zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 9 září liskovec.cz e mail: zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 9 září 2009 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 9 září liskovec.cz e mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 9 Jsou tady pro nás strana 3, 4 a 5 Informace z radnice strana 7 a 8 Masarykův okruh součást novolískovecké historie 2 strana 10 Ze sportu strana 11 Napsali jste nám strana 15 a 16 Tipy pro volný čas Jsou tady pro nás Felinoterapie na Kamenném Vrchu. Paní Miroslava Pokorná pracuje v Domově pro seniory Koniklecová a mimo jiné chová již dlouho kočičky. Vlastní registraci pod názvem Chovatelská stanice z Kamenného vrchu, CZ u Českého svazu chovatelů. Prvním impulzem k její současné činnosti byla nemoc vlastní maminky, potřeba dát jí smysl a touhu po životě. Felinoterapie je dobrý způsob, jak bojovat proti samotě a proto se o ni začala více zajímat. Využívá se britská kočka, která je velmi inteligentní a klidné zvíře. Paní Pokorná se v téže době na internetu seznámila s paní Hybšovou, zakladatelkou felinoterapie u nás. Vše začalo v Mladé Boleslavi na Setkání návštěvních týmů a organizací pracujících v AAA a AAT [poznámka: jsou to dva druhy felinoterapie aktivity a terapie]. Paní Pokorná se také zúčastnila konference Zooterapie ve zdravotnických zařízeních ve Fakultní nemocnici v Motole a na této odborné konferenci získala certifikát. Domlouval se zde také tříletý výzkum felinoterapie ve spolupráci s Mgr. Alenou Kadlecovou z Jiho české univerzity v Č. Budějovicích, který by měl probíhat od října tohoto roku. Svou práci dělá paní Pokorná s úžasnou vytrvalostí, dobrovolně a zcela zdarma. Na pokoji většinou s jedním klientem a dvěma kočičkami stráví asi 20 minut, při čemž nezasahuje do procesu, pokud sám klient nemá zájem. Klient kočičku hladí, povídá si s ní. Stačí, když položí ruku na hruď předoucí kočky a cítí uklidnění a pohodu. Kočička na oplátku přede a lísá se, hladí svým kožíškem a při tom z ní vyzařuje pozitivní energie, kterou každý člověk potřebuje. Jindy paní Pokorná při společných sekáních vypráví o svých kočičkách, a tak nahrazuje posluchačům to, že zde nemohou vlastní zvířátko mít. Dívat se na setkání s kočičkami (pokračování na str. 9) Kdyby bylo možné zkřížit člověka s kočkou, pak by byl mnohem dokonalejší. Jen kočka by si značně pohoršila. Mark Twain Vážení čtenáři našeho zpravodaje, jak snad každý občan této republiky ví, přehnala se nám nad hlavami ústavní a politická krize. Víme sice, že nějaké volby budou, ale ve chvíli, kdy píši tento úvodník, nikdo neví, kdy se skutečně vydáme k volebním urnám. A i naší redakční radě tato situace poněkud zkomplikovala život, protože jsme museli přepracovat již připravené číslo s objednanými předvolebními reklamami a Lískáček přeuspořádat. Takže se všem čtenářům tohoto čísla Lískáčku omlouváme, že tentokrát najdou inzerci i na stránce obvykle vyhrazené pro místní zprávy s barevnými obrázky, nic jiného nám při tom krizovém řešení nezbylo. A ještě by bylo pěkné, kdyby se naplnilo heslo nás fatalistů: Každá krize je očistná. Protože se skutečně v takovém období nacházíme. Nejde jen o krizi ekonomickou a hospodářskou (jak se nám snaží namluvit), jde především o krizi politické kultury a společenských hodnot. A právě v krizi se ukáže, jaký je kdo charakter a jaké zájmy ve skutečnosti hájí. Proto pozorujme a přemýšlejme sami. V dnešní době typické naprostou devalvaci slov jedině činy konkrétních osob mají vypovídací hodnotu. A i možná proto je dobře, že volby budou kdoví kdy. Máme více času pozorovat a hodnotit. Až narazíte na stranu nazvanou Napsali jste nám, zjistíte, že je plná příspěvků od našich občanů a že v koši nekončí ani příspěvky kritické. Neskončil v něm ani dopis o připravovaném jezírku. Pouze ho uveřejníme v dalším čísle i s odpovědí. A tak nám pište dál, zajímají nás vaše názory. Kateřina Dubská Co je to vražda stromu? V posledních měsících se nám v Novém Lískovci opakují naprosto nepochopitelné útoky na bezbranné stromy. Ať už se jedná o poškození chemikáliemi, nebo dokonce navrtávání děr do kmene vrtačkou a osekávání kůry sekerou. Takovéto brutální zásahy mohou mít za následek i uhynutí velkého stromu, čímž trpí nejen estetika našeho sídliště, ale hlavně je poškozeno naše životní prostředí. Každý strom je nejen úkrytem a domovem pro mnoho živočichů, ale také vytváří stín, zvlhčuje a ochlazuje vzduch odpařováním vody, zachytává prach a cloní hluk. Ekologická hodnota jednoho vzrostlého stromu může dosahovat i několik set tisíc korun. Ten, kdo jakkoli poškodí, nebo dokonce usmrtí strom, se dopouští několika trestných činů (dle 181 trestního zákona hrozí za poškozování životního prostředí trest až osm let odnětí svobody a dle 257 trestního zákona hrozí za poškozování cizí věci také trest až osm let odnětí svobody) a v případě dopadení se vystavuje postihu odnětí svobody až na 8 let, což je srovnatelné s trestem za vraždu. Ing. Michal Šípek, referent pro životní prostředí

2 LÍSKÁČEK 9/ ze života naší čtvrti První den školního roku na ZŠ Svážná Je krásné ráno a někteří žáci netrpělivě čekají před školou dokonce již od sedmi hodin. Jiní doběhnou na poslední chvíli, protože ještě dospávali prázdniny. Letošní prvnáčkové jdou první den bez pláče a beze strachu a nutno říci, že s některými už šijí všichni čerti, a to se ještě ani nerozkoukali. Doufejme, že školní rok bude pro nás všechny úspěšný a zajímavý. Rok, na který si v budoucnu alespoň někdy vzpomeneme. Jsme tu stále pro vás NOVÁ POHODA kvalitní české výrobky nejnovější trendy sedacích souprav lůžka dřevěná i čalouněná sektorový nábytek ČESKÁ VÝROBA JISTÁ KVALITA OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí pátek 9 18 hod., sobota 9 12 hod. Jihlavská 26, Brno-Nový Lískovec, tel.: , tel./fax:

3 3 LÍSKÁČEK 9/2009 informace z radnice Vážení čtenáři Byli jsme upozorněni, že v dubnovém čísle Lískáčku, kde byly uvedeny místa kontejnerů na separovaný odpad, bylo chybně uvedeno, že u domu Oblá 5 jsou kontejnery na papír a PET. Tyto kontejnery jsou umístěny až u kontejnerového stání před vchodem č. 11, kde jsou navíc umístěny tak, že částečně zasahují do vozovky a je k nim špatný přístup. Přesto, že o umístění kontejnerů nerozhoduje naše městská část, budeme se snažit zajistit do konce roku takový prostor, který umožní jak snadný přístup ke kontejnerům, tak i jejich snadné vyvážení. Ing. Michal Šípek, referent pro životní prostředí Domov pro seniory KoniKLEcová, p.o., Koniklecová 442/1, Brno V rámci celostátního dne otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb ČR vyhlašujeme den otevřených DVEří ve středu 7. října 2009 od 9 do 15 hodin. Pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí v ČR v rámci Týdne sociálních služeb ČR, který bude probíhat od 5. do Daniela Kolegarová, DiS., sociální pracovnice TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemnice Byty a ověřování listin Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právnička Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj Městské části Brno Nový Lískovec liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Jiří Faber, Ing. Michal Šípek, Dana Beranová, Mgr. Jana Říhová a Ing. Rostislav Košťál Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Koniklecová 5 - bezpečná lokalita - bezpečné bydlení Vážení občané, v rámci prevence kriminality a na základě vašich stížností na nebezpečnou lokalitu v okolí domu Koniklecová 5 bych Vás velmi rád informoval o připravovaných opatřeních. Městská policie Brno a Městská policie Zlín byly vybrány Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR pro realizaci pilotního projektu BEZPEČ- NÁ LOKALITA BEZPEČNÉ BYDLENÍ ve svých městech. Pracovní skupinou složenou se zástupců Městské policie Brno, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a manažerů prevence kriminality MMB byl pro tento pilotní projekt vybrán dům na ulici Koniklecová č. 5. Celý projekt je koordinován a odborně garantován Odborem prevence kriminality MV ČR. Primárním cílem tohoto projektu je maximální názorná prezentace a demonstrace možností technických, režimových a organizačních opatření, která následně mohou minimalizovat: 1. útoky pachatelů vloupání do bytů. 2. poškozování zařízení domů. 3. neoprávněný pohyb osob v domě. 4. páchání dalších přestupků a trestných činů v domě. 5. snížení anonymity v domě. Princip projektu spočívá ve vytvoření modelového domu, který bude umístěn v reálném prostředí panelového sídliště, případně klasické městské činžovní zástavby a který se potýká s projevy kriminality, vandalizmu, narušování veřejného pořádku a výtržnictví. V rámci projektu budou v domě realizována technická (např. kamerové systémy společně se systémy čipových karet), organizační a režimová opatření, jejichž optimalizace bude dosaženo zejména vzájemnou důslednou, soustavnou a konstruktivní spoluprací všech obyvatel domu, ale také podpůrnou činností městské policie, zejména pak strážníků s územní odpovědností místně příslušného revíru. V souvislosti s projektem proběhla osvětová a informační kampaň, po jednotlivých patrech se konala setkání zástupců všech zainteresovaných složek včetně zástupců obce s obyvateli domu, která si kladla za cíl vysvětlit obyvatelům domu obsah projektu, popsat jeho průběh, ale zejména získat většinu obyvatel domu pro tuto myšlenku a jejich aktivní podíl na odpovědnosti za bezpečnost v domě a kolem něj. Dále následoval sociologický průzkum, který definoval a přesně specifikoval problémy v domě, jejich příčiny a také postoje obyvatel k možnostem jejich řešení. Výstupy tohoto sociologického průzkumu pomohou nastavit technická, režimová a organizační opatření do optimální úrovně tak, aby se podařilo nejen minimalizovat negativní projevy kriminality a vandalizmu, ale aby i nezbytný režim a technické zabezpečení bylo pro obyvatele domu přijatelné a v minimální možné míře zasahovala do jejich běžného života. Nyní se zpracovává technická studie. Ta by měla obsahovat mimo jiné technická řešení odbourání anonymity a benevolence v oblasti vstupního režimu. Technické selekce oprávněných vstupů může být dosaženo odpovídajícími elektronickými systémy nebo dohledovými kamerovými systémy nicméně vždy za aktivního podílu obyvatel domu a jejich podpoře. Technické systémy mohou rovněž výrazně zvýšit požární bezpečnost v domě. V návaznosti na sociologický průzkum a technickou studii je rovněž zpracována ekonomické studie, která vyhodnotí náklady pro realizaci celého projektu v roce Projekt je financován z úrovně MVČR. Závěrem bych rád uvedl, že projekt nemá souvislost s aférou akcí a reakcí na dopisy pana starosty Brna-středu. Projekt by měl pracovat s problémy, které se na Koniklecové a v jejím okolí vyskytují, a měl by je pomoci řešit. Věřím, že díky projektu, ve spolupráci s nájemníky, a díky regeneraci domu naplánované na rok 2010 vybudujeme z domu hrůzy bezpečné moderní a kvalitní bydlení, které nebude nad své okolí nikterak vyčnívat, naopak se stane modelem, jak vandalizmus a další jevy řešit, a to již ve fázích prevence. Ing. Privarčák, místostarosta Kácení stromů ve vegetačním období?! Někteří z vás si jistě všimli, že letos v létě bylo pokáceno několik stromů na veřejných prostranstvích ve vegetačním období. Protože se na nás několik občanů obrátilo s žádostí o vysvětlení, činíme tak i touto formou. V zásadě kácíme stromy na veřejných prostranstvích jen, pokud je to nutné, a to zejména pokud jsou suché, havarijní, nebo je jejich zdravotní stav natolik špatný, že je lepší pokud uvolní místo novému stromu. Samozřejmě také dochází ke kácení tam, kde je na jednom místě vysazeno několik stromů a ty si vzájemně konkurují natolik, že v případě ponechání všech, by byly znehodnoceny všechny, a je tedy nutné vybrat některé k pokácení (už když se stromy sázejí se s probírkou počítá). Veškeré takto kácené stromy se z pravidla snažíme kácet v době vegetačního klidu (říjen duben) a ke kácení v době vegetace saháme jen v případě nutnosti. Tak tomu bylo i v případě břízy na Kamínkách a topolu u Pohody, které byly v natolik špatném zdravotním stavu, že bylo nezbytné provést jejich pokácení neprodleně, aby se zabránilo případným škodám na zdraví nebo na majetku. Ing. Michal Šípek, referent pro životní prostředí

