tady ulici. A pan J. G. Grasel náhodou nebyl lupičem? A pojmenováváme po něm turistickou atrakci. Než bych začal tvrdit, kdo Bystřici neprospěl a kdo jí pomohl, asi bych si zjistil širší souvislosti, nazýval věci pravým jménem a neurážel lidi, kteří se ničim neprovinili. Oproti tomu, na návrh jiného služebně mladšího zastupitele - aby se konečně začal systematicky řešit stav venčení domácích zvířat v ulicích města - se ti služebně starší ihned ohradili, že se to vyřešit nedá. Jak to, že se to vyřešit nedá! V jiných městech Evropy jsou k tomu účelu vytýčeny nenápadné zóny kde si děti nehrají, turisti neproudí a technické služby města jim věnují zvláštní péči. To se všichni spokojíme s omezeností a bezohledností paniček a páníčků, kteří nechají trousit svoje čtyřnohé miláčky na veřejných prostranstvích, trávnících a dětských hřištích především kvůli své pohodlnosti? Nehrají si na těch plochách náhodou Vaše nebo sousedovic děti či vnoučata? Ohnout záda s igeliťákem a uklidit po svém psovi nebo kočce, na to už nemáme? Znám v Bystřici jenom 3 rodiny, ve kterých majitelé psa berou za samozřejmost, že po svém psovi uklidí. A to je trapně málo!!! A jestliže se opravdu smíříme s tím, že někteří občané města Nová Bystřice na to duševně nemají (aby uklidili po svých psech a kočkách), tak potom ty názvy ulic se zločineckým názvem přímo můžeme přejmenovat třeba na sídliště Exkrementov, ulici Zabobkovanou, nebo Pokálenou, atd. A pak budeme na své pohraniční městečko a hlavní město České Kanady, všichni náležitě hrdi, že??? Jan Kyncl

5 Závěrečný koncert Hudební škola Yamaha pořádá dne 22. června 2007 od hodin v aule ZŠ závěrečný koncert. Všichni jste zváni k účasti. Výstava uměleckého skla vyrobeného technikou Fusing V prostorách IS a MěK bude do konce června otevřena prodejní výstava Miloslava Dvořáka - Umělecké sklo vyrobené technikou Fusing. Fusing je lehání,ohýbání a spékání skla. Zpracovávají se buď skla čirá nebo barevná ve speciálních fusingových pecích za vysokých teplot C. Pan Miloslav Dvořák používá svou vlastní techniku fusingu a každý výrobek je originálem. Výstava fotografií Z domova a z ciziny V sobotu 2. června proběhne v hodin v prostorách IS a MěK vernisáž výstavy fotografií Z domova a z ciziny autora MUDr. Jindřicha Pinka, CSc.. Výstava potrvá do 22. června. Všichni jste srdečně zváni. Poutní slavnosti Klášter neděle v pouť k Nejsvětější Trojici. Poutníci se můžou shromáždit s deštníky, svačinou a dobrou náladou u kostela v Nové Bystřici, odkud vycházíme pěšky přesně v 8.15! Výročí 500 let od + sv. Františka z Paoly! Příležitost ke svátosti smíření během bohoslužby. Odpoledne mše svatá rakouských poutníků. Upozornění ten den nebude v Nové Bystřici mše svatá! N. Bystřice neděle v slavnost Těla a Krve Páně s eucharistickým procesím přes náměstí a svátostným požehnáním. Upozornění - ten den nebude v Klášteře mše svatá! N. Bystřice neděle v slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla, patronů kostela. Kultura Slovíčko kněze Neměli bychom přehlédnout velké výročí, které se tiše přeneslo dějinami místního regionu zemřel na francouzském královském dvoře u Tours svatý František z Paoly (Jižní Itálie).Výročí 500 let od jeho úmrtí bylo de facto na Velký pátek v ten den tehdy odešel na věčnost. Na Velikonoční pondělí měl pohřeb. Jeho celoživotní dílo šíření křesťanských ideálů prostřednictvím klášterní komunity se dotklo, vedle Španělska a Německa, i království českého, ponejprv za Alpami na místě u tří lip, které se dnes jmenuje Klášter a to ještě za jeho života na začátku 16. století. Císař Josef II. klášter zrušil. Uzavřením hranic po 2. sv. válce tzv. železnou oponou se stal tehdejší nomenklatuře zátěží a tak bylo o osudu kláštera rozhodnuto. Barokně vybudovaný klášter ze 17. století s malovaným refektářem a vzácnou knihovnou byl důsledně vykraden a do základu zbořen. Co by na to řekl svatý František? Asi jen to, že: O budovy a majetek ani tak nejde, mnohem horší jsou vykradené duše. Nejprve bludnými sektami, později komunisty a dnes jedině uznávaným pseudonáboženstvím - ekonomií. A tak dnešní vládcové rozvíjejí plány komerčního využití katedrál, zámků a klášterů. Náboženské písně se hrají v obchodech jen za účelem zisku, to je hrůza! Každý bezduchý systém se zhroutí! Evropa padne atakem jiného náboženství, protože se zříkáte křesťanství, které učinilo Evropu Evropou. Dnes čerpáte z evropských fondů, oprašujete památky, ale nechcete rozumět jejich podstatě. Čiňte pokání a vraťte se k Bohu! Jen tak poznáte bohatství víry, kterou jste si nechali vzít! Kristus říká: Nejprve hledejte Boží království a vše ostatní vám bude přidáno! Svatý bratře Františku, pros za nás hříšné u Boha! Pros za bezbožné pohraničí! Je krásné, že bratři pauláni na Klášter u Nové Bystřice nezapomínají a že i letos přijedou s autobusem plným věřících z Vranova u Brna, aby uctili památku sv. Františka a aby o slavnosti Nejsvětější Trojice oslavili Toho, jemuž patří nebe i země. Přijďte také! ThMgr P. Petr Misař

