Zpravodaj. Volby do zastupitelstva města Jičína se konají a Volte č. 7, Sdružení pro Jičín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Volby do zastupitelstva města Jičína se konají 10.10. a 11.10.2014. Volte č. 7, Sdružení pro Jičín"

Transkript

1 Zpravodaj politické strany 4. císlo ˇ ˇríjen 2014 Volby do zastupitelstva města Jičína se konají a Volte č. 7, Sdružení pro Jičín sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů 1.Mgr.Petr Hamáček Žiji v Jičíně se svou přítelkyní Katkou a malým synem Štěpánem. Již více než dva roky jsem místostarostou města Jičína. Před tím jsem vystudoval Lepařovo gymnázium v Jičíně, následně pedagogickou fakultu v Liberci, obor Německý jazyk a Dějepis. S tímto vzděláním jsem nastoupil na druhou základní školu neboli dvojku. Tam jsem působil 12 let jako učitel. V průběhu mé práce na základce jsem si dodělal i oprávnění pro výuku anglického jazyka. Při práci s dětmi jsem snažil o zprostředkování jiného pohledu na svět, ať už prostřednictvím pobytů v zahraničí, pravidelnými exkurzemi a besedami s pamětníky. Užíval jsem si i další mimoškolní aktivity spojené se sportem. Do komunální politiky jsem odešel, protože jsem to cítil v danou chvíli jako správné, měl jsem pocit, a nebyl jsem jediný, že je řada věcí v Jičíně potřeba změnit. Myslím, že změn se událo mnoho a za své působení na radnici se nemusím stydět. Zároveň si jsem vědom, že by jich mohlo být více a že je řada věcí, které bych ještě rád dokončil. Ze svých vlastností bych vyzdvihl systematičnost, rychlost a velmi podstatnou věcí je i drzost. Velmi rád čtu, cestuji, chodím na turistické výlety, plavu a jezdím na kole. V současné době je ovšem mým největším koníčkem můj syn, který zvládl potlačit vše ostatní. Na naší kandidátce vnímám několik zajímavých věcí. Sdružení pro Jičín nabízí dle mého soudu velmi kvalitní osobnosti, jež mají velmi silnou vůli a chuť pracovat pro město Jičín, které prokázali ve svém osobním životě. Na kandidátce je třetinové zastoupení žen, přičemž tři jsou v první sedmičce. Věkový průměr kandidátů je 41 let. Snažíme se do jičínské politiky záměrně přivést větší zastoupení žen a mladých lidí a i tímto ji považuji za mimořádnou. Myslíme, že jejich názory Jičín velmi potřebuje. Již půl roku pracujeme na přípravě programu pro komunální volby, který považujeme za velmi propracovaný. Chtěli jsme být konkrétní a mluvit o konkrétních cílech. Neslibujeme bombastické investice za desítky milionů, ačkoli je jisté, že přijdou. Jde nám o něco jiného o spravedlnost distribuce prostředků mezi všechny skupiny obyvatel a jejich aktivity ve městě. Spravedlnost distribuce ovšem neznamená, že všichni mají mít stejně, nýbrž že žádná oblast či instituce nebude přehlížena. Je charakteristické pro nás, že svůj program plníme. Klademe velký důraz na ochranu rodiny, a proto je stěžejním tématem zákaz hazardu. Vzhledem k tomu, že chceme zvýšit podíl veřejnosti na rozhodování radnice, chceme zapojit veřejnost do tvorby strategického plánu, tak aby se mohlo naplnit naše ústřední heslo: Jičín dobré místo pro život. (ph) 1

