ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ěsíční zpravodaj novobystřických občanů"

Transkript

1 Ročník 9, číslo 6 Červen 2007 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Milí spoluobčané, v minulých dnech byla konečně zahájena dlouho avizovaná oprava Švermovy ulice, což znamená a bohužel především o prázdninách bude znamenat citelný zásah do života ve městě. Práce na celkové rekonstrukci úseku od křižovatky u pošty až k benzínové stanici a odbočce na ulici Na Zátiší budou trvat přes celé prázdniny a ukončeny budou až počátkem září. Po tu dobu bude stanoveno několik objízdných tras a záleží na disciplinovanosti řidičů a nekompromisnosti dozorujících policistů, jak moc problematický celý průběh opravy bude. Jsme ale především rádi, že jsme s majitelem silnice Jihočeským krajem našli společnou řeč a v rámci opravy povrchu vozovky opraví město důležitou infrastrukturu kanalizaci a vodovodní řad, které vedou pod silnicí. V době, kdy píšu tyto řádky, probíhá výběrové řízení na dodavatele akce Výstavba sběrného dvora a zázemí Technických služeb. Vítěz by měl být znám během června a poté budou zahájeny práce. Naše přání je, aby se vše podařilo do zimy udělat a mohli jsme vám, občanům města a všech místních částí, nabídnout ukládání odpadu v nových prostorách staronového sběrného dvora při cestě na Artolec. Na závěr jsem si nechal jedno speciální poděkování. Patří organizátorům a účastníkům skautské akce ObRok 2007, kteří si za své letošní zázemí pro konání akce vybrali Bílou skálu u Číměře. Za pomoc, kterou jsme jim zprostředkovali, se nám odvděčili jedním pracovním dnem a více než dvěma stovkami aktivních brigádníků. Ti natřeli mantinely zimního stadionu, sloupy veřejného osvětlení v Zahradní ulici a zastávku na autobusovém nádraží; spravili také atletickou dráhu na fotbalovém stadionu, vyčistili část lesíku za MŠ a pomáhali s úklidem v našich městských lesích. To vše zadarmo a s velkým elánem, což je věc dnes skoro neviditelná. I proto děkujeme! Úspěšný červen a školákům hodně sil do závěrečného finiše! Mgr. Jiří Zimola, starosta města Z tábora Obroku 2007 na Bílé skále. Foto Vilém Kasper

2 Z jednání Rady města dne na vědomí byla vzata informace o průběhu a přípravě letošních investičních akcí města (cesta v Albeři u TDS, oprava Švermovy ulice, vodovod Smrčná, hala TS) rada uložila úřadu zabezpečení těchto úprav a dopravního značení: posunutí přechodu pro chodce od hlavní křižovatky k vyústění Sadové ulice, zabezpečení prostoru chodníku před prodejnou zmrzliny p. Müllera odstranitelným zábradlím, zjednosměrnění ulice Pohraniční stráže (U Rybníčku), doplnění dopravních značek Zákazu vjezdu (které chybí v prostoru Smrčné, golfového hřiště a Lesního hotelu Peršlák) na cyklotrasách rada schválila členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro akci Výstavba sběrného dvora a zázemí Technických služeb v Nové Bystřice rada doporučila ZM schválit uzavření Smlouvy o partnerství s Nadací Jihočeské cyklostezky na 1 rok rada uložila tajemníkovi projednat s TJ upřesnění aktualizace Pravidel pro přidělování příspěvků na sport, kulturu a humanitární činnost z rozpočtu města a předložit na příštím jednání ZM projednáno bylo 14 žádostí rada stanovila návrh programu zastupitelstva dne Ve středu 27. června se od 17 hodin uskuteční v zasedací místnosti MěÚ 4. letošní jednání zastupitelstva města Program spolu s pozvánkou najdou zájemci na úřední desce MěÚ nebo internetových stránkách města Z jednání Zastupitelstva města dne jednání se účastnilo 14 zastupitelů, pan Grahofer byl omluven starosta seznámil zastupitele s plněním usnesení z minulého jednání ZM schválilo dodatek ke smlouvě s Colasem ve věci úpravy termínu zahájení a ukončení prací na opravě místní komunikace v Albeři ZM schválilo Darovací smlouvu s Českou spořitelnou a.s. na poskytnutí daru ve výši 500 tisíc korun na likvidaci škod způsobených na městských lesích orkánem Kyrill ZM schválilo uzavření Smlouvy o partnerství s Nadací jihočeské cyklostezky na jeden rok přednesena byla zpráva o plnění rozpočtu za leden duben 2007 zastupitelé schválili Výroční zprávu TS za rok 2006 dále ZM schválilo přidělení dotací a grantů, které se podařilo získat na konkrétní akce v roce 2007 ZM schválilo také uzavření mandátní smlouvy na výkon TDI pro opravu Švermovy ulice a případně též pro pokračování stavby vodovodu do Smrčné a N.Vojířova schválena byla Deklarace partnerství na Graselových stezkách, což je projekt, na kterém spolupracuje více obcí a měst zastupitelé schválili přejmenování ulice Pohraniční stráže na ulici U Rybníčku s tím, že trvale hlášeným obyvatelům této ulice budou uhrazeny náklady, které jim prokazatelně vzniknou v souvislosti s nezbytnou výměnou dosavadních dokladů proběhla živá diskuse se zástupci obou složek Policie ČR v N.Bystřici vyřízeno bylo 5 žádostí občanů a firem ZM také schválilo zřízení organizační složky města k zabezpečení pečovatelských služeb na základě diskuse bylo odsouhlaseno instalování speciálních sáčků na psí exkrementy blíže v samostatném příspěvku více se zájemci mohou dozvědět na úřední desce, internetových stránkách města a opatřit si mohou i zvukový záznam z jednání Vybráno ze zápisu RM a ZM.

