DAŠICKÉ OZVĚNY červen 006 kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŠICKÉ OZVĚNY červen 006 kč"

Transkript

1 DAŠICKÉ OZVĚNY červen 006 kč 6

2 Vážení spoluobčané, na Městský úřad Dašice byly opět doručeny stížnosti, které se týkají venčení psů. V daném případě se konkrétně jedná o venčení psů v Třebízského ulici. Tyto noční procházky venčitelů a zejména volný pohyb jejich puštěných psů nelibě vnímají ostrým štěkotem probuzení občané! Všem je jasné, že každý pes si štěkáním hlídá svěřené teritorium a přiblíží-li se k hranici jeho území nějaký vetřelec, dost hlasitě mu dá najevo svůj postoj! Kolik těch hlídaných území v Třebízského ulici je a kolik uštěkaných strážců je právě ve službě, může se každý přesvědčit sám. Vzhledem k tomu, že je každý majitel psa za jeho chování odpovědný, měl by učinit taková opatření, aby nezavdal příčinu k porušení Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku č. 4/2003, zejména nočním klidu, tj. mezi 22. hodinou a 6. hodinou následujícího dne. Prosím, buďme vzájemně vůči sobě tolerantnější a brzy uvidíme, že bude také svět okolo nás příjemnější! VlaS. Úvaha k Božímu Tělu Drazí obyvatelé Dašic, jak se už v našem krásném městečku stalo tradicí, křesťané i letos 15. června po osmnácté hodině znovu vyjdou do ulic k slavení Božího Těla a Krve Páně. Průvodem chtějí veřejně vyznat víru v přítomnost Pána Ježíše v eucharistii pod způsobou chleba a vína. Chtějí se také modlit nejen za sebe, ale také za ty, kteří nevěří, nebo za ty, kteří víru ztratili. Budou procházet náměstím kolem Vašich příbytků, aby v Eucharistické přítomnosti Boha-Krista vyprosili požehnání pro své i Vaše rodiny, město i kraj, a také ochranu a pomoc pro každodenní život. Proč se v naší tradici něco takového zachovalo a stále děje? Člověk je existenčně křehká, zranitelná bytost a zkušenost nás stále víc přesvědčuje, že nejsme si jisti zítřku, zda dožijeme ve zdraví, bez nějaké nepředvídané ujmy. Heslo poručíme větru, dešti nás za ta léta experimentování s přírodou snad dostatečně vyškolilo. Oslava těla, v kterém proudí krev, nám z křesťanského hlediska nabízí jiné pojetí tohoto nejkrásnějšího zázraku kosmu, než proklamuje dnešní mediální komerce. Tělo jako dar, vyjádření lásky skrze oběť a bolest. Naše láska k partnerovi, příteli, rodině anebo vlasti může být změřena právě věrností v nesnázích a útrpnostech, které nám život někdy tak štědře nadělí. Darování svého života, své bytosti druhému, abychom ho učinili šťastným, vyjadřuje ono tajemství darujícího se Boha lidstvu, a to až do krajnosti. Tím nechceme dnešní vědecké autority zpochybnit ani poučovat, ale připomenout, na co se časem pozapomnělo. Tělo má spirituální rozměr, což se materialistickým filtrem čtyřicetileté ateizace vytratilo z našeho povědomí. Zamysleme se! Z genetického hlediska člověk představuje šest řetězců určité molekulární posloupnosti atomů uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku a fosforu v délce DNK natěsnaných v jádře vyvíjejícího se vajíčka. Anglický vědec Charles Darwin k tomu před tím vyslovil teorii, která je nadále přijímána v upravené a rozvinuté podobě: náhodnými genovými změnami (mutacemi) se život rozvíjel ve stále nových a pestřejších formách. Je taková odpověď na původ a vznešenost naši existence dostatečná? Je snad člověk, jeho rozum, intelekt a duše jenom výsledkem náhodných genetických změn? Nevtírá se přinejmenším otázka, zda celý tento vývoj nevypadá nápadně smysluplně a cíleně? Není poslední článek člověk přeci jen víc než náhoda chaosu v přírodě?

3 A co ten řád, zákonitosti, které hmotu rozvíjí? Mohla si je vytvořit příroda sama, když to v počátku byla primitivní prahmota zmítána v chaosu? Nyní člověk už není hříčkou náhodných pochodů. Disponuje mocí a věděním. Už se nemusí přizpůsobovat, aby přežil, nýbrž naopak přizpůsobuje prostředí sobě a svým potřebám. Spoutal síly hmoty a využívá je. A právě v tom prožívá zároveň zdrcující zkušenost. Veškerý pokrok se také určitou měrou obrací ke vlastní škodě člověka: k válkám, ničení, utlačování a manipulaci. V posledních letech jsou nebezpečí pokroku zjevnější: nové civilizační choroby (stres, obezita), otrava ovzduší a pitné vody, nemoci, postižení a úmrtí způsobená jedovatými látkami, jaderný odpad i konvenční odpady, které nás téměř zavalují. Zdá se, že naše morální síla neudržela krok s technickým pokrokem. Vnáší do řádu přírody neřád lidských představ. Se stejnou lhostejností, s níž míjíme naše současníky (dopravní nehody, hlad vedle přebytku, posuzování člověka podle využitelnosti místo lidské důstojnosti), přenecháváme následujícím generacím, kromě pozitivních produktů vědy a techniky, také ekologickou krizi prostředí i samotného lidského těla - ducha. Biologie sice otvírá možnost zasahovat do vrozené výbavy člověka (genová chirurgie) a vyšlechťovat nové lidské orgány. I psychologie značně pokročila. Ale budeme schopní vyhladit všechny negativní důsledky druhotných účinků takové manipulace? Kdo bude určovat další chod dějin? Jaké normy a hodnoty budou ovlivňovat naše rozhodování o budoucnosti? Co se stane z člověka a celého lidstva? Máme nějaké cílové představy? A co vůbec takové cíle znamenají, když přírodovědci už teď dokáží určit dobu, kdy Slunce vychladne a život na Zemi už nebude možný? Konec lidských dějin je z přírodovědného hlediska již stanoven. Měla by nás Temnota, z níž se vynořilo lidské vědomí, v budoucnosti zase pohltit? Zůstává nám jedno: přehodnocení dosavadních zkušeností lidstva a postupný návrat k hodnotám, jenž člověk obdržel, jako řešení na každé zlo. My křesťané vyprošujeme u Boha dobrou naději zítřku pro všechny. Milan Vrbiak Bezohlední paliči plastů v dašických ulicích už zase řádí! Špatné sousedské vztahy jsou mnohdy horší ské policie, aby s těmito nezodpovědnými lidmi než, jak se často říká, podebraná pata, a proto naložil tak, jak mu zákon umožňuje! se většina obyvatel sousedský vztah snaží chránit jako oko v hlavě. Nicméně takovéto sousedovo obyvatele Dašic a požádat je o to, aby PET lahve Přesto bych chtěl tímto apelovat na všechny paličské počínání je trpěno s nevolí a je hledán a ostatní plasty nepálili a využili možnosti každou kulantní způsob, jak mu zamezit. Z tohoto důvodu sobotu dopoledne odevzdat tento produkt bezplatně do dašické ambulantní sběrny (za prodejnou býváme vyzýváni i my, tvůrci Dašických ozvěn, abychom s tím něco udělali! Jednoty) panu Půlpánovi. Pochopitelně, máme podchyceno několik Jménem svým, ale zejména jménem všech adres ze všech koutů našeho města, kde dašických dětí, které jsou na tyto škodlivé je více či méně tento karcinogen vyráběn! V nejbližší době budeme vyu- kteří s tímto počínáním skončí. látky ještě citlivější, děkuji všem těm, žívat kompetencí strážníka měst- VlaS.