4 LÍSKÁČEK 9/ informace z radnice Jaký bude další osud bývalých zahrádek nad ulicí Petra Křivky? Když se v novinách objevila zpráva, že v Novém Lískovci nad ulicí Petra Křivky bylo nalezeno mrtvé tělíčko novorozeněte, určitě to s většinou z nás otřáslo. Znovu se rozproudila debata na téma, co s touto dlouhá léta zanedbanou lokalitou bude město dělat. Už od roku 1994 zde územní plán předpokládá výstavbu bytových a rodinných domů. Zájem investorů dříve vždy ztroskotal na dvou problémech. Dešťové vody ze sídliště Kamenný vrch jsou odváděny jediným sběračem do Leskavy přes ulici Jemelkova ve Starém Lískovci. Při přívalových deštích je kapacita potrubí nedostatečná a dochází k zaplavování domů. Pro lokalitu nad ulicí Petra Křivky se předpokládalo vybudování nového kanalizačního sběrače Kamenný Vrch 2, ale ten je pořád jenom na papíře a městu se nepodařilo ani vykoupit potřebné pozemky. Investory odrazovalo také to, že počet bytových jednotek, který navrhl regulační plán z roku 1997 je příliš nízký, takže náklady na vybudování potřebné infrastruktury (ulic, kanálů, veřejného osvětlení, teplovodů apod.) se nevrátí. Přesto se podle mého názoru jedná o jednu z nejatraktivnějších lokalit pro bydlení v Brně. Výhodou je také, že pro nové byty se nemusí stavět nová škola, kapacity obou našich ZŠ jsou dostatečné. Lokalita je již obsloužena veřejnou dopravou. Nové trendy v nakládání s dešťovými vodami ve světě ukazují, že je nesmyslné odvádět všechnu vodu, která naprší, velkými rourami pryč. Využití dešťové vody v místě je technicky zvládnutelné a pro uživatele výhodné (závlahy zeleně, zalévání zahrádek, splachování WC apod.). Dešťové vody částečně zadrží také zelené střechy. Proto městská část ve spolupráci s městem Brnem zajistila zpracování aktuální urbanistické studie, která měla za úkol prověřit a optimalizovat návrh na zastavění léto lokality v souladu s novými poznatky. Urbanistická studie řeší také problematiku zahrádek v horní části u ulice Travní. Navrhuje rozšířit plochy pro bydlení, aby se uvedl do souladu skutečný stav, kdy některé chaty jsou obývány trvale, nelze je ale přestavovat ani modernizovat. V dolní části, u ulice Petra Křivky, navrhuje studie tři čtyřpodlažní bytové domy, ve kterých bude v přízemí občanská vybavenost, včetně mateřské školy. Zde by měl vzniknou minimálně jeden dům s pečovatelskou službou a jeden s obecními nájemními byty pro mladé rodiny. Uprostřed mezi domy zůstane zelený pás parku a krajinné zeleně, který umožní pěší procházku až do Koniklecové rezervace. Ovšem ne všechny pozemky zde patří městu a bude nutné také spolupracovat s vlastníky soukromých pozemků, aby se vše podařilo a všichni z toho měli nějaký užitek. Než se tedy podle této studie začnou připravovat další kroky, chtěli bychom ji projednat s občany Nového Lískovce a získat Vaše názory a připomínky. Protože je to jediná plocha, kde se v Novém Lískovci ještě mohou stavět nové domy, moc by mne Váš názor na její budoucnost zajímal. Jana Drápalová, starostka Veřejné projednání Urbanistické studie Kamenný vrch ii. se bude konat v kinosále ZŠ Svážná ve středu 14. října v 18 hodin. Správa bytových domů Od října 2009 si bude Městská část Brno-Nový Lískovec zajišťovat správu bytových domů vlastními pracovníky. Od roku 1996 zajišťovala správu a údržbu bytových domů realitní společnost EZRA. Mandátní smlouva, podle které byla tato činnost zajišťována, byla v minulosti novelizována dvanácti dodatky. Změny některých zákonů a především přijetí zákona o finanční kontrole ve veřejné správě by si vyžádaly další zásadní úpravy mandátní smlouvy. Městská část se ale musí řídit zákonem o veřejných zakázkách, takže tyto změny by nebyly možné bez nového výběrového řízení. Zastupitelstvo proto rozhodovalo o dvou variantách. Buď vypsat výběrové řízení na zajištění správy bytového fondu nebo provádět tuto činnost vlastními pracovníky úřadu městské části. Po srovnání výhod a nevýhod obou variant a prověření zkušeností z jiných brněnských městských částí rozhodli zastupitelé, že správu bytových a nebytových domů si budeme nadále zajišťovat sami. Na úřadě tak přibude jedna účetní a dva technici. Radnice rovněž převezme pracovní úvazky domovníků a domovnic, kteří v obecních domech uklízí. Co to bude znamenat pro nájemníky? Prakticky nic, protože se nemusí měnit žádná čísla účtů ani zasílací adresy. Naopak doufáme, že se zlepší a zjednoduší komunikace mezi nájemníky a radnicí jako vlastníkem bytových domů. Podle analýzy by tímto způsobem mohla být správa bytů i levnější, takže zbude víc peněz na opravy a údržbu. Rada městské části letos v srpnu rozhodla, že nevyužije možnost jednostranně zvýšit nájemné. V roce 2010 se tedy nájemné nezvyšuje. Brno patří mezi ty obce, kde bylo zákonem prodlouženo období pro možnost jednostranného zvýšení nájemného až do roku a Pro Nový Lískovec i okolní městské části je maximální cílové nájemné 92,51 Kč na metr čtvereční v roce Dnes nájemníci v Novém Lískovce platí 49,77 v zateplených a 44,06 v dosud nezateplených domech. Každá městská část bude pro vývoj nájemného pravděpodobně volit vlastní strategii, některé maximální nárůst využijí, jiné ne. V září bude naše zastupitelstvo projednávat materiál Výhled výše nájemného v MČ Brno-Nový Lískovec. V materiálu, který předkládám zastupitelstvu, dokládám, že výše nájemného okolo Kč na metr čtvereční je i z dlouhodobějšího pohledu dostatečná k tomu, aby se městská část mohla o své domy řádně starat a splácet přijaté úvěry. Není tedy nutné zvyšovat nájemné až na povolené maximum. Jana Drápalová, starostka AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na: Jiří Nový, Labská 5, Brno Opravy aut. praček a myček Tel , Veřejná služba Veřejnou službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, zejména při zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna. Veřejná služba je zabezpečována v samostatné působnosti obce. Obec nemá žádnou povinnost ji organizovat. V naší městské části institut veřejná služba je zřízen. Veřejná služba doplňuje vedle veřejně prospěšných prací, krátkodobého zaměstnání a dobrovolnické služby možnosti zachování pracovních dovedností u osob dlouhodobě setrvávajících ve stavu hmotné nouze. Informace na OSP JUDr. Iva Hrušková, tel

5 5 LÍSKÁČEK 9/2009 informace z radnice ZMĚNY V MHD 1. Obnovení provozu MHD v ulicích Husova a Pekařská Po 14 měsících rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací je od soboty 29. srpna 2009 obnoven provoz tramvají a autobusů v ulicích Husova a Pekařská. V této souvislosti došlo k následujícím změnám v provozu linek MHD: Tramvajová linka 5 je provozována na trase Štefánikova čtvrť Česká Pekařská Mendlovo náměstí Vídeňská Ústřední hřbitov, smyčka. Tramvajová linka 6 je nově v provozu na trase Královo Pole, nádraží Česká Pekařská Mendlovo náměstí Vídeňská Starý Lískovec. Tramvajová linka 7 jede na trase Štefánikova čtvrť Česká Pekařská Vídeňská Bohunice, Švermova a bude v provozu pouze v pracovních dnech od 6 do 19 hodin. Tramvajové linky 12 a 13 jedou v úseku Hlavní nádraží Česká po původní trase obousměrně ulicí Husovou. Zastávky Hlavní nádraží se pro tyto linky obnovují na 3. a 4. koleji. Zastávky Náměstí Svobody a Zelný trh bude nadále obsluhovat již pouze tramvajová linka 4. Ruší se provoz náhradní trolejbusové linky x5 na trase Mendlovo náměstí Komenského náměstí. Noční autobusové linky 89, 92, 93, 95 a 99 pojedou v úseku Česká (Komenského náměstí) Hlavní nádraží obousměrně ulicí Husovou přes zastávku Šilingrovo náměstí. Zároveň se obnovují zastávky nočních autobusových linek Hlavní nádraží převážně na 1. až 4. koleji prakticky v původním uspořádání (ruší se zastavování nočních autobusů ve smyčce trolejbusů). Linka 97 bude i nadále v úseku Hlavní nádraží Nemocnice u sv. Anny trasována obousměrně přes zastávku Hybešova. Komentář k tramvajovým linkám: Úprava směrového zakončení tramvajových linek 5, 6, 7 projíždějících ulicí Pekařskou souvisí s vytvořením páteřní tramvajové linky 6 (v pracovních dnech interval 4 5 minut provázaný s linkou 1). Linka 6 nově nabízí přímé spojení Starého Lískovce s Královým Polem v atraktivním intervalu bez nutnosti přestupu mezi linkami 1 a 8 u Hlavního nádraží. Současně dochází k poptávanému zvýšení kapacity tramvajové dopravy do Bohunic a Starého Lískovce a to nasazováním nových tramvají 13T na každém druhém spoji linky 6. Linka 7 pak v pracovních dnech doplní linku 5 do Štefánikovy čtvrti a mimo jiné zachová přímé spojení mezi Bohunicemi a například Dětskou nemocnicí. 2. Provoz trolejbusové dopravy v ulici Křenová S cílem rozšířit počet vyhrazených jízdních pruhů pro vozidla MHD a zvýšit atraktivitu veřejné dopravy budou trolejbusové linky 31 a 33 nově obsluhovat zastávky Masná a Vlhká ve směru k Hlavnímu nádraží (společně s tramvajemi). Ve směru do Slatiny pak budou zastávky Vlhká a Masná zřízeny na komunikacích v blízkosti tramvajových zastávek. Současně se pro tyto linky ruší zastávka Čechyňská v obou směrech. VÝZVA k povinné výmìnì øidièských prùkazù Øidièské prùkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vymìnit do 31. prosince Rozhodující pro výmìnu øidièského prùkazu je datum jeho vydání, nikoliv typ øidièského prùkazu (viz 134 zákona è. 361/2000 Sb.) Jste držitelem nìkterého ze zde uvedených øidièských prùkazù? Teï je nejlepší èas pro podání žádosti o výmìnu! Co musím mít s sebou? platný doklad totožnosti (obèanský prùkaz, pas) jednu fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm øidièský prùkaz, kterému konèí platnost Kolik mì to bude stát? povinná výmìna øidièského prùkazu je osvobozena od správního poplatku Další informace získáte na internetových stránkách Kde si mohu vymìnit svùj ØP? na pøíslušném pracovišti obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností (podle místa trvalého pobytu držitele øidièského prùkazu) Kdy mnì bude vydán nový ØP? nejpozdìji do 20 dnù ode dne podání žádosti (popø. do 5 pracovních dnù po úhradì správního poplatku 500 Kè) Informace nejen v krizových situacích pomocí SMS zpráv Vážení spoluobčané. Městská část Brno-Nový Lískovec ve spolupráci s Jihomoravským krajem pro Vás připravila nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon. Nepůjde ale vždy jen o krizové situace, SMS zprávy Vám budou přinášet i řadu dalších potřebných informací z běžného života naší městské části, např. zvažujeme včasnou informaci o blokovém čištění a důležitých akcích apod. Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru: JMK mezera BRNO mezera NLISKOVEC mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO ORIENTACNI (text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište bez diakritiky). Příklad SMS zprávy: JMK BRNO NLISKOVEC informace ano novak stepan*krizikova*20 Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo Cena této odeslané SMS zprávy je 3 Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni. Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace i od dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného systému, případně dalších subjektů jako např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské společnosti. Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budeteli chtít kdykoliv ukončit odběr informací, pošlete, prosím, na číslo SMS ve tvaru: JMK mezera BRNO mezera NLISKOVEC mezera INFORMACE mezera NE Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů informací vyřazeni. Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete na číslo SMS zprávu ve tvaru: JMK mezera BRNO mezera NLISKOVEC mezera INFORMACE mezera STAV Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3 Kč (vč. DPH). Více informací naleznete rovněž na Ing. Privarčák, místostarosta Vážení, hotel MYSLIVNA Brno si Vás dovoluje pozvat v měsíci říjnu na dýňové speciality. Těšíme se na Vaši návštěvu. Info na tel.: nebo na

