Zpravodaj. Volby do zastupitelstva města Jičína se konají a Volte č. 7, Sdružení pro Jičín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Volby do zastupitelstva města Jičína se konají 10.10. a 11.10.2014. Volte č. 7, Sdružení pro Jičín"

Transkript

1 Zpravodaj politické strany 4. císlo ˇ ˇríjen 2014 Volby do zastupitelstva města Jičína se konají a Volte č. 7, Sdružení pro Jičín sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů 1.Mgr.Petr Hamáček Žiji v Jičíně se svou přítelkyní Katkou a malým synem Štěpánem. Již více než dva roky jsem místostarostou města Jičína. Před tím jsem vystudoval Lepařovo gymnázium v Jičíně, následně pedagogickou fakultu v Liberci, obor Německý jazyk a Dějepis. S tímto vzděláním jsem nastoupil na druhou základní školu neboli dvojku. Tam jsem působil 12 let jako učitel. V průběhu mé práce na základce jsem si dodělal i oprávnění pro výuku anglického jazyka. Při práci s dětmi jsem snažil o zprostředkování jiného pohledu na svět, ať už prostřednictvím pobytů v zahraničí, pravidelnými exkurzemi a besedami s pamětníky. Užíval jsem si i další mimoškolní aktivity spojené se sportem. Do komunální politiky jsem odešel, protože jsem to cítil v danou chvíli jako správné, měl jsem pocit, a nebyl jsem jediný, že je řada věcí v Jičíně potřeba změnit. Myslím, že změn se událo mnoho a za své působení na radnici se nemusím stydět. Zároveň si jsem vědom, že by jich mohlo být více a že je řada věcí, které bych ještě rád dokončil. Ze svých vlastností bych vyzdvihl systematičnost, rychlost a velmi podstatnou věcí je i drzost. Velmi rád čtu, cestuji, chodím na turistické výlety, plavu a jezdím na kole. V současné době je ovšem mým největším koníčkem můj syn, který zvládl potlačit vše ostatní. Na naší kandidátce vnímám několik zajímavých věcí. Sdružení pro Jičín nabízí dle mého soudu velmi kvalitní osobnosti, jež mají velmi silnou vůli a chuť pracovat pro město Jičín, které prokázali ve svém osobním životě. Na kandidátce je třetinové zastoupení žen, přičemž tři jsou v první sedmičce. Věkový průměr kandidátů je 41 let. Snažíme se do jičínské politiky záměrně přivést větší zastoupení žen a mladých lidí a i tímto ji považuji za mimořádnou. Myslíme, že jejich názory Jičín velmi potřebuje. Již půl roku pracujeme na přípravě programu pro komunální volby, který považujeme za velmi propracovaný. Chtěli jsme být konkrétní a mluvit o konkrétních cílech. Neslibujeme bombastické investice za desítky milionů, ačkoli je jisté, že přijdou. Jde nám o něco jiného o spravedlnost distribuce prostředků mezi všechny skupiny obyvatel a jejich aktivity ve městě. Spravedlnost distribuce ovšem neznamená, že všichni mají mít stejně, nýbrž že žádná oblast či instituce nebude přehlížena. Je charakteristické pro nás, že svůj program plníme. Klademe velký důraz na ochranu rodiny, a proto je stěžejním tématem zákaz hazardu. Vzhledem k tomu, že chceme zvýšit podíl veřejnosti na rozhodování radnice, chceme zapojit veřejnost do tvorby strategického plánu, tak aby se mohlo naplnit naše ústřední heslo: Jičín dobré místo pro život. (ph) 1

