VŠEOBECNÁ POLYGRAFIE - ADOBE ILLUSTRATOR-

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÁ POLYGRAFIE - ADOBE ILLUSTRATOR-"

Transkript

1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/ VŠEOBECNÁ POLYGRAFIE - ADOBE ILLUSTRATOR- Zpracoval: Bc. Milan Heroudek

2 Obsah: 1. lekce Úvodní seznámení s programem Adobe Illustrator CS4. Pojem vektorová grafika. Pracovní plocha. Nástroje programu lekce Nástroje pro kreslení. Obkreslování písmen lekce Vektorový obrázek pomocí nástrojů pro kreslení lekce Jednoduché giloše. Vrstvy lekce Druhy písem. Tvorba vizitky (navštívenky) lekce Ex libris (z knih) lekce Balící papír lekce Novorozenka lekce Tabulky lekce Potisk trička lekce Hlavička časopisu (novin) lekce Hlavní titul a protititul knihy...33 Seznam použité literatury...35

3 1. lekce ÚVODNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ADOBE ILLUSTRATOR CS4. POJEM VEKTOROVÁ GRAFIKA. PRACOVNÍ PLOCHA. NÁSTROJE PROGRAMU. 1.Adobe Illustrator. Vektorová grafika. Vektorová grafika je grafika čar a obrazců, které mají svůj obrys a svoji výplň. Obrázek je tedy složen z křivek vektorů. Křivky spojují jednotlivé kotevní body a mohou mít definovanou výplň (barevná plocha nebo barevný přechod). Tyto čáry se nazývají Bézierovy křivky.

4 Křivka je popsána pomocí dvou krajních bodů (tzv. kotevních bodů) a dvou bodů, které určují tvar křivky (tzv. kontrolních bodů). Spojnice mezi kontrolním bodem a kotevním bodem je tečnou k výsledné křivce. Nejdůležitějšími programy vektorové grafiky jsou Adobe Illustrator, CorelDraw a Zoner Callisto. Grafik v těchto programech zpracovává logotypy, písmo a v některých případech i jednoduché akcidenční tiskoviny typu vizitka, leták, novoročenka. 2.Pracovní plocha Jelikož Adobe Illustrator je progam z balíku Creative Suite 4, pak všechny programy mají shodnou pracovní plochu: A. Okna dokumentu se záložkami B. Aplikační panel C. Přepínač pracovní plochy D. Titulní pruh panelu E. Ovládací panel

5 F. Panel nástrojů G. Tlačítko Sbalit do ikon H. Skupiny čtyř panelů ve svislém ukotvení Pracovní plochu si každý může uspořádat sám podle svého způsobu práce a tak, jak mu to vyhovuje. 3.Nástroje programu Adobe Illustrator Na obrázku dole je úplný přehled všech nástrojů, kterými disponuje Adobe Photoshop CS4:

6 Všechny nástroje mají ještě tak zvaný ovládací panel v horní části pracovní plochy. Označený E na obrázku Pracovní plocha. Tento panel se mění podle aktivního nástroje. V něm se zadávají parametry příslušného pracovního nástroje. Nejprve se v programu naučíme kreslit již zmiňované křivky. K tomu potřebujeme nástroje: pero přidat kotevní bod odstranit kotevní bod změnit kotevní bod Nejprve si tyto nástroje vyzkoušíme a poté jejich pomocí vytvoříme následující obrazce: srdce (černý obrys, červená výplň) kapku (černý obrys, azurová výplň) list stromu pikový list z karet (černý obrys, černá výplň) Nakreslené obrazce musíme ukončit tak, aby se dali vybarvit.

7 2. lekce NÁSTROJE PRO KRESLENÍ. OBKRESLOVÁNÍ PÍSMEN. 1.Opakování V minulé hodině jste se naučili pracovat s níže uvedenými nástroji. Také jste měli za úkol vytvořit první obrazce. Nejprve se v programu naučíme kreslit již zmiňované křivky. K tomu potřebujeme nástroje: pero přidat kotevní bod odstranit kotevní bod změnit kotevní bod Nejprve si tyto nástroje vyzkoušíme a poté jejich pomocí vytvoříme následující obrazce: srdce (černý obrys, červená výplň) kapku (černý obrys, azurová výplň) list stromu pikový list z karet (černý obrys, černá výplň) Nakreslené obrazce musíme ukončit tak, aby se dali vybarvit.