3 Přejmenování ulice Dne se v Nové Bystřici konalo veřejné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice. Jedním z bodů jednání bylo radou města navržené přejmenování ulice Pohraniční stráže na ulici U Rybníčka. Důvodem měl být předrevoluční název. Mezi občany byla zastupitelem provedena anketa, kde měli možnost se k této záležitosti písemně vyjádřit a podpisem zaujmout své stanovisko. Tato změna se má týkat cca 90 obyvatel. Podařilo se zkontaktovat 74 občanů, z nichž se 61 (84%) vyslovilo pro zachování současného názvu ulice. 10 občanů souhlasilo se změnou, 3 byli nerozhodní. Lidé, jichž se tato záležitost týká, tedy většinově odmítli změnu názvu i s tím vědomím, že náklady spojené s výměnou dokladů jim budou Kam se psími exkrementy? Jedním z měřítek kulturnosti národa je dodržování hygienických a estetických pravidel. Při pohledu na veřejně přístupná místa našeho města znečištěná psími výkaly je jasné, že není vše v pořádku, a proto se zastupitelstvo města na svém posledním zasedání opět touto záležitostí zabývalo a rozhodlo instalovat ve městě stojany se sáčky na psí exkrementy. Rozhodnutí o instalaci těchto stojanů je snahou pomoci občanům a návštěvníkům města, kteří se procházejí se svými čtyřnohými přáteli, se samostatně podílet na udržování čistoty našeho města neodkladným odklizením psích navštívenek. Na stojanech, které jsou instalovány v blízkosti odpadkových košů, jsou zavěšeny sáčky, které budou pravidelně po jejich spotřebování doplňovány. Není tedy nutné odebírat více sáčků, než je v konkrétním okamžiku potřebné. Znečištěný sáček lze následně odložit do jakéhokoliv odpadkové koše, neboť tento odpad není zařazen do kategorie nebezpečných odpadů a lze ho ukládat s ostatním odpadem. Stojany (celkem 16 kusů) jsou umístěny u zelených ploch v těchto místech: městský park 2x, autobusové nádraží 1x, vlakové nádraží 1x, sídliště v Rybní ulici 2x, sídliště K.H.Borovského 2x, sídliště ve Vídeňské ulici 2 x, sídliště v Nádražní ulici 2x, bytovky v Opletalově ulici 1x, Tovární ulice 1x, Husovo nám. 1x a Mírové nám. 1x. Vše spočívá ve výchově a ohleduplnosti jedněch ke druhým. Dokud si většina lidí neosvojí fakt, že nechat po svém pejskovi neuklizeno je prostě stejný společenský defekt jako po sobě neuklidit toaletu, bude tento problém trvat. Iveta Mičunková, Městský úřad Nová Bystřice finančně kompenzovány. Čas strávený s výměnou dokladů jim totiž nikdo nenahradí. Přestože byli výsledky ankety zastupitelstvu předloženy, po diskusi a hlasování byla změna názvu ulice odsouhlasena. Pro změnu názvu ulice se vyslovilo 10 zastupitelů: Mgr. Jiří Zimola, Vladimír Bláho, Jaromír Mitáš, Luboš Březina, Karel Loskot, Zdeněk Musil, Josef Řežábek, Jan Nováček, Libuše Strončeková, Miluše Malinová. Proti změně názvu: Ing. Jiří Kovář, Jiří Pokorný, Josef Janovský. Hlasování se zdržel Stanislav Kopáček, Milan Garhofer byl nepřítomen. A závěr? O nás, bez nás! Ing. Jiří Kovář