6 Příměstské lesy jsou velmi významnou součástí krajiny, zejména v bezprostředním okolí velkých městských aglomerací. Charakteristickými znaky příměstských lesů jsou zejména některá omezení hospodářských činností (omezení těžké mechanizace, omezení aplikace pesticidů a hnojiv), a naopak větší důraz na vybavenost pro rekreační využití. Více než polovina lesů na území města Brna je zařazena do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, přičemž v oblasti Soběšic, Ořešína a Útěchova dochází k překryvu s kategorií lesů pro lesnický výzkum a výuku Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. K překryvu kategorií dochází i u lesů vyhlášených jako obory a bažantnice. Lesní pozemky zaujímají přibližně 27 % z celkové rozlohy území města a v rámci územního plánu města Brna jsou jednou z nejvíce respektovaných a chráněných kategorií zeleně. V urbanizovaném prostředí jsou lesy důležité nejen z hlediska krajinářského a ekologického, ale také z hlediska rekreačního. Příměstské lesy jsou pro obyvatele Brna jednou z hlavních možností krátkodobé rekreace a pobytu v přírodě; mají funkci relaxační LÍSKÁČEK 9/ aktuálně Minulost, současnost a budoucnost brněnských příměstských lesů s možností sportování v relativně zdravém a nepoškozeném životním prostředí. Tvoří nedílnou část způsobu trávení volného času pro rozdílné sociální a zájmové skupiny obyvatel Brna. Pro podporu rekreačních funkcí lesa byly již v minulosti budovány nejrůznější stavby, instalovány rekreační prvky a zařízení, naučné stezky, studánky, pomníky, rekreační palouky, dětská hřiště, altány, odpadkové koše, lavičky a mnoho dalších prvků. Toto vybavení bylo v minulosti realizováno zejména do starších lesních komplexů Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity a v současné době se udržuje a dále doplňuje. Za posledních 10 až 15 let se zvýšený zájem o vybavenost rekreačními zařízeními soustřeďuje do oblasti Brněnské přehrady a lesních komplexů Kohoutovic, Jundrova a Pisárek. Město i vlastníci lesů jsou ochotni budovat další nová zařízení pro obyvatele města ke zpříjemnění jejich pobytu v lese. Město Brno, mimo jiné i na základě výsledků ankety, kterou naleznete níže, má v úmyslu zadat vytvoření koncepce využívání významných oblastí brněnských příměstských lesů. Tato koncepce se zaměří na lokality, jako jsou Podkomorské lesy včetně dalších rekreačních ploch na obou březích Brněnské přehrady, účelové lesy Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, tj. lesy v oblasti Soběšic, Ořešína a Útěchova, lesy v Mariánském údolí v Brně Líšni a lesy Obory Holedná v oblasti Kohoutovic a Jundrova a přilehlé lesy v Pisárkách. Rádi bychom Vás proto požádali o vyplnění ankety, z jejichž výsledků můžeme zjistit, jaké máte představy o lesích, které obklopují Brno jak si představujete jejich využití zejména pro oblast rekreace či jaké máte představy o jejich vybavení. Ať již jste těmi, kdo příměstské lesy využívají, nebo jste jejich budoucími uživateli, Vaše názory jsou pro nás důležité. Tuto anketu můžete vyplnit písemně a zaslat v termínu do konce října 2009 na adresu Magistrát města Brna, Odbor VLHZ, Kounicova 67, Brno nebo ji vyplněnou můžete předat na vrátnici v nejbližší budově Úřadu městské části nebo Magistrátu města Brna a také ji můžete vyplnit elektronicky na adrese v rubrice Aktuality a to také nejpozději do konce října Za spolupráci děkuje Odbor vodního a lesního hospodářství Magistrátu města Brna V České republice žijí děti, pro které je rodina pouhým snem... Sdružení pěstounských rodin připravuje VI. ročník kampaně Hledáme Vás, mámo, táto. Cílem kampaně je oslovit co nejširší veřejnost a získat potenciální zájemce o přijetí dítěte do rodiny. Letošní kampaň podpoří i Česká televize. Děti jsou různé, ale mají stejné přání zní motto kampaně. Přání vyrůstat v rodině, s mámou a tátou, se sourozenci, babičkami a dědečky se zdá být takovým obyčejným. Vždyť vyrůstat v rodině je přece normální! Bohužel, pro některé děti je to sen, sen, který se možná nikdy nesplní V průběhu měsíce listopadu budou moci diváci České televize shlédnout spot kampaně Hledáme Vás, mámo, táto, upozorňující na osudy dětí, které nemohou vyrůstat v rodině společně se svými biologickými rodiči. Důvodem je skutečnost, že se původní rodina nemůže, nechce nebo neumí o dítě postarat. Takovým dětem je třeba zajistit včasnou, citlivou a účelnou pomoc. Jednou z možností je svěření dítěte do náhradní rodinné péče, například do péče pěstounské. Bohužel, ne vždy a ne každému dítěti se podaří najít vhodná rodina. Nejvíce dětí, které hledají nové rodiče, jsou děti jiného etnika, sourozenecké skupiny, děti se zdravotním omezením. A je málo rodin anebo jednotlivců, kteří se rozhodnou změnit svůj život a zasvětit ho výchově takových dětí. Proto již od roku 2004 pořádá Sdružení pěstounských rodin kampaň Hledáme Vás, mámo, táto. Každý ročník kampaně měl svá specifika a vždy se odvíjel od aktuální situace v péči o ohrožené děti. Na úplném začátku to byla potřeba dostat pojmy náhradní rodinná péče, pěstounská péče, pěstounská rodina do povědomí co nejširší vrstvy obyvatel a získat zájemce o tuto formu pomoci opuštěným dětem. V letošním roce chce Sdružení pěstounských rodin pokračovat v oslovování co nejširší veřejnosti a propagovat myšlenku péče o opuštěné děti přednostně v prostředí nové rodiny. Nejde však pouze o to, získat co nejvíce zájemců o přijetí opuštěného dítěte. Naši snahou je poukázat zejména na několik skutečností: * V péči o ohrožené dítě nestačí pouze láskyplný přístup, srdce na dlani. Pěstouni musí přijmout dítě takové jaké je a akceptovat jeho osobní historii a původ, pracovat s tím. * Být pěstounem je normální, i když ne jednoduché. * Není nutné se zavázat a brát do péče co nejvíce dětí. Úplně stačí, když kterákoliv obyčejná rodina anebo jednotlivec se odhodlá a pomůže alespoň jednomu dítěti. Součástí kampaně bude řada aktivit, jejímž cílem bude pomoc stávajícím pěstounům anebo budoucím novým rodičům se zorientovat v tom, co nabízí současný systém péče o ohrožené dítě. Více na Za organizační tým Julija Křivská Prejsová, koordinátor projektu Kampaň proběhne v rámci projektu Společně pro rodinu, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanizmu EHP a Norské finančního mechanizmu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Pod záštitou Mgr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje. Dne 7. října mezi 10. až 18. hodinou proběhne DEN, KDy BUDEme pracovat ZA DVEřmi otevřenými dokořán. Pokud jste alespoň trochu zvědaví na naši práci, nové prostory nebo nové tváře v našem týmu, udělejte si čas. Mimo jiné se můžete těšit na - prohlídku, povídání - křest nové PC učebny - ukázku basketbalu na vozíku - sledování filmu Hu&Go - předvedení pomůcek k půjčování - prohlídka minibusu DPMB - malé občerstvení Společně se mnou se na vás těší všichni z Ligy vozíčkářů. Ing. Ondřej Charvát, PR a FR manager

7 7 LÍSKÁČEK 9/2009 ze života naší čtvrti Masarykův okruh součást novolískovecké historie 2 Louis Chiron vzatáčce nad Novým Lískovcem 1949 Po druhé světové válce vstoupila v platnost nová formule závodních vozů, která omezovala objem motorů na 1,5 litru s kompresorem a 4,5 litru bez kompresoru a platila v letech Dne se jel podle ní poprvé a bohužel naposledy závod automobilů formule 1 o Velkou cenu Československa, čímž byla obnovena předválečná tradice brněnského okruhu. Došlo ke dvěma změnám. V prvé řadě byl podstatně zkrácen okruh - obtížné úseky mezi Žebětínem a Ostrovačicemi a betonka z Ostrovačic do Popůvek byly vynechány a závod se jel v opačném směru než před válkou, tzn. ve směru hodinových ručiček, místo startu a cíle zůstalo v původním prostoru. Okruh měřil 17,8 km s výškovým rozdílem 171 m, 35 zatáčkami vlevo a 38 vpravo. Závod se konal za účasti tehdy nejslavnějších osobností a strojů před neskutečným počtem diváků (některé zprávy uvádí i více). V průjezdních obcích byla na domech přilehlých k trati rozebrána krytina střech, které sloužily jako tribuny. Závod byl právem označen jako jeden z nejslavnějších v dějinách evropské automobilové historie. Hlavní závod byl vypsán na 20 kol, tj. 356 km. Před jeho odstartováním jely sportovní vozy o Cenu města Brna společně na 6 okruhů (106,8 km) ve čtyřech třídách do 750 ccm, do 1100 ccm do 1500 ccm a do 2000 ccm. Vkladem do historie závodu přispěla i kopřivnická Tatra účastí vozu Tatraplan -sport, zkonstruovaného a vyrobeného během necelého měsíce. Vůz řídil již před válkou známý Bruno Sojka a zúčastnil se s ním obou závodů. Závod sportovních vozů byl poznamenán smrtelnou nehodou ihned po startu narazil do přecházecího mostu Jaroslav Janák na voze Aero, zranil dvě zdravotní sestry a sám zahynul (byl ubytován v novolískoveckém hotelu Škoda). V závodě pak v kategorii do 750 ccm zvítězil Sutnar na Aero Minor, kategorii do 1100 ccm vyhrál Netušil s vozem Škoda 1101 sport. Se stejným vozem Škoda, ale posíleným kompresorem, dojel ve třídě do 1500 ccm Václav Bobek druhý za Ing. Treybalem na Simca Gordini. Ve třídě do 2000 ccm zvítězil Sojka na Tatraplanu -sport. Celkovým vítězem Velké ceny Brna se stal Ing. Treybal, vítěz třídy do 1500 ccm. Největší počet vozů 8 a také největší šance měla v hlavním závodě Maserati s jezdci Chironem, Birou, de Graffenriedem, Parnellem, Louveauem a Murrayem na rekonstruovaných vozech z r. 1947, Dr. Farina jel a na novém špičkovém modelu. Francouzi Levegh, Etancelin, Rosier a Belgičan Claes startovali na Talbotech Lago jediných vozech bez kompresoru v poválečné formuli, ceněných pro nízkou spotřebu paliva. Ostatní zúčastněné vozy parametrů Maseratek a Talbotů zdaleka nedosahovaly. Ve čtrvrtečním treninku havaroval po vjezdu do Nového Lískovce Václav Uher na Maserati z r a na místě zahynul. Po startu závodu se ujal vedení Bira před Farinou, Chiron jel čtvrtý. Farina a hned za ním Parnell havarovali v prvním kole pod Kohoutovicemi v zatáčce, která dodnes nese Farinovo jméno. Bylo zraněno dvanáct diváků, z nichž dva zemřeli, jezdci vážné zranění neutrpěli. Na stejném místě ve třetím kole narazil do stromu vedoucí Bira, ale zůstal nezraněn. Do čela se dostal de Graffenried, ale hned v dalším kole zastavil pro poruchu v depu a další tři kola byl v čele za nadšeného jásotu diváků Chiron, který však rovněž pro poruchu skončil v sedmém kole. Od desátého kola začal boj o vedení mezi Whiteheadem na rychlejším Ferarri, který ale musel během závodu tankovat a Etancelinem na Talbotu. Po několikeré výměně pořadí v osmnáctém kole vedoucího Etancelina zdržela na trati sanitka a Whitehead před Etancelinem zvítězil průměrem 126,6 km/hod., třetí byl Cortese na Ferarri. Čtvrtý Levegh na Talbotu byl již o kolo zpět, Bruno Sojka na Tatraplánu -sport dojel devátý o dvě kola zpět. Ročník 1949 byl fascinujícím zážitkem a stal se legendou, ke které se pamětníci rádi vracejí. Vznikla řada víceméně smyšlených legend, které se v ústním podání stále opakují. Jedna z nejznámějších je o Birově havárii a hovoří o tom, že Bira byl po nárazu do stromu vymrštěn do jeho větví, z nichž spadl dolů do Birova vozu hasič (někteří vypravěči dodávají, že oči hasiče měly v té chvíli velikost tenisového míčku...). Od roku 1950, kdy na okruhu startovaly poprvé motocykly do roku 1974, v němž vedla trať naposledy Novým Lískovcem bylo uspořádáno celkem 35 automobilových a motocyklových závodů. Soustřeďme se proto na to nejzajímavější z těchto let. Připomeňme ale, že i když se na okruhu začaly pořádaly špičkové podniky (Mistrovství světa motocyklů od r nebo Mistrovství Evropy automobilů od r. 1970), divácký rekord z roku 1949 nebyl nikdy překonán. V roce 1950 byly uspořádány tři závody Velká cena Československa motocyklů dne kubatur 250 ccm, 350 ccm a 500 ccm vítězem obou silnějších byl Antonín Vitvar na Nortonech. Dne se jela Velká cena Československa automobilů (bez mezinárodní účasti) a závod sportovních vozů. V hlavním závodě zvítězil Václav Hovorka na voze Maserati, v němž smrtelně havaroval Václav Uher v Novém Lískovci při tréninku na Velkou cenu 1949, druhý dojel Bruno Sojka na prvním a také posledním československém skutečně závodním voze Tatra 607 monopost. Třetím závodem byl dne dvanáctihodinový závod sportovních a cestovních vozů jako pokus o využití brněnské trati k pořádání nové discipliny automobilového sportu. V roce 1951 se jel jediný závod Velká cena Československa motocyklů dne opět ve třídách 250, 350 a 500 ccm za slabé mezinárodní účasti. Vítězství v nejsilnější třídě zopakoval Antonín Vitvar na svém historickém Nortonu. Dne se konala Velká cena Československa Závod družby národů motocyklů a automobilů. Ve třídě 500 ccm zvítězil po třetí v řadě Antonín Vitvar před Gustavem Havlem, oba na nových Jawách, ve třídě 250 ccm se objevil ještě neznámý František Šťastný na 20 let starém Nortonu a dojel na 7. místě. Závod automobilů má stejný program jako v roce V kategorii závodních vozů vítězí Jaroslav Pavelka na Tatře monopost. Závodu sportovních vozů se stejně jako v dalších letech zúčastňují také brněnští závodníci, mj. populární létající číšník Alois Gbelec. Edgar Barth z NDR startoval jak v závodě motocyklů 500 ccm (odstoupil pro poruchu ze 3. místa), tak automobilů (2. místo). František Šťastný v zatáčce nad Novým Lískovcem 1968 V roce 1953 se žádný závod nekonal, až dne se jela Velká cena Československa motocyklů a Cena města Brna automobilů sportovních a závodních. Již známý František Šťastný přichází ke startům závodů s berlemi po havárii na Sachsenringu a získává 1. místo ve třídě 250 ccm a třetí v pětistovkách. Závod sportovních automobilů do 750 ccm vyhrává brněnský František Kameš na Minoru, závodní vozy Jaroslav Pavelka na Tatře monopost. V letech 1955 až 1961 patřil brněnský okruh pouze motocyklům. V roce 1955 byly provedeny mnohé úpravy trati pro zvýšení bezpečnosti a závod byl poprvé zařazen do mezinárodního sportovního kalendáře, což znamenalo zvýšení zájmu jak závodníků, tak diváků. Dne byla odstartována Velká cena motocyklů, v níž se objevily poprve celokapotované a naprosto suveréní motocykly NSU Sportmax, s nimiž vyhráli Němci Kassner třídu 250 ccm a Baltisberger 350 ccm (před Brňákem Miroslavem Čadou), ve třídě 500 ccm vyhrál Australan Campbel na Nortonu, třetí dojel trojnásobný vítěz VC Antonín Vitvar. Smolný den měl Šťastný pro poruchy v obou silnějších třídách nedojel. Ročník 1956 (26. 8.) byl poznamenán dvěma smrtelnými haváriemi ve třídě 250 ccm na vedoucím místě jedoucího Hanse Baltisbergra před Farinovou zatáčkou a Francouze Michela Moutyho ve třídě 500 ccm v Novém Lískovci. Třídu 350 ccm vyhrál Šťastný. Další ročník byl pohromou pro Jawy a byl poznamenán opět smrtí - v treninku třídy 350 ccm havaroval před Žebětínem Švéd Waldemar Lundberg. V závodě zvítězil Ve třídě 500 ccm zvítězil podruhé za sebou rakouský mlynář Gerold Klinger na BMW -RS. V roce 1958 se konalo první představení kategorie sidecarů, ale s dvojnásobnoým úmrtím.ve třídě 250 ccm zvítězil František Bartoš na ČZ -OHC, třídu

