KUNOVJAN. Městský zpravodaj ročník 25. I. KRÁLOVSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v Areálu Jízdy králů Kunovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUNOVJAN. Městský zpravodaj ročník 25. I. KRÁLOVSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v Areálu Jízdy králů Kunovice"

Transkript

1 Číslo: 8/2015 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 I. KRÁLOVSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v Areálu Jízdy králů Kunovice

2 Přečtěte si: Školní aktuality str. 4-5 Jaroslav Hlaďo str. 6 První vzlet nové L 410 str. 7 Cihelní drážka v Kunovicích str. 8-9 Městská knihovna str Domácí péče s Kunovjany str. 15 Handrláček v Německu str. 16 Záhady kolem jízdy králů str. 17 Děcka z Kunovic str. 18 Sportovní aktuality str. 19 KUNOVJAN, městský zpravodaj Vydavatel: Město Kunovice IČ: nám. Svobody 361, Kunovice tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Grafika: Jakub Mičovský Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E Náklad: výtisků Vychází měsíčně 12 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Uzávěrka redakčních příspěvků do příštího čísla 7. září 2015 Vybráno z usnesení 11. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: příspěvky města Kunovice (pololetně) na II. pololetí 2015 výpůjčku Slovácké búdy pro taneční centrum LAYLA, o. s., se sídlem Úvoz 1554, Kunovice, IČ , od do pro soustředění Příkazní smlouvu mezi městem Kunovice a firmou Ing. Zdeněk Křiva ZK servis, Svatojiřské nábřeží 1208, Uherské Hradiště, IČ , na zajištění technického dozoru během realizace akce Zlepšení energetické náročnosti víceúčelové haly Kunovice hrazeného z prostředků Evropské unie, Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání a reklamní plochy mezi městem Kunovice a LEICON MSL, s. r. o., Panská 25, Kunovice, v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemků mezi městem Kunovice a Ing. Václavem Talákem, Staré Město, na pronájem (pacht) části pozemku p. č. 5236/4 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků mezi městem Kunovice a Jaroslavem Ondruškem, Uh. Hradiště-Mařatice, na pronájem (pacht) části pozemku p. č. 5236/4 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště Smlouvu o pachtu části nemovitých věcí části pozemku p. č. 5236/4 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice a Antonínem Stodůlkou, Staré Město Smlouvu o pachtu části nemovitých věcí části pozemku p. č. 5236/4 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice, Aloisem Němcem, Staré Město, a Vlastimilem Kučerou, Staré Město Smlouvu o pachtu části nemovitých věcí části pozemku p. č. 5236/4 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice a Josefem Valentou, Staré Město Smlouvu o pachtu části nemovitých věcí části pozemku p. č. 5236/4 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice a Ludmilou Malinovou, Staré Město Smlouvu o pachtu části nemovitých věcí části pozemku p. č. 5236/4 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice a Ludmilou a Josefem Burešovými, Staré Město Smlouvu o pachtu části nemovitých věcí části pozemku p. č. 5236/4 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice a Petrem Šváčkem, Staré Město Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání mezi městem Kunovice a KAFKA a, spol. s r. o., Zlín, Klabalská I/420, na umístění nápojových a prodejních automatů Smlouvu č. SML /518 o dodávce vody a odvádění odpadních vod v Areálu Jízdy králů Kunovice uzavřenou mezi městem Kunovice a firmou Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č uzavřenou mezi městem Kunovice a E.ON Energie, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, pro odběrné místo Na Záhonech č na parcele 2408/47, Kunovice BERE NA VĚDOMÍ: zprávu o stavu vyřizování peticí a stížností za 1. pololetí 2015 informaci o přestupkovém řízení za 1. pololetí 2015 zprávu o plnění úkolů Městské policie v Kunovicích za 1. pololetí 2015 UKLÁDÁ: paní Petře Palečkové připravit všechny potřebné podklady pro uzavření darovacích smluv a poukázání finančních prostředků žadatelům, kterým RM schválila příspěvek města (pololetně) ZVEŘEJŇUJE: záměr města na převod nemovitých věcí pozemků p. č. 2449/3 o výměře 596 m 2, p. č. 2449/4 o výměře 597 m2, p. č. 2449/5 o výměře 599 m2 a p. č. 2449/6 o výměře 586 m 2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na výstavbu čtyř rodinných domků v ul. Luční záměr města na výpůjčku části nemovité věci pozemku p. č. 3249/37, na kterém je umístěn mokřad SChůze rady města: 17. září 2015 a 8. října 2015 Zasedání zastupitelstva města: 10. září 2015 Strana 2 2/2015

3 Partnerství přes oceán UPOZORNĚNÍ Městský úřad Kunovice, odbor finanční, upozorňuje občany, kteří dosud nezaplatili dlužné poplatky za svoz komunálního odpadu a za psy za rok 2013, že předá tyto poplatky k vymáhání formou exekuce, pokud nebudou uhrazeny do 30. září /2015 Když v červnu roku 2013 odjížděla z Kunovic skupina krajanů žijících v texaském městečku West zpět do svého domova, který byl krátce před jejich cestou do země předků postižen katastrofou v podobě výbuchu tamní továrny na umělá hnojiva, málokdo si uměl představit, co tato návštěva přinese. Většina obyvatel Westu jsou potomky českých a moravských přistěhovalců, kteří ctí odkaz svých předků, i když daleko za hranicemi své původní vlasti. Pro čtveřici mladých lidí, kteří přijeli do Kunovic na základě pozvání vedení města a také díky vítězství v esejistické soutěži na téma Co znamená být Čech, vyhlášenou Velvyslanectvím ČR ve Washingtonu, byla cesta do země předků velikým zážitkem. Zúčastnili se folklorního festivalu Kunovské léto, obdivovali krásu krojů, dokonce si je sami vyzkoušeli a dva si odvezli do Westu, jako dar města Kunovice pro muzeum městečka West. Odjížděli domů za oceán s vědomím, že v zemi svých předků našli nové přátele. Prvním náznakem toho, že odjezdem mladých krajanů přátelství nekončí, byl příjezd generálního honorárního konzula České republiky v Texasu pana Raymonda J. Snokhouse s chotí Marikou Clarice krátce po odjezdu zmíněné krajanské skupiny. Na toto setkání často vzpomínám, bylo nesmírně příjemné, ale hlavně velmi inspirující v mnoha směrech. Snokhousovi jsou mimořádní lidé svědčí o tom mj. i skutečnost, že byli oceněni cenou Gratias Agit, kterou uděluje ministr zahraničních věcí České republiky za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí, či Pamětní medailí České biskupské konference, vzpomíná starostka města Kunovice Ivana Majíčková. Následně dorazil do Kunovic dopis od starosty městečka West pana Tommyho Musky s poděkováním za zorganizování zmíněné akce. Další děkovný dopis přišel od guvernéra státu Texas pana Ricka Perryho. Následovalo období standardní korerspondenční komunikace ve Westu měli při obnově poničeného města úplně jiné starosti, než pěstování společenských styků, což ovšem neznamená, že přátelské gesto ze Slovácka upadlo v Texasu v zapomnění. Na jaře letošního roku přišel do Kunovic oficiální dopis od starosty Tommyho Musky s nabídkou uzavření partnerské smlouvy mezi městy West a Kunovice s tím, že tato nabídka již byla v kolektivním vedení města West projednána a schválena. Stejnou procedurou a také s kladným výsledkem prošel návrh i v Zastupitelstvu města Kunovice. Přála bych si, aby k nám na jízdu králů přijeli zástupci města West. Jistě je tento zvyk bude zajímat, vždyť jsou to většinou farmáři, říká starostka Majíčková a dodává: Věřím, že naše přátelství přispěje k rozvoji cestovního ruchu nejen ve městě Kunovice. Partnerskou smlouvu mezi texaským Westem a slováckými Kunovicemi podepíší starostové obou měst v době konání tradičního festivalu WestFest v texaském městečku 5. září Přátelství přes oceán pokračuje. red Radniční okénko Hurá, hurá, škola už nás zase volá! Zní to sice trošku nadneseně, neboť neznám moc školou povinných dítek, ba ani kantorů, kteří by se na začátek školy vyloženě těšili, ale je to tak. Dva měsíce prázdnin, čas rekreací, neopakovatelných zážitků, lenošení a malin nezralých, již pomaloučku patří minulosti a brány školní se zase otevírají, aby na 10 měsíců přijaly do svých útrob po vzdělání bažící mladou generaci ve školním roce 2015/2016. Ale že nám ty dva letní měsíce daly zabrat. Horko téměř jako v tropech, takže i ti, kteří nevyrazili do exotických dálek a přímořských letovisek, moc litovat nemuseli. A sucho jako na Sahaře, což přidělalo mnohé vrásky zejména zemědělcům a zahrádkářům. I naše tři školská zařízení, tedy obě základky i mateřinka dokončují poslední přípravy a vylepšení svých prostor. Nejhmatatelnější změna proběhla v Základní škole na Červené cestě, kde došlo k celkové rekonstrukci sociálních zařízení pro žáky v obou patrech školy. Na základní škole U Pálenice zase probíhá poslední fáze schvalování projektu rekonstrukce školní kuchyně, jejíž první etapa by měla proběhnout v dohledné době. No a v mateřské škole se dopilovaly poslední detaily po celkové rekonstrukci budovy, k níž došlo před pár měsíci. Takže se dá říci, že vše je připraveno. Popřejme tedy žákům vnímavé, odborně zdatné a lidsky chápající učitele. Pedagogům zase žáky, kteří sice občas provedou nějakou tu skopičinu, ale hlavně prahnou po vstřebání co nejvíce znalostí a dovedností, které je připraví na nástrahy okolního světa. A všem pospolu, aby se o kunovických školách hovořilo vždycky jen v tom dobrém. No a těšme se na další letní prázdniny. Dělí nás od nich už pouhých deset měsíců! Pavel Hašek strana 3

