VŠEOBECNÁ POLYGRAFIE - ADOBE ILLUSTRATOR-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÁ POLYGRAFIE - ADOBE ILLUSTRATOR-"

Transkript

1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/ VŠEOBECNÁ POLYGRAFIE - ADOBE ILLUSTRATOR- Zpracoval: Bc. Milan Heroudek

2 Obsah: 1. lekce Úvodní seznámení s programem Adobe Illustrator CS4. Pojem vektorová grafika. Pracovní plocha. Nástroje programu lekce Nástroje pro kreslení. Obkreslování písmen lekce Vektorový obrázek pomocí nástrojů pro kreslení lekce Jednoduché giloše. Vrstvy lekce Druhy písem. Tvorba vizitky (navštívenky) lekce Ex libris (z knih) lekce Balící papír lekce Novorozenka lekce Tabulky lekce Potisk trička lekce Hlavička časopisu (novin) lekce Hlavní titul a protititul knihy...33 Seznam použité literatury...35

3 1. lekce ÚVODNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ADOBE ILLUSTRATOR CS4. POJEM VEKTOROVÁ GRAFIKA. PRACOVNÍ PLOCHA. NÁSTROJE PROGRAMU. 1.Adobe Illustrator. Vektorová grafika. Vektorová grafika je grafika čar a obrazců, které mají svůj obrys a svoji výplň. Obrázek je tedy složen z křivek vektorů. Křivky spojují jednotlivé kotevní body a mohou mít definovanou výplň (barevná plocha nebo barevný přechod). Tyto čáry se nazývají Bézierovy křivky.

4 Křivka je popsána pomocí dvou krajních bodů (tzv. kotevních bodů) a dvou bodů, které určují tvar křivky (tzv. kontrolních bodů). Spojnice mezi kontrolním bodem a kotevním bodem je tečnou k výsledné křivce. Nejdůležitějšími programy vektorové grafiky jsou Adobe Illustrator, CorelDraw a Zoner Callisto. Grafik v těchto programech zpracovává logotypy, písmo a v některých případech i jednoduché akcidenční tiskoviny typu vizitka, leták, novoročenka. 2.Pracovní plocha Jelikož Adobe Illustrator je progam z balíku Creative Suite 4, pak všechny programy mají shodnou pracovní plochu: A. Okna dokumentu se záložkami B. Aplikační panel C. Přepínač pracovní plochy D. Titulní pruh panelu E. Ovládací panel

5 F. Panel nástrojů G. Tlačítko Sbalit do ikon H. Skupiny čtyř panelů ve svislém ukotvení Pracovní plochu si každý může uspořádat sám podle svého způsobu práce a tak, jak mu to vyhovuje. 3.Nástroje programu Adobe Illustrator Na obrázku dole je úplný přehled všech nástrojů, kterými disponuje Adobe Photoshop CS4:

6 Všechny nástroje mají ještě tak zvaný ovládací panel v horní části pracovní plochy. Označený E na obrázku Pracovní plocha. Tento panel se mění podle aktivního nástroje. V něm se zadávají parametry příslušného pracovního nástroje. Nejprve se v programu naučíme kreslit již zmiňované křivky. K tomu potřebujeme nástroje: pero přidat kotevní bod odstranit kotevní bod změnit kotevní bod Nejprve si tyto nástroje vyzkoušíme a poté jejich pomocí vytvoříme následující obrazce: srdce (černý obrys, červená výplň) kapku (černý obrys, azurová výplň) list stromu pikový list z karet (černý obrys, černá výplň) Nakreslené obrazce musíme ukončit tak, aby se dali vybarvit.

7 2. lekce NÁSTROJE PRO KRESLENÍ. OBKRESLOVÁNÍ PÍSMEN. 1.Opakování V minulé hodině jste se naučili pracovat s níže uvedenými nástroji. Také jste měli za úkol vytvořit první obrazce. Nejprve se v programu naučíme kreslit již zmiňované křivky. K tomu potřebujeme nástroje: pero přidat kotevní bod odstranit kotevní bod změnit kotevní bod Nejprve si tyto nástroje vyzkoušíme a poté jejich pomocí vytvoříme následující obrazce: srdce (černý obrys, červená výplň) kapku (černý obrys, azurová výplň) list stromu pikový list z karet (černý obrys, černá výplň) Nakreslené obrazce musíme ukončit tak, aby se dali vybarvit.

8 2.Další nástroje Tyto nástroje vám umožňují pracovat s dalšími segmenty vektorové grafiky, těmi jsou: čára oblouk spirála obdélníková mřížka kruhová mřížka obdélník respektive čtverec zaoblený obdélník elipsa respektive kruh Kruhy a čtverce kreslíte pomocí těchto nástrojů se stisknutou klávesou Alt. Takto vytvořeným objektům můžete přiřadit jak obrys (barvu i tloušťku), tak i výplň jakou si budete přát.