8 LÍSKÁČEK 9/ ze života naší čtvrti 350 ccm vyhrál František Šťastný na Jawě -OHC, pětistovky Angličan Dickie Dale před dvojnásobným vítězem Klingerem oba na BMW -RS. V závodě sidecarů zvítězil Švýcar Florian Camathias s Kassnerem. Ve druhém kole smrtelně havarovali v první zatáčce za Žebětínem na druhém místě jedoucí Francouz Jacques Drion s Němkou Inge Stollovou. Ročník 1959 překvapil vítězstvím nadějného Františka Srny na rychlé ČZ -OHC, když porazil ve třídě 250 ccm dvojnásobného vítěze Kassnera. V ročníku 1960 vyhrál již počtvrté třídu 125 ccm Degner, třídy 250 a 350 ccm Šťastný. Ve třídě 500 ccm představil Rhodesan Garry Hocking senzaci - zbrusu novou čtyřválcovou MV -Agustu a bezkonkurenčně zvítězil. Jedenáctý ročník Velké ceny motocyklů se uskutečnil Z programu byly vypuštěny sidecary (znovu v Brně jely až v r. 1970). Ve třídách 125 a 250 ccm dominovala Honda s vítězným Rhodesanem Redmanem, třídu 350 ccm vyhrál František Šťastný. Rok 1962 znamenal osobní jubileum Františka Šťastného jeho desátý start v Brně a také návrat automobilů na brněnský okruh. Ve Velké ceně motocyklů třídu 500 ccm Šťastný konečně vyhrál. Dodejme ještě, že v treninku zkoušel Šťastný zapůjčený německý stroj MZ -RE 350, na kterém se však zadřel motor a Šťastný přesedlal zpět na svoji Jawu. Ve třídě 350 ccm se pak stal vicemistrem světa. Po motocyklech vyjely na trať automobily formule Junior, kterou vyhlásila Mezinárodní automobilová federace v r a vozy dosahovaly rychlosti až 220 km. Zvítězil Kurt Ahrens jr. z NSR na voze Cooper. V roce 1963 jely opět společně motocykly a automobily, k formuli Junior přibyly ještě závody upravených cestovních vozů do ccm a závod vozů GranTurismo do 1600 ccm. V závodech motocyklů nestartoval zraněný Šťastný a exceloval v nich Gustav Havel na Jawách, vítěz tříd 350 a 500 ccm a druhý ve třídě do 250. Třídu 125 ccm vyhrál Švýcar Luigi Taveri na Hondě, který také obsadil druhé místo ve třídě 500 ccm! Závodu formule Junior se zúčastnili mj. Rakušan Jochen Rindt, pozdější mistr světa formule 1 a další pozdější pilot formule 1 Američan Ronie Peterson. Zvítězil Rakušan Kurt Barry na voze Cooper Ford, za zmínku stojí osmé místo Brňáka Gbelce. V prosinci r byla zahájena rekonstrukce trati, vyvolaná příslibem pořadatelství Mistrovství světa motocyklů v r Trať byla zkrácena vynecháním Žebětína s využitím tělesa nedostavěné německé dálnice na délku 13,94 km s rozšířením vozovky v některých úsecích a sjednocením povrchu. Ročník 1964 byl generálkou na MS. V závodě motocyklů vítězí ve třídě 350 ccm Stanislav Malina na ČZ -OHC (v listopadu podlehl zranění při havárii na Vozy Tatra monopost a Tatraplan sport 1950 cestovním motocyklu). Automobily nové formule 3 startovaly v sobotu v závodě socialistických zemí, v neděli v závodě s neomezenou mezinárodní účastí. Rokem 1965 začíná na brněnském okruhu éra motocyklových závodů seriálu Mistrovství světa, závod automobilů formule 3 se jel jako mistrovství socialistických zemí a byl jen smutnou Popelkou. Závodu motocyklů se kromě MV -Agusty a Hondy zúčastnily také další japonské firmy Yamaha a Suzuki. Největší pozornost patřila špičkám Angličanu Mike Hailwoodovi a Italu Giacomo Agostinimu. Ve třídě 125 ccm zvítězil Kanaďan Frank Perris na Suzuki, ve třídě 250 ccm Angličan Phil Read na Yamaze, třídu 350 ccm vyhrál Rhodesan Jim Redman na Hondě (za zmínku stojí třetí místo jezdce SSSR Nikoly Sevostjanova na stroji Vostok), půllitry vyhrál Hailwood před Agostinim, oba na MV- Agusta. Závodům přihlíželo 250 tisíc diváků. Druhý závod Mistrovství světa motocyklů v srpnu 1966 byl ve znamení trojnásobného vítězství Mike Hailwooda (250, 350, 500 ccm), který přesedlal na stroje Honda. Samostatně byl uspořádán šestihodinový závod cestovních automobilů o Cenu města Brna (kterým vznikla nová tradice) a závod formule 3. V srpnu 1967 se konalo opět mistrovství světa motocyklů v němž zvítězili ve třídě 125 ccm zvítězil Angličan Bill Ivy na Yamaze, ve třídách 350 a 500 ccm Mike Hailwood na Hondách. Dne byl uspořádán Pohár socialistických zemí formule 3 a do Brna přijel k ukázkovým jízdám přední jezdec formule 1 Angličan Mike Spence s úspěšným anglickým vozem BRM. V neděli 3.9. se jel šestihodinový závod vozů GT, následoval mezinárodní závod formule 3. V srpnu 1968 se konaly dva závody Mistrovství světa motocyklů (bez účasti Hondy a Suzuki). Vítěz tříd 350 a 500 ccm Agostini ztratil odchodem Hailwooda do formule 1 největšího konkurenta a stal se dlouholetým motocyklovým vládcem. Druhým podnikem čtrnáct dní poté byl Evropský pohár - čtyřhodinovka automobilů a mezinárodní závod formule 3. V roce 1969 se konal Evropský pohár ve čtyřhodinovce a prosadili se i českoslovenští jezdci v divizi I. zvítězil Václav Bobek jr. na Škodě MB, v divizi II. brněnský Jiří Rosický na Alfě Romeo GTA a závod formule 3. Motocyklové Mistrovství světa dne bylo obohaceno o třídu 50 ccm. Týden před brněnským závodem zahynul na Sachsenrinku Angličan Bill Ivy, který se stal továrním jezdcem Jawy. V obou nejsilnějších Ital G.Agostini na MV -Agustách. Po závodě padlo v továrně Jawa rozhodnutí o tom, že František Šťastný již nebude továrním jezdcem Jawy s nabídkou zapůjčení starších jednoválcových strojů, kterou ale odmítl a řekl: Tyto stroje jsou dobré na cestu do práce. Já jsem devatenáct let reprezentoval Jawu a odmítal Niki Lauda ve formuli lákavé nabídky stájí Honda a MV -Agusta. Nejlepšímu čs. jezdci v historii na rozloučenou s Jawou nikdo ani nepodal ruku! V roce 1970 byla povýšena čtyřhodinovka cestovních automobilů na Mistrovství Evropy a jela se se závodem formule 3, která startovala v Brně naposledy a startoval v ní pozdější mistr světa F1 Rakušan Niky Lauda. Ve čtyřhodinovce v divizi I. zopakoval vítězství V.Bobek jr. na Škodě 110L. V Mistrovství světa motocyklů se nejela třída 500 ccm, ale startovaly znovu sidecary. V květnu 1971 se jelo Mistrovství Evropy ve čtyřhodinovce poprvé jako dva samostatné dvouhodinové závody a zúčastnil se ho Hans Stuck junior, který později také startoval ve formuli 1. Jako doplňkový se jel závod domácí formule Škoda, v němž zvítězil Jiří Rosický. Červencový mistrovský závod motocyklů se jel ve stejných třídách jako v r ve třídě 250 ccm zvítězil Maďar Jánosz Drápal na Yamaze, čímž zahájil úspěšný nástup Maďarů do motocyklového sportu, třídu 350 ccm vyhrál talentovaný Fin Jarno Saarinen na Yamaze. V roce 1972 byla upravena zatáčka z Nového Lískovce na Jihlavskou se stoupáním v první a klesáním ve druhé části, čímž se stala technicky velmi obtížnou. Dne se jelo Mistrovství Evropy cestovních vozů, ale již jen v jedné dvouhodinovce. Ve třetí divizi startoval s vozem BMW Alpina 2800 již tehdy pilot F1 Niki Lauda, pro poruchu ale nedojel. V treninku při prudkém dešti naráží v důsledku aquaplaninku v rychlosti 180 km/hod. Ital Luigi Rinaldi do řídící věže u startu a na místě umírá. Formuli Škoda vyhrál Jaroslav Bobek. V Mistrovství světa v červenci se již nejela třída 50 ccm a byla znovu zařazena třída 500 ccm. Třídy 250 a 350 ccm vyhrála nová hvězda Fin Jarno Saarinen. Agostini ve třídě 350 ccm havaroval, ale vyhrál bezkonkurenčně pětistovky. V letech 1973 a 1974 nebyly pořádány automobilové závody. Před brněnským Mistrovstvím světa motocyklů v červenci 1973 skončila pro Saarinena a Passoliniho smrtelně hromadná havárie 14 jezdců na Monze. Dne 25. srpna 1974 se jel poslední závod na trati okruhu vedoucí přes Nový Lískovec. V mistrovském závodě motocyklů vyhrál ve třídě 500 ccm Angličan Phil Read na MV -Agustě, když Agostini, který přesedlal na Yamahu, zdaleka nestačil jeho rekordnímu rychlostnímu průměru 164,6 km/hod. Pro další léta byl z brněnského okruhu vynechán průjezd Kohoutovicemi, Pisárkami a Novým Lískovcem a trať zkrácena na 10,925 km. V roce 1987 byl otevřen nový závodní okruh v překrásném moderním areálu v lesích mezi Žebětínem a Ostrovačicemi, jemuž se v roce 1990 po šedesáti letech od pořádání prvních závodů v Brně vrátil název Masarykův okruh. Z archivu Autmotoklubu Masarykův okruh a publikací Zdeňka Zavřela Historie motocyklových závodů a Historie automobilových závodů připravil Jiří Faber

9 9 LÍSKÁČEK9/2009 téma měsíce Jsou tady pro nás Felinoterapie na Kamenném Vrchu. (dokončení ze str. 1) je úžasné. Je vidět, že láska ke zvířatům opravdu pomáhá a osobní kontakt je nenahraditelný. Také se po uplynulých dvaceti minutách od klienta špatně odchází, neboť obyvatelé domova se nemohou hlazení a mazlení s kočičkami nabažit. A tak teprve po několikerém ujištění, že se zase paní Pokorná i její kočičky vrátí, může jít dále. Co felinoterapie (léčba kočkou) znamená? Jedná se o zoorehabilitaci, jejíž další částí je canisterapie (léčba psy) nebo hipoterapie (léčba s pomocí koní). Je prokázáno že ti, kteří mají doma kočku, navštěvují méně často lékaře a mají méně zdravotních problémů. Toto odborníci vysvětlují tím, že přítomnost kočky nás uklidňuje, zmírňuje psychické napětí a rozptyluje stres. A tím dochází k snížení krevního tlaku a tepové frekvence, což prospívá našemu zdraví. Kočka je vhodná také pro seniory, kteří mají omezený pohyb, protože s ní nemusí pravidelně chodit ven tak, jak je tomu u psa. Je méně náročná jak fyzicky, tak časově i finančně a je klidnější a tišší. Osamělým lidem dává možnost o někoho pečovat. Také usnadňuje lidem komunikaci mezi sebou lépe se jim povídá a vzpomíná na zvíře, které mívali a odvádí jejich pozornost od problémů, jež mají. Hodně pomáhá i nemocným nebo handicapovaným dětem. Nelze říci, které plemeno koček je nejvhodnější. V současné době se v České republice provádí felinoterapie se siamskými (Dětská nemocnice v Brně), britskými, sibiřskými a perskými kočkami. Dále s ragdolly a burmillami. Avšak nejvhodnější kočka pro felinoterapii je vždy ta, se kterou si její majitel vytvoří pevný a láskyplný vztah, musí být klidná a pokud možno poslušná. V nemocnici kočka u pacientů snižuje stres způsobený samotnou hospitalizací a odvádí pozornost od bolesti, takže může být dokonce podáváno méně analgetik. Dokáže zkrátit dobu hospitalizace. Pravidelné hlazení kočky snižuje krevní hladinu stresového hormonu kortizolu a její předení uklidňuje. Vyvolává touhu po uzdravení a tím jej urychluje. Kočky také působí příznivě protistresově na personál nemocnice. Felinoterapie v mnoha případech působí vhodněji než cannisterapie. Pacienti často potřebují klidný přístup. Také ve školní družině na Základní škole Svážná udělala paní Pokorná s kočičkami dětem velkou radost. Povídala jim nejen o jejich chování, ale i o péči a správném zacházení s nimi. Děti si vyzkoušely krmení a hry s kočičkami, jak je správně uchopit. Byl to opravdu zážitek pochovat si Bailanda, který byl pěkně těžký, i menší Bublinku. Také bylo zajímavé pozorovat rozdíly mezi nimi. Bailando se rozhodl prozkoumat všechny prostory a nakonec se uvelebil mezi mašinkami. Bublinka se zase trpělivě nechala kartáčovat, hladit a při tom mohly děti vnímat jak krásně přede. Debaty u obou kočiček nebraly konce. Děti hned dostaly nápad a vyrobily pro kočičky nové hračky. Povídání bych tentokrát ráda ukončila slovy dcery paní Pokorné Martiny: Felinoterapii dělám už rok. S mamkou... Máme chovatelskou stanici koček a s Bublinkou a Bailandem jezdíme do domova důchodců, kde mamka pracuje. Většinou jedeme rovnou k ležákům. To jsou lidé, kteří už se bohužel nehýbou. Musí se polohovat a pod.. Neléčíme jen je, ale i sebe... Je to úžasný pocit vidět ty lidi, kterým se najednou znovu rozzáří oči když vidí kočičky. S němými tvářemi je občas nejlepší povídání. I já, když jsem doma sama a jsem smutná, zavřu se ke kočkám a nechám se léčit jejich heboučkým kožíškem a vrněním, jsou to neuvěřitelně věrná zvířátka! Pro důchodce je to ale ještě lepší. Chodíme tam pravidelně každý týden a oni už se na nás těší. No, na nás... Spíš znovu na Bubinku a Bailanda! Většinou to probíhá tak, že třeba Bublinku položíme k paní X a necháme je. Paní X jí hladí, povídá ji, směje se s ní a Bublinka jen leží a věrně vrní. Když odcházíme, jsou většinou lidé smutní... Nejde to popsat. Museli byste to zažít. Mně vždycky přejede mráz po zádech! Jsem pyšná na to, že to můžu dělat! Neuvěřitelně ráda pomáhám. Ať lidem, nebo zvířatům. Miluji ten pocit, že těmto lidem působím alespoň trochu štěstí, v tom všedním dni! Myslím, že i takovéhle návštěvy, především u dětí, které svoje zvířátko nemají, jsou nejlepší prevencí. Aby děti nikdy kočičky netrápily, věřily jim, uměly se o ně starat a nebraly je pouze jako hračku. A také si uměly užívat uklidňujícího pocitu z jejich přítomnosti, příjemného předení a hlazení heboučkého kožíšku. Určitě se podívejte na nádherné internetové stránky Dana Beranová