8 2.Další nástroje Tyto nástroje vám umožňují pracovat s dalšími segmenty vektorové grafiky, těmi jsou: čára oblouk spirála obdélníková mřížka kruhová mřížka obdélník respektive čtverec zaoblený obdélník elipsa respektive kruh Kruhy a čtverce kreslíte pomocí těchto nástrojů se stisknutou klávesou Alt. Takto vytvořeným objektům můžete přiřadit jak obrys (barvu i tloušťku), tak i výplň jakou si budete přát.

9 Nyní si tyto nástroje vyzkoušíte. 3.Obkreslování znaků Dnes se naučíme obkreslovat písmové znaky. Nejprve si vysadíme znak a to písmeno M. Začneme jednoduchým písmem, například Arial Narrow. Znak si vysadíme z velikosti 100 bodů a jeho barvu změníme na 40 % šedou. Takto připravený znak si uzamkneme a to v nabídce Objekt a povel Zamknout. No a nyní jej pomocí nám známých nástrojů obkreslíme tak, aby se dal vybarvit a to zeleně. MM Dalším znakem bude a. Tentokrát z písma Times New Roman. Postupujte stejně jako u předchozího znaku, s tím rozdílem, že po nakreslení jej vyplníte modrou barvou. aa

10 3. lekce VEKTOROVÝ OBRÁZEK POMOCÍ NÁSTROJŮ PRO KRESLENÍ. 1.Vektorový obrázek V této lekci uplatníme kreslící nástroje programu Adobe Illustrator. Pomocí těchto nástrojů si podle vlastní fantazie nakreslíme jakýkoliv motiv. Jak je vidět na obrázku berušky vektorový obrázek se musí kreslit z jednotlivých obrazců s různými výplněmi, tak aby dával dojem plastičnosti. Tyto jednotlivé objekty pak následně vytvoří celý obrázek. Pomocí vektorové grafiky lze vytvořit v podstatě jakýkoliv obrázek. Jak je vidět vektorové obrázky mohou být docela odlišné.

11 I tato sklenice byla vytvořena v Illustratoru pouze pomocí vektorové grafiky.

12 1.Tvorba giloše 4.lekce JEDNODUCHÉ GILOŠE. VRSTVY. Nejprve si musíme objasnit, co jsou to giloše. Giloší se rozumí ochranné ornamentální vzory zhotovené strojově, sestávající z komplikovaných vlnovitých, mnohokrát se křížících jemných linií, tvořených podle geometrických vzorů, které mohou tvořit rámeček, zaplňovat plochu ochranného podtisku nebo mohou být uzavřené ve tvaru roset. Pozitivní giloše jsou barvou tištěné jemné linie na nepotištěném podkladu. Negativní giloše jsou jemné linie bez barvy na barevném podkladu.

13 Výpleť giloší musí mít přesnou kresbu a jemnou strukturu. Nepřípustné jsou vzory, které se vytvářejí kreslířsky nebo fotograficky nebo které jsou tvořeny převážně nebo pouze z přímek, paralelně ohnutých linií nebo bodů. U vícebarevných giloší je nepřípustné neuspořádané překrývání různých giloší. Nyní se o takovou jednoduchou giloši pokusíme v programu Adobe Illustrator: a)nastavíme si základní formát A4. Budeme kreslit tvar, který se do A4 vejde. Po dodělání jej lze kdykoliv zmenšit, či zvětšit. b)budeme používat linky s tloušťkou 0,25 bodu. c)nejprve si musíme nakreslit tvar giloše. d)posléze pomocí nástrojů Zvětšení a Zmenšení upravujeme a Kopírováním množíme tvary tak, abychom dostali výslednou giloši. e)můžeme si pomoci i různými transformacemi. f)doporučuji pracovat ve vrstvách. 2. Vrstvy Nyní je čas seznámit se s vrstvami. Vrstvy jsou používány ve všech programech sady Adobe Created Suite 4, proto, když se je naučíme, známe je už pro všechny aplikace. Vrstvy jsou stavební prvky pro mnoho pracovních postupů vytváření obrazů. Pokud provádíte jednoduché úpravy obrazů, nemusíte pracovat s vrstvami, ale vrstvy vám pomohou pracovat efektivněji a jsou nezbytné pro většinu nedestruktivních úprav obrazů. O vrstvách Vrstvy Illustratoru jsou jako na sebe naskládané průhledné fólie. Přes průhledné části vrstvy můžete vidět spodní vrstvy. Posunutím vrstvy nastavíte polohu obsahu vrstvy, podobně jako posouváním průhledné fólie v balíčku. Můžete také změnit krytí (míru průhlednosti) vrstvy a tím změnit její obsah na částečně průhledný.