2 2. Mgr. Luděk Havel Nejdůležitější v mém životě je moje rodina. Čerpám v ní sílu pro vše, co dělám, je mi oporou a inspirací zároveň. V posledních letech jsem však stále silněji cítil, že je třeba angažovat se i veřejně, protože jsem nebyl spokojen se způsobem vedení města. V roce 2010 jsem tedy přijal nabídku Sdružení pro Jičín a stal se dvojkou na její kandidátce do komunálních voleb. V nich jsem sice zastupitelský mandát nezískal, ale koncem roku 2011 jsem jako první náhradník nastoupil za Ing. Jiřího Vitvara, který se postu zastupitele musel vzdát z důvodu změny zaměstnání. Za téměř tři roky práce v zastupitelstvu (z toho jeden rok i v radě města) jsem získal mnoho zkušeností a také jsem se utvrdil v přesvědčení, že je stále co zlepšovat. Výbornou průpravou pro působení v místní politice je moje práce. Již řadu let se starám o chod společností, ve kterých mám obchodní podíl. Musím se dobře orientovat v mnoha oblastech, sledovat stále se měnící zákony, jednat s nejrůznějšími lidmi (a umět se s nimi dohodnout), dělat zásadní rozhodnutí a nést jejich důsledky. Na mé práci mně vyhovuje, že mám přímou odpovědnost za svoji budoucnost a hodně si cením i své nezávislosti. Chci podporovat své spoluobčany, aby byli společensky aktivnější. Aby méně spoléhali na to, že problémy vyřeší někdo za ně a více využívali možností demokracie. A nemyslím tím jen právo svobodně volit, ale následně zvolené politiky i kontrolovat. A při nespokojenosti s jejich prací se nebát do politiky aktivně zapojit. Nadávání v hospodě nic neřeší. Mám jasnou představu o tom, na jakých principech by mělo město fungovat a chci ji aktivně prosadit. Před budoucím vedením radnice stojí řada úkolů, které bude třeba řešit. Od těch méně komplikovaných, jako např. každodenní chod města, rekonstrukce chodníků, údržba městského majetku, až po ty opravdu složité, kam bych zařadil opravu divadla, nalezení vhodné náplně pro Jezuitskou kolej a její následnou rekonstrukci a zlepšení dopravní situace ve městě. Většina z těchto úkolů je navíc spojena s velkými výdaji, které v součtu mnohonásobně překračují možnosti městského rozpočtu. V takové situaci jsou podle mého názoru potřeba dvě věci: 1/ Maximální transparentnost veškerého konání samosprávy 2/ Jasná vize na příštích 10 až 15 let Proč právě tyto dva body vidím jako nejdůležitější? Pokud hospodaříte se stamiliony korun ročně, které patří vlastně všem obyvatelům Jičína, je přímo Vaší povinností umožnit svým spoluobčanům snadnou kontrolu způsobu nakládání se společným majetkem. Zápisy z jednání rady a zastupitelstva města ale zdaleka nestačí. Je třeba i nadále poskytovat veřejnosti maximum informací o zadávání, průběhu i výsledcích veškerých výběrových řízení, které město pořádá. Dále mají Jičíňáci podle mého názoru právo nahlédnout do všech smluv, které město uzavírá (s výjimkou těch informací, jejichž zveřejnění zapovídá zákon) a v neposlední řadě je potřeba zapojovat veřejnost už do přípravy kroků, které zásadně ovlivní život v Jičíně. A to se už dostávám k druhému bodu. Správa tak velkého subjektu, jakým město Jičín je, navíc s tak rozsáhlým nemovitým majetkem, vyžaduje dlouhodobé plánování. Je nutné znát slabé a silné stránky města, na základě toho stanovit konkrétní cíle, kterých chceme dosáhnout, a nakonec určit priority pro naplňování těchto cílů. Toto vše by měl obsahovat strategický plán města na časové období minimálně 10 let, jehož vytváření je nutné zahájit co nejdříve po volbách. A protože práce na dosažení cílů strategického plánu budou přesahovat délku minimálně dvou volebních období, je třeba zapojit do jeho přípravy nejen celou samosprávu a odborníky na jednotlivé oblasti, ale i širokou veřejnost. Jen tak bude plán vycházet ze skutečných potřeb města Jičína a jeho obyvatel a nebude nutné ho po každých volbách zásadně měnit. (lh) 2