9 Nyní si tyto nástroje vyzkoušíte. 3.Obkreslování znaků Dnes se naučíme obkreslovat písmové znaky. Nejprve si vysadíme znak a to písmeno M. Začneme jednoduchým písmem, například Arial Narrow. Znak si vysadíme z velikosti 100 bodů a jeho barvu změníme na 40 % šedou. Takto připravený znak si uzamkneme a to v nabídce Objekt a povel Zamknout. No a nyní jej pomocí nám známých nástrojů obkreslíme tak, aby se dal vybarvit a to zeleně. MM Dalším znakem bude a. Tentokrát z písma Times New Roman. Postupujte stejně jako u předchozího znaku, s tím rozdílem, že po nakreslení jej vyplníte modrou barvou. aa

10 3. lekce VEKTOROVÝ OBRÁZEK POMOCÍ NÁSTROJŮ PRO KRESLENÍ. 1.Vektorový obrázek V této lekci uplatníme kreslící nástroje programu Adobe Illustrator. Pomocí těchto nástrojů si podle vlastní fantazie nakreslíme jakýkoliv motiv. Jak je vidět na obrázku berušky vektorový obrázek se musí kreslit z jednotlivých obrazců s různými výplněmi, tak aby dával dojem plastičnosti. Tyto jednotlivé objekty pak následně vytvoří celý obrázek. Pomocí vektorové grafiky lze vytvořit v podstatě jakýkoliv obrázek. Jak je vidět vektorové obrázky mohou být docela odlišné.

11 I tato sklenice byla vytvořena v Illustratoru pouze pomocí vektorové grafiky.

12 1.Tvorba giloše 4.lekce JEDNODUCHÉ GILOŠE. VRSTVY. Nejprve si musíme objasnit, co jsou to giloše. Giloší se rozumí ochranné ornamentální vzory zhotovené strojově, sestávající z komplikovaných vlnovitých, mnohokrát se křížících jemných linií, tvořených podle geometrických vzorů, které mohou tvořit rámeček, zaplňovat plochu ochranného podtisku nebo mohou být uzavřené ve tvaru roset. Pozitivní giloše jsou barvou tištěné jemné linie na nepotištěném podkladu. Negativní giloše jsou jemné linie bez barvy na barevném podkladu.

13 Výpleť giloší musí mít přesnou kresbu a jemnou strukturu. Nepřípustné jsou vzory, které se vytvářejí kreslířsky nebo fotograficky nebo které jsou tvořeny převážně nebo pouze z přímek, paralelně ohnutých linií nebo bodů. U vícebarevných giloší je nepřípustné neuspořádané překrývání různých giloší. Nyní se o takovou jednoduchou giloši pokusíme v programu Adobe Illustrator: a)nastavíme si základní formát A4. Budeme kreslit tvar, který se do A4 vejde. Po dodělání jej lze kdykoliv zmenšit, či zvětšit. b)budeme používat linky s tloušťkou 0,25 bodu. c)nejprve si musíme nakreslit tvar giloše. d)posléze pomocí nástrojů Zvětšení a Zmenšení upravujeme a Kopírováním množíme tvary tak, abychom dostali výslednou giloši. e)můžeme si pomoci i různými transformacemi. f)doporučuji pracovat ve vrstvách. 2. Vrstvy Nyní je čas seznámit se s vrstvami. Vrstvy jsou používány ve všech programech sady Adobe Created Suite 4, proto, když se je naučíme, známe je už pro všechny aplikace. Vrstvy jsou stavební prvky pro mnoho pracovních postupů vytváření obrazů. Pokud provádíte jednoduché úpravy obrazů, nemusíte pracovat s vrstvami, ale vrstvy vám pomohou pracovat efektivněji a jsou nezbytné pro většinu nedestruktivních úprav obrazů. O vrstvách Vrstvy Illustratoru jsou jako na sebe naskládané průhledné fólie. Přes průhledné části vrstvy můžete vidět spodní vrstvy. Posunutím vrstvy nastavíte polohu obsahu vrstvy, podobně jako posouváním průhledné fólie v balíčku. Můžete také změnit krytí (míru průhlednosti) vrstvy a tím změnit její obsah na částečně průhledný.

14 Přes průhledné oblasti vrstvy jsou vidět spodní vrstvy. Vrstvy se používají k provádění takových úloh, jako je fotomontáž více obrazů, přidání textu do obrazu nebo přidání vektorových grafických tvarů. Můžete aplikovat styl vrstvy, umožňující přidat speciální efekty, jako je například vržený stín nebo záře. Někdy vrstvy neobsahují žádný zjevný obsah. Například vrstva úprav obsahuje nastavení barev a tónů, které ovlivňuje vrstvy ležící pod ní. Místo přímých úprav obrazových bodů obrazu můžete nastavit vrstvu úprav a nechat původní obrazové body nezměněné. Uspořádání vrstev Nový obraz má jen jednu vrstvu. Počet dalších vrstev, efektů vrstev a sad vrstev, které můžete do obrazu přidat, je omezen pouze pamětí vašeho počítače. S vrstvami se pracuje v panelu Vrstvy. Skupiny vrstev vám pomohou vrstvy uspořádat a spravovat. Skupiny vrstev můžete použít k uspořádání vrstev do logického systému, abyste lépe udrželi pořádek v panelu Vrstvy. Skupiny můžete vnořit do jiných skupin. Skupiny vrstev můžete také použít k aplikování atributů a masek na více vrstev najednou.