6 Ohlédnutí za kulturními akcemi v obrazech Vítání léta na Graselově stezce - Účastníci putování u sochy Peruna u Nové Bystřice Vystoupení Old Steamboat Jazzbandu na náměstí v rámci otvírání cyklistické sezóny v České Kanadě Po Graselově stezce u Hamerských skal

7 Novobystřické čáry - Kapela Country Life bavila účastníky u Mnišského rybníku Novobystřické čáry - Soutěžící O nej... čarodějnici Novobystřické čáry - Stavění máje za doprovodu hasičské kapely Otevírání cyklistické sezóny v České Kanadě Slavnostní koncert pěveckého souboru Smetana v Aule ZŠ

8 Slavnosti orchestrů Fest Band Dačice MěKS Dačice, ZUŠ Dačice a Město Dačice zvou všechny příznivce dechové hudby na 20. ročník slavností orchestrů Fest Band Dvoudenní program festivalu se uskuteční na městském sportovním stadionu a na letní scéně Pod Kaštany. Pro návštěvníky je připraven bohatý program. Na nedělním společném MONSTER- KONCERTU zazní skladby dačických rodáků Vladimíra Fuky, Rudolfa Urbance a dalších českých i zahraničních autorů. Účinkují: Dechový orchestr ZUŠ Vimperk, Dechový orchestr Tutti při ZUŠ Jihlava, Dechový orchestr mladých ZUŠ G. Mahlera Humpolec, Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice, Musikverein Aigen Seebsbach-Baum (Rakousko), Waldviertler Damenorchester (Rakousko), Mažoretky DDM Dačice, Mažoretky Cheerladies Třebíč, Mažoretky ZŠ TGM Vimperk Program: Sobota 30. června 7:30 h - Slavnostní zahájení festivalu fanfárami - věž kostela sv. Vavřince, 18:00 h - Slavnostní průvod všech účastníků festivalu - městský sportovní stadion, 21:00 h - Koncert Telčské dechovky - letní scéna Pod Kaštany Neděle 1. července 09:30 h - Show mažoretek - městský sportovní stadion, 14:00 h - Slavnostní festivalový koncert - letní scéna Pod Kaštany. Občerstvení a atrakce pro děti zajištěny, 1. část - Koncertní program jednotlivých orchestrů, 2. část - MONSTERKONCERT - společné vystoupení všech účinkujících Doprovodný program 1. Prezentační výstava hudebních nástrojů Amati denak s.r.o. Kraslice - atrium ZUŠ Dačice, sobota 16:00-22:00 h, neděle 8:00-11:00 h. 2. Prodej not Michal Steranka Osudy lupičského hejtmana Johanna Georga Grasela 15 Otec Thomas Grasel, který byl odsouzen k doživotnímu trestu těžkého žaláře s okovy na rukou i nohou za 121 zločinů, které mu byly připsány k tíži, přežil svého syna ve vězení na Špilberku o sedmnáct let, poslední dva roky ležel pouze na své cele ochrnutý po mrtvici na půl těla. Takový byl tedy konec proslulých loupežníků. Konfident tajné policie David Mayer obdržel kýženou vypsanou odměnu 4000 zlatých a k tomu ještě přes 2500 zlatých na vynaložené náklady. Později se údajně stal nájemcem slavonického pivovaru. Zlodějka Penkhartová dostala 400 zlatých, kanonýr Vollmost, který měl největší podíl na přemožení Grasela v rvačce při zatýkání dostal 130 zlatých a čtyři další vesničané obdrželi 30 zlatých. Hrůzné činy Grasela a jeho bandy jsou dnes již zapomenuty, lidová nadávka - Ty grázle! je tu však dodnes. Celé povídání, které tímto příspěvkem končí, připravil Bc. Vladislav Sotona Použitá literatura a prameny : Jan Bauer: Podivuhodné osudy v českých dějinách, Brno 2003 Robert Bartsch: J.G.Grasel a jeho kamarádi,vídeň 1924 Richard Bletschacher: Der Grasel.Chronik eines Räuberleben, Vídeň 1981 Ferdinand Berger: Lebensgeschichte des verwegenen Räuberhauptmannes, Horn Harald Hitz:Johann Georg Grasel.Räuber ohne Grenzen,Horn- Waidhofen/Thaya 1999 Miloslav Jedlička: Muzeum zločinu-johann Georg Grasel, Brno 2005 Franz Eppel: Das Waldwiertel, Salzburg 1984 Rupert Hauer,Walter Pongratz,Paula Tomaschek: Heimatkunde des Bezirkes Gmünd, 1986 František a Jiřina Kodlovi: Chlum u Třeboně, Kapitoly z dějin jihočeského pohraničí, Chlum u Třeboně 1979 František Teplý: Dějiny města Jindřichova Hradce díl II sv.3, Jindřichův Hradec 1934

