Zpravodaj. Volby do zastupitelstva města Jičína se konají a Volte č. 7, Sdružení pro Jičín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Volby do zastupitelstva města Jičína se konají 10.10. a 11.10.2014. Volte č. 7, Sdružení pro Jičín"

Transkript

1 Zpravodaj politické strany 4. císlo ˇ ˇríjen 2014 Volby do zastupitelstva města Jičína se konají a Volte č. 7, Sdružení pro Jičín sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů 1.Mgr.Petr Hamáček Žiji v Jičíně se svou přítelkyní Katkou a malým synem Štěpánem. Již více než dva roky jsem místostarostou města Jičína. Před tím jsem vystudoval Lepařovo gymnázium v Jičíně, následně pedagogickou fakultu v Liberci, obor Německý jazyk a Dějepis. S tímto vzděláním jsem nastoupil na druhou základní školu neboli dvojku. Tam jsem působil 12 let jako učitel. V průběhu mé práce na základce jsem si dodělal i oprávnění pro výuku anglického jazyka. Při práci s dětmi jsem snažil o zprostředkování jiného pohledu na svět, ať už prostřednictvím pobytů v zahraničí, pravidelnými exkurzemi a besedami s pamětníky. Užíval jsem si i další mimoškolní aktivity spojené se sportem. Do komunální politiky jsem odešel, protože jsem to cítil v danou chvíli jako správné, měl jsem pocit, a nebyl jsem jediný, že je řada věcí v Jičíně potřeba změnit. Myslím, že změn se událo mnoho a za své působení na radnici se nemusím stydět. Zároveň si jsem vědom, že by jich mohlo být více a že je řada věcí, které bych ještě rád dokončil. Ze svých vlastností bych vyzdvihl systematičnost, rychlost a velmi podstatnou věcí je i drzost. Velmi rád čtu, cestuji, chodím na turistické výlety, plavu a jezdím na kole. V současné době je ovšem mým největším koníčkem můj syn, který zvládl potlačit vše ostatní. Na naší kandidátce vnímám několik zajímavých věcí. Sdružení pro Jičín nabízí dle mého soudu velmi kvalitní osobnosti, jež mají velmi silnou vůli a chuť pracovat pro město Jičín, které prokázali ve svém osobním životě. Na kandidátce je třetinové zastoupení žen, přičemž tři jsou v první sedmičce. Věkový průměr kandidátů je 41 let. Snažíme se do jičínské politiky záměrně přivést větší zastoupení žen a mladých lidí a i tímto ji považuji za mimořádnou. Myslíme, že jejich názory Jičín velmi potřebuje. Již půl roku pracujeme na přípravě programu pro komunální volby, který považujeme za velmi propracovaný. Chtěli jsme být konkrétní a mluvit o konkrétních cílech. Neslibujeme bombastické investice za desítky milionů, ačkoli je jisté, že přijdou. Jde nám o něco jiného o spravedlnost distribuce prostředků mezi všechny skupiny obyvatel a jejich aktivity ve městě. Spravedlnost distribuce ovšem neznamená, že všichni mají mít stejně, nýbrž že žádná oblast či instituce nebude přehlížena. Je charakteristické pro nás, že svůj program plníme. Klademe velký důraz na ochranu rodiny, a proto je stěžejním tématem zákaz hazardu. Vzhledem k tomu, že chceme zvýšit podíl veřejnosti na rozhodování radnice, chceme zapojit veřejnost do tvorby strategického plánu, tak aby se mohlo naplnit naše ústřední heslo: Jičín dobré místo pro život. (ph) 1

