DAŠICKÉ OZVĚNY červen 006 kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŠICKÉ OZVĚNY červen 006 kč"

Transkript

1 DAŠICKÉ OZVĚNY červen 006 kč 6

2 Vážení spoluobčané, na Městský úřad Dašice byly opět doručeny stížnosti, které se týkají venčení psů. V daném případě se konkrétně jedná o venčení psů v Třebízského ulici. Tyto noční procházky venčitelů a zejména volný pohyb jejich puštěných psů nelibě vnímají ostrým štěkotem probuzení občané! Všem je jasné, že každý pes si štěkáním hlídá svěřené teritorium a přiblíží-li se k hranici jeho území nějaký vetřelec, dost hlasitě mu dá najevo svůj postoj! Kolik těch hlídaných území v Třebízského ulici je a kolik uštěkaných strážců je právě ve službě, může se každý přesvědčit sám. Vzhledem k tomu, že je každý majitel psa za jeho chování odpovědný, měl by učinit taková opatření, aby nezavdal příčinu k porušení Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku č. 4/2003, zejména nočním klidu, tj. mezi 22. hodinou a 6. hodinou následujícího dne. Prosím, buďme vzájemně vůči sobě tolerantnější a brzy uvidíme, že bude také svět okolo nás příjemnější! VlaS. Úvaha k Božímu Tělu Drazí obyvatelé Dašic, jak se už v našem krásném městečku stalo tradicí, křesťané i letos 15. června po osmnácté hodině znovu vyjdou do ulic k slavení Božího Těla a Krve Páně. Průvodem chtějí veřejně vyznat víru v přítomnost Pána Ježíše v eucharistii pod způsobou chleba a vína. Chtějí se také modlit nejen za sebe, ale také za ty, kteří nevěří, nebo za ty, kteří víru ztratili. Budou procházet náměstím kolem Vašich příbytků, aby v Eucharistické přítomnosti Boha-Krista vyprosili požehnání pro své i Vaše rodiny, město i kraj, a také ochranu a pomoc pro každodenní život. Proč se v naší tradici něco takového zachovalo a stále děje? Člověk je existenčně křehká, zranitelná bytost a zkušenost nás stále víc přesvědčuje, že nejsme si jisti zítřku, zda dožijeme ve zdraví, bez nějaké nepředvídané ujmy. Heslo poručíme větru, dešti nás za ta léta experimentování s přírodou snad dostatečně vyškolilo. Oslava těla, v kterém proudí krev, nám z křesťanského hlediska nabízí jiné pojetí tohoto nejkrásnějšího zázraku kosmu, než proklamuje dnešní mediální komerce. Tělo jako dar, vyjádření lásky skrze oběť a bolest. Naše láska k partnerovi, příteli, rodině anebo vlasti může být změřena právě věrností v nesnázích a útrpnostech, které nám život někdy tak štědře nadělí. Darování svého života, své bytosti druhému, abychom ho učinili šťastným, vyjadřuje ono tajemství darujícího se Boha lidstvu, a to až do krajnosti. Tím nechceme dnešní vědecké autority zpochybnit ani poučovat, ale připomenout, na co se časem pozapomnělo. Tělo má spirituální rozměr, což se materialistickým filtrem čtyřicetileté ateizace vytratilo z našeho povědomí. Zamysleme se! Z genetického hlediska člověk představuje šest řetězců určité molekulární posloupnosti atomů uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku a fosforu v délce DNK natěsnaných v jádře vyvíjejícího se vajíčka. Anglický vědec Charles Darwin k tomu před tím vyslovil teorii, která je nadále přijímána v upravené a rozvinuté podobě: náhodnými genovými změnami (mutacemi) se život rozvíjel ve stále nových a pestřejších formách. Je taková odpověď na původ a vznešenost naši existence dostatečná? Je snad člověk, jeho rozum, intelekt a duše jenom výsledkem náhodných genetických změn? Nevtírá se přinejmenším otázka, zda celý tento vývoj nevypadá nápadně smysluplně a cíleně? Není poslední článek člověk přeci jen víc než náhoda chaosu v přírodě?

3 A co ten řád, zákonitosti, které hmotu rozvíjí? Mohla si je vytvořit příroda sama, když to v počátku byla primitivní prahmota zmítána v chaosu? Nyní člověk už není hříčkou náhodných pochodů. Disponuje mocí a věděním. Už se nemusí přizpůsobovat, aby přežil, nýbrž naopak přizpůsobuje prostředí sobě a svým potřebám. Spoutal síly hmoty a využívá je. A právě v tom prožívá zároveň zdrcující zkušenost. Veškerý pokrok se také určitou měrou obrací ke vlastní škodě člověka: k válkám, ničení, utlačování a manipulaci. V posledních letech jsou nebezpečí pokroku zjevnější: nové civilizační choroby (stres, obezita), otrava ovzduší a pitné vody, nemoci, postižení a úmrtí způsobená jedovatými látkami, jaderný odpad i konvenční odpady, které nás téměř zavalují. Zdá se, že naše morální síla neudržela krok s technickým pokrokem. Vnáší do řádu přírody neřád lidských představ. Se stejnou lhostejností, s níž míjíme naše současníky (dopravní nehody, hlad vedle přebytku, posuzování člověka podle využitelnosti místo lidské důstojnosti), přenecháváme následujícím generacím, kromě pozitivních produktů vědy a techniky, také ekologickou krizi prostředí i samotného lidského těla - ducha. Biologie sice otvírá možnost zasahovat do vrozené výbavy člověka (genová chirurgie) a vyšlechťovat nové lidské orgány. I psychologie značně pokročila. Ale budeme schopní vyhladit všechny negativní důsledky druhotných účinků takové manipulace? Kdo bude určovat další chod dějin? Jaké normy a hodnoty budou ovlivňovat naše rozhodování o budoucnosti? Co se stane z člověka a celého lidstva? Máme nějaké cílové představy? A co vůbec takové cíle znamenají, když přírodovědci už teď dokáží určit dobu, kdy Slunce vychladne a život na Zemi už nebude možný? Konec lidských dějin je z přírodovědného hlediska již stanoven. Měla by nás Temnota, z níž se vynořilo lidské vědomí, v budoucnosti zase pohltit? Zůstává nám jedno: přehodnocení dosavadních zkušeností lidstva a postupný návrat k hodnotám, jenž člověk obdržel, jako řešení na každé zlo. My křesťané vyprošujeme u Boha dobrou naději zítřku pro všechny. Milan Vrbiak Bezohlední paliči plastů v dašických ulicích už zase řádí! Špatné sousedské vztahy jsou mnohdy horší ské policie, aby s těmito nezodpovědnými lidmi než, jak se často říká, podebraná pata, a proto naložil tak, jak mu zákon umožňuje! se většina obyvatel sousedský vztah snaží chránit jako oko v hlavě. Nicméně takovéto sousedovo obyvatele Dašic a požádat je o to, aby PET lahve Přesto bych chtěl tímto apelovat na všechny paličské počínání je trpěno s nevolí a je hledán a ostatní plasty nepálili a využili možnosti každou kulantní způsob, jak mu zamezit. Z tohoto důvodu sobotu dopoledne odevzdat tento produkt bezplatně do dašické ambulantní sběrny (za prodejnou býváme vyzýváni i my, tvůrci Dašických ozvěn, abychom s tím něco udělali! Jednoty) panu Půlpánovi. Pochopitelně, máme podchyceno několik Jménem svým, ale zejména jménem všech adres ze všech koutů našeho města, kde dašických dětí, které jsou na tyto škodlivé je více či méně tento karcinogen vyráběn! V nejbližší době budeme vyu- kteří s tímto počínáním skončí. látky ještě citlivější, děkuji všem těm, žívat kompetencí strážníka měst- VlaS.