3 3. Mgr. Terezie Dubinová Ph.D. Vystudovala jsem kulturologii a hebraistiku na FF UK v Praze. Jsem lektorka, publicistka, autorka či spoluautorka čtyř knih. Pracovala jsem v o.s. Centrum humanitární pomoci krajanům (výuka českého jazyka a kultury v evangelické vesnici Bohemka na Ukrajině) a o.s. (dnes o.p.s.) Baševi Jičín, se kterým v současné době spolupracuji na projektu Židovská 100. S rodinou jsem členkou ČSOP Křižánky. Šest let jsem docházela jako dobrovolná duchovní pomoc do Věznice Valdice (s kaplanem Josefem Kordíkem). Ráda pracuji se ženami, ráda zkoumám podstatu věcí, zvláště těch, které na první pohled nejsou vidět. Mým volebním heslem je Občané a radnice jsou partneři. Ráda bych přispěla k rozbití stereotypního vnímání politiky jako my - občané a oni -politická reprezentace. V demokratické společnosti by se lidé sami měli snažit zlepšit své okolí a podílet se na rozhodování o dění v místě, kde žijí. Za SPJ kandiduji už podruhé. Ztotožňuji se s politickým programem sdružení a oceňuji pozitivní výsledky práce jeho členů na radnici, včetně jejich transparentního a slušného jednání. Narodila jsem se v Praze, cítím se být Evropankou. V Jičíně žiji s rodinou patnáct let, což mně poskytuje jistý nadhled nad místními tématy. Zároveň díky tomu vnímám pozitivní stránky malého města, zvláště bezpečnost (hlavně pro děti), dostupnost, blízkost přírodě. Oceňuji aktivní občanskou společnost a spolkový život Jičína, ke kterému bych chtěla přispět. Do programu SPJ jsme si s kolegy v jednohlasné shodě vytyčili cíl podporovat občanské aktivity, a to jak finančně prostřednictvím grantů, tak poradenstvím a podporou ze strany zaměstnanců radnice. Není žádným tajemstvím, že mnoho občanských sdružení se na konci minulého roku rozhodovalo, zda s ohledem na změny v novém občanském zákoníku mají ve své činnosti od ledna 2014 pokračovat v nové podobě, resp. pod novou právní subjektivitou ( jako obecně prospěšné společnosti, společnosti s ručením omezeným, spolky, ústavy či sociální družstva), nebo zda mají svoji činnost zcela ukončit. Nový občanský zákoník se podle odborníků snažil zkorigovat příliš benevolentní a široké důsledky práva sdružování občanů, kdy mnoho občanských sdružení existovalo pouze na papíře. Kdo se v této, většinou dobrovolné a neplacené aktivitě angažuje, ví, že fungování takového sdružení vyžaduje čas a energii nadšených občanů, znalosti právního minima a samozřejmě peníze. Sdružení mohla ztratit dech z mnoha důvodů. Rádi bychom zařadili Jičín mezi ta místa, která si svého spolkového života váží, aktivně ho podporují a s nástupci sdružení (většinou spolky či o.p.s.) spolupracují. (td) 4. Ladislav Stříbrný Jmenuji se Ladislav Stříbrný, je mi 53 let. Pocházím z nedaleké vesnice Radim. Do Jičína jsem se přestěhoval v roce Jsem ženatý. S manželkou vychováváme tři syny. V současné dodě pracuji jako montážní dělník ve firmě Continental. Mezi moje záliby patří hudba a zpěv, tato moje záliba je spojena s kostelem sv. Ignáce, nejstarší budovou v Jičíně. Kostel sv. Ignáce a k němu přilehlá jezuitská kolej je také místo spojené rozvojem vzdělání a umění. Rozvoj vzdělání a snaha vytvořit co nejlepší podmínky pro děti, (stavba nových školních zařízení, opravy starších objektů s využitím 3