2 2. Mgr. Luděk Havel Nejdůležitější v mém životě je moje rodina. Čerpám v ní sílu pro vše, co dělám, je mi oporou a inspirací zároveň. V posledních letech jsem však stále silněji cítil, že je třeba angažovat se i veřejně, protože jsem nebyl spokojen se způsobem vedení města. V roce 2010 jsem tedy přijal nabídku Sdružení pro Jičín a stal se dvojkou na její kandidátce do komunálních voleb. V nich jsem sice zastupitelský mandát nezískal, ale koncem roku 2011 jsem jako první náhradník nastoupil za Ing. Jiřího Vitvara, který se postu zastupitele musel vzdát z důvodu změny zaměstnání. Za téměř tři roky práce v zastupitelstvu (z toho jeden rok i v radě města) jsem získal mnoho zkušeností a také jsem se utvrdil v přesvědčení, že je stále co zlepšovat. Výbornou průpravou pro působení v místní politice je moje práce. Již řadu let se starám o chod společností, ve kterých mám obchodní podíl. Musím se dobře orientovat v mnoha oblastech, sledovat stále se měnící zákony, jednat s nejrůznějšími lidmi (a umět se s nimi dohodnout), dělat zásadní rozhodnutí a nést jejich důsledky. Na mé práci mně vyhovuje, že mám přímou odpovědnost za svoji budoucnost a hodně si cením i své nezávislosti. Chci podporovat své spoluobčany, aby byli společensky aktivnější. Aby méně spoléhali na to, že problémy vyřeší někdo za ně a více využívali možností demokracie. A nemyslím tím jen právo svobodně volit, ale následně zvolené politiky i kontrolovat. A při nespokojenosti s jejich prací se nebát do politiky aktivně zapojit. Nadávání v hospodě nic neřeší. Mám jasnou představu o tom, na jakých principech by mělo město fungovat a chci ji aktivně prosadit. Před budoucím vedením radnice stojí řada úkolů, které bude třeba řešit. Od těch méně komplikovaných, jako např. každodenní chod města, rekonstrukce chodníků, údržba městského majetku, až po ty opravdu složité, kam bych zařadil opravu divadla, nalezení vhodné náplně pro Jezuitskou kolej a její následnou rekonstrukci a zlepšení dopravní situace ve městě. Většina z těchto úkolů je navíc spojena s velkými výdaji, které v součtu mnohonásobně překračují možnosti městského rozpočtu. V takové situaci jsou podle mého názoru potřeba dvě věci: 1/ Maximální transparentnost veškerého konání samosprávy 2/ Jasná vize na příštích 10 až 15 let Proč právě tyto dva body vidím jako nejdůležitější? Pokud hospodaříte se stamiliony korun ročně, které patří vlastně všem obyvatelům Jičína, je přímo Vaší povinností umožnit svým spoluobčanům snadnou kontrolu způsobu nakládání se společným majetkem. Zápisy z jednání rady a zastupitelstva města ale zdaleka nestačí. Je třeba i nadále poskytovat veřejnosti maximum informací o zadávání, průběhu i výsledcích veškerých výběrových řízení, které město pořádá. Dále mají Jičíňáci podle mého názoru právo nahlédnout do všech smluv, které město uzavírá (s výjimkou těch informací, jejichž zveřejnění zapovídá zákon) a v neposlední řadě je potřeba zapojovat veřejnost už do přípravy kroků, které zásadně ovlivní život v Jičíně. A to se už dostávám k druhému bodu. Správa tak velkého subjektu, jakým město Jičín je, navíc s tak rozsáhlým nemovitým majetkem, vyžaduje dlouhodobé plánování. Je nutné znát slabé a silné stránky města, na základě toho stanovit konkrétní cíle, kterých chceme dosáhnout, a nakonec určit priority pro naplňování těchto cílů. Toto vše by měl obsahovat strategický plán města na časové období minimálně 10 let, jehož vytváření je nutné zahájit co nejdříve po volbách. A protože práce na dosažení cílů strategického plánu budou přesahovat délku minimálně dvou volebních období, je třeba zapojit do jeho přípravy nejen celou samosprávu a odborníky na jednotlivé oblasti, ale i širokou veřejnost. Jen tak bude plán vycházet ze skutečných potřeb města Jičína a jeho obyvatel a nebude nutné ho po každých volbách zásadně měnit. (lh) 2