4 3. ročník dětského karnevalu Měsíc duben byl ve znamení konání mnoha akcí. Ráda bych se ohlédla za jednou z nich, a to za třetím ročníkem dětského karnevalu, který se konal 29. dubna v kinosále Na Ostrově. Jsem velmi potěšena, že si tato akce získává stále více příznivců. I letos nás navštívily nádherné masky: Shrek, kočka, včelka, vodník, indián, Batmann, princezny, rytíři, piráti, čarodějky, kouzelnice, Bořkové stavitelé a dokonce i smrťáček. Přišlo na 40 dětí. Letos jsem pro děti připravila zbrusu nový program. Na úvod jsem zařadila diskotéku, poté následovala přehlídka masek a rozjelo se soutěžení o karnevalové penízky, za které si děti mohly nakoupit v našem krámečku lákavé ceny. Za zmínku určitě stojí i to, že manželé Jelínkovi připravili v rámci sponzorského daru lákavé občerstvení v podobě hotdogu, pití a zmrzliny. Jako každý rok, i letos měla jsem u soutěží své pomocnice, bez kterých bych se neobešla. Jsou to Soňa Čermáková, Simona Čermáková a Kateřina Prokešová. Všem třem velmi děkuji za spolupráci a těším se na příští rok. Je mojí povinností vyjádřit dík všem sponzorům. Jsou to: Potraviny Hubálková, Mlynář Klásek, Papírnictví Sochová, Kovoobrábění Štěpánek, Zelenina Kočičková, Bistro Hegar, Květinka Škoda, Templin ing. Skřivánek, Lékárna PharmDr. Šilar, Kadeřnictví Turoňová, Color-Set Ing. Švéda, Hospoda Na Ostrově Jelínek, Obchodní centrum. Velmi všem děkuji a doufám, že nám zachovají věrnost, abychom mohli i v příštích letech pořádat další ročníky dětského karnevalu. Nemohu si však na závěr odpustit kritiku. Jsou děti, které se každý rok těší a poctivě se připravují. Zdokonalují své převleky a snaží se být originální. A potom jsou tací, kteří přijdou bez masek a derou se na první pozice k soutěžím a k odměnám. A protože se jedná o karneval, musím podotknout, že od příštího ročníku budou námi zvaní civilkáři ve značné nevýhodě oproti dětem v maskách. Každoroční sliby, že příště přijdou v maskách, ukázaly se jako plané. Je mi líto, že musím toto psát, ale to je realita. Nashledanou na příštím ročníku. Jana Trávničková Tak jsme ji upálili! Již druhým rokem se konaly přípravy na oslavu svátku čarodějnic. Akce se měla konat 30. velikosti, hod havěti do kotlíku a další tomu klad střelba z luku na pavouka, rovnání kostí podle dubna a na programu byly soutěže pro děti, volba podobné. Asi po hodině soutěžení byly vyhlášeny Miss čarodějnice, následně lampiónový průvod výsledky a nejšikovnější čarodějnice byly po zásluhách odměněny. a na závěr upálení čarodějnice a ohňostroj. Ale v den D, kdy se vše mělo uskutečnit, Za doprovodu ústřední melodie z filmu od rána pršelo a vůbec to nevypadalo na jakoukoli Saxana proběhla promenáda všech čarodějů změnu počasí. Proto většina organizátorů a aktérů a čarodějnic a následovalo vyhlášení Miss čarodějnice ani nedoufala, že se naplánovaná akce uskuteční. Přesto se v průběhu dne dolaďovaly poslední detaily, které by přispěly k hladkému průběhu celé akce. neřešitelný problém. Všichni na sebe navlékli o ně- Bylo sice chladno, ale to nebyl pro nikoho Jaké bylo milé překvapení, když kolem třetí hodiny jakou tu vrstvu oblečení navíc. Děti se alespoň odpolední déšť ustal a občas se na chvilku trochu zahřály při plnění soutěžních úkolů objevilo i sluníčko. a dospělí se těšili na teplý svařák, Pro malé čaroděje a čarodějky který je po ukončení soutěží čekal. byly připraveny soutěže, jako napří- Poté se soutěžící i přihlížející

5 vydali na poslední pouť čarodějnice, kterou doprovázel kat v podání Tomáše Bečky, rozsudek nad čarodějnicí přečetl kněz, kterého ztvárnil Petr Vencl, všude po okolí bylo slyšet bubnování statného bubeníka Oty Lohnera a celou skupinu doprovázel také mnich - Jiří Zučšák. Děti si na cestu svítily svými lampióny a celý průvod nebyl doprovázen pouze již zmíněným bubnováním, ale také křikem a řevem všech čarodějnic, které se snažily v poslední chvíli svoji kolegyni zachránit od upálení. Cíl celé trasy byl opět na hřišti. Tam již byla připravena hranice, na které pak byla za odborného dohledu místních dobrovolných hasičů čarodějnice upálena. Když se oheň rozhořel, spousta lidí si určitě pomyslela něco jako: Konečně se trochu ohřejeme!. Příjemnou tečkou celé akce byl ohňostroj. I když v jeho průběhu začalo pršet, většina přihlížejících si vychutnala jeho pestrobarevnost a rozmanité variace. Déšť však nikomu už moc nevadil, neboť oslavy byly u konce a každého hřál pocit, že se počasí na průběh akce umoudřilo. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří jakkoli přispěli k tomu, že se Den čarodějnic vůbec uskutečnil a také se podle mého názoru celkem i vydařil. Poděkování patří také sponzorům, pánům Petru Půlpánovi a Milanu Svobodovi, kteří přispěli finančním darem na ohňostroj, a všem ostatním, kteří podpořili tuto akci vhozením jakékoliv částky do kasičky u vstupní brány. Celý obnos, který byl takto vybrán, bude použit opět ve prospěch dětí. Takže díky a za rok s chutí do toho! Lída Slavíková, Lada Morávková a Tereza Kašparová Kauza KATAFORESIS CZ s.r.o. na prahu léta 2006 Dva shrnující články o tom, jak se vyvíjí kauza KATAFORESIS CZ s.r.o., vyšly v Ozvěnách v září a v listopadu V posledním jsem informovala o tom, že rozhodnutím ministra životního prostředí Ambrozka bylo vráceno povolování provozu firmy zase až na samý začátek, neboť zrušil zamítavá rozhodnutí svých podřízených. Co to prakticky znamená? Firma nadále nemá povolení k provozu od stavebního úřadu, nemá povolený provoz z oblasti ochrany ovzduší, nemá kolaudaci a má jen jeden nevhodně naformulovaný Souhlas k zahájení zkušebního provozu před vydáním kolaudačního rozhodnutí z od místního stavebního úřadu. A přesto jede na plný výkon. Představte si, jestli by se to mohlo stát, kdyby protihráčem stavebního úřadu byl jeden z běžných obyvatel. Asi by to takhle nedopadlo, že? Aby mohl jakýkoliv provoz fungovat, musí mít jedno zcela zásadní povolení, a to od stavebního úřadu. Aby jej stavební úřad mohl vydat, měl zkoumat provoz ze všech možných hledisek, a to především z oblasti ochrany životního prostředí. Náš stavební úřad tak neučinil, a proto mu byla jeho povolení nadřízeným odvolacím orgánem vrácena jako nezákonná k přepracování. Později tak již učinil, ale nedostatečně. Dokladem je třeba to, že nám (OS ZDZ) dalo za pravdu Ministerstvo životního prostředí a nařídilo, že nejen proces