4 pro mimoškolní aktivity dětí), patří mezi jedny z nejdůležitějších věcí, kterými by se měla společnost zabývat. Mezi další priority patří i péče o staré a nemocné občany. Moje rozhodnutí kandidovat za Sdružení pro Jičín, je vedeno snahou podpořit změny, které se na radnici v posledních dvou letech odehrály, myslím tím snahu o hospodárnější nakládání se svěřenými prostředky a otevřenost úřadu vůči občanům města. Nejdůležitější v lidském životě jsou vztahy. Tím základním vztahem je manželství a rodina. V nich se vytváří struktura společnosti ve své rozmanitosti. Budovat vztah znamená naslouchat druhému a přijímat pozitivní podněty. Budovat vztah znamená měnit sám sebe. Jeden moudrý člověk řekl, Chcemeli změnit svět, musíme změnit sami sebe. (ls) 5. Bc. Zuzana Kynčl Jmenuji se Zuzana Kynčl, je mi 28 let, žiji s manželem a naším psem v Jičíně. Po absolvování Lepařova gymnázia jsem studovala pedagogiku volného času na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2009 pracuji jako pedagog volného času v K-klubu v Jičíně. V mém životě, stejně jako v práci kladu velký důraz na aktivní způsob trávení volného času a zdravý životní styl. Do komunální politiky vstupuji proto, že mi není lhostejné dění v Jičíně a přilehlém regionu. Kandiduji jako nezávislá za Sdružení pro Jičín, neboť mi jsou blízké názory ostatních kandidátů. Ve své práci pro Sdružení pro Jičín bych se chtěla zaměřit na aktivní způsob trávení volného času Jičíňáků, uspokojit poptávku po volnočasových aktivitách mládeže, stejně tak dospělých, maminek na mateřské dovolené a stejně tak i seniorů. V neposlední řadě bych se chtěla zasadit o zlepšení infrastruktury městských i regionálních cyklostezek a vybudování zelené, odpočinkové zóny v lokalitě Jičín jih. Jsem otevřená spolupráci s ostatními politickými subjekty, pokud budu souhlasit s jejich názory. (zk) 6. Vojtěch Strašík Mé jméno je Vojtěch Strašík, je mi 27 let, věnuji se stavebním aktivitám, ve zbytku času se zabývám obchodní činností. Nejdůležitější v mém životě jsou hezké vztahy. Ať už je to v rodině, s přáteli, s lidmi s kterými přijdu do kontaktu, kamarády ve farnosti. Do městské politiky vstupuji, protože jsem nechtěl být v situaci pouhé kritiky bez vlastního přičinění. Chtěl bych, aby o věcech v Jičíně rozhodovali lidé se selským rozumem a poctivě, to vidím za důležité. Na Jičínu mi záleží, plánuji zde zůstat. Komunální politika mě zajímá, protože výsledky činnosti jsou hmatatelné, zůstanou v Jičíně. Je to možnost, jak lze ovlivnit společné věci tak, aby se nám tady dobře žilo. Jičín mám rád, vyrůstal jsem zde od malička. Je to také sympatické místo pro mé mnohé přátele z jiných měst. Proto bych pomohl k tomu, aby Jičín byl dobrým místem pro bydlení nejen pro dosavadní obyvatele ale i pro mnohé další, kteří se rozhodují, kde se usídlí a založí rodinu. Je potřeba, abychom se soustředili na zlepšení podmínek k bydlení v jižní části města. Najít vhodnou volbu jak zjednodušit přístupové komunikace k územnímu celku Jičín - Jih, využít volné městské plochy k volnočasovým aktivitám 4

5 vyřešit otázku využití objektu bývalého bunkru, drátů vysokého napětí za panelovými domy, zajímat se o problematiku úpravy toku řeky Cidliny a na další skutečnosti, kde bota tlačí. Skrze všechny záměry bychom chtěli zachovat přírodní hranice, kam vchází příroda do zastavěného území města. Chtěl bych, aby podměty pro realizaci změn nevycházely pouze jako nařízení z úřadu, ale šly především od lidí, kteří v místě tráví podstatou část svého života. Rád bych, abychom měli v Jičíně radost z každého dne, který zde můžeme společně prožívat. (vs) 7. Mgr. Ivana Krabcová Tak jako potřebuje dítě v rodině pocit bezpečí a pravidla daného řádu, měl by žít i občan Jičína ve svém městě s vědomím bezpečí za podmínek respektování demokraticky dohodnutých pravidel. Právě v rámci určitých pravidel jsou vytvořeny mantinely, ve kterých se může dítě svobodně pohybovat. Pokud toto rodič dokáže, dítě se o něho opírá jako o silného, pevného, respektuje ho a ctí. V úvaze zda a jak omezit či zrušit hazard ve městě, konkrétně zda povolit či nepovolit výherní automaty ve městě, se můžeme inspirovat ohlasy z měst, které tuto zkušenost už mají. Na jedné straně je tu argument, že ti, co hrát chtějí, budou hrát dál jinde či nekontrolovaně, bez finančních odvodů městu resp. státu. Na straně druhé ulice bez blikajících neónů lákajících výher a omezení doprovodné kriminality, v plošné souvislosti také menší zadluženost rodin neúspěšných hráčů. Město každoročně finančně podporuje prevenci patologických jevů ve školách i organizace poskytující sociální služby. Zároveň však město toleruje existenci heren, které svoji podstatou poctivý řád podrývají. Když půjdete například od ZŠ Husova na Větrov, minete rozzářených heren hned několik. Jsou ale peníze, které město získává z herního průmyslu, opravdu nezbytné? Musí správný hospodář přivírat oči nad čistotou svého jména? Pokud máme vést děti k morálním hodnotám, musíme začít v rodině, ve školách, ale i na veřejných prostranstvích. Chybějící peníze prostě musíme ušetřit případně vydělat jinak, poctivěji. Má-li být Jičín hezké místo pro život, musí coby instituce vzít na sebe žádoucí zodpovědnost. Nemělo by nečinně přihlížet s tím, že prohrávat peníze s vidinou bezpracného zisku je svobodné rozhodnutí každého občana. Ve své profesi často podporuji rodiče, aby se nebáli převzít na sebe rodičovskou zodpovědnost, tak i pro město je důležité, aby se ke své zodpovědnosti důsledně hlásilo. Jsem přesvědčena, že nestačí pouze regulace, ale úplný zákaz provozu výherních automatů na území města. (ik) Jak se nám podařilo plnit volební program za minulé období Jako první krok vytvoříme ve spolupráci s ekonomy, sociology a urbanisty detailní koncepci rozvoje Jičína, necháme ji připomínkovat občany a budeme ji dodržovat Vzhledem k neustálým pokusům o naše odvolání jsme neměli dostatek času ani sílu na prosazení této věci U každé investice budeme posuzovat přínos pro město podle těchto kritérií: ekonomické (nejnižší cena), sociální (rozšíření nabídky pro volný čas, kulturu nebo sport), ekologické (dopad na zdraví občanů a zeleň ve městě) Při tvorbě rozpočtu hrála tato kritéria nejvyšší váhu, došlo k boomu investic do školství 5