3 3. Mgr. Terezie Dubinová Ph.D. Vystudovala jsem kulturologii a hebraistiku na FF UK v Praze. Jsem lektorka, publicistka, autorka či spoluautorka čtyř knih. Pracovala jsem v o.s. Centrum humanitární pomoci krajanům (výuka českého jazyka a kultury v evangelické vesnici Bohemka na Ukrajině) a o.s. (dnes o.p.s.) Baševi Jičín, se kterým v současné době spolupracuji na projektu Židovská 100. S rodinou jsem členkou ČSOP Křižánky. Šest let jsem docházela jako dobrovolná duchovní pomoc do Věznice Valdice (s kaplanem Josefem Kordíkem). Ráda pracuji se ženami, ráda zkoumám podstatu věcí, zvláště těch, které na první pohled nejsou vidět. Mým volebním heslem je Občané a radnice jsou partneři. Ráda bych přispěla k rozbití stereotypního vnímání politiky jako my - občané a oni -politická reprezentace. V demokratické společnosti by se lidé sami měli snažit zlepšit své okolí a podílet se na rozhodování o dění v místě, kde žijí. Za SPJ kandiduji už podruhé. Ztotožňuji se s politickým programem sdružení a oceňuji pozitivní výsledky práce jeho členů na radnici, včetně jejich transparentního a slušného jednání. Narodila jsem se v Praze, cítím se být Evropankou. V Jičíně žiji s rodinou patnáct let, což mně poskytuje jistý nadhled nad místními tématy. Zároveň díky tomu vnímám pozitivní stránky malého města, zvláště bezpečnost (hlavně pro děti), dostupnost, blízkost přírodě. Oceňuji aktivní občanskou společnost a spolkový život Jičína, ke kterému bych chtěla přispět. Do programu SPJ jsme si s kolegy v jednohlasné shodě vytyčili cíl podporovat občanské aktivity, a to jak finančně prostřednictvím grantů, tak poradenstvím a podporou ze strany zaměstnanců radnice. Není žádným tajemstvím, že mnoho občanských sdružení se na konci minulého roku rozhodovalo, zda s ohledem na změny v novém občanském zákoníku mají ve své činnosti od ledna 2014 pokračovat v nové podobě, resp. pod novou právní subjektivitou ( jako obecně prospěšné společnosti, společnosti s ručením omezeným, spolky, ústavy či sociální družstva), nebo zda mají svoji činnost zcela ukončit. Nový občanský zákoník se podle odborníků snažil zkorigovat příliš benevolentní a široké důsledky práva sdružování občanů, kdy mnoho občanských sdružení existovalo pouze na papíře. Kdo se v této, většinou dobrovolné a neplacené aktivitě angažuje, ví, že fungování takového sdružení vyžaduje čas a energii nadšených občanů, znalosti právního minima a samozřejmě peníze. Sdružení mohla ztratit dech z mnoha důvodů. Rádi bychom zařadili Jičín mezi ta místa, která si svého spolkového života váží, aktivně ho podporují a s nástupci sdružení (většinou spolky či o.p.s.) spolupracují. (td) 4. Ladislav Stříbrný Jmenuji se Ladislav Stříbrný, je mi 53 let. Pocházím z nedaleké vesnice Radim. Do Jičína jsem se přestěhoval v roce Jsem ženatý. S manželkou vychováváme tři syny. V současné dodě pracuji jako montážní dělník ve firmě Continental. Mezi moje záliby patří hudba a zpěv, tato moje záliba je spojena s kostelem sv. Ignáce, nejstarší budovou v Jičíně. Kostel sv. Ignáce a k němu přilehlá jezuitská kolej je také místo spojené rozvojem vzdělání a umění. Rozvoj vzdělání a snaha vytvořit co nejlepší podmínky pro děti, (stavba nových školních zařízení, opravy starších objektů s využitím 3