4 Můj názor Jako občan Nové Bystřice se snažím sledovat městská zastupitelstva a vývoj dění v naší lokalitě. Mám mnoho důvodů mít Bystřici rád a taky řadu důvodů ji kritizovat, protože bych velmi rád byl i nadále pyšný na to, že sem patřím a snad dovedu být něčím prospěšný. Přesto, že respektuji rozhodnutí zastupitelů a nemám nic proti schválenému přejmenování ulice, jako svobodný občan můžu mít i jiný názor na způsob prosazování uvedeného záměru. Bystřici jsem poznal - jako řada dalších obyvatel - při základní vojenské službě, kdy jsem byl přidělen k pohraniční stráži. Nestydím se za to ani tehdy, když je dnes tato složka Ministerstva vnitra zastupitelem města nazývána zločineckou organizací, která střílela do lidí. Osobně jsem poznal několik stovek pohraničníků a pokud vím, žádný z nich do lidí nestřílel. Mezi nimi byl i tmavovlasý a veselý parťák z východního Slovenska, se kterým jsem vždy soupeřil o 1. místo ve výsledcích střeleb. POHRANIČNÍ STRÁŽE Sloužil potom na Kaplicku a za to že na 30 metrů nestřílel na narušitele a dal jen výstrahy výstřelem do vzduchu, ho odsoudil prokurátor na 18 měsíců Sabinova. Po všech pohraničních rotách ho vozili jako cvičenou opici a veřejně projednávali to jeho selhání. To už ale měl jen 45 kilo, bílé vlasy a obočí. Prostě lidská troska s prázdnýma očima. Bojím se domyslet, jestli to vůbec přežil. S odstupem doby mě ale pořád děsí fakt, že v 19 nebo 20 letech byla většina těch vojáčků tím režimem tak vycepovaná, že by v případě nutnosti a podle zákona musela zbraň použít. Předeslal jsem a znovu zdůrazňuji, že rozhodnutí zastupitelů respektuji a souhlasím s ním, ale nevyplenil náhodou nějaký pan Žižka celou původní Bystřici? A má tady ulici. A pan J. G. Grasel náhodou nebyl lupičem? A pojmenováváme po něm turistickou atrakci. Než bych začal tvrdit, kdo Bystřici neprospěl a kdo jí pomohl, asi bych si zjistil širší souvislosti, nazýval věci pravým jménem a neurážel lidi, kteří se ničim neprovinili. Oproti tomu, na návrh jiného služebně mladšího zastupitele - aby se konečně začal systematicky řešit stav venčení domácích zvířat v ulicích města - se ti služebně starší ihned ohradili, že se to vyřešit nedá. Jak to, že se to vyřešit nedá! V jiných městech Evropy jsou k tomu účelu vytýčeny nenápadné zóny kde si děti nehrají, turisti neproudí a technické služby města jim věnují zvláštní péči. To se všichni spokojíme s omezeností a bezohledností paniček a páníčků, kteří nechají trousit svoje čtyřnohé miláčky na veřejných prostranstvích, trávnících a dětských hřištích především kvůli své pohodlnosti? Nehrají si na těch plochách náhodou Vaše nebo sousedovic děti či vnoučata? Ohnout záda s igeliťákem a uklidit po svém psovi nebo kočce, na to už nemáme? Znám v Bystřici jenom 3 rodiny, ve kterých majitelé psa berou za samozřejmost, že po svém psovi uklidí. A to je trapně málo!!! A jestliže se opravdu smíříme s tím, že někteří občané města Nová Bystřice na to duševně nemají (aby uklidili po svých psech a kočkách), tak potom ty názvy ulic se zločineckým názvem přímo můžeme přejmenovat třeba na sídliště Exkrementov, ulici Zabobkovanou, nebo Pokálenou, atd. A pak budeme na své pohraniční městečko a hlavní město České Kanady, všichni náležitě hrdi, že??? Jan Kyncl