10 Korfbal v Novém Lískovci Korfbal je košová hra, jejíž hlavním rysem je, že ji dle pravidel hrají společně muži a ženy, chlapci a dívky. To dodává korfbal také určitý komunitní charakter. V Novém Lískovci se korfbal objevil díky učitelům Základní školy Brno, Kamínky 5, kteří inspirováni Mistrovstvím světa v korfbale, které se konalo na podzim roku 2007 v Brně, rozběhli kroužek tohoto sportu na škole. Zkvalitnění tréninků a přihlášení se do soutěží bylo umožněno díky registraci starších žáků do oddílu VSK VUT Brno. Pořádání turnajů na domácí půdě a účast na Českém poháru žáků v Chřenovicích byly podpořeny z finanční dotace MČ Nový Lískovec. LÍSKÁČEK 9/ ze školství Jádro týmu tvoří žáci základní školy, ale postupně se rozšířil také o bývalé žáky, ale i několik hráčů obecně z naší městské části. Trénování se ujali ve spolupráci s učiteli Josefem Pohankou a Davidem Kubů zkušení hráči z týmu dospělých Mirka Koláčná a Jakub Máša a pod jejich vedením jsme vstoupili do celosezónní soutěže ligy starších žáků. Výsledky z prvních kol dávaly tušit, že na nováčka jsme celkem silným favoritem. Opravdovým ale testem našich kvalit bylo až finále, které se hrálo 9. května ve Znojmě. Zúčastnily se ho čtyři týmy velmi zkušené Znojmo a Kolín, Náchod a Brno. Po velmi těžkých bojích a místy vysokých prohrách jsme skončili na čtvrtém místě. I když momentální nálada byla skleslá, přesto to byl velký úspěch, jelikož jsme na začátku do sezóny vstupovali jako nezkušení, začínající, doslova vhozeni do vody. Během roku se ale někteří hráči velmi zdokonalili a u korfbalu, doufejme, vydrží i jako dorostenci a snad i déle. Korfbal není u nás dosud příliš známým sportem, přesto získává postupně na oblibě a podařilo se nám v červnu uspořádat úspěšný nábor nových, mladších žáků. A tak ještě ke konci školního roku začalo trénovat asi deset dětí z 4. až 6. tříd, a do příští sezony tudíž vstoupíme rozrostlí o tým mladších, a dokonce i mini žáků. Na konci května se konal tradiční každoroční turnaj žákovských týmů z celé České republiky. Turnaj se koná přes víkend v Chřenovicích nad Sázavou, a přesto že se honosí názvem Český žákovský pohár, je především přátelským setkáním spoluhráčů a také soupeřů, trenérů a rozhodčích. Na letošní ročník jsme se vydali s dvěma týmy starších a mini žáků. Pro ty nejmenší to byl křest, díky velmi nevlídnému počasí ne ohněm, ale blátem a vodou. Meteorologická předpověď odradila mnoho soupeřů, nicméně my jsme se nezalekli. Starší žáci se odvážně utábořili ve stanech hned vedle hřišť, mini žákům jsme zařídili ubytování v chatě. Tak jako před rokem starší žáci tímto turnajem svoji kariéru startovali, tak i letos se ti nejmladší po měsíci tréninku vrhli do bojů se zkušenými. Byť nezvítězili, byl to velmi intenzivní zážitek a skvěle je motivoval do nadcházející sezóny a určitě z nich vyrostou zkušení hráči. Díky intenzivní spolupráci se Základní školou Brno, Kamínky 5 se podařilo pro korfbal získat 7 nových hráčů ze 4. až 6. tříd, mnozí deváťáci, kteří tvořili jádro staršího týmu, u korfbalu zůstávají i po odchodu na střední školy, a někteří tak posílí dorostenecké družstvo. Přesto že myšlenka představit korfbal mladým lidem vznikla na základní škole, je oddíl otevřen i ostatním dětem a mládeži z celého Nového Lískovce, a tak již v současnosti několik mladších žáků i z jiných škol náš tým doplňuje. Na závěr bychom chtěli poděkovat Základní škole, Brno, Kamínky 5 za zázemí a motivaci mladých hráčů a také Městské části Nový Lískovec za finanční dotaci, bez které by se mnozí začínající hráči nemohli účastnit soutěží a soustředění. Ve školním roce 2009/2010 nabízíme dětem z Nového Lískovce korfbalový kroužek, který bude probíhat každou středu od 14 do hod. (žáci tříd) a od do hod. (žáci tříd) v tělocvičně Základní školy Brno, Kamínky 5. Zájemci se mohou přijít informovat na trénink ve středu David Kubů 1. září na ZŠ Kamínky Skončily prázdniny a pro malé prvňáčky nastal očekávaný den 1. září. S úsměvem na tváři a s novými aktovkami na zádech přišli do svých tříd v doprovodu rodičů. Tam na ně čekaly dárečky od sponzorů a učební pomůcky. Děti byly spokojené a plné dalšího očekávání, co přinese jejich první školní rok.

11 11 LÍSKÁČEK9/2009 napsali jste nám Dopis od pana Kocourka Brno Redakce Lískáčku zpravodaj Městské části Brno-Nový Lískovec Věc: Otevřený dopis starostce Městské části Nový Lískovec paní Ing. Drápalové Vážená paní starostko, budou to již dva měsíce, kdy jsem podal písemný návrh na úpravu a doplnění dopravního značení na ulici Rybnické dopravní komisi ÚMČ Nový Lískovec. Jde v podstatě o vodorovné dopravní značení se značkou C04a v obou směrech a to u zastávek MHD ulic Lesní, Kluchova, Raisova. Jedna taková úprava je již v ulici Rybnické realizována a to v křížení s ulicí Obecní. Smyslem těchto úprav je zvýšit bezpečnost především chodců a zamezit nebezpečnému objíždění trolejbusů stojících v zastávce. Asi se naivně domnívám, že navrhovaný záměr úprav měl vyjít z řad odpovědných pracovníků úřadu již dávno. Stačí si projet komunikace s městskou hromadnou dopravou například v Kohoutovicích nebo v Bohunicích, abychom nechodili pro příklad daleko. Neobstojí ani námitka, kterou jsem slyšel od úředníka ÚMČ N.L., že nejsou kapacity (?). Jak jsem dnes dopoledne zjistil, t.j t.r., realizuje se vodorovné dopravní značení v sídlišti na ul. Petra Křivky. V závěru si nemohu odpustit poznámku ve vztahu občan úřad. Očekával bych, že je slušností dočkat se ze strany úřadu odpovědi. Pokud ale dopravní komise nekomunikuje s ÚMČ, pak se úřadu omlouvám. Zdeněk Kocourek Vážený pane, Váš návrh, aby se i přechod u ulice Raisova upravil podobně jako u ulice Obecní, nezapadl. Naopak, naprosto s Vámi souhlasím, že není možné čekat, až za několik let praskne kanál a konečně se najdou peníze na celkovou opravu Rybnické. Komise dopravy se Vaším návrhem zabývala a doporučila jej. Bohužel si to tam nemůžeme namalovat sami, ale ke stanovení dopravního značení se vyjadřuje několik institucí. K návrhu značení jsme dostali nesouhlasné vyjádření Dopravního inspektorátu Městského ředitelství policie ČR, který s budováním ostrůvků nesouhlasí z důvodu, že je Rybnická používána jako objízdná trasa při uzavírce tunelu. Dokonce požadují umístit všechny zastávky trolejbusu do zálivů tak, aby byla Rybnická neustále průjezdná v obou směrech. To je samozřejmě úplný opak toho, co chceme dosáhnout my, totiž zklidnění celé ulice. Samozřejmě jsme se s tímto vyjádřením nesmířili a budeme dále jednat. S pozdravem Jana Drápalová Prkotina Onehdy jsem byl svědkem zbytečné slovní potyčky dvou mladých lidí na parkovišti na Slunečné. Stalo se to takto. U levého zvýšeného okraje prázdného parkoviště právě zaparkoval elegantní stříbrný kabriolet BMW. Majitel auta otevřel pravé dveře a vystoupil. Protáhl se, obhlížel vůz a nechal dveře otevřené. Dveře u tohoto kabrioletu jsou tak široké, že když se otevřou vypadají spíše jako křídla lehkého letadla. Křídlo dveří přešnívalo asi o 20 cm pomyslnou čáru vedlejšího stání. Parkoviště v tu dobu asi o dvanácti stáních bylo prázdné. V tom se přiřítila, musím ji nějak identifikovat, mladá sličná podnikatelka, a přestože bylo parkoviště prázdné, snažila se zaparkovat hned vedle stříbrného BMW. Snad ji lákalo to auto, nebo to bylo její oblíbené místo, případně se jí líbil majitel BMW, těžko říct. Poněvadž však dveře BMW přesahovaly zmiňovaných 20 cm do dalšího stání, z otevřeného okénka zlostně vykřikla: Zavřete si ty dveře! Majitel BMW neuposlechl a přistoupil k okénku auta podnikatelky s již vzkypělou krví, ukázal s profesionální rutinou učitele autoškoly na volant se slovy: Madam, víte co to kulaté máte před sebou? To je volant, otočíte-li jej doleva auto jede doleva, otočíte-li doprava, auto jede doprava. Parkoviště je prázdné. Vzkypělá krev podnikatelky vracející se snad z neúspěšné podnikatelské transakce nebo neuspokojivého erotického dobrodružství se změnila ve šlehačku. Něžné pohlaví zaječelo: Zavři okamžitě ty dveře nebo ti je urazím. Tato reakce polekala i otrlého učitele a dveře zavřel. Oba potom odcházeli ke společnému vchodu domu plivajíce po sobě nechutnými invektivy. Ona blízko infarktu volila cestu po schodech do 12. poschodí, on se svěšeným koutkem a slabou mozkovou odjel výtahem. Tito dva už zůstanou nepřáteli kvůli prkotině. Jak by tuto situaci asi vyřešil profesor etiky Dr. Špaček, bývalý mluvčí prezidenta Havla: Na parkoviště se blíží podnikatelka, líbí se jí BMW, snad i majitel a chce zaparkovat vedle. Vyklání se z okna s úsměvem a mile zašveholí Pane, byl byste tak laskav a zavřel si dveře od auta, ráda bych zaparkovala na svém oblíbeném místě. Učitel autoškoly: Ale ovšem půvabná dámo, bude mi velkou ctí, když zaparkujete svůj vůz v mé blízkosti. Bude to jako bych se dotýkal vašeho půvabu. Podnikatelka znachoví a přizpůsobí barvu své pleti svému červenému vozu. Oba odcházejí přátelsky bok po boku k domu. Budou z nich přátelé. Na univerzitách se přednáší o komunikaci a vstřícnosti mezi lidmi. Existujeli správná komunikace a vstřícnost, mohou se vyřešit i ty nejsložitější problémy. Komunikace vyžaduje inteligenci pochopení toho druhého a vzájemnou toleranci. To platí u jednotlivců, skupin obyvatelstva i politiků. Zvlášť v mezinárodní politice stanou-li proti sobě dva cholerici nebo neústupní furianti, může spor vyústit do stadia řinčení zbraněmi nebo i ke zbytečné válce s nedozírnými důsledky. Slovo má obrovskou sílu. I v Bibli je psáno, že na počátku bylo slovo... Budou-li oba potrefení číst můj článek, ať mi odpustí, že jsem si něco přifabyloval. Až se někdy potkají, ať se na sebe usmějí, podají si ruce a řeknou si: byla to prkotina. Jaroslav Ječmínek Akreditované kurzy pro pečovatelky Pracovníkům v sociálních službách, nezaměstnaným i dalším zájemcům o rozšíření vzdělání jsou určeny kvalifikační pečovatelské kurzy s akreditací MPSV, které organizuje ŽVS Vesna, o.s., v Brně na Údolní ulici 10. Na této adrese také probíhá teoreticko-praktická výuka. Kurzy trvají tři měsíce, ukončeny jsou písemným testem a ústní závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží certifikát s platností v ČR a částečně v zahraničí. Je možné si vybrat ze dvou odborných zaměření: Pečovatelka o handicapované a seniory (zahájení ) nebo Pečovatelka o děti od nejmenšího věku do 15 let (zahájení ). Přihlášky se přijímají na adrese ŽVS Vesna, o.s., Údolní 10, Brno, tel , Sportování s pohádkou aneb Zdravá rodina iv. Že v současném světě spousta lidí sportuje, je věc běžná. Ale ony se i v pohádkách najdou postavy sportovně založené : taková ježibaba létající na koštěti, princezna jezdící na koloběžce, Smolíček cestující na jelenovi, mnohohlavý létající drak, pěšky překonávající vzdálenost Červená Karkulka Chcete-li s nimi poměřit své síly, přijďte na sportovně-pohádkové odpoledne plné zábavy, her a soutěžení, které se koná v parku hradu. Špilberk. Start je od 13 do 16 hodin u vchodu do parku z ulice Husovy (naproti parkovišti hotelu International). Akci připravily Vesněnka, o.p.s. (školička pro nejmenší děti), ŽVS Vesna, o.s., a další organizace pracující s dětmi. Uskuteční se v rámci Brněnských Dnů pro zdraví, za podpory statutárního města Brna. Bližší informace o IV. ročníku Zdravé rodiny: ŽVS Vesna, o.s., Údolní 10, Brno, tel. č , Kouzla s pamětí (pro všechny generace) ŽVS Vesna, o.s., zve všechny zájemce o zlepšování paměti na přednášku s praktickými ukázkami, která se uskuteční v úterý 29. září 2009 v sále zahradní budovy Vesny na Údolní 10. Dozvíte se základní informace o paměti a jejím fungování, seznámíte se s některými metodami procesu zapamatovávání, můžete si vyzkoušet, jak lze paměť cvičit, trénovat... Akce je určená pro širokou veřejnost bez rozdílu věku a byla zařazena do Brněnských Dnů pro zdraví. Zúčastnit se lze v termínu, který si vyberete: dopoledne 9 10 nebo hod., odpoledne nebo hod. Vstupné je dobrovolné. Bližší informace: ŽVS Vesna, o.s., Údolní 10, Brno, tel