14 Přes průhledné oblasti vrstvy jsou vidět spodní vrstvy. Vrstvy se používají k provádění takových úloh, jako je fotomontáž více obrazů, přidání textu do obrazu nebo přidání vektorových grafických tvarů. Můžete aplikovat styl vrstvy, umožňující přidat speciální efekty, jako je například vržený stín nebo záře. Někdy vrstvy neobsahují žádný zjevný obsah. Například vrstva úprav obsahuje nastavení barev a tónů, které ovlivňuje vrstvy ležící pod ní. Místo přímých úprav obrazových bodů obrazu můžete nastavit vrstvu úprav a nechat původní obrazové body nezměněné. Uspořádání vrstev Nový obraz má jen jednu vrstvu. Počet dalších vrstev, efektů vrstev a sad vrstev, které můžete do obrazu přidat, je omezen pouze pamětí vašeho počítače. S vrstvami se pracuje v panelu Vrstvy. Skupiny vrstev vám pomohou vrstvy uspořádat a spravovat. Skupiny vrstev můžete použít k uspořádání vrstev do logického systému, abyste lépe udrželi pořádek v panelu Vrstvy. Skupiny můžete vnořit do jiných skupin. Skupiny vrstev můžete také použít k aplikování atributů a masek na více vrstev najednou.

15 5.lekce DRUHY PÍSEM. TVORBA VIZITKY (NAVŠTÍVENKY). 1.Druhy písem Tisková písma dělíme na čtyři základní skupiny: 1.serifová jsou taková písma, která jsou zakončena serify (patkami). Typickým představitelem je například Times. Tato skupina je velmi používaná. 2.bezserifová jde o písma, která nejsou zakončena serify. Takové písmo je například Arial. 3.kaligrafická napodobují psaní lidskou rukou pomocí různých nástrojů, například seříznutým brkem. Příklad: Brush Script. 4.lomená se vyvíjela od gotiky až do dnes. Jsou to písma velmi špatně čitelná, protože jsou uprostřed tahů tak zvaně zlomená. Příkladem může být: Old English Text. Pokud tvoříme jakoukoliv tiskovinu, platí, že by se neměly tyto skupiny navzájem kombinovat. V jedné tiskovině se mohou objevit jen písma z jedné skupiny. Tedy buď jen serifová, nebo jen bezserifová. Této znalosti využijeme při tvorbě vlastní vizitky. 2.Tvorba vlastní vizitky (navštívenky) Nejprve si musíme nastínit základní pravidla pro tvorbu vizitky. Navštívenka patří mezi příležitostné (akcidenční) tiskoviny. Je to tiskovina osobní, je informační to médium, je dokladem osobního kontaktu, je trvalým záznamem informací potřebných k vyvolání opakovaného kontaktu. Svojí formou je signálem o úrovni jejího vlastníka. Dělíme je na: osobní (dámskou a pánskou); firemní a sloučené. Nyní již k samotné tvorbě vizitky: a)nejpoužívanější formát je 90 x 50 mm. V Illustratoru si ale nastavíme základní formát A4, ve kterém budeme tvořit a pomocí nástroje Obdélník si připravíme právě tento formát vizitky.