15 5.lekce DRUHY PÍSEM. TVORBA VIZITKY (NAVŠTÍVENKY). 1.Druhy písem Tisková písma dělíme na čtyři základní skupiny: 1.serifová jsou taková písma, která jsou zakončena serify (patkami). Typickým představitelem je například Times. Tato skupina je velmi používaná. 2.bezserifová jde o písma, která nejsou zakončena serify. Takové písmo je například Arial. 3.kaligrafická napodobují psaní lidskou rukou pomocí různých nástrojů, například seříznutým brkem. Příklad: Brush Script. 4.lomená se vyvíjela od gotiky až do dnes. Jsou to písma velmi špatně čitelná, protože jsou uprostřed tahů tak zvaně zlomená. Příkladem může být: Old English Text. Pokud tvoříme jakoukoliv tiskovinu, platí, že by se neměly tyto skupiny navzájem kombinovat. V jedné tiskovině se mohou objevit jen písma z jedné skupiny. Tedy buď jen serifová, nebo jen bezserifová. Této znalosti využijeme při tvorbě vlastní vizitky. 2.Tvorba vlastní vizitky (navštívenky) Nejprve si musíme nastínit základní pravidla pro tvorbu vizitky. Navštívenka patří mezi příležitostné (akcidenční) tiskoviny. Je to tiskovina osobní, je informační to médium, je dokladem osobního kontaktu, je trvalým záznamem informací potřebných k vyvolání opakovaného kontaktu. Svojí formou je signálem o úrovni jejího vlastníka. Dělíme je na: osobní (dámskou a pánskou); firemní a sloučené. Nyní již k samotné tvorbě vizitky: a)nejpoužívanější formát je 90 x 50 mm. V Illustratoru si ale nastavíme základní formát A4, ve kterém budeme tvořit a pomocí nástroje Obdélník si připravíme právě tento formát vizitky.

16 b)okraje vizitky mohou být tři: 5, 7 nebo 9 mm. Podle množství textu si tedy pomocí vodítek, které se tahají z pravítek upravíme okraje. Na obrázcích dole je to názorně vidět, také si vizitku můžete udělat na výšku. c)nyní tedy můžeme začít sázet text. Textové části děláme samostatně, abychom s nimi v případě potřeby mohli kdykoliv posouvat. Hlavním textem je jméno (12 14 bodů). Může být vysazeno jak mínuskami, tak i verzálkami, nikdy ne ale takto: Petr MALÝ. Jméno se umisťuje obvykle do středu vizitky. d)dalším důležitým textem je adresa a všechny kontaktní údaje (8 bodů). Příklad sazby jednotlivých částí: Kudelova Brno Mobil: Web: ICQ: Skype: pokus01 Takto se sází jednotlivé kontakty. Jejich umístění je pak již jen na tvůrci. S tím, že nesmí překročit dané okraje. Je možné volit různé kompozice, viz ukázky dole.

17 Teprve ve chvíli, kdy jsme si ujasnili umístění textů a jeho základní kompozici, pokud jsme si určili druh písma, můžeme vizitku doplnit dalšími prvky, jako například vlastními iniciálami, logotypem nebo jednoduchým obrázkem, který majitele vizitky charakterizuje. Pamatujme ale, že platí základní pravidlo: MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE.

18

19 6. lekce EX LIBRIS (Z KNIH). 1.Ex libris Ex libris v latině znamená doslova z knih, ve smyslu Tato kniha je z knih pana XY. Oznámení původně tištěné při tisku knihy, nejčastěji na tzv. přídeští (část předsádky nalepená na vnitřní straně desek), které označuje vlastnický vztah určité osoby k danému výtisku knihy. Zpravidla obsahuje jméno vlastníka, bývá i v podobě erbu, znaku, motta či sloganu. Dnes se většinou jedná o papírovou nálepku formátu A6 nebo menší, nejčastěji A7 (74 x 105 mm), umístěnou na některé straně knihy nebo otisk razítka. V programu Adobe Illustrator si můžeme vytvořit Ex libris velmi dobře: a)opět si nejprve nastavíme základní formát A4 ve kterém budeme pracovat. b)formát A7 si připravíme pomocí nástroje Obdélník, kterému dáme obrys 0,25 bodů. c)tentokrát nebudeme potřebovat okraje, můžeme tedy využít celý formát A7. d)na Ex libris by mělo být celé jméno majitele knihy. e)obrázek budeme tvořit opět vektorovou grafikou, měl by vyjadřovat zájmy, koníčky, zaměstnání, vlastnosti či jinak charakterizovat majitele knihy. f)opět doporučuji pracovat ve vrstvách. Na dalších stranách jsou ukázky různých druhů ex libris. Dnes je tato tiskovina zajímavým sběratelským artiklem. Také způsobů jejího vytvoření je mnoho, od ručně kreslených přes tištěné, především uměleckými tiskovými technikami, pro které se tisková forma vyrábí vždy ručně. Dnes se dají tvořit i na počítačích pomocí mnoha programů. Ex libris patří do skupiny tak zvaných akcidenčních tiskovin. Akcidenční tiskoviny se dělí do pěti skupin: osobní sem patří například vizitka, ale i ex libris, svatební oznámení, promoční oznámení společenské pozvánky, diplomy, vysvědčení, jídelní a nápojové lístky náborové a propagační inzeráty, letáky, plakáty, katalogy, prospekty

