Slánská radnice. Slovo na úvod. Tři velké ekologické problémy. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slánská radnice. Slovo na úvod. Tři velké ekologické problémy. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného"

Transkript

1 Slánská radnice Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Srpen 2002 Číslo 8 / Ročník V. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, dnes a denně se setkávám s realitou, kdy jsem nucený obhajovat určité postupy (např. rekonstrukčních prací) oproti polozasvěceným názorům (to v lepším případě) a kritikům z ulice, kteří neznají téměř nic ze zákonných souvislostí problému a složitosti prosazení téměř každé maličkosti. Abych byl trochu konkrétní a dal nějaký příklad, co mám na mysli. Nedávnou komplexní rekonstrukcí Palackého ulice byl ukončen problém, o jehož řešení se snažily nejrůznější instituce v čele s Okresním úřadem v Kladně více než 10 let. Je naprostou senzací, že se celá akce podařila. Přesto jsme v době největšího stavebního ruchu měli desítky připomínek občanů denně jak jsou parametry křižovatky špatné, že silnice nebude průjezdná a že by se měla akce zastavit V okamžiku, kdy jsme téměř nevěděli kam dřív skočit, bylo toto každodenní vysvětlování na ulici značně časově i psychicky vyčerpávající. Dnes, kdy je zřejmé, že představy projektanta úpravy křižovatky (bezpečnost chodců a dopravy) v praxi jednoznačně fungují, nikdo z předchozích kritiků již nepřizná, že neměli pravdu. Běda však, kdyby se ukázalo, že je něco špatně. To bychom byli rozneseni na kopytech. Tento způsob vysvětlovacích diskusí, kdy partner nezná základní abecedu souvislostí a (co je horší) nemá ochotu si nejprve problém nastudovat a teprve poté kritizovat, vede k opačnému extrému. Rovněž nevhodnému. Začínáte argumentovat i přes vědomí složitosti věci tato varianta je nejlepší. Karel Čapek před lety napsal: Slovo nejlepší by se mělo definitivně ponechat obchodníkům a vládám. V každém krámě se prodává nejlepší zboží. Každá vláda dává najevo, že má nejlepší úmysly. Proč jim to nenechat! Nám stačí hledat dobré zboží a dobré úmysly. Ono ani toho prostě dobrého není na světě tak moc. Byl bych raději, kdyby tato moudrá slova platila a lidé spíše hledali v řešení věcí dobré úmysly (ochránit chodce, ) a dobré zboží (kvalita odvedené práce) než podezření, že odborníci-silničáři neumějí dobře svoji profesi (abych zůstal u uvedeného příkladu). Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík Tři velké ekologické problémy Ekologická problematika je výjimečná tím, že většinu lidí, když se tak zvaně nic neděje, nezajímá. V okamžiku průšvihu však zasáhne prakticky všechny a má zcela zásadní vliv nejen na kvalitu života v daném místě, ale nezřídka i na jeho délku. Dovolte mi, abych z tohoto hlediska pojmenoval tři klíčové problémy našeho města. Jsou to odpadní vody a jejich čištění, exhalační, hluková a vibrační zátěž zejména tranzitní dopravy a časovaná ekologická bomba v podobě uzavřené skládky odpadu. Protože jsem se ve Slánské radnici již opakovaně věnoval prvním dvěma problémům, nyní k nim uvedu jen základní fakta. Před dvěma roky se začaly stupňovat problémy Slaného na centrální čističce odpadních vod (dále ČOV) v Blahoticích. Z důvodu malé průtočnosti v zastaralém kanalizačním systému způsobené prudkým poklesem množství vypouštěných odpadních vod z domácností a podniků a malým spádem kanalizačních trubek byly umožněny chemické procesy, které v konečném důsledku vedly k tomu, že ČOV nebyla schopna odpadní vody vyčistit na požadovanou úroveň. Nadřízené orgány státního dohledu pohrozily kompletní stavební uzávěrou města. To by znamenalo, že by nemohlo být vydáno jediné stavební povolení v celé lokalitě Slaného. V důsledku by to tedy znamenalo naprosté zastavení rozvoje sídla. Nevznikl by jediný dům, bytová jednotka, nový podnikatelský provoz bez ohledu na jeho velikost. Úporným nasazením a s trochou nezbytného štěstí se během neuvěřitelně krátké doby podařilo tento problém sprovodit ze světa. Pokračování na straně 2 Pohled na Slaný z vrcholu skládky foto: Ivo Horňák