6 EIA (zkoumání vlivu na životní prostředí, myslí se zde hlavně technologie) je nezbytnou součástí procesu tohoto stavebního povolování. Cituji z dopisu adresovaného na místní stavební úřad od ing. Jaroslavy Honové, ředitelky odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstva životního prostředí, ze dne : Stanovisko (k EIA) měl tedy.... vyžadovat již stavební úřad jako podklad pro své rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, resp. pro souhlas se zahájením zkušebního provozu.. MŽP trvá na posouzení vlivů uvedeného záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Stanovisko EIA musí být jedním z podkladů k návrhu na zahájení kolaudačního řízení. MŽP také trvá na splnění všech zákonných opatření zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Integrované povolení musí být také předloženo k návrhu na zahájení kolaudačního řízení. Není pochyb o tom, že kauza je složitá a nad síly místního stavebního úřadu. Již pět let si obyvatelé stěžují a bylo dosaženo pouze dílčích zlepšení! A to přes výraznou snahu založeného občanského sdružení, která zcela zastínila aktivity zástupců města Dašice. Jedním z následků aktivit sdružení Za Dašice zdravější bylo to, že se případem začal zabývat i úřad ombudsmana. Dal nám v mnohém za pravdu, činil a cituji z dopisu veřejného ochránce práv, JUDr. Otakara Motejla, ze dne : Dne 18. dubna 2006 se na základě mého podnětu uskutečnilo na Krajském úřadu Pardubického kraje společné jednání krajského úřadu, Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí, města Dašice a Městského úřadu - stavebního úřadu Dašice. Zástupci jednotlivých institucí projednali záležitosti provozu lakovny a jejího vlivu na okolí a přislíbili konkrétní kroky směřující k vydání správních rozhodnutí, které se týkají provozu lakovny. V návaznosti na jednání jsem požádal ředitele krajského úřadu, aby mě informoval o dalším postupu krajského úřadu ve věci. V šetření daného případu i nadále pokračuji. Co ještě podstatného se od podzimu 2005 v této kauze dělo? Firma zaplatila dvě pokuty udělené Českou inspekcí životního prostředí ve výši 200 a 300 tisíc Kč a polovina z těchto částek navýšila účet obce. Pokuty byly uděleny za nepovolený provoz a za překračování limitů. V září 2005 bylo zahájeno správní řízení o zastavení provozu firmy. Po zásahu ministra Ambrozka a po dílčí změně zákona firma požádala o povolení k trvalému provozu. Následně bylo správní řízení cílící k zastavení provozu firmy přerušeno, a to opakovaně, neboť firma posléze stáhla žádost o povolení trvalého provozu a žádala o nový zkušební provoz. Kromě OS ZDZ se účastníkem několika řízení stal i pan Jiří Tužil, obyvatel jednoho z domů, nejvíce sužovaných následky provozu firmy. Toto je jen část z agendy, kterou sdružení okolo problému Kataforesis CZ s.r.o. vede. Zájemce o podrobnější zprávy či osobní kontakt zveme na veřejnou valnou hromadu občanského sdružení Za Dašice zdravější. Upoutávka bude uveřejněna zvlášť, v době přípravy článku jsme chystali datum Nemohu než zopakovat z březnových Ozvěn: To, čím jsou výrobky firmy Kataforesis CZ s.r.o. dobře konkurenceschopné na evropském trhu, přímo souvisí s tím, jak Vy, dašičtí občané, musíte, chtíc i nechtíc, vystavovat sebe i své rodinné příslušníky vlivu jejich technologie. To na Vás, Vašem zdraví a nepohodlí bohatne firma a její španělští vlastníci. Ministr Ambrozek zohlednil důležitost firmy jako zaměstnavatele a toho, kdo odvádí miliony do státního rozpočtu. Ale kdo tvrdí, že by v prostoru více vhodném, někde v průmyslové zóně mimo běžnou zástavbu, neplnila tyto cíle ještě lépe? Ing. Alena Janáková 6

7 Komentář k Ozvěnám 5/06 Zdá se, že jsem svým květnovým článkem ledaskoho podráždila. Pokud vznikl dojem, že doba povodní byla jediné dramatické období, kvůli kterému se objevuje nespravedlivá kritika a stížnosti, či připomínky obyvatel, není tomu tak. Své připomínky bych ráda uvedla na pozadí květnových Ozvěn. Občané mají právo být včas a pravdivě informováni o dění v obci. Jako důvod k pochvale vidím, že v Ozvěnách vyšly i články kritizující vedení obce. 1) Na druhé stránce jsou uveřejňována krátká shrnutí z jednání rady a zastupitelstva obce. Některé zprávy jsou krátké a stačí to. Jiné by naopak zasloužily rozšířit o podrobné informace v dalším článku. Ptám se, proč to není stávající běžná praxe? Nezdá se mi pravděpodobné, že v tak velké obci nemá vedení města na práci nic, o čem by občané chtěli být informováni. Tento názor by totiž nutně evokoval otázku, jak je to možné, když je tam tolik zaměstnanců placených za to, aby chod našeho města zabezpečilo. Pokud jde o témata vhodná k podrobnějšímu rozpracování, nabízí se například pro začátek tahle: a) plánovaná výstavba seniorského domu v bývalé farské zahradě, b) jednání ombudsmana Motejla ohledně provozu firmy KATAFORESIS CZ s.r.o. dne v Pardubicích, c) zajištění zimního úklidu v Dašicích, d) povolování kácení zeleně a dohled nad její novou výsadbou, e) činnost dobrovolných hasičů při povodních, f) krizový štáb v Dašicích a jeho činnost, g) úklid černých skládek, h ) nové kontejnery na odpad, dvoje čarodějnice v Dašicích, protipovodňová opatření... Témat je mraky, ale je jasné, že na zpracování musí být chuť, možnost sehnat si podklady a schopnost zpracovat je. A k tomu samozřejmě také čas. 2) Kam za dobrým pivem do okolí. Proti tomuto článku bych nenamítala nic, kdyby autor nezapomínal na články z pohledu své funkce více vhodné, viz výše. Snad jenom bych polemizovala s větou, že běžný život v našem městečku nevytváří až tolik výrazných událostí, o kterých by mělo být psáno. 3) Věděli jsme o ohrožení? První z kritických článků k průběhu povodní v Dašicích. Autorkou je paní Věra Vondroušová, obyvatelka Dašic z části na Babíně, řeku má přes silnici pod okny. 4) Povodeň ve škole článek ředitele školy, Mgr. Jaroslava Lohynského, člena redakční rady. Konkrétní článek o průběhu záchranného zásahu v majetku obce. 5) Čtvrtek aneb pohled jednoho občana na povodeň v Dašicích. Autorem je ing. Ladislav Štěpánek, bydlící v oblasti u parku. Součástí článku jsou jak kritiky, tak konkrétní návrhy, co je třeba udělat, aby se situace neopakovala nový návrh protipovodňového projektu, nezahajovat nové investiční akce a vybudovat protipovodňové hráze a bariéry, seznámit občany s činností havarijní komise a důležitými telefonními čísly. 6) Jak se žije v Dašicích březen Můj článek, obsahuje kritiku úklidu sněhu v obci v zimě, kritiku informovanosti, organizačního zvládnutí a 7 konkrétních otázek k povodním. 7) Ohlédnutí za posledním březnovým týdnem voda, lidé. Dva články od tajemníka obce ing. Jana Horského. Konkrétní údaje, o velké vodě v minulosti, o způsobu, jak se zpracovávaly informace na obci, o mimořádném jednání rady města, která plnila úlohu krizového štábu. Zrovna tato věta by zasloužila vysvětlení většího rozsahu kdo je tedy schován za krizovým štábem? Reakce na otázky v článku ing. Štěpánka. Oba články jsou věcné a fundovaně napsané, nebyly šity horkou jehlou. Pro vyhodnocení do budoucna si žádá připomínky a jiné reakce na povodně. Vysvětlil, proč obec nevyužila místního rozhlasu k informování obyvatel a souhlasí s názorem, že to nebyl nejlepší nápad. 8) Drobná reakce na můj 7