4 3. ročník dětského karnevalu Měsíc duben byl ve znamení konání mnoha akcí. Ráda bych se ohlédla za jednou z nich, a to za třetím ročníkem dětského karnevalu, který se konal 29. dubna v kinosále Na Ostrově. Jsem velmi potěšena, že si tato akce získává stále více příznivců. I letos nás navštívily nádherné masky: Shrek, kočka, včelka, vodník, indián, Batmann, princezny, rytíři, piráti, čarodějky, kouzelnice, Bořkové stavitelé a dokonce i smrťáček. Přišlo na 40 dětí. Letos jsem pro děti připravila zbrusu nový program. Na úvod jsem zařadila diskotéku, poté následovala přehlídka masek a rozjelo se soutěžení o karnevalové penízky, za které si děti mohly nakoupit v našem krámečku lákavé ceny. Za zmínku určitě stojí i to, že manželé Jelínkovi připravili v rámci sponzorského daru lákavé občerstvení v podobě hotdogu, pití a zmrzliny. Jako každý rok, i letos měla jsem u soutěží své pomocnice, bez kterých bych se neobešla. Jsou to Soňa Čermáková, Simona Čermáková a Kateřina Prokešová. Všem třem velmi děkuji za spolupráci a těším se na příští rok. Je mojí povinností vyjádřit dík všem sponzorům. Jsou to: Potraviny Hubálková, Mlynář Klásek, Papírnictví Sochová, Kovoobrábění Štěpánek, Zelenina Kočičková, Bistro Hegar, Květinka Škoda, Templin ing. Skřivánek, Lékárna PharmDr. Šilar, Kadeřnictví Turoňová, Color-Set Ing. Švéda, Hospoda Na Ostrově Jelínek, Obchodní centrum. Velmi všem děkuji a doufám, že nám zachovají věrnost, abychom mohli i v příštích letech pořádat další ročníky dětského karnevalu. Nemohu si však na závěr odpustit kritiku. Jsou děti, které se každý rok těší a poctivě se připravují. Zdokonalují své převleky a snaží se být originální. A potom jsou tací, kteří přijdou bez masek a derou se na první pozice k soutěžím a k odměnám. A protože se jedná o karneval, musím podotknout, že od příštího ročníku budou námi zvaní civilkáři ve značné nevýhodě oproti dětem v maskách. Každoroční sliby, že příště přijdou v maskách, ukázaly se jako plané. Je mi líto, že musím toto psát, ale to je realita. Nashledanou na příštím ročníku. Jana Trávničková Tak jsme ji upálili! Již druhým rokem se konaly přípravy na oslavu svátku čarodějnic. Akce se měla konat 30. velikosti, hod havěti do kotlíku a další tomu klad střelba z luku na pavouka, rovnání kostí podle dubna a na programu byly soutěže pro děti, volba podobné. Asi po hodině soutěžení byly vyhlášeny Miss čarodějnice, následně lampiónový průvod výsledky a nejšikovnější čarodějnice byly po zásluhách odměněny. a na závěr upálení čarodějnice a ohňostroj. Ale v den D, kdy se vše mělo uskutečnit, Za doprovodu ústřední melodie z filmu od rána pršelo a vůbec to nevypadalo na jakoukoli Saxana proběhla promenáda všech čarodějů změnu počasí. Proto většina organizátorů a aktérů a čarodějnic a následovalo vyhlášení Miss čarodějnice ani nedoufala, že se naplánovaná akce uskuteční. Přesto se v průběhu dne dolaďovaly poslední detaily, které by přispěly k hladkému průběhu celé akce. neřešitelný problém. Všichni na sebe navlékli o ně- Bylo sice chladno, ale to nebyl pro nikoho Jaké bylo milé překvapení, když kolem třetí hodiny jakou tu vrstvu oblečení navíc. Děti se alespoň odpolední déšť ustal a občas se na chvilku trochu zahřály při plnění soutěžních úkolů objevilo i sluníčko. a dospělí se těšili na teplý svařák, Pro malé čaroděje a čarodějky který je po ukončení soutěží čekal. byly připraveny soutěže, jako napří- Poté se soutěžící i přihlížející

5 vydali na poslední pouť čarodějnice, kterou doprovázel kat v podání Tomáše Bečky, rozsudek nad čarodějnicí přečetl kněz, kterého ztvárnil Petr Vencl, všude po okolí bylo slyšet bubnování statného bubeníka Oty Lohnera a celou skupinu doprovázel také mnich - Jiří Zučšák. Děti si na cestu svítily svými lampióny a celý průvod nebyl doprovázen pouze již zmíněným bubnováním, ale také křikem a řevem všech čarodějnic, které se snažily v poslední chvíli svoji kolegyni zachránit od upálení. Cíl celé trasy byl opět na hřišti. Tam již byla připravena hranice, na které pak byla za odborného dohledu místních dobrovolných hasičů čarodějnice upálena. Když se oheň rozhořel, spousta lidí si určitě pomyslela něco jako: Konečně se trochu ohřejeme!. Příjemnou tečkou celé akce byl ohňostroj. I když v jeho průběhu začalo pršet, většina přihlížejících si vychutnala jeho pestrobarevnost a rozmanité variace. Déšť však nikomu už moc nevadil, neboť oslavy byly u konce a každého hřál pocit, že se počasí na průběh akce umoudřilo. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří jakkoli přispěli k tomu, že se Den čarodějnic vůbec uskutečnil a také se podle mého názoru celkem i vydařil. Poděkování patří také sponzorům, pánům Petru Půlpánovi a Milanu Svobodovi, kteří přispěli finančním darem na ohňostroj, a všem ostatním, kteří podpořili tuto akci vhozením jakékoliv částky do kasičky u vstupní brány. Celý obnos, který byl takto vybrán, bude použit opět ve prospěch dětí. Takže díky a za rok s chutí do toho! Lída Slavíková, Lada Morávková a Tereza Kašparová Kauza KATAFORESIS CZ s.r.o. na prahu léta 2006 Dva shrnující články o tom, jak se vyvíjí kauza KATAFORESIS CZ s.r.o., vyšly v Ozvěnách v září a v listopadu V posledním jsem informovala o tom, že rozhodnutím ministra životního prostředí Ambrozka bylo vráceno povolování provozu firmy zase až na samý začátek, neboť zrušil zamítavá rozhodnutí svých podřízených. Co to prakticky znamená? Firma nadále nemá povolení k provozu od stavebního úřadu, nemá povolený provoz z oblasti ochrany ovzduší, nemá kolaudaci a má jen jeden nevhodně naformulovaný Souhlas k zahájení zkušebního provozu před vydáním kolaudačního rozhodnutí z od místního stavebního úřadu. A přesto jede na plný výkon. Představte si, jestli by se to mohlo stát, kdyby protihráčem stavebního úřadu byl jeden z běžných obyvatel. Asi by to takhle nedopadlo, že? Aby mohl jakýkoliv provoz fungovat, musí mít jedno zcela zásadní povolení, a to od stavebního úřadu. Aby jej stavební úřad mohl vydat, měl zkoumat provoz ze všech možných hledisek, a to především z oblasti ochrany životního prostředí. Náš stavební úřad tak neučinil, a proto mu byla jeho povolení nadřízeným odvolacím orgánem vrácena jako nezákonná k přepracování. Později tak již učinil, ale nedostatečně. Dokladem je třeba to, že nám (OS ZDZ) dalo za pravdu Ministerstvo životního prostředí a nařídilo, že nejen proces