2 2. Mgr. Luděk Havel Nejdůležitější v mém životě je moje rodina. Čerpám v ní sílu pro vše, co dělám, je mi oporou a inspirací zároveň. V posledních letech jsem však stále silněji cítil, že je třeba angažovat se i veřejně, protože jsem nebyl spokojen se způsobem vedení města. V roce 2010 jsem tedy přijal nabídku Sdružení pro Jičín a stal se dvojkou na její kandidátce do komunálních voleb. V nich jsem sice zastupitelský mandát nezískal, ale koncem roku 2011 jsem jako první náhradník nastoupil za Ing. Jiřího Vitvara, který se postu zastupitele musel vzdát z důvodu změny zaměstnání. Za téměř tři roky práce v zastupitelstvu (z toho jeden rok i v radě města) jsem získal mnoho zkušeností a také jsem se utvrdil v přesvědčení, že je stále co zlepšovat. Výbornou průpravou pro působení v místní politice je moje práce. Již řadu let se starám o chod společností, ve kterých mám obchodní podíl. Musím se dobře orientovat v mnoha oblastech, sledovat stále se měnící zákony, jednat s nejrůznějšími lidmi (a umět se s nimi dohodnout), dělat zásadní rozhodnutí a nést jejich důsledky. Na mé práci mně vyhovuje, že mám přímou odpovědnost za svoji budoucnost a hodně si cením i své nezávislosti. Chci podporovat své spoluobčany, aby byli společensky aktivnější. Aby méně spoléhali na to, že problémy vyřeší někdo za ně a více využívali možností demokracie. A nemyslím tím jen právo svobodně volit, ale následně zvolené politiky i kontrolovat. A při nespokojenosti s jejich prací se nebát do politiky aktivně zapojit. Nadávání v hospodě nic neřeší. Mám jasnou představu o tom, na jakých principech by mělo město fungovat a chci ji aktivně prosadit. Před budoucím vedením radnice stojí řada úkolů, které bude třeba řešit. Od těch méně komplikovaných, jako např. každodenní chod města, rekonstrukce chodníků, údržba městského majetku, až po ty opravdu složité, kam bych zařadil opravu divadla, nalezení vhodné náplně pro Jezuitskou kolej a její následnou rekonstrukci a zlepšení dopravní situace ve městě. Většina z těchto úkolů je navíc spojena s velkými výdaji, které v součtu mnohonásobně překračují možnosti městského rozpočtu. V takové situaci jsou podle mého názoru potřeba dvě věci: 1/ Maximální transparentnost veškerého konání samosprávy 2/ Jasná vize na příštích 10 až 15 let Proč právě tyto dva body vidím jako nejdůležitější? Pokud hospodaříte se stamiliony korun ročně, které patří vlastně všem obyvatelům Jičína, je přímo Vaší povinností umožnit svým spoluobčanům snadnou kontrolu způsobu nakládání se společným majetkem. Zápisy z jednání rady a zastupitelstva města ale zdaleka nestačí. Je třeba i nadále poskytovat veřejnosti maximum informací o zadávání, průběhu i výsledcích veškerých výběrových řízení, které město pořádá. Dále mají Jičíňáci podle mého názoru právo nahlédnout do všech smluv, které město uzavírá (s výjimkou těch informací, jejichž zveřejnění zapovídá zákon) a v neposlední řadě je potřeba zapojovat veřejnost už do přípravy kroků, které zásadně ovlivní život v Jičíně. A to se už dostávám k druhému bodu. Správa tak velkého subjektu, jakým město Jičín je, navíc s tak rozsáhlým nemovitým majetkem, vyžaduje dlouhodobé plánování. Je nutné znát slabé a silné stránky města, na základě toho stanovit konkrétní cíle, kterých chceme dosáhnout, a nakonec určit priority pro naplňování těchto cílů. Toto vše by měl obsahovat strategický plán města na časové období minimálně 10 let, jehož vytváření je nutné zahájit co nejdříve po volbách. A protože práce na dosažení cílů strategického plánu budou přesahovat délku minimálně dvou volebních období, je třeba zapojit do jeho přípravy nejen celou samosprávu a odborníky na jednotlivé oblasti, ale i širokou veřejnost. Jen tak bude plán vycházet ze skutečných potřeb města Jičína a jeho obyvatel a nebude nutné ho po každých volbách zásadně měnit. (lh) 2