4 pro mimoškolní aktivity dětí), patří mezi jedny z nejdůležitějších věcí, kterými by se měla společnost zabývat. Mezi další priority patří i péče o staré a nemocné občany. Moje rozhodnutí kandidovat za Sdružení pro Jičín, je vedeno snahou podpořit změny, které se na radnici v posledních dvou letech odehrály, myslím tím snahu o hospodárnější nakládání se svěřenými prostředky a otevřenost úřadu vůči občanům města. Nejdůležitější v lidském životě jsou vztahy. Tím základním vztahem je manželství a rodina. V nich se vytváří struktura společnosti ve své rozmanitosti. Budovat vztah znamená naslouchat druhému a přijímat pozitivní podněty. Budovat vztah znamená měnit sám sebe. Jeden moudrý člověk řekl, Chcemeli změnit svět, musíme změnit sami sebe. (ls) 5. Bc. Zuzana Kynčl Jmenuji se Zuzana Kynčl, je mi 28 let, žiji s manželem a naším psem v Jičíně. Po absolvování Lepařova gymnázia jsem studovala pedagogiku volného času na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2009 pracuji jako pedagog volného času v K-klubu v Jičíně. V mém životě, stejně jako v práci kladu velký důraz na aktivní způsob trávení volného času a zdravý životní styl. Do komunální politiky vstupuji proto, že mi není lhostejné dění v Jičíně a přilehlém regionu. Kandiduji jako nezávislá za Sdružení pro Jičín, neboť mi jsou blízké názory ostatních kandidátů. Ve své práci pro Sdružení pro Jičín bych se chtěla zaměřit na aktivní způsob trávení volného času Jičíňáků, uspokojit poptávku po volnočasových aktivitách mládeže, stejně tak dospělých, maminek na mateřské dovolené a stejně tak i seniorů. V neposlední řadě bych se chtěla zasadit o zlepšení infrastruktury městských i regionálních cyklostezek a vybudování zelené, odpočinkové zóny v lokalitě Jičín jih. Jsem otevřená spolupráci s ostatními politickými subjekty, pokud budu souhlasit s jejich názory. (zk) 6. Vojtěch Strašík Mé jméno je Vojtěch Strašík, je mi 27 let, věnuji se stavebním aktivitám, ve zbytku času se zabývám obchodní činností. Nejdůležitější v mém životě jsou hezké vztahy. Ať už je to v rodině, s přáteli, s lidmi s kterými přijdu do kontaktu, kamarády ve farnosti. Do městské politiky vstupuji, protože jsem nechtěl být v situaci pouhé kritiky bez vlastního přičinění. Chtěl bych, aby o věcech v Jičíně rozhodovali lidé se selským rozumem a poctivě, to vidím za důležité. Na Jičínu mi záleží, plánuji zde zůstat. Komunální politika mě zajímá, protože výsledky činnosti jsou hmatatelné, zůstanou v Jičíně. Je to možnost, jak lze ovlivnit společné věci tak, aby se nám tady dobře žilo. Jičín mám rád, vyrůstal jsem zde od malička. Je to také sympatické místo pro mé mnohé přátele z jiných měst. Proto bych pomohl k tomu, aby Jičín byl dobrým místem pro bydlení nejen pro dosavadní obyvatele ale i pro mnohé další, kteří se rozhodují, kde se usídlí a založí rodinu. Je potřeba, abychom se soustředili na zlepšení podmínek k bydlení v jižní části města. Najít vhodnou volbu jak zjednodušit přístupové komunikace k územnímu celku Jičín - Jih, využít volné městské plochy k volnočasovým aktivitám 4