4 Literární výchova U Pálenice přináší své ovoce Kunovice jsou nejen líhní folklorních a sportovních talentů, úspěchy se dostavily i na poli literárním. Velkou zásluhu na tom má také učitelka Libuše Kubenová ze Základní školy U Pálenice, kde vyučuje český jazyk, hudební výchovu a němčinu. Mezi její záliby patří literatura a díky svým mnohdy netradičním vyučovacím metodám se jí s úspěchem daří lásku ke knihám a literární tvorbě přenášet i na své žáky. V uplynulém školním roce ve škole založila kroužek tvůrčího psaní a její žáci po zásluze sbírají v literárních soutěžích jedno ocenění za druhým. Nejinak tomu bylo v uplynulém školním roce. Dvě žákyně Libuše Kubenové uspěly v 11. ročníku mezinárodní dětské literární soutěže Zelená planeta, která je součástí ekologického festivalu Týká se to také Tebe, konaného v Uherském Hradišti. Doslova žeň ocenění si odnesli žáci ze soutěže Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mi krásně, každoročně pořádané Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Se svou tvorbou uspěli nejen v okresním, ale i krajském kole. A to i přesto, že se museli ve svých literárních pracích vypořádat s náročným tématem židovství, inspirovaným 140. výročím založení synagogy v Uherském Hradišti. Bylo to skutečně hodně těžké téma, o to větší mám z úspěchu našich žáků radost, říká Libuše Kubenová. V neposlední řadě je třeba zmínit úspěch v celostátní akci nazvané Rosteme s knihou pořádané ministerstvem kultury, jejíž součástí byla i literární část s podtitulem Kniha v hlavní roli. Z celkem pěti žáků Libuše Kubenové, kteří se svými pracemi zapojili, se nejlépe umístila Gabriela Poncarová, která se ve své kategorii obeslané pracemi dostala do první desítky. Základní škola U Pálenice S žáky se věnuji tvůrčímu psaní nejen v rámci kroužku, ale i v běžných vyučovacích hodinách, uvádí Libuše Kubenová. Je to časově náročná práce, každý autorský výtvor je třeba postupně několikrát přečíst, upozornit na chyby, navést na možnost zlepšení. Je potom zajímavé, když si žáci mohou porovnat původní text s (tím) výsledným, vysvětluje učitelka kladoucí u svých žáků velký důraz na jejich slovní zásobu. Ve slohových pracích mají například zakázáno používat slovesa být a mít. V hodinách literární výchovy byste u žáků Libuše Kubenové marně hledali legendární čtenářské deníky. Jak sama říká, jejich smysl se vytratil. Pro děti dnes není problém si stáhnout obsah zadané knihy z internetu. Proto jsem už před lety zvolila metodu, kdy se žáci zpravidla dvakrát za rok před třídou vystřídají s prezentací zvolené knihy. Musí si připravit zajímavou ukázku, zaujmout a vzbudit zájem ostatních tak, aby dostali chuť si ji také přečíst. Někdo je velký čtenář, jinému jde čtení hůř. Proto mi nevadí, když si žáci vyberou třeba naučnou knihu z oboru, který je zajímá. Už jsme se tímto způsobem seznámili např. s atlasem ryb i knihami o sportu, o hvězdách, letadlech, tancích. Pro žáky je to příležitost pochlubit se tím, v čem se opravdu vyznají. A zažít pocit úspěchu chce přece každý. Zároveň se učí prezentovat své myšlenky na veřejnosti, což je také velmi důležitá dovednost do dalšího života, dodává Libuše Kubenová. V každém případě žáci této kantorky odcházejí ze základní školy s poznáním, že literatura není ani zbytečností ani nutným zlem, že se naopak jedná o nepřeberný zdroj moudrosti, vědění i zábavy a krásy, bez kterých ani dnešní mladí lidé nemohou být šťastní. Alena Kučerová Martina Žufanová (první zleva) letos uspěla v Literární soutěži Píšu povídky, píšu básně...s působivým textem o osudu židovské dívenky. Organizace školního roku 2015/2016 Podle informace z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR bude školní rok 2015/2016 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích probíhat podle tohoto časového plánu: úterý 1. září 2015 zahájení školního roku 2015/2016 čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015 podzimní prázdniny středa 23. prosince 2015 neděle 3. ledna 2016 vánoční prázdniny, vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016 čtvrtek 28. ledna 2016 ukončení prvního pololetí pátek 29. ledna 2016 jednodenní pololetní prázdniny pondělí 1. února neděle 7. února 2016 jarní prázdniny v okrese Uherské Hradiště (jsou stanoveny podle sídla školy) čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016 velikonoční prázdniny čtvrtek 30. června 2016 ukončení druhého pololetí a celého školního roku pátek 1. července 2016 středa 31. srpna 2016 hlavní prázdniny čtvrtek 1. září 2016 zahájení školního roku 2016/2017 Strana 4 2/2015

5 Nová sociální zařízení pro školáky Sociální zařízení pro žáky Základní školy Červená cesta byla jedním z bodů na pomyslném seznamu plánovaných oprav a rekonstrukčních akcí, které budovu školy, jež nedávno oslavila sté narozeniny, ještě čekají. Celková dispozice i stav žákovských sociálních zařízení již opravdu vyžadovaly zásadní řešení v podobě samostatné investiční akce, říká ředitel školy Ladislav Michek. Původní dispozice dvoupodlažní budovy umístila chlapecké záchodky do přízemí a dívčí do prvního patra budovy. Docházelo tak k paradoxním situacím, kdy děvčata po tělesné výchově musela z tělocvičny za přirozenou lidskou potřebou jít o patro výš, než je tělocvična. Situování záchodků bylo také terčem kritiky rodičů mladších žáků, neboť na těchto místech, jež nemusí být vždy bezproblémová, se střetávali nejmladší žáci s nejstaršími. S novým školním rokem bude v tomto směru na Červené cestě všechno jinak. Během letních prázdnin přistoupilo město Kunovice jako zřizovatel školy k investiční akci, jejímž výsledkem budou zcela nová sociální zařízení pro žáky Základní školy Červená cesta. V obou podlažích školy budou Základní škola Červená cesta kunovjan samostatné dívčí i chlapecké záchodky, ty dívčí budou dokonce vybaveny tzv. hygienickým boxem. V přízemí budou sociální zařízení přístupná z prostoru od centrální školní šatny i ze šatny u tělocvičny. Pro snazší orientaci budou sociální zařízení odlišena i barevně dívčí mají červené doplňky, chlapecká modré. Zhotovitelem je na základě výběrového řízení společnost PaPP, spol. s r. o., projektovou dokumentaci zpracovala firma UH IPON, s. r. o. Celkové předpokládané náklady na realizaci této investiční akce jsou přibližně 1,5 mil. Kč, škola se na této částce podílí bezmála jednou třetinou, zbytek hradí město Kunovice ze svého rozpočtu. Jsem rád, že tenhle bod si budeme moci odškrtnout jako splněný, protože dosavadní stav již neodpovídal současným potřebám a normám, dodává ředitel Michek a na otázku, kterému z bodů z onoho pomyslného seznamu by měla být věnována pozornost příště, odpovídá: Byl bych rád, kdyby se nám podařilo zrekonstruovat školní hřiště. Není sice příliš veliké, ale jeho rekonstrukce by určitě byla pro školu přínosem. red V prvních srpnových dnech byla nová sociální zařízení ještě v procesu budování, ale již bylo zřejmé, že na začátku školního roku bude všechno hotovo a výsledek akce bude opravdu kvalitní Půlmiliónová dotace pro ZŠ Červená cesta Vedení Základní školy Červená cesta podalo na sklonku minulého školního roku žádost o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Počáteční vzdělávání. Na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR odeslalo dostatečně zpracovaný projekt a z programu získala škola během prázdnin dotaci více než 528 tis. korun. Hlavním cílem programu je podle propozic rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících jejich uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání. Kam tedy budou peníze z dotace směřovat? Stručně a trochu zjednodušeně řečeno půjdou peníze na jazykové vzdělávání žáků a na čtenářské dílny, vysvětluje ředitel školy Ladislav Michek. Část zabývající se jazykovou výchovou bude spočívat v organizaci krátkodobého jazykově-vzdělávacího pobytu v zahraničí pro 30 žáků, kteří pojedou minimálně na 5 dnů do Londýna. Tam se zúčastní devítihodinového jazykového kurzu, navštíví tamní muzea, historické památky a kulturní instituce. Veškeré náklady, tedy cesta, pobyt i strava, jsou hrazeny z dotace, při výběru účastníků kurzu bude prý hrát svou roli mimo jiné také prospěch jednotlivých žáků. To, co ředitel Ladislav Michek nazval čtenářskými dílnami, je v propozicích operačního programu nazváno Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Cílem této aktivity je zavedení čtenářské dílny do výuky českého jazyka a literatury, což by mělo přispět ke zlepšení vztahu žáků k literatuře a čtení. Součástí tohoto programu je také nákup 200 knih v hodnotě cca 60 tis. Kč do školní knihovny. red 2/2015 strana 5

6 Jaroslav Hlaďo - další význačný hrdina Ve čtvrtek 13. srpna letošního roku si na pražských Hradčanech veřejnost připomněla 70. výročí návratu československých letců sloužících během 2. světové války v RAF do Československa. Připomeňme si v této souvislosti osudy Jaroslava Hladě. Nebyl rodilým Kunovjanem, ale přesto se nemalou měrou zasloužil o dobré jméno Kunovic. Jaroslav Hlaďo se narodil 8. května 1913 v Novém Jičíně. Na novojičínském reálném gymnáziu odmaturoval v roce 1931 a prezenční službu a školu pro důstojníky v záloze absolvoval u pěchotního pluku v Opavě. V létech absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích a v Prostějově. Nejdříve létal u I. leteckého pluku, později u IV. leteckého pluku. V roce 1937 startoval jako mladý poručík čs. letectva na leteckém mítinku ve švýcarském Curychu, kde se slétli soutěžící ze 13 států, Jaroslav Hlaďo v okružním letu obsadil 2. místo a ve stoupavosti skončil na 4. místě a československé družstvo obsadilo celkově druhé místo. Po okupaci se v důsledku nedostatku kvalitních pilotů stal 18. května 1939 zalétávacím pilotem v závodě Avia v Kunovicích. Jeho prvním zalétnutým strojem byla Avia B-534 v.č Hlaďo spolupracoval tajně s důstojníky odbojové organizace Obrany národa pplk. J. Mašínem, pplk. J. Balabánem a škpt. V. Morávkem. Němci byli Hlaďovi na stopě a po varování pplk. J. Mašína odletěl dne 27. října 1940 v odpoledních hodinách s opravenou Avií slovenského letectva v.č Startoval k zalétávacímu letu, ale na kunovické letiště se již nevrátil - Němcům uletěl doslova na poslední chvíli. O přípravě Jaroslava Hladě k útěku vědělo několik důvěryhodných lidí a všichni se snažili zajistit pro něj letecký benzin a vše probíhalo v důkladném utajení - všichni věděli, o jak nebezpečnou akci se jedná. Benzín byl tajně zcizován z ruční cisterny a velmi tajně i z letadel. Vždy to tito tajní vlastenci dokázali nějak zařídit. Benzin byl ukrytý v hasičské zbrojnici v Kunovicích, v hotelu Kusák v Ostrožské Nové Vsi a na dalších místech. Hlaďo přistál po svém útěku ve východním Polsku, ve Stanislawově. V tu dobu již Rudá armáda tuto část Polska obsadila a sovětská správa město přejmenovala na Ivanovofrankovsk. Hlaďo byl po přistání internován a Sověti s ním jednali jako se špionem. Dvakrát měl štěstí, když přežil potopení křižníků, na kterých se přepravoval společně s dalšími našimi vojáky do Anglie. Společně s křižníkem Edinburg se potopilo i 465 cihel zlata, celkem ho bylo 6,5 tuny. Od 15. listopadu 1944 až do konce války létal jako velitel Československého stíhacího wingu v hodnosti W/Cdr podplukovník. Poslední bojový let absolvoval 13. srpna 1945, kdy se vrátil do vlasti jako velitel stíhacího wingu a celé skupiny pilotů. Jaroslav Hlaďo má na svém kontě 281 přeletů přes kanál Lamanche, což je nejvíce ze všech našich pilotů sloužících v RAF v době 2. světové války. V jejím průběhu obdržel celkem šestkrát Československý vojenský kříž, dvakrát československou medaili Za chrabrost, dále Československou medaili Za zásluhy I. stupně, pamětní medaili čs. Armády se štítky (SSSR + VB), britský DFC, DSO, OBE, francouzský Croix de Guerre a Légion d Honneneur (Commndeur), britská kampaňová vyznamenání The Star, Air Crew Europe Star, a War Madal. Po válce obdržel sovětskou medaili Za pobědu nad Germanijej, jugoslávský řád Ordeon zasluge za narod II., Junácký kříž II. stupně. Při akci Izrael Důvěrné se podílel na výcviku Izraelských pilotů a jako čs. expert se podílel na dodávce cvičných letounů L 29 Delfín, které se vyráběly také v Kunovicích. Při výstavě v roce 1999 jsem se pamětníků, vlastně pamětnic, vyptával, jak to bylo s tím benzínem pro Hlaďův útěk. Pamětnice mi ještě stále trochu opatrně odpovídaly a byly překvapeny, jak já takový mladíček může tuto historii znát. Na otázku zda mé otázky jsou pravdivé, mne velmi potěšily - téměř všechny mé otázky odpovídaly pravdě! Je velká škoda, že tuto činnost nikdo více nezdokumentoval, že se nedochovaly fotografie z oslav, při nichž byl Hlaďo v závodě, odkud odletěl bojovat za vlast a svobodu. Ještě malý dodatek na závěr. Je velká škoda, že při oslavách 25. výročí založení tzv. Nového závodu LET nebyl představen osazenstvu podniku při slavnostní schůzi. Při oslavě tehdy v novém hangáru byl na čestné tribuně i Jaroslav Hlaďo, ale nikdo asi neměl být obeznámen s tím, o koho vlastně jde. To, že se jedná o někoho významného bylo zřejmé z jeho přátelského rozmlouvání s některými staršími zaměstnanci. Byl také viděn na televizní obrazovce (1976?) za letu v letounu L 410 Turbolet, ale zase nic. Pan Hlaďo byl i tolik roků po válce zřejmě stále třídním nepřítelem a měl zůstat v zapomnění! Jaroslav Hlaďo zemřel 21. ledna 1990 v Praze. Jaroslav Olbert st. Strana 6 2/2015