3 3. Mgr. Terezie Dubinová Ph.D. Vystudovala jsem kulturologii a hebraistiku na FF UK v Praze. Jsem lektorka, publicistka, autorka či spoluautorka čtyř knih. Pracovala jsem v o.s. Centrum humanitární pomoci krajanům (výuka českého jazyka a kultury v evangelické vesnici Bohemka na Ukrajině) a o.s. (dnes o.p.s.) Baševi Jičín, se kterým v současné době spolupracuji na projektu Židovská 100. S rodinou jsem členkou ČSOP Křižánky. Šest let jsem docházela jako dobrovolná duchovní pomoc do Věznice Valdice (s kaplanem Josefem Kordíkem). Ráda pracuji se ženami, ráda zkoumám podstatu věcí, zvláště těch, které na první pohled nejsou vidět. Mým volebním heslem je Občané a radnice jsou partneři. Ráda bych přispěla k rozbití stereotypního vnímání politiky jako my - občané a oni -politická reprezentace. V demokratické společnosti by se lidé sami měli snažit zlepšit své okolí a podílet se na rozhodování o dění v místě, kde žijí. Za SPJ kandiduji už podruhé. Ztotožňuji se s politickým programem sdružení a oceňuji pozitivní výsledky práce jeho členů na radnici, včetně jejich transparentního a slušného jednání. Narodila jsem se v Praze, cítím se být Evropankou. V Jičíně žiji s rodinou patnáct let, což mně poskytuje jistý nadhled nad místními tématy. Zároveň díky tomu vnímám pozitivní stránky malého města, zvláště bezpečnost (hlavně pro děti), dostupnost, blízkost přírodě. Oceňuji aktivní občanskou společnost a spolkový život Jičína, ke kterému bych chtěla přispět. Do programu SPJ jsme si s kolegy v jednohlasné shodě vytyčili cíl podporovat občanské aktivity, a to jak finančně prostřednictvím grantů, tak poradenstvím a podporou ze strany zaměstnanců radnice. Není žádným tajemstvím, že mnoho občanských sdružení se na konci minulého roku rozhodovalo, zda s ohledem na změny v novém občanském zákoníku mají ve své činnosti od ledna 2014 pokračovat v nové podobě, resp. pod novou právní subjektivitou ( jako obecně prospěšné společnosti, společnosti s ručením omezeným, spolky, ústavy či sociální družstva), nebo zda mají svoji činnost zcela ukončit. Nový občanský zákoník se podle odborníků snažil zkorigovat příliš benevolentní a široké důsledky práva sdružování občanů, kdy mnoho občanských sdružení existovalo pouze na papíře. Kdo se v této, většinou dobrovolné a neplacené aktivitě angažuje, ví, že fungování takového sdružení vyžaduje čas a energii nadšených občanů, znalosti právního minima a samozřejmě peníze. Sdružení mohla ztratit dech z mnoha důvodů. Rádi bychom zařadili Jičín mezi ta místa, která si svého spolkového života váží, aktivně ho podporují a s nástupci sdružení (většinou spolky či o.p.s.) spolupracují. (td) 4. Ladislav Stříbrný Jmenuji se Ladislav Stříbrný, je mi 53 let. Pocházím z nedaleké vesnice Radim. Do Jičína jsem se přestěhoval v roce Jsem ženatý. S manželkou vychováváme tři syny. V současné dodě pracuji jako montážní dělník ve firmě Continental. Mezi moje záliby patří hudba a zpěv, tato moje záliba je spojena s kostelem sv. Ignáce, nejstarší budovou v Jičíně. Kostel sv. Ignáce a k němu přilehlá jezuitská kolej je také místo spojené rozvojem vzdělání a umění. Rozvoj vzdělání a snaha vytvořit co nejlepší podmínky pro děti, (stavba nových školních zařízení, opravy starších objektů s využitím 3

