DAŠICKÉ OZVĚNY červen 006 kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŠICKÉ OZVĚNY červen 006 kč"

Transkript

1 DAŠICKÉ OZVĚNY červen 006 kč 6

2 Vážení spoluobčané, na Městský úřad Dašice byly opět doručeny stížnosti, které se týkají venčení psů. V daném případě se konkrétně jedná o venčení psů v Třebízského ulici. Tyto noční procházky venčitelů a zejména volný pohyb jejich puštěných psů nelibě vnímají ostrým štěkotem probuzení občané! Všem je jasné, že každý pes si štěkáním hlídá svěřené teritorium a přiblíží-li se k hranici jeho území nějaký vetřelec, dost hlasitě mu dá najevo svůj postoj! Kolik těch hlídaných území v Třebízského ulici je a kolik uštěkaných strážců je právě ve službě, může se každý přesvědčit sám. Vzhledem k tomu, že je každý majitel psa za jeho chování odpovědný, měl by učinit taková opatření, aby nezavdal příčinu k porušení Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku č. 4/2003, zejména nočním klidu, tj. mezi 22. hodinou a 6. hodinou následujícího dne. Prosím, buďme vzájemně vůči sobě tolerantnější a brzy uvidíme, že bude také svět okolo nás příjemnější! VlaS. Úvaha k Božímu Tělu Drazí obyvatelé Dašic, jak se už v našem krásném městečku stalo tradicí, křesťané i letos 15. června po osmnácté hodině znovu vyjdou do ulic k slavení Božího Těla a Krve Páně. Průvodem chtějí veřejně vyznat víru v přítomnost Pána Ježíše v eucharistii pod způsobou chleba a vína. Chtějí se také modlit nejen za sebe, ale také za ty, kteří nevěří, nebo za ty, kteří víru ztratili. Budou procházet náměstím kolem Vašich příbytků, aby v Eucharistické přítomnosti Boha-Krista vyprosili požehnání pro své i Vaše rodiny, město i kraj, a také ochranu a pomoc pro každodenní život. Proč se v naší tradici něco takového zachovalo a stále děje? Člověk je existenčně křehká, zranitelná bytost a zkušenost nás stále víc přesvědčuje, že nejsme si jisti zítřku, zda dožijeme ve zdraví, bez nějaké nepředvídané ujmy. Heslo poručíme větru, dešti nás za ta léta experimentování s přírodou snad dostatečně vyškolilo. Oslava těla, v kterém proudí krev, nám z křesťanského hlediska nabízí jiné pojetí tohoto nejkrásnějšího zázraku kosmu, než proklamuje dnešní mediální komerce. Tělo jako dar, vyjádření lásky skrze oběť a bolest. Naše láska k partnerovi, příteli, rodině anebo vlasti může být změřena právě věrností v nesnázích a útrpnostech, které nám život někdy tak štědře nadělí. Darování svého života, své bytosti druhému, abychom ho učinili šťastným, vyjadřuje ono tajemství darujícího se Boha lidstvu, a to až do krajnosti. Tím nechceme dnešní vědecké autority zpochybnit ani poučovat, ale připomenout, na co se časem pozapomnělo. Tělo má spirituální rozměr, což se materialistickým filtrem čtyřicetileté ateizace vytratilo z našeho povědomí. Zamysleme se! Z genetického hlediska člověk představuje šest řetězců určité molekulární posloupnosti atomů uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku a fosforu v délce DNK natěsnaných v jádře vyvíjejícího se vajíčka. Anglický vědec Charles Darwin k tomu před tím vyslovil teorii, která je nadále přijímána v upravené a rozvinuté podobě: náhodnými genovými změnami (mutacemi) se život rozvíjel ve stále nových a pestřejších formách. Je taková odpověď na původ a vznešenost naši existence dostatečná? Je snad člověk, jeho rozum, intelekt a duše jenom výsledkem náhodných genetických změn? Nevtírá se přinejmenším otázka, zda celý tento vývoj nevypadá nápadně smysluplně a cíleně? Není poslední článek člověk přeci jen víc než náhoda chaosu v přírodě?

3 A co ten řád, zákonitosti, které hmotu rozvíjí? Mohla si je vytvořit příroda sama, když to v počátku byla primitivní prahmota zmítána v chaosu? Nyní člověk už není hříčkou náhodných pochodů. Disponuje mocí a věděním. Už se nemusí přizpůsobovat, aby přežil, nýbrž naopak přizpůsobuje prostředí sobě a svým potřebám. Spoutal síly hmoty a využívá je. A právě v tom prožívá zároveň zdrcující zkušenost. Veškerý pokrok se také určitou měrou obrací ke vlastní škodě člověka: k válkám, ničení, utlačování a manipulaci. V posledních letech jsou nebezpečí pokroku zjevnější: nové civilizační choroby (stres, obezita), otrava ovzduší a pitné vody, nemoci, postižení a úmrtí způsobená jedovatými látkami, jaderný odpad i konvenční odpady, které nás téměř zavalují. Zdá se, že naše morální síla neudržela krok s technickým pokrokem. Vnáší do řádu přírody neřád lidských představ. Se stejnou lhostejností, s níž míjíme naše současníky (dopravní nehody, hlad vedle přebytku, posuzování člověka podle využitelnosti místo lidské důstojnosti), přenecháváme následujícím generacím, kromě pozitivních produktů vědy a techniky, také ekologickou krizi prostředí i samotného lidského těla - ducha. Biologie sice otvírá možnost zasahovat do vrozené výbavy člověka (genová chirurgie) a vyšlechťovat nové lidské orgány. I psychologie značně pokročila. Ale budeme schopní vyhladit všechny negativní důsledky druhotných účinků takové manipulace? Kdo bude určovat další chod dějin? Jaké normy a hodnoty budou ovlivňovat naše rozhodování o budoucnosti? Co se stane z člověka a celého lidstva? Máme nějaké cílové představy? A co vůbec takové cíle znamenají, když přírodovědci už teď dokáží určit dobu, kdy Slunce vychladne a život na Zemi už nebude možný? Konec lidských dějin je z přírodovědného hlediska již stanoven. Měla by nás Temnota, z níž se vynořilo lidské vědomí, v budoucnosti zase pohltit? Zůstává nám jedno: přehodnocení dosavadních zkušeností lidstva a postupný návrat k hodnotám, jenž člověk obdržel, jako řešení na každé zlo. My křesťané vyprošujeme u Boha dobrou naději zítřku pro všechny. Milan Vrbiak Bezohlední paliči plastů v dašických ulicích už zase řádí! Špatné sousedské vztahy jsou mnohdy horší ské policie, aby s těmito nezodpovědnými lidmi než, jak se často říká, podebraná pata, a proto naložil tak, jak mu zákon umožňuje! se většina obyvatel sousedský vztah snaží chránit jako oko v hlavě. Nicméně takovéto sousedovo obyvatele Dašic a požádat je o to, aby PET lahve Přesto bych chtěl tímto apelovat na všechny paličské počínání je trpěno s nevolí a je hledán a ostatní plasty nepálili a využili možnosti každou kulantní způsob, jak mu zamezit. Z tohoto důvodu sobotu dopoledne odevzdat tento produkt bezplatně do dašické ambulantní sběrny (za prodejnou býváme vyzýváni i my, tvůrci Dašických ozvěn, abychom s tím něco udělali! Jednoty) panu Půlpánovi. Pochopitelně, máme podchyceno několik Jménem svým, ale zejména jménem všech adres ze všech koutů našeho města, kde dašických dětí, které jsou na tyto škodlivé je více či méně tento karcinogen vyráběn! V nejbližší době budeme vyu- kteří s tímto počínáním skončí. látky ještě citlivější, děkuji všem těm, žívat kompetencí strážníka měst- VlaS.