5 vyřešit otázku využití objektu bývalého bunkru, drátů vysokého napětí za panelovými domy, zajímat se o problematiku úpravy toku řeky Cidliny a na další skutečnosti, kde bota tlačí. Skrze všechny záměry bychom chtěli zachovat přírodní hranice, kam vchází příroda do zastavěného území města. Chtěl bych, aby podměty pro realizaci změn nevycházely pouze jako nařízení z úřadu, ale šly především od lidí, kteří v místě tráví podstatou část svého života. Rád bych, abychom měli v Jičíně radost z každého dne, který zde můžeme společně prožívat. (vs) 7. Mgr. Ivana Krabcová Tak jako potřebuje dítě v rodině pocit bezpečí a pravidla daného řádu, měl by žít i občan Jičína ve svém městě s vědomím bezpečí za podmínek respektování demokraticky dohodnutých pravidel. Právě v rámci určitých pravidel jsou vytvořeny mantinely, ve kterých se může dítě svobodně pohybovat. Pokud toto rodič dokáže, dítě se o něho opírá jako o silného, pevného, respektuje ho a ctí. V úvaze zda a jak omezit či zrušit hazard ve městě, konkrétně zda povolit či nepovolit výherní automaty ve městě, se můžeme inspirovat ohlasy z měst, které tuto zkušenost už mají. Na jedné straně je tu argument, že ti, co hrát chtějí, budou hrát dál jinde či nekontrolovaně, bez finančních odvodů městu resp. státu. Na straně druhé ulice bez blikajících neónů lákajících výher a omezení doprovodné kriminality, v plošné souvislosti také menší zadluženost rodin neúspěšných hráčů. Město každoročně finančně podporuje prevenci patologických jevů ve školách i organizace poskytující sociální služby. Zároveň však město toleruje existenci heren, které svoji podstatou poctivý řád podrývají. Když půjdete například od ZŠ Husova na Větrov, minete rozzářených heren hned několik. Jsou ale peníze, které město získává z herního průmyslu, opravdu nezbytné? Musí správný hospodář přivírat oči nad čistotou svého jména? Pokud máme vést děti k morálním hodnotám, musíme začít v rodině, ve školách, ale i na veřejných prostranstvích. Chybějící peníze prostě musíme ušetřit případně vydělat jinak, poctivěji. Má-li být Jičín hezké místo pro život, musí coby instituce vzít na sebe žádoucí zodpovědnost. Nemělo by nečinně přihlížet s tím, že prohrávat peníze s vidinou bezpracného zisku je svobodné rozhodnutí každého občana. Ve své profesi často podporuji rodiče, aby se nebáli převzít na sebe rodičovskou zodpovědnost, tak i pro město je důležité, aby se ke své zodpovědnosti důsledně hlásilo. Jsem přesvědčena, že nestačí pouze regulace, ale úplný zákaz provozu výherních automatů na území města. (ik) Jak se nám podařilo plnit volební program za minulé období Jako první krok vytvoříme ve spolupráci s ekonomy, sociology a urbanisty detailní koncepci rozvoje Jičína, necháme ji připomínkovat občany a budeme ji dodržovat Vzhledem k neustálým pokusům o naše odvolání jsme neměli dostatek času ani sílu na prosazení této věci U každé investice budeme posuzovat přínos pro město podle těchto kritérií: ekonomické (nejnižší cena), sociální (rozšíření nabídky pro volný čas, kulturu nebo sport), ekologické (dopad na zdraví občanů a zeleň ve městě) Při tvorbě rozpočtu hrála tato kritéria nejvyšší váhu, došlo k boomu investic do školství 5