8 článek od místostarosty města, pana Vladimíra Stibora. Tento článek částečně reagoval na otázky, které nezpracoval ing. Horský. Místostarosta reaguje na přísnou paní učitelku v souvislosti s povodněmi. Tvrdí, že písek a pytle byly zajištěny a dobrovolníkům kromě spánku a odpočinku nic nechybělo. Bohužel jsou tato tvrzení pravdivá pouze zčásti. Blíže se tomuto tématu věnuji v polemice, uvedené na jiném místě. 9) Povodně v Dašicích autor Z. T. (Zdeněk Tužil?) krátce glosuje historické fotografie z povodní. 10) Velká školní akademie pozvánka. Minulá doplňovačka, Logo školy, Příprava školního vzdělávacího programu část II, Úspěšný střelec, Malý rybář a nová Doplňovačka. Pracovitým autorem je ředitel školy, Mgr. Lohynský. A teď celkové shrnutí. Tyto Ozvěny byly po dlouhé době nabité články. Hlavní témata byla dvě přestálé povodně a škola. Ty druhé jsou dalším důkazem, že život školy je důležitou součástí dašického života. Ale neměl by být tak dominantní částí článků uveřejněných v dašickém měsíčníku! Opravdu se nenajde více dopisovatelů? Opravdu vedení města nemůže napsat rozsáhlejší články na konkrétní obecní témata? Nikoho dalšího nic netrápí nebo všichni rezignovali? Pěkné léto. Ing. Alena Janáková Od 26. července 2006 do 8. srpna 2006 bude Městská knihovna z důvodu čerpání dovolené uzavřena. Knihovnice p. Havlovcová Vám všem přeje pohodovou dovolenou plnou sluníčka a těší se na Vás opět 10. srpna. Provoz na místních komunikacích Konečně přišlo jaro a sluníčko nás láká na vou značkou, která neinformuje o existenci Sadové zahradu. Snad každý touží vypít šálek kávy uprostřed rozkvetlé přírody v soukromí na zahradě. V Třebízského ulici nejsou dopravní značky ulice ulice, kde se nejvíce pohybují školáci. Bohužel o tuto radost nás stále více ochuzuje civilizace respektive provoz motorových vozidel. I po ale právo odvážnějšího a silnějšího. žádné. Zde velice často neplatí přednost zprava, místních komunikacích se prohánějí stále uspěchaní řidiči. Rychlost jejich auta je úměrná hluku, výhodné upravit parkování po jedné straně ulice V nové části ulice Jižní by bylo asi velice kterým otravují a znepříjemňují život celému okolí. a změnit stávající jednosměrku na jednosměrku pro motorová vozidla a provoz pro cyklisty Auto není jenom prostředek k dosažení lékařské pomoci, k obstarání nákupu, či k rodinnému v obou směrech soustředit do jednoho cca metrového pruhu, tak jako je tomu v Pardubicích Na výletu. Cizí auto znepříjemňuje lidem trávit klidně a nerušeně volný čas aj. Určité řešení bychom ale Slovanech. asi našli. Existují zpomalovací retardéry a vhodné Je jistě více obdobných míst v Dašicích. dopravní značení by také zlepšilo situaci. Zmíním Tyto úpravy nejsou sice zadarmo, ale jsou schopné zajistit příjemný a spokojený život obča- se o třech případech v Dašicích: V Žižkově ulici je již více než 23 nům, budou je více chránit před úrazem roků u čp. 161 značka Hlavní silnice se špatně uvedenou dodatko- Ing. Ladislav Štěpánek

9 Stolní tenis v Dašicích Je to již dva roky, kdy parta nadšených kluků od 37 let téměř do šedesátky založila ve sportovním klubu Sparta Dašice oddíl stolního tenisu a reprezentuje své město Dašice v regionálním přeboru druhé třídy. Ano, je to ta parta, kterou můžeme třikrát týdně v podvečer vidět šlapat na kolech do kasáren a po třech, čtyřech i pěti hodinách zpět (v již značně fyzicky utahaném stavu). Soutěž se hraje na podzim a v zimě od září do března. V prvém roce jsme podlehli,, nováčkovské dani a ani jednou jsme nezvítězili. Od jara do podzimu jsme náročně potrénovali a výsledek se dostavil. V soutěži 11 týmů jsme odehráli 20 zápasů, vždy s každým oddílem jednou doma a jednou venku a podařilo se nám celkem 4x zvítězit a 2x remizovat. Odpoutali jsme se od posledního místa o 7 bodů a v příštím roce chceme ještě výš. Jako každý malý sportovní oddíl ani my nemůžeme fungovat bez někoho, kdo pro tento sport žije, stará se o vše kolem a dokáže zorganizovat jak tréninky, tak i zápasy. A není to jednoduché. Zápas hrají 4 hráči a nás bylo pouze 6. Naše dobrá duše Radek Hořeňovský byl i nejúspěšnějším reprezentantem. Odehrál všech 20 zápasů a ze 100 utkání jich vyhrál 69. Z toho 14 ve čtyřhře společně s druhým nejlepším hráčem Václavem Touškem. V další dvojicí, která nejčastěji reprezentovala, byli Jan Foldyna a Jiří Štech, a když bylo potřeba, zaskočili Milan Novák a Tomáš Bidlo. Díky za reprezentaci města Dašice. Ať se Vám daří čím dál více. Ing. Jan Foldyna Dar dětem? V nedávných dnech se v Kulturním domě v Kostěnicích uskutečnila Akademie žáků Základní školy v Dašicích. Akce se nesla ve svěžím a moderním duchu a pedagogové i vystupující žáci odvedli velký kus práce a právem si zaslouží uznání. V souvislosti s touto akcí byl vydán i velký nástěnný kalendář s fotografiemi žáků jednotlivých tříd a jejich výtvarných prací. Se zájmem jsem si je prohlížel a hodnotil, než jsem dospěl ke straně, jíž vévodí logo hlavního sponzora akce firmy KATAFORESIS.CZ. Znechuceně jsem toto, jinak vcelku povedené dílo zavřel. Zaslouží si děti sponzora, který porušuje zákony, znečišťuje životní prostředí, a tím systematicky ničí jejich i naše zdraví, a pak se snaží vykoupit takovýmto odpustkem? Kdo mohl přijmout takové peníze? Uvědomil si, že svým činem dal ránu pod pás nejen všem lidem, kteří už značně dlouho činností firmy trpí, ale i těm, jenž se snaží tuto neúnosnou situaci zvrátit? Cožpak v sobě nemá tolik cti a hrdosti, aby na základě znalosti zmíněné kauzy této firmy preferoval zdravé životní prostředí pro obyvatele Dašic a nabídnutý sponzorský příspěvek s díky odmítl? V dané situaci totiž jakýkoliv dar určený škole, a tedy nepřímo městu, zavání určitou formou úplatku. Jiří Tužil Sponzorský dar Jsem rád, že Dašické ozvěny slouží občanům města i tím, že v nich zveřejňujeme názory, které jsou kritické. Vždycky budu zastáncem, aby redakční rada Ozvěn ve spolupráci s Městským úřadem se nikdy nechovala jako cenzor, který bude rozhodovat o tom, který článek se v Ozvěnách vytiskne a který ne. Jen někdy jsme v radě na rozpacích, zda je vhodné dopisovat si a vyměňovat si názory přes Dašické ozvěny, neboť není nad to, když se lidé sejdou a osobně si v klidu vysvětlí své názory! Tolik úvodem. Reaguji nyní na článek pana Jiřího Tužila Dar dětem? : Že pan