6 ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, MŠ Máj, MŠ JŠ Kubína, MŠ Větrov, MŠ Fügnerova, K-klub, ZUŠ), sportu (vnitřní šatny areálu, technologie zimního stadionu, příprava venkovních šaten) a kultuře (knihovna V.Čtvrtka, projekt opravy kina a zámku, Valdštejnská lodžie). Technické služby získaly velký objem nové techniky, která výrazně snížila exhalaci splodin při jejich provozu a zkvalitnila jejich práci (dva nové popelářské vozy, dva zametací vozy, nová Avia, malotraktor). Zveřejníme všechny smlouvy města, které nejsou ze zákona v režimu utajení. Tento bod nebyl úplně naplněn. Zveřejňují se všechny smlouvy nad 500 tis. Kč, tato povinnost však vyplývá ze zákona o veřejných zakázkách. informace o výběrových řízeních zpřístupníme co nejširšímu počtu uchazečů. Informace o veřejných zakázkách nad 100 tis. Kč jsou zveřejňovány na Profilu zadavatele. Na náš návrh bylo zavedeno také zveřejňování zvukového záznamu z jednání zastupitelstva. Budeme prosazovat moderní technologie při zpracování a likvidaci odpadu, podpoříme odstranění staré ekologické zátěže v oblasti přírodní památky Zebín a uchování této lokality jako rekreační plochy. Prosadili jsme zavedení sběru bioodpadu pro domácnosti a získání dotace pro realizaci tohoto projektu. Podporovali jsme rekultivaci skládky Zebín za dodržení transparentnosti výběrového řízení. Zavedli jsme spásaní Zebína. Přispěli jsme tak k vytvoření nové rekreační plochy pro obyvatele Jičína. Podpoříme zdravý způsob života, vytvoříme podmínky pro pravidelné sportování a pohyb v přírodě pro co nejširší okruh obyvatel. Výrazně jsme přispěli k tvorbě projektových dokumentací na nové cyklostezky (Jičín- Železnice, kolem rybníku Šibeňák), podporovali jsme získání a realizaci cyklostezky od Kauflandu podél Cidliny do Ruské ulice, podařilo se nám vykoupit pozemky pro cyklostezku z ulice Ruské na stávající cyklostezku vedoucí do ulice Na Tobolce, dobudovali jsme cesty v Libosadu. Podpoříme rozvoj bezpečné cyklistické dopravy vybudováním samostatných jízdních pruhů pro cyklisty na hlavních silničních tazích ve městě. Svedli jsme těžký ale vítězný boj o cyklopruh v ulici Bolzanova, cyklopruh také vznikl v ulici Máchova. Budeme usilovat o obnovu původních cest pro využití jako turistické a cyklistické stezky. Během tohoto volebního období vznikl koncept cyklostezek, které by měly v budoucnu propojit Jičín a blízké okolí. Jedná se právě o využití původních cest. Nejblíže realizaci je cyklostezka do Železnice. Jičín se aktivně podílí též na cyklotrase Odra-Nisa a to jak finančně tak odborně. Podpoříme další rozvoj sítě sociálních služeb na principu komunitního plánování, zvláště se zaměřením na děti s postižením a mládež ohroženou ve výchově. Byly nově zavedeny tyto služby: azylový dům pro matky s dětmi, sociálně aktivizační služby, změněna provozní doba pečovatelské služby SSMJ, rozjíždí se tísňová péče a je schváleno chráněné bydlení. Budeme usilovat o zachování a regeneraci historického bohatství města. Výrazně jsme přispěli k zvelebení historického jádra města rekonstrukcí K-Klubu, rekonstrukcí budovy čp. 2 na Valdštejnově náměstí. Na základě diskuzí vznikla studie využití zámku, jež rozdělila prostory zámku pro jednotlivé instituce a stanovila priority kroků pro rekonstrukce. Podporovali jsme úpravy Valdštejnské lodžie. Podporovali jsme též rekonstrukci hradeb v ulici Boženy Němcové a příspěvek na opravu hradeb na Tamlovce. Chcete se seznámit s podrobným volebním programem, názory našich kandidátů, přehledem příjmů a výdajů na naši volební kampaň a dalšími informacemi o Sdružení pro Jičín? Vše naleznete na Tento Zpravodaj reprezentuje názory politické strany Sdružení pro Jičín a v žádném případě se nejedná o nezávislou tiskovinu. Za jakékoli další šíření budeme vděční. Foto: Martin Vosáhlo 6