4 pro mimoškolní aktivity dětí), patří mezi jedny z nejdůležitějších věcí, kterými by se měla společnost zabývat. Mezi další priority patří i péče o staré a nemocné občany. Moje rozhodnutí kandidovat za Sdružení pro Jičín, je vedeno snahou podpořit změny, které se na radnici v posledních dvou letech odehrály, myslím tím snahu o hospodárnější nakládání se svěřenými prostředky a otevřenost úřadu vůči občanům města. Nejdůležitější v lidském životě jsou vztahy. Tím základním vztahem je manželství a rodina. V nich se vytváří struktura společnosti ve své rozmanitosti. Budovat vztah znamená naslouchat druhému a přijímat pozitivní podněty. Budovat vztah znamená měnit sám sebe. Jeden moudrý člověk řekl, Chcemeli změnit svět, musíme změnit sami sebe. (ls) 5. Bc. Zuzana Kynčl Jmenuji se Zuzana Kynčl, je mi 28 let, žiji s manželem a naším psem v Jičíně. Po absolvování Lepařova gymnázia jsem studovala pedagogiku volného času na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2009 pracuji jako pedagog volného času v K-klubu v Jičíně. V mém životě, stejně jako v práci kladu velký důraz na aktivní způsob trávení volného času a zdravý životní styl. Do komunální politiky vstupuji proto, že mi není lhostejné dění v Jičíně a přilehlém regionu. Kandiduji jako nezávislá za Sdružení pro Jičín, neboť mi jsou blízké názory ostatních kandidátů. Ve své práci pro Sdružení pro Jičín bych se chtěla zaměřit na aktivní způsob trávení volného času Jičíňáků, uspokojit poptávku po volnočasových aktivitách mládeže, stejně tak dospělých, maminek na mateřské dovolené a stejně tak i seniorů. V neposlední řadě bych se chtěla zasadit o zlepšení infrastruktury městských i regionálních cyklostezek a vybudování zelené, odpočinkové zóny v lokalitě Jičín jih. Jsem otevřená spolupráci s ostatními politickými subjekty, pokud budu souhlasit s jejich názory. (zk) 6. Vojtěch Strašík Mé jméno je Vojtěch Strašík, je mi 27 let, věnuji se stavebním aktivitám, ve zbytku času se zabývám obchodní činností. Nejdůležitější v mém životě jsou hezké vztahy. Ať už je to v rodině, s přáteli, s lidmi s kterými přijdu do kontaktu, kamarády ve farnosti. Do městské politiky vstupuji, protože jsem nechtěl být v situaci pouhé kritiky bez vlastního přičinění. Chtěl bych, aby o věcech v Jičíně rozhodovali lidé se selským rozumem a poctivě, to vidím za důležité. Na Jičínu mi záleží, plánuji zde zůstat. Komunální politika mě zajímá, protože výsledky činnosti jsou hmatatelné, zůstanou v Jičíně. Je to možnost, jak lze ovlivnit společné věci tak, aby se nám tady dobře žilo. Jičín mám rád, vyrůstal jsem zde od malička. Je to také sympatické místo pro mé mnohé přátele z jiných měst. Proto bych pomohl k tomu, aby Jičín byl dobrým místem pro bydlení nejen pro dosavadní obyvatele ale i pro mnohé další, kteří se rozhodují, kde se usídlí a založí rodinu. Je potřeba, abychom se soustředili na zlepšení podmínek k bydlení v jižní části města. Najít vhodnou volbu jak zjednodušit přístupové komunikace k územnímu celku Jičín - Jih, využít volné městské plochy k volnočasovým aktivitám 4

5 vyřešit otázku využití objektu bývalého bunkru, drátů vysokého napětí za panelovými domy, zajímat se o problematiku úpravy toku řeky Cidliny a na další skutečnosti, kde bota tlačí. Skrze všechny záměry bychom chtěli zachovat přírodní hranice, kam vchází příroda do zastavěného území města. Chtěl bych, aby podměty pro realizaci změn nevycházely pouze jako nařízení z úřadu, ale šly především od lidí, kteří v místě tráví podstatou část svého života. Rád bych, abychom měli v Jičíně radost z každého dne, který zde můžeme společně prožívat. (vs) 7. Mgr. Ivana Krabcová Tak jako potřebuje dítě v rodině pocit bezpečí a pravidla daného řádu, měl by žít i občan Jičína ve svém městě s vědomím bezpečí za podmínek respektování demokraticky dohodnutých pravidel. Právě v rámci určitých pravidel jsou vytvořeny mantinely, ve kterých se může dítě svobodně pohybovat. Pokud toto rodič dokáže, dítě se o něho opírá jako o silného, pevného, respektuje ho a ctí. V úvaze zda a jak omezit či zrušit hazard ve městě, konkrétně zda povolit či nepovolit výherní automaty ve městě, se můžeme inspirovat ohlasy z měst, které tuto zkušenost už mají. Na jedné straně je tu argument, že ti, co hrát chtějí, budou hrát dál jinde či nekontrolovaně, bez finančních odvodů městu resp. státu. Na straně druhé ulice bez blikajících neónů lákajících výher a omezení doprovodné kriminality, v plošné souvislosti také menší zadluženost rodin neúspěšných hráčů. Město každoročně finančně podporuje prevenci patologických jevů ve školách i organizace poskytující sociální služby. Zároveň však město toleruje existenci heren, které svoji podstatou poctivý řád podrývají. Když půjdete například od ZŠ Husova na Větrov, minete rozzářených heren hned několik. Jsou ale peníze, které město získává z herního průmyslu, opravdu nezbytné? Musí správný hospodář přivírat oči nad čistotou svého jména? Pokud máme vést děti k morálním hodnotám, musíme začít v rodině, ve školách, ale i na veřejných prostranstvích. Chybějící peníze prostě musíme ušetřit případně vydělat jinak, poctivěji. Má-li být Jičín hezké místo pro život, musí coby instituce vzít na sebe žádoucí zodpovědnost. Nemělo by nečinně přihlížet s tím, že prohrávat peníze s vidinou bezpracného zisku je svobodné rozhodnutí každého občana. Ve své profesi často podporuji rodiče, aby se nebáli převzít na sebe rodičovskou zodpovědnost, tak i pro město je důležité, aby se ke své zodpovědnosti důsledně hlásilo. Jsem přesvědčena, že nestačí pouze regulace, ale úplný zákaz provozu výherních automatů na území města. (ik) Jak se nám podařilo plnit volební program za minulé období Jako první krok vytvoříme ve spolupráci s ekonomy, sociology a urbanisty detailní koncepci rozvoje Jičína, necháme ji připomínkovat občany a budeme ji dodržovat Vzhledem k neustálým pokusům o naše odvolání jsme neměli dostatek času ani sílu na prosazení této věci U každé investice budeme posuzovat přínos pro město podle těchto kritérií: ekonomické (nejnižší cena), sociální (rozšíření nabídky pro volný čas, kulturu nebo sport), ekologické (dopad na zdraví občanů a zeleň ve městě) Při tvorbě rozpočtu hrála tato kritéria nejvyšší váhu, došlo k boomu investic do školství 5