10 Tužil je přesvědčen, že sponzorování školy firmou Kataforesis CZ je, podle něho, nesprávné, je jeho názor, a já ctím právo, aby tento názor mohl veřejně vyjádřit! Co však mě na pana Tužila mrzí, je, že svůj názor prezentuje tak útočnou formou, zpochybňuje čest a hrdost člověka a podsouvá mu určitou formu úplatkářství. Jakoby pan Tužil byl snaživým žákem některých našich vrcholných politiků, kteří často jednají útočně a arogantně. Těch politiků, kteří se na toho, kdo má jiný názor, snaží navalit jakoukoli špínu. Což, pane Tužile, zvolit jinou formu, kterou sdělíte svůj názor. Formu, která neoslabí Vaše upřímné přesvědčení, ale která nebude zlá! Nedal by se Váš článek napsat kultivovaněji, např. takto?: V nedávných dnech se v kulturním domě v Kostěnicích uskutečnila Akademie žáků Základní školy v Dašicích. Akce se nesla ve svěžím a moderním duchu a pedagogové i vystupující žáci odvedli velký kus práce a právem si zaslouží uznání. V souvislosti s touto akcí byl vydán i velký nástěnný kalendář s fotografiemi žáků jednotlivých tříd a jejich výtvarných prací. Se zájmem jsem si je prohlížel a hodnotil, než jsem dospěl ke straně, jíž vévodí logo hlavního sponzora akce firmy KATAFORESIS CZ. Kalendář se mně jeví jako povedené dílo, ale jsem přesvědčen, že si děti takovéhoto sponzora nezaslouží! Podle mého názoru uvedená firma porušuje zákony a znečišťuje životní prostředí, a tím systematicky ničí zdraví lidí včetně dětí. Zaslouží si děti takového sponzora? Rozhodnutí přijmout peníze od takového sponzora se mně jeví jako nevhodné. Myslím si, že toto sponzorství se ve svém důsledku obrací proti lidem, kteří už značně dlouho činností firmy trpí. Obrací se i proti těm lidem, kteří se snaží neúnosnou situaci zvrátit. Pan Tužil ve svém původním příspěvku nikoho nejmenuje. Sám však vím, že v první verzi svého příspěvku moje jméno, jako ředitele školy, uvedl. Ale i z kontextu jeho druhé verze, která je otištěna v těchto Ozvěnách, je patrné, že opravdu napadá ředitele dašické školy. Sám tedy ještě k původnímu článku pana Tužila dodávám: Nevím, zda byl pan Tužil přítomen školní akademii ZŠ Dašice v Kulturním domě v Kostěnicích. S uznáním však hodnotí celé vystoupení a i to, že žáci a pedagogové odvedli velký kus práce. Touto cestou mu za jeho ocenění děkuji a jsem rád, že není sám, neboť kladné hodnocení celé akce se ke mně dostává z různých stran. Ze strany veřejnosti jsou také velice příznivé názory na školní kalendář, který jsme vydali poprvé. Kalendář bychom nemohli vydat bez finančních prostředků, které naší škole věnovali sponzoři. Je jich celkem 13 a firma Kataforesis CZ z Dašic svým sponzorským darem pokryla polovinu nákladů na výrobu školního kalendáře a nákladů na školní akademii. Stala se tak logicky generálním sponzorem těchto školních aktivit. Žádná z firem, ani firma Kataforesis, se nesnažila svým sponzorským darem, jak pan Tužil uvádí, vykoupit se takovýmto odpustkem! U všech sponzorů se jednalo o nezištnou pomoc naší škole. Kdyby pan Tužil jenom tušil, co práce se skrývá za přípravou, jak školního kalendáře, tak školní akademie, jistě by nemusel znechuceně zavírat školní kalendář, kde jsou pozoruhodné výtvarné práce našich dětí, jen kvůli tomu, že je jedním ze sponzorů uvedená firma. Do kauzy Kataforesis versus Občanské sdružení Dašic jsem zasvěcen jen jako pozorovatel a častý host veřejných zasedání městského zastupitelstva. Oceňuji práci výboru Občanského sdružení, které ve spolupráci se zastupiteli města dělá vše proto, aby životní prostředí v Dašicích nebylo ohrožováno. Jsem však přesvědčen, že je nesprávné odsoudit přijetí sponzorského daru od zmiňované firmy na akce, které přinášejí radost hlavně dětem, rodičům a další veřejnosti a odmítám tak vyhra- 10

11 něný a ostrý názor, že bych se měl dopustit rány pod pás, jak to ve svém příspěvku kategorizuje pan Tužil! Zmiňovaná firma jistě platí nemalé daně, ze kterých má prospěch celá společnost. Nyní z jejího sponzorství škole mají prospěch děti, rodiče a další veřejnost. Jistě čtenáři vědí, že např. firma Synthesia Semtín má se znečišťováním životního prostředí také problémy, a přitom je velkým sponzorem mnoha akcí v Pardubicích a okolí! Tímto přirovnáním však nechci ospravedlňovat žádnou firmu, která poškozuje životní prostředí a údajně nedodržuje zákony. Na závěr mého článku snad ještě jedna, spíše už osobní záležitost, o které jsem zvažoval, zda ji vůbec v tomto příspěvku uvedu. Jestliže si však uvědomím smysl posledních dvou vět článku pana Tužila, považuji za potřebné se vyjádřit: Neotírejte se, pane Tužile, ani o mou čest, ani o mou hrdost a už vůbec mně nepodsouvejte něco, co podle Vás, zavání úplatkem! Jistě budeme mít dost možností vysvětlit si v klidu osobně své názory, aniž bychom si museli dopisovat přes Dašické ozvěny. Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel ZŠ Dašice Dašickému nohejbalu je 30 V roce 1976 se v hostinci Na Ostrově při vý hokejista Sparty, který po vojně v Dašicích přestoupil do pardubického Dynama, jehož barvy hájil guláši uskutečnila ustavující schůze oddílu nohejbalu. Přítomni jsou Vladimír Hruša a jeho syn Ivan, několik let), dále pan Bartoška, otec známého ing. Jirka Jelínek, Láďa Pulpit, Hercig, Čermák, herce. Ti pak odpoledne dohrávali dopolední výsledek při hře v karty. Kudrna, a další. Nohejbal se hrál již předtím na hřišti pod vodárnou, ale oficiální soutěže se hrají Mužstvo během let bojovalo dvakrát o postup do vyšší soutěže. Hráči rádi vzpomínají, jak až na asfaltových kurtech. Je nutné se zmínit o jednom ze zakladatelů pomáhali některým mužstvům v bojích o záchranu dašického nohejbalu, Vladimíru Hrušovi. Byl dlouholetou oporou mužstva kopané, útočníkem s vý- se jezdilo na kole, zpáteční cesta se využívala ke či o postup. (Nebylo prý to zadarmo.) Na zápasy bornou hrou hlavou, záložníkem podporujícím útok zhodnocení utkání v některé zájezdní hospodě při i obranu. Bývalo ho plné hřiště a pamětníci vzpomínají na jeho Hoši, makáme!. Fotbal hrál do V polovině devadesátých let přicházejí hráči cestě. svých čtyřiceti let, do padesátky hrál i odbíjenou, současného kádru: bratři Bidlové, Chmelař, Bořek, a tak je logické, že ani u nohejbalu nemohl chybět Halíř, Kučera, Šůra a další. a odehrál i oficiální zápasy. I nadále je nohejbal tradičním sportem v našem městečku. Také letos hraje NC Sparta Dašice V nohejbalu se hrál okresní přebor, v té době 3. soutěž. Pořádaly se pravidelné posvícenské turnaje i za účasti ligových mužstev (Dukla Písek, censké turnaje. Po odchodu některých hráčů do okresní soutěž, jezdí na turnaje a pořádá posví- Mladá Boleslav, TMS Pardubice aj.) Hrálo se o putovní pohár ředitele OZS Karla Havlíčka. Rekordní je však stále složitější vůbec sepsat soupisku. penze nebo přestupu klíčových hráčů do Mnětic účast byla 32 mužstev. Zajímavé bylo, že v některých dnech dopoledne opanovali hřiš- reprezentovat ve sportu a starší mají čím V této uspěchané době mají mladí jiné zájmy než tě i zajímaví senioři: Vladimír Hruša, dál méně času. Bylo by ale škoda, aby primář MUDr. Kleisl, MUDr. Jelínek, došlo k zániku tohoto sportu, který Smolík a Zbyněk Kuna (bývalý ligo- slaví letos neuvěřitelné 30 výročí. 11