5 Závěrečný koncert Hudební škola Yamaha pořádá dne 22. června 2007 od hodin v aule ZŠ závěrečný koncert. Všichni jste zváni k účasti. Výstava uměleckého skla vyrobeného technikou Fusing V prostorách IS a MěK bude do konce června otevřena prodejní výstava Miloslava Dvořáka - Umělecké sklo vyrobené technikou Fusing. Fusing je lehání,ohýbání a spékání skla. Zpracovávají se buď skla čirá nebo barevná ve speciálních fusingových pecích za vysokých teplot C. Pan Miloslav Dvořák používá svou vlastní techniku fusingu a každý výrobek je originálem. Výstava fotografií Z domova a z ciziny V sobotu 2. června proběhne v hodin v prostorách IS a MěK vernisáž výstavy fotografií Z domova a z ciziny autora MUDr. Jindřicha Pinka, CSc.. Výstava potrvá do 22. června. Všichni jste srdečně zváni. Poutní slavnosti Klášter neděle v pouť k Nejsvětější Trojici. Poutníci se můžou shromáždit s deštníky, svačinou a dobrou náladou u kostela v Nové Bystřici, odkud vycházíme pěšky přesně v 8.15! Výročí 500 let od + sv. Františka z Paoly! Příležitost ke svátosti smíření během bohoslužby. Odpoledne mše svatá rakouských poutníků. Upozornění ten den nebude v Nové Bystřici mše svatá! N. Bystřice neděle v slavnost Těla a Krve Páně s eucharistickým procesím přes náměstí a svátostným požehnáním. Upozornění - ten den nebude v Klášteře mše svatá! N. Bystřice neděle v slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla, patronů kostela. Kultura Slovíčko kněze Neměli bychom přehlédnout velké výročí, které se tiše přeneslo dějinami místního regionu zemřel na francouzském královském dvoře u Tours svatý František z Paoly (Jižní Itálie).Výročí 500 let od jeho úmrtí bylo de facto na Velký pátek v ten den tehdy odešel na věčnost. Na Velikonoční pondělí měl pohřeb. Jeho celoživotní dílo šíření křesťanských ideálů prostřednictvím klášterní komunity se dotklo, vedle Španělska a Německa, i království českého, ponejprv za Alpami na místě u tří lip, které se dnes jmenuje Klášter a to ještě za jeho života na začátku 16. století. Císař Josef II. klášter zrušil. Uzavřením hranic po 2. sv. válce tzv. železnou oponou se stal tehdejší nomenklatuře zátěží a tak bylo o osudu kláštera rozhodnuto. Barokně vybudovaný klášter ze 17. století s malovaným refektářem a vzácnou knihovnou byl důsledně vykraden a do základu zbořen. Co by na to řekl svatý František? Asi jen to, že: O budovy a majetek ani tak nejde, mnohem horší jsou vykradené duše. Nejprve bludnými sektami, později komunisty a dnes jedině uznávaným pseudonáboženstvím - ekonomií. A tak dnešní vládcové rozvíjejí plány komerčního využití katedrál, zámků a klášterů. Náboženské písně se hrají v obchodech jen za účelem zisku, to je hrůza! Každý bezduchý systém se zhroutí! Evropa padne atakem jiného náboženství, protože se zříkáte křesťanství, které učinilo Evropu Evropou. Dnes čerpáte z evropských fondů, oprašujete památky, ale nechcete rozumět jejich podstatě. Čiňte pokání a vraťte se k Bohu! Jen tak poznáte bohatství víry, kterou jste si nechali vzít! Kristus říká: Nejprve hledejte Boží království a vše ostatní vám bude přidáno! Svatý bratře Františku, pros za nás hříšné u Boha! Pros za bezbožné pohraničí! Je krásné, že bratři pauláni na Klášter u Nové Bystřice nezapomínají a že i letos přijedou s autobusem plným věřících z Vranova u Brna, aby uctili památku sv. Františka a aby o slavnosti Nejsvětější Trojice oslavili Toho, jemuž patří nebe i země. Přijďte také! ThMgr P. Petr Misař

6 Ohlédnutí za kulturními akcemi v obrazech Vítání léta na Graselově stezce - Účastníci putování u sochy Peruna u Nové Bystřice Vystoupení Old Steamboat Jazzbandu na náměstí v rámci otvírání cyklistické sezóny v České Kanadě Po Graselově stezce u Hamerských skal

7 Novobystřické čáry - Kapela Country Life bavila účastníky u Mnišského rybníku Novobystřické čáry - Soutěžící O nej... čarodějnici Novobystřické čáry - Stavění máje za doprovodu hasičské kapely Otevírání cyklistické sezóny v České Kanadě Slavnostní koncert pěveckého souboru Smetana v Aule ZŠ