6 ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, MŠ Máj, MŠ JŠ Kubína, MŠ Větrov, MŠ Fügnerova, K-klub, ZUŠ), sportu (vnitřní šatny areálu, technologie zimního stadionu, příprava venkovních šaten) a kultuře (knihovna V.Čtvrtka, projekt opravy kina a zámku, Valdštejnská lodžie). Technické služby získaly velký objem nové techniky, která výrazně snížila exhalaci splodin při jejich provozu a zkvalitnila jejich práci (dva nové popelářské vozy, dva zametací vozy, nová Avia, malotraktor). Zveřejníme všechny smlouvy města, které nejsou ze zákona v režimu utajení. Tento bod nebyl úplně naplněn. Zveřejňují se všechny smlouvy nad 500 tis. Kč, tato povinnost však vyplývá ze zákona o veřejných zakázkách. informace o výběrových řízeních zpřístupníme co nejširšímu počtu uchazečů. Informace o veřejných zakázkách nad 100 tis. Kč jsou zveřejňovány na Profilu zadavatele. Na náš návrh bylo zavedeno také zveřejňování zvukového záznamu z jednání zastupitelstva. Budeme prosazovat moderní technologie při zpracování a likvidaci odpadu, podpoříme odstranění staré ekologické zátěže v oblasti přírodní památky Zebín a uchování této lokality jako rekreační plochy. Prosadili jsme zavedení sběru bioodpadu pro domácnosti a získání dotace pro realizaci tohoto projektu. Podporovali jsme rekultivaci skládky Zebín za dodržení transparentnosti výběrového řízení. Zavedli jsme spásaní Zebína. Přispěli jsme tak k vytvoření nové rekreační plochy pro obyvatele Jičína. Podpoříme zdravý způsob života, vytvoříme podmínky pro pravidelné sportování a pohyb v přírodě pro co nejširší okruh obyvatel. Výrazně jsme přispěli k tvorbě projektových dokumentací na nové cyklostezky (Jičín- Železnice, kolem rybníku Šibeňák), podporovali jsme získání a realizaci cyklostezky od Kauflandu podél Cidliny do Ruské ulice, podařilo se nám vykoupit pozemky pro cyklostezku z ulice Ruské na stávající cyklostezku vedoucí do ulice Na Tobolce, dobudovali jsme cesty v Libosadu. Podpoříme rozvoj bezpečné cyklistické dopravy vybudováním samostatných jízdních pruhů pro cyklisty na hlavních silničních tazích ve městě. Svedli jsme těžký ale vítězný boj o cyklopruh v ulici Bolzanova, cyklopruh také vznikl v ulici Máchova. Budeme usilovat o obnovu původních cest pro využití jako turistické a cyklistické stezky. Během tohoto volebního období vznikl koncept cyklostezek, které by měly v budoucnu propojit Jičín a blízké okolí. Jedná se právě o využití původních cest. Nejblíže realizaci je cyklostezka do Železnice. Jičín se aktivně podílí též na cyklotrase Odra-Nisa a to jak finančně tak odborně. Podpoříme další rozvoj sítě sociálních služeb na principu komunitního plánování, zvláště se zaměřením na děti s postižením a mládež ohroženou ve výchově. Byly nově zavedeny tyto služby: azylový dům pro matky s dětmi, sociálně aktivizační služby, změněna provozní doba pečovatelské služby SSMJ, rozjíždí se tísňová péče a je schváleno chráněné bydlení. Budeme usilovat o zachování a regeneraci historického bohatství města. Výrazně jsme přispěli k zvelebení historického jádra města rekonstrukcí K-Klubu, rekonstrukcí budovy čp. 2 na Valdštejnově náměstí. Na základě diskuzí vznikla studie využití zámku, jež rozdělila prostory zámku pro jednotlivé instituce a stanovila priority kroků pro rekonstrukce. Podporovali jsme úpravy Valdštejnské lodžie. Podporovali jsme též rekonstrukci hradeb v ulici Boženy Němcové a příspěvek na opravu hradeb na Tamlovce. Chcete se seznámit s podrobným volebním programem, názory našich kandidátů, přehledem příjmů a výdajů na naši volební kampaň a dalšími informacemi o Sdružení pro Jičín? Vše naleznete na Tento Zpravodaj reprezentuje názory politické strany Sdružení pro Jičín a v žádném případě se nejedná o nezávislou tiskovinu. Za jakékoli další šíření budeme vděční. Foto: Martin Vosáhlo 6