2 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 2 Tři velké ekologické problémy našeho města Dokončení ze strany 1 Souběžně s vytvářením infrastruktury v nové průmyslové zóně města (Mitsubishi a další firmy) byla ČOV v loňském roce zásadně rekonstruována. Nyní Slaný čistí své odpadní vody v kvalitě, která odpovídá normám Evropské unie a nebezpečí ohrožení rozvoje města pominulo. Zátěž Slaného tranzitní dopravou je problémem pro kvalitu života v pravdě klíčovým. Množství projíždějících těžkých nákladních vozidel městem ještě výrazně stouplo po nedávném otevření říčního přístavu v Mělníku, kde se překládají z lodí na auta kontejnery připlouvající z německého Hamburku. Slaný je zatíženo exhalacemi, velkým dopravním hlukem, z důvodu vibrací půdy se otřásají základy domů. Jediné komplexní řešení je vytvoření tzv. severního obchvatu města. Ten se bleskurychle stal prioritou současného vedení města. Práce na obchvatu začaly v první polovině roku Postupem času se podařilo o závažnosti problému přesvědčit mnohé instituce i postižené obce na přístupových silnicích do našeho města. Rozsah prací provedených na přípravě stavby byl, je a ještě bude obrovský. Zásadní kroky však byly již uskutečněny. Stavba je zařazena na ministerstvu dopravy do investičních akcí státu zahajovaných do roku 2005, územní plány Slaného, Hobšovic, Žižic a Velvar byly sjednoceny, linie stavby byla včleněna i do územního plánu tzv. pražského regionu, proběhlo zaměření trasy stavby, hydrogeologický průzkum, zadána projektová dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí atd. Vše směřuje k tomu, aby se v roce 2005 mohlo začít stavět. Třetím zásadním problémem města je uzavřená skládka odpadu v blízkosti městského letiště. Vím, že pro většinu Slaňáků je to jen jakási hora na okraji Slaného. Pod jejím relativně příjemným vzhledem je ovšem zažehnut doutnák k ekologické bombě nepředvídatelných důsledků a rozsahu. Na nyní již sedm let uzavřenou bývalou skládku byly celá desetiletí vyváženy odpady z domácností a továren. Mimo jiné i nebezpečný odpad z baterií a celá řada jiných toxických látek. Předchozí generace obyvatel města založily skládku na geologickém zlomu. Zhruba dvě stě metrů pod povrchem jsou dvě zemské kry vzájemně posunuty o téměř padesát metrů. Pokud by výluh nebezpečných látek dosáhl do této hloubky, byly by zasaženy spodní vody v širokém okolí. Nikdo není dnes schopen byť jen odhadnout, co by se všechno mohlo stát. Proto státní orgány dohledu nad životním prostředím tlačí město do rekultivace skládky. A to zejména tím, že hrozí vyměřením pravidelných pokut, které jsou uzákoněny a mají každým rokem stoupající tendenci. Mimo jiné by to do budoucnosti znamenalo, že významná část investičních prostředků Slaného by byla věnována na pokuty a o dalším rozvoji našeho sídla bychom si opět mohli nechat jen zdát. Z výše uvedených důvodů se zhruba před dvěma lety začalo na přípravě rekultivace skládky intenzivně pracovat. Původní příliš velkorysá představa z druhé poloviny 90. let o možné úpravě hory byla z technických a finančních důvodů těžko uskutečnitelná. Proto byl hledán reálnější způsob. Nakonec byla vybrána studie, která předpokládá náklady na rekultivaci okolo 53 miliónů korun. I to je samozřejmě částka, kterou naše město nemůže věnovat. Začaly se hledat možné další zdroje financování. Poté, kdy se městu podařilo na jaře tohoto roku vykoupit všechny soukromé pozemky v lokalitě, jsme požádali o dotaci a půjčku ze Státního fondu životního prostředí. Nebudu popisovat, jak bylo těžké uspět při žádosti o tyto prostředky. Žadatelů je mnoho a peněz málo. Důležitý je výsledek. Počátkem července přišlo definitivní potvrzení o přidělení finančních prostředků z fondu. 60% dotace, 20% půjčky s 1,5% úrokem a 20% (necelých 11 miliónů Kč) je nutno uhradit z rozpočtu města. Měli jsme obrovskou radost. Vyřešení klíčového problému je na dohled. Nyní máme pět měsíců času na to, abychom vyřídili všechny byrokratické náležitosti, uspořádali obchodní soutěž, uzavřeli smlouvu s fondem a začali s rekultivací. Věřím, že se všechno stihne, i když je nepříjemné, že právě do této doby přicházejí podzimní komunální volby. Není ale jiné možnosti než všechno stihnout. Druhou takovou šanci k vyřešení závažného ekologického problému města už naše město nemusí dostat. Jakou tedy máme představu o rekultivaci skládky? Dojde k úpravě svahu hory tak, aby byl sklon mírnější. Na spádu budou vytvořeny horizontálně vedené cesty, které zabrání erozím a ujíždění hory do přilehlého pole. Celý vrchol bude těžkými stroji vyrovnán, mnoho tun vyčnívajícího odpadu vyvezeno na řízenou skládku a kopec i se svahem minerálně utěsněn jílovou vrstvou. Tak bude zajištěno, že nedojde k průsakům dešťových srážek do spodních částí skládky. V malé části prostoru chceme zřídit řízené překladiště komunálního odpadu pro Technické služby města. Na jíl bude navezena mohutná vrstva ornice a hora zalesněna stromy a keři. Se započetím prací se počítá ještě letos v listopadu. Nejpozději v listopadu roku 2003 musí být rekultivační práce ukončeny. Pak z uvedených tří největších ekologických problémů města zbude vyřešit jediný severní obchvat Slaného. Ivo Rubík, starosta