6 ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, MŠ Máj, MŠ JŠ Kubína, MŠ Větrov, MŠ Fügnerova, K-klub, ZUŠ), sportu (vnitřní šatny areálu, technologie zimního stadionu, příprava venkovních šaten) a kultuře (knihovna V.Čtvrtka, projekt opravy kina a zámku, Valdštejnská lodžie). Technické služby získaly velký objem nové techniky, která výrazně snížila exhalaci splodin při jejich provozu a zkvalitnila jejich práci (dva nové popelářské vozy, dva zametací vozy, nová Avia, malotraktor). Zveřejníme všechny smlouvy města, které nejsou ze zákona v režimu utajení. Tento bod nebyl úplně naplněn. Zveřejňují se všechny smlouvy nad 500 tis. Kč, tato povinnost však vyplývá ze zákona o veřejných zakázkách. informace o výběrových řízeních zpřístupníme co nejširšímu počtu uchazečů. Informace o veřejných zakázkách nad 100 tis. Kč jsou zveřejňovány na Profilu zadavatele. Na náš návrh bylo zavedeno také zveřejňování zvukového záznamu z jednání zastupitelstva. Budeme prosazovat moderní technologie při zpracování a likvidaci odpadu, podpoříme odstranění staré ekologické zátěže v oblasti přírodní památky Zebín a uchování této lokality jako rekreační plochy. Prosadili jsme zavedení sběru bioodpadu pro domácnosti a získání dotace pro realizaci tohoto projektu. Podporovali jsme rekultivaci skládky Zebín za dodržení transparentnosti výběrového řízení. Zavedli jsme spásaní Zebína. Přispěli jsme tak k vytvoření nové rekreační plochy pro obyvatele Jičína. Podpoříme zdravý způsob života, vytvoříme podmínky pro pravidelné sportování a pohyb v přírodě pro co nejširší okruh obyvatel. Výrazně jsme přispěli k tvorbě projektových dokumentací na nové cyklostezky (Jičín- Železnice, kolem rybníku Šibeňák), podporovali jsme získání a realizaci cyklostezky od Kauflandu podél Cidliny do Ruské ulice, podařilo se nám vykoupit pozemky pro cyklostezku z ulice Ruské na stávající cyklostezku vedoucí do ulice Na Tobolce, dobudovali jsme cesty v Libosadu. Podpoříme rozvoj bezpečné cyklistické dopravy vybudováním samostatných jízdních pruhů pro cyklisty na hlavních silničních tazích ve městě. Svedli jsme těžký ale vítězný boj o cyklopruh v ulici Bolzanova, cyklopruh také vznikl v ulici Máchova. Budeme usilovat o obnovu původních cest pro využití jako turistické a cyklistické stezky. Během tohoto volebního období vznikl koncept cyklostezek, které by měly v budoucnu propojit Jičín a blízké okolí. Jedná se právě o využití původních cest. Nejblíže realizaci je cyklostezka do Železnice. Jičín se aktivně podílí též na cyklotrase Odra-Nisa a to jak finančně tak odborně. Podpoříme další rozvoj sítě sociálních služeb na principu komunitního plánování, zvláště se zaměřením na děti s postižením a mládež ohroženou ve výchově. Byly nově zavedeny tyto služby: azylový dům pro matky s dětmi, sociálně aktivizační služby, změněna provozní doba pečovatelské služby SSMJ, rozjíždí se tísňová péče a je schváleno chráněné bydlení. Budeme usilovat o zachování a regeneraci historického bohatství města. Výrazně jsme přispěli k zvelebení historického jádra města rekonstrukcí K-Klubu, rekonstrukcí budovy čp. 2 na Valdštejnově náměstí. Na základě diskuzí vznikla studie využití zámku, jež rozdělila prostory zámku pro jednotlivé instituce a stanovila priority kroků pro rekonstrukce. Podporovali jsme úpravy Valdštejnské lodžie. Podporovali jsme též rekonstrukci hradeb v ulici Boženy Němcové a příspěvek na opravu hradeb na Tamlovce. Chcete se seznámit s podrobným volebním programem, názory našich kandidátů, přehledem příjmů a výdajů na naši volební kampaň a dalšími informacemi o Sdružení pro Jičín? Vše naleznete na Tento Zpravodaj reprezentuje názory politické strany Sdružení pro Jičín a v žádném případě se nejedná o nezávislou tiskovinu. Za jakékoli další šíření budeme vděční. Foto: Martin Vosáhlo 6

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace Volební program pro komunální volby 2014 Litomyšl pro všechny generace Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou programový materiál České strany sociálně demokratické pro nadcházející komunální volby,

Více

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Měšický zpravodaj Srpen 2014 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

Čas na správnou volbu

Čas na správnou volbu Čas na správnou volbu Komunální volby 2014 SPOLEČNĚ PRO DOBŘICHOVICE sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09 a Starostové a nezávislí SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SPOLEČNĚ PRO DOBŘICHOVICE sdružení

Více

OBČANSKÉ LISTY. č. 11 10. - 11. října 2014. Rozhodujme společně! Občané. Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit!