4 3. ročník dětského karnevalu Měsíc duben byl ve znamení konání mnoha akcí. Ráda bych se ohlédla za jednou z nich, a to za třetím ročníkem dětského karnevalu, který se konal 29. dubna v kinosále Na Ostrově. Jsem velmi potěšena, že si tato akce získává stále více příznivců. I letos nás navštívily nádherné masky: Shrek, kočka, včelka, vodník, indián, Batmann, princezny, rytíři, piráti, čarodějky, kouzelnice, Bořkové stavitelé a dokonce i smrťáček. Přišlo na 40 dětí. Letos jsem pro děti připravila zbrusu nový program. Na úvod jsem zařadila diskotéku, poté následovala přehlídka masek a rozjelo se soutěžení o karnevalové penízky, za které si děti mohly nakoupit v našem krámečku lákavé ceny. Za zmínku určitě stojí i to, že manželé Jelínkovi připravili v rámci sponzorského daru lákavé občerstvení v podobě hotdogu, pití a zmrzliny. Jako každý rok, i letos měla jsem u soutěží své pomocnice, bez kterých bych se neobešla. Jsou to Soňa Čermáková, Simona Čermáková a Kateřina Prokešová. Všem třem velmi děkuji za spolupráci a těším se na příští rok. Je mojí povinností vyjádřit dík všem sponzorům. Jsou to: Potraviny Hubálková, Mlynář Klásek, Papírnictví Sochová, Kovoobrábění Štěpánek, Zelenina Kočičková, Bistro Hegar, Květinka Škoda, Templin ing. Skřivánek, Lékárna PharmDr. Šilar, Kadeřnictví Turoňová, Color-Set Ing. Švéda, Hospoda Na Ostrově Jelínek, Obchodní centrum. Velmi všem děkuji a doufám, že nám zachovají věrnost, abychom mohli i v příštích letech pořádat další ročníky dětského karnevalu. Nemohu si však na závěr odpustit kritiku. Jsou děti, které se každý rok těší a poctivě se připravují. Zdokonalují své převleky a snaží se být originální. A potom jsou tací, kteří přijdou bez masek a derou se na první pozice k soutěžím a k odměnám. A protože se jedná o karneval, musím podotknout, že od příštího ročníku budou námi zvaní civilkáři ve značné nevýhodě oproti dětem v maskách. Každoroční sliby, že příště přijdou v maskách, ukázaly se jako plané. Je mi líto, že musím toto psát, ale to je realita. Nashledanou na příštím ročníku. Jana Trávničková Tak jsme ji upálili! Již druhým rokem se konaly přípravy na oslavu svátku čarodějnic. Akce se měla konat 30. velikosti, hod havěti do kotlíku a další tomu klad střelba z luku na pavouka, rovnání kostí podle dubna a na programu byly soutěže pro děti, volba podobné. Asi po hodině soutěžení byly vyhlášeny Miss čarodějnice, následně lampiónový průvod výsledky a nejšikovnější čarodějnice byly po zásluhách odměněny. a na závěr upálení čarodějnice a ohňostroj. Ale v den D, kdy se vše mělo uskutečnit, Za doprovodu ústřední melodie z filmu od rána pršelo a vůbec to nevypadalo na jakoukoli Saxana proběhla promenáda všech čarodějů změnu počasí. Proto většina organizátorů a aktérů a čarodějnic a následovalo vyhlášení Miss čarodějnice ani nedoufala, že se naplánovaná akce uskuteční. Přesto se v průběhu dne dolaďovaly poslední detaily, které by přispěly k hladkému průběhu celé akce. neřešitelný problém. Všichni na sebe navlékli o ně- Bylo sice chladno, ale to nebyl pro nikoho Jaké bylo milé překvapení, když kolem třetí hodiny jakou tu vrstvu oblečení navíc. Děti se alespoň odpolední déšť ustal a občas se na chvilku trochu zahřály při plnění soutěžních úkolů objevilo i sluníčko. a dospělí se těšili na teplý svařák, Pro malé čaroděje a čarodějky který je po ukončení soutěží čekal. byly připraveny soutěže, jako napří- Poté se soutěžící i přihlížející

5 vydali na poslední pouť čarodějnice, kterou doprovázel kat v podání Tomáše Bečky, rozsudek nad čarodějnicí přečetl kněz, kterého ztvárnil Petr Vencl, všude po okolí bylo slyšet bubnování statného bubeníka Oty Lohnera a celou skupinu doprovázel také mnich - Jiří Zučšák. Děti si na cestu svítily svými lampióny a celý průvod nebyl doprovázen pouze již zmíněným bubnováním, ale také křikem a řevem všech čarodějnic, které se snažily v poslední chvíli svoji kolegyni zachránit od upálení. Cíl celé trasy byl opět na hřišti. Tam již byla připravena hranice, na které pak byla za odborného dohledu místních dobrovolných hasičů čarodějnice upálena. Když se oheň rozhořel, spousta lidí si určitě pomyslela něco jako: Konečně se trochu ohřejeme!. Příjemnou tečkou celé akce byl ohňostroj. I když v jeho průběhu začalo pršet, většina přihlížejících si vychutnala jeho pestrobarevnost a rozmanité variace. Déšť však nikomu už moc nevadil, neboť oslavy byly u konce a každého hřál pocit, že se počasí na průběh akce umoudřilo. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří jakkoli přispěli k tomu, že se Den čarodějnic vůbec uskutečnil a také se podle mého názoru celkem i vydařil. Poděkování patří také sponzorům, pánům Petru Půlpánovi a Milanu Svobodovi, kteří přispěli finančním darem na ohňostroj, a všem ostatním, kteří podpořili tuto akci vhozením jakékoliv částky do kasičky u vstupní brány. Celý obnos, který byl takto vybrán, bude použit opět ve prospěch dětí. Takže díky a za rok s chutí do toho! Lída Slavíková, Lada Morávková a Tereza Kašparová Kauza KATAFORESIS CZ s.r.o. na prahu léta 2006 Dva shrnující články o tom, jak se vyvíjí kauza KATAFORESIS CZ s.r.o., vyšly v Ozvěnách v září a v listopadu V posledním jsem informovala o tom, že rozhodnutím ministra životního prostředí Ambrozka bylo vráceno povolování provozu firmy zase až na samý začátek, neboť zrušil zamítavá rozhodnutí svých podřízených. Co to prakticky znamená? Firma nadále nemá povolení k provozu od stavebního úřadu, nemá povolený provoz z oblasti ochrany ovzduší, nemá kolaudaci a má jen jeden nevhodně naformulovaný Souhlas k zahájení zkušebního provozu před vydáním kolaudačního rozhodnutí z od místního stavebního úřadu. A přesto jede na plný výkon. Představte si, jestli by se to mohlo stát, kdyby protihráčem stavebního úřadu byl jeden z běžných obyvatel. Asi by to takhle nedopadlo, že? Aby mohl jakýkoliv provoz fungovat, musí mít jedno zcela zásadní povolení, a to od stavebního úřadu. Aby jej stavební úřad mohl vydat, měl zkoumat provoz ze všech možných hledisek, a to především z oblasti ochrany životního prostředí. Náš stavební úřad tak neučinil, a proto mu byla jeho povolení nadřízeným odvolacím orgánem vrácena jako nezákonná k přepracování. Později tak již učinil, ale nedostatečně. Dokladem je třeba to, že nám (OS ZDZ) dalo za pravdu Ministerstvo životního prostředí a nařídilo, že nejen proces