20 hospodářsko-administrativní firemní dopisní papíry, obálky, faktury, dodací listy umělecké (náročné) ex libris, ceniny, kalendáře, obaly na DVD Ex libris tedy patří do dvou skupin akcidenčních tiskovin.

21

22 7. lekce BALÍCÍ PAPÍR. 1.Balící papír Dnes se malinko odchýlíme od tvorby tiskovin a vyzkoušíme si udělat speciální balící papír. V obchodech můžeme pořídit tisíce různých balících papírů s motivy, které se hodí pro všechny možné události. Avšak čím jiným zdůraznit osobitost dárku než vlastním balícím papírem? Proto se pokusíme o spojení vhodných tvarů a barevných kombinací do opakujícího se vzoru. Pravidelné zarovnání pravidelné opakování tvaru v řádcích a sloupcích je v pořádku, ale takové uspořádání je lehce nudné a nevzrušivé. Přesto je to dobrý výchozí bod, abychom mohli začít pracovat na zajímavějším uspořádání. Postupu opakovaného rozmístění řady stejných tvarů se říká krok a opakovat. Posuňte vzorek posunutý vzorek ne obrázku vznikl přemístěním každé druhé řady doleva, takže sudé i liché řádky jsou zarovnané. Díky tomu vypadá vzorek mnohem zajímavěji a my na něm můžeme dále pracovat.

23 Přidejte barvy rozhodli jsme se vzít dvě barvy a obarvit jimi sudé a liché diagonály, které vznikly posunutím řádků v předchozím kroku. Nyní je na vás příprava takovéhoto balicího papíru. Zbývá ještě pár rad: nejprve musíte najít základní vizuální tvar z něj vytvořte obrazový vzor následuje krok a opakovat tímto vytvoříte základní vzor balicího papíru barvy, nebojte se s nimi experimentovat až najdete vám nelepší kombinaci.

24 8. lekce NOVOROZENKA. 1.Novorozenka Další osobní akcidenční tiskovinou je novorozenka. Touto tiskovinou oznamují rodiče, že se jim narodil potomek. Dnes se již tato tiskovina nezasílá klasickou poštou, ale elektronicky em. Můžeme je rozdělit podle pohlaví narozeného dítěte. Chlapečkové většinou mají modrou variantu, děvčátka červenou, nebo růžovou. Tiskovina musí působit vesele, hravě. Formáty na které se tiskne: A6, 1/3 A4, 2/3 A4. Text: hlavní řádek je jméno dítěte ve velikosti kolem 24 bodů, ostatní text 8 10 bodů. Může se objevit citát z kurzívy, 8 bodů. Text obsahuje oznámení o narození dítěte, jeho míry a váhy; datum narození; jména a adresu rodičů Doplňuje se obrázkem, v našem případě půjde o perový obrázek vytvořený v programu Adobe Illustrator s novorozeneckou tématikou. Na následující straně najdete pro inspiraci několik ukázek.

25 Vašim úkolem je navrhnout si svou vlastní novorozenku. Použijte své vlastní údaje, tedy jméno, datum narození, jména rodičů. Pokud znáte své míry po narození, použijte i je. Jako obrázek si vytvořte ilustraci z vektorové grafiky.

26

27 9. lekce TABULKY. 1.Tabulky Je text přehledně uspořádaný linkami. Říká definice tabulek. Kromě textu se tam nacházejí i linky. a.linky b.popis tabulky Každá část tabulky nese své jméno:

28 c.postup při sazbě tabulek a)rukopis můžeme popsat pouze obyčejnou tužkou popř. jej okopírujeme, musí být vrácen neponičený zákazníkovi. b)rozpočítáme si tabulku na MM nebo CM. c)pomocí nulového bodu, vodítek a pravítek nejprve vysadíme všechny linky, až pak sázíme text (většinou 8 bodů). d)poté si můžeme tabulku vytisknout a provedeme korektury. Nyní již tedy víme, jak postupovat při sazbě tabulky. Vyzkoušíme si v programu Adobe Illustrator právě popis tabulky. Rukopis pro vytištění je součástí přípravy.