7 První vzlet prototypu L 410 NG Dva týdny po představení prototypu L 410 NG veřejnosti na kunovickém letišti dosáhli pracovníci společnosti Aircraft Industries, a.s. dalšího úspěchu, když ve středu 29. července 2015 v odpoledních hodinách úspěšně poprvé vzlétl prototyp inovovaného letounu, který je další generací dnes již legendární Čtyřistadesítek. Posádku letounu během prvního letu tvořili piloti Petr Jarocký a Stanislav Sklenář a pracovníci kvality výroby Zdeněk Koníček a Michal Sum. Tímto letem byla započata série certifikačních letových zkoušek v souladu s příslušnými předpisy. Během prvního letu byly ověřeny základní letové vlastnosti a výkony letounu, správné funkce jeho systému ovládání, správné funkce pohonné jednotky a palivové soustavy letounu a základní funkce avionických a navigačních systémů. Letoun L 410 NG je zásadně inovovaným modelem stávající verze letounu L 410 UVP-E20, kterou společnost Aircraft Industries, a.s. v současné době sériově vyrábí. Nový model bude velmi silným konkurentem pro stávající turbovrtulové letouny stejné kategorie ve světě. Mezi zásadní vylepšení letounu patří vyšší platící zatížení (letoun uveze více nákladu a to přibližně o 400 kg), dvojnásobné zvětšení předního za- kunovjan vazadlového prostoru, dále větší dolet (až km) a vytrvalost (až 10 hodin) a to díky téměř dvojnásobnému objemu nových integrálních palivových nádrží, které jsou součástí nově konstruovaného křídla. Letoun bude vybaven výkonnější pohonnou jednotkou oproti stávající, která byla modernizována již v roce Nová pohonná jednotka bude sestávat z motorů GE H85 se vzletovým výkonem 850 HP a vrtulí AV 725. Motor je vybaven novým reduktorem, který v důsledku nižších otáček vrtule přináší snížení hluku. L 410 NG dosáhne vyšší cestovní rychlosti (až 417 km/h TAS) a bude mít modernizovanou pilotní kabinu technologií Glass Cockpit od společnosti Garmin, konkrétně avioniku G3000, která výrazně přispěje ke snížení zátěžeposádky a zvýšení bezpečnosti letu. Rovněž byla zásadně zmodernizována kabina cestujících tak, že nabízí komfort, na nějž jsou cestující zvyklí z letounů vyšší kategorie. Také návrhová životnost letounu bude podstatně zvýšena a to na letových hodin. Zahájení sériové výroby letounu L 410 NG je plánováno po dokončení certifikačních zkoušek v roce 2017, v budoucnu by v kunovické továrně mělo vznikat až 30 těchto inovovaných letounů ročně. red Kunovičtí zahrádkáři pečují o biokoridor 2/2015 V letních dnech zahrádkáři provedli již druhé sečení travin v biokoridoru Stará hora. Při tropických teplotách během deseti dnů obsekali více než deset tisíc kusů mladých dřevin. Lokalita nyní nabízí velmi příjemné prostředí pro odpočinek ve zdejších hezkých přírodních zákoutích. Jan Prachař, ZO Českého zahrádkářského svazu Kunovice strana 7

8 Abrhámova cihelní drážka v Kunovicích Na začátku dvacátého století vznikla v souvislosti s rostoucí výrobou v kunovické cihelně patřící Josefu Abrhámovi potřeba dopravovat produkci cihelny rychleji k zákazníkům v okolí. Růst výroby si vyžadoval také zvýšené dodávky uhlí pro elektrárnu v cihelně. Z těchto důvodů dospěl Abrahámova cihelna v Kunovicích Josef Abrhám, majitel Parostrojní cihelny v Kunovicích, k zásadnímu rozhodnutí a podává okresnímu hejtmanství v Uherském Hradišti žádost o povolení výstavby úzkorozchodné dráhy polní o rozchodu 0,60 metru s pohonem animálním. K této žádosti ustavilo c.k. okresní hejtmanství vyhláškou ze dne 22. června 1916 komisionelní šetření a jednání na místě ve dnech července Předmětem jednání byla ta část dráhy, která ležela mimo železniční těleso Vlárské dráhy. Předložené plány byly veřejně vystaveny ve dnech od 22. června do 12. července 1916 u c. k. okresního hejtmanství v Uherském Hradišti. K vlastnímu šetření se sešla komise složená ze zástupců státní správy, zastupitelstva Kunovic, občanů a firem dotčených stavbou. Kromě vyjádření c. k. správy říšské silnice v Uh. Hradišti, c. k. ředitelství pro tratě společnosti Státní dráhy ve Vídni, c. k. ředitelství pošt a telegrafů v Brně se k vlastní stavbě vyjádřili také občané Kunovic a majitelé firmy Bratří Horsákové v Kunovicích. V komisionelním šetření byly zapsány tyto připomínky ze strany Kunovjanů: Obyvatelé obce Kunovice dotčení stavbou a přizvaní k projednávání tohoto povolení se vyjádřili, že nemají žádné věcné námitky k tomuto projektu, týkající se stavby úzkokolejné dráhy, vyjádřili ale obavy, jednak o bezpečnost svých domků z důvodu poškození eventuálními otřesy, jednak z důvodů omezení přístupu ke svým nemovitostem a obavy o bezpečnost hlavně dětí. Dále pak vyjádřili tyto připomínky: Zejména u domků ležících po levé straně silnice vedoucí z Hluku do Kunovic bude znemožněno skládání sena na půdy dotyčných domků, což se nyní děje přímo z vozů, jež postaviti se musí před domkem na okraji silnice, a to tím více, že koleje dráhy v nepatrné vzdálenosti od oken i dveří jsou projektovány, čímž snadno i pro lidi a dobytek nepříjemné a škodlivé důsledky vzniknouti mohou a vjezdy z domků těchto jakož i příjezdy do domků budou tímto obtížnější. Dále bylo požadováno, aby podnikatel Josef Abrhám byl donucen poskytnout náhradu za zhoršení užívání majetku a vyhrazují si nároky na náhradu škod, která by vznikla stavbou a provozováním dráhy byla způsobena. Paní Leopoldýna Hortvíková a František Zavázal, spolumajitelé st.par. čís.75/3, zásadně nenamítají proti zamyšlenému projektu, žádají však, aby byl uchován k jejich parcele řádný přístup a příjezd a aby jim škoda, která by snad stavbou nebo provozováním projektované polní dráhy povstala, plně byla hražena. Pan František Fornůsek, majitel domku číslo 592 se vyjádřil takto: Připojuji se k prohlášení všech interesentů z obce Kunovic a žádám mimo to, aby příkop silniční po levé straně okresní silnice z Hluku do Kunovic nebyl zakryt, aby do mého dvoru příjezd nebyl znemožněn a aby kolejnice dráhy nepřevyšovaly úroveň silnice a aby odtok vody v silničním přítoku stavbou dráhy nebyl zamezován, pokud příkop tento dráha bude protínati. Pan Antonín Horsák, zástupce firmy Bratří Horsákové v Kunovicích, majitelé pozemků a domů na parcelách čís a 1120 čís. popisné 814 a 824 jakož i parcely 8842/1, na níž je projektována úzkokolejka, učinil toto prohlášení: Souhlasím s tím, aby pan Josef Abrhám, majitel parostrojní cihelny v Kunovicích, vystavěl si na parcel č.8842/1, pokud toho pro účely dráhy jest zapotřebí, úzkokolejnou dráhu dle předloženého projektu. Za používání parcely této pro účely projektované dráhy žádám roční poplatek od firmy Josef Abrhám, jehož výše stanovena bude vzájemnou dohodou. Námitek proti předloženému projektu na stavbu úzkokolejné dráhy naše firma nečiní žádných. Žádám však by dovoleno bylo Firmě Bratří Horsákové používati úzkokolejné dráhy k účelu rozvážení materiálií, jimiž firma naše obchoduje a to z té příčiny by rychlá potřeba u konsumentů byla hned kryta. Současně žádám jménem firmy Bratří Horsákové, by podnikatel úzkokolejné dráhy Josef Abrhám zřídil na parceli čís.8842/1 jednu vyhýbku asi délky 50 metrů současně se spojkou do dvora firmy za tím účelem by firma Bratří Horsákové získala pro dopravu materiálií pro obchod nutných ze stanice dráhy a ku stanici dráhy železniční snadné spojení. Naproti tomu svoluje firma Bratří Horsákové, aby Josef Abrhám zřídil sobě na parceli čís.8842/1 skladiště pro výrobky cihlářské za poplatek roční, jehož výše bude stanovena dle Trať vedla přes dnešní náměstí Svobody vzájemné dohody. Platnost této obapolné úmluvy stanoví se na tak dlouho, pokud firma Bratří Horsákové jest majitelkou parc.čís.8842/1. V srpnu roku 1919 oznamuje Josef Abrhám ukončení výstavby polní drážky a zamýšlí místo pohonu animálního zavést pohon motorový. Proto žádá o kolaudaci této drážky i pro motorový pohon Zemskou správu politickou v Brně. K této žádosti bylo nařízeno jednání na den 21. listopadu Jednání se zúčastnili zastupitelé obce Kunovice, zástupci silničního výboru okresu Uherské Hradiště, správce říšských silnic v Uherském Hradišti, Strana 8 2/2015