6 EIA (zkoumání vlivu na životní prostředí, myslí se zde hlavně technologie) je nezbytnou součástí procesu tohoto stavebního povolování. Cituji z dopisu adresovaného na místní stavební úřad od ing. Jaroslavy Honové, ředitelky odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstva životního prostředí, ze dne : Stanovisko (k EIA) měl tedy.... vyžadovat již stavební úřad jako podklad pro své rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, resp. pro souhlas se zahájením zkušebního provozu.. MŽP trvá na posouzení vlivů uvedeného záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Stanovisko EIA musí být jedním z podkladů k návrhu na zahájení kolaudačního řízení. MŽP také trvá na splnění všech zákonných opatření zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Integrované povolení musí být také předloženo k návrhu na zahájení kolaudačního řízení. Není pochyb o tom, že kauza je složitá a nad síly místního stavebního úřadu. Již pět let si obyvatelé stěžují a bylo dosaženo pouze dílčích zlepšení! A to přes výraznou snahu založeného občanského sdružení, která zcela zastínila aktivity zástupců města Dašice. Jedním z následků aktivit sdružení Za Dašice zdravější bylo to, že se případem začal zabývat i úřad ombudsmana. Dal nám v mnohém za pravdu, činil a cituji z dopisu veřejného ochránce práv, JUDr. Otakara Motejla, ze dne : Dne 18. dubna 2006 se na základě mého podnětu uskutečnilo na Krajském úřadu Pardubického kraje společné jednání krajského úřadu, Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí, města Dašice a Městského úřadu - stavebního úřadu Dašice. Zástupci jednotlivých institucí projednali záležitosti provozu lakovny a jejího vlivu na okolí a přislíbili konkrétní kroky směřující k vydání správních rozhodnutí, které se týkají provozu lakovny. V návaznosti na jednání jsem požádal ředitele krajského úřadu, aby mě informoval o dalším postupu krajského úřadu ve věci. V šetření daného případu i nadále pokračuji. Co ještě podstatného se od podzimu 2005 v této kauze dělo? Firma zaplatila dvě pokuty udělené Českou inspekcí životního prostředí ve výši 200 a 300 tisíc Kč a polovina z těchto částek navýšila účet obce. Pokuty byly uděleny za nepovolený provoz a za překračování limitů. V září 2005 bylo zahájeno správní řízení o zastavení provozu firmy. Po zásahu ministra Ambrozka a po dílčí změně zákona firma požádala o povolení k trvalému provozu. Následně bylo správní řízení cílící k zastavení provozu firmy přerušeno, a to opakovaně, neboť firma posléze stáhla žádost o povolení trvalého provozu a žádala o nový zkušební provoz. Kromě OS ZDZ se účastníkem několika řízení stal i pan Jiří Tužil, obyvatel jednoho z domů, nejvíce sužovaných následky provozu firmy. Toto je jen část z agendy, kterou sdružení okolo problému Kataforesis CZ s.r.o. vede. Zájemce o podrobnější zprávy či osobní kontakt zveme na veřejnou valnou hromadu občanského sdružení Za Dašice zdravější. Upoutávka bude uveřejněna zvlášť, v době přípravy článku jsme chystali datum Nemohu než zopakovat z březnových Ozvěn: To, čím jsou výrobky firmy Kataforesis CZ s.r.o. dobře konkurenceschopné na evropském trhu, přímo souvisí s tím, jak Vy, dašičtí občané, musíte, chtíc i nechtíc, vystavovat sebe i své rodinné příslušníky vlivu jejich technologie. To na Vás, Vašem zdraví a nepohodlí bohatne firma a její španělští vlastníci. Ministr Ambrozek zohlednil důležitost firmy jako zaměstnavatele a toho, kdo odvádí miliony do státního rozpočtu. Ale kdo tvrdí, že by v prostoru více vhodném, někde v průmyslové zóně mimo běžnou zástavbu, neplnila tyto cíle ještě lépe? Ing. Alena Janáková 6

7 Komentář k Ozvěnám 5/06 Zdá se, že jsem svým květnovým článkem ledaskoho podráždila. Pokud vznikl dojem, že doba povodní byla jediné dramatické období, kvůli kterému se objevuje nespravedlivá kritika a stížnosti, či připomínky obyvatel, není tomu tak. Své připomínky bych ráda uvedla na pozadí květnových Ozvěn. Občané mají právo být včas a pravdivě informováni o dění v obci. Jako důvod k pochvale vidím, že v Ozvěnách vyšly i články kritizující vedení obce. 1) Na druhé stránce jsou uveřejňována krátká shrnutí z jednání rady a zastupitelstva obce. Některé zprávy jsou krátké a stačí to. Jiné by naopak zasloužily rozšířit o podrobné informace v dalším článku. Ptám se, proč to není stávající běžná praxe? Nezdá se mi pravděpodobné, že v tak velké obci nemá vedení města na práci nic, o čem by občané chtěli být informováni. Tento názor by totiž nutně evokoval otázku, jak je to možné, když je tam tolik zaměstnanců placených za to, aby chod našeho města zabezpečilo. Pokud jde o témata vhodná k podrobnějšímu rozpracování, nabízí se například pro začátek tahle: a) plánovaná výstavba seniorského domu v bývalé farské zahradě, b) jednání ombudsmana Motejla ohledně provozu firmy KATAFORESIS CZ s.r.o. dne v Pardubicích, c) zajištění zimního úklidu v Dašicích, d) povolování kácení zeleně a dohled nad její novou výsadbou, e) činnost dobrovolných hasičů při povodních, f) krizový štáb v Dašicích a jeho činnost, g) úklid černých skládek, h ) nové kontejnery na odpad, dvoje čarodějnice v Dašicích, protipovodňová opatření... Témat je mraky, ale je jasné, že na zpracování musí být chuť, možnost sehnat si podklady a schopnost zpracovat je. A k tomu samozřejmě také čas. 2) Kam za dobrým pivem do okolí. Proti tomuto článku bych nenamítala nic, kdyby autor nezapomínal na články z pohledu své funkce více vhodné, viz výše. Snad jenom bych polemizovala s větou, že běžný život v našem městečku nevytváří až tolik výrazných událostí, o kterých by mělo být psáno. 3) Věděli jsme o ohrožení? První z kritických článků k průběhu povodní v Dašicích. Autorkou je paní Věra Vondroušová, obyvatelka Dašic z části na Babíně, řeku má přes silnici pod okny. 4) Povodeň ve škole článek ředitele školy, Mgr. Jaroslava Lohynského, člena redakční rady. Konkrétní článek o průběhu záchranného zásahu v majetku obce. 5) Čtvrtek aneb pohled jednoho občana na povodeň v Dašicích. Autorem je ing. Ladislav Štěpánek, bydlící v oblasti u parku. Součástí článku jsou jak kritiky, tak konkrétní návrhy, co je třeba udělat, aby se situace neopakovala nový návrh protipovodňového projektu, nezahajovat nové investiční akce a vybudovat protipovodňové hráze a bariéry, seznámit občany s činností havarijní komise a důležitými telefonními čísly. 6) Jak se žije v Dašicích březen Můj článek, obsahuje kritiku úklidu sněhu v obci v zimě, kritiku informovanosti, organizačního zvládnutí a 7 konkrétních otázek k povodním. 7) Ohlédnutí za posledním březnovým týdnem voda, lidé. Dva články od tajemníka obce ing. Jana Horského. Konkrétní údaje, o velké vodě v minulosti, o způsobu, jak se zpracovávaly informace na obci, o mimořádném jednání rady města, která plnila úlohu krizového štábu. Zrovna tato věta by zasloužila vysvětlení většího rozsahu kdo je tedy schován za krizovým štábem? Reakce na otázky v článku ing. Štěpánka. Oba články jsou věcné a fundovaně napsané, nebyly šity horkou jehlou. Pro vyhodnocení do budoucna si žádá připomínky a jiné reakce na povodně. Vysvětlil, proč obec nevyužila místního rozhlasu k informování obyvatel a souhlasí s názorem, že to nebyl nejlepší nápad. 8) Drobná reakce na můj 7