16 b)okraje vizitky mohou být tři: 5, 7 nebo 9 mm. Podle množství textu si tedy pomocí vodítek, které se tahají z pravítek upravíme okraje. Na obrázcích dole je to názorně vidět, také si vizitku můžete udělat na výšku. c)nyní tedy můžeme začít sázet text. Textové části děláme samostatně, abychom s nimi v případě potřeby mohli kdykoliv posouvat. Hlavním textem je jméno (12 14 bodů). Může být vysazeno jak mínuskami, tak i verzálkami, nikdy ne ale takto: Petr MALÝ. Jméno se umisťuje obvykle do středu vizitky. d)dalším důležitým textem je adresa a všechny kontaktní údaje (8 bodů). Příklad sazby jednotlivých částí: Kudelova Brno Mobil: Web: ICQ: Skype: pokus01 Takto se sází jednotlivé kontakty. Jejich umístění je pak již jen na tvůrci. S tím, že nesmí překročit dané okraje. Je možné volit různé kompozice, viz ukázky dole.

17 Teprve ve chvíli, kdy jsme si ujasnili umístění textů a jeho základní kompozici, pokud jsme si určili druh písma, můžeme vizitku doplnit dalšími prvky, jako například vlastními iniciálami, logotypem nebo jednoduchým obrázkem, který majitele vizitky charakterizuje. Pamatujme ale, že platí základní pravidlo: MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE.

18

19 6. lekce EX LIBRIS (Z KNIH). 1.Ex libris Ex libris v latině znamená doslova z knih, ve smyslu Tato kniha je z knih pana XY. Oznámení původně tištěné při tisku knihy, nejčastěji na tzv. přídeští (část předsádky nalepená na vnitřní straně desek), které označuje vlastnický vztah určité osoby k danému výtisku knihy. Zpravidla obsahuje jméno vlastníka, bývá i v podobě erbu, znaku, motta či sloganu. Dnes se většinou jedná o papírovou nálepku formátu A6 nebo menší, nejčastěji A7 (74 x 105 mm), umístěnou na některé straně knihy nebo otisk razítka. V programu Adobe Illustrator si můžeme vytvořit Ex libris velmi dobře: a)opět si nejprve nastavíme základní formát A4 ve kterém budeme pracovat. b)formát A7 si připravíme pomocí nástroje Obdélník, kterému dáme obrys 0,25 bodů. c)tentokrát nebudeme potřebovat okraje, můžeme tedy využít celý formát A7. d)na Ex libris by mělo být celé jméno majitele knihy. e)obrázek budeme tvořit opět vektorovou grafikou, měl by vyjadřovat zájmy, koníčky, zaměstnání, vlastnosti či jinak charakterizovat majitele knihy. f)opět doporučuji pracovat ve vrstvách. Na dalších stranách jsou ukázky různých druhů ex libris. Dnes je tato tiskovina zajímavým sběratelským artiklem. Také způsobů jejího vytvoření je mnoho, od ručně kreslených přes tištěné, především uměleckými tiskovými technikami, pro které se tisková forma vyrábí vždy ručně. Dnes se dají tvořit i na počítačích pomocí mnoha programů. Ex libris patří do skupiny tak zvaných akcidenčních tiskovin. Akcidenční tiskoviny se dělí do pěti skupin: osobní sem patří například vizitka, ale i ex libris, svatební oznámení, promoční oznámení společenské pozvánky, diplomy, vysvědčení, jídelní a nápojové lístky náborové a propagační inzeráty, letáky, plakáty, katalogy, prospekty

20 hospodářsko-administrativní firemní dopisní papíry, obálky, faktury, dodací listy umělecké (náročné) ex libris, ceniny, kalendáře, obaly na DVD Ex libris tedy patří do dvou skupin akcidenčních tiskovin.

21

22 7. lekce BALÍCÍ PAPÍR. 1.Balící papír Dnes se malinko odchýlíme od tvorby tiskovin a vyzkoušíme si udělat speciální balící papír. V obchodech můžeme pořídit tisíce různých balících papírů s motivy, které se hodí pro všechny možné události. Avšak čím jiným zdůraznit osobitost dárku než vlastním balícím papírem? Proto se pokusíme o spojení vhodných tvarů a barevných kombinací do opakujícího se vzoru. Pravidelné zarovnání pravidelné opakování tvaru v řádcích a sloupcích je v pořádku, ale takové uspořádání je lehce nudné a nevzrušivé. Přesto je to dobrý výchozí bod, abychom mohli začít pracovat na zajímavějším uspořádání. Postupu opakovaného rozmístění řady stejných tvarů se říká krok a opakovat. Posuňte vzorek posunutý vzorek ne obrázku vznikl přemístěním každé druhé řady doleva, takže sudé i liché řádky jsou zarovnané. Díky tomu vypadá vzorek mnohem zajímavěji a my na něm můžeme dále pracovat.