6 EIA (zkoumání vlivu na životní prostředí, myslí se zde hlavně technologie) je nezbytnou součástí procesu tohoto stavebního povolování. Cituji z dopisu adresovaného na místní stavební úřad od ing. Jaroslavy Honové, ředitelky odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstva životního prostředí, ze dne : Stanovisko (k EIA) měl tedy.... vyžadovat již stavební úřad jako podklad pro své rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, resp. pro souhlas se zahájením zkušebního provozu.. MŽP trvá na posouzení vlivů uvedeného záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Stanovisko EIA musí být jedním z podkladů k návrhu na zahájení kolaudačního řízení. MŽP také trvá na splnění všech zákonných opatření zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Integrované povolení musí být také předloženo k návrhu na zahájení kolaudačního řízení. Není pochyb o tom, že kauza je složitá a nad síly místního stavebního úřadu. Již pět let si obyvatelé stěžují a bylo dosaženo pouze dílčích zlepšení! A to přes výraznou snahu založeného občanského sdružení, která zcela zastínila aktivity zástupců města Dašice. Jedním z následků aktivit sdružení Za Dašice zdravější bylo to, že se případem začal zabývat i úřad ombudsmana. Dal nám v mnohém za pravdu, činil a cituji z dopisu veřejného ochránce práv, JUDr. Otakara Motejla, ze dne : Dne 18. dubna 2006 se na základě mého podnětu uskutečnilo na Krajském úřadu Pardubického kraje společné jednání krajského úřadu, Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí, města Dašice a Městského úřadu - stavebního úřadu Dašice. Zástupci jednotlivých institucí projednali záležitosti provozu lakovny a jejího vlivu na okolí a přislíbili konkrétní kroky směřující k vydání správních rozhodnutí, které se týkají provozu lakovny. V návaznosti na jednání jsem požádal ředitele krajského úřadu, aby mě informoval o dalším postupu krajského úřadu ve věci. V šetření daného případu i nadále pokračuji. Co ještě podstatného se od podzimu 2005 v této kauze dělo? Firma zaplatila dvě pokuty udělené Českou inspekcí životního prostředí ve výši 200 a 300 tisíc Kč a polovina z těchto částek navýšila účet obce. Pokuty byly uděleny za nepovolený provoz a za překračování limitů. V září 2005 bylo zahájeno správní řízení o zastavení provozu firmy. Po zásahu ministra Ambrozka a po dílčí změně zákona firma požádala o povolení k trvalému provozu. Následně bylo správní řízení cílící k zastavení provozu firmy přerušeno, a to opakovaně, neboť firma posléze stáhla žádost o povolení trvalého provozu a žádala o nový zkušební provoz. Kromě OS ZDZ se účastníkem několika řízení stal i pan Jiří Tužil, obyvatel jednoho z domů, nejvíce sužovaných následky provozu firmy. Toto je jen část z agendy, kterou sdružení okolo problému Kataforesis CZ s.r.o. vede. Zájemce o podrobnější zprávy či osobní kontakt zveme na veřejnou valnou hromadu občanského sdružení Za Dašice zdravější. Upoutávka bude uveřejněna zvlášť, v době přípravy článku jsme chystali datum Nemohu než zopakovat z březnových Ozvěn: To, čím jsou výrobky firmy Kataforesis CZ s.r.o. dobře konkurenceschopné na evropském trhu, přímo souvisí s tím, jak Vy, dašičtí občané, musíte, chtíc i nechtíc, vystavovat sebe i své rodinné příslušníky vlivu jejich technologie. To na Vás, Vašem zdraví a nepohodlí bohatne firma a její španělští vlastníci. Ministr Ambrozek zohlednil důležitost firmy jako zaměstnavatele a toho, kdo odvádí miliony do státního rozpočtu. Ale kdo tvrdí, že by v prostoru více vhodném, někde v průmyslové zóně mimo běžnou zástavbu, neplnila tyto cíle ještě lépe? Ing. Alena Janáková 6

7 Komentář k Ozvěnám 5/06 Zdá se, že jsem svým květnovým článkem ledaskoho podráždila. Pokud vznikl dojem, že doba povodní byla jediné dramatické období, kvůli kterému se objevuje nespravedlivá kritika a stížnosti, či připomínky obyvatel, není tomu tak. Své připomínky bych ráda uvedla na pozadí květnových Ozvěn. Občané mají právo být včas a pravdivě informováni o dění v obci. Jako důvod k pochvale vidím, že v Ozvěnách vyšly i články kritizující vedení obce. 1) Na druhé stránce jsou uveřejňována krátká shrnutí z jednání rady a zastupitelstva obce. Některé zprávy jsou krátké a stačí to. Jiné by naopak zasloužily rozšířit o podrobné informace v dalším článku. Ptám se, proč to není stávající běžná praxe? Nezdá se mi pravděpodobné, že v tak velké obci nemá vedení města na práci nic, o čem by občané chtěli být informováni. Tento názor by totiž nutně evokoval otázku, jak je to možné, když je tam tolik zaměstnanců placených za to, aby chod našeho města zabezpečilo. Pokud jde o témata vhodná k podrobnějšímu rozpracování, nabízí se například pro začátek tahle: a) plánovaná výstavba seniorského domu v bývalé farské zahradě, b) jednání ombudsmana Motejla ohledně provozu firmy KATAFORESIS CZ s.r.o. dne v Pardubicích, c) zajištění zimního úklidu v Dašicích, d) povolování kácení zeleně a dohled nad její novou výsadbou, e) činnost dobrovolných hasičů při povodních, f) krizový štáb v Dašicích a jeho činnost, g) úklid černých skládek, h ) nové kontejnery na odpad, dvoje čarodějnice v Dašicích, protipovodňová opatření... Témat je mraky, ale je jasné, že na zpracování musí být chuť, možnost sehnat si podklady a schopnost zpracovat je. A k tomu samozřejmě také čas. 2) Kam za dobrým pivem do okolí. Proti tomuto článku bych nenamítala nic, kdyby autor nezapomínal na články z pohledu své funkce více vhodné, viz výše. Snad jenom bych polemizovala s větou, že běžný život v našem městečku nevytváří až tolik výrazných událostí, o kterých by mělo být psáno. 3) Věděli jsme o ohrožení? První z kritických článků k průběhu povodní v Dašicích. Autorkou je paní Věra Vondroušová, obyvatelka Dašic z části na Babíně, řeku má přes silnici pod okny. 4) Povodeň ve škole článek ředitele školy, Mgr. Jaroslava Lohynského, člena redakční rady. Konkrétní článek o průběhu záchranného zásahu v majetku obce. 5) Čtvrtek aneb pohled jednoho občana na povodeň v Dašicích. Autorem je ing. Ladislav Štěpánek, bydlící v oblasti u parku. Součástí článku jsou jak kritiky, tak konkrétní návrhy, co je třeba udělat, aby se situace neopakovala nový návrh protipovodňového projektu, nezahajovat nové investiční akce a vybudovat protipovodňové hráze a bariéry, seznámit občany s činností havarijní komise a důležitými telefonními čísly. 6) Jak se žije v Dašicích březen Můj článek, obsahuje kritiku úklidu sněhu v obci v zimě, kritiku informovanosti, organizačního zvládnutí a 7 konkrétních otázek k povodním. 7) Ohlédnutí za posledním březnovým týdnem voda, lidé. Dva články od tajemníka obce ing. Jana Horského. Konkrétní údaje, o velké vodě v minulosti, o způsobu, jak se zpracovávaly informace na obci, o mimořádném jednání rady města, která plnila úlohu krizového štábu. Zrovna tato věta by zasloužila vysvětlení většího rozsahu kdo je tedy schován za krizovým štábem? Reakce na otázky v článku ing. Štěpánka. Oba články jsou věcné a fundovaně napsané, nebyly šity horkou jehlou. Pro vyhodnocení do budoucna si žádá připomínky a jiné reakce na povodně. Vysvětlil, proč obec nevyužila místního rozhlasu k informování obyvatel a souhlasí s názorem, že to nebyl nejlepší nápad. 8) Drobná reakce na můj 7