8 článek od místostarosty města, pana Vladimíra Stibora. Tento článek částečně reagoval na otázky, které nezpracoval ing. Horský. Místostarosta reaguje na přísnou paní učitelku v souvislosti s povodněmi. Tvrdí, že písek a pytle byly zajištěny a dobrovolníkům kromě spánku a odpočinku nic nechybělo. Bohužel jsou tato tvrzení pravdivá pouze zčásti. Blíže se tomuto tématu věnuji v polemice, uvedené na jiném místě. 9) Povodně v Dašicích autor Z. T. (Zdeněk Tužil?) krátce glosuje historické fotografie z povodní. 10) Velká školní akademie pozvánka. Minulá doplňovačka, Logo školy, Příprava školního vzdělávacího programu část II, Úspěšný střelec, Malý rybář a nová Doplňovačka. Pracovitým autorem je ředitel školy, Mgr. Lohynský. A teď celkové shrnutí. Tyto Ozvěny byly po dlouhé době nabité články. Hlavní témata byla dvě přestálé povodně a škola. Ty druhé jsou dalším důkazem, že život školy je důležitou součástí dašického života. Ale neměl by být tak dominantní částí článků uveřejněných v dašickém měsíčníku! Opravdu se nenajde více dopisovatelů? Opravdu vedení města nemůže napsat rozsáhlejší články na konkrétní obecní témata? Nikoho dalšího nic netrápí nebo všichni rezignovali? Pěkné léto. Ing. Alena Janáková Od 26. července 2006 do 8. srpna 2006 bude Městská knihovna z důvodu čerpání dovolené uzavřena. Knihovnice p. Havlovcová Vám všem přeje pohodovou dovolenou plnou sluníčka a těší se na Vás opět 10. srpna. Provoz na místních komunikacích Konečně přišlo jaro a sluníčko nás láká na vou značkou, která neinformuje o existenci Sadové zahradu. Snad každý touží vypít šálek kávy uprostřed rozkvetlé přírody v soukromí na zahradě. V Třebízského ulici nejsou dopravní značky ulice ulice, kde se nejvíce pohybují školáci. Bohužel o tuto radost nás stále více ochuzuje civilizace respektive provoz motorových vozidel. I po ale právo odvážnějšího a silnějšího. žádné. Zde velice často neplatí přednost zprava, místních komunikacích se prohánějí stále uspěchaní řidiči. Rychlost jejich auta je úměrná hluku, výhodné upravit parkování po jedné straně ulice V nové části ulice Jižní by bylo asi velice kterým otravují a znepříjemňují život celému okolí. a změnit stávající jednosměrku na jednosměrku pro motorová vozidla a provoz pro cyklisty Auto není jenom prostředek k dosažení lékařské pomoci, k obstarání nákupu, či k rodinnému v obou směrech soustředit do jednoho cca metrového pruhu, tak jako je tomu v Pardubicích Na výletu. Cizí auto znepříjemňuje lidem trávit klidně a nerušeně volný čas aj. Určité řešení bychom ale Slovanech. asi našli. Existují zpomalovací retardéry a vhodné Je jistě více obdobných míst v Dašicích. dopravní značení by také zlepšilo situaci. Zmíním Tyto úpravy nejsou sice zadarmo, ale jsou schopné zajistit příjemný a spokojený život obča- se o třech případech v Dašicích: V Žižkově ulici je již více než 23 nům, budou je více chránit před úrazem roků u čp. 161 značka Hlavní silnice se špatně uvedenou dodatko- Ing. Ladislav Štěpánek

9 Stolní tenis v Dašicích Je to již dva roky, kdy parta nadšených kluků od 37 let téměř do šedesátky založila ve sportovním klubu Sparta Dašice oddíl stolního tenisu a reprezentuje své město Dašice v regionálním přeboru druhé třídy. Ano, je to ta parta, kterou můžeme třikrát týdně v podvečer vidět šlapat na kolech do kasáren a po třech, čtyřech i pěti hodinách zpět (v již značně fyzicky utahaném stavu). Soutěž se hraje na podzim a v zimě od září do března. V prvém roce jsme podlehli,, nováčkovské dani a ani jednou jsme nezvítězili. Od jara do podzimu jsme náročně potrénovali a výsledek se dostavil. V soutěži 11 týmů jsme odehráli 20 zápasů, vždy s každým oddílem jednou doma a jednou venku a podařilo se nám celkem 4x zvítězit a 2x remizovat. Odpoutali jsme se od posledního místa o 7 bodů a v příštím roce chceme ještě výš. Jako každý malý sportovní oddíl ani my nemůžeme fungovat bez někoho, kdo pro tento sport žije, stará se o vše kolem a dokáže zorganizovat jak tréninky, tak i zápasy. A není to jednoduché. Zápas hrají 4 hráči a nás bylo pouze 6. Naše dobrá duše Radek Hořeňovský byl i nejúspěšnějším reprezentantem. Odehrál všech 20 zápasů a ze 100 utkání jich vyhrál 69. Z toho 14 ve čtyřhře společně s druhým nejlepším hráčem Václavem Touškem. V další dvojicí, která nejčastěji reprezentovala, byli Jan Foldyna a Jiří Štech, a když bylo potřeba, zaskočili Milan Novák a Tomáš Bidlo. Díky za reprezentaci města Dašice. Ať se Vám daří čím dál více. Ing. Jan Foldyna Dar dětem? V nedávných dnech se v Kulturním domě v Kostěnicích uskutečnila Akademie žáků Základní školy v Dašicích. Akce se nesla ve svěžím a moderním duchu a pedagogové i vystupující žáci odvedli velký kus práce a právem si zaslouží uznání. V souvislosti s touto akcí byl vydán i velký nástěnný kalendář s fotografiemi žáků jednotlivých tříd a jejich výtvarných prací. Se zájmem jsem si je prohlížel a hodnotil, než jsem dospěl ke straně, jíž vévodí logo hlavního sponzora akce firmy KATAFORESIS.CZ. Znechuceně jsem toto, jinak vcelku povedené dílo zavřel. Zaslouží si děti sponzora, který porušuje zákony, znečišťuje životní prostředí, a tím systematicky ničí jejich i naše zdraví, a pak se snaží vykoupit takovýmto odpustkem? Kdo mohl přijmout takové peníze? Uvědomil si, že svým činem dal ránu pod pás nejen všem lidem, kteří už značně dlouho činností firmy trpí, ale i těm, jenž se snaží tuto neúnosnou situaci zvrátit? Cožpak v sobě nemá tolik cti a hrdosti, aby na základě znalosti zmíněné kauzy této firmy preferoval zdravé životní prostředí pro obyvatele Dašic a nabídnutý sponzorský příspěvek s díky odmítl? V dané situaci totiž jakýkoliv dar určený škole, a tedy nepřímo městu, zavání určitou formou úplatku. Jiří Tužil Sponzorský dar Jsem rád, že Dašické ozvěny slouží občanům města i tím, že v nich zveřejňujeme názory, které jsou kritické. Vždycky budu zastáncem, aby redakční rada Ozvěn ve spolupráci s Městským úřadem se nikdy nechovala jako cenzor, který bude rozhodovat o tom, který článek se v Ozvěnách vytiskne a který ne. Jen někdy jsme v radě na rozpacích, zda je vhodné dopisovat si a vyměňovat si názory přes Dašické ozvěny, neboť není nad to, když se lidé sejdou a osobně si v klidu vysvětlí své názory! Tolik úvodem. Reaguji nyní na článek pana Jiřího Tužila Dar dětem? : Že pan