9 a po nynější ulici Na Rynku směřovala k mostu přes Olšavu majitel parní cihelny Josef Abrhám, František Fornůsek, rolník č.p. 592 v Kunovicích. Za zemskou politickou zprávu se zúčastnili ministerský rada Vilibald Galusek a stavební rada František Kadlíček. Za ředitelství Státních drah byl jednání účasten rada státních drah ing. Emil Sušický, jako znalec z oboru železničně technického, za okresní politickou správu v Uherském Hradišti místodržitelský koncipient Dr. Richard Kodílek. Komise shledala dráhu vystavěnou dle původního zadání s několika změnami, byla posunuta výhybka z km 1,6-1,8 blíže k mostu přes řeku Olšavu do km 1,4-1,5. Dále nebyla postavena odbočná kolej v km 0,9-1,0. Tato byla původně projektována jako odbočka pro případ ujetí vozů. Na silničních přejezdech se místo dlažby použily dubové trámy z důvodu malé výšky kolejí. Namísto původně zamýšlených kolejí s rýhou byly použity na přejezdech přídržnice. Tyto komise požadovala doplnit i na most přes řeku Olšavu. Dále komise požadovala vypracování provozního řádu vlečky, ustanovení zřízence zodpovědného za provoz, vykonání technicko-policejní zkoušky lokomotivy.tuto zkoušku doložil majitel v den jednání komise. Strojvedoucí a jejich pomocníci se museli podrobit předepsaným zkouškám. Pro vlastní provoz zakoupil majitel drážky u firmy Motorenfabrik Oberursel třínápravovou benzínovou lokomotivu o výkonu 12 koní, hmotnost vyzbrojené lokomotivy 4200 kg, dvoustupňová převodovka s maximální rychlostí 8 km/h, na první převodový stupeň 3 km/h. Délka lokomotivy byla 3340 mm, šířka 1020 mm, rozvor náprav 550 mm. Ke kolaudaci drážky pro provoz se vyjádřil starosta obce Kunovice p. Ertl, z obyvatel obce František Fornůsek č.p. 592, Antonín Seměnka č.p. 666, Marie Tvrdoňová č.p. 673 a Leopoldina Štěrbová č.p. 652.Zatímco starosta obce provoz drážky schválil v podstatě bez výhrad, místní obyvatelé vyjádřili obavy z poškození jejich nemovitostí provozem drážky a požadovali po Josefu Abrhámovi náhradu škod způsobených provozem drážky 2/2015 Snímek z května 1936 zachycuje dělníky při opravě trati na jejich nemovitostech. Dále byla projednána rekonstrukce křižovatky silnice do Uherského Brodu se silnicí do Hluku z důvodu velkého množství povrchových vod po srážkách, v zimě zde voda zamrzala a tak místo dlážděných příkopů bylo přistoupeno ke stavbě propustku o světlosti 0,4 a 0,5 metru. Po projednání komise udělila povolení majiteli Parostrojní cihelny v Kunovicích povolení k provozu úzkokolejné drážky s pohonem motorovým. Cihelní drážka vedla z Abrhámovy cihelny po okresní silnici směrem od Hluku do Kunovic (dnes ulice Osvobození), na dnešním náměstí Svobody křižovala silnici vedoucí do Uherského Brodu (dnešní ulice Lidická) a kolem budovy, místo níž dnes stojí městský úřad se stáčela na říšskou silnici (dnešní ulice Na Rynku), po jejíž pravé straně se táhla přes Olšavní most až na železniční nádraží. Zajímavostí je, že v některých úsecích byla drážka vedena po pravé straně cesty a v jiných po levé podle toho, kudy byla vytyčena nejvýhodnější trasa. V provozu se používaly vysokostěnné vozy, nakládka a vykládka byla ruční. Informace o vozech a jejich vzhledu nejsou k dispozici s výjimkou popisu v žádosti o povolení výstavby drážky. Zde se uvádí, že vozíky budou bednové, šířka 940 mm a maximální hmotnost naloženého vozíku bude kg. Zničený most přes Olšavu znamenal konec cihelní drážky v Kunovicích (duben 1945) Podle vzpomínek pamětníků jezdíval jako strojvedoucí převážně pan Blažek. Drážka bývala používaná poměrně nepravidelně, využívala se především podle potřeb cihelny k nakládce a vykládce vozů na kunovickém železničním nádraží. Byla také vítanou atrakcí pro děti, které se i přes zákaz vozily na posledním voze cestou ze školy. Mezi pamětníky a současně i aktéry těchto černých jízd patří například pan ing. Jiří Deml, nebo pan Dáňa. Pro obyvatele obce byla drážka mimo jiné také vítaným zdrojem topiva, neboť vozy nebyly pokaždé dobře utěsněné a při cestě docházelo k úsypům přepravovaného uhlí. Drážka pozbyla provozuschopnosti na sklonku 2. světové války, když byl v dubnu 1945 ustupující německou armádou vyhozen do povětří most přes řeku Olšavu. Podle dostupných informací již drážka při stavbě nového mostu přes řeku Olšavu nebyla obnovena a její provoz tedy logicky skončil. Vlastní drážka byla kompletně snesena po roce V roce 1945, tedy již po ukončení provozu byla na koleji Abrhámovy drážky u nádraží ČSD skladována ukořistěná německá technika, která byla později transportována do Sovětského Svazu. Rarita v podobě úzkokolejné trati vedené v rámci území jedné obce fakticky neměla dlouhého trvání pouhých 25 roků. Přesto ji můžeme vnímat jako jeden z příkladů podnikavosti a vynalézavosti, jež byla vlastní podnikatelské sféře v období 1. republiky. Milan Jiřikovský strana 9

10 Hodové výstavy v Kunovicích V rámci letošního hodového programu bude možno navštívit celkem čtyři výstavy. Hody budou zahájeny vernisáží děl řezbáře Antonína Hájka soustružených ze dřeva a zdobených cínem. Jejich autor patří k ojedinělým tvůrcům, kteří v našem regionu uchovávají a rozvíjejí téměř zapomenuté řemeslo. Výstava bude instalována v zasedací místnosti městského úřadu v Kunovicích, vernisáž se uskuteční v pátek 25. září 2015 v 17 hodin a zájemci si ji budou moci prohlédnout do 2. října. Ve stejný den se bude konat také vernisáž fotografií Klubu přátel fotografie z Ostrožské Nové Vsi. Bude zde možné spatřit portréty, krajinky, přírodu, architekturu, techniku, zvířata a mnohé další, většinou ze Slovácka, ale i celého světa. Výstava bude instalována v prostorách Městské knihovny Kunovice, zahájena bude v pátek 25. září 2015 v 18:30 a potrvá do 9. října. Součástí sobotního hodového programu bude vernisáž obrazů a textilií nazvaná Vnitřní stopa. Autorka, Adéla Mikulicová, se zde vrací ke své pravdivé tvořivosti a inspiraci hledala taktéž v divoké ženě, která nezapomněla na své instinkty. Výstava bude instalována ve společenském sále na Panském dvoře, zahájena bude v sobotu 26. září 2015 ve 14:30 a potrvá do 30. září. V pořadí čtvrtá výstava s názvem Kreslím svůj svět nabídne téměř dvouletý průřez tvorbou klientů z Domova Na Bělince. V rámci svých volnočasových aktivit tvoří v terapeutické dílně různými technikami obrázky, v nichž zhmotňují své představy, tužby a zachycují svýma očima svět, který je obklopuje. Výstava bude instalována v přednáškovém sále na Panském dvoře, vernisáž se koná v sobotu 26. září 2015 v 15:30 a návštěvníci ji mohou shlédnout až do 2. října. Mgr. Jan Šobáň Do Hradišťa na vinobraní Folklorní soubor písní a tanců HANDRLÁK POŘÁDÁ SEMINÁŘ PRO NOVÉ TANEČNÍKY věk: od 13 let Slovácká búda v Kunovicích každý pátek od 4. září 2015 v hodin Nemusíš mít strach ani obavy Přines si: - Cvičební oděv a obuv - Chuť něco dokázat - Dobrou náladu a úsměv na tváři Ostatní se Tě pokusíme naučit! - Poznáš nové kamarády - Uvidíš na vlastní oči festivaly u nás i v zahraničí - Naučíš se nové lidové písničky a tance - Zdokonalíš se ve světových jazycích Odměnou Ti bude potlesk diváků! od v 18.30hod Druhý zářijový víkend od pátku 11. do neděle 13. srpna 2015 bude patřit Slováckým slavnostem vína a otevřených památek. Jedním z mikroregionů, který se této události aktivně účastní je i Dolní Poolšaví, zahrnující město Kunovice, obce Popovice, Podolí, Veletiny, Hradčovice a Drslavice a městské části Uherského Hradiště Míkovice, Sady a Vésky. Účastníci průvodu se již tradičně sejdou v ranních hodinách před zimním stadionem v Uherském Hradišti, kde se připojí za město Uherské Hradiště jdoucí v čele průvodu. Z Kunovic od městského úřadu bude zorganizován společný odchod účastníků, všechny soubory budou včas vyrozuměny. Mikroregion Dolní Poolšaví se bude již potřetí prezentovat v parku před Obchodní akademií) bohatým kulturním programem, kde se představí dětské soubory, cimbálové muzičky, folklorní soubory, pěvecké sbory i hodové chasy. Svůj prostor v programu bude mít i pásmo jízdy králů s upoutávkou na nově otevřený Areál Jízdy králů v Kunovicích. Pohostinnost obcí dokreslí nabídka místních specialit a vín. Lenka Durďáková Strana 10 2/2015

11 Kde staví v Kunovicích vlaky? Otázka, která je pro většinu obyvatel našeho města, na první pohled, jednoduchá. Místa odkud řada z nás denně odjíždí za prací či jinými povinnostmi a aktivitami jsou přece chronicky známá a v pravidelném denním běhu nemáme ani čas věnovat těmto místům zvláštní pozornost. Přitom i tyto prostory a budovy mají svou historii, přítomnost a určitě i budoucnost. Železniční doprava, která díky těmto nádražím vstupuje do života našeho města, je součástí regionálních traťových úseků Staré Město Vlárský Průsmyk a Brno - Veselí nad Moravou Uherské Hradiště. Dominantní součástí železniční dopravy Kunovic je samozřejmě výpravní budova železniční stanice Kunovice na severovýchodním okraji města. Historie této budovy sahá až do roku 1884, kdy byl na základě zadání ředitelstvím rakouských drah zpracován projekt s názvem Station Kunovitz, dle kterého byla tato budova následně i vystavěna. To, že za dobu své existence prošla, včetně svého okolí, řadou stavebních a modernizačních úprav je samozřejmostí a je logické, že již tak plně nekoresponduje s původním stavebním plánem z konce 19. století. Budova byla rozšířena nejenom o několik přístavků, ale změnily se i okolní přilehlé prostory - tak jak vyžadoval dobový provoz. Mezi poslední úpravy výpravní budovy patří například její plynofikace realizovaná na přelomu tisíciletí. Stejně tak došlo i ke změně funkčnosti přilehlého skladovacího areálu, dříve depozitáře Správy hmotných rezerv. Tento prostor, který se nachází za posledním nástupištěm (při čelném pohledu směrem na Sady), je nyní využíván pro potřeby Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Budoucnost výpravní budovy je určitým způsobem ovlivněna připravovanou změnou jejího vlastnictví. Stav, kdy je i v současnosti stále ve vlastnictví společnosti České dráhy, neodpovídá moderní strategii rozvoje železniční dopravy a je proto připravován její převod, stejně jako dalších cca nádražních nemovitostí, na podnik Správa železniční dopravní cesty. Bohužel celý tento proces je doprovázen řadou nesrovnalostí a nejistot, navíc jeho dokončení je určitým způsobem ohraničen i postojem Evropské komise v Bruselu, která má k tomuto velkému převodu státního majetku některé výhrady. Prozatím máme alespoň jistotu v tom, že tato výpravní budova bude v říjnu letošního roku plně připojena na centrální řízení provozu. Toto nově zbudované technologicky moderní pracoviště pro řízení železničního provozu na území Moravy je umístěno v Přerově. S mnohdy nostalgicky vyhlížejícím obrazem klidného nádraží s výpravčím v červené čepici tak budeme mít možnost se setkávat pravděpodobně pouze výjimečně. Druhým kontaktním místem s železnicí v Kunovicích je vlaková zastávka, která je umístěna na trati Brno Veselí nad Moravou Uherské Hradiště. Tato byla zásadním způsobem rekonstruována v letech , kde proběhla generální výměna provozně zabezpečovacích zařízení. Stará výpravní budova, jako součást železniční vlečky do nového areálu tehdejšího mamutího národního podniku LET, byla srovnána se zemí a nahrazena zcela novou a odlehčenou konstrukcí ochranného přístřešku pro cestující. A je možné, že dodnes řada našich spoluobčanů netuší, že takto rozsáhlá rekonstrukce prostoru železniční zastávky v prostoru před starým LETem proběhla za finanční spoluúčasti Města Kunovice, což jistě přispělo k dalšímu zkvalitnění standardů dopravní obslužnosti obyvatelstva města a jeho návštěvníků. Samostatnou kapitolu železniční dopravy, či spíše její krajovou modifikaci ve formě železniční vlečky zbudované pro potřeby průmyslového komplexu letecké továrny LET Kunovice, bude snad možnost vzpomenout příště. Tomáš Zůbek, Zdroj: ČD, a.s., Regionální obchodní centrum Zlín 2/2015 strana 11