12 LÍSKÁČEK 9/ různé Centrum volného času Oblá 51c, Brno-Nový Lískovec ZÁŘÍ 2009 Seznam kroužků a kurzů. Všechny kurzy a kroužky se konají v CVČ Lyska Modeláři Kroužek Věk Den Hodina Cena za rok Modeláři od 6 let pondělí Kč Pobyt v přírodě Kroužek Věk Den Hodina Cena za rok Kulíšci od 7 let pondělí Kč Výtvarka Kroužek Věk Den Hodina Cena za rok Výtvarný ateliér od 12 let čtvrtek Kč Výtvarný ateliér 7 12 let středa Kč Výtvarný ateliér 4 6 let středa Kč Keramika Kroužek Věk Den Hodina Cena za rok Keramika 4 8 středa Kč Keramika 4 8 let úterý Kč Keramika 8 15 let pondělí Kč Keramika 4 7 pondělí Kč Tanec Kroužek Věk Den Hodina Cena za rok Orientální břišní tanec mírně pokročilí neomezen středa Kč Orientální břišní tanec začátečníci neomezen středa Kč Hudba Kroužek Věk Den Hodina Cena za rok Flétna 5 8 let středa Kč Flétna 4 7 let středa Kč Klávesy klavír od 6 let čtvrtek Kč Kytara I od 7 let úterý Kč Jazyky Kroužek Věk Den Hodina Cena za rok Malovaná angličtina 4 6 let úterý Kč Ostatní sporty Kroužek Věk Den Hodina Cena za rok Rytmika 4 7 let úterý Kč Tanečky 7 12 let úterý Kč Předškolní děti Kroužek Věk Den Hodina Cena za rok/ lekce Obláček 2 5 let úterý Kč Opičky 1 rok čtvrtek Kč Tlapky v hlíně 2 4 let středa Kč Hlídání dětí Maceška Kroužek Věk Den Hodina Cena za den Maceška let pondělí Kč Maceška let pátek Kč Maceška let pátek Kč Výuka začíná v týdnu od pondělí Kontakt: CVČ LYSKA/SVČ LUŽÁNKY, Oblá 51c, Brno-Nový Lískovec tel Za podporu děkujeme ÚMČ Nový Lískovec I letos na začátku školního roku oslovuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně všechny prvňáčky a jejich rodiče akcí s názvem Poprvé do školy poprvé do knihovny. Slavnostní vstup dětí do prvních tříd se rozhodla spojit se slavnostním vstupem do knihovny. Formou zábavných pořadů, divadelních vystoupení, výtvarných dílen, soutěží a dalších aktivit chce vytvořit pevnou vazbu začínajících čtenářů ke knihám a čtení. A co pro ně připravila v letošním roce? V období od 1. září do 11. října 2009 mohou prvňáčci využít možnosti zaregistrovat se do knihovny zdarma. Soutěž Ferda Mravenec práce všeho druhu připomene 110. výročí narození slavného spisovatele a ilustrátora dětských knih Ondřeje Sekoru. Je určena čtenářům KJM ve věku od 6 do 10 let a trvá od 1. září do 16. října Soutěžní listy jsou k dispozici na všech provozech KJM. Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny na pobočce KJM v Městské části Brno-Nový Lískovec, Oblá 75a ve čtvrtek 8. října 2009 od 13 do 18 hodin. Projekt se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška, primátora Statutárního města Brna Romana Onderky a za podpory městských částí, ve kterých se koná slavnostní pasování. Veterinární ordinace na Oblé Je mnoho obyvatel Nového Lískovce, kterým nestačily ordinační hodiny veteriny u nás. Jezdí k nám také lidé ze širokého okolí a mnohdy byla čekárna doslova přecpaná majiteli a jejich nervózními miláčky. Proto se MVDr. Slavomír Hladík rozhodl ordinační hodiny rozšířit a Lískáček Vás o tomto rozšíření chce informovat: Po: , hod. Út: , hod. St: hod. Čt: , hod. Pá: , hod. Nově je otevřeno v sobotu hod. Můžete se také objednat a nebo si domluvit návštěvu lékaře doma na pohotovostním čísle , nově také (non-stop 24 hodin). Můžete volat kdykoliv a první pomoc, pohotovost a ošetření bude provedeno. Samozřejmě i o víkendu. Dr. Hladík ordinuje i v Černovicích, takže v době jeho nepřítomnosti ordinují MVDr. Kristina Lutovská nebo MVDr. Lenka Králová. Další informace můžete najít přímo na webových stránkách pana doktora a co je důležité můžete touto formou panu doktorovi také svůj dotaz poslat. Najdete zde také mapu, kde ordinaci najdete. Senior klub Nový Lískovec Oblá 51c Domeček se schází každé úterý od 14 do 16 hod. v klubovně zájmová činnost. Kontakt: Havránková, tel

13 13 LÍSKÁČEK9/2009 ze sportu Boxerům začíná sezona Příprava na sezonu zahájilo Sportovní centrum mládeže Jihomoravské oblasti srpnovým výcvikovým táborem v Těmicích, kterého se zúčastnilo 18 boxerů pod vedením šéftrenéra Miroslava Kubánka a trenéra Elenko Savova. Chyběli pouze Marek Chmela, Vít Král, Filip Reiterman a Mirek Šerban, kteří byli nominováni na Mistrovství Evropy juniorů ve dnech v polském Štětíně. Tam podle předpokladu trenérů mohli všichni bojovat o medaili, ale bohužel se tak nestalo. Nejprve přišlo citelné oslabení nadějí indispozicí největší naděje Krále - těsně před odjezdem onemocněl angínou a do Štětína neodcestoval. Z ostatních tří měl nejblíže k medaili Šerban, po dvou vítězných utkáních mu ale postup do čtvrtfinále unikl po prohře s ázerbájdžánským soupeřem nejtěsnějším možným bodovým poměrem. Blízko k medaili měl i Chmela, jemuž k účasti v semifinále chybělo jedno vítězství, ale na jeho psychice se podepsala skutečnost, že ke svému prvnímu utkání nastupoval až šestý den konání mistrovství. Je potěšitelné, že z osmi reprezentantů na ME byli čtyři nominovaní právě z novolískoveckého SCM Jm oblasti a lze říci, že dvěma z nich medaile uklouzla doslova mezi prsty. V nadcházející sezoně je pro novolískováky velkým úkolem obhajoba prvenství v 1. lize nejen pro kmenové členy BC NET Development Nový Lískovec Aperjana, Černého, Dernera nebo Malého, ale i pro další, kteří se připravují v novolískoveckém SCM. První liga zatím není rozlosována (má se tak stát začátkem září), je však rozlosována extraliga, která má pět zúčastněných celků a ve které budou někteří borci SCM hostovat. Rozlosována je také soutěž jihomoravské oblasti, jejíž první kolo uvidíme v sobotu v hod. v Novém Lískovci. Miroslav Kubánek, Jiří Faber Vypuštěná přehrada veslařům nevadila Letošní rok byl pro brněnské veslaře ve znamení vypouštění Brněnské přehrady. Mezinárodní brněnská regata juniorů byla z tohoto důvodu výjimečně přesunuta na umělý kanál do Račic, nicméně Mistrovství oblasti Morava proběhlo i při snížené hladině na tradičním místě. Nedostatek vody naše veslaře neodradil od plnohodnotné přípravy, mezinárodní úspěchy jsou toho důkazem. Dvojnásobný medailista z MČR juniorů 2009 Michal Humpolíček (na fotce s kolegou Dominikem Kinterem) startoval v reprezentační osmě na MS juniorů ve Francii a dopomohl této posádce k pěknému 8. místu. Petr Ouředníček, reprezentant do 23 let v současnosti hostující v Dukle Praha, vybojoval 16. místo na skifu mužů. MS do 23 let bylo letos pořádáno na domácí půdě, konkrétně v Račicích (50 km od Prahy). Z českých barev byla ozdobou vítězka skifu žen Jitka Antošová, závodnice Slávie Praha. Veslování je celosvětově velmi populární sport, který si můžete vyzkoušet i na Brněnské přehradě! Ve všední dny mezi 16. a 18. hod. nebo v sobotu od 10 do 13 hod. jsou v našem sportovním areálu poblíž Sokolského koupaliště na přehradě k dispozici trenéři mládeže. Info na nebo tel.č Tomáš Nahodil Setkání běžců v areálu Plachty Lískovecký Hamburg V pondělí 7.září odpoledne za pěkného slunečného, již skoro podzimního, počasí bylo ve sportovně rekreačním areálu Pod Plachtami nebývale rušno. Po 832m asfaltovém okruhu se kromě několika pejskařů, maminek s kočárky, důchodkyň na procházce, občasných cyklistů a inlajnistů pohybovala skupina 7 běžců a 2 běžkyň, kteří oplývali úsměvy a dobrou náladou. Co měli za cíl? Podle sdělení organizátora akce RNDr. Petra Kaňovského šlo o neformální závod v běhu na maraton a kratší vzdálenosti, který mohli přítomní běžci pojmout zcela jako tréninkovou přípravu na ostrý závod. Název Lískovecký Hamburg byl zvolen s ohledem na osvědčené žilinské Hamburgy konané maratonci na Slovensku, k jejichž principům patří mj. nulové startovné a také to, že všichni účastníci si zajišťují občerstvení sami a jsou zároveň rozhodčími i časoměřiči. Propozice i výsledky lze najít na kanovsky.cz/liskoveckyhamburg.htm. Účastník Pavel Smrž se vyjádřil: Byl to hezký běh za přijatelného počasí v příjemné společnosti. A běžecký nováček Víťa Krejčí poznamenal: Co dodat, výborná komorní záležitost, poprvé jsem byl na nějaké organizované běžecké akci a hned tolik sympatických tváří. Navíc jsem si zaběhl svoji dosud nejdelší vzdálenost. Poznamenejme, že jde o akci svým způsobem výjimečnou v Brně se již desítky let žádný maraton nekonal, a tím byla tato akce téměř průkopnická. Pořadatel slibuje, že první Lískovecký Hamburg rozhodně nebyl poslední. Ing. Svatopluk Sedláček Sportovní komise MČ Nový Lískovec pořádá cyklovýlet do valticko-lednického areálu. Akce proběhně ve dnech Ubytování je zajištěno v penzionu Mlýn ve Velkých Bílovicích. Penzion najdete v nejatraktivnější oblasti oblasti vinařů. Ubytování je v těsné blízkosti mnoha turisticky nejzajímavějších míst jižní Moravy, nedaleko Lednicko-valtického areálu, dominantní Pálavy a Pavlovských vrchů. Velké Bílovice jsou největší vinařskou obcí v České republice a viniční svahy ji obklopují ze všech stran. K příjemné procházce a ochutnávce dobrého moravského vína můžete navštívit jeden z mnoha vinných sklípků, ve kterém vás domácí vinař vždy rád uvítá. Své kouzlo mají Velké Bílovice i díky stále živému folklóru, který k této oblasti neodmyslitelně patří. Pro sportovně založené se nabízí cykloturistika po vinařských stezkách. Odjezd v pátek v 9 hod. od supermarketu Albert, Nový Lískovec, ulice Petra Křivky. Případní zájemci kontaktujte tel. č.: Petr Jonáš KOSMETICKÝ SALÓN na Oblé 5 Vám v příjemném prostředí s profesionálním přístupem nabízí ošetření renomovanou francouzskou značkou GERnetic. Barvení řas a obočí, úpravu obočí, trvalou na řasy, depilaci celého těla, péči o ruce, modeláž a tvarování poprsí. Poradenství a prodej kosmetickych produktů značky GERnetic. Tel.: ChovatELSKé potřeby Svážná 17 (u školy), tel.: , po pá , hod., so hod. Nabízejí: Pro kočky prémiové granule zn. PROPLAN a ROYAL CANIN - rozvažovaná za super cenu!!! Podestýlka - ZVERLIT, ASAN, SILIKAGEL, MIKEŠ... Konzervy - FELIX 400 g/30 Kč, GOURMET 400 g/26 Kč, paštiky - různé druhy 14 Kč Vitamíny, wc boudy, přenosky, hračky... Novinka - dentální hračky pro psy na čištění zubů. V prodeji prostředky proti blechám a klíšťatům.