10 Tužil je přesvědčen, že sponzorování školy firmou Kataforesis CZ je, podle něho, nesprávné, je jeho názor, a já ctím právo, aby tento názor mohl veřejně vyjádřit! Co však mě na pana Tužila mrzí, je, že svůj názor prezentuje tak útočnou formou, zpochybňuje čest a hrdost člověka a podsouvá mu určitou formu úplatkářství. Jakoby pan Tužil byl snaživým žákem některých našich vrcholných politiků, kteří často jednají útočně a arogantně. Těch politiků, kteří se na toho, kdo má jiný názor, snaží navalit jakoukoli špínu. Což, pane Tužile, zvolit jinou formu, kterou sdělíte svůj názor. Formu, která neoslabí Vaše upřímné přesvědčení, ale která nebude zlá! Nedal by se Váš článek napsat kultivovaněji, např. takto?: V nedávných dnech se v kulturním domě v Kostěnicích uskutečnila Akademie žáků Základní školy v Dašicích. Akce se nesla ve svěžím a moderním duchu a pedagogové i vystupující žáci odvedli velký kus práce a právem si zaslouží uznání. V souvislosti s touto akcí byl vydán i velký nástěnný kalendář s fotografiemi žáků jednotlivých tříd a jejich výtvarných prací. Se zájmem jsem si je prohlížel a hodnotil, než jsem dospěl ke straně, jíž vévodí logo hlavního sponzora akce firmy KATAFORESIS CZ. Kalendář se mně jeví jako povedené dílo, ale jsem přesvědčen, že si děti takovéhoto sponzora nezaslouží! Podle mého názoru uvedená firma porušuje zákony a znečišťuje životní prostředí, a tím systematicky ničí zdraví lidí včetně dětí. Zaslouží si děti takového sponzora? Rozhodnutí přijmout peníze od takového sponzora se mně jeví jako nevhodné. Myslím si, že toto sponzorství se ve svém důsledku obrací proti lidem, kteří už značně dlouho činností firmy trpí. Obrací se i proti těm lidem, kteří se snaží neúnosnou situaci zvrátit. Pan Tužil ve svém původním příspěvku nikoho nejmenuje. Sám však vím, že v první verzi svého příspěvku moje jméno, jako ředitele školy, uvedl. Ale i z kontextu jeho druhé verze, která je otištěna v těchto Ozvěnách, je patrné, že opravdu napadá ředitele dašické školy. Sám tedy ještě k původnímu článku pana Tužila dodávám: Nevím, zda byl pan Tužil přítomen školní akademii ZŠ Dašice v Kulturním domě v Kostěnicích. S uznáním však hodnotí celé vystoupení a i to, že žáci a pedagogové odvedli velký kus práce. Touto cestou mu za jeho ocenění děkuji a jsem rád, že není sám, neboť kladné hodnocení celé akce se ke mně dostává z různých stran. Ze strany veřejnosti jsou také velice příznivé názory na školní kalendář, který jsme vydali poprvé. Kalendář bychom nemohli vydat bez finančních prostředků, které naší škole věnovali sponzoři. Je jich celkem 13 a firma Kataforesis CZ z Dašic svým sponzorským darem pokryla polovinu nákladů na výrobu školního kalendáře a nákladů na školní akademii. Stala se tak logicky generálním sponzorem těchto školních aktivit. Žádná z firem, ani firma Kataforesis, se nesnažila svým sponzorským darem, jak pan Tužil uvádí, vykoupit se takovýmto odpustkem! U všech sponzorů se jednalo o nezištnou pomoc naší škole. Kdyby pan Tužil jenom tušil, co práce se skrývá za přípravou, jak školního kalendáře, tak školní akademie, jistě by nemusel znechuceně zavírat školní kalendář, kde jsou pozoruhodné výtvarné práce našich dětí, jen kvůli tomu, že je jedním ze sponzorů uvedená firma. Do kauzy Kataforesis versus Občanské sdružení Dašic jsem zasvěcen jen jako pozorovatel a častý host veřejných zasedání městského zastupitelstva. Oceňuji práci výboru Občanského sdružení, které ve spolupráci se zastupiteli města dělá vše proto, aby životní prostředí v Dašicích nebylo ohrožováno. Jsem však přesvědčen, že je nesprávné odsoudit přijetí sponzorského daru od zmiňované firmy na akce, které přinášejí radost hlavně dětem, rodičům a další veřejnosti a odmítám tak vyhra- 10

11 něný a ostrý názor, že bych se měl dopustit rány pod pás, jak to ve svém příspěvku kategorizuje pan Tužil! Zmiňovaná firma jistě platí nemalé daně, ze kterých má prospěch celá společnost. Nyní z jejího sponzorství škole mají prospěch děti, rodiče a další veřejnost. Jistě čtenáři vědí, že např. firma Synthesia Semtín má se znečišťováním životního prostředí také problémy, a přitom je velkým sponzorem mnoha akcí v Pardubicích a okolí! Tímto přirovnáním však nechci ospravedlňovat žádnou firmu, která poškozuje životní prostředí a údajně nedodržuje zákony. Na závěr mého článku snad ještě jedna, spíše už osobní záležitost, o které jsem zvažoval, zda ji vůbec v tomto příspěvku uvedu. Jestliže si však uvědomím smysl posledních dvou vět článku pana Tužila, považuji za potřebné se vyjádřit: Neotírejte se, pane Tužile, ani o mou čest, ani o mou hrdost a už vůbec mně nepodsouvejte něco, co podle Vás, zavání úplatkem! Jistě budeme mít dost možností vysvětlit si v klidu osobně své názory, aniž bychom si museli dopisovat přes Dašické ozvěny. Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel ZŠ Dašice Dašickému nohejbalu je 30 V roce 1976 se v hostinci Na Ostrově při vý hokejista Sparty, který po vojně v Dašicích přestoupil do pardubického Dynama, jehož barvy hájil guláši uskutečnila ustavující schůze oddílu nohejbalu. Přítomni jsou Vladimír Hruša a jeho syn Ivan, několik let), dále pan Bartoška, otec známého ing. Jirka Jelínek, Láďa Pulpit, Hercig, Čermák, herce. Ti pak odpoledne dohrávali dopolední výsledek při hře v karty. Kudrna, a další. Nohejbal se hrál již předtím na hřišti pod vodárnou, ale oficiální soutěže se hrají Mužstvo během let bojovalo dvakrát o postup do vyšší soutěže. Hráči rádi vzpomínají, jak až na asfaltových kurtech. Je nutné se zmínit o jednom ze zakladatelů pomáhali některým mužstvům v bojích o záchranu dašického nohejbalu, Vladimíru Hrušovi. Byl dlouholetou oporou mužstva kopané, útočníkem s vý- se jezdilo na kole, zpáteční cesta se využívala ke či o postup. (Nebylo prý to zadarmo.) Na zápasy bornou hrou hlavou, záložníkem podporujícím útok zhodnocení utkání v některé zájezdní hospodě při i obranu. Bývalo ho plné hřiště a pamětníci vzpomínají na jeho Hoši, makáme!. Fotbal hrál do V polovině devadesátých let přicházejí hráči cestě. svých čtyřiceti let, do padesátky hrál i odbíjenou, současného kádru: bratři Bidlové, Chmelař, Bořek, a tak je logické, že ani u nohejbalu nemohl chybět Halíř, Kučera, Šůra a další. a odehrál i oficiální zápasy. I nadále je nohejbal tradičním sportem v našem městečku. Také letos hraje NC Sparta Dašice V nohejbalu se hrál okresní přebor, v té době 3. soutěž. Pořádaly se pravidelné posvícenské turnaje i za účasti ligových mužstev (Dukla Písek, censké turnaje. Po odchodu některých hráčů do okresní soutěž, jezdí na turnaje a pořádá posví- Mladá Boleslav, TMS Pardubice aj.) Hrálo se o putovní pohár ředitele OZS Karla Havlíčka. Rekordní je však stále složitější vůbec sepsat soupisku. penze nebo přestupu klíčových hráčů do Mnětic účast byla 32 mužstev. Zajímavé bylo, že v některých dnech dopoledne opanovali hřiš- reprezentovat ve sportu a starší mají čím V této uspěchané době mají mladí jiné zájmy než tě i zajímaví senioři: Vladimír Hruša, dál méně času. Bylo by ale škoda, aby primář MUDr. Kleisl, MUDr. Jelínek, došlo k zániku tohoto sportu, který Smolík a Zbyněk Kuna (bývalý ligo- slaví letos neuvěřitelné 30 výročí. 11

12 Něco z výsledků: okresní přebory trojic dne 20. května, hřiště TJ Dynamo Pardubice, počet družstev osm. 1. Rotr Roman Musil, Leoš Bachura, Miroslav Pilát 2. Dašice Jaroslav Šplíchal, Karel Kučera, Karel Bidlo (dnes hráči Mnětic) 3. Mnětice Petr Pikal, Martin Dvořáček, Jaroslav Štika Zájemci o tento sport se mohou přijít podívat na mistrovské utkání nebo trénink, popř. volat pro více informací. Tabulka po polovině jarního programu: Družstvo celkem Body 1 Hůrka Trnová B Jesenčany Nemošice Borek B Slavoj KH B Dašice Olympik B Holice B Čeperka B Kučerka Robert Šůra, s použitím textu z publikace Dašice - historie města II Zvládnuté povodně? Polemika k článkům minulého čísla. hlavní či nedejbože jedinou jejich složkou!! Trvám na tom, že v organizačním zvládnutí povodní byly velké rezervy a tento názor odů- pytle a koordinoval práci okolo. Později veřej- d) Zajišťoval v předstihu potřebnosti jako je písek, vodním. Vedení obce mělo k dispozici potřebné ně nabídl vysoušeče (opakovaně rozhlasem!!) údaje jak plyne i z článků ing. Horského. Vedení potřebným k zapůjčení. informace mělo, tak mělo managovat, tedy e) byl by v brzkém a kvalitním kontaktu s kvalifikovanými pracovníky Vodovodů a kanalizací, řídit a zajistit minimálně to, aby byl zabezpečen po dobu stupně ohrožení na řece Loučné chod trvalého řídícího štábu na obci. Ten by zajišťoval, podle s nimi. aby se nestalo, že nepracují čerpadla!!! A nejen obyčejného selského rozumu, aby: f) Měl připravenu variantu pro situaci, že někde a) byla na obci, na telefonu, stálá informační služba a mimo jiné cca 2x denně informovala o stá- Pokud jde o již citované písek a pytle, ještě bude třeba některé obyvatele evakuovat. vajícím stavu a očekávaném vývoji hlášením ve čtvrtek dopoledne žádný písek místního rozhlasu, a pytle zajištěny nebyly (to už byla voda v parku). b) shromažďoval, vyhodnocoval a dále zpracovával údaje, středu i ve čtvrtek dopoledne), že tuto službu obec Občané se po nich sháněli a bylo jim sděleno (ve c) staral se o aktivní složky (hasiči, písek a pytle, nezajišťuje. Nejen vlastníci jedné z nejohroženějších zahrad (u Hrubanů) si pro písek jeli sami. dobrovolníci ) a řídil a koordinoval jejich činnost!! To, že jezdím kolem vody a ukazuji graf Zajištění stravy a pití pro dobrovolné hasiče těm, co tam bezmocně čekají, je chvályhodné, zpočátku výrazně pokulhávalo. To cituji je. ale nachází se na nižší úrovni řídícího Jistě existují dašičtí spoluobčané, procesu, než by se od dotyčných kteří dávají vedení obce známku chvalitebnou (2) za zvládnutí povod- zúčastněných čekalo (a za který jsou placeni)! Nemělo by to být ní. Budou existovat i tací, kteří se 12