12 Komiksová soutěž v knihovně Před prázdninami byla v Městské knihovně v Kunovicích vyhodocena výtvarná soutěž probíhající v době od 23.března do 29. května 2015, jejíž účastníci ve věku let měli za úkol nakreslit stávajícího nebo úplně nového, vymyšleného komiksového hrdinu. Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií podle dosaženého věku: 1. kategorie: let 2. kategorie: let 3. kategorie: let Výtvarná komiksová soutěž byla součástí programu nazvaného Komiksový rok 2015, na jehož realizaci knihovna získala dotaci Ministerstva kultury, z programu Knihovna 21. století. Soutěže se zúčastnilo na pět desítek mladých výtvarníků ze ZŠ U Pálenice, Kunovice, ZŠ Červená cesta, Kunovice, ZŠ Spytihněv, ZŠ a ZUŠ Strání, ZUŠ Uh. Hradiště, pobočka Kunovice a ZUŠ Uherské Hradiště. Soutěžní porota neměla při výběru vítězných prací vůbec jednoduchý úkol, přesto se jí podařilo určit vítěze soutěže: Kategorie č. 1: 1. místo - Putování časem (František Viktor Vetyška, ZUŠ Uh. Hradiště) 2. místo - Ninja (Tereza Tomášková, ZŠ a ZUŠ Strání) 3. místo - Komiksové postavy (Jan Zajíc, ZUŠ Uh. Hradiště) Kategorie č. 2: 1. místo - Spiderman (Veronika Martinková, ZŠ Červená cesta Kunovice) 2. místo - Garfield (Terezie Blažková, ZŠ Červená cesta Kunovice) 3. místo Čtyřlístek (Adéla Adámková, ZŠ Strání) Kategorie č. 3: 1. místo - Bílé Smileoead - Marie Seidlová, ZUŠ Uh. Hradiště, pobočka Kunovice) 2. místo - Šnečí komiks (Veronika Grebíková, ZŠ Strání) 3. místo - Simpsonovi (Eliška Dobrozemská, ZŠ Červená cesta) Vítězné práce byly vystaveny v prostorách městské knihovny po celé prázdniny. red Strana 12 2/2015

13 Novinky v městské knihovně Čtenáře městské knihovny informujeme o další zásilce nových knih: BELETRIE L. Jackson Prokletí M. Hayder Kůže V. Vondruška Oldřich z Chlumu J. Hnízdil Mým marodům R. Cílek Zásnuby se smrtí V. Fojtová Baba jedová G. Masterton Rozbití andělé H. M. Körnerová Druhý břeh M. T. Majar Hell Boys L. Kepler Stalker H. Östlundh Krvavá lázeň NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ J. Hnízdil Zaříkávač nemocí Chcete se léčit, nebo uzdravit? Stockholm inspirace na cesty S. Wilson Sladký život bez cukru KOMIKS G. R. R. Martin Potulný rytíř grafický román H. Lamková 4 strašidelné příběhy Čtyřlístku M. Groening Simpsonovi komiks Prčou napakovaný potlach LITERATURA PRO DĚTI D. Křišťanová Školáci a poškoláci Ztracený pes a jiné příběhy kunovjan KNIŽNÍ TIP Hana Marie Körnerová Druhý břeh Příběh sester Hermíny a Stefanie se odehrává v devadesátých letech osmnáctého století. Společně se svou babičkou po revoluci uprchly z Francie a po dlouhé a dobrodružné cestě Evropou nacházejí nový domov v Čechách, kde se pokusily žít nový život. Život na malém panství v Heřmanech však komplikuje nenávist příbuzných, kteří se všemožně snaží připravit je o majetek. A tak obě nakonec z existenčních důvodů uzavírají sňatek. Stefanie ale záhy ovdoví a ani Hermína se nevyhne komplikacím minulost vyplývá najevo Román Druhý břeh je již třetím dílem autorčiny série Kočár do neznáma. UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE Městská knihovna Kunovice upozorňuje své čtenáře, že seznam knižních novinek je z technických důvodů v městském zpravodaji Kunovjan zveřejňován s časovou prodlevou. Nejaktuálnější seznamy knižních novinek jsou čtenářům zasílány em anebo jsou dostupné na našich sociálních sítích a ve webových katalozích knihovny. Pokud jsou knižní novinky při Vaší návštěvě knihovny vypůjčeny, zdarma Vám je rezervujeme a následně telefonicky dáme vědět o jejich vyzvednutí. Děkujeme za pochopení. CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE... Frajárka, galán, Banderas Září je v Kunovicích tradičně spjato s hody. Při zpěvu hodových písní nebo v řeči stárků lze narazit na slova, jejichž význam všichni znají, ale zaručeně nejsou česká. Původ slova frajárka či frajár není těžké určit a v němčině se dodnes používá slovo Freier, což je také nápadník. Jeho vznik ale sahá mnohem dál, než by se na první pohled zdálo, totiž až do germánské mytologie. Slovo frajár je odvozeno od germánské bohyně plodnosti, lásky a krásy Freyi. Kromě nápadníka je po ní v němčině také pojmenován pátek (německy Freitag). Čtvrtek je zase pojmenován po bohu hromu Thórovi, popřípadě Donnarovi (německy Donnerstag, anglicky Thursday). Další podobné a exotické slovo, nikoliv četností, ale původem, je slovo galánka, resp. galán. Jeho význam je třeba hledat až ve španělském slově galano, které má stejný význam jako moravský galán. Všechna tato slova včetně galanterie a galantní pocházejí ze slova gala (slavnostní oblek). To by dle etymologického slovníku mělo být až z arabštiny, ale k nám se dostalo přes němčinu. Folklorní slovo, jež má původ v latině, ale používá se i ve španělštině, je banderium. Slovo má dva významy. Kdysi to byla jízdní obranná družina uherských šlechticů, později jízdní průvod v kroji. U nás jednoznačně převládl druhý význam. V Uhrách byla latina až do 19. století úředním jazykem a banderium znamená latinsky praporec, španělsky se řekne banderia (vlajka bandera). Takže známý herec Antonio Banderas se doslova jmenuje Antonio Vlajky. Španělské příjmení Bandera(s) je odvozeno od výrobců, prodavačů nebo nositelů vlajek. Čili některý z hercových předků mohl být například praporečníkem. Banderas evokuje ono české Panděras a je to dedukce správná, protože panděro opravdu pochází ze španělského pandero, což je vysoký a úzký vojenský buben. Do češtiny se slovo asi dostalo přímo v 17. nebo 18. století, kdy čeští vojáci bojovali v habsburské armádě v západních zemích (Španělsko, Belgie, Itálie) například ve válce o dědictví španělské ( ). Španělská vojenská organizace tehdy byla vzorem a další armády tento model přebíraly. I když dějiny obvykle nebývají romantické, možná se za třicetileté války naopak dostali nějací španělští galáni k nám a našli si tu svoje frajárky. Žádná hodová písnička se po nich ale nezachovala. Mgr. Pavel Oškrkaný 2/2015 strana 13

14 Životní jubilea našich spoluobčanů V měsíci září tohoto roku oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: Milada Gabrhelová, 95 let Miroslav Polách, 90 let Anna Hanáčková, 90 let Marie Malíková, 85 let Marie Bartošová, 85 let výročí sňatku Stanislav Horsák, 80 let Jan Paška, 80 let Marie Fornůsková, 80 let Zdeňka Hanáčková, 80 let V měsíci září tohoto roku oslaví 60 let společného života manželé Ludmila a Antonín Pavelkovi V měsíci září tohoto roku oslaví 60 let společného života manželé Marie a Kliment Macháňovi manželé Jiřina a Alois Pelkovi Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Upozorňujeme občany (popř. jejich rodinné příslušníky), že v případě zájmu o zveřejnění jubilanta anebo výročí sňatku v měsíčníku Kunovjan, případně přijetí oslavenců na radnici, je nutné vyzvednout na matrice Městského úřadu v Kunovicích Dotazník k životnímu jubielu či Dotazník k výročí svatby. Oba formuláře jsou k dispozici také na webových stránkách města Kunovice (www.mesto-kunovice.cz). Bližší informace podá matrikářka Ivana Lůčná, tel.: , mobil: , V měsíci září 2015 oslaví 50 let společného života manželé Jiřina a Alois Pelkovi Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti do dalších let společného života přeje rodina a přátelé KOMUNITNÍ CENTRUM KUNOVICE září 2015 čtvrtek 3. září 9:00-10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra pondělí 7. září 10:00-11:00 hod. Dopoledne s pohádkou: promítání pohádky + tématické tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra čtvrtek 10. září 9:00-10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra čtvrtek 17. září 9:00-10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra pondělí 21. září 10:00-11:00 hod. Dopoledne s pohádkou: promítání pohádky + tématické tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra čtvrtek 24. září 9:00-10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra Upozorňujeme návštěvníky, že v době konání exkurzí a akcí mimo budovu Komunitního centra bude herna uzavřena. Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města a na Facebooku, v městském rozhlase a také je můžete získat na tel Pokud by vám termíny akcí pro rodiče s dětmi nevyhovovaly, můžete k nám do herny přijít každý všední den od 8.30 do hodin. Věra Huspeninová Péče o zvěř v letním období V těchto letních dnech doplňují myslivci ve spolupráci s Agrokomplexem Kunovice zásypy pro drobnou zvěř plevami a obsekávají krmná zařízení. Na snímku je zachyceno myslivecké zařízení v části honitby Komárovec. V současnosti myslivci loví škodnou, zejména lišky a také divoká prasata, která se vyskytují nejvíce v Hluckém a Lintavském žlebu a přilehlých lánech s kukuřicí. Jan Prachař Strana 14 2/2015