8 Slavnosti orchestrů Fest Band Dačice MěKS Dačice, ZUŠ Dačice a Město Dačice zvou všechny příznivce dechové hudby na 20. ročník slavností orchestrů Fest Band Dvoudenní program festivalu se uskuteční na městském sportovním stadionu a na letní scéně Pod Kaštany. Pro návštěvníky je připraven bohatý program. Na nedělním společném MONSTER- KONCERTU zazní skladby dačických rodáků Vladimíra Fuky, Rudolfa Urbance a dalších českých i zahraničních autorů. Účinkují: Dechový orchestr ZUŠ Vimperk, Dechový orchestr Tutti při ZUŠ Jihlava, Dechový orchestr mladých ZUŠ G. Mahlera Humpolec, Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice, Musikverein Aigen Seebsbach-Baum (Rakousko), Waldviertler Damenorchester (Rakousko), Mažoretky DDM Dačice, Mažoretky Cheerladies Třebíč, Mažoretky ZŠ TGM Vimperk Program: Sobota 30. června 7:30 h - Slavnostní zahájení festivalu fanfárami - věž kostela sv. Vavřince, 18:00 h - Slavnostní průvod všech účastníků festivalu - městský sportovní stadion, 21:00 h - Koncert Telčské dechovky - letní scéna Pod Kaštany Neděle 1. července 09:30 h - Show mažoretek - městský sportovní stadion, 14:00 h - Slavnostní festivalový koncert - letní scéna Pod Kaštany. Občerstvení a atrakce pro děti zajištěny, 1. část - Koncertní program jednotlivých orchestrů, 2. část - MONSTERKONCERT - společné vystoupení všech účinkujících Doprovodný program 1. Prezentační výstava hudebních nástrojů Amati denak s.r.o. Kraslice - atrium ZUŠ Dačice, sobota 16:00-22:00 h, neděle 8:00-11:00 h. 2. Prodej not Michal Steranka Osudy lupičského hejtmana Johanna Georga Grasela 15 Otec Thomas Grasel, který byl odsouzen k doživotnímu trestu těžkého žaláře s okovy na rukou i nohou za 121 zločinů, které mu byly připsány k tíži, přežil svého syna ve vězení na Špilberku o sedmnáct let, poslední dva roky ležel pouze na své cele ochrnutý po mrtvici na půl těla. Takový byl tedy konec proslulých loupežníků. Konfident tajné policie David Mayer obdržel kýženou vypsanou odměnu 4000 zlatých a k tomu ještě přes 2500 zlatých na vynaložené náklady. Později se údajně stal nájemcem slavonického pivovaru. Zlodějka Penkhartová dostala 400 zlatých, kanonýr Vollmost, který měl největší podíl na přemožení Grasela v rvačce při zatýkání dostal 130 zlatých a čtyři další vesničané obdrželi 30 zlatých. Hrůzné činy Grasela a jeho bandy jsou dnes již zapomenuty, lidová nadávka - Ty grázle! je tu však dodnes. Celé povídání, které tímto příspěvkem končí, připravil Bc. Vladislav Sotona Použitá literatura a prameny : Jan Bauer: Podivuhodné osudy v českých dějinách, Brno 2003 Robert Bartsch: J.G.Grasel a jeho kamarádi,vídeň 1924 Richard Bletschacher: Der Grasel.Chronik eines Räuberleben, Vídeň 1981 Ferdinand Berger: Lebensgeschichte des verwegenen Räuberhauptmannes, Horn Harald Hitz:Johann Georg Grasel.Räuber ohne Grenzen,Horn- Waidhofen/Thaya 1999 Miloslav Jedlička: Muzeum zločinu-johann Georg Grasel, Brno 2005 Franz Eppel: Das Waldwiertel, Salzburg 1984 Rupert Hauer,Walter Pongratz,Paula Tomaschek: Heimatkunde des Bezirkes Gmünd, 1986 František a Jiřina Kodlovi: Chlum u Třeboně, Kapitoly z dějin jihočeského pohraničí, Chlum u Třeboně 1979 František Teplý: Dějiny města Jindřichova Hradce díl II sv.3, Jindřichův Hradec 1934