8 článek od místostarosty města, pana Vladimíra Stibora. Tento článek částečně reagoval na otázky, které nezpracoval ing. Horský. Místostarosta reaguje na přísnou paní učitelku v souvislosti s povodněmi. Tvrdí, že písek a pytle byly zajištěny a dobrovolníkům kromě spánku a odpočinku nic nechybělo. Bohužel jsou tato tvrzení pravdivá pouze zčásti. Blíže se tomuto tématu věnuji v polemice, uvedené na jiném místě. 9) Povodně v Dašicích autor Z. T. (Zdeněk Tužil?) krátce glosuje historické fotografie z povodní. 10) Velká školní akademie pozvánka. Minulá doplňovačka, Logo školy, Příprava školního vzdělávacího programu část II, Úspěšný střelec, Malý rybář a nová Doplňovačka. Pracovitým autorem je ředitel školy, Mgr. Lohynský. A teď celkové shrnutí. Tyto Ozvěny byly po dlouhé době nabité články. Hlavní témata byla dvě přestálé povodně a škola. Ty druhé jsou dalším důkazem, že život školy je důležitou součástí dašického života. Ale neměl by být tak dominantní částí článků uveřejněných v dašickém měsíčníku! Opravdu se nenajde více dopisovatelů? Opravdu vedení města nemůže napsat rozsáhlejší články na konkrétní obecní témata? Nikoho dalšího nic netrápí nebo všichni rezignovali? Pěkné léto. Ing. Alena Janáková Od 26. července 2006 do 8. srpna 2006 bude Městská knihovna z důvodu čerpání dovolené uzavřena. Knihovnice p. Havlovcová Vám všem přeje pohodovou dovolenou plnou sluníčka a těší se na Vás opět 10. srpna. Provoz na místních komunikacích Konečně přišlo jaro a sluníčko nás láká na vou značkou, která neinformuje o existenci Sadové zahradu. Snad každý touží vypít šálek kávy uprostřed rozkvetlé přírody v soukromí na zahradě. V Třebízského ulici nejsou dopravní značky ulice ulice, kde se nejvíce pohybují školáci. Bohužel o tuto radost nás stále více ochuzuje civilizace respektive provoz motorových vozidel. I po ale právo odvážnějšího a silnějšího. žádné. Zde velice často neplatí přednost zprava, místních komunikacích se prohánějí stále uspěchaní řidiči. Rychlost jejich auta je úměrná hluku, výhodné upravit parkování po jedné straně ulice V nové části ulice Jižní by bylo asi velice kterým otravují a znepříjemňují život celému okolí. a změnit stávající jednosměrku na jednosměrku pro motorová vozidla a provoz pro cyklisty Auto není jenom prostředek k dosažení lékařské pomoci, k obstarání nákupu, či k rodinnému v obou směrech soustředit do jednoho cca metrového pruhu, tak jako je tomu v Pardubicích Na výletu. Cizí auto znepříjemňuje lidem trávit klidně a nerušeně volný čas aj. Určité řešení bychom ale Slovanech. asi našli. Existují zpomalovací retardéry a vhodné Je jistě více obdobných míst v Dašicích. dopravní značení by také zlepšilo situaci. Zmíním Tyto úpravy nejsou sice zadarmo, ale jsou schopné zajistit příjemný a spokojený život obča- se o třech případech v Dašicích: V Žižkově ulici je již více než 23 nům, budou je více chránit před úrazem roků u čp. 161 značka Hlavní silnice se špatně uvedenou dodatko- Ing. Ladislav Štěpánek

9 Stolní tenis v Dašicích Je to již dva roky, kdy parta nadšených kluků od 37 let téměř do šedesátky založila ve sportovním klubu Sparta Dašice oddíl stolního tenisu a reprezentuje své město Dašice v regionálním přeboru druhé třídy. Ano, je to ta parta, kterou můžeme třikrát týdně v podvečer vidět šlapat na kolech do kasáren a po třech, čtyřech i pěti hodinách zpět (v již značně fyzicky utahaném stavu). Soutěž se hraje na podzim a v zimě od září do března. V prvém roce jsme podlehli,, nováčkovské dani a ani jednou jsme nezvítězili. Od jara do podzimu jsme náročně potrénovali a výsledek se dostavil. V soutěži 11 týmů jsme odehráli 20 zápasů, vždy s každým oddílem jednou doma a jednou venku a podařilo se nám celkem 4x zvítězit a 2x remizovat. Odpoutali jsme se od posledního místa o 7 bodů a v příštím roce chceme ještě výš. Jako každý malý sportovní oddíl ani my nemůžeme fungovat bez někoho, kdo pro tento sport žije, stará se o vše kolem a dokáže zorganizovat jak tréninky, tak i zápasy. A není to jednoduché. Zápas hrají 4 hráči a nás bylo pouze 6. Naše dobrá duše Radek Hořeňovský byl i nejúspěšnějším reprezentantem. Odehrál všech 20 zápasů a ze 100 utkání jich vyhrál 69. Z toho 14 ve čtyřhře společně s druhým nejlepším hráčem Václavem Touškem. V další dvojicí, která nejčastěji reprezentovala, byli Jan Foldyna a Jiří Štech, a když bylo potřeba, zaskočili Milan Novák a Tomáš Bidlo. Díky za reprezentaci města Dašice. Ať se Vám daří čím dál více. Ing. Jan Foldyna Dar dětem? V nedávných dnech se v Kulturním domě v Kostěnicích uskutečnila Akademie žáků Základní školy v Dašicích. Akce se nesla ve svěžím a moderním duchu a pedagogové i vystupující žáci odvedli velký kus práce a právem si zaslouží uznání. V souvislosti s touto akcí byl vydán i velký nástěnný kalendář s fotografiemi žáků jednotlivých tříd a jejich výtvarných prací. Se zájmem jsem si je prohlížel a hodnotil, než jsem dospěl ke straně, jíž vévodí logo hlavního sponzora akce firmy KATAFORESIS.CZ. Znechuceně jsem toto, jinak vcelku povedené dílo zavřel. Zaslouží si děti sponzora, který porušuje zákony, znečišťuje životní prostředí, a tím systematicky ničí jejich i naše zdraví, a pak se snaží vykoupit takovýmto odpustkem? Kdo mohl přijmout takové peníze? Uvědomil si, že svým činem dal ránu pod pás nejen všem lidem, kteří už značně dlouho činností firmy trpí, ale i těm, jenž se snaží tuto neúnosnou situaci zvrátit? Cožpak v sobě nemá tolik cti a hrdosti, aby na základě znalosti zmíněné kauzy této firmy preferoval zdravé životní prostředí pro obyvatele Dašic a nabídnutý sponzorský příspěvek s díky odmítl? V dané situaci totiž jakýkoliv dar určený škole, a tedy nepřímo městu, zavání určitou formou úplatku. Jiří Tužil Sponzorský dar Jsem rád, že Dašické ozvěny slouží občanům města i tím, že v nich zveřejňujeme názory, které jsou kritické. Vždycky budu zastáncem, aby redakční rada Ozvěn ve spolupráci s Městským úřadem se nikdy nechovala jako cenzor, který bude rozhodovat o tom, který článek se v Ozvěnách vytiskne a který ne. Jen někdy jsme v radě na rozpacích, zda je vhodné dopisovat si a vyměňovat si názory přes Dašické ozvěny, neboť není nad to, když se lidé sejdou a osobně si v klidu vysvětlí své názory! Tolik úvodem. Reaguji nyní na článek pana Jiřího Tužila Dar dětem? : Že pan