15 V Domácí péči září také Kunovjané Mimořádnou příležitost k bližšímu seznámení s novým filmem Domácí péče režiséra Slávka Horáka (narozen v 1975 v Gottwaldově, pod vedením Jana Gogoly absolvoval Filmovou školu ve Zlíně, a dále na pražské FAMU, obor hrané režie a scénáristky, do svého hraného debutu působil v oblasti reklamní tvorby. pozn. red.), měli v sobotu 1. srpna všichni, kdo se vydali do Areálu jízdy králů na setkání s dramaturgem filmu Janem Gogolou, a cimbálovou muzikou Kunovjané, která v Domácí péči rovněž zaujímá velmi důležité místo. Jan Gogola, pedagog brněnské JAMU, se v Kunovicích ocitl, takřka na domácí půdě, protože zde v počátcích své profesní kariéry působil jako učitel. S chutí si na úvod besedy na tato léta zavzpomínal a zdůraznil, jak jej těší, že jedna z jeho žákyň, nyní v Kunovicích zaujímá významné starostenské křeslo. Poté se řeč stočila na film Domácí péče Když za mnou režisér Slávek Horák se scénářem Domácí péče přišel, hned mě téma zaujalo. Bylo vidět, že danou problematiku velmi dobře zná, díky své mamince, která náročnou práci domácí zdravotní sestry dlouhá léta vykonávala, vysvětlil na úvod besedy Jan Gogola a dále pozorným posluchačům popsal okolnosti, které vznik filmu Domácí péče provázely. Příprava tvůrčího týmu byla velmi pečlivá a náročná. Režisér Horák nejdříve uvažoval, že do titulní role obsadí dokonce svou maminku, aby hrála samu sebe. Nakonec padla volba na Alenu Mihulovou, kterou diváci znají především z filmu Karla Kachyni Sestřičky, kde ztvárnila roli začínající zdravotnice po boku Jiřiny Jiráskové. Slávek Horák se pro Alenu Mihulovou rozhodoval poměrně dlouho, zdála se mu na roli mladá. Ale maskéři dokážou léta nejen ubrat, ale i přidat. kunovjan Ona, sama se v médiích opakovaně vyjádřila, že po této roli velmi toužila. A tak se i stalo. Alena hrála ve skutečném oblečení Slávkovy maminky, a to také přispělo k tomu, že se s úlohou pečovatelky dokonale ztotožnila. Natáčení domácích scén probíhalo v domě režisérových rodičů v Napajedlích. Byli neuvěřitelně trpěliví a vstřícní. Není snadné přijmout pod vlastní střechu početný filmový štáb. Rovněž bylo výhodné, že jsme točili v reáliích, které dobře známe. Ve filmu diváci jistě poznají Napajedla, Jalubí, či Žítkovou a další místa, doplnil Jan Gogola. Ten si ve filmu rovněž zahrál, a to roli starosty obce, kde hlavní hrdinka s rodinou žije. Pozorný divák ve filmu objeví i ředitele Slováckého divadla Igora Stránského. Vedle hereckých koncertů Aleny Mihulové, Bolka Polívky, Zuzany Krónerové či Taťány Vilhelmové v Domácí péči hraje významnou roli také cimbálová muzika Kunovjané, jejíž hudba děj provází a přispívá k celkovému výrazu filmu. Jan Gogola potvrdil, že volba Kunovjanů, byla správná a její členové uspěli nejen jako muzikanti, ale také jako herci. V části filmu zachycující svatbu dcery hlavních protagonistů, se s Kunovjany diváci potkají tváří v tvář. Na natáčení rovněž zavzpomínal také Jiří Hráček: Byla to pro nás nová zkušenost. Ve filmu vystupujeme asi pět minut a točilo se od devíti hodin ráno do půlnoci. A to tenkrát byla velká zima. Nejnáročnější byla část, kdy Alena Mihulová s naší muzikou zpívá přání dceři. Svatba se natáčela v neděli, a další dva dny jsme ještě po práci dělali zvukové dotáčky. Atmosféra během natáčení byla velmi příjemná a družná, jako bychom byli skutečně v rodině na svatbě. Režisér i herci byli přátelští. No a nejslavnějším z nás je teď určitě František Večeřa, který si ve filmu připíjí a pronáší repliku: Lepší jedna po ránu, než celý den nic, zavzpomínal Jiří Hráček. Příjemnou atmosféru při besedě v Areálu jízdy králů doplňovali Kunovjané a také lahodné vínko z kunovické vinotéky. Na závěr večera se přítomní zavázali k návštěvě filmu, a kdo slib splnil, jistě nelitoval. V dnešním světě, zdánlivě zbaveném citu a obětavosti, se zrodil příběh plný lidskosti a naděje. Alena Mihulová právem získala za svůj skvělý výkon v Domácí péči na 50. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech Stříbrný glóbus za Nejlepší ženský herecký výkon. Nebývale pochvalná jsou hodnocení filmových kritiků a také diváků. Když po posledním filmovém obrázku na plátno naběhnou titulky, na rozdíl od jiných filmů, diváci zůstávají sedět v křeslech a vnímají právě ukončený děj. Mnozí utírají slzy z tváře a nechávají se unášet podmanivou hrou Kunovjanů. Alena Kučerová Foto: Jiří Hanzl a Zdeněk Kučera 2/2015 strana 15

16 Handrláček na festivalu CIOFF v Německu uspěl Dětský folklorní soubor Handrláček měl v letošním roce rušno. Nejdříve okresní klání v Uherském Hradišti, pak regionální v Uherském Brodě a konečně celorepublikové v Jihlavě přispělo k věhlasu mladých adeptů lidového umění. To prokázali počátkem května v Pardubicích s družebním Perníčkem, o týden později v Praze při vystoupení na Křížovnickém náměstí u Karlova mostu a v Senátu ČR, v červnu při festivalu CIOFF Kunovské léto a koncem června na festivalu ve slovenských Kapušanech. V závěrečné třetině července zamířil soubor poprvé k moři. Dostal pozvání na Velkou cenu folkloru v rámci CIOFF 26. Mezinárodního dětského festivalu do Ribnitz-Damgarten v Meklenbursku -Pomořanech. Hned první den Kunovjané absolvovali na náměstí úvodní koncert. K večeru se přesunuli na poloostrov Dars, v přímořských lázních Prerow zvládli hodinové představení v přírodním amfiteátru. A pak hajdy na ubytovnu do Fuhlendorfu/Gutglück. Druhý festivalový den si to rozdali tanečníci se svými hostujícími protějšky při sportovním zápolení v městském aquaparku. Pětičlenná doprovodná muzika v tu dobu objížděla město a lákala ke zhlédnutí festivalových vystoupení na šesti místech v Ribnitz jak domácí, tak turisty. Jenom co se všechny soubory setkaly na náměstí, nastal velký shon. Ruská skupina z oblasti Sibiře od Jakutska nedorazila. Pořadatelé zoufale obcházeli vedoucí souborů s výzvou pomoci. Byl to Handrláček, který zachránil situaci a nezištně nastoupil na podium k půlhodinovému programu. Odsud kvapem směr Wismar, kde už v sále kulturního domu trpělivě a s pochopením čekalo obecenstvo na čtyři zahraniční soubory. Jejich včasný příjezd narušila dálniční bouračka s následnou kolonou a objížďkou. Třetí festivalový den byl dopoledne ve znamení pořadu Tanec pro všechny. Handrláček předvedl Jízdu králů na sucho mladí jezdci napodobují jízdu na koni. Vedoucí jezdec Šimon Ludvíček uděloval příkazy: na koně, koníčku klusej, překážka, vodní příkop, zatoč vlevo, vpravo, rychle do finiše. Vše v německém jazyce. Náramná zábava pro všechny! Odpolední volno strávil Handrláček výletem k Baltu v turisticky hojně navštěvovaném Dierhagenu, jehož zvláštností jsou střechy mnoha domů, jež kryje rákosí. Ukázalo se, že slunné dny dovedly prohřát moře na přijatelnou mez, kdy se dalo koupat. Mladí si všimli také vzorného pořádku na široké písčité pláži poseté budkami či paravány snižujícími účinnost neustálého větříku, sektorů vyhrazených pro domácí mazlíčky a těch, co plavky na sobě nemusí. Vysoké duny směrem k pevnině byly osazené travinami snášejícími také mořskou vodu. Čtvrtý festivalový den, sobota, byl ve znamení soutěže pro tanečníky do třinácti let. Ne všechny soutěžící soubory respektovaly tuto hranici. V mezinárodní soutěži se rozhodovalo o titulu laureáta CIOFF festivalu. Porotou bylo publikum a zástupci jednotlivých souborů. Handrláček předvedl verbuňk Na kunovských lúkách, tance Strání, Pod májkú, Jízda králů a Kopaničářský čardáš. V polovině vystoupení se zvedl vítr. Přinesl s sebou černé mraky s průtrží mračen. Sedadla diváků až na sporé výjimky osiřela. Zvuková technika se omezila na přenosné mikrofony. Handrláček vydržel a dokončil pořad i přes nepřízeň počasí. Za pár minut se už opět slunko objevilo zpoza mraků. V závěrečný festivalový den v neděli nastoupili k soutěži muzikanti v sále místní Základní hudební umělecké školy. Úkolem bylo předvedení lidové písně, klasické skladby, závěrem německé písně Das Wandern is des Müllers Lust. Mladá cimbálovka Lintavěnka zahrála lidovou, její primáš Radovan Siman sólově A dur koncert Komarowského a doprovodná muzika německou píseň. Závěrečný program všech souborů proběhl opět na místním starobylém náměstí. Srbský soubor Dusan Vukasovic Diogen z Bělehradu, založený v roce 1976, ověnčený oceněními z USA, Japonska a dalších zemí, si připsal cenu laureáta z Ribnitz-Damgarten. Mezi hudebníky se ukázal jako nejlepší místní kvartet vedený heligonkářem původem z Ukrajiny. V neoficiální soutěži ředitel festivalu Holger Hurtig vyhlásil za nejlepšího účinkujícího našeho Petra Polácha. Se zdviženým palcem opakovaně vyzdvihoval, že umí zpívat, tančit a hrát na klarinet. Také pochválil vysoký počet hlasů diváků pro ocenění Handrláčka. Bylo jich šest set, třetina podaných. Na besedě vedoucích jednotlivých souborů našinec jenom zíral: Vedoucí srbského souboru Radenko Dragićević uvedl, že vedení souborů je jeho zaměstnání. Jednotlivé skupiny mají nácvik dvakrát týdně po třech hodinách. Podobně je tomu i v polském Lublině či ukrajinském Chmelnickém, litevském Panevežys, kde ještě přidávají mladým souborákům tři hodiny týdně folklorní výuky ve škole. Umělecké vedoucí Handrláčku Zdena Hašková a Ivana Janásová neskrývaly dojetí nad uměním kunovských dětí. V letošním roce jsme měli hodně vystoupení. Vždy se nám podařilo něčím upoutat obecenstvo. I když nám titul laureáta v Ribnitz-Damgarten unikl, jsme spokojené. Získali jsme mnoho přátel, děti se mohly poučit, jak to dělají jinde. Viděly jinou krajinu s jiným způsobem života. Určitě je budou poznatky motivovat k hrdému přístupu k našemu lidovému umění. Jsme rády, že jsme publiku mohli předvést zejména motivy z jízdy králů a tanec verbuňk, obojí zapsané na listině nehmotného dědictví v rámci UNESCO, shrnula dojmy ze zájezdu Zdena Hašková. Zdeněk Ondrášek Strana 16 2/2015