OBČANSKÉ LISTY. č. 11 10. - 11. října 2014. Rozhodujme společně! Občané. Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit! OBČANSKÉ LISTY Volební noviny Občanů pro Olomouc - sdružení Strany zelených, Pirátské strany a nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí 2014 Občané pro Olomouc Sdru Česk a nez Změna nepřijde

Více

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře číslo 6/2010 / ZÁŘÍ Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře S lídrem poděbradské ODS do městského zastupitelstva Václavem Michlem jsme si povídali o změnách v Místním sdružení v Poděbradech a představě

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012 Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012 nová pracovní místa kvalitní zdravotnictví opravené silnice příliv investic omezení dopravní obslužnosti ekonomická destabilizace nárůst nezaměstnanosti privatizace

Více

Zvolme Jiřího Pospíšila.

Zvolme Jiřího Pospíšila. Magazín pro občany Plzeňského kraje Nadávat na politiku nestačí. Slušnost potřebuje Váš hlas! Zvolme Jiřího Pospíšila. Nevzdávám boj za kraj bez korupce Přijďte 12. a 13. října k volbám a dejte hlas slušnosti

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

kurýr podstatné je chovat se fér Pohádka o třech volbách pražský odstraníme Víc, než si myslíte

kurýr podstatné je chovat se fér Pohádka o třech volbách pražský odstraníme Víc, než si myslíte září 2010 noviny pro odpovědné pražany www.top09.cz Víc, než si myslíte www.top09.cz/kuryr pražský kurýr odstraníme Pomozte nám to dotáhnout volby 15. 16. října podstatné je chovat se fér Rozhovor Karla

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU STR. 04 06 NAŠE ŠKOLY PRVŇÁČCI MÍŘÍ K ZÁPISU: CO NABÍZÍ ŠKOLY V PRAZE 14 STR. 16 ROZHOVOR: MANŽELÉ KÁDNEROVI VYMÝŠLET

Více

Úvaly se rozrostou do polí

Úvaly se rozrostou do polí 2008 ČERVEN Z obsahu: 22. 5. byla schválena územní studie Hostína 3 Pacient není špinavé prádlo ani pneumatika 4 Výstavba na Hostíně a dopravní zatížení 5 Nevzali vám dítě do školky? A co teď? 6 První

Více

VOLEBNÍ MAGAZÍN ODS Komunální volby 2006, České Budějovice

VOLEBNÍ MAGAZÍN ODS Komunální volby 2006, České Budějovice Magazin_tisk_A.qxd 29.9.2006 13:01 Page 1 VOLEBNÍ MAGAZÍN ODS Komunální volby 2006, České Budějovice Magazin_tisk_A.qxd 29.9.2006 13:01 Page 2 Vážení voliči, v uplynulých čtyřech letech byla Občanská demokratická

Více

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje o zajímavé ceny na poslední stran Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, krajské volby v říjnu 2012 budou především střetem odpovědné

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

Neslibujeme, konáme. Újezd nad Lesy Újezdské problémy mají společného jmenovatele, a tím je nedostatek finančních prostředků z magistrátu.