3 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 3 Slánská kasárna aneb pořád se něco děje Studie využití území bývalých Kyjevských kasáren je na světě již nějaký čas a přilákala do nápadu zobytnění této zóny několik desítek klientů. Několik desítek rodin s odlišným vkusem a s různým životním stylem. A s několika desítkami rodin několik stovek připomínek, nápadů a přání, jak tu kterou nemovitost změnit či vylepšit. A jak bude investor na takové nápady reagovat? Prvním a nejdůležitějším stavebním kamenem celé areálové přestavby je klient. On je ten, na jehož záda bychom měli připevnit pomyslnou pozlacenou desku s datem projevení jeho zájmu o výstavbu, on je ten, kterému bychom měli jemně poklepat na hlavu zednickým kladívkem při slavnostním ceremoniálu položení základního kamene. Zkrátka přání klienta pro nás budou a musí být navýsost důležitá. Miroslav Horníček kdysi definoval ve své moudré knize Dobře utajené housle pojem opuštěného bytu. Je to něco, co by se nám v celém areálu nemělo stát. Byla by to velká chyba. Cituji: Opuštěným bytem nemyslím byt, z něhož lidé odešli, byt bez nábytku, koberců, lustrů a nádobí, byt, jehož holé stěny se rozpadají a jehož prázdnými okenními rámy proniká vítr, déšť a tma. Ne. Opuštěným bytem míním byt, ve kterém se bydlí, byt opatřený záclonami, koberci, nábytkem i nádobím, byt, do něhož vstupují lidé, aby v něm jedli a spali, byt v plném provozu, využitý a zabydlený. A přece opuštěný, přece opuštěný. A právě těmi, kdo v něm bydlí, žel, právě jimi. Byt je opuštěný, protože mu jeho obyvatelé nerozumějí. Někdy před nimi tam byl architekt. A ten neboť to studoval rozhodl: tady bude červená plocha a tady černý předmět. Tady postavím nízkou koženou pohovku a strop bude žlutý. Žluté je mnoho, každá trochu jiná, ale on ví, která z nich to má a musí být. Žluť, přesná a kýžená, je docílena, pohovka instalována a popelníky jsou měděné. V jednom koutě stojí křeslo. Takové bylo přání architektovo... Ale ten odejde a nikdo už neví, proč je tomu právě tak. Nikdo nechápe červenou plochu ani černý předmět, nikdo nerozumí té jisté a jedinečné žluti stropu, nikdo neusedne do křesla stojícího v rohu. Toto však tu stojí dál. Architekt nebyl laciný a věděl jistě, co chce a co má být. Respektují to. Nerespektují jeho vkus, ale výši jeho honoráře Tak tudy ale ne. Nemá smysl stavět opuštěné byty. Každý z klientů dostane před započetím stavby šanci dotvořit si byt podle svých představ, samozřejmě v rámci mantinelů, které určí statika budovy, celková koncepce fasád či možnosti napojení na inženýrské sítě. Klient bude konzultovat svoji nemovitost a vtiskávat jí jemu příjemnou tvář Zkrátka dopovím to opět slovy Miroslava Horníčka, protože lépe bych to říci neuměl: Občas musí někdo povstat třeba malý, drobný a zdánlivě bezmocný a štván Velikým Běsem Proměny pohnout skříněmi a vším a hledat, hledat, hledat nové harmonie a tvary, aby byt byl tím, čím chce a má být. Totiž domovem. Už zbývá jen tradiční Pozor! Vlevo v bok! Rozchod! Setkání se slánskými kasárny zase za měsíc! Hezký zbytek prázdnin Milan Grohmann, manažer rozvoje města