12 Něco z výsledků: okresní přebory trojic dne 20. května, hřiště TJ Dynamo Pardubice, počet družstev osm. 1. Rotr Roman Musil, Leoš Bachura, Miroslav Pilát 2. Dašice Jaroslav Šplíchal, Karel Kučera, Karel Bidlo (dnes hráči Mnětic) 3. Mnětice Petr Pikal, Martin Dvořáček, Jaroslav Štika Zájemci o tento sport se mohou přijít podívat na mistrovské utkání nebo trénink, popř. volat pro více informací. Tabulka po polovině jarního programu: Družstvo celkem Body 1 Hůrka Trnová B Jesenčany Nemošice Borek B Slavoj KH B Dašice Olympik B Holice B Čeperka B Kučerka Robert Šůra, s použitím textu z publikace Dašice - historie města II Zvládnuté povodně? Polemika k článkům minulého čísla. hlavní či nedejbože jedinou jejich složkou!! Trvám na tom, že v organizačním zvládnutí povodní byly velké rezervy a tento názor odů- pytle a koordinoval práci okolo. Později veřej- d) Zajišťoval v předstihu potřebnosti jako je písek, vodním. Vedení obce mělo k dispozici potřebné ně nabídl vysoušeče (opakovaně rozhlasem!!) údaje jak plyne i z článků ing. Horského. Vedení potřebným k zapůjčení. informace mělo, tak mělo managovat, tedy e) byl by v brzkém a kvalitním kontaktu s kvalifikovanými pracovníky Vodovodů a kanalizací, řídit a zajistit minimálně to, aby byl zabezpečen po dobu stupně ohrožení na řece Loučné chod trvalého řídícího štábu na obci. Ten by zajišťoval, podle s nimi. aby se nestalo, že nepracují čerpadla!!! A nejen obyčejného selského rozumu, aby: f) Měl připravenu variantu pro situaci, že někde a) byla na obci, na telefonu, stálá informační služba a mimo jiné cca 2x denně informovala o stá- Pokud jde o již citované písek a pytle, ještě bude třeba některé obyvatele evakuovat. vajícím stavu a očekávaném vývoji hlášením ve čtvrtek dopoledne žádný písek místního rozhlasu, a pytle zajištěny nebyly (to už byla voda v parku). b) shromažďoval, vyhodnocoval a dále zpracovával údaje, středu i ve čtvrtek dopoledne), že tuto službu obec Občané se po nich sháněli a bylo jim sděleno (ve c) staral se o aktivní složky (hasiči, písek a pytle, nezajišťuje. Nejen vlastníci jedné z nejohroženějších zahrad (u Hrubanů) si pro písek jeli sami. dobrovolníci ) a řídil a koordinoval jejich činnost!! To, že jezdím kolem vody a ukazuji graf Zajištění stravy a pití pro dobrovolné hasiče těm, co tam bezmocně čekají, je chvályhodné, zpočátku výrazně pokulhávalo. To cituji je. ale nachází se na nižší úrovni řídícího Jistě existují dašičtí spoluobčané, procesu, než by se od dotyčných kteří dávají vedení obce známku chvalitebnou (2) za zvládnutí povod- zúčastněných čekalo (a za který jsou placeni)! Nemělo by to být ní. Budou existovat i tací, kteří se 12

13 a Jakub Vajer ze 6.A, kostěničtí Vít Novák ze 7.A, Vojtěch Dokonal z 8.A a Leoš Kučera z 9.B. Dále dašičtí osmáci Petr Vencl, Michal Štok a slečny Denisa Szabová a Nikola Samková. Objevili jsme a uklidili zbytky z několika rušených osobních vozů - skla, gumová těsnění, drobné či větší umělohmotné části, sedadla a nádoby s olejem, také autobaterii. Vedle toho oblečení, zbytky příze a boty, ledničku, 10 pneumatik z traktorů či nákladních aut, kusy starých koberců. V jednom místě injekční stříkačky, kusy molitanů, jinde hromadu sklenic s marmeládami, zavařenými okurkami, pečlivě svázaným balíčkem novin do sběru, pozůstatky z chovu prasat a zbytky doma nakládaného zelí. Dokonce téměř použitelnou zelnou hlávku, která signalizovala, že pečlivý občan vyklízel nepořádek teprve nedávno. Proč jej asi nevyhodil do popelnice? Fascinující byly 4 velké umělohmotné nádoby od nebezpečných chemických přípravků s odřezanými vršky (byly prázdné). Všechny byly z výroby firmy Henkel a jedna z nich se používá ke konzervaci povrchu hliníku. Jak se tyto nádoby sem dostaly? Na skládce se povalovaly druhým rokem, od doby výstavby v Jižní ulici. Kbelíky s maltou a hromady suti také svědčily o souvislosti se stavebním ruchem v okolí. V areálu na území, jehož vlastníka jsme nezjišťovali, bylo v mibudou rozhodovat mezi dobrou (3) a dostatečnou (4). Odpovídá to statistickému rozložení a není to podstatné. Za alarmující ale považuji to, že se v poslední době setkávám stále častěji s názorem: Kdybych měl(a) kam, tak se z Dašic odstěhuju!!!! Zalila nás mnohé voda, ač od ní bydlíme značně daleko, protože bylo vody mnoho. Možná také proto, že nepracovala kanalizace, neboť si někdo včas nevšiml, že jsou vypnutá čerpadla. Snad také proto, že nefungovala informovanost a možná i z jiných důvodů. Toto je třeba zkoumat a ze zjištěného vyvodit důsledky. Kdo jiný, když už ne ani představitel místních vysokoškoláků (schválně nepíšu inteligence) by měl reagovat na to, co vidí jako evidentní chyby v řízení? Vždyť následky neseme všichni! A pomíjím, že ta činnost je plně hrazena z našich daní a je tedy obecným zájem, aby byla co nejvíc kvalitní! Ing. Alena Janáková Úklid části černé skládky za bývalými jatkami V loňském roce jsme se žáky nynější 8.A mapovali černé skládky v Dašicích a v blízkém okolí. Nebylo jich málo. Z reakcí dětí bylo zřejmé, že jsou ochotné přiložit ruce k dílu. Ve slunečnou sobotu 13. května se sešla k brigádě na úklidu okolí potoka v oblasti za bývalými jatkami a nyní areálem stavebnin pana Hladíka skupina školní mládeže a pár dospělých. Jejich cílem bylo původně uklidit nepořádek přinesený letošní velkou vodou, ale nakonec jsme likvidovali starou skládku, roztahanou na dost velkém území. Děti byly poučeny o možném nebezpečí, vybaveny rukavicemi a připravená lékárnička naštěstí zahálela. Při přípravě akce jsme se nejprve obrátili bez úspěchu na pana Matúšů ze Svazku obcí Loučná em o pomoc či radu. Asi tam nefungoval, nikdo se neozval. Následně jsme požádali dašické vedení o přistavení kontejneru. Nebyli jsme úspěšní, protože kontejner byl v té době třeba na svoz odpadu. Pracovali jsme tedy s pytli, což nebylo vzhledem k různorodosti a velikosti odpadu to ideální. Zakoupili jsme pevné pytle a taktéž pevnější rukavice, s gumovými rukavicemi nám vypomohla škola, také s několika igelitovými pytli. Žáky školy, kteří zaslouží pochvalu nejen ze školy, ale i od vedení města, byli dašičtí Dan Buchtele 13