Neslibujeme, konáme. Újezd nad Lesy Újezdské problémy mají společného jmenovatele, a tím je nedostatek finančních prostředků z magistrátu. Dubeč Koloděje Uhříněves ÚJEZD_NAD_LESY Zleva: Zbyněk Passer, Roman Březina, Martin Turnovský, Tomáš Paur Neslibujeme, konáme Suďte ostatní podle jejich činů, ne podle slov. Tak jako strom soudíte podle

Více

Střední Čechy. Dříve 6890 Kč na občana. Moudří myslí i na druhé

Střední Čechy. Dříve 6890 Kč na občana. Moudří myslí i na druhé Střední Čechy Náš kraj Krajské volby 12. 13. října 2012 Pro středočeský kraj Informační list TOP 09 a Starostové a nezávislí / září 2012 / www.top09.cz / www.starostove-nezavisli.cz Recepty ze středních

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Jednicka. Co přinesou Praze 1 změny MHD? str. 10 Les dopravních značek kvůli segwayům str. 2-3 Na co se mohou těšit školáci a předškoláci? str.

Jednicka. Co přinesou Praze 1 změny MHD? str. 10 Les dopravních značek kvůli segwayům str. 2-3 Na co se mohou těšit školáci a předškoláci? str. Jednicka Oblastní sdružení ODS Praha 1 www.odspraha1.cz březen 2015 Co přinesou Praze 1 změny MHD? str. 10 Les dopravních značek kvůli segwayům str. 2-3 Na co se mohou těšit školáci a předškoláci? str.

Více

Svěřte Tábor opět do pravých rukou

Svěřte Tábor opět do pravých rukou Přijďte ke komunálním volbám v pátek 20., anebo v sobotu 21. října! Svěřte Tábor opět do pravých rukou www.ods.cz volební noviny ODS Tábor říjen 2006 Tábor je největší z mých koníčků, říká kandidátka na

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

10. 11. října. říjen 2014. V Jablonci máme všech pět pohromadě! přijďte volit. volte číslo. Komunální volby 2014 V O L B Y 2 0 1 4

10. 11. října. říjen 2014. V Jablonci máme všech pět pohromadě! přijďte volit. volte číslo. Komunální volby 2014 V O L B Y 2 0 1 4 OBČASNÍK ROČNÍK VIII NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Komunální volby 2014 říjen 2014 V Jablonci máme všech pět pohromadě! přijďte volit 10. 11. října volte číslo 5 V O L B Y

Více

Vytiskla tiskárna Hugo, s.r.o. Pražská 16, 102 21 Praha 10, Česká republika Náklad: 2 000 ks ISBN 978-80-86-961-20-0

Vytiskla tiskárna Hugo, s.r.o. Pražská 16, 102 21 Praha 10, Česká republika Náklad: 2 000 ks ISBN 978-80-86-961-20-0 Transformace: Česká zkušenost. Místní samospráva Vydáno Svazem měst a obcí ČR a společností Člověk v tísni za finanční podpory MZV ČR v rámci projektu transformační spolupráce Podpora samosprávné demokracie

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od začátku projektu do prvního oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál pro 1. oficiální setkání představitelů

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2009 Denisa Cabicarová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

jablonecký ŽIVOT ROMŮ V ČESKU čtěte na straně 10 ZÁŘÍ 2012 volební podzim www.jabloneckyzpravodaj.cz Z OBSAHU: Soutěž pro mládež o hodnotné ceny

jablonecký ŽIVOT ROMŮ V ČESKU čtěte na straně 10 ZÁŘÍ 2012 volební podzim www.jabloneckyzpravodaj.cz Z OBSAHU: Soutěž pro mládež o hodnotné ceny www.jabloneckyzpravodaj.cz OBČASNÍK ROČNÍK VI NEPRODEJNÉ jablonecký z p r av o d a j ZÁŘÍ 2012 volební podzim Vážení čtenáři, podzim bude prý příjemný, jak prorokují meteorologové. Především pak bude volební

Více

Jakou Prahu chceme. Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010

Jakou Prahu chceme. Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010 Jakou Prahu chceme Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010 Sdružení Arnika spolu s Ústavem pro ekopolitiku zpracovali před komunálními volbami

Více

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp do rukou se vám opětovně dostává Občasník Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř 4 let, připomínka

Více