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

VOLEBNÍ PROGRAM. Kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do městského zastupitelstva. v Sadské

VOLEBNÍ PROGRAM. Kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do městského zastupitelstva. v Sadské VOLEBNÍ PROGRAM Kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do městského zastupitelstva v Sadské ----------------- 10. a 11. října 2014 ----------------- Vážení spoluobčané! Rozhodně nepatříme

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E 2014-2018 Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL navazuje na uzavřenou

Více

Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010

Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010 Jakou Prahu chcete? Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010 Vážená paní kandidátko, vážený pane kandidáte, dovolujeme si Vás požádat o odpovědi na sadu 30 otázek

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Dne 8.12.2010, několik málo hodin před schůzí ustavujícího zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany

Více

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 O nás Změna pro Liberec z.s. sdružuje aktivní občany, kteří se rozhodli spojit své síly, aby změnili Liberec v místo, kde se bude dobře žít. Usilujeme o vytvoření nekorupčního, přirozeně

Více

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE Strategický plán pro období let 2016 2022 Vážení spoluobčané, jmém zastupitelstva obce se na Vás obracím s prosbou o pomoc. Obec Vojkovice v současnosti připravuje

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí Miroslav Andrt Město Štětí

Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí Miroslav Andrt Město Štětí Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí 1. 3. 2016 Miroslav Andrt Město Štětí Město Štětí Ústecký kraj 9 tis. obyvatel 9 místních částí 5 390 ha cca 3 000 bytů pověřený obecní úřad ORP Litoměřice

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Koaliční smlouva. mezi

Koaliční smlouva. mezi Koaliční smlouva mezi Sdružením Nezávislých Kandidátů - Otevřené Úvaly, Občanskou demokratickou stranou a Českou stranou sociálně demokratickou v Zastupitelstvu města Úvaly v období 2014 2018 Politické

Více

Volební program sdružení ML100

Volební program sdružení ML100 Volební program sdružení ML100 verze 20. 8. 2014 ML100 Město na 100% www.ml100.cz strana 1 z 5 Transparentní radnice spolupracující s občany Radnice by měla fungovat jako živá organizace, kde všichni pracují

Více

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 TRANSPARENTNOST A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE V letech 2008 2010 měla Strana zelených na Praze 11 na starosti

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Centrum města. Masarykovo náměstí a okolí