14 nulosti vyhozeno četné traktorové obutí (v jedné z pneumatik roste již vzrostlý strom, typuji jej na stáří let, kdy v objektu byla výkrmna prasat původního JZD) a čeká tam na úklid více ložisek stavebního odpadu. Po vykonané práci jsme se s dětmi pustili do opékání zasloužených buřtů a na místě ponechali k odvozu pro technickou četu 25 pytlů s nepořádkem a 10 pneumatik. Je to úctyhodný výkon!!! V pondělí již byl shromážděný odpad svezen. Toto byla jedna z mnohých skládek v okolí, která čekala na sanaci. Za likvidaci skládek na svém území zodpovídá obec a o této skládce se ví hromadu let. Po našem zásahu tam zůstal stavební a jiný odpad, k jehož odklizení je již nutná mechanizace. Chvályhodný čin mládeže by mohl vyprovokovat k akci zodpovědné činitele. Snad se do toho někdo kompetentní pustí!! Doufám, že se najdou obecní fondy, které finančně zaangažovaným dospělým proplatí náklady na zakoupené vybavení a následné občerstvení účastníků. Pan Roman Fischer akci dokumentoval a přikládá pár tématických obrázků. A jednu neuvěřitelnou aktualitu na závěr. V parku těsně u východu směrem k jatkům se občas objeví v trávě nový komunální odpad. Někteří pečliví usoudí, že si musí doma uklidit, a mají buď žádnou nebo plnou popelnici, odvezou tedy svůj nepořádek na nějaké veřejné místo. Tentokrát jeden starší muž (v minulosti vícekrát spatřen, jak míří s kárkou či kolem k místům, kde se posléze nějaký nepatřičný nepořádek objevil), činil následující. Sekerkou vytloukl sklo ze starých oken, toto sklo naložil a v parku ho metr vedle cestičky vyklopil do již dost vysoké trávy. Přivezl také jiné poklady biologický odpad, PET lahve se zbytky organických látek, nějaký popel A snad nechtěně vyklopil část tohoto, společně s oním sklem, také na cestičku. Takže jak pěší chodci, tak cyklisté, užívající cestičku, byli náhle ohroženi nečekaným nebezpečenstvím. Dotyčný muž po výzvě za několik dnů sklo po sobě odklidil (z větší části). Doufám, že mu ta nepříjemná práce byla dostatečným ponaučením. Přesto si tam dejte při chůzi či jízdě na kole raději pozor! Ing. Alena Janáková 14

15 J A K D Á L S V O D O U Příběh společnosti Veolia píší statisíce lidí již více než 150 let Je to příběh o podnikavosti a síle lidského ducha, o odpovědnosti vůči lidem a životnímu prostředí, o neustálém hledání nového, o soudržnosti a vzájemné pomoci, o silné touze být stále lepším. Libor Machan, ředitel vzdělávacího a vědeckovýzkumného centra Veolia Voda Veolia Voda Veolia Voda, součást divize Veolia Environnement, je světovou jedničkou v poskytování služeb v oblasti výroby a distribuce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Tyto služby poskytuje 110 milionům obyvatel a průmyslových podniků ve více než 56 zemích světa. Veolia Voda Česká republika je největší společností na českém vodohospodářském trhu. Poskytuje kompletní služby spojené s výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod, delegované řízení vodohospodářských zařízení, dodávku systémů pro úpravu a čištění vody a v neposlední řadě také engineering, koncepci a realizaci systémů. Veolia ve východních Čechách Společnost VEOLIA VODA Česká republika považuje region východních Čech jednoznačně jako svou nejvýznamnější prioritu dalšího rozvoje. Od roku 2003 provozujeme biologickou čistírnu VEOLIA VODA ČR, a. s. se stala vítězem poptávkového řízení na vstup strategického partnera do společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. Součástí nabídky je zajistit pomoc při financování současných i budoucích investičních potřeb společnosti VAK Pardubice, a.s. tak, aby nebyly zatíženy rozpočty měst a obcí: nákup biologické ČOV od společnosti Aliachem 485 mil. Kč projekt kohezních fondů EU Labe-Loučná z toho potřeba VAK rekonstrukci biologické čistírny odpadních vod 481 mil. Kč v případě realizace projektu firmy Myllykoski odvádění a čištění odpadních vod z papírny společnosti Labe Papír Opatovice cca odpadních vod Semtín, na které jsou také čištěny odpadní vody z aglomerace města Pardubice a od října 2005 jsme převzali provoz vodovodů a kanalizací od společnosti VAK Hradec Králové. Tato naše tříletá každodenní přítomnost v kraji nám umožnila velmi podrobně prostudovat a zmapovat veškeré provozně technické aspekty koncepce vodovodů a kanalizací na Pardubicku, zejména s ohledem na existenci společného regionálního systému zásobování pitnou vodou prostřednictvím Vodárenské soustavy Východní Čechy. Služby odběratelům Hlavními zákazníky společnosti Veolia Voda Česká republika jsou města, svazky obcí a průmyslové podniky. Na 1100 měst a obcí České republiky svěřilo společnosti Veolia Voda provoz vodohospodářské infrastruktury. Partnerství s těmito subjekty je navazováno na základě provozovatelských smluv a Veolia Voda Česká republika v rámci tohoto obchodního vztahu zaručuje svým partnerům nejen stabilní cenu vody, ale i vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Orientace na zákazníky Společnost klade velký důraz na 630 mil. Kč zlepšování služeb a orientaci na 223 mil. Kč zákazníky. V žádné z našich dceřiných společností nechybí zákaznické centrum, jehož prostřednictvím se sjednávají smlouvy, vyřizuje se 400 mil. Kč fakturace či reklamace. Cílem společnosti je prostřednictvím kvalitní a profesionální práce svých zaměstnanců poskytovat stále lepší služby a přizpůsobovat se novým trendům. Do této strategie zapadá zejména zprovoznění call center. V současné době je např. pražské call centrum již v běžném provozu a měsíčně vyřídí kolem dotazů. Tato moderní služba umožňuje zákazníkům prostřednictvím telefonu vyřídit vše potřebné. Zkušení operátoři poskytují odpovědi na dotazy v oblasti fakturace, kvality vody, odečtů, poruch na vodovodním řadu atd. Do budoucnosti společnost směřuje k vytvoření společného call centra pro všechny zákazníky skupiny Veolia Voda Česká republika. Chceme znát názory zákazníků O tom, že máme jasnou představu o zákazníkovi a umíme mu naslouchat, svědčí i výsledky průzkumu spokojenosti zaměřeného na všechny typy zákazníků. Prostřednictvím externí společnosti jsme se ptali zákazníků ve všech regionech, kde působíme. Celkové výsledky průzkumu jsou velmi pozitivní. Míra spokojenosti s poskytovanými službami je na velice vysoké úrovni (88 %). S kvalitou pitné vody vyslovilo spokojenost 85 % našich zákazníků.

16 Výsledky parlamentních voleb v Dašicích Voličů v seznamech vydané obálky účast v % odevzdané obálky platné hlasy , č. strana platné hlasy % 10 Česká strana sociálně demokratická Občanská demokratická strana Komunistická strana Čech a Moravy Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová Strana zelených SNK Evropští demokraté Nezávislí Nezávislí demokraté (předseda Vladimír Železný) Strana zdravého rozumu Právo a Spravedlnost Pravý Blok Moravané Strana rovnost šancí Umíme si ještě hrát? Tak to je název pro letošní dětský tábor. Po roce zdravím všechny rodiče a opět jim nabízím využití našeho tábořiště v Proseči u Skutče, které vidíte na obrázku. Název jsem zvolila záměrně, protože čím víc pracuji s mládeží, tím víc získávám pocit, že bez počítače či mobilního telefonu nemohou být ani den. Proto jsem sestavila čtrnáctidenní tábor složený jak ze zábavných her a soutěží, tak i z naučného programu. Vše je ale podáno hrou, a to i pro ty nejstarší! Těšit se můžete na zcela nový vůdcovský tým, se kterým si určitě užijete mnoho legrace. Všichni se na Vás velice důkladně připravují, aby zahájení prázdnin naším táborem bylo co nejpříjemnější. A doufám, že na něj budeme vzpomínat pouze v dobrém a s úsměvem! Na všechny se těší vůdce tábora Majka Cachová a hospodář tábora Josef Pařízek s manželkou, která se opět ujme táborové kuchyně. JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko RUBÍN, Staré Hradiště 121, Staré Hradiště, tel.:

17 Vycházející žáci ZŠ Dašice Jako každým rokem, tak i letos dospěli nejstarší žáci naší školy k tomu, aby se spolu se svými rodiči již pevně rozhodli o jejich další cestě za vzděláním. Rozhodnutí však nestačí, bylo nutné uspět v přijetí na zvolenou školu! Celkem se jednalo o 39 žáků z 9. tříd a 1 žáka z 8. třídy. Žáci se zúčastnili rozmísťovacího řízení přijímacích zkoušek a pohovorů. Ze čtyřiceti vycházejících žáků se 34 z nich dostalo na zvolené střední školy a učiliště hned v prvním kole. Pět žáků bylo přijato v následném kole na jinou střední školu, či učiliště a jedna žákyně byla v druhém kole přijata na to samé učiliště, ale do jiného učebního oboru. Následné tabulky přehledně vypovídají o umístění našich žáků: Zastoupení studijních a učebních oborů čtyřleté studijní a učební obory s maturitou učební obory bez maturity Zastoupení jednotlivých škol škola, SOU počet SOŠ, SOU, Poděbradská 94, Pardubice 5 SOŠ obchodu a služeb Choceň 1 SOU plynárenské Pardubice 3 SOŠ informatiky a spojů, SOU Kolín 1 OU a Praktická škola Chroustovice 2 SOŠ stavební a SOU stavební U Rybitví, Pardubice 4 Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí 2 SPŠ a SOU automobilní Holice 2 Gymnázium Holice 3 SOŠ Pardubice, Gorkého Obchodní akademie Chrudim 1 Labská hotelová škola a SOU, Pardubice 2 SPŠ potravinářské technologie Pardubice 3 Gymnázium J.K.Tyla Hradec Králové 1 SOŠ cestovního ruchu Pardubice 1 Střední zahradnická škola, SOU a OU Litomyšl 2 SOU technické Přelouč 1 SPŠ strojnická a VOŠ Chrudim 1 Obchodní akademie Pardubice 1 Střední zdravotnická škola Chrudim 1 SOŠ elektrotechnická a strojní a SOU Pardubice 1 Jazykové gymnázium Skuteč 1 celkem 40 žáků Přeji všem vycházejícím žákům, aby se jim v nových školách a učilištích dařilo! Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel školy 17

18 minulá doplňovačka tajence se skrýval objekt, jehož služeb využívají zájemci z řad dětí i dospělých. 9 Š Mgr. Jaroslav Lohynský 4 5 K O V 8 O B O T L 3 E D 6 E N T C N K N Í Ř N Í O I J 11 2 E Í D M S Í N 1 D B P R E O D 10 A K E Í A U N V E T J P K 15 A V Z S Ž S 7 Ý L Ř I 12 R I H M Ě S T S K Á K N I H O V N A E T K O T É N U A T N O L N É U V H Č R A Í Í N H Š O O U T K Ř Á O K O A A L R V E L Í N S K Ý 1

19 Doplňovačka V tajence se skrývá jméno a příjmení známého rodáka ) Název ulice (inspirovaný světovou stranou). 2) Značka piva, jehož reklama je umístěna na budově Restaurace radnice. 3) Orgán složený z pěti členů městského zastupitelstva. 4) Částečně zasáhla i naše město koncem března tohoto roku. 5) Jaké číslo dostaneme, když od deseti odečteme počet ulic, jejichž název začíná písmenem H? 6) Akce, kterou ZŠ uspořádala v Kulturním domě v Kostěnicích. 7) Příjmení lesního správce dašického velkostatku, odborný publicista (zemřel v Dašicích 10. února 1909). 8) Název Katolické hospodářské besedy (zlomkovitá korespondence o tomto spolku pochází z let ). 9) Název ulice (po historickém vojevůdci). 10) Je objem dašického vodojemu větší nebo menší než 2000 m 3 vody? 11) Vytváří v našem městě ostrov. 12) Číslo, které dostaneme, když od sedmi odečteme počet lékařů (lékařek), kteří v Dašicích pečují o naše zdraví v ordinacích. 13) Kde se v našem městě uskutečnily ve dnech 2. a 3. června volby do parlamentu? 14) Křestní jméno tajemníka Městského úřadu. Přeji příjemnou chvilku při luštění! Mgr. Jaroslav Lohynský 19

20 společenská rubrika v měsíci červnu slaví narozeniny 7. června Helena Ryšinová Dašice 8. června Jiří Jelínek Dašice 11. června Antonín Manda Dašice 13. června Květoslava Hodoušová Dašice 17. června Pavel Šimek Dašice 20. června Zdenka Čermáková Zminný 20. června Pavel Kubelka Dašice 22. června Marta Hüwnerová Dašice 22. června Zdeněk Brachánek Dašice 23. června Věra Jirušková Dašice 24. června Bohumila Jozífová Dašice 27. června Miloslava Bodláková Dašice Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, osobní pohody a radosti ze života! PoZnáváTe? Na fotografii májové rubriky POZNÁVÁTE byla malá Renatka Daňková. Dnes, místně řečeno Kubátku, učitelku zdejší mateřské školy, všichni dobře znají. Dle dostupných informací bych to v úspěšnosti poznání ohodnotil tak padesát na padesát. opustili nás 30. dubna Václav Petlan 8. května Josef Šprojcar 10. května Jindřiška Knollová 11. května Anežka Horáková 12. května Miroslav Hendrych 18. května Marie Taichová V tomto vydání vám k přemýšlení představujeme dvouletého drobného hošíka, z něhož po mnoha letech vyrostl dost přescentový chlapák. Jako nápovědu bych jenom řekl, že kromě dobrého pivka má moc rád muziku, sám dokáže na harmoniku pěkně zahrát a jakoukoliv společnost svým hudebním podáním skvěle pobavit. VlaS. 0 dašické ozvěny, měsíčník vydávaný pod evidenčním číslem MK ČR E-12579, vydává: Město Dašice, Komenského 25, Dašice v Č., IČO , redakční rada: Ing. J. Horský, Mgr. J. Lohynský, V. Stibor (VlaS), foto: V. Stibor, R. Fischer, L. Morávková grafická úprava: R. Pátková, tisk: Pardubická tiskárna Silueta, s.r.o., vydání číslo: 06/2006, vychází: v Dašicích , ceník inzerce: 1 strana: 320 Kč, 1/2 strany: 160 Kč, 1/4 strany: 80 Kč, příjem objednávek inzerce a příspěvků: podatelna Městského úřadu Dašice, tel.: , fax: , cena výtisku: 5 Kč.

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Chemie 8. ročník, FRAUS AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY

Chemie 8. ročník, FRAUS AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY ARENY Učebnice str. 58 Uhlovodíky obsahující v molekulách alespoň jedno benzenové jádro Vlastnosti: zapáchají, jsou jedovaté, mají karcinogenní účinky, hořlavé Benzenové jádro

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Zásadní doplnění komentáře vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Zásadní doplnění komentáře vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Zásadní doplnění komentáře vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Ing. Jiří Sajner znalec z oboru bezpečnosti, se zvláštní specializací pro elektrická zařízení V průběhu uveřejňování

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

7. vydání - listopad 2007

7. vydání - listopad 2007 7. vydání - listopad 2007. Ve druhém kole soutěžilo 13 žáků. Čekaly na ně příklady z učiva 6. třídy, násobení, sčítání, zaokrouhlování, slovní úloha a jeden úkol z geometrie. Většina z nich prokázala velmi

Více

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla Základní pojmy Člen florbalového oddílu (dále jen člen) každý, který se podílí na fungování oddílu na jiné pozic než dále uvedené a podal přihlášku do oddílu. Hráč je člen, který se aktivně tréninků a

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více