17 Záhady kolem jízdy králů IX. Dopis z ležení u Kunovic Vzpomeňme si, co víme o střetech královských družin. Jízdy králů vyjížděly ze svých vesnic vyvolávat do sousedních vesnic a často i do měst, do Hradiště či do Brodu. Když se potkaly dvě družiny, docházelo ke vzájemnému souboji ve snaze ukořistit cizího krále. Setkání nezřídka skončilo nebezpečnou pranicí a docházelo ke zranění jezdců i koní; vždyť pobočníci měli v rukou skutečné šavle a jejich úkolem bylo krále chránit stůj co stůj. Pokud král padl do zajetí, družina, která ho neubránila, ho musela ze zajetí vykoupit. Že pak ti, co krále neuhlídali, měli na dlouho z ostudy kabát, není třeba připomínat. Ale ne vždy došlo k bitce. Jan Janča ( ), rodák z Vlčnova, spisovatel a novinář, popsal ve svých vzpomínkách na dětství i jiné vedení boje. Družiny se nepraly mezi sebou navzájem, ale místo nich spolu bojovali pouze jejich králové. Stojí za to si pasáž z memoárů nazvaných Z Jožkových zápisků, pojednávajících o této praktice, připomenout. Janča vydal své vzpomínky nedlouho před smrtí, ale vzpomíná v nich na dobu svého mládí, tedy 70. a 80. léta 19. století. Králé objeli dědinu, složili u krále dary, aby se jim udělala hostina, a teď tryskem se vydali k sousední dědině vyhledat tamní krále a svést turnaj. Někdy se stalo, že sousední králé se jim vyhnuli, někdy zase, že jim vyjeli naproti jak se kdy cítili. Turnaj nevyhrál by mladičký počestný král. Proto rychle na jeho koně přesedl největší silák, a když přiblížili se sousedi, byli hrdě vyzváni na souboj. Oba králi vyjeli proti sobě, napřáhli pravice, chytili se za ukazováky a jeden snažil se druhého stáhnout z koně. Komu se to podařilo, byl vítězem a cizí král zajatcem. Bylo třeba vykoupit ho darem, pohoštěním; anebo bylo třeba jít do zajetí a dát se pohostit. A soupeři setrvali v hoštění a radovánkách dlouho pohromadě. Někdy bylo třeba sousední krále honit a k turnaji donutit. Při spatření našich králů dávali se sousedé nezřídka na útěk; hnali koně silou mocí, ale naši byli jak čerti. Dohnali je a pak docházelo k bitce, která nebyla již tak nevinná. Takže ne hned bitka, ale jakýsi gentlemanský souboj. Tak to kdysi KOUPÍM POZEMEK A ROD. DŮM 3+1/4+1 V KUNOVICÍCH A OKOLÍ NABÍDKY PROSÍM POSÍLEJTE NA tel od hod Vítaný prodej i bez RK Král Jiří z Poděbrad. Dobové vyobrazení. kunovjan probíhalo nejen ve Vlčnově, zmínky o tomto způsobu boje zaznamenal i František Bartoš či Matúš Béňa. A teď se vraťme na jihovýchodní Moravu do 2. poloviny 15. století, do doby oné kruté války. Král Jiří z Poděbrad byl moudrý král. Viděl své království trpět. Řekneme-li krvácelo mu srdce, pak jsme rozhodně nevyřkli frázi. A tak se rozhodl k následujícímu neobvyklému činu v červenci 1470 vyzval Matyáše k osobnímu souboji. Ze svého ležení u Brna vyslal poselstvo vedené Vilémem z Rabí, který jménem krále Jiřího předstoupil před Matyáše s návrhem: Pán náš chtěje zastaviti prolévání toliko nevinné krve křesťanské, hotov jest nasaditi a povážiti života svého proti životu Vašemu a zve Vás k souboji v podobném místě mezi vojskami a rovnou zbraní a v rovném odění.... A tu dopustí-li pánbůh na krále našeho, abyste ho přemohl, učiníte s ním, jakž budete ráčiti; také, přemůže-li on, učiní s Vámi tolikéž... Matyáš se sobě vlastní arogancí posměšně a jízlivě smetl nabídku ze stolu. Jiří znovu volá po míru a z ležení na poli u Kunovic zasílá list uherským pánům a rytířům ve vojsku Matyášově a znovu žádá, aby taková bezpráví, záhuby, mordové, krve křesťanské prolévání, násilí panen i paní i jiná bezpráví přestala Byť zůstala Jiřího výzva nevyslyšena, sama o sobě je důkazem skutečného šlechtického a humanistického ducha, jímž byl Jiří z Poděbrad nadán. Je to náhoda, že se takový rytířský způsob boje stal součástí zvyku právě na Slovácku, které z celé Moravy trpělo česko-uherskými válkami nejvíce? Nemůže být pasování a přetahování králů, zaznamenané právě v tomto regionu, odleskem středověkých událostí? Co dnes vlastně o česko-uherských válkách víme? Pro Moravu znamenaly největší pohromu její historie a svém důsledku byly mnohem strašnější než války husitské a předčily i uherské nájezdy Bočkajovců a Turků v 17. století. Většina území Slovácka byla zpustošena, obce vyloupeny, vypáleny a téměř vylidněny. Moravští historikové Jan Skácel a Metoděj Zemek vypočetli ty vesnice, jejichž život byl násilně ukončen a většina z nich navždy a definitivně zmizela z mapy. Nikdo již na Slovácku nenajde vsi Kapřiště, Kuničky, Mokronosy, Jaroňovice, Roztrhanice, Roztrhánky, Kapanice, Kukvice, Prusy, Potvorovice, Všetrapy, Plumlůvky, Kloboučky, Divice, Harasy, Opatovice, Dluhonice, Steklice, Ulvy, Senstráž, Vsisko, Lhotu u Násedlovic, Nesklovice, Cvikov, Přestavlky, Ostrov, Ostrovany, Dolní Moštěnice, Újezdec, Černíkovice, Vážany a Slušovice u Jestřabic... Bezmála osmdesát vesnic zmizelo ze zemského povrchu jen na jihovýchodní Moravě. Dnes jen názvy některých polních tratí uprostřed lánů jsou němým vzkazem vší té hrůzy, která zasáhla Slovácko. Vzkazem, čitelným bohužel jen historikům, neboť my již nevíme... Nemůže snad být takový zážitek dostatečně silným impulsem pro to, aby s každým novým jarem ti, kteří náhodou přežili, uvítali krále chlapce, přijíždějícího s mladistvou nadějí, že už žádná válka, žádný strach, žádná smrt. A když jízda králů potká na své pouti nepřátele z jiné vesnice, podá král králi ruku a řekne: Jen my dva! Kdo může říci, že to tak nebylo? Příště: Kunovjané, kradú vám krála! Jiří Jilík 2/2015 strana 17

18 Folklorní bohatství i naděje Kunovic Děcka z Kunovic Dětský folklorní soubor Děcka z Kunovic má dlouholetou tradici. První skupinka dětí se pod názvem Děcka začala scházet již v roce 1964 pod vedením Anny Ryšánkové-Škráškové. S ní během let poté spolupracoval Slávek Štěrba, s dětmi pracovaly dále Marie Ježková (Kolečkářová), Marie Malinová (Škrášková), Růžena Habartová (Černá), Hana Drozdová (Matulová), Emilie Zemánková (Hubáčková), Miloš Plachý, Zdeňka Poláková (Drozdová), Ludmila Habartová (Tvrdoňová). Od roku 1986 jsou Děcka z Kunovic spojována s Romanou Habartovou (Bartošíkovou), s níž se na vedení podílela v letech Milena Bídová, od roku 2000 Martina Habartová (Ťoková) a Šárka Smělíková (Miklíková). Od roku 2015 se jako vedoucí přidružuje také Terezie Habartová. Za tuto dobu se v souboru vystřídalo na 200 malých tanečníků a na 50 muzikantů. Pro soubor vytvořila R. Habartová na padesát choreografií (hudební zpracování F. Říha). K nejúspěšnějším hudebním a pěveckým výstupům patřily sólové projevy Veroniky Otrusinové, Petra Kunta, Jakuba Tomaly, Michala Škola lidových tancù kurz pro veøejnost záøí 2015 PONDÌLÍ ÚTERÝ STØEDA ÈTVRTEK kulturní zaøízení Pálenice v hodin tance z Korytné tance bílovské sedlcké tance hlucké sedlcké tance ze Strání Karièky pro dámy Verbuòk pro pány PÁTEK Beseda u cimbálu od h hudební doprovod CM Lintava Spolupořadatelem akce je Folklorní soubor písní a tanců Handrlák Buksy, Anety Poláchové (např. Skřivánčí vajíčko, Pásla som páva, Haj husičky), Terezie a Julie Habartových (Ej, až budu veliká, Písně z Kopanic a Dolňácka), Barbory Doležalové, Elišky Grabcové, Adély Němcové, Barbory Kulihové, Evy Čechové, Adama Hasmandy, Ondřeje Simana, Martina Pěchy ve verbuňcích, své zastoupení měly výstupy dívčího sborku (např. Písně z Dolňácka, luhačovického Zálesí, moravských Kopanic, z Kunovic). Z poslední generace zaujali svým zpěvem např. Samuel Pestl, Adam Joura, Martin Jurča, Sofie Watsonová, Alžběta Vardanová,Tereza Hůsková a další. Za dobu svého trvání získal soubor řadu ocenění a prvenství v soutěžích u nás i v zahraničí, na MFF Strážnice, na soutěžích v Zemské přehlídce v Kroměříži, na Kunovském létě, na světovém festivalu v bulharském Slivenu a Burgasu, cimbálová muzika obsadila přední místo opakovaně v celostátním kole ve Vysokém Mýtě nebo v Břeclavi. Soubor natáčel několikrát s Českým rozhlasem Brno, Ostrava, s TV NOE, podílel se na několika zvukových nahrávkách a má svou práci zachycenu na několika CD a DVD. Soubor navštívil města a festivaly po celé naší zemi a představil naši lidovou kulturu na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Itálii, Bulharsku, Rumunsku, ve Slovinsku. Na začátku roku 2015 se rozloučila poslední generace Děcek z Kunovic, která se ve složení Eliška Habartová, Karolína Hlůšková, Tereza Hůsková, Michaela Makarenková, Kristýna Macková, Dorota Matůšú, Gabriela Pestlová, Denisa Peprníčková, Kateřina Poláchová, Tereza Slaníková, Alžběta Vardanová, Nela Vlková, Sofie Watsonová, Adam Joura, Martin Jurča, Ondřej Kučera, Šimon Matůšú, Marek Miklíček, Jan Pavlas, Daniel Pestl, Samuel Pestl, Josef Slezák, Jakub Šácha scházela od roku 2009 dospívající tanečníci a zpěváci odešli do seminářů či již do dospělých kolektivů. Současný soubor je už osmou generací, která navazuje na své předchůdce. V prvním pololetí 2015 byly položeny nové základy další skupinky, která má dnes 20 dětí ve věku 8 15 let. Ve skupině jsou opět mladší i starší děti, a proto se náplní práce v souboru stává hra, zpívání, poznávání folklorního materiálu z různých regionů a jejich výuka, rytmika a různé pohybové a taneční improvizace. Zpracovávaný materiál je převážně z oblasti Dolňácka a také moravsko-slovenského pomezí. Děcka jsou postupně seznamována s písněmi a tanci Kunovic, z okolních obcí Hluku, Mařatic, dalších lokalit v Pomoraví, ale i ze Strání, Korytné, Starého Hrozenkova i ze slovenské Kubry a Myjavy. Vedle autentického materiálu se děti opět začínají věnovat osvědčeným tématům stylizovaným. Řada dětí se hudebně vzdělává, je tedy možné využívat jejich dovedností také při vlastním doprovodu. Soubor dlouhodobě spolupracoval s dětmi ze ZUŠ z Uherského Ostrohu nebo Hluku. I zde odešli mladí muzikanti do dospělých muzik, takže i spolupráce s muzikou se teprve rodí. Děcka z Kunovic mají před sebou v nejbližší době vystoupení na festivalu ve Velké Bystřici, na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, ale především spoustu práce ve zkouškách. Proto vás, milí čtenáři oslovujeme, kdo jste v dětském věku a máte zájem rozšířit naše řady a chcete se stát členem Děcek z Kunovic, přijďte za námi do Slovácké búdy v Kunovicích. Romana Habartová Strana 18 2/2015