Centrum města. Masarykovo náměstí a okolí Muzejní náměstíčko je pro pěší útulné, projíždějící vozy dlažba zklidnila Masarykovo náměstí a okolí je jádrovou částí města, pro většinu z nás Pačáků je nejdůležitější, na něj jsme hrdi a nechceme se

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Aktuální potřeby venkova. Bouře mozků

Aktuální potřeby venkova. Bouře mozků Aktuální potřeby venkova Bouře mozků Pavla Marková Jan Balcar Venkovská konference 21. 22. leden 2010 Červený Kostelec Malý neznamená slabý. V Královéhradeckém kraji žije 552 212 obyvatel. Přes 60%, přesně

Více

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O nás Občanské sdružení Změna pro Liberec sdružuje aktivní občany, kteří se rozhodli spojit své síly, aby změnili Liberec v místo, kde se bude dobře žít. Usilujeme o vytvoření nekorupčního,

Více

Vážení partneři, Prosíme Vás proto o odpověď. Váš názor je pro nás důležitý.

Vážení partneři, Prosíme Vás proto o odpověď. Váš názor je pro nás důležitý. Vážení partneři, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách působí ve vašem městě od roku 2008. V letošním roce se uzavírá tříletá pilotní fáze, kdy by měla být činnost Agentury u Vás ukončena.

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Programové prohlášení Rady města Hranic

Programové prohlášení Rady města Hranic Programové prohlášení Rady města Hranic pro volební období 2014-2018 Programové prohlášení Rady města Hranic na období 2014-2018 vychází ze znalosti potřeb obyvatel města, opírá se o Program rozvoje města

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2016 1 Strana 1 2 1. Výsadba ovocných stromů pokračování aleje Na Vetlu -již vysazená ovocná alej bude pokračovat ve své délce, akce proběhne jako veřejná aktivita rodin

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Bc. Radek Šenkýř

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku

CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Čl. 1 Název a sídlo Název: CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Sídlo: Zámecký vrch 1400, Liberec Vratislavice

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ Zastupitelstvo města Vrchlabí předkládá občanům programové prohlášení, které obsahuje základní cíle o jejichž realizaci bude v průběhu funkčního období

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Oranžová kniha sportu. Praha, leden březen 2010

Oranžová kniha sportu. Praha, leden březen 2010 Oranžová kniha sportu Praha, leden březen 2010 Společnost, která sportuje a žije aktivně, je silnější Sport je socializačním fenoménem ve všech společnostech, a to bez ohledu na jejich ekonomickou sílu.

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Ing. Radomír Zimek Vedoucí odboru strategického rozvoje města Vsetín Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Pracovní skupina Urbanismus a architektura

Pracovní skupina Urbanismus a architektura Pracovní skupina Urbanismus a architektura Strategický plán Ostravy 2017-2023 29. června 2016 Cíl a program jednání Cílem setkání je vnést do přípravy strategického plánu prvky současného urbanismu = funkčního

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZUŠ Město Albrechtice Tyršova 1, příspěvková organizace

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZUŠ Město Albrechtice Tyršova 1, příspěvková organizace Stanovy Spolku rodičů a přátel ZUŠ Město Albrechtice Tyršova 1, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Spolek rodičů a přátel ZUŠ Město Albrechtice je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů a jiných

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

Změna v pracovních skupinách:

Změna v pracovních skupinách: Navazujeme na Zprávu o činnosti v procesu plánování sociálních služeb v našem regionu, která byla přednesena Zastupitelstvu města Kostelec nad Orlicí dne 24.9.2007 Změna v pracovních skupinách: Vstup 3

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Kroměříži

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Kroměříži Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Kroměříži Sympozion 17. 3. 2016 Praha Klubíčko Kroměříž, z.s. Kroměříž Síť mateřských center projekt Akademie svobodného a aktivního občanství Podpořeno

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 1 P ROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM 2010-2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana a Nezávislé občanské sdružení vytvořily dohodu o

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Smlouva o volební koalici. pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. a pro volební období 2014-2018. uzavřená mezi krajskými organizacemi

Smlouva o volební koalici. pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. a pro volební období 2014-2018. uzavřená mezi krajskými organizacemi Smlouva o volební koalici pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a pro volební období 2014-2018 uzavřená mezi krajskými organizacemi Strany zelených (SZ), Křesťanské a demokratické unie - Československé

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více