29 10. lekce POTISK TRIČKA. 1.Potisk trička V programu Adobe Illustrator si vyzkoušíme vytvořit potisk na triko. K tomu budeme potřebovat obrys trička. Poslouží nám obrázek ve formátu JPEG, který si vložíme do Illustratoru. Založíme si nový dokument formátu A4. Pomocí povelu Umístit v nabídce Soubor. Obrys trika se vejde přesně do formátu A4. Na následujících ukázkách je znázorněno nejčastější umístění potisku:

30 Samozřejmě je možné využít celou plochu trika a to jak přední, tak i zadní strany. Můžete si vybrat tvorbu potisku na následující akce (popis akce vám usnadní tvorbu potisku): 1.Turnaj v plážovém tenise Amatérský turnaj v plážovém tenise, který se odehrává na již dobře známe městské pláži City beach v Brně. 2.Na kole brněnskem Amatérský etapový cyklistický silniční závod.

31 11. lekce HLAVIČKA ČASOPISU (NOVIN). 1.Periodické tiskoviny Periodickými tiskovinami jsou takové, které jednak vycházejí v pravidelných intervalech nejméně 2x do roka a jednak mají stejnou grafickou úpravu a formát v celém jednom ročníku. Patří mezi ně především noviny a časopisy. Tolik definice periodických tiskovin. Dnes si v programu Adobe Illustrator vyzkoušíme vytvořit název, logotyp, a tím pádem celou hlavičku nějakého periodika. V případě časopisu budeme hlavičku tvořit na formát A4 (210 x 297 mm), a to do prostoru 10 centimetrů od horního okraje. Pokud budeme dělat novinovou hlavičku použijeme formát A3 (297 x 420 mm) opět do prostoru 10 centimetrů od horního okraje. Kromě logotypu a názvu novin nebo časopisu se v hlavičce objevují následující informace: Cena měla by být dostatečně velká, aby i na stánku ve velkém množství nabízených periodik byla čitelná (často je tam i cena pro předplatitele) Komu je časopis určen existuje obrovský výběr časopisů, proto je třeba již v hlavičce specifikovat cílovou skupinu Datum vydání noviny, které vycházejí denně tam mají den, kdy vyšli. U časopisů se uvádí také datum, dále pak týden, měsíc nebo čtvrtletí ve kterém vyšli (podle periodicity) Ročník uvedení ročníku je také velmi důležité, jednak pro sběratele časopisu, jednak pro zjištění, kolikátým rokem jak noviny, tak i časopisy vycházejí Webovská adresa internet je dnes naprosto důležitým médiem, všechna ostatní jsou na něj plně navázaná. Proto se uvádí i web novin, nebo časopisů a to proto, že na stránkách periodika je možné zjistit více, jsou tam další články, nebo rozsáhlejší informace k tématům rozebíraným v časopise. Nyní již víme, co vše se v hlavičkách novin a časopisů musí objevit. Nezbývá než vymyslet název, logotyp a takovou hlavičku si vyzkoušet udělat.

32 Vše je třeba udělat v Adobe Illustratoru a tím pádem ve vektorové grafice. Pamatujte, že je třeba mít jeden druh písma, můžeme měnit velikosti a řezy. Hlavička je velmi důležitým vizuálním prvkem novin nebo časopisů, proto je třeba si uvědomit, komu je časopis určen a u novin se vyvarovat senzačnosti (pokud zrovna neděláme hlavičku bulvárním novinám). Zde jsou některé ukázky s celými prvními stránkami.

33 12. lekce HLAVNÍ TITUL A PROTITITUL KNIHY. 1.Kniha Kniha je nejdůležitějším polygrafickým výrobkem. Její předtisková příprava je velmi složitá. Přesto je možné si vyzkoušet alespoň na jedné dvoustraně jak se dělá grafika knihy. Takovou vstupní dvoustánkou je hlavní titul a protititul knihy. Vyzkoušíme si takovou vstupní dvoustránku udělat. Při zakládání nového dokumentu v Adobe Illustratoru si nastavíme formát A4 na šířku. Takto připravený formát si rozdělíme pomocí vodítek na polovinu, budeme vedle sebe tedy mít 2x formát A5. Na levé A5 bude protititul a na pravé pak hlavní titul. Dále pak si uděláme na obou stánkách A5 okraje 15 milimetrů, jako je to na obrázku dole. Do tohoto prostoru pak můžeme sázet. Protititul Je vždy vlevo, tedy na sudé straně knihy. Může do něj přecházet zprava hlavní titul jako například u slovníků. Může být zcela prázdný, pak se mu říká vakát (ale to nebude náš případ). Nejčastěji se na něm vyskytují ilustrace a to buď s tématem knihy, nebo s portrétem autora knihy.

34 Pomocí vektorové grafiky si vytvoříme užitou ilustraci právě pro vaši knihu. Hlavní titul Obsahuje jednak název díla, dále pak jméno autora a v patě strany rok, místo vydání, popřípadě jméno nakladatelství. Úprava této strany je pak na grafikovi, musí však být v jednotném stylu s celou grafikou knihy. Písmo musí být stejného druhu jako v celé knize. Jen velikosti a řezy se mohou měnit. Součástí typografie mohou být ornamenty (vyrobíme si je sami), linky, rámečky nebo podtiskové plochy. S barvami by se to také nemělo přehánět, kromě černé je možno použít jednu pestrou. Velikosti písma volíme podle množství textu a velikosti formátu knihy. Typografii volíme buďto na střední osu nebo na zarážku. Nyní již tedy stačí najít oblíbenou knihu a pokusit se udělat hlavní titul a protititul této knihy.