10 Tužil je přesvědčen, že sponzorování školy firmou Kataforesis CZ je, podle něho, nesprávné, je jeho názor, a já ctím právo, aby tento názor mohl veřejně vyjádřit! Co však mě na pana Tužila mrzí, je, že svůj názor prezentuje tak útočnou formou, zpochybňuje čest a hrdost člověka a podsouvá mu určitou formu úplatkářství. Jakoby pan Tužil byl snaživým žákem některých našich vrcholných politiků, kteří často jednají útočně a arogantně. Těch politiků, kteří se na toho, kdo má jiný názor, snaží navalit jakoukoli špínu. Což, pane Tužile, zvolit jinou formu, kterou sdělíte svůj názor. Formu, která neoslabí Vaše upřímné přesvědčení, ale která nebude zlá! Nedal by se Váš článek napsat kultivovaněji, např. takto?: V nedávných dnech se v kulturním domě v Kostěnicích uskutečnila Akademie žáků Základní školy v Dašicích. Akce se nesla ve svěžím a moderním duchu a pedagogové i vystupující žáci odvedli velký kus práce a právem si zaslouží uznání. V souvislosti s touto akcí byl vydán i velký nástěnný kalendář s fotografiemi žáků jednotlivých tříd a jejich výtvarných prací. Se zájmem jsem si je prohlížel a hodnotil, než jsem dospěl ke straně, jíž vévodí logo hlavního sponzora akce firmy KATAFORESIS CZ. Kalendář se mně jeví jako povedené dílo, ale jsem přesvědčen, že si děti takovéhoto sponzora nezaslouží! Podle mého názoru uvedená firma porušuje zákony a znečišťuje životní prostředí, a tím systematicky ničí zdraví lidí včetně dětí. Zaslouží si děti takového sponzora? Rozhodnutí přijmout peníze od takového sponzora se mně jeví jako nevhodné. Myslím si, že toto sponzorství se ve svém důsledku obrací proti lidem, kteří už značně dlouho činností firmy trpí. Obrací se i proti těm lidem, kteří se snaží neúnosnou situaci zvrátit. Pan Tužil ve svém původním příspěvku nikoho nejmenuje. Sám však vím, že v první verzi svého příspěvku moje jméno, jako ředitele školy, uvedl. Ale i z kontextu jeho druhé verze, která je otištěna v těchto Ozvěnách, je patrné, že opravdu napadá ředitele dašické školy. Sám tedy ještě k původnímu článku pana Tužila dodávám: Nevím, zda byl pan Tužil přítomen školní akademii ZŠ Dašice v Kulturním domě v Kostěnicích. S uznáním však hodnotí celé vystoupení a i to, že žáci a pedagogové odvedli velký kus práce. Touto cestou mu za jeho ocenění děkuji a jsem rád, že není sám, neboť kladné hodnocení celé akce se ke mně dostává z různých stran. Ze strany veřejnosti jsou také velice příznivé názory na školní kalendář, který jsme vydali poprvé. Kalendář bychom nemohli vydat bez finančních prostředků, které naší škole věnovali sponzoři. Je jich celkem 13 a firma Kataforesis CZ z Dašic svým sponzorským darem pokryla polovinu nákladů na výrobu školního kalendáře a nákladů na školní akademii. Stala se tak logicky generálním sponzorem těchto školních aktivit. Žádná z firem, ani firma Kataforesis, se nesnažila svým sponzorským darem, jak pan Tužil uvádí, vykoupit se takovýmto odpustkem! U všech sponzorů se jednalo o nezištnou pomoc naší škole. Kdyby pan Tužil jenom tušil, co práce se skrývá za přípravou, jak školního kalendáře, tak školní akademie, jistě by nemusel znechuceně zavírat školní kalendář, kde jsou pozoruhodné výtvarné práce našich dětí, jen kvůli tomu, že je jedním ze sponzorů uvedená firma. Do kauzy Kataforesis versus Občanské sdružení Dašic jsem zasvěcen jen jako pozorovatel a častý host veřejných zasedání městského zastupitelstva. Oceňuji práci výboru Občanského sdružení, které ve spolupráci se zastupiteli města dělá vše proto, aby životní prostředí v Dašicích nebylo ohrožováno. Jsem však přesvědčen, že je nesprávné odsoudit přijetí sponzorského daru od zmiňované firmy na akce, které přinášejí radost hlavně dětem, rodičům a další veřejnosti a odmítám tak vyhra- 10

11 něný a ostrý názor, že bych se měl dopustit rány pod pás, jak to ve svém příspěvku kategorizuje pan Tužil! Zmiňovaná firma jistě platí nemalé daně, ze kterých má prospěch celá společnost. Nyní z jejího sponzorství škole mají prospěch děti, rodiče a další veřejnost. Jistě čtenáři vědí, že např. firma Synthesia Semtín má se znečišťováním životního prostředí také problémy, a přitom je velkým sponzorem mnoha akcí v Pardubicích a okolí! Tímto přirovnáním však nechci ospravedlňovat žádnou firmu, která poškozuje životní prostředí a údajně nedodržuje zákony. Na závěr mého článku snad ještě jedna, spíše už osobní záležitost, o které jsem zvažoval, zda ji vůbec v tomto příspěvku uvedu. Jestliže si však uvědomím smysl posledních dvou vět článku pana Tužila, považuji za potřebné se vyjádřit: Neotírejte se, pane Tužile, ani o mou čest, ani o mou hrdost a už vůbec mně nepodsouvejte něco, co podle Vás, zavání úplatkem! Jistě budeme mít dost možností vysvětlit si v klidu osobně své názory, aniž bychom si museli dopisovat přes Dašické ozvěny. Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel ZŠ Dašice Dašickému nohejbalu je 30 V roce 1976 se v hostinci Na Ostrově při vý hokejista Sparty, který po vojně v Dašicích přestoupil do pardubického Dynama, jehož barvy hájil guláši uskutečnila ustavující schůze oddílu nohejbalu. Přítomni jsou Vladimír Hruša a jeho syn Ivan, několik let), dále pan Bartoška, otec známého ing. Jirka Jelínek, Láďa Pulpit, Hercig, Čermák, herce. Ti pak odpoledne dohrávali dopolední výsledek při hře v karty. Kudrna, a další. Nohejbal se hrál již předtím na hřišti pod vodárnou, ale oficiální soutěže se hrají Mužstvo během let bojovalo dvakrát o postup do vyšší soutěže. Hráči rádi vzpomínají, jak až na asfaltových kurtech. Je nutné se zmínit o jednom ze zakladatelů pomáhali některým mužstvům v bojích o záchranu dašického nohejbalu, Vladimíru Hrušovi. Byl dlouholetou oporou mužstva kopané, útočníkem s vý- se jezdilo na kole, zpáteční cesta se využívala ke či o postup. (Nebylo prý to zadarmo.) Na zápasy bornou hrou hlavou, záložníkem podporujícím útok zhodnocení utkání v některé zájezdní hospodě při i obranu. Bývalo ho plné hřiště a pamětníci vzpomínají na jeho Hoši, makáme!. Fotbal hrál do V polovině devadesátých let přicházejí hráči cestě. svých čtyřiceti let, do padesátky hrál i odbíjenou, současného kádru: bratři Bidlové, Chmelař, Bořek, a tak je logické, že ani u nohejbalu nemohl chybět Halíř, Kučera, Šůra a další. a odehrál i oficiální zápasy. I nadále je nohejbal tradičním sportem v našem městečku. Také letos hraje NC Sparta Dašice V nohejbalu se hrál okresní přebor, v té době 3. soutěž. Pořádaly se pravidelné posvícenské turnaje i za účasti ligových mužstev (Dukla Písek, censké turnaje. Po odchodu některých hráčů do okresní soutěž, jezdí na turnaje a pořádá posví- Mladá Boleslav, TMS Pardubice aj.) Hrálo se o putovní pohár ředitele OZS Karla Havlíčka. Rekordní je však stále složitější vůbec sepsat soupisku. penze nebo přestupu klíčových hráčů do Mnětic účast byla 32 mužstev. Zajímavé bylo, že v některých dnech dopoledne opanovali hřiš- reprezentovat ve sportu a starší mají čím V této uspěchané době mají mladí jiné zájmy než tě i zajímaví senioři: Vladimír Hruša, dál méně času. Bylo by ale škoda, aby primář MUDr. Kleisl, MUDr. Jelínek, došlo k zániku tohoto sportu, který Smolík a Zbyněk Kuna (bývalý ligo- slaví letos neuvěřitelné 30 výročí. 11