13 a Jakub Vajer ze 6.A, kostěničtí Vít Novák ze 7.A, Vojtěch Dokonal z 8.A a Leoš Kučera z 9.B. Dále dašičtí osmáci Petr Vencl, Michal Štok a slečny Denisa Szabová a Nikola Samková. Objevili jsme a uklidili zbytky z několika rušených osobních vozů - skla, gumová těsnění, drobné či větší umělohmotné části, sedadla a nádoby s olejem, také autobaterii. Vedle toho oblečení, zbytky příze a boty, ledničku, 10 pneumatik z traktorů či nákladních aut, kusy starých koberců. V jednom místě injekční stříkačky, kusy molitanů, jinde hromadu sklenic s marmeládami, zavařenými okurkami, pečlivě svázaným balíčkem novin do sběru, pozůstatky z chovu prasat a zbytky doma nakládaného zelí. Dokonce téměř použitelnou zelnou hlávku, která signalizovala, že pečlivý občan vyklízel nepořádek teprve nedávno. Proč jej asi nevyhodil do popelnice? Fascinující byly 4 velké umělohmotné nádoby od nebezpečných chemických přípravků s odřezanými vršky (byly prázdné). Všechny byly z výroby firmy Henkel a jedna z nich se používá ke konzervaci povrchu hliníku. Jak se tyto nádoby sem dostaly? Na skládce se povalovaly druhým rokem, od doby výstavby v Jižní ulici. Kbelíky s maltou a hromady suti také svědčily o souvislosti se stavebním ruchem v okolí. V areálu na území, jehož vlastníka jsme nezjišťovali, bylo v mibudou rozhodovat mezi dobrou (3) a dostatečnou (4). Odpovídá to statistickému rozložení a není to podstatné. Za alarmující ale považuji to, že se v poslední době setkávám stále častěji s názorem: Kdybych měl(a) kam, tak se z Dašic odstěhuju!!!! Zalila nás mnohé voda, ač od ní bydlíme značně daleko, protože bylo vody mnoho. Možná také proto, že nepracovala kanalizace, neboť si někdo včas nevšiml, že jsou vypnutá čerpadla. Snad také proto, že nefungovala informovanost a možná i z jiných důvodů. Toto je třeba zkoumat a ze zjištěného vyvodit důsledky. Kdo jiný, když už ne ani představitel místních vysokoškoláků (schválně nepíšu inteligence) by měl reagovat na to, co vidí jako evidentní chyby v řízení? Vždyť následky neseme všichni! A pomíjím, že ta činnost je plně hrazena z našich daní a je tedy obecným zájem, aby byla co nejvíc kvalitní! Ing. Alena Janáková Úklid části černé skládky za bývalými jatkami V loňském roce jsme se žáky nynější 8.A mapovali černé skládky v Dašicích a v blízkém okolí. Nebylo jich málo. Z reakcí dětí bylo zřejmé, že jsou ochotné přiložit ruce k dílu. Ve slunečnou sobotu 13. května se sešla k brigádě na úklidu okolí potoka v oblasti za bývalými jatkami a nyní areálem stavebnin pana Hladíka skupina školní mládeže a pár dospělých. Jejich cílem bylo původně uklidit nepořádek přinesený letošní velkou vodou, ale nakonec jsme likvidovali starou skládku, roztahanou na dost velkém území. Děti byly poučeny o možném nebezpečí, vybaveny rukavicemi a připravená lékárnička naštěstí zahálela. Při přípravě akce jsme se nejprve obrátili bez úspěchu na pana Matúšů ze Svazku obcí Loučná em o pomoc či radu. Asi tam nefungoval, nikdo se neozval. Následně jsme požádali dašické vedení o přistavení kontejneru. Nebyli jsme úspěšní, protože kontejner byl v té době třeba na svoz odpadu. Pracovali jsme tedy s pytli, což nebylo vzhledem k různorodosti a velikosti odpadu to ideální. Zakoupili jsme pevné pytle a taktéž pevnější rukavice, s gumovými rukavicemi nám vypomohla škola, také s několika igelitovými pytli. Žáky školy, kteří zaslouží pochvalu nejen ze školy, ale i od vedení města, byli dašičtí Dan Buchtele 13

14 nulosti vyhozeno četné traktorové obutí (v jedné z pneumatik roste již vzrostlý strom, typuji jej na stáří let, kdy v objektu byla výkrmna prasat původního JZD) a čeká tam na úklid více ložisek stavebního odpadu. Po vykonané práci jsme se s dětmi pustili do opékání zasloužených buřtů a na místě ponechali k odvozu pro technickou četu 25 pytlů s nepořádkem a 10 pneumatik. Je to úctyhodný výkon!!! V pondělí již byl shromážděný odpad svezen. Toto byla jedna z mnohých skládek v okolí, která čekala na sanaci. Za likvidaci skládek na svém území zodpovídá obec a o této skládce se ví hromadu let. Po našem zásahu tam zůstal stavební a jiný odpad, k jehož odklizení je již nutná mechanizace. Chvályhodný čin mládeže by mohl vyprovokovat k akci zodpovědné činitele. Snad se do toho někdo kompetentní pustí!! Doufám, že se najdou obecní fondy, které finančně zaangažovaným dospělým proplatí náklady na zakoupené vybavení a následné občerstvení účastníků. Pan Roman Fischer akci dokumentoval a přikládá pár tématických obrázků. A jednu neuvěřitelnou aktualitu na závěr. V parku těsně u východu směrem k jatkům se občas objeví v trávě nový komunální odpad. Někteří pečliví usoudí, že si musí doma uklidit, a mají buď žádnou nebo plnou popelnici, odvezou tedy svůj nepořádek na nějaké veřejné místo. Tentokrát jeden starší muž (v minulosti vícekrát spatřen, jak míří s kárkou či kolem k místům, kde se posléze nějaký nepatřičný nepořádek objevil), činil následující. Sekerkou vytloukl sklo ze starých oken, toto sklo naložil a v parku ho metr vedle cestičky vyklopil do již dost vysoké trávy. Přivezl také jiné poklady biologický odpad, PET lahve se zbytky organických látek, nějaký popel A snad nechtěně vyklopil část tohoto, společně s oním sklem, také na cestičku. Takže jak pěší chodci, tak cyklisté, užívající cestičku, byli náhle ohroženi nečekaným nebezpečenstvím. Dotyčný muž po výzvě za několik dnů sklo po sobě odklidil (z větší části). Doufám, že mu ta nepříjemná práce byla dostatečným ponaučením. Přesto si tam dejte při chůzi či jízdě na kole raději pozor! Ing. Alena Janáková 14