14 LÍSKÁČEK 9/ různé Mateřském centrum Sedmikráska Brno, o. s., Oblá 51 vyhlašuje zápisy do kurzů pro děti i rodiče na nový školní rok září 2009/červen 2010 Kroužky pro děti: Klub příznivců šachu pondělí hod. Hudebně pohybové hodinky pro děti a maminky (případně tatínky) 950 Kč/pololetí úterý hod. hodina pro začínající chodce (mladší děti do 2 let) úterý hod. hodina pro starší děti běžce (od 2 let) Angličtina pro děti 2x týdně v úterý a čtvrtek Kč/rok tř tř roky let Cvičení rodičů a dětí 1 3 roky (ve Fitku, Oblá 51c) 950 Kč/pololetí středa hod. hodina pro začínající chodce (mladší děti do 2 let) středa hod. hodina pro starší děti běžce (od 2 let) Cvičeníčko s miminky (3 12 měsíců) 950 Kč/pololetí pátek hod. děti 6 9 měsíců pátek hod. děti 9 12 měsíců pátek hod. děti 3 6 měsíců Pyžamový večírek pro děti od 3 let a více bez rodičů každý poslední pátek v měsíci hod. Kurzy a aktivity pro dospělé: Women s Café každé poslední pondělí v měsíci od hod. Sahadža Jóga úterý hod. KRaP čtvrtek od povídání, besedy, přednášky Výuka anglického jazyka pro dospělé s možností hlídání dětí 90minutový kurz výuky angličtiny Kč/rok 60minutový kurz výuky angličtiny Kč/rok: úterý hod. konverzace pro pokročilé úterý hod. konverzace pro mírně pokročilé úterý hod. konverzace pro středně pokročilé středa hod. věční začátečníci středa hod. konverzace pro mírně pokročilé čtvrtek hod. hodina pro mírně pokročilé čtvrtek hod. věční začátečníci Výuka německého jazyka pro dospělé s možností hlídání dětí pátek hod. hodina pro mírně pokročilé Indoor cycling s možností hlídání dětí (Fitko, Oblá 51c) úterý 9 10 hod. Křesťanský klub maminek rybička středa 9 11 hod., jedenkrát za dva týdny programy zaměřené na partnerské vztahy, výchovu a rodinu a inspiraci pro osobní život založenou na křesťanských hodnotách. Hlídání dětí je zajištěno. Sbor Církve bratrské BETANIE v Brně každá neděle v 16 hod. zveme na pravidelná setkání bohoslužby (i další aktivity) přátelského charakteru, otevřená všem zájemcům věřícím, hledajícím i prostě jen zvědavým, o co že to vlastně jde. Program pro děti zajištěn, po skončení možnost povídání u malého občerstvení. Podrobnější informace se dozvíte na webu: u: nebo na tel. číslech: , , Provoz Mateřského centra Sedmikráska Brno o.s. je dotován MPSV ČR, Jihomoravským krajem, Statutárním městem Brnem a Městskou částí Brno-Nový Lískovec. Děkujeme. Stejně tak děkujeme za poskytnutí grantu Nadaci Divoké Husy a Nadaci ČEZ, za podporu formou poskytování účetního software společnosti Vema. Podzimní kurz Efektivního rodičovství Snažíte se být chápající, zodpovědní rodiče, podporující své děti, chcete pro ně to nejlepší a přesto se často a opakovaně dostáváte do situací, kdy si nevíte rady? Chcete své děti vést a vychovávat respektujícím a přesto pevným a sebejistým způsobem? Kurz Efektivního rodičovství Vám nabízí možnost vyzkoušet si, jak nejlépe zvládnout klasické a stále znovu se opakující krizové situace, do kterých se při výchově svých dětí dostáváte. Pod vedením lektorek spolu s ostatními rodiči pomocí praktických ukázek z běžného rodinného života poznáte, na co je třeba klást při výchově dítěte důraz. Získáte tipy a návody, jak nově nabyté vědomosti procvičovat v domácím prostředí. Načerpáte novou sílu a chuť k plnění jedné z nejnáročnějších životních rolí a profesí rodičovství. Budete mít možnost poradit se o tom, co Vás konkrétně zajímá. Více o celém programu efektivním rodičovství najdete na Kurzem Vás bude provázet Hana Žitná akreditovaná lektorka Efektivního rodičovství a Mgr. Eva Kielarová. Program kurzu: 1. Být rodičem vliv původní rodiny, rodičovské vzory, výchovné styly, základy efektivního rodičovství 2. Rozvíjení vlastní sebedůvěry rodiče jsem jedinečný 3. Pochopení nesprávného chování dětí 4. Povzbuzování nebo chvála? 5. Emoce v životě rodičů a jejich dětí vstřícné naslouchání 6. Emoce v životě rodičů a jejich dětí já sdělení 7. Rodičovská autorita trest a co volit místo něho 8. Rodičovská autorita trest a co volit místo něho pokračování 9. Rodinná pravidla, řád 10. Závěr Přihlašovat se můžete: na na tel.: nebo osobně v provozních hodinách MC Sedmikráska, Oblá 51a, Brno. Cena celého kurzu včetně sady pracovních listů je 900 Kč za kurz Kč členský příspěvek Mateřskému centru Sedmikráska nebo 120 Kč/ jedna lekce. Dále možnost zajištění hlídání dětí od 45 do 70 Kč/hod. dle výběru permanentky. Termíny: , , , , , , , 4. 1., , vždy od 9 do hod. Program na září neděle Kameňák se baví Ve spolupráci s ÚMČ Nový Lískovec pořádáme zábavné hry pro děti i dospělé na ul. Plachty pondělí Vítání sedmikrásných miminek 9 10 hod. pro miminka do půl roku věku je připraven prográmek, odměna a stejně staří kamarádi. Maminky čeká příjemně strávené dopoledne a členství v MC Sedmikráska zdarma z pátku na sobotu V pyžamu po železnici hod. pátek 9.30 hod. sobota spaní dětí bez rodičů v MC Sedmikráska pondělí začíná Kurz efektivního rodičovství středa Laringitida a malé dítě 15 hod. přednáška MUDr. Evy Bartovičové středa Homeopatie s péčí o děti hod. školení předlékařské pomoci zaměřené na děti a homeopatii. Vede p. Blanka Humpolcová, drži telka průkazu zdravotnického instruktora Českého červeného kříže (nutno se přihlásit předem). Mateřské centrum Sedmikráska Brno o.s., Oblá 51, Brno, tel.: , ,

15 15 LÍSKÁČEK 9/2009 tipy pro volný čas 35. ročník dálkového pochodu s prvky vysokohorské turistiky a cyklo zařazeného do akcí Brněnských dnů pro zdraví KOLEM BRNA S VHT Pořadatel: TOM 432 Horolezčata Brno, OT KTL Brno Start: u loděnice KTL KáČaTa, Brno-Komín, zastávka MHD Svratecká, pravý břeh Svratky, hod. pro turisty pěší i cyklo Cíl: lom na pravém břehu Svratky, po setmění loděnice Konec pochodu: do hod. v cíli Pěší trasy 7,5 km, 15 km, 32 km, 40 km, 60 km Cyklotrasy 32 km, 40 km, 60 km, 65 km V lomu na pravém břehu Svratky bude připraveno lezení po zajištěné cestě a slaňování pod dohledem instruktorů, pro zájemce také poznávací testy přírodních a kulturně zajímavých míst a turistického a topografického značení, táborák. Bližší informace: Miloš stejskal, tel , VEŘEJNÝ TURISTICKÝ ZÁVOD Jihomoravská oblast Klubu českých turistů v rámci akcí Brněnských dnů pro zdraví pod záštitou místostarosty ÚMČ Nový Lískovec Ing. Jana Privarčáka Rozpis 1. závodu krajského poháru 2010 Název veřejný turistický závod Vyhlašovatel kčt Jihomoravská oblast Termín 27. září 2009 Místo konání Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch Hlavní organizátor TOM 432 Horolezčata Kategorie a trati Dospělý a předškolák 2 3 km Přípravka 2000 a mladší 2 3 km Nejmladší žáci, žákyně 2000 a mladší 2 3 km Mladší žáci, žákyně km Starší žáci, žákyně km Mladší dorostenci, dorostenky km Starší dorostenci, dorostenky km Muži a ženy A km Muži a ženy B 1974 starší 4 6 km Podmínky a vybavení hlídek Dospělý a předškolák, přípravka běží ve dvojicích, ostatní kategorie jako jednotlivci. Vybavení hlídek dle platných pravidel TZ. (www.turisticky-zavod.cz) Hlídka se dostaví na start s propisovačkou a od mladšího žactva i s buzolou. Za zdravotní způsobilost závodníků do 18 let odpovídá jejich rodič nebo vedoucí, starší závodníci jsou odpovědni sami. Každý závodník musí mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny. Místo startu Zastávka MHD Koniklecová, odtud po značení fáborky šikmo vzhůru na Kamenný vrch, na rozcestích se držet vždy vpravo až k začátku lesa a lesní asfaltové cesty k Myslivně Prezentace do 9.30 hod. v místě startu. Informace Miloš Stejskal tel , Dům na půl cesty výstava v Novém Lískovci Sdružení pěstounských rodin pomáhá dětem z dětských domovů a ústavních zařízení najít novou rodinu. Zájemcům o náhradní rodinnou péči v Poradně nabízíme informace o náhradní rodinné péči a doprovázení až po zařazení mezi žadatele. Pro děti z ulice máme zájmové kroužky a nabídky smysluplného trávení volného času v Domě jistoty. Mezi naše projekty patří také Dům na půli cesty, který se nachází ve Velkém Dvoře u Pohořelic. Posláním Domu na půli cesty je poskytnout mladým dospělým, kteří odcházejí z ústavních zařízení, dětských domovů a z pěstounských rodin pomoc při začleňování se do společnosti. Mladým dospělým nabízíme časově omezené ubytování, odbornou sociální pomoc, psychologické poradenství, aktivizační poradenství, aktivizační činnosti, volnočasové aktivity. Dovoluji si všechny občany tímto pozvat na výstavu fotografií Vratislava Hnátka ze života Domu na půli cesty, která se uskuteční v měsíci říjnu ve vestibulu v prvním patře radnice Městské části Brno-Nový Lískovec, Oblá 75a. Výstava je otevřena v úřední dny po, st od 8 17 hodin. Za městskou část Jan Privarčák, místostarosta Za Sdružení pěstounských rodin Hana Palacká, sociální pracovnice POZVÁNKA NA STAroLísKOVECKÉ VINOBRANÍ 2009 Po roce se bude opět konat v naší městské části Starolískovecké vinobraní, které se uskuteční dne 3. října 2009 v sokolovně na Máchalově ulici. Zahájení a přivítání hostů proběhne v 19 hodin. Ve společném vystoupení s Moravskou besedou se představí děti a chasa, pozdravit vás a vybrat svůj desátek přijde také král Jan Lucemburský s manželkou Eliškou Přemyslovnou. Samozřejmě nebude chybět ani oblíbená soutěž v natahování vína koštýřem pro odvážné dámy i pány. O půlnoci bude rozlosována tradiční bohatá tombola. Mimo dobrého vína a kvalitního burčáku z pozdních odrůd vás celým večerem bude provázet dechová hudba Slovácká muzika z Vnorov a cimbálová muzika Slováckého krůžku. Předprodej vstupenek proběhne v pátek v sokolovně, a to od hodin. V neděli 4. října v 9.30 hod. pak bude v našem kostele sloužena slavnostní mše svatá za účasti dětí a chasy v krojích. Na tradiční Starolískovecké vinobraní vás co nejsrdečněji zve Orel Starý Lískovec a statutární město Brno. Josef Jaňura, Orel Starý Lískovec rezekvítek Vás zve na Exkurzi na ekofarmy na Vysočině v neděli 4. října. Navští víme farmu v Ratibořicích s velkým chovem koz a ovcí a v Holubí Zhoři, kde se majitelé zaměřují zejména na pěstování různých druhů zeleniny, ovoce a bylinek. Projdeme se pozemky i sadem, podrbeme za uchem domácí zvířata a připravena pro nás bude i ochutnávka produktů a možnost zakoupení výrobků. Odjezd v 9 hod. od hlavní brány brněnského výstaviště. Poplatek 190 Kč včetně občerstvení. Více info na Nahlašujte se na u: nebo tel.: rezekvítek Vás zve na Putování po starých ovocných sadech v neděli 18. října. Pomologická exkurze po malebném Tišnovsku za krajovými a starými odrůdami ovoce. S odborníkem ze zahradnické fakulty MZLU projdeme staré ovocné sady, popovídáme si se starousedlíky, ochutnáme rozmanité odrůdy ovoce i navštívíme výstavu letošních produktů zahrádkářů. Odjezd v 9 hod. od hlavní brány brněnského výstaviště. Poplatek 150 Kč. Více info na Nahlašujte se na u: nebo tel.: Pojeďte s námi do lomu! Přiložte ruku k dílu a poznejte hezky zblízka, jak v praxi probíhá rekultivace starých lomů. Od letošního roku Rezekvítek pomáhá s rekultivací starého lomu v Želešicích. V sobotu 24. října proběhne výsadba stromků na výsypce. Vyrazíme společně na kole, sraz v 9 hod. u mostu přes Svratku, ul. Vídeňská. Občerstvení na místě. Více informací v kalendáři akcí na Svou účast ohlaste předem, prosím, na u: nebo tel::

16 LÍSKÁČEK 9/ tipy pro volný čas Městská část Brno-Nový Lískovec & Stárci Vás co nejsrdečněji zvou na STARÉ HODY které se uskuteční v sobotu 3. října v prostorách sálu Rybnická 75, restaurace OKRUH PUB Krojovaný průvod Novým Lískovcem vyjde v 15 hodin od OKRUHU, kde bude následovat předání hodových práv starostkou MČ a taneční zábava pod hodovým věncem Hraje dechová kapela: SILVANKA Vstupné dobrovolné Doprovodný program: výstava obrazů Oty PETRA, vernisáž v 17 hod. v CVČ Lyska na Oblé 51c představení publikace ke 115. výročí Nového Lískovce kolotoče pro děti v prostorách areálu Plachty KV II Sponzoři: TOM HOROLEZČATA ve spolupráci s Komisí pro kulturu Brno - Nový Lískovec srdečně zve na SOUTĚŽ VE VOLNÉM LEZENÍ NA LÍSKOVECKÉM BALVANU v areálu Plachty KV2 ve středu v 16 hod Soutěžní kategorie dle dle ročníku narození: Nejmladší žactvo do r.1998 Nejmladší Mladší žactvo žactvo r.1997,1996 do r Mladší Starší žactvo r.1995,1994, , 1997 Starší žactvo r. 1996, 1995, 1994 Přihlášky do soutěže do 15,30 hod na místě. Přihlášky do soutěže do hod. na místě Malé občerstvení zajištěno. Malé občerstvení zajištěno TOM Horolezčata zve zájemce o lezení a pobyt v přírodě každou středu od 16 do 17,30 hod k lezeckému balvanu. tom horolezčata zve zájemce o lezení a pobyt v přírodě každou středu od 16 do hod. k lezeckému balvanu Komise pro kulturu RMČ Brno-Nový Lískovec Vás zve na výstavu obrazů novolískoveckého občana Oty Petra, která bude zahájena v pátek 2. října 2009 v 17 hodin, ve Středisku volného času Lyska na Oblé 51a. Výstava bude otevřena v sobotu 3. října od 10 do 17 hodin a v neděli 4. října od 10 do 13 hodin. Ota Petr se narodil na Hané, v Bělé u Jevíčka 20. března Občanem Nového Lískovce byl od roku 1938 až do své smrti v roce Pracoval v tiskárně v různých profesích, v poslední době jako ředitel tiskárny Pokorný a spol. v Brně na ul. Pekařské. Jeho hlavním zaměřením byla grafická stránka vydávaných tiskovin. Byl autorem četných grafických listů, novoročenek, ex libris a také ilustrací v knihách. Jeho celoživotní láskou však byla malířská tvorba, v níž používal olejové nebo pastelové techniky. Zahrnuje četná zátiší s ovocem a květinami, portréty, krajinné motivy, zejména z blízkého okolí Nového Lískovce. Značnou oblibu mezi lidmi si získaly především jeho malby podzimní nálady lesních cest, povodí Svratky a panoramatických pohledů na Brno. Výstava PoháDKoVÉ krajinky ZE sukulentních rostlin bude od 2. do 11. října (denně 10 až 18 hodin) v zahradním centru Čtyřlístek v Brně-Bystrci (vedle OBI, zastávka Kamenolom tram. č. 1, 3 a 11) Liga vozíčkářů pořádá 13. ročník česko-slovenské fotografické soutěže OKAMžIKy ZE života ZDRAVOTNě postižených Soutěžní kategorie: Amatér, Profesionál Uzávěrka: 30. září 2009 Fotografická soutěž je součástí informační kampaně PŘISEDNI SI. Touto kampaní chceme přiblížit životy lidí se zdravotním postižením široké veřejnosti. Zapojte se i Vy do této aktivity prostřednictvím vašich fotografií. Vítězné fotografie budou zařazeny do výstavy, která bude putovat po českých a slovenských galeriích a výstavních síních. Vyhlášení soutěže proběhne v rámci doprovodného programu Pro Váš úsměv na veletrhu Medical Fair v Brně, 22. října Celkem 30 nejlepších prací, které vybere odborná porota, bude posuzováno v průběhu akce návštěvníky veletrhu. Porota přijímá maximálně 10 prací od jednoho autora. Přijímají se fotografie černobílé i barevné. V případě klasického tištěného formátu je minimální rozměr menší strany fotografie stanoven na 20 cm, maximální rozměr větší strany je stanoven na 40 cm. V digitální podobě je možné fotografie posílat ve formátech JpeG, BMP nebo TIFF v rozlišení minimálně 4 MPix. Soutěžní práce posílejte na ovou adresu: nebo poštou na adresu: Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, Brno. Zásilka musí být vždy označena heslem FOTOSOUTĚŽ. Členové odborné poroty: Jindřich Štreit, Lubo Stacho, Martin Sedláček, Lenka Hloušková, Zbyněk Maděryč, Jan Schejbal, Zdeňka Vlachovská. Pořádá Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, Brno Kontakt: tel.: , mobil: Podrobné informace naleznete na