23 Přidejte barvy rozhodli jsme se vzít dvě barvy a obarvit jimi sudé a liché diagonály, které vznikly posunutím řádků v předchozím kroku. Nyní je na vás příprava takovéhoto balicího papíru. Zbývá ještě pár rad: nejprve musíte najít základní vizuální tvar z něj vytvořte obrazový vzor následuje krok a opakovat tímto vytvoříte základní vzor balicího papíru barvy, nebojte se s nimi experimentovat až najdete vám nelepší kombinaci.

24 8. lekce NOVOROZENKA. 1.Novorozenka Další osobní akcidenční tiskovinou je novorozenka. Touto tiskovinou oznamují rodiče, že se jim narodil potomek. Dnes se již tato tiskovina nezasílá klasickou poštou, ale elektronicky em. Můžeme je rozdělit podle pohlaví narozeného dítěte. Chlapečkové většinou mají modrou variantu, děvčátka červenou, nebo růžovou. Tiskovina musí působit vesele, hravě. Formáty na které se tiskne: A6, 1/3 A4, 2/3 A4. Text: hlavní řádek je jméno dítěte ve velikosti kolem 24 bodů, ostatní text 8 10 bodů. Může se objevit citát z kurzívy, 8 bodů. Text obsahuje oznámení o narození dítěte, jeho míry a váhy; datum narození; jména a adresu rodičů Doplňuje se obrázkem, v našem případě půjde o perový obrázek vytvořený v programu Adobe Illustrator s novorozeneckou tématikou. Na následující straně najdete pro inspiraci několik ukázek.

25 Vašim úkolem je navrhnout si svou vlastní novorozenku. Použijte své vlastní údaje, tedy jméno, datum narození, jména rodičů. Pokud znáte své míry po narození, použijte i je. Jako obrázek si vytvořte ilustraci z vektorové grafiky.

26

27 9. lekce TABULKY. 1.Tabulky Je text přehledně uspořádaný linkami. Říká definice tabulek. Kromě textu se tam nacházejí i linky. a.linky b.popis tabulky Každá část tabulky nese své jméno:

28 c.postup při sazbě tabulek a)rukopis můžeme popsat pouze obyčejnou tužkou popř. jej okopírujeme, musí být vrácen neponičený zákazníkovi. b)rozpočítáme si tabulku na MM nebo CM. c)pomocí nulového bodu, vodítek a pravítek nejprve vysadíme všechny linky, až pak sázíme text (většinou 8 bodů). d)poté si můžeme tabulku vytisknout a provedeme korektury. Nyní již tedy víme, jak postupovat při sazbě tabulky. Vyzkoušíme si v programu Adobe Illustrator právě popis tabulky. Rukopis pro vytištění je součástí přípravy.

29 10. lekce POTISK TRIČKA. 1.Potisk trička V programu Adobe Illustrator si vyzkoušíme vytvořit potisk na triko. K tomu budeme potřebovat obrys trička. Poslouží nám obrázek ve formátu JPEG, který si vložíme do Illustratoru. Založíme si nový dokument formátu A4. Pomocí povelu Umístit v nabídce Soubor. Obrys trika se vejde přesně do formátu A4. Na následujících ukázkách je znázorněno nejčastější umístění potisku:

30 Samozřejmě je možné využít celou plochu trika a to jak přední, tak i zadní strany. Můžete si vybrat tvorbu potisku na následující akce (popis akce vám usnadní tvorbu potisku): 1.Turnaj v plážovém tenise Amatérský turnaj v plážovém tenise, který se odehrává na již dobře známe městské pláži City beach v Brně. 2.Na kole brněnskem Amatérský etapový cyklistický silniční závod.