15 J A K D Á L S V O D O U Příběh společnosti Veolia píší statisíce lidí již více než 150 let Je to příběh o podnikavosti a síle lidského ducha, o odpovědnosti vůči lidem a životnímu prostředí, o neustálém hledání nového, o soudržnosti a vzájemné pomoci, o silné touze být stále lepším. Libor Machan, ředitel vzdělávacího a vědeckovýzkumného centra Veolia Voda Veolia Voda Veolia Voda, součást divize Veolia Environnement, je světovou jedničkou v poskytování služeb v oblasti výroby a distribuce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Tyto služby poskytuje 110 milionům obyvatel a průmyslových podniků ve více než 56 zemích světa. Veolia Voda Česká republika je největší společností na českém vodohospodářském trhu. Poskytuje kompletní služby spojené s výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod, delegované řízení vodohospodářských zařízení, dodávku systémů pro úpravu a čištění vody a v neposlední řadě také engineering, koncepci a realizaci systémů. Veolia ve východních Čechách Společnost VEOLIA VODA Česká republika považuje region východních Čech jednoznačně jako svou nejvýznamnější prioritu dalšího rozvoje. Od roku 2003 provozujeme biologickou čistírnu VEOLIA VODA ČR, a. s. se stala vítězem poptávkového řízení na vstup strategického partnera do společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. Součástí nabídky je zajistit pomoc při financování současných i budoucích investičních potřeb společnosti VAK Pardubice, a.s. tak, aby nebyly zatíženy rozpočty měst a obcí: nákup biologické ČOV od společnosti Aliachem 485 mil. Kč projekt kohezních fondů EU Labe-Loučná z toho potřeba VAK rekonstrukci biologické čistírny odpadních vod 481 mil. Kč v případě realizace projektu firmy Myllykoski odvádění a čištění odpadních vod z papírny společnosti Labe Papír Opatovice cca odpadních vod Semtín, na které jsou také čištěny odpadní vody z aglomerace města Pardubice a od října 2005 jsme převzali provoz vodovodů a kanalizací od společnosti VAK Hradec Králové. Tato naše tříletá každodenní přítomnost v kraji nám umožnila velmi podrobně prostudovat a zmapovat veškeré provozně technické aspekty koncepce vodovodů a kanalizací na Pardubicku, zejména s ohledem na existenci společného regionálního systému zásobování pitnou vodou prostřednictvím Vodárenské soustavy Východní Čechy. Služby odběratelům Hlavními zákazníky společnosti Veolia Voda Česká republika jsou města, svazky obcí a průmyslové podniky. Na 1100 měst a obcí České republiky svěřilo společnosti Veolia Voda provoz vodohospodářské infrastruktury. Partnerství s těmito subjekty je navazováno na základě provozovatelských smluv a Veolia Voda Česká republika v rámci tohoto obchodního vztahu zaručuje svým partnerům nejen stabilní cenu vody, ale i vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Orientace na zákazníky Společnost klade velký důraz na 630 mil. Kč zlepšování služeb a orientaci na 223 mil. Kč zákazníky. V žádné z našich dceřiných společností nechybí zákaznické centrum, jehož prostřednictvím se sjednávají smlouvy, vyřizuje se 400 mil. Kč fakturace či reklamace. Cílem společnosti je prostřednictvím kvalitní a profesionální práce svých zaměstnanců poskytovat stále lepší služby a přizpůsobovat se novým trendům. Do této strategie zapadá zejména zprovoznění call center. V současné době je např. pražské call centrum již v běžném provozu a měsíčně vyřídí kolem dotazů. Tato moderní služba umožňuje zákazníkům prostřednictvím telefonu vyřídit vše potřebné. Zkušení operátoři poskytují odpovědi na dotazy v oblasti fakturace, kvality vody, odečtů, poruch na vodovodním řadu atd. Do budoucnosti společnost směřuje k vytvoření společného call centra pro všechny zákazníky skupiny Veolia Voda Česká republika. Chceme znát názory zákazníků O tom, že máme jasnou představu o zákazníkovi a umíme mu naslouchat, svědčí i výsledky průzkumu spokojenosti zaměřeného na všechny typy zákazníků. Prostřednictvím externí společnosti jsme se ptali zákazníků ve všech regionech, kde působíme. Celkové výsledky průzkumu jsou velmi pozitivní. Míra spokojenosti s poskytovanými službami je na velice vysoké úrovni (88 %). S kvalitou pitné vody vyslovilo spokojenost 85 % našich zákazníků.

16 Výsledky parlamentních voleb v Dašicích Voličů v seznamech vydané obálky účast v % odevzdané obálky platné hlasy , č. strana platné hlasy % 10 Česká strana sociálně demokratická Občanská demokratická strana Komunistická strana Čech a Moravy Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová Strana zelených SNK Evropští demokraté Nezávislí Nezávislí demokraté (předseda Vladimír Železný) Strana zdravého rozumu Právo a Spravedlnost Pravý Blok Moravané Strana rovnost šancí Umíme si ještě hrát? Tak to je název pro letošní dětský tábor. Po roce zdravím všechny rodiče a opět jim nabízím využití našeho tábořiště v Proseči u Skutče, které vidíte na obrázku. Název jsem zvolila záměrně, protože čím víc pracuji s mládeží, tím víc získávám pocit, že bez počítače či mobilního telefonu nemohou být ani den. Proto jsem sestavila čtrnáctidenní tábor složený jak ze zábavných her a soutěží, tak i z naučného programu. Vše je ale podáno hrou, a to i pro ty nejstarší! Těšit se můžete na zcela nový vůdcovský tým, se kterým si určitě užijete mnoho legrace. Všichni se na Vás velice důkladně připravují, aby zahájení prázdnin naším táborem bylo co nejpříjemnější. A doufám, že na něj budeme vzpomínat pouze v dobrém a s úsměvem! Na všechny se těší vůdce tábora Majka Cachová a hospodář tábora Josef Pařízek s manželkou, která se opět ujme táborové kuchyně. JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko RUBÍN, Staré Hradiště 121, Staré Hradiště, tel.:

17 Vycházející žáci ZŠ Dašice Jako každým rokem, tak i letos dospěli nejstarší žáci naší školy k tomu, aby se spolu se svými rodiči již pevně rozhodli o jejich další cestě za vzděláním. Rozhodnutí však nestačí, bylo nutné uspět v přijetí na zvolenou školu! Celkem se jednalo o 39 žáků z 9. tříd a 1 žáka z 8. třídy. Žáci se zúčastnili rozmísťovacího řízení přijímacích zkoušek a pohovorů. Ze čtyřiceti vycházejících žáků se 34 z nich dostalo na zvolené střední školy a učiliště hned v prvním kole. Pět žáků bylo přijato v následném kole na jinou střední školu, či učiliště a jedna žákyně byla v druhém kole přijata na to samé učiliště, ale do jiného učebního oboru. Následné tabulky přehledně vypovídají o umístění našich žáků: Zastoupení studijních a učebních oborů čtyřleté studijní a učební obory s maturitou učební obory bez maturity Zastoupení jednotlivých škol škola, SOU počet SOŠ, SOU, Poděbradská 94, Pardubice 5 SOŠ obchodu a služeb Choceň 1 SOU plynárenské Pardubice 3 SOŠ informatiky a spojů, SOU Kolín 1 OU a Praktická škola Chroustovice 2 SOŠ stavební a SOU stavební U Rybitví, Pardubice 4 Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí 2 SPŠ a SOU automobilní Holice 2 Gymnázium Holice 3 SOŠ Pardubice, Gorkého Obchodní akademie Chrudim 1 Labská hotelová škola a SOU, Pardubice 2 SPŠ potravinářské technologie Pardubice 3 Gymnázium J.K.Tyla Hradec Králové 1 SOŠ cestovního ruchu Pardubice 1 Střední zahradnická škola, SOU a OU Litomyšl 2 SOU technické Přelouč 1 SPŠ strojnická a VOŠ Chrudim 1 Obchodní akademie Pardubice 1 Střední zdravotnická škola Chrudim 1 SOŠ elektrotechnická a strojní a SOU Pardubice 1 Jazykové gymnázium Skuteč 1 celkem 40 žáků Přeji všem vycházejícím žákům, aby se jim v nových školách a učilištích dařilo! Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel školy 17