9 Milí sousedé! Chtěl bych využít příležitosti a znovu zas Vás zpravit o zajímavém z hradního města Heidenreichsteinu. Naše město se čím dál tím více vyvíjí v kulturní střed našeho regionu. Opět zde bude mezinárodní festival literatury Literatur im Nebel (Literatura v mlze), 25. a 26. října (minulý rok se zúčastnil Salman Rushdie). 7. až 10. června je zde poprvé za hosta VIENNALE, mezinárodní filmový festival. Bližší informace získáte na domovské stránce: Při letošním divadelním létě v polovině srpna bude skupinou předváděna známá hra od Huga von Hofmannsthal hra Jedermann (Kdekdo). Apropo divadlo také národní Divadelní festival mládeže se letos opět koná v Heidenreichsteinu, tentokrát v listopadu. Potěšující je také, že naše základní školy intenzivněji spolupracují a provádějí vzájemné návštěvy. Výuka češtiny v našich školkách mimochodem také běží už třetím rokem. Též sociální projekt Archa stále poskytuje čilou spolupráci mezi lidmi a naší obcí. Je to pro starostu dobrý pocit, když lze rozeznat, že naše městské partnerství je čím dál tím více spoluobčany rozpoznáváno a přijímáno. Přeji Vám překrásnou dovolenou, Váš Hans Pichler starosta Heidenreichsteinu Sport Basketbal V sobotu se konal v naší sportovní hale XXIV. ročník turnaje O POHÁR OSVOBOZENÍ. Hrálo se systémem každý s každým, 2x 15 min. hrubého času. O umístění prvních tří rozhodlo až skóre, obsadili jsme nakonec pěkné 3. místo. Rozhodl první zápas se Studenou, kde jsme nedokázali udržet vedení z první půlky a nakonec prohráli. Turnaj jsme zakončili vyhlášením pořadí a předáním cen v restauraci Na Bojišti. Konečné pořadí : 1. Studená (7b, +61), 2. Telč (7b, +31), 3. Nová Bystřice (7b, -3), 4. Havlíčkův Brod (5b), 5. Gmünd (4b) Výsledky jednotlivých zápasů: N.Bystřice : Studená 24:39 (13:11) Telč : Gmünd 40:21 (25:5) N.Bystřice : H.Brod 36:27 (18:17) Studená : Gmünd 50:34 (27:9) Telč : H.Brod 42:33 (22 :17) N.Bystřice : Gmünd 20:18 (8:11) Studená : Telč 29:33 (15:18) H.Brod : Gmünd 46:38 (24:14) N.Bystřice : Telč 30:29 (17:13) Studená : H.Brod 49:15 (25:6) Děkujeme všem sponzorům turnaje: BOVIS N. B. spol. s r.o. Cestovní agentura CA Jana Králová JPS J. Hradec s.r.o. PaP Bohemia s.r.o. N. Bystřice PEROS s.r.o. Slavonice pekařství Petrik řeznictví, s.r.o. Slavonice Restaurace a penzion Na Bojišti Rudolf Koller, s.r.o. Stavební firma Kamas Štefan Dále děkujeme městu Nová Bystřice za odpuštění pronájmu haly a všem, kteří nám pomáhali s organizací turnaje a příchozím fanouškům za jejich podporu. za oddíl košíkové, M. Musil Další informace na

10 bez velkého papírování bez ručitele s jasnými pravidly již od Kč rychle a na cokoliv Tímto automaticky nevzniká nárok na půjčku

11 Váš partner pro ekologii Ekologická likvidace autovraků Vystavení potvrzení pro odhlášení z registru vozidel Kompletní autovrak převezmeme ZDARMA, neúplné autovraky a vozy zn. Trabant dle dohody Nákladní automobily, traktory a stroje vykupujeme za výhodné ceny Po dohodě zajistíme odvoz AUTOVRAKOVIŠTĚ Jindřichův Hradec Provozní doba: PO - PÁ : Kde nás najdete: Jarošovská 869/II (areál spol. AR SERVIS spol. s.r.o.) Jindřichův Hradec Informace a příjem vozidel: Kancelář STK Telefon:

12 VÝKUP železného šrotu a barevných kovů Nová Bystřice - areál fy BOVIS N.B., dílna (tel ) Lomy (u Kunžaku) - (tel , v sobotu pouze liché týdny) Jindřichův Hradec - areál fy AR SERVIS, Jarošovská ul., pouze autovraky (informace kancelář STK, tel ) Vykupujeme: - železný odpad, barevné kovy - nerez, akumulátory Vysoké výkupní ceny!!! Otevírací doba: Po - Pá So Při větším množství odvoz zdarma V případě potřeby provedeme demontáž strojů a zařízení Provozovatel: ČECH-ODPADY s.r.o., Šach 15, Volfířov, Dačice Výkup akumulátorů za 5,- Kč/kg Další služby: Ekologická likvidace autovraků, vystavení potvrzení pro odhlášení z registru vozidel (areál ZD Staré Hobzí a autovrakoviště Jindřichův Hradec, Jarošovská ul.) Odvoz a odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů Zajištění služby externího ekologa Poradenství a služby v oblasti ekologie Měření emisí, odborné posudky, EIA, zpracování žádostí o IPPC, rozptylové studie Nabízíme velmi zajímavé a výhodné smluvní služby pro zemědělská družstva (bližší informace na tel )