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Dne 8.12.2010, několik málo hodin před schůzí ustavujícího zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE Strategický plán pro období let 2016 2022 Vážení spoluobčané, jmém zastupitelstva obce se na Vás obracím s prosbou o pomoc. Obec Vojkovice v současnosti připravuje

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 TRANSPARENTNOST A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE V letech 2008 2010 měla Strana zelených na Praze 11 na starosti

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

Centrum města. Masarykovo náměstí a okolí

Centrum města. Masarykovo náměstí a okolí Muzejní náměstíčko je pro pěší útulné, projíždějící vozy dlažba zklidnila Masarykovo náměstí a okolí je jádrovou částí města, pro většinu z nás Pačáků je nejdůležitější, na něj jsme hrdi a nechceme se

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Oranžová kniha sportu. Praha, leden březen 2010

Oranžová kniha sportu. Praha, leden březen 2010 Oranžová kniha sportu Praha, leden březen 2010 Společnost, která sportuje a žije aktivně, je silnější Sport je socializačním fenoménem ve všech společnostech, a to bez ohledu na jejich ekonomickou sílu.

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Programové prohlášení Rady města Hranic

Programové prohlášení Rady města Hranic Programové prohlášení Rady města Hranic pro volební období 2014-2018 Programové prohlášení Rady města Hranic na období 2014-2018 vychází ze znalosti potřeb obyvatel města, opírá se o Program rozvoje města

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O nás Občanské sdružení Změna pro Liberec sdružuje aktivní občany, kteří se rozhodli spojit své síly, aby změnili Liberec v místo, kde se bude dobře žít. Usilujeme o vytvoření nekorupčního,

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 1 P ROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM 2010-2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana a Nezávislé občanské sdružení vytvořily dohodu o

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Smlouva o volební koalici. pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. a pro volební období 2014-2018. uzavřená mezi krajskými organizacemi

Smlouva o volební koalici. pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. a pro volební období 2014-2018. uzavřená mezi krajskými organizacemi Smlouva o volební koalici pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a pro volební období 2014-2018 uzavřená mezi krajskými organizacemi Strany zelených (SZ), Křesťanské a demokratické unie - Československé

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. ÚMLUVA OSN O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. ÚMLUVA OSN O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. ÚMLUVA OSN O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Camille Latimier 19.4.2013 CO TO JE ÚMLUVA? Členské státy OSN můžou vytvořit

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014 Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014 S o u h r n podnětů veřejnosti a doporučení odborníků pro dlouhodobý rozvoj města. Odpovídá doporučením pro místní Agendu 21 a místní akční

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Rostoucí důležitost vztahu udržitelnosti a sportu v komunálních strategiích Mgr. Jiří Skoumal Ph.D. Abstrakt Abstract Klíčová slova Keywords

Rostoucí důležitost vztahu udržitelnosti a sportu v komunálních strategiích Mgr. Jiří Skoumal Ph.D. Abstrakt Abstract Klíčová slova Keywords Rostoucí důležitost vztahu udržitelnosti a sportu v komunálních strategiích Mgr. Jiří Skoumal Ph.D. Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Skoumal@risc.upol.cz Abstrakt V příspěvku je

Více