35 Seznam použité literatury: Používání Adobe Illustratoru CS 4. Adobe Systems, Seddon, Tony. Waterhouse, Jane. Grafický design pro samouky. Praha, Slovart, ISBN

AKCIDENČNÍ TISKOVINY

AKCIDENČNÍ TISKOVINY AKCIDENČNÍ TISKOVINY 5. Vizitky I. www.isspolygr.cz Vytvořila: Šárka Slavíčková Vytvořeno dne: 12. 9. 2012 Strana: 1/9 Škola Ročník 2. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Předpoklady Instalace programu Obnovení výchozích předvoleb Další zdroje informací

Předpoklady Instalace programu Obnovení výchozích předvoleb Další zdroje informací ZAČÍNÁME Předpoklady Instalace programu Obnovení výchozích předvoleb Další zdroje informací CO JE NOVÉHO V ADOBE ILLUSTRATORU CS4 Vylepšený pracovní prostor Více kreslicích pláten Automatická vodítka (Smart

Více

Zoner Callisto. text. tabulky

Zoner Callisto. text. tabulky Středa 30. listopadu Zoner Callisto vektorový kreslící program, grafická informace je ukládána ve formě matematického zápisu Panel základních nástrojů text tabulky vkládání obrázků výběr a editace objektů

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ Kopírování jednoho prvku je častá činnost v mnoha editorech. Vícenásobné kopírování znamená opakování jednoho prvku v

Více

Postup: 1. kresba obrysu hodinek

Postup: 1. kresba obrysu hodinek Postup: 1. Kresba obrysu hodinek. 2. Kresba knoflíku hodinek. 3. Kresba číselníku. 4. Kresba minutové a sekundové stupnice. 5. Kresba vyrytého obvodu číselníku. 6. Kresba ručiček. 7. Kresba datového pole.

Více

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT VY_32_INOVACE_INF.10 Grafika v IT Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 GRAFIKA Grafika ve smyslu umělecké grafiky

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

AKCIDENČNÍ TISKOVINY

AKCIDENČNÍ TISKOVINY AKCIDENČNÍ TISKOVINY 7. Svatební oznámení www.isspolygr.cz Vytvořila: Šárka Slavíčková Vytvořeno dne: 19. 9. 2012 Strana: 1/11 Škola Ročník 2. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU OBSAH 1 ZNAČKA 1.01 Základní barevné provedení 1.02 Černobílé a polotónové provedení 1.03 Negativní provedení 1.04 Grafická definice 1.05 Ochranná zóna 1.06 Grafické výzdobné

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Grafický návrh Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte plakát propagující smyšlenou kavárnu. Výsledný návrh

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH Ve Wordu tedy můžeme nastavovat vlastnosti písma, vlastnosti odstavce a také vlastnosti stránky. Přesuneme se na záložku ROZLOŽENÍ STRÁNKY, kde tyto najdeme v levé části. Další

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Adobe Photoshop 9. Vytváření cest nástrojem Pero

Adobe Photoshop 9. Vytváření cest nástrojem Pero olygr.cz XMF, montážní program 1. Seznámení s programem Adobe Photoshop 9. Vytváření cest nástrojem Pero Vytvořil: Tomáš Fab dní škola polygrafická, 110 27 00 Brno ody zdokonalující edukaci na ISŠP 34.05381

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

AKCIDENČNÍ TISKOVINY

AKCIDENČNÍ TISKOVINY AKCIDENČNÍ TISKOVINY 15. Firemní značka, logo www.isspolygr.cz Vytvořila: Šárka Slavíčková Vytvořeno dne: 16. 10. 2012 Strana: 1/9 Škola Ročník 2. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

Vektorová grafika. Návod do cvičení z Informatiky pro ekonomy I

Vektorová grafika. Návod do cvičení z Informatiky pro ekonomy I 1 Práce ve vektorovém editoru 1.1 Principy vektorového obrazu Vektorová grafika Návod do cvičení z Informatiky pro ekonomy I Vektorový obraz je reprezentován pomocí geometrických prvků (úsečky, křivky,

Více

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D INKSCAPE - Základy Tato prezentace se vám bude snažit přiblížit základy práce s vektorovou grafikou, v našem případě v programu Inkscape. Ukážeme si navigaci na plátně, práci s objekty, výplní, seskupováním

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

OBSAH. A. sekce logo řešení loga

OBSAH. A. sekce logo řešení loga manuál vizuální identity EQUAL sekce A obsah OBSAH A. sekce logo řešení loga B. sekce kancelářské materiály vizitky komplimentky dopisní papír první strana dokumentu blok obálky C5, C6 a DL desky A4 česká