9 Milí sousedé! Chtěl bych využít příležitosti a znovu zas Vás zpravit o zajímavém z hradního města Heidenreichsteinu. Naše město se čím dál tím více vyvíjí v kulturní střed našeho regionu. Opět zde bude mezinárodní festival literatury Literatur im Nebel (Literatura v mlze), 25. a 26. října (minulý rok se zúčastnil Salman Rushdie). 7. až 10. června je zde poprvé za hosta VIENNALE, mezinárodní filmový festival. Bližší informace získáte na domovské stránce: Při letošním divadelním létě v polovině srpna bude skupinou předváděna známá hra od Huga von Hofmannsthal hra Jedermann (Kdekdo). Apropo divadlo také národní Divadelní festival mládeže se letos opět koná v Heidenreichsteinu, tentokrát v listopadu. Potěšující je také, že naše základní školy intenzivněji spolupracují a provádějí vzájemné návštěvy. Výuka češtiny v našich školkách mimochodem také běží už třetím rokem. Též sociální projekt Archa stále poskytuje čilou spolupráci mezi lidmi a naší obcí. Je to pro starostu dobrý pocit, když lze rozeznat, že naše městské partnerství je čím dál tím více spoluobčany rozpoznáváno a přijímáno. Přeji Vám překrásnou dovolenou, Váš Hans Pichler starosta Heidenreichsteinu Sport Basketbal V sobotu se konal v naší sportovní hale XXIV. ročník turnaje O POHÁR OSVOBOZENÍ. Hrálo se systémem každý s každým, 2x 15 min. hrubého času. O umístění prvních tří rozhodlo až skóre, obsadili jsme nakonec pěkné 3. místo. Rozhodl první zápas se Studenou, kde jsme nedokázali udržet vedení z první půlky a nakonec prohráli. Turnaj jsme zakončili vyhlášením pořadí a předáním cen v restauraci Na Bojišti. Konečné pořadí : 1. Studená (7b, +61), 2. Telč (7b, +31), 3. Nová Bystřice (7b, -3), 4. Havlíčkův Brod (5b), 5. Gmünd (4b) Výsledky jednotlivých zápasů: N.Bystřice : Studená 24:39 (13:11) Telč : Gmünd 40:21 (25:5) N.Bystřice : H.Brod 36:27 (18:17) Studená : Gmünd 50:34 (27:9) Telč : H.Brod 42:33 (22 :17) N.Bystřice : Gmünd 20:18 (8:11) Studená : Telč 29:33 (15:18) H.Brod : Gmünd 46:38 (24:14) N.Bystřice : Telč 30:29 (17:13) Studená : H.Brod 49:15 (25:6) Děkujeme všem sponzorům turnaje: BOVIS N. B. spol. s r.o. Cestovní agentura CA Jana Králová JPS J. Hradec s.r.o. PaP Bohemia s.r.o. N. Bystřice PEROS s.r.o. Slavonice pekařství Petrik řeznictví, s.r.o. Slavonice Restaurace a penzion Na Bojišti Rudolf Koller, s.r.o. Stavební firma Kamas Štefan Dále děkujeme městu Nová Bystřice za odpuštění pronájmu haly a všem, kteří nám pomáhali s organizací turnaje a příchozím fanouškům za jejich podporu. za oddíl košíkové, M. Musil Další informace na