4 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 4 Divadelní předplatné 2002/ ŘÍJNA 2002 Turecká kavárna Pražská divadelní agentura, Václav Hanzlíček hrají: Václav Vydra, Jana Boušková, Matěj Hádek 28. LISTOPADU 2002 Divotvorný hrnec Městské divadlo Most 12. PROSINCE 2002 Skapinova šibalství Středočeské divadlo Kladno 16. LEDNA 2003 Lekce lásky Pražská divadelní agentura Václav Hanzlíček hrají: Václav Postránecký, Jan Čenský, Mario Kubec, Jindřich Bonaventura, Hana Ševčíková 13. ÚNORA 2003 Mam zelle Nitouche Umělecká agentura Migra hrají: Otakar Brousek ml., Jiří Wohanka, Jiří Hruška, Hana Czivišová, Milada Bednářová, Jiří Untermüller 15. BŘEZNA 2003 Slánská scéna Premiéra hry v nastudování Slánské scény 24. DUBNA 2003 Romeo a Julie Středočeské divadlo Kladno 22. KVĚTNA 2003 Švestka Divadlo Járy Cimrmana Změna programu vyhrazena! Na tato představení v divadelní sezóně 2002/2003 lze zakoupit divadelní předplatné do Městského divadla ve Slaném. CIMBAL CLASSIC J. SAMSON LENK SEMTEX Letní kino ve Slaném, sobota 14. září 2002, od 19 hodin vstupenky v pokladně kina hodinu před koncertem vstupné 150,- Kč