Více

NÁLEŽITOSTI TECHNICKÉHO PROVEDENÍ LISTINNÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

NÁLEŽITOSTI TECHNICKÉHO PROVEDENÍ LISTINNÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ NÁLEŽITOSTI TECHNICKÉHO PROVEDENÍ LISTINNÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (dále též Česká burza ) jako organizátor regulovaného trhu vydává

Více

Kreslení úseček a křivek

Kreslení úseček a křivek Adobe Illustrator Kreslení úseček a křivek Volná kresba od ruky o Tužka (N) - stisknutím levého tlačítka pohybujte po výkrese o Úkol: zkuste si nakreslit čáru, označit ji a smazat Kreslení úseček o Nástroj

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

LOGOMANUÁL. Vodohospodářská a obchodní společnost

LOGOMANUÁL. Vodohospodářská a obchodní společnost LOGOMANUÁL Vodohospodářská a obchodní společnost Obsah 0 Definice Barev 2 Merkantil 0.1 Základní barvy 0.2 Doplňkové barvy 1 Systém 1.1 Základní logotyp 1.2 Inverzní varianta 1.3 Použití na podkladu 1.4

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití obsah Koncepce 3 Základní podoba logotypu a minimální velikost 4 Používané varianty logotypu 5 8 Název vfn

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro možnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006 MALOVÁNÍ aplikace,

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Co je to DTP. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Co je to DTP. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Co je to Autor: Mgr. MgA. Michal

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XV. Náležitosti technického provedení cenných papírů přijatých k obchodování na burzovních trzích

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XV. Náležitosti technického provedení cenných papírů přijatých k obchodování na burzovních trzích BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XV. Náležitosti technického provedení cenných papírů přijatých k obchodování na burzovních trzích Článek 1 Předmět úpravy (1) Tato část burzovních pravidel upravuje náležitosti

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Logomanuál. pravidla používání značky

Logomanuál. pravidla používání značky pravidla používání značky Obsah Grafická podoba značky Trinity............... 3 Základní tvarová a barevná varianta značky........ 4 Jednobarevná pozitivní a negativní varianta značky.. 5 Vícebarevná negativní

Více

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi Vytvoření pozvánky Michaela Maginot O autorovi Michaela Maginot žije v Unterhachingu v Německu kousek od Mnichova. Vystudovala školu Deutschen Meisterschule für Mode (německá přední škola zabývající se

Více

AKCIDENČNÍ TISKOVINY

AKCIDENČNÍ TISKOVINY AKCIDENČNÍ TISKOVINY 13. Pozvánky III. www.isspolygr.cz Vytvořila: Šárka Slavíčková Vytvořeno dne 8. 10. 2012 Strana: 1/13 Škola Ročník 2. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD 1.1.1 Značka, logotyp programu 1.1.2 Základní provedení značky 1.1.3 Černobílá a polotónová varianta značky 1.1.4 Tvarové varianty značky 1.1.5 Jazyková mutace tvarových

Více

MALUJEME. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 1. STUPEŇ ZŠ. Autor prezentace Mgr. Hana Nová

MALUJEME. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 1. STUPEŇ ZŠ. Autor prezentace Mgr. Hana Nová MALUJEME ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 1. STUPEŇ ZŠ. Autor prezentace Mgr. Hana Nová K ČEMU SLOUŢÍ PROGRAM MALOVÁNÍ Program Malování slouží ke kreslení, barvení a úpravám obrázků.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu Autor Vyučovací předmět Cílová skupina Klíčová slova Anotace

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy

Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy Tomáš Kmínek Projekt CZ.1.07/1.1.32/01.0013 je spolufinancován

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

Adobe Photoshop. 1. Seznámení s programem. 1. Seznámení s programem. XMF, montážní program. Tomáš Fab. Vytvořila: Bc. Blažena Kondelíková

Adobe Photoshop. 1. Seznámení s programem. 1. Seznámení s programem. XMF, montážní program. Tomáš Fab. Vytvořila: Bc. Blažena Kondelíková olygr.cz XMF, montážní program 1. Seznámení s programem Adobe Photoshop 1. Seznámení s programem Vytvořil: Tomáš Fab dní škola polygrafická, 110 27 00 Brno ody zdokonalující edukaci na ISŠP 34.05381 XMF,

Více

AKCIDENČNÍ TISKOVINY

AKCIDENČNÍ TISKOVINY AKCIDENČNÍ TISKOVINY 17. Leták www.isspolygr.cz Vytvořila: Šárka Slavíčková Vytvořeno dne 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Ročník 2. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_17 IKT Textové editory přehled, rozdělení, druhy písma. Mgr. Radomír Soural

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_17 IKT Textové editory přehled, rozdělení, druhy písma. Mgr. Radomír Soural SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_01_17 IKT Textové editory přehled, rozdělení, druhy písma Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