12 Něco z výsledků: okresní přebory trojic dne 20. května, hřiště TJ Dynamo Pardubice, počet družstev osm. 1. Rotr Roman Musil, Leoš Bachura, Miroslav Pilát 2. Dašice Jaroslav Šplíchal, Karel Kučera, Karel Bidlo (dnes hráči Mnětic) 3. Mnětice Petr Pikal, Martin Dvořáček, Jaroslav Štika Zájemci o tento sport se mohou přijít podívat na mistrovské utkání nebo trénink, popř. volat pro více informací. Tabulka po polovině jarního programu: Družstvo celkem Body 1 Hůrka Trnová B Jesenčany Nemošice Borek B Slavoj KH B Dašice Olympik B Holice B Čeperka B Kučerka Robert Šůra, s použitím textu z publikace Dašice - historie města II Zvládnuté povodně? Polemika k článkům minulého čísla. hlavní či nedejbože jedinou jejich složkou!! Trvám na tom, že v organizačním zvládnutí povodní byly velké rezervy a tento názor odů- pytle a koordinoval práci okolo. Později veřej- d) Zajišťoval v předstihu potřebnosti jako je písek, vodním. Vedení obce mělo k dispozici potřebné ně nabídl vysoušeče (opakovaně rozhlasem!!) údaje jak plyne i z článků ing. Horského. Vedení potřebným k zapůjčení. informace mělo, tak mělo managovat, tedy e) byl by v brzkém a kvalitním kontaktu s kvalifikovanými pracovníky Vodovodů a kanalizací, řídit a zajistit minimálně to, aby byl zabezpečen po dobu stupně ohrožení na řece Loučné chod trvalého řídícího štábu na obci. Ten by zajišťoval, podle s nimi. aby se nestalo, že nepracují čerpadla!!! A nejen obyčejného selského rozumu, aby: f) Měl připravenu variantu pro situaci, že někde a) byla na obci, na telefonu, stálá informační služba a mimo jiné cca 2x denně informovala o stá- Pokud jde o již citované písek a pytle, ještě bude třeba některé obyvatele evakuovat. vajícím stavu a očekávaném vývoji hlášením ve čtvrtek dopoledne žádný písek místního rozhlasu, a pytle zajištěny nebyly (to už byla voda v parku). b) shromažďoval, vyhodnocoval a dále zpracovával údaje, středu i ve čtvrtek dopoledne), že tuto službu obec Občané se po nich sháněli a bylo jim sděleno (ve c) staral se o aktivní složky (hasiči, písek a pytle, nezajišťuje. Nejen vlastníci jedné z nejohroženějších zahrad (u Hrubanů) si pro písek jeli sami. dobrovolníci ) a řídil a koordinoval jejich činnost!! To, že jezdím kolem vody a ukazuji graf Zajištění stravy a pití pro dobrovolné hasiče těm, co tam bezmocně čekají, je chvályhodné, zpočátku výrazně pokulhávalo. To cituji je. ale nachází se na nižší úrovni řídícího Jistě existují dašičtí spoluobčané, procesu, než by se od dotyčných kteří dávají vedení obce známku chvalitebnou (2) za zvládnutí povod- zúčastněných čekalo (a za který jsou placeni)! Nemělo by to být ní. Budou existovat i tací, kteří se 12

13 a Jakub Vajer ze 6.A, kostěničtí Vít Novák ze 7.A, Vojtěch Dokonal z 8.A a Leoš Kučera z 9.B. Dále dašičtí osmáci Petr Vencl, Michal Štok a slečny Denisa Szabová a Nikola Samková. Objevili jsme a uklidili zbytky z několika rušených osobních vozů - skla, gumová těsnění, drobné či větší umělohmotné části, sedadla a nádoby s olejem, také autobaterii. Vedle toho oblečení, zbytky příze a boty, ledničku, 10 pneumatik z traktorů či nákladních aut, kusy starých koberců. V jednom místě injekční stříkačky, kusy molitanů, jinde hromadu sklenic s marmeládami, zavařenými okurkami, pečlivě svázaným balíčkem novin do sběru, pozůstatky z chovu prasat a zbytky doma nakládaného zelí. Dokonce téměř použitelnou zelnou hlávku, která signalizovala, že pečlivý občan vyklízel nepořádek teprve nedávno. Proč jej asi nevyhodil do popelnice? Fascinující byly 4 velké umělohmotné nádoby od nebezpečných chemických přípravků s odřezanými vršky (byly prázdné). Všechny byly z výroby firmy Henkel a jedna z nich se používá ke konzervaci povrchu hliníku. Jak se tyto nádoby sem dostaly? Na skládce se povalovaly druhým rokem, od doby výstavby v Jižní ulici. Kbelíky s maltou a hromady suti také svědčily o souvislosti se stavebním ruchem v okolí. V areálu na území, jehož vlastníka jsme nezjišťovali, bylo v mibudou rozhodovat mezi dobrou (3) a dostatečnou (4). Odpovídá to statistickému rozložení a není to podstatné. Za alarmující ale považuji to, že se v poslední době setkávám stále častěji s názorem: Kdybych měl(a) kam, tak se z Dašic odstěhuju!!!! Zalila nás mnohé voda, ač od ní bydlíme značně daleko, protože bylo vody mnoho. Možná také proto, že nepracovala kanalizace, neboť si někdo včas nevšiml, že jsou vypnutá čerpadla. Snad také proto, že nefungovala informovanost a možná i z jiných důvodů. Toto je třeba zkoumat a ze zjištěného vyvodit důsledky. Kdo jiný, když už ne ani představitel místních vysokoškoláků (schválně nepíšu inteligence) by měl reagovat na to, co vidí jako evidentní chyby v řízení? Vždyť následky neseme všichni! A pomíjím, že ta činnost je plně hrazena z našich daní a je tedy obecným zájem, aby byla co nejvíc kvalitní! Ing. Alena Janáková Úklid části černé skládky za bývalými jatkami V loňském roce jsme se žáky nynější 8.A mapovali černé skládky v Dašicích a v blízkém okolí. Nebylo jich málo. Z reakcí dětí bylo zřejmé, že jsou ochotné přiložit ruce k dílu. Ve slunečnou sobotu 13. května se sešla k brigádě na úklidu okolí potoka v oblasti za bývalými jatkami a nyní areálem stavebnin pana Hladíka skupina školní mládeže a pár dospělých. Jejich cílem bylo původně uklidit nepořádek přinesený letošní velkou vodou, ale nakonec jsme likvidovali starou skládku, roztahanou na dost velkém území. Děti byly poučeny o možném nebezpečí, vybaveny rukavicemi a připravená lékárnička naštěstí zahálela. Při přípravě akce jsme se nejprve obrátili bez úspěchu na pana Matúšů ze Svazku obcí Loučná em o pomoc či radu. Asi tam nefungoval, nikdo se neozval. Následně jsme požádali dašické vedení o přistavení kontejneru. Nebyli jsme úspěšní, protože kontejner byl v té době třeba na svoz odpadu. Pracovali jsme tedy s pytli, což nebylo vzhledem k různorodosti a velikosti odpadu to ideální. Zakoupili jsme pevné pytle a taktéž pevnější rukavice, s gumovými rukavicemi nám vypomohla škola, také s několika igelitovými pytli. Žáky školy, kteří zaslouží pochvalu nejen ze školy, ale i od vedení města, byli dašičtí Dan Buchtele 13

14 nulosti vyhozeno četné traktorové obutí (v jedné z pneumatik roste již vzrostlý strom, typuji jej na stáří let, kdy v objektu byla výkrmna prasat původního JZD) a čeká tam na úklid více ložisek stavebního odpadu. Po vykonané práci jsme se s dětmi pustili do opékání zasloužených buřtů a na místě ponechali k odvozu pro technickou četu 25 pytlů s nepořádkem a 10 pneumatik. Je to úctyhodný výkon!!! V pondělí již byl shromážděný odpad svezen. Toto byla jedna z mnohých skládek v okolí, která čekala na sanaci. Za likvidaci skládek na svém území zodpovídá obec a o této skládce se ví hromadu let. Po našem zásahu tam zůstal stavební a jiný odpad, k jehož odklizení je již nutná mechanizace. Chvályhodný čin mládeže by mohl vyprovokovat k akci zodpovědné činitele. Snad se do toho někdo kompetentní pustí!! Doufám, že se najdou obecní fondy, které finančně zaangažovaným dospělým proplatí náklady na zakoupené vybavení a následné občerstvení účastníků. Pan Roman Fischer akci dokumentoval a přikládá pár tématických obrázků. A jednu neuvěřitelnou aktualitu na závěr. V parku těsně u východu směrem k jatkům se občas objeví v trávě nový komunální odpad. Někteří pečliví usoudí, že si musí doma uklidit, a mají buď žádnou nebo plnou popelnici, odvezou tedy svůj nepořádek na nějaké veřejné místo. Tentokrát jeden starší muž (v minulosti vícekrát spatřen, jak míří s kárkou či kolem k místům, kde se posléze nějaký nepatřičný nepořádek objevil), činil následující. Sekerkou vytloukl sklo ze starých oken, toto sklo naložil a v parku ho metr vedle cestičky vyklopil do již dost vysoké trávy. Přivezl také jiné poklady biologický odpad, PET lahve se zbytky organických látek, nějaký popel A snad nechtěně vyklopil část tohoto, společně s oním sklem, také na cestičku. Takže jak pěší chodci, tak cyklisté, užívající cestičku, byli náhle ohroženi nečekaným nebezpečenstvím. Dotyčný muž po výzvě za několik dnů sklo po sobě odklidil (z větší části). Doufám, že mu ta nepříjemná práce byla dostatečným ponaučením. Přesto si tam dejte při chůzi či jízdě na kole raději pozor! Ing. Alena Janáková 14