5 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 5 Výpis z činnosti městské policie od do byli strážníci požádání o přítomnost při sporu dvou občanů o jejich nevyrovnaný peněžní dluh. Hlídka na místě oběma vysvětlila, že se jedná o občanskoprávní spor a ten je možno řešit soudní cestou zadrželi strážníci na základě oznámení u chovného rybníka čtyři pytlačící mladíky. Případ byl předán příslušnému orgánu státní správy přistihli strážníci na základě monitoringu MKS muže, který bez povolení vylepoval plakáty. Muž plakáty odstranil a za porušení vyhlášky mu byla udělena bloková pokuta řešili strážníci drobnou krádež v Bille. Muž z Mostu zde odcizil zboží za ,-Kč. Za přestupek mu byla udělena bloková pokuta ,-Kč. Totéž se opakovalo i o den později, kdy pachatel z Hrdlíva odcizil zboží za 109,-Kč. I jemu byla udělena bloková pokuta zasahovali strážníci v Plusu. Žena z Přelíce odcizila zboží za 61,-Kč. Ani tuto pachatelku neminula pokuta. O hodinu později se strážníci museli do Plusu vrátit, protože se zde romský pár pokusil odcizit 5ks litrových lahví Becherovky. Oběma přestupcům byla udělena bloková pokuta po ,-Kč zasahovali strážníci při hádce mezi mužem a třemi mladíky, z nichž jeden dokonce muže fyzicky napadl. Případ bude po došetření řešit přestupková komise zakročovali strážníci proti muži, který napadal svoji bývalou ženu a demoloval byt. Vzhledem k podnapilosti a agresivitě muže si případ na místě převzala policie ČR volali strážníci RZS k silně podnapilému muži, kterého nalezli v ul.navrátilova. Muž byl odvezen do nemocnice k hospitalizaci vyjížděla hlídka na oznámení o osobě, která v ulici Arbesova vyřezává okrasné dřeviny. Strážníci zjistili pravděpodobného pachatele, případ zdokumentovali a předali pro podezření z poškozování veřejné zeleně Odboru životního prostředí MěÚ Slaný vyjížděli strážníci na plovárnu, kde podnapilý občan napadal plavčíka. Muž byl z plovárny vykázán, a jelikož se neměl k odchodu, by l strážníky vyveden prověřovala hlídka založení černé skládky u cesty Na Habeši. Pachatel vyvezl k cestě hromadu sutě. Pravděpodobného pachatele strážníci znají a případ je v šetření strážníci řešili rušení nočního klidu. Na místě upozornili majitele bytu, který obtěžoval své sousedy hlasitou reprodukcí hudby na spáchaný přestupek a případ na místě tentokrát vyřešili domluvou hlídka MP zasahovala na Zimním stadionu proti třem mladíkům, kteří v průběhu neveřejného tréninku hokejového mužstva budili veřejné pohoršení. Vzhledem ke skutečnosti, že mladíci nejevili zájem halu opustit, a to ani po výzvě strážníků, bylo použito důraznějších prostředků. Zároveň byli předvoláni k podání vysvětlení na služebnu MP, kde si následně své protiprávní jednání uvědomili. Za neuposlechnutí výzvy veřejného činitele jim byla uložena bloková pokuta. Úsměvné je vysvětlení pachatelů, kteří uvedli, že si mysleli, že výzvu jménem zákona strážníci nemyslejí vážně řešila hlídka napadení občana psem. Naštěstí se jezevčíkovi podařilo jenom roztrhnout synovi oznamovatele tepláky. Hlídka zjistila majitele psa, který si ho odchytil. Dále hlídka zjistila, že majitel nemá za psa zaplacený poplatek. Jelikož majitel psa svůj přestupek neuznal, bude případ řešit přestupková komise MěÚ oznámil na služebnu všímavý občan, že na Hlaváčkově náměstí stojí od rána Avie s otevřeným okénkem. Hlídka na místě zjistila, že vozidlo má vytrhané dráty ze spínací skřínky. Lustrací vozidla bylo zjištěno, že vozidlo bylo odcizeno v noci v Praze. Případ šetří policie ČR zjistila hlídka rozbité boční okno u osobního vozidla. Na sedadle ještě ležela šamotová cihla, kterou bylo okno prohozeno. Majitel vozidla po příchodu uvedl, že se zřejmě jedná o mstu souseda se kterým má dlouhodobé spory. Případ šetří policie ČR zajišťovali strážníci malou dopravní nehodu mezi Slaným a Studeněvsí. Střet dvou osobních vozidel se naštěstí obešel bez zranění provedli strážníci kontrolu osoby, která měla údajně nabízet měření alergenů v bytech. Žena z Rakovníka se prokázala kromě občanského průkazu i identifikační kartou pracovníka firmy, která se údajně touto činností zabývá. Strážníci nyní zjišťují skutečný stav věci. Pavel Štěpánek, velitel městské policie KANÁRSKÉ OSTROVY OSTROV LA PALMA ubytování Tonek Čáp telefon: nebo /

6 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 6 Ještě k červnovým parlamentním volbám Grafickým zpracováním se vracíme k červnovým parlamentním volbám. Přinášíme Vám srovnání politických názorů občanů našeho města s ostatními. Ač někteří o sobě tvrdí nás politika nezajímá a k volbám zásadně nechodí, je jisté, že i jim politika ovlivňuje životy. A to zcela zásadním způsobem. Ivo Rubík Jak se volilo v okrese Kladno, ve Slaném a v ČR parlamentní volby 2002 procenta voličů Srovnání výsledků voleb 1998/2002 procenta voličů

7 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 7 Volební účast v okrese Kladno, ve Slaném a v ČR parlamentní volby 2002 Shoda v hlasování mezi jednotlivými politickými subjekty v poslanecké sněmovně (od mimořádných voleb v roce 1998 do řádných voleb v roce 2002)