ABCDE. VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ. vwxyz0

ABCDE. VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ. vwxyz0 manuál rozkl.kopie *Hmpi02 03.06.2003 9:33 Stránka 1 (1,1) Písmo E EFGHIJKLMNOPQRTU VWXYZabcdefghijklmnopqrstu vwxyz0123456789!?,@ &%()* EFGHIJKLMNOPQRTU VWXYZabcdefghijklmnopqrstu Times New Roman regular

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

AKCIDENČNÍ TISKOVINY

AKCIDENČNÍ TISKOVINY AKCIDENČNÍ TISKOVINY 8. Promoční oznámení www.isspolygr.cz Vytvořila: Šárka Slavíčková Vytvořeno dne: 20. 9. 2012 Název: Promoční oznámení Strana: 1/12 Škola Ročník 2. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz TYPOGRAFICKÝ MANUÁL TIRÁŽ >> TIRÁŽ A ÚVOD Typografický manuál deníku Lidové noviny. Autor manuálu: Marta Vašicová 256430@mail.muni.cz Manuál byl vypracovaný jako součást bakalářské práce na Fakultě informatiky

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT SEKRETARIÁT REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT SEKRETARIÁT REKTORA V Brně dne 20. října 2011 č.j. 111 427/2011 Metodika Jednotného vizuálního stylu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tato metodika upravuje jednotný vizuální styl

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

manuál vizuální komunikace

manuál vizuální komunikace manuál vizuální komunikace Jednotný vizuální styl občanského sdružení byl navržen a zrealizován v rámci projektu Něco se stane! pilotní projekt návrh postupů pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

MS OFFICE PUBLISHER 2010

MS OFFICE PUBLISHER 2010 Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D19_Z_OFF_PUB.docx Informatika MS Office MS Publisher MS OFFICE PUBLISHER 2010 ÚVOD

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace

OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace K vložení grafického, nebo i jiného objektu do dokumentu se použije záložka VLOŽENÍ. Přehledně zde máme pohromadě vše, co lze do Wordu vložit. Ukažme si vložení

Více

Kniha. tvorba knihy tvorba zrcadla stránky tvorba odstavcových, případně i znakových stylů nalití a formátování textu

Kniha. tvorba knihy tvorba zrcadla stránky tvorba odstavcových, případně i znakových stylů nalití a formátování textu Kniha tvorba knihy tvorba zrcadla stránky tvorba odstavcových, případně i znakových stylů nalití a formátování textu základem je výběr chlebového písma písmo působí i podprahově je možné, že informační

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

AKCIDENČNÍ TISKOVINY

AKCIDENČNÍ TISKOVINY AKCIDENČNÍ TISKOVINY 14. Jídelní a nápojový lístek www.isspolygr.cz Vytvořila: Šárka Slavíčková Vytvořeno dne 11. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Ročník 2. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody

Více

Základy programu Corel Draw 6 lekce. Vizitky

Základy programu Corel Draw 6 lekce. Vizitky Základy programu Corel Draw 6 lekce V této lekci si vyzkoušíme vytvořit vlastní vizitku. Využijeme znalostí z předchozích lekcí. Dá se říci, že se stávajícími znalostmi by měli být žáci schopni vizitku

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání Vyoral VY_32_INOVACE_IVT_GRAF1 Tematická oblast - počítačová grafika Program Gimp Otevření obrázku Žák si po osvojení teoretické lekce procvičí otevírání obrázků v různých režimech, pohyby s nimi po pracovní

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU I. Obecná pravidla Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.16.20 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 31. 03. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILÉ ČINNOSTI

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILÉ ČINNOSTI POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILÉ ČINNOSTI PASTELKA Naším dalším úkolem bude namalovat pastelku. Při tom si vyzkoušíme malování podle vodících linek, různé výplně, transformace i logické operace.

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Grafický manuál pro držitele značky KLASA

Grafický manuál pro držitele značky KLASA Grafický manuál pro držitele značky KLS Grafický manuál pro držitele značky KLS Obsah Úvod 01 Úvodní slovo B Značka B 01 Barevná a černobílá podoba značky B 02 Rozkres značky a rozkres značky v segmentu

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl

Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 4 2 Základní podoby loga... 5 2.1 Základní podoba loga barevná... 5 2.2 Základní podoba loga černobílá... 6 2.3 Modifikace základní

Více

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR LOGOMANUÁL Logomanuál RKČR Logomanuál určuje základní pravidla užití logotypu profesionálního sdružení odborníků, a dalších specialistů, kteří působí na českém realitním trhu Realitní komora České republiky.

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Průmyslové zpracování tiskovin

Průmyslové zpracování tiskovin Průmyslové zpracování tiskovin 8. a její části www.isspolygr.cz Vytvořila: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 10. 1. 2013 Strana: 1 Škola Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

InD PS PDF. Vytvoření korektního InD dokumentu

InD PS PDF. Vytvoření korektního InD dokumentu 1. kontakt se zákazníkem Vytvoření korektního InD dokumentu 2. formát výsledného dokumentu čistý formát (ČF) 3. počet kusů náklad 4. potiskovaný materiál bod 2. až 4. volba tiskové techniky (TT) + barevnost

Více