17 17 LÍSKÁČEK 9/2009 různé RECEPTY LÍSKÁČKU BABIČČINO překvapení Suroviny na těsto: 4 vejce, 300 g polohrubé mouky, 300 g cukru, 1 prášek do pečiva. Na náplň: 200 g kokosu, 100 ml horkého mléka, 50 g másla, 50 g cukru, 300 g piškotů, 4 lžíce marmelády, 200 ml ovocného sirupu, 200 ml rumu, čokoláda (trioláda) na dozdobení. Na těsto oddělíme žloutky od bílků, bílky ušleháme, žloutky smícháme s cukrem. Pak do žloutkové směsi vmícháme mouku s práškem do pečiva a sníh. Těsto nalijeme do vymazané a vysypané formy a pečeme dozlatova. Kokos svaříme s mlékem, necháme vychladnout a smícháme s máslem a cukrem. Piškoty pomeleme nebo nastrouháme, smícháme s marmeládou, ovocným sirupem a rumem. Vychladlý piškot potřeme nejprve marmeládovou směsí, pak kokosovou a nakonec polijeme rozpuštěnou čokoládou. Na závěr můžeme dozdobit hoblinkami z čokolády a cukrovými perličkami. NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Pro dospělé: S. Berry: Rukopis Karla Velikého D. Francis: Talár a dres P. Soukupová: Zmizet P. Šmolka: Muž a žena-návod k použití D. Steel: Bludiště života Pro děti: M. Grolik: Soukromý detektiv Perry Panter J. Kahoun: Štěstíčko a kocouří dědeček M. Kratochvíl: Pachatelé dobrých skutků: Puntíkáři P. Clarke: Objevuj stromy J. Nimmo: Charlie a Zrcadlový hrad Nejčtenější tituly pro dospělé: V. Liška: Panovníci českých zemí ve faktech, mýtech a otaznících K. Janouchová: Horká stopa L. Gardnerová: Zmizení A. Palmer: Démoni pralesa F. Harroldová: Snadné masáže Nejčtenější tituly pro děti: J. Dědková: Růže pro čokoládovou holku T. Deary: Oxford L. Driscoll: Dupíkův nový kamarád L. Howell: Objevuj květiny C. Hopkins: Všeho moc škodí MASÁže sportovně relaxačni, reflexní, lávové kameny. Tel.: textová inzerce Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Koupím rodinný dům nebo stp v Novém Lískovci a okolí. Nejsem RK. Prosím nabídněte na tel.: Koupíme pozemek na stavbu domu nebo RD se zahradou v Brně. Rádi i se starším majitelem. Tel.: Prodám db 3+1 v Bohunicích, Havelkova ul., CP bytu 74 m 2, plast. okna, velký balkon. Nachází se v 6. NP/8 panelového domu. Zděné jádro, původní KL. Cena Kč k jednání. Kontakt: , Prodám garáž, 15,1 m 2, patrový uzavřený komplex na ulici Jihlavská. Centrální vrata do objektu na DO, uvnitř sklopná vrata do garáže, el Cena dohodou. Tel.: Koupím byt 2+1 nebo 2+kk, DB nebo v OV. Ing. Pohanka, tel.: , mail: Prodám chatu se zahradou na obecním pozemku. Kontakt Rodina hledá byt 3+1 v OV nebo DB v Novém Lískovci nebo v okolí, máme hotovost. Předem díky za nabídku. Tel.: , seznam.cz. Koupím garáž na ulici Petra Křivky v horním (nadzemním) podlaží. Tel Prodám pánské černé mokasíny č. 11 jen 3x nošené. Zn.: Stival - za 500 Kč Koupím rodinný dům v Brně i okolí k bydlení (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel.: Zn.: Brno i okraj Hledám zahradu kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám. Tel.: Koupím garáž kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.: Koupím pozemek v Brně i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: NOVINKY VE VIDEOPŮJČOVNĚ VIDEOPLANET v OD Albert Novinky na dvd: Sedm žixotů, X-Men Wolverin, Odpor, Arn - Templář, Andělé a démoni, Peklo s princeznou, Znovu 17, Kkdopak by se vlka bál, Armáda jednoho, Dvojí hra, Chlapec v pruhovaném pyžamu. Novinky na Blu ray: Strážci - Watchmen, Nezvaná, Dragonball- Evoluce, Gran Torino, Kat Válečná zóna a spoustu dalších Formulář pro textovou inzerci Formulář na podání textové inzerce do Lískáčku. Formulář čitelně vyplňte a vhoďte do schránky Lískáčku na ÚMČ Brno-Nový Lískovec, Oblá 75a nebo jej odevzdejte v podatelně. Tato služba je pouze pro občany Nového Lískovce. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu a měl by mít maximálně 100 znaků (za znak se považuje mezera i interpunkční znaménko) Kontaktní údaje (nebudou se zveřejňovat) jméno, adresa, telefon, a případné opakování:

18 LÍSKÁČEK 9/ tipy pro volný čas Dřevěné a laminátové podlahy - broušení a lakování parket Parkety, PVC a marmoleum Drobné opravy oken a dveří - montáže a demontáže nábytku - výměny kuchyňských desek - opravy žaluzií a montáže obložek aj. AUTOPŮJČOVNA PRODEJ SERVIS PAVEL ŠRÁMEK Rybnická 107 tel./fax: mobil: Autoškola a školicí středisko Vltavská 4, Brno NABÍZÍME VÝCVIK: M malé motocykly A velké motocykly B osobní vozidla C nákladní vozidla D autobusy doba výcviku podle individuálních schopností výcvik probíhá mimo pracovní dobu jízdy zahajovány z místa bydliště ) , PO PÁ 9 18 hod. SO hod. mobil: autoškola HYVNAR Autocvičiště a učebna Pražská 8 (start staré GP) Osobní kontakt zde: pondělí pátek 9 18, sobota hod. Výprodej náhradních dílů na vozy Škoda a Favorit KDY? V sobotu hod hod hod hod. KDE? V areálu firmy Autodíly Pavel Šrámek APS Rybnická, Brno-Nový Lískovec Přijďte si vybrat autodíly formou samoobsluhy za symbolické ceny. Budeme se na Vás těšit! Kolektiv APS PRODEJ AUTODÍLY ŠKODA pro vozy ŠKODA 105, 120, Favorit, Felicia, Octavia, Fabia, Superb náhradní a karosářské díly autodoplňky plasty, autokosmetika, spoilery, odborná literatura aj. akumulátory oleje CASTROL, MOGUL, EUROL a všechny další důležité věci pro provoz vašeho vozidla Těšíme se na Vaši návštěvu a jsme Vám k dispozici v pracovní dny od 9 do 18 hodin v sobotu od 9 do 12 hodin Stofcom s.r.o. Žebětínská Brno-Kohoutovice Tel./fax: Hot-line: (7) Po Pá , hod.

19 19 LÍSKÁČEK 9/2009 inzerce s l e v o v ý 10% na burčák k u p ó n Autonova :Autonova _cmyk.qxd :08 Stránka 1 burčák v prodeji SIMPLY CLEVER PEČUJTE O NĚJ S LÁSKOU ZIMNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA VOZŮ ŠKODA OD DO JEN ZA 99 KČ Pokud Vám na Vašem voze opravdu záleží, udělejte vše pro to, aby byl na zimu v dobré kondici. Objednejte jej na zimní servisní prohlídku, kde dostane tu nejlepší profesionální péči. V případě nalezení závady Vám nabídneme opravu za zajímavou cenu. ŠkodaService ŠkodaOriginální díly ŠkodaOriginální příslušenství Váš autorizovaný servisní partner Škoda: Masná 20, Brno Tel.:

20 Dana Beranová a Svatava Štrofová

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2009 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, Dovolte, abychom Vás seznámil s výsledky jezdců týmu PALMIMOTORSPORT v jeho automobilové a sportovní

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Veřejná prostranství a legislativa

Veřejná prostranství a legislativa ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, listopad 2014 Ing. arch. Naděžda Rozmanová Konference MĚSTO POD POKLIČKOU Metodiky a nástroje pro systémový přístup k veřejným prostranstvím Brno 9. 12. 2014 Veřejná prostranství

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Tisková zpráva. Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra.

Tisková zpráva. Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra. Tisková zpráva Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra. Brno, 11.9.2015 Ke zvýšení bezpečnosti v brněnských ulicích významně přispěje nové centrální pracoviště Městského kamerového

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně Zastupitelstvo městské části Brno-Střed Brno Příloha: 86 listů petičních archů Vážení zastupitelé, v rámci rekonstrukce ulice Úvoz v létě 2014 byl zrušen jeden z přechodů na světelné křižovatce Úvoz -

Více

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2011 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, dovolte,abychom Vás seznámili se sportovními výsledky týmu a taktéž s reklamní činnosti v uplynulé

Více

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH Tramvajová doprava prožívá v západní Evropě svou renesanci. V německých městech starších i novějších spolkových zemí (bývalá NDR) jsou

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010

Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010 Obsah Změny v dopravě v oblasti Prahy 6 od 1.10.2010... 1 Posílení tramvajových linek 17 a 25 od 1.10.2010... 1 Novinky ve vlacích PID od 1.10.2010...

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 Obsah Tramvajová výluka v Modřanech... 1 Evropský týden mobility Den Eska... 1 Program Dne Eska v pondělí 21.9.2009... 2 Evropský týden mobility... 3

Více

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec rno Nový Lískovec kladní údaje o městské části: Rozloha městské části 1,6 km 2, sídliště 0,6km 2 Počet trvale bydlících obyvatel 10 500 Celkem bydlících

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10.

Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax:

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Mistrovství republiky bíglů v agility

Mistrovství republiky bíglů v agility Mistrovství republiky bíglů v agility s vloženým závodem Bíglích nadějí a Bíglích veteranů DATUM KONÁNÍ: 9. 10. 11. 2013 MÍSTO KONÁNÍ: Kynologický areál Ratenice (2 km od Peček, 10 km od Poděbrad, 15 km

Více

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí,

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, Obec Lipí Lipí 28 Dubné 373 84 V Lipí dne 15.02.2015 Věc: REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE LIPÍ Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, dne 24.11.2014 jste se na schůzi zastupitelstva zmínili

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově

Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově informace pro: Obec Bítov Obec Skřipov Obec Těškovice Ostrava, září 2011 Úvod V souvislosti dojde postupně

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

63. ROČNÍK BĚHU 17. LISTOPADU 53. ROČNÍK AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČR V PŘESPOLNÍM BĚHU PRO ROK 2015

63. ROČNÍK BĚHU 17. LISTOPADU 53. ROČNÍK AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČR V PŘESPOLNÍM BĚHU PRO ROK 2015 ROZPIS ZÁVODU Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT V PRAZE ve spolupráci s VŠTJ Stavební fakulta pořádá 63. ROČNÍK BĚHU 17. LISTOPADU a 53. ROČNÍK AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČR V PŘESPOLNÍM BĚHU PRO ROK 2015

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Rekonstrukce ulice Joštovy

Rekonstrukce ulice Joštovy Rekonstrukce ulice Joštovy Investor: Rekonstrukce ulice Joštovy Datum zahájení stavby: 16.2.2010 Datum ukončení stavby: 26.8.2011 Charakteristika projektu Rekontrukce ulice Joštovy je součástí dlouhodobého

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

O B E C P R A V L O V

O B E C P R A V L O V O B E C P R A V L O V OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2 / 2006 ze dne 27.12.2006, o závazných částech změny č.1 územního plánu obce Pravlov, kterou se mění vyhláška č.2/2000 Zastupitelstvo obce Pravlov na základě

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Ing. Dana Charvátová Odbor dopravy a životního prostředí Městská část Praha 6 Československé armády 23 160 52 Praha 6 V Praze dne 27.10.

Ing. Dana Charvátová Odbor dopravy a životního prostředí Městská část Praha 6 Československé armády 23 160 52 Praha 6 V Praze dne 27.10. Ing. Dana Charvátová Odbor dopravy a životního prostředí Městská část Praha 6 Československé armády 23 160 52 Praha 6 V Praze dne 27.10.2011 Vážená paní inženýrko, Věc: podnět k údržbě chodníků v Šáreckém

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice

Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice I. Obecná ustanovení 1. Oficiální název seriálu: Český pohár ve fourcrossu 2009 (ČP-4X), osmý ročník. Alternativně a plnohodnotně lze používat

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 110 00 Praha 1, Bolzanova 1 tel. (02) 223 837, fax (02) 221 997 - " J r> ' l- >: i * DATA O DOPRAVĚ V PRAZE 1992 1 ÚVOD Ústav dopravního inženýrství (ÚDI) je specializovanou organizací,

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice MĚSTSKÝ ÚŘAD IVANČICE Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI11637/2014-3 Vyřizuje: Ing. Michaela

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více