8 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 8

9 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 9 Knihovna Václava Štecha ve Slaném informuje Podpora malých knihoven V červnu 2002 získala Knihovna V. Štecha ve Slaném od Ministerstva kultury ČR dotaci ve výši Kč. Pro někoho je to hodně peněz, ale pro pracovníky knihovny především hodně práce. Peníze totiž nejsou určené pro nás, ale na rozvoj knihoven menších i nejmenších ve slánském regionu. Pomoc malým knihovnám není pro nás novou službou. Více než dvacet let jsme plnili funkci střediskové knihovny. Když v roce 1999 přešla tato činnost na Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně, podporovali jsme malé knihovny dál. Díky městské radě se střediskový systém na Slánsku nikdy nerozpadl. S malými finančními prostředky jsme nadále udržovali kontakt s knihovnami v malých obcích a především je zásobovali novými knihami ve výměnných souborech. A tak, když v červnu 2001 vyšel nový knihovnický zákon, který podporu malým knihovnám zahrnul do regionálních funkcí knihoven, byli jsme připraveni. Za vykonávání regionálních funkcí je zodpovědná vždy krajská knihovna. Ta přenáší část povinností na pověřené knihovny, kterou jsme se stali i my. S tím je spojena finanční dotace státu na jejich výkon. Co to pro nás znamená a za co peníze utratíme? Musíme pro 40 knihoven zajistit pomoc při zavádění Internetu do jejich knihovny, naučit knihovníky základům práce na počítači. Pomáhat jim při evidenci a revizi jejich knihovního fondu, se statistikou, seznamovat je se všemi novinkami v oboru. V současné době je např. třeba knihovny evidovat na MK ČR, pokud chtějí i v příštím roce fungovat za podpory státu. Nejdůležitější jsou však pro tyto knihovny výměnné soubory. Z výše uvedené dotace je velká část prostředků určena na nákup, zpracování a rozvoz knih v souborech. I v malých knihovnách se tak budou ve větší míře půjčovat nové knihy a časem vyhledávat informace na Internetu. Stanou se tak, jak zákon předpokládá, informačním centrem své obce. V těchto několika řádcích se skrývá mnoho úsilí všech pracovníků slánské knihovny, především dlouholeté střediskářky paní Blaženy Hrabánkové. Nikdy nenechala své knihovníky bez pomoci a její zásluhou se plnění regionálních funkcí rozběhlo bez větších průtahů. Zná svůj knihovnický region opravdu dobře. Naďa Rollová Netradiční kurzy společenských tanců Netradiční Kurzy společenských tanců a chování vypuknou 9. září ve 14 hodin v sále Hotelu Pošta ve Slaném. Čím jsou netradiční? Tím, že jsou určeny především pro mentálně postižené frekventanty z celého kraje z rodin i z ústavů sociální péče. Pořádající organizací je Klub Slůně, občanské sdružení připravující akce pro lidi s mentálním postižením a pro zdravé děti. Mezi tyto akce patří integrační tábory v době letních a zimních prázdnin i mimo ně a volnočasové aktivity. Na kurzy dále přispívá Ministerstvo kultury ČR částkou ,- Kč a město Slaný bezúplatným pronájmem sálu. Účastníci se zde budou učit základy tanců latinskoamerických, standardních, moderních i country. Kurzy povede taneční mistr pan Kotina z Kladna a pomáhat mu při tom budou členové pořádající organizace. Šedesát frekventantů se sejde vždy 1 x za 14 dnů v pondělí od 14 do 16 hodin od září do prosince. Je samozřejmé, že nebude chybět ani závěrečný věneček a revanš. Zaujaly Vás kurzy, ale nechcete se stát účastníky? Přijďte se podívat na jednotlivé hodiny. Jestliže Klub Slůně získá dostatečné množství financí (např. od sponzorů), bude uspořádán i závěrečný ples pro veřejnost, na který si účastníci připraví předtančení. Pokud byste měli zájem přihlásit sebe nebo své dítě do kurzu společenských tanců nebo chtěli získat více informací o sdružení a akcích, které pořádáme, najdete nás ve Štechově ulici 21 ve Slaném. Tam nás také najdete, pokud byste nám chtěli a mohli pomoci s realizací našich akcí (nebo plesu).