13 Technika denního světla s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společností patřící mezi přední dodavatele konstrukčních systémů pro stavebnictví. Na trhu působí od roku 2001, a to jak v tuzemsku tak i v zahraničí. Do portfolia výrobků společnosti patří především střešní světlíkové konstrukce a RWA systémy. Technika denního světla s.r.o. je držitelem mnoha certifikátů vysoké kvality výrobků. Hledáme DĚLNÍKY A DĚLNICE DO VÝROBY Dle potřeby provedeme zaškolení na všechny. výrobní operace Náplň práce kompletace zakázek jednoduché výrobní operace manipulace s materiálem Nabízíme motivující finanční ohodnocení výkonové prémie závodní stravování s příspěvkem Požadujeme manuální zručnost zodpovědný přístup k práci TECHNIKA DENNÍHO SVĚTLA s.r.o. Albeř 109, Nová Bystřice tel/fax: , mobil:

14 AUTOŠKOLA - MARTIN ILLE Tel.: , Mob.: L PROVÁDÍME: výcvik k získání řidičského oprávnění všech skupin: A M malý motocykl D autobus T traktor A 1 malý motocykl B osobní automobil B+E přívěsy a návěsy A motocykl C nákladní automobil C+E s celk. hm. nad 750 kg - výuka KLUB KORUNA Nová Bystřice - závěrečné zkoušky v Nové Bystřici Prázdninový kurz! zahájení v KD Koruna (1. p) v NB: v h Parfumerie - Drogerie Česká společnost, se 100% českou účastí, managementem a kapitálem. Nově otevřená parfumerie - drogerie v Nové Bystřici na náměstí Vídeňská 14 nabízí např.: Jar 1/2 litr za 28,-, tekuté prací prášky 1 1/2 litru od 68,-, prášky na praní od 27,-, savo 1l od 26,-... Z parfumerie levné parfémy, toaletní vody, barvy na vlasy, make-up a mnoho dalšího. Pokud Vám v nabídce něco bude scházet, uveďte svůj požadavek a pokusíme se sortiment o požadované zboží rozšířit. (Barvy laky nevedeme). Dostala jste vyrážku, či ekzém po drahém zahraničním prostředku? Cena takového výrobku nemusí být a mnohdy ani není zárukou kvality. České výrobky tyto výrobky mnohdy předčí co do kvality i ceny. Rovněž ale i zahraniční levný prostředek nemusí být méně kvalitní oproti drahému výrobku protěžovanému reklamou. Víte, že minuta vysílacího času v jedné reklamě stojí okolo ,- které pak musí v ceně zakoupeného zboží zaplatit zákazník? A to nejhezčí na konec. Při nákupu nad 170,- Kč sleva 10%. V měsíci červnu 10% sleva pro každého na vše. Uvedená sleva se vztahuje i na výrobky AVON, kterou tímto začínáme prodávat.

15 Technika denního světla s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společností patřící mezi přední dodavatele konstrukčních systémů pro stavebnictví. Na trhu působí od roku 2001, a to jak v tuzemsku tak i v zahraničí. Do portfolia výrobků společnosti patří především střešní světlíkové konstrukce a RWA systémy. Technika denního světla s.r.o. je držitelem mnoha certifikátů vysoké kvality výrobků. Hledáme SVÁŘEČE I bez kvalifikace, dle potřeby zajistíme zaškolení. Náplň práce sváření drobné zámečnické práce Nabízíme motivující finanční ohodnocení výkonové prémie závodní stravování s příspěvkem Požadujeme manuální zručnost zodpovědný přístup k práci TECHNIKA DENNÍHO SVĚTLA s.r.o. Albeř 109, Nová Bystřice tel/fax: , mobil:

16 Prodám dr. byt 3+1 zděné jádro, plastová okna, zateplený 1. patro. Cena: ,- Kč. Možno koupit i zahradu v OV s dřevěnou chatou. Na pozemku je studna. Cena ,- Kč. Tel.: Koupím byt v NB v osobním vlastnictví. Tel.: Prodám použitý drátěný plot v rámech 125x230 v celkové délce 82 m, branku a sloupky. Cena 6.000,- Kč. Tel.: Koupím byt 2+1 v OV v NB. Tel.: Prodám zahradu na Ovčárně, cena dohodou. Tel.: Pronajmu podkrovní byt vhodný pro jednu až dvě osoby. Tel.: Prodám zahradu v NB. Tel.: Děkujeme všem známým a přátelům, kamarádům, kteří se přišli rozloučit s panem Karlem Pávkem. manželka, děti a vnoučata Koupím nebo si pronajmu garáž. Tel Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Městská knihovna a Informační středisko Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Číslo 7 vyjde Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: SKOLIT s.r.o. J. Hradec, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.11.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner, Ing. Jindřich Brožovský, Ing.

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

1869/83/2014/RM Rada města bere na vědomí informaci o získání dotace na zateplení zdravotního střediska ve Slavonicích.