31 11. lekce HLAVIČKA ČASOPISU (NOVIN). 1.Periodické tiskoviny Periodickými tiskovinami jsou takové, které jednak vycházejí v pravidelných intervalech nejméně 2x do roka a jednak mají stejnou grafickou úpravu a formát v celém jednom ročníku. Patří mezi ně především noviny a časopisy. Tolik definice periodických tiskovin. Dnes si v programu Adobe Illustrator vyzkoušíme vytvořit název, logotyp, a tím pádem celou hlavičku nějakého periodika. V případě časopisu budeme hlavičku tvořit na formát A4 (210 x 297 mm), a to do prostoru 10 centimetrů od horního okraje. Pokud budeme dělat novinovou hlavičku použijeme formát A3 (297 x 420 mm) opět do prostoru 10 centimetrů od horního okraje. Kromě logotypu a názvu novin nebo časopisu se v hlavičce objevují následující informace: Cena měla by být dostatečně velká, aby i na stánku ve velkém množství nabízených periodik byla čitelná (často je tam i cena pro předplatitele) Komu je časopis určen existuje obrovský výběr časopisů, proto je třeba již v hlavičce specifikovat cílovou skupinu Datum vydání noviny, které vycházejí denně tam mají den, kdy vyšli. U časopisů se uvádí také datum, dále pak týden, měsíc nebo čtvrtletí ve kterém vyšli (podle periodicity) Ročník uvedení ročníku je také velmi důležité, jednak pro sběratele časopisu, jednak pro zjištění, kolikátým rokem jak noviny, tak i časopisy vycházejí Webovská adresa internet je dnes naprosto důležitým médiem, všechna ostatní jsou na něj plně navázaná. Proto se uvádí i web novin, nebo časopisů a to proto, že na stránkách periodika je možné zjistit více, jsou tam další články, nebo rozsáhlejší informace k tématům rozebíraným v časopise. Nyní již víme, co vše se v hlavičkách novin a časopisů musí objevit. Nezbývá než vymyslet název, logotyp a takovou hlavičku si vyzkoušet udělat.

32 Vše je třeba udělat v Adobe Illustratoru a tím pádem ve vektorové grafice. Pamatujte, že je třeba mít jeden druh písma, můžeme měnit velikosti a řezy. Hlavička je velmi důležitým vizuálním prvkem novin nebo časopisů, proto je třeba si uvědomit, komu je časopis určen a u novin se vyvarovat senzačnosti (pokud zrovna neděláme hlavičku bulvárním novinám). Zde jsou některé ukázky s celými prvními stránkami.

33 12. lekce HLAVNÍ TITUL A PROTITITUL KNIHY. 1.Kniha Kniha je nejdůležitějším polygrafickým výrobkem. Její předtisková příprava je velmi složitá. Přesto je možné si vyzkoušet alespoň na jedné dvoustraně jak se dělá grafika knihy. Takovou vstupní dvoustánkou je hlavní titul a protititul knihy. Vyzkoušíme si takovou vstupní dvoustránku udělat. Při zakládání nového dokumentu v Adobe Illustratoru si nastavíme formát A4 na šířku. Takto připravený formát si rozdělíme pomocí vodítek na polovinu, budeme vedle sebe tedy mít 2x formát A5. Na levé A5 bude protititul a na pravé pak hlavní titul. Dále pak si uděláme na obou stánkách A5 okraje 15 milimetrů, jako je to na obrázku dole. Do tohoto prostoru pak můžeme sázet. Protititul Je vždy vlevo, tedy na sudé straně knihy. Může do něj přecházet zprava hlavní titul jako například u slovníků. Může být zcela prázdný, pak se mu říká vakát (ale to nebude náš případ). Nejčastěji se na něm vyskytují ilustrace a to buď s tématem knihy, nebo s portrétem autora knihy.

34 Pomocí vektorové grafiky si vytvoříme užitou ilustraci právě pro vaši knihu. Hlavní titul Obsahuje jednak název díla, dále pak jméno autora a v patě strany rok, místo vydání, popřípadě jméno nakladatelství. Úprava této strany je pak na grafikovi, musí však být v jednotném stylu s celou grafikou knihy. Písmo musí být stejného druhu jako v celé knize. Jen velikosti a řezy se mohou měnit. Součástí typografie mohou být ornamenty (vyrobíme si je sami), linky, rámečky nebo podtiskové plochy. S barvami by se to také nemělo přehánět, kromě černé je možno použít jednu pestrou. Velikosti písma volíme podle množství textu a velikosti formátu knihy. Typografii volíme buďto na střední osu nebo na zarážku. Nyní již tedy stačí najít oblíbenou knihu a pokusit se udělat hlavní titul a protititul této knihy.