10 bez velkého papírování bez ručitele s jasnými pravidly již od Kč rychle a na cokoliv Tímto automaticky nevzniká nárok na půjčku

11 Váš partner pro ekologii Ekologická likvidace autovraků Vystavení potvrzení pro odhlášení z registru vozidel Kompletní autovrak převezmeme ZDARMA, neúplné autovraky a vozy zn. Trabant dle dohody Nákladní automobily, traktory a stroje vykupujeme za výhodné ceny Po dohodě zajistíme odvoz AUTOVRAKOVIŠTĚ Jindřichův Hradec Provozní doba: PO - PÁ : Kde nás najdete: Jarošovská 869/II (areál spol. AR SERVIS spol. s.r.o.) Jindřichův Hradec Informace a příjem vozidel: Kancelář STK Telefon:

12 VÝKUP železného šrotu a barevných kovů Nová Bystřice - areál fy BOVIS N.B., dílna (tel ) Lomy (u Kunžaku) - (tel , v sobotu pouze liché týdny) Jindřichův Hradec - areál fy AR SERVIS, Jarošovská ul., pouze autovraky (informace kancelář STK, tel ) Vykupujeme: - železný odpad, barevné kovy - nerez, akumulátory Vysoké výkupní ceny!!! Otevírací doba: Po - Pá So Při větším množství odvoz zdarma V případě potřeby provedeme demontáž strojů a zařízení Provozovatel: ČECH-ODPADY s.r.o., Šach 15, Volfířov, Dačice Výkup akumulátorů za 5,- Kč/kg Další služby: Ekologická likvidace autovraků, vystavení potvrzení pro odhlášení z registru vozidel (areál ZD Staré Hobzí a autovrakoviště Jindřichův Hradec, Jarošovská ul.) Odvoz a odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů Zajištění služby externího ekologa Poradenství a služby v oblasti ekologie Měření emisí, odborné posudky, EIA, zpracování žádostí o IPPC, rozptylové studie Nabízíme velmi zajímavé a výhodné smluvní služby pro zemědělská družstva (bližší informace na tel )

13 Technika denního světla s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společností patřící mezi přední dodavatele konstrukčních systémů pro stavebnictví. Na trhu působí od roku 2001, a to jak v tuzemsku tak i v zahraničí. Do portfolia výrobků společnosti patří především střešní světlíkové konstrukce a RWA systémy. Technika denního světla s.r.o. je držitelem mnoha certifikátů vysoké kvality výrobků. Hledáme DĚLNÍKY A DĚLNICE DO VÝROBY Dle potřeby provedeme zaškolení na všechny. výrobní operace Náplň práce kompletace zakázek jednoduché výrobní operace manipulace s materiálem Nabízíme motivující finanční ohodnocení výkonové prémie závodní stravování s příspěvkem Požadujeme manuální zručnost zodpovědný přístup k práci TECHNIKA DENNÍHO SVĚTLA s.r.o. Albeř 109, Nová Bystřice tel/fax: , mobil:

14 AUTOŠKOLA - MARTIN ILLE Tel.: , Mob.: L PROVÁDÍME: výcvik k získání řidičského oprávnění všech skupin: A M malý motocykl D autobus T traktor A 1 malý motocykl B osobní automobil B+E přívěsy a návěsy A motocykl C nákladní automobil C+E s celk. hm. nad 750 kg - výuka KLUB KORUNA Nová Bystřice - závěrečné zkoušky v Nové Bystřici Prázdninový kurz! zahájení v KD Koruna (1. p) v NB: v h Parfumerie - Drogerie Česká společnost, se 100% českou účastí, managementem a kapitálem. Nově otevřená parfumerie - drogerie v Nové Bystřici na náměstí Vídeňská 14 nabízí např.: Jar 1/2 litr za 28,-, tekuté prací prášky 1 1/2 litru od 68,-, prášky na praní od 27,-, savo 1l od 26,-... Z parfumerie levné parfémy, toaletní vody, barvy na vlasy, make-up a mnoho dalšího. Pokud Vám v nabídce něco bude scházet, uveďte svůj požadavek a pokusíme se sortiment o požadované zboží rozšířit. (Barvy laky nevedeme). Dostala jste vyrážku, či ekzém po drahém zahraničním prostředku? Cena takového výrobku nemusí být a mnohdy ani není zárukou kvality. České výrobky tyto výrobky mnohdy předčí co do kvality i ceny. Rovněž ale i zahraniční levný prostředek nemusí být méně kvalitní oproti drahému výrobku protěžovanému reklamou. Víte, že minuta vysílacího času v jedné reklamě stojí okolo ,- které pak musí v ceně zakoupeného zboží zaplatit zákazník? A to nejhezčí na konec. Při nákupu nad 170,- Kč sleva 10%. V měsíci červnu 10% sleva pro každého na vše. Uvedená sleva se vztahuje i na výrobky AVON, kterou tímto začínáme prodávat.

15 Technika denního světla s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společností patřící mezi přední dodavatele konstrukčních systémů pro stavebnictví. Na trhu působí od roku 2001, a to jak v tuzemsku tak i v zahraničí. Do portfolia výrobků společnosti patří především střešní světlíkové konstrukce a RWA systémy. Technika denního světla s.r.o. je držitelem mnoha certifikátů vysoké kvality výrobků. Hledáme SVÁŘEČE I bez kvalifikace, dle potřeby zajistíme zaškolení. Náplň práce sváření drobné zámečnické práce Nabízíme motivující finanční ohodnocení výkonové prémie závodní stravování s příspěvkem Požadujeme manuální zručnost zodpovědný přístup k práci TECHNIKA DENNÍHO SVĚTLA s.r.o. Albeř 109, Nová Bystřice tel/fax: , mobil:

16 Prodám dr. byt 3+1 zděné jádro, plastová okna, zateplený 1. patro. Cena: ,- Kč. Možno koupit i zahradu v OV s dřevěnou chatou. Na pozemku je studna. Cena ,- Kč. Tel.: Koupím byt v NB v osobním vlastnictví. Tel.: Prodám použitý drátěný plot v rámech 125x230 v celkové délce 82 m, branku a sloupky. Cena 6.000,- Kč. Tel.: Koupím byt 2+1 v OV v NB. Tel.: Prodám zahradu na Ovčárně, cena dohodou. Tel.: Pronajmu podkrovní byt vhodný pro jednu až dvě osoby. Tel.: Prodám zahradu v NB. Tel.: Děkujeme všem známým a přátelům, kamarádům, kteří se přišli rozloučit s panem Karlem Pávkem. manželka, děti a vnoučata Koupím nebo si pronajmu garáž. Tel Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Městská knihovna a Informační středisko Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Číslo 7 vyjde Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: SKOLIT s.r.o. J. Hradec, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 03. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů z předešlých jednání

Více

Vlastivědný průzkum obcí České Kanady

Vlastivědný průzkum obcí České Kanady Vlastivědný průzkum obcí České Kanady Kateřina Mírná, Barbora Jindrová, Kateřina Jindrová, Michaela Kubcová, Julie Machoňová, Barbora Němečková, Dominika Volfová odborný konzultant Mária Lazarčíková Soukromé

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 10. schůze, konané dne 23.04.2014 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 6.11.2013 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Z á p i s č. 2 /2013

Z á p i s č. 2 /2013 Strana č. 1/5 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 2 /2013 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 13. 3. 2013 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva: Luboš

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis č. 35 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 27.06.2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 35 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 27.06.2013 v 17.oo hodin Zápis č. 35 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 27.06.2013 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jar., Kudrna J., Kálal R., Král P., Rozporka L., Mgr. Krafková E., Ing. Moučka P., Brunnerová A., Ing. Popela

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 11. schůze, konané dne 16. 5. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011 Městská část Praha - Zbraslav starosta městské části Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 tel.: 257 111 888, e-mail: ales.hanel@mc-zbraslav.cz DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více