1869/83/2014/RM Rada města bere na vědomí informaci o získání dotace na zateplení zdravotního střediska ve Slavonicích. Usnesení z 83. zasedání rady města ze dne 8. 4. 2014 1862/83/2014/RM Rada města schvaluje uzavření smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, na pronájem pozemku p. č. 9406/2 o výměře

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 83. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 25.06.2014 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 18.3.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák.

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák. Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák Ing. František Kolář, Ing. Ivana Božáková Program

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Z Á P I S. z 16. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 16. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 16. zasedání ZM Sedlice konaného dne 12.11.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva, v 18,07 hod. se dostavil p. David Vágner. Omluveni: ing.

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne 2.3.2016 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva. Omluveni: p. Jiří Bláha, Bc. Jana Bláhová 1. Zahájení Starosta

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne 21.9.2016 Přítomní zastupitelé: J. Šustr, A Šustrová, I. Lavičková, L. Bouchner, M. Neumaierová P.Skála a J. Sýkora 1) Zahájení

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11.5. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 15 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 15 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 15 konané dne 30. 5. 2011 Usnesení č. 259/11 RM výsledek výběrového řízení ze dne 30.5.2011 na pronájem veřejného prostranství po dobu konání Brtnické pouti

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 14. 9. 2011

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 14. 9. 2011 Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 14. 9. 2011 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 7 Omluveni: Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis č. 5/2015. České Meziříčí

Zápis č. 5/2015. České Meziříčí Zápis č. 5/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. září 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu České Meziříčí 1. Úvodní slovo Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hod

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23.7.2007 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Stanislav Kahuda, Michaela Jůzková Josef Lácha, Josef Novák Omluven: Josef Brouček

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Loděnice č. 9/2015 Zastupitelstvo obce Loděnice Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 19. 8. 2015, od 18:00 hodin Přítomní členové zastupitelstva obce:

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne 29. 11. 2005 Přítomni: MUDr. Stanislav Holobrada, JUDr. Jaroslav Musil, Ing. Jiří Krotil, Josef Němec, Milan Tichý, PhDr. Jaromír Žák, Stanislav Valtr. a)

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 15. 02. 2016 v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Zahájení v 16:30 hod. Zasedání zahájil a řídil pan starosta

Více

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013 Zápis z jednání 02 / 2014 Finanční výbor Datum konání 9.6.2014 Členové finančního výboru Subjekt Poznámka Prantner Jiří, Ing. Předseda FV Přítomen Hubka Karel Člen FV Omluven Hána Petr, Mgr. Člen FV Nepřítomen

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Rada Souhrn 12. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty

Rada Souhrn 12. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 81. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 26. června 2009 od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

z 8. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 8. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 8. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 28. 4. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Ing. Vosáhlo, Bc. Omastová, Navrátil, Mgr.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2016

OKENSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2016 OKENSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2016 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna, které se konalo 10.8.2016. (Přítomno 4 zastupitelů, 3 zastupitelé omluveni) Usn. č. 68/2016 Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Z á p i s č. 19. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 19. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 19 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 5. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

16. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU

16. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Kontrolní výbor 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 17. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 16. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů z předešlých jednání

Více

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 6. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:00 Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Jan Z 11 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-24-2015 Termín jednání 17. srpna 2015 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

ZÁPIS ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM USNESENÍ ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV ZE DNE Rada města Bochov 46/2013

ZÁPIS ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM USNESENÍ ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV ZE DNE Rada města Bochov 46/2013 Rada města Bochov 46/2013 ZÁPIS ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 9.12.2013 Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. R. Kajzar, p. J. Ruth, p. O. Veselý Omluven : XXX Ověřovatel zápisu : p L. Chalupný

Více

Informace o přijatých usneseních z 61. schůze Rady města Rumburk. konané dne 28. července 2016

Informace o přijatých usneseních z 61. schůze Rady města Rumburk. konané dne 28. července 2016 Informace o přijatých usneseních z 61. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. července 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 1033/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 61.

Více

Zápis 6/2013 z jednání zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 7.6.2013 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu

Zápis 6/2013 z jednání zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 7.6.2013 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu Zápis 6/2013 z jednání zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 7.6.2013 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu Přítomní: Holický Jaroslav, Kolář František, Leitner Zdeněk, Rak Martin,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 13.06.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 13.06.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0321/RM15/2016 Smlouva o pronájmu I. nádvoří Státního hradu

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty. U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne 7. 6. 2016 od 18,00 hod v kanceláři starosty. Zastupitelstvo městyse projednalo: 1. Schválení programu, určení ověřovatelů

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více