18 minulá doplňovačka tajence se skrýval objekt, jehož služeb využívají zájemci z řad dětí i dospělých. 9 Š Mgr. Jaroslav Lohynský 4 5 K O V 8 O B O T L 3 E D 6 E N T C N K N Í Ř N Í O I J 11 2 E Í D M S Í N 1 D B P R E O D 10 A K E Í A U N V E T J P K 15 A V Z S Ž S 7 Ý L Ř I 12 R I H M Ě S T S K Á K N I H O V N A E T K O T É N U A T N O L N É U V H Č R A Í Í N H Š O O U T K Ř Á O K O A A L R V E L Í N S K Ý 1

19 Doplňovačka V tajence se skrývá jméno a příjmení známého rodáka ) Název ulice (inspirovaný světovou stranou). 2) Značka piva, jehož reklama je umístěna na budově Restaurace radnice. 3) Orgán složený z pěti členů městského zastupitelstva. 4) Částečně zasáhla i naše město koncem března tohoto roku. 5) Jaké číslo dostaneme, když od deseti odečteme počet ulic, jejichž název začíná písmenem H? 6) Akce, kterou ZŠ uspořádala v Kulturním domě v Kostěnicích. 7) Příjmení lesního správce dašického velkostatku, odborný publicista (zemřel v Dašicích 10. února 1909). 8) Název Katolické hospodářské besedy (zlomkovitá korespondence o tomto spolku pochází z let ). 9) Název ulice (po historickém vojevůdci). 10) Je objem dašického vodojemu větší nebo menší než 2000 m 3 vody? 11) Vytváří v našem městě ostrov. 12) Číslo, které dostaneme, když od sedmi odečteme počet lékařů (lékařek), kteří v Dašicích pečují o naše zdraví v ordinacích. 13) Kde se v našem městě uskutečnily ve dnech 2. a 3. června volby do parlamentu? 14) Křestní jméno tajemníka Městského úřadu. Přeji příjemnou chvilku při luštění! Mgr. Jaroslav Lohynský 19

20 společenská rubrika v měsíci červnu slaví narozeniny 7. června Helena Ryšinová Dašice 8. června Jiří Jelínek Dašice 11. června Antonín Manda Dašice 13. června Květoslava Hodoušová Dašice 17. června Pavel Šimek Dašice 20. června Zdenka Čermáková Zminný 20. června Pavel Kubelka Dašice 22. června Marta Hüwnerová Dašice 22. června Zdeněk Brachánek Dašice 23. června Věra Jirušková Dašice 24. června Bohumila Jozífová Dašice 27. června Miloslava Bodláková Dašice Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, osobní pohody a radosti ze života! PoZnáváTe? Na fotografii májové rubriky POZNÁVÁTE byla malá Renatka Daňková. Dnes, místně řečeno Kubátku, učitelku zdejší mateřské školy, všichni dobře znají. Dle dostupných informací bych to v úspěšnosti poznání ohodnotil tak padesát na padesát. opustili nás 30. dubna Václav Petlan 8. května Josef Šprojcar 10. května Jindřiška Knollová 11. května Anežka Horáková 12. května Miroslav Hendrych 18. května Marie Taichová V tomto vydání vám k přemýšlení představujeme dvouletého drobného hošíka, z něhož po mnoha letech vyrostl dost přescentový chlapák. Jako nápovědu bych jenom řekl, že kromě dobrého pivka má moc rád muziku, sám dokáže na harmoniku pěkně zahrát a jakoukoliv společnost svým hudebním podáním skvěle pobavit. VlaS. 0 dašické ozvěny, měsíčník vydávaný pod evidenčním číslem MK ČR E-12579, vydává: Město Dašice, Komenského 25, Dašice v Č., IČO , redakční rada: Ing. J. Horský, Mgr. J. Lohynský, V. Stibor (VlaS), foto: V. Stibor, R. Fischer, L. Morávková grafická úprava: R. Pátková, tisk: Pardubická tiskárna Silueta, s.r.o., vydání číslo: 06/2006, vychází: v Dašicích , ceník inzerce: 1 strana: 320 Kč, 1/2 strany: 160 Kč, 1/4 strany: 80 Kč, příjem objednávek inzerce a příspěvků: podatelna Městského úřadu Dašice, tel.: , fax: , cena výtisku: 5 Kč.

DAŠICKÉ OZVĚNY červen 200 5 kč

DAŠICKÉ OZVĚNY červen 200 5 kč DAŠICKÉ OZVĚNY červen 200 5 kč Rada projednala a souhlasí se zněním nájemní smlouvy p. Rejdy na pronájem jedné místnosti v budově č. 9 o výměře 84 m 2 v bývalých kasárnách v Dašicích. Pověřuje starostu

Více

Swingová lázeň. Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince.

Swingová lázeň. Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince. Ročník 24 Číslo 14 Cena 9 Kč Projekt Poděbrady Sousedé u táboráku Swingová lázeň Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince. Poděbradští

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Prázdninové DAŠICKÉ OZVĚNY. červenec/srpen 00 7/8

Prázdninové DAŠICKÉ OZVĚNY. červenec/srpen 00 7/8 Prázdninové DAŠICKÉ OZVĚNY červenec/srpen 00 kč 7/8 O čem se jednalo na radnici Ze zápisů schůzí městské rady za poslední období vybíráme nejdůležitější body: Rada jmenovala členy hodnotící komise pro

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

KOPANINSKÉ. listy 2/2010. Představuje se nový strážník okrskář. Vážení spoluobčané,

KOPANINSKÉ. listy 2/2010. Představuje se nový strážník okrskář. Vážení spoluobčané, KOPANINSKÉ listy 2/2010 Vážení spoluobčané, od prvního vydání Kopaninských listů proteklo naším potokem již mnoho vody a odehrála se řada událostí. Dokonce se v posledních dnech zdá, že léto se neusídlilo

Více

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla Ročník VII Číslo 3 březen 2006 Zveme vás do divadla I v letošním roce má Město Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně čest pořádat již 14. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla:

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla: z obsahu čísla: Žádost občanů za okamžité řešení otázek životního prostředí... str. 1 Otevřený dopis Vládě České republiky... str. 1 Nový územní plán... str. 4 Máme zdravé městské finance?... str. 5 Rozhovor...

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

listopad 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: DAN NOVOTNÝ Máme novou školku!

listopad 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: DAN NOVOTNÝ Máme novou školku! listopad 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Máme novou školku! FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VI. Číslo 1/2012 Vážení sousedé, toto číslo Chýňského zpravodaje obsahuje mimo řady běžných článků také článek bývalé učitelky chýňské základní školy, paní Rosolové. V něm popisuje

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2012

NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2012 Ú S T E C K Ý K R A J Dolní Podluží Jiřetín pod Jedlovou Horní Podluží PERMONÍK Založen 1993 NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ Číslo 230 ročník XX

Více

Zbraslavské noviny 6/2012

Zbraslavské noviny 6/2012 Zbraslavské noviny 6/2012 Vladislav Vančura 1. 6. 1942 Borovičky III Tančí celá rodina? cena 5 Kč Zbraslavské noviny 6/2012 Školky Konec dubna a začátek května byl ve znamení zápisu do mateřských škol.

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Lenka Bradáčová na návštěvě u starosty Kašperských Hor

Lenka Bradáčová na návštěvě u starosty Kašperských Hor Měsíčník pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 11, číslo 4, rok 2015, strana 1 Lenka Bradáčová na návštěvě u starosty Kašperských Hor Během prohlídky radnice se podívala i do původně městské šatlavy. P

Více

Zbraslavské noviny 6/2014

Zbraslavské noviny 6/2014 Zbraslavské noviny 6/2014 Lidové pašije v zámku Modrá hala prohlédnuta, ledový pat Letní kino Kamínka cena 5 Kč Zbraslavské noviny 6/2014 Děti to znají Bohužel na rozdíl od mnoha dospělých. Hned vás určitě

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1 Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči......a jejich nová Tatra strana 1 Slovo starosty Hospodaření Obce Prušánky za rok 2014 Rozpočet Obce Prušánky na rok 2015 Poplatky v roce 2015 Aktuálně Z naší knihovny

Více

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku Ročník XIII. číslo 12 (170) Pátek 30. prosince 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 7 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO SEMILSKÝCH NOVIN VYJDE V ÚTERÝ 31. LEDNA 2006 Uzávěrka: 23. ledna 2006 Tichá krása. Koštofrank,

Více