10 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 10

11 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 11

12 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 12 Ze slánské kroniky Jak se město rozrůstá, je třeba pojmenovávat nové ulice. Pokud se nevyužije jméno některé významné osobnosti, bývá často zvoleno staré místní označení (Na Hájích) nebo název připomene zaniklou skutečnost (Na Vinici). Oba zmíněné názvy připomínají podobu okolí Slaného v dřívějších dobách. Povězme si o ní něco. Háje jsou podle starých záznamů místem, které zbylo z mnohem rozsáhlehšího lesa přiléhajícího k městu na severu. Dřevo vytěžené v tomtolese prý bylo použito při stavbě nejstařších domů a kostela ve městě. Podle starých hospodářů sahaly okraje tohoto lesa ke zlonické silnici. Pole na východ od této silnice vykazují prý starší kulturu než tu západním směrem. Jediné souvislejší lesní plochy se přibližovaly k městu na západě a jihozápadě. Nedostatek lesů v nejbližším okolí nahrazovaly ovocné zahrady a vinice. Ovocnářstvím a vinařstvím bylo Slánsko proslulé už ve středověku. Stráně svažující se k Červenému potoku byly pokryty hojnými štěpnicemi, které se táhly až na Těhuli, jak píše prof. Lacina. Vinařská tradice je doložena už z konce 13. století, kdy ke kostelu Sv. Gotharda patřila vinice s osmi vinaři v Ovčárech. Rozšíření vinic za vlády Karla IV. dokazuje i postavení vinařského kostelíka Sv. Václava, který byl obklopen vinicemi ze všech stran. Na řádné obdělávání vinic a ošetřování ovocných stromů se přísně dbalo i proto, že ovoce bylo už v 16. století i významným vývozním artiktem. Ve Slaném byla tehdy založena i jablečnická společnost. Pohromou pro vinice a sady se stala třicetiletá válka. Rabující saská vojska brala jako kořist vše, i mladé štěpy a keře vinné révy, které skončily vetšinou v Núšni a založily slávu tamějšího pěstitelství. Zkázu pak dovršil nucený odchod mnoha nejlepších hospodářů do exilu. Stará tradice byla přervána. Terasy zadržující na svazích úrodnou půdu se pozvolna sesouvaly, zdi někdejších zahrad se rozpadaly. Teprve koncem 18. století nastal obrat k lepšímu a statkáři i drobní rolníci opět zakládali ovocné zahrady, vysazovaly se ovocné stromy kolem cest a silnic. Na Slánsko se tehdy dostalo mnoho druhů hrušní, jabloní, švestek atd. Určitou přikážkou znovu se rozvíjejícího oboru byl nástup řepy cukrovky od 70. let 19. století, kdy četné sady a aleje musely ustoupit polím. Slánsko bylo známé jako kraj hruškový. Hruška Solanka (máslovka), zvláště žádaná v Německu, má dokonce původ ve Slaném (podle K. Küsla). Z dalších odrůd se zde hojně pěstovaly Koruna, Hájenka, Napoleonka, máslovky Hardenpontova a Diclova, Salcburka, Koprčka aj. Na velkostatcích dominovaly jabloně, hlavně odrůdy Panenské, Šálové, Kardinál, Parména, Reveta (několik druhů), Jeptiška, Knížecí zelení, Rehtáč sondkovitý aj. Také švestek bylo velké množství, ještě v roce 1920 to bylo více než 40% všech ovocných stromů v kraji. Rozsáhlejší pěstování vinné révy se po třicetileté válce už neobnovilo. Sice jiště v 19. století se mohli někteří Slaňáci napít slánského vína, ale pak odtud vinná réva nadlouho zmizela. Teprve koncem 60. let 20. století se několik nadšenců pokusilo o znovuvzkříšení staré tradice. Jižní svahy od hřbitova směrem k Vítovu, celkem asi 120 ha půdy, byly znovu osázeny, většinou broskvemi a meruňkami. Na 7 ha se měla vyzkoušet taky vinná réva, hledala se pro kraj nejvhodnější odrůda. Nakonec byl vybrán Müller-Thurgau. Po skončení plodné doby broskví (asi 15 let) se měly vinice rozšířit na mnohem větší plochu. Osázené svahy měly být také zavlažovány, kvůli tomu byly zřízeny dva nové rybníky u Blahotic (ostatně na místě někdejších, sonda totiž ukázala silnou vrstvu nánosového bahna). Ale pak se změnila situace. V roce 1969 a 1970 po politických prověrkách bylo vyměněno vedení státního statku Slaný a koncepce obnovy vinařství vzala zasvé. Dnes jsou na stráních s někdejšími vinicemi většinou opět sady broskví, meruněk a jabloní, obhospodařovávají je současní ovocnáři. O někdejším druhovém bohatství ovocných stromů v kraji svědčí několik dosud žijících prastarých hrušní či ořešáků, například při cestě za hřbitovem. Olga Judlová, kronikářka Panenské štěpy na Slánsku foto: F. Duras 1910 archiv muzea Měsíčník Slánská radnice vydává Městský úřad Slaný. Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný. Telefon: 0314/ Fax: 0314/ Odpovědný redaktor: ing. Petr Kolačkovský, tajemník městského úřadu. Členové redakce: Ing. Petr Kolačkovský, Ivo Horňák. Registrováno Okresním úřadem Kladno pod č.j. RK/39/99. Návrh grafické úpravy: Jan Renner - Signum Sazba a DTP: Ivo Horňák. Tisk: Tiskárna Kočka. Toto číslo vyšlo 9. srpna 2002.