15 J A K D Á L S V O D O U Příběh společnosti Veolia píší statisíce lidí již více než 150 let Je to příběh o podnikavosti a síle lidského ducha, o odpovědnosti vůči lidem a životnímu prostředí, o neustálém hledání nového, o soudržnosti a vzájemné pomoci, o silné touze být stále lepším. Libor Machan, ředitel vzdělávacího a vědeckovýzkumného centra Veolia Voda Veolia Voda Veolia Voda, součást divize Veolia Environnement, je světovou jedničkou v poskytování služeb v oblasti výroby a distribuce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Tyto služby poskytuje 110 milionům obyvatel a průmyslových podniků ve více než 56 zemích světa. Veolia Voda Česká republika je největší společností na českém vodohospodářském trhu. Poskytuje kompletní služby spojené s výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod, delegované řízení vodohospodářských zařízení, dodávku systémů pro úpravu a čištění vody a v neposlední řadě také engineering, koncepci a realizaci systémů. Veolia ve východních Čechách Společnost VEOLIA VODA Česká republika považuje region východních Čech jednoznačně jako svou nejvýznamnější prioritu dalšího rozvoje. Od roku 2003 provozujeme biologickou čistírnu VEOLIA VODA ČR, a. s. se stala vítězem poptávkového řízení na vstup strategického partnera do společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. Součástí nabídky je zajistit pomoc při financování současných i budoucích investičních potřeb společnosti VAK Pardubice, a.s. tak, aby nebyly zatíženy rozpočty měst a obcí: nákup biologické ČOV od společnosti Aliachem 485 mil. Kč projekt kohezních fondů EU Labe-Loučná z toho potřeba VAK rekonstrukci biologické čistírny odpadních vod 481 mil. Kč v případě realizace projektu firmy Myllykoski odvádění a čištění odpadních vod z papírny společnosti Labe Papír Opatovice cca odpadních vod Semtín, na které jsou také čištěny odpadní vody z aglomerace města Pardubice a od října 2005 jsme převzali provoz vodovodů a kanalizací od společnosti VAK Hradec Králové. Tato naše tříletá každodenní přítomnost v kraji nám umožnila velmi podrobně prostudovat a zmapovat veškeré provozně technické aspekty koncepce vodovodů a kanalizací na Pardubicku, zejména s ohledem na existenci společného regionálního systému zásobování pitnou vodou prostřednictvím Vodárenské soustavy Východní Čechy. Služby odběratelům Hlavními zákazníky společnosti Veolia Voda Česká republika jsou města, svazky obcí a průmyslové podniky. Na 1100 měst a obcí České republiky svěřilo společnosti Veolia Voda provoz vodohospodářské infrastruktury. Partnerství s těmito subjekty je navazováno na základě provozovatelských smluv a Veolia Voda Česká republika v rámci tohoto obchodního vztahu zaručuje svým partnerům nejen stabilní cenu vody, ale i vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Orientace na zákazníky Společnost klade velký důraz na 630 mil. Kč zlepšování služeb a orientaci na 223 mil. Kč zákazníky. V žádné z našich dceřiných společností nechybí zákaznické centrum, jehož prostřednictvím se sjednávají smlouvy, vyřizuje se 400 mil. Kč fakturace či reklamace. Cílem společnosti je prostřednictvím kvalitní a profesionální práce svých zaměstnanců poskytovat stále lepší služby a přizpůsobovat se novým trendům. Do této strategie zapadá zejména zprovoznění call center. V současné době je např. pražské call centrum již v běžném provozu a měsíčně vyřídí kolem dotazů. Tato moderní služba umožňuje zákazníkům prostřednictvím telefonu vyřídit vše potřebné. Zkušení operátoři poskytují odpovědi na dotazy v oblasti fakturace, kvality vody, odečtů, poruch na vodovodním řadu atd. Do budoucnosti společnost směřuje k vytvoření společného call centra pro všechny zákazníky skupiny Veolia Voda Česká republika. Chceme znát názory zákazníků O tom, že máme jasnou představu o zákazníkovi a umíme mu naslouchat, svědčí i výsledky průzkumu spokojenosti zaměřeného na všechny typy zákazníků. Prostřednictvím externí společnosti jsme se ptali zákazníků ve všech regionech, kde působíme. Celkové výsledky průzkumu jsou velmi pozitivní. Míra spokojenosti s poskytovanými službami je na velice vysoké úrovni (88 %). S kvalitou pitné vody vyslovilo spokojenost 85 % našich zákazníků.

16 Výsledky parlamentních voleb v Dašicích Voličů v seznamech vydané obálky účast v % odevzdané obálky platné hlasy , č. strana platné hlasy % 10 Česká strana sociálně demokratická Občanská demokratická strana Komunistická strana Čech a Moravy Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová Strana zelených SNK Evropští demokraté Nezávislí Nezávislí demokraté (předseda Vladimír Železný) Strana zdravého rozumu Právo a Spravedlnost Pravý Blok Moravané Strana rovnost šancí Umíme si ještě hrát? Tak to je název pro letošní dětský tábor. Po roce zdravím všechny rodiče a opět jim nabízím využití našeho tábořiště v Proseči u Skutče, které vidíte na obrázku. Název jsem zvolila záměrně, protože čím víc pracuji s mládeží, tím víc získávám pocit, že bez počítače či mobilního telefonu nemohou být ani den. Proto jsem sestavila čtrnáctidenní tábor složený jak ze zábavných her a soutěží, tak i z naučného programu. Vše je ale podáno hrou, a to i pro ty nejstarší! Těšit se můžete na zcela nový vůdcovský tým, se kterým si určitě užijete mnoho legrace. Všichni se na Vás velice důkladně připravují, aby zahájení prázdnin naším táborem bylo co nejpříjemnější. A doufám, že na něj budeme vzpomínat pouze v dobrém a s úsměvem! Na všechny se těší vůdce tábora Majka Cachová a hospodář tábora Josef Pařízek s manželkou, která se opět ujme táborové kuchyně. JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko RUBÍN, Staré Hradiště 121, Staré Hradiště, tel.:

17 Vycházející žáci ZŠ Dašice Jako každým rokem, tak i letos dospěli nejstarší žáci naší školy k tomu, aby se spolu se svými rodiči již pevně rozhodli o jejich další cestě za vzděláním. Rozhodnutí však nestačí, bylo nutné uspět v přijetí na zvolenou školu! Celkem se jednalo o 39 žáků z 9. tříd a 1 žáka z 8. třídy. Žáci se zúčastnili rozmísťovacího řízení přijímacích zkoušek a pohovorů. Ze čtyřiceti vycházejících žáků se 34 z nich dostalo na zvolené střední školy a učiliště hned v prvním kole. Pět žáků bylo přijato v následném kole na jinou střední školu, či učiliště a jedna žákyně byla v druhém kole přijata na to samé učiliště, ale do jiného učebního oboru. Následné tabulky přehledně vypovídají o umístění našich žáků: Zastoupení studijních a učebních oborů čtyřleté studijní a učební obory s maturitou učební obory bez maturity Zastoupení jednotlivých škol škola, SOU počet SOŠ, SOU, Poděbradská 94, Pardubice 5 SOŠ obchodu a služeb Choceň 1 SOU plynárenské Pardubice 3 SOŠ informatiky a spojů, SOU Kolín 1 OU a Praktická škola Chroustovice 2 SOŠ stavební a SOU stavební U Rybitví, Pardubice 4 Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí 2 SPŠ a SOU automobilní Holice 2 Gymnázium Holice 3 SOŠ Pardubice, Gorkého Obchodní akademie Chrudim 1 Labská hotelová škola a SOU, Pardubice 2 SPŠ potravinářské technologie Pardubice 3 Gymnázium J.K.Tyla Hradec Králové 1 SOŠ cestovního ruchu Pardubice 1 Střední zahradnická škola, SOU a OU Litomyšl 2 SOU technické Přelouč 1 SPŠ strojnická a VOŠ Chrudim 1 Obchodní akademie Pardubice 1 Střední zdravotnická škola Chrudim 1 SOŠ elektrotechnická a strojní a SOU Pardubice 1 Jazykové gymnázium Skuteč 1 celkem 40 žáků Přeji všem vycházejícím žákům, aby se jim v nových školách a učilištích dařilo! Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel školy 17