35 Seznam použité literatury: Používání Adobe Illustratoru CS 4. Adobe Systems, Seddon, Tony. Waterhouse, Jane. Grafický design pro samouky. Praha, Slovart, ISBN

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Kreslíme v Zoner Callisto 5

Kreslíme v Zoner Callisto 5 VOŠ a SPŠ Jičín Kreslíme v Zoner Callisto 5 Projekt SIPVZ 2006 Výuka kreslení vektorových obrázků 3 polakova@vos-sps-jicin.cz 10. 12. 2006 4 1. lekce... 8 1. Pracovní plocha Zoner Callisto 5... 8 2. Kreslení

Více

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ)

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr, Květuše Sýkorová Základy uživatelských programů (pokročilí) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek,

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ)

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) aneb sám sobě písařkou Textové editory jsou programy, které slouží pro psaní textů a jejich následné zpracování (upravování, editování). Podle rozsahu funkcí a výkonnosti

Více

AUDIOVIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY 1

AUDIOVIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY 1 AUDIOVIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY 1 ALEŠ OUJEZDSKÝ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Informatika pro základní školy. 2. díl. Libuše Kovářová Vladimír Němec Michal Jiříček Pavel Navrátil. Nakladatelství a vydavatelství

Informatika pro základní školy. 2. díl. Libuše Kovářová Vladimír Němec Michal Jiříček Pavel Navrátil. Nakladatelství a vydavatelství R Informatika pro základní školy Libuše Kovářová Vladimír Němec Michal Jiříček Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství www.computermedia.cz Tematické rozdělení dílů Obsah prvního dílu Historie informací

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Obr. 1: Loga - Office a Word Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce textového editoru Word,

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

OBSAH. 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word... 2 1.2 Písmo... 4 1.2.1 Nastavení písma... 4

OBSAH. 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word... 2 1.2 Písmo... 4 1.2.1 Nastavení písma... 4 OBSAH 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word................. 2 1.2 Písmo...................................... 4 1.2.1 Nastavení písma............................ 4 1.2.2

Více

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office Word 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft Word 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Obsah. Základy práce s aplikací MS PowerPoint (verze MS PP 2003) Mgr. Jana Chržová. Připravujeme svou první prezentaci Začínáme pracovat s prezentací

Obsah. Základy práce s aplikací MS PowerPoint (verze MS PP 2003) Mgr. Jana Chržová. Připravujeme svou první prezentaci Začínáme pracovat s prezentací Základy práce s aplikací MS PowerPoint (verze MS PP 2003) Mgr. Jana Chržová Obsah Připravujeme svou první prezentaci Začínáme pracovat s prezentací Prostředí MS PowerPoint Režimy zobrazení Vytváříme prezentaci

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA GRAFICKÝ SW COREL VE VÝTVARNÉM OBORU ZUŠ. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

METODICKÁ PŘÍRUČKA GRAFICKÝ SW COREL VE VÝTVARNÉM OBORU ZUŠ. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary METODICKÁ PŘÍRUČKA GRAFICKÝ SW COREL VE VÝTVARNÉM OBORU ZUŠ Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání NOVÝ SVĚT, reg.č. CZ.1.07/1.3.42/03.0010 Základní umělecká škola Antonína

Více

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí tabulkového editoru... 3 2. Soubor otevření,

Více

v rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly, spol. s r.o. Kurz 16 MS Word

v rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly, spol. s r.o. Kurz 16 MS Word v rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly, spol. s r.o. Kurz 16 MS Word Lektor: Jan Vostatek Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější.

Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější. 33. Tisk dokumentu Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější. Přesuneme se pod tlačítko Office Klikneme

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Grafický editor GIMP

Grafický editor GIMP JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Grafický editor GIMP Bakalářská práce Welser Michal vedoucí bakalářské práce PaedDr. Petr Pexa České Budějovice 2004

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Studijní opora distančního vzdělávání Formální úprava textu Libor Klubal Ostrava 2005 Recenzenti: Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Pedagogická fakulta Ostravské

Více

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Obsah této uživatelské příručky a s ní souvisejícího softwarového produktu Corel PHOTO- PAINT jsou vlastnictvím společnosti Corel Corporation a případně dalších

Více