19 SHK Kunovice před začátkem sezóny Házenkářský klub z Kunovic prošel v mezičase oddělujícím dva soutěžní ročníky několika zásadními změnami. Červnová ( ) valná hromada klubu schválila změnu stanov bývalého občanského sdružení na zapsaný spolek tuto změnu si vynutila účinnost nového občanského zákoníku. Mnohem důležitější změnou byla volba nového spolkového výboru ve složení Petr Hrabal, Helena Lahodná, Růžena Tvrdoňová, Petr Slunéčko a Jaroslav Malina. Posledně jmenovaný byl současně jednomyslně zvolen předsedou klubu. Je zaměstnancem společnosti Aircraft Industries, a. s., kde zastává manažerskou funkci v oblasti právní a personální. Kunovická házená pro něj není žádnou novinkou: jeho manželka je bývalou aktivní hráčkou a jejich dcera hájí barvy Kunovic v týmu minižaček. Již v minulých letech se snažil klubu pomáhat v oblasti sponzoringu a v tomto směru vidí také svůj hlavní díl práce i do budoucna. Přiznám se, že je pro mne poněkud nepochopitelné, že firmy působící v Kunovicích, mnohdy jsou jejich majiteli samotní Kunovjané, nejsou ochotny podpořit sportovní klub, který zde, v tomto městě působí velmi dlouho, má za sebou skvělou historii a rozhodně i v posledních letech patří k těm subjektům, které svým podporovatelům a sponzorům rozhodně nedělají ostudu, popisuje předseda kunovické házené své zkušenosti. Oslovil jsem přibližně stovku firem, v současné době máme podepsané smlouvy s jedenadvaceti z nich. Podle slov Jaroslava Maliny je nejvýznamnějším podporovatelem klubu jednoznačně město Kunovice. Bez této podpory by klub vůbec nemohl existovat a jsme za ni velmi vděční, přiznává. Mezi nejvýznamnějšími sponzory házenkářek patří dále společnosti Florstyl, s. r. o., společnost OKIN, Top Security s. r. o., KOVOKON spol. s.r.o., KRILL.B.P., spol s r. o., či 5M s.r.o. Někteří z našich sponzorů působí v kunovické průmyslové zóně, jiní jsou například z Prahy. Chceme zlepšovat finanční podmínky klubu, zajistit lepší podmínky hráčkám, a proto se nemůžeme jakkoliv teritoriálně či jinak vůči našim podporovatelům vymezovat, seznamuje Jaroslav Malina veřejnost s taktikou a vlastně i klubovým know how pro získávání financí. Po sportovní stránce chce SHK Kunovice do budoucna těsněji spolupracovat s HC Veselí nad Moravou: Umím si představit, že bychom mohli být jakousi jejich farmou, říká Malina a pokračuje: V nejbližší budoucnosti si neumím představit, že by si tyto dva kluby měly konkurovat a naše vzájemná spolupráce by tedy mohla být výhodná pro obě strany. Náznaky spolupráce obou klubů se objevovaly již v minulých letech, ale zdá se, že přirozeným vymizením některých osobních animozit se otevírají dveře k opravdu smysluplné spolupráci. Prvními vlaštovkami v tomto směru jsou již dohody o působení hráčky Anny Balážové (termínovaný přestup) a Adriany Kožuchové (řádný přestup) v Kunovicích, kam přicházejí právě z Veselí. Opačným směrem se budou ubírat kroky Anheliny Vinyatinské, která bude ve Veselí hostovat. Jiné zásadní změny v sestavě zatím nejsou známy, pozitivní je návrat Andrey Brablcové po mateřské dovolené a Kamily Kratochvílové po delším léčení zranění. Překvapení se však v tomto směru nikdy nedají vyloučit až do konce přestupního termínu, říká Jaroslav Malina. Klubovými trenéry zůstávají i nadále Jarmila Štěrbová (mladší žačky a minižačky) a René Gärtner (starší žačky a ženy). Samozřejmě že na chodu házenkářského klubu se zásadním způsobem podepíše chystaná oprava kunovické sportovní haly, která je pro hráčky SHK za normálních okolností domácí půdou. Podzim máme v tomto směru zajištěný v hale Slovácké Slávie Uherské Hradiště, kde budou moci trénovat i odehrávat soutěžní utkání všechny naše týmy s výjimkou minižaček, které budou hrát v tělocvičně ZŠ Větrná v Uherském Hradišti. Pan Uherka, předseda Slovácké Slávie, nám vyšel velmi vstříc a za to mu patří naše uznání a poděkování, říká předseda klubu. Stejně uznale se vyslovil i k nabídce města Kunovice, která umožní využívat hřiště i klubovnu v Areálu jízdy králů. Ona ta naše palubovka na Bělince už byla dávno za zenitem a dá se říci, že i po smrti a je pravdou, že nejednou jsme ze strany hostujících týmů slyšeli na dané téma různé poznámky. Udělat se to zkrátka musí a je dobře, že město na tuto akci sehnalo prostředky, dodává. Je to pravda, parkety ve sportovní hale byly dlouhá léta svědky mnohých úspěchů i neúspěchů, naplněných nadějí i promarněných šancí, radostí z vítězných zápasů i smutků po prohraných utkáních. Přejme nejen hráčkám SHK Kunovice, aby se v opravené sportovní hale opět dobře sportovalo a hráčky i diváci zde zažívali především radostné chvíle se sportem spojené. Zdeněk Kučera Termínová listina podzimní části 1. ligy házené žen (SHK Kunovice) Házená Jindřichův Hradec-SHK Kunovice SHK Kunovice-DHK Zora Olomouc B TJ Sokol Velké Meziříčí-SHK Kunovice SHK Kunovice-Sokol Poruba B Sokol II Kobylisy-SHK Kunovice DHC SVŠ Plzeň-SHK Kunovice SHK Kunovice-TJ Jiskra Otrokovice Jiskra Havlíčkův Brod-SHK Kunovice SHK Kunovice Sokol Vršovice HC Zlín B-SHK Kunovice SHK Kunovice-DHK Baník Most B Poznámka: Domácí zápasy podzimní části soutěže budou hrát házenkářky SHK Kunovice ve sportovní hale Slovácké Slávie v Uherském Hradišti SHK KUNOVICE srdečně zve na 12. ročník házenkářského turnaje zkušených žen a (letos poprvé) mužů MEMORIÁL ALFONSE BALCARA Sobota 5. září 2015 od 8:00 do 19:00 Areál jízdy králů Kunovice (za nepříznivého počasí v tělocvičně Gymnázia Uherské Hradiště) Občerstvení a tradiční tombola zajištěny! Na setkání se těší pořadatelky 2/2015 strana 19

20 Královští táborníci z Kunovic V předposledním prázdninovém týdnu se v Kunovicích uskutečnil první Královský příměstský tábor. Místem jeho konání byl především nedávno otevřený Areál jízdy králů. Smyslem tábora bylo vytvořit program pro děti předškolního a školního věku, pro něž rodiče neměli zajištěné aktivity na sklonku prázdnin. Tábor od 17. do 21. srpna navštěvovalo celkem deset děvčat a tři chlapci ve věku od pěti do jedenácti let. První táborový den byl věnován nejrůznějším hrám, díky kterým se děti seznámily jak mezi sebou, tak i s jejich vedoucími Alžbětou Majíčkovou a Pavlínou Hrdlíkovou. Aby se táborníci mezi sebou rozeznali, vytvořili své vlastní táborové erby. Úterý patřilo folklóru, v něm se děti, formou her, dozvěděly něco o tradicích, i o kultuře místního regionu. Po obědě se vypravily na návštěvu do památkového domku, ve kterém měly skvělou příležitost prohlédnout si všechny ty zvláštní věci, o kterých slyšely a vyzkoušet si na vlastní kůži, jak se vlastně kdysi v Kunovicích žilo. Závěr dne patřil výuce slováckých písní, tanců a výrobě vlastní tupeské keramiky. Na středu byl naplánovaný sportovní den ve sportovní hale, kde táborníci soutěžili v různých disciplínách. Čtvrtek byl dnem jízdy králů. Děti malovaly koně, které později ozdobily vlastnoručně vyráběnými růžičkami a při tom se dozvěděly vše o tomto starobylém zvyku. Jejich koně si budete moci prohlédnout v městském informačním centru, kde budou po prázdninách ustájení. Následovala prohlídka interaktivní výstavy o jízdě králů na městském úřadě, která děti tak nadchla, že se jim nechtělo odejít. Celý den byl zakončen projížďkou na voze taženém koňmi, ze kterého měly děti velkou radost. Poslední táborový den patřil honbě za pokladem krále Radovana. Děti se k němu dostaly prostřednictvím celé řady indicií rozmístěných v Areálu jízdy králů. Hledání bylo napínavé, dobrodružné a hlavně šťastné, poklad se opravdu podařilo najít. Na závěr proběhlo pasování na krále příměstského tábora prostřednictvím předání královských korun a listin. První Královský příměstský tábor se určitě vydařil, o čemž svědčí jak spokojení rodiče, jejichž děti chodily celý týden spát dříve než jindy, tak samotné děti, které už se vyptávaly, zda se bude za rok tahle akce opakovat. Potvrdilo se, že pěkné a zajímavé prázdniny se dají prožít i doma, v Kunovicích. red Mistryně Evropy z Kunovic V polovině července se konalo v Rožnově pod Radhoštěm juniorské- Mistrovství Evropy v agility. Šampionátu se zúčastnilo celkem 370 závodníků z 20 zemí. I Kunovice měly na tomto významném podniku své zastoupení součástí reprezentace České republiky byla Magdalena Bradáčová se svou border kólií Elzou Fešák. V soutěži jednotlivců sice mezi 118 účastníky obsadily kunovské reprezentantky 18. místo, větší štěstí však měly v soutěži družstev, kde si vyběhaly první místo v agility a třetí místo v jumpingu. Součet bodů z obou soutěží poslal českou reprezentaci na stupeň nejvyšší a Magda s Elzou se tak mohou pyšnit titulem mistrů Evropy pro Ten by měly obhajovat příští rok na Slovensku, kde se bude další evropský šampionát v agility konat. V současné době se obě závodnice připravují na Mistrovství ČR v kategorii dospělých, které se koná v Liberci, kam se automaticky kvalifikovaly po loňském vítězství. A nechtějí zmeškat ani mistrovství republiky mládeže v Pasohlávkách. Oba důležité závody proběhnou v září. Magda by s Elzou chtěla v letošním roce získat nejvyšší výkonnostní ocenění v agility, kterým je titul A 3 CHAMPION. K naplnění tohoto cíle je nutné během tří let získat devět bezchybných zkoušek v nejvyšší třídě v parkuru s umístněním do 3. místa. Není to nereálné předsevzetí. Kromě usilovných tréninků a pravidelných účastí na závodech s Elzou se Magda věnuje výchově své nové závodní partnerky, kterou je šestiměsíční štěně Asia. Určitě se obě těší na první společné oficiální závody, kterých se může Asia zúčastnit až příští rok o prázdninách. V případě zájmu o podrobnější informace navštivte stránky -asia.weebly.com. red Strana 20 2/2015

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 42/III./211 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Jan Kašpar Nejslavnější český aviatik

Jan Kašpar Nejslavnější český aviatik V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení Ústřední kolo 41. ročníku Dějepisné olympiády 2011/12 Jan Kašpar Nejslavnější český aviatik Zdeněk Cach ZŠ Polabiny 1, Pardubice OBSAH Důvody výběru...

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis č. 4/2015. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 4/2015. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 4/2015 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, Gregor Jiří, Ing. Homolka Josef,

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII. ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo 6

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII. ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo 6 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII. ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo 6 Souboj čtenářů Naše šesté třídy a dalších 68 třídních kolektivů z celé České republiky se letos zapojilo do Soutěže

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více