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 11 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V minulém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o demoličních akcích starého mostu - v registru označovaný jako

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí MĚ STSKÁ POLICIĚ Zákostelní 720 PLANÁ NAD LUŽNICÍ 14. ledna 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí za rok 2013 Městská policie Planá nad Lužnicí sídlí v přízemí budovy Městského úřadu

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Krádež je takové jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho a to za účelem si ji ponechat, používat

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 16. 8. 2005 Pracovní skupina č. 3 (Oblast péče o etnické menšiny a osoby se závislostí) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/3254/14/393 Č.J.: MUH/ 29352/14/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 28.07.2014 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 14. 11. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 14. 11. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 14. 11. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Balcar Luboš, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Obecné studijní předpoklady TEST 1

Obecné studijní předpoklady TEST 1 Obecné studijní předpoklady TEST 1 A.) Text k první sérii otázek ( porozumění textu ) Před 2,5 až 2 miliardami let se začala tvářnost Země výrazně měnit. Mnoho radioaktivních prvků přítomných při vzniku

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytu upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem (fyzickou či právnickou osobou) a pronajímatelem v souladu s platnými

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra Automatické dveře bezbariérové, bezpečné, komfortní a spolehlivé OBSAH 4 Hlavní vstupy 5 6 Společenská

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015 BŘEZNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Surfování zaměstnanců na internetu stojí firmy desetitisíce ročně. Proto je častěji

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Přítomni: Ota Dračka, Ing. Josef Kruml, Kateřina Štěpánková, Mgr. Jiří Špička, Mgr. Martina Rejmanová Projednáno bylo: Zdravotní stav aleje pod

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009 Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009 Přítomni: Ověřovatelé: dle prezenční listiny P. Krotil, J. Frolík Návrhová komise: Ing. K. Hagel, Š. Fořtová

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Vyhodnocení ankety 7. zasedání OPS 6. 6. 2014 - hlasování členů OPS Parametry nízkoemisní zóny pro potřeby vypracování návrhu obecně závazné

Více

M Ě S T O V A M B E R K

M Ě S T O V A M B E R K M Ě S T O V A M B E R K Městská vyhláška č. 4/1998 ze dne 30. 9. 1998 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo ve Vamberku se na svém 28. veřejném zasedání dne 30. 9. 1998 usneslo podle 15 z. č. 565/1990

Více

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b...

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b... ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Registrováno Č. Vk 214/97 z 3. 12. 1996 Mc 96-1 MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a....... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b....... 101 Číslo kraje, okresu 106 Typ a velikost obce 102

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

V Chabařovicích, dne : 18.07.2007

V Chabařovicích, dne : 18.07.2007 MĚSTSKÁ POLICIE CHABAŘOVICE Husovo náměstí 17, mobil : 725 062 547 V Chabařovicích, dne : 18.07.2007 Činnost MěP Chabařovice za 1. pololetí 2007. Cílem zprávy je předložit radě města ve stručné podobě

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

STRATEGICKÝ PLÁN EKONOMICKÉHO ROZVOJE SLANÉHO ANALÝZA SWOT ANALÝZA SWOT

STRATEGICKÝ PLÁN EKONOMICKÉHO ROZVOJE SLANÉHO ANALÝZA SWOT ANALÝZA SWOT ANALÝZA SWOT Dne 10. února 2000 v 9:00 se sešla pracovní skupina pro stanovení silných a slabých stránek a zabývala se kritickými body (1) Doprava, (2) Podmínky pro podnikání, (3) Image města. V pracovní

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015 Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 03-48/2015 ze dne 11. března 2015 Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení 1) Účel dotace: Dotace je určena pro způsobilé

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno.

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Proč investovat do bytů na Kladně?» Kladno se může pochlubit minulostí, která je ve 20. století proměnila ve světoznámou průmyslovou metropoli.» Prudký

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 ČERVENCOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Zkaženou dovolenou je nutné reklamovat do 30 dnů. Důležité jsou důkazy PRAHA,

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

ZÁPIS č. 35. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 28.8.2014 od 20.00 hodin v restauraci.ěedlbauer" na Čachrově

ZÁPIS č. 35. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 28.8.2014 od 20.00 hodin v restauraci.ěedlbauer na Čachrově ZÁPIS č. 35 ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 28.8.2014 od 20.00 hodin v restauraci.ěedlbauer" na Čachrově Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů ZM Zapisovatelka: Anna Vítovcová

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY v územním řízení ve zjednodušeném územním řízení podle

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více