18 minulá doplňovačka tajence se skrýval objekt, jehož služeb využívají zájemci z řad dětí i dospělých. 9 Š Mgr. Jaroslav Lohynský 4 5 K O V 8 O B O T L 3 E D 6 E N T C N K N Í Ř N Í O I J 11 2 E Í D M S Í N 1 D B P R E O D 10 A K E Í A U N V E T J P K 15 A V Z S Ž S 7 Ý L Ř I 12 R I H M Ě S T S K Á K N I H O V N A E T K O T É N U A T N O L N É U V H Č R A Í Í N H Š O O U T K Ř Á O K O A A L R V E L Í N S K Ý 1

19 Doplňovačka V tajence se skrývá jméno a příjmení známého rodáka ) Název ulice (inspirovaný světovou stranou). 2) Značka piva, jehož reklama je umístěna na budově Restaurace radnice. 3) Orgán složený z pěti členů městského zastupitelstva. 4) Částečně zasáhla i naše město koncem března tohoto roku. 5) Jaké číslo dostaneme, když od deseti odečteme počet ulic, jejichž název začíná písmenem H? 6) Akce, kterou ZŠ uspořádala v Kulturním domě v Kostěnicích. 7) Příjmení lesního správce dašického velkostatku, odborný publicista (zemřel v Dašicích 10. února 1909). 8) Název Katolické hospodářské besedy (zlomkovitá korespondence o tomto spolku pochází z let ). 9) Název ulice (po historickém vojevůdci). 10) Je objem dašického vodojemu větší nebo menší než 2000 m 3 vody? 11) Vytváří v našem městě ostrov. 12) Číslo, které dostaneme, když od sedmi odečteme počet lékařů (lékařek), kteří v Dašicích pečují o naše zdraví v ordinacích. 13) Kde se v našem městě uskutečnily ve dnech 2. a 3. června volby do parlamentu? 14) Křestní jméno tajemníka Městského úřadu. Přeji příjemnou chvilku při luštění! Mgr. Jaroslav Lohynský 19

20 společenská rubrika v měsíci červnu slaví narozeniny 7. června Helena Ryšinová Dašice 8. června Jiří Jelínek Dašice 11. června Antonín Manda Dašice 13. června Květoslava Hodoušová Dašice 17. června Pavel Šimek Dašice 20. června Zdenka Čermáková Zminný 20. června Pavel Kubelka Dašice 22. června Marta Hüwnerová Dašice 22. června Zdeněk Brachánek Dašice 23. června Věra Jirušková Dašice 24. června Bohumila Jozífová Dašice 27. června Miloslava Bodláková Dašice Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, osobní pohody a radosti ze života! PoZnáváTe? Na fotografii májové rubriky POZNÁVÁTE byla malá Renatka Daňková. Dnes, místně řečeno Kubátku, učitelku zdejší mateřské školy, všichni dobře znají. Dle dostupných informací bych to v úspěšnosti poznání ohodnotil tak padesát na padesát. opustili nás 30. dubna Václav Petlan 8. května Josef Šprojcar 10. května Jindřiška Knollová 11. května Anežka Horáková 12. května Miroslav Hendrych 18. května Marie Taichová V tomto vydání vám k přemýšlení představujeme dvouletého drobného hošíka, z něhož po mnoha letech vyrostl dost přescentový chlapák. Jako nápovědu bych jenom řekl, že kromě dobrého pivka má moc rád muziku, sám dokáže na harmoniku pěkně zahrát a jakoukoliv společnost svým hudebním podáním skvěle pobavit. VlaS. 0 dašické ozvěny, měsíčník vydávaný pod evidenčním číslem MK ČR E-12579, vydává: Město Dašice, Komenského 25, Dašice v Č., IČO , redakční rada: Ing. J. Horský, Mgr. J. Lohynský, V. Stibor (VlaS), foto: V. Stibor, R. Fischer, L. Morávková grafická úprava: R. Pátková, tisk: Pardubická tiskárna Silueta, s.r.o., vydání číslo: 06/2006, vychází: v Dašicích , ceník inzerce: 1 strana: 320 Kč, 1/2 strany: 160 Kč, 1/4 strany: 80 Kč, příjem objednávek inzerce a příspěvků: podatelna Městského úřadu Dašice, tel.: , fax: , cena výtisku: 5 Kč.

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války Vážení občané, Zpravodaj č.2 Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 27.4.2015 V příštích májových dnech si připomeneme 70. výročí ukončení 2. světové války. Byl to nejstrašnější konflikt v dosavadních dějinách

Více

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané,

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané, Ročník 19 Číslo 9 Slovo starostky Vážení občané, Před nějakým časem jsme pořádali sbírku pro povodní postiženou obec Putim. Děkuji všem, kteří přispěli a prokázali, tak svoji solidaritu a dobrou vůli.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - platný cestovní doklad ( jen pokud jej má) - osvědčení o státním občanství

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod.

Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod. Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Miroslav Hovjacký,

Více

Téma Obecní vodovod VI/2015

Téma Obecní vodovod VI/2015 VI/2015 Téma Obecní vodovod V posledních letech se staly nedostatek a kvalita pitné vody našeho obecního vodovodu problémem číslo 1 v naší obci. Počet obyvatel a tudíž i spotřeba se pomalu ale jistě stále

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ičo: 00576093 MK ČR E 22256

Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ičo: 00576093 MK ČR E 22256 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice č. II./02/2016 USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ičo: 00576093 MK ČR E 22256 SHRNUTÍ MIMOŘÁDNÝCH KOMUNÁLNÍCH VOLEB V

Více

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, p.marie Procházková, Ing.arch.Jan

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. PARDUBICE září 2014 květen 2015

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. PARDUBICE září 2014 květen 2015 XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICE září 2014 květen 2015 Krajské olympiády se zúčastnilo: 46 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 32 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.296 startujících Regionálních

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, březen 2007 číslo: 2 Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, jelikož odezvy, které jsme zaznamenali na náš první Studenský občasník, byly kladné, máme tu pro Vás druhé vydání,

Více

Co přinesl čas - leden 2011

Co přinesl čas - leden 2011 Co přinesl čas - leden 2011 Vzhledem k tomu, že nevydáváme žádný časopis o naší činnosti, rozhodli jsme se Vám přiblížit každodenní činnost práci v úřadu, zastupitelů, zaměstnanců či jiné podněty, které

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 30. 7. 2012 v 18,00 hod. Počet přítomných členů dle prezenční

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Kronika obce sytno 2002

Kronika obce sytno 2002 Kronika obce sytno 2002 1. 0 Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1.Významná životní výročí 75 let Zdvořanová Marie 65 let Bouzková Vlasta, Bukovská Marie,Veber Martin 60 let Hanzalová Jaroslava, Palmová Anna

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2007

V Ř E S K O V Á K leden 2007 V Ř E S K O V Á K leden 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám úvodem popřál hodně štěstí a zdraví v letošním roce. Přejme si, aby letošní rok byl pro obec rokem, ve kterém se podaří

Více